Afhængighed er en sygdom. Afhængig. af alkohol eller medicin? STIEN en værdig løsning. Tørningvej Vojens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afhængighed er en sygdom. Afhængig. af alkohol eller medicin? STIEN en værdig løsning. Tørningvej 22 6500 Vojens"

Transkript

1 Afhængighed er en sygdom Afhængig af alkohol eller medicin? STIEN en værdig løsning Tørningvej Vojens

2 Hvad er afhængighed? Afhængighed indrømmes ikke af alkoholikeren eller medicinmisbrugeren, idet denne sjældent kan eller vil se problemet og det voksende omfang af fatale konsekvenser for sig selv, familien, kolleger og omgangskreds. Sygdommen har taget kontrollen i den afhængiges liv og grundet sygdommens karakter og det udprægede benægtelsessyndrom er det yderst sjældent, at den afhængige kommer i behandling på eget initiativ eller gør det fri villigt. Drivkraften mod helbred else er derfor, at pårørende eller andre end den afhængige selv skal tage initiativ og vise handlekraft ved at tage kontakt til et behandlingscenter. Kun herved får den afhængige mulighed for at begynde at arbejde med sin sygdom. Den afhængiges adfærd i relation til familien og øvrige omgangskreds er reduceret til en adfærd, hvor den afhængige er passiv tilskuer til sit eget liv og distancerer sig følelsesmæssigt fra sin familie og omgangskreds. Handling og oplevelser sker som i en osteklokke, hvor omverdenen ikke kan nå ind til den afhængige og omvendt mister den afhængige interessen for sine nærmeste og relation til disse. Man kan pludselig ikke nå den person, som man tidligere kendte så godt. På arbejdspladsen oplever kolleger, at den dygtige og værdsatte medarbejder har hyppigere og længere perioder, hvor der er noget galt. Medicin og alkohol bruges i højere grad til at klare pressede og stressende situationer på arbejdspladsen. Som kollega kan man ubevidst dække over den afhængiges fejl og påtage sig dennes opgaver. Men det er ikke denne hjælp den afhængige reelt har brug for. Sygdommen har greb i den afhæng ige, og derfor kan man ikke lade det være op til den afhængige alene at overvinde afhængighedens jerngreb. Den afhængige behøver overtalelse og hjælp til at komme ud af sit misbrug. Men alle, som har problemet på nært hold, ved også, hvor svært det er at overbevise en afhængig om at erkende sit problem og gøre noget ved det. Det er ingen skam at være misbruger men det er en skam ikke at gøre noget ved det! Og der kan gøres noget effektivt. Vi tilbyder at tage det første skridt i den rigtige retning - en Intervention. Formålet er at få misbrugeren til at acceptere den kendsgerning, at han/hun har et alvorligt problem, som kræver behandling. For ikke-afhængige mennesker er rusmidler et personligt valg til stemningsændring. Men for den afhængige er der ikke noget valg, idet de ikke har kontrol over den proces, der sættes i gang sygdommen bestemmer. Dr. Jellinek beskriver sygdommens udvikling gennem de fire faser. Afhængigheden findes i flere grader men ét er sikkert, og det er, at den tiltager og ender i en egentlig sygelig tilstand, hvor sind og krop behøver rusmidlet for at kunne fungere afhængigheden er fuldendt. 2 Behandlingscenter Stien

3 1. Præ-alkoholisk fase Tankerne rettet mod alkohol Drikkeriet ser OK ud for udenforstående Benytter enhver lejlighed til at drikke Psykisk lettelse ved at drikke Drikker i det skjulte Vigende adfærd når der tales om misbrug Samvittighedsnag Fremtiden Ser lyst på fremtiden Livsglæde Positive holdninger Arbejdsglæde Nye værdier Nye interesser Nye venner 2. Advarselsfasen Undskyldninger og bortforklaringer Kontroltab og skyldfølelse Mister venner og arbejde Ændringer i familielivet Vredesudbrud Drikker alene 3. Den afgørende fase Forhold til familie og venner bliver stadigt dårligere Forsøger med geografisk flugt Følelse af anger og bitterhed Evt. den første hospitalsindlæggelse Løfter brydes og beslutninger svigter Begynder at drikke om morgenen 4. Den kroniske fase Rystelser Tåler ikke alkohol Følelser af angst Svækkelse af handlinger magter ikke simple opgaver Drikker for at holde symptomerne nede Ikke kræfter til bortforklaringer Hele forsvarssystemet bryder sammen Alle undskyldninger er opbrugt Svækkelse af tankeevne Drikker hele døgnet Rehabilitering, helbredelse og behandling Begynder at sætte sig nye mål Får selvrespekten tilbage Kan igen tænke positivt Opdager nye sider af sig selv Nyt håb for familien Familien forstår at afhængighed er en sygdom Familien får talt ud om problemerne Møder andre afhængige Får klar besked fra lægen Deltager i terapigrupper Begynder igen at spise Ophører med at indtage rusmidler Lærer at afhængighed er en sygdom 3

4 Karaktertræk hos den afhængige Alkohol slår næsten hver 20. dansker ihjel! Sammenlignet med andre europæiske lande er danskernes alkoholforbrug meget højt og iflg. Sundhedsstyrelsen drikker hver dansker over 15 år 11,5 liter ren alkohol om året. På blot 25 år er antallet af alkoholrelaterede indlæggelser fordoblet. Det der engang var en enkelt genstand for fornøjelsens skyld kan udvikle sig til en egentlig afhængighed, hvor personen ikke længere har fornøjelse heraf, men alene drikker for at klare sit eget liv. Hvem det rammer er ikke bestemt af social klasse, idet såvel høj som lav rammes. Desværre kender vi alle ét eller flere tilfælde i familien, blandt venner eller kolleger. Løgne, skam og benægtelse er en del af misbrugerens voksende afhængighed Når den ene genstand bliver til flere og flere, vokser afhængigheden. Der loves bod og bedring, men afhængigheden bliver stærkere og stærkere og for familien bliver skuffelserne og svigtet større og større. I takt med afhængighedens udvikling bliver nedenstående karaktertræk mere og mere udprægede. Ifølge Center for rusmiddelforskning ved Århus Universitet, er alkohol årsagen til mere end 40% af alle anbringelser af børn. Det skønnes at mere end børn er berørt af alkoholmisbrug. Karaktertræk hos den afhængige Benægtelse Skyldfølelse Perfektionisme Skam Fortielse og løgne Manipulation Trods Bortforklaringer Utålmodig Selvmedlidenhed Urolig adfærd Storslåethed og arrogance Ønsketænkning og fantasier Isolation Overfølsomhed og overdrevne reaktioner Aggressiv adfærd med udfordrende attitude Påståelighed Ensomhedsfølelse Vrede 4 Behandlingscenter Stien

5 Familie-behandling/-kursus Et misbrug/en afhængighed rammer hele familien! uanset hvilket stof der anvendes. (alkohol, medicin, narko, spil, arbejde, sex eller andet) Familien bruger meget tid på at glatte ud og lade som om intet er galt. Den afhængige bruger tid og kræfter på at planlægge og skjule sit misbrug samtidig med, at personen ændrer sine karaktertræk. Jeg har da ikke noget problem Jeg kan sagtens styre mit alkoholforbrug Indledende fase Familien benægter udadtil, at der er et problem Familien ringer til arbejdspladsen og sygemelder den afhængige Familien betaler regninger for den afhængige Familien tror på den afhængige, når denne bortforklarer problemet Begyndende forståelse for, at afhængigheden ikke er normal Hjælper den afhængige med at kontrollere sit misbrug Familien bliver mere og mere isoleret Afhængighedens indvirkning på familien Jeg kan holde op når jeg vil Som nærmeste familie til en afhængig vil misbruget medføre indebrændte følelser. Ofte følelser af vrede, skyld og skam over egne, og måske manglende handlinger - en følelse af afmagt, som det er vigtigt at få løsnet op for. For familien påvirker misbruget hverdagen gradvist, og hvad der var fuldstændig uacceptabelt få år tilbage, er pludselig blevet hverdag. Børn og ægtefælle må indtage rollen som den, der overvåger og kontrollerer eller tager ansvar for den afhængige. At bryde denne udvikling kan være en vanskelig proces og kræver ofte hjælp. Det er imidlertid vigtigt at såvel den Kroniske fase Børnene opholder sig mest muligt udenfor hjemmet Ægtefællens bekymringer og vrede vokser Familien føler, at de har skyld i misbruget Voldsomme skænderier i hjemmet Økonomien påvirkes i negativ retning Ægtefællen kompenserer og overtager opgaver Ægtefællen må påtage sig begge roller som både mor og far Der tales om skilsmisse Der foretages seperation eller skilsmisse afhængige som de nære familiemedlemmer, hver især må tage ansvar for eget liv og velfærd fremover. Vore familiekurser giver indsigt i de mekanismer og roller, som opstår i en familie med et misbrug eller anden afhængighedssygdom en viden, der er afgørende for, at der kan ske forandring og at den afhængige kan komme ud af sit misbrug og leve en tilværelse uden afhængighed af sit stof, uanset om det er alkohol, medicin, spil, narko, arbejde, sex eller andet. En stor del af afhængige personer her et meget lavt selvværd og en lav selvtillid. Dette betyder forringet livskvalitet og et dårligt samliv med andre, såvel privat som på arbejdspladsen. Rehabilitering Hele familien skal forstå den forandring i livsgrundlaget, som den nye tilværelse giver. En familie er kun velfungerende, hvis alle har det godt. Vi arbejder derfor ud fra en familieorienteret behandling med det mål, at alle i familien skal tilbydes hjælp til at få det bedre. Vi har forskellige kurser samt et egentligt behandlingstilbud til familien såvel børn som voksne. Genopbygning Nye mål i livet sættes Tilfredshed og glæde opstår Fred i sindet opleves Nye interesser dukker op Erfaringer deles med andre Gensidig tolerance og respekt for hinanden Selvrespekten vender tilbage Familiemedlemmerne får atter tillid til sig selv Familien lærer at undgå at bekymre sig Familiemedlemmerne lærer at leve sit eget liv Den afhængige går med til at søge hjælp Familien ændrer holdning overfor den afhængige Familien får nyt håb Familien får at vide at afhængighed er en sygdom Familien søger hjælp 5

6 flere års misbrug på tæt hold og set hvorledes familien har lidt gennem den stigende afhængighed i forbindelse med vores misbrug. Behandlingen starter oftest med en skånsom afgiftning, evt. suppleret med akupunktur. Centralt beliggende i Danmark ligger Behandlingscenter STIEN omgivet af skøn natur, der danner nogle rolige rammer. Her arbejder vi professionelt og anonymt med afhængighed af alkohol og medicin. Vore tolv eneværelser er hyggeligt og individuelt indrettet med vægt på, at det skal være rart at opholde sig i. Vi har alle baggrund i et alt-ødelæggende misbrug og er kommet ud af dette misbrug med hjælp i en Minnesota-behandling. Denne baggrund giver os indsigt til at arbejde med de tanker og handlinger, som den aktive alkoholiker eller medicinafhængige lever med. Vi har selv haft problem erne og konsekvenserne af Med vores erfaring er vi i stand til at imødegå den afhængiges benæg t elser og mange undskyldninger samt forklaringer på drikkeriet og afhængigheden. Vi kender selv alle disse bortforklaringer og undskyldninger vi har i sin tid selv brugt disse, da vi var i misbrug. Som tidligere afhængige ved vi samtidig, at det ikke er dårlig karakter eller dårlig moral, der er årsag til drikkeriet. Der arbejdes ud fra Minnesotamodellen. Den er gennemprøvet, og har helbredt mange misbrugere siden den startede i USA i 1950-erne. Grundstenen er fortsat Anonyme Alkoholikeres (AA s) 12-trins program, der giver den afhængige en række værktøjer og anvisninger til, hvordan han/hun kan tage ansvar for sit eget liv og helbred. Afhængigheden anses som en sygdom, der kræver visse foranstaltning er for ikke at bringe sygdommen i udbrud. Vi tilbyder at forestå en såkaldt intervention dvs. en motivering af den afhængige til at gå i behandling Intervention er et tilbud, som foregår efter aftale med familie eller arbejdsgiver. Målet hermed er alene at få alkoholikeren til at acceptere hjælp og behandling. Midlet er at opstille et ultimatum/tilbud til den afhængige med omgående behandling i forlængelse af interventionen. Interventionen bør kun foregå under kyndig vejledning, og det er vigtigt, at den foregår med værdighed for alle parter. Det skal ske i kærlighed til den afhængige, at man søger at bringe denne i behandling og ikke på baggrund af tvang. Grebet an på den rigtige måde lykkes det næsten altid at overtale den afhængige til at gå i behandling omgående. Uforpligtende forbesøg Vi tilbyder til enhver tid, at der foretages et forbesøg på stedet for at give et indblik i stedet og behandlingen. Her kan vi sammen med familiemedlemmer eller arbejdsgiver drøfte den enkelte situation set i forhold til hvilke perspektiver, der er for den enkelte i den fortsatte afhængighed sat i forhold til at gå i behandling. 6 Behandlingscenter Stien

7 Økonomi Behandlingscenter STIEN er et privat behandlingscenter, hvilket betyder, at klienterne må påregne selv at skulle betale for behandling og ophold. Vi samarbejder med offentlige misbrugscentre og kriminalforsorgen. Det vil som regel være derigennem, at der kan søges om hel eller delvis betaling af en Minnesota-behandling. I Danmark anerkendes afhængighed af alkohol og medicin ikke som en sygdom, og derfor findes der blandt de offentlig betalte tilbud ikke nogle, der tager udgangspunkt i Minnesotamodellen. Dette på trods af at WHO klart definerer misbrug af alkohol og medicin som en sygdom. De fleste virksomheder har en klart defineret alkoholpolitik. Heri indgår der ofte et behandlingstilbud til ansatte, der måtte have eller få problemet med afhængighed af alkohol eller medicin. Derfor er der en mulighed for, at arbejds giver helt eller delvist betaler for behandlingen. Udgiften er fradragsberettiget for virksomheden og uden beskatning for medarbejderen. Vi rådgiver gerne herom. Visse virksomheder har en sundhedsforsikring, hvor der også indgår dækning af behandling af afhængighed. Fagforeninger eller personalekasser kan ansøges om tilskud som en anden finansieringsmulighed. Det er meget almindeligt, at familien og venner støtter op, og enten selv yder kontant støtte eller lån. Også hos banker og realkreditinstitutioner ser vi ofte en stor forståelse for vigtigheden af at hjælpe med til at skaffe det økonomiske grundlag for en behandling. Forståelsen for at hjælpe rent økonomisk i forbindelse med en behandling er langt større, end man umiddelbart forventer. Det er hele familiens ve og vel der rammes, når et medlem kommer i misbrug. Der er først og fremmest de menneskelige omkostninger men økonomisk set er det fatalt for den afhængiges fremtidige arbejds- og indtjeningsevne, at der sættes ind med behandling. Den afhængiges egen familie eller arbejdsgiveren må motivere den afhængige til at gå i behandling gerne bistået af en sagkyndig person fra STIEN Vort familieorienterede behandlingstilbud er en meget bred og en effektiv måde at blive afhængig heden kvit. Den afhængige vil komme markant styrket ud af behandlingen med nyt mod, nyt liv samt selværd, selvtillid og fornyet livskvalitet. Vi er naturligvis behjælpelige med rådgivning og ansøgning om hel eller delvis hjælp til betaling, eller anden kontakt til arbejdsgiver, kommune- Jobcenter. eller lign. Få anonym og gratis rådgivning på vor døgntelefon:

8 Her finder du os: Behandlingscenter Stien Tørningvej Vojens DØGNTELEFON: Fax:

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred.

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred. Dette er en udskrift af hjemmesiden http://www.soberspace.dk/ Denne udskrift er klippe-klistret fra hjemmesiden og bearbejdet i Word. Hjemmesiden er dynamisk - bemærk venligst udskriftdato nederst på siden.

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Hvilke muligheder er der for behandling. Hvordan forebygger man?

Hvilke muligheder er der for behandling. Hvordan forebygger man? Hvad er et misbrug? Hvad er signalerne? Hvad gør personalet? Hvilke muligheder er der for behandling Hvordan forebygger man? 1 38 06 10-22849 - Trykkeriet Fyns Amt - Svanemærket. Licensnr. 541.528 Udviklingshæmmede

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

LUDOMANI Kendetegn, konsekvenser & behandlingsmuligheder

LUDOMANI Kendetegn, konsekvenser & behandlingsmuligheder LUDOMANI Kendetegn, konsekvenser & behandlingsmuligheder Indhold Introduktion... 3 Hvem og hvor mange?... 4 Baggrund... 4 Udviklingen af ludomani set i faser... 5 Kendetegn ved den spilafhængige... 6 Som

Læs mere

TUBA-undersøgelse januar 2008

TUBA-undersøgelse januar 2008 TUBA-undersøgelse januar 2008 I TUBA arbejder vi med unge pårørende til alkoholmisbrugere. Vi har derfor længe ønsket os at få tal på omfanget af den problemstilling. Indtil nu har man baseret sine skøn

Læs mere

DCAA-nyt. www.dcaa.dk. Årgang 27. nr. 1. Maj 2010. Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme

DCAA-nyt. www.dcaa.dk. Årgang 27. nr. 1. Maj 2010. Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme DCAA-nyt Årgang 27. nr. 1. Maj 2010 Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme www.dcaa.dk Hvem står bag dette blad? Det gør Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre

Læs mere

at sige stop. Jeg drak igennem, og det var der som regel altid nogle andre, der også gjorde. Dagen efter rystede vi selv og de andre lidt på hovedet

at sige stop. Jeg drak igennem, og det var der som regel altid nogle andre, der også gjorde. Dagen efter rystede vi selv og de andre lidt på hovedet 3 MIN EGEN HISTORIE Jeg oplever det egentlig ikke som et problem, jeg tænker over mere. Da min kone svarede sådan, blev jeg stolt. Pavestolt. For hun svarede på, hvordan hun så på mit forhold til alkohol,

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE 1 INDHOLD Hvorfor denne håndbog? 3 Kort om stofbrugsbehandlingen i Danmark 4 Typiske pårørende temaer 6 Skyld og skam 6 Adskillels e a f stof og menneske 9 Hvordan

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

SEXAFHÆNGIGHED Kendetegn, følger & behandlingsmuligheder

SEXAFHÆNGIGHED Kendetegn, følger & behandlingsmuligheder SEXAFHÆNGIGHED Kendetegn, følger & behandlingsmuligheder Indhold Introduktion... 3 Hvor mange og hvem rammes?... 4 Baggrund... 4 Kendetegn... 5 Vrede... 6 Dobbeltliv og skam... 6 15 spørgsmål... 8 Seksuel

Læs mere

Alkohol. afhængighed

Alkohol. afhængighed Alkohol & afhængighed Alkohol & afhængighed en psykosocial og neuropsykologisk synsvinkel Birgit Trembacz og Lisbeth Juul Hansen Videnscentrets skrifter kan frit citeres, dog med tydelig angivelse af kilden.

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere