Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig."

Transkript

1 Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? SIDE 1 af 6 sider

2 Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor bytte bolig? Med de ventelisteregler, der gælder i dag, kan det være meget svært at flytte fra en almen lejebolig i én kommune til en bolig i en anden kommune og komme i betragtning til netop den type bolig, som imødekommer ens akutte behov. Det er længe at vente 10 år på en bolig uden trappe, hvis man har dårligt ben og ikke længere kan gå. I den situation kan det være en god idé at bytte sin bolig væk. Den, der får et barn mere, end der er plads til i den treværelses lejlighed, kan også med fordel bytte bolig med et ældre ægtepar, der bor i en 4-rums bolig med stor have, som de ikke længere har kræfter til at holde. Det er hurtigt at bytte De bytteregler, vi har i dag, er formuleret ud fra et ønske om at give lejerne mulighed for at flytte til en bolig, der bedre passer til husstandens størrelse og krav. Men der er overraskende ikke så mange, der har benyttet sig af muligheden, som man ventede. Årsagen kan være, at det er svært at finde den ideelle makker at bytte med. Men på det område sker der meget i disse år og det bliver nemmere at finde nogen at bytte med. Alle lejere kan bytte Du kan få tilladelse til at bytte bolig med lejere både i private og almene udlejningsejendomme, men ikke med en privat andelsbolig og ikke med en ejerbolig. Særlige regler for bofællesskaber og særlige boliger til ældre, handicappede og unge Du kan opnå tilladelse til at bytte, selvom du bor i en særlig bolig for unge, ældre eller i et bofællesskab, men den person, du bytter med, skal opfylde de særlige betingelser, der gælder for at bo i din bolig. Hvis ikke betingelserne for ungdomsboliger og almene ældreboliger er opfyldt, kræver bytningen kommunalbestyrelsens samtykke. Din bolig skal være i orden Du kan få tilladelse til at bytte, hvis din bolig er vedligeholdt. Inden bytningen kan godkendes, skal ejendomskontoret syne boligen. Er boligen misligholdt eller har fejl og mangler, skal de udbedres, før bytningen godkendes altså før du får tilladelsen. Husk altid udlejer skal godkende! Du skal altid have godkendelse fra begge udlejere, før bytningen kan finde sted. Udlejeren kan modsætte sig bytningen Udlejeren kan modsætte sig bytningen, hvis: Den lejer, der fraflytter, ikke har boet i boligen i mindst 3 år Boligen efter bytningen vil blive beboet af mere end 1 person pr. rum eller Udlejer i øvrigt har en rimelig grund til at modsætte sig bytningen, f. eks. hvis du skylder husleje eller lignende. Formelt er der tale om to flytninger Bytning behandles i DAB som en normal ind- og udflytning, dvs. at der skal laves flytteopgørelse og betales indskud som normalt, når man forlader eller lejer en almen bolig i DAB. Tænk som en sælger Før du overhovedet går i gang med at overveje at bytte din bolig væk, skal du tænke på din bolig som et bytteobjekt, og at nogle boliger er mere efterspurgte end andre. De, der bor i en 4-værelses almen lejebolig på Strandvejen med balkon og sundudsigt til kr. om måneden, er næppe interesserede i at bytte deres bolig med en toværelses-lejlighed på fjerde sal uden altan. Du har størst chance for at bytte din bolig til noget større eller mindre hvis der ikke er for stor forskel på det, du ønsker dig, og det du kan tilbyde i stedet. Når du skal have dem, du ønsker at bytte med, på besøg for at se din bolig, er det også vigtigt, at den er i pæn stand, og at du har alle de oplysninger parat, som de nye beboere vil vide noget om. SIDE 2 af 6 sider b y t t e b o l i g

3 Hvordan finder du nogen at bytte med? Hvordan finder du nogen at bytte med? Det gælder om at gøre opmærksom på, at man gerne vil bytte der, hvor de, der også gerne vil bytte, læser det. Der er mange muligheder, men vi kan dele dem op i to bunker. Du kan gøre opmærksom på dit tilbud til dem, der i forvejen har besluttet sig for at bytte, og som leder efter dig som byttepartner, eller du kan friste nogen, der aldrig havde tænkt på muligheden. Når du skal beskrive din bolig, skal du i princippet sælge din bolig, det vil sige præsentere boligen, så den vækker de andres interesse. BL s bytteservice på Internet Boligselskabernes Landsforening har en byttedatabase for almene boligers lejere på Internettet, som er gratis at bruge. Du kan indtaste bytteannoncen direkte på nettet og se udvalget af byttepartnere. Adressen er www. bl.dk. Se under Din bolig og Bytte bolig. Annonce i lokalavisen Du kan annoncere i lokalavisen, men husk, at det skal være den lokalavis, der bliver omdelt i det område, hvor du gerne vil bo. En annonce kan nemt koste 500 kr., men den skaber kontakt til dem, der bor i det område, hvor du gerne vil bo. Du kan også annoncere i landsdækkende aviser, men det er som at skyde med spredehagl. Der vil givet være mange, der læser din annonce, men næppe mange der opfylder dine ønsker. Brev til beboerne Endelig kan du selv skrive et brev måske med et godt billede af din bolig og smide det ind ad døren til beboerne der, hvor du gerne vil bo. Det har den fordel, at du rammer nogle beboere, som slet ikke havde tænkt på at bytte. Når du har fundet en byttepartner Det er ikke så få ting, der skal klares, når du har fundet en at bytte med. Først skal du sikre dig, at alle reglerne (som du kan læse her i pjecen) er opfyldt. Så skal du søge boligselskabet om tilladelse, ved at udfylde ansøgningen om tilladelse til bytning. Boligen skal førsynes af ejendomsmesteren, som skal bekræfte på ansøgningsskemaet, at boligen er førsynet inden ansøgningen fremsendes til DAB. Boligen skal være velholdt og i orden Din bolig skal være vedligeholdt, dvs. at vægge og lofter skal være malede, at træværk, døre og paneler skal være hele og malede, at gulvene skal være behandlede, og at de tekniske installationer skal fungere og være i orden. Er du i tvivl om, hvilke krav boligafdelingen stiller, kan du få et vedligeholdelsesreglement på ejendomskontoret. Er der noget, der ikke er i orden, vil ejendomsmesteren stille krav om, at arbejdet skal udføres, før du kan få tilladelse til bytningen. Nogle kommuner stiller krav om godkendelse Nogle kommuner stiller krav om godkendelse af alle nye beboere i almennyttige boligafdelinger. I Boligbutikken kan du få at vide hvilke kommuner, der stiller krav om godkendelse og efter hvilke regler, de giver tilladelsen. Boligselskabet behandler bytning som almindelig flytning Alle bytninger behandles som almindelige flytninger, når det gælder kontrakt, indskud osv. Når du har fået tilladelse fra DAB, vil vi udfærdige kontrakt, beregne normalistandsættelsesbeløb osv. akkurat, som hvis du skulle flytte fra eller flytte ind i en bolig ved normal udlejning. Aftale parterne imellem Måske har du vaskemaskine, opvaskemaskine eller andre tekniske installationer eller tæpper, indbyggede skabe osv., som du gerne vil have, at den nye beboer skal overtage. Det skal parterne aftale med hinanden, og sådanne aftaler er boligselskabet uvedkommende. Der må ikke forekomme nogen form for dusør eller overdragelsessum i forbindelse med bytningen det er strengt ulovligt og vil kunne medføre lejemålets ophævelse. SIDE 3 af 6 sider b y t t e b o l i g

4 Huskeliste når du vil bytte bolig Flytning på een dag Flytning af to familier på een dag kræver organisering. Flytningen bør aftales til en hverdag, så der kan udarbejdes udflytningsrapport i den tomme lejlighed i ejendomskontorets normale arbejdstid. Ofte bliver der skrevet udflytningsrapport, mens flyttefolkene bærer de sidste ting ud. Kan flytningen ikke finde sted på en hverdag, må du træffe særlig aftale med ejendomskontoret om, hvornår der i dagtimerne kan skrives udflytnings- og indflytningsrapport. Lav en plan der er mange ting, der skal passe sammen Gå i gang i god tid med at planlægge ud- og indflytning, for der er mange ting, der skal klappe. Det er anstrengende, men til gengæld er det hele klaret på een dag. På bagsiden har vi lavet en huskeliste, der går igennem alle bytningens forskellige faser, og som husker dig på alle de formelle ting, der skal klares. Huskeliste før du bytter: 1. Hvilken bolig vil jeg gerne have: Rækkehus: Etagebolig: Antal rum: Max husleje: kr./md. 2. I hvilke(n) kommune(r) skal min nye bolig ligge: 3. Hvor vil jeg fortælle, at jeg vil bytte: Internet: Lokalavis: Landsavis: Brev: 4. Hent vedligeholdelsesreglement på din afdelings hjemmeside eller på ejendomskontoret og gennemgå boligen. 5. Reparér småskader og udfør evt. manglende vedligeholdelse. 6. Nærlæs reglerne for bytning for at undgå misforståelser med evt. byttepartnere. 7. Bestil bytteskema i Boligbutikken i DAB, Når du har fundet en byttepartner: 8. Besøg hinandens boliger, check at vedligeholdelsesstand/bytteregler er OK hos begge parter. 9. Bestil forsyn hos ejendomskontoret /udfør pålagte vedligeholdelser/reparationer. 10 Udfyld bytteskema, der sendes til begge boligers udlejere /afvent tilladelse fra DAB. 11. Udfyld evt. ansøgning om godkendelse af ny lejer til kommunen/kommunerne /afvent tilladelse. 12. Aftal evt. overtagelse af inventar mv. fra boligerne med byttepartner. 13. Aftal overtagelsesdato og dato for flytning med byttepartner. 14. Aftal flyttesyn med ejendomskontoret på flyttedagen. 15. Bestil flyttemænd. Det kan være fordelagtigt at få tilbud fra to forskellige flyttefirmaer. 16. Bestil eventuelt håndværkere til malerarbejde mv. i den nye bolig straks efter indflytning. 17. Arranger eventuelt hjælp til rengøring af bolig efter flytning og meld flytning til posten. j u l i SIDE 4 af 6 sider b y t t e b o l i g

5 Ansøgningsskema om tilladelse til bytning (ansøgning afleveres mindst 4 uger før bytning) Vi søger om tilladelse til at bytte bolig den / 20 eller et tidspunkt hurtigst muligt derefter. Begge parter er vidende om, at vi skal opfylde reglerne i lovgivningen om bytning, og alle oplysninger på dette ansøgningsskema er sande og afgivet på tro og love. Vi bekræfter med vores underskrift, at der ikke på nogen måde sker betaling af dusør i forbindelse med bytningen. Boligselskabet er berettiget til at opsige lejekontrakten, hvis byttepartneren ikke overtager og tager varigt ophold i boligen. Udfyldes af beboeren Bolignummer (se evt. din sidste huslejeindbetaling): Antal rum: Navn: Telefon: Fødselsdato: Ægtefælle/samlever navn: Fødselsdato: Adresse (gade, postnummer og by): Husstandens størrelse: voksne og børn under 23 år. Underskrift Ægtefælles/samlevers underskrift DAB godkender den foreslåede bytning: Udfyldes af byttepartneren (kopi af byttepartnerens lejekontrakt skal vedlægges) Bolignummer (se evt. din sidste huslejeindbetaling): Antal rum: Navn: Telefon: Fødselsdato: Ægtefælle/samlever navn: Fødselsdato: Adresse (gade, postnummer og by): Husstandens størrelse: voksne og børn under 23 år. Underskrift Ægtefælles/samlevers underskrift Godkendelse af den foreslåede bytning: Godkendelse af det andet selskab. SIDE 5 af 6 sider

6 Ansøgning om tilladelse til bytning Skal indsendes til Beboerservice i DAB til endelig godkendelse Ejendomskontoret bekræfter, at lejemålet: _ er besigtiget, og at det er: I normal vedligeholdt stand, og bytning kan anbefales Sæt x: Dato: Ejendomsfunktionær: Udfyldes kun, ved bytning mellem 2 boliger administreret af DAB Ejendomskontoret bekræfter, at lejemålet: _ er besigtiget, og at det er: I normal vedligeholdt stand, og bytning kan anbefales Sæt x: Dato: Ejendomsfunktionær: SIDE 6 af 6 sider bytte bolig

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

R 178 G 210 B 53 R 116 G 178 B 59. Bolig for begyndere

R 178 G 210 B 53 R 116 G 178 B 59. Bolig for begyndere PLUS logo PLUS logo med header UGENS BEDSTE UGENS BEDSTE 10 kr. 10 kr. PLUS knap 10 kr. 10 kr. 10 kr. 10 kr. PLUS hjørnemakering til billeder 10 kr. Header 4 X Rubrik 2 X FONT: Helvetica Condensed Bold

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Boligmarked 00:00:00. Start vignet

Boligmarked 00:00:00. Start vignet Boligmarked 00:00:00 Start vignet 00:01:11 Der er cirka 5 millioner mennesker i Danmark. Over halvdelen bor i en bolig, de ejer. Man kan også leje en bolig. Som regel er begge dele meget dyrt, så det kan

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere