Lundeborgs fremtid. Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lundeborgs fremtid. Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere"

Transkript

1 Lundeborgs fremtid Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal vi hen du?, som er blevet gennemført med tilskud via Landdistriktspuljen og Landdistriktsprogrammet

2 Indhold Vores vision Side 3 Vi vil vende udviklingen Side 4 Sådan gjorde vi Side 5 Det videre arbejde Side 7 Om Lundeborg Side 8 Befolkningsudvikling/fordeling på alder og køn Side 9 Befolkningsudvikling Side 10 Tal for handel og erhverv Side 11 Tal for turisme Side 12 Arbejdsgruppernes konklusioner og forslag Side 13 Børn og unge Side 13 Kunst og kultur Side 14 Infrastruktur Side 15 Indkøbsmuligheder Side 15 Turisme og erhverv Side 15 Havnegruppen Side 17 Lundeborg Fond Side 18 Pakhusgruppen Side 19 Fritidstilbud Side 20 Bosætning Side 21 Bilag Side22 Visioner fra borgermødet februar 2011 Side 22

3 Vores vision for Lundeborg Vi vil skabe mere attraktive levevilkår for Lundeborgs borgere fastholde de unge i byen fastholde børnefamilierne i byen tiltrække unge og yngre tilflyttere tiltrække nye aktiviteter igangsætte nye aktiviteter for børn og unge oprette en ungdomsklub etablere et landsbykontor og ansætte en landsbypedel vise, at det kan lade sig gøre at overleve som landsby i et udkantsområde trods alle odds

4 Vi vil vende udviklingen Som så mange andre landsbyer har Lundeborg oplevet, at købmanden, banken, postekspeditionen og den lokale skole lukker. Men der er alligevel god gang i Lundeborg, og vi har et stærkt sammenhold og en stærk vilje til at overleve. Men der er brug for at vende udviklingen, hvis Lundeborg skal overleve som aktiv og velfungerende landsby, der er attraktiv for børnefamilier. Derfor sagde vi ja tak til LAG Svendborgs tilbud om at deltage i projektet Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune, og vi fik hjælp fra en LAG-konsulent til at starte og organisere arbejdet med at lave en udviklingsplan for Lundeborgs fremtid. Vores mål med planen Vi har følgende mål med udviklingsplanen: Den skal være et fælles værdigrundlag i det videre arbejde med udviklingen i Lundeborg og give inspiration til konkrete udviklingstiltag Den skal åbne Svendborg Byråds øjne for Lundeborgs situation og bane vejen for større lydhørhed over for byens ønsker og behov Den skal give et konstruktivt indspark til den fremtidige lokalområdestrategi og landdistriktspolitik i Svendborg Kommune Allerede resultater Resultatet af vores arbejde er beskrevet på de følgende sider, men allerede i sommeren 2011 udmøntede arbejdet sig i, at Børn og ungegruppen startede nye og spændende aktiviteter for både lokale og besøgende børn. Desuden er gruppen i samarbejde med kommunen - i fuld gang med planlægningen af et aktivitetsområde for børn, unge og voksne. Tak! Tak til LAG Svendborg for bistand til arbejdet og tak til Fyns Amts Avis, som har sponsoreret papir og print af bl.a. indbydelser til borgermøde. Borgerne i Lundeborg v. Borgerforeningen Forår 2012

5 Sådan gjorde vi Med Borgerforeningen som tovholder blev der i begyndelsen af 2011 nedsat en styregruppe bestående af Olaf Koch Benthe Hjorth Christiansen Hanne Bering Jensen Ingrid Schlosser Mariann Sørensen Per Ulrik Jørgensen Torben Grodt Petersen Med bistand fra LAG-konsulent Bjarne Jensen planlagde og gennemførte gruppen et visionsmøde for borgerne i februar Et nyt Løkken? Eller soveby? Eller? I invitationen til mødet hed det: Skal Lundeborg være et nyt Løkken? Eller soveby? Eller? Kom og vær med til at tegne Lundeborgs fremtid! Mere end 80 lundeborgere deltog i mødet, og i grupper debatterede og beskrev de Hvad der er godt i Lundeborg Hvad der er mindre godt Hvad der er både godt og mindre godt Deres visioner og ideer for Lundeborg De største ønsker Derefter fik alle mødedeltagere mulighed for at pege på de tre visioner/ideer, som de helst så gennemført og her scorede en cykelsti til landevejen helt klart de fleste stemmer, nemlig 30. Derefter fulgte En ny legeplads - 22 stemmer Købmand/minimarked 17 stemmer Et renoveret pakhus som kulturhus/multihus 13 stemmer Kollektiv trafik, også i weekenden 11stemmer Et moderniseret og udbygget aktivhus (flere lokaler) 11 stemmer Små butikker i den gamle havn (de sorte huse) 10 stemmer Nye boliger 8 stemmer Helårs restaurant 7 stemmer Etablering af en Lundeborgfond 7 stemmer Alle resultaterne fra borgermødet kan ses på Lundeborgs hjemmeside under Visioner for Lundeborg. Listen over visioner er vedlagt denne rapport som bilag. Se bagerst i rapporten. 10 arbejdsgrupper Styregruppen samlede og grupperede alle visioner og ideer fra borgermødet og nedsatte 10 arbejdsgrupper, som fik til opgave at bearbejde visionerne og ideerne på de enkelte områder samt udarbejde forslag til konkrete aktiviteter.

6 Arbejdsgrupperne var følgende: Børn og Unge Tovholder: Charlotte Manfeldt tlf , mail: Kunst og kultur Tovholder Line Carlsen, tlf , mail: Infrastruktur Tovholder: Ingrid Schlosser, tlf , mail: Indkøbsmuligheder Tovholder: Benthe Hjorth Chr., Tlf , mail: Turisme & Erhverv Tovholder: Torben Grodt Petersen, tlf , mail: Bosætning Tovholder: Niels Manniche, tlf , mail: Lundeborg fond Tovholder: Pouli Stald, tlf , mail: Fritidstilbud Tovholder: Mariann Sørensen, tlf , mail: Pakhuset Tovholder: Torsten Clausen, tlf , mail: Generelt om Lundeborg Styregruppen. Tovholder: Torben Grodt Petersen, tlf , mail: Det øvrige De visioner og ideer, der vedrørte Aktivhuset blev overdraget til husets bestyrelse - Kontakt: Hanne Bering Jensen, tlf , mail: Havnen blev overdraget til den eksisterende havnegruppe - Kontakt: Hanne Bering Jensen, tlf , mail: Borgerforeningens område blev overdraget til Borgerforeningen - Kontakt: Olaf Koch, tlf , mail: Præsentation for borgerne Grupperne arbejdede hen over foråret og sommeren 2011, og resultaterne af deres arbejde samt deres konkrete forslag blev præsenteret på et borgermøde i marts Se gruppernes forslag på siderne I borgermødet deltog også musiker Lasse Helner, Lundeborg, som er medlem af den visionsgruppe, landdistriktsminister Carsten Hansen har nedsat for at ændre på samfundsdebatten om landdistrikterne. Desuden deltog LAG-konsulent Karsten Gram.

7 Det videre arbejde Op mod 70 borgere deltog, da Lundeborgs 10 udviklingsgrupper på et borgermøde i marts 2012 præsenterede deres konkrete forslag til udvikling af Lundeborg. Der var fuld opbakning til forslagene, og størst bifald fik Børn og unge-gruppens præsentation af planer for et stort og spændende aktivitetsområde for børn, unge og voksne. Gruppen er allerede langt fremme i planlægningen og er bl.a. i gang med at søge midler til projektet. (se skitse nedenfor). Tegning af Børn og ungegruppens planlagte aktivitetsområde. Også kunst- og kulturgruppen høstede stort bifald for sine mange spændende og kreative forslag og planer. Der blev på mødet foreslået en bred borgerdialog om, hvad såvel Pakhusgården som Lundeborgs to marker Flagstadmarken og Pavillonmarken kan bruges til. Aktivhusets bestyrelse tager initiativ til dialogen om Pakhusgården og Børn og unge-gruppen til dialogen om markerne. Grupperne fortsætter De ti udviklingsgrupper fortsætter og går nu i gang med at realisere deres forslag og arbejde videre med deres respektive områder. På borgermødet blev borgerne opfordret til at gå ind i grupperne og deltage i arbejdet, og det blev aftalt, at grupperne mødes en gang hvert kvartal sammen med styregruppen for at koordinere arbejdet og sikre den videre udvikling.

8 Grupperne arbejder under Lundeborg Borgerforening, som har taget initiativ til arbejdet, og alle eksterne ansøgninger, skrivelser m.v. vil derfor også bære borgerforenings-formandens underskrift. Om Lundeborg Det var i Lundeborg-området, at Danmark blev til. I nabobyen lå fra år 200 og 500 år frem Danmarks største by og rigeste samfund med stærke kontakter til det Gamle Rom. Og her lå Danmarks første handelsplads, hvor der handlet, men også fremstillet mange varer. Her lå også anløbsplads, hvorfra området både importerede og eksporterede varer. Byen Lundeborg opstod i 1600-tallet som udskibningssted for teglsten. I 1861, hvor her boede omkring 50 fiskere og søfolk, begyndte godsejer N.F.B. Sehested på Broholm at realisere en drøm om at gøre Lundeborg til en købstad. Han anlagde havn, pakhus og købmandsgård og opførte derefter en hel by. Senere brast drømmen, men Lundeborg fortsatte som en driftig fisker- og handelsby. I dag er Lundeborg en lille livlig by med 310 husstande og godt 400 borgere. I forhold til vores indbyggertal har vi et meget omfattende foreningsliv med 14 forskellige foreninger, der spænder fra sejlklub, kajakklub og petanqueklub over borgerforening til musikforening og quindeklub.

9

10

11 Handel og erhverv Der er gang i erhvervslivet i Lundeborg med bl.a. tømrer, snedker, elinstallatør, bandagist og frisør samt omfattende turisterhverv i både byen og oplandet. Derudover er der en række små enkeltmandsvirksomheder inden for kunst, kultur, kunsthåndværk og liberale erhverv. Med godt 400 indbyggere er der en meget høj andel af virksomhedsregistreringer i Lundeborg, hvor der i alt er registreret 76 cvr-numre. Oversigt over CVR-nr. i Lundeborg Antal Fiskeri, landbrug, frugtavl m.v. 13 Liberalt erhverv 11 Selvstændige 25 Dedikeret turisme 8 Foreninger 14 Øvrige 5 I alt registreret 76

12 Turisme Lundeborg er udlagt som turistområde og har bl.a. tre campingpladser og om sommeren en kiosk på havnen. Turistovernatninger i Lundeborg Camping Lystbåde - antal både i Gl. havn Lystbåde - antal både i Ny. Havn

13 Arbejdsgruppernes konklusioner og forslag Børn og unge Overordnede visioner Et samlingspunkt midt i byen for alle aldre (Pavillionmarken) og så godt, at det bliver et udflugtsmål. At Lundeborg bliver et spændende og sjovt sted at være for børn ved at holde børnemøder og på længere sigt etablere et børne-ungeråd, der er med til at varetage ønsker og interesser for børn og unge. At bringe børn- og ungefamilier sammen ved f.eks. fællesspisning og sportsaktiviteter. At tiltrække børn og unge fra oplandet til forskellige aktiviteter. At danne en gruppe af frivillige voksne, der vil støtte op om de aktiviteter, som bliver etableret og f.eks. være vagter eller undervisere i juniorklub. I april 2011 søgte vi Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, om tilskud til at skabe aktiviteter fra juni 2011 og frem til juni Der er specifikke krav, bl.a. antal deltagere, og at der er fokus på sundhed og bevægelse. Som udgangspunkt er det derfor vigtigt at danne et netværk ved at lave telefon- mailkæde, så børn og forældre deltager og holder sig orienteret om f.eks. børnemøder og aktiviteter i byen, Til det første børnemøde var det vores mål at få overblik over, hvilke interesseområder der pt. er blandt børn og unge i Lundeborg, samt at lave en kontaktkæde. 26 børn deltog, og de kom med mange gode forslag og ideer, hvoraf vi udvalgte nogle, som kan etableres allerede fra sommeren Billeder fra det første børnemøde Kortsigtede tiltag Familiefodbold ved legepladsen hver fredag kl. 19. (Opslag på torvet og kontaktkæde) I sommeren 2011 etableres strandhåndbold i samarbejde med den lokale håndboldklub GOG tre gange ugentligt med start 1. juli og frem til 14. august. Både lokale, turister og børn fra oplandet kan tilmelde sig i iskiosken på havnen. Pris: 10 kr. pr. deltager.

14 Svømmeundervisning på stranden to gange om ugen i samarbejde med Gudme Svømme Klub. Vi ønsker at genstarte fællesspisning for børnefamilier i Aktivhuset i vinterhalvåret - hver anden måned - og inddrage børnene i madlavningen. Som opfølgning på børnemøderne vil vi etablere en bred vifte af aktiviteter alt efter interesseområde, dels ved at skabe udeaktiviteter, dels ved at benytte Aktivhuset. F.eks. naturaktiviteter, sport,sejlads i samarbejde med sejlklubben, dans og billedkunst. Langsigtede tiltag Vi vil oprette et børne-ungeråd i løbet af Vi ønsker at starte en juniorklub, og det vil vi arbejde videre med i løbet af Vi vil arbejde for etableringen af en ny legeplads og multibane centralt i byen i samarbejde med de øvrige interessegrupper Vi vil kontinuerligt arbejde på at skaffe frivillige voksne til at støtte op om aktiviteter for børn og unge Kunst og kultur Vi har opdelt vores ideer og visioner i kortsigtede og langsigtede aktiviteteter: Kortsigtede aktiviteter Sommerfestspil, hvor borgere i byen deltager og spillet foregår rundt i byen Lundeborg byvandringsrute med folder, der fortæller anekdoter og historie om de steder man kommer rundt Små historiske billeder placeret rund i byen, som viser, hvordan der tidligere så ud der, hvor man nu står Skattejagt for børn. En folder med skattejagtrute, poster på ruten og opgaver Lundeborg-husenes historie fortalt uden for husene i form af små plancher Portrætudstilling af Lundeborgere med tilknyttede små historier/anekdoter om de portrætterede Udstilling, hvor borgerne i byen udstiller deres yndlingsting inden for en valgt genre/tema med tilknyttet lille tekst om tingen Udstilling Dit Foto Af Lundeborg, hvor borgerne giver deres eksempler på fotobeskrivelse af byen og dens liv Mester Jakel teater. Evt. oppe i den røde lem i pakhuset, ud mod havnen En bedre opslagstavle/vægavis til afløsning af de forskellige sandwich-tavler på torvet Installationskunst rundt omkring i byen - som hovsa-oplevelser og gerne med humor. Langsigtede aktiviteter i og omkring pakhuset Historisk udstilling om Lundeborg Kunstudstillinger Koncerter Aktivitethus/legeplads for oplandets børnefamilier, institutioner og turister På borgermødet i marts 2012 blev der desuden tilføjet musikmatineer, gøgl, teater, Lundeborg egnsmusum samt flytbare mini-skurvogne til handel.

15 Infrastruktur Der er behov for dialog med Svendborg Kommune om Vejene omkring Lundeborg, som er meget nedslidte og til fare for trafiksikkerheden Cykelstier først og fremmest fra Lundeborg ad Stenmurevej til Landevejen Alternativt en markeret stillezone i venstre side af landevejen og langs hele Stenmurevej Kollektiv trafik, som i dag er næsten ikke eksisterende En taxabevilling specifikt til Lundeborg På borgermødet i marts 2012 blev der desuden tilføjet skilte om telebusser samt lys på Stenmurervej fra Lundeborg og op til landevejen. Indkøbsmuligheder Ønsket om indkøbsmuligheder i Lundeborg hele året rundt var særdeles markant på visionsmødet i februar. Gruppens sonderinger viser imidlertid, at etablering af en egentlig købmandsbutik med almindelig åbningstid ikke er realisabel, men foreslår, at der såfremt der er interesse for det - i stedet forhandles med Jensens Kiosk samt Lundeborg Apotek om muligheden for en lille kioskfunktion uden for sommerperioden. Apoteket holder åbent på havnen to timer alle hverdage uden for sommerperioden og kunne måske supplere med et minimum af ikke fordærvelige varer de to butikker, som i dag betjener Lundeborg med udbringning af varer nemlig Eurospar i Hesselager og Dagli Brugsen i Gudbjerg om mulighederne for en udvidet service Irmas webshop Irmatorvet om ugentlig levering i Lundeborg. Irmatorvet leverer som den eneste webshop med dagligvarer også frostvarer (leverer Lundeborg fredag hver anden uge (lige uger) inden kl. 7). Desuden kunne mulighederne for en indkøbsforening undersøges, hvis der er interesse for det. Borgermødet marts 2012 prioriterede buskørsel til indkøb en gang om ugen samt forhandling med nærbutikkerne om en udvidet service. Turisme og Erhverv Arbejdsgruppens overordnede betragtninger er, at såfremt der skal ske en kraftigere udvikling af erhvervsaktiviteterne i Lundeborg, forudsætter dette en væsentlig tilgang af indbyggere og dermed etablering af flere boliger. En tilgang af indbyggere skal fortrinsvis være ressourcestærke børnefamilier. Vi bør i Lundeborg være meget opmærksomme på, hvordan vi vil drive de forskellige aktiviteter. Det er nødvendigt at skelne kraftigt mellem foreningsdrift og forretningsdrift. Foreningsdriften er kendetegnet ved et stykke frivilligt non-profit arbejde, hvorimod forretningsdrift både skal følge spillereglerne for virksomhedsdrift og præstere et økonomisk overskud.

16 Set fra et erhvervs- og turismesynspunkt er det vigtigste for udviklingen i Lundeborg, at vi får markedsført Lundeborg og omegn mere intensivt end i dag. En sådan markedsføring skal både tiltrække overnattende turister, dag- og tur-turister og flere tilflyttere. Inden vi igangsætter en intensiveret markedsføring, skal vi have klarlagt det markedssegment af turister, som Lundeborg skal målrette markedsføringen mod. Et af de konkrete markedsføringstiltag er at etablere en turiststander på torvet. Noget i stil med de standere, vi kan se på rastepladser langs motorvejene. En stander med et lille tag og informationer på enten to eller fire sider. Turistbureauet i Lundeborg skal være mere dynamisk og udfarende. Der skal være en faglig hjælp, som kan vejlede vedr. alle de seværdigheder, der er i området. Det ville være rigtig godt, hvis der kunne produceres en række specielle souvenirs fra Lundeborg Det er det originale miljø i Lundeborg, som er seværdigheden, og dette skal bevares dvs. ingen diskoteker, outlet-forretninger og andre lignende tivoli-aktiviteter. Forslagene fra visionsmødet med arbejdsgruppens forslag Cykelrute rundt til seværdigheder i omegnen: Klar sommer Turistforeningen skal have fokus på brochuremateriale for turer til fods og på cykel i området. Kontakt turistchefen i sommer 2011 Et natur-kursuscenter/naturvidenscenter. Tidshorisont: 5-10 år. Måske kunne Danmarks Naturfredningsforening købe Kroen og ændre den til et center for natur og miljø i UdkantsDanmark med kursusaktiviteter og naturvidencenter. Bygningerne og beliggenheden er helt optimalt til formålet. Kontakt til den nuværende ejer og Danmarks Naturfredningsforening om ideen i eftersommeren 2011 En autocamper-plads med el, vand m.m. i sommeren Behovet er egentlig fuldt dækket i og med, at alle campingpladserne har Kvik-stop for autocampere (til en kraftig reduceret pris for en overnatning mellem 20 og 08). Derudover er der autocamperovernatning på Fru Jørgensens gård. Turistforeningen skal markedsføre denne mulighed kraftigere, og der skal være bedre skiltning til Fru Jørgensens gård. Det skal henstilles til Svendborg Havn om at håndhæve forbuddet mod overnatning i autocamper på havnens område alternativt opkræve afgift i lighed med opkrævningen for lystbåde Mere udviklede campingpladser. I Lundeborg vil vi fortsat satse på egentlige campingpladser i modsætning til forlystelsesparker med overnatningsmulighed. Det er det originale miljø i Lundeborg, som er seværdigheden, og dette skal bevares. Markedsføringsindsatsen for traditionel camping bør intensiveres. Små butikker på havnen et forslag, som bør behandles af Havnegruppen. Men ideen er helt klart brugbar, hvis det bliver små butikker/boder i nogle af de eksisterende bygninger (pakhuset, de sorte fiskerskurer, bådværkstedet) Større turistmiljø med et sommerhusområde væk fra vandet. Kunne der over tid skabes sommerhusområder oven for skoven på begge sider af Stenmurevej, vil det ikke gribe forstyrrende ind i det nuværende miljø Charterbåde og udlejning af både - Det burde være muligt at etablere en form for udlejning af både fra Lundeborg Havn. Dog er kravene til sikkerhed og vedligeholdelse af udlejningsbåde store, og derfor foreslås et samarbejde med Lohals/Ole Dehn for eventuelt at søsætte denne forretning. Eventuelt kunne Sejlklubbens Megin-joller, Svendborg Senior, Surf, Kajak indgå i udlejnings- aktiviteterne

17 Hold liv i restauranter og cafeer - Sammen med turistforeningen, Svendborg Kommune og Svendborg Havn skal der gøres en ekstra indsats for at henvise både turister og borgere fra omkringliggende egne. Markedsføringsindsatsen skal intensiveres. Lundeborg sø på engen ved Momleby.og Vådområde på engen put & take Dette er et helt unikt område, som bør åbnes mere for turister og borgere. Første skridt kunne være oprydning og pasning. Eventuelt bord/bænkesæt.næste skridt kunne være en mindre sø. En senere udvikling kunne være put&take. Naturcamping for kanoer og kajakker - Der skal markedsføres for denne mulighed. De to campingpladser i Lundeborg ligger tæt på stranden og har mulighed for små-telte samt de centrale køkkenfaciliteter, som små-telte har behov for. Der er ligeledes mulighed i tilknytning til stranden for opbevaring af kanoer og kajakker natten over. Vintercamping - Hvis der kunne findes nogen, som ville etablere en helårs campingplads vest for skoven, kunne dette være en udmærket ide. De eksisterende campingpladser ligger for åbent for efterårets og vinterens vind og vejr til vintercamping. Havnegruppen Havnegruppen har udarbejdet en rapport med et idékatalog for Lundeborg Havn ApS, i daglig tale kaldet den gamle havn. Rapporten er overdraget til havnens bestyrelse og blev offentliggjort på havnens generalforsamling i august. Den overordnede vision er gerne med tidsperspektivet 5 og 10 år - en bæredygtig udvikling af Lundeborg Havn, så den bliver et aktivt, livligt og underholdende mødested til glæde for ejerne, de mange fastliggere og de mange gæster, der kommer til Lundeborg ikke bare i båd, men også i bil, i bus og på cykel. Samt naturligvis ikke mindst for indbyggerne i Lundeborg. En stor del af forslagene lægger op til at der samarbejdes med f.eks. borgerforening, den kommunale havn m.fl. Det kan bl.a. opnås ved at nedsætte nogle arbejdsgrupper med tovholdere, som refererer til bestyrelsen. Forslag, som kan iværksættes her og nu Modernisering af hjemmeside Bedre info, foldere mv. Netadgang Turistinfo DMI vejrstation Borde / bænke / grill Legeplads Flydebro til badning og udspring Dykkercenter Cykeludlejning Udlejning af kajak og kano Markedsføring Vinteropbevaring i havnen Forslag, som kan iværksættes indenfor 1 3 år Færge til Lohals, evt. cykelfærge Kræmmermarked

18 Lundeborg Reparations- og Bådservice Videoovervågning i vinterhalvåret Arbejdende museum i smedjen Rabatordning 5/4 mm. Forslag med en tidshorisont på 3-5 år Overtagelse af / langvarig driftsaftale med lystbådehavnen Erhverv på havnen, bedding Pakhus-indretning Principiel overvejelse om leje/salg af ejendomme på havnen Udnyttelse af eksisterende bygninger Gruppens afslutning med overdragelse til havnens bestyrelse. Havnegruppens arbejde blev afsluttet med aflevering af rapport til Havnens bestyrelse på Generalforsamlingen i august Havnens bestyrelse har prioriteret følgende opgaver til igangsættelse: Modernisering af havnens hjemmeside Forbedring af adgang til internet for havnens gæster (søges etableret i samarbejde med Lundeborg Lystbådehavn). Opsætning af flere borde/bænkesæt. Ny planlægning og gennemførelse af havnens markedsføring. Overvintring af skibe i havnen. Derudover er følgende langsigtede opgaver opstartet: Istandsættelse af pakhuset (se punktet i rapporten om pakhuset). Re-etablering af bedding med ny beddingsvogn og opretning af skinnevej med tilsagn om støtte fra Fiskeri-LAG-Fyn. Lundeborg Fond Ideen er at oprette en fond med det formål at støtte tiltag, der fremmer erhvervsmuligheder, foreningsliv, forbedringer og nyudvikling i Lundeborg by. Begrundelse Kapital er et nødvendigt onde, hvis vi ønsker udvikling i Lundeborg. Denne er oftest fremskaffet ved tilskud fra kommunen, lokale virksomheder og fonde. Da kommunen og virksomhederne pt. fattes penge, og fondene drukner i ansøgninger, er vi nok i dag tvunget til at vende pegefingeren mod os selv, hvis vi ønsker at vedligeholde og udvikle det samfund, vi lever i. Fremskaffelse af kapital Kapital kan fremskaffes ved fast indskud (Lundeborg-skat) fra indbyggere i Lundeborg. Gruppen foreslår ca. 100,00 kr. pr måned pr husstand at modtage arveandele fra bortgåede Lundeborgborgere at modtage indskud fra foreninger og arrangementer i Lundeborg

19 Udbetaling Alle modtagne ansøgning om tilskud fra fonden fremlægges via bestyrelsen en gang om året på fondens generalforsamling. Eventuel ydelse af tilskud vedtages ved skriftlig flertalsafstemning blandt alle fremmødte. Status Ikke mange Lundeborgensere tror på, at tilstrækkelig mange husstande i Lundeborg ønsker at indbetale 100 kr. pr måned til fonden. At oprette en fond kræver et vist kapitalgrundlag, som ikke for nærværende synes mulig at skaffe. Pakhusgruppen Pakhuset på Lundeborg Havn er ejet af Lundeborg havn ApS. Bygningen er fredet som en kulturhistorisk værdifuld bygning. Pakhuset kan betegnes som både havnens og byens vartegn. Bygningen er opført i 1860 erne og stort set ikke ændret siden udover almindeligt vedligehold. Med støtte fra Kulturarvstyrelsen og Realdania lægges nyt tag i De underliggende etager trænger også stærkt til en gennemgribende renovering både ude og inde, men en sådan er ikke planlagt for indeværende. Overordnet vision Den primære opgave må være at få pakhuset bevaret - det vil sige renoveret. Dernæst skal man finde anvendelse for pakhuset til et hensigtsmæssigt formål. Udvælgelsen og beskrivelsen af sådanne formål kan i øvrigt være forudsætningen for, at man kan skaffe midler til renoveringen. Eftersom bygningen er fredet, må man forvente begrænsninger for hvilke ændringer, der tillades udført. Deraf følger tilsvarende begrænsninger for pakhusets anvendelse. Visionerne for fremtidens pakhus kan derfor inddeles i 2 grupper: 1.Pakhuset kan som fredet bygning ikke ændres I så fald kan bygningen ikke isoleres til helårsbrug, og der kan ikke etableres moderne faciliteter. Herved begrænses anvendelsen af pakhuset for en række formål til sommerhalvåret. Der kan vel typisk være tale om udstillinger, arbejdende værksteder og lignende. 2. Pakhuset antages at kunne opnå fredningsmæssige dispensationer Bygningen eller dele heraf for eksempel nederste etage kunne isoleres, og der kunne etableres faciliteter som el, vand, afløb, ventilation, skillerum, døre og forbedrede vinduer. Forbedringerne kan udføres med minimal indflydelse på bygningens udvendige udseende. Herved udvides anvendelsesmulighederne til hele året. Lokaler kunne eventuelt udlejes til butik, kontor, undervisning og foredrag. Eventuelt kunne lokaler gøres disponible for Pakhuskælderen og Aktivhuset. Ovennævnte gruppering kunne pege på en trinvis gennemførelse af renovering og ombygning.

20 Konkrete forslag til anvendelse af pakhuset Der er i listen af forslag ikke taget stilling til behov for ombygning af pakhuset. Stort lokale til koncerter, musikhus, spillested, foredrag og anden underholdning Center for folkedans og harmonika Kunstudstillinger og arbejdende værksteder for kunst og kunsthåndværk Foto-udstillinger, Dit foto fra Lundeborg, portrætudstilling, mm. Lundeborg og omegns forhistorie: Stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetid, middelalder Lundeborg by og havn - permanent udstilling Naturskole med fokus på strand og hav, svøm og dyk, sø-sikkerhed, marine-arkæologi Udstilling om fiskeri og fiskernes grejer - også lystfiskernes Aktivitetshus / legeplads for børnefamilier, institutioner, turister For flere af forslagene vil det være formålstjenligt at søge eksterne samarbejdspartnere (Svendborg Museum, Naturama, lokale skoler, m.fl.) Der er ikke taget stilling til, i hvilket omfang de pågældende aktiviteter kan finansiere pakhusets fremtid. Forslag til videre arbejde De forslag, der har været fremme på visionsmøder, har generelt været med kulturelt sigte, såsom kulturhus med kunst og udstillinger, multi-kulturhus for børn-unge-voksne og lignende. Det bemærkes, at der er tale om almennyttige formål uanset pakhusets nuværende ejerforhold. Derfor kunne overvejes, om en forretningsmodel med en tredjepart kunne tage højde for dette ved at etablere samarbejde med en almennyttig forening eller fond måske endda overlade ejerskabet til en sådan. Denne rapport tilgår Svendborg Kommune, men bør tillige tilgå Lundeborg Havn ApS med opfordring til og ønske om at forfølge de opstillede mål, gerne i samarbejde med eventuelle lokale interesserede / arbejdsgrupper og andre mulige samarbejdspartnere. Opdatering forår Lundeborg Havn ApS har forestået, at der med støtte fra Kulturarvstyrelsen og Realdania er kommet nyt tag på Pakhuset. Tømmmer, murværk og vinduer er sat i stand, og taget har fået nye lægter og nye tagsten overalt. Den arbejdsgruppe, der var nedsat for pakhuset i forbindelse med Udviklingsplan Lundeborg, har ligget stille under dette forløb, men har i januar 2012 genoptaget aktiviteten med henblik på at udarbejde forslag til pakhusets videre restaurering og anvendelse. Det er planen at udarbejde rapport herom til Lundeborg Havns bestyrelse medio Fritidstilbud Vi vil gerne have ansat en landsbypedel, som blandt andet skal kunne hjælpe borgerne med lettere havearbejde, indkøb, småreparationer, vedligeholdelse af den offentlige del af byen osv. Gruppen er ved at lave et kort over vandre-, løbe-, cykel-, mountainbike-, ski- og ride- stier/ruter f. eks. Marguerit-ruten, Øhavsstien, Bøsøre-Tidselholt-ruten. Kortet skal hænge flere steder i byen til inspiration for både borgere og turister

21 Vi er desuden ved at lave folder/opslag over mulige fritidsaktiviteter som fisketure, kajakudlejning, cykeludlejning, ridemuligheder, familiefodbold, strandhåndbold, svømmeundervisning, petanque. Vi vil gerne lave en naturfitness-bane på stranden for både borgere og turister, så vi inddrage og udnytte vores skønne naturområde. Vi har kontakt til Kerteminde og Nyborg Vinterbaderklubber, som gerne vil komme ud og fortælle, hvordan de har lavet deres klubber. Vi vil gerne have omklædnings-, bademuligheder og evt. en sauna. Det kunne være en mulighed, at bygge det ind i Aktivhuset eller få et skur på stranden. Vi vil ansøge Friluftsrådet om økonomisk tilskud hertil. Vi arrangerede minitriatlon til havnefesten med ca. 400 m svømning langs stranden med følgebåd fra Oure-skolerne, ca. 16 km smuk cykeltur ud omkring Elsehoved landevejen Stenmurevejen, ca. 3 km løbetur ad gl. Lundeborgvej ud bag den bageste campingplads - tilbage langs stranden og i mål ved ishuset. Bosætning Der kan være rigtig mange gode grunde til at bosætte sig i Lundeborg: Unik attraktiv nærhed tryghed frisk luft Beliggenheden nær skov og strand og et levende havnemiljø Varieret befolkningssammensætning både aldersmæssigt samt uddannelses- og erhvervsmæssigt Overskuelighed, nærhed, omsorg og kommen hinanden ved Rigt foreningsliv og masser af fritidsmuligheder både til lands og til vands Boliger af alle typer og til rimelige priser. Pt. en del til salg Kom og se dem. Lundeborg er nok en af Danmarks smukkest beliggende mindre byer, med front ud mod havet, et levende havnemiljø og en smuk kystlinje med en attraktiv badestrand. Og ind mod land er byen omgivet af varierende skovområder og harmoniske engdrag og ådale kort sagt alle muligheder for den, der nyder og elsker at færdes i naturen, hvad enten det er til lands eller til vands. Og så er Lundeborg en by med gang i en by hvor man aldrig behøver at kede sig. Der er registreret 14 forskellige foreninger, med noget for enhver smag og interesse, og befolkningens demografiske sammensætning m.h.t. alder, erhverv, indkomst o.s.v. gør at alle kan være med og er med lige fra de små unger på boldbanen med deres erhvervsaktive forældre på stranden eller i sejlklubben, til de midaldrende på petanquebanerne og de ældre i nogle af landets smukkest beliggende ældreboliger direkte ud til vandet. Lundeborg er en vifte af tilbud. Det er en fornøjelse at bo i Lundeborg den fornøjelse vil vi gerne dele med dig/jer/andre. Forslag til konkrete handlinger: 1. Der laves samlet fremstød for dem, der har ejendomme stil salg konkret et fælles åbent hus arrangement i Lundeborg, hvor ejendommene præsenteres og fremvises. Samtidig med en præsentation af, hvad byen og dens opland har at byde på. 2. Initiativer til fremme af mulige udstykninger af bl.a. Lundeborg Ny Camping samt arealet mellem Hasselvænget og Lundeborg Strand Camping til parcelhusgrunde eller andet boligformål.

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder Side 1 Lundeborg Havn 2015 - en rapport om fremtidige muligheder udarbejdet af en arbejdsgruppe i foråret 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forord...3 2. Lundeborg Havn, før og nu...4 A. Lundeborgs

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET. Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen

AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET. Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen Foreningen Aktivitethuset Solhjem Stiftet 19. marts 2015 Formand: Kresten Andersen

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv.

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Baggrunden for campingpladsens etablering for ca. 40 år siden, var en stigende velstand hvor store dele af befolkningen fik

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Den 16. marts 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Ved generalforsamlingen deltog 40 personer. Dagsordenens

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

R O S K I L D E F J O R D B A D

R O S K I L D E F J O R D B A D I 2010 blev konkurrencen Vision Roskilde udskre vet, her var opgaven at komme med ideer til nye initiativer i Roskilde. 3.pladsen blev delt i mellem 5 deltagere, fælles for de 5 ideer var at de alle havde

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Onsevig Havn et øje til fremtiden

Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der har fast plads i havnen. Onsevig Havn bruges af et utal af mennesker, der bruger havnen på forskellig måde. kr. 1000 900

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen 2010 Indhold Historie....................... 3-4 Lokal analyse 5 Hvad viser vores analyser 6 Indsatsområder 7 Vision og Strategi. 8 10 Afslutning 11

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

VESTERGADE 5 5484 Gudme til salg

VESTERGADE 5 5484 Gudme til salg Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Telefon: 70 11 75 00 Fax: 70 11 75 25 www.difko.dk VESTERGADE 5 5484 Gudme til salg E-mail: asj@difko.dk 1 Vestergade 5 Ejendom med 5 lejligheder på i alt 436 m 2 og lager/kontor

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 19. marts 2014 Tid 15.00 bustur 17.00 havnebestyrelsesmøde Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Opsummering og tak for sidst! Borgermøde den 27. august vedr. Sebber Kulturhus, Sebbersund

Opsummering og tak for sidst! Borgermøde den 27. august vedr. Sebber Kulturhus, Sebbersund Opsummering og tak for sidst! Borgermøde den 27. august vedr. Sebber Kulturhus, Sebbersund 30. august 2014 Tak for sidst! Tak til alle jer, der mødte op onsdag aften i Den gl. Brugs og bidrog til en god

Læs mere

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

Løvel Kulturcenter, Hvorfor?

Løvel Kulturcenter, Hvorfor? Løvel Kulturcenter, Hvorfor? Udvikle Løvel Gøre Løvel til en attraktiv bosætningsby Samlende projekt Understøtte forenings og kulturliv Understøtter samvær 6/8 2014: Styregruppen repræsenterer Løvels borgere

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Odense Havn Fyns almennyttige Boligselskab Fyns almennyttige Boligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere