Rammeaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen"

Transkript

1 Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen Liste over alle tilbud beliggende i region Hovedstaden Listen er fremkommet ved træk fra Tilbudsportalen fordelt efter kommunal/regional myndighed og paragraf. Kommunerne har udfyldt oplysninger om tilbudstype, ældretilbud og privat tilbud. Der er på baggrund af kommunernes indberetninger ændret i tilbuddene, som de fremgår af tilbudsportalen, såfremt de er nedlagte, har ændret navn eller paragraf m.v. Læsevejledning: - I kolonnen "Type" har kommunen angivet typen af tilbud jf. nedenstående definitioner: ) Lokale tilbud: Tilbud, som alene anvendes af driftsherren. B) Klynge-tilbud: Tilbud, hvor der er indgået særlig aftale mellem driftsherren og en eller flere andre kommuner om anvendelse af tilbuddet. ) Regionalt orienterede tilbud: Tilbud, hvor en stor del af pladserne på markedslignende vilkår anvendes af andre kommuner. - I kolonnen "Ældre" har kommunen sat kryds, hvis tilbud er et ældretilbud. - I Kolonnen "Privat" har kommunen sat kryds, hvis tilbuddet er et privat tilbud. Trækket er opstillet i alfabetisk rækkefølge efter kommunerne i region Hovedstaden: Tilbud i Region Hovedstaden er anført til sidst. lbertslund llerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsae Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj/Vallensbæk København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Region Hovedstaden

2 lbertslund Kommune 103 Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet 104 Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Klub Stoppestedet Klub Stoppestedet Lørdag 107 Bofællesskabet Hedemarken Bofællesskabet Humlehusene Bofællesskabet Miravænget Opgangsfælleskabet Stationsporten 108 Boligerne Herstedøster Sidevej 192 lbo Omsorgscenter Humlehusene 1 og 7 36 KLUB VEST nden lovgivning Familiehuset Miniregnbuen Brøndagerskolen B B lbertslund Kommune

3 llerød Kommune 103 Glad Mad B 104 Engholm 142, 1 Børne- og familieteamet 142, 5 OPHOLDSSTEDET HOLMEGÅRDEN FOND Red Barnets Børnehus Lindhøjgård 192 Engholm Plejecenter Lyngehus Plejecentret Mimosen llerød Kommune

4 Ballerup Kommune 101 Brydehuset Udslusningen Knastebakken 104 ktivitetshuset Støberiet 105, 2 og 115, 2 og 4 Brydehuset Dagtilbud for Voksne Udviklingshæmmede - Støttecenter Stedet Dagtilbud for Voksne Udviklingshæmmede - ktivitets- og samværstilbuddet Krumtappen Dagtilbuddet Basen i Rødbo Stokholtbuen Ungdomsuddannelsescenter Brøndbyskoven Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen Bofællesskabet Egebjerg Bofællesskabet Hold-an Vej Bofællesskabet Klakkebjerg Bofællesskabet Østerhøj PLEJEENTER KIRSTINEHVEN PLEJEENTER TOFTEHVEN PLEJEHJEMMET LINDEHVEN PLEJEHJEMMET ROSENHVEN Rødbo ÆLDREENTER EGELY 107 flastningsinstitutionen Torvevej Måløvgård Udslusningen Knastebakken 108 Skolehaven Stokholtbuen Ballerup Kommune

5 VEDELSBO v/lonnie Rowland Haugaard 141 Brydehuset 142, 5 FONDEN RPE DIEM HUSET c Lillevangsgård c 192 Plejehjemmet Lundehaven 67, 1, 3 Ballerup Ungdomspension c FONDEN RPE DIEM HUSET c Bemærkninger: Vedr. Brydehuset så er der et samarbejde med Herlev Kommune ift. alkoholområdet og ift. lægebistand til stedet. Ift. bofællesskaberne for udviklingshæmmede benyttes de primært til Ballerup-borgere, men der sælge 1-2 pladser til andre kommuner. Ballerup Kommune

6 Bornholms Regionskommune 101 Bornholms Regionskommune Psykiatri & handicapvirksomheden Sct. Ols 104 Bornholms Regionskommune Røbo Klintebo Kommunikationscentret Midtpunktet - Psykiatri og Handicap - Område Vest SS 105, 2 og 115, 2 og 4 Bofællesskabet Valmuen Bornholms Regionskommune Røbo Gartnerparken Klintebo Neøhuset Nylars Plejecenter Nørremøllecentret Plejecenter Klippebo Plejecenter Lunden Plejecenter Slottet Plejecenter abo Rønne Botilbud, Stenbanen Socialpsykiatrisk Botilbud, B1 Svaneke Plejecenter Ældrekollektivete Årsdale 107 spie Bornholm Grennessminde Bornholm Et Socialpædagogisk Opholdssted Bornholms Regionskommune

7 Kærbygård B Projekt Farmen/Walther Music v/johnny Walther Nielsen Sct. Ols Socialpsykiatrisk Botilbud, B1 108 Østergade 54, KOLLEGIET. 109 KVINDEKRISEENTER BORNHOLM 141 Bornholm Lænke-ambulatorium Bornholms Behandlingscenter FONTN Bornholms Regionskommune Psykiatri & handicapvirksomheden 142, 4 Hybelordningen 142, 5 spie Bornholm Birketoften/Bornholm BROEN I/S Grennessminde Bornholm Et Socialpædagogisk Opholdssted Kernehusene - Bornholm Opholdsstedet 'Højlyngen' v/lars-ulrik Preisler Opholdsstedet Krummeled v/fillippe Noel Dalgaard 192 Hjemmet i Klemensker Plejehjemmet Sønderbo Plejehjemmet Toftegården 32 Specialbørnhaven Mælkebøtten 67, 1, 3 flastningsinstitutionen Løvstikken Behanlingsinstitutionen Phøni Bornholms Regionskommune

8 Bemærkninger: Vedr. behandlingsinstitution Phøni: Denne omdannes til dagtilbud pr. den Vedr Sct Ols: Er også godkendt til behandlingstilbud for unge med misbrug. Serviceloven 14 stk. 3 jf. 142 stk. 7 og 66.5 Vedr. 104, 107 og 105: Kommunen sælger enkelte pladser på bo- og dagtilbud. Vedr. 105: Nylars Plejecenter, Ældrekollektivet Årsdale er til meget demente borgere Bornholms Regionskommune

9 Brøndby Kommune 103 Job- og ktivitetscenter Vestegnen, Bio afé Job- og ktivitetscenter Vestegnen, Værkstedet Bibliotekvej Job- og ktivitetscenter Vestegnen, Værkstedet Hesselager 104 Job- og ktivitetscenter Vestegnen, Daghjemmet Hesselager Job- og ktivitetscenter Vestegnen, Værkstedet Hesselager Job- og ktivitetscenter Vestegnen, Gartneri og værksted Job- og ktivitetscenter Vestegnen, Industriværksted Værestedet 17 Værestedet Midlergårdsvej 105, 2 og 115, 2 og 4 Bofællesskabet Lundedammen 4 Bofællesskabet Tranumparken 10 Bofællesskabet Tranumparken 4 Boligerne lbjergparken 3 Ældrecentret Gildhøjhjemmet Ældrecentret Nygårds Plads Ældrecentret Æblehaven 107 Ældrecentret Gildhøjhjemmet 108 Boligerne Brøndbyøstervej Lionslund 141 Brøndby Lænke-ambulatorium lukket 142, 1 Brøndby Kommune, plejefamilier / 142, 4 Bostedet Bemærkninger: *) Bofællesskaberne Lundedammen, Tranumparken 4 og Tranumparken 10 samt Boligerne lbjergparken er efter boliglovgivningen og ikke konteret som 108. Brøndby Kommune

10 Dragør Kommune 107 Bofællesskab Wiedergården* 192 PLEJEHJEMMET ENGGÅRDEN 142 stk 1 Plejefamilier i Dragør* Bemærkninger: *) Pågældende tilbud er placeret i Dragør Kommune, men fremgår af Tårnby Kommunes skema, da de er involveret på grund af det forpligtende samarbejde, som de to kommuner har med hinanden. Dragør Kommune

11 Egedal Kommune 101 Egedal Misbrugsbehandling B 105, 2 og 115, 2 og 4 Boligfællesskabet Bakkehuset Boligfællesskabet Dambo Boligfællesskabet Skovbo B B B Plejecenter Damgårdsparken Plejecentret Porsebakken Botilbud Engbo 107 Bo- og Servicecenter Søvænge Boligfællesskabet Bakkehuset Boligfællesskabet Skovbo Botilbuddet Broen B B B Fonden Opholdsstedet Hyldeborg 108 Bo- og Servicecenter Søvænge Botilbud Skelhøj 141 Egedal Misbrugsbehandling B 142, 5 Fonden Opholdsstedet Hyldeborg Fonden Søhus Opholdsstedet Fjordhus Bemærkninger: 105, 2 og 115, 2 og 4: Plejecenter Damgårdsparken indeholder også specialbotilbuddet til demente, "Solkrogen". Egedal Kommune

12 Fredensborg Kommune 101 Den Selvejende Institution lfa - Fredensborg Rusmiddelcenter Fredensborg 104 Lindegården Mergeltoften Pleje- og ktivitetscenter 105, 2 og 115, 2 og 4 ELSE MRIEHJEMMET Mergeltoften Pleje- og ktivitetscenter Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet Pleje -og aktivitetscenter Egelunden Pleje- og ktivitetscenter Lystholm Øresundshjemmet 107 Den Selvejende Institution lfa - Fredensborg Granbohus 108 Johannes Hages Hus Lindegården 141 Den Selvejende Institution lfa - Fredensborg 142, 1 Plejefamilier 142, 5 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOLEN PÅ SLOTSVÆNGET Det socialpædagogiske Opholdssted assiopeia Det Socialpædagogiske Opholdssted Sirius Forstander Danny hristensen Opholdsstedet Firkløver 192 Mergeltoften Pleje- og ktivitetscenter 32 Børnehusene Lystholm Grøn stue, Jellerød Børnegård SPEILBØRNEHVEN Fredensborg Kommune

13 Specialbørnehaven Spiren 67, 1, 3 Den psykiatriske behandlingsinstitution Drosthuset Dyssegården DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOLEN PÅ SLOTSVÆNGET Farvergården Granbohus nden lovgivning DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOLEN PÅ SLOTSVÆNGET Fredensborg Kommune

14 Frederiksberg Kommune 101 FONTN.DK FREDERIKSBERG ENTERET /S Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter 1 * PLN- TERPI- OG KURSUSENTER ps SOILKONSULENTERNE, DNMRK ps 104 afé Paraplyen KFUM's Sociale rbejde SOILKONSULENTERNE, DNMRK ps VÆRESTEDET BKSPEJLET Værestedet Flinten 105, 2 og 115, 2 og 4 OK-entret Prinsesse Benedikte Plejeboligerne Betty Nansen PLEJEHJEMMET ØSTERVNG 107 BOS FREDERIKSBERG ps KIRKENS KORSHÆRS UNGDOMSENTER BOFÆLLESSKBET V/ KIRKENS KORSHÆR KOLLEGIET Psykiatrisk Bofællesskab, Diakonissestiftelsens bofællesskaber Sputnik Kollegiet UVU-HUSENE PÅ FRYDENDLSVEJ 29 &8 (UNGE VELS UNGDOMSPENSION) 108 Døgninstitutionen Huset FREDERIKSBERG KOMMUNES PENSIONT Huset Lindevej Minibo Ok-Hjemmet Thea Soltoppen ** ** ** ** Frederiksberg Kommune

15 109 Dansk Kvindesamfunds Krisecenter * 110 KFUK'S SOILE RBEJDE HJÆLPEENTER * LINDEVNGEN Lærkehøj * 141 FONTN.DK FREDERIKSBERG ENTERET /S Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter 1 * SOILKONSULENTERNE, DNMRK ps 142, 1 SOILKONSULENTERNE, DNMRK ps 142, 5 UVU-HUSENE PÅ FRYDENDLSVEJ 29 &8 (UNGE VELS UNGDOMSPENSION) 192 BETNIHJEMMET PLEJEHJEM DEN SELVEJ INST SØNDERVNG DIKONISSESTIFTELSENS HJEM FOR ÆLDRE SØSTRE SØSTER SOPHIES MINDES PLEJEFD. Flintholm Plejeboliger INGEBORGGÅRDEN OK-Hjemmet Dronning nne Marie-entret Ok-Hjemmet Lotte S/I KIEGÅRDEN Sophie malie Gårdens plejeafdeling 67, 1, 3 LLEGRDEN UNGDOMSENTER BEHNDLINGSHJEMMET SOLBJERG FMILIEINSTITUTIONEN JOSEPHINE SHNEIDERS HUS UNGDOMSPENSIONEN Lov om friplejeboliger Ok-Plejehjemmet Helenes Minde Frederiksberg Kommune

16 Bemærkninger: * Tilbuddene er selvvisiterende eller delvist selvvisiterende og modtager borgere fra andre kommuner. Ved ambulant alkoholbehandling og ved anvendelse af krisecentre og herberger kan tilbuddet selv modtage en borger fra en anden kommune, der henvender sig til tilbuddet. ** Tilbuddene anvendes langt overvejende af kommunens egne borgere, men der sælges enkelte pladser til andre kommuner. Frederiksberg Kommune

17 Frederikssund Kommune Paragraf Type Ældre Privat 103 KUcenter Ejegod KUcenter Højagergaard 104 ktivitets- og samværstilbuddet GNISTEN KUcenter Højagergaard 105, 2 og 115, 2 og 4 Den selvej. Institution Line Marie Omsorgscenter Nordhøj Omsorgscenteret De Tre Ege Omsorgscenteret Pedershave Omsorgscenteret Tolleruphøj Omsorgscenteret Østergården Omsorgscentret Solgården 107 lternativet ps Bofælleskabet Linde llè Bofællesskabet Egeparken Bofællesskabet Kongshøj llè Bofællesskabet Møllehaven Bofællesskabet Nordmandshusene Bofællesskabet 'Skibet' 108 Botilbuddet LUNDEN Rosenfeldthusene 109 Frederikssund Krisecenter 142, 1 Frederikssund kommune, plejefamilier 142, 4 Ungdomsboligerne Birkevænget 142, 5 Den Selvejende Institution Opholdsstedet Ejlekærgård OPHOLDSSTEDET HREBKKEN Frederikssund Kommune

18 Paragraf Type Ældre Privat Opholdsstedet Lærkegården Opholdsstedet Møllestedet Opholdsstedet Strandager ophørt 192 Omsorgscenteret Østergården 32 SPEILBØRNEHVEN 67, 1, 3 Kong Frederik VII's Stiftelse, Danners Børn - Hjortholm Kong Frederiks VII's Stiftelse, Danners Børn - Birkebo nden lovgivning lternativet ps (Tom) Parkvej 12 Bemærkninger: 1. oktober 2011 er opstartsdato for nyt tilbud (lmenboligloven samt Serviceloven 85). Det drejer sig om Kollegiet Lundevej 18 D 3600 Frederikssund, et kategori tilbud. Endvidere har Frederikssund Kommune et bofællesskab efter samme og i samme kategori, på Vangedevej 13, ligeledes i Frederikssund. Kommunen er undervejs med oprettelse af disse tilbud på Tilbudsportalen. Frederikssund Kommune

19 Furesø Kommune 104 Klub Solhuset B Kulturhuset Lyspunktet Lysthuset B B 105, 2 og 115, 2 og 4 SOLVÆRKSTEDET/SOLHJORTEN DGENTER OG B SOLHJORTEN SFO Unges Uddannelses enter B Ældreklubben B Den selvejende Ældreboliginstitution Ryetbo Plejecentret Solbjerghaven Søndersø Plejehjem 107 BOFÆLLESSKB B Bofællesskab O. B. Muusvej Langkærgård Bofællesskab Overgangsboligerne B B B 142, 5 Børnehuset SIV B Sozial-Service/Birketoften v/milo Olsen B 192 Den selvejende Ældreboliginstitution Ryetbo 32 Specialgruppen B 36 SOLVÆRKSTEDET/SOLHJORTEN DGENTER OG SOLHJORTEN SFO B Furesø Kommune

20 Gentofte Kommune 103 Gentofte Håndarbejdsværksted Job- og ktivitetscenteret 104 ktivitetscentret Birkegården 105, 2 og 115, 2 og 4 ktivitetsstedet Delfinen Gule Hus og Hvide Hus Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsensvej Helhedstilbuddet Blindenetværket Job- og ktivitetscenteret Klub Kildebakken Værestedet Kælderen Værestedet Stolpen DELÏDE PLEJEBOLIGER Bofællesskabet Hyldebo Bofællesskabet Josephinehøj Bofællesskabet Kastanjely Bofællesskabet Mosebuen Bofællesskabet Skelvej Bofællesskabet Rose Marie Lærkebo Egelunden Brogårdshøj Kløckershave Nymosehave Ordruplund Søndersøhave B B Gentofte Kommune

21 Østerled 107 Bostedet Øresundshøj Broen c 108 Botilbud Blomsterhusene Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsensvej Helhedstilbuddet Blindenetværket Hvide Hus Bofællesskab dministrationen Pilekrogen 109 Hellerup krisecenter 110 Herberget Overførstergården 142, 1 Familieplejen i Gentofte a 142, 5 BLOMSTERHUSET c 192 Egebjerg (Plejehjem) Holmegårdsparken Kridthuset Nivå RYGÅRDSENTRET Salem 32 BØRNEHUSET TROLDEMOSEN c 67, 1, 3 Broen c amillehusene - Hus 7,9 og 13 DOHNS MINDE DØGNENTER FMILIEINSTITUTIONEN Hjortholm Kostskole JOSEPHINE SHNEIDERS UNGDOMSBOLIG. Lundø c c c c c c Gentofte Kommune

22 Bemærkninger: Der kan på voksenområdet være nogle af de lokale tilbud (der er markeret med ), hvor der sælges enkelte pladser til andre kommuner. På børne- og ungeområdet er institutionerne Josephine Schneiders Ungdomsboliger og Dohns Minde anført som regionale tilbud, da der sælges pladser til andre kommuner i regionen, selvom de i praksis primært har indskrevet børn og unge fra Gentofte Kommune. Gentofte Kommune

23 Gladsae Kommune 101 Rusmiddelcentret 103 Beskæftigelsescenter for unge (BU) enter for Døve - Døves Vaskeri DGENTRET HRISTINEHØJ Fonden SOVI Skaboeshus, enter for døve 104 ktivitetscentret Kellersvej 105, 2 og 115, 2 og 4 Bofællesskabet Egebo arlshuse (tidl. KILDEHUSET afé og netværkssted) enter for døve - Døves ktivitetscenter Dagcentret Egebo I/S Døvblindehuset, enter for Døve Egebækhus, enter for døve Skaboeshus, enter for døve UNGDOMSKLUBBEN KRIDTHUSET* Botilbuddet Ellekilde Buddinge Hovedgade DEN SELVEJENDE INSTITUTION HRESKOVBO Kagsåhuse Oktobervej, enter for døve Seniorcentret Møllegården, Stengård Enhedspleje SENIORENTER KILDEGÅRDEN SØBORG DISTRIKT Seniorcenter Rosenlund SENIORENTRET BKKEGÅRDEN BGSVÆRD DISTRIKT Seniorcentret Egegården ** ** ** ** ** ** ** ** Gladsae Kommune

24 Vadstruphus Bofællesskab B 107 Bofælleskabet Tavej Den selvejende institution Runebergs llé Døvblindehuset, enter for Døve Egebækhus, enter for døve FONDEN BOFÆLLESSKBET 'HUSET' Fonden Boskov Fonden Botilbuddet Fælleskabet Oktobervej, enter for døve Skaboeshus, enter for døve 108 Bo-enheden Skovdiget athrinegården Den Selvejende Institution Højtoft Døvblindehuset, enter for Døve Egebækhus, enter for døve Hjørnehuset Kellersvej 10 Kellersvej 8 og 9 Nybrogård Oktobervej, enter for døve Skaboeshus, enter for døve Unohuset, enter for døve Vision Tornehøjgård 141 Gladsae Lænke-ambulatorium ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Gladsae Kommune

25 142, 5 Bagsværd Kostskole og Gymnasium 32 BØRNEHUSET VED FORTET* Daginstitutionen Tahøj* Daginstitutionen Troldehøj* INTEGRERET INSTITUTION LUNDEGÅRDEN II* SOFIESKOLEN 36 BGSVÆRD FORT FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB* ** Fritids og ungdomsklub Piraten* FRITIDSKLUBBEN GRØNNEGÅRDEN* OKTOBERVEJ FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB* SOFIESKOLEN UNGDOMSKLUBBEN KRIDTHUSET* UNGDOMSKLUBBEN SØBORG* ** 67, 1, 3 Bagsværd Observationshjem Pilegården Gladsae kommunes lokale døgninstitution SOFIESKOLEN ** nden lovgivning SOFIESKOLEN ** Bemærkninger: *voksendelen er efter sociallovgivning ** selvejende institution Gladsae Kommune

26 Glostrup Kommune Paragraf Navn Type 1 Ældre 2 Privat KBS 104 Bofællesskaberne på Toftevej/Støttecentret Soltoften 105, 2 og 115, Bofællesskaberne på Toftevej/Støttecentret 2 og 4 Soltoften Ældrecenter Dalvangen Ældrecenter Sydvestvej 107 Botilbudet Ingersvej Drosthuset Glostrup 108 BO-ENHEDEN BKKEHUSET Parkvænget 110 Lænke-pensionatet 141 Glostrup Lænke-ambulatorium B 192 Omsorgscentret Hvissinge 32 Glostrup Kommunes skole- og dagbehandlingstilbud KIRSEBÆRHUSET Glostrup Kommune

27 Gribskov Kommune 103 Dagtilbuddet Kilden Fonden Vejby Bo & Beskæftigelse 104 Fonden Vejby Bo & Beskæftigelse Kobbelhusene afd. Daghjemmet Vega 105, 2 og 115, 2 og 4 hornstien ELLEN MRIE HJEMMET Gribskov Bo- og Støttecenter afd. Haragergård Bof 1 Gribskov Bo- og Støttecenter afd. Hestehaven Gribskov Bo- og Støttecenter afd. Kirkeleddet Skipperstræde Søfryd 107 FLSTNINGSHJEMMET KJÆRET Botilbuddet Damsgaarden Botilbuddet Kæderupvej PS Fonden Vejby Bo & Beskæftigelse Kongens Ø rresøhøj Stenagergaard 108 Botilbuddet Kirkeleddet 8 Gribskov Bo- og Støttecenter afd hornparken Kobbelhusene afd. Gydevej 17 Socialpsykiatrisk botilbud Fabianhus Vega boliger 110 Botilbuddet Symfonien 141 Dagbehandling for lkoholmisbrug Gribskov Kommune

28 142, 1 Plejefamilier Gribskov 142, 4 Snedkervej Ungdomsboliger Ungdomsboligerne Toftebo 142, 5 D.S.I. Nord-Bo DEN SELVEJENDE INSTITUTION DMGÅRD DEN SELVEJENDE INSTITUTION KRGEREDEGÅRD FOND DEN SELVEJENDE INSTITUTION KRGSGRD Den Selvejende Institution Opholdsstedet Nordtofte DEN SELVEJENDE INSTITUTION TINGGÅRDEN DSI Opholdsstedet Kongsholm (Fond) ESRUM KOSTSKOLE Fonden til Weekendklubben for unge med SF HVREGÅRDEN KOSTSKOLE LUNDEKOLLEKTIVET FOND Opholdsstedet Saegaard Opholdsstedet Søndertoftegård Sætergården 192 PlejeGribskov 32 Specialbørnehaven i Helsinge,Kometen 67, 1, 3 Godhavn nden lovgivning Dagtilbuddet Kilden Fonden Vejby Bo & Beskæftigelse Godhavn Kongens Ø rresøhøj Gribskov Kommune

29 Halsnæs Kommune 101 lkohol og Stofrådgivningen TPS onsult v/tim Kenneth Pichard-Sørensen 103 Sølager 104 Trekløveret 85 (med 108 indhold) 105, 2 og 115, 2 og 4 Plejecenter Løvdalen Plejecenteret Solhjem Plejecentret rresøparken Plejecentret Halsnæs 107 Bostedet 'Kamæleonen' DROSTHUSET FREDERIKSVÆRK Trekløveret 85 (med 108 indhold) 108 Bo og dag tilbud MIDGÅRDEN Trekløveret 85 (med 108 indhold) 109 FREDERIKSVÆRK KRISEENTER 141 bstinens-teamet lkohol og Stofrådgivningen Halsnæs lkoholambulatorium TPS onsult v/tim Kenneth Pichard-Sørensen 142, 5 BØRNEENTRET FJORDHØJ Fonden Opholdsstedet Slettebjerggaard OPHOLDSSTEDET HOME FOND Villa Magnolia. KFBU 192 Plejecenteret Humlehaven, Halsnæs kommune Plejecentret Halsnæs 67, 1, 3 Døgninstitutionen i Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune

30 nden lovgivning Villa Magnolia. KFBU Bemærkninger: Plejecentret Løvdalen har - udover at være et almindeligt plejecenter - 5 midlertidige døgnpladser målrettet udadreagerende demente borgere Plejecentret Halsnæs har - udover at være et almindeligt plejecenter - 20 almindelige midlertidige døgnpladser Halsnæs Kommune

31 Helsingør Kommune 101 Helsingør Misbrugscenter a 103 Beskæftigelsestilbudet ELTORV enter for Job og Oplevelse - Esbønderup enter for job og oplevelse - Espergærde VÆRKSTEDET ELLEHMMERSVEJ c c a 104 ktivitets- og samværstilbuddet 'Seniorhuset' a ktivitets- og samværstilbuddet 'Springvandet' ktivitets- og værestedet Klubben enter for Job og Oplevelse - Esbønderup enter for job og oplevelse - Espergærde a a c c 105, 2 og 115, 2 og 4 PLEJEENTRET KRISTINEHØJ a Plejehjemmet Montebello a Plejehjemmet Strandhøj a Plejehjemmet Grønnehaven a BIRKEBO V/DV RUP OG HVIDT a Plejehjemmet Falkenberg a SPU, Boligerne nna nchers Vej c 107 BOFÆLLESSKBERNE PETERSBORG a Bofællesskabet 'Broen' - (Portnerboligen) Bofællesskabet Valhalla a a Botilbuddet Gefion & Domus Botilbuddet Sudergade a Kollegiet Vinkelvej Kronborg Kollegiet for unge med særlige behov a Helsingør Kommune

32 Lindevang c Opgangsbofællesskabet Sudergade Opgangsbofællesskabet Wisborg Socialpædagogisk botibud, Blå Kors hjemmet Espergærde Støttecentret Satellitbo a a a 108 Kronborghus c Kronborgsund Lindevang c c Social- og sundhedsforvaltningen - Bofællesskabet a Hesteskoen 109 HELSINGØR KRISEENTER FOR KVINDER FOR KVINDER OG MEDFL BØRN 110 Pensionatet a 141 Majorgården /S 142, 1 Helsingør Kommunes Familiepleje a 142, 5 Opholdsstedet Nygård Opholdsstedet Week-end skolen i Hellebæk STEDET 192 Plejehjemmet Bøgehøjgård a 32 Specialbørnehaven Himmelhuset b 67, 1, 3 Bostedet på P. W. Tegnersvej HELSINGØR LOKLENTER, Ungeafdelingen. Helsingør Lokalcenter, Margarethagården a a Bemærkninger: Tilbud med markering "" kan også have enkelte borgere fra andre kommuner. Helsingør Kommune

33 Herlev Kommune 101 Herlev Kommune, Kagshuset 103 afé Harlekin Job & ktivitetscenter Hørkær 104 ktivisterne ktivitetsteamets værested Bofællesskaberne Fonden enter for utisme Job & ktivitetscenter Hørkær 105, 2 og 115, 2 og 4 Bofællesskaberne HERLEVGÅRD ENTER LILLE BIRKHOLM ENTER 107 ktivitetsteamets botrænings- og akutboliger 108 Botilbud Højsletten Juvelhuset Skovgården 141 Herlev Kommune, Kagshuset Herlev Lænke-ambulatorium 142, 4 Herlev kommune - Børne og ungerådgivningen, Hybler 67, 1, 3 OMRÅDEINSTITUTIONEN DILDHVEN Herlev Kommune

34 Hillerød Kommune 103 enter for beskyttet beskæftigelse (tidl. Reva Trollesbro) 104 ktivitets- og værestedet Oasen Dagtilbuddet Regnbuen Huset i Hillerød Levuk 105, 2 og 115, 2 og 4 FØLSTRUPHUSENE Plejecenter Bauneparken Plejecenter Skanselyet Plejecenter Sophienborg Plejecenter Ålholmhjemmet 107 Boligerne på Herlufdalsvej Boligerne på Skovstien 8-12 Selmersvej Bo- og rehabiliteringstilbud 108 Bofællesskabet Godthåbsvej Boligerne på Skovstien HILLERØD KVINDEENTER FOND 141 Hillerød Lænke-ambulatorium 142, 1 Hillerød Kommune plejefamilier 142, 4 'MØLLEHUSET' 142, 5 Fonden Kighus KRONHJORTEN Opholdsstedet Bjørnsholm Opholdsstedet Den Gamle Brugs Opholdsstedet Kurreholm Hillerød Kommune

35 Teglgårdslund Ungdomsboliger, Den selvejende institution 192 Lions Park plejecenter Plejecenter Birgittehjemmet 32 Reva Trollesbro (ophørt) 36 Levuk 67, 1, 3 BEHNDLINGSHJEMMET STUTGÅRDEN Boligerne på Skovstien 8-12 Åmosen Hillerød Kommune

36 Hvidovre Kommune 104 Dagcentret Karetmagerporten Klub Hvid Socialpsykiatrien - Hvidovre 105, 2 og 115, 2 og 4 Bofællesskabet Torndalshave PLEJEENTRET KROGSTENSHVE PLEJEHJEMMET STRNDMRKSHVE Plejekollektivet Holmelundsvej 107 Bofællesskabet Gl. Køge Landevej Bofællesskabet Holmelundsvej Bofællesskabet Hvidovregade Bofællesskabet Lille Friheden 141 Hvidovre Lænke-ambulatorium 192 Den selvejende institution Søvangsgården PLEJEHJEMMET SVENDEBJERGHVE 67, 1, 3 Ungecenter Porten (Tom) BEHNDLINGSHJEMMET HVIDBORG Bemærkninger: Det skal bemærkes, at der i flere af tilbuddene som f.eks. Dagcentret Karetmagerporten og bofællesskaberne, sælges et antal pladser til andre kommuner. Grundlæggende er tilbuddene imidlertid lokalt orienterede. Hvidovre Komunne

37 Høje-Taastrup Kommune 101 Bofællesskabet 'PÅ VEJ' Kirsten Brauer * rimestop.dk * 103 Regnbuehuset - Et Fontænehus 104 Gasværket HØJGÅRDEN- ftenklub Regnbuehuset - Et Fontænehus Tahuset Ungetilbudet 105, 2 og 115, 2 og 4 Baldersbo Plejecenter Kløverhuset Plejecentret Henriksdal Sengeløse Plejecenter Torstorp plejecenter Bo- og Opholdsstedet Grennessminde i Tåstrup Bofællesskabet Birthe Marie Bofællesskabet 'PÅ VEJ' Kirsten Brauer * Bofællessskabet Nørresøgård 108 BOFÆLLESSKBET PILE LLE BOFÆLLESSKBET STTIONSVEJ Frøgård lle 6 Tahuset Vestervænget 110 Blå Kors Pensionat 141 Blå Kors Behandlingscenter Taastrup 142, 1 HØJE-TSTRUP KOMMUNE, plejefamilier Høje-Taastrup Kommune

38 142, 5 Opholdstedet Vadsbyhøj 32 LB Regnbuehuset - Et Fontænehus Lov om friplejeboliger Bofællesskabet KH - Storkøbenhavn Bemærkninger: *: De private behandlingstilbud/botilbud "På Vej" og "rimestop" er ved at bive samlet under rimestop, som overtager botilbuddet (halvvejshuset) "På Vej" 1) Baldersbo har en demensafdeling 2)Kløverhuset er en "ren" demensinstitution Høje-Taastrup Kommune

39 Hørsholm Kommune 103 Jobhuset 104 ktivitets- og værestedet Åstedet B 105, 2 og 115, 2 og 4 MRGRETHELUND Plejeboligerne Sophielund 107 Bofællesskabet Højmose Vænge Bofællesskabet Rosen Gutfeldtshave 108 BOFÆLLESSKBET SOLSKIN Bolero 192 PLEJEHJEMMET HNNEBJERG S/I Breelteparken Hørsholm Kommune

40 Ishøj Kommune 104 afé Hjerterummet II Kløverengen - Job og Netværk 105, 2 og 115, 2 og 4 OMSORGSENTRET KÆRBO PLEJEHJEMMET TORSBO 107 Bofællesskabet Løkkekrogen Bofællesskabet Spindehuset Kløverengen 72, et bo- og behandlingstilbud Thorshøjgård - fdeling Marievej Thorshøjgård fdeling Hedebo Thorshøjgård fdeling Pedersborg B B B 108 Kløverengen 84, et bo- og behandlingstilbud 109 Rehabiliteringscentret for Etniske Kvinder i Danmark (R.E.D.) 141 Ishøj Lænke-ambulatorium 142, 1 Familieplejen i Ishøj 67, 1, 3 flastning Ishøjgård B Thorshøjgård - fdeling Marievej Thorshøjgård fdeling Hedebo Thorshøjgård fdeling Pedersborg B B B Ishøj Kommune

41 Københavns Kommune 101 mbulant behandling mbulatoriet i lassensgade mbulatoriet i Turesensgade Behandlingsenhed mager Behandlingsenhed Indre Behandlingsenhed Nord Behandlingsenhed Vest Behandlingsinstitutionen Netværket ENPS-DNMRK ps Familieambulatoriet Fonden Valhalla KKU - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter KRISTELIGT STUDENTER-SETTLEMENT Modtageenhed mager Modtageenhed Indre Modtageenhed Nord Modtageenhed Vest Netværket Specialinstitutionen Forchhammersvej Stofrådgivningen U-turn Østre Gasværk (Fond) 103 KTIVITETSENTRET JYDEHOLMEN Blindes rbejde Hans Knudsen Instituttet Københavns Kommune

42 Instituttet for Blinde og Svagsynede KØBENHVNS KOMMUNES BESKYTTEDE VÆRKSTED VÆVERIET Pibergården TV Glad Fonden, TV-Glad, tvglad 104 ktivitet og samværstilbuddet KTIVITETSENTERET KOLORITTEN KTIVITETSENTRET JYDEHOLMEN KTIVITITSHUSET SIDELINIEN Behandlingsenhed Nord DGENTRET Dagcentret af 1962 DGENTRET SUNDBYVNG DGHJEMMET PERSILLEVEJ Daghjemmet Øresund Dagklubben Lavuk Dagtilbudet Lavuk DNSK BLINDESMFUNDS DGENTER Dansk Handicap forbunds Voksenklub. Drys Ind FONDEN FOUNTIN HOUSE Foreningen Projekt Offside HNDIPENTER NORD Idrætshuset for psykisk syge Idrætsskolen For Udviklingshæmmede Instituttet for Blinde og Svagsynede Kilden / Incita Københavns Kommune

43 Kontaktcentret-Vesterbro KØBENHVNS KOMMUNES BESKYTTEDE VÆRKSTED VÆVERIET Københavns Kommunes Dagtilbud Lions Kollegiet Lynghuset Mamma Mia Mændenes Hjem Nabocenter mager Netværket, Handicapcenter Irlandsvej Pleje- og Demenscenter Klarahus Samværs- og aktiviteshuset Ottillia Samværs- og aktivitetstilbud Pinta Settlementet skovgården.s.p. - Det Gule Hus Settlementet skovgården.s.p. - Voksencenter STRNDPRKENTRET Ungdomsklubben bsalon VÆRESTEDET MDEUS Værestedet i Lyrskovsgade Værestedet Kontakten Værestedet Milepælen VÆRESTEDET PEGSUS 105, 2 og 115, 2 og 4 bsalonhus Plejecenter Bispebjerghjemmet Bostedet Vinklen Deborah entret Johannesgården Plejehjem Københavns Kommune

44 Kastanjehusene Bygning Louise Mariehjemmet Lynghuset Pleje- og Demenscenter Klarahus Plejecentret Bonderupgård PLEJEHJEMMET FTENSOL PLEJEHJEMMET KÆRBO RUNDSKUEDGENS PLEJEHJEM Samvirkende Menighedsplejers Ældreservice S/I Skjulhøjgård Slottet, De Gamles By Bygning S Solgavehjemmet 107 leandrakollegiet skovhus - Behandling af spiseforstyrrelse og selvskade skovhus - Behandling af unge voksne med psykosociale problemstillinger, spiseforstyrrelse og Boas Nørrebro BOS VLBY ps Bocentret BOENTRET RINGBO Bo-selv projektet Solisterne Bostedet Kuben Bostedet Rymarksvej Bostedet Skolegade Bostedet Vinklen S BLN BO & ERHVERV ps enter 3 for variable boformer. Bofælleskaberne enter mager, Sankt nnæ Hjem Københavns Kommune

45 enter mager, Sundbyhus enter Lindegården - Lindegårdshusene enter Nordvest, Lygten enter Nørrebro - Thorupgården SB, Bofællesskaber Den Selvejende Institution Bostedet aroline Marie Ekkenberg & Larsen Botilbud Flinterupgård Fonden Valhalla Fristedet Hegningen Kollegiet Instituttet for Blinde og Svagsynede KLLERUPHUS SELVEJD INSTITUTION KOSkonsulenterne Kirkens Korshærs Herberg KKU - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter Lions Kollegiet Mændenes Hjem Pensionatet Mette Marie Plan fondens bofællesskab Plejekollektiverne Socialcenter mager SOILENTRET BISPEBJERG SOILENTRET INDRE ØSTERBRO SOILENTRET NØRREBRO SOILENTRET VLBY Københavns Kommune

46 socialpsykiatrisk bocenter Hedelund Specialinstitutionen Forchhammersvej STRNDEN 222 ths bofællesskab Utterslev VIVMUS Østre Gasværk (Fond) 108 lbatros Bo- og dagtilbuddet Musvågevej BOENTRET RINGBO Bostedet mager Strand Bostedet Griffenfeld Bostedet Guldbergshave Bostedet Hans Knudsens Plads Bostedet Havdrupvej Bostedet Irlandsvej 29 Bostedet Kuben Bostedet Møllehuset Bostedet Nordlys BOSTEDET PRTERREN Bostedet Ringertoften Bostedet Sam - Bo BOSTEDET SJÆLØR Bostedet Vinklen Botilbud Hans Knudsens Plads Botilbuddet Stubmøllevej Københavns Kommune

47 enter mager, Sundbygård enter Lindegården - Holme enter Lindegården - Lindegårdshusene enter Lindegården - Stubberupgård enter Nordvest, Vestergårdsvej enter Nørrebro - Thorupgården Den selvejende institution Verahus E-Huset FSBbolig, fdeling Dannebrogsgade ( Rundskuedagen) Instituttet for Blinde og Svagsynede Irlandsvej 41 a og b Kernehusene Kollegiet Gl. Køge Landevej KØBENHVNS KOMMUNE BOSTEDET RDISEVEJ Lions Kollegiet Lynghuset Møllehuset Bygning M PENSIONTET JENS WRMINGS VEJ Persillevej 2 a og b Pleje- og Demenscenter Klarahus socialpsykiatrisk bocenter Hedelund Vibegården Virkefeltet 109 Danner Den Selvejende Institution Kvindehjemmet i København Den Åbne Dør Københavns Kommune

48 Egmontgården Krisecenter Baltic Krisecentret Garvergården Kvindekrisecenter Klostermosegård 110 ktivitetscentret Den Selvejende Institution Kvindehjemmet i København Den Åbne Dør Egmontgården Herbergscentret Hørhuset - Frelsens Hærs botilbud til hjemløse KFUMs Kollegium Kirkens Korshærs Herberg Kollegiet Gl. Køge Landevej Krisecenter Baltic Krisecentret Garvergården Mændenes Hjem Reden Specialinstitutionen Forchhammersvej 141 fholdsambulatoriet lkoholenheden mager lkoholenheden Nord lkoholenheden Rådhuspladsen ENPS-DNMRK ps KKU - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter Modtageenhed mager 142, 1 leandrakollegiet Københavns Kommune

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning N O T A T : O P S A M L I N G P Å D R I F T S H E R R E R N E S B E S V A R E R L S E R I F A S E 2 A F K O R T L Æ G N I N G E N A F D E M E S T S P E C I A L I S E R E D E T I L B U D O K T O B E R 2

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

1. Om magtanvendelser

1. Om magtanvendelser Socialforvaltningen NOTAT 08-05- Statistik for magtanvendelser marts 1. Om magtanvendelser De tilbud og institutioner, som Socialforvaltningen fører tilsyn med, skal løbende registrere og indberette magtanvendelser,

Læs mere

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet

Læs mere

Skolenavn Adresse Postnr BY Køredag Rute Stop

Skolenavn Adresse Postnr BY Køredag Rute Stop Skolenavn Adresse Postnr BY Køredag Rute Stop 10. Klasse-Centret i Gladsaxe (GXU) Tobaksvejen 6 2860 Søborg Tirsdag 22 10 10. klasseskolen ved Milestedet Nørrekær 8 2610 Rødovre Onsdag 37 14 10. klasseskolen,

Læs mere

Kommunernes investeringer 2014-2017

Kommunernes investeringer 2014-2017 Kommunernes investeringer 1-17 Et overblik over de 9 kommuners bygge- og anlægsinvesteringer Rapporten dækker 3 projekter til en værdi af knap mia. kr. og indeholder 1 grafer og 1 tabeller og illustrationer

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2012

Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2012 Netværk 1 Fredensborg Ullerødskolen, autisme 308.789 Ullerødskolen SFO 183.184 Specialbørnehaven i Karlebo 511.389 Specialbørnehaven Spiren 530.071 Helsingør Grydemoseskolen Team V 302.000 Team V, SFO,Trygkogeren

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning F Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk

Læs mere

Fingerplan 2013. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Fingerplan 2013. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk

Læs mere

SUNDHED & PSYKIATRI TILBUD TIL VESTEGNENS PSYKIATRIBRUGERE ET SHARED CARE-SAMARBEJDE I MELLEM:

SUNDHED & PSYKIATRI TILBUD TIL VESTEGNENS PSYKIATRIBRUGERE ET SHARED CARE-SAMARBEJDE I MELLEM: SUNDHED & PSYKIATRI TILBUD TIL VESTEGNENS PSYKIATRIBRUGERE 2014 ET SHARED CARE-SAMARBEJDE I MELLEM: VELKOMMEN til Shared Care-guiden over sundheds- og psykiatritilbud på Vestegnen 2014. Du sidder nu med

Læs mere

Ændringer i kompetencekravene til målgrupperne i FKB 2692

Ændringer i kompetencekravene til målgrupperne i FKB 2692 Ændringer i kompetencekravene til målgrupperne i FKB 2692 Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde November 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax:

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013

Forslag til Fingerplan 2013 Forslag til Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Forslag til Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet af Miljøministeriet Redaktion:

Læs mere

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

Dag- & døgntilbud. Oversigt over dag- og døgn tilbud i Danmark til mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF)

Dag- & døgntilbud. Oversigt over dag- og døgn tilbud i Danmark til mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Dag- & døgntilbud Oversigt over dag- og døgn tilbud i Danmark til mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) 2 Udgivet af Landsforeningen Autisme Formand Morten Carlsson Tlf. 70 20 40 82 Træffetid

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Doris Børger (A) Jesper

Læs mere

Rettelser sendes til charlotte.jensen@stab.rm.dk 1. april 2014. Kommunale akutttilbud tilgængelige for alle borgere i kommunen, dvs.

Rettelser sendes til charlotte.jensen@stab.rm.dk 1. april 2014. Kommunale akutttilbud tilgængelige for alle borgere i kommunen, dvs. Kommunale akutttilbud tilgængelige for alle borgere i kommunen, dvs. uden visitation: : Oplyst: Favrskov Væresteder Favrskov s Bostøtte driver følgende væresteder, der er åbne for alle borgere: Den Grønne

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

http://www.parabyg.net/production4/femern/case/printall.aspx

http://www.parabyg.net/production4/femern/case/printall.aspx Fundne sager Liste: Fundne sager Resultater : 727 Navn Byggeplads Post nr By Kommune Byggestart Afsluttet Kvm Total pris Stadie Licitations dato København - Nyt Hotel Borgergade 1300 København K København

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere