Danske kræftpatienters behandling i Kina

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske kræftpatienters behandling i Kina"

Transkript

1 Delrapport 1 Kræftens Bekæmpelse Delrapport 1: Danske kræftpatienters behandling i Kina - En undersøgelse af en gruppe kræftpatienters behandling i Kina i perioden Januar 2009 Patientstøtteafdelingen Patientstøtteafdelingen 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Indledning og formål.3 3. Metode 4 4. Behandlingsmetoder i Kina.6 5. Resultater Konklusion Patienthistorier 14 2

3 Forord Kræftens Bekæmpelse har siden slutningen af 2006 modtaget skriftlige eller telefoniske henvendelser fra kræftpatienter eller deres pårørende vedrørende behandlingsmuligheder i Kina. De første henvendelser kom fra patienter, som allerede havde været i Kina eller aktuelt var i behandling i Kina. Foranlediget af et stigende antal henvendelser fra kræftpatienter, som ønskede information om kræftbehandling i Kina, besluttede Kræftens Bekæmpelse i maj 2008 at gennemføre en undersøgelse af danske kræftpatienters behandling i Kina. Undersøgelsen vil munde ud i en samlet rapport, som indeholder 3 delrapporter: 1. Denne rapport er en beskrivende undersøgelse af de patienter, som i en 2- årig periode har været behandlet i Kina og en opfølgning på minimum ½ år indtil 1. december En spørgeskemaundersøgelse af kræftpatienters bevæggrunde til at søge behandling i Kina og deres oplevelser med det kinesiske sundhedsvæsen samt det danske sundhedsvæsens reaktion på deres beslutning om at tage til Kina. 3. Resultatet af dialogmøde i Kræftens Bekæmpelse den 2. februar Til dialogmødet er inviteret tidligere og nuværende patienter og pårørende, som har været i Kina samt repræsentanter fra kræftcentrene i Danmark og second opinion udvalget. Formålet med dialogmødet er dels at præsentere resultaterne af de to undersøgelser samt at give patienter og onkologer mulighed for at udveksle erfaringer og synspunkter omkring behandlingen i Kina. Desuden beskrives i rapporten behandlingsstederne samt behandlingsmetoderne, som tilbydes på de kinesiske hospitaler, som patienterne opsøger i Kina. Undersøgelsen er udført i Patientstøtteafdelingen af speciallæge ph.d. Edith Raffn, sekretærerne Lena Møller og Ebba Johnsen samt sundhedsvidenskabsstuderende Sofie de Fine Licht og cand. brom., ph.d. Christine Paludan-Müller har ydet et stort arbejde i forbindelse med rapportens tilblivelse. København Januar

4 Indledning og formål Undersøgelsens formål er at bidrage med information om danske kræftpatienters behandling i Kina. Herunder beskrivelsen af hospitaler og behandlingsmetoder samt en beskrivelse af patientgruppen. Der er således tale om en deskriptiv undersøgelse med patienter som de primære informanter. Det er Kræftens Bekæmpelses ønske, at undersøgelsen kan danne baggrund for en beslutning om yderligere fremadrettede undersøgelser samt udveksling af erfaringer med kinesiske læger, som fremover kan komme kræftpatienter i almindelighed til gavn. Hovedaktiviteten i projektet har været følgende: 1. Besøge behandlingssteder i Kina 2. Beskrive behandlingsmetoderne 3. Indhente oplysninger om patienternes behandling i Danmark og i Kina på baggrund af danske og kinesiske journaler 4. Opfølgning af patienterne frem til 1. december Danske kræftpatienter begynder at undersøge behandlingsmuligheder i Kina Den 22. maj 2006 bragte Dagbladet Information en artikel under overskriften Kina uden skrupler ved genbehandling, hvori korrespondent Martin Gøtze informerede om genterapiens udvikling og nuværende brug i Kina. I denne artikel beskrives kort genterapiens udvikling og baggrunden for, at det var Kina, som først tog behandlingen i kommerciel brug. Der er en kort beskrivelse af dr. Ding Gang Li fra Haidian Hospital i Beijing, som er en af de første læger i Kina, som har taget behandlingen i brug. I august 2007 bragte TV 2 en reportage om genterapi i Kina, hvori det oplystes, at man i 3 år havde brugt genterapi i behandlingen samt at resultaterne havde været overbevisende. Journalisten Michael Rastrup Smidt har udover udsendelserne på TV 2 også oprettet en blog på internettet, hvor patienter, som enten har været i behandling i Kina eller har planer om at tage til Kina, har udvekslet erfaringer. 4

5 Metode Med henblik på at få information om de kinesiske kræfthospitaler, som behandler danske patienter, besøgte Christine Paludan-Müller og Edith Raffn, begge ansat i Kræftens Bekæmpelse i slutningen af maj 2008 to hospitaler i Beijing, Haidian Hospital og Fønix Hospital begge hospitaler i den privatejede Phønix Hospital Group. Endvidere besøgtes hospitalet Fuda Cancer Hospital i Guangzhou. På begge hospitaler blev delegationen vist rundt og informeret om behandlingsmetoderne og fik lejlighed til at følge selve patientbehandlingen. På Haidian Hospital var det professor Ding Gang Li, som viste rundt og holdt foredrag. På Fuda Cancer Hospital i Guangzhou blev der vist rundt på afdelingerne, hvor der var lejlighed til at følge med i nogle af behandlingerne. Her var det vicepræsident, overlæge Ph.D. Feng Mu og vicepræsident, overlæge Ph.D. Nui, som stod for informationen. Her blev udleveret en rapport med gennemgang af nye behandlingsmetoder, som er i brug på Fuda Cancer Hospital. I juni 2008 besøgte to læger fra Tianjin Cancer University Hospital, Dr. Guo og dr. Nii Kræftforeningen Tidslerne og deltog i en temaaften om kræftbehandling i Kina. Kræftens Bekæmpelse deltog også i mødet, og fik herunder information om behandlinger på dette hospital. Oplysning om patienter Fra professor Ding Gang Li på Haidian Hospital har vi modtaget information om, at der i perioden fra 1. juni maj 2008 har været behandlet 14 danske patienter bosiddende i Danmark. På hjemmesiden som er en informationsside vedrørende behandlingsmuligheder for danske patienter på kræfthospitalet i Tianjin fremgår, at der i samme periode har været behandlet 4 danske patienter. Fra hospitalet i Guangzhou blev det oplyst, at der i ovennævnte periode har været behandlet 8 danske patienter. Information vedrørende patienterne i form af journaler og sygehistorier er efterfølgende indhentet via patientkontakter, som er kommet i stand via Kræftens Bekæmpelses opfordring i presse, herunder medlemsblad, TV-udsendelse og på vores lotterisedler. Her har man opfordret patienter og pårørende, som er blevet behandlet i Kina i undersøgelsesperioden, om at rette henvendelse til Kræftens Bekæmpelse med henblik på at deltage i undersøgelsen. Endvidere fra patienter og pårørende, som allerede havde kontaktet Kræftens Bekæmpelse. Fra patienter eller deres pårørende, som på baggrund af information om undersøgelsen har kontaktet os, har vi indhentet skriftligt tilsagn om at deltage i undersøgelsen. To patienter er der kun oplysninger om dels fra hjemmesiden opgivet.dk samt information fra medpatienter. Det er oplyst, at begge patienter er døde i forbindelse med opholdet i Kina. 5

6 Vedrørende de øvrige 20 patienter har vi fået tilsendt journalmateriale fra Danmark og Kina fra de 12 patienter og har tilsagn om at få fremsendt materiale fra yderligere to patienter, men har ikke modtaget det på opgørelsestidspunktet. Fra de resterende patienter har vi fra de pårørende fået oplysning om, at de efter dødsfaldet har destrueret det journalmateriale, de var i besiddelse af, og har her kun de pårørendes beskrivelse af behandlingen i Kina eller dagbøger fra patienten selv lagt ud på internettet. Information om patienterne på baggrund af danske og kinesiske journaler er indtastet i en database. Tilladelse til indhentning og opbevaring af data er givet den 7. august 2008 af Datatilsynet. 6

7 Behandlingsmetoder i Kina De danske kræftpatienter er blevet behandlet på følgende tre hospitaler: 1. Phønix Hospital Group, Beijing 2. Tianjin Cancer University Hospital, Tianjin 3. Fuda Cancer Hospital, Guangzhou. Phønix Hospital Group Phønix Hospital Group består af to hospitaler, Haidian hospital beliggende i selve Beijing, og Phønix Hospital som ligger ca. 50 km. uden for Beijing. Hospitalet har udover de specielle kræftafdelinger behandlinger af andre patientgrupper og hører under Beijings universitet. Kræftbehandlingen af de danske patienter ledes af professor Ding Gang Li, som er chef for afdelingen, der behandler med genterapi. Ding Gang Li har tidligere arbejdet i USA, men har efter han vendte tilbage til Kina været førende i behandlingen af patienter med genterapi. Han står også for den behandling med genterapi til patienterne, som er indlagt på hospitalet i Tianjin. Udover genterapi tilbydes kryo- og brachyterapi, stereotaktisk strålebehandling, regional kemoterapi, HiFU samt varmeterapi. De første danske kræftpatienter, som blev behandlet i Kina tog til Haidian Hospital. Tilsyneladende er antallet af danske patienter aftaget i takt med, at de er søgt til andre kinesiske hospitaler. Hospitalet har indgået aftale med rejsebureauet Kirurgirejse. Tianjin Cancer University Hospital Tianjin Cancer University Hospital er beliggende i byen Tianjin ca. 150 km. sydøst for Beijing. Hospitalet har sengepladser og er Kinas største kræfthospital. Af statistikken fra 2005 fremgår, at man i det år havde patienter til ambulant behandling og patienter til behandling under indlæggelse fik foretaget operation. Øverste chef for Universitetshospitalet er professor Hao Xishan Hao, formand for Chinese Society of Oncology of Chinese medical Association og medlem af bestyrelsen for UICC, International union against cancer. Hospitalet har i 2006 indgået et forskningssamarbejde med det amerikanske kræftforskningscenter M.D. Anderson i Texas omkring behandling af sarkompatienter. Den afdeling, de danske kræftpatienter behandles på, er en lille specialafdeling for patienter med metastaserende kræftsygdom, som ikke længere kan behandles med konventionel kræftbehandling. For disse patienter tilbydes en individuel behandling, hvor flere behandlinger gives samtidig. Det drejer sig om biologisk behandling, som f.eks. dendritcellebehandling, kryoterapi og stereotaktisk strålebehandling (cyberknife), immunstimulerende behandling, genterapi med gendicine (recombinant human Ad.- p 53). Endvidere gives kemoterapi såvel regionalt som generelt. 7

8 I alt er 13 danske patienter behandlet på hospitalet i Tianjin, heraf 9 efter 1. juni Fuda Cancer Hospital Fuda Cancer Hospital er beliggende i byen Guangzhou i det sydlige Kina ca. 150 km. nord for Hong Kong. Hospitalet er for nylig flyttet til nybyggede lokaler og fremstår angiveligt nu som et moderne specialiseret hospital for kræftbehandling. Specielt er det kendt for sine behandlingsmetoder med kryoterapi med Argon-helium knife og brachyterapi med brug af radioaktive jodkorn. Endvidere udføres stereotaktisk strålebehandling, RF-behandling (radiofrequency ablation), bio-immunologisk terapi (dendritcellevaccination og genterapi). Patienter kan herfra blive henvist til protonstrålebehandling på et andet kræftcenter. Præsidenten for hospitalet er professor Kecheng Xu, specialist i onkologi og gastroenterologi. Hospitalet oplyser, at man på verdensplan har udført flest kombinationsbehandlinger med kryo- og brachyterapi. Specialisten på dette område er dr. Lizhi Niu, tidligere hjertekirurg. Hospitalet har oprettet en hjemmeside på engelsk, hvorpå der i detaljer gennemgås såvel de traditionelle som de nye kræftbehandlingsmetoder, der tilbydes på hospitalet. I 2008 udgav hospitalets læger en oversigt over deres behandlingsmetoder i publikation Cancer Immunotherapy. Bogen er redigeret af professorerne Kecheng Xu og David Z. Chiu. I hvert afsnit er en oversigt over de forskellige behandlingsmetoder med talrige referencer. Publikationen kan hentes fra nettet på adressen Et pilotstudie, som viser overlevelsesresultaterne ved brug af kombination af kryoterapi og jodkornsimplantation i behandlingen af lokalt spredt bugspytkirtelkræft, er i 2008 publiceret i World Journal of Gastroenterology (Marts 2008). I 2008 søgte de fleste danske kræftpatienter til Fuda Cancer Hospital. Ifølge den danske generalkonsul Jens Martin Alsbirk i byen er 36 danskere blevet behandlet i dette år. Generalkonsulen oplyser, at det kinesiske kræfthospital Fuda Cancer Hospital, hvor flest danske patienter behandles, modtager patienter fra mange forskellige lande. Indtil for nyligt har de fleste udenlandske patienter været fra Sydøstasien primært Indonesien og Filippinerne men siden oktober 2008 har danske patienter været den største gruppe. Derudover har et mindre antal norske og svenske patienter også modtaget behandling på hospitalet. Kinesisk urtemedicin som supplement til kræftbehandling Udover anvendelsen af ovennævnte behandlingsmetoder bliver samtlige kræftpatienter tilbudt behandling med kinesisk urtemedicin. På alle hospitaler er ansat traditionelt uddannede kinesiske læger, som på baggrund af deres specielle diagnostiske metoder udvælger hvilken behandling den enkelte kræftpatient vil have gavn af. Traditionelle kinesiske læger udvælger urter ud fra særlige principper om diagnose og behandling. Urterne bruges næsten aldrig alene, men oftest i blandinger for at kunne behandle de symptomer, som lægen har observeret. 8

9 Urterne vælges og kombineres på baggrund af deres smag, form, tekstur, farve og hvordan de menes, at påvirke patienternes energi, blodomløb, organer og sammenhængen mellem forskellige organer. På grund af kompleksiteten i de forskellige urteblandinger og hvordan de påvirker kroppen, er der krav om 7 til 9 års uddannelse til kinesisk læge i Kina, Japan og Korea. 9

10 Resultater Fra hospitalerne i Beijing, Tainjin og Guangzhou er blevet oplyst, at der har været behandlet henholdsvis 14, 4 og 8 danske patienter i perioden 1. juni maj Ved gennemgang af patientforløbene kan det konstateres, at 4 af patienterne, som har været behandlet i Beijing også har været behandlet i Guangzhou, således at der sammenlagt i perioden er informationer om 22 patienter. Tabel 1: Antallet af patienter fordelt på køn, alder samt deres behandlingssted. Patienternes køn, alder og behandlingssted Beijing Uoplyst Kvinder Mænd 5 1 Tianjin Uoplyst Kvinder 1 Mænd 2 1 Guangzhou Uoplyst Kvinder Mænd 2 De 4 patienter, som er behandlet både i Beijing og Guangzhou er kun medtaget sidstnævnte sted. Diagnoser Den hyppigst forekommende diagnose for patienter, som er taget til Kina er bugspytkirtelkræft med i alt 6 patienter. Herefter følger 5 patienter med lungekræft, halskræft med 3 og prostatakræft med 2 patienter. Herudover har der været en patient med henholdsvis æggestokkræft, lungehindemesotheliom, nyrekræft, brystkræft, knoglekræft og modermærkekræft (tabel 2). 10

11 Tabel 2: Fordelingen af patienter på diagnoser og behandlingssteder samt status per Beijing Tianjin Guangzhou I alt Levende Død Levende Død Levende Død Lungekræft Bygspytkirtelkræft Brystkræft 1 1 Lungehindekræft 1 1 Blærehalskirtelkræft Nyrekræft 1 1 Knoglekræft 1 1 Hoved/halskræft Modermærkekræft 1 1 Æggestokkræft 1 1 I alt De 4 patienter, som er behandlet både i Beijing og Guangzhou er kun medtaget i sidstnævnte sted. Pr. 1. december 2008 var i alt 11 patienter afgået ved døden og 11 patienter var fortsat i live (tabel 2) Ifølge journaloplysninger og de personligt givne oplysninger fremgår, at samtlige patienter, som har søgt behandling i Kina, har fået at vide, at de havde en uhelbredelig kræftsygdom med varierende grad af spredning til lymfeknuder og andre organer. Ligeledes fremgår det af patientjournaler og personlige oplysninger, at de fleste patienter havde gennemgået de tilbudte behandlinger i Danmark i form af operation, strålebehandling og eller op til flere linjer kemoterapi, og at man for alle patienters vedkommende herefter kun havde livsforlængende eller smertestillende behandling at tilbyde. Behandlinger, som patienterne har modtaget i Kina For 17 patienter har vi modtaget oplysning om, hvilke behandlinger, de har modtaget i Kina. For 14 ud af 17 patienter er der oplysning om, at de er blevet behandlet med genterapien Gendicine. Medicinen er givet dels direkte ind i svulsten, dels i lunger via luftrøret og i bughulen. Alle patienterne har modtaget kinesisk urtemedicin, TCM, dels som te, dels med drop i blodet. Fire patienter, som alle er behandlet på Fuda Cancer hospital, har fået dendritcelle vaccination. Otte patienter har fået fortaget cryoterapi samt de 7 af dem, efterfølgende intern strålebehandling (brachyterapi) med jod isotop. To patienter er behandlet med stereotaktisk strålebehandling og en med protonstråler. Alle har fået immunterapi i form af Endostar, Thymosine-alfa-1 eller interleukin-2. En patient er behandlet med fotodynamisk terapi og to med HiFU. Endelig er en række patienter be- 11

12 handlet med såvel generel som regional kemoterapi. Af ny biologisk medicin er anvendt Nimotuzumab, Tarceva, Sunitunib og Celecoxib. Status for patienter, som pr. 1. december 2008 fortsat er i live Af de 4 patienter, som er behandlet for bugspytkirtelkræft både herhjemme og i Kina og som fortsat er i live, har to patienter i efteråret 2008 fået revideret deres diagnoser. Den ene har vist sig at have en endokrin tumor (hormonproducerende svulst). Den svulst patienten havde i bugspytkirtlen er fjernet ved behandlingen i Kina. Patienten behandles nu herhjemme for metastaser i leveren. Den anden patient har fået konstateret spiserørskræft i stedet for bugspytkirtelkræft, som hun blev behandlet for herhjemme, inden patienten valgte at tage til Kina. Der er fortsat ikke tegn på kræftsvulst i selve bugspytkirtlen, som hun blev behandlet for i Kina. Derimod er der recidiv af den oprindelige kræftlidelse. Den tredje patient med bugspytkirtelkræft har ikke været i behandling, siden han blev behandlet i Kina sidst i december Seneste scanning viser uændrede forhold. Den fjerde patient med bugspytkirtelkræft var på opgørelsestidspunktet fortsat uden tegn på recidiv. De to patienter, som er blevet behandlet for prostatakræft med kryo- og brachyterapi eller med stereotaktisk stråleterapi er begge uden symptomer og har lave PSA-værdier. To patienter med ikke småcellet lungekræft var ligeledes fortsat i live på opfølgningstidspunktet. Den ene patient, som første gang blev behandlet i Beijing og anden gang på Fuda Hospital i Guangzhou, har fortsat betydelig lungesymptomer, mens den anden patient har uændret til formindsket mængde tumorvæv i lungerne og har ikke været i behandling siden hjemkomsten fra Kina for 8 måneder siden. Patienten med brystkræft er efter hjemkomsten fortsat i behandling med kemoterapi. Symptomerne forværredes under behandlingsperioden i Kina. Patienten med knoglekræft, som i rapporten selvstændigt har beskrevet sin sygehistorie, er fortsat ved seneste scanning uden synlige metastaser. Overlevelse Tabel 3 viser længden af overlevelsen i måneder efter behandlingens start i Kina, for de 20 patienter vi har oplysninger om. To patienter med lungekræft, som døde mens de var i Kina, er ikke medtaget, idet det er uoplyst, hvor lang tid, der gik fra behandlingernes start, inden dødsfaldene indtræf. 12

13 Figur 1: Længden af overlevelsen i måneder fra behandlingens start i Kina Søjler markeret med sort angiver patienter, som er døde. Søjler markeret med blåt angiver patienter, som fortsat er i live. Fem patienter ud af de 22, som er blevet behandlet i Kina har overlevet 12 måneder eller længere efter deres første behandling i Kina. Det drejer sig om 2 patienter med bugspytkirtelkræft, en med brystkræft, en med knoglekræft og en med kræft i spiserøret. Tre af disse patienter var uden målbar sygdom ved seneste skanning herhjemme inden 1. december Det er ikke undersøgt, om patienternes overlevelse skyldes behandling i Kina, eller om patienterne ville have levet lige så længe uden denne behandling. 13

14 Konklusion Kræftens Bekæmpelse besluttede i maj 2008 nærmere at undersøge, hvorfor, hvilke og hvor mange kræftpatienter, som er rejst til Kina for at få behandlet deres kræftsygdom. For at kunne besvare disse spørgsmål er der gennemført en opfølgende undersøgelse af sygdom, behandling og overlevelse efter patienterne påbegyndte behandlingerne i Kina. Patienterne er blevet behandlet 3 steder i Kina, i Beijing, Tianjin og i Guangzhou. I alt 22 patienter har været behandlet i Kina i undersøgelsesperioden. Heraf var 11 patienter fortsat i live ved opfølgningsperiodens afslutning et halvt år efter seneste behandling i Kina. Fem patienter ud af de 22, som er blevet behandlet i Kina har overlevet 12 måneder eller længere efter deres første behandling i Kina. Det drejer sig om 2 patienter med bugspytkirtelkræft, en med brystkræft, en med knoglekræft og en med kræft i spiserøret. Tre af disse patienter var uden målbar sygdom ved seneste skanning herhjemme inden 1. december Siden er yderligere 2 patienter døde, og en har fået tilbagefald af sin sygdom. Fem patienter er aktuelt uden aktivitet i deres kræftlidelse, og de fleste er enten i fortsat behandling i Danmark eller er i kontrol. Ingen af de læger i Kina, delegationen har haft kontakt med har udtalt, at det er muligt at helbrede en patient med en kræftsygdom, som har spredt sig. De har også givet udtryk for overraskelse over, at så mange, svært syge danske kræftpatienter rejser til Kina for at blive behandlet. Bortset fra genterapi, som endnu kun anvendes på forsøgsplan i andre lande end Kina, først og fremmest i USA, samt visse af de immunstimulerende stoffer og det meste af den traditionelle kinesiske medicin, er de andre behandlingsmetoder i anvendelse i Danmark enten i forsøg eller til et snævrere antal kræftlidelser. Patienter og pårørende, der får at vide, at der ikke er mere er gøre eller at der kun er nogle få måneder tilbage at leve i leder naturligvis efter nyt håb. Det har mange patienter fundet i kontakten med de kinesiske læger. Der savnes systematisk forskning, så vi kan klarhed over effekt af behandlingen, som danske patienter modtager i Kina. Kræftens Bekæmpelse er positiv over for at indgå samarbejde herom med danske onkologer. 14

15 Patienthistorier Nedenfor følger tre patientforløb fra patienter, som er blevet behandlet i Kina. Patientberetningerne bringes for at give et indblik i det samlede forløb og dets konsekvenser for patienterne og deres familier. Ellen Gudmundsen fortæller om sin mand Ole Gudmundsen Min mand var ansat på Thule Basen i Grønland. Han kom hjem som planlagt på ferie den 13. december, hvor han føler sig en smule træt og havde lidt ondt i maven. Første gang han havde mærket noget anderledes var den 23. november 2007 til en badmintonturnering på Basen. Vi kontakter egen læge, som tager blodprøver. De kan se, at der er noget galt og får formidlet, at Ole får undersøgt tarmene den 20. december. Der er ikke noget galt. Der tages nye blodprøver igen, som nu er normale. Ole har lidt blodmangel, som han fik jern for. Jeg synes godt nok ikke, at Ole var, som han skulle være i julen, men han fejlede jo ikke noget, så han ville til Grønland igen som planlagt den 3. januar I løbet af 4 dage blev Ole gul, fik kvalme og opkastninger. Lægen på Grønland beordrede omgående hjemrejse, og Ole kom hjem igen den 7. januar med direkte indlæggelse på Thisted Sygehus, hvor man efter CT scanning konstaterede en svulst på bugspytkirtlen. Thisted Sygehus henviser os til Ålborg til nærmere undersøgelse og med det formål at indsætte en stent for at skaffe passage for gallevejene. Ole havde det meget dårligt i den periode, fik nældefeber, kastede op og kunne ikke spise. Der var 14 dages ventetid, men da Ole var meget dårlig, blev det fremskyndet til en indlæggelse i Ålborg onsdag den 16. januar I Ålborg fik Ole foretaget en kikkertundersøgelse onsdag den 16. januar. Torsdag fik vi besked om, at sygdommen var dødelig, at der ikke var mulighed for operation, idet kræften havde bredt sig til bughinden; men at der var indsat en stent. Vi fik at vide, at Ole nok kun havde nogle få måneder at leve i. Ole blev henvist til onkologisk afdeling til kemobehandling, som dog kun var livsforlængende og ikke helbredende. Vi blev sendt hjem og kunne nu kun vente på besked fra onkologerne. Ole fik betegnelsen terminalpatient. Hele familien fik et frygteligt chok, det var en forfærdelig, kaotisk tilstand at være i, hele ens verden synker i grus, og vi havde meget svært ved at orientere os. Mandag den 22. januar kunne jeg se, at den var helt gal, min mand bliver tiltagende gul og kaster meget op. Vi har mistanke om, at stenten ikke virker, og vi kommer omgående til Ålborg igen, og det viser sig, at jeg har ret. Men der skal gå helt til fredag, inden der bliver gjort noget. Og min mand bliver meget svækket, har i løbet af 14 dage tabt 10 kg. I mellemtiden har vores voksne børn læst om genterapi i Kina og cyperknife m.v. De presser på, de synes, at vi skal tage til Kina og prøve behandlingen der, vi har jo ikke noget at tabe. Men min mand kan slet ikke overskue situationen, der rejser sig mange spørgsmål, bl.a. økonomi, han synes det er mange penge at ofre, hvis det ikke hjælper, men jeg får Ole overbevist om, at penge ikke betyder så meget for mig, men det gør hans liv, jeg skal nok klare mig. 15

16 Men langsomt bliver han mere og mere interesseret. Søger selv oplysninger på nettet, og vi er i kontakt med en sygeplejerske fra vort område, der er i Kina og har fået gode resultater (samme sygdom som Ole). Vi er i kontakt med Kirurgirejser, og Opgivet. Ole beslutter sig for at sende journalerne og scanningen over til bedømmelse i Kina. Han vælger Cancerhospitalet i Tianjin og samarbejdet med Opgivet ved Frank og Jill. Vi bliver indkaldt til samtale på onkologisk afdeling i Ålborg den 14. februar, en positiv oplevelse, men får at vide, at der kun er 30 % af patienterne, der kan lukrere på behandlingen. Vi vælger at modtage behandlingen, og Ole skal starte den 23. februar På vejen hjem fra Ålborg får vi besked om, at dr. Ni og professor Guo har gennemgået det fremsendte materiale, og at de mener at kunne hjælpe Ole, men de gav dog ingen garantier. Men vi var overbeviste om, at behandlingerne kunne forlænge Oles liv i måske 1 2 år. Ole fik det væsentligt bedre psykisk, idet han nu havde et håb og dermed bedre livskvalitet, han havde jo kort forinden fået en definitiv dødsdom. Ole vælger at tage til Kina, og de praktiske ting bliver ordnet. Vi optager et lån i friværdien på vort hus, som Sparekassen Thy har klar i løbet af to dage. Vor søn i København får ordnet visa til os. Og Thisted Kommune bevilger mig plejeorlov på rekordtid. Begge vore arbejdspladser er enestående hjælpsomme. Vi oplever kun støtte og positive reaktioner fra vort netværk. Alle står parate til at passe hus og hjem m.v. Den 22. februar 2008 er der afrejse. Vi har en forsikring tegnet på Grønland, der giver mulighed for betaling af behandling i udlandet. Alle betingelser er egentlig opfyldte, men de ønsker en Second Opinion afgørelse. Vi kontakter overlægen i onkologisk afdeling i Ålborg, men hun vil ikke indstille Ole til udvalget, idet han ikke har modtaget behandling i Danmark. Så vi får et afslag om økonomisk hjælp. (Jeg undrer mig lidt, hvordan skulle vi kunne nå behandling i Danmark, derefter behandling af udvalget, når Ole kun havde få måneder at leve i. Ole klarede flyrejsen til Kina i fin stil, og vi blev modtaget af Frank i lufthavnen. Vi blev installerede i den lejede lejlighed i Tianjin. Vi fik ordnet en del praktiske ting, såsom pengeoverførsel, indkøb m.v., det var mange fremmede indtryk, men vi havde god hjælp i Frank og Jill. Mandag morgen startede behandlingerne, der blev foretaget ny scanning. Behandlingerne de første dage var styrkelse af immunforsvaret via drop, forskellige blodprøver. Da scanningsresultatet forelå den næste dag, viste det sig desværre, at Oles svulst var vokset 2 cm på ca. en måned fra ca. 5 cm til 7 cm. Det betød, at de ikke kunne behandle med cyperknife, hvis de ikke kunne få svulsten til at skrumpe. To dage efter forelå der en egentlig behandlingsplan. Og så gik det slag i slag. Ole fik genterapi, varmeterapi, blodterapi og mange forskellige slags kinesiske medicin, som tilsammen skulle dræbe svulsten. Efter 14 dages behandlinger faldt Oles værdier til det halve, og ingen kunne få armene ned det være sig læger og sygeplejersker. Kemo og gendecine blev givet direkte gennem arterien op i tumoren. Desuden fik Ole kemo sprøjtet ind i maven for at stoppe metastaserne i bughulen. Det er svært at beskrive følelserne, men Ole fik det så godt, at han var overbevist om at han kom til at arbejde på Thulebasen igen. 16

17 Selve det at være på hospitalet var et kapitel for sig selv tænk her var der nogen, der gjorde noget, det er svært at beskrive den varme, omsorg og interesse for det hele menneske, vi mærkede fra alle sider, det var et antiklimaks at opleve, når vi kom fra Danmark og havde følelsen af, at nu var Ole terminalpatient, og nu kunne han bare vente på at dø. I den periode havde Ole det også så godt, at vi kunne opleve andre ting end bare at modtage behandlinger. Vor søn og svigerdatter kom også og var hos os i 10 dage, og vi havde mange gode oplevelser sammen. Det var spændende at opleve (bo) i en så fremmed kultur. Det er svært at beskrive alle behandlingerne. Vi var jo novicer i behandlingssystemet, ingen af os har haft kontakt til hospitalsvæsenet før. Ole førte dagbog for hver dag, men jeg har ikke haft mod på at læse, endsige renskrive denne endnu. Efter ca. 4 5 uger begyndte det at gå tilbage, tallene som skulle falde steg. Ole fik endnu en omgang kemo og mange andre ting, som de prøvede, men uden det helt store resultat, tallene var ikke faldende, men status quo, som dog var et resultat for sig. Pludselig begyndte Ole at få væske i maven, som de dog fik godt styr på via medicin, men Ole blev svagere og fik mindre appetit. Nu var de 8 uger (planlagt behandlingsforløb på 8 uger) gået, og vi kunne mærke at behandlingerne ikke hjalp mere, og Ole valgte at komme hjem til Danmark, inden det var for sent. Vi tog hjem den 21. april Da vi var kommet hjem i god behold, holdt vi en fødselsdagsfest for familien og venner. Derefter blev Ole dårligere og dårligere. Ole ville gerne passes hjemme, og vi fik al den hjælp, der skulle til. Vor egen læge og hjemmeplejen hjalp med at give den medbragte kinesiske medicin. Og vi havde en åben indlæggelse på Thisted Sygehus og var tilknyttet det palliative team i Thisted. Fredag den 9. maj blev Ole meget dårlig, kastede blod op, og vi blev indlagt på Sygehus Thy-Mors Thisted. Her var Ole tryg ved at være. Allerede mandag frabad Ole sig yderligere livsforlængende behandlinger og blev udelukkende smertebehandlet. Ole døde på sygehuset den 18. maj 2008 på sin 61 års fødselsdag og blev begravet den 22. maj. En stor tak til Thisted Sygehus for utrolig god behandling i denne sidste uge. Dette var i korte træk (selvom det er en lang historie) vor oplevelse med behandlingerne i Kina og herhjemme. Vi har aldrig fortrudt vi tog til Kina. Min Ole gav udtryk for, at det havde været vor livs rejse, og vi havde det så godt derude og kom hinanden så nær. Vi havde ingen praktiske ting at tænke på derhjemme, det havde vi folk til. Og vi kunne være i kontakt med familie og venner via mail og skype.tlf. hver dag, så derfor kunne vi koncentrere os om hinanden i tiden i Kina. Jeg er begyndt at arbejde igen og er ved at få styr på tilværelsen igen. 17

18 Lena Leonards resumé af sit kræftforløb Jeg var 20 og på andet semester af mit drømmestudie, da smerterne startede. Som altid bortforklarede man de pludselige og voldsomme rygsmerter til de mest almindelige årsager: forkert sovestilling, sidder for meget foran computeren osv. Men smerterne forsvandt ikke de tiltog i en sådan grad at i maj 2006 får jeg foretaget, efter et kompliceret og ubehageligt førstemøde med det danske sygehusvæsen, en CT scanning. Denne viste, at der var en alvorlig årsag til mine smerter: en svulst på 3x4cm på ryghvirvel 6-7. Jeg overflyttes til Århus sarkomcenter, som fejlagtigt stiller diagnosen chondrosarkom, dvs. kræft udgående fra brusk. Denne fejldiagnose fik meget alvorlige konsekvenser for det senere forløb. Man kom i en forkert skuffe og alt, hvad der senere foregik, var en kausalitet af fejldiagnosen. D.13. juni 2006 gennemgår jeg en meget omfattende 12-timers operation og får af kirurgen at vide, at det gik fantastisk godt, og han regnede med at få det hele. Onkologen, som jeg selv bad at fremmøde, var allerede på det tidspunkt af den holdning, at denne sygdom dør jeg af. Jeg efterbehandles med stråleterapi en dosis på 50Gy, der ikke er nok til at slå netop denne form for cancerceller ihjel. Min mor bad om efterbehandling med kemoterapi, hvorpå onkologen svarede, at det var der ikke indikation for på nuværende tidspunkt. Jeg troede, jeg var rask Efter afsluttet strålebehandling udskrives jeg fra onkologisk afdeling, fuldstændig som om jeg ikke er deres hovedpine mere. Jeg var ikke klar over dette forhold selv. Lykkelig over at have fået livet tilbage startede jeg igen på universitetet, men der gik ikke længe før, jeg anede tilbagefaldet af min sygdom. Jeg havde alle klassiske symptomer for tilbagefald, men ingen at henvende mig til. En nat da smerterne var ulidelige, ringede jeg til vagtlægen, som akutindlægger mig på OUH næste dag. Men OUH nægtede at indlægge mig og bad mig opsøge onkologisk i Århus. Da de havde udskrevet mig, var der heller ingen hjælp at hente der. Jeg blev beskyldt for at have smag for morfin og ellers bagataliseredes mine smerter. Frustreret til tårer ringer jeg til Kirurgen og får fat i hans sekretær. Efter nogle dage får jeg beskeden at min første kontrolscanning, der forelå seks måneder efter operationen og altså tre måneder for sent, fremskyndes med få dage det var helt til grin. Jeg scannes d. 5. december 2006 og ved med det samme, at der er lungemetastaser takket være min mors kontakter på OUH. Århus ved det også. Min ryg frikendes på trods af de voldsomme smerter, som bare tiltog. Der er på intet tidspunkt en læge der undersøger min kliniske status. 18

19 Først d. 22. december ringer Århus tilbage. Ordene lød: Vi kan desværre ikke tilbyde andet end palliativ kemoterapi. I må have en god jul så god, som I nu kan. Det var det Dødsdommen. USA og lammelsen Da min familie og jeg ikke kunne acceptere, at jeg skulle dø i en så ung alder, gik min mor straks i gang med at søge behandlingsmuligheder i udlandet. Onkologerne i Århus var på ingen måde behjælpelige i denne proces de sagde endda, at der ingen eksperimentelle fandtes. Vi bar vilje i hjertet og tog d. 14.januar 2007 af sted til University of Michigan. Ingen havde troet, at det ville blive vores hjem de næste syv måneder. Det første USA gør er, at revurdere mine patologiprøver. Om aftenen modtager jeg en opringning om, at min danske diagnose er forkert, (og dermed hele det behandlingsforløb) jeg har været gennem i Danmark. Da de spurgte, hvorfor jeg ikke var behandlet med kemo, kunne jeg kun svare, at det fandt lægerne ingen indikation for på daværende tidspunkt. UofM erklærede sig meget uenige i dette forhold uanset diagnose bør jeg have kemo fra starten for mit behandlingsforløb, lød det i den anden ende. Desværre fik vi os også en anden tragisk overraskelse. En ny MRI scanning i USA viste, at årsagen til mine mange måneders rygsmerter var en hurtigvoksende svulst i ryggen, der i januar 2008 allerede var på 8 cm. Vi løb ind i et kapløb med tiden det var kun et spørgsmål om dage, inden min tumor ville trykke på rygmarven, og gøre mig lam. Vi tabte kapløbet, og den 24.januar 2007 mister jeg kontrollen over halvdelen af min krop. Chokket var ubeskriveligt. I et fremmed land alene, min mor og jeg, mig i kørestol uden kendskab til teknik, hvordan jeg skulle være flytbar nu, hvor jeg var invalid. Smerten inden i var ubeskrivelig. Jeg responderede på behandlingen og dog Efter de mange måneder i USA, hvor jeg gik i gang med den rette behandling for min type af cancer nemlig knoglekræft begyndte rygtumoren at svinde ind, og langsomt begyndte jeg at lære at gå igen helt forfra. Mine første selvstændige skridt tog jeg dog først dagen inden, vi skulle hjem til Danmark. Jeg gennemgik høje doser af kemoterapi og knoglemarvstransplantation. Jeg var isoleret i et rum med larmende filtre i en hel måned. Dernæst fik jeg DC- vaccinerne. Fremstillet af mine egne cancerceller og rettet mod dem. Men alt var ikke så lyserødt, mine lungemetastaser var stadig talrige, og vi vidste, at hvis vaccinen ville virke og holde min sygdom i skak, havde vi købt os tid til at finde videre behandling. Første tur til Kina I oktober 2007 beslutter vi os for at tage chancen og afprøve genterapibehandling i Beijing. Der havde lige været en udsendelse på TV2, og behandlingen lød logisk og lovende. Vi undersøgte, at ved min type af cancer knoglekræft har man 60 % chance for at have en P53 mutation, som er alfa og omega for at respondere på behandlingen med gendicine. Desværre var de otte uger i Kina og de over kr. vi havde brugt på behandlingen spildte. Det viste sig senere, at man ved en enkel vævsprøve fra cancercellerne kunne 19

20 afdække tilstedeværelsen af P53 mutationen. Min var negativ, men det fandt jeg først ud af, da jeg ankom til Fuda Cancer Hospital i Guangzhou i januar I bagklogskabens lys var opholdet i Beijing dog ikke spildt det åbnede vores øjne for de mange behandlingsmetoder, som Kina har at tilbyde rundt omkring i landet, og vi fik kontakt til et proton terapi behandlingscenter. Denne kontakt skulle senere vise sig at være guld værd. Nær skakmat i januar 2008 I januar 2008 blev min sygdom meget aktiv. Danmark havde ikke andet end pallierende kemo at tilbyde, hvilket vi vidste ikke var nok. Jeg havde en svulst på størrelse med en appelsin, der trykkede på hjertet, og hele min ene lunge var fyldt med vand. Det så sort ud, men som altid i sidste øjeblik, og som et lyn fra en klar himmel dukkede Fuda op på skærmen efter flere dages intensiv søgen fra min mors side. Fornemmelsen var der. Vi fik hurtigt kontakt med hospitalet og d. 26. januar stod vi i Guangzhou. Allerede få dage efter (31.januar) fik jeg min første cryobehandling. Første gang jeg var på Fuda fik jeg tre af disse behandlinger med brachyterapi, lokalkemoterapi, embolisering. Dr. Niu var ligesom en brandslukker han gik først i gang med at behandle de livstruende, og det der mest hastede og dernæst lave finjusteringer. Da jeg rejste hjem til Danmark i midten af marts, var jeg ikke længere døende. Men jeg vidste, at jeg skal fortsætte med yderligere behandling og nu føres i kort snor, indtil alt blev udryddet. Når man har været syg i år(evis) skal man ikke forvente, at man kan blive rask på 4-5 uger. Det kræver tålmodighed, konsekvens og aktiv, aggressiv kamp med en konstant fjernelse af enhver mistanke om maligne forandringer. Alt i alt har jeg fået 8 cryobehandlinger. Jeg har fået nedfrosset omk. 30 tumorer. Jeg har omkring 160 radioaktive seeds/korn i min krop. Jeg har fået fire lokale kemobehandlinger og to emboliseringer. Alt der blev lavet på Fuda er under kontrol, dvs. sammenfald af væv og ingen cancerceller. Jeg har under hele mit ophold på Fuda søgt Second Opinion med evidens i form af videnskabelige artikler, mine egne PET-CT scanninger, men fik altid samme svar tilbage: Panelet har ingen kendskab til behandling og tilslutter sig behandlingstilbuddet fra behandlende onkolog i Danmark. Dvs. Systemisk kemo. Tilbagefald i ryggen efterår 2008 Kontrol Pet-CT viste i august tilbagefald af modersvulsten i ryggen. Utroligt som den sygdom altid har et Es i baglommen. DC-vaccinen jeg fik i USA holdt min sygdom i skak i ryggen i 14 måneder, hvilket er en flot respons i forhold til de mange kræftceller, jeg havde i kroppen, da jeg rejste derfra. Nu benyttede jeg mine tidligere forbindelser med proton terapi behandlingscenteret. Det var min eneste mulighed. Fuda kunne ikke hjælpe mere, alm. strålebehandling kom ikke på tale bl.a.fordi den var tæt på rygmarven. 20

Nr. 1 Marts 2012 10. årgang Kræftens Bekæmpelse. Side 20. Konstant kamp mod smerter. At elske og savne side 6 Reddet af tyske stamceller side 26

Nr. 1 Marts 2012 10. årgang Kræftens Bekæmpelse. Side 20. Konstant kamp mod smerter. At elske og savne side 6 Reddet af tyske stamceller side 26 Nr. 1 Marts 2012 10. årgang Kræftens Bekæmpelse Side 20 Konstant kamp mod smerter At elske og savne side 6 Reddet af tyske stamceller side 26 Forside: Kai Andersens store passion er at gå på jagt. I det

Læs mere

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet - hvad er værst. Mai Nielsen 11-01-2011

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet - hvad er værst. Mai Nielsen 11-01-2011 MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN Kampen mod Kræften & Systemet - hvad er værst Mai Nielsen 11-01-2011 Jeg fortæller min historie, for at andre kan høste erfaringer fra mit sygdomsforløb

Læs mere

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet hvad er værst? Et sygt system, som ikke vil helbrede

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet hvad er værst? Et sygt system, som ikke vil helbrede MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN Kampen mod Kræften & Systemet hvad er værst? Et sygt system, som ikke vil helbrede Mai Nielsen 14-12-2014 Jeg fortæller min historie, for at andre

Læs mere

OPGIVET I DANMARK. Om udredning og behandling af min kræftsygdom i Danmark 2010. af Jørgen Vesterstrøm, f. 1942 Nordre Ringgade 118, 8200 Aarhus N

OPGIVET I DANMARK. Om udredning og behandling af min kræftsygdom i Danmark 2010. af Jørgen Vesterstrøm, f. 1942 Nordre Ringgade 118, 8200 Aarhus N 1 OPGIVET I DANMARK Om udredning og behandling af min kræftsygdom i Danmark 2010 af Jørgen Vesterstrøm, f. 1942 Nordre Ringgade 118, 8200 Aarhus N Indhold: s. 2 Forord s. 2 Udredningshistorien s. 4 Behandlingstilbud

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

Motion er en form for terapi

Motion er en form for terapi Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 45 I Juni 2015 I 14. årg. Motion er en form for terapi Læs mere på side 06 12 Ødem vi lever med det 17 DBO s ærespris hylder de frivillige 23 Sådan anmelder

Læs mere

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende Vi har nyrekræft En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende FORORD DaRenCa Der diagnosticeres mellem 600 og 700 nye tilfælde af nyrekræft om året i Danmark. Der er sket markante fremskridt

Læs mere

NYHEDSBREV - november 2002

NYHEDSBREV - november 2002 NYHEDSBREV - november 2002 Nye præparater til behandling af fremskreden prostatakræft af overlæge, dr. med. Peter Iversen, Urologisk afdeling D, Rigshospitalet Behandlingen af fremskreden prostatakræft,

Læs mere

4 oktober 2014. Mediefokus på prostatakræft. Forskellige valg i kampen mod prostatakræft. Knogleskørhed og prostatakræft

4 oktober 2014. Mediefokus på prostatakræft. Forskellige valg i kampen mod prostatakræft. Knogleskørhed og prostatakræft PROPANYT NR. 4 oktober 2014 Mediefokus på prostatakræft Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Knogleskørhed og prostatakræft Nr. 4 oktober 2014 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer,

Læs mere

Annette Klingenberg: Det giver mening at synge om brystkræft. 04 Danske hjertepuder hjælper i Belgien 16 Når brystkræftpatienten

Annette Klingenberg: Det giver mening at synge om brystkræft. 04 Danske hjertepuder hjælper i Belgien 16 Når brystkræftpatienten Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 44 I I 14. årg. 04 Danske hjertepuder hjælper i Belgien 16 Når brystkræftpatienten hedder Mogens 24 Alle fortjener et godt udseende Læs mere på side 06

Læs mere

tætpåkræft Ingen hjælp til patienter med hjernekræft side 4-8 Mænd kan også få brystkræft side 10 Jeg var ung og usårlig troede jeg side 27

tætpåkræft Ingen hjælp til patienter med hjernekræft side 4-8 Mænd kan også få brystkræft side 10 Jeg var ung og usårlig troede jeg side 27 Nr. 3 September 2006 4. årgang Kræftens Bekæmpelse tætpåkræft Ingen hjælp til patienter med hjernekræft side 4-8 Mænd kan også få brystkræft side 10 Jeg var ung og usårlig troede jeg side 27 Indhold Hjernekræft

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Lissis Syge Historie.

Lissis Syge Historie. Lissis Syge Historie. Jeg er en 45 årige kvinde. Udannet afspændingspædagog i 1991. Har siden 94 undervist for forskellige aftenskoler i mange forskellige former for bevægelse, så jeg er meget afhængig

Læs mere

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 Vi vil vinde Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 2 Kræftens bekæmpelse frem mod 2015 Vision Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at kræftsygdomme opstår

Læs mere

Min historie med ITP. Foto: Privat

Min historie med ITP. Foto: Privat Min historie med ITP Martin var 26 år, da han i marts 2013 fik konstateret ITP. Her kan du læse hans historie og hans oplevelse af hele forløbet fra de første sygdomstegn til i dag, hvor han er uden for

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse blandt 15.610 akut ambulante patienter 2014 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Vi mænd, kræft og rehabilitering

Vi mænd, kræft og rehabilitering Liselotte Ingholt Tine Tjørnhøj-Thomsen Statens Institut for Folkesundhed Vi mænd, kræft og rehabilitering En undersøgelse af mænds grunde til at deltage i tilbud om kommunal kræftrehabilitering Vi mænd,

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

NDER MED BRYSTKRÆFT OG UNDERLIVSKRÆFT

NDER MED BRYSTKRÆFT OG UNDERLIVSKRÆFT AF KIRSTEN HOLM-PETERSEN Vi ser fremad Vi ser fremad OM Om MÆND mænd BAG bag kvinder KVINDER MED BRYSTKRÆFT OG UNDERLIVSKRÆFT med bryst- og ovariekræft Kirsten Holm-Petersen Vi ser fremad Om mænd bag

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Stamceller eller ej?

Stamceller eller ej? Stamceller eller ej? Af Søren Laursen januar februar 2010 Jeg vil ganske kort beskrive, hvorfor jeg skriver denne dagbog. Komme med nogle refleksioner midtvejs og slutte med en konklusion. Jeg håber, at

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Fokus. Cancersygdomme. Data om kræftbehandling. Løb for livet. Sundhedsministeren lover endnu bedre kræftbehandling

Fokus. Cancersygdomme. Data om kræftbehandling. Løb for livet. Sundhedsministeren lover endnu bedre kræftbehandling Cancersygdomme Nyhedsmagasin om forebyggelse og behandling Fokus magasinet Skræddersyet behandling giver nyt håb Side 6-7 Her er de mest almindelige tegn på kræft Side 22-23 Stadigt flere får eksperimentel

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere