Vi har startet et analysearbejde, som skal kortlægge behovet for at sikre de af foreningens 32 afdelinger, der har risiko for oversvømmelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har startet et analysearbejde, som skal kortlægge behovet for at sikre de af foreningens 32 afdelinger, der har risiko for oversvømmelser."

Transkript

1 SAMBONYT I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 11 : DECEMBER 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf Daglig kl Torsdag kl Fredag kl Fjerritslev Aggersundvej 4B, 9690 Fjerritslev Tlf Daglig kl Torsdag kl Fredag kl Løgstør Hjortens Gyde 2, 9670 Løgstør Tlf Mandag kl Tirsdag kl Torsdag kl NATUREN KALDER Risikoen for oversvømmelser får nu Aars Boligforening til at tage et nyt initiativ for at sikre sine mange boliger. Løgstør Boligforenings store jule- og nytårsønske er, at der nu kommer skred i det store renovationsprojekt på afdeling seks (Sverigesvej og Norgesvej) og at plan læg ningen for afdeling et (Jernbanegade, Jernbanegade/ Østergade, Toldbodgade, Sol - kro gen og Bredgade/Kærvang) går planmæssigt. Det siger boligforeningens for- Af forretningsfører Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening. Vi har startet et analysearbejde, som skal kortlægge behovet for at sikre de af foreningens 32 afdelinger, der har risiko for oversvømmelser. Boligforeningen vil have belyst, hvordan problemet kan løses helt ude i de enkelte udsatte bebyggelser. I tilfælde af ekstrem regn eller ved store smeltevandsmængder slår afløbsledninger og forsinkelsesbassiner ikke til. En undersøgelse, You Gov har foretaget for brancheforeningen Forsikring & Pension viser, at 56 procent af borgerne i Region Sjælland i høj grad eller meget høj grad vil være opmærksom på risikoen for oversvømmelse ved køb/ leje af fremtidig bolig. Der er næppe tvivl om, at også borgerne i det øvrig Danmark har bekymringer over det stigende antal hændelser med ekstremt vejr. Læs mere om initiativet i dette blad. Aars Boligforening ønsker hermed alle en rigtig glædelig jul og et positivt nyt år med tak for godt samarbejde i Løgstør håber på skred i renoveringsplaner Formand Bodil Svenningsen, Løgstør Boligforening. mand, Bodil Svenningsen. Bestyrelsen har knoklet for at få renoveringen på skinner. Realisering af planerne vil højne boligstandarden i Løgstør til gavn for boligforeningens lejere. Hertil kommer, at der nu er lavet en køreplan for afdeling et. Læs mere om helhedsplanens millioninvestering i bedre boliger i Løgstør på siderne 4, 5 og 9. Lokale juleminder 94-årige Erna Gislum, Aars, fortæller om sin travle jul som husmor på Gislumgård ved Aars. Hendes svigermor, Katrine Gislum, boede i aftægt hos Erna og Søren Gislum i 28 år. Hun har broderet betrækket til Aars smukkeste stol (billedet). 80-årige Eva Mørch Christensen, Fjerritslev, har passet godt på sin blikdukke fra 1800-tallet. Dukken er en gave fra forældrene til Evas svigermor i Gøttrup og er gået i arv sammen med den gamle hjemmelavede vugge (billedet). Læs mere om Evas barndomsjul i et fattigt husmandssted i Gøttrup. Læs mere på side

2 Husk at betale ajourføringsgebyret Indbetaling af det såkaldte ajourføringsgebyr er ifølge lovgivningen en forudsætning for at bevare sit medlemskab af en lokal boligforening. Ved at betale ajourføringsgebyret opretholdes medlemskabet og dermed den anciennitetsmæssige indplacering på ventelisten. Det betyder kort sagt, at chancen for at få tilbudt en bolig, den dag ønsket og behovet er til stede, forøges væsentligt. 2 Af de 1400, som eksempelvis betaler ajourføringsgebyr til Aars Boligforening, er cirka 400 på venteliste. Det eneste, medlemmerne skal gøre for at komme på listen, er at henvende sig herom til boligforeningen. De fleste får opkrævning omkring januar, men nogle modtager opkrævningen på et andet tidspunkt afhængigt af indmeldelsestidspunktet. Ajourføringsgebyret er som anført lovbestemt og således ikke vedtaget af de lokale boligforeninger. Vesthimmerlands Vand A/S har i overensstemmelse med kommunens klimatilpasningsplan oprettet regnvandsbassiner mange steder, men afløbssystemer og regnvandsbassiner alene slår ikke til overfor den ekstreme regn. Det nødvendiggør mere lokale foranstaltninger. Derfor Aars Boligforenings nye initiativ. Her det nye regnvandsbassin i Farsø. 3 Hvad er bedre end et dejligt fest- og samlingslokale med nyt møblement herunder ikke mindst stole, som er gode at sidde på? Ikke ret meget, siger beboerne i Bymidten, Aars. De indviede nye møbler ved en tidlig julefrokost onsdag den 19. november. Fest- og samlingslokalet på 90 kvadratmeter i Bymidten er skønt at have, siger Hanne og Henning Pedersen, som flyttede til Aars for otte et halvt år siden. Tidligere boede vi i Dronninglund, men kunne ikke finde en velegnet bolig der. Den eneste mulighed var en lejlighed i en andelsboligforening, men den havde vi ikke mod på at købe os ind i. Nye møbler i Bymidtens festog samlingslokale. Fra venstre Hilda Christensen, medlem af boligforeningens repræsentantskab, Lars Liengaard, ejendomsfunktionær i Aars Bolig forening, samt Henning og Hanne Pedersen. Sidstnævnte er også medlem af repræsentantskabet. Nye møbler i Aars Bymidtes dejlige fest- og samlingslokale Henning Pedersen arbejdede på det daværende Nørresundby Slagteri, indtil han i 1993 stoppede af helbredsmæssige grunde. Også Hilda Christensen, som flyttede fra Østrup til Bymidten 1. marts 2000, er glad for festlokalet og de nye møbler. Jeg har holdt fire fester i det dejlige lokale, som er blevet endnu bedre, efter at vi fik skiftet møblerne ud, pointerer Hilda Christensen. Ejendomsfunktionær Lars Liengaard, Aars Boligforening, har sat filt under de nye stole og borde, så de let kan flyttes rundt uden at ridse gulvet. Fest- og samlingslokalet danner ofte ramme om beboernes fester og sammenkomster og er en oplagt gevinst for Bymidten, fastslår Lars Liengaard. Ikke alt overfladevand havner i tilfælde af ekstrem regn i vandløbene, men når forinden at anrette skade på bygninger og inventar. Her et glimt fra Halkære Å ved Aars. Aars Boli gforening tager nu Aars Boligforening tager nu et epokegørende initiativ for at imødegå følgerne af ekstrem regn og andre klimabetingede skader på sine 32 afdelinger i Vesthimmerland. Medierne bringer næsten daglig beretninger om, hvordan voldsomme klimamæssige begivenheder påvirker tusindvis af borgeres dagligdag, når skaderne sker, siger formand Niels Krogh Madsen, Aars Boligforening. Men uheldigvis gør kun få noget for at løse eller reducere problemets omfang. Det er, som om man venter, til problemet opstår, og vi ved jo, at det sker, men ikke hvor og hvornår. Hovedmålet er at mindske risikoen for oversvømmelse Derfor har Aars Boligforening startet en indsats, der har til formål at mindske risikoen for oversvømmelse af foreningens udlejningsejendomme. epok egørende klima-initiativ Første skridt består i, at jeg kører ud og besigtiger de enkelte afdelinger, fortæller Aars Boligforenings formand. Her registreres først og fremmest, hvordan grunden er beliggende i forhold til omgivende terræn og hvilke naturlige fald, der er på terrænet mod bebyggelsen. Hertil kommer spørgsmålet om, hvor tilstrømmende overfladevand naturligt kan afledes til lavere liggende områder. Der ses på bebyggelsens omtrentlige gulvhøjde over terræn samt over vej/p-plads m.v. På grundlag heraf udarbejder jeg en kort beskrivelse, som opsummerer status for afdelingerne. Nogle steder er der behov for forebyggende foranstaltninger. Det skal der så ses nærmere på efterfølgende, evt. sammen med kommunens teknikere, så der i tide kan udarbejdes en helhedsplan, som sikringen kan udføres efter. Det store spørgsmål er, hvor store vandmængder, der kan bortledes. Det drejer sig ikke kun om nedbør eller grundvand, men også om store mængder overfladevand fra tøbrud. Forretningsfører Jens Damgaard og formand Niels Krogh Madsen bag epokegørende klimaudspil fra Aars Boligforening. Niels Krogh Madsen trækker på sin erfaring fra mange år som taksator for Himmerland og Concordia Forsikring, når risikoen for oversvømmelser kortlægges. Behov for at se nærmere på fem-ti afdelinger Efter mit foreløbige skøn er der behov for at se nærmere på fem-ti af vore afdelinger. Der er tale om lokaliteter, hvor selv mindre investeringer i f.eks. en afløbs ledning kan hindre oversvømmelser, understreger Niels Krogh Madsen. Når skaderne sker, ved vi, at det har store økonomiske konsekvenser for lejere, ejere og forsikringsselskaber. Spørgsmålet om, hvorvidt en skade er dækningsberettiget, kan også melde sig, da betingelserne for at opnå erstatning er forskellige selskaberne imellem. Bedre at forebygge end at sidde med hænderne i skødet Forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening, er godt tilfreds med formandens initiativ. Klimaændringerne er en kendsgerning, og vi kan ligeså godt indstille os på, at den ekstreme regn også vil dukke op de kommende år. Erfaringsmæssigt er det særdeles belastende for vore lejere, hvis deres lejligheder oversvømmes. Derfor gælder det om at forholde sig til problemet og forebygge skaderne fremfor at sidde med hænderne i skødet, siger Aars Boligforenings forretningsfører. Aars Boligforening vil orientere Byggeskadefonden om initiativet, da fonden står med problemet i tilfælde af klimabetingede ødelæggelser. Hertil kommer, at kommunen og forsikringsselskaberne også vil have interesse i at få følgerne af det vilde klima på dagsordenen. Kommunen har en naturlig interesse i at forebygge oversvømmelse af borgernes boliger. Forsikringsselskaberne vil sikkert ændre dækningen, hvis der ikke sker en forebyggende indsats på dette område, understreger Aars Boligforenings formand. Aars Boligforenings nye initiativ vil utvivlsomt vække interesse hos mange andre boligselskaber landet over.

3 Forretningsfører Jørgen Albrektsen ved de to bygninger på Jernbanegade der nedrives som led i nedrivningsplanen. 4 5 Sådan ændres Afdeling 1 i Løgstør Boligforening Afsnit 1 Jernbanegade De to bygninger nedrives til sokkel. Kælder opfyldes. Der opføres en ny bygning med uændret otte lejligheder med altangang og elevator. Løgstør Boligforening forbereder Køreplan for Afdeling 1 Løgstør Boligforeningen har lagt nedenstående foreløbige køreplan for renoveringen af Afdeling 1. Køreplanen er retningsgivende, fordi den er afhængig af tidspunktet for byrådsbehandling af skema A og B samt andre myndighedstilladelser. Orienteringsmøde dec Afdelingsmøde om projektet jan Godkendelse af skema A jan Dialog med inde-og udegrupper af beboere jan Projekt sendes til entreprenører juli 2015 EU-licitation sept Myndighedsgodkendelse, skema B nov Beboerorientering nov Renoveringen starter jan Renoveringen ventes afsluttet juli 2017 kvalitetsløft for 95 millioner kr. Det er ikke spritnye lejligheder, men det er tæt på. I al fald hæves boligstandarden betydeligt via renovering, ombygning og indretning af lejlighederne, så de bliver attraktive og helt up-to-date. Sådan siger forretningsfører Jørgen Albrektsen om den helhedsplan for Løgstør Boligforenings Afdeling 1, som er på vej ind i realiteternes verden. Takket være tilsagn fra Landsbyggefonden om støtte til projektet kan huslejestigningen holdes på et rimeligt niveau, samtidig med, at der bliver mulighed for besparelser på den månedlige energiudgift. Antallet af lejligheder i de fem berørte afsnit reduceres fra 117 til 96 for at skaffe plads til en mere hensigtsmæssig indretning. Følgende elementer vægtes højt: Lavere energiforbrug og miljøforbedrende foranstaltninger (f.eks. nye klimaskærme). Øget tilgængelighed ved at elevatorforsyne 44 af de 96 lejligheder. Nye badeværelser (med vandbaseret gulvvarme) og nye køkkener i størstedelen af boligerne. Attraktive altaner og opholdsarealer. Hertil kommer, at en række mangler, grundet tidens tand, som led i helhedsplanen bliver udbedret, oplyser Jørgen Albrektsen. Beboerne skal genhuses, mens projektet gennemføres. Det er dog for tidligt at detailplanlægge genhusningen, da tidsplanen er afhængig af beboernes og kommunens godkendelse. Løgstør Boligforening håber at være klar til EU-licitation i september med henblik på at starte arbejdet i januar 2016 og færdiggøre det i Det er anslået, at det vil koste cirka 95 millioner kr. at gennemføre helhedsplanen for afdeling 1. Etageejendommen på to en halv etage indeholdende 18 lejligheder. Her sker en reduktion til 12 boliger, som alle bliver tilgængelige via elevatorforsyning. De 30 nuværende boliger i tre bygninger reduceres til 22, hvoraf de 12 får elevator. Afsnit 2 Jernbanegade/Østergade Afsnit 3 Bredgade/Kærvang Afsnit 5 Toldbodgade Afsnit 13 Solkrogen 30 boliger, hvoraf de 18 blev ramt af brand den 10. december Ved genopbygningen reduceres antallet af boliger til 23, hvoraf de 12 får øget tilgængelighed via elevatorer. 31 boliger fordelt i rækkehuse/enfamiliehuse i en og halvanden etage. Her nedlægges ingen boliger. I alle boligerne renoveres baderum, som forsynes med vandbåren gulvvarme.

4 6 7 dk Kronprinsesse Marys hus i Aalestrup er det første af de 13 træhuse i etape to på Lucernevangen, som blev klar til indflytning. Formand Peter Høholt fra MJ Malerfirma, Viborg, veksler ord med ejendomsinspektør Annette Kibsgaard, Aars Boligforening, på Lucernevangen i Aalestrup. Kronprinsesse Marys hus er nu færdi gt i Aalestrup Inger og Kaj Pedersen, Testrup ved Aalestrup, kan holde jul i det, som med en vis berettigelse kan kaldes Kronprinsesse Marys hus. I al fald drejer det sig om det hus, som kronprinsessen så og hørte om i forbindelse med Boligdagene i København i september. Det er nu opført på Lucernevangen i Aalestrup. Det royale træhus vakte stor interesse på den store bolig-seance i Bella Centret. Efter udstillingen blev huset pillet ned og transporteret til Aalestrup, hvor det som det første af 13 træhuse i disse dage er indflytningsklar. Håndværkerne har travlt med at opføre Forretningsfører Jens Damgaard orienterer kronprinsesse Mary om træhusene i Aalestrup. Lucernevangen etape to, fortæller ejendomsinspektør Annette Kibsgaard, Aars Boligforening, som er tilsynsførende på projektet. Efter færdiggørelsen af det første hus går det slag i slag med de øvrige. De næste to huse har indflytning 1. og 15. januar, og de sidste huse kommer drypvis, indtil det sidste er klar til august. Annette Kibsgaard er godt tilfreds med, at vejret til nu har artet sig godt. Vi har været heldige med at kunne grave og støbe, uden at frosten har sat en kæp i hjulet. Der har været en del jordarbejde, ligesom niveauforskellen betyder, at vi har måttet etablere nogle ret store støttemure, pointerer Aars Boligforenings ejendomsinspektør. Træhusene i Aalestrup er produceret af Frøslev Træ. Byggearbejdet på Lucernevangen er opdelt i seks entrepriser, som udføres af lokale firmaer. Licitationen viste samlede udgifter til byggeriet på 14,3 millioner kr. Når de 13 boliger i Aalestrup er færdige, råder Aars Boligforening over 66 af de populære træhuse. Morten Borup og Bent Bisgaard fra HBJ Tømrer & Snedker Aps, Aalestrup, laver fodlister til det første hus i etape to. Her et glimt fra arbejdet med at bygge støttemur i forbindelse med den nye stamvej til boligerne i træhusbebyggelsens etape to.

5 8 9 dk Jens Hejselbak Andersen er aktiv med vandkanden i Falken. Her Falken set fra gård-siden. Det er Jens på bal konen. Et glimt fra første licitation i maj. Til højre ingeniør Ole Thomsen, Brix & Kamp A/S, Hjørring. De 18 lejligheder i Falken, Løgstør, er nu fuldt udlejet De 18 lejligheder i Falken i Løgstør er nu fuldt udlejet. Gudrun Bach har boet i Falken siden færdiggørelsen i Hun er repræsentantskabsmedlem og rigtig glad for sin 100 kvadratmeter store bolig. Sammen med min mand boede jeg i et hus på Hvedemarken i Løgstør, som vi for 40 år siden selv lod bygge, fortæller Gudrun Bach. For otte år siden mistede jeg min mand, og jeg kunne ikke blive ved med at passe det store hus. Derfor fik jeg min nuværende lejlighed. Jeg var så heldig at få solgt mit hus, netop da jeg flyttede i min dejlige lyse lejlighed i Falken. Også Ingrid og Jørgen Hejselbak Andersen, som har boet i en af Falkens lejligheder siden 15. februar, er meget tilfredse med deres nye bolig. Vi flyttede efter salg af vort hus i Vilsted til en firmaejet lejlighed i Løgstør for otte år siden, oplyser Jørgen Hejselbak Andersen. Lejligheden havde dog visse mangler, og en stor udgift til opvarmning. Min kone har drevet frisørvirksomhed i Vilsted i 40 år, mens jeg har været afdelingsleder/værkfører på Micatronic i Fjerritslev. Jørgen Hejselbak Andersen er ligesom Gudrun Bach repræsentantskabsmedlem. Falkens tredje repræsentantskabsmedlem er Helle Bøjer. Jens og Ingrid Hejsel bak Andersen og Gudrun Bach er glade for at bo i Falken. Ingrid havde været frisør i Vilsted 40 år, før par ret flyttede til Løgstør. Jens og Ingrid Hejselbak Andersen varmer op til julen med julestjerne og en pakkekalender fra deres barnebarn. Jørgen Albrektsen og Gitte Leach står i spidsen for genhusningen af beboerne på Sverigesvej og Norgesvej. Råhusentreprisen i Løgstør i tredje licitation 12. januar Løgstør Boligforening har blikket rettet mod mandag den 12. januar 2015, hvor resultatet af licitationen over råhusentreprisen for renoveringen af Afdeling 6 (Sverigesvej og Norgesvej) offentliggøres. Baggrunden for den fornyede licitation er, at der kun kom et tilbud på råhusentreprisen, da den ligesom de øvrige entrepriser var i licitation den 27. maj Tilbuddet var imidlertid næsten dobbelt så højt som budgetteret. Derfor besluttede Løgstør Boligforening at sende denne entreprise samt den meget store tømrerentreprise i fornyet licitation. Ved den nye licitation lå den lavestbydende meget tæt på den bud- getterede udgift, mens den næstlavest bydende lå meget højere. Desværre blev der sendt en forkert kontrakt til lavestbydende, som ikke ønskede at vedstå sit tilbud og kunne undslå sig på grund af nogle juridisk/tekniske forviklinger. Derfor blev vi nødt til at sende råhusentreprisen i licitation endnu en gang fortæller forretningsfører Jørgen Albrekt sen, Løgstør Boligforening. Det betyder, at renoveringsprojektet ventes startet med tre måneders forsinkelse, mandag den 2. marts 2015 og at genhusningens start ligeledes bliver udskudt. Proceduren i forbindelse med genhusningen består i, at Løgstør Boligforening sender en orientering til de implicerede lejere ledsaget af et spørgeskema til angivelse af evt. ønsker i forbindelse med projekts gennemførelse. Herpå tilbydes beboerne et møde med Gitte Leach fra boligforeningen, hvor man søger at imødekomme lejernes ønsker. Da det oprindelige renoveringsprojekt bevirkede en udgift på 107 millioner kr. i stedet for de anslåede 83 millioner kr., beskar boligforeningen projektet bl.a. med en række glas-altaner, et nyt fælleshus samt garage til viceværterne. Vi håber, at projektet nu kommer på sporet, for det vil betyde en væsentlig forbedring for beboerne, når boligerne renoveres og antallet reduceres fra 120 til 88, understreger Jørgen Albrektsen. Gudrun Bach hygger sig i sin skønne lejlighed. To af op gangene i den ne ejendom på Norges vej får elevatorer. Løgstør Bolig forening fjerner hvidevarer på Sveriges vej for at gøre plads til renoveringsarbejdet. Foto: Peter Larsen

6 10 11 Juletraditionerne lagde hårdt beslag på husmoderen i Gislum Erna Gislum med foto af Gislumgård, hvor hun som husmor har haft mange travle juleforberedelser. 94-årige Erna Gislum samler lørdag den 17. januar 2015 familien til en forsinket julefrokost i Olle-Kolle-bebyggelsens festlokale i Aars. Dermed fortsætter hun en lang tradition med familiejulefrokost, som startede for mere end 70 år siden. Dengang flyttede Erna sammen med sin mand, Søren Gislum, til hans fødehjem, Gislumgård ved Aars. Juleforberedelserne startede med, at vi efter at have opvarmet vandet til skoldning i gruekedlen fik slagtet en gris. Der blev rørt i blodet, og blodpølsen blev kogt i gruekedlen, fortæller Erna Gislum. Efter at den slagtede gris havde overnattet på en stige, tog vi fat på parteringen, saltede flæsket, lavede leverpostejer, flæskesylte og medisterpølse. Vi havde ingen fryser eller køleskab, og skinken blev hængt op i skorstenen. Når kakkelovnen og sølvtøjet var pudset, så var der jul. Juleaften var var cirka 15 samlet, heriblandt Erna Gislums svigermor, som boede på aftægt hos det unge par i 28 år. Men ikke nok med det. Allerede første juledag stod husmoderen igen parat med julemad denne gang til omkring 20. Et godt indfald om juletræer til København fik skidt udfald Fra en jul i barndommen husker den 94-årige Erna Gislum, at hun en fik en dukke, som hendes mor selv havde syet. Hun husker også et julehandelsinitiativ fra faderen. Min far, Niels Lundgaard, var en alsidig mand. Han havde en overgang vognmandsforretning med heste i Gedsted, og senere drev han landbrug, bl.a. i Nyrup ved Aars. En morgen hørte han i Radioavisen, at der manglede juletræer i København. Fluks lejede han en jernbanevogn, fik fældet juletræerne og satte kursen mod København for at sælge dem. Uheldigvis havde flere andre fået den samme gode ide. Derfor var markedet mættet, da far dukkede op med sine mange juletræer, og han måtte returnere til Himmerland med uforrettet sag. Erna Gislum mistede sin mand for 33 år siden, men boede i deres hus på Kærvej i Aars, indtil hun 1. november 2009 flyttede til sin nuværende lejlighed i Olle- Kolle, Himmerlandsparken 15. Og her er jeg meget glad for at være. Jeg bor centralt og har ikke langt over til Kvickly, hvor jeg daglig spiller for 20 kr. på Oddset, pointerer Erna Gislum. Juleaften holder Erna hos en af sine sønner i Aars. Erna med Aars flotteste stol, hvis betræk er broderet af hendes svigermor, Katrine Gislum. Kold risengrød og varmt øl forsødede julen i Gøttrup Evas far var mælkekusk, dengang der blev brugt rigtige mejerispande. Der står en til pynt uden for Borups Allè 54 i Fjerritslev. Juledag stod menuen på kold risengrød og hjemmelavet varmt sødt øl. Duften af god mad, æbler og appelsiner bredte sig over hele huset, og de seks børn legede med de hjemmelavede julegaver. Sådan husker 80-årige Eva Mørch Christensen en typisk jul i barndomshjemmet et husmandssted i Gøttrup ved Fjerritslev. Før juleaften var familien i kirke, mens stegen blev stegt. En af storesøstrene og faderen stod for pyntningen af juletræet, som ingen måtte se, før lysene var tændt og spredte hygge i stuen. Julegaverne var for det meste hjemmelavede eller købt for 50 øre, fortæller Eva Mørch Christensen. Vi lavede dukker selv, og min senere svigermors mor, som også boede i Gøttrup, lavede f.eks. en vugge, som jeg har endnu. Julen var en stor begivenhed for os børn. Der var ikke meget at slå til Søren med. Familien ernærede sig ved seks køer plus grise samt faderens mælketur til det for længst hedengangne Korsholm Mejeri. Har boet på Borups Allè i Fjerritslev over 54 år Eva Mørch Christensen og hendes nu afdøde mand, Knud Erik Hejlesen Christensen, flyttede ind i Fjerritslev Boligforenings bolig på Borups Allé 54 i Fjerritslev den 1. november Dengang blev området kaldt Blæsenbjerg, fordi det lå åbent og uden al den bevoksning, som vi kender i dag, understreger Eva Mørch Christensen. Der var marker med kartofler, korn og roer og græssende kreaturer. Siden har kvarteret og Fjerritslev i det hele taget udviklet sig meget. Den 80-årtige Fjerritslev-borger understreger, at hun altid har været og stadig er Eva fik denne hjemmelavede vugge i julegave af sin svigermors søster. Eva Mørch Christensen ved billede af barndomshjemmet ved Gøttrup. meget glad for at bo i Fjerritslev Boligforenings hus. Eva er et kendt ansigt i byen. Hun har været rengøringsassistent i Han Herred Hallen 25 år og på det daværende Fjerritslev sygehus fem et halvt år. Eva Mørch Christensen har gået til folkedans i 25 år. Fjerritslev Boligforenings trofaste lejer er stadig aktiv, nemlig som besøgsven og medhjælper ved bankospil. Eva har tre børn, en søn i Nørresundby og to døtre i Fjerritslev. Julen fejres hos datteren Mary i Fjerritslev.

7 12 Medarbejderportræt Maja og vicevært Søren Ole Sørensen gør klar til nøgleudlevering. Da Maja Hansen for 19 år siden startede med seks ugentlige timer på Fjerritslev Boligforenings kontor, havde hun også timer på Fjerritslev Posthus og i Fjerritslev kommunes sundhedsfremmeafdeling. Nu er Maja Hansen som fuldtidsansat kontorassistent i Fjerritslev og Løgstør et kendt ansigt. I Fjerritslev beskæftiger hun sig med udlejningen af boligforeningens 306 lejligheder, fremvisning af boliger og bogholderi. En dag om ugen arbejder hun på Løgstør Boligforenings kontor. Jeg er rigtig glad for mit arbejde. Det er afvekslende og bringer mig i kontakt med mange mennesker, fortæller den 62-årige kontorassistent. Maja Hansen har været ikke så lidt af en blæksprutte på arbejdsmarkedet. Hun startede som dagplejer, blev herefter hjemmehjælper, pakkede smør i syv år på det daværende Korsholm Mejeri og har været beskæftiget på Kokkedal Drengehjem, kommunens tekniske forvaltning, Maja Hansen er glad for sit job i Fjerritslev Boligforening Jylland Turist- og Marketing, Aabybro og som sagt posthuset. Sin kontoruddannelse gennemførte Maja Hansen på Aalborg Handelsskoles voksenuddannelse. Fjerritslev Boligforenings kontorassistent bor sammen med sin mand på en nedlagt landbrugsejendom i Øslev ved Fjerritslev. De har to voksne sønner, som bor i henholdsvis Aalborg og Gøttrup. Maja Hansen i en typisk situation på Fjerritslev Boligforenings kontor, nemlig med en lejer i røret. Maja sammen med forretningsfører Jørgen Albrektsen, som hun afløser, når han er ude af huset. Maja Hansen er aktiv i en lokal Gå-klub og en Cykelklub en gang om ugen, ligesom hun får motion ved at cykle de fem km til og fra Fjerritslev Boligforenings kontor, når der ikke er alt for dårligt vejr. Som ene høne i kurven på jobbet må jeg naturligvis lægge øre til en del godmodige drillerier, men det sætter kun kolorit på hverdagen, slutter kontorassistent Maja Hansen, Fjerritslev Boligforening. Aars Bogtryk & Offset Martin Glerup Information

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Månedsblad december 2009 Fra skolelederen: I uge 48 havde vi atter en aktivitetsuge, denne gang stod ugen i julens tegn. Klasserne er blevet pyntet, juletræet er kommet op og er blevet pyntet med hjemmelavet

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JUNI 2014

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JUNI 2014 SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JUNI 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag

Læs mere

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Velkommen til Andelsboligforeningen Samvirke Andelsboligforeningen Samvirke har 276 boliger fordelt på syv afdelinger

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning Vejledning og guide Renovering/Genhusning Indholdsfortegnelse Introduktion til genhusning Spørgsmål til genhusning Genhusningsboligen Opbevaring, tæpper og målere Husleje, forbrug m.m. Paraboler, husdyr

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Af direktør Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening.

Af direktør Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening. SAMBONYT i Vesthimmerland og Han Herred : Årgang 12 : Juli 2016 Kontortider: Aars - Aalestrup Kirkegade 3, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag kl. 9.00-12.00

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Side 1/5 Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Jens Erik Grøn

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. november 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. november 2011, kl Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. november 2011, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Henny Rasmussen, Aase

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 15. august 2011, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 15. august 2011, kl. 16.30. Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 15. august 2011, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Eva Carlsen, Hans Jørgen Christensen, Henny Rasmussen, Aase

Læs mere

Kolonihaver. Åndehul for den moderne bybo

Kolonihaver. Åndehul for den moderne bybo Kolonihaver Åndehul for den moderne bybo Vi har brug for flere kolonihaver Solen skinner, fuglene synger og kaffekopperne klirrer. De ældre får sig en sludder hen over havelågen, og børnene leger. Intet

Læs mere

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Notat Nørresundby den 9. februar 2015 Side 1/5 Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 38 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 10. oktober 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. september 2011, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. september 2011, kl. 16.30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. september 2011, kl. 16.30. Side 1/6 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Henny Rasmussen,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : OKTOBER 2013

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : OKTOBER 2013 SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : OKTOBER 2013 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10 INVITATION TIL BEBOERMØDE I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00 360 graders eftersyn af afdeling 10 Kom og vær med til at afgøre hvad der skal ske i afdeling 10 fremover! BEBOERMØDE / WORKSHOP

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse.

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse. Mandag den 22. juni 2015 Klokken 18:30 19:40 Auditoriet, MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning REFERAT Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Dato: 13. december 2016 Lokale: Tidspunkt: Sorø Rådhus, lokale 272, Sorø Kl. 1000 1230

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016.

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016. Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016. Af Hans Jørgen Ravnborg, formand for bestyrelsen Så er vi igen nået til årets vigtigste begivenhed i

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : JUNI 2013

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : JUNI 2013 SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : JUNI 2013 KONTORTIDER: I denne søde sommertid! Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Vognmand Jens Aage Jensen

Vognmand Jens Aage Jensen Vognmand Jens Aage Jensen Højlyngen 11, Simested 9620 Aalestrup TLF: 98649055 Tekst fra gamlelastbiler`s hjemmeside Vognmand Jens Aage er født d. 28 februar 1922. Han er søn af Ane Marie og Marius Jensen,

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink.

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink. Organisationsbestyrelse Formand Anton Kanstrup Korevej 33 ak@alabubolig.dk Næstformand Viola Ørbæk Tordenskjoldsgade 9, st. tv. Vioe024@foa.dk Ursula Jørgensen Diskovej 46 urj@bffjordblink.dk Tina C. Kristiansen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Medieavisen. Dette nummer indeholder fire fantastiske artikler om det nye byggeri på Knagegården.

Medieavisen. Dette nummer indeholder fire fantastiske artikler om det nye byggeri på Knagegården. Medieavisen 2014 nr. 1 Hv em er Mediehuset? Mediehuset på Skovgården består af Medieværkstedet på Skovgården og det tidligere Infohuset. De to medietilbud er i dag slået sammen og hedder Mediehuset. Denne

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Oktober 2014 Nr. 1 Renoveringen nærmer sig KÆRE BEBOER Du har nok allerede hørt om renoveringsplanerne for vores boligområde.

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 31.10.2016 WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Velkommen til Vesthimmerlands Kommune

Velkommen til Vesthimmerlands Kommune Velkommen til Vesthimmerlands Kommune Indhold Velkommen... 3 Når du skal flytte.... 4 Huskeliste... 4 Sygesikring og lægevalg.... 5 Post Danmark... 5 Boligsikring... 6 Institutioner og skoler... 6 Biblioteker...

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Personas. Horsens på forkant med sundhed

Personas. Horsens på forkant med sundhed Personas Horsens på forkant med sundhed Materiale og metode Baggrundsmateriale Interviews af borgere Feltstudier på hospital og i hjemmeplejen Egne erfaringer (tidligere ansættelser i hjemmeplejen og på

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30. Side 106/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Henny Rasmussen, Eva Carlsen.

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. Side 165/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for året 2013

Bestyrelsens årsberetning for året 2013 Bestyrelsens årsberetning for året 2013 Regnskaber: Regnskaberne for 2013 viser følgende resultater Afdeling 21 59.056 Afdeling 22 154.318 Afdeling 23 142.520 Overskud 2013 Underskud 2013 Afdeling 24 119.300

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere