NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK ÅRSRAPPORT 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK ÅRSRAPPORT 2010"

Transkript

1 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK ÅRSRAPPORT 2010

2 Tekst og foto: Thor Hjarsen, Red Barnet marts 2011 Red Barnet Rosenørns Alle V Facebook (søg Natur&Fællesskab ) 2

3 Forord Alle børn har ret til trivsel, oplevelser, fællesskab og læring. Men sådan har ikke alle børn det i Danmark i dag. Mere end børn lever i økonomisk fattigdom, og endnu flere børn lever i kulturel og social isolation. Red Barnets aktiviteter i Danmark er målrettet disse børn. Red Barnets naturvejlederprojekt, Natur&Fællesskab, er et tilbud til udsatte børn og familier om at få oplevelser med natur og friluftslivet. Natur og friluftsliv rummer unikke muligheder for at gennemføre sunde og fælleskabsopbyggende aktiviteter, hvor bevægelse, leg, læring og oplevelser er i fokus. Frivilliggrundlaget er stærkt voksende i Red Barnet. Flere hundrede frivillige har alene indenfor det seneste år meldt sig lokale aktiviteter for socialt udsatte børn og familier i Danmark. Hvert år springer mange af de frivillige med på ideen om at bruge naturen som rum for aktiviteter med de udsatte børn. Vores nye strategier og handleplaner er ambitiøse, men med den fart vi har på, når vi målene! I 2015 deltager dobbelt så mange udsatte børn i vores aktiviteter og dobbelt så mange frivillige er i gang i fx oplevelsesklubber, madklubber og på sommerlejre. Mange af aktiviteterne vil finde sted i naturen og her bidrager Natur&Fællesskab med inspiration, støtte og muligheder. Red Barnets naturvejlederprojekt Natur&Fællesskab udvidede i 2010 samarbejdet med en række vigtige eksterne partnere, som vi stille store forhåbninger til fremover. Nu samarbejde vi med et socialt udsat boligområde og et behandlingscenter for traumeramte familier og begge steder rummer store grupper af oversete, socialt udsatte børn og familier. En stor tak til alle de, der i 2010 økonomisk har støttet projektet og give socialt udsatte børn og forældre i Danmark mere trivsel, oplevelser, fællesskab og læring i naturen. Endelig også en stor tak til de samarbejdspartnere, som har bidraget til projektets aktiviteter i 2010 med praktisk hjælp og rabatter.. Mimi Jakobsen Generalsekretær Red Barnet 3

4 Indledning Red Barnet har siden 2006 gennemført aktiviteter for socialt udsatte børn i Danmark med naturen og friluftslivet som udgangspunkt. Projektets formål er at give udsatte og vanskeligt stillede børn og unge, samt deres familier, positive oplevelser og aktiviteter i den danske natur. Fælles for alle Red Barnets aktiviteter for socialt udsatte børn i Damark, er at skabe bedre muligheder for trivsel, sundhed, rekreative oplevelser, samt læring og livskvalitet. I Natur&Fællesskab udvikles nye naturpædagogiske redskaber, hvor igennem både fagvoksne og frivillige kan arbejde målrettet med fx fællesskaber, relationsdannelser, motion, motorik og bevægelse, samt sundhed og læring. I alle tilfælde er naturen og friluftslivet er rammen. I 2010 fokuserede projektet særligt på udvikling af Red Barnets voksende skare af engagerede frivillige. Endelig blev der i det forgangne år indgået en række nye vigtige partnerskaber og samarbejdsaftaler, som både giver mulighed for at endnu flere udsatte børn og familier nås af projektet, men også at der kan faciliteres ekstern støtte til at aktiviteterne kan gennemføres. Mere end 60% af projektets deltagende børn og voksne havde i 2010 minoritetsbaggrund og en lang række af de deltagende børn og voksne har aldrig tidligere i deres liv haft særlig tætte oplevelser med natur og friluftsliv i Danmark. Derfor rækker projektet også ud mod helt nye målgrupper i det danske samfund. I 2010 deltog mere end 1104 børn, samt 213 voksne (116 forældre, 54 fagvoksne og 43 frivillige) i projektets konkrete aktiviteter i naturen. 85 frivillige, studerende og fagvoksne har deltaget i projektets kursus- og inspirationsaktiviteter. Der er gennemført 88 aktivitetsdage i naturen, fire kurser for frivillige og otte gange har studerende fra relevante uddannelsesinstitutioner været i praktikforløb i

5 Målgruppe Projektets aktiviteter havde i 2010 fokus på socialt udsatte børn i Danmark, som omfattede: 1. Flygtningebørn og deres forældre 2. Børn på dagbehandlingsinstitutioner 3. Børn i socialt udsatte boligområder/bydele 4. Andre socialt udsatte børn tilknyttet frivilligaktiviteter i Red Barnet og Red Barnet Ungdom (fx familienetværk, venskabsfamilier, familielejre, oplevelsesklubber etc.) Endelig arbejdede projektet med at inspirere og motivere fagvoksne, frivillige og familiemedlemmer til selv aktivt at deltage i børnenes udvikling og oplevelser ved at gennemføre aktiviteter i naturen med børnene. Aktiviteternes mål og midler Projektet har et humanitært sigte, som skal nås gennem naturvejledning. Ved at give mulighed for positive oplevelser, læring og opbygning af sociale relationer, skabes et bedre børneliv. Red Barnet udviklede i 2010 en forandringsteori, som omhandlede Natur&Fællesskab. Den langsigtede målsætning for aktiviteterne er, at de deltagende børns livskompetencer, tryghed, trivsel og sundhed forbedres. 5

6 Konkret arbejder Natur&Fællesskab med dette ved at gennemføre aktiviteter i skove og andre naturområder i Danmark i samarbejde med fagvoksne og frivillige. Mange af disse aktiviteter er gennemført med stor opbakning fra personale på fx lokale naturskoler tilhørende kommuner og Naturstyrelsen. Der blev i foråret 2010 arbejdet målrettet med læring i naturen dvs udeskole. Det blev planlagt i tæt samarbejde med lærere og pædagoger og omfatter almindelige skolefag som fx matematik, bevægelse og idræt, natur og teknik, kreative fag, madlavning m.m. I løbet af sommeren blev projektets fokus rettet mod Red Barnets hastigt voksende skare af frivillige. Netop i løbet af 2010 oplevede Red Barnet en stor tilstrømning til lokalafdelingerne, samt oprettelse af flere nyre lokalafdelinger over hele landet. På den baggrund blev der gennemført flere inspirationskurser for frivillige i Red Barnet, samt samarbejdet med lokale frivillige om at gennemføre skovture, naturoplevelser på lejre, etc. Red Barnets målrette indsats på med at rekruttere frivillige og oprette lokalforeninger har medført at i de kommende år vil Natur&Fællesskab målrettet prioritere uddannelse, støtte og samarbejde med de frivillige over hele landet. 6

7 Projektets økonomi i 2010 I 2010 modtog Natur&Fællesskab økonomisk støtte fra en række forskellige donorer. Følgende har bidraget til projektet i 2010 med donationer: Den A.P Møllerske Støttefond Foreningen Roskilde Festival Frimodt-Heineke Fonden Bodil Pedersen Fonden Brødrende Hartmanns Fond Antikvar Carl Julius Hjælpefond Friluftsrådet (Tips- og Lottomidler) Socialministeriet Silvan A/S Følgende private firmaer bidrog til projektet med indkøbsrabatter: Spejder Sport, Friluftsland A/S, Bålteknik og STARK A/S. Endelig har Naturstyrelsen bidraget væsentligt til projektet med hjælp og praktisk støtte, når vi skulle i skoven! 7

8 Aktiviteter i 2010 I overensstemmelse med projektets mål har aktiviteterne været en blanding af konkrete naturvejledningsaktiviteter, inspiration af voksne, udvikling af samarbejdsaftaler, uddannelse, information, samt formidling af erfaringer: 88 konkrete naturvejleder-/friluftslivsaktiviteter gennemført på enkeltdagsarrangementer eller fx lejre og lejrskoler. Aktiviteterne har omfattet 1004 børn. Deltagelse i 4 frivilliglejre med mere end 100 børn. Afholdelse af fire friluftskurser kurser for i alt 28 frivillige i anvendelse af natur og friluftsliv i arbejdet med socialt udsatte børn. Inspiration af og samarbejde med mere end 30 lærere og pædagoger på specialinstitutioner. Indgåelse af ny partnerskabsaftale med Paul Petersens Idrætsinstitut omkring rekruttering af frivillige til Red Barnets aktiviteter, samt praktikant-ordning i Natur&Fællesskab. Ny partnerskabsaftale med RCT-Fyn mhp at udvikle og gennemføre aktiviteter på Fyn for traumatiserede flygtningefamilier og deres børn, samt i fællesskab rekruttere og uddanne frivillige i PTSD og friluftsliv. Deltagelse i Integrationsministeriets netværk for flygtningebørn fra traumatiserede familier. 8

9 Undervisning og praktikvejledning af i alt 55 pædagog-, natur- og friluftsvejlederstuderende fra forskellige uddannelsesinstitutioner. Samarbejde med Skovskolen/LIFE, Nødebo og Dansk Skovforening mhp et kommende nationalt seminar og netværk om anvendelse af natur og friluftsliv i arbejdte med udsatte i Danmark. Deltagelse i det danske udeskole-netværk (udeskole.dk). Udvikling af tre shelter- og aktivitetspladser tre steder i landet mhp anvendelse i Red Barnets aktiviteter for udsatte familier og børn. Udvikling sket i samarbejde med Naturstyrelsen, frivillige lokalforeninger og Kraftverk Arkitekter/Århus. Udvikling af nyt samarbejde mellem Natur&Fællesskab, Lejerbo og Red Barnets lokalforening København City hvor familier og børn, der bor i Akacieparken får styrket fællesskab og relationsdannelse gennem oplevelser og aktiviteter i naturen. I løbet af efteråret 2010 blev der oprettet en Facebook-gruppe, hvor erfaringer, tips og gode historier deles med frivillige og samarbejdspartnere (se mere her). På friluftskursus i efteråret 2010 blev der optaget to film, som skal rekruttere og inspirere frivillige. Filmene er tilgængelige på Facebook og You Tube (se mere her). I foråret 2010 udgav Natur&Fællesskab en ny folder, som informerer frivillige og fagvoksne om mulighederne i projektet (se mere her). 9

10 Nye partnerskaber for udsatte børn i 2010 En ny dimension, som er blev lagt til Natur&Fællesskabs arbejde i 2010, var indgåelse af samarbejde med relevante partnere, der har kontakt til store grupper af socialt udsatte børn i Danmark. RCT-Fyn (RehabiliteringsCenter for Torturoverlevere og Traumatiserede Flygtninge) RCT-Fyn er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark. Rigtigt mange børn i de traumatiserede familier har svære vilkår pga situation eller selvoplevede hændelser med krig. Med baggrund i dette behov, gennemførte Natur&Fællesskab to pilot-aktivteter for de traumatiskerede flygtningefamilier i 2010, henholdvis en skovtur til Kirkendrup skov og en sejltur til Vigelsø i Odense Fjord. Aktiviteterne var så en stor succes for familierne, at samarbejdet videreføres i årene fremover. Samarbejdet søger endnu funding. Frivillige fra Red Barnet Odense inddrages. Akacieparken i Valby (Lejerbo) I 2010 Blev igangsat et pilotsamarbejde med Lejerbo s afdeling i Valby; Akacieparken. Akacieparken er på regeringens ghettoliste og præges af sociale problemer som også påvirker beboelsens mere end 500 børn. Projektet er udviklet i samarbejde med Red Barnet København City og handler om at lave fællsskabsdannende oplevelser for områdets familier og børn bl.a. med natur og friluftsliv som omdrejningspunkt. Samarbejdet er kun delvist støttet af Socialministeriet. 10

11 Samarbejdspartnere i 2010 Dansk Røde Kors Asylafdelding Dansk Røde Kors skole Skolen på Bakken. Brovst Asylcenter, Brovst Kommune DGI Sønderjylland Paul Petersens Idrætsinstitut/DGI-byen Skov- og Naturstyrelsen og lokale enheder i København, Nordsjælland, Fyn og Sønderjylland Økobasen Træstubben, Grøn Vesterbro Udeskolenetværket RCT-Fyn, Region Syddanmark Frivillige fra Dansk Flygtningehjælp Friluftsrådet Skovskolen/LIFE, Københavns Universitet Kraftværk Arkitekter, Århus Lejerbo s afdeling i Akacieparken Red Barnet Ungdom, sekretariat og frivillig-projekter Tak til alle! 11

12 Strategi Red Barnets nye nationale strategi og strategi for frivillige, som begge blev vedtaget af organisationens hovedbestyrelse i 2010 fokuserer bl.a. på de to ambitiøse mål: - Red Barnet når i 2015 dobbelt så mange børn som i dag (2010). - Red Barnet har i 2015 dobbelt så mange frivillige som i dag (2010) Aktiviteterne i Natur&Fællesskab blev i løbet af 2010 og vil i årene fremover rettes ind på at forfølge disse målsætninger. I 2011 og 2012 vil Natur&Fællesskab fokusere på følgende elementer: Inspiration og uddannelse af frivillige Mindst 35 Frivillige fra Red Barnet og Red Barnet Ungdom vil i 2011 deltage i inspirationskurser i brug af natur og friuluftsliv i arbejdet med socialt udsatte børn og familier. I 2012 vil mindst 50 frivillige deltage i disse kurser over hele landet. Logistisk og praktisk støtte til frivillige Red Barnet vil hjælpe frivillige i Red Barnets lokalforeninger over hele landet med at gennemføre endnu flere natur-baserede aktiviteter i lokalområdet for udsatte børn og deres familier. Natur&Fællesskab sikrer at frivillige over hele landet i 2011 har adgang til nødvendigt friluftsudstyr til gennemførelse af aktiviteterne. 12

13 Konkrete naturvejlederaktiviteter med udsatte børn Socialt udsatte børn og unge i hele landet deltager i naturvejledning og friluftslivsakviteter. Dette sker ved at fortætte og udbygge samarbejdet med bl.a. frivilligprojekter i Red Barnet og Red Barnet Ungdom, Red Barnets lejr-program, andre frivilligaktiviteter (herunder Settlementet, Vesterbro og Ungdommens Røde Kors), børnesociale institutioner, børne-bosteder, asylcentrenes fritidsklubber og skoler m.m. Natur&Fællesskab sikrer at mindst 35 aktiviteter gennemføres årligt sammen med frivillige over hele landet. Etablering af strategisk vigtige parternskaber Natur&Fællesskab vil målrettet etablere samarbejde med lokale, resursestærke partnere som kan hjælpe de frivillige og få endnu flere udsatte børn ud på oplevelser. Disse samarbejde vil fx være med skovdistrikter, fritidsorganisationer, boligselskaber, traumebehandlingscentre etc. Sådanne nyskabende samarbejder skal være etableret i 4 lokalforeninger i Evaluering, dokumentation og formidling Projektets erfaringer formidles og dokumenteres løbende til frivilllige og fagvoksne gennem nyhedsbreve, på internettet og ved deltagelse i møder og seminarer. Projektets forløb evalueres uafhængigt og afrapporteres til donorer og samarbejdspartnere, relevante børnefaglige myndigheder og beslutningstagere m. fl. I 2012 udsendes såfremt funding opnås en vidensdokumentations-rapport fra konkret samarbejde mellem Natur&Fællesskab, lokale frivillige og en ekstern partner. Friluftsrådet har specifik bedt Red Barnet om at være tovholder for en national konference om natur i arbejdet med udsatte børn og unge. I vinteren 2011/12 gennemføres en nationalt møde om brug af natur og friluftsliv med socialt udsatte. Inddragelse af målgrupperne I løbet af 2011 dannes et Sound Board en rådgivende gruppe for projektet med deltagelse af fx frivillige og eksterne resursepersoner. I løbet af 2012 dannes en børnefokusgruppe, som inddrages i projektets udvikling. 13

14 Yderligere oplysninger og kontakt Naturvejleder Thor Hjarsen Red Barnet Rosenørns Allé København V Tlf: / (mobil) Mail: Facebook for Natur&Fællesskab her 14

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8.

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8. v i d e n c e n t e r f o r f r i lu f ts l i v o g naturformidling københavns universitet FOTOGRAF: THOMAS SICK NIELSEN Natur og sociale indsatser Den første nationale konference om sociale indsatser

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

for Friluftsrådet 2013-2020

for Friluftsrådet 2013-2020 for Friluftsrådet 2013-2020 Strategi for Friluftsrådet 2013-2020 1. En strategi frem mod 2020 2. Vision 3. Mission 4. Værdier 5. Strategiske fokusområder 6. Organisationsmål og udviklingsmål 7. Friluftsliv

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

LEDELSESPÅTEGNING INDHOLD

LEDELSESPÅTEGNING INDHOLD ÅRSREGNSKAB 2012 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING 1 2 4 5 9 10 11 13 15 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Organisationsoplysninger Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis Regnskab 2012

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet

Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE BOLIGSELSKABERNE: FSB DFB VIBO LEJERBO AAB I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE November 2008 INDHOLD 1 INDLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AF KVARTERET...3 2.1 BEBOERSAMMENSÆTNING

Læs mere