Pendlermåling Øresund 0608

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pendlermåling Øresund 0608"

Transkript

1 Pendlermåling Øresund 0608

2 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2

3 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at kortlægge medievaner og medieforbrug blandt pendlere over Øresund. Interesse for information i naboland Brug af fremmedsprogede medier Medievaner Tilfredshed med medier Metode Dataindsamlingen er foretaget i to målgrupper: Pendlere der benytter ØresundsBron. Data indsamles via internettet. n=368 Pendlere på Øresundstoget. Dataindsamlingen foretages ved hjælp af spørgeskemaer, der deles ud og samles ind på Øresundstoget. n=214 auster barnevogn bavian bil eller tog cape center cykelstativer dsb elektronisk forsinkelser musik Malmøstation pendlerkort town tracks trafik øl 3

4 S U M M A R Y HVEM ER PENDLERNE? Blandt danskere er det primært folk, der er flyttet til Sverige pga. boligpris og generel økonomi Blandt svenskere er det primært folk, der arbejder i Danmark pga. løn og jobmuligheder HVORDAN PENDLES? Danskere pendler oftest med bil Svenskerne pendler nogenlunde lige meget i tog og bil Mænd pendler betydeligt mere med bil end kvinder Langt flere pendlere (både danskere og svenskere) er bosat i Sverige 4 Kilde: Öresundskomiteen, 2008

5 S U M M A R Y MEDIEVANER Mere end to tredjedele af pendlerne interesserer sig en del eller meget for det, der sker i det land, hvor man ikke har sit modersmål Der er markant flere danske pendlere, der dagligt anvender de svenske medier, end der er svenske pendlere, der anvender de danske Næsten halvdelen af de danske pendlere ser svensk TV dagligt, mod kun hver fjerde svenske pendler, der ser dansk TV dagligt Hver tredje dansker læser dagligt svensk avis, mod kun hver fjerde svensker, der læser dansk avis dagligt Pendling medfører markant større medieforbrug af de svenske medier, mens de danske medier halter noget efter Behovet for information i naboland synes at være styret af bopæl, snarere end nationalitet og job 5

6 S U M M A R Y HVILKEN INFORMATION EFTERSPØRGES OG I HVILKE MEDIER? Nyheder, Serviceinformation, Shopping og Seværdigheder i nabolandet er de mest interessante emner for pendlerne. Information om nyheder og serviceinformation om nabolandet findes hovedsageligt på dansk/svensk TV, Internet, og i svenske aviser. Information om seværdigheder og shopping i nabolandet findes primært på internet Medieforbruget i nabolandet er, på nær Nyheder, rettet mod Internettet Generelt er der større interesse for svenske medier og informationer blandt danske pendlere end for danske medier og informationer blandt svenske pendlere. Jo ældre pendlerne er og jo højere uddannelse de har des større interessere for hvad der sker i nabolandet. Lignende tendenser ser man i interessen for nabolandsstationer på TV 6

7 S U M M A R Y BEHOV FOR INFORMATION Mere end 2/3 får den information de behøver fra både Sverige og Danmark. Dette gælder både danske og svenske pendlere Bilpendlerne mener i noget højere grad end togpendlerne, at de får den information de behøver De der savner/ ønsker mere information, mangler informationen både fra Sverige og Danmark Efterspørgslen efter informationer er på nær nyheder meget individualiserede og tilfredsstilles i stor udstrækning på nettet Udfordringen for de traditionelle gamle medier med at tiltrække unge brugere er generelt De digitale TV pakker bør indeholde muligheden for at inkludere Nabolandsstationer i udbuddet. Denne mulighed bør tilfredsstille behovet for generel information fra hjemlandet. 7

8 S U M M A R Y HVILKEN INFORMATION SAVNES FRA DANMARK Både danskere og svenskere mangler nyheder og information om shopping Svenskere mangler serviceinformation og information og job og uddannelse Tog pendlerne mangler primært serviceinformation og job/uddannelse, mens bil pendlerne primært mangler nyheder og information om seværdigheder. FRA SVERIGE Både danskere og svenskere mangler serviceinformation og information om seværdigheder Danskere mangler primært nyheder og information om shopping Bil pendlere savner lokale nyheder fra Sverige, Tog pendlere savner information om en række forskellige områder 8

9 K O N K L U S I O N E R Øresundstrafikken blandt pendlerne er drevet af økonomi jobs og boligsituation er de væsentligste drivkræfter for pendling. Hovedparten af pendlere er bosat i Sverige og arbejder i Danmark Blandt Øresundspendlere er sprogbarrierer kun et begrænset fænomen. Over 85 af pendlerne taler det sprog, som ikke er deres modersmål, nogenlunde eller bedre. Der er tale om god integration, hvor man taler nabolandets sprog og forstår indholdet i de lokale medier Medieforbruget er i udpræget grad styret at pendlerens bopæl. Da hovedparten af pendlerne har bopæl i Sverige benyttes de svenske medier mest. 9

10 K O N K L U S I O N E R Medieforbruget af nabolandets medier ligner på mange måder det for den etniske dansker eller svensker: Nyheder på TV, i aviser, radio og på internet. Specifikke informationsbehov om seværdigheder, serviceinformationer og shopping i overvejende grad på internettet. Der er kun begrænset efterspørgsel efter nye Øresundsregionale medier blandt pendlere. Internettet tilfredsstiller de fleste af pendlernes individuelle informationsbehov Nyhedsbehovet (nationale og lokale) tilfredsstilles af traditionelle medier (TV, radio, avis) Nye Øresundsregionale medier bør koncentrere indhold omkring fritidsinformation : serviceinformation, shopping, seværdigheder En fælles internetbaseret Øresundsportal kunne være en drivkraft i udviklingen af Øresundsregionalt medieindhold. 10

11 11 HVEM PENDLER OG HVORFOR?

12 NATIONALITET OG HJEMSTED Dansk (n=338) Svensk (n=218) Anden EU (n=12) Andet (n=14) Svensk (n=218) 37 Anden EU (n=12) 2 Andet (n=14) Dansk (n=338) 59 Sverige Danmark Alle, n=582 Er du bosat i Sverige eller Danmark? Størstedelen af deltagerne i undersøgelsen er danske af nationalitet, mens næsten alle er bosat i Sverige. Det understreger det faktum at det kan betale sig økonomisk at bo i Sverige og arbejde i Danmark, mens der ingen umiddelbare økonomiske fordele er i, at bo i Danmark og arbejde i Sverige. 12

13 TALE OG SKRIFT I NABOLAND Dansk (n=338) Svensk (n=218) Anden EU (n=12) Andet (n=14) Rigtig godt Godt Nogenlunde Dårligt Rigtig dårligt Ej besvaret Grafikken øverst viser hvor godt deltagerne i undersøgelsen mener de taler nabolandets sprog, fordelt på de forskellige nationaliteter repræsenteret i undersøgelsen. Grafikken nederst viser hvor godt deltagerne skriver nabolandets sprog, også fordelt på nationaliteter Hvor godt taler du det sprog, som ikke er dit modersmål? Dansk (n=338) Svensk (n=218) Anden EU (n=12) Andet (n=14) Samlet set angiver over 85, at de taler nabolandets sprog nogenlunde, godt eller meget godt, mod kun 14 dårligt eller meget dårligt Rigtig godt Godt Nogenlunde Dårligt Rigtig dårligt Ej besvaret Ca. hver fjerde mener at de skriver nabolandets sprog godt eller meget godt, mod en relativt stor andel på 4 dårligt eller meget dårligt. 8. Hvor godt skriver du det sprog, som ikke er dit modersmål? 13

14 KØN, ALDER OG UDDANNELSE 50+ år 16 Kvinde (n=243) 42 Mand (n=339) år år 45 Alle, n=582 Alle, n=582 Grundskole (n=30) Kandidatgrad/ 5 Master (n=74) 13 Der er overvægt af mandlige deltagere i undersøgelsen. Kort/ mellemlang videregående (n=265) 45 Gymnasie/ faglig (n=213) 37 Alle, n=582 Størstedelen har gymnasial/faglig uddannelse eller kort til mellemlang videregående uddannelse. Der er overvægt af danskere i undersøgelsen, selvom ca. 9 af deltagerne bor i Sverige. 14

15 REJSEAKTIVITET OVER ØRESUND Dansk (n=338) Svensk (n=218) Anden EU (n=12) 10 Andet (n=14) Dagligt/ næsten dagligt Dagligt/ næsten dagligt gange ugentligt gange ugentligt 1-3 gange pr. måned Hvor ofte rejser du med bil over Øresund? 1-5 gange inden for ½ år gange ugentligt 1-2 gange ugentligt Dansk (n=338) Svensk (n=218) Anden EU (n=12) Andet (n=14) 1-3 gange pr. måned 1-5 gange inden for ½ år Sjældnere / aldrig / ved ikke Sjældnere / aldrig / ved ikke Markant flere mænd end kvinder pendler med bil over Øresund, mens kvinder i noget større grad pendler med tog. Markant flere årige pendler med bil, mens markant flere pendler med tog. Hvor ofte rejser du med tog over Øresund? 15

16 MOTIVER FOR PENDLING 10 Vigtigste årsag (Alle, n=582) Næst vigtigste årsag (Alle, n=582) Job Uddannelse Bolig Økonomi Andet Ved ikke / ej besvaret 11. Hvad er den vigtigste årsag til at du pendler over Øresund? De primære årsager til pendling over Øresund er job og økonomi, men også bolig for en dels vedkommende. 16

17 MOTIVER FOR PENDLING Dansk (n=338) Svensk (n=218) Anden EU (n=12) Andet (n=14) år (n=263) år (n=228) 50+ år (n=91) Job Uddannelse Bolig Økonomi Andet Ved ikke / ej besvaret Job Uddannelse Bolig Økonomi Andet Ved ikke / ej besvaret 11. Hvad er den vigtigste årsag til at du pendler over Øresund? 11. Hvad er den vigtigste årsag til at du pendler over Øresund? Tog pendler (n=214) Bil pendler (n=368) Danskere pendler primært over Øresund grundet job, bolig og til dels økonomi, mens svenskere i noget højere grad end danskere pendler over Øresund grundet job og økonomi Job Uddannelse Bolig Økonomi Andet Ved ikke / ej besvaret 11. Hvad er den vigtigste årsag til at du pendler over Øresund? Jo ældre man er, jo mere tilbøjelig er man til at pendle grundet job. Bil pendlere pendler oftest grundet job, mens tog pendlere pendler grundet økonomi og kun til dels job. 17

18 MOTIVER FOR PENDLING 10 Mand (n=339) 8 Kvinde (243) Job Uddannelse Bolig Økonomi Andet Ved ikke / ej besvaret Der er tendens til at mænd pendler oftere end kvinder grundet job, mens kvinder i højere grad end mænd pendler grundet økonomi Hvad er den vigtigste årsag til at du pendler over Øresund? Grundskole (n=30) Gymnasie/faglig (n=213) Kort/mellemlang videregående (n=265) Kandidatgrad/Master (n=74) Personer med kort eller mellemlang uddannelse pendler oftere end andre grundet job, mens personer med kandidatgrad eller master pendler oftere grundet økonomi Job Uddannelse Bolig Økonomi Andet Ved ikke / ej besvaret 11. Hvad er den vigtigste årsag til at du pendler over Øresund? 18

19 MOTIVER FOR PENDLING Dansk (n=338) Svensk (n=218) Anden EU (n=12) Andet (n=14) Danmark Sverige Danmark og sverige Andet/ arbejder ikke Arbejder du primært i? Målgruppen for undersøgelsen arbejder primært i Danmark, og kun et fåtal arbejder i Sverige. Kun hver tiende i målgruppen for undersøgelsen er under uddannelse Dansk (n=338) Svensk (n=218) Anden EU (n=12) Andet (n=14) Der er naturligt nok flere bil pendlere blandt personer der arbejder, mens der udelukkende er tog pendlere blandt de der studerer Danmark Sverige Andet/ er ikke under uddannelse Er du primært under uddannelse i? 19

20 20 MEDIEVANER

21 INTERESSE FOR INFORMATION I NABOLAND år (n=263) år (n=228) 10 Grundskole (n=30) Gymnasie/faglig (n=213) 50+ år (n=91) Kort/mellemlang videregående (n=265) 8 8 Kandidatgrad/Master (n=74) Interesserer mig meget Interesserer mig en del Følger med i ny og næ Interesserer mig stort set ikke Interesserer mig overhovedet ikke Interesserer mig meget Interesserer mig en del Følger med i ny og næ Interesserer mig stort set ikke 1 1 Interesserer mig overhovedet ikke 1. Hvordan vil du beskrive din interesse for det, der sker i det land, hvor du ikke har dit modersmål? 1. Hvordan vil du beskrive din interesse for det, der sker i det land, hvor du ikke har dit modersmål? 10 Dansk (n=338) Svensk (n=218) Anden EU (n=12) Interesserer mig meget Interesserer mig en del Følger med i ny og næ Interesserer mig stort set ikke Andet (n=14) 7 1 Interesserer mig overhovedet ikke Interessen for information i nabolandet er stigende med alderen, og til en hvis grad også stigende med uddannelsesniveauet. Personer med svensk nationalitet er en smule mere interesserede i nabolandet end danskere. 1. Hvordan vil du beskrive din interesse for det, der sker i det land, hvor du ikke har dit modersmål? 21

22 INTERESSE FOR MEDIER 2. Hvordan vil du beskrive din interesse for medier i det land, hvor du ikke har dit modersmål? - sæt kryds for hvert emne, efter hvor stor interessen er (Alle, n=582) Nyheder (nationale) Nyheder (lokale) Serviceinformation Høj / medium Shopping, forbrug og service Lav / slet ikke Seværdigheder, forlystelser og kultur Ikke besvaret Boligmarkedet Jobmarkedet og uddannelse Sport Andet Ovenstående grafik viser interessen for medier i det land hvor man ikke har modersmål, hvor svarene høj og medium samt Lav og Slet ikke er lagt sammen. Dermed er der fire emner hvor interessen er tydeligt større; Nyheder, Serviceinformation, Shopping og Seværdigheder er mest interessant for pendlerne. Generelt for alle emner er der større interesse jo bedre sprogkundskaberne er for nabolandets sprog. 22

23 BRUG AF MEDIER 1/3 5. Hvilke medier bruger du, når du skal orientere dig om det land, hvor du ikke har dit modersmål? (Alle, n=582) TV svensk TV dansk Radio svensk Radio dansk Aviser svensk Aviser dansk Distrikts-aviser svensk Distrikts-aviser dansk Internet svensk Internet dansk Bruger ingen / ej besvaret Nyheder (nationale) Nyheder (lokale) Serviceinformation Grafikken viser hvilke medier der bruges, fordelt på tre ud af i alt ni emner. Nyheder ses oftest på dansk/svensk TV, svenske aviser og på Internet. Bil pendlere og mænd er mere tilbøjelige end andre til at anvende internet til information om nyheder og serviceinformation. 23

24 BRUG AF MEDIER 2/3 5. Hvilke medier bruger du, når du skal orientere dig om det land, hvor du ikke har dit modersmål? (Alle, n=582) TV svensk TV dansk Radio svensk Radio dansk Aviser svensk Aviser dansk Distrikts-aviser svensk Distrikts-aviser dansk Internet svensk Internet dansk Bruger ingen / ej besvaret Seværdigheder, forlystelser og kultur Sport Shopping, forbrug og service Information om seværdigheder findes oftest på dansk/svensk internet og i svenske aviser. Sport findes typisk på TV og internet, mens shopping findes på svensk internet. Tog pendlere bruger oftere TV og aviser, mens bil pendlere oftere bruger internet til information om seværdigheder og shopping. 24

25 BRUG AF MEDIER 3/3 5. Hvilke medier bruger du, når du skal orientere dig om det land, hvor du ikke har dit modersmål? (Alle, n=582) TV svensk TV dansk Radio svensk Radio dansk Aviser svensk Aviser dansk Distrikts-aviser svensk Distrikts-aviser dansk Internet svensk Internet dansk Bruger ingen / ej besvaret Boligmarkedet Jobmarkedet og uddannelse Andet Information om boligmarkedet findes oftest på svensk internet, aviser og distriktsaviser. Jobmarked findes typisk på dansk og svensk internet, mens andre emner typisk på internet. Bil pendlere er mere tilbøjelige til at bruge internet end andre til information om bolig og jobmarked. 25

26 BRUG AF MEDIER - HYPPIGHED 6. Hvor ofte bruger du følgende medier? (Alle, n=582) TV svensk TV dansk Radio svensk Radio dansk Aviser svensk Aviser dansk Distriktsaviser svensk Distriktsaviser dansk Internet svensk Internet dansk Dagligt Ugentligt Månedligt Aldrig Ved ikke / ej besvaret TV og internet anvendes dagligt af mere end halvdelen af deltagerne i undersøgelsen, mens dansk/svensk radio og svenske aviser anvendes relativt ofte. Mens næsten halvdelen af de danske pendlere anvender svensk TV dagligt, anvender kun hver fjerde svensker dansk TV dagligt. For internet er billedet det samme, der er væsentligt flere danskere der anvender svensk internet dagligt, end der er svenskere som anvender dansk internet dagligt. 26

27 INTERESSE OG FORBRUG AF MEDIER 10 Dansk (n=338) Svensk (n=218) 86 Anden EU (n=12) 8 78 Andet (n=14) Ja Nej Kan ikke huske 3. Så du det svenske Melodi Grand Prix i år? Dansk (n=338) Svensk (n=218) 86 Anden EU (n=12) 79 Andet (n=14) Grafikken øverst viser hvor mange personer der så seneste udgave af det svenske melodi grand prix, fordelt på de forskellige nationaliteter. Grafikken nederst viser hvor mange der så den danske udgave af X-faktor. Ikke overraskende så markant flere svenskere end danskere det svenske melodi grand prix, men der er en relativt stor andel på næsten hver fjerde med dansk nationalitet, der også så det svenske melodi grand prix. For den danske udgave af X-faktor, så markant flere danskere end svenskere det, mens en relativt lille andel på ca. hver tiende med svensk nationalitet så X-faktor Ja Nej Kan ikke huske 4. Så du den danske udgave af X-faktor i marts måned? 27

28 TILFREDSHED MED MEDIERNE/ HVAD MANGLER PENDLERNE 28

29 TILFREDSHED MED MEDIER 10 Dansk (n=338) Svensk (n=218) Anden EU (n=12) Andet (n=14) Jeg savner information Jeg får lidt information men ønsker jeg kunne få adgang til Jeg får hvad jeg behøver Jeg får mere end jeg behøver Ej besvaret 9. Mener du, at du får den information du behøver i din dagligdag via de forskellige medier som TV, radio, internet, udendørs reklamer, annoncer, osv.? - Fra Danmark Dansk (n=338) 29 3 Svensk (n=218) Anden EU (n=12) Andet (n=14) Langt størstedelen mener at de får hvad de behøver eller mere, fra både Danmark og Sverige, uanset nationalitet. Hver femte enten savner eller ønsker adgang til mere information fra Danmark, mod en smule mindre end hver femte fra Sverige. Der er næsten samme andel danskere der angiver at de savner eller ønsker mere information fra Sverige, som der er svenskere der savner eller ønsker mere information fra Danmark Jeg savner information Jeg får lidt information men ønsker jeg kunne få adgang til Jeg får hvad jeg behøver Jeg får mere end jeg behøver Ej besvaret 4 9. Mener du, at du får den information du behøver i din dagligdag via de forskellige medier som TV, radio, internet, udendørs reklamer, annoncer, osv.? - Fra Sverige 29

30 MANGLENDE INFORMATION FRA DANMARK 1/2 10. På hvilke områder savner du mere information? Fra Danmark (Alle der savner information fra DK, n=121) 10. På hvilke områder savner du mere information? - Danmark Nyheder (nationale) Nyheder (lokale) Serviceinformation Seværdigheder, forlystelser og kultur Sport Shopping, forbrug og service Boligmarkedet Jobmarked og uddannelse Andet Ved ikke / ej besvaret Dansk (n=61) Svensk (n=53) Andet (n=7) Alle der mangler information fra Danmark (n=121) For både svenske og danske deltagere i undersøgelsen, er det primært nyheder samt shopping, forbrug og service der savnes information om fra Danmark. Svenskere savner som oftest serviceinformation og information om jobmarked/uddannelse fra Danmark. 30

31 MANGLENDE INFORMATION FRA DANMARK 2/2 10. På hvilke områder savner du mere information? Fra Danmark (Alle der savner information fra DK, n=121) 10. På hvilke områder savner du mere information? - Danmark Nyheder (nationale) Nyheder (lokale) Serviceinformation Seværdigheder, forlystelser og kultur Sport Shopping, forbrug og service Boligmarkedet Jobmarked og uddannelse Andet Ved ikke / ej besvaret Tog pendler (n=46) Bil pendler (n=75) Alle der mangler information fra Danmark (n=121) Tog pendlere der savner information fra Danmark, savner som oftest serviceinformation og jobmarked/uddannelse, mens bil pendlerne som oftest savner information om nyheder og seværdigheder. 31

32 MANGLENDE INFORMATION FRA SVERIGE 1/2 10. På hvilke områder savner du mere information? Fra Sverige (Alle der savner information fra SE, n=105) 10. På hvilke områder savner du mere information? - Sverige Nyheder (nationale) Nyheder (lokale) Serviceinformation Seværdigheder, forlystelser og kultur Sport Shopping, forbrug og service Boligmarkedet Jobmarked og uddannelse Andet Ved ikke / ej besvaret Dansk (n=73) Svensk (n=24) Andet (n=26) Alle der mangler information fra Sverige (n=105) For både svenske og danske deltagere i undersøgelsen, er det primært serviceinformation og seværdigheder der savnes information om fra Sverige. Danskere savner oftest nyheder, seværdigheder og shopping. 32

33 MANGLENDE INFORMATION FRA SVERIGE 2/2 10. På hvilke områder savner du mere information? Fra Sverige (Alle der savner information fra SE, n=105) 10. På hvilke områder savner du mere information? - Sverige Nyheder (nationale) Nyheder (lokale) Serviceinformation Seværdigheder, forlystelser og kultur Sport Shopping, forbrug og service Boligmarkedet Jobmarked og uddannelse Andet Ved ikke / ej besvaret Tog pendler (n=29) Bil pendler (n=76) Alle der mangler information fra Sverige (n=105) Bil pendlere der savner information fra Sverige, savner som oftest lokale nyheder fra Sverige, mens tog pendlere i højere grad savner information på en række forskellige områder. 33

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Først og fremmest har vi naturligvis interesseret os for besøg over Sundet. Skåningene krydser Sundet mere end sjællænderne ( bruges i dette notat som betegnelse

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Juni 2015 Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2014

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2014 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2014 Det går op og ned for kulturen i Øresundsregionen. Vi rejser oftere over Sundet for at opleve kultur på den anden side, mens vi får mindre af den æterbårne kultur

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Trafikken over Øresund

Trafikken over Øresund Jens Groth Lorentzen, COWI A/S Baggrund Øresundsforbindelsen åbnede for biler og tog den 1. juli 2000. DSB, Skånetrafiken, Scandlines og Øresundsbrokonsortiet har siden Øresundsbrons åbning gennemført

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 7 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

Kommunernes eksterne kommunikation

Kommunernes eksterne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes eksterne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn- og ansættelsesvilkår

Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn- og ansættelsesvilkår Socialudvalget B 129 - Bilag 12 Offentligt Dokument oprettet: 8. maj 2007 Denne version: 9. maj 2007 Sag 07/455 Dok. 2036/07 /KP Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn-

Læs mere

Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas

Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas Opgave formulering : Projekt : Målgrupper og segmentering Dig og dit team er blevet hyret til at lave en målgruppeundersøgelse for et stort mediehus,

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om unges mobilitet Halvdelen af de 15-30-årige er villige til at flytte til udlandet for at tage en uddannelse eller et job primært fordi de gerne

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Det er i særlig grad drengene, der sakker bagud, når det handler om at få en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Ifølge regeringens målsætning

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI R A P P O R T PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Sammenfatning 2 Taler du dansk eller svensk med din kollega eller nabo? 3 Grænseoplevelser

Læs mere

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indhold Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser, at 60 pct.

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Streaming: Betaling og brug. UNDERSØGELSE: DANSKERNES MEDIEVANER Brugerne vil selv bestemme

Streaming: Betaling og brug. UNDERSØGELSE: DANSKERNES MEDIEVANER Brugerne vil selv bestemme UNDERSØGELSE: Brugerne vil selv bestemme Et stadig mere individualiseret medieforbrug og en stigende villighed hos forbrugerne til at betale for både musik-, tv- og filmstreaming. Det er blandt konklusionerne

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE INDHOLD METODE TRE IKKE-LÆSER -SEGMENTER SEGMENTERNE PROFIL LÆSEADFÆRD BESLUTNINGSPROCES DRIVERS OG BARRIERER SEGMENTERNE FORDELT PÅ REGIONER METODE 1 Fokusgruppe 2 Segmenteringsstudie

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ KØN Dette fokus

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme Markedsanalyse 23. august 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Kantinegæstens stemme T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Highlights 63 pct. af danskerne har adgang til en kantine

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere