Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger."

Transkript

1 Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde mellem Ballerup Kommune og Almenbo, Kirstinevang og Lundebjerggård Onsdag den 11. december Anvisningsaftaler Kim oplyste, at samarbejdet om anvisningen fungerer rigtig godt. BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 23. december 2013 Tlf. dir.: Kontakt: Hanne Nygård Jensen Sagsnr: Dok.nr: Lisbeth oplyste, at Lundebjerggård ønsker at ændre anvisningen til de 28 ældreegnede boliger i Lundebjerg og de 20 ældreegnede boliger i Ravnsletlund. Den nuværende fordeling med 2/3 til Ballerup Kommune og 1/3 til Lundebjerggård ønskes ændret, så Lundebjerggård fremover har 2/3 af anvisningen. Kim foreslog at anvisningen for ændres til 50 pct. til hver part. Lisbeth tager forslaget med tilbage til Lundebjerggårds bestyrelse. Lone oplyste, at der hidtil er opført en del ældreboliger. Der er få ledige arealer i Ballerup, hvor der kan opføres nye boliger. Kommunalbestyrelsen har boligområdet som fokuspunkt i Der skal bl.a. ses på boligernes sammensætning, hvilke arealer der kan bebygges samt hvor der kan forandres, og eventuelt fortættes. Lone orienterede om projektet i Skovlunde Bymidte, hvor der planlægges arkitektkonkurrence i 1. halvår Der er bl.a. tanker om ændring af Skovlunde-centret og eventuelt indrette eller opføre boliger i forbindelse med centret. Lisbeth oplyste, at Almenbo er meget interesseret i at indrette nye boliger i eksisterende ejendomme, f.eks. hvis Ballerup Kommune har ejendomme til salg. Lone vil være opmærksom på dette. Kim spurgte til antallet af ledige boliger. Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbeth oplyste, at særligt de to-værelses boliger i Egehøj er svære at leje ud. Ventelisten til disse boliger er ikke lang. Boligerne er store to-værelses boliger på 81 m2. Det er svært at ændre indretningen, da toilettet ligger inde midt i boligen. Boligen er bedst egnet til enlige, men har en husleje på 960 kr. pr. m2 hvilket svarer til en månedlig leje på ca kr. pr. måned samt udgift til varme på ca kr. pr. måned.

2 Claus oplyste, at der har været tanker om at etablere elevatortårn og ændre boligerne til ældreegnede boliger, men ideen er skrottet igen. Kim spurgte til boligen i tårnet ud mod søen, hvor der har været klager over det selskabslokale, der ligger under boligen. Lisbeth oplyste, at lokalet har fået støjdæmpning, bl.a. lydloft i opgangen samt automatisk dæmpning af musikanlæg når vinduerne åbnes. I praksis lejes lokalet ud få gange i løbet af året. Lisbeth oplyste, at der er udfordringer med nogle af de unge beboere under 18 år, når de flytter for sig selv for første gang. Det er særligt når deres støtte-kontaktordning ophører, når de bliver 18 år. Lisbeth oplyste i øvrigt, at Almenbo får flere henvendelser, nu hvor de har fået kontor på Hold-an Vej. Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke store ændringer i forhold til tidligere. Der var ikke sendt kvarterprofiler ud for alle afdelingerne, da systemet endnu ikke indeholder alle profilerne. De eftersendes når de kan hentes i systemet. 2. Gennemgang af styringsrapport Almenbo: Den samlede virksomhed vurderes som tilfredsstillende i høj grad. Lisbeth oplyste, at Almenbo har budt på flere opgaver med administration af boliger, bl.a. kommunale plejeboliger. Det har endnu ikke givet nogen opgaver, da flere større boligselskaber kan give billigere bud. Bestyrelsen har givet en fuldmagt til at Almenbo kan give individuelle tilbud på opgaver og se bort fra de pakkeløsninger, der er aftalt med de fire boligselskaber, der allerede administreres af Almenbo. Almenbo er interesseret i at erhverve eksisterende ejendomme for at indrette boliger. Lisbeth oplyste, at Almenbo er i gang med at afholde bestyrelsesseminar. Seminaret afholdes i tre etaper i samarbejde med BL. Første etape, der handlede om bestyrelsens opgaver er netop afholdt. Styringsrapporten viser at Almenbo har en negativ arbejdskapital. Lisbeth er opmærksom på dette, der beror på en fejl fra Landsbyggefondens side. Kirstinevang: Der igangsættes passende initiativer og opnås tilfredsstillende resultater i høj grad. Der er udfordringer i at vurdere udgifter i forhold til administrationsbidrag, husleje og drift samt initiativer for sparsommelighed og effektivitet. Claus oplyste, at der er fokus på fremtidssikring af boligerne samt energibesparende foranstaltninger, da flere boligafdelinger har store udgifter til opvarmning. Der Side 2

3 samarbejdes med et firma, der kan sørge for regulering af varme, f.eks. gradvis forøgelse af varmen ved udsigt til koldt vejr. Egebjerghaven 190 boliger opført i 1990 og 1995 Mindre tilfredsstillende vedligeholdelses tilstand, dog ingen bemærkninger. Velfungerende beboerdemokrati med stor interesse for at deltage i afdelingsbestyrelsens arbejde. Boligerne har en tidssvarende størrelse og køkken og bad mm., er også tidssvarende. Claus kommenterede forslaget til ny lokalplan for Egebjerg-området. Planen kan medføre høje krav til vedligeholdelse, selv om der selvfølgelig skal være respekt om områdets oprindelige udtryk. Lone oplyste, at planen kommer i høring. Opfordrede samtidig til at Almenbo kommer med deres bemærkninger til planen. Lone arrangerer gerne et møde om planen. Det er tanken at planen skal være med til både at udvikle og vedligeholde området. Lone oplyste endvidere, at det kan blive aktuelt at kontakte kunstnerne, hvis der skal ske ændringer af den eksisterende kunst i området. Ballerup Kommunes kunstråd kan eventuelt spørges. Lisbeth oplyste, at boligerne på Egebjerg har en relativ høj husleje. Derfor forventer beboerne også at tingene er i orden. Claus spurgte til den ejendom med erhverv og bolig, der er under opførelse. Lone oplyste, at projektet er gået i stå på grund af både økonomi og problemer med entreprenøren. Ballerup Kommune har fokus på ejendommen. Kirstinelund 530 boliger opført i og 2008 Boligerne har en tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Middel afdelingsbestyrelse Lisbeth oplyste, at der netop er valgt en ny afdelingsbestyrelse med syv medlemmer. Formand og næstformand er medlemmer, der tidligere har deltaget i bestyrelsesarbejde. Efter valget fungerer bestyrelsen bedre. Boligernes størrelse er ikke tidssvarende, der er mangel på 4 og 5 rums boliger. Toiletter og bad er heller ikke tidssvarende. De øvrige Lone gjorde opmærksom på, at der kommer til at mangle store boliger til familier med børn. Vængerne er velegnet til børnefamilier, men der er p.t. mange mindre boliger, der ikke egner sig til børnefamilier. Derfor vil det være en god idé at tænke i at sammenlægge boliger til f.eks. 4 og 5 værelses boliger. Kim var enig i at der mangler boliger til to voksne og to børn, men gjorde samtidig opmærksom på, at huslejen helst ikke må overstige kr. pr. måned. Side 3

4 Det er usikkert om boligerne bliver for store, hvis de sammenlægges samt om det kan medføre betydelige udgifter til ændring af køkken og bad. Huslejeniveauet i øvrigt blev drøftet. Huslejen for en tre-værelses bolig er p.t. ca kr. pr. måned. Hvis der er skiftet køkken, hvilket altid sker når boliger med de oprindelige køkkener fraflyttes, er der et tillæg på 600 kr. pr. måned. Arbejdet med at udskifte faldstammer er netop afsluttet. Claus oplyste, at der arbejdes på et projekt for udvendig isolering af gavlene med en pudset overflade. Ændringen vil give facaden et nyt udtryk. Projektet forelægges i et afdelingsmøde i januar Arbejdet forventes igangsat i 2014 og udført hen over en periode på tre år. Der optages lån til finansiering af projektet, som forventes at koste 8-9 mio. kr., men der bliver ingen huslejeforhøjelse. Redegørelse for udbedring af fejl og mangler ved 5 års eftersyn af tagboliger endnu ikke modtaget. Kornvænget 72 boliger opført i 1985 Boligerne har en tilfredsstillende vedligeholdelses tilstand og der er en velfungerende afdelingsbestyrelse. Boligområdet er socialt velfungerende i nogen grad og tidssvarende i ret høj grad. Boligernes størrelse er ikke tidssvarende, der er alene 2 rums boliger. Kim gjorde opmærksom på, at små billige boliger er i høj kurs. Boligerne i Kornvænget er dog ikke helt billige, men lette at leje ud. Køkken, bad og udearealer er tidssvarende, men fællesfaciliteterne er ikke tidssvarende. Lundebjerggård Der igangsættes passende initiativer og opnås tilfredsstillende resultater i høj grad. Der er udfordringer i at vurdere udgifter i forhold administrationsbidrag, husleje og drift samt initiativer for sparsommelighed og effektivitet. Claus oplyste, at der er fokus på fremtidssikring af boligerne samt energibesparende foranstaltninger, da flere boligafdelinger har store udgifter til opvarmning. Der samarbejdes med et firma, der kan sørge for regulering af varme, f.eks. gradvis forøgelse af varmen ved udsigt til koldt vejr. Lundebjerg 514 boliger opført i 1964 og 1988 Boligerne har en tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand og der er en velfungerende afdelingsbestyrelse. Boligerne har en tidssvarende størrelse og køkken og bad mm., er også tidssvarende. Der planlægges udskiftning af stigstrenge og faldstammer samt brugsvandsrør. Det kræver en huslejeforhøjelse. Side 4

5 Ravnsletlund 30 boliger opført i 1993 Boligerne har en tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand og der er en velfungerende afdelingsbestyrelse. Boligerne har en tidssvarende størrelse og køkken og bad mm., er også tidssvarende. 3. Aktiviteter for børn og unge i boligområderne Vængerne. Lisbeth oplyste, at der netop er afholdt generalforsamling i Fællesskabet i Vængerne. Der var 14 deltagere og de fleste frivillige er i alderen år. På trods af at, der bor 271 børn i Vængerne, kommer der meget få børn og deltager i aktiviteterne, selv om der er mange aktiviteter. Dog er juletræsfesten meget populær, der skal betales for deltagelse, men til gengæld får deltagerne gode julegaver. Ungdomsrådet fungerer ikke længere. Vængernes nabo-afdelinger er interesseret i at deltage i aktiviteter. Lundebjerg. Der er aktiviteter sammen med fritidsklubben. Lone spurgte hvordan Fællesvirket fungerer i Egebjerg-området. Lisbeth oplyste at Fællesvirket ikke fylder så meget mere. 4. Eventuelt E.ON på Egebjerg. Claus oplyste, at Fællesvirket stadig har fokus på aftalerne med E.ON. Nu har Vestforbrænding etableret stik lige uden for Egebjerg. E.ONs aftale med Egehøj udløber snart og der er aftaler, der allerede er udløbet og ikke blevet genforhandlet. Lone oplyste, at Ballerup Kommunes aftale med E.ON udløber i Det blev drøftet om Fællesvirket kan påvirke en eventuelt overgang til Vestforbrænding. Atlas-grunden. Lone oplyste, at det nye forslag til kommuneplan indeholder planer om omdannelse af Atlas-grunden. Der er allerede en developer, der har købt nogle ejendomme, der kan indrettes til boliger. Der er stadig tomme ejendomme i området f.eks. langs med banen, hvor der kan indrettes boliger. Almenbo er interesseret i at indrette boliger i eksisterende ejendomme. Claus gjorde opmærksom på, at der kan ligge en udfordring i at indrette boliger i tidligere erhvervsejendomme, da det kan være svært at få dagslys ind i bygninger, med stor dybde samt problemer med at opfylde de aktuelle energikrav. Boligsocialt projekt i Skovlunde. Malene orienterede om koordinationsgruppens undersøgelse af mulighederne for at etablere et boligsocialt projekt i Skovlunde. Lisbeth oplyste, at der er et godt samarbejde mellem Lundebjerg og fritidsklubben Ellekilde. Tre af boligafdelingerne giver p.t. tilskud til aktiviteter i klubben. Det er usikkert om AAB fortsætter med at yde tilskud. Lundebjerg har selv aktiviteter. Side 5

6 Institutioner. Der er planer om renovering af institutioner. Der er endnu ikke holdt møde med center for skole og institutioner. Når mødet er afholdt vender BKE tilbage med besked. Skovlunde Bymidte-projektet. Lone oplyste, at posthuset i Skovlunde er tomt. Der er tanker om at etablere lavpris-varehus eller lignende butik, der kan være med til at styrke Skovlunde-Centret. Posthuset kan også anvendes til boliger kombineret med erhverv. Der kan eventuelt bygges en etage mere på ejendommen. Claus spurgte til om der kunne indrettes lokaler til behandlere. Lone oplyste, at der allerede har været tanker om at indrette et lægecenter. Ballerup Bymidte-projektet. Lone oplyste, at Ballerup posthus bliver ledigt og forventes at indgå i planerne for Ballerup Bymidte. Der er overvejelser om at gøre bus-holdepladsen mindre og eventuelt etablere boliger. Ballerup er i samarbejde med Realdania og Kickstart forstaden i gang med at undersøge hvordan området kan ændres. Realdania vil give tilskud til at realisere nogle forstads-projekter, men det er endnu ikke afgjort hvilke projekter, der bliver tale om. Tilskud kan blive op til 25. mio. kr. samt tilsvarende finansiering fra Ballerup Kommune eller andre interessenter. Freja Ejendomme, der ejer Dommergårdsgrunden er ved at kigge efter nye investorer. Side 6

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats NØGLEN TIL ET LØFT Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave Social og forebyggende indsats December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Overordnet målsætning...2 Delmål...3

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 25. oktober 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 1. november 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (kl. 17:15

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere