Undersøgelse af forældres og gruppelederes vurdering af forældreprogrammet, Basic i De Utrolige År

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af forældres og gruppelederes vurdering af forældreprogrammet, Basic i De Utrolige År"

Transkript

1 CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Tlf.: Fax: Undersøgelse af forældres og gruppelederes vurdering af forældreprogrammet, Basic i De Utrolige År April 2008 Mette Birk-Olsen Charlotte Horsted ISBN nr

2 Kolofon Titel Forfatter Undersøgelse af forældres og gruppelederes vurdering af forældreprogrammet, De Utrolige År - Basic Mette Birk-Olsen og Charlotte Horsted Institutnavn CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Forlagets navn Syddansk Universitet, Indkøbsafdelingen Udgivelsesdato April 2008 Trykkested Syddansk Universitets Trykkeri ISBN nr

3 Indholdsfortegnelse Abstract Indledning og formål DUÅ-forældreprogrammer i Danmark Metode og dataindsamling Skemaer til forældrene Skema til gruppelederne Datagrundlag Analyse Resultater Forældrene i evalueringen Forældrenes evaluering af de ugentlige sessioner Forældrenes samlede vurdering af forældreprogrammet, Basic Grad af problemløsning Undervisningsformens sværhedsgrad og brugbarhed Forældreteknikkernes sværhedsgrad og brugbarhed Gruppelederens arbejde Forældretilfredshedsparametre Gruppeledernes vurdering af hinanden Gruppeproceskompetencer Lederevner Lederens evne til at skabe relationer Lederkundskaber Ledermetoder Forældrenes respons Konklusion Perspektivering Litteraturliste...47 Bilag A. Spørgeskema til forældrene efter hver session: Ugentligt evalueringsskema for forældre Bilag B. Spørgeskema til forældrene ved programmets afslutning: Spørgeskema til forældre ved programafslutning Bilag C. Beskrivelse af statistiske analyser og begreber 3

4 Bilag D. Skema for beregning af forældrenes tilfredshedsscorer pba. spørgeskema til forældre ved programmets afslutning Bilag E. Skema til gruppelederne efter 4. og 9. session: Evalueringsskema til kollega- og egenevaluering Figuroversigt Figur 1. Forældrenes vurdering af forældreprogrammets komponenter...18 Figur 2. Forældrenes gennemsnitlige vurdering af forældreprogrammets komponenter...19 Figur 3. Forældrenes gennemsnitlige vurdering af de ugentlige evalueringer fordelt på kommuner...20 Figur 4. Forældrenes gennemsnitlige vurdering af de ugentlige evalueringer fordelt på køn...21 Figur 5. Forældrenes gennemsnitlige vurdering af de ugentlige evalueringer fordelt på sessionsnummer...22 Figur 6. Forældrenes generelle følelser og forventninger til programmet...23 Figur 7. Forældrenes vurdering af programmets effekt på de problemer de oplever med deres barn..25 Figur 8. Forældrenes vurdering af programmets evne til afhjælpning af hhv. barnets samt andre personlige eller familiemæssige problemer Figur 9. Forældrenes vurdering af hvor sikre de er på, at kunne håndtere hhv. nuværende og fremtidige adfærdsproblemer med barnet efter programmets afslutning Figur 10. Forældrenes vurdering af undervisningens sværhedsgrad...28 Figur 11. Forældrenes vurdering af undervisningens brugbarhed...29 Figur 12. Forældrenes gennemsnitlige vurdering af undervisningens sværhedsgrad fordelt på køn...30 Figur 13. Forældrenes vurdering af forældreteknikkernes sværhedsgrad...31 Figur 14. Forældrenes vurdering af forældreteknikkernes brugbarhed...32 Figur 15. Forældrenes vurdering af de to gruppelederes arbejde...34 Figur 16. Forældrenes gennemsnitlige vurdering af gruppelederes arbejde for hver af de 14 gruppeledere...34 Figur 17. Forældrenes gennemsnitlige tilfredshed med forældreprogrammet...36 Tabeloversigt Tabel 1 Indkomne spørgeskemaer fordelt på kommune...14 Tabel 2. Mindst og højst mulig værdi for de seks tilfredsscorer...35 Tabel 3. Gruppeledernes gruppeproceskompetencer...38 Tabel 4. Gruppeledernes lederevner...39 Tabel 5. Gruppeledernes evne til at skabe relationer...40 Tabel 6. Gruppeledernes lederkundskaber...41 Tabel 7. Gruppeledernes ledermetoder...41 Tabel 8. Gruppeledernes evne til at vurdere forældrenes respons

5 Abstract Objective This study examined the program satisfaction of the Incredible Years parenting program, Basic implemented and used in four Danish municipalities: Holstebro, Herning, Ikast-Brande and Aalborg. Since spring 2006 the parenting program has been a preventive service or treatment for parents with a child with conduct problems. Method Questionnaires for each parent participating in the program and the group leader running the sessions are used to measure the program satisfaction. Included are two parent questionnaires: Parent Group Weekly Evaluation and Parent Program Satisfaction Questionnaire, and one questionnaire for the group leader: Collaborative Parent Group Leader Process - Peer and Self-Evaluation Form. The parent questionnaires are included as a part of the parenting program therefore all parents have completed the first questionnaire after each session and the second questionnaire at the end of the program. This study includes parent questionnaires for all parent programs in the given period from spring 2006 to summer Questionnaires from groups out of 25 possible where sent to the research group, and are included in the study. That means a total of 1,244 questionnaires about the group sessions, and 107 questionnaires about the program satisfaction. Group leaders have used the questionnaire since spring 2007, and 4 out of 7 possible groups are included (14 questionnaires) in the study. Results The parents are very satisfied with the parent program: The parents have very optimistic expectations at the beginning of the program (70%, N=95) and they are very positive at the end of the program (97%, N=96). They see the program as very helpful to handle or solve the main problems they have with their child (88%, N=96) The most improvements (improved / greatly improved) are seen in the child s problems which the parents have tried to change using the methods presented in the program (90%, N=86), comparing to problems they have tried to change without using the methods (52%, N=96) 5

6 The program can both help (helped or helped very much) parents with problems directly and not directly related to their child (e.g. problems in marriage) (97% and 66% respectively, N=96) At the end of the program parents feel confident that they can manage current and future behaviour problems on their own (about 85%, N=96) The parents would recommend the program to others (97%, N=95) All together the females (mostly mothers) are often more satisfied or positive compared to males (mostly fathers). The reason could be that the females have the most problems with the child One of the program parts that the parents find helpful/very helpful in managing the problems they have with the child are group discussions of parenting skills (95%, N=1.240). The reason why could be that they very quickly feel confident with the other group members, and they have the courage to tell about their family problems to the other group members. The content of the session and the group leader s teaching and leadership skills are also parts the parents found helpful/very helpful, respectively (98%, N=1,242) and average/above average (97%, N=1.242). One of the parts in the program that the parents find difficult are the role plays, and only 83% (N=1,188) of the parents found the DVD/videotape vignettes helpful/very helpful in managing their problems. They think the videos are too rehearsed and too American compared to Danish culture. One recommendation could be to produce Danish videos in connection with some parts of the program. Many of the parents found it difficult (somewhat difficult, difficult or very difficult) to understand and do their home activities e.g. practice skills, phone the other parents in the group ( buddy calls ), reading chapters from the book or fill out checklists (17-20%, N=106). Even though the home activities are difficult the parents finds the home activities very useful to managing the child s problems. It is therefore very important that group leaders in the future help and support the parents in doing the home activities. Some parents would like more time between the sessions to do the home activities. The parents are satisfied/extremely satisfied with the teaching, the interest and concern from the group leaders. They also find the specific parenting techniques useful/extremely useful, and think these techniques have been the most useful part of the program in managing their child s problems. Parents find the following techniques extremely useful/useful/slightly useful in improving their interaction with 6

7 their child: rewards (95%), play (95%), logical consequences (?) (91%) and positive commands (90%) (N=93). Conversely they find the following techniques extremely useless/useless/slightly useless ignoring (4%), attends/commenting (3%) and time out (3%) (N=93). Conclusion Some of the data are from the first round of the parent programs, starting in spring 2006, at the same time as translation and implementing the program began, and all the data in the study are parent programs lead by non-certificated group leaders. Under these conditions it is even more positive that the data shows a high satisfaction. It is important to have focus on the method integrity of the group leaders to ensure a continuous high quality of the parent program. It is also important to continue looking at the program satisfaction in the future to ensure high quality and to identify possible parts that could need further development or changes either because of error in implementing the program or in the program because of cultural differences in the Danish and American context. 7

8 8

9 1. Indledning og formål The Incredible Years (herefter IY) er en amerikansk manual-baseret pakke af forskellige programmer udviklet af Carolyn Webster-Stratton, der er professor ved University of Washington, USA. Programmet anvendes til forebyggelse og behandling af børn i alderen 3-8 år, som har en udadreagerende og grænseafprøvende adfærd. IY anvendes på nuværende tidspunkt i USA, Holland, Portugal, England, Norge, Sverige, og Danmark. Lande som ex Finland, Spanien, Tyskland og Grækenland er på vej til at implementere et eller flere programmer under IY. Rent forskningsmæssigt har USA, som opdragsholder til metoden, været forgangsland. Den amerikanske forskning udgør dermed hovedparten af forskningen i IYs programmer, men lande som England, New Zealand, Norge, Holland og Sverige har ligeledes etablerede IYforskningsmiljøer. I 2003 etablerede daværende Ikast, Herning og Holstebro kommuner et samarbejde omkring implementeringen af IY i Danmark under navnet De Utrolige År (herefter DUÅ). Implementeringsarbejde har bl.a. omhandlet oversættelse af en række skriftlige materialer, herunder en bog og manual til DUÅ, fra amerikansk til dansk, rekruttering og uddannelse af gruppeledere, og rekruttering af familier til DUÅ-forældreprogrammet. Organiseringen af DUÅ har fra start taget udgangspunkt i partnerskabet mellem de tre kommuner uden tilknytning til forskningsmiljøer eller uddannelsesinstitutioner. Der har været en løbende proces omkring øget strukturering og styring af DUÅ dels centralt og decentralt for at sikre fælles mål og en kontinuitet på tværs af kommuner. Ligeledes er der igangsat forskellige tiltag mht. forskning i DUÅ i form af litteraturstudie om DUÅ, oversættelse af screeningsinstrument til DUÅ, samt pilottest af screeningsinstrumenter til brug i DUÅ (1-3). Siden 2006 er forældreprogrammet, Basic, fra DUÅ blevet tilbudt af fire danske kommuner: Holstebro, Herning, Ikast-Brande og Aalborg kommuner. I foråret 2006 startede de første forældreprogramhold. Siden er der hvert halve år startet yderligere forældrehold. De tre første forældreprogramholdsrunder - med opstart i hhv. foråret 2006, efteråret 2006 og foråret vil indgå i denne evaluering. I de to første runder startede tre hold med forældreprogrammet i henholdsvis Ikast-Brande og Herning kommuner, to hold i Holstebro Kommune, og et hold i Aalborg Kommune, mens der i tredje runde startede to hold i Holstebro Kommune, og et hold i de resterede kommuner. I løbet af de 3 første runder er der afholdt kurser for i alt ca. 138 forældrepar bosat i de fire kommuner. Alle de hold, som indgår i undersøgelsen er gennemført af gruppeledere under uddannelse dvs. at de endnu ikke er certificerede DUÅ-gruppeledere. Certificeringen af gruppeledere 1 indgår som et led i uddannelsen, og er med til, at: a) øge kvaliteten af 1 Certificeringsprocessen indeholder forskellige krav, som skal opfyldes: a) gruppelederne skal have deltaget i den indledende 3-dags workshop, b) de skal have modtaget vejledning og konsultation af DUÅ-trænere eller mentorer, c) de skal have gennemført mindst to forældregruppe-forløb, d) de skal udlevere/gennemføre de dertil hørende forældre-evalueringer, kollega-evalueringer og selv-evalueringer, og e) de skal have godkendt deres arbejde af en mentor eller træner på baggrund af mindst et gennemsyn af DVD-optagelserne af forløbene. 9

10 gruppeledernes udførelse af programmet, idet det antages, at gruppelederne på denne måde hjælpes til at levere resultater der svarer til programmernes forskningsresultater, b) sikre en løbende træning/læring, idet gruppelederne bliver evalueret og får feedback af både forældrene, kollegaerne og trænere, c) holde gruppeledere ajour med programmet i form af DUÅ-workshops, hvor ideer og erfaringer udveksles med andre gruppeledere, og d) at videreuddanne gruppeledere i de udvidede forældreprogrammer og/eller til mentorer 2. Børneprogrammet under DUÅ, Dinosaurskolen, er implementeret i 8 danske kommuner i efteråret 2007, og det forventes, at disse kommuner kan tilbyde DUÅ-børneprogrammet fra foråret Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) ved Syddansk Universitet har indgået et samarbejde med Ikast-Brande Kommune, Herning Kommune og Holstebro Kommune om at undersøge forældres og gruppelederes vurdering af forældreprogrammet, Basic. Målet med denne undersøgelse er at indhente danske erfaringer med forældreprogrammet, og derigennem kunne identificere: 1) forældres oplevelser med forældreprogrammet, herunder positive såvel som svære eller udfordrende dele af forældreprogrammet 2) forældrenes tilfredshed med hvert af forældreprogrammets sessioner. Dette skal være med til, at styrke det videre arbejde med DUÅ i Danmark 2 En mentor kan uddanne og vejlede nye gruppeledere til DUÅ. 10

11 2. DUÅ-forældreprogrammer i Danmark DUÅs forældreprogrammer har til formål at styrke forældrenes kompetencer til at være forældre for deres barn. Der er tre forskellige forældreprogrammer, som bygger ovenpå hinanden. Basic udgør det grundlæggende program, hvorefter det er muligt at supplere med programmerne, Advance og/eller Academic. Basic er et ugers forældreprogram med fokus på relationen mellem barn og forældre. Programmet tager udgangspunkt i barnets leg og læring for derigennem at opbygge et positivt tillidsforhold mellem barnet og forældrene. Forældrene bliver introduceret til en række grundlæggende forældrekompetencer, som fx at kunne lege med barnet, give ros, belønning, sætte grænser, ignorere, opstille naturlige og logiske konsekvenser, og lære barnet problemløsning. Forældrene får trinvist opbygget forskellige kompetencer så de kan lære barnet færdigheder, som fx selvkontrol, hensigtsmæssige kommunikation og læring om specifikke problemstillinger (4). Advance varer 8 uger og fokuserer på forældrenes personlige kvalifikationer i form af selvværd/selvtillid, samt evne til at kommunikere og løse problemer. Advance har til formål at styrke forholdet mellem forældrene samt at forældrene kan hjælpe barnet med at blive bedre til at løse problemer. Academic har fokus på barnets adfærd i skolen, og samarbejdet mellem hjem og skole dvs. forholdet mellem barnets forældre og barnets lærer. På nuværende tidspunkt tilbydes kun Basic-programmet i Danmark. Alle forældre-programmer er målrettet barnets forældre. Forældrene mødes i grupper á ca. seks forældrepar, dvs. at børnene ikke deltager i gruppemøderne. Forældrene lærer forskellige forældrekompetencer. Dette gøres dels ved at de bliver introduceret for forskellige redskaber (forældreteknikker) til at takle forskellige situationer med. Dette gøres bl.a. via korte DVD/videofilm (vignetter) om samspillet mellem barn og voksen, og dels ved selv at diskutere og rollespille konkrete situationer i gruppen Der afholdes ugentlige gruppemøder ca gange. Hvert gruppemøde har en fast dagsorden for hvilke emner, der skal gennemgås og hvordan emnet skal formidles via videofilm, rollespil og gruppediskussioner (5). Ofte er der behov for at gentage et eller flere af temaerne, hvilket sker ved at afholde ekstra gruppemøder. Et forløb vil derfor ofte bestå af op til gruppemøder. Mellem hvert gruppemøde har forældrene hjemmeopgaver for, hvor de skal afprøve forskellige forældreteknikker (fx gode beskeder, ros, ignorering, time-out) i konkrete situationer eller problemstillinger med deres barn derhjemme, samt læse om næste uges emne. I perioden mellem gruppemøderne bliver forældrene ligeledes kontaktet telefonisk af gruppelederen. Dette gøres som opfølgning på gruppemødet og for at afdække et evt. behov for vejledning til udførelse af hjemmeopgaven. Forældrene får desuden udleveret en lærebog om alle de temaer, som bliver 11

12 gennemgået til gruppemøderne. Endvidere udleveres der materialet med tips til arbejdet med barnet i hjemmet fx køleskabsmagneter, og redskaber i form af fx belønningsskemaer og klistermærker. Forældre-programmerne tilbydes hhv. som behandling og som en forebyggende indsats. Om man tilbydes det ene eller det andet afhænger, af graden af adfærdsproblemer hos barnet. Det tilstræbes, at man sammensætter et hold så den består af forældre med børn, der har ca. samme grad af adfærdsproblemer. Tilgangen til hvordan man sammensætter hold er i Danmark blevet systematiseret fra foråret Her begyndte man at anvende Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) (3;6), som screeningsinstrument til kortlægning af barnets grad af problemadfærd (3). De fire danske kommuner, som siden foråret 2006 har tilbudt DUÅ-forældreprogrammet Basic, anvender programmet hhv. som en forebyggende indsats (typisk via sundhedsplejen) og et behandlingstilbud (typisk via familiebehandlingssteder). En kommune har ligeledes valgt at tilbyde DUÅ som et tilbud til udvalgte daginstitutioner via opslag til forældre og personale. 12

13 3. Metode og dataindsamling Undersøgelsen af forældrenes og gruppeledernes vurdering af forældreprogrammet Basic er sket med udgangspunkt i en række spørgeskemaer, der indgår som en del af forældreprogrammet. Skemaerne udfyldes individuelt af hhv. forældre og gruppeledere undervejs i programmets forløb. Nogle af skemaerne udfyldes efter hver session, andre først ved programmets afslutning Skemaer til forældrene Til forældrene drejer det sig om følgende skemaer: - Ugentligt evalueringsskema for forældre (efter hver session). Skemaet er vedlagt i bilag A - Spørgeskema til forældre ved programafslutning (efter sidste session). Skemaet er vedlagt i bilag B Forældrenes ugentlige evalueringer Forældrenes ugentlige evalueringer har til formål at give gruppelederne feedback på hvordan den enkelte forælder vurderer: - indholdet af den enkelte session herunder kvaliteten af gruppediskussionen og generelle tilfredshed med sessionen, og - gruppelederens stil og måde at præsenterer de enkelte temaer på Forældrenes afsluttende evaluering Ved programmets afslutning udfylder forældrene et spørgeskema hvor de vurderer forældreprogrammet ud fra følgende temaer: a) grad af problemløsning, b) undervisningsformens sværhedsgrad og anvendelighed, c) forældreteknikkernes sværhedsgrad og anvendelighed, d) gruppelederens arbejde, og e) en samlet vurdering af forældreprogrammet Forældrenes besvarelse af spørgeskemaet ved programmets afslutning indgår i beregningen af fem forældretilfredshedsparametre: 1) programmet som sådan, 2) undervisningens art (brugbarhed), 3) specifikke forældreteknikker (sværhedsgrad), 4) specifikke forældreteknikker (brugbarhed), 5) evaluering af gruppelederne Skema for beregning af tilfredshedsscorerne er vedlagt i bilag C. 13

14 3.2. Skema til gruppelederne Til hvert hold er knyttet to gruppeledere. De gennemfører hver især en kollegavurdering af hhv. 4. og 9. session, hvor de foretager en samlet vurdering af kollegaens indsats og samarbejde med forældrene under sessionen. Evalueringen sker på baggrund af et spørgeskema, som indeholder en række udsagn, der beskriver de kompetencer gruppelederen skal mestre for at leve op til kvalitets- og metodekravene i forældreprogrammet bl.a. gruppeproceskompetencer, lederevner, lederkundskaber og håndtering af forældrenes respons på gruppelederen. Spørgeskemaet udfyldes af gruppeleder ved at han/hun gennemser en videooptagelse af den enkelte session. Skemaet er vedlagt i bilag D Datagrundlag Spørgeskemaerne til forældrenes vurdering af programmet er anvendt som en del af forældreprogrammet siden dets start i foråret Skemaer til gruppeledernes vurdering af egen og kollegas indsats er ikke anvendt systematisk. Indsamlingen af skemaer for alle afholdte hold i perioden foråret 2006 til foråret/sommeren 2007 er sket i sommeren/efteråret Der har i alt været afholdt kurser for 25 hold fordelt med hhv. 9 hold i foråret 2006 (1. runde), 9 hold i efteråret 2006 (2. runde) og 7 hold i foråret 2007 (3. runde). I de to første runder har Ikast-Brande og Herning kommuner afholdt 3 hold per runde, mens Holstebro Kommune har afholdt 2 hold og Aalborg Kommune har afholdt 1 hold per runde. I 3. runde har Aalborg Kommune afholdt 1 hold, mens de resterende kommuner har afholdt 2 hold. Antallet af indkomne skemaer til undersøgelse fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1. Indkomne spørgeskemaer fordelt på kommune Spørgeskema 1. runde Forår06 (antal skemaer) 2. runde Efterår06 (antal skemaer) 3. runde Forår07 (antal skemaer) Antal hold, i alt (antal skemaer) Ugentligt evalueringsskema til forældrene Ikast-Brande Kommune 2 hold (93+86) 2 hold (179) Aalborg Kommune 1 hold (58) 1 hold (91) 2 hold (149) Herning Kommune 2 hold ( ) 2 hold ( ) 4 hold (584) Holstebro Kommune 1 hold (145) 2 hold (89+98) 3 hold (332) 2 hold (301) 2 hold (203) 7 hold (740) 11 hold (1.244) Evalueringsskema til forældrene ved programmets afslutning Ikast-Brande Kommune 2 hold (7+9) 2 hold (16) Aalborg Kommune 1 hold (6) 1 hold (8) 2 hold (14) Herning Kommune 1 hold (12) 1 hold (10) 2 hold (8+9) 4 hold (29) Holstebro Kommune 2 hold (10+8) 2 hold (8+12) 4 hold (38) 1 hold (12) 4 hold (34) 7 hold (61) 12 hold (107) Gruppeledernes vurdering af hinandens evner og kompetencer Ikast-Brande Kommune 0 hold 0 hold 1 hold (2) 1 hold (2) Aalborg Kommune 0 hold 0 hold 0 hold 0 hold Herning Kommune 0 hold 0 hold 1 hold (4) 1 hold (4) Holstebro Kommune 0 hold 0 hold 2 hold (4+4) 2 hold (8) I alt 0 hold 0 hold 4 hold (14) 4 hold (14) 14

15 Som det fremgår af tabellen er ikke alle spørgeskemaer blevet indsendt til forskningsenheden. I perioden er der i alt gennemført kurser for i alt 25 hold, hvoraf der er indkommet skemaer fra hold. Årsagen til at der ikke er indkommet skemaer fra alle afholdte hold, kan bl.a. være, at udfyldelsen af spørgeskemaerne er forgået op til et år før indsamlingen af skemaerne er blevet igangsat. Ligeledes har kommunerne ikke fokuseret på forskningsdelen i de første 2 runder af forældreprogrammet, hvorfor processen ifm. indsamlingen af skemaer først er blevet systematiseret i 3. runde af forældreprogrammet. Der er derfor kun indkommet skemaer fra et udsnit af holdene i 1. og 2. runde, mens alle skemaer for holdene afviklet i 3. runde er modtaget hos forskningsenheden. Svarprocenterne fra forældrene i 3. runde er lig 100% for begge spørgeskemaer. I 1. og 2. runde er der kommer ugentlige evalueringsskemaer retur fra 2 ud af 9 mulige hold (22%). Spørgeskemaet til forældrene ved programmets afslutning er i 1. runde kun kommet retur fra 1 ud af 9 mulige hold (11%), mens der i 2. runde er kommet skemaer fra 4 ud af 9 mulighed hold (44%). Gruppeledernes vurdering af hinanden er kun foretaget i 3. runde, og det har kun været på få hold (4 hold ud af 7 mulige, dvs. 57%). Disse skemaer vil derfor kun indgå i begrænset grad i evalueringen, idet det ikke er muligt at foretage generelle tolkninger ud fra besvarelser, der kun dækker én runde. Ligeledes bygger svarene fra de indkomne skemaer på få gruppelederes vurderinger (7 gruppeledere) Analyse Datamaterialet er behandlet via deskriptiv statistik dvs. i form af frekvenstabeller og krydstabeller for den procentvise fordeling af forældre og gruppeleders svar. I enkelte tilfælde er foretaget sammenligninger mellem flere variable i form af korrelationsanalyser. En nærmere beskrivelse af de statistiske analyser og begreber fremgår af bilag C. Analyserne bygger på en identificering af: - om forældrene er mere tilfreds med nogen sessioner frem for andre, herunder beregning af tilfredsheds-scorer - om forældrene er mere tilfreds med bestemte programkomponenter frem for andre - forældrenes vurdering af forældreprogrammets betydning for løsningen af deres barns adfærdsproblemer samt evt. andre problemer - forældrenes vurdering af undervisningens og forældreteknikkernes brugbarhed/ikke brugbarhed Ligeledes foretages en beskrivelse af gruppeledernes evner og kompetencer som DUÅ-gruppeledere pba. kollegers vurderinger af gennemførelsen af 4. og 9. session. 15

16 16

17 4. Resultater Resultaterne af spørgeskemaundersøgelserne beskrives i de efterfølgende afsnit. Fokus er primært på forældrenes evaluering af den enkelte session samt deres vurdering af det samlede forløb. Afslutningsvis inddrages gruppeledernes vurdering af deres kollegers afholdelse af gruppemøder Forældrene i evalueringen Forældreprogrammet afholdes for hold bestående af 6 par, som i hovedparten af tilfældene er barnets far og mor 3. Der kan i enkelte tilfælde også være tale om en forælder samt en støtteperson i form af fx en ven(inde) eller et andet familiemedlem. Et forældreprogram består af i alt ca. 12 sessioner, hvor der er mulighed for at afholde ekstra sessioner, hvis der er behov for mere tid til gruppediskussioner eller til gentagelse af et eller flere temaer. Efter hver session udfylder deltagerne et spørgeskema. Det formodes, at så godt som alle fremmødte udfylder et skema, hvorfor antallet af skemaer, som indgår i evalueringen, må betragtes som værende lig antallet af deltagere i det pågældende gruppemøde. I evalueringen indgår i alt 11 hold. Det gennemsnitlige deltagerantal per session er 9 personer. Deltagelsesgraden for de enkelte hold varierer fra en gennemsnitlig deltagelse på mellem 7 og 12 personer, hvilket må betegnes som værende meget tilfredsstillende. Antallet af personer, der deltager i forældreprogrammet, kan variere fra hold til hold, idet det er forskelligt om familien deltager med én eller 2 personer Forældrenes evaluering af de ugentlige sessioner Forældrene udfylder ugentlige evalueringer ved afslutningen af hver session. Hver forælder vurderer hvor hjælpsomme følgende fire programkomponenter har været for deres evne til at kunne takle barnets adfærdsproblemer: - sessionens indhold - dvd-eksemplerne (videofilmene/vignetterne) - gruppeledernes undervisning - gruppediskussioner Hver programkomponent er vurderet på en skala fra 0 til 3, hvor 0 er ikke hjælpsomt, 1 er neutralt, 2 er hjælpsomt, og 3 er meget hjælpsomt. Det er kun ganske få forældre, som vurderer de enkelte programkomponenter til at være ikke hjælpsomme eller som værende hverken eller (neutrale). Det er primært DVD/videofilmene, som de vurderer som knap så hjælpsomme. 3 Dette dækker både biologiske forældre og sammenbragte familier. 17

18 De øvrige programkomponenter vurderes af forældrene som værende hjælpsomme eller meget hjælpsomme (95-97%) ift. at kunne takle deres barns adfærdsproblemer. Den faktiske fordeling af forældrenes svar fremgår af nedenstående figur 1. Figur 1. Forældrenes vurdering af forældreprogrammets komponenter Gruppediskussionerne Gruppeledernes undervisning DVD/videofilm Ikke hjælpsomt Neutralt Hjælpsomt Meget hjælpsomt Sessionens indhold 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Note: Resultatet bygger på følgende antal besvarelser: gruppediskussionerne: 1.240, gruppeledernes undervisning samt sessionens indhold begge 1.242, og DVD/videofilm: Foretages en sammenligning af forældrenes samlede vurdering af de fire programkomponenter (sessionens indhold, dvd/videofilmene, gruppeledernes undervisning og gruppediskussionerne), ses der meget positive vurderinger af de enkelte komponenter. Der er foretaget en summering af forældrenes svar, således at hvert svar har fået en værdi svarende til 0, hvis forældrene har svaret ikke hjælpsomt, 1 for neutralt, 2 for hjælpsomt, og værdien 3 for svaret meget hjælpsomt. Det er dermed muligt, at opnå en minimum score på 0, dvs. at alle forældre har svaret, at det enkelte programkomponent ikke er hjælpsomt, og en maksimal score på 3, dvs. at alle forældre har svaret, at det enkelte programkomponent er meget hjælpsomt. Som det ses af figur 2 vurderes alle programkomponenterne, som værende lig 2,10 eller derover, hvilket svarer til at alle forældre i gennemsnit har vurderet programmets komponenter, som værende hjælpsomme eller meget hjælpsomme. Forældrenes vurdering af dvd-filmene ligger lidt under de øvrige programkomponenter dvs. at de vurderes som værende knap så hjælpsomme. Et billede der ligeledes ses i et amerikansk studie (7) 4. 4 Et amerikansk studie blandt 99 børn i alderen 2-5 år med høj risiko for adfærdsproblemer. 18

19 Figur 2. Forældrenes gennemsnitlige vurdering af forældreprogrammets komponenter 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Sessionens indhold DVD/videofilm Gruppelederens undervisning Gruppediskussioner Note: Gennemsnitsværdierne bygger på forældres vurderinger, som rangerer fra 0=ikke hjælpsomt til 3= meget hjælpsomt. I alt indgår følgende antal besvarelser: gruppediskussioner: 1.240, gruppeledernes undervisning samt sessionens indhold begge 1.242, og DVD/videofilm: Samlet set er der tale om en gennemsnitlig vurdering af sessionens indhold på 2,4 DVD/videofilmene på 2,1 gruppeledernes undervisning 2,49 og gruppediskussionerne på 2,52 Det er dermed gruppelederens undervisning og gruppediskussionerne, som forældrene finder mest hjælpsomme. En amerikansk undersøgelse viser ligeledes, at forældrene vurderer gruppediskussionerne og gruppeledernes undervisning som mest hjælpsomme sammenlignet med de andre programkomponenter (7) 5. I forbindelse med den afsluttende evaluering kunne forældre ligeledes beskrive hvad de hhv. bedst og mindst kunne lide ved programmet. Her skrev størstedelen af de forældre, som besvarede spørgsmålet (60%, n=89) at det, de bedst kunne lide ved programmet var gruppediskussionerne. I gruppediskussionerne kunne de: dele deres problemer med andre få støtte fra andre forældre, møde andre forældre med de samme problemer som dem selv 5 Et amerikansk studie blandt 99 børn i alderen 2-5 år med høj risiko for adfærdsproblemer. 19

20 Det, forældre nævner som noget af det de mindst kan lidt ved programmet er DVD/videofilmene (19%, n=79) og rollespillene (23%, n=79). Enkelte forældre nævner bl.a. at de synes DVD/videofilmene var for gamle eller for amerikanske. Foretages en sammenligning af forældrenes vurdering på tværs af de fire deltagende kommuner, ses i figur 3, at der, dog med undtagelse af forældrenes vurdering af gruppediskussionerne, er en generel forskel på forældrenes vurderinger af de enkelte programkomponenter på tværs af kommuner. Forældrene i Ikast-Brande og Aalborg kommuner vurderer generelt programkomponenterne lidt mere positivt end forældrene i Holstebro og Herning. Der er dog tale om meget små forskelle. Figur 3. Forældrenes gennemsnitlige vurdering af de ugentlige evalueringer fordelt på kommuner 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 Sessionens indhold DVD/videofilm Gruppelederens undervisning Gruppediskussioner Ikast-Brande Aalborg Herning Holstebro Note: Gennemsnitsværdierne bygger på forældres vurderinger, som rangerer fra 0=ikke hjælpsomt til 3= meget hjælpsomt. I alt indgår følgende antal besvarelser: gruppediskussioner: 1.240, gruppeledernes undervisning samt sessionens indhold begge 1.242, og DVD/videofilm: Bemærk: Y-aksen starter ved 2. Det fulde mulige udfaldsspekter er mellem 0 og 3. Evalueringsskemaerne er udfyldt af programmets deltagere, hvilket typisk omfatter besvarelse fra forældrene (eller forældre og støtteperson) fra 6 familier. Der er en tendens til at respondentens køn har betydning for, hvordan forældreprogrammet vurderes. Kvinderne (typisk barnets mor) er mere positiv end de mandlige deltagere (typisk barnets far) (figur 4). 20

De Utrolige År Fokus på det positive samvær

De Utrolige År Fokus på det positive samvær De Utrolige År Fokus på det positive samvær 1 Målgruppen Målgruppen for programserien De Utrolige År er: - Børn i alderen 0-3 år, hvor indsatsen kan fremme det positive forældreskab og forebygge adfærdsvanskeligheder

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Litteraturgennemgang af The Incredible Years ( De Utrolige År )

Litteraturgennemgang af The Incredible Years ( De Utrolige År ) CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Tlf.: 6550 1000 Fax: 6550 3880 Litteraturgennemgang af The Incredible Years ( De Utrolige

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret. Pjece til forældre om forældreprogrammet BASIC 3-6 De Utrolige År (DUÅ)

Børne- og Ungerådgivningscentret. Pjece til forældre om forældreprogrammet BASIC 3-6 De Utrolige År (DUÅ) Børne- og Ungerådgivningscentret Pjece til forældre om forældreprogrammet BASIC 3-6 De Utrolige År (DUÅ) Hvorfor gør mit barn ikke, som jeg siger? Det spørgsmål stiller mange forældre sig med jævne mellemrum.

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 43, svarprocent: 80% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Monitoreringsrapport DUÅ

Monitoreringsrapport DUÅ Monitoreringsrapport DUÅ Monitorering af De Utrolige År (DUÅ) Data indsamlet fra 2006 til 2014 Udarbejdet af Socialstyrelsen Indhold Introduktion til monitoreringsrapport DUÅ... 3 Rapportens opbygning...

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Familiens behov og forventninger til barselsplejen i dag

Familiens behov og forventninger til barselsplejen i dag Familiens behov og forventninger til barselsplejen i dag KONFERENCEN FORÆLDRE OG NYFØDT - SUNDHEDSVÆSENETS INDSATSER DE FØRSTE 14 DAGE VEJLE 1.11.2013 Tine Rostgaard Professor Institut for Statskundskab

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Projekt babyprogram En del af De Utrolige År

Projekt babyprogram En del af De Utrolige År Projekt babyprogram En del af De Utrolige År Intro Mindre kommune med ca. 23.000 indbyggere Tendens til faldende fødselstal senest 176 fødsler (2013) Sundhedsplejen organiseret under Børne- og Familiecentret

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO Til professionelle PALS De gode cirkler i skole og SFO 1 PALS På mange skoler er der ofte konflikter mellem børnene i frikvartererne, og konflikterne bliver tit bragt med ind i timerne. I klassen tager

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret. Information til forældre om FORÆLDREKURSUS DUÅ FØRSKOLE 3-6 DE UTROLIGE ÅR (DUÅ)

Børne- og Ungerådgivningscentret. Information til forældre om FORÆLDREKURSUS DUÅ FØRSKOLE 3-6 DE UTROLIGE ÅR (DUÅ) Børne- og Ungerådgivningscentret Information til forældre om FORÆLDREKURSUS DUÅ FØRSKOLE 3-6 DE UTROLIGE ÅR (DUÅ) Hvorfor gør mit barn ikke, som jeg siger? Det spørgsmål stiller mange forældre sig med

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

I artiklen her kan du læse mere om, hvordan man har implementeret PMTO i Ikast-Brande Kommunes familiebehandling.

I artiklen her kan du læse mere om, hvordan man har implementeret PMTO i Ikast-Brande Kommunes familiebehandling. Erfaringer med PMTO Artiklen beskriver erfaringer fra Ikast-Brande kommuner og er udvalgt efter Vidensportalens kriterier Hanne Mark PMTO-koordinator, Ikast-Brande Kommune Børne- og Familieafdelingen Det

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Engesvang skole gik i gang med at implementere og arbejde med PALS i skoleåret 2008-09. De følgende sider fortæller om grundelementerne i PALS:

Engesvang skole gik i gang med at implementere og arbejde med PALS i skoleåret 2008-09. De følgende sider fortæller om grundelementerne i PALS: Engesvang skole gik i gang med at implementere og arbejde med PALS i skoleåret 2008-09. De følgende sider fortæller om grundelementerne i PALS: PALS Positiv Adfærd i Læring og Samspil PALS set i et teoretisk

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Forældrenes vurdering af deres barns adfærd

Forældrenes vurdering af deres barns adfærd CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Tlf.: 6550 1000 Fax: 6550 3880 Forældrenes vurdering af deres barns adfærd Pilotstudie

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Spørgeskema om børneopdragelse

Spørgeskema om børneopdragelse Spørgeskema om børneopdragelse I dette skema spørges til forskellige måder at opdrage og bruge konsekvenser på. 1. Nedenfor er beskrevet opdragelsesmetoder og konsekvenser, som forældre har fortalt os,

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer Hovedrapport MORTEN JUEL SKOVRUP Dokument version 1.00 Dato 2007-01-04 Kontakt mjs@ipu.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Forældrekurser. Viden, erfaringer, udfordringer

Forældrekurser. Viden, erfaringer, udfordringer Forældrekurser Viden, erfaringer, udfordringer Hvorfor forældrekurser Med problemer som udgangspunkt Udfylde huller erfaringsoverdragelse generationerne imellem er en mangel på godt og ondt Kompensere

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen 1 Indhold Indledning... 3 Udbyttet af ICDP uddannelsen... 3 Arbejdet med sundhed og trivsel... 5 Det tværfaglige samarbejde... 5 Det fremtidige tværfaglige samarbejde... 7 2 Indledning Ishøj Kommune har

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

Grammar online: - http://cms.elevunivers.dk/index.php?option=com_wrapper&itemid=2645 - http://engelsk5-7.gyldendal.dk/indgange/grammar.

Grammar online: - http://cms.elevunivers.dk/index.php?option=com_wrapper&itemid=2645 - http://engelsk5-7.gyldendal.dk/indgange/grammar. Årsplan 2015/2016 6. klasse We ll still be speaking English in class. Students build confidence in their language abilities through a strong emphasis on discussion, dialogue, listening and questioning

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Evidensbaserede erfaringer med tidlig indsats

Evidensbaserede erfaringer med tidlig indsats Evidensbaserede erfaringer med tidlig indsats Konference: Tidiga insatser för familjer Forsker Helene Oldrup Afdelingen for børn og familie, SFI København 15.5.2013 Evidensbaseret praksis Evidensbaseret

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d.

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. Kvalitet & evaluering Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. 1 To spørgsmål Hvad der sker når spørgsmålet om dokumentation er afgørende for, hvad der får status af kvalitet? Et kik i maskinrummet! Hvilke muligheder

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

UCN Act2learn September Opsamlingsrapport af projektet Så letter vi! Vesthimmerlands Kommune

UCN Act2learn September Opsamlingsrapport af projektet Så letter vi! Vesthimmerlands Kommune UCN Act2learn September 2015 Opsamlingsrapport af projektet Så letter vi! Vesthimmerlands Kommune 1. Så letter vi Projektet Så letter vi! er et samarbejde mellem Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk

Læs mere

EFFEKTER AF KLASSELEDELSE RESULTATER AF EN INTERNATIONAL FORSKNINGSOVERSIGT METTE DEDING, SFI CAMPBELL

EFFEKTER AF KLASSELEDELSE RESULTATER AF EN INTERNATIONAL FORSKNINGSOVERSIGT METTE DEDING, SFI CAMPBELL EFFEKTER AF KLASSELEDELSE RESULTATER AF EN INTERNATIONAL FORSKNINGSOVERSIGT METTE DEDING, SFI CAMPBELL CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGT: Regina M. Oliver, Joseph H. Wehby, Daniel J. Reschly Teacher classroom

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere