Bruksanvisning svenska...sida Brugsanvisning dansk...side Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi..."

Transkript

1

2 Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi... sivu Instruction manual english... page 32 38

3

4 4 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Motorenheten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Apparaten får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom barns räckhåll. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Barn ska hållas under uppsyn så att det inte leker med apparaten. 7. Denna apparat kan användas av personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 9. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 10. Apparaten får endast användas under uppsyn. 11. Apparatern får endast användas till att tillreda råvaror. 12. Apparaten får inte användas kontinuerligt utan paus. Maximal användningstid: 2 minuter. Vänta minst 15 minuter innan apparaten används igen.

5 13. Det är mycket viktigt att rengöra apparaten och kärlet noga efter användning, eftersom de kommer i kontakt med råvaror. 14. Var noga med att hantera apparaten korrekt. Apparaten ska hanteras med försiktighet då kniven och knivbladen är mycket vassa! Rör inte kniven eller knivbladen under användning. Var försiktig vid hantering av den vassa kniven och dess blad när behållaren töms och under rengöring. 15. Denna apparat är endast avsedd att hantera små mängder. 16. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 17. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 18. Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. 19. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Apparatens delar 1. Steglös hastighetsväljare Strömbrytare 3. Turboknapp 4. Motorenhet 5. Mixerskaft 6. Visphållare 7. Visp 8. Påmatare 9. Lock till matberedare 10. Drivaxel till tärningsskärare 5

6 11. Drivaxel till knivenhet och skivor 12. Skärbladsplatta 13. Tärningsskärarenhet 14. Rengöringsverktyg till tärningsskärarbladen 15. Matberedarbehållare 1750 ml 16. Skiv-/rivskiva 17. Pommes frites skiva 18. Påfyllningsrör 19. Knivbladstillbehör Innan använding Diska alla lösa tillbehör och torka av motorenheten och locket till matberedarbehållaren med en fuktig trasa. Användning av stavmixern Stavmixern puréar, blandar, vispar och hackar ingredienserna snabbt och enkelt. Perfekt för t.ex. såser, soppor, dressingar, barnmat, cocktails, sorbet o.s.v. eller till att hacka nötter eller dylikt, eller till att vispa t.ex. grädde. Den kan även användas för att krossa is till t ex drinkar. Stavmixern används i ett lämpligt kärl. Om den användes i annat kärl bör man vara försiktig för att undvika stänk. Om den ska användas direkt i gryta/kastrull ska den alltid tas bort från spisplattan så att mixern inte utsätts för höga temperaturer (max C) från kärlets varma botten. Sätt på den löstagbara mixerstaven på motordelen genom att försiktigt trycka fast den på motordelen tills det klickar på plats, stavmixern är då rätt monterad. Sätt kontakten i ett vägguttag. Se till att sladden inte hänger i vägen. Sänk ner stavmixern i ingredienserna innan den startas för att undvika stänk. Tryck in strömbrytaren för att starta mixningen, justera hastigheten med hastighetsväljaren om så behövs. För försiktigt stavmixern upp och ned längs sidorna i långsamma, roterande rörelser. För att tillfälligt öka hastigheten ytterligare, tryck på turboknappen. När man släpper strömbrytaren eller turboknappen stannar motorn. Håll in knappen i intervaller på ca 10 sekunder, släpp knappen ett kort ögonblick och starta igen. Fortsätt så tills ingredienserna fått önskad konsistens. Eftersom stavmixern jobbar snabbt är de flesta ingredienser färdiga på under 1 minut, det är därför bra att arbeta i korta intervaller, speciellt i början när man inte är så van med stavmixern. Observera att stavmixern endast får användas kontinuerligt i max 1 minut vid mjuka råvaror och max 10 sekunder vid hårda råvaror. Därefter ska den vila i några minuter innan den startas igen. Efter användning tas stavmixern upp ur behållaren eller kärlet och kontakten dras ur. 6

7 Mixerstaven tas bort från motorenheten genom att trycka in knapparna på motordelens sidor, rengör mixerstaven enligt instruktionerna under Rengöring och underhåll. Användning av visptillbehöret Vispen används för att vispa grädde, äggvitor, lättare smet som t ex pannkakssmet samt färdiga dessertmixer. Tryck fast vispen i visphållaren och montera därefter visphållaren på motordelen så att den klickar på plats. Placera vispen i ett kärl innan apparaten startas. Tryck och håll inne strömbrytaren och justera hastigheten med hastightsväljaren. Använd turboknappen om du kortvarigt vill köra på maxhastighet. Vispa inte mer än 2 minuter åt gången och pausa sedan några minuter innan apparaten startas igen. Dra ur kontakten efter användning och ta bort vispen med visphållaren från motordelen genom att trycka in de två knapparna på motordelens sidor, ta därefter bort vispen från visphållaren genom att dra den neråt. Rengör delarna enligt instruktionerna under Rengöring och underhåll. Användning skiv- och rivskivan samt pommes frites skivan Placera drivaxeln på piggen i mitten av matberedarbehållaren och tryck ner den lite så att den sitter på plats. Placera pommes frites skivan på drivaxeln, alternativt skiv-/rivskivan med valfri sida uppåt beroende på vad som ska skivas/rivas. Obs! Endast en skiva kan användas åt gången. Placera locket på matberedarbehållaren, tryck in låsknappen på behållarens handtag och vrid sedan fast locket motsols så att den låsta hänglåssymbolen på locket hamnar mot pilen på behållarens handtag. Släpp sedan låsknappen och försäkra att locket är låst. Placera motorenheten i anslutningen på locket och se till att den klickar på plats. Sätt i kontakten i ett väggutag. Tillsätt råvarorna i påfyllningsröret och starta apparaten genom att hålla inne motorenhetens strömbrytare. Hastigheten kan justeras med hjälp av hastighetsväljaren om så önskas. Mata ner råvarorna med hjälp av påmataren (använd aldrig fingrarna). Obs! Tillsätt inte för små råvaror, storleken ska vara så att de precis går ner i påfyllningsröret. När strömbrytaren släpps stannar apparaen. Dra alltid ur kontakten efter användning. Rengör apparaten efter användning enligt instruktionerna under Rengöring och underhåll. Användning av knivbladstillbehör Placera drivaxeln på piggen mitten av matberedarbehållaren och tryck ner den lite så att den sitter på plats. Placera knivbladsenheten på drivaxeln. Hantera knivbladet försiktigt då det är mycket vasst. 7

8 8 Placera locket på matberedarbehållaren, tryck in låsknappen på behållarens handtag och vrid sedan fast locket motsols så att den låsta hänglåssymbolen på locket hamnar mot pilen på behållarens handtag. Släpp sedan låsknappen och försäkra att locket är låst. Placera motorenheten i anslutningen på locket och se till att den klickar på plats. Anslut kontakten till ett vägguttag. Tillsätt råvarorna i påfyllningsröret och starta apparaten genom att hålla inne motorenhetens strömbrytare. Hastigheten kan justeras med hjälp av hastighetsväljaren om så önskas. Mata ner råvarorna med hjälp av påmataren (använd aldrig fingrarna). När strömbrytaren släpps stannar apparaten. Dra alltid ur kontakten efter användning. Rengör delarna efter användning enligt instruktionerna under Rengöring och underhåll. Notera! Sätt alltid knivbladsenheten på drivaxeln innan råvarorna tillsätts i behållaren. Skär råvarorna i minre bitar på ca 2 cm innan de matas ner i påfyllningsröret. Knivbladet är mycket vasst! Håll alltid i plastdelen vid hantering. VIKTIGT! För att undvika att skada kniv och behållare bör följande inte användas tillsammans med knivbladstillbehöret: korn, muskotnöt och kaffebönor. Skador som uppstått därav omfattas inte av reklamationsrätten. Användning av tärningsskärartillbehöret Tärningsskäraren kan användas till att skära t ex morötter, gurka (utan frön), potatis osv. Montera ihop tärningsskärarenheten och skärbladsplattan genom att först fälla ut låshakarna på tärningsskärarenheten och därefter placera skärbladsplattan i tärningsskärarenheten. Fälls sedan in låshakarna för att säkra skärbladsplattan. Placera tärningsskäraren med monterad skärbladsplatta i matberedarbehållaren genom att passa in skåran på tärningsskärarenhetens kant med plastpiggen och pilen på behållaren. OBS! Var försiktig då skärbladet är mycket vasst. Se till att den sitter korrekt och rakt i behållaren. Sätt tärningsskärarens drivaxel i hålet på tärningsskäraren/skärbladsplattan och sätt locket på matberedarbehållaren, tryck in låsknappen på behållarens handtag och vrid sedan fast locket motsols så att den låsta hänglåssymbolen på locket hamnar mot pilen på behållarens handtag. Släpp sedan låsknappen och försäkra att locket är låst. Placera motorenheten i anslutningen på locket och se till att den klickar på plats.

9 Tillsätt råvarorna i påfyllningsröret, starta apparaten genom att hålla inne motorenhetens strömbrytare. Hastigheten kan justeras med hjälp av hastighetsväljaren om så önskas. Mata ner råvarorna med hjälp av påmataren (använd aldrig fingrarna). När strömbrytaren släpps stannar apparaten. Dra alltid ur kontakten efter användning. Rengör apparaten efter användning enligt instruktionerna under Rengöring och underhåll. Rengöring och underhåll Motordelen och locket får endast rengöras med en fuktig trasa eller hushållspapper. De övriga delarna separeras och diskas i varmt vatten eller i diskmaskin (notera att visphållaren inte får diskas i diskmaskin). Vid rengöring i diskmaskin ska delarna placeras i den övre korgen och aldrig i nedre korgen då den kraftiga värmeutvecklingen kan deformera plastdelarna. Tärningsskärarbladen kan med fördel rengöras med hjälp av det medföljande rengöringsverktyget. Lyft ur tärningsskärarbladen från tärningsskärarenheten innan du rengör med verktyget. Apparatens plastdelar kan missfärgas av t ex morötter, smörj därför lite vegetabilisk olja på delarna innan de placeras i diskmaskinen. Låt aldrig metallskivorna ligga i blöt en längre tid. Se till att alla delar torkat ordentligt innan förvaring. Viktigt! Motordelen och locket till matberedaren får aldrig sköljas under rinnande vatten eller nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Dessa delar får naturligtvis heller aldrig diskas i diskmaskin. Notera: behållaren får inte användas i mikrovågsugn. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel:

10 Tekniska data OBH Nordica volt ~, 50 Hz 800 W Rätt till löpande ändringar förbehålles. 10

11 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen, efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Motordelen må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke anvendes af børn. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde. 6. Børn må ikke rengøre og vedligeholde apparatet. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 7. Dette apparat kan anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 9. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 10. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 11. Apparatet må kun anvendes til tilberedning af fødevarer. 11

12 12. Apparatet må ikke anvendes kontinuerligt uden pause. Maksimal anvendelsestid: 2 minutter, vent derefter mindst 15 minutter, inden apparatet tages i brug igen. 13. Det er meget vigtigt at rengøre apparatet og beholderen omhyggeligt efter brug, da de kommer i kontakt med fødevarer. 14. Sørg for at betjene apparatet korrekt. Apparatet skal håndteres med omhu, da kniven og skærene på pladerne er meget skarpe! Rør ikke disse, mens de er i brug. Pas meget på, når kniven og pladerne håndteres, når beholderen tømmes samt ved rengøring. 15. Dette apparat er kun beregnet til tilberedning af små mængder fødevarer. 16. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 17. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 18. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 19. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. 12

13 Apparatets dele 1. Trinløs hastighedsvælger Tænd/sluk-knap 3. Turboknap 4. Motordel 5. Blenderstav 6. Holder til piskeris 7. Piskeris 8. Nedstopper 9. Låg til foodprocessor 10. Drivaksel til terningskærer 11. Drivaksel til knivdel og rive-/snitteplader 12. Plade med knivblad 13. Terningskærerenhed 14. Tilbehør til rengøring af terningskærerens knivblad 15. Beholder til foodprocessor 1750 ml 16. Snitte-/riveplade 17. Pommes frites plade 18. Påfyldningsrør 19. Knivdel Før brug Vask alle løse tilbehørsdele og tør motordel og foodprocessorens låg med en fugtig klud. Sådan bruges stavblenderen Stavblenderen purerer, blender, pisker og hakker ingredienserne lynhurtigt. Velegnet til f.eks. saucer, supper, dressinger, babymad, cocktails, sorbetis osv., til at hakke nødder og lignende eller til at piske f.eks. flødeskum. Desuden kan den anvendes til at knuse is til f.eks. drinks. Stavblenderen bruges i en skål af passende størrelse. Ved brug i skål eller gryde skal der dog udvises forsigtighed for at undgå stænk. Ved brug direkte i gryde, skal gryden fjernes fra komfuret, således at stavblenderen ikke udsættes for høje temperaturer (maks C) fra grydens varme bund. Montér den aftagelige blenderstav på motordelen ved forsigtigt at trykke blenderstaven fast på motordelen, indtil den klikker på plads, hvorefter stavblenderen er korrekt monteret. Sæt stikket i en stikkontakt. Sørg for at ledningen ikke kommer i vejen. Stavblenderen nedsænkes i ingredienserne, før den startes, herved undgås stænk. Hold tænd/sluk-knappen inde for at starte miksningen. Hastigheden justeres på hastighedsvælgeren, hvis det er nødvendigt. Før forsigtigt stavblenderen op langs siderne i langsomme, roterende bevægelser. Tryk på turboknappen for at øge hastigheden midlertidigt. 13

14 Når tænd/sluk-knappen eller turboknappen slippes, stopper motoren. Hold knappen inde i intervaller på ca. 10 sekunder, slip derefter knappen et kort øjeblik og start igen. Fortsæt på denne måde, indtil ingredienserne har den ønskede konsistens. Da stavblenderen arbejder meget hurtigt de fleste ting er færdige på under 1 minut er det en god idé at arbejde i korte intervaller, specielt i starten, hvor man endnu ikke er fortrolig med stavblenderen. Bemærk dog, at stavblenderen kun må køre kontinuerligt i maks. 1 minut ved bløde fødevarer og maks. 10 sekunder ved hårde fødevarer, hvorefter den skal hvile i nogle minutter for afkøling, før den startes igen. Efter brug tages stavblenderen op af beholderen eller gryden og stikket tages ud af stikkontakten. Blenderstaven fjernes fra motordelen ved at trykke knapperne på motordelens sider ind. Blenderstaven rengøres i henhold til anvisningerne under afsnittet Rengøring og vedligeholdelse Sådan bruges piskeriset Piskeriset anvendes til at piske flødeskum, æggehvider, lettere dejtyper som f.eks. pandekagedej samt færdige dessertblandinger. Piskeriset trykkes fast i holderen til piskeriset, hvorefter holderen monteres på motordelen den skal klikke på plads. Piskeriset placeres i en skål, før apparatet tændes. Tryk og hold tænd/sluk-knappen inde og juster hastigheden med hastighedsvælgeren. Anvend turboknappen, hvis der kortvarigt skal køres på maks.-hastighed. Anvend ikke piskeriset i mere end 2 minutter ad gangen. Hold derefter en pause i nogle minutter, før apparatet tændes igen. Tag stikket ud af stikkontakten efter brug og fjern piskeris med holder fra motordelen ved at trykke de to knapper på motordelens sider ind. Fjern derefter piskeriset fra holderen ved at trække det nedad. Delene rengøres i henhold til anvisningerne under afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Sådan bruges snitte-, rive- og pommes frites pladerne Drivakslen placeres i midten af foodprocessorens beholder og trykkes lidt ned, så den sidder korrekt. Pommes frites pladen placeres på drivakslen, alternativt sættes snitte-/ rivepladen på med valgfri side opad alt efter hvad det er, der skal rives/ snittes. Obs! Der kan kun anvendes en plade ad gangen. Sæt låget på foodprocessorens beholder, tryk låseknappen på beholderens håndtag ind og drej derefter låget mod uret, så det låste hængelåssymbol på låget står ud for pilen på beholderens håndtag. Slip herefter låseknappen sørg for at låget er låst. Motordelen placeres i tilslutningen på låget sørg for at den klikker på plads. 14

15 Sæt stikket i en stikkontakt. Tilsæt ingredienserne gennem påfyldningsrøret og tænd apparatet ved at holde motordelens tænd/sluk-knap inde. Hastigheden kan justeres ved hjælp af hastighedsvælgeren, hvis det ønskes. Påfyld ingredienserne ved brug af nedstopperen (anvend aldrig fingrene). Obs! Tilsæt ikke for små ingredienser, de skal have en størrelse, så de lige kan gå ned i påfyldningsrøret. Når tænd/sluk-knappen slippes, vil apparatet stoppe. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug. Rengør apparatet efter brug i henhold til anvisningerne under afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Sådan bruges knivdelen Drivakslen placeres i midten af foodprocessorens beholder og trykkes lidt ned, så den sidder korrekt. Knivdelen placeres på drivakslen. Knivdelen skal håndteres med forsigtighed, da den er meget skarp. Sæt låget på foodprocessorens beholder, tryk låseknappen på beholderens håndtag ind og drej derefter låget mod uret, så det låste hængelåssymbol på låget står ud for pilen på beholderens håndtag. Slip herefter låseknappen sørg for at låget er låst. Motordelen placeres i tilslutningen på låget sørg for at den klikker på plads. Sæt stikket i en stikkontakt. Tilsæt ingredienserne gennem påfyldningsrøret og tænd apparatet ved at holde motordelens tænd/slukknap inde. Hastigheden kan justeres ved hjælp af hastighedsvælgeren, hvis det ønskes. Påfyld ingredienserne ved brug af nedstopperen (anvend aldrig fingrene). Når tænd/sluk-knappen slippes, vil apparatet stoppe. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug. Rengør apparatet efter brug i henhold til anvisningerne under afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Bemærk! Sæt altid knivdelen på drivakslen, inden ingredienserne fyldes i beholderen. Skær fødevarerne i mindre stykker på ca. 2 cm, inden de føres ned i påfyldningsrøret. Knivdelen er meget skarp! Hold altid i plastdelen ved håndtering af knivdelen. VIGTIGT! For at undgå at beskadige kniv og beholdere bør følgende ikke anvendes sammen med knivdelen: Korn, muskatnød og kaffebønner. Skader opstået som følge heraf er ikke dækket af reklamationsretten. Sådan anvendes terningskæreren Terningskæreren kan anvendes til at skære f.eks. gulerødder, agurker (uden kerner), kartofler osv. Terningskærerenheden og pladen med knivblad samles ved først at folde låsebeslagene på terningskærerenheden ud og derefter placere pladen med knivbladet i terningskærerenheden. Fold derefter låsebeslagene ind for herved at holde pladen fast. 15

16 Terningskæreren med knivblad monteres i foodprocessorens beholder ved at placere slidserne på terningskærerens kant ud for plastiktappene og pilen på beholderen OBS! Vær forsigtig, da knivbladet er meget skarpt. Sørg for at den sidder korrekt og lige i beholderen. Sæt terningskærerens drivaksel fast i hullet på terningskæreren/pladen med knivbladet og sæt låget på foodprocessorens beholder. Tryk låseknappen på beholderens håndtag ind og drej låget mod uret, så det låste hængelåssymbol på låget står ud for pilen på beholderens håndtag. Slip herefter låseknappen sørg for at låget er låst. Motordelen placeres i tilslutningen på låget sørg for at den klikker på plads. Tilsæt ingredienserne gennem påfyldningsrøret. Tænd apparatet ved at holde motordelens tænd/sluk-knap inde. Hastigheden kan justeres ved hjælp af hastighedsvælgeren, hvis det ønskes. Påfyld ingredienserne ved brug af nedstopperen (anvend aldrig fingrene). Når tænd/sluk-knappen slippes, vil apparatet stoppe. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug. Apparatet rengøres efter brug i henhold til anvisningerne under afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Rengøring og vedligeholdelse Motordelen og låget må kun rengøres med en fugtig klud eller køkkenrulle. De øvrige dele skilles ad og vaskes i varmt vand eller i opvaskemaskinen. (Bemærk at holderen til piskeriset ikke må vaskes i opvaskemaskine). Ved rengøring i opvaskemaskine skal delene placeres i den øverste kurv og aldrig i den nederste kurv, da den kraftige varmeudvikling kan beskadige plastdelene. Terningskærerens knivblad kan med fordel rengøres ved hjælp af det medfølgende rengøringstilbehør. Fjern terningskæreren fra terningskærerenheden, før den rengøres med rengøringstilbehøret. Apparatets plastdele kan blive misfarvet af f.eks. gulerødder. Hvis dette sker, smøres lidt vegetabilsk olie på delene, inden de placeres i opvaskemaskinen. Lad aldrig metalskiverne ligge i blød i længere tid. Sørg for at alle dele tørres grundigt, inden de stilles væk. Vigtigt! Motordelen og foodprocessorens låg må aldrig skylles under rindende vand eller nedsænkes i vand eller andre væsker. Disse dele må naturligvis heller ikke vaskes i opvaskemaskine. Bemærk: Beholderen må ikke anvendes i mikrobølgeovn. 16

17 Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica volt ~, 50 Hz 800 W Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 17

18 18 Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det det er beregnet for. 3. Ta alltid ut kontakten når apparatet ikke brukes, om det oppstår problemer, etter bruk, når man setter på eller tar av deler fra apparatet og før rengjøring og vedlikehold. 4. Motorenheten må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke brukes av barn. Oppbevar apparatet og ledningen uten for barns rekkevidde. 6. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. 7. Dette apparatet kan brukes av personer (også barn over 8 år) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunnskap/erfaring med apparatet, hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 9. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 10. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 11. Apparatet må kun brukes til å tilberede råvarer. 12. Apparatet må ikke brukes kontinuerlig uten pause. Maksimal brukstid: 2 minutter. Vent minst 15 minutter før du bruker apparatet igjen.

19 13. Det er veldig viktig å rengjøre apparatet og beholderen omhyggelig etter bruk, ettersom det kommer i berøring med råvarer. 14. Vær nøye med å håndtere apparatet korrekt. Apparatet skal håndteres med forsiktighet, da kniven og knivbladet er veldig hvasse! Rør ikke kniven eller knivbladet under bruk. Vær forsiktig ved håndtering av den hvasse kniven og bladet, når beholderen tømmes og ved rengjøring. 15. Dette apparatet et kun beregnet til å bearbeide små mengder. 16. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 17. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 18. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 19. Hvis produktet brukes til annet enn det, det er beregnet for og ikke brukes i henhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet dekkes ikke av reklamasjonsretten. Apparatets deler 1. Trinnløs hastighetsvelger Strømbryter 3. Turboknapp 4. Motorenhet 5. Mikserskaft 6. Vispeholder 7. Visp 8. Stapper 9. Lokk til food processoren 19

20 Drivaksel til terningskjærer 11. Drivaksel til knivenhet og skiver 12. Skjærebladskive 13. Terningskjæreenhet 14. Rengjøringsverktøy til skiven til å skjære terninger 15. Beholder til 1750 ml 16. Skive-/riveskive 17. Skive til pommes frites 18. Påfyllingsrør 19. Knivbladtilbehør Før bruk Vask alle løse deler og tørk av motorenheten og lokket til food processor beholderen med en fuktig klut. Slik brukes stavmikseren Stavmikseren purerer, blander, visper og hakker ingrediensene fort og lett. Perfekt til f.eks. saus, suppe, dressing, barnemat, cocktails, sorbé osv. eller til å hakke nøtter og lignende eller til å vispe f.eks. fløte. Den kan også brukes til å knuse is til f.eks. drinker. Stavmikseren brukes i en passende bolle. Dersom man bruker en annen bolle, skal man være forsiktig for å unngå sprøyt. Hvis den skal brukes direkte i gryte/kasserolle skal den tas bort fra kokeplaten, slik at mikseren ikke utsettes for høye temperaturer (maks C) fra den varme bunnen på beholderen. Sett den løse mikserstaven på motordelen ved å presse den forsiktig fast på motordelen til du hører at den klikker på plass, og stavmikseren er da satt på korrekt. Sett støpslet i et vegguttak. Pass på at ledningen ikke henger i veien. Senk ned stavmikseren i ingrediensene før du slår den på for å unngå sprøyt. Trykk inn strømbryteren for å starte blandingen, juster hastigheten på hastighetsvelgeren om nødvendig. Før forsiktig stavmikseren opp og ned langs sidene i langsomme, roterende bevegelser. Dersom du vil sette opp hastigheten kortvarig, trykk på turboknappen. Når du slipper strømbryteren eller turboknappen standser motoren. Hold på knappen i intervaller på ca. 10 sekunder, slipp knappen et kort øyeblikk og start igjen. Fortsett slik til ingrediensene har fått ønsket konsistens. Ettersom stavmikseren arbeider raskt, så er de fleste ingredienser ferdige på mindre enn 1 minutt og derfor er det bra å arbeide i korte intervaller, spesielt i begynnelsen, da man ikke er så vant til stavmikseren. Bemerk, at stavmikseren kun må brukes kontinuerlig i maks 1 minutt til bløte råvarer og maks 10 sekunder til harde råvarer. Etterpå skal den hvile et par minutter før man starter den igjen. Etter bruk skal stavmikseren løftes opp fra beholderen eller bollen og støpslet tas ut.

21 Mikserstaven tas ut av motorenheten ved å trykke inn knappene på siden til motordelen; rengjør mikserstaven ifølge instruksjonene i Rengjøring og vedlikehold. Sånn bruker du vispen Vispen brukes til å vispe fløte, eggehviter, lett røre som f.eks. pannekakerøre og ferdige dessertblandinger. Trykk fast vispen i viskeholderen og sett så vispeholderen på motordelen slik at den klikker på plass. Plasser vispen i en bolle før apparatet slås på. Trykk og hold strømbryteren inne og juster hastigheten på hastighetsvelgeren. Bruk turboknappen dersom du kortvarig vil kjøre på maks hastighet. Visp ikke mer enn 2 minutter av gangen og hold så en pause i et par minutter før apparatet startes på ny. Ta ut støpslet etter bruk og ta bort vispen med vispeholderen fra motordelen ved å trykke inn de to knappene på siden på motordelen og ta så vispen ut av vispeholderen ved å dra den nedover. Rengjør delene ifølge instruksjonene i Rengjøring og vedlikehold. Sånn bruker du skive- og riveskiven og pommes frites skiven. Sett drivakselen på piggen midt på beholderen til food processoren og trykk den litt ned så den sitter på plass. Pommes frites skiven settes på drivakselen, alternativt skive-/riveskiven med valgfri side avhengig av det, som skal skives/rives. Obs! Du kan kun bruke en skive av gangen. Anbring lokket på beholderen til food processoren, trykk inn låseknappen på håndtaket til beholderen på food processoren og snu så lokket mot klokken, slik at det låste hengelåssymbolet på lokket peker mot pilen på håndtaket til beholderen på food processoren. Slipp så låseknappen og sørg for, at lokket er låst. Plasser motorenheten så den slutter til lokket og pass på, at den klikker på plass. Sett i kontakten i et vegguttak. Tilsett råvarene i stapperen og start apparatet ved å holde strømbryteren til motorenheten inne. Hastigheten kan justeres ved hjelp av hastighetsvelgeren om ønsket. Press ned råvarene ved hjelp av stapperen (bruk aldri fingrene). Obs! Tilsett ikke for små råvarer; størrelsen skal være slik at de akkurat passer ned i stapperen. Når du slipper strømbryteren, stanser apparatet. Dra alltid ut kontakten etter bruk. Rengjør apparatet etter bruk ifølge instruksjonene i Rengjøring og vedlikehold. Sånn bruker du knivbladtilbehøret Plasser drivakselen på piggen midt i beholderen på food processoren og trykk den ned litt, så den sitter på plass. Plasser knivbladenheten på drivakselen. Håndter kvivbladet forsiktig, da det er veldig hvast. 21

22 Anbring lokket på beholderen til food processoren, trykk inn låseknappen på håndtaket til beholderen på food processoren og snu så lokket mot klokken, slik at det låste hengelåssymbolet på lokket peker mot pilen på håndtaket til beholderen på food processoren. Slipp så låseknappen og sørg for, at lokket er låst. Plasser motorenheten så den slutter til lokket og pass på, at den klikker på plass. Sett støpslet i et vegguttak. Tilsett råvarene i stapperen og start apparatet ved å holde strømbryteren til motorenheten inne. Hastigheten kan justeres ved hjelp av hastighetsvelgeren om ønsket. Press ned råvarene ved hjelp av stapperen (bruk aldri fingrene). Når du slipper strømbryteren stanser apparatet. Dra alltid ut kontakten etter bruk. Rengjør delene etter bruk ifølge instruksjonene i Rengjøring og vedlikehold. Merk! Sett alltid knivbladenheten på drivakselen før du tilsetter råvarene i beholderen. Skjær råvarene i små biter på ca. 2 cm før du putter dem ned i påfyllingsrøret. Knivbladet er veldig hvast. Hold alltid i plastdelen ved håndtering. VIKTIG! For å unngå å ødelegge kniven og beholderen bør følgende ikke brukes sammen med knivbladtilbehøret: korn, muskatnøtt og kaffebønner. Skader som oppstår som følge av dette dekkes ikke av reklamasjonsretten. Sånn bruker du terningskjæretilbehøret Terningskjæreren kan brukes til å skjære f.eks. gulrøtter, agurk (uten kjerner), poteter osv. Monter terningskjæreenheten og skjærebladskiven ved først å folde ut låsekrokene på terningskjærerenheten og så plassere skjærebladskiven i terningskjæreenheten. Fold dernest låsekrokene inn for å fastgjøre skjærebladskiven. Plasser terningskjæreren med montert skjærebladskive i beholderen ved å sette skjæreren inn i kanten på terningskjæreenheten med plastpiggen og pilen på beholderen. OBS! Pass på, for skjærebladet er veldig hvast. Sørg for, at den sitter korrekt og like i beholderen. Sett drivakslen på terningskjæreren i hullet på terningskjæreren/skjærebladskiven og sett lokket på beholderen til food processoren, trykk inn låseknappen på håndtaket på beholderen og snu så lokket mot klokken, slik at det låste hengelåssymbolet på lokket peker mot pilen på håndtaket til beholderen. Slipp så låseknappen og sørg for, at lokket er låst. Plasser motorenheten så den slutter til lokket og pass på, at den klikker på plass. 22

23 Tilsett råvarene i påfyllingsrøret, tenn på apparatet ved å holde inn strømbryteren til motorenheten. Hastigheten kan justeres ved hjelp av hastighetsvelgeren om ønsket. Press ned råvarene ved hjelp av stapperen (bruk aldri fingrene). Når du slipper strømbryteren stanser apparatet. Dra alltid ut kontakten etter bruk. Rengjør apparatet etter bruk ifølge instruksjonene i Rengjøring og vedlikehold. Rengjøring og vedlikehold Motordelen og lokket må kun rengjøres med en fuktig klut eller kjøkkenrull. De andre delene skal tas av og vaskes i varmt vann eller i oppvaskmaskin (bemerk, at vispeholderen ikke må vaskes i oppvaskmaskin). Ved rengjøring i oppvaskmaskin skal delene settes i den øverste kurven og aldri i den nederste kurven, da den sterke varmeutviklingen kan deformere plastdelene. Terningskjærebladet kan med fordel rengjøres ved hjelp av det leverte rengjøringsverktøyet. Løft opp terningskjærebladet fra terningskjæreenheten før du gjør rent verktøyet. Apparatets plastdeler kan bli misfarget av f.eks. gulrøtter, så vi anbefaler derfor at du smører litt vegetabilsk olje på delene før de settes inn i oppvaskmaskinen. La aldri metallskivene ligge i bløt i lengre tid. Sørg for, at alle delene er helt tørre før du legger de vekk. Viktig! Motordelen og lokket til food processoren må aldri skylles under rinnende vann eller dyppes i vann eller andre væsker. Disse delene må selvklart heller ikke vaskes i oppvaskmaskin. Merk: beholderen må ikke brukes i mikrobølgeovn. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av apparatet gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal innsamlingstasjon. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/ kjøpekvittering med kjøpedato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf.:

24 Tekniske data OBH Nordica volt ~, 50 Hz 800 W Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes 24

25 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan voltin vaihtovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina pitäessäsi taukoa laitteen käytössä, toimintahäiriöiden yhteydessä, käytön jälkeen, osia kiinnitettäessä ja irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja hoitoa. 4. Moottoriosaa ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen liitosjohto lasten ulottumattomissa. 6. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. 7. Laitetta voivat käyttää henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 8. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli. 9. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 10. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 11. Laite on tarkoitettu ainoastaan elintarvikkeiden valmistukseen. 12. Laitetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti pitkään ilman taukoja. Laitetta saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 2 minuutin ajan, minkä jälkeen on pidettävä vähintään 15 minuutin tauko. 25

26 13. Laite ja astia on erittäin tärkeää puhdistaa käytön jälkeen huolellisesti, koska ne molemmat ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa. 14. Varmista, että käytät laitetta oikein, sillä virheellinen käyttö saattaa vaurioittaa sitä. Laitetta tulee käsitellä varoen, sillä terät ovat erittäin teräviä! Älä koske teriin käytön aikana. Käsittele teräviä teriä varovasti tyhjentäessäsi kulhoa ja puhdistuksen yhteydessä. 15. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan pienien määrien käsittelyyn. 16. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 17. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 18. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. 19. Mikäli laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata laitteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Laitteen osat 1. Portaaton nopeudenvalitsin + 2. Virtakytkin 3. Turbopainike 4. Moottoriosa 5. Sauvasekoittimen varsi 26

27 6. Vispiläpidike 7. Vispilä 8. Syöttöpainin 9. Monitoimikoneen kansi 10. Kuutiointiterän akseli 11. Teräosan ja terälevyjen akseli 12. Leikkuuterä 13. Kuutiointiyksikkö 14. Kuutiointiterän puhdistustyökalu 15. Monitoimikoneen kulho ml 16. Viipalointi- ja raastinterä 17. Ranskanperunaterä 18. Syöttösuppilo 19. Teräosa Ennen käyttöä Pese kaikki irtonaiset osat ja pyyhi moottoriosa ja monitoimikoneen kulhon kansi kostealla liinalla. Sauvasekoittimen käyttö Sauvasekoittimella voi soseuttaa, sekoittaa, vispata ja hienontaa ainekset nopeasti ja helposti. Sen avulla voi esimerkiksi valmistaa kastikkeita, keittoja, jälkiruokia, lastenruokia, juomia ja sorbetteja, murskata pähkinöitä ja vispata vaikka kermaa. Sauvasekoittimella voi myös murskata jäätä esimerkiksi juomiin. Sauvasekoitinta käytetään tarkoitukseen sopivassa kulhossa. Jos sitä käytetään muunlaisessa astiassa, on varottava roiskeita. Jos sauvasekoitinta käytetään suoraan padassa tai kattilassa, pata tai kattila on aina otettava pois keittolevyltä, jotta sauvasekoitin ei altistu astian pohjasta tulevalle liian suurelle kuumuudelle (enintään C). Kiinnitä irrotettava sauvasekoittimen varsi moottoriosaan painamalla sitä varovasti moottoriosaa vasten. Kun kuulet napsahduksen, varsi on paikallaan. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Katso, ettei liitosjohto ole tiellä. Roiskeiden välttämiseksi upota sauvasekoitin ainesten joukkoon ennen laitteen käynnistämistä. Aloita painamalla virtakytkintä ja säädä tarvittaessa nopeutta nopeudenvalitsimella. Liikuta sauvasekoitinta varovasti ylös ja alas astian reunoja pitkin hitain, pyörittävin liikkein. Jos haluat väliaikaisesti lisätä nopeutta, paina turbopainiketta. Moottori pysähtyy, kun virtakytkin tai turbopainike vapautetaan. Pidä painike painettuna noin 10 sekunnin ajan, vapauta se sitten hetkeksi ja paina uudelleen. Jatka tällä tavoin niin kauan, kunnes ainesten koostumus on toiveidesi mukainen. 27

28 Sauvasekoitin on nopea, joten useimmat ainekset tulevat valmiiksi alle minuutissa. Siksi sauvasekoitinta kannattaa käyttää vain lyhyitä jaksoja kerrallaan erityisesti aluksi, kun sekoittimeen ei ole tottunut. Huomioi, että sauvasekoitinta saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään minuutin pehmeisiin aineksiin ja enintään 10 sekuntia koviin aineksiin. Sen jälkeen on pidettävä muutaman minuutin tauko, ennen kuin sauvasekoitinta voi jälleen käyttää. Ota sauvasekoitin käytön jälkeen pois kulhosta tai astiasta ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Irrota sauvasekoittimen varsi moottoriosasta painamalla moottoriosan sivuilla olevia painikkeita. Puhdista varsi Puhdistus ja hoito -kohdan ohjeiden mukaisesti. Vispilän käyttö Vispilällä voi vispata kermaa, munanvalkuaisia ja kevyitä taikinoita, kuten pannukakkutaikinoita ja valmiita jälkiruokasekoituksia. Työnnä vispilä kiinni vispiläpidikkeeseen ja aseta sitten vispiläpidike moottoriosaan niin, että se napsahtaa paikalleen. Aseta vispilä kulhoon ennen laitteen käynnistämistä. Pidä virtapainike painettuna ja säädä nopeutta nopeudenvalitsimella. Paina turbopainiketta, jos haluat hetkellisesti käyttää maksiminopeutta. Vispaa enintään 2 minuuttia kerrallaan ja pidä sitten muutaman minuutin tauko ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen. Irrota pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen. Irrota vispiläpidike moottoriosasta painamalla moottoriosan sivuilla olevia painikkeita. Irrota sen jälkeen vispilä vispiläpidikkeestä vetämällä sitä alaspäin. Puhdista osat kohdassa Puhdistus ja hoito annettujen ohjeiden mukaan. Viipalointi- ja raastinterän sekä ranskanperunaterän käyttö Aseta akseli monitoimikoneen kulhon keskellä olevaan tappiin ja paina sitä hieman, jotta se menee kunnolla paikalleen. Aseta akselille ranskanperunaterä tai viipalointi- ja raastinterä se puoli ylöspäin, jota haluat käyttää. Tärkeää! Teriä voi käyttää vain yksi kerrallaan. Aseta monitoimikoneen kulhon kansi paikalleen ja paina kulhon kahvassa oleva lukitsin alas. Käännä sen jälkeen kantta vastapäivään niin, että kannessa oleva suljetun riippulukon kuva on kulhon kahvassa olevan nuolen kohdalla. Vapauta sitten lukitsin ja varmista, että kansi on lukittu. Aseta moottoriosa kannen liittimeen ja varmista, että se napsahtaa paikalleen. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Lisää ainekset syöttösuppilon kautta ja käynnistä laite painamalla moottoriosan virtakytkintä. Voit halutessasi säätää nopeutta nopeudenvalitsimella. Syötä ainekset syöttöpainimen avulla. Älä koskaan käytä sormia. Tärkeää! Älä lisää aineksia liian pieninä paloina. Palojen on oltava sellaisia, että ne juuri mahtuvat syöttösuppilosta. 28

29 Laite pysähtyy, kun virtakytkin vapautetaan. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina käytön jälkeen. Puhdista laite käytön jälkeen kohdassa Puhdistus ja hoito annettujen ohjeiden mukaan. Teräosan käyttö Aseta akseli monitoimikoneen kulhon keskellä olevaan tappiin ja paina sitä hieman, jotta se menee kunnolla paikalleen. Aseta teräosa akselille. Käsittele teräosaa varovasti, sillä terät ovat hyvin terävät. Aseta monitoimikoneen kulhon kansi paikalleen ja paina kulhon kahvassa oleva lukitsin alas. Käännä sen jälkeen kantta vastapäivään niin, että kannessa oleva suljetun riippulukon kuva on kulhon kahvassa olevan nuolen kohdalla. Vapauta sitten lukitsin ja varmista, että kansi on lukittu. Aseta moottoriosa kannen liittimeen ja varmista, että se napsahtaa paikalleen. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Lisää ainekset syöttösuppilon kautta ja käynnistä laite painamalla moottoriosan virtakytkintä. Voit halutessasi säätää nopeutta nopeudenvalitsimella. Syötä ainekset syöttöpainimen avulla. Älä koskaan käytä sormia. Laite pysähtyy, kun virtakytkin vapautetaan. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina käytön jälkeen. Puhdista osat käytön jälkeen kohdassa Puhdistus ja hoito annettujen ohjeiden mukaan. Huomaa! Aseta aina teräosa akselille ennen kuin lisäät ainekset kulhoon. Pilko ainekset halkaisijaltaan enintään 2 cm:n suuruisiksi paloiksi ennen kuin laitat ne syöttösuppiloon. Teräosa on erittäin terävä! Pidä aina kiinni muoviosasta, kun käsittelet terää. TÄRKEÄÄ! Siemeniä, muskottipähkinää ja kahvipapuja ei saa hienontaa teräosalla, sillä se voi vaurioittaa teräosaa ja kulhoa. Tällaisesta käytöstä aiheutuneet vauriot eivät sisälly takuuseen. Kuutiointiterän käyttö Kuutiointiterällä voi kuutioida esimerkiksi porkkanoita, kurkkua (ilman siemeniä) ja perunoita. Yhdistä kuutiointiyksikkö ja leikkuuterä kääntämällä ensin esiin kuutiointiyksikön lukitustapit ja asettamalla sitten leikkuuterä kuutiointiyksikköön. Kiinnitä leikkuuterä paikalleen kääntämällä lukitustapit sisään. Aseta kuutiointiyksikkö ja leikkuuterä monitoimikoneen kulhoon siten, että kuutiointiyksikön reunassa oleva lovi osuu kulhon muovipiikkiin ja nuoleen. HUOM! Ole varovainen, sillä leikkuuterä on hyvin terävä. Varmista, että leikkuuterä on oikein ja suorassa asennossa kulhossa. Aseta kuutiointiterän akseli kuutiointiterän/leikkuuterän reikään. Aseta sitten monitoimikoneen kulhon kansi paikalleen ja paina kulhon kahvassa oleva lukitsin alas. Käännä sen 29

30 jälkeen kantta vastapäivään niin, että kannessa oleva suljetun riippulukon kuva on kulhon kahvassa olevan nuolen kohdalla. Vapauta sitten lukitsin ja varmista, että kansi on lukittu. Aseta moottoriosa kannen liittimeen ja varmista, että se napsahtaa paikalleen. Lisää ainekset syöttösuppilon kautta ja käynnistä laite painamalla moottoriosan virtakytkintä. Voit halutessasi säätää nopeutta nopeudenvalitsimella. Syötä ainekset syöttöpainimen avulla. Älä koskaan käytä sormia. Laite pysähtyy, kun virtakytkin vapautetaan. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina käytön jälkeen. Puhdista osat käytön jälkeen kohdassa Puhdistus ja hoito annettujen ohjeiden mukaan. Puhdistus ja hoito Moottoriosan ja kannen saa puhdistaa ainoastaan kostealla liinalla tai talouspaperilla. Muut osat irrotetaan toisistaan ja pestään lämpimässä vedessä tai astianpesukoneessa (huomioi, että vispiläpidikettä ei saa pestä astianpesukoneessa). Osat on aina asetettava astianpesukoneen yläosaan eikä koskaan alaosaan, jossa kuumuus voi vaurioittaa muoviosia. Kuutiointiterän puhdistuksessa kannattaa käyttää mukana tulevaa puhdistustyökalua. Irrota kuutiointiterä kuutiointiyksiköstä ennen kuin käytät puhdistustyökalua. Esimerkiksi porkkana voi värjätä laitteen muoviosia. Voitele osia siksi hieman kasviöljyllä ennen astianpesukoneeseen laittamista. Älä koskaan anna metallilevyjen liota vedessä pitkään. Kuivaa osat huolellisesti ennen säilytykseen siirtämistä. Tärkeää! Älä koskaan huuhtele moottoriosaa tai monitoimikoneen kantta juoksevassa vedessä tai upota niitä veteen tai muihin nesteisiin. Osia ei myöskään saa pestä astianpesukoneessa. Huomaa: kulhoa ei saa käyttää mikroaaltouunissa. Käytetyn laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen. Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita tuote tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa 30

31 Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V ~, 50 Hz 800 W Oikeus muutoksiin pidätetään. 31

32 32 Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use, in case of a problem, after use, when parts are mounted or removed from the appliance and before cleaning and maintenance. 4. The motor part must not be immersed in water or any other liquids. 5. Do not let children use the appliance. Keep the appliance and the cord out of the reach of children. 6. Do not let children carry out cleaning and maintenance. Children should always be supervised in order that they do not play with the appliance. 7. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience with/knowledge about the appliance, if they have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety and when they are aware of possible risks. 8. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 9. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 10. The appliance should only be used under supervision. 11. The appliance should be used only for preparation of raw materials.

33 12. Do not use the appliance continuously without a break. Maximum time of use: 2 minutes. Wait for at least 15 minutes before you switch on the appliance again. 13. It is very important to clean the appliance and the container thoroughly after use as they are in contact with raw materials. 14. Be careful to handle the appliance correctly. Be careful when handling the appliance, as the knife and the blade are extremely sharp! Do not touch the knife or the blade during use. Take care when you handle the sharp knife and the blade when you empty the container and during cleaning. 15. This appliance is made only for preparation of small quantities. 16. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 17. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 18. The appliance is for domestic use only. 19. If the appliance is used for other purposes than intended or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages of the product are not covered by the warranty. 33

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 6719_IDV_UVN_310713.indd 1 8/15/2013 11:19:48 AM

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42

7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42 7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42 Bruksanvisning svenska... sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30 Instruction manual

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance Stick mixer SLIM BRUSHED CHROME Mix, blend, chop and whip with elegance Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 19 Käyttöohjeet suomi...sivu 20

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 Bruksanvisning svenska...sida 3 8 Brugsanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 4-7 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-19 Instruction manual - english... page 20-23 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

first kitchen // stick mixer // Type 7704 Perfect for ice crushing // Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control //

first kitchen // stick mixer // Type 7704 Perfect for ice crushing // Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control // first kitchen // stick mixer // Perfect for ice crushing // ICE CRUSHING PERFECT RESULT Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control // 500 ml chopper // Extra large jar

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual - english...page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing //

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing // Kitchen quickprep 500 // stick mixer // 2 speeds // 500 ml chopper // Detachable stainless steel shaft // Jar // Knives for ice crushing // 500 watt DC motor // Type 7701 Brugsanvisning dansk...side 3

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 17 Käyttöohjeet suomi...sivu 18 22 Instruction manual english...page 23 27 3 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

6722_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 11:06:12

6722_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 11:06:12 6722_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 11:06:12 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instructions of use

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

first kitchen // blender //

first kitchen // blender // first kitchen // blender // 500 watt // 1.5 L capacity // 2 speed settings and pulse // Ice crush // 6 blades in stainless steel // Easy to clean // Type 7781 Brugsanvisning dansk... side 3 6 Bruksanvisning

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Multiquick 3 Minipimer 3

Multiquick 3 Minipimer 3 Multiquick 3 Minipimer 3 MQ 35 Omelette MQ 30 Pasta MQ 300 Soup MQ 300 Curry Type 46 www.braunhousehold.com Hand blender Dansk De Longhi Braun Household GmbH Carl-Ulrich-Straße 4 6363 Neu-Isenburg/Germany

Læs mere

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-16 Instructions

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 4:24:26 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

chilli // handmixer //

chilli // handmixer // Kitchen chilli // handmixer // Powerfull 300 watt motor // 5 speed settings // Easy to clean // Stainless steel beaters and hooks // Type 6761 6761_IM 041110.indd 1 05-11-2010 11:27:42 Brugsanvisning -

Læs mere

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 EASY EGGS/ INOX Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

7762_AK_UVN_0915.indd :08:03

7762_AK_UVN_0915.indd :08:03 7762_AK_UVN_0915.indd 1 2015-10-29 13:08:03 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 Bruksanvisning - svenska...sida 3-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-32 Instruction manual

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 Bruksanvisning - svenska...sida 4-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 25-32 Instructions of use

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER:

SIKKERHEDSANVISNINGER: KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page47 BESKRIVELSE A Motordel B Knap 2: Hurtig hastighed C Knap 1: Langsom hastighed D Skål- og blenderdel D1 Knivdel med pakning D2 Knap

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-14. Bruksanvisning - norsk...side 15-19. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-14. Bruksanvisning - norsk...side 15-19. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 4-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-14 Bruksanvisning - norsk...side 15-19 Käyttöohjeet - suomi...sivu 20-25 Instructions of use - english...page 26-31 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-31 Instruction manual

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007 Hushållsassistent Kjøkkenmaskin Yleiskone Køkkenmaskine 800 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Tangoserien. Barmixrar. Betjeningshåndbog 840083701-SWE. www.commercial.hamiltonbeach.com. Ozs Cups

Tangoserien. Barmixrar. Betjeningshåndbog 840083701-SWE. www.commercial.hamiltonbeach.com. Ozs Cups Ozs Cups 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 2 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 /2 1/4 Tangoserien Barmixrar Betjeningshåndbog 840083701-SWE www.commercial.hamiltonbeach.com Blandemaskinesikkerhed VIGTIGT: Denne betjeningshåndbog

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 16 Käyttöohjeet suomi...sivu 17 21 Instruction manual english... page 22 26 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking Cookware Urban Steel For functional and stylish cooking Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction manual

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsforskrifter...4 Elektriske krav...6 Bortskaffelse af elektriske apparater...6 Dele og funktioner

Læs mere

6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07

6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07 6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07 1 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Kitchen. quickmix // stick mixer // Type Detachable shaft // 2 speeds // 400 watt // Soft touch switch //

Kitchen. quickmix // stick mixer // Type Detachable shaft // 2 speeds // 400 watt // Soft touch switch // Kitchen quickmix // stick mixer // Detachable shaft // Soft touch switch // 2 speeds // 400 watt // Type 6705 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk...

Læs mere