Oversigt over nabohenvendelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over nabohenvendelser"

Transkript

1 Oversigt over nabohenvendelser Adresse Stibjergvej 14 Stibjergvej 16 KFUK og KFUM Spejderne Svenstrup Strandvej 1 Svenstrup Strandvej 2 Resume af bemærkning/indsigelse Er der lokalplan på ejendommen og kan Slagelse Kommune uden videre give tilladelse til så væsentlig en ændring i brugen af bygningerne? I området bor mange ældre og familier med børn. Der findes stisystemer og spejderbjerget, hvor vi og vores børnebørn færdes til stor glæde for børnene det vil vi ikke være tryg ved at benytte. Det må også formodes, at det blive vanskeligt at sælge en ejendom, der er nabo til et misbrugscenter. Det er en rigtig dårlig ide at placere dette center i vores rolige område og der bør ikke gives tilladelse til denne væsentlige ændring af Svenstrupgård. Ejendommen har skel til Svenstrupgårds jorder og der bør sættes en form for adskillelse, der hvor folk kan komme ind på naboejendommen. Der skal stadig være mulighed for at vildtet kan passere. Projektet er et spændende initiativ - håber det bliver en succeshistorie. Som spejdergruppe er vi bekymrede for botilbud/behandlingscenter for voksne med stofmisbrug som nabo. Vores medlemstal vil falde, da forældre/børn vil fravælge spejdergruppen på Svenstrup Bjerg. Disse mennesker skal være et sted, men at placere dem midt i et villakvarter med dagplejemødre, kommunens yngste spejdere og alle Svenstrups unge mennesker er ikke den rigtige beslutning. Vi er dybt rystede over en eventuel placering af et misbrugscenter i vores nærområde. I forvejen har vi i nordlige Svenstrup en del tunge borgere, der allerede har skabt en del debat. Nu ønsker man at gøre hele området utrygt og usælgbart på en mands ideer. Desuden må man tage med i vurderingen af et misbrugscenter i området, hvor mange tunge borgere kan der integreres i så lille et samfund? Vi frygter, at der vil blive endnu flere indbrud i området, for ikke at tale om trafficing af pushere. Har man en gang oplevet indbrud i sit hjem, går man med en stor frygt for, at det kan ske igen. Og med misbrugere som nærmeste

2 nabo, vil denne tanke ikke være så fjern. Vi har hørt, at Svenstrup Strandvej 4 Svenstrup Strandvej 6 der vil være opsyn med borgerne på Svenstrup Gård, men med den bemanding, vi blev fortalt om, vil det være let at kunne omgås opsynet. Der gøres indsigelse mod den planlagte ændring af anvendelsen af Svenstrupgaard, idet ændringen ikke hviler på et tilstrækkeligt analyseret grundlag, bl.a. har der ikke kunne tilvejebringes dokumentation for at områdets nuværende lokalplan giver tilladelse til drift af misbrugscenter. Endvidere henvises til planlovens 11g, som omtaler reglen om VVM pligt. En eventuel tilladelse til anvendelse som misbrugscenter vil efter naboens vurdering være omfattet af VVM-pligten. Som aleneboende pensionist på 87 år vil jeg ikke føle mig tryg hvis der kommer et misbrugscenter, der behandler både hashmisbrugere og misbrugere af hårde stoffer som nabo. De ansvarlige for misbrugscentrets drift har uden tvivl fine hensigter, men det til trods gav de ansvarlige på informationsmødet udtryk for, at man ikke kan garantere for brugernes gøren og laden i alle døgnets 24 timer. Der vil være tidspunkter, hvor op til 35 misbrugere går frit omkring i nærmiljøet og risikoen for tilbagefald vil ikke kunne elimineres. Man vil ikke kunne føle sig tryg i mit eget hjem og nærområde på samme måde som nu. Som nabo ønsker jeg at udtrykke min store frustration samt hvilke konsekvenser dette behandlingscenter kan have. Det påpeges, at der er nævnt både 20 og 35 pladser bliver det til flere med tiden? I skrivelsen fra Plan A 24syv står der at målgruppen er misbrugere af begge køn år. Ved orienteringsmødet onsdag den blev der oplyst, at det drejer sig om misbrugere af begge køn i aldersgruppen år. Kommunen skriver at der skal etableres en boldbane ud mod Svenstrup Strandvej. Jeg kan af erfaring oplyse, at det finder jeg utrygt, da jeg som beboer i nummer 6 i forvejen oplever, når der er gæster på Feriecentret og der spilles bold på dette græsareal, har adskillige bolde og andet legetøj endt i min indkørsel. Det er også til stor fare

3 Svenstrup Strandvej 8 Violvej 19 Violvej 20 Violvej 31 for den speciel om sommeren megen trafik på Svenstrup Strandvej. Jeg er bekymret for, at sådanne et behandlingscenter tiltrækker uheldige typer, som ønsker at sælge hash eller måske endnu hårde stoffer til de svage beboere, der er tiltænkt behandlingscentret. Det er jo ikke et behandlingscenter, hvor beboerne ikke må færdes frit i hele byen. Andre svage unge i byen kan måske blive tiltrukket af dette. Jeg ønsker, at Svenstrup skal fortsætte med at være et attraktivt område for nuværende og kommende børnefamilier og et område, hvor jeg på mine gamle dage kan færdes trygt. For der skal ikke herske nogen tvivl om at vi er meget utrygge ved tanken om at have et misbrugscenter som nabo. Undertegnede ønsker ikke, at der åbnes et misbrugscenter lige udenfor min hoveddør. Som det næste falder husprisen på mit hus og det bliver ikke til at sælge igen. Hvor der er misbrugere, tiltrækkes der andre misbrugere. Håber at ansøgningen bliver negativ. Vi er chokerede over at et misbrugscenter overhovedet kan komme på tale og mener ikke, at der er nogen der har interesse i at få et misbrugscenter herud. Huspriserne vil dale og der vil blive problemer med at få husene solgt. Vi vil hermed protestere mod etablering af et misbrugscenter på Svenstrupgård. Det er helt uacceptabelt at placere et narko- og misbrugscenter så tæt på et villakvarter, der bebos af familier med børn og unge. Videre kan det blive vanskeligt at sælge husene omkring et sådant center og priserne vil falde ved salg. Vi ønsker ikke Plan A 24syv på Svenstrupgård, pga. det vil skabe meget støj-uro med 35 beboere og behandlere alle ugens 7 dage 24syv. Vi vil være utrygge med 35 tidligere stofmisbrugere, nogle har også en kriminel fortid som naboer. Ejendomsmæglere i Korsør kan ikke udelukke huspriserne vil falde, hvis der er et terapicenter for tidligere stofmisbrugere som nabo.

4 Violvej 45 Violvej 57 Violvej 59 Vi må klart tilkendegive, at vi ikke ønsker Terapi- og Kursuscenter for tidligere stofmisbrugere på Svenstrupgård. Der var meget modstridende oplysninger på orienteringsmøde og hvad der var søgt tilladelse til, hvilket bekymrer mig. Efter min bedste overbevisning kan Svenstrup ikke rumme endnu et behandlingscenter, da vi i forvejen belastes af Halsebyvænges beboere. Da ingen ønsker at bo nær et sted for stofmisbrugere og hvad det bringer med sig, ønsker jeg at kommunen sætter sig ind i hvilke konsekvenser det vil give for Svenstrup. Det vil blive et stort nej fra mig. For det første er vi overordnet af den opfattelse, at Svenstrup er for lille et lokalsamfund til at kunne rumme et behandlingscenter for stofmisbrugere af den omtalte størrelse. Vi er lille samfund, med en skøn natur og en dejlig strand, hvor vi og vores børn kan færdes trygt og frit. Der er en del ældre borgere og rigtig mange børnefamilier i området, og vi er stærkt bekymrede for de konsekvenser det vil få, hvis vi ikke længere føler, at det vil være trygt at lade vores børn færdes frit i området. Vores modvilje er ikke rettet mod projektet som sådan, da der var en generel enighed om, at selve projektet nok kunne have sin berettigelse, vi er bare stærkt modstandere af, at det skal foregå i vores lille lokalsamfund. Der vil i et behandlingsforløb altid være misbrugere, der falder i og vi er bekymrede for, at dette vil skabe en trafik af forhandlere af hash og andre stoffer til området når det rygtes, at der er et potentielt marked i Svenstrup. Så kan det godt være, at ansøger påstår, at kursisterne er der af egen fri vilje og at et misbrugscenter er et af de dummeste steder at være misbruger på, men erfaringen viser jo med al tydelighed, at der ikke er en helbredelsesprocent på 100 og der vil være kursister, der falder i. At de så herefter ifølge ansøger bliver sendt med det første tog retur til visitationskommunen hjælper jo ikke meget, hvis skaden allerede er sket. Ansøger oplyser endvidere, at kursisterne størstedelen af tiden vil skulle følge et nøje planlagt behandlingsprogram

5 Violvej 62 Violvej 67 og at der derudover vil være en række sociale og/eller sportslige arrangementer om eftermiddagen. Dog vil der være tidspunkter, hvor kursisterne har mulighed for på egen hånd at færdes i området. Vi som beboere er absolut ikke interesserede i, at vi og vores børn og ældre bliver bekymrede eller måske direkte bange for at færdes i området og ved stranden på egen hånd, fordi man kan risikere at møde nogle af centrets kursister. De fleste af de kursister, der vil komme til at benytte sig af centrets tilbud, er givetvis ganske rolige og ufarlige mennesker, men vi kender jo alle sammen godt den frygt det giver i kroppen, når man kommer gående alene og der kommer en gruppe mennesker gående mod én og det er den utryghed, vi gerne vil undgå, især for vores børn og ældre. Desuden virker det stærkt bekymrende for mange af os, at man blot regner med en normering på i nattevagt ved 20 beboere. Vi er utrygge ved at sådan et center skal placeres i vores lokalsamfund. 35 brugere er rigtig mange og det mener vi ikke at Svenstrup kan rumme. Vi er utrygge ved, at disse brugere skal færdes i Svenstrup, blandt vores børn, unge og ikke mindst vores ældre. Det frygtes at ville medføre mere kriminalitet i området. Vi har valgt at bo i Svenstrup pga. tryghed og ikke i en storby, hvor disse misbrugere færdes. Selvfølgelig skal der også være plads til disse brugere, men det er ikke hensigtsmæssigt at placere et misbrugscenter så tæt på naboer. Det er for mig helt ubegribeligt at kommunen, overhovedet kan overveje at belaste vores lille by, med så stor en institution. Vi har mange ældre der bor alene og unge familier med børn og det kan ikke have sin rigtighed der skal skabes frygt for at færdes alene, fordi vi har et så stort behandlingshjem med 35 misbrugere og en vagt om natten. At priserne på husene vil rasle ned, har vi ejendomsmæglernes ord for og det kan jo ikke undre nogen, fordi hvem vil have et behandlingshjem for misbrugere så tæt på familien.

6 Violvej 86 Violvej 96 Violvej 166 Har kommunen gjort sig umage med at undersøge ansøgers baggrund? Slagelse Kommune åbner for en glidebane ude af kontrol, hvis man siger ja til denne ansøgning. Svenstrup er i forvejen hårdt ramt af det vedtagne Halseby Vænge projekt og endnu et projekt som ingen kender omfanget af, er alt for voldsomt for et lille lokalsamfund som Svenstrup. Svenstrup tilbyder ikke sine egne unge mennesker noget tilbud, udover idræt og skole, og mange, hvoraf flere i dag er utilpassede unge, der driver hærværk i byen, vil komme under særdeles dårlig indflydelse. Plan A betegner målgruppen som unge med sociale problemstillinger, der kan omfatte ikke personfarlig kriminalitet, samværs- og tilknytningsproblemer i relation til børn og det omkringliggende samfund. Er det dem der skal drive rundt i Svenstrup? Det er problematisk, at ingen fra Slagelse Kommune deltog i ansøgers informationsmøde og sagen bør ikke afgøres uden politisk indblanding. Vi finder ansøgningen vil have så stor indflydelse på kommunen beboere, hvoraf mange er nytilflyttere, der med rette, er særdeles chokerede over denne udvikling, med deraf følgende økonomisk negativ udvikling, fare for indbrud og anden kriminalitet (i et samfund uden politi) og klienternes indflydelse på kommunens unge straks må afvises. Vi ønsker at bevare et godt og trygt kvarter for børn og deres familier, samt ikke mindst for Svenstrup mange ældre mennesker der er stærkt foruroligede ved udsigten til et ukendt antal misbrugere hængende rundt omkring i Svenstrup. Ønsker ikke at der skal være misbrugscenter for narkomaner i vores område. Ønsker ikke et behandlingscenter for narkomaner i det lille lokalsamfund, da Svenstrup området er et børnevenligt område samt roligt område hvor trygheden er i højsædet og mange nye unge børnefamilier flytter til. På grunden op til Svenstrup Gård ligger spejderhytten og det vil være utrygt at sende børnene derop, hvis der indrettes

7 misbrugscenter. Samtidigt samles de unge på stranden længere nede af vejen og drikker øl samt griller på stranden i sommerperioden. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at placere et behandlingscenter for narkomaner som kunne blive fristet af dette. Det vil være utrygt at være alene hjemme og bo op af et misbrugscenter. Er det realistisk, at en nattevagt kan observere 35 misbrugere? Hvad sker der efter 16, når alle aktiviteter stopper? Når de færdes i området vil de møde afstandtagen fra samtlige beboere i Svenstrup og omegn. Der er i forvejen byggeri for utilpassede unge i Halseby og to behandlingscentre er for meget for en lille by. Taarnborg Grundejerforening og Lokalråd Det er vor faste overbevisning, at etablering af et misbrugscenter på ejendommen ikke kan klares med en nabohøring og en landzonetilladelse efter planlovens 35 stk. 4, men kræver at der laves en lokalplan for området - det burde der efter vor mening, som vi adskillige gange har givet udtryk for overfor kommunen allerede have være lavet for den virksomhed, der foregår i dag. Her har tingene udviklet sig fra en landzonetilladelse til at drive en bondegårdspension i eksisterende bygninger til et vandrehjem og i dag et hotel med kursusaktiviteter. Der var på et tidspunkt udarbejdet et lokalplanforslag i forbindelse med at ejeren ønskede, at etablere golfbane på ejendommen, men dette planforslag blev tilbagekaldt. Vi skal derfor opfordre Slagelse kommune til, at få det planmæssige grundlag i orden ved, at der udarbejdes en lokalplan for et misbrugscenter på ejendommen. Herved gives der mulighed for, at alle i området og alle med interesse for sagen kan afgive høringssvar i den 8 ugers høringsperiode, der følger i forbindelsen med vedtagelsen af et lokalplanforslag. Sommerhusforeningen Svenstrup Huse Vi er stærkt utrygge ved tanken om placering af så mange behandlingspladser i Svenstrup By og så tæt på sommerhusområdet. Uden at kende de konkrete tal for antal af tilbagefald for misbrugere under afvænning vil vi tillade os, at mene at

8 Musholmvej 88 det ikke er sandsynligt, at alle vil kunne gennemføre behandling med succes. Foreningens bekymring er netop de brugere det ikke vil være muligt at afvænne fra misbrug. Hvad gør de når der skal skaffes penge til stoffer? Et kvalificeret bud er indbrud m.m. i sommerhusområdet lige ved siden af Svenstrupgård! Det er desværre foreningens huse, der er placeret som nærmeste naboer til Svenstrupgård. Bestyrelsen i grundejerforeningen vil derfor gøre indsigelse overfor planerne om etablering af bosted/behandlingsinstitution for misbrugere på Svenstrupgård. De fleste i Svenstrup har aktivt valgt den sociale tryghed, fred og ro som et lille landsbysamfund kan tilbyde som et alternativ de store byer med alle dens muligheder, for lige præcis at slippe for alt det som storbyen også medfører i form af utryghed, misbrug, vold og kriminalitet. En behandlingsinstitution i Svenstrup for stofmisbrugere fra hele Danmark, vil have en særdeles negativ indflydelse på lokalsamfundet og man kan kun frygte, hvorledes dagligdagen bliver med 35 stofmisbrugere og intet lokalpoliti. Indretning af behandlingsinstitution vil medføre uoverskuelige konsekvenser for lokalsamfundet. Det vil kunne medføre fald i huspriser og det er et spørgsmål om huse i nærheden af Svenstrupgård overhovedet kan sælges, idet potentielle tilflyttere vil betakke sig og hele lokalsamfundet vil uværgeligt blive ramt af affolkning og forslumring.

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Crimestop.dk v/ Henrik Beck Artikel om behandling af klienter med Antisocial personlighedstræk 2008

Crimestop.dk v/ Henrik Beck Artikel om behandling af klienter med Antisocial personlighedstræk 2008 Crimestop.dk v/ Henrik Beck Artikel om behandling af klienter med Antisocial personlighedstræk 2008 BEHANDLING AF KLIENTER MED ANTISOCIALE PERSONLIGHEDSTRÆK FORFATTER: HENRIK BECK TILBAGEFALDSSPECIALIST

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Foredrag holdt på Socialdemokratiets Integrationskonference på Christiansborg den 30. november 2010 Knud Erik Hansen 17. december 2010 Journal

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Bachelorprojekt opgave.

Bachelorprojekt opgave. Bachelorprojekt opgave. Indsatte inklusion i samfundet. Studerende: Kersti Møldrup Pedersen Studienummer: 145425 Skole: PGE10F, VIA University College Pædagoguddannelsen, Campus Horsens Vejleder: Marlene

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

DCAA-nyt. www.dcaa.dk. Årgang 27. nr. 1. Maj 2010. Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme

DCAA-nyt. www.dcaa.dk. Årgang 27. nr. 1. Maj 2010. Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme DCAA-nyt Årgang 27. nr. 1. Maj 2010 Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme www.dcaa.dk Hvem står bag dette blad? Det gør Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere

Høringssvar personalepolitik

Høringssvar personalepolitik Høringssvar personalepolitik Overord net tema Rekrutteri ng Bemærkninger Behandling af ansøgere ordentligt giver indtryk af at det også kunne ske på en uordentlig måde, og det er ingen vel interesserede

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere