INSPIRATIONSKOMPENDIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATIONSKOMPENDIE"

Transkript

1 INSPIRATIONSKOMPENDIE Aktivlæring i din undervisning Erhvervsskolekompendie Udarbejdet af ATiB

2 Indledning. I dette kompendie finder du inspiration til inddragelsen af motion og bevægelse som et fagligt understøttende element i undervisningen. Dette er med til at skabe flow i din undervisning, her skaber vi rammerne for intensitet, koncentration, motivation i læringen i fagene. Læringsstilen aktivlæring er en god måde at implementere kravet om de 45 minutters motion og bevægelse i hverdagen på. Dette giver et flow i elevernes hverdag, hvor der er fokus på læringsudbyttet. Vi arbejder her med aktivitet for læringens skyld i stedet for aktivitet for aktivitetens skyld. Det er her vi arbejder understøttende, det er her vi gør en forskel for eleverne i deres faglige og sociale læring på skolen. I kompendiet findes der understøttende aktiviteter til brug i alle fag og emner. Det er blot dine faglige opgaver du skal sætte ind i aktiviteten, så fagligheden er tilpasset fag og niveau. Håber du vil finde det interessant - god arbejdslyst.

3 Indhold Indledning Banko i bevægelse Bankoplade til Banko i bevægelse... 4 Smæk et resultat Artikel safari... 6 Eksempler på spørgsmål til artikel safari Over broen Kort til over broen Tip s en 13 er Tip s en 13 er Kort til Tip s en 13 er

4 Banko i bevægelse. Aktivitet Banko i bevægelse. Emne Ordsprog og vendinger. (Kan bruges i alle fag, er bare forklaret ud fra dansk). Handling Forklaret ud fra dansk, men kan bruges i alle fag og emner. Klassen inddeles i 4 grupper (Lilla, grøn, blå og rød). Ordsprogene laves i de 4 farver, og klippes over i 2. Disse placeres på et bord bagerst i klassen. I grupperne (2&2) slås der på skift med en terning. Hvis der slås 2, 4 eller 6, må de 2 fra gruppen løbe op og sætte et ordsprog sammen. På bordene ligger der forklaringer til de forskellige ordsprog, så eleverne skal parre det valgte ordsprog sammen med forklaringen. Eleverne skal lægge de forskellige ordsprog på en stor bingoplade. Når alle felter er udfyldt, så skal gruppen råbe: BANKO. Gruppen, der først råber BANKO, har vundet. Hvis der slås 1, 3 eller 5, så er turen tabt/ eller der laves 5 sprællemænd/englehop/jumpingsquat, eller hvad man ellers kan finde på. I stedet for en stor bankoplade, kan I vælge at printe bankopladen på næste side ud. Her skal eleverne i stedet løse opgaverne fra 1-15, en opgave løses af gangen. Hvis en gruppe har løst opgave 5, streges nr. 5 ud på bankopladen. Alle fag og emner kan bruges i denne aktivitet. Husk at lave tydelig markeringer med nr. på opgaverne. Materiale Antal Varighed Formål Udvikling Laminerede kort med forskellige ordsprog og vendinger samt et stort stykke pap, hvor der er bingotal indtegnet. Eller gør brug af det sidste forklaring og brug bankopladen på næste side. Hele klassen 20 min. At eleverne arbejder med kendskab til og forståelsen af de forskellige ordsprog og vendinger eller det udvalget emne/fag. Kan bruges til alle emner, i alle fag, på alle niveauer. Skal bare tilpasse opgaverne til fag, emne og niveau.

5 Bankoplade til Banko i bevægelse. - Du skal bruge 15 opgaver i dit valgte emne. Disse opgaver skal have et nummer fra Når eleverne har løst en opgave, krydses nummeret ud på bankopladen. Se aktiviteten Banko i bevægelse

6 Smæk et resultat. Aktivitet Emne Handling Smæk et resultat. Evaluering i emne/fag. Er forklaret ud fra matematik, men kan bruges i alle fag/emner. Det afhænger af det faglige stof opgaverne, samt overskrifterne bliver lavet ud fra. Eleverne deles i fire hold (eller hvor mange du ønsker). Hvert hold udstyres med en fluesmækker. På tavlen placeres ark med tal fra 0-10 til hvert hold. Evt. kan man blot skrive det med en pen på tavlen. Kan også laves udendøre med fluesmækkere og talkegler. Materiale Antal Varighed Formål Udvikling Læreren trækker et regnestykke/opgave og siger det. Så snart stykket er sagt må der løbes. Den der først "klasker" det rigtige resultat får 1 point. Alle går til bage til rækken. De næste i rækkerne sendes af sted osv. Holdene må gerne hjælpe hinanden med at finde det rigtige resultat, før der smækkes. Fluesmækkere, talark og kort med regnestykker hvor forskellige regnearter indgår/opgaver i det udvalgte fag/emne. Talkegler, hvis den laves udendøre. Hele klassen opdelt i grupper. Ca. 20 min. At øve sig i at modtage enkle mundtlige informationer med matematikfaglige udtryk og herefter bearbejde det som hovedregning. Sæt eleverne til at lave regnestykkerne selv først. Skriv regnestykkerne på tavlen i stedet for at sige dem. Skriv ligninger på tavlen og lad eleverne finde fx x. Kan bruges på alle årgange, opgaverne skal bare tilpassen det faglige niveau.

7 Artikel safari. Aktivitet Emne Handling Artikel safari Artikelgenren Artikel safari er et løb som kan bruges til repetition af artikelgenren. Det forudsættes, at eleverne har gennemgået artikelgenren og arbejdet med dette. Artiklerne placeres rundt omkring på skolen og eleverne skal rundt og finde artiklerne og løse opgaverne. Det kan hjælpe eleverne, hvis de læser alle spørgsmål igennem, hver gang de finder en artikel. Eleverne går sammen to og to. Der skal printes flere kopier ud af artikel nr. 6, 10, 13, 12 og 3 ved disse poster kan eleverne tage en kopi af artiklen og skrive direkte på den. Spørgsmål til artikel safari: 1. Hvor mange artikler har en fakta boks? 2. Find tids- og stedsangivelser i artikel nr Find citater i artikel nr Find substantiver (navneord) der bruges om de involverede personer i artikel nr Inddel artikel nr. 12 efter nyhedstrekanten 6. Hvor mange artikler har en trompet? 7. Find handlingsverber i artikel nr Hvilken artikel har flest mellemrubrikker? 9. Hvor mange artikler har billede og billedtekst? 10. Hvilken rubrik har artikel nr. 11? 11. Hvor mange artikler har IKKE en byline? 12. Hvor mange artikler er der i alt?

8 Materiale Antal Varighed Formål Udvikling Når eleverne har besvaret alle spørgsmålene, gennemgås de fælles på klassen. Få evt. eleverne til at aflevere deres besvarelser, hvis du som lærer gerne vil have et mere individuelt overblik over din klasses forståelse heraf. Oversigt over posterne, print artiklerne ud (se under materialer), kegler til markering af artikelpost, papir og blyanter til eleverne. Hele klassen inddelt i grupper á to. Ca. 30 minutter. At følge op på elevernes forståelse af artikelgenren, har de lært det de skulle i dette forløb. Eleverne får i denne aktivitet repeteret grundbegreberne i arbejdet med artikelgenren. Tilpas spørgsmålene efter elevernes niveau. Eksempler på spørgsmål til artikel safari. (Artikler, samt svar kan findes på ATiB s loginside). 1. Hvor mange artikler har en fakta boks? 2. Find tids- og stedsangivelser i artikel nr Find citater i artikel nr Find substantiver (navneord) der bruges om de involverede personer i artikel nr Inddel artikel nr. 12 efter nyhedstrekanten 6. Hvor mange artikler har en trompet? 7. Find handlingsverber i artikel nr Hvilken artikel har flest mellemrubrikker? 9. Hvor mange artikler har billede og billedtekst? 10. Hvilken rubrik har artikel nr Hvor mange artikler har IKKE en byline? 12. Hvor mange artikler er der i alt?

9 Over broen. Aktivitet Emne Handling Materiale Antal Formål Udvikling Over broen. Alle fag og emner kegler i hver ende af en bane, med en tydelig midte, som er broen der skal krydses. Skriv (synliggør) nummer på keglerne, så eleverne kan skrive, hvilke kegler de har været ved. Under hver kegle er de en opgave der skal løses. Eleverne skal være sammen i makkerpar to og to (hvert par skal have papir og blyant til løsning af opgaverne). Hver gang man har løst en opgave i den ene ende, skal man krydse broen for at komme til næste opgave i den anden ende af den opstillede bane. (Man skal altid krydse broen for at komme til næste opgave, man må ikke lave flere opgaver efter hinanden på samme side). På broen (i midten) er der et par som er fangere. Tager dette makkerpar et andet makkerpar, skifter de plads. Det gamle fangepar får nu det andet makkerpars løste opgaver, som de så skal arbejde videre på. Det fangede makkerpar skal nu fungere som fangere, indtil de fanger et nyt par, og sådan fortsætter det indtil en grupper har løst alle opgaverne. Antal kegler til opgaverne, tydelige markeringer til banen - gerne noget med en tydelig farve, opgaver der skal ligge under keglerne, tydeligt nummer på keglen. Hele klassen. Brug af navneord i ubestemt flertal, bøjninger af ord, omskrivning af sætninger, samarbejde, taktik, alt dette i fuld aktivitet. Denne aktivitet kan bruges til alt grammatik, ordsprogsbetydning, fakta, skrivning, matematik m.m. Det er kun fantasien der sætter grænser. Kan bruges i alle fag og emner.

10 Kort til over broen Broen/Fanger

11 Tip s en 13 er. Aktivitet Emne Handling Tip s en 13 er. Kan være alle emner, i alle fag, på alle niveauer. Eleverne sættes sammen to og to. De får udleveret et tips en 13 er skema. Læreren har forinden sat faglige spørgsmål ind i tips en 13 er skabelonen (se under materialer - skabelon til tips en 13 er), som passer til fag og niveau. Til hvert faglige spørgsmål/opgave skal der være tre svar muligheder fx: Eks. på spørgsmål: Hvornår blev Danmark medlem af EU? Svar: 1: 1. november 1972 X: 1. januar : 1. august 1974 Eleverne skal sætte kryds på deres tips en 13 er ark under det tegn de mener er det rigtige svar, som her ville være et kryds under x. Materiale Handling: Læreren har forinden timen sat kegler op på gangen, multibanen, hallen (hvor end man har lyst til) med svarmulighederne til de 13 spørgsmål til tips en 13 er arket. (Det er vigtigt, at der ved svarmulighederne står hvilket nummer spørgsmål de tilhører). Eleverne er samme to og to. De får på samme tid udleveret tips en 13 er arket. Herefter deles hver gruppe ud i forhold til hvilket spørgsmål de skal starte med. Eleverne læser deres spørgsmål og løber derefter ud til keglerne, finder den kegle med deres spørgsmåls svarmuligheder under, sætter deres kryds under det de mener, er det korrekte svar. Derefter tager de næste spørgsmål, løber ud og finder den rigtige kegle med deres spørgsmåls svarmuligheder under. (Keglerne skal ikke stå i rækkefølge. Eleverne må gerne skulle lede efter den rigtige kegle). Sådan fortsætter aktiviteten indtil eleverne har besvaret alle de 13 spørgsmål. Herefter skal tips en 13 er arket rettes. Dette gøres på klassen af læreren, med forklaring af de korrekte svar. Tip s en 13 er ark til hver gruppe, kegler med svarmulighederne under, en blyant til hver gruppe. (Hent skabelonen til tips en 13 er under materialer på loginsiden).

12 Antal Varighed Formål Udvikling Hele klassen inddelt i grupper. Ca minutter. (Alt efter sværhedsgrad). Faglig fordybelse og læring i det valgte emne og fag. Denne aktivitet kan også laves med fokus på differentiering, her skal der bare laves to forskellige tip s 1 13 er ark og kegler opsætning. Niveauet sætter den pågældende lærer.

13 Tip s en 13 er. Række: Spørgsmål til besvarelse 1 x

14 Kort til Tip s en 13 er. Kort over tip s en 13 er. (Del eleverne ud på de forskellige kegler de skal gå videre til næste kegle efter rækkefølge osv.)

15 Vi håber, at kompendiet kan give dig/jer nogle grundlæggende ideer, til at komme i gang med de fagligt understøttende timer. Hvor faglighed, motion og bevægelse bliver en samlet enhed, og ikke mindst, at komme i gang med læringssilen aktiv læring. Vi håber I fandt det interessant og brugbart i jeres undervisning. Dette kompendie er kun et lille uddrag fra vores betalingsside Hvis, I har lyst til mere af denne slags, samt alle de andre fantastiske elementer ATiB byder på, så kontakt os på: mail@atib.dk mobil: Mvh. Sabine Hollænder Indehaver ATiB

INSPIRATIONSKOMPENDIE

INSPIRATIONSKOMPENDIE INSPIRATIONSKOMPENDIE Aktivlæring i din undervisning Folkeskolekompendie Udarbejdet af ATiB Indledning. I dette kompendie finder du inspiration til inddragelsen af motion og bevægelse som et fagligt understøttende

Læs mere

Telefon: Mail: Førskole kompendie.

Telefon: Mail: Førskole kompendie. Førskole kompendie. 1 Indholdsfortegnelse: sstafet. Side 3. Stjerneopgaver. Side 4. Kast et bogstavstav... Side 5. Klar parat quiz... Side 6. Vendespil.. Side 7. Årets gang Side 8. Lav figur med kroppen...

Læs mere

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning Fysisk aktivitet i den boglige undervisning 1 Battle Øve begreber, teorier og beregninger i de naturvidenskabelige fag Besvare redegørende eller analyserende spørgsmål af tekster i fx historie, samfundsfag

Læs mere

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen Bevægelse og læring kroppen i undervisningen - Nedenstående øvelser har den fordel, at de kan anvendes på alle alderstrin og alle fag. - Øvelserne er udformet, så de kan indgå i den daglige undervisning

Læs mere

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder 3 Algebra Faglige mål Kapitlet Algebra tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Variable og brøker: kende enkle algebraiske udtryk med brøker og kunne behandle disse ved at finde fællesnævner. Den distributive

Læs mere

1. bogstavejagt. FYSISKE RAMMER En skolegård

1. bogstavejagt. FYSISKE RAMMER En skolegård DANSK 1 skolen cykler 1. bogstavejagt 0.-3. klasse 10 forskellige bogstaver 10 poser eller plastiklommer 10 snore 1 kridt pr. gruppe I hver pose skal der være et antal ens bogstaver svarende til antallet

Læs mere

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb Modul 1 Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler Program for modulet 1. Introduktion - 15 min. 2. Aktivitet 1-25 min. Stjerneløb i makkerpar 3. Aktivitet 2-25 min. Farvebaner 4. Elevopgave

Læs mere

Undervisningsforløb til Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Undervisningsforløb til Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til eleven Indledning Du skal nu læse bogen Randulf. Bogen består af to dele, en

Læs mere

Ude/inde 2.-9. klasse matematik (kan udvikles til andre fag) Talsalat

Ude/inde 2.-9. klasse matematik (kan udvikles til andre fag) Talsalat Ude/inde 2.-9. klasse matematik (kan udvikles til andre fag) Talsalat Alle deltagere står i en rundkreds med en person i midten. Alle deltagere i kredsen har en plads, enten ved et kryds på jorden, en

Læs mere

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb Modul 1 Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler Program for modulet 1. Introduktion - 15 min. 2. Aktivitet 1-25 min. Stjerneløb i makkerpar 3. Aktivitet 2-25 min. Farvebaner 4. Elevopgave

Læs mere

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by Undervisningsforløb 6M - Ringsted by Baggrund for forløbet: Forløbet er udarbejdet af Mette Pedersen til en modtageklasse på mellemtrinnet på Dagmarskolen i Ringsted. Forud for forløbet besluttes det,

Læs mere

Eleverne bliver bevidste om deres muligheder for at bevæge sig i deres hverdag.

Eleverne bliver bevidste om deres muligheder for at bevæge sig i deres hverdag. I introforløbet blev elevernes forståelse af og viden om sundhed sat i spil. Eleverne ved nu, at flere forskellige faktorer spiller ind på deres sundhed, og at de forskellige faktorer hænger sammen jf.

Læs mere

Lege egnet til danskundervisningen på mellemtrinet

Lege egnet til danskundervisningen på mellemtrinet Lege egnet til danskundervisningen på mellemtrinet Indholdsfortegnelse Dan ord... 2 Ordbold på figurbanen... 2 Staveræs på bogstavbanen... 3 Find flest ord på bogstavbanen... 4 Staveløb på figurbanen...

Læs mere

Historien bliver til virkelighed

Historien bliver til virkelighed Historien bliver til virkelighed Eleverne går sammen to og to og skriver en lille historie på max. 10 linjer. Der skal indgå en række udsagnsord, som læreren evt. skriver på tavlen. Når eleverne har skrevet

Læs mere

10 teknikker til mere synlig læring

10 teknikker til mere synlig læring 10 teknikker til mere synlig læring Ved dine elever, hvad de har lært, når I afslutter et emne, en time, en skoledag? Kan de forklare det? Og kan de huske det ugen efter? For at opnå god læring, har eleverne

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

FOTO S: JAN HAUE RSLEV

FOTO S: JAN HAUE RSLEV j e v e d n i f t a L ær også tværfagligt Orientering i undervisningen - FOTO S: JAN HAUE RSLEV! EJ V E D N FI AT R LÆ ED M G N A G I KOM GODT Lær at finde vej består af et skoleundervisningsforløb, der

Læs mere

Læringsmål. Materialer

Læringsmål. Materialer I introforløbet blev elevernes forståelse af og viden om sundhed sat i spil. Eleverne ved nu, at flere forskellige faktorer spiller ind på deres sundhed, og at de forskellige faktorer hænger sammen jf.

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Vejledning til forløb om regnestrategier med multiplikation og division

Vejledning til forløb om regnestrategier med multiplikation og division Vejledning til forløb om regnestrategier med multiplikation og division Denne lærervejledning beskriver i detaljer forløbets gennemførelse med fokus på lærerstilladsering og modellering. Beskrivelserne

Læs mere

Kompetenceområder Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål. baggrund af egne og andres spørgsmål

Kompetenceområder Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål. baggrund af egne og andres spørgsmål Månestenen Opgaveark Matematik og N/T, 1.-5. klasse Omfang: 2-4 lektioner Kamelgrublerier I dette opgaveark finder du en række aktiviteter, der styrker eleverne i at blive bedre problemløsere. Eleverne

Læs mere

Formål Når der arbejdes med hentediktater, er eleverne aktive med deres krop, samtidig med der trænes konkret stavning, hukommelse og koncentration.

Formål Når der arbejdes med hentediktater, er eleverne aktive med deres krop, samtidig med der trænes konkret stavning, hukommelse og koncentration. : Lærerark Bevægelse i dansk Formål Når der arbejdes med hentediktater, er eleverne aktive med deres krop, samtidig med der trænes konkret stavning, hukommelse og koncentration. Denne opgave er super god,

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

OL alternative konkurrencer

OL alternative konkurrencer OL alternative konkurrencer OL kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Disciplinerne kan plukkes og bruges

Læs mere

ipads i undervisningen

ipads i undervisningen ipads i undervisningen Nyhedsartikler Fokus: Målsætning - lærer- og elevevaluering 6.a + Monica Bovedt (MB), Strandskolen september 2014 Undervisningsforløb i nyhedsartikler Indholdsfortegnelse: 1. Forløb

Læs mere

Øvelseskatalog til orienteringskursus GI - Sønderborg 2016

Øvelseskatalog til orienteringskursus GI - Sønderborg 2016 Øvelseskatalog til orienteringskursus GI - Sønderborg 2016 1) o-fange gælder om at få klippet alle 18 poster først... Rekvisitter: 18 store kegler, 18 klippetænger, numrene 1-18, o-fange-kort Forberedelse:

Læs mere

TAKEAWAY TEACHING. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: PEER FEEDBACK PÅ SKRIFTLIGE OPGAVER

TAKEAWAY TEACHING. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: PEER FEEDBACK PÅ SKRIFTLIGE OPGAVER TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier v TEMA: PEER FEEDBACK PÅ SKRIFTLIGE OPGAVER Udviklet af Anders Foss, Medievidenskab og Rose Alba Broberg, CUDiM Takeaway Teaching tema:

Læs mere

AKTIV LÆRING 45 MINUTTERS BEVÆGELSE U N D E R S TØT T E N D E U N D E RV I S N I N G IDÉBANK

AKTIV LÆRING 45 MINUTTERS BEVÆGELSE U N D E R S TØT T E N D E U N D E RV I S N I N G IDÉBANK & AKTIV LÆRING 45 MINUTTERS BEVÆGELSE U N D E R S TØT T E N D E U N D E RV I S N I N G IDÉBANK BANKO: Beskrivelse af legen: Eleven får udleveret en bankoplade med 5 tal mellem 1-15. Regnestykker og farveblyanter

Læs mere

JEANNETTE STEEN CAMILLA SIMONSEN BRUG LÅGET. i matematik. Taktile materialer

JEANNETTE STEEN CAMILLA SIMONSEN BRUG LÅGET. i matematik. Taktile materialer JEANNETTE STEEN CAMILLA SIMONSEN BRUG LÅGET i matematik Taktile materialer Jeannette Steen og Camilla Simonsen BRUG LÅGET i matematik Taktile materialer Jeannette Steen og Camilla Simonsen Brug låget i

Læs mere

En struktureret aspergerpædagogik

En struktureret aspergerpædagogik En struktureret aspergerpædagogik Elevernes behov for særlig støtte Struktur i den daglige undervisning Støtte til strukturering, fx til at læse lektier, skrive og planlægge Tid på skolen til at arbejde

Læs mere

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke.

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Læringsmål Materialer Forberedelse og organisering Fremgangsmåde

Læringsmål Materialer Forberedelse og organisering Fremgangsmåde I introforløbet blev elevernes forståelse af og viden om sundhed sat i spil. Eleverne ved nu, at flere forskellige faktorer spiller ind på deres sundhed jf. Sundhedsstjernen. De ved også, at de selv kan

Læs mere

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen Bevægelse og læring kroppen i undervisningen - Nedenstående øvelser har den fordel, at de kan anvendes på alle alderstrin og alle fag. - Øvelserne er udformet, så de kan indgå i den daglige undervisning

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING Cooperative Learning til matematik i overbygningen

LÆRERVEJLEDNING Cooperative Learning til matematik i overbygningen LÆRERVEJLEDNING Cooperative Learning til matematik i overbygningen Learnhow v/rikke Josiasen Dygtige elever, aktive elever, engagerede elever, sociale elever eller ikke Ved at bruge strukturerne fra cooperative

Læs mere

Indhold. Side 2: Staveriet Side 3: Figurmatematik Side 4: Stjerneuret Side 5: Find words Side 6: Ord-dribling Side 7: Tabelfange Side 8: Læs og regn

Indhold. Side 2: Staveriet Side 3: Figurmatematik Side 4: Stjerneuret Side 5: Find words Side 6: Ord-dribling Side 7: Tabelfange Side 8: Læs og regn Indhold Side 2: Staveriet Side 3: Figurmatematik Side 4: Stjerneuret Side 5: Find words Side 6: Ord-dribling Side 7: Tabelfange Side 8: Læs og regn 1 Staveriet Figurbanen Klassen deles i hold med 4-5 elever.

Læs mere

Flashcard Aktivitäten und Spiele:

Flashcard Aktivitäten und Spiele: Flashcard Aktivitäten und Spiele: Flashcard Rätseln: Hæng seks flashcards på tavlen. Lav en lille beskrivelse af et af kortene, og lad børnene gætte, hvilket kort du mener. Øvelsen er god til at åbne ordene

Læs mere

Katalog over sprogpædagogiske aktiviteter

Katalog over sprogpædagogiske aktiviteter Katalog over sprogpædagogiske aktiviteter Aktivitet: Progressiv brainstorm Mål/hjælper til: At videndele i klassen i begyndelsen af et temaarbejde. Hjælper læreren med at vurdere elevernes her og nu viden

Læs mere

Brainstormnoter fra Fælleselevrådets introdag den 22.10.14

Brainstormnoter fra Fælleselevrådets introdag den 22.10.14 Brainstormnoter fra Fælleselevrådets introdag den 22.10.14 Emne: Bevægelse i undervisningen I de små klasser kan man lave alfabet ved at klippe hvert bogstav og lave et personligt alfabet Hvem er jeg fx

Læs mere

- med kortspil og legetøj

- med kortspil og legetøj - med kortspil og legetøj Dette hæfte er udarbejdet af Karina Pihl Færk og Maria Grove Christensen og tiltænkt FAMILIEMATEMATIK som inspiration til hyggelige matematiske spil og aktiviteter for 0.-2. årgangs

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

LÆRINGSMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER

LÆRINGSMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER A6 I SKOLE LÆRINGSMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER Kendskab til, identifikation og brug af 40 substantiver og 40 verber relateret til skolen. Øget ordforråd og træning af udtale. Sætningsdannelse og dialog.

Læs mere

120 ords-tæppet. På sporet af ordet

120 ords-tæppet. På sporet af ordet 120 ords-tæppet På sporet af ordet I denne vejledning kan du finde idéer og inspiration til, hvordan du kan bruge 120 ords-tæppet i arbejdet med at få automatiseret de 120 hyppige ord med afsæt i leg og

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Filtmåtter med de 120 hyppige ord

Filtmåtter med de 120 hyppige ord VEJLEDNING TIL Fodspor Filtmåtter med de 120 hyppige ord Med bogen På sporet af ordet fang tyven, opgaveæsken og app en På sporet af ordet, Turbo-ord, sækkekort, Læs Lydret bøgerne, gulvtæppet og filtmåtterne

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Bevægdi neor d or dkl as s er pånyemåder AfS of i ewi e s e Hans e n Mål gr uppe: 1. 3. k l as s e Undervisningsforløb 1.-3. klasse Bevæg dine ord ordklasser på nye måder Undervisningsaktiviteter til arbejdet

Læs mere

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse Regnestrategier Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Bordet rundt. Dobbeltcirkler. Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar.

Bordet rundt. Dobbeltcirkler. Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar. Bordet rundt Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar. Efter tur giver eleverne deres svar på arket, og giver pen og papir videre

Læs mere

Matematisk opmærksomhed 1 Længdemål 1

Matematisk opmærksomhed 1 Længdemål 1 Matematisk opmærksomhed 1 Længdemål 1 At vurdere længder og afstande ud fra egen størrelse. At finde frem til en fælles længdeenhed At lære om metersystemet At kende længdemålet 1m At kende længdemålet

Læs mere

A8 1, 2 ELLER 3? FORMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER At træne elevernes hovedregning og forståelse af hhv. 1, 2 og 3 cifre i et tal.

A8 1, 2 ELLER 3? FORMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER At træne elevernes hovedregning og forståelse af hhv. 1, 2 og 3 cifre i et tal. A8 1, 2 ELLER 3? FORMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER At træne elevernes hovedregning og forståelse af hhv. 1, 2 og 3 cifre i et tal. Niveau I rene tal Niveau II enkle opgaver med de 4 regnearter Niveau

Læs mere

Skriv de ord, du kan se på billederne:

Skriv de ord, du kan se på billederne: I skal se to film o o Den lille fugl og bladet Den lille fugl og egernet Skriv de ord, du kan se på billederne: Filmene til dette emne handler om naturen. Forklar eleverne, hvad begrebet natur betyder.

Læs mere

Mobillæring. Vejle, oktober 2011

Mobillæring. Vejle, oktober 2011 Mobillæring Vejle, oktober 2011 Hvordan bruger vi mobiltelefoner i undervisningen? http://www.youtube.com/watch?v=cl9wu2kwwsy o Vi har arbejdet med CL i 3 år. Alle sidder i grupper. o Vi har lektiefri

Læs mere

SAMARBEJDE OM SUNDHED

SAMARBEJDE OM SUNDHED SAMARBEJDE OM SUNDHED - en oplagt mulighed Ordrup Skole & Forebyggelse og Sundhedsfremme Program for dagen Oplæg Fremtidsværksted - light Kritik Frokost (12.30-13.15) Fremtidsværksted light (fortsat) Utopi

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Teenvolleyskoleturnering for 20 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00

Teenvolleyskoleturnering for 20 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00 Teenvolleyskoleturnering for 20 hold timer fra 9.00 til 2.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud påbanerne og Teenvolleyvises. 9.2 Der spilles Teenvolley

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Tidsgruppe 0 10 minutter: Eleverne går tur i ring i modsat retning Eleverne får udleveret spørgsmålskort Når de mødes skal de svare på den

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere

LÆR SKAK+MAT MED. Dansk Skoleskak. Elevhæfte

LÆR SKAK+MAT MED. Dansk Skoleskak. Elevhæfte LÆR SKAK+MAT MED Dansk Skoleskak Elevhæfte Tal-bræt 1 8 7 6 5 4 3 2 1 a b c d e f g h elevhæfte 1 1. udgave - 1. oplag 2016 ISBN: 978-87-93516-03-8 Dansk Skoleskak LÆR SKAK+MAT MED DUFFY! 1 Navn: Skole:

Læs mere

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om el/strøm Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Tabeltræning på mange måder

Tabeltræning på mange måder Tabeltræning på mange måder - med afsæt i MI og læringsstile Snoreleg (3 tabellen) 10 elever sidder i en rundkreds. Eleverne nummereres 0, 1, 2.osv. op til 30. Hver elev får altså 3 numre (fx 1, 11 og

Læs mere

Eleverne kan fortælle om deres muligheder for at bevæge sig i deres hverdag.

Eleverne kan fortælle om deres muligheder for at bevæge sig i deres hverdag. I introforløbet blev elevernes forståelse af og viden om sundhed sat i spil. Eleverne ved nu, at flere forskellige faktorer spiller ind på deres sundhed, og at de forskellige faktorer hænger sammen jf.

Læs mere

A8 1, 2 ELLER 3? L/S/P

A8 1, 2 ELLER 3? L/S/P A8 1, 2 ELLER 3? L/S/P FORMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER At træne elevernes hovedregning og forståelse af hhv. 1, 2 og 3 cifre i et tal. Niveau I rene tal Niveau II enkle opgaver med de 4 regnearter

Læs mere

Det overordnede program

Det overordnede program Skoleturnering for 6 hold timer fra 9.00 til.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud påbanerne og Kidsvolley vises. 9.5 Der spilles Kidsvolley 0.5

Læs mere

Bevægelse i klassen. med

Bevægelse i klassen. med Bevægelse i klassen med Indledning Sundhed og aktivitet At det er sundt at bevæge sig og være fysisk aktiv, kan vist ikke herske nogen tvivl om. I takt med at skolen fylder mere i børnenes og de unges

Læs mere

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK)

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRØVERNE 3 2.1 Log in 3 2.2 Lydtjek til lytteprøven 5 2.3 Under prøven 5 3 Prøvens opgaver 7 3.1 Lytteopgaver 7 3.2

Læs mere

Planlæg undervisningen Med MatematikFessor

Planlæg undervisningen Med MatematikFessor Planlæg undervisningen Med Fessor Lærerværelsets forside På de følgende sider kan du læse om vores indhold på sitet og få inspiration til, hvordan du inddrager indholdet i din planlægning. På forsiden

Læs mere

Læringsmål. Materialer

Læringsmål. Materialer I introforløbet blev elevernes forståelse af og viden om sundhed sat i spil. Eleverne ved nu, at flere forskellige faktorer spiller ind på deres sundhed, og at de forskellige faktorer hænger sammen jf.

Læs mere

Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og kundskaber

Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og kundskaber Årsplan for hovedfag i 2. klasse Dea Fabrin Skoleåret 2018-2019 Rudolf Steinerskolen i København *Med forbehold for ændringer Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og kundskaber 33 Formtegning Overskriften

Læs mere

AKTIVITETSHÆFTE. Powered by. light version. Mulighed for at downloade materiale til aktiviteterne! 10 SJOVE AKTIVITETER TIL INTRODUKTION AF MATEMATIK

AKTIVITETSHÆFTE. Powered by. light version. Mulighed for at downloade materiale til aktiviteterne! 10 SJOVE AKTIVITETER TIL INTRODUKTION AF MATEMATIK AKTIVITETSHÆFTE 10 SJOVE AKTIVITETER TIL INTRODUKTION AF MATEMATIK light version SE MERE PÅ FESSORSUNIVERS.dk tryk her & GÅ DIREKTE TIL MENUEN Mulighed for at downloade materiale til aktiviteterne! Powered

Læs mere

A New Life Pioneers in the American West

A New Life Pioneers in the American West A New Life Pioneers in the American West Den jyske hede var i århundreder et tyndbefolket område, hvor befolkningen møjsommeligt tjente til livets ophold på den næringsfattige jord. I 1850 ankom tusind

Læs mere

Du skal se en film om emnet familie o. Drengen i kufferten

Du skal se en film om emnet familie o. Drengen i kufferten Du skal se en film om emnet familie o Drengen i kufferten Du skal lære o At tale på dansk om emnet familie. o At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene. o At læse og forstå tekster om emnet familie

Læs mere

HVIS ER DET? * 4 kegler * Lærertyggegummi

HVIS ER DET? * 4 kegler * Lærertyggegummi HVIS ER DET? FORMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER - Sætningskort (gerne i 2 holdfarver til større At øge elevernes evne til at klasser eller konkurrence) analysere sig frem til og bruge det - Skilte med

Læs mere

KOPIARK. Format 2.klasse Kopiside

KOPIARK.  Format 2.klasse Kopiside KOPIARK Format 2.klasse Kopiside nr. 1 Stranden Strimler til at skrive navne i. A4 A3 Format 3. klasse Kopiark Elevbog side 5 Format bh. kl. Alinea Kopiark Elevbog side 7 Stranden nr. 2 Søjler til registrering

Læs mere

Grundlæggende færdigheder, mål, indhold og metode på det skolefaglige område. Fag: Dansk Grundlæggende færdighed:

Grundlæggende færdigheder, mål, indhold og metode på det skolefaglige område. Fag: Dansk Grundlæggende færdighed: Det følgende skema er en beskrivelse af mål, indhold og metode. Det skal være et dynamisk værktøj, forstået således, at det kan ændres og ikke mindst udvides. Hver elev skal ikke gennemgå alle målene.

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til eleven Indledning Du skal nu læse bogen Luremine. Bogen består af to dele,

Læs mere

Matematik i stort format Udematematik med åbne sanser

Matematik i stort format Udematematik med åbne sanser 17-09-2010 side 1 Matematik i stort format Udematematik med åbne sanser Fredag d. 17. september kl. 11.15-12.15 Næsbylund Kro, Odense Mette Hjelmborg 17-09-2010 side 2 Plan Hvad er matematik i stort format?

Læs mere

Tabel-hop. Josephine Otto Barometeret Keuser Ballerup Privatskole Rikke Rungsted skole Anders Holstein Kildegårdskolen vest

Tabel-hop. Josephine Otto Barometeret Keuser Ballerup Privatskole Rikke Rungsted skole Anders Holstein Kildegårdskolen vest Indhold Tabel-hop s. 2 Ord løb s. 3 Terning stafet s. 4 Styr på lyd s. 5 Ordjagt s. 6 Hop uret s. 7 10 gode venner s. 8 Leg med tid s. 9 Er det vrøvl eller rigtigt s. 10 1 Tabel-hop Legen skal foregå på

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

God fornøjelse med at få Styr på Sundheden i jeres klasse og på jeres skole!

God fornøjelse med at få Styr på Sundheden i jeres klasse og på jeres skole! Forløbet om venner og fællesskaber er en del af Sundhedsmappen. Hvis du har downloadet forløbet fra vores hjemmeside, kan du printe det og selv sætte det i en mappe. Det er enkelt at gå til, og det stiller

Læs mere

MUS Opsætning af spørgeramme

MUS Opsætning af spørgeramme MUS Opsætning af spørgeramme 1. Vælg Opsætning 2. Vælg MUS 3. Søg den afdeling frem, som du vil redigere (rød pil) eller vælg fra listen (grøn pil) 4. Aftaleprioritet: Systemet er født med den fremhævede

Læs mere

Infokløft. Beskrivelse. Faglige mål (i dette eksempel) Sproglige mål(i dette eksempel)

Infokløft. Beskrivelse. Faglige mål (i dette eksempel) Sproglige mål(i dette eksempel) Infokløft Beskrivelse Eleverne sidder 2 og 2 med skærm imellem sig De får forskellig information som de skiftes til at diktere til hinanden. Fx en tegning eller ord /begreber. Der er fokus på præcis formulering

Læs mere

Matematikbingo. Lærerark

Matematikbingo. Lærerark Matematikbingo Lærerark I dette spil har eleverne selv mulighed for at få indflydelse på indholdet i opgaverne. Spillet tager udgangspunkt i det klassiske bingospil, men der medtænkt bevægelse, i og med

Læs mere

Vejledning Til Skrivebogssystemet

Vejledning Til Skrivebogssystemet Materiale til klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med. Vejledning Til Skrivebogssystemet Klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med Kære underviser Dette

Læs mere

Det overordnede program

Det overordnede program Skoleturnering for hold timer fra 9.00 til.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud påbanerne og Kidsvolley vises. 9. Der spilles Kidsvolley 0. Frokost

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Indledning Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

LURE BOG FOR TOSPROGEDE

LURE BOG FOR TOSPROGEDE Læring Undring Refleksion - Evaluering Velkommen til din LURE bog LURE er en forkortelse og står for: Læring Undring Refleksion Evaluering Hvorfor skal du bruge LURE? Der er i dag større og større krav

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til 6. -10. klasse Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til læreren Randulf er den ene af de to første udgivelser i en ny

Læs mere

10 Medier. Faglige mål. Side til side-vejledning. Sociale medier. Gadgets. Økonomi. Spil

10 Medier. Faglige mål. Side til side-vejledning. Sociale medier. Gadgets. Økonomi. Spil 10 Medier Faglige mål Kapitlet Medier tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Sociale medier: kunne oversætte tekstuddrag, som er skrevet på baggrund af statistiske undersøgelser til matematikkens sprog

Læs mere

Faglig årsplan for 2. klasse. Matematik

Faglig årsplan for 2. klasse. Matematik 1 Faglig årsplan for 2. klasse Formål for faget matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligliv... Undervisningen tilrettelægges, så

Læs mere

7,00 kr. 12,50 kr. 19,00 kr. 65,50 kr. 123,00 kr. 45,28 kr. 70,00 kr. 61,00 kr. 45,50 kr. 92,00 kr. 20,00 kr. 34,18 kr.

7,00 kr. 12,50 kr. 19,00 kr. 65,50 kr. 123,00 kr. 45,28 kr. 70,00 kr. 61,00 kr. 45,50 kr. 92,00 kr. 20,00 kr. 34,18 kr. Spørg, svar og byt Nr. 23 7,23 kr. 12,43 kr. 18,83 kr. 65,56 kr. 123,15 kr. 7,00 kr. 12,50 kr. 19,00 kr. 65,50 kr. 123,00 kr. 69,83 kr. 60,75 kr. 45,28 kr. 92,24 kr. 19,95 kr. 70,00 kr. 61,00 kr. 45,50

Læs mere

Teenvolleyskoleturnering for 30 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00

Teenvolleyskoleturnering for 30 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00 Teenvolleyskoleturnering for 30 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud påbanerne og Teenvolleyvises. 9.25 Der spilles

Læs mere

Differentiering: Stave indenfor en bestemt ordklasse + antallet af bogstaver + felter til rådighed.

Differentiering: Stave indenfor en bestemt ordklasse + antallet af bogstaver + felter til rådighed. Indhold Side 2: Ordspurt Side 3: Kend dit tal Side 4: Stop på et tal Side 5: Bogstavgenkendelse Side 6: Tabeljagt Side 7: Engelsk talbingo Side 8: Blå eller rød Side 9: Ordklasse ord 1 Ordspurt Bane: Figurbane

Læs mere

Modellering. Matematisk undersøgelse af omverdenen. Matematisk modellering kan opfattes som en matematisk undersøgelse af vores omverden.

Modellering. Matematisk undersøgelse af omverdenen. Matematisk modellering kan opfattes som en matematisk undersøgelse af vores omverden. Modellering Matematisk undersøgelse af omverdenen. 1 Modellering hvad? Matematisk modellering kan opfattes som en matematisk undersøgelse af vores omverden. Matematisk modellering omfatter noget udenfor

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15 Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

Aktive strukturer, motivation og samarbejde

Aktive strukturer, motivation og samarbejde Aktive strukturer, motivation og samarbejde 2016 2017 På skoleglæde.nu finder I materiale, ideer og inspiration: Artikler & forskning Motion & bevægelse Leths klassefitness Tips til motivation Aktiv undervisning

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere