Mere om MS (multipel sklerose)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere om MS (multipel sklerose)"

Transkript

1 Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/ EX Mere om MS (multipel sklerose)

2 Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv MS (SPMS) 6 Primær-progressiv MS (PPMS) 7 Benign MS (Godartet MS) 7 Hvordan diagnosticeres MS? 7 Hvilke symptomer er mest almindelige? 8 Regelmæssige symptomer omfatter: 9 Hvad er årsagen til, og hvem får MS? 9 Hvordan vil MS påvirke mig? 10 Hvad er behandlingsmulighederne for MS? 10 Hvordan vurderer jeg, hvilken behandling der er bedst for mig? 11 Hvad kan jeg gøre for at undgå attakker? 12 Hvilken indflydelse vil MS have på mit job/uddannelse? 12 Er der risiko for, at mine børn arver MS? 12 Hvad skal jeg fortælle familie og venner? 13 Ordliste 14 Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. 2 3

3 GENERELT OM MS Hvordan kommer jeg videre? Hvad er MS? Har du netop fået diagnosen multipel sklerose har du sandsynligvis en del spørgsmål, og måske føler du dig angst ved situationen og fremtiden. Det er naturligt, sådan reagerer de fleste, der får en diagnose på en kronisk sygdom. Men der er mange muligheder for støtte og vejledning. Du har bl.a. mulighed for at kontakte Scleroseforeningen, som er en privat patientforening, der arbejder for indsamlede midler. Foreningen har mere end medlemmer og bidrags ydere og omkring frivillige, der yder en stor indsats i arbejdet med sklerosesagen. Scleroseforeningen har bl.a. tilbud om rådgivning og gratis psykologhjælp. Mange overkommer ikke selv at søge hjælp, men beder i stedet sine nærmeste om at være behjælpelige med at søge information. Der er også lyspunkter. Behandlingsmulighederne bliver mere og mere virksomme, så sygdommen bremses betydeligt, og symptomerne bliver mildere. I denne pjece kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål. Men du skal huske, at MS er en sygdom, der udvikler sig forskelligt fra person til person. MS er en sygdom i centralnervesystemet (CNS), det vil sige i hjerne og rygmarv. Sygdommen bliver oftest diagnosticeret hos personer mellem 20 og 50 år. Nogle personer kan have sygdommen i en lang periode uden at opleve symptomerne og bliver derfor ikke diagnosticeret. MS er en autoimmun sygdom, hvilket vil sige en sygdom, hvor cellerne (T-celler, som er en del af de hvide blodlegemer) i kroppens immunforsvar angriber kroppens ellers raske celler. Ved MS angriber t-cellerne myelin et isolerende lag omkring nervecellerne. Årsagen til dette er endnu ukendt. Myelin, som er et fedtlag, sikrer, at impulser (beskeder om bevægelse eller sansesignaler) løber hurtigt og uforstyrret mellem hjernen og kroppens andre dele. Hvis myelin bliver beskadiget, vil impulserne til og fra hjernen løbe langsommere eller slet ikke komme frem. Når nervetrådene er ubeskyttede, virker de ikke optimalt længere. På sigt kan nervetrådene blive helt ødelagte og stoppe med at fungere. Disse angreb på myelin vil give arvæv (læsioner). Multipel sklerose, betyder mange ar. Læsionen bliver kaldt inflammatorisk plak en betændelseslignende belægning. Det er de inflammatoriske forandringer på hjerne og rygmarv, der er årsag til mange af MS-symptomerne. Det er forskelligt fra person til person, hvordan skaderne på nerverne udvikler sig og hvor på hjerne og rygmarv læsionerne sidder. Derfor er symptomerne også forskellige, hvad angår både type og omfang. 4 5

4 GENERELT OM MS Almindelige typer af MS Der findes fire forskellige typer af MS, som adskiller sig fra hinanden gennem forløb og symptomer. Relapsing-remitting MS (RRMS), kaldes også attakvis MS Sekundær-progressiv MS (SPMS) Primær-progressiv MS (PPMS) Benign MS, kaldes også godartet MS Attakvis MS (RRMS) Attakvis MS er den mest almindelige type % af personer med MS har attakvis MS. Denne type kendetegnes ved, at patienten får tilbagevendende attakker. Et attak er en periode (på mere end timer), hvor patienten kan opleve enten nye symptomer, eller at eksisterende symptomer fra tidligere attakker bliver forværret. Tidsintervallet mellem attakkerne kan variere fra attak til attak og fra person til person. Perioderne mellem attakkerne er stabile, hvor symptomerne helt eller delvist forsvinder. Sekundær-progressiv MS (SPMS) Hvis sygdommen udvikler sig mellem attakkerne, og sværhedsgraden af symptomerne forværres, taler man om sekundær-progressiv MS (SPMS). Det er først sent i sygdomsforløbet, at denne type indtræder, da de behandlingsmuligheder, der findes i dag, hæmmer sygdommens udvikling. Primær-progressiv MS (PPMS) Denne type rammer ca % af patienter med MS. PPMS kendetegnes ved, at der sker en løbende forværring af symptomerne, mens der kun sjældent forekommer egentlige attaker. Benign MS (Godartet MS) Den sidste type af MS rammer % af patienter med MS. Personer med benign MS oplever sjældent attak. Attakkerne vil ofte ramme sanseorganerne, men vil sjældent give varige mén. Hvordan diagnosticeres MS? Der skal mere end blot en enkelt test eller prøve til for at stille diagnosen. Lægen (neurologen) vil foretage en række neurologiske tests (undersøgelser af nervesystemet) for at vurdere om dit nervesystem fungerer optimalt, eller om der er tegn (neurologiske udfald) på afvigende reflekser, der kan skyldes forandringer i centralnervesystemet. Desuden vil lægen ordinere andre undersøgelser blandt andet en MR-skanning af hjernen, en nerveledningsundersøgelse (EP) og lumbalpunktur. MR står for magnetisk resonans. Det er en skanning af hjernen, hvor man ved hjælp af magnetisk resonans afdækker forandringer i hjernen, som for eksempel de betændelseslignende reaktioner (læsioner), der kan ses ved MS. 6 7

5 SPØRGSMÅL OG SVAR Ved en nerveledningsundersøgelse (EP) stimuleres forskellige dele i hjernen for at se, hvilken respons hjernen giver. Denne undersøgelse er vigtig for at finde ud af, om de symptomer, patienten har, kommer fra det centrale (hjerne og rygmarv) eller fra det perifere nervesystem. Kommer symptomerne fra det centrale nervesystem, er denne undersøgelse med til at understøtte diagnosen MS. Ved lumbalpunktur tager lægen en prøve af rygvæsken. Væsken undersøges for forekomsten af antistoffer (immunstoffer) og cellekomponenter. Hvis patienten har MS, vil der ofte forekomme tegn på inflammation i rygvæsken. Hvilke symptomer er mest almindelige? Der er mange forskellige symptomer på MS, og de varierer både i type og omfang fra person til person. Ligesom de for den enkelte kan variere i styrke og hyppighed. Symptomerne kan have indflydelse på mange dele af kroppen, fx bevægelse, syn, træthed og seksuelle vanskeligheder. Nogle symptomer kan være midlertidige, mens andre er varige. Symptomerne afhænger af læsionernes placering i hjernen, og hvor længe sygdommen har været aktiv. Regelmæssige symptomer omfatter: Træthed er et af de mest almindelige symptomer og kan have indvirkning på din generelle funktionsevne Synsforstyrrelser kommer i reglen tidligt i forløbet og skyldes betændelse på synsnerven Gangproblemer er et andet almindeligt symptom hos personer med MS Føleforstyrrelse kan ramme både ansigt og kroppen Balanceproblemer kan skyldes træthed eller svimmelhed Kroniske smerter kaldes også central smerte og kan forekomme tidligt i sygdomsforløbet Kognitive forandringer svigtende koncentration og hukommelse, Depression påvirker blandt andet udholdenhed og motivation/initiativ Inkontinens ufrivillig vandladning eller afføring Seksuelle vanskeligheder kommer til udtryk ved potensproblemer, manglende orgasme eller lyst Spasticitet (muskelstivhed) varierer fra muskelstivhed til smerte og deciderede ukontrollerede kramper i arme og ben. Kan også bevirke smerte eller ømhed i ryggen og stivhed i ledene Hvad er årsagen til, og hvem får MS? Årsagen til at nogen rammes af MS er endnu ikke endeligt fastslået. Forskere mener, at der er en række faktorer, som spiller ind blandt andet arv, miljø og race. Forekomsten af MS varierer meget fra et geografiske område til et andet. Forekomsten er højere i lande med tempereret klima, som for eksempel Nordamerika og Nordeuropa end i varmere lande. I Nordeuropa er forekomsten højere sammenlignet med Sydeuropa. 8 9

6 SPØRGSMÅL OG SVAR De fleste får diagnosen i års alderen, men MS kan forekomme både tidligere og senere i livet. Kvinder rammes dobbelt så ofte som mænd, og der forekommer en stigning i tilfældene blandt kvinder. I Danmark findes ca diagnosticerede MS-patienter, og der diagnosticeres ca. 350 nye personer hvert år. Hvordan vil MS påvirke mig? MS påvirker hver enkelt forskelligt. Nogle har stort set ikke symptomer i lange perioder, mens sygdommen hos andre er mere aggressiv og giver flere og vedvarende symptomer. Fælles for alle er, at der findes en række behandlinger, som hæmmer udviklingen af sygdommen og mindsker symptomerne. Hvad er behandlingsmulighederne for MS? MS kan behandles på forskellig vis afhængig af symptomernes sværhedsgrad og sygdommens udvikling. Et attak behandles med kortikosteroider (virker ved at bekæmpe betændelsesreaktionerne i læsionerne i hjerne og rygmarv). Kortikosteroider må ikke benyttes over en længere periode og gives derfor kun i forbindelse med attakker. Den egentlige behandling af MS er en livslang behandling. Der er tale om en sygdomsmodificerende (sygdomsdæmpende) behandling. Behandlingen påvirker kroppens naturlige immunforsvar og reducerer således de inflammatoriske læsioner i hjerne og rygmarv. Med sygdomsmodificerende behandling vil du opnå, at symptomerne bliver mildere, du vil opleve færre attakker og udviklingen i MS vil forsinkes. Da MS udvikler sig forskelligt hos hver enkelt, vil behandlingen også varierer fra patient til patient. Forskningen gør løbende store fremskridt ved bedre at forstå MS, og der er flere lovende produkter under udvikling, som vil kunne forebygge attaker og hæmme forløbet af MS. Lige nu findes der tre forskellige former for sygdomsdæmpende behandling, som effektivt kan ændre sygdomsforløbet for attakvis MS. De tre former er interferon beta-1b, interferon beta-1a og glatiramer acetate. Fælles for alle behandlingerne er, at de gives ved injektion (indsprøjtning). Behandlingsformerne har alle vist sig effektive i at forebygge attakkerne. Det er også påvist, at nogle behandlingsformer hæmmer udviklingen af sygdommen. En anden behandling er natalizumab, som udelukkende anvendes, når patienter trods vedvarende behandling fortsat oplever attakker og udvikling af sygdommen. Denne behandling gives intravenøst på hospitalet. Nogle får bivirkninger i forbindelse med behandling med interferon beta. De mest almindelige bivirkninger er influenzalignende symptomer og gener i og omkring injektionsstederne. Dit behandlingscenter kan give god råd om, hvordan du kan lindre bivirkningerne. De fleste bivirkninger aftager efter fire til seks måneders behandling. Behandlingen kan for nogle patienter bevirke, at kroppen danner neutraliserende antistoffer mod behandlingen. Det medfører, at behandlingen bliver mindre effektiv eller uvirksom. Hvordan vurderer jeg, hvilken behandling der er bedst for mig? Valget af behandling afhænger af, hvilken type MS du har. Din neurolog vil informere dig om fordele og ulemper, effekt og risiko ved behandlingstyperne og på den baggrund finde frem til, hvilken behandling du skal benytte. Det er vigtigt, at 10 11

7 SPØRGSMÅL OG SVAR du taler åbent med din læge og sygeplejerske om, hvilke bekymringer du har, så du på bedste vis kan få den nødvendige hjælp til at leve med MS nu og i fremtiden. Uanset hvilken behandling I finder frem til, skal du huske på, at tidlig behandling er vigtig, og at vedvarende behandling har positiv effekt på din livskvalitet. Hvad kan jeg gøre for at undgå attakker? Medicin har afgørende betydning for hyppigheden og styrken af attakerne. Udover medicinsk behandling spiller regelmæssig motion og ernæringsrigtig kost en vigtig rolle for dit generelle velbefindende. På Scleroseforeningens hjemmeside kan du evt. bestille en kostvejledning for MSpatienter. Hvilken indflydelse vil MS have på mit job/uddannelse? Mange kan fortsætte deres job eller uddannelse uden væsentlige ændringer. Hvis trætheden begynder at blive et problem, er det vigtigt, at du prioriterer at få din nattesøvn og måske også afsætter tid i løbet af dagen til at få en ekstra lur. Hvad skal jeg fortælle familie og venner? Det er vigtigt at være åben overfor dit nære netværk om din diagnose. Dit netværk kan støtte dig og hjælpe dig med at komme videre. Mange synes, det er mest overskueligt at give en enkelt og let beskrivelse af MS, og hvordan det påvirker lige nu. Prøv at imødegå misforståelser om MS, så kollegaer og venner ikke sidder med en forkert opfattelse af din diagnose og dine symptomer. Børn kan godt blive forskrækkede, så overvej grundigt, hvordan du vil informere dem om din MS uden at skræmme dem. Hos Scleroseforeningen og på behandlingscentrene kan du få rådgivning og pjecer, som kan hjælpe dig og dine pårørende. Når du forbereder dig på at fortælle familie og venner om din sygdom, er det måske en hjælp at tænke på de spørgsmål, de må have, som for eksempel Hvilken indflydelse vil din sygdom have på dem? Vil du være i stand til at være aktiv på alle måder, som du er i dag? Generelt er arbejdsgivere og uddannelsespersonale meget imødekommende for at finde løsninger, der hjælper dig til at fortsætte i dit job eller din uddannelse. Er der risiko for, at mine børn arver MS? Der er en lidt større risiko for, at børn af skleroseramte forældre får sygdommen sammenlignet med andre børn

8 ORDLISTE Nedenfor finder du en række nyttige ord, som du kan støde på i forbindelse med din søgen efter informationer om MS: Attak Autoimmun sygdom Centralnervesystem (CNS) EP-undersøgelse en periode (længere end timer), hvor tidligere symptomer forværres og/eller du oplever nye symptomer. En sygdom, der medfører, at kroppens immunforsvar reagerer uhensigtsmæssigt og angriber kroppens raske celler. Består af hjerne (storhjerne, lillehjerne og hjernestammen) og rygmarv. (Evoked potentials) kaldes også en nerveledningsundersøgelse. En test af reaktionerne i hjernen, når sanserne påvirkes fx ved at lyse ind i øjnene. Lumbalpunktur MR-skanning Myelin Neutraliserende antistoffer en prøve af rygvæsken. en skanning foretaget på et hospital eller specialklinik. Ved hjælp af magnetisk resonans afdækkes forandringer i hjernen som fx læsioner, der skyldes MS. Fedtholdigt materiale, der sidder som isolering rundt om nervecellerne i hjerne og rygmarv. Kroppen kan danne neutraliserende antistoffer i forbindelse med forskellige lægemidler. Det kan medføre, at behandlingen ikke er fuldt ud så effektiv som forventet eller i værste fald uvirksom. Inflammatorisk plak Interferon beta Lokal betændelseslignende på nervecellerne. Kaldes også læsioner. proteiner, der ændrer immunforsvarets reaktioner. Proteinerne findes naturligt i kroppen. Fremstilles genetisk og anvendes i forbindelse med behandling af MS. Sygdomsmodificerende behandling En behandling, der ikke helbreder, men som lindrer symptomer og hæmmer udviklingen i sygdommen

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne Hjernesvulster Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på en hjernesvulst? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? 16 Er der andre behandlingsformer?

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Gode råd til uddannelse og arbejde. Gravid med leddegigt. 9veje til et godt sexliv. Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT

Gode råd til uddannelse og arbejde. Gravid med leddegigt. 9veje til et godt sexliv. Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT Gode råd til uddannelse og arbejde Gravid med leddegigt 9veje til et godt sexliv Motion Sundhed Ferie Behandling Smertelindring Det sociale liv Parforhold

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Udgivet af Danmarks

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hvad er symptomerne på kræft i struben?

Hvad er symptomerne på kræft i struben? Kræft i struben Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på strubekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvordan lever jeg som strubeløs (total

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

Værd at vide om Alzheimers demens

Værd at vide om Alzheimers demens Værd at vide om Alzheimers demens Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-41 EXE.1874 Indhold Demens

Læs mere

guide BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN KRÆFT TEGN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN KRÆFT TEGN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 + 50 KRÆFT TEGN BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 SUPER MEDICIN MOD KRÆFT INDHOLD SIDE 4 Især lungekræftpatienter kan nu glæde sig over en ny

Læs mere

FOREBYGGELSE + Ældres sundhed

FOREBYGGELSE + Ældres sundhed FOREBYGGELSE + SUNDHEDSFREMME I KOMMUNERNE Ældres sundhed 2007 ÆLDRES SUNDHED Ældres sundhed forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne Redaktion: Line Raahauge Madsen Mette Lolk Hanak Kirsten Nielsen

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2011

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2011 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2011 MED SCLEROSE PÅ ARBEJDE. SIDE 22 Mød syv kvinder og se, hvordan de tackler sclerose på jobbet. BØRNEFAMILIER HAR DET HÅRDT. SIDE 6 Kombinationen sclerose,

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Sygdomme Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) Beckers muskeldystrofi Charcot-Marie-Tooth Duchennes muskeldystrofi Duchennebærer-diagnosen Dystrophia

Sygdomme Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) Beckers muskeldystrofi Charcot-Marie-Tooth Duchennes muskeldystrofi Duchennebærer-diagnosen Dystrophia Muskelsvind Teksten er udarbejdet af konsulenter ved Institut for Muskelsvind. Teksten stammer fra Muskelsvindfondens hjemmeside: www.muskelsvindfonden.dk Væsentlige dele af stoffet er revideret ultimo

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Indledning I Dansk Krisekorps har vi siden 1994 ydet psykisk førstehjælp

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Lev med demens LEV MED DEMENS

Lev med demens LEV MED DEMENS Lev med demens LEV MED DEMENS 41 Udgivet af Alzheimerforeningen 2012. Fotograf: baandsalat.dk og Alzheimerforeningen Lev med demens Indholdsfortegnelse Livet med demens 3 Hvad er demens 7 Til dig med en

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere