Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)... 2 Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling(jf. bekendtgørelsen 2.2)... 2 Det overordnede mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på(jf. bekendtgørelsen 2.3)... 3 Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud, der tilbydes (Jf. bekendtgørelsen 2.4)... 4 Visitationsproceduren(Jf. bekendtgørelsen 2.5)... 6 Behandlingsgaranti (Jf. bekendtgørelsen 2.6)... 6 Muligheden for frit valg(jf. bekendtgørelsen 2.7)... 6 Opfølgning på borgerens behandlingsplan(jf. bekendtgørelsen 2.8)... 6 Mål for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner (Jf. bekendtgørelsen 2.9)... 6 Hvordan brugerinddragelsen sikres (Jf. bekendtgørelsen 2.10)... 7 Reglerne for betaling for kost og logi m.v. (Jf. bekendtgørelsen 2.11)... 7 Klageadgang (Jf. bekendtgørelsen 2.12)... 7 Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling (Jf. bekendtgørelsen 2.13)... 8 Monitorering af indsatsen (Jf. bekendtgørelsen 2.14 )... 8 Opmærksomhed på stofmisbrugerens hjemmeboende børn (Jf. bekendtgørelsen 2.14 stk.4)... 9 Den fremtidige indsats på området(jf. bekendtgørelsen 2.14 stk.5)... 9 Døgnbehandling... 9 Brugerinddragelse ved udarbejdelse af kvalitetsstandard Bilag Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

2 Indledning Kommunalbestyrelsen i Kolding Kommune er forpligtet til at fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug. Det grundlæggende lovgrundlag Lov om social Service 101 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Social-, børne- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Med hjemmel i servicelovens 139 er der i bekendtgørelse nr. 430 af om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101, fastsat krav om, at kommunalbestyrelsen skal beskrive serviceniveauet på stofmisbrugsområdet og fastsætte målsætninger og prioriteringer. Når der i nedenstående henvises til bekendtgørelsen er det denne bekendtgørelse, der henvises til 1. Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1) Kolding Kommune tilbyder rådgivning, vejledning og behandling til borgere med stofmisbrugsproblemer. I Kolding Kommune varetages stofmisbrugsbehandlingen af Kolding Misbrugscenter. Misbrugscentret tilbyder råd og vejledning samt ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling og tilbud til pårørende børn og voksne. Misbrugscentret yder rådgivning og konsultativ virksomhed til eksterne samarbejdspartnere, herunder anden forebyggende virksomhed. Udover disse opgaver har Kolding Kommune også væresteder for de mest udsatte stofmisbrugere på Regnbuen og til stoffrie misbrugere på De Frie Fugle. Der er på begge væresteder tilbud om kontakt, aktivitet, omsorg, hjælp og støtte. Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling(jf. bekendtgørelsen 2.2) Udredning af og indsatser til stofmisbrugere tilrettelægges ud fra hvilken af følgende målgrupper borgeren tilhører: 1 Se Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service, i bilag. 2

3 1) Personer med lettere misbrug af stemningsændrende stoffer gennem kortere eller længere perioder til personer med årelang misbrugskarriere, primært kontinuerligt misbrug af opiater suppleret med misbrug af især benzodiazepiner, hash og alkohol. 2) Unge misbrugere - unge under 25 år med misbrug af stemningsændrende stoffer. 3) Gravide misbrugere - gravide med misbrug af stemningsændrende stoffer. 4) Personer, som er kommet ud af deres misbrug, dvs. tidligere stofmisbrugere, som har behov for efterbehandling/tilbagefaldsbehandling. Det overordnede mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på(jf. bekendtgørelsen 2.3) De overordnede mål for indsatsen er: Forebyggelse Stoffrihed Skadesreduktion Livskvalitet Social integration De overordnede målsætninger i forhold til den enkelte bruger og brugergruppe er: At behandlingsmålene tager udgangspunkt i den enkelte brugers situation, problemer, ressourcer og evner. At brugeren og evt. pårørende inddrages At der er helhed og sammenhæng i indsatsen At forebygge tilbagefald At sikre en tidligst mulig indsats over for unge misbrugere At yde en særlig indsats over for gravide misbrugere. At yde en særlig indsats over for misbrugere med børn Værdier som indsatsen bygger på: Kolding Kommunes Senior- og Socialforvaltning har en Selvværdsstrategi som bygger på velfærd ved at tænke civilsamfundet, virksomhederne og borgernes netværk ind i den sociale indsats. Derudover skal de borgere, som det hele handler om, tænkes ind ud fra en tro på: at mennesket grundlæggende ønsker at kunne klare sig selv og styre eget liv. at mennesket grundlæggende har de generelle kompetencer og potentialer til, at kunne styre eget liv. at mennesket generelt kan og vil, men at nogle skal hjælpes til også at turde. Muligheder for at den enkelte misbruger kan arbejde med at ændre sit misbrugsmønster. Den enkelte bruger har mulighed for at arbejde med ændring af eget misbrugsmønster gennem arbejdet med behandlingsplanen og gennem behandlingen: Arbejdet med behandlingsplanen: systematisk udredning af den enkeltes situation i samarbejde med brugeren 3

4 planlægning af behandlingstiltag i samarbejde med brugeren. udarbejdelse af brugerens handleplan i samarbejde med brugeren. brugeren underskriver egen handleplan opfølgning og justering Behandlingen (rådgivning, vejledning, samtaleforløb mv.) kan indeholde følgende temaer: brugerens selvindsigt og erkendelse af egen situation. brugerens motivation. strategier til ændring af misbrugsmønstre og misbrugsliv. personlig udvikling og redskaber til at mestre livssituationer. udveksling af idéer, forslag og bearbejdning af tanker i samarbejde med andre brugere i behandling. håndtering af personlige risikosituationer og tilbagefaldsprocesser. koordinering med den øvrige sociale og sundhedsmæssige indsats på det kommunale og regionale område Behandling med udgangspunkt i den enkeltes situation. Udformningen af tilbuddet samt behandlingen tager udgangspunkt i den enkeltes situation, problemer, ressourcer og evner og den enkeltes mål for behandlingen. Brugerinddragelse. Inddragelsen af brugeren i planlægning og udformning af tilbuddet sker gennem et samarbejde mellem bruger og behandler, hvor udarbejdelse af og løbende opfølgning på borgerens behandlingsplan sker. Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud, der tilbydes (Jf. bekendtgørelsen 2.4) Den organisatoriske struktur. I Kolding Kommune varetages ambulant behandling til borgere med stofmisbrugsproblemer af Kolding Misbrugscenter. Kolding Misbrugscenter El-vej 2A 6000 Kolding Telefon: E-post: Leder af Misbrugscentret: Gitte Fisker Afdelingsleder for Stofmisbrugsbehandlingen: Ulrich Guldahl Poulsen Tilbud Kolding Kommune har følgende behandlingstilbud for borgere med misbrugsproblemer: 4

5 Ambulant rådgivning og vejledning. Borgere med misbrugsproblemer tilbydes rådgivning og vejledning samt afklarende samtaler (udredning) med henblik på at komme i behandling. I Stofbehandlingens åbningstid kan borgeren henvende sig i vagten uden aftale og få rådgivning, vejledning og/eller en førstegangssamtale med henblik på at komme i behandling. I Misbrugscentrets telefontid kan borgeren henvende sig og få en aftale med en behandler om at få rådgivning, vejledning og/eller en førstegangssamtale for at komme i behandling. Stofbehandlingens åbningstider: Misbrugscentrets telefontider: Mandag kl Mandag Tirsdag Kl Tirsdag Onsdag Kl Onsdag Torsdag kl og Torsdag Fredag kl Fredag Ambulant samtalebehandling Samtalebehandling tager udgangspunkt i den lagte behandlingsplan. Samtalerne foregår individuelt. Samtalebehandlingen kan bl.a. bestå af stofrelaterede samtaler, motivationsarbejde, kognitiv terapi og tilbagefaldsforebyggelse. Samtalerne foregår på aftalte mødetidspunkt. Dagbehandling Dagbehandling består af et tilbud i grupper op til 3-5 gange ugentligt. Dagbehandlingen er opdelt i afgiftning og stabilisering, primær behandling og tilbagefaldsforebyggelse. Ungebehandling Ungebehandlingen er et særligt tilbud til unge under 25 år med rusmiddelproblemer. Ungebehandlingen tilbyder samtaleforløb målrettet den unge selv, den unges pårørende og /eller familien i sin helhed. Behandlingen koordineres med de tiltag der i øvrigt måtte være etableret i forhold til den unge, andre steder i Kolding Kommune. Efterbehandling Behandlingen består af individuelle samtaler, af gruppetilbud, af miljøterapi, af socialpædagogik og af socialt samvær med andre borgere der også er stoffrie. Behandlingen foregår enten på Misbrugscentret eller på Kolding Kommunes stoffrie værested De Frie Fugle. Pårørende Tilbud til pårørende er opdelt i tilbud til pårørende til misbrugere og til børn i misbrugende familier. Samtaler med voksne pårørende, som skal bl.a. medvirke til at mindske belastningerne i den misbrugendes familie og medvirke til at den pårørende kan støtte den misbrugende i at arbejde med misbruget. Aflastende samtaler og gruppetilbud til den misbrugendes børn, som skal være med til at sikre, at børnene ikke udvikler mistrivsel og til at forebygge konsekvenserne af mistrivsel i form 5

6 Forebyggelse og konsulentvirksomhed Misbrugscentret tilbyder konsultativ bistand, rådgivning, oplysningsarbejde, undervisning mv. Tilbuddet spænder fra rådgivende bistand og formidling af viden og ekspertise til eksterne samarbejdspartnere til undervisning og oplysning til unge. Udlevering af gratis prævention og injektionsværktøj Der tilbydes der gratis prævention til stofmisbrugere, som er i behandling på Kolding Misbrugscenter og gratis injektionsværktøj til stofmisbrugere efter Byt til Nyt modellen. Injektionsværktøj udleveres på værestedet Regnbuen. Hvis en behandling afbrydes eller skal genoptages En behandling kan afbrydes ved, at borgeren udebliver fra behandlingen eller ønsker sig udskrevet. Relevante samarbejdspartnere orienteres herom efter samtykke. Genoptagelse af behandling sker ved at borgeren henvender sig til Misbrugscentret og indskrives. Visitationsproceduren(Jf. bekendtgørelsen 2.5) Borgere kan henvende sig i Kolding Misbrugscenters åbningstid (vagten) eller telefontid for at få rådgivning/vejledning om eller behandling for stofmisbrug. Når en borger henvender sig, tilstræbes det, at der tilbydes en samtale med en behandler senest 2 hverdage efter henvendelsen. Om muligt tilbydes der en samtale, første gang borgeren henvender sig. Hvis der er behov for ordination af substitutionsbehandling ordineres det af Misbrugscentrets lægekonsulent. Efter en borgers henvendelse om behandling, skal der foretages en afklaring af behandlingsindsatsen, herunder udarbejdelse af en behandlingsplan. Behandlingsgaranti (Jf. bekendtgørelsen 2.6) Tilbud om stofmisbrugsbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen med anmodning om at komme i behandling. Manglende iværksættelse af tilbud inden 14 dage kan der klages over til det Ankestyrelsen. Se afsnit 4.11 for nærmere information om klageadgang. Muligheden for frit valg(jf. bekendtgørelsen 2.7) En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til. Retten til at vælge kan begrænses, hvis hensynet til vedkommende taler herfor. Misbrugscentret er behjælpelig med at søge relevant information i tilknytning til frit valgmuligheden. Opfølgning på borgerens behandlingsplan(jf. bekendtgørelsen 2.8) Borgere, som har afsluttet deres behandlingsforløb som færdigbehandlet, udskrevet til et andet tilbud, udskrevet til hospital, eller med anden årsag, modtager efter 1 måned og igen efter 6 måneder et brev med tilbud om opfølgende samtale. Mål for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner (Jf. bekendtgørelsen 2.9) I forbindelse med behandlingen udarbejdes en behandlingsplan. Af vejledningen til bekendtgørelsen skal kvalitetsstandarden forholde sig til 3 typer målsætninger. 6

7 Målet for udarbejdelsen af behandlingsplanen er, at borgeren gennem udarbejdelsen opnår størst mulig indsigt og motivation og efter udarbejdelsen tager ansvar for efterlevelsen af indholdet i planen. Koordineringen skal sikre en sammenhæng mellem den medikamentelle og psykosociale behandling og indsatsen over for de sociale problemstillinger, der i øvrigt kan være aktuelle for stofmisbrugeren. Endvidere skal koordineringen sikre, at det planlagte behandlingsforløb fremstår som gennemskueligt og fagligt kvalificeret. Hensigten her er ikke mindst, at stofmisbrugeren og pårørende kan følge med i, om planen anvendes som aftalt og får den betydning, der er forudsat i loven. Målet for opfølgningen på behandlingsplanen er at sikre, at borgerens motivation fastholdes, at behandlingen kan justeres fx ved tilbagefald, samt at de forskellige interne og eksterne samarbejdspartnere handler som aftalt. Der følges op på behandlingsplanen hver 3.måned ved en samtale mellem behandler og klient og behandlingsplanen justeres evt. Er der tale om akutte problemstillinger eksempelvis gravide misbrugere justeres behandlingsplanen løbende i forhold til behovet for indsats. Såfremt borgeren også har kontakt Familieafdelingen og/eller Arbejdsmarkedsafdelingen sikres ved opfølgning på behandlingsplanen at disse inddrages. Den behandlingsplan, som udarbejdes på Kolding Misbrugscenter indgår i en samlet handleplan efter Servicelovens 141. Hvordan brugerinddragelsen sikres (Jf. bekendtgørelsen 2.10) Efter lov om social service 16 skal kommunen sørge for, at borgerne får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. I Kolding Kommune sikres dette ved: Afholdelse af møder 3-4 gange årligt med brugere af Koldings Misbrugscenter. Kolding Kommunes Udsatteforum, hvor repræsentanter for brugergruppen har mulighed for at være i dialog om Stofmisbrugsbehandlingen Efter lov om retssikkerhed og administration 4 skal kommunen desuden sørge for, at borgeren har mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. I Kolding Kommune sikres dette for borgerne ved at borgeren inddrages i udarbejdelse af behandlingsplanen. Reglerne for betaling for kost og logi m.v. (Jf. bekendtgørelsen 2.11) I forbindelse med døgnophold laves en individuel beregning af egenbetaling for kost, logi mv. Klageadgang (Jf. bekendtgørelsen 2.12) Som borger har man mulighed for at klage, hvis man 1. har søgt om behandling for stofmisbrug og har fået afslag på dette, 2. eller hvis man har søgt om behandling for stofmisbrug og ikke har fået tilbudt et behandlingstilbud senest 14 dage efter henvendelsen til Misbrugscenteret Klagen skal sendes til Misbrugscenteret, da Misbrugscenteret skal genvurdere afgørelsen. Hvis Misbrugscenteret fastholder sin afgørelse, sender Misbrugscenteret klagen videre til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice. 7

8 Klagen over socialfaglig behandling (pkt. 1 og 2) skal modtages i Misbrugscenteret senest 4 uger efter, at borgeren har modtaget afgørelsen. Der kan klages mundtligt eller skriftligt. Hvis der klages mundtligt er det misbrugscentrets ansvar at journalisere klagen og sende denne til rette instans. Der er ingen krav om, hvad der skal skrives i en klage. Det er nok at skrive, at der klages. Det er en god ide at forklare, hvad klagen går ud på. Der er kun den person som en afgørelse vedrører, der kan klage. Hvis det ønskes, at en anden person skal klage på vegne af den person sagen gælder, skal der foreligge en skriftlig fuldmagt. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling (Jf. bekendtgørelsen 2.13) Pr. 1. juli 2014 er der på Misbrugscentret, som yder behandling til både alkohol- og stofmisbrugere er ansat 27 medarbejdere, som helt eller delvist medvirker til behandlingsindsatsen for stofmisbrugere. Stofmisbrugsteamet består af 1 afdelingsleder, 6 behandlere, 3 ungebehandlere og 1 læge. Desuden medarbejdere med både administrative og sundhedsfaglige funktioner i både alkoholbehandling og i stofmisbrugsbehandlingen. Behandlerne har en uddannelse på professionsbachelorniveau suppleret med uddannelse i kognitive behandlingsformer og NADA behandling. For at sikre den nødvendige faglige ekspertise er medarbejderstaben på Misbrugscenteret sammensat af pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, læge, farmakonom og kontorassistenter. Den fortløbende faglige opkvalificering og kompetenceudvikling sikres bl.a. gennem følgende tiltag: Introduktion af ansatte i Misbrugscentret, herunder introduktion til medicinhåndtering. Temadage og kurser rettet mod misbrugsbehandling Supervision. Kognitiv uddannelse Uddannelse i NADA- Akupunktur Monitorering af indsatsen (Jf. bekendtgørelsen 2.14 ) Kolding Misbrugscenter monitorerer behandlingsindsatsen i Stofmisbrugsdatabasen via System til System. Derudover har Misbrugsorganisationen sit eget ledelsesinformationssystem (FOKUS), hvor der kan monitoreres yderlige behandlingsinformation. Efter 2 stk.1 nr.14. og stk.3 i Bekendtgørelsen for Kvalitetsstandard skal der opstilles måltal for a) Andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling er stoffri samt andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling, har reduceret deres stofmisbrug. b) Andelen af stofmisbrugere i behandling, der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandling inden for 12 måneder. Der har ikke hidtil i ledelsesinformationssystemet kunnet udtrækkes retvisende data på disse specifikke parametre. Disse data vil kunne trækkes fra

9 Kolding Misbrugscenters måltal for for stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling er stoffri eller har reduceret deres stofmisbrug at 40 %. Kolding Misbrugscenters måltal for for stofmisbrugere i behandling, der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandling inden for 12 måneder er maksimalt 20 %. Opmærksomhed på stofmisbrugerens hjemmeboende børn (Jf. bekendtgørelsen 2.14 stk.4) Der spørges ved 1. gangs samtalen om misbrugeren har børn, så børnene kan få tilbudt støtte. Misbrugscentret har ansat 2 medarbejdere, som tilbyder aflastende samtaler og gruppe-tilbud til børn af misbrugere. Misbrugscenterets personale er omfattet af underretningspligten i lov om social service 153, og hvis personalet gennem deres arbejde får mistanke om eller kendskab til et barn, som er udsat for omsorgssvigt eller på anden måde har brug for hjælp, skal der underrettes til Familieafdelingen i Kolding Kommune. Når man derudover bliver bekendt med at en aktiv misbruger er gravid eller der flytter en misbruger ind i et hjem med børn, underrettes der til Familieafdelingen. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Kolding Misbrugscenter og Familierådgivningen i Kolding Kommune. Den fremtidige indsats på området(jf. bekendtgørelsen 2.14 stk.5) Der er iværksat intensiv dagbehandling i sidste kvartal af Denne indsats følges nøje og evalueres løbende med henblik på justering af tiltag. Døgnbehandling Hvis en borgers stofmisbrug ikke kan løses/afhjælpes ambulant på Kolding Misbrugscenter, kan visiteres til døgnbehandling. Det er Kolding Misbrugscenter, som på vegne af Kolding Kommune foretager visitationen til døgntilbuddene. I visitationen til døgnbehandling, vil der blive lagt vægt på borgeren sociale situation, motivation for ændring, belastningsgrad og udbytte af de ambulante tiltag. Misbrugscentret visiterer til døgntilbud, som er optaget på tilbudsportalen. Derudover visiteres der til døgntilbud, som Misbrugscenteret vurderer, harmonerer med de værdier, som Misbrugscentret og Kolding Kommune står for. Misbrugscentret har i 2013/2014 visiteret til følgende døgnbehandlingstilbud: Midtgården, Stenbrovej 2, Sejstrup, 6740 Bramming, Tlf Vedr. beskrivelse af behandlingsform, målgruppe, pris mv. henvises til: og Kongens Ø, Arresøhøj, Præstevej 62, 3200 Helsinge, Tlf.: Vedr. beskrivelse af behandlingsform, målgruppe, pris mv. henvises til: og 9

10 Filsø behandlingscenter, Hjulsagervej 20, 6854 Henne, Tlf.: Vedr. beskrivelse af behandlingsform, målgruppe, pris mv. henvises til: og Toftehuset, Toftevej 3.b, Hviding, 6760 Ribe. Vedr. beskrivelse af behandlingsform, målgruppe, pris mv. henvises til: og Behandlingscenter Vendsyssel, Vollerupvej 66, 9760 Vrå, Tlf Vedr. beskrivelse af behandlingsform, målgruppe, pris mv. henvises til: og Sydgården. Aabenraa Landevej 120, 6100 Haderslev, Tlf Vedr. beskrivelse af behandlingsform, målgruppe, pris mv. henvises til: og Alfa Fredensborg, Kongevejen 1, 3480 Fredensborg, Tlf Vedr. beskrivelse af behandlingsform, målgruppe, pris mv. henvises til: og Visitation til døgnbehandling sker i samråd med borgeren og efter en individuel og konkret vurdering, og Kolding Kommune kan derfor også foretage andre valg af behandlingstilbud. Brugerinddragelse ved udarbejdelse af kvalitetsstandard Denne kvalitetsstandard er udarbejdet i juni 2014 og i forbindelse med udarbejdelsen er brugerne inddraget ved: Møde om kvalitetsstandarden på værestedet Regnbuen for aktive stofmisbrugere, hvor brugerne er blevet hørt om deres ønsker til Stofmisbrugsbehandlingen. Møde med Stofmisbrugere på Kolding Misbrugscenter I tilbuddene til pårørende er Kvalitetsstandarden drøftet. 10

11 Bilag Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service I medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014, fastsættes: 1. Kommunalbestyrelsen fastsætter en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug efter Stk. 2. Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, kommunalbestyrelsen tilbyder borgere, der ønsker social behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarden skal beskrive det serviceniveau på stofmisbrugsbehandlingsområdet, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, herunder de politiske målsætninger og prioriteringer som ligger bag beslutningen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens kvalitetsstandard og kommunalbestyrelsens opfølgning og revision på kvalitetsstandarden gøres alment tilgængelig for borgerne i kommunen, herunder som minimum på internettet. 2. Kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling, som er nævnt i 1, skal som minimum omfatte en beskrivelse af de indsatsområder, der følger af 101: 1) De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet. 2) Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling. 3) Det overordnende mål for indsatsen, herunder de værdier og normer som indsatsen bygger på. 4) Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud der tilbydes. 5) Visitationsproceduren. 6) Behandlingsgaranti. 7) Muligheden for frit valg. 8) Opfølgning på borgerens behandlingsplan, jf. stk. 2. 9) Hvilken målsætning, der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner. 10) Hvordan brugerinddragelsen sikres. 11) Reglerne for betaling for kost og logi m.v. 12) Information om sagsbehandling og klageadgang. 13) Personalets faglige kvalifikationer og kompetence udvikling. 14) Monitorering af indsatsen, jf. stk. 3. Stk. 2. Opfølgning, jf. stk. 1 nr. 8 på borgerens behandlingsplan, skal ske senest 1 måned og igen 6 måneder efter, et behandlingsforløb er afsluttet. De borgere, som er omfattet af opfølgningen, er borgere, der har afsluttet et behandlingsforløb med status som»færdigbehandlet«, udskrevet til et»andet tilbud«, udskrevet til»hospital«eller udskrevet med»anden årsag«til afsluttet behandling. Stk. 3. Monitorering af indsatsen, jf. stk. 1 nr. 14, skal omfatte opstilling af måltal for: a) Andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling er stoffri samt andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling har reduceret deres stofmisbrug. b) Andelen af stofmisbrugere i behandling, der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandling inden for 12 måneder. Stk. 4. Det skal desuden beskrives i kvalitetsstandarden, hvordan der i forbindelse med social behandling for stofmisbrug efter 101 sikres opmærksomhed på forholdene for stofmisbrugerens eventuelle hjemmeboende børn under 18 år. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen oplyser endvidere om den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet. 3. Kommunalbestyrelsen sørger for i kvalitetsstandarden at informere borgerne om de kvalitetskrav m.m., som kommunalbestyrelsen stiller til de døgnbehandlingstilbud, som kommunen anvender til løsning af opgaver efter 101. Stk. 2. Informationen skal tillige indeholde oplysninger om behandlingsform, målgruppe, kerneydelser, personaleforhold, fysiske forhold, pris m.v. i de enkelte tilbud. 4. Kommunalbestyrelsen reviderer kvalitetsstandarden mindst hvert andet år. Stk. 2. Ved udarbejdelse og revision af kvalitetsstandarden inddrages repræsentanter for stofmisbrugerne og eventuelt deres pårørende. 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. maj Stk. 2. Ændret kvalitetsstandard om social behandling for stofmisbrug efter denne bekendtgørelse udarbejdes senest den 8. september Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 11

12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, den 30. april 2014 Manu Sareen / Anders Møller Jakobsen 12

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060

Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060 Center for Misbrug Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060 E-mailadresse: dfm@esbjergkommune.dk Definition af servicedeklaration:

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Side1/10 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere