Lundeborgs fremtid. Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lundeborgs fremtid. Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere"

Transkript

1 Lundeborgs fremtid Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal vi hen du?, som er blevet gennemført med tilskud via Landdistriktspuljen og Landdistriktsprogrammet

2 Indhold Vores vision Side 3 Vi vil vende udviklingen Side 4 Sådan gjorde vi Side 5 Det videre arbejde Side 7 Om Lundeborg Side 8 Befolkningsudvikling/fordeling på alder og køn Side 9 Befolkningsudvikling Side 10 Tal for handel og erhverv Side 11 Tal for turisme Side 12 Arbejdsgruppernes konklusioner og forslag Side 13 Børn og unge Side 13 Kunst og kultur Side 14 Infrastruktur Side 15 Indkøbsmuligheder Side 15 Turisme og erhverv Side 15 Havnegruppen Side 17 Lundeborg Fond Side 18 Pakhusgruppen Side 19 Fritidstilbud Side 20 Bosætning Side 21 Bilag Side22 Visioner fra borgermødet februar 2011 Side 22

3 Vores vision for Lundeborg Vi vil skabe mere attraktive levevilkår for Lundeborgs borgere fastholde de unge i byen fastholde børnefamilierne i byen tiltrække unge og yngre tilflyttere tiltrække nye aktiviteter igangsætte nye aktiviteter for børn og unge oprette en ungdomsklub etablere et landsbykontor og ansætte en landsbypedel vise, at det kan lade sig gøre at overleve som landsby i et udkantsområde trods alle odds

4 Vi vil vende udviklingen Som så mange andre landsbyer har Lundeborg oplevet, at købmanden, banken, postekspeditionen og den lokale skole lukker. Men der er alligevel god gang i Lundeborg, og vi har et stærkt sammenhold og en stærk vilje til at overleve. Men der er brug for at vende udviklingen, hvis Lundeborg skal overleve som aktiv og velfungerende landsby, der er attraktiv for børnefamilier. Derfor sagde vi ja tak til LAG Svendborgs tilbud om at deltage i projektet Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune, og vi fik hjælp fra en LAG-konsulent til at starte og organisere arbejdet med at lave en udviklingsplan for Lundeborgs fremtid. Vores mål med planen Vi har følgende mål med udviklingsplanen: Den skal være et fælles værdigrundlag i det videre arbejde med udviklingen i Lundeborg og give inspiration til konkrete udviklingstiltag Den skal åbne Svendborg Byråds øjne for Lundeborgs situation og bane vejen for større lydhørhed over for byens ønsker og behov Den skal give et konstruktivt indspark til den fremtidige lokalområdestrategi og landdistriktspolitik i Svendborg Kommune Allerede resultater Resultatet af vores arbejde er beskrevet på de følgende sider, men allerede i sommeren 2011 udmøntede arbejdet sig i, at Børn og ungegruppen startede nye og spændende aktiviteter for både lokale og besøgende børn. Desuden er gruppen i samarbejde med kommunen - i fuld gang med planlægningen af et aktivitetsområde for børn, unge og voksne. Tak! Tak til LAG Svendborg for bistand til arbejdet og tak til Fyns Amts Avis, som har sponsoreret papir og print af bl.a. indbydelser til borgermøde. Borgerne i Lundeborg v. Borgerforeningen Forår 2012

5 Sådan gjorde vi Med Borgerforeningen som tovholder blev der i begyndelsen af 2011 nedsat en styregruppe bestående af Olaf Koch Benthe Hjorth Christiansen Hanne Bering Jensen Ingrid Schlosser Mariann Sørensen Per Ulrik Jørgensen Torben Grodt Petersen Med bistand fra LAG-konsulent Bjarne Jensen planlagde og gennemførte gruppen et visionsmøde for borgerne i februar Et nyt Løkken? Eller soveby? Eller? I invitationen til mødet hed det: Skal Lundeborg være et nyt Løkken? Eller soveby? Eller? Kom og vær med til at tegne Lundeborgs fremtid! Mere end 80 lundeborgere deltog i mødet, og i grupper debatterede og beskrev de Hvad der er godt i Lundeborg Hvad der er mindre godt Hvad der er både godt og mindre godt Deres visioner og ideer for Lundeborg De største ønsker Derefter fik alle mødedeltagere mulighed for at pege på de tre visioner/ideer, som de helst så gennemført og her scorede en cykelsti til landevejen helt klart de fleste stemmer, nemlig 30. Derefter fulgte En ny legeplads - 22 stemmer Købmand/minimarked 17 stemmer Et renoveret pakhus som kulturhus/multihus 13 stemmer Kollektiv trafik, også i weekenden 11stemmer Et moderniseret og udbygget aktivhus (flere lokaler) 11 stemmer Små butikker i den gamle havn (de sorte huse) 10 stemmer Nye boliger 8 stemmer Helårs restaurant 7 stemmer Etablering af en Lundeborgfond 7 stemmer Alle resultaterne fra borgermødet kan ses på Lundeborgs hjemmeside under Visioner for Lundeborg. Listen over visioner er vedlagt denne rapport som bilag. Se bagerst i rapporten. 10 arbejdsgrupper Styregruppen samlede og grupperede alle visioner og ideer fra borgermødet og nedsatte 10 arbejdsgrupper, som fik til opgave at bearbejde visionerne og ideerne på de enkelte områder samt udarbejde forslag til konkrete aktiviteter.

6 Arbejdsgrupperne var følgende: Børn og Unge Tovholder: Charlotte Manfeldt tlf , mail: Kunst og kultur Tovholder Line Carlsen, tlf , mail: Infrastruktur Tovholder: Ingrid Schlosser, tlf , mail: Indkøbsmuligheder Tovholder: Benthe Hjorth Chr., Tlf , mail: Turisme & Erhverv Tovholder: Torben Grodt Petersen, tlf , mail: Bosætning Tovholder: Niels Manniche, tlf , mail: Lundeborg fond Tovholder: Pouli Stald, tlf , mail: Fritidstilbud Tovholder: Mariann Sørensen, tlf , mail: Pakhuset Tovholder: Torsten Clausen, tlf , mail: Generelt om Lundeborg Styregruppen. Tovholder: Torben Grodt Petersen, tlf , mail: Det øvrige De visioner og ideer, der vedrørte Aktivhuset blev overdraget til husets bestyrelse - Kontakt: Hanne Bering Jensen, tlf , mail: Havnen blev overdraget til den eksisterende havnegruppe - Kontakt: Hanne Bering Jensen, tlf , mail: Borgerforeningens område blev overdraget til Borgerforeningen - Kontakt: Olaf Koch, tlf , mail: Præsentation for borgerne Grupperne arbejdede hen over foråret og sommeren 2011, og resultaterne af deres arbejde samt deres konkrete forslag blev præsenteret på et borgermøde i marts Se gruppernes forslag på siderne I borgermødet deltog også musiker Lasse Helner, Lundeborg, som er medlem af den visionsgruppe, landdistriktsminister Carsten Hansen har nedsat for at ændre på samfundsdebatten om landdistrikterne. Desuden deltog LAG-konsulent Karsten Gram.

7 Det videre arbejde Op mod 70 borgere deltog, da Lundeborgs 10 udviklingsgrupper på et borgermøde i marts 2012 præsenterede deres konkrete forslag til udvikling af Lundeborg. Der var fuld opbakning til forslagene, og størst bifald fik Børn og unge-gruppens præsentation af planer for et stort og spændende aktivitetsområde for børn, unge og voksne. Gruppen er allerede langt fremme i planlægningen og er bl.a. i gang med at søge midler til projektet. (se skitse nedenfor). Tegning af Børn og ungegruppens planlagte aktivitetsområde. Også kunst- og kulturgruppen høstede stort bifald for sine mange spændende og kreative forslag og planer. Der blev på mødet foreslået en bred borgerdialog om, hvad såvel Pakhusgården som Lundeborgs to marker Flagstadmarken og Pavillonmarken kan bruges til. Aktivhusets bestyrelse tager initiativ til dialogen om Pakhusgården og Børn og unge-gruppen til dialogen om markerne. Grupperne fortsætter De ti udviklingsgrupper fortsætter og går nu i gang med at realisere deres forslag og arbejde videre med deres respektive områder. På borgermødet blev borgerne opfordret til at gå ind i grupperne og deltage i arbejdet, og det blev aftalt, at grupperne mødes en gang hvert kvartal sammen med styregruppen for at koordinere arbejdet og sikre den videre udvikling.

8 Grupperne arbejder under Lundeborg Borgerforening, som har taget initiativ til arbejdet, og alle eksterne ansøgninger, skrivelser m.v. vil derfor også bære borgerforenings-formandens underskrift. Om Lundeborg Det var i Lundeborg-området, at Danmark blev til. I nabobyen lå fra år 200 og 500 år frem Danmarks største by og rigeste samfund med stærke kontakter til det Gamle Rom. Og her lå Danmarks første handelsplads, hvor der handlet, men også fremstillet mange varer. Her lå også anløbsplads, hvorfra området både importerede og eksporterede varer. Byen Lundeborg opstod i 1600-tallet som udskibningssted for teglsten. I 1861, hvor her boede omkring 50 fiskere og søfolk, begyndte godsejer N.F.B. Sehested på Broholm at realisere en drøm om at gøre Lundeborg til en købstad. Han anlagde havn, pakhus og købmandsgård og opførte derefter en hel by. Senere brast drømmen, men Lundeborg fortsatte som en driftig fisker- og handelsby. I dag er Lundeborg en lille livlig by med 310 husstande og godt 400 borgere. I forhold til vores indbyggertal har vi et meget omfattende foreningsliv med 14 forskellige foreninger, der spænder fra sejlklub, kajakklub og petanqueklub over borgerforening til musikforening og quindeklub.

9

10

11 Handel og erhverv Der er gang i erhvervslivet i Lundeborg med bl.a. tømrer, snedker, elinstallatør, bandagist og frisør samt omfattende turisterhverv i både byen og oplandet. Derudover er der en række små enkeltmandsvirksomheder inden for kunst, kultur, kunsthåndværk og liberale erhverv. Med godt 400 indbyggere er der en meget høj andel af virksomhedsregistreringer i Lundeborg, hvor der i alt er registreret 76 cvr-numre. Oversigt over CVR-nr. i Lundeborg Antal Fiskeri, landbrug, frugtavl m.v. 13 Liberalt erhverv 11 Selvstændige 25 Dedikeret turisme 8 Foreninger 14 Øvrige 5 I alt registreret 76

12 Turisme Lundeborg er udlagt som turistområde og har bl.a. tre campingpladser og om sommeren en kiosk på havnen. Turistovernatninger i Lundeborg Camping Lystbåde - antal både i Gl. havn Lystbåde - antal både i Ny. Havn

13 Arbejdsgruppernes konklusioner og forslag Børn og unge Overordnede visioner Et samlingspunkt midt i byen for alle aldre (Pavillionmarken) og så godt, at det bliver et udflugtsmål. At Lundeborg bliver et spændende og sjovt sted at være for børn ved at holde børnemøder og på længere sigt etablere et børne-ungeråd, der er med til at varetage ønsker og interesser for børn og unge. At bringe børn- og ungefamilier sammen ved f.eks. fællesspisning og sportsaktiviteter. At tiltrække børn og unge fra oplandet til forskellige aktiviteter. At danne en gruppe af frivillige voksne, der vil støtte op om de aktiviteter, som bliver etableret og f.eks. være vagter eller undervisere i juniorklub. I april 2011 søgte vi Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, om tilskud til at skabe aktiviteter fra juni 2011 og frem til juni Der er specifikke krav, bl.a. antal deltagere, og at der er fokus på sundhed og bevægelse. Som udgangspunkt er det derfor vigtigt at danne et netværk ved at lave telefon- mailkæde, så børn og forældre deltager og holder sig orienteret om f.eks. børnemøder og aktiviteter i byen, Til det første børnemøde var det vores mål at få overblik over, hvilke interesseområder der pt. er blandt børn og unge i Lundeborg, samt at lave en kontaktkæde. 26 børn deltog, og de kom med mange gode forslag og ideer, hvoraf vi udvalgte nogle, som kan etableres allerede fra sommeren Billeder fra det første børnemøde Kortsigtede tiltag Familiefodbold ved legepladsen hver fredag kl. 19. (Opslag på torvet og kontaktkæde) I sommeren 2011 etableres strandhåndbold i samarbejde med den lokale håndboldklub GOG tre gange ugentligt med start 1. juli og frem til 14. august. Både lokale, turister og børn fra oplandet kan tilmelde sig i iskiosken på havnen. Pris: 10 kr. pr. deltager.

14 Svømmeundervisning på stranden to gange om ugen i samarbejde med Gudme Svømme Klub. Vi ønsker at genstarte fællesspisning for børnefamilier i Aktivhuset i vinterhalvåret - hver anden måned - og inddrage børnene i madlavningen. Som opfølgning på børnemøderne vil vi etablere en bred vifte af aktiviteter alt efter interesseområde, dels ved at skabe udeaktiviteter, dels ved at benytte Aktivhuset. F.eks. naturaktiviteter, sport,sejlads i samarbejde med sejlklubben, dans og billedkunst. Langsigtede tiltag Vi vil oprette et børne-ungeråd i løbet af Vi ønsker at starte en juniorklub, og det vil vi arbejde videre med i løbet af Vi vil arbejde for etableringen af en ny legeplads og multibane centralt i byen i samarbejde med de øvrige interessegrupper Vi vil kontinuerligt arbejde på at skaffe frivillige voksne til at støtte op om aktiviteter for børn og unge Kunst og kultur Vi har opdelt vores ideer og visioner i kortsigtede og langsigtede aktiviteteter: Kortsigtede aktiviteter Sommerfestspil, hvor borgere i byen deltager og spillet foregår rundt i byen Lundeborg byvandringsrute med folder, der fortæller anekdoter og historie om de steder man kommer rundt Små historiske billeder placeret rund i byen, som viser, hvordan der tidligere så ud der, hvor man nu står Skattejagt for børn. En folder med skattejagtrute, poster på ruten og opgaver Lundeborg-husenes historie fortalt uden for husene i form af små plancher Portrætudstilling af Lundeborgere med tilknyttede små historier/anekdoter om de portrætterede Udstilling, hvor borgerne i byen udstiller deres yndlingsting inden for en valgt genre/tema med tilknyttet lille tekst om tingen Udstilling Dit Foto Af Lundeborg, hvor borgerne giver deres eksempler på fotobeskrivelse af byen og dens liv Mester Jakel teater. Evt. oppe i den røde lem i pakhuset, ud mod havnen En bedre opslagstavle/vægavis til afløsning af de forskellige sandwich-tavler på torvet Installationskunst rundt omkring i byen - som hovsa-oplevelser og gerne med humor. Langsigtede aktiviteter i og omkring pakhuset Historisk udstilling om Lundeborg Kunstudstillinger Koncerter Aktivitethus/legeplads for oplandets børnefamilier, institutioner og turister På borgermødet i marts 2012 blev der desuden tilføjet musikmatineer, gøgl, teater, Lundeborg egnsmusum samt flytbare mini-skurvogne til handel.

15 Infrastruktur Der er behov for dialog med Svendborg Kommune om Vejene omkring Lundeborg, som er meget nedslidte og til fare for trafiksikkerheden Cykelstier først og fremmest fra Lundeborg ad Stenmurevej til Landevejen Alternativt en markeret stillezone i venstre side af landevejen og langs hele Stenmurevej Kollektiv trafik, som i dag er næsten ikke eksisterende En taxabevilling specifikt til Lundeborg På borgermødet i marts 2012 blev der desuden tilføjet skilte om telebusser samt lys på Stenmurervej fra Lundeborg og op til landevejen. Indkøbsmuligheder Ønsket om indkøbsmuligheder i Lundeborg hele året rundt var særdeles markant på visionsmødet i februar. Gruppens sonderinger viser imidlertid, at etablering af en egentlig købmandsbutik med almindelig åbningstid ikke er realisabel, men foreslår, at der såfremt der er interesse for det - i stedet forhandles med Jensens Kiosk samt Lundeborg Apotek om muligheden for en lille kioskfunktion uden for sommerperioden. Apoteket holder åbent på havnen to timer alle hverdage uden for sommerperioden og kunne måske supplere med et minimum af ikke fordærvelige varer de to butikker, som i dag betjener Lundeborg med udbringning af varer nemlig Eurospar i Hesselager og Dagli Brugsen i Gudbjerg om mulighederne for en udvidet service Irmas webshop Irmatorvet om ugentlig levering i Lundeborg. Irmatorvet leverer som den eneste webshop med dagligvarer også frostvarer (leverer Lundeborg fredag hver anden uge (lige uger) inden kl. 7). Desuden kunne mulighederne for en indkøbsforening undersøges, hvis der er interesse for det. Borgermødet marts 2012 prioriterede buskørsel til indkøb en gang om ugen samt forhandling med nærbutikkerne om en udvidet service. Turisme og Erhverv Arbejdsgruppens overordnede betragtninger er, at såfremt der skal ske en kraftigere udvikling af erhvervsaktiviteterne i Lundeborg, forudsætter dette en væsentlig tilgang af indbyggere og dermed etablering af flere boliger. En tilgang af indbyggere skal fortrinsvis være ressourcestærke børnefamilier. Vi bør i Lundeborg være meget opmærksomme på, hvordan vi vil drive de forskellige aktiviteter. Det er nødvendigt at skelne kraftigt mellem foreningsdrift og forretningsdrift. Foreningsdriften er kendetegnet ved et stykke frivilligt non-profit arbejde, hvorimod forretningsdrift både skal følge spillereglerne for virksomhedsdrift og præstere et økonomisk overskud.

16 Set fra et erhvervs- og turismesynspunkt er det vigtigste for udviklingen i Lundeborg, at vi får markedsført Lundeborg og omegn mere intensivt end i dag. En sådan markedsføring skal både tiltrække overnattende turister, dag- og tur-turister og flere tilflyttere. Inden vi igangsætter en intensiveret markedsføring, skal vi have klarlagt det markedssegment af turister, som Lundeborg skal målrette markedsføringen mod. Et af de konkrete markedsføringstiltag er at etablere en turiststander på torvet. Noget i stil med de standere, vi kan se på rastepladser langs motorvejene. En stander med et lille tag og informationer på enten to eller fire sider. Turistbureauet i Lundeborg skal være mere dynamisk og udfarende. Der skal være en faglig hjælp, som kan vejlede vedr. alle de seværdigheder, der er i området. Det ville være rigtig godt, hvis der kunne produceres en række specielle souvenirs fra Lundeborg Det er det originale miljø i Lundeborg, som er seværdigheden, og dette skal bevares dvs. ingen diskoteker, outlet-forretninger og andre lignende tivoli-aktiviteter. Forslagene fra visionsmødet med arbejdsgruppens forslag Cykelrute rundt til seværdigheder i omegnen: Klar sommer Turistforeningen skal have fokus på brochuremateriale for turer til fods og på cykel i området. Kontakt turistchefen i sommer 2011 Et natur-kursuscenter/naturvidenscenter. Tidshorisont: 5-10 år. Måske kunne Danmarks Naturfredningsforening købe Kroen og ændre den til et center for natur og miljø i UdkantsDanmark med kursusaktiviteter og naturvidencenter. Bygningerne og beliggenheden er helt optimalt til formålet. Kontakt til den nuværende ejer og Danmarks Naturfredningsforening om ideen i eftersommeren 2011 En autocamper-plads med el, vand m.m. i sommeren Behovet er egentlig fuldt dækket i og med, at alle campingpladserne har Kvik-stop for autocampere (til en kraftig reduceret pris for en overnatning mellem 20 og 08). Derudover er der autocamperovernatning på Fru Jørgensens gård. Turistforeningen skal markedsføre denne mulighed kraftigere, og der skal være bedre skiltning til Fru Jørgensens gård. Det skal henstilles til Svendborg Havn om at håndhæve forbuddet mod overnatning i autocamper på havnens område alternativt opkræve afgift i lighed med opkrævningen for lystbåde Mere udviklede campingpladser. I Lundeborg vil vi fortsat satse på egentlige campingpladser i modsætning til forlystelsesparker med overnatningsmulighed. Det er det originale miljø i Lundeborg, som er seværdigheden, og dette skal bevares. Markedsføringsindsatsen for traditionel camping bør intensiveres. Små butikker på havnen et forslag, som bør behandles af Havnegruppen. Men ideen er helt klart brugbar, hvis det bliver små butikker/boder i nogle af de eksisterende bygninger (pakhuset, de sorte fiskerskurer, bådværkstedet) Større turistmiljø med et sommerhusområde væk fra vandet. Kunne der over tid skabes sommerhusområder oven for skoven på begge sider af Stenmurevej, vil det ikke gribe forstyrrende ind i det nuværende miljø Charterbåde og udlejning af både - Det burde være muligt at etablere en form for udlejning af både fra Lundeborg Havn. Dog er kravene til sikkerhed og vedligeholdelse af udlejningsbåde store, og derfor foreslås et samarbejde med Lohals/Ole Dehn for eventuelt at søsætte denne forretning. Eventuelt kunne Sejlklubbens Megin-joller, Svendborg Senior, Surf, Kajak indgå i udlejnings- aktiviteterne

17 Hold liv i restauranter og cafeer - Sammen med turistforeningen, Svendborg Kommune og Svendborg Havn skal der gøres en ekstra indsats for at henvise både turister og borgere fra omkringliggende egne. Markedsføringsindsatsen skal intensiveres. Lundeborg sø på engen ved Momleby.og Vådområde på engen put & take Dette er et helt unikt område, som bør åbnes mere for turister og borgere. Første skridt kunne være oprydning og pasning. Eventuelt bord/bænkesæt.næste skridt kunne være en mindre sø. En senere udvikling kunne være put&take. Naturcamping for kanoer og kajakker - Der skal markedsføres for denne mulighed. De to campingpladser i Lundeborg ligger tæt på stranden og har mulighed for små-telte samt de centrale køkkenfaciliteter, som små-telte har behov for. Der er ligeledes mulighed i tilknytning til stranden for opbevaring af kanoer og kajakker natten over. Vintercamping - Hvis der kunne findes nogen, som ville etablere en helårs campingplads vest for skoven, kunne dette være en udmærket ide. De eksisterende campingpladser ligger for åbent for efterårets og vinterens vind og vejr til vintercamping. Havnegruppen Havnegruppen har udarbejdet en rapport med et idékatalog for Lundeborg Havn ApS, i daglig tale kaldet den gamle havn. Rapporten er overdraget til havnens bestyrelse og blev offentliggjort på havnens generalforsamling i august. Den overordnede vision er gerne med tidsperspektivet 5 og 10 år - en bæredygtig udvikling af Lundeborg Havn, så den bliver et aktivt, livligt og underholdende mødested til glæde for ejerne, de mange fastliggere og de mange gæster, der kommer til Lundeborg ikke bare i båd, men også i bil, i bus og på cykel. Samt naturligvis ikke mindst for indbyggerne i Lundeborg. En stor del af forslagene lægger op til at der samarbejdes med f.eks. borgerforening, den kommunale havn m.fl. Det kan bl.a. opnås ved at nedsætte nogle arbejdsgrupper med tovholdere, som refererer til bestyrelsen. Forslag, som kan iværksættes her og nu Modernisering af hjemmeside Bedre info, foldere mv. Netadgang Turistinfo DMI vejrstation Borde / bænke / grill Legeplads Flydebro til badning og udspring Dykkercenter Cykeludlejning Udlejning af kajak og kano Markedsføring Vinteropbevaring i havnen Forslag, som kan iværksættes indenfor 1 3 år Færge til Lohals, evt. cykelfærge Kræmmermarked

18 Lundeborg Reparations- og Bådservice Videoovervågning i vinterhalvåret Arbejdende museum i smedjen Rabatordning 5/4 mm. Forslag med en tidshorisont på 3-5 år Overtagelse af / langvarig driftsaftale med lystbådehavnen Erhverv på havnen, bedding Pakhus-indretning Principiel overvejelse om leje/salg af ejendomme på havnen Udnyttelse af eksisterende bygninger Gruppens afslutning med overdragelse til havnens bestyrelse. Havnegruppens arbejde blev afsluttet med aflevering af rapport til Havnens bestyrelse på Generalforsamlingen i august Havnens bestyrelse har prioriteret følgende opgaver til igangsættelse: Modernisering af havnens hjemmeside Forbedring af adgang til internet for havnens gæster (søges etableret i samarbejde med Lundeborg Lystbådehavn). Opsætning af flere borde/bænkesæt. Ny planlægning og gennemførelse af havnens markedsføring. Overvintring af skibe i havnen. Derudover er følgende langsigtede opgaver opstartet: Istandsættelse af pakhuset (se punktet i rapporten om pakhuset). Re-etablering af bedding med ny beddingsvogn og opretning af skinnevej med tilsagn om støtte fra Fiskeri-LAG-Fyn. Lundeborg Fond Ideen er at oprette en fond med det formål at støtte tiltag, der fremmer erhvervsmuligheder, foreningsliv, forbedringer og nyudvikling i Lundeborg by. Begrundelse Kapital er et nødvendigt onde, hvis vi ønsker udvikling i Lundeborg. Denne er oftest fremskaffet ved tilskud fra kommunen, lokale virksomheder og fonde. Da kommunen og virksomhederne pt. fattes penge, og fondene drukner i ansøgninger, er vi nok i dag tvunget til at vende pegefingeren mod os selv, hvis vi ønsker at vedligeholde og udvikle det samfund, vi lever i. Fremskaffelse af kapital Kapital kan fremskaffes ved fast indskud (Lundeborg-skat) fra indbyggere i Lundeborg. Gruppen foreslår ca. 100,00 kr. pr måned pr husstand at modtage arveandele fra bortgåede Lundeborgborgere at modtage indskud fra foreninger og arrangementer i Lundeborg

19 Udbetaling Alle modtagne ansøgning om tilskud fra fonden fremlægges via bestyrelsen en gang om året på fondens generalforsamling. Eventuel ydelse af tilskud vedtages ved skriftlig flertalsafstemning blandt alle fremmødte. Status Ikke mange Lundeborgensere tror på, at tilstrækkelig mange husstande i Lundeborg ønsker at indbetale 100 kr. pr måned til fonden. At oprette en fond kræver et vist kapitalgrundlag, som ikke for nærværende synes mulig at skaffe. Pakhusgruppen Pakhuset på Lundeborg Havn er ejet af Lundeborg havn ApS. Bygningen er fredet som en kulturhistorisk værdifuld bygning. Pakhuset kan betegnes som både havnens og byens vartegn. Bygningen er opført i 1860 erne og stort set ikke ændret siden udover almindeligt vedligehold. Med støtte fra Kulturarvstyrelsen og Realdania lægges nyt tag i De underliggende etager trænger også stærkt til en gennemgribende renovering både ude og inde, men en sådan er ikke planlagt for indeværende. Overordnet vision Den primære opgave må være at få pakhuset bevaret - det vil sige renoveret. Dernæst skal man finde anvendelse for pakhuset til et hensigtsmæssigt formål. Udvælgelsen og beskrivelsen af sådanne formål kan i øvrigt være forudsætningen for, at man kan skaffe midler til renoveringen. Eftersom bygningen er fredet, må man forvente begrænsninger for hvilke ændringer, der tillades udført. Deraf følger tilsvarende begrænsninger for pakhusets anvendelse. Visionerne for fremtidens pakhus kan derfor inddeles i 2 grupper: 1.Pakhuset kan som fredet bygning ikke ændres I så fald kan bygningen ikke isoleres til helårsbrug, og der kan ikke etableres moderne faciliteter. Herved begrænses anvendelsen af pakhuset for en række formål til sommerhalvåret. Der kan vel typisk være tale om udstillinger, arbejdende værksteder og lignende. 2. Pakhuset antages at kunne opnå fredningsmæssige dispensationer Bygningen eller dele heraf for eksempel nederste etage kunne isoleres, og der kunne etableres faciliteter som el, vand, afløb, ventilation, skillerum, døre og forbedrede vinduer. Forbedringerne kan udføres med minimal indflydelse på bygningens udvendige udseende. Herved udvides anvendelsesmulighederne til hele året. Lokaler kunne eventuelt udlejes til butik, kontor, undervisning og foredrag. Eventuelt kunne lokaler gøres disponible for Pakhuskælderen og Aktivhuset. Ovennævnte gruppering kunne pege på en trinvis gennemførelse af renovering og ombygning.

20 Konkrete forslag til anvendelse af pakhuset Der er i listen af forslag ikke taget stilling til behov for ombygning af pakhuset. Stort lokale til koncerter, musikhus, spillested, foredrag og anden underholdning Center for folkedans og harmonika Kunstudstillinger og arbejdende værksteder for kunst og kunsthåndværk Foto-udstillinger, Dit foto fra Lundeborg, portrætudstilling, mm. Lundeborg og omegns forhistorie: Stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetid, middelalder Lundeborg by og havn - permanent udstilling Naturskole med fokus på strand og hav, svøm og dyk, sø-sikkerhed, marine-arkæologi Udstilling om fiskeri og fiskernes grejer - også lystfiskernes Aktivitetshus / legeplads for børnefamilier, institutioner, turister For flere af forslagene vil det være formålstjenligt at søge eksterne samarbejdspartnere (Svendborg Museum, Naturama, lokale skoler, m.fl.) Der er ikke taget stilling til, i hvilket omfang de pågældende aktiviteter kan finansiere pakhusets fremtid. Forslag til videre arbejde De forslag, der har været fremme på visionsmøder, har generelt været med kulturelt sigte, såsom kulturhus med kunst og udstillinger, multi-kulturhus for børn-unge-voksne og lignende. Det bemærkes, at der er tale om almennyttige formål uanset pakhusets nuværende ejerforhold. Derfor kunne overvejes, om en forretningsmodel med en tredjepart kunne tage højde for dette ved at etablere samarbejde med en almennyttig forening eller fond måske endda overlade ejerskabet til en sådan. Denne rapport tilgår Svendborg Kommune, men bør tillige tilgå Lundeborg Havn ApS med opfordring til og ønske om at forfølge de opstillede mål, gerne i samarbejde med eventuelle lokale interesserede / arbejdsgrupper og andre mulige samarbejdspartnere. Opdatering forår Lundeborg Havn ApS har forestået, at der med støtte fra Kulturarvstyrelsen og Realdania er kommet nyt tag på Pakhuset. Tømmmer, murværk og vinduer er sat i stand, og taget har fået nye lægter og nye tagsten overalt. Den arbejdsgruppe, der var nedsat for pakhuset i forbindelse med Udviklingsplan Lundeborg, har ligget stille under dette forløb, men har i januar 2012 genoptaget aktiviteten med henblik på at udarbejde forslag til pakhusets videre restaurering og anvendelse. Det er planen at udarbejde rapport herom til Lundeborg Havns bestyrelse medio Fritidstilbud Vi vil gerne have ansat en landsbypedel, som blandt andet skal kunne hjælpe borgerne med lettere havearbejde, indkøb, småreparationer, vedligeholdelse af den offentlige del af byen osv. Gruppen er ved at lave et kort over vandre-, løbe-, cykel-, mountainbike-, ski- og ride- stier/ruter f. eks. Marguerit-ruten, Øhavsstien, Bøsøre-Tidselholt-ruten. Kortet skal hænge flere steder i byen til inspiration for både borgere og turister

21 Vi er desuden ved at lave folder/opslag over mulige fritidsaktiviteter som fisketure, kajakudlejning, cykeludlejning, ridemuligheder, familiefodbold, strandhåndbold, svømmeundervisning, petanque. Vi vil gerne lave en naturfitness-bane på stranden for både borgere og turister, så vi inddrage og udnytte vores skønne naturområde. Vi har kontakt til Kerteminde og Nyborg Vinterbaderklubber, som gerne vil komme ud og fortælle, hvordan de har lavet deres klubber. Vi vil gerne have omklædnings-, bademuligheder og evt. en sauna. Det kunne være en mulighed, at bygge det ind i Aktivhuset eller få et skur på stranden. Vi vil ansøge Friluftsrådet om økonomisk tilskud hertil. Vi arrangerede minitriatlon til havnefesten med ca. 400 m svømning langs stranden med følgebåd fra Oure-skolerne, ca. 16 km smuk cykeltur ud omkring Elsehoved landevejen Stenmurevejen, ca. 3 km løbetur ad gl. Lundeborgvej ud bag den bageste campingplads - tilbage langs stranden og i mål ved ishuset. Bosætning Der kan være rigtig mange gode grunde til at bosætte sig i Lundeborg: Unik attraktiv nærhed tryghed frisk luft Beliggenheden nær skov og strand og et levende havnemiljø Varieret befolkningssammensætning både aldersmæssigt samt uddannelses- og erhvervsmæssigt Overskuelighed, nærhed, omsorg og kommen hinanden ved Rigt foreningsliv og masser af fritidsmuligheder både til lands og til vands Boliger af alle typer og til rimelige priser. Pt. en del til salg Kom og se dem. Lundeborg er nok en af Danmarks smukkest beliggende mindre byer, med front ud mod havet, et levende havnemiljø og en smuk kystlinje med en attraktiv badestrand. Og ind mod land er byen omgivet af varierende skovområder og harmoniske engdrag og ådale kort sagt alle muligheder for den, der nyder og elsker at færdes i naturen, hvad enten det er til lands eller til vands. Og så er Lundeborg en by med gang i en by hvor man aldrig behøver at kede sig. Der er registreret 14 forskellige foreninger, med noget for enhver smag og interesse, og befolkningens demografiske sammensætning m.h.t. alder, erhverv, indkomst o.s.v. gør at alle kan være med og er med lige fra de små unger på boldbanen med deres erhvervsaktive forældre på stranden eller i sejlklubben, til de midaldrende på petanquebanerne og de ældre i nogle af landets smukkest beliggende ældreboliger direkte ud til vandet. Lundeborg er en vifte af tilbud. Det er en fornøjelse at bo i Lundeborg den fornøjelse vil vi gerne dele med dig/jer/andre. Forslag til konkrete handlinger: 1. Der laves samlet fremstød for dem, der har ejendomme stil salg konkret et fælles åbent hus arrangement i Lundeborg, hvor ejendommene præsenteres og fremvises. Samtidig med en præsentation af, hvad byen og dens opland har at byde på. 2. Initiativer til fremme af mulige udstykninger af bl.a. Lundeborg Ny Camping samt arealet mellem Hasselvænget og Lundeborg Strand Camping til parcelhusgrunde eller andet boligformål.

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Kalvehave Strandpark. Foreningen Den Gule Stald - Kalvehave Havn - www.dengulestald.dk - tlf. +45 26212703 19. oktober 2013

Kalvehave Strandpark. Foreningen Den Gule Stald - Kalvehave Havn - www.dengulestald.dk - tlf. +45 26212703 19. oktober 2013 Kalvehave Strandpark Havneomdannelse i et yderområde Der har været meget N fokus på omdannelsen af de store havne, hvor man har kunnet profitere af beliggenheden midt i større byer. De små havne som f.eks.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 1 Indholdsfortegnelse Præsentation og historie... 3 Banjen... 4 Lohals / Hou... 5 Lohals Havn i dag... 6 Projektet... 7 Fremtidsønsker...

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Øster Hurup og omegn skal være godt sted at bo og at være turist?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Øster Hurup og omegn skal være godt sted at bo og at være turist? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Øster Hurup og omegn skal være godt sted at bo og at være turist? Multihuset, Øster Hurup søndag den 20. november 2005 21. november 2005 Nærværende rapport er et beslutningsreferat

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Til rekvirenter af udbudsmateriale vedrørende forpagtning af Vejers Strand Camping Præsentation af Vejers Strand Camping. De fysiske rammer Vejers Strand Camping

Læs mere

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Rapport/konklusion fra gruppemøder, sommeren 2012. Førstehåndsindtryk Fra Siversbjerg : Flot udsigt! En fin og fartdæmpende chikane af den lange, lige, landevej. Derefter

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene

Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene Mælkefestival Ølgod BY Night Land og BY Branding af Ølgod -TV Syd og medier Arbejdet med udviklingsplaner Struktur eks. Helle Øst og Helle Vest Udviklingsplaner Iværksætterhus Kulturhus Hallen Byskovcenter

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Danmarks Museum For Lystsejlads

Danmarks Museum For Lystsejlads Danmarks Museum For Lystsejlads MARITIMT KULTURCENTER PÅ SVENDBORG HAVN 2 OPLÆG TIL ETABLERING AF ET MARITIMT KULTURHUS PÅ FREDERIKSØEN INTRO Siden lukningen af Svendborg Værft i 2001 er der tænkt mange

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Udviklingsplanen for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Et arbejdsredskab for Sall Lokalråd Støttet af Landdistriktspuljen

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Ankomst - Flyvestation Værløse. 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj

Ankomst - Flyvestation Værløse. 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj Ankomst - Flyvestation Værløse 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj Ankomst - 1 9 1 0 På den gamle Flyvestation Værløse opføres 52 eksklusive 1-plans rækkehuse i det nye, attraktive boligområde

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Sælvigbugtens Camping Samsø. Hytter, værelser og camping

Sælvigbugtens Camping Samsø. Hytter, værelser og camping Sælvigbugtens Camping Samsø Hytter, værelser og camping Camping på Samsø for enhver smag og alder Charmen ved Samsø er ikke til at tage fejl af. Her er et rigt kulturliv med musik og kunst for børn og

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Udviklingsplan 5762 Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Formål Formålet med udviklingsplanen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at 5762 Vester

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

SVAR PÅ UDDYBENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNINGEN

SVAR PÅ UDDYBENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNINGEN Bilag vedrørende Edvard Munch Galleriet projekt på Helnæs Gamle Præstegård ANSØGNING EDVARD MUNCH GALLERIET på Helnæs Gl. Præstegård Ibsen-Munch- udstillingen har skabt en stor interesse for Edvard Munch

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

LAG Struer beretning 2011

LAG Struer beretning 2011 LAG Struer beretning 2011 a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder

Læs mere

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011 Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011 Der foreligger i alt 10 ansøgninger deraf - 8 projekter, der har fået tilsagn/betingede tilsagn fra Lag Middelfart på i alt 1.153.681,37

Læs mere

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2.

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2. for ovenover alting - stråler moder SOL INDHOLD 1. Planens status og formål 2. Om Stege og Omegn 3. SWOT lokalrådets vurdering af lokalområdets potentialer 4. Vision 5. Potentialer og indsatsområder /

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ?

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? Præstø er med sin smukke og unikke beliggenhed lige ned til Præstø fjord, omkranset af skov og åbne vidder samt kun et kvarters kørsel til motorvej, et oplagt sted at starte

Læs mere

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd Udviklingsplan for Isenvad Isenvad Lokalråd Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Isenvad Lokalråd

Læs mere

Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april

Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april 2009 Tiden flyver, og endnu et år er gået. Et år der har budt på spændende udfordringer for bestyrelsen. Vores største opgave

Læs mere

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder Side 1 Lundeborg Havn 2015 - en rapport om fremtidige muligheder udarbejdet af en arbejdsgruppe i foråret 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forord...3 2. Lundeborg Havn, før og nu...4 A. Lundeborgs

Læs mere

Borgere i Jyderup stifter community foundation

Borgere i Jyderup stifter community foundation Borgere i Jyderup stifter community foundation En borgergruppe i Jyderup ved Holbæk har netop stiftet en fond, som skal løse udkants-problemerne og fremme en positiv udvikling i området. Grundkapitalen

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Projektforslag til puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet

Projektforslag til puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet Projektforslag til puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet Kontaktoplysninger på ansøger Ansøger er en styregruppe, der er navngivet: Sebber Kulturhus. Styregruppen hører under Sebber

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

TAARBÆK BORGERFORENING VORES TAARBÆK FREM MOD 2025

TAARBÆK BORGERFORENING VORES TAARBÆK FREM MOD 2025 VORES TAARBÆK FREM MOD 2025 De fleste vil kunne skrive under på, at Taarbæk er Verdens bedste landsby. Taarbæk er noget særligt. Når folk er flyttet hertil, vil de ikke væk igen. Men hvad er det, som tiltrækker

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri LAG-projekter 2013

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri LAG-projekter 2013 Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri LAG-projekter 2013 Der foreligger i alt 7 ansøgninger: 4 LAG-projekter, 2 Fiskeri LAG-projekter og 1 ansøgning alene om tilskud til mellemfinansiering

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

VELKOMMEN TIL HESSELAGER

VELKOMMEN TIL HESSELAGER VELKOMMEN TIL HESSELAGER Hesselager kommer man ikke uden om. Der er det hele skov, mark, strand og by. Uanset hvilken indfaldsvej der vælges, havner man midt i hovedgaden - trods det er en gennemgående

Læs mere

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014:

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: 1. Velkomst og formål med mødet ved Birger Jensen, Formand - Miljø, Klima og Trafi k 2. Præsentationsrunde 3. Oplæg v. Hasløv og Kjærsgaard. 4. Emner til debat v. Haslev

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED Jungshoved et sving ud i naturen Foto Tage Klee Lokal udviklingsplan for Jungshoved, Vordingborg kommune, vedtaget på borgermøde juni 2016 Handlingsplan

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Forslag til etablering af en undervands "forundringssti"

Forslag til etablering af en undervands forundringssti Dykkerklubben Vandhundene vinter 2008/2009 Forslag til etablering af en undervands "forundringssti" Side 1 af 9 I. PROJEKTIDÉ 3 II. INTRODUKTION 4 III. FORHINDRINGER/LØSNINGER 4 IV. MÅL 5 V. MÅLGRUPPER

Læs mere

Lokale Grønne Partnerskaber

Lokale Grønne Partnerskaber Projektets titel: Rekreativt friluftsområde i Bøvlingbjerg Hvem er ansøger = den økonomisk ansvarlige part i projektet Organisation: Adresse: Tlf: Evt. webadresse: Bøvling Fri- og Idrætsefterskole, Høvsørevej

Læs mere

Udvikling i din by GUDUM

Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by byens udvikling! Udvikling i din by er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune. En mulighed for byens borgere til i fællesskab at udforme små og store, jordnære

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Gram Borgermødet mandag den 1. juni 2015 i Gram Fritidscenter. Planlagt til klokken 17.30-20.30.

Gram Borgermødet mandag den 1. juni 2015 i Gram Fritidscenter. Planlagt til klokken 17.30-20.30. Vision Gram Gram Borgermødet mandag den 1. juni 2015 i Gram Fritidscenter. Planlagt til klokken 17.30-20.30. Fællesspisning Borgermøde-arrangementet startede klokken 17.30 med en delvis selvbetalt fællesspisning

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere