Undersøgelse af forældres og gruppelederes vurdering af forældreprogrammet, Basic i De Utrolige År

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af forældres og gruppelederes vurdering af forældreprogrammet, Basic i De Utrolige År"

Transkript

1 CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Tlf.: Fax: Undersøgelse af forældres og gruppelederes vurdering af forældreprogrammet, Basic i De Utrolige År April 2008 Mette Birk-Olsen Charlotte Horsted ISBN nr

2 Kolofon Titel Forfatter Undersøgelse af forældres og gruppelederes vurdering af forældreprogrammet, De Utrolige År - Basic Mette Birk-Olsen og Charlotte Horsted Institutnavn CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Forlagets navn Syddansk Universitet, Indkøbsafdelingen Udgivelsesdato April 2008 Trykkested Syddansk Universitets Trykkeri ISBN nr

3 Indholdsfortegnelse Abstract Indledning og formål DUÅ-forældreprogrammer i Danmark Metode og dataindsamling Skemaer til forældrene Skema til gruppelederne Datagrundlag Analyse Resultater Forældrene i evalueringen Forældrenes evaluering af de ugentlige sessioner Forældrenes samlede vurdering af forældreprogrammet, Basic Grad af problemløsning Undervisningsformens sværhedsgrad og brugbarhed Forældreteknikkernes sværhedsgrad og brugbarhed Gruppelederens arbejde Forældretilfredshedsparametre Gruppeledernes vurdering af hinanden Gruppeproceskompetencer Lederevner Lederens evne til at skabe relationer Lederkundskaber Ledermetoder Forældrenes respons Konklusion Perspektivering Litteraturliste...47 Bilag A. Spørgeskema til forældrene efter hver session: Ugentligt evalueringsskema for forældre Bilag B. Spørgeskema til forældrene ved programmets afslutning: Spørgeskema til forældre ved programafslutning Bilag C. Beskrivelse af statistiske analyser og begreber 3

4 Bilag D. Skema for beregning af forældrenes tilfredshedsscorer pba. spørgeskema til forældre ved programmets afslutning Bilag E. Skema til gruppelederne efter 4. og 9. session: Evalueringsskema til kollega- og egenevaluering Figuroversigt Figur 1. Forældrenes vurdering af forældreprogrammets komponenter...18 Figur 2. Forældrenes gennemsnitlige vurdering af forældreprogrammets komponenter...19 Figur 3. Forældrenes gennemsnitlige vurdering af de ugentlige evalueringer fordelt på kommuner...20 Figur 4. Forældrenes gennemsnitlige vurdering af de ugentlige evalueringer fordelt på køn...21 Figur 5. Forældrenes gennemsnitlige vurdering af de ugentlige evalueringer fordelt på sessionsnummer...22 Figur 6. Forældrenes generelle følelser og forventninger til programmet...23 Figur 7. Forældrenes vurdering af programmets effekt på de problemer de oplever med deres barn..25 Figur 8. Forældrenes vurdering af programmets evne til afhjælpning af hhv. barnets samt andre personlige eller familiemæssige problemer Figur 9. Forældrenes vurdering af hvor sikre de er på, at kunne håndtere hhv. nuværende og fremtidige adfærdsproblemer med barnet efter programmets afslutning Figur 10. Forældrenes vurdering af undervisningens sværhedsgrad...28 Figur 11. Forældrenes vurdering af undervisningens brugbarhed...29 Figur 12. Forældrenes gennemsnitlige vurdering af undervisningens sværhedsgrad fordelt på køn...30 Figur 13. Forældrenes vurdering af forældreteknikkernes sværhedsgrad...31 Figur 14. Forældrenes vurdering af forældreteknikkernes brugbarhed...32 Figur 15. Forældrenes vurdering af de to gruppelederes arbejde...34 Figur 16. Forældrenes gennemsnitlige vurdering af gruppelederes arbejde for hver af de 14 gruppeledere...34 Figur 17. Forældrenes gennemsnitlige tilfredshed med forældreprogrammet...36 Tabeloversigt Tabel 1 Indkomne spørgeskemaer fordelt på kommune...14 Tabel 2. Mindst og højst mulig værdi for de seks tilfredsscorer...35 Tabel 3. Gruppeledernes gruppeproceskompetencer...38 Tabel 4. Gruppeledernes lederevner...39 Tabel 5. Gruppeledernes evne til at skabe relationer...40 Tabel 6. Gruppeledernes lederkundskaber...41 Tabel 7. Gruppeledernes ledermetoder...41 Tabel 8. Gruppeledernes evne til at vurdere forældrenes respons

5 Abstract Objective This study examined the program satisfaction of the Incredible Years parenting program, Basic implemented and used in four Danish municipalities: Holstebro, Herning, Ikast-Brande and Aalborg. Since spring 2006 the parenting program has been a preventive service or treatment for parents with a child with conduct problems. Method Questionnaires for each parent participating in the program and the group leader running the sessions are used to measure the program satisfaction. Included are two parent questionnaires: Parent Group Weekly Evaluation and Parent Program Satisfaction Questionnaire, and one questionnaire for the group leader: Collaborative Parent Group Leader Process - Peer and Self-Evaluation Form. The parent questionnaires are included as a part of the parenting program therefore all parents have completed the first questionnaire after each session and the second questionnaire at the end of the program. This study includes parent questionnaires for all parent programs in the given period from spring 2006 to summer Questionnaires from groups out of 25 possible where sent to the research group, and are included in the study. That means a total of 1,244 questionnaires about the group sessions, and 107 questionnaires about the program satisfaction. Group leaders have used the questionnaire since spring 2007, and 4 out of 7 possible groups are included (14 questionnaires) in the study. Results The parents are very satisfied with the parent program: The parents have very optimistic expectations at the beginning of the program (70%, N=95) and they are very positive at the end of the program (97%, N=96). They see the program as very helpful to handle or solve the main problems they have with their child (88%, N=96) The most improvements (improved / greatly improved) are seen in the child s problems which the parents have tried to change using the methods presented in the program (90%, N=86), comparing to problems they have tried to change without using the methods (52%, N=96) 5

6 The program can both help (helped or helped very much) parents with problems directly and not directly related to their child (e.g. problems in marriage) (97% and 66% respectively, N=96) At the end of the program parents feel confident that they can manage current and future behaviour problems on their own (about 85%, N=96) The parents would recommend the program to others (97%, N=95) All together the females (mostly mothers) are often more satisfied or positive compared to males (mostly fathers). The reason could be that the females have the most problems with the child One of the program parts that the parents find helpful/very helpful in managing the problems they have with the child are group discussions of parenting skills (95%, N=1.240). The reason why could be that they very quickly feel confident with the other group members, and they have the courage to tell about their family problems to the other group members. The content of the session and the group leader s teaching and leadership skills are also parts the parents found helpful/very helpful, respectively (98%, N=1,242) and average/above average (97%, N=1.242). One of the parts in the program that the parents find difficult are the role plays, and only 83% (N=1,188) of the parents found the DVD/videotape vignettes helpful/very helpful in managing their problems. They think the videos are too rehearsed and too American compared to Danish culture. One recommendation could be to produce Danish videos in connection with some parts of the program. Many of the parents found it difficult (somewhat difficult, difficult or very difficult) to understand and do their home activities e.g. practice skills, phone the other parents in the group ( buddy calls ), reading chapters from the book or fill out checklists (17-20%, N=106). Even though the home activities are difficult the parents finds the home activities very useful to managing the child s problems. It is therefore very important that group leaders in the future help and support the parents in doing the home activities. Some parents would like more time between the sessions to do the home activities. The parents are satisfied/extremely satisfied with the teaching, the interest and concern from the group leaders. They also find the specific parenting techniques useful/extremely useful, and think these techniques have been the most useful part of the program in managing their child s problems. Parents find the following techniques extremely useful/useful/slightly useful in improving their interaction with 6

7 their child: rewards (95%), play (95%), logical consequences (?) (91%) and positive commands (90%) (N=93). Conversely they find the following techniques extremely useless/useless/slightly useless ignoring (4%), attends/commenting (3%) and time out (3%) (N=93). Conclusion Some of the data are from the first round of the parent programs, starting in spring 2006, at the same time as translation and implementing the program began, and all the data in the study are parent programs lead by non-certificated group leaders. Under these conditions it is even more positive that the data shows a high satisfaction. It is important to have focus on the method integrity of the group leaders to ensure a continuous high quality of the parent program. It is also important to continue looking at the program satisfaction in the future to ensure high quality and to identify possible parts that could need further development or changes either because of error in implementing the program or in the program because of cultural differences in the Danish and American context. 7

8 8

9 1. Indledning og formål The Incredible Years (herefter IY) er en amerikansk manual-baseret pakke af forskellige programmer udviklet af Carolyn Webster-Stratton, der er professor ved University of Washington, USA. Programmet anvendes til forebyggelse og behandling af børn i alderen 3-8 år, som har en udadreagerende og grænseafprøvende adfærd. IY anvendes på nuværende tidspunkt i USA, Holland, Portugal, England, Norge, Sverige, og Danmark. Lande som ex Finland, Spanien, Tyskland og Grækenland er på vej til at implementere et eller flere programmer under IY. Rent forskningsmæssigt har USA, som opdragsholder til metoden, været forgangsland. Den amerikanske forskning udgør dermed hovedparten af forskningen i IYs programmer, men lande som England, New Zealand, Norge, Holland og Sverige har ligeledes etablerede IYforskningsmiljøer. I 2003 etablerede daværende Ikast, Herning og Holstebro kommuner et samarbejde omkring implementeringen af IY i Danmark under navnet De Utrolige År (herefter DUÅ). Implementeringsarbejde har bl.a. omhandlet oversættelse af en række skriftlige materialer, herunder en bog og manual til DUÅ, fra amerikansk til dansk, rekruttering og uddannelse af gruppeledere, og rekruttering af familier til DUÅ-forældreprogrammet. Organiseringen af DUÅ har fra start taget udgangspunkt i partnerskabet mellem de tre kommuner uden tilknytning til forskningsmiljøer eller uddannelsesinstitutioner. Der har været en løbende proces omkring øget strukturering og styring af DUÅ dels centralt og decentralt for at sikre fælles mål og en kontinuitet på tværs af kommuner. Ligeledes er der igangsat forskellige tiltag mht. forskning i DUÅ i form af litteraturstudie om DUÅ, oversættelse af screeningsinstrument til DUÅ, samt pilottest af screeningsinstrumenter til brug i DUÅ (1-3). Siden 2006 er forældreprogrammet, Basic, fra DUÅ blevet tilbudt af fire danske kommuner: Holstebro, Herning, Ikast-Brande og Aalborg kommuner. I foråret 2006 startede de første forældreprogramhold. Siden er der hvert halve år startet yderligere forældrehold. De tre første forældreprogramholdsrunder - med opstart i hhv. foråret 2006, efteråret 2006 og foråret vil indgå i denne evaluering. I de to første runder startede tre hold med forældreprogrammet i henholdsvis Ikast-Brande og Herning kommuner, to hold i Holstebro Kommune, og et hold i Aalborg Kommune, mens der i tredje runde startede to hold i Holstebro Kommune, og et hold i de resterede kommuner. I løbet af de 3 første runder er der afholdt kurser for i alt ca. 138 forældrepar bosat i de fire kommuner. Alle de hold, som indgår i undersøgelsen er gennemført af gruppeledere under uddannelse dvs. at de endnu ikke er certificerede DUÅ-gruppeledere. Certificeringen af gruppeledere 1 indgår som et led i uddannelsen, og er med til, at: a) øge kvaliteten af 1 Certificeringsprocessen indeholder forskellige krav, som skal opfyldes: a) gruppelederne skal have deltaget i den indledende 3-dags workshop, b) de skal have modtaget vejledning og konsultation af DUÅ-trænere eller mentorer, c) de skal have gennemført mindst to forældregruppe-forløb, d) de skal udlevere/gennemføre de dertil hørende forældre-evalueringer, kollega-evalueringer og selv-evalueringer, og e) de skal have godkendt deres arbejde af en mentor eller træner på baggrund af mindst et gennemsyn af DVD-optagelserne af forløbene. 9

10 gruppeledernes udførelse af programmet, idet det antages, at gruppelederne på denne måde hjælpes til at levere resultater der svarer til programmernes forskningsresultater, b) sikre en løbende træning/læring, idet gruppelederne bliver evalueret og får feedback af både forældrene, kollegaerne og trænere, c) holde gruppeledere ajour med programmet i form af DUÅ-workshops, hvor ideer og erfaringer udveksles med andre gruppeledere, og d) at videreuddanne gruppeledere i de udvidede forældreprogrammer og/eller til mentorer 2. Børneprogrammet under DUÅ, Dinosaurskolen, er implementeret i 8 danske kommuner i efteråret 2007, og det forventes, at disse kommuner kan tilbyde DUÅ-børneprogrammet fra foråret Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) ved Syddansk Universitet har indgået et samarbejde med Ikast-Brande Kommune, Herning Kommune og Holstebro Kommune om at undersøge forældres og gruppelederes vurdering af forældreprogrammet, Basic. Målet med denne undersøgelse er at indhente danske erfaringer med forældreprogrammet, og derigennem kunne identificere: 1) forældres oplevelser med forældreprogrammet, herunder positive såvel som svære eller udfordrende dele af forældreprogrammet 2) forældrenes tilfredshed med hvert af forældreprogrammets sessioner. Dette skal være med til, at styrke det videre arbejde med DUÅ i Danmark 2 En mentor kan uddanne og vejlede nye gruppeledere til DUÅ. 10

11 2. DUÅ-forældreprogrammer i Danmark DUÅs forældreprogrammer har til formål at styrke forældrenes kompetencer til at være forældre for deres barn. Der er tre forskellige forældreprogrammer, som bygger ovenpå hinanden. Basic udgør det grundlæggende program, hvorefter det er muligt at supplere med programmerne, Advance og/eller Academic. Basic er et ugers forældreprogram med fokus på relationen mellem barn og forældre. Programmet tager udgangspunkt i barnets leg og læring for derigennem at opbygge et positivt tillidsforhold mellem barnet og forældrene. Forældrene bliver introduceret til en række grundlæggende forældrekompetencer, som fx at kunne lege med barnet, give ros, belønning, sætte grænser, ignorere, opstille naturlige og logiske konsekvenser, og lære barnet problemløsning. Forældrene får trinvist opbygget forskellige kompetencer så de kan lære barnet færdigheder, som fx selvkontrol, hensigtsmæssige kommunikation og læring om specifikke problemstillinger (4). Advance varer 8 uger og fokuserer på forældrenes personlige kvalifikationer i form af selvværd/selvtillid, samt evne til at kommunikere og løse problemer. Advance har til formål at styrke forholdet mellem forældrene samt at forældrene kan hjælpe barnet med at blive bedre til at løse problemer. Academic har fokus på barnets adfærd i skolen, og samarbejdet mellem hjem og skole dvs. forholdet mellem barnets forældre og barnets lærer. På nuværende tidspunkt tilbydes kun Basic-programmet i Danmark. Alle forældre-programmer er målrettet barnets forældre. Forældrene mødes i grupper á ca. seks forældrepar, dvs. at børnene ikke deltager i gruppemøderne. Forældrene lærer forskellige forældrekompetencer. Dette gøres dels ved at de bliver introduceret for forskellige redskaber (forældreteknikker) til at takle forskellige situationer med. Dette gøres bl.a. via korte DVD/videofilm (vignetter) om samspillet mellem barn og voksen, og dels ved selv at diskutere og rollespille konkrete situationer i gruppen Der afholdes ugentlige gruppemøder ca gange. Hvert gruppemøde har en fast dagsorden for hvilke emner, der skal gennemgås og hvordan emnet skal formidles via videofilm, rollespil og gruppediskussioner (5). Ofte er der behov for at gentage et eller flere af temaerne, hvilket sker ved at afholde ekstra gruppemøder. Et forløb vil derfor ofte bestå af op til gruppemøder. Mellem hvert gruppemøde har forældrene hjemmeopgaver for, hvor de skal afprøve forskellige forældreteknikker (fx gode beskeder, ros, ignorering, time-out) i konkrete situationer eller problemstillinger med deres barn derhjemme, samt læse om næste uges emne. I perioden mellem gruppemøderne bliver forældrene ligeledes kontaktet telefonisk af gruppelederen. Dette gøres som opfølgning på gruppemødet og for at afdække et evt. behov for vejledning til udførelse af hjemmeopgaven. Forældrene får desuden udleveret en lærebog om alle de temaer, som bliver 11

12 gennemgået til gruppemøderne. Endvidere udleveres der materialet med tips til arbejdet med barnet i hjemmet fx køleskabsmagneter, og redskaber i form af fx belønningsskemaer og klistermærker. Forældre-programmerne tilbydes hhv. som behandling og som en forebyggende indsats. Om man tilbydes det ene eller det andet afhænger, af graden af adfærdsproblemer hos barnet. Det tilstræbes, at man sammensætter et hold så den består af forældre med børn, der har ca. samme grad af adfærdsproblemer. Tilgangen til hvordan man sammensætter hold er i Danmark blevet systematiseret fra foråret Her begyndte man at anvende Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) (3;6), som screeningsinstrument til kortlægning af barnets grad af problemadfærd (3). De fire danske kommuner, som siden foråret 2006 har tilbudt DUÅ-forældreprogrammet Basic, anvender programmet hhv. som en forebyggende indsats (typisk via sundhedsplejen) og et behandlingstilbud (typisk via familiebehandlingssteder). En kommune har ligeledes valgt at tilbyde DUÅ som et tilbud til udvalgte daginstitutioner via opslag til forældre og personale. 12

13 3. Metode og dataindsamling Undersøgelsen af forældrenes og gruppeledernes vurdering af forældreprogrammet Basic er sket med udgangspunkt i en række spørgeskemaer, der indgår som en del af forældreprogrammet. Skemaerne udfyldes individuelt af hhv. forældre og gruppeledere undervejs i programmets forløb. Nogle af skemaerne udfyldes efter hver session, andre først ved programmets afslutning Skemaer til forældrene Til forældrene drejer det sig om følgende skemaer: - Ugentligt evalueringsskema for forældre (efter hver session). Skemaet er vedlagt i bilag A - Spørgeskema til forældre ved programafslutning (efter sidste session). Skemaet er vedlagt i bilag B Forældrenes ugentlige evalueringer Forældrenes ugentlige evalueringer har til formål at give gruppelederne feedback på hvordan den enkelte forælder vurderer: - indholdet af den enkelte session herunder kvaliteten af gruppediskussionen og generelle tilfredshed med sessionen, og - gruppelederens stil og måde at præsenterer de enkelte temaer på Forældrenes afsluttende evaluering Ved programmets afslutning udfylder forældrene et spørgeskema hvor de vurderer forældreprogrammet ud fra følgende temaer: a) grad af problemløsning, b) undervisningsformens sværhedsgrad og anvendelighed, c) forældreteknikkernes sværhedsgrad og anvendelighed, d) gruppelederens arbejde, og e) en samlet vurdering af forældreprogrammet Forældrenes besvarelse af spørgeskemaet ved programmets afslutning indgår i beregningen af fem forældretilfredshedsparametre: 1) programmet som sådan, 2) undervisningens art (brugbarhed), 3) specifikke forældreteknikker (sværhedsgrad), 4) specifikke forældreteknikker (brugbarhed), 5) evaluering af gruppelederne Skema for beregning af tilfredshedsscorerne er vedlagt i bilag C. 13

14 3.2. Skema til gruppelederne Til hvert hold er knyttet to gruppeledere. De gennemfører hver især en kollegavurdering af hhv. 4. og 9. session, hvor de foretager en samlet vurdering af kollegaens indsats og samarbejde med forældrene under sessionen. Evalueringen sker på baggrund af et spørgeskema, som indeholder en række udsagn, der beskriver de kompetencer gruppelederen skal mestre for at leve op til kvalitets- og metodekravene i forældreprogrammet bl.a. gruppeproceskompetencer, lederevner, lederkundskaber og håndtering af forældrenes respons på gruppelederen. Spørgeskemaet udfyldes af gruppeleder ved at han/hun gennemser en videooptagelse af den enkelte session. Skemaet er vedlagt i bilag D Datagrundlag Spørgeskemaerne til forældrenes vurdering af programmet er anvendt som en del af forældreprogrammet siden dets start i foråret Skemaer til gruppeledernes vurdering af egen og kollegas indsats er ikke anvendt systematisk. Indsamlingen af skemaer for alle afholdte hold i perioden foråret 2006 til foråret/sommeren 2007 er sket i sommeren/efteråret Der har i alt været afholdt kurser for 25 hold fordelt med hhv. 9 hold i foråret 2006 (1. runde), 9 hold i efteråret 2006 (2. runde) og 7 hold i foråret 2007 (3. runde). I de to første runder har Ikast-Brande og Herning kommuner afholdt 3 hold per runde, mens Holstebro Kommune har afholdt 2 hold og Aalborg Kommune har afholdt 1 hold per runde. I 3. runde har Aalborg Kommune afholdt 1 hold, mens de resterende kommuner har afholdt 2 hold. Antallet af indkomne skemaer til undersøgelse fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1. Indkomne spørgeskemaer fordelt på kommune Spørgeskema 1. runde Forår06 (antal skemaer) 2. runde Efterår06 (antal skemaer) 3. runde Forår07 (antal skemaer) Antal hold, i alt (antal skemaer) Ugentligt evalueringsskema til forældrene Ikast-Brande Kommune 2 hold (93+86) 2 hold (179) Aalborg Kommune 1 hold (58) 1 hold (91) 2 hold (149) Herning Kommune 2 hold ( ) 2 hold ( ) 4 hold (584) Holstebro Kommune 1 hold (145) 2 hold (89+98) 3 hold (332) 2 hold (301) 2 hold (203) 7 hold (740) 11 hold (1.244) Evalueringsskema til forældrene ved programmets afslutning Ikast-Brande Kommune 2 hold (7+9) 2 hold (16) Aalborg Kommune 1 hold (6) 1 hold (8) 2 hold (14) Herning Kommune 1 hold (12) 1 hold (10) 2 hold (8+9) 4 hold (29) Holstebro Kommune 2 hold (10+8) 2 hold (8+12) 4 hold (38) 1 hold (12) 4 hold (34) 7 hold (61) 12 hold (107) Gruppeledernes vurdering af hinandens evner og kompetencer Ikast-Brande Kommune 0 hold 0 hold 1 hold (2) 1 hold (2) Aalborg Kommune 0 hold 0 hold 0 hold 0 hold Herning Kommune 0 hold 0 hold 1 hold (4) 1 hold (4) Holstebro Kommune 0 hold 0 hold 2 hold (4+4) 2 hold (8) I alt 0 hold 0 hold 4 hold (14) 4 hold (14) 14

15 Som det fremgår af tabellen er ikke alle spørgeskemaer blevet indsendt til forskningsenheden. I perioden er der i alt gennemført kurser for i alt 25 hold, hvoraf der er indkommet skemaer fra hold. Årsagen til at der ikke er indkommet skemaer fra alle afholdte hold, kan bl.a. være, at udfyldelsen af spørgeskemaerne er forgået op til et år før indsamlingen af skemaerne er blevet igangsat. Ligeledes har kommunerne ikke fokuseret på forskningsdelen i de første 2 runder af forældreprogrammet, hvorfor processen ifm. indsamlingen af skemaer først er blevet systematiseret i 3. runde af forældreprogrammet. Der er derfor kun indkommet skemaer fra et udsnit af holdene i 1. og 2. runde, mens alle skemaer for holdene afviklet i 3. runde er modtaget hos forskningsenheden. Svarprocenterne fra forældrene i 3. runde er lig 100% for begge spørgeskemaer. I 1. og 2. runde er der kommer ugentlige evalueringsskemaer retur fra 2 ud af 9 mulige hold (22%). Spørgeskemaet til forældrene ved programmets afslutning er i 1. runde kun kommet retur fra 1 ud af 9 mulige hold (11%), mens der i 2. runde er kommet skemaer fra 4 ud af 9 mulighed hold (44%). Gruppeledernes vurdering af hinanden er kun foretaget i 3. runde, og det har kun været på få hold (4 hold ud af 7 mulige, dvs. 57%). Disse skemaer vil derfor kun indgå i begrænset grad i evalueringen, idet det ikke er muligt at foretage generelle tolkninger ud fra besvarelser, der kun dækker én runde. Ligeledes bygger svarene fra de indkomne skemaer på få gruppelederes vurderinger (7 gruppeledere) Analyse Datamaterialet er behandlet via deskriptiv statistik dvs. i form af frekvenstabeller og krydstabeller for den procentvise fordeling af forældre og gruppeleders svar. I enkelte tilfælde er foretaget sammenligninger mellem flere variable i form af korrelationsanalyser. En nærmere beskrivelse af de statistiske analyser og begreber fremgår af bilag C. Analyserne bygger på en identificering af: - om forældrene er mere tilfreds med nogen sessioner frem for andre, herunder beregning af tilfredsheds-scorer - om forældrene er mere tilfreds med bestemte programkomponenter frem for andre - forældrenes vurdering af forældreprogrammets betydning for løsningen af deres barns adfærdsproblemer samt evt. andre problemer - forældrenes vurdering af undervisningens og forældreteknikkernes brugbarhed/ikke brugbarhed Ligeledes foretages en beskrivelse af gruppeledernes evner og kompetencer som DUÅ-gruppeledere pba. kollegers vurderinger af gennemførelsen af 4. og 9. session. 15

16 16

17 4. Resultater Resultaterne af spørgeskemaundersøgelserne beskrives i de efterfølgende afsnit. Fokus er primært på forældrenes evaluering af den enkelte session samt deres vurdering af det samlede forløb. Afslutningsvis inddrages gruppeledernes vurdering af deres kollegers afholdelse af gruppemøder Forældrene i evalueringen Forældreprogrammet afholdes for hold bestående af 6 par, som i hovedparten af tilfældene er barnets far og mor 3. Der kan i enkelte tilfælde også være tale om en forælder samt en støtteperson i form af fx en ven(inde) eller et andet familiemedlem. Et forældreprogram består af i alt ca. 12 sessioner, hvor der er mulighed for at afholde ekstra sessioner, hvis der er behov for mere tid til gruppediskussioner eller til gentagelse af et eller flere temaer. Efter hver session udfylder deltagerne et spørgeskema. Det formodes, at så godt som alle fremmødte udfylder et skema, hvorfor antallet af skemaer, som indgår i evalueringen, må betragtes som værende lig antallet af deltagere i det pågældende gruppemøde. I evalueringen indgår i alt 11 hold. Det gennemsnitlige deltagerantal per session er 9 personer. Deltagelsesgraden for de enkelte hold varierer fra en gennemsnitlig deltagelse på mellem 7 og 12 personer, hvilket må betegnes som værende meget tilfredsstillende. Antallet af personer, der deltager i forældreprogrammet, kan variere fra hold til hold, idet det er forskelligt om familien deltager med én eller 2 personer Forældrenes evaluering af de ugentlige sessioner Forældrene udfylder ugentlige evalueringer ved afslutningen af hver session. Hver forælder vurderer hvor hjælpsomme følgende fire programkomponenter har været for deres evne til at kunne takle barnets adfærdsproblemer: - sessionens indhold - dvd-eksemplerne (videofilmene/vignetterne) - gruppeledernes undervisning - gruppediskussioner Hver programkomponent er vurderet på en skala fra 0 til 3, hvor 0 er ikke hjælpsomt, 1 er neutralt, 2 er hjælpsomt, og 3 er meget hjælpsomt. Det er kun ganske få forældre, som vurderer de enkelte programkomponenter til at være ikke hjælpsomme eller som værende hverken eller (neutrale). Det er primært DVD/videofilmene, som de vurderer som knap så hjælpsomme. 3 Dette dækker både biologiske forældre og sammenbragte familier. 17

18 De øvrige programkomponenter vurderes af forældrene som værende hjælpsomme eller meget hjælpsomme (95-97%) ift. at kunne takle deres barns adfærdsproblemer. Den faktiske fordeling af forældrenes svar fremgår af nedenstående figur 1. Figur 1. Forældrenes vurdering af forældreprogrammets komponenter Gruppediskussionerne Gruppeledernes undervisning DVD/videofilm Ikke hjælpsomt Neutralt Hjælpsomt Meget hjælpsomt Sessionens indhold 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Note: Resultatet bygger på følgende antal besvarelser: gruppediskussionerne: 1.240, gruppeledernes undervisning samt sessionens indhold begge 1.242, og DVD/videofilm: Foretages en sammenligning af forældrenes samlede vurdering af de fire programkomponenter (sessionens indhold, dvd/videofilmene, gruppeledernes undervisning og gruppediskussionerne), ses der meget positive vurderinger af de enkelte komponenter. Der er foretaget en summering af forældrenes svar, således at hvert svar har fået en værdi svarende til 0, hvis forældrene har svaret ikke hjælpsomt, 1 for neutralt, 2 for hjælpsomt, og værdien 3 for svaret meget hjælpsomt. Det er dermed muligt, at opnå en minimum score på 0, dvs. at alle forældre har svaret, at det enkelte programkomponent ikke er hjælpsomt, og en maksimal score på 3, dvs. at alle forældre har svaret, at det enkelte programkomponent er meget hjælpsomt. Som det ses af figur 2 vurderes alle programkomponenterne, som værende lig 2,10 eller derover, hvilket svarer til at alle forældre i gennemsnit har vurderet programmets komponenter, som værende hjælpsomme eller meget hjælpsomme. Forældrenes vurdering af dvd-filmene ligger lidt under de øvrige programkomponenter dvs. at de vurderes som værende knap så hjælpsomme. Et billede der ligeledes ses i et amerikansk studie (7) 4. 4 Et amerikansk studie blandt 99 børn i alderen 2-5 år med høj risiko for adfærdsproblemer. 18

19 Figur 2. Forældrenes gennemsnitlige vurdering af forældreprogrammets komponenter 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Sessionens indhold DVD/videofilm Gruppelederens undervisning Gruppediskussioner Note: Gennemsnitsværdierne bygger på forældres vurderinger, som rangerer fra 0=ikke hjælpsomt til 3= meget hjælpsomt. I alt indgår følgende antal besvarelser: gruppediskussioner: 1.240, gruppeledernes undervisning samt sessionens indhold begge 1.242, og DVD/videofilm: Samlet set er der tale om en gennemsnitlig vurdering af sessionens indhold på 2,4 DVD/videofilmene på 2,1 gruppeledernes undervisning 2,49 og gruppediskussionerne på 2,52 Det er dermed gruppelederens undervisning og gruppediskussionerne, som forældrene finder mest hjælpsomme. En amerikansk undersøgelse viser ligeledes, at forældrene vurderer gruppediskussionerne og gruppeledernes undervisning som mest hjælpsomme sammenlignet med de andre programkomponenter (7) 5. I forbindelse med den afsluttende evaluering kunne forældre ligeledes beskrive hvad de hhv. bedst og mindst kunne lide ved programmet. Her skrev størstedelen af de forældre, som besvarede spørgsmålet (60%, n=89) at det, de bedst kunne lide ved programmet var gruppediskussionerne. I gruppediskussionerne kunne de: dele deres problemer med andre få støtte fra andre forældre, møde andre forældre med de samme problemer som dem selv 5 Et amerikansk studie blandt 99 børn i alderen 2-5 år med høj risiko for adfærdsproblemer. 19

20 Det, forældre nævner som noget af det de mindst kan lidt ved programmet er DVD/videofilmene (19%, n=79) og rollespillene (23%, n=79). Enkelte forældre nævner bl.a. at de synes DVD/videofilmene var for gamle eller for amerikanske. Foretages en sammenligning af forældrenes vurdering på tværs af de fire deltagende kommuner, ses i figur 3, at der, dog med undtagelse af forældrenes vurdering af gruppediskussionerne, er en generel forskel på forældrenes vurderinger af de enkelte programkomponenter på tværs af kommuner. Forældrene i Ikast-Brande og Aalborg kommuner vurderer generelt programkomponenterne lidt mere positivt end forældrene i Holstebro og Herning. Der er dog tale om meget små forskelle. Figur 3. Forældrenes gennemsnitlige vurdering af de ugentlige evalueringer fordelt på kommuner 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 Sessionens indhold DVD/videofilm Gruppelederens undervisning Gruppediskussioner Ikast-Brande Aalborg Herning Holstebro Note: Gennemsnitsværdierne bygger på forældres vurderinger, som rangerer fra 0=ikke hjælpsomt til 3= meget hjælpsomt. I alt indgår følgende antal besvarelser: gruppediskussioner: 1.240, gruppeledernes undervisning samt sessionens indhold begge 1.242, og DVD/videofilm: Bemærk: Y-aksen starter ved 2. Det fulde mulige udfaldsspekter er mellem 0 og 3. Evalueringsskemaerne er udfyldt af programmets deltagere, hvilket typisk omfatter besvarelse fra forældrene (eller forældre og støtteperson) fra 6 familier. Der er en tendens til at respondentens køn har betydning for, hvordan forældreprogrammet vurderes. Kvinderne (typisk barnets mor) er mere positiv end de mandlige deltagere (typisk barnets far) (figur 4). 20

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO Til professionelle PALS De gode cirkler i skole og SFO 1 PALS På mange skoler er der ofte konflikter mellem børnene i frikvartererne, og konflikterne bliver tit bragt med ind i timerne. I klassen tager

Læs mere

Spørgeskema om børneopdragelse

Spørgeskema om børneopdragelse Spørgeskema om børneopdragelse I dette skema spørges til forskellige måder at opdrage og bruge konsekvenser på. 1. Nedenfor er beskrevet opdragelsesmetoder og konsekvenser, som forældre har fortalt os,

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn

Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er implementeringsmanualen?... 3 De tre faser i implementeringsprocessen... 3 Forberedelsesfase... 4 Ledelse...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Fra viden til virkelighed

Fra viden til virkelighed Fra viden til virkelighed Dialog om hvordan alle elever lærer mere 2 Redaktionel opbygning Guiden indledes med en kort præsentation af baggrunden for udgivelsen samt af det datamateriale, der ligger til

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

EVALUERING AF DUÅ-DAGTILBUD

EVALUERING AF DUÅ-DAGTILBUD EVALUERING AF DUÅ-DAGTILBUD Pilotprojekt i Holstebro, Herning og Ikast-Brande kommuner Projektgruppe: Projektleder Inge Hauch, Holstebro Aase Espersen, Holstebro Inge Hansen, Holstebro Laila Lundtofte,

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

2. Skema: Kilder til at øge egen styrke. 3. Diagram over terapeutisk forandringsproces. 4. Sparegris-plakater (til kopiering)

2. Skema: Kilder til at øge egen styrke. 3. Diagram over terapeutisk forandringsproces. 4. Sparegris-plakater (til kopiering) Appendiks 1. Grundregler 2. Skema: Kilder til at øge egen styrke 3. Diagram over terapeutisk forandringsproces 4. Sparegris-plakater (til kopiering) 5. Tjekliste over egen indsats (til kopiering) 6. Ugentligt

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Statusnotat juli 2012. De Utrolige År

Statusnotat juli 2012. De Utrolige År Statusnotat juli 2012 De Utrolige År De Utrolige År Notat om arbejdet i Frederikssund kommune Generelt om DUÅ De Utrolige År (DUÅ) er en amerikansk evidensbaseret programserie, der kan forebygge eller

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014 SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014 1 Indledning... 2 2 Om Sundhedsprofil for børn og unge... 3 3 Metode... 3 3.1 Datagrundlag... 3 3.2 Analyse og statistik... 4 3.3 Læsevejledning...

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem XXX og Socialstyrelsen om implementering af De Utrolige År BASIC 3-6

Samarbejdsaftale mellem XXX og Socialstyrelsen om implementering af De Utrolige År BASIC 3-6 Titel Samarbejdsaftale mellem XXX og Socialstyrelsen om implementering af De Utrolige År BASIC 3-6 Dato: 28. juni 2013 Børn og Unge Sagsnr: 12/036287 Andreas Benediktson abe@socialstyrelsen.dk 1. Parterne

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere