GENERATION AKTIVIST. Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktområder i det nordlige Filippinerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERATION AKTIVIST. Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktområder i det nordlige Filippinerne"

Transkript

1 GENERATION AKTIVIST Aktivistuddannelse til unge blandt Igorot folket i konfliktområder i det nordlige Filippinerne

2 Resumé GENERATION AKTIVIST Kampen mod militarisering Cordillera-regionen er hjemsted for Igorot folket, et af Filippinernes oprindelige folk. I snart 40 år har Igorot folkets bjergrige og uvejsomme landområder været hjemsted for en voldelig konflikt mellem regeringshæren og en kommunistisk oprørsbevægelse, der ønsker en autonom stat. Selvom Igorot folket er uforskyldt fanget i krydsilden, lægger de bogstavelig talt hus til de mere end soldater udstationeret i regionen. Militæret inddrager nemlig systematisk landsbyskoler, børnehaver og sundhedsklinikker som hovedkvarterer og fratager dermed Igorot børn og unge deres fundamentale rettigheder til ordentlig uddannelse og sundhed. Militariseringen betyder også, at Igorot folkets hverdag er præget af vilkårlig vold, overgreb og undertrykkelse af enhver form for politisk manifestation. Fra offer til handlekraft Igorot folkets børn har brug for, at militariseringen af deres landsbyer stopper, så de kan få deres barndom og skolegang tilbage. Mange har været udsat for traumatiske oplevelser, der kræver behandling. De unge har brug for at få kendskab til deres rettigheder og redskaber til at råbe myndighederne op. Dette projekt vil derfor styrke Igorot unges bevidsthed og handlekraft og bekæmpe militærets overgreb på børn og unge og brugen af landsbyfaciliteter til militære formål. Hermed vil projektet på længere sigt genoprette lokale uddannelsesmuligheder og klæde en generation af Igorot unge på til at tage de udfordringer op, der truer deres livsgrundlag og identitet som oprindelige folk. Projektets 3 hovedkomponenter 1. Aktivistlederuddannelse for Igorot unge, som skal sikre handledygtige Igorot folk, der kender og gør krav på deres rettigheder. 2. Etablering af et trænings- og behandlingscenter, hvor Igorot unge modtager en del af deres aktivistlederuddannelse, og hvor de børn og unge, der har været udsat for traumatiske oplevelser, kan få professionel hjælp og rådgivning. 3. Fortalervirksomhed, som skal medvirke til at bekæmpe overgreb på Igorot børn og unge og militærets brug af Igorot landsbyer til militære formål. Samarbejdspartnere Projektet gennemføres af IWGIA i tæt samarbejde med to lokale partnerorganisationer: CPA er en paraplyorganisation for ca. 200 Igorot landsbyorganisationer, og DINTEG er en NGO med fokus på kapacitetsopbygning og juridisk forsvar af oprindelige folks rettigheder. Budget Ca. 5,5 mio. kroner Projektperiode 2014 til

3 BAGGRUND Cordillera-regionen i det nordlige Filippinerne, der ligger i Sydøstasien, er kampplads for en konflikt, som ikke har omverdenens store bevågenhed. I mere end 40 år har oprørshæren New People s Army (NPA), som er den militære arm af det filippinske kommunistparti, kæmpet for etableringen af en kommunistisk stat i Filippinerne med Cordillera-regionen som deres vigtigste base. Det filippinske militær er sat talstærkt ind for at bekæmpe oprørerne; mere end soldater er udstationeret i området, og de assisteres af omkring paramilitære soldater, som ikke er underlagt militær kontrol, men som alligevel har uddannelse og udrustning, der ligner den militære. Militæret er dog ikke kun massivt til stede på grund af ønsket om at nedkæmpe de kommunistiske oprørere. Cordillera-regionen er rig på naturressourcer, specielt mineraler såsom guld, som staten og private firmaer gerne vil have fingre i. 66 % af regionen er således udlagt til eksisterende og fremtidig potentiel minedrift. Når lokal modstand mod udvindingsaktiviteterne bliver for stærk, bliver militære tropper dirigeret til området for at beskytte mineselskabernes interesser oftest under påskud af at bekæmpe NPA. De områder, vi taler om, bebos af omkring 1,1 million oprindelige folk, som samlet kaldes Igorot, og som hører til Filippinernes mest diskriminerede og undertrykte befolkningsgrupper. Igorot folket består af mere end 20 forskellige grupper med hver deres sprog og kultur. De har i generationer levet på og dyrket deres forfædres land. Ud over at være deres primære levebrød anser Igorot folket deres land for værende helligt, og mange kulturelle praksisser er tæt forbundet med det at dyrke jorden. At miste sin jord anses derfor for at være det samme som at miste sit liv. I takt med at især multinationale selskabers interesse i områdets naturressourcer og statens interesse i at få udenlandske investeringer til landet er steget, har Igorot folket måttet kæmpe en daglig kamp for at forsvare deres landområder. En kamp, som ofte fører til, at de beskyldes for at være NPAmedlemmer eller -sympatisører, selvom de bare tilfældigvis bor i de områder, hvorfra NPA fører deres oprørskamp. FAKTA OM FILIPPINERNE OG CORDILLERA-REGIONEN Beliggenhed Filippinerne er en østat i Sydøstasien. Cordillera er en nordlig region på hovedøen Luzon. Størrelse km2, heraf udgør Cordillera km2 svarende til ca. 40% af Danmarks areal. Indbyggere Ca. 94 millioner, heraf ca. 14 millioner oprindelige folk i hele Filippinerne og ca. 1,1 million oprindelige folk i Cordillera, samlet kaldet Igorot. Religion 90% kristne. Mindre grupper af muslimer, animister og buddhister. Sprog Filippinsk (Tagalog) og engelsk. I Cordillera tales herudover mindst 15 lokale sprog og talrige dialekter. Styreform Repræsentativt demokrati med en folkevalgt præsident. 3

4 Igorot folket Igorot folket er et af verdens ca oprindelige folk. Som de fleste andre oprindelige folk udgør de i dag en etnisk minoritet i den nationalstat, de af forskellige historiske årsager er blevet inkluderet i. Igorot betragtes af mange filippinere som kulturelt tilbagestående, og deres mindretalsstatus vanskeliggør deres ligeværdige politiske deltagelse. På den anden side har Filippinerne en progressiv lov om oprindelige folks rettigheder (IPRA loven fra 1997) og har godkendt FN s erklæring om oprindelige folks rettigheder fra Baggrund for projektet Igorot folket lægger bogstaveligt talt hus til militærets forsøg på at nedkæmpe de kommunistiske oprørere. I de regeringsgodkendte retningslinjer, som styrer militærets operationer, opfordres soldaterne ligefrem til at omgås civile, inklusiv børn, og for eksempel bruge dem som informanter, der presses til at sladre om deres forældres og landsbyledernes gøren og laden. Børn og unge bruges også systematisk som guider og bærere af militærudstyr, til at løbe ærinder, og pigerne forventes at yde huslige og seksuelle tjenester til soldaterne ofte mod betaling i form af mad eller penge. Som led i denne strategi inddrager militæret landsbyskoler, børnehaver og sundhedsklinikker som hovedkvarterer og dermed fratages mange Igorot børn og unge deres helt fundamentale rettigheder til ordentlig uddannelse og sundhed. Uddannelsesmuligheder, som i forvejen for mange Igorot børn og unge er indskrænket af fattigdom, og af at de bor i fjerntliggende egne, hvor skoler kan ligge langt fra landsbyen. Igorot børn og unge er særligt hårdt ramt af de overgreb, der finder sted i forbindelse med militærets tilstedeværelse i deres landsbyer. Samtidig oplever mange selv direkte overgreb eller er vidner til traumatiserende overgreb mod deres familiemedlemmer. Hvilke fremtidsudsigter har en ung Igorot pige, hvis landsbyskole er blevet inddraget som lokalt hovedkvarter af militæret, og som er blevet presset til at give oplysninger til militæret om sine familiemedlemmer og i nogle tilfælde til at have seksuel omgang med soldater udstationeret i hendes landsby? I bedste fald ender hun i et underbetalt job i hovedstaden i værste fald ender hun gravid og tvunget ind i et ægteskab med en af soldaterne, som senere forlader hende. Fremtidsudsigterne for mange unge Igorot drenge er heller ikke opløftende. I mange tilfælde indvilliger de i at blive rekrutteret som paramilitære soldater af det filippinske militær, fordi det giver dem en beskeden løn, som trods alt kan hjælpe til at brødføde deres familier. I de områder, dette projekt vil arbejde i, er militarisering og fattigdom blandt de væsentligste årsager til, at unge føler sig tvunget til at forlade deres landsbyer og søge mod storbyen. Der ender de oftest i arbejdsløshed eller underbetalte jobs, og særligt pigerne er udsatte ofre for prostitution og trafficking. Diskrimination og udnyttelse er dagligdag. Landsbyerne affolkes og bliver mindre i stand til at gøre modstand mod plyndringen af deres naturressourcer, hvilket yderligere underminerer Igorot folkets livsgrundlag; en effekt der hilses velkommen af dem, der ønsker adgang til landsbyernes naturressourcer. 4

5 Selvom den filippinske regering har underskrevet mange internationale konventioner, herunder FN s Børnekonvention, og officielt anerkender oprindelige folks ret til selvbestemmelse, har de færreste Igorot unge kendskab til disse rettigheder og endnu mindre ved de, hvordan de kan kræve rettighederne indfriet. For Igorot folket betyder det helt konkret, at de mangler viden og redskaber til at modsætte sig militærets og de private firmaers invadering af deres landsbyer. Lokale menneskerettighedsorganisationer, herunder IWGIA s samarbejdspartnere, har længe haft fokus på de generelle overgreb på oprindelige folks rettigheder i Cordillera såsom fratagelsen af deres landområder og fængsling af deres politiske ledere. Men der har ikke været fokus på de overgreb, der traumatiserer de unge i konfliktområderne og forhindrer dem i at få en stabil skolegang. Det er det, dette projekt vil medvirke til at rette op på. HVAD SIGER LOVGIVNINGEN OM OPRINDELIGE FOLK, BØRN OG MILITARISERING? Den filippinske lov om oprindelige folks rettigheder (IPRA loven fra 1997) Staten skal beskytte oprindelige folks rettigheder til deres traditionelle landområder for at sikre deres økonomiske, sociale og kulturelle velbefindende. Oprindelige folk har ret til særlig beskyttelse og sikkerhed i perioder med væbnet konflikt. Staten skal overholde internationale standarder til beskyttelse af civilbefolkningen og må ikke rekrutterer børn af oprindelige folk til de væbnede styrker under nogen omstændigheder. FN s erklæring om oprindelige folks rettigheder Staten skal træffe foranstaltninger for at sikre, at indfødte kvinder og børn nyder fuld beskyttelse og garantier mod alle former for vold og diskrimination. Staten skal rådføre sig med de berørte oprindelige folk, før deres landområder bruges til militære aktiviteter. FN s Børnekonvention Staten er forpligtet til at overholde internationale aftaler om krigsførelse, herunder at sikre, at børn under 15 år ikke deltager i kamphandlinger og til at overholde princippet om, at alle børn, som er berørt af væbnede konflikter, skal nyde godt af beskyttelse og pleje. 5

6 PROJEKTET Formål Hvorfor tolereres eller ligefrem accepteres det, at militæret bruger landsbyskoler, børnehaver, forsamlingshuse og sundhedsklinikker som hovedkvarterer for at bekæmpe kommunistiske oprørsstyrker i Cordillera-regionen på Filippinerne? Hvorfor er der ikke nogen, der stopper de overgreb, der sker på børn og unge, som tvinges til at hjælpe militæret, eller som tvinges til at have seksuelle forhold til de soldater, der er udstationeret i deres landsby? Og hvorfor sættes der ikke ind for at sikre disse børns og unges frie adgang til grunduddannelse og en fremtid fri for vold, som vi her i Danmark tager for givet? Det er spørgsmål, som mange Igorot unge i Cordillera-regionen helt berettiget stiller sig selv. Dette projekt har til formål: At give Igorot unge i konfliktområder en aktivistlederuddannelse, som skaber handledygtige unge, der kender deres rettigheder og kræver dem indfriet. At bekæmpe militærets overgreb på Igorot børn og unge i Cordillera-regionen og få indført et forbud mod brugen af unge mennesker og landsbyfaciliteter til militære formål. Det langsigtede formål er derved at genetablere de unges muligheder for at få en ordentlig grunduddannelse i deres landsbyer en uddannelse, som er en væsentlig forudsætning for at bekæmpe den fattigdom, som Igorot folket er fanget i - samt at klæde en generation af Igorot unge på til at tage de udfordringer op, der truer deres livsgrundlag og identitet som oprindelige folk. Aktiviteter Projektet har 3 hovedkomponenter: 1. Aktivistlederuddannelse for Igorot unge, som skal sikre handledygtige Igorot folk, der kender og gør krav på deres rettigheder; 2. Etablering af et trænings- og behandlingscenter, hvor Igorot unge modtager en del af deres aktivistlederuddannelse, og hvor de børn og unge, der været udsat for traumatiske oplevelser, kan få professionel hjælp og rådgivning; og 3. Fortalervirksomhed, som skal medvirke til at bekæmpe overgreb på Igorot børn og unge og militærets brug af landsby faciliteter til militære formål og dermed sikre de unges muligheder for at få en ordentlig lokal grunduddannelse. 1. Aktivistlederuddannelse for Igorot unge En fundamental forudsætning for, at børn og unge sætter sig imod handlinger og forhold, der krænker deres basale rettigheder til uddannelse og en barndom fri for overgreb, er, at de kender deres rettigheder og ved, hvordan man påberåber sig indfrielsen af disse rettigheder. Projektet vil derfor give udvalgte Igorot unge en aktivistlederuddannelse, der 1) giver en indsigt i deres fundamentale rettigheder, 2) lærer dem at organisere sig og 3) lærer dem at bruge forskellige redskaber til at kræve deres rettigheder respekteret. 6

7 Blandt disse redskaber er produktionen af tematiske radioprogrammer og korte videoer, hvor de unge dokumenterer de overgreb, de er udsat for, når militæret belejrer deres landsbyer, og hvor de fortæller om deres håb og fremtidsvisioner. Disse videoer vil, sammen med andre kortfilm og videoer om oprindelige folks situation, blive vist på filmfestivaller organiseret i løbet af hele projektperioden i både Igorot landsbyer og i provinshovedstaden. Ud over at være et nyttigt redskab til brug i fortalervirksomhed er radioprogrammer og videoer også et vigtigt led i udbredelsen af kendskabet til Igorot børn og unges situation i resten af landet, som kan skabe sympati og forståelse og dermed vil bidrage til at mindske den diskrimination Igorot folket udsættes for, alene fordi de er oprindelige folk. De unge vil også blive trænet i brugen af teater og andre kunstformer såsom fotografering og musikvideoer til at bearbejde traumatiske oplevelser, men også til at fortælle omverdenen om deres særlige problemer som led i at presse lokale og nationale myndigheder til at forbyde brugen af børn og landsbyfaciliteter til militære formål i praksis. Helt konkret vil aktivistlederuddannelsen bestå dels af et længere intensivt forløb i skoleferien organiseret som youth camps i en Igorot landsby og dels af kortere træningsforløb og produktion af informations- og kampagnematerialer i samarbejdsorganisationernes trænings- og behandlingscenter i provinshovedstaden. I de mellemliggende perioder vil de unge vende tilbage til deres landsbyer for dér at oplyse og hjælpe andre børn og unge samt arbejde sammen med deres forældre, lærere og landsbyledere om at bruge de redskaber, de har lært til at dokumentere overgreb og lægge pres på de lokale myndigheder. Da det ofte er piger, der er udsat for de værste former for overgreb, især i form af seksuelle krænkelser, vil der blive gjort en ekstra indsats for at sikre pigers deltagelse i aktivistlederuddannelsen. KORT OM PROJEKTET Formål At give ca. 300 Igorot unge i konfliktområder i Cordilleraregionen i Filippinerne en aktivistlederuddannelse, som skaber handledygtige unge, der kender deres rettigheder og kræver dem indfriet; og at bekæmpe militærets overgreb på Igorot børn og unge og få indført et forbud mod brugen af unge mennesker og landsbyfaciliteter til militære formål. Effekt At genoprette Igorot unges lokale uddannelsesmuligheder og klæde en generation af Igorot unge på til at tage de udfordringer op, der truer deres livsgrundlag og identitet som oprindelige folk. Projektperiode 2014 til 2016 (3 år) Dansk samarbejdspartner IWGIA Lokale samarbejdspartnere Cordillera Peoples Alliance (CPA) og Cordillera Indigenous Peoples Legal Center (DINTEG) Budget Aktiviteter Investeringer Medarbejdere Lokal administration Evaluering og monitorering Revision Administration Total 2,206,000 1,940, , , ,000 60, ,000 5,498,000 7

8 2. Trænings- og behandlingscenter En vigtig forudsætning for at kunne klæde de unge på til at kræve deres rettigheder indfriet er at skabe et centralt sted, hvor de har adgang til information, teknologi og beslutningstagere, og hvor de har mulighed for at skabe kontakter til andre unge og andre netværk af menneskerettighedsforkæmpere. I projektets første fase vil et trænings- og behandlingscenter derfor blive etableret i provinshovedstaden Baguio. 8 Centeret vil blive udstyret med undervisningsmaterialer, information om oprindelige folks rettigheder og teknisk udstyr til produktion af radioprogrammer og videoer og vil rumme et medieværksted, bibliotek, undervisnings-/mødelokaler, sovesal og kontor for CPA og DINTEG. Centeret vil være stedet hvor de unge får en del af deres aktivistlederuddannelse, og hvor træningskurser for forældre, lærere, landsbyledere og menneskerettighedsforkæmpere vil blive afholdt. Centerets anden centrale funktion vil være et krisecenter, hvor børn og unge, som har været udsat for overgreb, kan bo i en periode med deres familie og modtage psykologisk rådgivning, lægehjælp og retshjælp. Endelig er visionen, at centeret vil blive et organisatorisk og kulturelt samlingssted for de oprindelige folk i Cordilleraregionen både for aktivister og NGOer med fokus på oprindelige folk, for de unge, der har fået aktivistuddannelsen, og for de mange udsatte Igorot unge, der er taget alene til storbyen. Centeret vil dermed være strategisk for opbygningen af et stærkt netværk af Igorot unge, som vil få bedre adgang til beslutningstagere, medier, akademikere og et større og bredere NGO-netværk. Ideen er også, at centeret på længere sigt vil være omdrejningspunktet for udveksling med unge oprindelige folk fra andre konfliktfyldte egne af Filippinerne. Derved udbredes erfaringerne fra projektet, og forhåbentlig skabes der i fremtiden et stærkt netværk af unge oprindelige folk på tværs af landets regioner. 3. Fortalervirksomhed Ifølge FN-konventionerne og filippinsk lovgivning er det ikke tilladt at bruge børn og unge og de faciliteter, der skal sikre dem fri adgang til uddannelse og sundhed, til militære formål, således som det ellers tilskyndes til i de retningslinjer, der styrer det filippinske militærs indsats mod oprørshærene i landet. Der er derfor et godt juridisk fundament for at kræve brugen forbudt i praksis. Projektet vil arbejde mod dette mål ved at udarbejde et skræddersyet træningsmodul om de særlige vilkår og rettigheder, der gør sig gældende for børn og unge i konfliktområder. Dette modul skal bruges i træningen af forældre, lærere, landsbyledere og menneskerettighedsforkæmpere, der skal klæde dem på til at lægge effektivt pres på de lokale og nationale myndigheder til i praksis at forbyde brugen af børn og unge samt landsbyfaciliteter til militære formål. Dermed skabes også den nødvendige lokale forankring af projektet. Presset på lokale og nationale myndigheder vil blive lagt via møder med regeringsrepræsentanter, brug af medier, kampagner, radioprogrammer og demonstrationer. Et andet vigtigt led i effektivt lobbyarbejde er systematisk dokumentation af de konkrete overgreb, der finder sted. De unge selv og deres forældre, lærere, landsbyledere og menneskerettighedsforkæmpere vil derfor blive trænet i at dokumentere, hvordan de unge bliver misbrugt af militæret. Denne dokumentation vil blive brugt af partnerorganisationerne til at lægge pres på myndighederne til at få sat en stopper for overgrebene og sikre de unges ret til lokal uddannelse.

9 Målgruppe Aktivistlederuddannelsen vil primært rette sig mod ca. 300 udvalgte Igorot unge i alderen år fra landsbyer i de mest intense konfliktområder i Cordillera-regionen. De 300 unge vil bringe deres erfaring og viden med tilbage til landsbyerne, og dermed forventes projektet indirekte at komme de ca Igorot folk til gode, som bor i 40 af de mest militariserede landsbyer. Herudover vil 150 børn i alderen 9-12 år fra landsbyerne også aktivt inddrages i opsætning af teaterstykker og produktion af radioprogrammer og videoer som måder at bearbejde deres oplevelser på og give dem en indsigt i deres rettigheder. De børn og unge, som er særligt traumatiserede, vil blive tilbudt behandling i projektets behandlingscenter, hvor det forventes at mindst 25 børn og unge og deres familier gennem projektperioden vil kunne modtage psykologisk, juridisk og anden bistand. Trænings- og behandlingscenteret forventes også at komme den store gruppe af Igorot unge, som tvunget af omstændighederne drager til byen for at søge jobs eller færdiggøre deres uddannelse langt væk fra deres familie, til gode. For dem vil centeret fungere som et kulturelt og socialt samlingssted samt kunne tilbyde akut og løbende rådgivning til at takle livet i storbyen. Ud over Igorot børn og unge som den primære målgruppe vil projektet træne 150 forældre, lærere, landsbyledere, menneskerettighedsforkæmpere og lokale myndigheder, da forståelse og støtte fra disse grupper er væsentlig for at sikre et maksimalt pres på regeringen til at indføre og efterleve et forbud mod brugen af unge mennesker og landsbyfaciliteter til militære formål. Bæredygtighed Håndhævelse af et forbud mod brug af Igorot børn og unge og deres landsbyfaciliteter til militære formål vil betyde, at deres lokale uddannelsesmuligheder genoprettes, uden behov for yderligere økonomisk støtte. Men selv hvis militæret trækker sin massive tilstedeværelse i landsbyerne tilbage, vil statens og nationale/internationale firmaers interesse i de naturressourcer, der er at finde på de oprindelige folks landområder, ikke blive mindre. Projektets langsigtede effekt ligger derfor også i at have klædt en generation af Igorot unge på til at tage de udfordringer op, der truer deres livsgrundlag og identitet som oprindelige folk. Etableringen af et trænings- og behandlingscenter er et vigtigt led i at sikre projektets økonomiske bæredygtighed i forhold til uddannelsen af nye generationer af menneskerettighedsaktivister og hjælp til Igorot folk udsat for overgreb efter projektets afslutning. Centret vil have lokaler og faciliteter til udlejning til møder, konferencer, fælles sociale arrangementer, træningsforløb osv., og ideen er også, at projektpartnerne vil have deres kontorer i centeret. På baggrund af en analyse af indkomstpotentialet lavet af partnerorganisationerne forventes det således, at centeret vil blive indkomstskabende og dermed gøre partnerorganisationerne mindre afhængige af eksterne bistandsmidler til at videreføre fremtidige arbejde med at bekæmpe diskrimination og undertrykkelse af Igorot folket. Herudover forventes det, at projektet vil skabe vigtige erfaringer i forhold til at forhindre eller mindske overgreb begået mod børn og unge i konfliktområder. Disse vil være til inspiration for organisationer og menneskerettighedsforkæmpere, der arbejder 9

10 i andre dele af Filippinerne, hvor militæret også er massivt til stede. Trænings- og behandlingscenteret spiller således en central rolle for udbredelsen af projektets erfaringer. Det vil blive brugt af samarbejdsorganisationerne til at huse fremtidige træningsprogrammer for unge oprindelige folk og aktivister fra andre regioner. Visionen er dermed på længere sigt at skabe en generation af unge oprindelige folk aktivister, der med hjælp af de redskaber og det netværk de har fået gennem projektet vil kunne lægge et stærkt pres på de filippinske myndigheder til at overholde loven og respektere deres rettigheder som børn og unge og som oprindelige folk. Forudsætninger og risici De væsentligste forudsætninger for, at projektet kan gennemføres og de opstillede projektmål nås, er at: Det politiske klima vedbliver med at muliggøre arbejde med basale menneskerettigheder, især børn og unges rettigheder. De unge og partnerorganisationerne involveret i projektet kan håndtere pres og eventuelle trusler fra politisk eller militærets side og vil arbejde videre med projektet. Der vil fortsætte med at være kvalificerede medarbejdere i partnerorganisationerne, der vil gennemføre projektet. Menneskerettighedsorganisationer, støttegrupper, uformelle partnere og allierede vedbliver med at samarbejde om krav om overholdelsen af basale menneskerettigheder. 10 I Cordillera-regionen er lederne i organisationer, der arbejder for at sikre oprindelige folks rettigheder, under konstant pres og overvågning, særligt når dette arbejde går imod magtfulde økonomiske interesser i udvindingen af naturressourcer på Igorot folkets land. En af måderne, hvorpå lokale krav om overholdelsen af menneskerettigheder forsøges bekæmpet på, er at udråbe lederne som kommunistsympatisører og organisationerne som kommunistiske frontorganisationer. Der er derfor en reel risiko for at de, der er involveret i projektet, udsættes for overgreb såsom trusler, chikane, afpresning, fængsling osv. De to organisationer, som IWGIA vil arbejde sammen med i dette projekt, kæmper intenst imod denne mistænkeliggørelse ved at insistere på, at deres arbejde ikke er en stillingtagen til den politiske konflikt, men snarere bekæmpelse af de overgreb, der følger i kølvandet på konflikten og interesserne i at udnytte naturressourcerne. De søger yderligere at minimere risikoen for, at de unge og medarbejderne involveret i projektet udsættes for trusler, chikane osv. ved at involvere et stort netværk af både lokale og nationale menneskerettighedsorganisationer og den nationale menneskerettighedskommission. Tæt kontakt til journalister, etablering af god dialog med lokale og nationale regeringsrepræsentanter og nedsættelse af en risikostyringsgruppe er også vigtige led i risikominimering. Hertil kommer, at organisationerne gennem mere end 20 år har opnået en stor lokal forankring gennem deres lokale medlemsorganisationer og dermed har særlig føling med sikkerhedssituationen i de forskellige egne af Cordillera-regionen. Begge organisationer har gennem årene oplevet perioder med øget pres og overvågning, men de har formået at håndtere dette vha. bl.a. offentlige kampagner og har derfor en masse erfaring, som vil hjælpe dem med at håndtere et sådant pres i fremtiden.

11 ORGANISATIONSBESKRIVELSE Projektstiller IWGIA, der står for International Work Group for Indigenous Affairs eller på dansk Den Internationale Arbejdsgruppe for Oprindelige Folks Anliggender, blev oprettet i 1968 af antropologer, som ønskede at gøre verden opmærksom på overgreb og folkedrab mod den indianske befolkning i Sydamerika. I dag arbejder IWGIA med oprindelige folk i hele verden og har som hovedformål at støtte oprindelige folk i deres kamp for rettigheder og selvbestemmelse. IWGIA adskiller sig fra mange andre NGOer, idet vi kun i mindre grad selv gennemfører projekter og i langt højere grad støtter projekter gennemført af oprindelige folks egne organisationer. IWGIA lægger derfor stor vægt på at skabe vedvarende og gensidige partnerskaber med oprindelige folks organisationer. Gennem vores partnerskaber har vi et meget tæt samarbejde omkring de projekter vi støtter, og disse projekter understøttes af IWGIA s øvrige aktiviteter, herunder udgivelse af bøger og rapporter om oprindelige folks forhold og fortalervirksomhed både på internationalt og nationalt niveau. Partnerorganisationer To lokale partnerorganisationer vil have hovedansvaret for at gennemføre Dagsværksprojektet: Cordillera Peoples Alliance (CPA) og Cordillera Indigenous Peoples Legal Center (DINTEG). Både CPA og DINTEG har deres rødder i Igorot landsbyerne i Cordillera-regionen, og i begge organisationer er de ansatte alle Igorot. DINTEG og især CPA har længe involveret unge i deres generelle arbejde med at fremme oprindelige folks rettigheder. CPA oprettede for nogle år siden en særlig afdeling for Igorot unge, som er med til at planlægge og udføre events og kampagner, og blandt CPAs medlemmer tæller også Igorot ungdomsorganisationer. CPA blev etableret i 1984 og er en uafhængig sammenslutning af omkring 200 lokale organisationer i Cordillera-regionen. CPA har til formål at fremme og beskytte oprindelige folks rettigheder, social retfærdighed og demokrati. CPA s arbejde fokuserer på oplysnings- og kampagnearbejde, kapacitetsopbygning af landsbyledere, organisering af Igorot landsbyer og systematisk fortalervirksomhed på både nationalt og internationalt plan. Hvert år 11

12 organiserer CPA en stor event kaldet Cordillera-Dag med deltagelse af mere end Igorot folk fra regionen. CPA tilbyder også praktikpladser for unge udlændinge for dermed at styrke det internationale solidaritetsarbejde. DINTEG blev oprettet i 1994 af en gruppe Igorot jurister, antropologer og aktivister, der ønskede at fremme oprindelige folks rettigheder. DINTEG fokuserer meget på de juridiske aspekter af arbejdet med at fremme og forsvare oprindelige folks rettigheder, såsom at yde retshjælp til fængslede Igorot folk og til landsbyer, som har fået deres land inddraget til minedrift. Herudover er DIN- TEG involveret i dokumentation af overgreb, fortalervirksomhed, kapacitetsopbygning og kampagnearbejde. DINTEG er i praksis den juridiske arm af CPA, og derfor arbejder de to organisationer tæt sammen om de fleste aktiviteter. IWGIA har i en lang årrække samarbejdet med og støttet projekter gennemført af CPA og DINTEG (CPA siden 1996 og DINTEG siden 2008) med fokus på fortalervirksomhed, kapacitetsopbygning og landrettigheder. Ansvarsfordeling Gennemførelsen af alle aktiviteter og den daglige overvågning af projektet er samarbejdspartnernes fulde ansvar, mens IWGIA s hovedansvar er den overordnede overvågning af projektet, rapportering og kontakt til Operation Dagsværk sekretariatet, teknisk assistance og rådgivning under hele projektforløbet samt at hjælpe samarbejdspartnerne med at finde løsninger på eventuelle problemer. Denne ansvars- og opgavefordeling finder vi væsentlig i forhold til at sikre projektets fulde lokale ejerskab og bæredygtighed. I samarbejdsorganisationerne er de specifikke ansvarsområder fordelt i forhold til organisationernes særlige ekspertise og erfaringer. DINTEG vil have det overordnede ansvar for projektet og vil herudover have hovedansvaret for aktiviteterne, der relaterer sig til fortalervirksomhed og juridisk rådgivning, mens CPA vil have hovedansvaret for aktiviteterne, der relaterer sig til aktivistlederuddannelsen og opførelsen og driften af trænings- og behandlingscenteret. En projektkomité vil blive oprettet med repræsentanter fra de deltagende organisationer, som ud over at monitorere og sikre gennemførelsen af projektet, også skal sikre integration og synergi af projektet i samarbejdsorganisationernes generelle arbejde. 12

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves

Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves Tema Formålet er at bekæmpe menneskehandel og vold omkring minerne i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo. Projektet vil befri slaver og styrke

Læs mere

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult RESUME Uddannelse Organisering Handling SAMMEN MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult Indhold Resumé 1 Baggrund 2 Projektbeskrivelse 4

Læs mere

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside Mindre udviklingsprojekt Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Ret til et liv

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

LØFT EN HEL GENERATION

LØFT EN HEL GENERATION LØFT EN HEL GENERATION - det begynder med én pige KONCEPTNOTE TIL OPERATION DAGSVÆRK 2013 TEMA Borgerkrigen i Uganda har betydet, at en hel generation af unge ikke er kommet i skole. Værst er det gået

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2011-2012

FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2011-2012 FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2011-2012 1) Indledning FN-forbundet har til formål på oplysende og tværpolitisk grundlag at arbejde for: Styrkelse af interessen for De Forenede Nationer; Forståelse

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING Juni 2013 INDHOLD FORORD 3 1. REALISERING AF MENNESKERETTIGHEDER GENNEM KULTUR OG UDVIKLING 4 2. FORSTÆRKE MENNESKERS HANDLEKRAFT GENNEM

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Giv ungdommen en stemme

Giv ungdommen en stemme Giv ungdommen en stemme - Sådan skabes en stærk studenterbevægelse i Somaliland Fotos: Gymnasieelever afholder forumteater om tidlige ægteskaber for folkeskoleelever. Hargeisa, Somaliland Tema Ungdommen

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.)

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Titel på partnerskabsaktivitet: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

guide til ungdomslederudvekslinger

guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger En guide med gode råd og krav til ungdomslederudvekslinger under DUFs Projektpulje og MENA Pulje Om DUF Hvad er DUF? DUF Dansk Ungdoms

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke Årsberetning 2010-2011 OVERSIGT 3 Popkometen Khani, der donerede sin nye single til MS Østafrika-indsamling, fyrer den af for sine fans, mens solen går ned på Fair Fælled. INDHOLD Politisk beretning 4

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

CRC/C/DNK/CO/4 Distr.: Generelt 4. februar 2011

CRC/C/DNK/CO/4 Distr.: Generelt 4. februar 2011 UREDIGERET FORELØBIG VERSION FN Konvention om Barnets Rettigheder CRC/C/DNK/CO/4 Distr.: Generelt 4. februar 2011 Original: Engelsk Vurdering af rapporter indgivet af deltagerstater i henhold til Konventionens

Læs mere