foreningen af unge med gigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "foreningen af unge med gigt"

Transkript

1 foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17

2 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt. Gentoftegade 118, 2820 Gentofte. Tlf Giro Ansvarshavende: Formand Line Agersnap Redaktion: Christina Fyhn, Mette Søndergaard, Rene H. Rasmussen og James Rickmann. Læs mere om redaktionen på Layout: [storm.it] Næste blad udkommer: Juni 2013 Indlæg til bladet er meget velkomne, og har du brug for hjælp til at skrive en artikel, kan du kontakte Deadline: 6. maj 2013 Tema i næste blad: Stoffer - alt om medicin Stof til næste blad skal sendes til Indlæg til bladet kommer automatisk på hjemmesiden, med mindre den enkelte skribent ønsker andet. FNUG: En landsdækkende, selvstændig forening for unge med gigt i alderen år. I FNUG mødes vi og udveksler erfaringer, snakker om alting og ingenting og støtter hinanden Foreningen er opdelt i tre lokalområder: Nord- og Midtjylland, Fyn- og Sydjylland samt Sjælland og Øer. I alle lokalområderne er der kontaktpersoner, der laver lokalarrangementer og er klar til at snakke med medlemmerne, hvis der er behov for det På landsbasis afholder FNUG: Ca. fire arrangementer årligt. Det drejer sig om temabestemte kurser, der oftest strækker sig over en weekend Foreningen består af: En bestyrelse, en række kontaktpersoner, en redaktionsgruppe, en web-gruppe og en PR-gruppe. Fælles for alle grupperne er, at alle medlemmer er unge med gigt. Alt arbejde i FNUG udføres af frivillige Du sidder netop nu: Og læser en udgave af foreningens medlemsblad. Bladet udkommer fire gange årligt og sendes til medlemmer, støttemedlemmer og reumatologiske afdelinger på landets sygehuse Vil du vide mere om FNUG: Kan du finde flere oplysninger på vores hjemmeside Du er også velkommen til at kontakte vores kontor. Se kontaktoplysninger bagerst i bladet Det vil være en stor hjælp, hvis du kan sende dit indlæg i Word-dokument. Vedlæg gerne billeder i så stor opløsning som muligt. Det redaktionelle stof må gerne citeres - men kun med tydelig kildeangivelse. FNUG deler ikke nødvendigvis alle meninger, der fremkommer i bladet. FNUG-Bladet udkommer i 750 eksemplarer og trykkes hos LavprisTrykkeriet ApS, Århus. Forside: ACTIONMAN ISSN

3 FNUG mener 4 Nyt fra FNUG & PR 5 Det er fedt at være frivillig 7 Ny redaktør til FNUG-Bladet - er det dig? 7 Tema dette nummer: Action Den nye vej til supermarkedet 8 8 towards 12 9 Eventyret om London 10 Hvordan søger man legater? 11 Samfund Beskæftigelsesindikator projekt 17 Lyder jeg dum? 17 Interessevaretagelse 18 Hvem er det vi arbejder sammen med? 19 INDHOLD FNUG-BLAD NR. 148 Det sker Lokalt: Fyn og Sydjylland 20 Lokalt: Nord- og Midtjylland 21 Lokalt: Sjælland og Øer 22 Det er sket Lokalt: Fyn og Sydjylland 23 Lokalt: Nord- og Midtjylland 24 Lokalt: Sjælland og Øer 25 Adresser og numre 27 Aktivitetskalender 28 marts 2013, 29. årgang 3

4 FNUG MENER FNUG mener Der har i den sidste tid været diskussioner i medierne om en SU reform, og om hvorvidt der skal skæres i den, eller om den skal ændres. Lige nu er Danmark i gang med at spare og SU udgiften er steget betydeligt de sidste par år. I 2012 lå den på 17 milliarder kroner, hvilket er en fordobling siden Når et land er i økonomisk krise skal alle spare, og vi mener i FNUG, at alle samfundsgrupper skal gøre en indsats. Men det undrer os, at det ikke er alle samfundsgrupper, der får muligheden for at yde en indsats. Mange unge med en kronisk sygdom har ikke ordentlige vilkår til at hjælpe Danmark på fode igen, fordi de allerede i deres teenageår er blevet frarøvet muligheden for at få en gymnasial uddannelse, og derved en længerevarende uddannelse, som kan ende ud i et job. Et job som kan betyde skattepenge og øget velstand til den danske stat. Hvordan hænger det så sammen? Jo det hænger sådan sammen, at der i dag kun er mulighed for at søge om handicap SU til de videregående uddannelser og ikke til ungdomsuddannelser. Regeringen har besluttet, at 95 % af en årgang skal have en gymnasialuddannelse. Det er en rigtig god ide, men problemet er at unge med en kronisk sygdom ikke altid har muligheden, fordi de rent økonomisk ikke altid kan få det til at hænge sammen. Mange unge med kroniske sygdomme har ikke, på samme måde som deres jævnaldrende, mulighed for at have et fritidsjob ved siden af gymnasiet. Hvis man er under 20 år og bor hjemme, får man mellem kr. alt efter ens forældres indkomst. Hvis man er over 20 år og bor hjemme får man kr., kr. hvis man bor ude. Hvordan forventer regeringen, at man som ung kroniker skal få ens liv til at hænge sammen for kr. pr. måned? Hvis man har en gigtsygdom, skal man sikkert oftere tage bussen end ens medstuderende, man skal muligvis have en bil, hvis man bor langt fra ens gymnasium eller offentlige transportsteder og det koster penge. Derudover kommer der medicin som heller ikke er billigt. Når de udgifter så er betalt, kommer der mobilregninger og andre udgifter som almindelige unge også har. Det kan kun hænge sammen, hvis ens forældre giver et tilskud, og det kan ikke være rigtigt, at unge mennesker skal være afhængige af deres forældre. Det fjerner muligheden for at blive et selvstændigt individ, som faktisk er en del af det man skal opnå i gymnasiet. Og hvis man er over 20 år og ikke bor hjemme, kan kan det være rigtig svært at få ens liv til at hænge sammen for kr. pr. måned. Det kan ikke dække husleje, forsikring, medicin, mad og alle andre udgifter. Igen skal man bede mor og far om hjælp. Det kan ikke være rigtigt, at Danmark er ved at blive sådan et land, hvor man kun kan få en uddannelse, hvis ens forældre er villige til at give én et økonomisk tilskud hver måned. FNUG bakker Colitis Crohn Foreningen op i deres forslag om handicap SU til ungdomsuddannelserne. Hvis man fordoblede SU satsen for unge med kroniske sygdomme, eller andet handicap, ville flere med kroniske sygdomme eller andre problemer få muligheden for at få gennemført en uddannelse. Derved vil de få muligheden for at få en uddannelse, og i det lange løb komme ud på arbejdsmarked. Selvfølgelig vil det koste penge for staten, men de penge kan evt. tages fra, at mange af disse unge vil ende på passiv forsørgelse resten af deres liv, såfremt de ikke får en uddannelse. Derfor er det nogle gode penge at give ud, og i det lange løb vil det skaffe pege til statskassen. Kilder: UNGDOMSUDDANNELSE/Sider/default.aspx 2013/01/07/ htm FNUGs bestyrelse 4 FNUG-Bladet nr. 148

5 NYT FRA FNUG Nyt fra FNUG Nyt om PR Infobox I årets sidste måneder af 2012 var det nødvendigt, at lave en rundringning til medlemmer, som af administrative årsager ikke havde fået en opkrævning i Heldigvis tog mange medlemmer godt imod vores rundringning, og fik også betalt kontingentet - tak for det. Der er igangsat procedure for, at en lignende fejl ikke gentager sig. For 2013 vil det være muligt, at betale halvårligt kontingent, hvis man er tilmeldt PBS. FNUG er ikke blevet optaget som medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Efter en henstilling fra styrelsen i DUF trak FNUG ansøgningen om optagelse tilbage. Det er slet ikke udelukket, at FNUG kan blive optaget af DUF på et senere tidspunkt. Infobox Fra dette FNUG-Blad er FNUG s nye brand taget i brug. Logoet er stadig FNUG s initialer med en fremhævelse af bogstavet U, der repræsenterer ungdommen i FNUG. Den grå triste farve, som også ses på hjemmesiden, bliver afløst af en grøn sprød farve. En ny hjemmeside skulle efter planen have været lanceret for længst, men de tekniske kriterier for hosting af siden har udskudt lanceringen. Den nye brand er også på vej i FNUG s nye flyer, som sendes ud i foråret i forbindelse med en medlemskampagne. Til gengæld er FNUG kommet med i et netværk af foreninger, der alle varetager interesser for patienter med autoimmune sygdomme. Det er f.eks. foreningerne for diagnoserne Morbus Bechterew, Colitis Crohn samt forældreforeningen af gigtramte børn. FNUG har sammen med netværket, der dagligt kaldes De Autoimmune, planer om en stand på Folkemødet på Bornholm d juni marts 2013, 29. årgang 5

6 NYT FRA FNUG GIGT.tv Nålen er skarp nok Infobox Ny mulighed foran pc-skærmen: besøg hjemmesiden - der er online web-tv med 30 videoklip med patientuddannelse for øje, herunder videoklip om symptomer på gigtsygdomme, diagnosticering, behandling og forskning. Gigt.tv er udgivet af Støtteforeningen for gigtbehandling og forskning ved Frederiksberg Hopsital med støtte fra TrygFonden. Som omtalt i sidste FNUG-Blad under titlen Nålen er ikke skarp er nye venflon-kanyler på Gigthospitalet i Gråsten med beskyttelseshinde knap så effektive som de oprindelige. FNUG s undersøgelse af hvorvidt det er et regionalt problem kaster ingen konklusioner af sig, fordi ingen med gener af den nye venflon-type har henvendt sig. SANO nyt navn for Center for Center for Sundhed og Træning Ny cafe hedder Nexus Siden 1951 har Gigtforeningen haft sanatorier, og derefter centre for sundhed og træning, og fra 1. februar 2013, skifter de navn til SANO - der er latin for jeg heler. Navnet SANO er nyt, men målet med vores arbejde er det samme: At tilbyde mennesker med ondt i led, ryg og muskler en tværfaglig og intensiv behandling af højeste kvalitet, så de kan leve et godt og aktivt liv, siger centerchef Karin Jul Pedersen, som er leder af Gigtforeningens behandlingscenter med afdelinger i Aarhus, Skælskør og Middelfart. Vi har gennem et stykke tid ønsket at finde et andet, bedre og ikke mindst kortere navn, der signalerer, hvad vi står for. Med navnet SANO og tilføjelsen Vi styrker led, ryg og muskler er det nu tydeligere, hvad vi kan tilbyde - og navnet er ikke mindst nemmere at huske, forklarer Karin Jul Pedersen. Et nyt frirum er etableret for unge mellem 12 og 22 år på Aarhus Universitetshospital på Skejby; en cafe, hvor voksne ikke er velkomne. Der er mulighed for at slappe af fra sygdom, møde andre unge i hyggelige omgivelser og bruge cafeens faciliteter sammen med frivillige fra Ungdommens Røde Kors. Caféen har også en facebookgruppe: Café Nexus - ungecafeen på Skejby Sygehus, hvor særlige events annonceres. En hjemmeside med kort og relevant information om udvalgte gigtsygdomme. Siden henvender sig med en myhelp -funktion primært til patienter i nuværende behandling med det biologiske lægemiddel Humira. Spørg efter folder hos din speciallæge. FNUG-Bladet nr

7 NYT FRA FNUG Det er fedt at være frivillig At være frivillig i FNUG er ikke hårdt arbejde. Det er faktisk rigtig sjovt og det giver gode muligheder i fremtiden. Ninna Friis Lembcke har været kontaktperson i Nord- og Midtjylland og har nu valgt at bruge sine kræfter i bestyrelsen hvor hun også arbejder frivilligt. Nord- og Midtjylland har nu derfor fået to helt nye kontakt personer Nanna Hedegaard Sivertsen og Trine Cordtz. Læs mere om dem senere i bladet. Sjælland og Øer har også fået sig en kontakt person mere i Tanja Tofte Thomsen. Hende kan du også læse mere om inde i bladet. Når man er frivillig i FNUG giver det en masse sammenhold og oplevelser. Man kan bl.a. komme på uddannelseskurser hvor man kan lære en masse om hvordan det er at drive en forening og hvordan samfundet hænger sammen. I efteråret 2012 afholde FNUG et skrive seminar hvor der blev undervist i journalistik og skrivefærdigheder. På dette kursus kunne deltagerne få et flot kursus-bevis. Et sådan kursus bevis kan man vedlægge sit CV. Når man er frivillig i FNUG kan man samtidig få en udtalelse på baggrund af det arbejde man har lavet i foreningen som også kan vedlægges ens CV. Når du laver frivilligt arbejde og skriver det på dit CV fortæller det rigtig meget om at du er bevidst om mennesker omkring dig og at du ønsker at gøre en forskel. Det er noget som vægter utroligt højt når du søger et job og det er med til at skille dig ud fra de mange mange andre der søger samme job. Så uanset om du har lyst til at planlægge arrangementer, tage på uddannelseskurser, deltage på seminarer eller sidde i bestyrelsen skal du skynde dig at kontakte os. FNUG bliver en bedre forening fordi DU har lyst til at deltage og være med til at udvikle det arbejde vi laver for dig og alle de andre unge med gigt. Ny redaktør til FNUG- Bladet - er det dig? FNUG leder efter en redaktør til medlemsbladet, du sidder og læser i lige nu. Redaktøren på FNUG-bladet gennemlæser alle artikler til bladet og sørger for at den røde tråd findes hele bladet igennem. Redaktøren udvikler bladet sammen med redaktionsgruppen, og koordinerer f.eks. artikelserier og tema-numre. Det er både spændende og lærerigt at være redaktør i FNUG. Du får masser af ansvar for at bladet bliver til og en masse sjov med de journalister, der skriver til bladet. Som ny redaktør vil du blive sat grundigt ind i arbejdet og du vil altid have nogen, du kan søge råd og vejledning hos. Som redaktør bliver du tillidsperson i FNUG og får dermed også mulighed for at få en udtalelse om arbejdet som frivillig redaktør. Dette kan vedlægges dit CV og vil fortælle om dine kompetencer ikke bare som redaktør, men også som frivillig i en ungdomsforening. Det er ikke nødvendigt, at du kan læse korrektur, men derimod vigtigt, at du kan overskue en stor mængde artikler. Hvis du har mod på at være med til at skabe fremtidens FNUG-Blad, er det lige dig vi har brug for. Skriv til og fortæl lidt om hvorfor du vil være en god redaktør. Så vil vi i FNUG snarest muligt udpege en ny redaktør. Tager du stoffer Temaet til næste blad er stoffer - alt om medicin. Redaktionen vil gerne opfordre medlemmer til at skrive om jeres erfaringer om medicin: Har du fundet den rigtige medicin? Hvad er fordele og ulemper ved den medicin du tager? Redaktionen vil blande faglige indlæg fra læger med personlige artikler. Send gode ideer eller en artikel i word-fil til: senest den 6. maj Det er ikke et krav, at det du sender er på journalistisk niveau. marts 2013, 29. årgang 7

8 TEMA Den nye vej til supermarkedet Af Line Agersnap Det kan for alle mennesker være rigtig svært at flytte sine grænser, og jeg tror, at alle på et eller andet tidspunkt har ønsket, at de kunne tage sig sammen til at få lavet et projekt eller ændret noget i deres liv, som de ikke er tilfredse med. Det er bare at komme i gang med det. Jeg var engang til et foredrag med 100 km manden. En mand som arbejdede for meget, vejede for meget og generelt havde et for stresset liv. Han fik med hjælp af Chris MacDonald, inspiration til at ligge sit liv om, smide de ekstra kilo og holde op med at arbejde for meget. Det var en mand, som kom ud af sin comfortzone og han ændrede sig liv totalt. Han var rigtig spændende og interessant at høre. De ændringer, han lavede i sit liv, er det nok de færreste, der kan gennemføre, men derfor kan man godt tage hans budskab med. At man nogle gange skal stoppe og tænke over, hvordan man kan udfordrer sig selv. Det er rigtig nemt altid at tage den kendte vej til supermarked, selvom man måske vil lære noget nyt ved at tage en anden vej. Ved altid at tage det valg man kender, oplever man ikke noget nyt, men man får heller ikke nogen ubehagelige oplevelser. Man bliver i status quo, hvis man aldrig tager nogen chancer eller prøver at rykke sine grænser. Jeg mener ikke, at man skal ændre sit liv fra den ene dag til den anden, men måske kunne man starte i det små. Prøve en ny ret til aftensmad eller prøve en ny sportsgren. Hvem ved, måske bliver den nye ret ens favorit, og man møder måske en masse spændende mennesker til den nye sportsgren? Når man har en gigtsygdom, er det nemt bare at forsætte i det vante mønster. For hvis man gør det, man altid har gjort, er man sikker på, at man hverken får for ondt eller bliver for træt. Men tænk hvis man også fornægter sig selv muligheden for at opleve en masse spændende nyt? Er det ikke bedre nogle gange at tage en chance, lære noget nyt og så betale prisen bagefter? Jeg ved det ikke, men jeg tror, at udfordringerne er med til at give livet krydderi. Forstil dig altid at spise mad, der kun er krydret med salt og peber. Det bliver kedeligt i længden, og man fornægter sig selv en masse smagfulde oplevelser. Jeg er ikke selv god til at rykke mine grænser og komme ud af min komfortzone. Jeg følger tit det kendte og trykke, men nogle gange tager jeg en ny vej til supermarked eller laver en ny ret til aften, og derved har jeg rykket mig bare lidt den dag. Hvis du har lyst til at få rykket dine grænser er der mange gode muligheder for det. Prøv at besøge 100 km mandens hjemmeside, tag en chance i ny og nær eller tag med til FNUG s forårskursus, som handler om action og rykke grænser. Ses vi? Det håber jeg. FNUG-Bladet nr

9 TEMA 8 towards 12 Fotoudstilling - kan action ses som et øjebliksbillede fanget af et kamera? - det har fotografen Bo Nymann bevist, da han gennem 1½ år har fulgt otte eliteatleter, som trods deres handicap har fundet meningen med livet. Fotografen har fulgt atleterne både på og udenfor banen i deres kamp for at kvalificere sig til De Paralympiske Lege i London Fotografen har uden forbehold været med når atleten får fjernet gipsen efter en skade, da atleten forsøgte at lære de sårede danske soldater fra Afghanistan at løbe igen, på arbejde, i skole og på livets op- og nedturer. Fotoudstillingen 8 towards 12 sætter fokus på mennesket og den viljestyrke vi alle besidder. En styrke, som det kan tage tid at finde når man rammes af en ulykke, sygdom eller et handicap. Otte bemærkelsesværdige eliteatleter Samtidig med benhård træning for at opnå et ypperligt niveau, har atleterne også kæmpet sig gennem menneskelige lidelser og fundet vejen til succes. Alle atleterne har en bevægende og smittende kærlighed til sporten - og til livet. Atleterne har en livskraft og inspiration, som forbinder mennesket og sporten på en forbilledlig måde. Gennem sporten har disse otte fantastiske mennesker og eliteatleter fundet passionen for livet. De er rollemodeller for børn og unge, inspirerende for voksne og et sprudlende eksempel på, at livet ikke begrænses af et handicap. Det er ikke atleter man skal have ondt af, men blive inspireret af og tænke hvis de kan, så kan jeg også. Fotoudstillingen 8 towards 12 - En historie, fortalt i billeder, om viljestyrke, glæde, skuffelse, anerkendelse, livskvalitet og om aldrig at give op eller lade sig stoppe. Udstillingen har ikke handicappet i fokus, men viser mennesket bag. Udstillingen nedbryder grænser, fjerner uvidenhed og berøringsangsten overfor handicappede. Bliv inspireret, bevæget og få øjnene op for den menneskelig styrke vi alle indeholder, men som især disse atleter er et bevis på. Otte historier, der sætter livet i perspektiv - se gratis fotoudstillingen: 8. februar marts Øksnehallen i København april Musikhuset Aarhus Læs mere om projektet på hjemmesiden marts 2013, 29. årgang 9

10 TEMA Eventyret om London Af Line Agersnap Jeg har netop været et halvt år i London for at studere. Jeg har lært meget om sig selv, fået venner fra hele verden og følt det som en befrielse at slippe for de faste kontrolbesøg på Aarhus sygehus. Da jeg i sommeren 2006 blev færdig med gymnasiet, havde jeg ligesom alle andre unge vilde planer om at opleve verden. Det eneste jeg kom til at opleve den sommer var Vejle Sygehus. Jeg blev syg med lupus, hvilket satte en stopper for mine udlandsplaner. Året efter begyndte jeg på Aarhus universitet og fandt min plads i universitetsmiljøet, hvor jeg læser dansk. Jeg havde skudt udlandsplanerne ud af hovedet indtil en veninde en dag spurgte, om jeg ville med på et udvekslingsophold i et andet land. Jeg kender andre unge med gigt, der har været på udveksling før mig, så jeg vidste godt, at det kunne lade sig gøre, men jeg havde aldrig set mig selv som en, der var modig nok til at sige farvel til mit liv i en periode. Men i sommers tog vi af sted til London. Sygehus sagde held og lykke Aarhus sygehus, hvor jeg går til kontrol, har hele vejen igennem været med på ideen. Sygehuset udstyrede mig med nummeret på deres akuttelefon, en klar aftale med et sygehus i London, hvis det blev nødvendigt, journal, medicin til fire måneder og et Held og lykke. Imens, jeg har været i London, har jeg slet ikke sat mine ben på et sygehus. Det var været en befrielse efter at have været på sygehuset mindst hver 6. uge de sidste seks år. Jeg er sluppet for blodprøver, kontrol og alt, hvad der hedder sygdom. Det har været rart, at slippe for at være et CPR-nummer i en periode. Jeg føler, efter at være sluppet for sygehuset i en periode, at sygehuset er med til at fastholde mit billede af mig selv, som en person med en kronisk sygdom. Aarhus Kommune var desværre ikke nær så samarbejdsvillige. Reglerne om, at man kan få dækket differencen på fysioterapi i udlandet, hvis man har ret til vederlagsfri fysioterapi i Danmark, havde de meget svært ved at finde frem. Men til sidst var der en flink medarbejder, som hjalp mig, og jeg blev udstyret med en adresse og et navn, hvor jeg kan sende mine fysioterapeut-regninger hen, når jeg kommer hjem. Jeg var så heldig at finde en dansk fysioterapeut i London. Han har været til stor hjælp, imens jeg har været der, og det var rigtig dejligt, at han var dansker, så sproget ikke blev et problem. Lærte meget om mig selv Fra vi besluttede os for at søge om udveksling, og til vi tog af sted, gik der halvandet år. Der skulle sendes ansøgninger til University College London, ansøgning om bolig, forsikringer og alt det praktiske. Jeg søgte rigtigt mange legater for at få dækket mit ophold, og var så heldig at få et udvidet legat fra Erasmus, som er den udvekslingsordning, der eksister mellem universiteter i Europa. Det udvidede legat gives, hvis man f.eks. på grund af sygdom har ekstra udgifter i forbindelse med udveksling. Mine legatpenge går bl.a. til fysioterapien. Opholdet i London har lært mig en masse om mig selv. Jeg har lært, hvad dansk kultur er i udlandet, at jeg kan formulere mig på engelsk og at jeg kan holde til at tage i byen til kl. halv seks om morgenen. Jeg har læst på fakultetet for skandinaviske studier på UCL. Her lærer de engelske studerende et nordisk sprog f.eks. dansk, studerer nordisk politik, litteratur og kultur. Det har været rigtig spændende at få et indtryk af, hvordan Danmark og dansk bliver opfattet af folk fra andre lande, og det har givet mit et nyt indtryk af den kultur, jeg er vokset op i. Fakultetet er lille og vi er på små hold med maks. 15 studerende. Det giver en mere intim stemning og gør, at undervisningen bliver en dialog mellem professor og studerende, hvor vores mening betyder noget og bliver taget til efterretning. Det har jeg savnet i Danmark, hvor meget af undervisningen har været forelæsninger. Jeg har fået en masse venner fra hele verden og især mange fra England. Nogle vil jeg med sikkerhed se igen, andre har jeg sagt farvel til. Men som min kloge canadiske bofælle siger: Enden på vores London-eventyr betyder bare begyndelsen på et nyt eventyr. 10 FNUG-Bladet nr. 148

11 TEMA Hvordan søger man legater? Asger Dahl Hvorfor? Det er ikke altid let at være ung og skulle forholde sig til nogle fysiske begrænsninger, som ens jævnaldrene intet ved om! Men som kronisk syg har du en enestående mulighed for at søge om en række forskellige legater. Du kan blandt andet søge om økonomisk støtte til hjælpemidler i hverdagen, eksempelvis en rygstøttepude, et glidelagen eller måske en specialstol. Endvidere kan du søge om tilskud til en rekreativ rejse eller et behandlingsophold i udlandet, så du dermed får mulighed for at komme væk fra dagligdagens gøremål og smerter, og i stedet oparbejde overskud gennem nye oplevelser. Hvordan? Legaterne uddeles af mange forskellige fonde og forudsætter typisk en ansøgning med din baggrund og livssituation, en beskrivelse af formålet med det pågældende produkt eller rejse, et budget over udgifterne hertil, samt en redegørelse for din økonomiske situation. Jo grundigere du er med din ansøgning, desto større er sandsynligheden for, at du får det tildelt. Udarbejd derfor en ansøgning på omkring 1-1,5 side, der er overskuelig opbygget og vedlæg de nødvendige bilag. Foretages ansøgningen ikke elektronisk, så send den med rekommanderet post, hvorved du sikrer dig, at ansøgningen reelt når frem - også til den rette person, idet vedkommende fysisk skal skrive under. Hvilke? Forsøg dig evt. med en ansøgning til én af de nedenstående fonde, hvor nogle af FNUG s medlemmer tidligere har modtaget støtte. Se nedenstående links og læs mere: Skovtaksator Jørgen Aarestrups Fond (rejse og rekreation) kortlink.dk/byk7 Vanførefonden (hjælpemidler og rejse) kortlink.dk/byk9 Bevica Fonden (hjælpemidler og rejse) kortlink.dk/bykb Susi og Peter Robinsohns fond (hjælpemidler) kortlink.dk/bykc Gigtforeningen (hjælpemidler og behandlingsrejse) kortlink.dk/bykd Du kommer til hjemmesiderne ved at skrive fx. kortlink.dk/byk7 i adressefeltet. Hvor? Som nævnt i ovenstående findes der mange forskellige fonde, der uddeler legater, og det kan mildest talt være noget af en jungle at finde rundt i. Vær også opmærksom på, at der foruden en ansøgningsfrist, som skal overholdes, typisk er en række krav fra fondens side i forhold til ansøgers sygdom og diagnose, økonomiske situation samt tilhørsforhold, hvad enten det er geografisk eller familiært Men fat mod! Mange kører død i ansøgningsprocessen og får derfor aldrig søgt, hvilket øger dine chancer betragteligt - så det er bare at komme i gang! marts 2013, 29. årgang 11

12 FORÅRSKURSUS & LANDSMØDE 2013 Invitation Forårskursus 2013 FNUG på Adventure Sæt kryds i kalenderen FNUG LANDSMØDE 30 års jubilæum FNUG inviterer på en spændende weekend fyldt med udfordringer, der kan skubbe til dine grænser. Vi skal slippe komforten et øjeblik, bevæge os ud i naturen og få en fed oplevelse. Kodeordet er adventure og skal finde sted på Houens Odde ved Kolding i weekenden d maj Det koster 450 kr. at deltage, og en adventure-billet kan købes på hjemmesiden fra d. 1. april Grænser bliver oftest sat ved at tage et aktivt valg mellem ja eller nej - men tør du få rykket på dine grænser? Kurset vil bestå af friskt samarbejde med dit team, hvor du vil opleve naturen og mærke et sandt sammenhold med ligestillede personer. Det er ikke inspireret af BS og outsiderne - og gigt er ikke en hindring for at deltage. Der vil være passende sikkerhedsudstyr til alle, når udfordringer skal afprøves både til vands og i luften. FNUG skal fejres. FNUG fylder 30 år, hvilket jo faktisk betyder, at FNUG om ikke så mange år, bliver for gammel til at være FNUG er.. Det skarpe hjørne skal alligevel rundes og det skal gøres med manér. Derfor skal DU, kære medlem, allerede nu sætte kryds i kalenderen den september 2013, hvor vi vil fejre FNUG så godt vi kan. Vi afholder selvfølgelig generalforsamlingen i henhold til vedtægterne, hvor bestyrelsen f.eks. skal vælges af landsmødedeltagerne. Vi håber at se så mange af jer medlemmer som muligt, da det skal fejres med et ordentligt brag, at FNUG har hjulpet unge mennesker med gigt i 30 år. Program og mere information kommer på hjemmesiden. Vi håber på et stort fremmøde, hilsen planlægningsgruppen. Signe Rickmann, Christina Fyhn, Michael Beck og Tanja Thomsen 12 FNUG-Bladet nr. 148

13 LANDSDÆKKENDE Folkemøde skal du med? FNUG gentager succesen fra vores deltagelse i Folkemøde 2012 og udvider indsatsen i Som fortalt andetsteds i dette blad fortsætter FNUG samarbejdet med de andre ungdomsorganisationer og arrangerer et møde med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening under Folkemødet. Men herudover skal vi i 2013 også have en stand sammen med andre organisationer under hatten De Autoimmune. Det er vores plan, at standen skal bemandes af et par FNUG ere ad gangen. FNUG erne skal fortælle de folk, der kommer forbi standen, om hvad det vil sige at være ung med gigt og om vores forening. Og det er her DU kommer ind i billedet. For udover at sende repræsentanter for FNUG s tillidsfolk (både fra bestyrelse, kontaktpersoner og politisk udvalg) vil vi også gerne have to almindelige FNUG ere med. Derfor! Kunne du tænke dig at tilbringe en forlænget weekend på Bornholm sammen med andre FNUG ere? Vil du gerne møde de politikere, som kan ændre på vores vilkår? Så har du nu chancen. Du får betalt transport, ophold og forplejning under Folkemødet d juni Det eneste krav er, at du ikke allerede har en tillidspost i FNUG og så skal du sende en ansøgning til senest d.13. maj Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte FNUG s politiske udvalg ved Julie Kofoed på eller Og husk! Skulle du af den ene eller den anden grund befinde dig på Bornholm i forvejen, er du meget velkommen til at kigge forbi vores stand og give en hånd med. Nye kontaktpersoner Tanja Tofte Thomsen Jeg er 18 år, og er ny kontaktperson for Sjælland og Øer. Jeg bor i Kalundborg og går på HTX. Jeg har haft børnegigt siden jeg var 11 år, og været medlem af FNUG siden jeg var 12 år - jeg har med stor fornøjelse deltaget i mange FNUG arrangementer. Som kontaktperson vil jeg gerne dele mine erfaringer om det at være ung og have gigt, lægge et øre til hvor det ønskes, og selvfølgelig være med til at planlægge nogle fede lokale arrangementer. Min tid bruger jeg på gymnasiet, med venner, planlægger i FNUG og nu som kontaktperson. Trine Larsen Jeg er 25, og er ny kontaktperson for Nord- og Midtjylland. Jeg bor i Aarhus midtby med min skønne kæreste. Jeg har brugt de sidste 4 år på at tage en bachelor i Digital Design og Museologiske Studier på Aarhus Universitet og er forhåbentligt endeligt færdig til sommer. Når jeg ikke bruger min tid på studier, så bruger jeg en del tid på at bage kage og generelt desserter. Jeg er i dag diagnosticeret med børneleddegigt og har været diagnosticeret med gigt i lidt over 10 år og har været medlem af FNUG lige så længe. Jeg glæder mig til at lave nogle spændende aktiviteter for jer! Nanna Hedegaard Sivertsen Jeg er 23 år og jeg er ny kontaktperson for Nord - og Midtjylland. Jeg er oprindeligt uddannet dyrepasser, men i 2007 fik jeg konstateret leddegigt og fibromyalgi, og stoppede der efter da det var for fysisk hårdt arbejde. I dag bor jeg i Randers sammen med min mand og min servicehund Futte. Jeg er politisk aktiv og kæmper for bedre og lige rettigheder for mennesker med handicap. I min fritid rider jeg og træner hos min fysioterapeut, jeg glæder mig utroligt meget til og lave nogle sjove og indholdsrige arrangementer sammen med jer, og lære så mange FNUG ere at kende som muligt. Tanja Trine Nanna Læs nyt fra dit lokalområde på siderne marts 2013, 29. årgang 13

14 TEENAGE WEEKEND 2012 REFERAT Teenage-Weekend - Efterår 2013 Unge med gigt fik fantastisk sammenhold Af Thue Nim Andresen Pas på Stefan! lød det inden han hoppede i poolen som en bombe - vandet løb ned af væggene omkring poolen. På Teenage-Weekenden var 19 unge med gigt i Fredericia, for at lære noget om gigt, og sammen få nogle fede oplevelser uden de gamle tosser. De fleste kendte ikke hinanden på forhånd, men 1 minut sammen med hver deltager gjorde meget for at ryste os sammen. Siddende overfor hinanden i to rækker, lavede vi en anderledes præsentations øvelse, inspireret af speed-dating. Man kommer ikke dybt ind i folk, men det bryder med facaderne, syntes Sabrina Holm. Kenneth kom til weekenden fast besluttet: Jeg vil ikke acceptere min gigt, jeg vil slås med den og få det bedre. Kenneth fortæller hvordan han løber, og at smerterne motiverer ham for at gøre mere for kroppen. Det faldt i god tråd med den inviterede fysioterapeut Richard Kruk, hvis hovedbudskab ikke var til at tage fejl af: Bevæg jer - dyrk motion både for kroppen, men også for det venskab det giver, at være sammen med andre i sport. 14 FNUG-Bladet nr. 148 Det er dejligt, at jeg ikke er alene, at der er andre derude, som har det ligesom jeg!, kom den fra en af deltagerne inde ved coachen Henrik Prien. Han talte med de unge om accept af sygdommen og om måden hvorpå man håndterer at fortælle, at man er syg. Jeg kan godt se, at jeg er for passiv, når jeg er til kontrol ved lægen!, lød det fra næsten alle de unge søndag formiddag ved et FNUG oplæg, der handlede om den gode konsultation med lægen. De fire planlæggere snakkede med de unge om, hvordan man bedst snakker med deres læge og får sagt de ting, man synes er vigtigt, og hvordan man kan håndtere at have sine forældre med til samtalen. Flere forældre kom søndag til et oplæg separat fra de unge. De kunne også afprøve gigt-dragten, og få en Aha-oplevelse af de store. For os unge blev der virkelig snakket med hinanden weekenden igennem, der var spas og løjer, nogen kom i poolen, mens andre fik hygget sig sammen. Vi er forskellige alle sammen, men vores gigt binder os sammen, sagde en deltager til sine forældre, da weekenden var ovre og der blev sagt på gensyn. Flere billeder på side 26!!

15 NY MED GIGT 2013 REFERAT Ny med gigt 2013 Synd for dig, hvis du ikke var med! Af Kristina Lehmann Schjøtt Denne weekend var ikke kun super hyggelig, den var fyldt med rigtig godt selskab, og vi fik mange god råd med på vejen som nydiagnosticeret. Når man er nydiagnosticeret med gigt, tænker man en masse tanker, især når man er ung, og først lige skal til at starte på sit liv. Det er lige meget, om man står og skal i gang med uddannelse, nyt arbejde, realisere en livslang drøm eller hvad det. Lige meget hvordan man vender og drejer det, og prøver at gå tilbage til det som man havde, kan det ikke lade sig gøre. Man skal finde sit eget nye normale. Og det er hårdt. Personligt har jeg stadig svært ved at erkende, at jeg har fået konstateret en sygdom, som mange forbinder med gamle mennesker. Og jeg er sikker på, at alle medlemmer af FNUG har prøvet at starte på et gigthold, og konstatere, at ikke alene var man den yngste, men den næste yngste var over dobbelt så gammel som en selv, hvis ikke mere. Og der er rigtig mange ting man skal forholde sig til, og man får en masse informationer, som det er rigtig svært at sortere i. Derfor er jeg SÅ glad for, at jeg valgte at tilmelde mig FNUG-kurset Ny med gigt. Ikke alene fik jeg talt med nogen, der står i samme situation som mig, men også nogle fantastiske mennesker, som kunne give rigtig mange gode ideer videre, komme med gode råd og tips, og ikke mindst give nogle fif, der kan spare mig for en masse udgifter. Jeg fik min diagnose i januar 2012, og i oktober 2012 hørte jeg første gang om FNUG, og meldte mig ind i slutningen af Kurset har udover en masse nye kontakter også åbnet mine øjne for, hvad jeg selv kan gøre for at kunne lære at leve med min sygdom. Fredag aften ankom vi til Svendborg Vandrehjem, hvor vi startede med en introduktionsrunde, hvor alle ganske kort fortalte, hvad de hed, hvor gamle de var, hvor længe de havde haft diagnose, osv. Derefter hyggede vi os med god mad, lege og idé udveksling m.m. Vi sad og talte til meget sent, og det var helt fantastisk at finde nogle mennesker, der har samme udfordringer som en selv. Lørdag morgen fik vi morgenmad, og derefter gik fortsættes næste side... marts 2013, 29. årgang 15

16 NY MED GIGT 2013 fortsat fra forrige side... vi i gang med dagens program. Det gennemgående emne var: Den gode konsultation. Vi fik input fra en læge fra reumatologisk på OUH og en sygeplejerske fra samme sted. De fortalte meget om, hvad man som patient kan forvente ved en konsultation, men også, hvad de forventede af os som patienter. Det var rigtig dejligt at få input til, hvordan man får mest muligt ud af sine 20 minutter hos reumatologen. For mit vedkommende var det helt nyt, at man ikke bare skulle tage ind til lægen og forvente, at lægen satte dagsordnen, det var også nyt for mig, at når lægen spørger, hvordan det er gået siden sidst, at de så ikke bare forventer, at man giver et øjebliksbillede, men også at de forventer, at man beskriver hele perioden siden sidst som jo ofte strækker sig over et par måneder. En idé jeg har taget med mig, er at notere i en kalender, hvornår jeg har det skidt, og dermed bedre at kunne huske de sidste fire måneder siden jeg sidst havde en konsultation. Det var et meget inspirerende oplæg, og jeg fik mange gode ideer med hjem. Søndag var den sidste dag, hvor vi havde spændende indlæg ved en ergoterapeut som fortalte en masse om hjælpemidler, ledbeskyttelse, arbejdsstillinger med mere. Hun viste os også forskelligt køkkenudstyr, og vi var i køkkenet, hvor vi i fællesskab ved hjælp af de forskellige hjælpemidler lavede en frugtsalat. Det var en helt fantastisk måde at afprøve de forskellige hjælpemidler på. Dagen sluttede med lækker frokost, og selvfølgelig vores frugtsalat Det var en rigtig god weekend med mange input både faglige, sociale, der var mange følelser, mange nye bekendtskaber. God mad og godt selskab - TAK til FNUG og især Asger og Fie (Planlæggere red.) for et rigtig godt arrangement. Hvis der sidder andre nydiagnosticerede derude vil jeg varmt anbefale jer at deltage på et sådan arrangement. Ikke kun fordi man får en masse fagligt ud af det, men man får også en masse god råd fra andre, der har stået i samme situation. Der findes mange muligheder for hjælp af den ene og den anden art, men når man står lige midt i en ny situation er det svært at overskue, og derfor kan dette kursus varmt anbefales. Efter frokosten kom der en coach og holdt et inspirerende indlæg om, hvordan man kan lære at leve med sin sygdom og samtidig være sig selv, finde sit nye normale jeg. Dette indlæg havde for mig personligt den største effekt, det satte en masse tanker i gang, og samtidig måtte jeg erkende, at jeg nok slet ikke er kommet ret langt i min proces med at erkende sygdom, og det er faktisk rigtig hårdt. Hun fik sat ord på alle de følelser, man har, samtidig med at hun fik givet nogle ord, som man kan bruge til at forklare sin familie, hvordan man har det. Hun fik også sagt til os, at det er vigtigt at fortælle sine omgivelser, hvordan man har det med deres måde at reagere på. Så hvis nu ens bedsteforældre får vand i øjnene hver gang de ser én, fordi de synes det er så synd for én, at man har fået gigt, og man slet ikke kan holde ud at se dem kede af det, så skal man sige til dem, hvordan den reaktion påvirker én. Hun gav os også en masse andre gode værktøjer, som man kan bruge til at arbejde videre med. Og det har helt klart startet en masse tanker. Vi afsluttede hendes indlæg med mindfulness meditation, som var meget afslappende. Efter aftensmad talte vi videre om og evaluerede på, hvordan man får den gode konsultation. Efter en lang dag med masse af input, var vi alle trætte og gik i seng. 16 FNUG-Bladet nr. 148

17 SAMFUND Beskæftigelsesindikator projekt Af Astrid Johanne Højgaard Andersen Et nyt tværsektorielt projekt ser dagens lys indenfor beskæftigelsesområdet - et projekt, der har til formål at skabe effektivitet og bedre målrettet indsats overfor kontanthjælpsmodtagere, der samtidig er stemplet som ikke-arbejdsmarkedsparate eller som det også kaldes: match 2. Der mangler viden på området, derfor kommer projektet i hus gennem samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Arbejdsmarkedsstyrelsen og 12 kommunale jobcentre. Forhåbentligt vil det betyde, at unge med gigt, der ikke modtager anden hjælp, alligevel vil kunne komme gennem kontanthjælpssystemet og ud på den anden side, uden at blive stillet de samme hårde krav som almindeligt jobsøgende. Projektet løber indtil 2016 og i den periode vil cirka 5000 match 2 kontanthjælpsmodtagere blive fulgt. Lyder jeg dum? Af Line Agersnap Infobox I praksis anvendes spørgeskema både for sagsbehandlere og kontanthjælpsmodtagere, og skal belyse hvor problemstillingerne findes, hvilke forhindringer der gør, at det er svært at få et arbejde eller følge et aktiverings- eller uddannelsesforløb. Kilde: Hjemmesiden har fokus på at hjælpe ledige og sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet via positiv rådgivning og den gode historie. På portalen vil der løbende komme gode og motiverende råd fra en coach, socialrådgiver, karriererådgiver samt sundhedsfaglig konsulent. Den tager udgangspunkt i almindelig arbejdsløshed og sygedagpengeregler, og er ikke specifik for målgrupper med særlige behov. Der er nok mange i FNUG, der vil sige et rungende ja til ovenstående spørgsmål. Men spørgsmålet er reelt nok, efter en samtale jeg havde i dag. Som mange andre i FNUG, er jeg blevet ramt af revurdering af merudgifter 100 under Serviceloven. Da mine udgifter har ændret sig, skal jeg revidere dem, før jeg sender dem ind. Jeg ringede derfor til den socialrådgiver, der var opgivet som min kontaktperson, for at søge råd om hvorvidt jeg skulle skrive mine ændringer eller om jeg skulle have medicinlister fra apoteket. Jeg synes spørgsmålet var reelt nok og jeg ville selvfølgelig undgå at spilde både min og socialrådgiverens tid. Jeg forsøgte flere gange at kontakte hende på det oplyste telefon nummer men uden held. Eneste kontakt var hendes telefonsvarer der meddelte mig at hun ville være tilbage på kontoret 14. Januar kl.8 - det er i dag. Til sidst havde jeg ingen anden mulighed end at ringe til det hovedtelefonnummer, telefonsvareren oplyste. Her fik jeg fat i voksenhandicapcentret i Århus kommune. Der talte jeg med en medarbejder, der forslog, at jeg sendte en , hvorefter hun ville give en adresse. Jeg havde netop forklaret at jeg ikke kunne ringe andre dage på grund af praktik. Hun begyndte derefter at stave socialcentervoksne bogstav for bogstav og forklare mig gentagne, at Århus staves med dobbelt A, når man skrev det på internettet. Når man ringer til et handicapcenter er det ikke ensbetydende med, at man også er svagt begavet, men derimod at man har nogle udfordringer, man ikke selv kan løse. Mange handicappede mennesker har en handicappet krop og ikke et handicappet sind. Jeg følte mig krænket og den måde hvorpå hun snakkede ned til mig på, gjorde mig trist. Både fordi hun dømte mig uden at kende mig, og fordi der blev sat et mærkat på mig, som jeg ikke mener passer. Hvis medarbejderen jeg talte med, afspejler den gængse holdning i samfundet, har vi stadig meget at arbejde på. Jeg synes tit man bliver bedømt af sagsbehandlere og andre i det offentlige rum, der ikke nødvendigvis ved hvad de snakker om. Min historie er meget subjektiv, men nogle gange er det bare rart at komme af sine frustrationer i et forum hvor andre forstår en. marts 2013, 29. årgang 17

18 SAMFUND Interessevaretagelse og hvad FNUG kan bruge det til Af Julie Kofoed, medlem af FNUGs politiske udvalg, Lørdag d. 26. januar 2013 var FNUG (repræsenteret af undertegnede, Line og James) sammen med repræsentanter fra andre ungdomsorganisationer samlet til workshop om interessevaretagelse. Workshoppen var arrangeret af Danske Regioner og foregik på Danske Regioners kontor i København. Ideen til workshoppen opstod efter FNUG s deltagelse på folkemødet i sommers. På folkemødet oplevede vi, at vi, på trods af forskellige diagnoser og meget forskellige behandlingsforløb, alligevel havde rigtig meget til fælles med de andre ungdomsorganisationer. Derfor besluttede vi efter mødet at fortsætte samarbejdet med de andre ungdomsorganisationer og med Danske Regioner, som rigtig gerne vil lære mere om arbejdet med de unge patienter. Dagen startede med, at vores kontakt i Danske Regioner, Eva Weinreich-Jensen fortalte os lidt generelt, om hvad regionerne arbejder med, og hvordan regionernes arbejdsområder overlapper med stat og kommuner. En spindoktor fortæller Herefter gav Eva Weinreich-Jensen ordet til Jacob Winther, som er kommunikationschef i Danske Regioner. Jacob har en fortid som spindoktor i Forsvarsministeriet, samt som spindoktor for Venstre ved to valg, senest som Lars Løkke Rasmussens personlige spindoktor ved valget i Siden 2010 har Jacob Winther været kommunikationschef i Danske Regioner. Og på denne frostkolde dag i januar fortalte Jacob Winther, så en flok ungdomsorganisationer, hvordan Danske Regioner har grebet det med interessevaretagelse an. Jacob Winther fortalte ud fra et konkret interessevaretagelsesprojekt, som Danske Regioner havde haft op til det sidste folketingsvalg i På daværende tidspunkt var der meget snak i medierne og fra forskellige politiske partier, om at regionerne skulle nedlægges. Dette synes man selvfølgelig ikke var en god idé hos Danske Regioner, og man brugte derfor forskellige indgangsvinkler til at få sit budskab frem. Fx fik man eksperter til at gå ud og fortælle, hvad alternativet var (der var ikke noget!), man fremhævede hvordan politikernes påståede besparelser blev mindre og mindre, og man prøvede at få drejet debatten over på andre ting. Jacob Winthers budskab var enkelt: 1. Formulér jeres budskab enkelt, og så det er til at forstå. Der er to typer historier der sælger: Bare det var mig og Godt det ikke er mig. 2. Prøv at ramme et tidspunkt, hvor der ikke er så mange andre ting, der fylder medierne. Dvs. har der lige været terrorangreb er det et dårligt tidspunkt, men er vi midt i agurketiden, kan I få lov til at sætte dagsorden i længere tid. 3. Som det sidste skal man altid huske at have cases klar, når journalisterne ringer. Medierne vil have mennesker på historierne, og billeder er alfa omega, hvis man vil i fjernsynet med sin sag. Herudover er det vigtigt, at dem der udtaler sig er i stand til at komme ud med budskabet, at personen/personerne har gennemslagskraft. Og så blev vi konkrete Efter det lidt teoretiske foredrag fra Jacob Winther var det Signe Bo, som er formand for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som fortalte lidt om, hvordan DUF håndterer interessevaretagelse. Hun fortalte om den kampagne DUF kørte sidste år, vedrørende 16 års valgret, som førte til at politikerne har nedsat en valgretskommission. Bagefter hjalp hun os med at brainstorme på de budskaber vi, som ungdomsorganisationer er fælles om og gerne vil ud med. Jeg tror, at den følelse vi alle sammen sad tilbage med efter Jacob Winther og Signe Bos foredrag var, at det er et super spændende område, men også er enormt ressourcekrævende. Som Signe Bo svarede, da Lasse fra SIND Ungdom spurgte, Nej, jeg laver ikke det her arbejde selv, jeg har tre kommunikationsmedarbejdere som gør det for mig. Så er det jo ikke så mærkeligt, at vi fire ungdomsorganisationer, som alle er frivilligt drevet synes det er en stor mundfuld. Men det betyder jo ikke, at vi ikke vil gøre et forsøg! De konkrete tiltag vi arbejdede os frem til, kommer I til at høre meget mere om fremover, så det vil jeg ikke komme nærmere ind på her, men I kan jo tage et kig på billedet af vores brainstorming-tavle. Jeg kan sige så meget, at vi nok ikke kører den store mediekampagne lige nu og her. 18 FNUG-Bladet nr. 148

19 SAMFUND Hvem er det vi arbejder sammen med? Infobox Hvor skal vi hen du? Næste tiltag i vores arbejde er deltagelse i Danske Regioner tværregionale erfaringsudvekslingsmøde (TREU-møde) d. 14. marts. Her har FNUG den unikke chance, for sammen med de andre ungdomsorganisationer, at møde 5-6 politikere fra hver region, og fortælle dem om de udfordringer vi har som unge patienter. Du kan læse meget mere om dette i et kommende FNUG-blad. Herudover har FNUG og de andre ungdomsorganisationer allerede nu planlagt endnu en happening på Folkemøde Her mødes ungdomsorganisationerne igen med Danske Regioner, og vi håber også meget på, at kunne få Kommunernes Landsforening med på vognen til en diskussion at det samarbejde på sundheds- og beskæftigelsesområdet, som vi oplever, halter en hel del. Læs mere om folkemødet andetsteds i dette FNUG-blad. Der bliver lyttet intenst til Jacob Winthers guldkorn. Foto: Drivkræften Diabetesforeningens ungegrupper Diabetesforeningens ungegrupper arbejder under Diabetesforeningen. Ungegrupperne er til for at skabe et netværk for unge med diabetes. Her kan man mødes med andre unge, som står over for de samme problemstillinger, som en selv i forbindelse med diabetes, f.eks. med hensyn til omgangskreds, fester eller rejser. SIND Ungdom SIND Ungdom, Landsforeningen SINDs ungdomsorganisation, er stiftet i 2010 og er åben for alle interesserede unge mellem år. SIND Ungdom arbejder for at skabe et frirum til unge psykisk sårbare og unge pårørende, hvor man kan lære af hinanden og bryde den ring af ensomhed og tomrum, som man kan føle. Målet er at modvirke tabuisering af psykiske problemer og ensomhed blandt de unge. Drivkræften Drivkræften er et netværk for unge voksne år, der har eller har haft kræft. Drivkræften blev stiftet i 2007, som en underafdeling i Kræftens Bekæmpelse, og arbejder for at sikre at unge kræftramte ved, at de ikke er alene. At de bliver gjort opmærksom på, at der findes tilbud og aktiviteter til dem, og at andre unge i samme båd står klar med støtte og inspiration. marts 2013, 29. årgang 19

20 LOKALT DET SKER Fyn og Sydjylland Go go go - vi skal løbe til gokart Da vi ikke kan holde til at løbe og få vind i håret, har vi valgt at sætte vores tempo op med 4 hjul, livet skal da leves farligt engang imellem og da bladets tema er ACTION, så den hopper vi da med på. Vi får tit at vide som patienter, at pulsen skal op, og det kommer den, helt op i fart, og selvfølgelig bliver der medaljer til dem, hvis blodtryk ligger højest. Der vil blive mulighed for at se hvor højt pulsen (blodtrykket) ligger før og efter løbet. Der er både plads til fartelskerne og til de forsigtige kørere, når der tændes op i gokarten. Dato: d. 20. april 2013 kl Sted: Cikorievej 32 i Odense Pris pr. deltager: 160 kr. - hvilket er super billigt Senest tilmelding d. 10. april 2013 Sukkerchok Vi starter sommeren i det kolde med en stor is i Middelfart, og vi håber det bliver godt vejr, da is skal nydes udendørs. Is er usundt, og der er sikkert mange andre madvarer der heller ikke er gode for vores kroppe - men hvilke erfaringer har vi gjort os - dem deler vi og drøfter hvordan vi sorterer i mad der er godt og skidt for os. Kom og hyg. Dato: d. 4. juli 2013 kl Sted: Ishus Skovtrolden ved Karoline, Brovejen 386 i Middelfart Pris pr. deltager: 25 kr. Senest tilmelding d. 1. juli 2013 Du skal ikke leje hunden, men lege med hunden Vi tilbyder en tur ud i det smukke Danmark på gåben. Tempoet bliver sat, så alle kan følge med, vi skal også nyde turen. Denne gang tager vi på tur i en hundepark, hvor der er naturskønne stier, og vi har mulighed for at holde en pause midtvejs ved de opstillede borde og bænke - så vi kan få vejret igen. Vi vil naturlig også træne kæben ved samtale og noget til de tørstige ganer. Stræk benene og tag gerne de firbenende venner med, hvis hunden skal luftes og leges med. Dato: d. 8. juni 2013 kl Sted: Dyrehavevej 20 i Ny Nørup, Bredsten, ca. 15 km vest for Vejle Pris pr. deltager: 25 kr. Senest tilmelding d. 5. juni Fyn og Sydjylland Tilmelding til arrangementer skal ske til: Infobox Dine kontaktpersoner er: Malene Høyer Olesen. Leddegigt, født Billund. Winni Line Petersen. Leddegigt, født Vejle. Hvis du har brug for råd, vejledning eller bare at snakke, kan du altid kontakte din kontaktperson. Har du ideer til arrangementer så send en mail til os. 20 Malene FNUG-Bladet nr. 148 Winnie

ÅRSBERETNING 2011-2012. FNUG Gentoftegade 118 2820 Gentofte

ÅRSBERETNING 2011-2012. FNUG Gentoftegade 118 2820 Gentofte ÅRSBERETNING 2011-2012 FNUG Gentoftegade 118 2820 Gentofte Side 2 Indledning FNUG arbejder for at skabe et frirum og et netværk igennem spændende aktiviteter for vores medlemmer. Alle 23 tillidspersoner,

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Mette Villadsen Evt. rejsekammerat: Camilla Margrethe Lyhne Thomsen Hjem-institution: University College Sjælland Campus Næstved Holdnummer:

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Rejsebrev Studerende: Camilla I. Eskildsen Email: cies@stud.ucl.dk Rejsekammerat: Mette V. Jensen Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Holdnummer: SOB11 By: Edinburgh, Skotland Periode: 23/4-2013

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Island, byen Selfoss avn: Janet Yasmin Tekaia E-mail: janet_smukke@hotmail.com Tlf. nr: 28122086 Rejsebrev fra udvekslingsophold Hjem-institution: University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Indholdsfortegnelse Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12 KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Sådan bruger du bogen 14 KAPITEL 2 Sådan

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Side 1 af 1N:\web\dokumenter\GEB\Samlet Intensivt GEB-forløb for unge

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Rejsebrev fra Australien

Rejsebrev fra Australien Rejsebrev fra Australien Udvekslingsperiode: 3. februar 2014 26. april 2014 Udveksling til: Australien, Sydney Navn: Sabrina Bjørch Christensen Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Holdnummer:

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Man bliver syg af det!

Man bliver syg af det! Man bliver syg af det! Survey om sårbarhed hos forældre til børn med autisme. Af: Heidi Thamestrup Det er ikke vores børn med autisme, der gør os syge; det er de evindelige kampe med systemet om at få

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere