Boligadministratorerne informerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligadministratorerne informerer"

Transkript

1 Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 5 i Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson hos Boligadministratorerne. Nyhedsbrevets redaktion kan også kontaktes for eksempel, hvis du har ideer til emner i fremtidige nyhedsbreve eller hvis nyhedsbrevet ønskes modtaget på anden vis. Kontakt da Allan Rigelsø via mail til Indhold Sommeren er over os... 2 DR og A/B Ringertoftens valuarvurdering... 2 UNIK Boligsalg... 4 Selvsalg ved Bolighandel.dk... 6 Digital aftaleindgåelse ved andelsoverdragelse... 7 Andelshaveres vedligeholdelsesansvar... 9 Side nr. 1 af 11.

2 Sommeren er over os Det er sommer, og vejret har heldigvis indtil videre vist sig fra sin vel nok bedste side. Som altid holder boligadministratorerne kontoret åbent hele sommeren. Selvfølgelig vil man komme til at opleve, at ens sædvanlige kontaktperson kan være fraværende på grund af ferie, men der vil være aftalt en back-up, så hastsager kan ekspederes uanset afholdelse af ferie. Den enkelte administrator informerer forlods eller ved autosvar om vedkommendes ferieafholdelse samt henviser til alternativ kontaktperson i ferieperioden. Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske kunder og samarbejdspartnere alt det bedste, en fortsat god dansk sommer kan bringe. DR og A/B Ringertoftens valuarvurdering Tilbage i maj måned vandt vi vores injuriesag mod DR, som fortalt i nyhedsbrev Dommerne fandt, at 'Kontant' undlod at foretage en grundig og relevant indsamling af oplysninger, Side nr. 2 af 11.

3 samt at udsendelsen byggede på forkerte antagelser. Bl.a. forsøgte udsendelsen at holde os medansvarlige for valuarvurderingen. Det var og er vigtigt for os at pointere, at vi ikke har ansvar for valuarvurderinger. Vi er ikke uddannet valuarer og vi hverken kan eller ønsker at tage aktiv del i en ejendoms værdiansættelse, med mindre det er åbenbart, at en konkret valuar- eller offentlig vurdering hviler på nogle oplagt forkerte forudsætninger. Selvom sagerne ikke er sammenhængende, faldt der ikke lang tid efter dommen i vores injuriesag tillige en afgørelse i landsretten vedrørende den valuarvurdering, som danner det egentlige grundlag for DR Kontant s udsendelse. Det blev således i udsendelsen antaget som en selvfølge, at valuarvurderingen var forkert. Den nye landsretsdom, er en afgørelse der vedrører en overprissag anlagt af en køber i A/B Ringertoften, ud fra antagelsen om, at valuarvurderingen var forkert. Østre Landsret frifandt imidlertid både valuar og sælger af andelen, idet landsretten ikke fandt det bevist, at vurderingerne afveg fra det daværende marked. Landsretten fandt således ikke, at den konkrete valuars skøn (udført af firmaet EJVAL) kunne betragtes som fejlbehæftet. Landsretten lagde ved afgørelsen vægt på, at ejendomsmarkedet i perioden 2005 til 2008 var særdeles turbulent. Det fremgår samtidig af afgørelsen, at Østre Landsret ikke har villet lægge afgørende vægt på skønsmandens vurdering (den som også DR Kontant har antaget som retvisende), dels fordi Side nr. 3 af 11.

4 skønsmanden anvendte en anden vurderingsmetode (kvadratmeterpris) end det vurderingsprincip valuaren havde anvendt (forrentningsprincip), og dels idet skønsmandens vurdering blev foretaget på et langt senere tidspunkt, hvor de usædvanlige forandringer i markedet for boligudlejningsejendomme i Københavns-området for 2005 og i årene derefter var velkendte. UNIK Boligsalg Administratorernes mægler UNIK Boligsalg har vind i sejlene, og de har efterhånden fået cementeret deres position som markedets største andelsboligmægler. Vi er fortsat yderst positive over samarbejdet og det er vores erfaring, at UNIK Boligsalg sikrer en yderst kvalificeret og professionel boligformidling. I de foreninger, der har gjort brug af UNIK Boligsalg får vi også positiv feedback. Den mægler der er tilknyttet os, Line Abildhauge har f.eks. modtaget denne fra en tilfreds kunde: Jeg vil endnu engang takke dig for dit arbejde i forbindelse med salget af Godthåbsvej 166, 3.tv. Jeg har kun ros til overs for din måde at forestå salget på. Alt gik totalt smertefrit, og jeg havde absolut ingen ulejlighed selv. Det har jeg aldrig prøvet før, og jeg har dog prøvet at både sælge og købe mange gange tidligere. Side nr. 4 af 11.

5 Jeg har anbefalet dig over for bestyrelsen, og har fortalt vidt og bredt i øvrigt, hvor glad og tilfreds, jeg har været. Jeg har også fortalt Boligadministrationen om min tilfredshed. Jeg kan med stor overbevisning anbefale dig til alle. Du har udført i fantastisk arbejde på en meget professionel måde, samtidig med at du har været åben og meget engageret. Jeg ønsker dig alt muligt held fremover. Med venlig hilsen, Hanna Bøhl Andelshavere, der går i salgstanker, får nu også mulighed for at booke et uforpligtende rådgivningsmøde, omkring andelsboligsalg helt generelt. Det vil sige, at de også rådgiver de andelshavere, der som udgangspunkt har mod på at sælge selv. På disse rådgivningsmøder, informerer de om hvilket ansvar, der er ved selvsalg, hvilke forbedringer af boligen, der kan betale sig i en salgssituation, hvordan et salg af boligen koordineres optimalt i forbindelse med køb af ny bolig og meget mere. UNIK Boligsalg arbejder løbende med at udvikle og finpudse deres forretningsgange. I lyset af den generelt oftest positive respons de får fra andelshaverne, når de er i kontakt med dem, samt et generelt ønske fra deres side om at komme tættere på foreningerne og deres andelshavere, har UNIK Boligsalg valgt, at udvide deres service. Vi oplever et behov for rådgivning fra andelshavernes side i forbindelse med selvsalg, og vi hilser derfor UNIK Boligsalgs nye tiltag velkommen. Opsigelsesguiden på foreningshjemmesiderne er tilrettet således, at andelshaverne allerede meget tidligt i deres salgsbestræbelser kan booke et gratis rådgivningsmøde med UNIK Side nr. 5 af 11.

6 Boligsalg. Det er målet for UNIK Boligsalg, at mægler tager kontakt til kunden indenfor 24 timer efter, at der er fremsat ønske om et rådgivningsmøde. Selvsalg ved Bolighandel.dk Vi har som bekendt indledt samarbejdet med UNIK Boligsalg ud fra et ønske om at give andelshaverne i foreninger i vores administration et højt kvalificeret alternativ til de sædvanlige mæglere og dette til en yderst konkurrencedygtig pris. Boligmarkedet er heldigvis i bedring, hvilket betyder, at stadig flere andelsboliger sælges uden mæglere. Det er selvfølgelig altid en overvejelse værd, om en mægler skal tilknyttes en overdragelse, også selvom boligen kan sælges uden. Ved mæglers deltagelse slipper man for besværet med at finde køber, foretage fremvisning, annoncering m.v. Men vi oplever en stigende efterspørgsel på de såkaldte selvsalg. Unik Boligsalg tilbyder ikke selvsalg, ud over den gratis rådgivning de nu tilbyder jf. forrige artikel. Vi er blevet kontaktet af en relativt ny udbyder af selvsalg på nettet ved navn Bolighandel.dk, og det er lykkedes os at lave en god aftale med dem til fordel for vores kunder. Som kunde hos os, kan man nemlig få sin bolig på Bolighandel.dk gratis den første måned ved at benytte rabatkoden: BOADM. Er boligen ikke solgt Side nr. 6 af 11.

7 efter en måned, vil prisen efterfølgende kun udgøre 279,- kr. pr. måned (helt uden binding og gebyrer). På Bolighandel.dk kan man hurtigt og nemt annoncere sin bolig på en professionel platform, uden brug af mæglere. Bolighandel.dk samarbejder med Danske BOLIGAdvokater, og de tilbyder sågar et gratis formøde, enten personligt eller via telefon. Se mere om Bolighandel.dk på deres hjemmeside, hvor man bl.a. kan se et indslag om dem, fra tv-programmet Go morgen Danmark. Det skal for god orden skyld oplyses, at vi absolut ingen interesser har i Bolighandel.dk og blot formidler dette tilbud, som vi har modtaget fra dem. Vi finder med nærværende, at andelshavere i foreninger vi administrerer, tilbydes yderst konkurrencedygtige muligheder, hvad enten de går i tanker om mægler- eller selvsalg. Digital aftaleindgåelse ved andelsoverdragelse Som vi skrev om i vores forrige nyhedsbrev, har vi indkøbt software til brug for elektronisk underskrivelse med Nem-id, for at lette administrationen for vores foreningsbestyrelser. I første omgang sikres en hurtigere, mere sikker og overskuelig sagsgang ved andelsoverdragelser. Vi er så småt startet med processen og enkelte har allerede oplevet andelsoverdragelser Side nr. 7 af 11.

8 via denne nye digitale aftaleindgåelse. Vi forventer, at vi i løbet af det tidlige efterår får lanceret løsningen ved alle andelsoverdragelser. Hvis ikke man ønsker denne digitale aftaleindgåelse, bedes man derfor tage fat i foreningens daglige kontaktperson med henblik på en drøftelse heraf. Systemet går i al sin enkelthed ud på, at alle aftaleparter får en mail med de dokumenter, der skal underskrives samt en udførlig vejledning i underskrivelsen, det være sig sælger, køber og andelsboligforeningens bestyrelse. Selve aftaleindgåelsen sker så ved brug af det Nem-id langt de fleste har i forvejen, til brug for netbank og kommunikation med det offentlige. hvor langt aftaledokumenterne er i processen. Den digitale aftaleindgåelse skal ikke hindre den gode praksis, der stadig findes i mange foreninger med, at bestyrelsen møder den nye og eventuelt også gamle andelshaver inden overdragelsen. Det er en rigtig god praksis, dels kan det få den nye andelshaver til at føle sig mere velkommen, og dels er det en rigtig god lejlighed til at få afklaret eventuelle spørgsmål eller løse ender vedrørende overdragelsen. Såfremt et sådant møde ønskes, kan det indarbejdes i købsaftalen som en forudsætning for bestyrelsens godkendelse og aftaleindgåelse. Dette sikrer en væsentlig hurtigere aftaleindgåelse, som sikrer såvel køber som sælger i langt højere grad. Endvidere er der bedre styr på papirgangen, og man kommer aldrig i tvivl om, hvem der har modtaget dokumenterne og om Hvis man som forening ønsker et sådant krav/tilbud indarbejdet, kan der træffes aftale herom med foreningens sædvanlige kontaktperson hos Boligadministratorerne. Side nr. 8 af 11.

9 Andelshaveres vedligeholdelsesansvar At andelshavere har vedligeholdelsesansvaret for deres egen lejlighed, ved de fleste andelshavere. Men hvad med skader hos nabo, når skaden skyldes enten manglende eller mangelbehæftet vedligeholdelse? Der er efterhånden generelt forståelse for, at andelshavere hæfter for skader hos naboer, når disse er forårsaget af andelshaver selv, enten grundet egen adfærd (glemt at slukke for vandet etc.) eller manglende vedligeholdelse (f.eks. utæt badeværelsesgulv m.v.). Men hvordan ser sagen ud, når skaden ikke skyldes andelshaver selv, men en 3. person, eksempelvis en håndværker, som ikke gør sit arbejde godt nok? Når andelshavere får udført reparations- og forbedringsarbejder, sker der til tider det, at de udførte arbejder forårsager skader på nabolejligheden eller ejendommen, og i disse tilfælde ses der ofte manglende forståelse for, hvem det er, der har ansvaret for de opståede skader. Som et eksempel kan nævnes en dom fra december sidste år afsagt af Københavns Byret. Her havde en andelshaver antaget et VVS-firma til at modernisere sit badeværelse. VVSfirmaet undlod imidlertid at tætne rørgennemføringerne ved et blandingsbatteri, og det efterfølgende vandudslip forårsagede derfor vandskade på den underliggende lejlighed. Andelsboligforeningen afholdt i første omgang udgifterne til udbedring af vandskaden, men rettede herefter et erstatningskrav mod andelshaveren for udbedringsomkostningerne. Andelsha- Side nr. 9 af 11.

10 veren påstod sig frifundet, da han ikke selv havde handlet uagtsomt i forbindelse med udførelsen af arbejderne. I dansk ret er man som udgangspunkt kun erstatningsansvarlig, såfremt man har handlet forsætligt eller uagtsomt. Efter denne regel kan andelshaver umiddelbart synes, at vedkommende ikke bærer ansvaret for skader, som andelshaveren ikke selv har forårsaget ved uagtsom eller forsætlig adfærd. Københavns Byret gav heldigvis foreningen medhold, selv om skaden ikke kunne tilskrives andelshaveren som uagtsom. Retten henviste i den forbindelse til en analog anvendelse af Lejelovens 29, stk. 10. Lejelovens 29, stk. 10 indeholder en særregel, hvorefter en lejer er erstatningsansvarlig for skader, der er forårsaget af de installationer, han har foretaget, uanset om skaderne kan tilskrives lejeren som forsætlig eller uagtsom. Retten fandt, at i en situation som den foreliggende, var forholdet mellem andelshaver og andelsboligforening identisk med forholdet mellem en lejer og en udlejer. Andelshaver hæftede derfor over for andelsboligforeningen efter en analog anvendelse af reglen i lejelovens 29, stk. 10. Dommen synes korrekt alene fordi, det naturligvis i første omgang må være den andelshaver, som har fået arbejderne udført, der må bære ansvaret, frem for foreningen (og dermed også alle de øvrige andelshavere i foreningen, som jo ikke har været involveret i projektet). Andelshaveren kan selvfølgelig søge erstatningsbeløbet tilbagebetalt af håndværkeren, men det er desværre ikke ensbetydende med, at andelshaveren vil få dækket sit tab. Måske kan håndværkeren ikke betale, kravet overfor håndværkeren kan være afskåret på grund af for sen reklamation Side nr. 10 af 11.

11 eller der kan være bevismæssige problemstillinger. Selv om skader som i den omtalte dom trods alt hører til undtagelserne, bør en andelshaver, der får udført arbejder i sin lejlighed, overveje sine forsikringsmuligheder inden arbejderne iværksættes. Samtidig bør det medtages i overvejelserne, om der er behov for, at der skal kræves sikkerhedsstillelse i forbindelse med udførelsen af arbejderne. Boligadministratorerne A/S, Den 18. juli 2014 Side nr. 11 af 11.

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 6 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 5 i 2012. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er I velkomne til at henvende jer til jeres kontaktperson

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 7 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 1 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan jeres kontaktperson hos Boligadministratorerne

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB NY LANDSRETSDOM OM VALUARENS ANSVAR FOR VURDERINGEN > side 2 NY PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM OVERPRIS VED KØB AF ANDELSBOLIG > side 4 NY HØJESTERETSDOM OM PRINCIPPERNE

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2015. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer FREMTIDENS ANDELSBOLIG Fremtidens Andelsbolig 2014 / 1 September 2014 2014 Andelsboligmessen Fremtidens Andelsbolig ABF byder dig velkommen i Odense Congress Center Lørdag d. 25. oktober 2014 ÅRETS ANDELSBOLIGMESSE

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 Privat udlejning MEDLEMSBLAD FOR AMAGER LEJERFORENING Højesteret: Udlejer har pligt til at vedligeholde varmeanlægget En gang imellem kan en tabt sag for lejerne medføre

Læs mere

Det nye gennemsigtige boligmarked Personligt, enkelt og gratis. 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk. 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere

Det nye gennemsigtige boligmarked Personligt, enkelt og gratis. 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk. 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere hurtigere boligsalg inspiration fra de profesionelle Maj 2010 2 Sæt din bolig til salg helt gratis 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere 8 Hvordan man sikrer hinanden

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste. 3. kvartal 2013 har fortsat udvist positive takter. Ligesom bankerne kan vi mærke øget aktivitet på boligmarkedet,

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere