Rammeaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen"

Transkript

1 Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen Liste over alle tilbud beliggende i region Hovedstaden Listen er fremkommet ved træk fra Tilbudsportalen fordelt efter kommunal/regional myndighed og paragraf. Kommunerne har udfyldt oplysninger om tilbudstype, ældretilbud og privat tilbud. Der er på baggrund af kommunernes indberetninger ændret i tilbuddene, som de fremgår af tilbudsportalen, såfremt de er nedlagte, har ændret navn eller paragraf m.v. Læsevejledning: - I kolonnen "Type" har kommunen angivet typen af tilbud jf. nedenstående definitioner: ) Lokale tilbud: Tilbud, som alene anvendes af driftsherren. B) Klynge-tilbud: Tilbud, hvor der er indgået særlig aftale mellem driftsherren og en eller flere andre kommuner om anvendelse af tilbuddet. ) Regionalt orienterede tilbud: Tilbud, hvor en stor del af pladserne på markedslignende vilkår anvendes af andre kommuner. - I kolonnen "Ældre" har kommunen sat kryds, hvis tilbud er et ældretilbud. - I Kolonnen "Privat" har kommunen sat kryds, hvis tilbuddet er et privat tilbud. Trækket er opstillet i alfabetisk rækkefølge efter kommunerne i region Hovedstaden: Tilbud i Region Hovedstaden er anført til sidst. lbertslund llerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsae Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj/Vallensbæk København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Region Hovedstaden

2 lbertslund Kommune 103 Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet 104 Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Klub Stoppestedet Klub Stoppestedet Lørdag 107 Bofællesskabet Hedemarken Bofællesskabet Humlehusene Bofællesskabet Miravænget Opgangsfælleskabet Stationsporten 108 Boligerne Herstedøster Sidevej 192 lbo Omsorgscenter Humlehusene 1 og 7 36 KLUB VEST nden lovgivning Familiehuset Miniregnbuen Brøndagerskolen B B lbertslund Kommune

3 llerød Kommune 103 Glad Mad B 104 Engholm 142, 1 Børne- og familieteamet 142, 5 OPHOLDSSTEDET HOLMEGÅRDEN FOND Red Barnets Børnehus Lindhøjgård 192 Engholm Plejecenter Lyngehus Plejecentret Mimosen llerød Kommune

4 Ballerup Kommune 101 Brydehuset Udslusningen Knastebakken 104 ktivitetshuset Støberiet 105, 2 og 115, 2 og 4 Brydehuset Dagtilbud for Voksne Udviklingshæmmede - Støttecenter Stedet Dagtilbud for Voksne Udviklingshæmmede - ktivitets- og samværstilbuddet Krumtappen Dagtilbuddet Basen i Rødbo Stokholtbuen Ungdomsuddannelsescenter Brøndbyskoven Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen Bofællesskabet Egebjerg Bofællesskabet Hold-an Vej Bofællesskabet Klakkebjerg Bofællesskabet Østerhøj PLEJEENTER KIRSTINEHVEN PLEJEENTER TOFTEHVEN PLEJEHJEMMET LINDEHVEN PLEJEHJEMMET ROSENHVEN Rødbo ÆLDREENTER EGELY 107 flastningsinstitutionen Torvevej Måløvgård Udslusningen Knastebakken 108 Skolehaven Stokholtbuen Ballerup Kommune

5 VEDELSBO v/lonnie Rowland Haugaard 141 Brydehuset 142, 5 FONDEN RPE DIEM HUSET c Lillevangsgård c 192 Plejehjemmet Lundehaven 67, 1, 3 Ballerup Ungdomspension c FONDEN RPE DIEM HUSET c Bemærkninger: Vedr. Brydehuset så er der et samarbejde med Herlev Kommune ift. alkoholområdet og ift. lægebistand til stedet. Ift. bofællesskaberne for udviklingshæmmede benyttes de primært til Ballerup-borgere, men der sælge 1-2 pladser til andre kommuner. Ballerup Kommune

6 Bornholms Regionskommune 101 Bornholms Regionskommune Psykiatri & handicapvirksomheden Sct. Ols 104 Bornholms Regionskommune Røbo Klintebo Kommunikationscentret Midtpunktet - Psykiatri og Handicap - Område Vest SS 105, 2 og 115, 2 og 4 Bofællesskabet Valmuen Bornholms Regionskommune Røbo Gartnerparken Klintebo Neøhuset Nylars Plejecenter Nørremøllecentret Plejecenter Klippebo Plejecenter Lunden Plejecenter Slottet Plejecenter abo Rønne Botilbud, Stenbanen Socialpsykiatrisk Botilbud, B1 Svaneke Plejecenter Ældrekollektivete Årsdale 107 spie Bornholm Grennessminde Bornholm Et Socialpædagogisk Opholdssted Bornholms Regionskommune

7 Kærbygård B Projekt Farmen/Walther Music v/johnny Walther Nielsen Sct. Ols Socialpsykiatrisk Botilbud, B1 108 Østergade 54, KOLLEGIET. 109 KVINDEKRISEENTER BORNHOLM 141 Bornholm Lænke-ambulatorium Bornholms Behandlingscenter FONTN Bornholms Regionskommune Psykiatri & handicapvirksomheden 142, 4 Hybelordningen 142, 5 spie Bornholm Birketoften/Bornholm BROEN I/S Grennessminde Bornholm Et Socialpædagogisk Opholdssted Kernehusene - Bornholm Opholdsstedet 'Højlyngen' v/lars-ulrik Preisler Opholdsstedet Krummeled v/fillippe Noel Dalgaard 192 Hjemmet i Klemensker Plejehjemmet Sønderbo Plejehjemmet Toftegården 32 Specialbørnhaven Mælkebøtten 67, 1, 3 flastningsinstitutionen Løvstikken Behanlingsinstitutionen Phøni Bornholms Regionskommune

8 Bemærkninger: Vedr. behandlingsinstitution Phøni: Denne omdannes til dagtilbud pr. den Vedr Sct Ols: Er også godkendt til behandlingstilbud for unge med misbrug. Serviceloven 14 stk. 3 jf. 142 stk. 7 og 66.5 Vedr. 104, 107 og 105: Kommunen sælger enkelte pladser på bo- og dagtilbud. Vedr. 105: Nylars Plejecenter, Ældrekollektivet Årsdale er til meget demente borgere Bornholms Regionskommune

9 Brøndby Kommune 103 Job- og ktivitetscenter Vestegnen, Bio afé Job- og ktivitetscenter Vestegnen, Værkstedet Bibliotekvej Job- og ktivitetscenter Vestegnen, Værkstedet Hesselager 104 Job- og ktivitetscenter Vestegnen, Daghjemmet Hesselager Job- og ktivitetscenter Vestegnen, Værkstedet Hesselager Job- og ktivitetscenter Vestegnen, Gartneri og værksted Job- og ktivitetscenter Vestegnen, Industriværksted Værestedet 17 Værestedet Midlergårdsvej 105, 2 og 115, 2 og 4 Bofællesskabet Lundedammen 4 Bofællesskabet Tranumparken 10 Bofællesskabet Tranumparken 4 Boligerne lbjergparken 3 Ældrecentret Gildhøjhjemmet Ældrecentret Nygårds Plads Ældrecentret Æblehaven 107 Ældrecentret Gildhøjhjemmet 108 Boligerne Brøndbyøstervej Lionslund 141 Brøndby Lænke-ambulatorium lukket 142, 1 Brøndby Kommune, plejefamilier / 142, 4 Bostedet Bemærkninger: *) Bofællesskaberne Lundedammen, Tranumparken 4 og Tranumparken 10 samt Boligerne lbjergparken er efter boliglovgivningen og ikke konteret som 108. Brøndby Kommune

10 Dragør Kommune 107 Bofællesskab Wiedergården* 192 PLEJEHJEMMET ENGGÅRDEN 142 stk 1 Plejefamilier i Dragør* Bemærkninger: *) Pågældende tilbud er placeret i Dragør Kommune, men fremgår af Tårnby Kommunes skema, da de er involveret på grund af det forpligtende samarbejde, som de to kommuner har med hinanden. Dragør Kommune

11 Egedal Kommune 101 Egedal Misbrugsbehandling B 105, 2 og 115, 2 og 4 Boligfællesskabet Bakkehuset Boligfællesskabet Dambo Boligfællesskabet Skovbo B B B Plejecenter Damgårdsparken Plejecentret Porsebakken Botilbud Engbo 107 Bo- og Servicecenter Søvænge Boligfællesskabet Bakkehuset Boligfællesskabet Skovbo Botilbuddet Broen B B B Fonden Opholdsstedet Hyldeborg 108 Bo- og Servicecenter Søvænge Botilbud Skelhøj 141 Egedal Misbrugsbehandling B 142, 5 Fonden Opholdsstedet Hyldeborg Fonden Søhus Opholdsstedet Fjordhus Bemærkninger: 105, 2 og 115, 2 og 4: Plejecenter Damgårdsparken indeholder også specialbotilbuddet til demente, "Solkrogen". Egedal Kommune

12 Fredensborg Kommune 101 Den Selvejende Institution lfa - Fredensborg Rusmiddelcenter Fredensborg 104 Lindegården Mergeltoften Pleje- og ktivitetscenter 105, 2 og 115, 2 og 4 ELSE MRIEHJEMMET Mergeltoften Pleje- og ktivitetscenter Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet Pleje -og aktivitetscenter Egelunden Pleje- og ktivitetscenter Lystholm Øresundshjemmet 107 Den Selvejende Institution lfa - Fredensborg Granbohus 108 Johannes Hages Hus Lindegården 141 Den Selvejende Institution lfa - Fredensborg 142, 1 Plejefamilier 142, 5 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOLEN PÅ SLOTSVÆNGET Det socialpædagogiske Opholdssted assiopeia Det Socialpædagogiske Opholdssted Sirius Forstander Danny hristensen Opholdsstedet Firkløver 192 Mergeltoften Pleje- og ktivitetscenter 32 Børnehusene Lystholm Grøn stue, Jellerød Børnegård SPEILBØRNEHVEN Fredensborg Kommune

13 Specialbørnehaven Spiren 67, 1, 3 Den psykiatriske behandlingsinstitution Drosthuset Dyssegården DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOLEN PÅ SLOTSVÆNGET Farvergården Granbohus nden lovgivning DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOLEN PÅ SLOTSVÆNGET Fredensborg Kommune

14 Frederiksberg Kommune 101 FONTN.DK FREDERIKSBERG ENTERET /S Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter 1 * PLN- TERPI- OG KURSUSENTER ps SOILKONSULENTERNE, DNMRK ps 104 afé Paraplyen KFUM's Sociale rbejde SOILKONSULENTERNE, DNMRK ps VÆRESTEDET BKSPEJLET Værestedet Flinten 105, 2 og 115, 2 og 4 OK-entret Prinsesse Benedikte Plejeboligerne Betty Nansen PLEJEHJEMMET ØSTERVNG 107 BOS FREDERIKSBERG ps KIRKENS KORSHÆRS UNGDOMSENTER BOFÆLLESSKBET V/ KIRKENS KORSHÆR KOLLEGIET Psykiatrisk Bofællesskab, Diakonissestiftelsens bofællesskaber Sputnik Kollegiet UVU-HUSENE PÅ FRYDENDLSVEJ 29 &8 (UNGE VELS UNGDOMSPENSION) 108 Døgninstitutionen Huset FREDERIKSBERG KOMMUNES PENSIONT Huset Lindevej Minibo Ok-Hjemmet Thea Soltoppen ** ** ** ** Frederiksberg Kommune

15 109 Dansk Kvindesamfunds Krisecenter * 110 KFUK'S SOILE RBEJDE HJÆLPEENTER * LINDEVNGEN Lærkehøj * 141 FONTN.DK FREDERIKSBERG ENTERET /S Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter 1 * SOILKONSULENTERNE, DNMRK ps 142, 1 SOILKONSULENTERNE, DNMRK ps 142, 5 UVU-HUSENE PÅ FRYDENDLSVEJ 29 &8 (UNGE VELS UNGDOMSPENSION) 192 BETNIHJEMMET PLEJEHJEM DEN SELVEJ INST SØNDERVNG DIKONISSESTIFTELSENS HJEM FOR ÆLDRE SØSTRE SØSTER SOPHIES MINDES PLEJEFD. Flintholm Plejeboliger INGEBORGGÅRDEN OK-Hjemmet Dronning nne Marie-entret Ok-Hjemmet Lotte S/I KIEGÅRDEN Sophie malie Gårdens plejeafdeling 67, 1, 3 LLEGRDEN UNGDOMSENTER BEHNDLINGSHJEMMET SOLBJERG FMILIEINSTITUTIONEN JOSEPHINE SHNEIDERS HUS UNGDOMSPENSIONEN Lov om friplejeboliger Ok-Plejehjemmet Helenes Minde Frederiksberg Kommune

16 Bemærkninger: * Tilbuddene er selvvisiterende eller delvist selvvisiterende og modtager borgere fra andre kommuner. Ved ambulant alkoholbehandling og ved anvendelse af krisecentre og herberger kan tilbuddet selv modtage en borger fra en anden kommune, der henvender sig til tilbuddet. ** Tilbuddene anvendes langt overvejende af kommunens egne borgere, men der sælges enkelte pladser til andre kommuner. Frederiksberg Kommune

17 Frederikssund Kommune Paragraf Type Ældre Privat 103 KUcenter Ejegod KUcenter Højagergaard 104 ktivitets- og samværstilbuddet GNISTEN KUcenter Højagergaard 105, 2 og 115, 2 og 4 Den selvej. Institution Line Marie Omsorgscenter Nordhøj Omsorgscenteret De Tre Ege Omsorgscenteret Pedershave Omsorgscenteret Tolleruphøj Omsorgscenteret Østergården Omsorgscentret Solgården 107 lternativet ps Bofælleskabet Linde llè Bofællesskabet Egeparken Bofællesskabet Kongshøj llè Bofællesskabet Møllehaven Bofællesskabet Nordmandshusene Bofællesskabet 'Skibet' 108 Botilbuddet LUNDEN Rosenfeldthusene 109 Frederikssund Krisecenter 142, 1 Frederikssund kommune, plejefamilier 142, 4 Ungdomsboligerne Birkevænget 142, 5 Den Selvejende Institution Opholdsstedet Ejlekærgård OPHOLDSSTEDET HREBKKEN Frederikssund Kommune

18 Paragraf Type Ældre Privat Opholdsstedet Lærkegården Opholdsstedet Møllestedet Opholdsstedet Strandager ophørt 192 Omsorgscenteret Østergården 32 SPEILBØRNEHVEN 67, 1, 3 Kong Frederik VII's Stiftelse, Danners Børn - Hjortholm Kong Frederiks VII's Stiftelse, Danners Børn - Birkebo nden lovgivning lternativet ps (Tom) Parkvej 12 Bemærkninger: 1. oktober 2011 er opstartsdato for nyt tilbud (lmenboligloven samt Serviceloven 85). Det drejer sig om Kollegiet Lundevej 18 D 3600 Frederikssund, et kategori tilbud. Endvidere har Frederikssund Kommune et bofællesskab efter samme og i samme kategori, på Vangedevej 13, ligeledes i Frederikssund. Kommunen er undervejs med oprettelse af disse tilbud på Tilbudsportalen. Frederikssund Kommune

19 Furesø Kommune 104 Klub Solhuset B Kulturhuset Lyspunktet Lysthuset B B 105, 2 og 115, 2 og 4 SOLVÆRKSTEDET/SOLHJORTEN DGENTER OG B SOLHJORTEN SFO Unges Uddannelses enter B Ældreklubben B Den selvejende Ældreboliginstitution Ryetbo Plejecentret Solbjerghaven Søndersø Plejehjem 107 BOFÆLLESSKB B Bofællesskab O. B. Muusvej Langkærgård Bofællesskab Overgangsboligerne B B B 142, 5 Børnehuset SIV B Sozial-Service/Birketoften v/milo Olsen B 192 Den selvejende Ældreboliginstitution Ryetbo 32 Specialgruppen B 36 SOLVÆRKSTEDET/SOLHJORTEN DGENTER OG SOLHJORTEN SFO B Furesø Kommune

20 Gentofte Kommune 103 Gentofte Håndarbejdsværksted Job- og ktivitetscenteret 104 ktivitetscentret Birkegården 105, 2 og 115, 2 og 4 ktivitetsstedet Delfinen Gule Hus og Hvide Hus Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsensvej Helhedstilbuddet Blindenetværket Job- og ktivitetscenteret Klub Kildebakken Værestedet Kælderen Værestedet Stolpen DELÏDE PLEJEBOLIGER Bofællesskabet Hyldebo Bofællesskabet Josephinehøj Bofællesskabet Kastanjely Bofællesskabet Mosebuen Bofællesskabet Skelvej Bofællesskabet Rose Marie Lærkebo Egelunden Brogårdshøj Kløckershave Nymosehave Ordruplund Søndersøhave B B Gentofte Kommune

21 Østerled 107 Bostedet Øresundshøj Broen c 108 Botilbud Blomsterhusene Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsensvej Helhedstilbuddet Blindenetværket Hvide Hus Bofællesskab dministrationen Pilekrogen 109 Hellerup krisecenter 110 Herberget Overførstergården 142, 1 Familieplejen i Gentofte a 142, 5 BLOMSTERHUSET c 192 Egebjerg (Plejehjem) Holmegårdsparken Kridthuset Nivå RYGÅRDSENTRET Salem 32 BØRNEHUSET TROLDEMOSEN c 67, 1, 3 Broen c amillehusene - Hus 7,9 og 13 DOHNS MINDE DØGNENTER FMILIEINSTITUTIONEN Hjortholm Kostskole JOSEPHINE SHNEIDERS UNGDOMSBOLIG. Lundø c c c c c c Gentofte Kommune

22 Bemærkninger: Der kan på voksenområdet være nogle af de lokale tilbud (der er markeret med ), hvor der sælges enkelte pladser til andre kommuner. På børne- og ungeområdet er institutionerne Josephine Schneiders Ungdomsboliger og Dohns Minde anført som regionale tilbud, da der sælges pladser til andre kommuner i regionen, selvom de i praksis primært har indskrevet børn og unge fra Gentofte Kommune. Gentofte Kommune

23 Gladsae Kommune 101 Rusmiddelcentret 103 Beskæftigelsescenter for unge (BU) enter for Døve - Døves Vaskeri DGENTRET HRISTINEHØJ Fonden SOVI Skaboeshus, enter for døve 104 ktivitetscentret Kellersvej 105, 2 og 115, 2 og 4 Bofællesskabet Egebo arlshuse (tidl. KILDEHUSET afé og netværkssted) enter for døve - Døves ktivitetscenter Dagcentret Egebo I/S Døvblindehuset, enter for Døve Egebækhus, enter for døve Skaboeshus, enter for døve UNGDOMSKLUBBEN KRIDTHUSET* Botilbuddet Ellekilde Buddinge Hovedgade DEN SELVEJENDE INSTITUTION HRESKOVBO Kagsåhuse Oktobervej, enter for døve Seniorcentret Møllegården, Stengård Enhedspleje SENIORENTER KILDEGÅRDEN SØBORG DISTRIKT Seniorcenter Rosenlund SENIORENTRET BKKEGÅRDEN BGSVÆRD DISTRIKT Seniorcentret Egegården ** ** ** ** ** ** ** ** Gladsae Kommune

24 Vadstruphus Bofællesskab B 107 Bofælleskabet Tavej Den selvejende institution Runebergs llé Døvblindehuset, enter for Døve Egebækhus, enter for døve FONDEN BOFÆLLESSKBET 'HUSET' Fonden Boskov Fonden Botilbuddet Fælleskabet Oktobervej, enter for døve Skaboeshus, enter for døve 108 Bo-enheden Skovdiget athrinegården Den Selvejende Institution Højtoft Døvblindehuset, enter for Døve Egebækhus, enter for døve Hjørnehuset Kellersvej 10 Kellersvej 8 og 9 Nybrogård Oktobervej, enter for døve Skaboeshus, enter for døve Unohuset, enter for døve Vision Tornehøjgård 141 Gladsae Lænke-ambulatorium ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Gladsae Kommune

25 142, 5 Bagsværd Kostskole og Gymnasium 32 BØRNEHUSET VED FORTET* Daginstitutionen Tahøj* Daginstitutionen Troldehøj* INTEGRERET INSTITUTION LUNDEGÅRDEN II* SOFIESKOLEN 36 BGSVÆRD FORT FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB* ** Fritids og ungdomsklub Piraten* FRITIDSKLUBBEN GRØNNEGÅRDEN* OKTOBERVEJ FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB* SOFIESKOLEN UNGDOMSKLUBBEN KRIDTHUSET* UNGDOMSKLUBBEN SØBORG* ** 67, 1, 3 Bagsværd Observationshjem Pilegården Gladsae kommunes lokale døgninstitution SOFIESKOLEN ** nden lovgivning SOFIESKOLEN ** Bemærkninger: *voksendelen er efter sociallovgivning ** selvejende institution Gladsae Kommune

26 Glostrup Kommune Paragraf Navn Type 1 Ældre 2 Privat KBS 104 Bofællesskaberne på Toftevej/Støttecentret Soltoften 105, 2 og 115, Bofællesskaberne på Toftevej/Støttecentret 2 og 4 Soltoften Ældrecenter Dalvangen Ældrecenter Sydvestvej 107 Botilbudet Ingersvej Drosthuset Glostrup 108 BO-ENHEDEN BKKEHUSET Parkvænget 110 Lænke-pensionatet 141 Glostrup Lænke-ambulatorium B 192 Omsorgscentret Hvissinge 32 Glostrup Kommunes skole- og dagbehandlingstilbud KIRSEBÆRHUSET Glostrup Kommune

27 Gribskov Kommune 103 Dagtilbuddet Kilden Fonden Vejby Bo & Beskæftigelse 104 Fonden Vejby Bo & Beskæftigelse Kobbelhusene afd. Daghjemmet Vega 105, 2 og 115, 2 og 4 hornstien ELLEN MRIE HJEMMET Gribskov Bo- og Støttecenter afd. Haragergård Bof 1 Gribskov Bo- og Støttecenter afd. Hestehaven Gribskov Bo- og Støttecenter afd. Kirkeleddet Skipperstræde Søfryd 107 FLSTNINGSHJEMMET KJÆRET Botilbuddet Damsgaarden Botilbuddet Kæderupvej PS Fonden Vejby Bo & Beskæftigelse Kongens Ø rresøhøj Stenagergaard 108 Botilbuddet Kirkeleddet 8 Gribskov Bo- og Støttecenter afd hornparken Kobbelhusene afd. Gydevej 17 Socialpsykiatrisk botilbud Fabianhus Vega boliger 110 Botilbuddet Symfonien 141 Dagbehandling for lkoholmisbrug Gribskov Kommune

28 142, 1 Plejefamilier Gribskov 142, 4 Snedkervej Ungdomsboliger Ungdomsboligerne Toftebo 142, 5 D.S.I. Nord-Bo DEN SELVEJENDE INSTITUTION DMGÅRD DEN SELVEJENDE INSTITUTION KRGEREDEGÅRD FOND DEN SELVEJENDE INSTITUTION KRGSGRD Den Selvejende Institution Opholdsstedet Nordtofte DEN SELVEJENDE INSTITUTION TINGGÅRDEN DSI Opholdsstedet Kongsholm (Fond) ESRUM KOSTSKOLE Fonden til Weekendklubben for unge med SF HVREGÅRDEN KOSTSKOLE LUNDEKOLLEKTIVET FOND Opholdsstedet Saegaard Opholdsstedet Søndertoftegård Sætergården 192 PlejeGribskov 32 Specialbørnehaven i Helsinge,Kometen 67, 1, 3 Godhavn nden lovgivning Dagtilbuddet Kilden Fonden Vejby Bo & Beskæftigelse Godhavn Kongens Ø rresøhøj Gribskov Kommune

29 Halsnæs Kommune 101 lkohol og Stofrådgivningen TPS onsult v/tim Kenneth Pichard-Sørensen 103 Sølager 104 Trekløveret 85 (med 108 indhold) 105, 2 og 115, 2 og 4 Plejecenter Løvdalen Plejecenteret Solhjem Plejecentret rresøparken Plejecentret Halsnæs 107 Bostedet 'Kamæleonen' DROSTHUSET FREDERIKSVÆRK Trekløveret 85 (med 108 indhold) 108 Bo og dag tilbud MIDGÅRDEN Trekløveret 85 (med 108 indhold) 109 FREDERIKSVÆRK KRISEENTER 141 bstinens-teamet lkohol og Stofrådgivningen Halsnæs lkoholambulatorium TPS onsult v/tim Kenneth Pichard-Sørensen 142, 5 BØRNEENTRET FJORDHØJ Fonden Opholdsstedet Slettebjerggaard OPHOLDSSTEDET HOME FOND Villa Magnolia. KFBU 192 Plejecenteret Humlehaven, Halsnæs kommune Plejecentret Halsnæs 67, 1, 3 Døgninstitutionen i Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune

30 nden lovgivning Villa Magnolia. KFBU Bemærkninger: Plejecentret Løvdalen har - udover at være et almindeligt plejecenter - 5 midlertidige døgnpladser målrettet udadreagerende demente borgere Plejecentret Halsnæs har - udover at være et almindeligt plejecenter - 20 almindelige midlertidige døgnpladser Halsnæs Kommune

31 Helsingør Kommune 101 Helsingør Misbrugscenter a 103 Beskæftigelsestilbudet ELTORV enter for Job og Oplevelse - Esbønderup enter for job og oplevelse - Espergærde VÆRKSTEDET ELLEHMMERSVEJ c c a 104 ktivitets- og samværstilbuddet 'Seniorhuset' a ktivitets- og samværstilbuddet 'Springvandet' ktivitets- og værestedet Klubben enter for Job og Oplevelse - Esbønderup enter for job og oplevelse - Espergærde a a c c 105, 2 og 115, 2 og 4 PLEJEENTRET KRISTINEHØJ a Plejehjemmet Montebello a Plejehjemmet Strandhøj a Plejehjemmet Grønnehaven a BIRKEBO V/DV RUP OG HVIDT a Plejehjemmet Falkenberg a SPU, Boligerne nna nchers Vej c 107 BOFÆLLESSKBERNE PETERSBORG a Bofællesskabet 'Broen' - (Portnerboligen) Bofællesskabet Valhalla a a Botilbuddet Gefion & Domus Botilbuddet Sudergade a Kollegiet Vinkelvej Kronborg Kollegiet for unge med særlige behov a Helsingør Kommune

32 Lindevang c Opgangsbofællesskabet Sudergade Opgangsbofællesskabet Wisborg Socialpædagogisk botibud, Blå Kors hjemmet Espergærde Støttecentret Satellitbo a a a 108 Kronborghus c Kronborgsund Lindevang c c Social- og sundhedsforvaltningen - Bofællesskabet a Hesteskoen 109 HELSINGØR KRISEENTER FOR KVINDER FOR KVINDER OG MEDFL BØRN 110 Pensionatet a 141 Majorgården /S 142, 1 Helsingør Kommunes Familiepleje a 142, 5 Opholdsstedet Nygård Opholdsstedet Week-end skolen i Hellebæk STEDET 192 Plejehjemmet Bøgehøjgård a 32 Specialbørnehaven Himmelhuset b 67, 1, 3 Bostedet på P. W. Tegnersvej HELSINGØR LOKLENTER, Ungeafdelingen. Helsingør Lokalcenter, Margarethagården a a Bemærkninger: Tilbud med markering "" kan også have enkelte borgere fra andre kommuner. Helsingør Kommune

33 Herlev Kommune 101 Herlev Kommune, Kagshuset 103 afé Harlekin Job & ktivitetscenter Hørkær 104 ktivisterne ktivitetsteamets værested Bofællesskaberne Fonden enter for utisme Job & ktivitetscenter Hørkær 105, 2 og 115, 2 og 4 Bofællesskaberne HERLEVGÅRD ENTER LILLE BIRKHOLM ENTER 107 ktivitetsteamets botrænings- og akutboliger 108 Botilbud Højsletten Juvelhuset Skovgården 141 Herlev Kommune, Kagshuset Herlev Lænke-ambulatorium 142, 4 Herlev kommune - Børne og ungerådgivningen, Hybler 67, 1, 3 OMRÅDEINSTITUTIONEN DILDHVEN Herlev Kommune

34 Hillerød Kommune 103 enter for beskyttet beskæftigelse (tidl. Reva Trollesbro) 104 ktivitets- og værestedet Oasen Dagtilbuddet Regnbuen Huset i Hillerød Levuk 105, 2 og 115, 2 og 4 FØLSTRUPHUSENE Plejecenter Bauneparken Plejecenter Skanselyet Plejecenter Sophienborg Plejecenter Ålholmhjemmet 107 Boligerne på Herlufdalsvej Boligerne på Skovstien 8-12 Selmersvej Bo- og rehabiliteringstilbud 108 Bofællesskabet Godthåbsvej Boligerne på Skovstien HILLERØD KVINDEENTER FOND 141 Hillerød Lænke-ambulatorium 142, 1 Hillerød Kommune plejefamilier 142, 4 'MØLLEHUSET' 142, 5 Fonden Kighus KRONHJORTEN Opholdsstedet Bjørnsholm Opholdsstedet Den Gamle Brugs Opholdsstedet Kurreholm Hillerød Kommune

35 Teglgårdslund Ungdomsboliger, Den selvejende institution 192 Lions Park plejecenter Plejecenter Birgittehjemmet 32 Reva Trollesbro (ophørt) 36 Levuk 67, 1, 3 BEHNDLINGSHJEMMET STUTGÅRDEN Boligerne på Skovstien 8-12 Åmosen Hillerød Kommune

36 Hvidovre Kommune 104 Dagcentret Karetmagerporten Klub Hvid Socialpsykiatrien - Hvidovre 105, 2 og 115, 2 og 4 Bofællesskabet Torndalshave PLEJEENTRET KROGSTENSHVE PLEJEHJEMMET STRNDMRKSHVE Plejekollektivet Holmelundsvej 107 Bofællesskabet Gl. Køge Landevej Bofællesskabet Holmelundsvej Bofællesskabet Hvidovregade Bofællesskabet Lille Friheden 141 Hvidovre Lænke-ambulatorium 192 Den selvejende institution Søvangsgården PLEJEHJEMMET SVENDEBJERGHVE 67, 1, 3 Ungecenter Porten (Tom) BEHNDLINGSHJEMMET HVIDBORG Bemærkninger: Det skal bemærkes, at der i flere af tilbuddene som f.eks. Dagcentret Karetmagerporten og bofællesskaberne, sælges et antal pladser til andre kommuner. Grundlæggende er tilbuddene imidlertid lokalt orienterede. Hvidovre Komunne

37 Høje-Taastrup Kommune 101 Bofællesskabet 'PÅ VEJ' Kirsten Brauer * rimestop.dk * 103 Regnbuehuset - Et Fontænehus 104 Gasværket HØJGÅRDEN- ftenklub Regnbuehuset - Et Fontænehus Tahuset Ungetilbudet 105, 2 og 115, 2 og 4 Baldersbo Plejecenter Kløverhuset Plejecentret Henriksdal Sengeløse Plejecenter Torstorp plejecenter Bo- og Opholdsstedet Grennessminde i Tåstrup Bofællesskabet Birthe Marie Bofællesskabet 'PÅ VEJ' Kirsten Brauer * Bofællessskabet Nørresøgård 108 BOFÆLLESSKBET PILE LLE BOFÆLLESSKBET STTIONSVEJ Frøgård lle 6 Tahuset Vestervænget 110 Blå Kors Pensionat 141 Blå Kors Behandlingscenter Taastrup 142, 1 HØJE-TSTRUP KOMMUNE, plejefamilier Høje-Taastrup Kommune

38 142, 5 Opholdstedet Vadsbyhøj 32 LB Regnbuehuset - Et Fontænehus Lov om friplejeboliger Bofællesskabet KH - Storkøbenhavn Bemærkninger: *: De private behandlingstilbud/botilbud "På Vej" og "rimestop" er ved at bive samlet under rimestop, som overtager botilbuddet (halvvejshuset) "På Vej" 1) Baldersbo har en demensafdeling 2)Kløverhuset er en "ren" demensinstitution Høje-Taastrup Kommune

39 Hørsholm Kommune 103 Jobhuset 104 ktivitets- og værestedet Åstedet B 105, 2 og 115, 2 og 4 MRGRETHELUND Plejeboligerne Sophielund 107 Bofællesskabet Højmose Vænge Bofællesskabet Rosen Gutfeldtshave 108 BOFÆLLESSKBET SOLSKIN Bolero 192 PLEJEHJEMMET HNNEBJERG S/I Breelteparken Hørsholm Kommune

40 Ishøj Kommune 104 afé Hjerterummet II Kløverengen - Job og Netværk 105, 2 og 115, 2 og 4 OMSORGSENTRET KÆRBO PLEJEHJEMMET TORSBO 107 Bofællesskabet Løkkekrogen Bofællesskabet Spindehuset Kløverengen 72, et bo- og behandlingstilbud Thorshøjgård - fdeling Marievej Thorshøjgård fdeling Hedebo Thorshøjgård fdeling Pedersborg B B B 108 Kløverengen 84, et bo- og behandlingstilbud 109 Rehabiliteringscentret for Etniske Kvinder i Danmark (R.E.D.) 141 Ishøj Lænke-ambulatorium 142, 1 Familieplejen i Ishøj 67, 1, 3 flastning Ishøjgård B Thorshøjgård - fdeling Marievej Thorshøjgård fdeling Hedebo Thorshøjgård fdeling Pedersborg B B B Ishøj Kommune

41 Københavns Kommune 101 mbulant behandling mbulatoriet i lassensgade mbulatoriet i Turesensgade Behandlingsenhed mager Behandlingsenhed Indre Behandlingsenhed Nord Behandlingsenhed Vest Behandlingsinstitutionen Netværket ENPS-DNMRK ps Familieambulatoriet Fonden Valhalla KKU - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter KRISTELIGT STUDENTER-SETTLEMENT Modtageenhed mager Modtageenhed Indre Modtageenhed Nord Modtageenhed Vest Netværket Specialinstitutionen Forchhammersvej Stofrådgivningen U-turn Østre Gasværk (Fond) 103 KTIVITETSENTRET JYDEHOLMEN Blindes rbejde Hans Knudsen Instituttet Københavns Kommune

42 Instituttet for Blinde og Svagsynede KØBENHVNS KOMMUNES BESKYTTEDE VÆRKSTED VÆVERIET Pibergården TV Glad Fonden, TV-Glad, tvglad 104 ktivitet og samværstilbuddet KTIVITETSENTERET KOLORITTEN KTIVITETSENTRET JYDEHOLMEN KTIVITITSHUSET SIDELINIEN Behandlingsenhed Nord DGENTRET Dagcentret af 1962 DGENTRET SUNDBYVNG DGHJEMMET PERSILLEVEJ Daghjemmet Øresund Dagklubben Lavuk Dagtilbudet Lavuk DNSK BLINDESMFUNDS DGENTER Dansk Handicap forbunds Voksenklub. Drys Ind FONDEN FOUNTIN HOUSE Foreningen Projekt Offside HNDIPENTER NORD Idrætshuset for psykisk syge Idrætsskolen For Udviklingshæmmede Instituttet for Blinde og Svagsynede Kilden / Incita Københavns Kommune

43 Kontaktcentret-Vesterbro KØBENHVNS KOMMUNES BESKYTTEDE VÆRKSTED VÆVERIET Københavns Kommunes Dagtilbud Lions Kollegiet Lynghuset Mamma Mia Mændenes Hjem Nabocenter mager Netværket, Handicapcenter Irlandsvej Pleje- og Demenscenter Klarahus Samværs- og aktiviteshuset Ottillia Samværs- og aktivitetstilbud Pinta Settlementet skovgården.s.p. - Det Gule Hus Settlementet skovgården.s.p. - Voksencenter STRNDPRKENTRET Ungdomsklubben bsalon VÆRESTEDET MDEUS Værestedet i Lyrskovsgade Værestedet Kontakten Værestedet Milepælen VÆRESTEDET PEGSUS 105, 2 og 115, 2 og 4 bsalonhus Plejecenter Bispebjerghjemmet Bostedet Vinklen Deborah entret Johannesgården Plejehjem Københavns Kommune

44 Kastanjehusene Bygning Louise Mariehjemmet Lynghuset Pleje- og Demenscenter Klarahus Plejecentret Bonderupgård PLEJEHJEMMET FTENSOL PLEJEHJEMMET KÆRBO RUNDSKUEDGENS PLEJEHJEM Samvirkende Menighedsplejers Ældreservice S/I Skjulhøjgård Slottet, De Gamles By Bygning S Solgavehjemmet 107 leandrakollegiet skovhus - Behandling af spiseforstyrrelse og selvskade skovhus - Behandling af unge voksne med psykosociale problemstillinger, spiseforstyrrelse og Boas Nørrebro BOS VLBY ps Bocentret BOENTRET RINGBO Bo-selv projektet Solisterne Bostedet Kuben Bostedet Rymarksvej Bostedet Skolegade Bostedet Vinklen S BLN BO & ERHVERV ps enter 3 for variable boformer. Bofælleskaberne enter mager, Sankt nnæ Hjem Københavns Kommune

45 enter mager, Sundbyhus enter Lindegården - Lindegårdshusene enter Nordvest, Lygten enter Nørrebro - Thorupgården SB, Bofællesskaber Den Selvejende Institution Bostedet aroline Marie Ekkenberg & Larsen Botilbud Flinterupgård Fonden Valhalla Fristedet Hegningen Kollegiet Instituttet for Blinde og Svagsynede KLLERUPHUS SELVEJD INSTITUTION KOSkonsulenterne Kirkens Korshærs Herberg KKU - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter Lions Kollegiet Mændenes Hjem Pensionatet Mette Marie Plan fondens bofællesskab Plejekollektiverne Socialcenter mager SOILENTRET BISPEBJERG SOILENTRET INDRE ØSTERBRO SOILENTRET NØRREBRO SOILENTRET VLBY Københavns Kommune

46 socialpsykiatrisk bocenter Hedelund Specialinstitutionen Forchhammersvej STRNDEN 222 ths bofællesskab Utterslev VIVMUS Østre Gasværk (Fond) 108 lbatros Bo- og dagtilbuddet Musvågevej BOENTRET RINGBO Bostedet mager Strand Bostedet Griffenfeld Bostedet Guldbergshave Bostedet Hans Knudsens Plads Bostedet Havdrupvej Bostedet Irlandsvej 29 Bostedet Kuben Bostedet Møllehuset Bostedet Nordlys BOSTEDET PRTERREN Bostedet Ringertoften Bostedet Sam - Bo BOSTEDET SJÆLØR Bostedet Vinklen Botilbud Hans Knudsens Plads Botilbuddet Stubmøllevej Københavns Kommune

47 enter mager, Sundbygård enter Lindegården - Holme enter Lindegården - Lindegårdshusene enter Lindegården - Stubberupgård enter Nordvest, Vestergårdsvej enter Nørrebro - Thorupgården Den selvejende institution Verahus E-Huset FSBbolig, fdeling Dannebrogsgade ( Rundskuedagen) Instituttet for Blinde og Svagsynede Irlandsvej 41 a og b Kernehusene Kollegiet Gl. Køge Landevej KØBENHVNS KOMMUNE BOSTEDET RDISEVEJ Lions Kollegiet Lynghuset Møllehuset Bygning M PENSIONTET JENS WRMINGS VEJ Persillevej 2 a og b Pleje- og Demenscenter Klarahus socialpsykiatrisk bocenter Hedelund Vibegården Virkefeltet 109 Danner Den Selvejende Institution Kvindehjemmet i København Den Åbne Dør Københavns Kommune

48 Egmontgården Krisecenter Baltic Krisecentret Garvergården Kvindekrisecenter Klostermosegård 110 ktivitetscentret Den Selvejende Institution Kvindehjemmet i København Den Åbne Dør Egmontgården Herbergscentret Hørhuset - Frelsens Hærs botilbud til hjemløse KFUMs Kollegium Kirkens Korshærs Herberg Kollegiet Gl. Køge Landevej Krisecenter Baltic Krisecentret Garvergården Mændenes Hjem Reden Specialinstitutionen Forchhammersvej 141 fholdsambulatoriet lkoholenheden mager lkoholenheden Nord lkoholenheden Rådhuspladsen ENPS-DNMRK ps KKU - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter Modtageenhed mager 142, 1 leandrakollegiet Københavns Kommune

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning N O T A T : O P S A M L I N G P Å D R I F T S H E R R E R N E S B E S V A R E R L S E R I F A S E 2 A F K O R T L Æ G N I N G E N A F D E M E S T S P E C I A L I S E R E D E T I L B U D O K T O B E R 2

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016 Oversigt over tilbud beliggende i hovedstadsregionen Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 1 Bilag Indledning Bilag 1 indeholder en oversigt over tilbud

Læs mere

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007:

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007: Fordelingsoversigt Indhold: Region Hovedstaden Staten Kommuner - Albertslund Kommune - Ballerup Kommune - Brøndby Kommune - Dragør Kommune - Egedal Kommune - Furesø Kommune - Gentofte Kommune - Gladsaxe

Læs mere

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Forslag meaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune Bilag Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale i Helsingør Kommune Oversigt over plejehjem, permanente ældreboliger og sociale A. Plejehjem og permanente ældreboliger Navn Ældreområdet Plejehjemmet

Læs mere

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Region Hovedstadens Kommuner Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Tlf. 43 68 68 68 albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

1. Om magtanvendelser

1. Om magtanvendelser Socialforvaltningen NOTAT 08-05- Statistik for magtanvendelser marts 1. Om magtanvendelser De tilbud og institutioner, som Socialforvaltningen fører tilsyn med, skal løbende registrere og indberette magtanvendelser,

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

Kommune og Region Aktivitetscentret

Kommune og Region Aktivitetscentret 26 Metal Hovedstaden, Det offentlige sekretariat Oktober kvartal 28 Timeløn Kommune og Region Aktivitetscentret Maskinarbejder 2 98,37 86,65,68,99 23,35 2,97-2,76 Aktivitetscentret total 3 94,46,45 22,89,57

Læs mere

Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3

Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3 Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3 Kategori 2-tilbud med *indikerer, at kommunen ikke ønsker, at tilbuddet indgår i Styringsaftalen. Kategori 1 er ikke medtaget i denne oversigt. Der henvises til udtræk

Læs mere

Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2012

Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2012 Netværk 1 Fredensborg Ullerødskolen, autisme 308.789 Ullerødskolen SFO 183.184 Specialbørnehaven i Karlebo 511.389 Specialbørnehaven Spiren 530.071 Helsingør Grydemoseskolen Team V 302.000 Team V, SFO,Trygkogeren

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2015

Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2015 Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2015 Kilde: www.kfs-hovedstadsregionen.dk Kommune Skole (undervisning) Fritid (SFO/klub) Dagtilbud Netværk 1 17-3-2015

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007 Region Midtjylland Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 25 Sindslidende som % af Distrikt Øst - Region Midtjylland

Læs mere

PSYKIATRIEN I KØBENHAVNS AMT

PSYKIATRIEN I KØBENHAVNS AMT PSYKIATRIEN I KØBENHAVNS AMT Udgiver: Københavns Amt, Psykiatrisekretariatet Stationsparken 27, 2600 Glostrup Tlf.: 4322 2222 Fax: 4322 2479 Hjemmeside: www.kbhamt.dk Udgivet april 2001 2. oplag: maj 2.001

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

specialundervisning 2014

specialundervisning 2014 Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 Kommunerne i hovedstadsregionen marts 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport Dato: 07.05.2014 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 21339184 E-mail: cfm@vejenkom.dk Kommissorium for arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Himmelbjergvej 11 8680 Ry

Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Himmelbjergvej 11 8680 Ry Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge Himmelbjergvej 11 8680 Ry Resultat-, balance- og likviditetsbudget 1. juli 2014-30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Erklæringer Kassererens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Bilag 1 (Forslag til rammeaftale 2009 - revideret efter forretningsudvalgets møde den 14. august 2008)

Bilag 1 (Forslag til rammeaftale 2009 - revideret efter forretningsudvalgets møde den 14. august 2008) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 19. august 2008 Sag nr. 3 Emne: Rammeaftale 2009 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Takstoversigt 2015 19. december 2014

Takstoversigt 2015 19. december 2014 Assens Assens Misbrugscenter Ambulant misbrugsbehandling Personer med misbrug Klyngetilbud 150 98 88 Assens Duedalen Duedalen Døgn Senhjerneskadede 8 98 4177 Assens Erhvervs- og Aktivitetstilbud Aktivitets-

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2013

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2013 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Gennemsnitlige er for - 3. Note: Faktiske belægningprocenter der er 3 procentpoint eller højere end den budgetterede er markeret med grønt Faktiske belægningprocenter

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Brugere af botilbud efter servicelovens 110

Brugere af botilbud efter servicelovens 110 Ankestyrelsens statistikker Brugere af botilbud efter servicelovens 110 Årsstatistik 2011 BRUGERE AF BOTILBUD EFTER SERVICELOVENS 110 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Karakteristik

Læs mere

Indhold. Forord 2. 1. Introduktion 3. 2. Fakta om Københavns Amt 4

Indhold. Forord 2. 1. Introduktion 3. 2. Fakta om Københavns Amt 4 Grønt regnskab 2001 KØBENHAVNS AMT Indhold Forord 2 1. Introduktion 3 2. Fakta om Københavns Amt 4 3. Miljø- og energikortlægning 5 Energi- og emissionsdata 5 Varme 5 El 6 Vand 6 Nøgletal 6 Energiforbrugets

Læs mere

Takstoversigt 2014 20. december 2013

Takstoversigt 2014 20. december 2013 oversigt 2014 20. december 2013 Assens Assens Misbrugscenter Individuel sundhedsfaglig beh. Personer med misbrug Klyngetilbud 30 100 239 og motivationsgr. Assens Assens Misbrugscenter Problemløsende gruppe

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Takstoversigt. Forløbige takstindberetninger for 2009. Data er opdateret: 18JUL08:11:52

Takstoversigt. Forløbige takstindberetninger for 2009. Data er opdateret: 18JUL08:11:52 Takstoversigt Forløbige takstindberetninger for 2009 Data er opdateret: 18JUL08:11:52 Kommune Tilbudsnavn Ydelse Hovedmålgruppe Normering Belægningspct Takst Assens(420) Asabo beskyttet beskægtigelse og

Læs mere

Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i Nordjylland. Takstbilag for 2014

Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i Nordjylland. Takstbilag for 2014 Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i bilag for Tilbud Ydelse Lovgrundlag Driftsherre Antal enhed Børn og unge (Udsatte eller handicappede børn og unge, inklusive sindslidelse)

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Oversigt over brandsyn udført i 2008

Oversigt over brandsyn udført i 2008 Beredskabskontoret Oversigt over brandsyn udført i 2008 Der er givet påbud ved 140 brandsyn 02.01.2009 Side 1 01.1 Fredede bygninger Interval : 5 år 1 i kategorien 0210 Mørkhøjgård Mørkhøj Bygade 19 02.1

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg Oktober 2011 maj 2013 Portrætfilm http://www.psykiatriregionh.dk/menu/uddannelse/lederudvikling/projek

Læs mere

FSD Trend 14 Inspiration og netværksværksdannelse Dato: 21. august 2014 Start: kl. 08.30 Sted: Comwell Holte, Kongevejen 495A, 2840 Holte, Danmark.

FSD Trend 14 Inspiration og netværksværksdannelse Dato: 21. august 2014 Start: kl. 08.30 Sted: Comwell Holte, Kongevejen 495A, 2840 Holte, Danmark. Netværk 1 - Ledere indenfor jobcenterområdet Mødes den 21. november 2014 fra kl. 09.00-12.00, Hillerød Rådhus Tovholdere ved det første møde er Kirsten Launvig og Rikke Nyegaard Olesen, Hillerød Kommune

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail

Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail Stabs- og fællesfunktioner Stabsfunktioner Byrådssekretariatet BYRÅDSSEK 5790000386048 Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Ejendomme EJDKONTRAK

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015. Side 1 af 59

Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015. Side 1 af 59 Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015 Tilbuddene kan opdeles i 3 kategorier:. 1) Tilbud, som alene anvendes af driftsherren.(lokale tilbud) B. 2) Tilbud, som anvendes af en eller få andre kommuner end

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Oversigt over tilbud på socialområdet i Syddanmark

Oversigt over tilbud på socialområdet i Syddanmark "Oasen" Thurø "Stedet Roligheden" Svendborg SEL 66 nr. 5 SEL 66 nr. 5 1 til 1 Esbjerg Esbjerg SEL 66 nr. 5 AABENRAA KRISECENTER Aabenraa Aabenraa SEL 109 AABÆK EFTERSKOLE Aabenraa Aabenraa SEL 66 nr. 5

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Liste over Kommunens EAN numre

Liste over Kommunens EAN numre Liste over Kommunens EAN numre EAN Lokations nr. Navn Adresse Postnr. By Telefon 5790001124618 Ejendoms- Og Miljøudvalg Mørdrupvej 15 3060 Espergærde 49282828 5790001124656 Slet Gl. Holmene skole Knudemosevej

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe maj juni 2012 Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Tilbud relateret

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge

Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge Himmelbjergvej 11 8680 Ry CVR-nr. 29 03 24 91 ÅRSRAPPORT 2013/14 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 1 Revisionspåtegning

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kommunernes investeringer 2014-2017

Kommunernes investeringer 2014-2017 Kommunernes investeringer 1-17 Et overblik over de 9 kommuners bygge- og anlægsinvesteringer Rapporten dækker 3 projekter til en værdi af knap mia. kr. og indeholder 1 grafer og 1 tabeller og illustrationer

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S Afdelingskoder A PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S AA1 AA2 AAM AB1L AB2L AD1 AD2 AE1L APFV Aatri Sengeafsnit, debuterende psykoser Sengeafsnit, kronisk skizofreni Akut modtageafsnit

Læs mere

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest Værkstedet Hesselager 11 (Administration) Værkstedet Biblioteksvej Aktivitetscentret Ishøj Værkstedet Hulegården Brøndbyskovens Værkstedcenter Daghjemmet

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Faxe Kommune Det der er tilføjet rød farve er de gamle betegnelser

Faxe Kommune Det der er tilføjet rød farve er de gamle betegnelser Faxe Kommune Det der er tilføjet rød farve er de gamle betegnelser Navn Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) Kernen Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Faxe Sociale

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere