Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014"

Transkript

1 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014

2 Kontakt og service Inge-Lis Kalum Schou tlf , Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser nyhedsservice Håndbøger

3 Intro afsnit 0 Støtte til alment byggeri= anvendelse af offentlige midler og derfor tilsyn Kommunalt tilsyn som - Hjemsted, både BO og afdelinger i kommunen -beliggenhed, afdelinger fysisk beliggende i kommune, uafhængig af hjemsted Kommunal opgave at varetage boligsociale hensyn

4 Intro afsnit 0 Kommunalbestyrelsen Al almenboliglovgivning har placeret beslutningskompetencen hos kmbst Kmbst træffer beslutning om delegation inden for rammerne af den kommunale lovgivning Lån og garanti for lån kan ikke delegeres

5 Anvisning afsnit 1.1 Hovedregel almene boliger - helårsboligbrug - udlejes på kontrakt uden tidsbegrænsning Undtagelser: -ÆB som aflastningsboliger, almlov 56 -FB bofællesskab, almlov 51, stk. 2 -FB som udslusning, almlov 63, stk. 1 Ikke botilbud efter servicelovens 107 pga af lejeforhold ikke tidsbegrænset + kommunal opgave at etablere udredningstilbud

6 Anvisning afsnit 1.2 Anvisningsret= Betaling for anvisning Stillet til rådighed for kommunen = betalingsforpligtelse indtil udlejning finder sted Fraflytning, der garanteres for den fulde kontraktlige forpligtelse. Forpligtelse ophører med lejekontraktens ophør

7 Anvisning afsnit 1.3 Familieboliger HR: udlejes efter venteliste U: ¼ dels regel (eller mindre efter kommunal beslutning) eller aftaler (aftaler kan opsiges g der kan aftales ændringer) Ældreboliger HR: udlejes efter kom. lovbunden anvisning U:aftaler med bygningens ejer Ungdomsboliger HR: udlejes efter behov (ikke komm. vurdering) + særlige fraflytningskrav

8 Udlejningsvanskeligheder afsnit 1.3 Midlertidig Ved midlertidige vanskeligheder -udleje til anden side til boligformål -Reducere boligens størrelse (aflåsning af rum) - tabsbegrænsnings anvendelse af dispositionsfond Ekstraordinære udlejningsvanskeligheder (det vil sige ikke muligt at udleje til boligformål) -Udleje til erhverv (udlejningsbekendtgørelse 38)

9 Udlejningsvanskeligheder afsnit 1.4 Ommærkning Altid baseret på frivillige aftaler Kræver ændring i stamdata pga boligstøttetilknytningen

10 Udlejningsvanskeligheder afsnit 1.5 Permanente Behov for boliger Overvejelser om reduktion af boligmasse

11 Nedlæggelse afsnit Nedlæggelse sker efter almblov 28 = indfrielse af støttede lån Nedrivning kræver tilladelse fra MBBL. OBS for indfrielse af støttede lån

12 Salg af almene boliger, bo afsnit Salg sker efter almblov 27 Boligsalg kræver først og fremmest anbefaling fra LBF før godkendelse i MBBL Krav til oplysninger, som skal foreligge, inden en ansøgning kan behandles af MBBL Opgørelse af salgssum, se almblov 27a, stk. 8 og 9 Erhverv kan sælges med komm. tilladelse alene

13 Salg af almene boliger, km afsnit Kommunalt ejede almene ældreboliger kan nedlægges og sælges efter kmbst beslutning Krav indfrielse af lån og Landsbyggefondsforpligtelse Frafald af LBF forpligtelse mulig ved salg uden provenu Salg sker efter udbud

14 Salg af støttet byggeri afsnit Boliger tilhørende DSI med ungdomsboliger, ældreboliger eller lette kollektiv boliger kan sælges Der skal foreligge de oplysninger, som er vist særligt for ungdomsboliger Bemærk, at der kan blive tale om udløsning af kommunale garantier eller der kan forekomme overskud

15 Eksempler afsnit Nedlæggelse af kommunale ældreboliger med indfrielse af lån 2. Salg boliger under BO 3. Kapitaltilførsel til nedrivning salg af almen boliger under salgsordning 5. Salg af andet støttet byggeri

16 Kritisk regnskabsgennemgang i praksis afsnit 2 Alle regnskaber for BO og boliginstitutioner (almene) skal indberettes til LBF og ses på Derfor ingen ingen papir regnskaber For BO hentes på i styringsrapport revisionsprotokol og bestyrelsesberetning Ved boliginstitutioner fremsendes protokol og beretning indtil videre på papir

17 Kritisk regnskabsgennemgang afsnit 2.3 Skabelon til notat om regnskabsgennemgang Tjek af boliger dvs sammenhæng mellem stamdata og oplysninger i regnskab Der skal være identitet, og er der ikke det, skal man kunne finde en forklaring

18 Kritisk regnskabsgennemgang afsnit 2.3 Kommentarer til regnskabstallene Fokus på årets henlæggelser og opsparede henlæggelser, hvad er små henlæggelser? resultatkonto og lejens størrelse

19 Kritisk regnskabsgennemgang afsnit 2.3 Revisionens bemærkninger Fokus på har revisionen givet anledning til kritiske bemærkninger afvikles opsamlede underskud afvikles over 3 år (gældende regel) skriftlige forretningsgange anvendelse af dispositionsfond størrelse af dispositionsfond sker henlæggelser efter vedligeholdelsesplanen.

20 Kritisk regnskabsgennemgang afsnit 2.3 Bestyrelsens beretning Fokus på Følges der op på anbefalinger fra revisionen Har bestyrelsen har planer renoveringsarbejder Anvendelse af dispositionsfonden Er der udlejningsvanskeligheder

21 Kritisk regnskabsgennemgang afsnit 2.3 Opfølgning på bestyrelsens beretning på møde i øverste myndighed (generalforsamling eller repræsentantskabsmøde fra boligorganisationens hjemmeside) Fokus på Referat fra møde i bestyrelse og øverste myndighed, hvor regnskab behandles Er der fulgt på emner, der er behandlet i beretning? Andre oplysninger?

22 Kritisk regnskabsgennemgang afsnit 2.3 Styringsrapporten Fokus på Udlejning Helhedsplaner (ansøgning om støtte hos LBF) Kritiske nøgletal Ønsker til dialogmødet

23 Kritisk regnskabsgennemgang afsnit 2.3 Forslag vedrørende regnskabet og opfølgning til dialogmøde Har BO ønsker til drøftelse, sættes dette på dagsordenen. Har kommunen ønsker skal dette med Kritiske nøgletal, som i flere år vedrører samme afdeling kan fx drøftes

24 Kritisk regnskabsgennemgang afsnit 2.3 Kommunen vælger selv, om der kvitteres for regnskabsgennemgangen inden et dialogmøde. For beliggenhedsafdelinger kvitteres der efter gennemgangen, bemærk særligt, om der er planer om helhedsplaner eller andre større arbejder

25 Regnskabsgennemgang støttet byggeri Andet støttet byggeri er byggeri med tilsagn fra før (ejet af selvejende institutioner, ikke almene boliger) Intet centralt register, tjek tingbog og BBR Kun papirudgaver af alt krævet materiale UB: godkendelse af budget og regnskab ÆB: godkendelse af regnskab Lette kollektivboliger: godkendelse af lejeforhøjelser, budgetter og regnskaber

26 Eksempler på kritisk regnskabsgennemgang afsnit Randers Kommune 2. Svendborg Kommune Forskel på de to modeller???

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Kokkedal Den 26. maj 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4128 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. GÆLDENDE Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Nr. 1540 af 16. december 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44,

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD

Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD Storkunder Ejendomme Team Almen Aalborg: * Lotte Dahlstrøm * Lisbeth

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE.

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE. RAPPORT OM DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE December 2008 INDHOLD Indledning...3 A. Kompensation for offentlig tjeneste

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere