Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet"

Transkript

1 .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på boliger til salg siden i sommers. Konklusionerne er som følger: Mere end halvdelen af faldet i boligudbuddet kan tilskrives det normale sæsonmønster. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Resten af det faldende boligudbud kan tilskrives en kombination af, at færre nye boliger sættes til salg, og at flere boliger fjernes fra salgslisterne uden et salg reelt har fundet sted. Disse to faktorer bidrager med omtrent lige stor vægt til det faldende boligudbud, mens den faktiske handelsaktivitet har holdt sig nærmest uændret på et lavt niveau gennem de seneste tre kvartaler. For hver gang der fjernes to boliger til salg i udbudsstatistikken, er kun den ene blevet solgt. Denne faktor har været stigende over de seneste to år, men er dog lavere end i kølvandet på finanskrisen, hvor der blev fjernet 2,4 boliger pr. salg. Det tiltagende antal af boligejere, der ser sig nødsaget til at opgive salg er selvfølgelig en kedelig situation for den enkelte og afspejler i sagens natur et boligmarked, der er i dårlig form. For boligmarkedet er den aktuelle udvikling ikke nødvendigvis dårligt nyt. Et lavere boligudbud er således med til at reducere det nedadgående prispres på boligmarkedet, og dertil kommer, at prisgennemsigtigheden øges for potentielle købere, da boliger med urealistisk høje udbudspriser fjernes fra markedet. For høje udbudspriser er i forvejen med til at hæmme handelsaktiviteten. Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring og forretningsudvikling Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig Boligudbuddet har været på kraftig skrump siden i sommers Udbuddet af ejerlejligheder og parcelhuse til salg har været på kraftig skrump siden juli 20. Således har boligudbuddet været faldende de seneste syv måneder, og samlet set er der blevet fjernet godt til-salg skilte svarende til en reduktion på %. Renser vi udbudsstatistikken for sæsoneffekter, så er boligudbuddet stadig faldet mærkbart - men dog kun med næsten boliger svarende til et fald på 5,3 %, jf. figur 1. Det afspejler blandt andet, at ny-tilgangen af boliger til salg typisk er mindre i løbet af vintersæsonen i forhold til sommermånederne. 1

2 Reelt set er det underliggende fald i det sæsonkorrigerede boligudbud endda større end de førnævnte boliger. Tilbage i juli oversteg nye boliger til salg således de nedtagne boliger, og var denne tendens fortsat uændret indtil nu, så ville det sæsonkorrigerede boligudbud rent faktisk have været cirka boliger til salg højere end i dag. Dermed har vi oplevet et underliggende fald på cirka boliger til salg i denne periode. Figur 1: Boligudbuddet er faldende også renset for sæsoneffekter Udbud af boliger til salg Sæsonkorrigeret Udbud af boliger til salg Ikke-sæsonkorrigeret Et faldende boligudbud renset for sæsoneffekter kan skyldes tre forskellige elementer der er kommet mere gang i salgsaktiviteten, flere boligsælgere opgiver salg eller færre boliger sættes til salg. Et hurtigt blik på antallet af handler afslører dog, at forklaringen på det faldende boligudbud ikke skal findes her. Handelsaktiviteten har været omtrent uændret gennem de seneste tre kvartaler og på et lavt niveau. Figur 2: Sidelæns bevægelse i handelsaktiviteten og på et lavt niveau Antal Handler, sæsonkorrigeret Antal

3 Potentielle boligsælgere holder sig tilbage Ser vi i stedet på tilgangen af nye boliger til salg, så viser det sig, at der har været en faldende tendens gennem 20, jf. nedenstående figur 3. Sæsonkorrigerer vi tilgangen af nye boliger til salg, og ser på udviklingen siden udbudstoppen tilbage i juli, så kan en mindsket tilstrømning af boliger til salg samlet set forklare omkring færre boliger i den sæsonkorrigerede udbudsstatistik. Figur 3: Tilgangen af nye boliger til salg har været faldende Pr. måned Pr. måned 000 Tilgang af nye boliger til salg Tilgangen af nye boliger til salg befinder sig tæt på de lave niveauer lige i kølvandet på finanskrisen, der som bekendt sendte boligmarkedet i koma. Det understreger, at de aktuelt faldende boligpriser og et i forvejen stort boligudbud får potentielle boligsælgere til at overveje en ekstra gang, om de overhovedet har mod på at sætte boligen til salg. Enten fordi de ikke har overskud til en potentiel lang salgsproces eller måske ikke mener, at de kan få den pris for boligen, som de mener, den er værd eller har gæld for i boligen. mens flere boligsælgere opgiver salg Ser vi på den sæsonkorrigerede udvikling i nedtagne boliger i forhold til udbudstoppen i juli, så har stigningen i nedtagne boliger været på næsten stk. i denne periode altså tæt ved samme andel som den mindskede tilgang af nye boliger til salg. Begge faktorer spiller dermed en lige stor rolle som forklaring på det faldende boligudbud. Tallene for nedtagne boliger afslører også, at for hver gang der blev fjernet to boliger til salg i udbudsstatistikken, var der reelt set kun én faktisk handel på boligmarkedet i fjerde kvartal. Denne faktor har været jævnt stigende siden slutningen af 20, hvor den var nede og runde 1,66 nedtagne boliger pr. salg. Ikke overraskende toppede faktoren tilbage i slutningen af 20/starten af 20 på omkring 2,4 nedtagne boliger pr. solgt bolig. 3

4 Figur 4: Atter flere nedtagne boliger pr. solgte bolig Faktor Nedtagne boliger pr. solgt bolig, sæsonkorrigeret Faktor Selv i de gode år på boligmarkedet med kraftige prisstigninger indikerer tallene, at man til tider oplevede, at boliger, der blev fjernet fra udbudsstatistikken, ikke nødvendigvis var blevet solgt. Det er altså ikke noget nyt fænomen, men det er klart, at det er blevet mere udbredt med de dårligere tider på boligmarkedet tilbage i så vi blot 1,3 nedtagne boliger pr. solgt bolig. Kedelig situation for den enkelte boligsælger men ikke dårligt nyt for boligmarkedet At flere boligejere ser sig nødsaget til at opgive salg, er selvfølgelig en kedelig situation for den enkelte og afspejler i sagens natur et boligmarked, der er i dårlig form. For boligmarkedet som helhed er flere der opgiver salg dog ikke nødvendigvis dårligt nyt. Således reducerer det lavere boligudbud noget af det nedadgående prispres på boligmarkedet, og de boliger, der ikke længere udbydes på markedet, vil formentlig være boliger, hvor der ikke er et realistisk forhold til, hvad man kan få hjem for boligen. Ved at disse boliger ryger ud af markedet, øges gennemsigtigheden på marginalen for de potentielle boligkøbere i forhold til mere realistiske prisniveauer for de udbudte boliger. I forvejen er urealistisk højt satte udbudspriser med til at hæmme den generelle aktivitet på boligmarkedet. De seneste tal afslører således også, at de parcelhuse, der rent faktisk kom gennem nåleøjet og blev solgt i løbet af 4. kvartal 20, var startet ud med en udbudspris på godt 14 % højere end den endelige salgspris, jf. figur 5. 4

5 Figur 5: Udbudspriserne sættes for højt til skade for aktiviteten på boligmarkedet K1 20K1 20K1 20K1 20K1 20K1 20K1 20K1-5 Parcelhus Ejerlejlighed Fritidshus -25 Endelig salgspris i forhold til oprindelig udbudspris, % Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 5

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere