SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER. Inspiration og eksempler på effektiv, fleksibel og grøn transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER. Inspiration og eksempler på effektiv, fleksibel og grøn transport"

Transkript

1 SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER Inspiration og eksempler på effektiv, fleksibel og grøn transport

2 FORORD Trængsel på veje og parkeringspladser er et problem for pendlerne og samfundet. Men det er også et problem for virksomheder. Trængsel kan være dyrt for virksomheden og kan i sidste ende gøre det svært at tiltrække de rigtige medarbejdere. Den enkelte virksomhed kan gøre en forskel for medarbejdernes transportmuligheder. Med mobility management kan virksomheden gøre medarbejdernes transport smartere. Nogle gange er der brug for en cykel til og fra stationen, andre gange er der brug for bedre forhold for virtuelle møder. Mobility management er en samlet 2 tilgang til medarbejdernes transport til og fra arbejde og i arbejdstiden. Mobility management giver resultater på tre bundlinjer: den økonomiske, den sociale og den miljømæssige. Derfor er det oplagt at tage mobility management ind i virksomhedens CSR-, HR- eller Lean-arbejde. Denne guide giver inspiration til mobility management for virksomheder. Den er blevet til med hjælp fra nogle af landets førende eksperter og virksomheder. God fornøjelse. INDHOLD Hvad er mobilitetsplanlægning? Hvorfor planlægge mobiliteten i din kommune?... 4 Vi vil ikke ud af bilerne! Pendlerne valgte frivilligt bilen fra i Formel M Mobilitet til gavn for os alle Mobilitetsplanlægning øger tilgængeligheden Mobilitetsplanlægning fremmer sundheden Mobilitetsplanlægning afhjælper lokal trængsel Mobilitetsplanlægning er god økonomi Mobilitetsplanlægning giver grøn vækst Mobilitetsplanlægning reducerer klimapåvirkningen Kom godt i gang med at planlægge mobiliteten Materialer udviklet i Formel M HVORFOR FREMME SMART MOBILITET? Trængsel gør hverdagen besværlig for den enkelte virksomhed. Trængsel gør det svært at få varer til og fra virksomheden, og medarbejdere bruger for meget tid på at sidde fast i trafikken. Den enkelte virksomhed kan være med til at finde løsninger på problemet. Smart mobilitet, eller mobility management, er en samlet tilgang til at arbejde med medarbejdernes måde at transportere sig til, fra og på arbejdspladsen. Hvis medarbejderne sidder fast i bilkøer hver dag på vej til og fra arbejde, påvirker det både arbejdsglæde, sundhed og produktivitet. Virksomheden kan tage et samfundsansvar ved at afhjælpe trafikale problemer og reducere CO2-aftrykket samtidig med, at de direkte og indirekte omkostninger ved transport reduceres. Mobility management er derfor et stærkt redskab i både HR, CSR og i økonomi. MÅ VI GERNE BLANDE OS? Mobility management indebærer, at virksomheden påvirker medarbejdernes måde at transportere sig på både i arbejdstiden og i fritiden. Spørgsmålet er, om virksomheden kan tillade sig at blande sig i medarbejdernes transport? Det korte svar er ja. For vi ved, at sundere medarbejdere er gladere, har færre sygedage, og dermed er mere produktive. Derfor arbejder de fleste virksomheder med en eller anden form for sundhedsfremme i form af rygepolitik, frugtordning, motionsrum, løbearrangementer osv. På samme måde med transport. Hvis medarbejdernes vej til og fra arbejdspladsen går mere glat, har medarbejderne større mulighed for at fokusere på deres arbejde og undgå unødige og stressende oplevelser omkring deres arbejdsdag. B50 SMART WORK, SMART TRAVEL I Holland arbejder 1000 virksomheder i dag sammen med 16 regioner, en lang række kommuner og fagforeninger om at få medarbejdere til at arbejde og transportere sig smart for at begrænse trængsel. Det har begrænset trafikken omkring de større hollandske byer med op til 21 procent. Netværket har forskellige initiativer: Øget brug af IT: der fremmer brugen af internetkonferencer, flådestyring, cloud computing m.v. Mobilitetstiltag: der øger anvendelsen af erhvervskort til busser & tog, brugen af el-biler, cykler og samkørsel. Delte arbejdspladser: der gør det muligt at arbejde på andre virksomheder i netværket eller holde møder i decentrale mødecentre. Mobilitetsbudget: Indførelse af kørselsbetalinger, hvor man i stedet for firmabil får et mobilitetsbudget. 3

3 Foruden CO2-reduktioner har planlægning af mobilitet haft en række positive samfundsmæssige effekter på sundhed, tilgængelighed, økonomi, grøn vækst og lokal trængsel. 4 Formel M er det hidtil største danske samarbejde om mobility management, der fra har arbejdet for at fremme bæredygtige transportvaner. RESULTATER FRA VIRKSOMHEDER I FORMEL M PROCENTVIS ÆNDRING I PENDLERTURE* Før 2013 Kollektiv Bil 2% 3% 50% 55% Cykel/gang + kollektiv 5% Cykel/gang 3% 10% 10% PARTNERE Albertslund, Allerød, Ballerup, Fredericia, Greve, Herlev, København, Middelfart, Roskilde og Aarhus kommuner, Glostrup, Herlev, Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler, Tetraplan, Veksø Mobility, Roskilde Universitet, DTU, Aalborg Universitet, Rejseplanen, Movia, S-tog, Danske Regioner, KL, Region Syddanmark, Trekantområdet, Vestegnssamarbejdet, Miljøpunkt Amager, 70 private virksomheder og Gate % Medarbejdere vil gerne hjælpes ud af bilerne og op på cyklen, over i bussen eller ind i toget. Det viser resultaterne fra det største mobilitetsprojekt i Danmark; Formel M. Her har tre hospitaler, 10 kommuner, 70 virk somheder og to regioner arbejdet med at gøre det lette re for medarbejdere at vælge grønnere transportformer. Gennem planlægning af mobilitet i lokalområder og en række tiltag på arbejdspladserne, som elcykler, cykelværksteder, flere busafgange og skattefrit kort til offentlig transport, har indsatsen i Formel M resulteret i at flere cykler og tager den kollektive trafik. Og færre tager bilen. FORMEL M 29% MEDARBEJDERNE VALGTE FRIVILLIGT BILEN FRA I FORMEL M Andet På virksomhederne er antallet af ture, der foregår med bil faldet ni procent, mens antallet af ture med cykel er steget 13 procent og antallet af ture med bus, tog eller metro er steget 15 procent. MERE INFORMATION *Tallene stammer fra Formel M s undersøgelse af transportvaner, hvor i alt medarbejdere deltog i en undersøgelse i projektets opstartsfase, og deltog i en opfølgende undersøgelse ved projektets slutning. Resultaterne bygger på medarbejdernes svar fra 25 arbejdspladser med medarbejdere. Læs flere resultater på 5

4 HVAD ER MOBILITETS PLANLÆGNING? Målet med mobility management er at fremme en effektiv og bæredygtig transport, der kan nedbringe trængsel og øge den enkeltes mobilitet. Det gøres gennem kommunikation, adfærdspåvirkning, samarbejde og inddragelse. Tilgangen fokuserer på den enkelte trafikant og arbejder med tre strategier. Det handler om 1. at undgå transport, 2. at ændre valg af transportform og 3. at bruge mere energieffektive transportmidler. Mobility management tager udgangspunkt i den eksisterende infrastruktur og lokale forhold. Her tænkes der på tværs af transportformerne, og Mobilisten tilgodeses. Visionen om fremtidens mobilist Mobilisten er fleksibel i sit valg af transport afhængig af, hvad dagen indeholder. Mobilisten holder sig opdateret om transportmuligheder via elektroniske medier og vælger sin rejse undervejs. Rejsetid er kvalitetstid, der bliver brugt på aktiviteter, som har betydning for mobilisten. Det kan være at holde sig opdateret på sociale medier og nyheder, arbejde eller bare slappe af med musik i ørerne. På den måde handler transport for mobilisten om mere end at komme fra a til b. 6 7

5 DIN MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLANEN ET STRATEGISK LEDELSESVÆRKTØJ BØR BESKRIVE: Medarbejdernes nuværende transportadfærd. Barrierer og potentialer for ændring af transportadfærd. Alle erfaringer viser, at arbejdet med mobility management giver mest udbytte, når det gribes strategisk og målrettet an. Et godt værktøj til det er en mobilitetsplan. Formulering af virksomhedens målsætninger. Handlingsplan som indeholder: - konkrete tiltag, virksomheden vil sætte i gang for at nå målene. HVAD ER EN MOBILITETSPLAN? En mobilitetsplan er en strategi for, hvordan din virksomhed reducerer antallet af ture, konverterer ture i bil til andre trans portformer og optimerer brugen af biler både i arbejdstiden og til og fra virksomheden. - budget og ansvarsfordeling for hvert tiltag. Kommunikationsplan både intern og ekstern. Plan for opfølgning og evaluering. HVORDAN LAVER DU EN MOBILITETSPLAN? Processen med at udarbejde mobilitetsplanen indeholder de samme faser som enhver anden strategiproces. Du nedsætter en projektgruppe, der begynder med at analysere udgangspunktet - altså den nuværende transportsituation. På baggrund af analysen opstiller gruppen visioner og mål og udarbejder en plan for at nå målene. Vær opmærksom på, at tiltag griber ind i forskellige arbejdsområder som CSR, HR, IT, Økonomi, Facilities Management og Kommunikation. PROCESSEN FOR EN MOBILITETSPLAN KAN SE SÅDAN UD: ORGANISERING Ejerskab hos ledelsen Interessentanalyse Forankring hos projektleder i de rette afdelinger 8 KORTLÆGNING Spørgeskemaundersøgelse om transportvaner blandt medarbejderne Kortlægning af de fysiske forhold ANALYSE PLAN HANDLING Analyse af data Udarbejdelse af Igangsættelse af potentialer/barrierer en mobilitetsplan handlinger / tiltag Fokusgruppeintermed målsætninger, views til kvalificering indsatsområder og af resultater handlingsplan, samt Workshop med medtidsplan, ressourcer arbejdere og ansvarlige OPFØLGNING / EVALUERING Spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne CASE: NRGI INDDRAGER MEDARBEJDERNE I foråret 2011 udarbejdede NRGi strategien Grøn Transport i NRGi. NRGi kortlagde medar bejdernes transportvaner og de fysiske forhold på hovedkontoret i Skejby i Aarhus. 98 procent af medarbejderne deltog i en spørgeskemaun dersøgelse, der viste, at 79 procent kørte i bil til arbejde, 10 procent cyklede og 8 procent kørte med bus eller tog. Resultaterne blev præsentere t på en workshop for medarbejderne, der udpegede indsatsom råder og kom med forslag til konkrete tiltag. På baggrund heraf blev der udarbejdet en handlingsplan Grøn transport i NRGI med fire indsatsområder, som blev vedtaget af direktio nen. Indsatsområderne er: Flere medarbejdere på cykel, samkørsel, øget brug af bus og tog, samt virtuelle møder. Forskellige konkrete tiltag blev efterfølgende implementeret. I efteråret 2013 gennemførte NRGi en opfølgende transportundersøgelse. Resultaterne viste, at der er sket ændringer i medarbejdernes transportvaner. Andelen af NRGi-medarbejdere, der kører i egen bil alene hele vejen, er faldet med 13 procent fra 2011 til Disse medarbejdere er i stedet kommet op på cyklen enten hele vejen eller i kombination med bil. MOBILITY TIP Dialogkort om transport i arbejdstiden Grønt Mobilitetskontor i Gate 21 har udviklet dialogkort, der hjælper jer med at igangsætte en intern debat om, hvordan I transporterer jer i arbejdstiden - og hvorvidt det kan gøres mere smart og bæredygtigt. Download dialogkortene på under Bibliotek 9

6 INTERN KOMMUNIKATION - KOMMUNIKATION ER NØGLEN TIL SUCCES Mobility management skal motivere medarbejderne til at ændre transportvaner. Medarbejderne ændrer imidlertid kun vaner, hvis de selv vil. Valget skal fremstå nemt og attraktivt. Den interne kommunikation er derfor altafgørende for mobilitetsplanens succes. En målrettet og veludført kommunikationsstrategi sikrer, at medarbejderne løbende bliver inddraget og får opdateret information om arbejdet med mo bilitetsplanen og de nye tiltag og tilbud, der gennemføres. Medarbejderne skal blandt andet have viden om forskellige transportmuligheder og om mulighederne for at benytte sig af virtuelle møder og hjemmearbejdsdage. Den interne kommunikation i forbindelse med mobility management kan omfatte: Strategi og planlægning Koordineret og effektiv brug af alle kommunikationsveje, eksempelvis intranet, nyhedsmails og medarbejdermagasiner. Workshops, medarbejdermøder og events. Kommunikationen skal være relevant og aktuel, hvis den skal være med til at ændre vaner. Der bør derfor være en smidig og åben kommunikation i hele organisationen. 10 Undersøgelse af medarbejdernes transportvaner Mobilitetsarbejdet starter oftest med at undersøge den nuværende situation for medarbejdernes transport vaner - og her spiller kommu nikation en vigtig rolle. Mobilitetsprojektet Formel M har gennemført Danmarks største pendlerundersø gelse på 70 arbejdspladser blandt mere end medarbejdere. Erfaringerne viser, at medar bejderne generelt er positive over for undersøgelsen - og med god kommunikation vil procent svare. Men husk også, at en undersøgelse skaber en forventning om resultater og handling. Så husk en god plan for opfølgning på undersøgelsen. CASE: TOPDANMARK KENDSKAB TIL TILTAG I TOP CASE: RAMBØLL INFORMERER OM TRANSPORT 92 procent. Det er andelen af Topdanmarks medarbejde re, der kender de tiltag, virksomheden de seneste to år har gjort for at fremme miljøvenlig transport. Rambøll har fokus på at informere om mulighederne for transport, så medarbejderne kan træffe et valg på et oplyst grundlag. I arbejdet med at udbrede miljøvenlig transport har den interne kommunikation været altafgørende, siger CSR-ansvarlig i Topdanmark Pernille Fogh Christensen og fortsætter: Vi bruger primært vores intranet til at kommunikere om vores tiltag, og medarbej derne har taget rigtig godt imod det. Eksempelvis deltog næsten 10 procent af vores medarbejdere i Vi Cykler til Arbejde -kampagnen i 2013, og vi har oplevet en stigning på 90 procent i brugen af mobilt cykelværksted i forhold til I forbindelse med en mobilitetsplan for flytning til Ørestad i 2010 udarbejdede Rambøll et årshjul for kom munikationsaktiviteter og events med fokus på grønne transportvaner året rundt. For at gøre alle informationer aktuelle og let tilgængelige blev der desuden udviklet et website med relevante links til Rejseplanen, Kystbanen Online, DSB Plus m.m. Desuden fik medarbejderne rådgivning om Erhvervskortet (offentlig transport som skattefrit personalegode). Som en del af et mobilitetsnetværk i Formel M har Topdanmark - sammen med 29 andre virksomheder - fået foretaget en undersøgelse af medarbejdernes transportvaner både før virksomheden iværksatte miljøvenlige transporttiltag og efterfølgende i Samlet set har medarbejdere i alle 30 virksomheder haft et kendskab til tiltagene på 73 procent mod 92 procent i Topdanmark. Kommunikationsindsatsen har helt klart bidraget til vores flotte resultat, hvor eksempelvis andelen af pendlerture i bil blandt vores medarbejdere er faldet med 11 procent, siger Pernille Fogh Christensen. Vi har fortsat fokus på grønne transportvaner og har løbende nyheder på intranettet eksempelvis med information om mulighederne for virtuelle møder. Vi gennemfører løbende forskellige events og konkurrencer. Blandt andet har vi for nylig haft Bicycle Innovation Labs cykelbibliotek på besøg i Ørestad med mulighed for at låne forskellige cykler én dag, fortæller afdelingsleder Helle Huse fra Rambøll, der var projektleder på arbejdet med mobilitetsplanen i Ørestad. På Aarhus-kontoret har medarbejderne blandt andet fået hjælp til planlægning af individuelle kollektive ruter, mulighed for at låne el-cykler samt information om afgangstider for kollektiv trafik i receptionen. 11

7 TRANSPORT POLITIKKEN KAN EKSEMPELVIS INDEHOLDE: CASE: UPS HAR TRAFIK SIKKERHED SOM FØRSTE PRIORITET Indkøb af køretøjer efter energimærkning eller med alternative drivmidler (el, gas, m.v.). Styring af vognparken. Ture, der kan erstattes af vir tuelle møder. Brug af samkørsel i arbejds tiden. Hvilke transportmidler skal bruges til hvilke ture. Ture under 5 km kan køres på cykel, ture mellem bestemte desti nationer foretages fx i tog. Regler for hvornår og til hvilke destinationer, der kan benyttes taxi. Brug af deletaxi, hvor taxisel skabet står for koordinering af kørsel og kan tage flere kunder med til samme desti nation, fx til lufthavn. Brug af firmabil i stedet for kørsel i egen bil med kørselsrefusion. Særlige forhold omkring trafiksikkerhed, eksempelvis ved bykørsel eller i glat føre. Kør Grønt-kursus for medar bejdere. Det sparer brændstof i arbejdstiden - og også privat. SMART ERHVERVSKØRSEL Langt fra al kørsel kan reduceres eller konverteres til andre former for transport, men den nødvendige kørsel kan optimeres - gøres smart. Erhvervskørsel er en stor udgiftspost for mange virk somheder. Hvad enten virksomheden stiller firmabil til rådighed eller udbetaler kørselsgodtgørelse, er der omkostninger, som kan reduceres. Begynd med at få et overblik over udgifterne til forskellige former for transport både erhvervskørsel, interne pakketransporter og tjenesterejser. Næste skridt er overblik over virksomhedens vognpark kørsels forbrug, kørselsmønster, uheld/sikkerhed, brændstoføkonomi, vedligehold og udskiftning af køretøjer. Undersøg dernæst fordelingen mellem transportmidler. Kunne I eksempelvis benytte delebiler, mere bus, tog, metro eller cykel som erstatning for ture i bil og taxi? På baggrund af den viden kan din virksomhed sammensætte en transportpolitik, der tydeligt fortæller medarbejderne, hvordan transporten i arbejdstiden skal foregå. Mange initiativer i forhold til erhvervskørsel har også den effekt, at de kan påvirke medarbejdernes vaner for brugen af bil til og fra arbejde. 12 Logistikvirksomheden UPS har som slogan Safe By Choice Not By Chance. Derfor har virksomheden også klare og etablerede regler for kørsel, sikkerhed og flådestyring. Af hensyn til sikkerhed og vedligehold gennemføres inspek tioner af alle køretøjer med jævnlige intervaller. Alle nye chauffører skal desuden gennemføre en særlig køreprøve inden ansættelsen. UPS laver hvert år flere kampagner, hvor fokus er på te maer som brændselsbesparende kørselspraksis eller sikkerhed. Ruteplanlægning styres af en særlig afdeling, der arbejder tæt sammen med operationen. Det er altid målet at præstere den bedste, sikreste og hurtigste service samtidig med at holde brændstofforbrug, omkostning og miljøbelastning så lav som muligt. Sikkerhed i operationen og på vejen har højeste prioritet for UPS, siger transportchef i UPS Danmark, Henrik Hansen. Fokus på sikkerhed hjælper os til at overholde vores forpligtelser overfor kunderne og bidrager til vores profil som arbejdsplads. Opretholdelsen af en sikkerhedskultur i hele virksomheden er også et kerneområde for UPS, når det gælder bæredygtighed. MOBILITY TIP KørGrønt virksomhed Du kan vælge at sende alt dit kørende personale på KørGrønt kursus og blive certificeret KørGrønt virksomhed. Kør Grønt-kurser kan medføre store besparelser på brændstofforbruget på op til 20 procent - i gennemsnit procent. For med arbejdere, der kører km om året, har kurset tjent sig hjem på et år. Du finder en liste over KørGrønt instruktører på Trafikstyrelsen.dk 13

8 SMART BILPENDLING Pendling i bil er årsag til den daglige trængsel i myldretiden. For medarbejderne handler det om at få hverdagen til at hænge sammen. En del medarbejdere kan ikke undvære bilen, fordi der ikke er andre alternativer. Andre pendler dagligt i bil, fordi de bruger deres private bil til erhvervskørsel. Andre igen fordi de blot har vænnet sig til det. Mobility Management kan påvirke alle typer pendling til og fra arbejdspladsen. Det er dog vigtigt, at der ikke presses bestemte løsninger ned over hovedet på medarbejderne. Men ofte kan bilpendlingen gøres smartere. En mulighed for at prøve et alternativ til bilen i en periode kan ofte ændre vanen hos nogle medarbejdere, hvis alternativet gøres så let som muligt. Konkret kan indsatsen med at flytte medarbejdernes bilkørsel væk fra myldretiden eller andre transportformer ske ved at virksomheden: tilbyder hjemmearbejdsdage nogle dage, så pendlingen undgås motiverer til grønnere og sundere transportvalg gennem information, kampagner og konkurrencer giver gode muligheder for at planlægge arbejdsdagen transportmæssigt, hvis der er transport til møder tilbyder fleksible arbejdstider, så medarbejderne undgår myldre- tiden opfordrer og motiverer til samkørsel, eksempelvis ved at lave lokale samkørselsordninger og attraktive p-pladser for samkørende. Der findes ikke noget quick fix, men gennem en vedholdende indsats er det faktisk muligt at påvirke transportvalget for de fleste. MOBILITY TIP - hjemmearbejde sparer CO 2 I Holland har en gruppe virksomheder indført én ugentlig hjemmearbejdsdag for medarbejderne. Derved har de reduceret den ugentlige bilpendling med 20 procent. Måske kunne det også være en model i din virksomhed? CASE: NOVO NORDISK HAR SAMKØRSELS KLUBBER I 2011 satte Novo Nordisk fokus på Mobility Management på deres lokation i Måløv. Efter en kortlægning af kørselsgodtgørelse, infrastrukturen på og omkring Måløv-lokationen og en undersøgelse blandt medarbejderne blev der afholdt to workshops for at analysere nærmere på data. Konklusioner til mobilitetsplanen blev et fokus på samkørsel, offentlig transport og cykling. Undersøgelse og fokusgruppeinterview gav Novo Nordisk viden om en velfungerende samkørselsklub blandt 50 Novo Nordisk-kollegaer fra Malmø. Deres incitament for samkørsel forstærkes med broafgiften ved Øresundsbroen. Novo Nordisk har siden hjulpet med at oprette flere samkørselsklubber fra andre geografiske områder på Sjælland. DANSKERNES PENDLERVANER HVER DANSKER PENDLER I GENNEMSNIT 41 KM. PR. DAG. HERAF FOREGÅR 66 PROCENT I BIL. 69 UD AF 100 GANGE KØRER PENDLEREN DIREKTE FRA HJEM TIL ARBEJDE OG TILBAGE IGEN. KUN 10 PROCENT SKAL HENTE OG AFLEVERE BØRN PÅ VEJEN. Kilde: DTU Transport 2014 Medarbejdere fra henholdsvis Køge- og Næstved-egnen blev identificeret og inviteret til workshops, hvor der blev etableret nye samkørselsgrupper, fortæller projektleder Søren Spielberg-Winther. Novo Nordisk har siden udarbejdet mobilitetsplaner for deres lokationer i Bagsværd og Gentofte

9 FLERE PÅ CYKEL Cykling har mange fordele både for medarbejderen og for virksomheden. Undersøgelser viser, at cyklister har færre sygedage på grund af den daglige motion. Cykler flere, som ellers kører i bil, bliver der mindre trængsel og behov for færre parkeringspladser. En tommefingerregel siger, at de fleste synes, det er ok at cykle omkring 20 minutter hver vej. Men længden og mængden kan udvides - eksempelvis ved at have gode faciliteter for cyklister, ved at promovere elcykler og gennem kampagner. Din virksomhed kan selv være med til at skabe en god cykelkultur. Kampagnen Test en Elcykel I perioden august 2013 til juli 2016 afprøver i alt inkarnerede bilpendlere, om de kan bruge en elcykel til at pendle til og fra arbejde. Deltagerne låner elcyklen i tre måneder hver. I testperioden skal de cykle til arbejde minimum tre dage om ugen. De foreløbige resultater viser, at halvdelen af testpersonerne efterfølgende køber en elcykel eller en almindelig cykel til pendling. Hver tredje deltager cykler efterfølgende til arbejde mindst tre dage om ugen. Læs mere på FORKÆL CYKLISTERNE - OG FORTÆL OM DET Basisforhold som cykelparkering samt bade- og omklædningsforhold skal være i orden. Supplér gerne med en håndklædeordning, så medarbejderne ikke selv skal tage våde håndklæder med hjem. Besøg på virksomheden af et brugerbetalt cykelværksted, der giver medarbejdernes cykler et servicetjek, mens de arbejder. Indkøb af firmacykler, cykelhjelme og elcykler som kan bruges til møder eller til stationen. Synliggør cykelkulturen med virksomhedens logo på cykler og hjelme, markante cykelstativer, cykelparkering ved hoveddøren, m.v. Brug cykelinitiativerne internt og i rekrutteringen af nye medarbejdere. CASE: BIKE WITH BUSINESS PARK SKEJBY Business Park Skejby og Aarhus Cykelby har i 2015 igangsat projektet Bike With Business Park Skejby. Projektet skal gøre det mere attraktivt at tage cyklen til og fra arbejde i Skejby, så andelen af cyklister stiger i årene fremover - til gavn for hele erhvervsområdet. Flere medarbejdere på cykel betyder mindre trængsel på vejene, hvilket forkorter rejsetiden for dem, der er afhængige af bilen. Samtidig understøtter det områdets grønne profil og giver virksomhederne flere glade, tilfredse og sunde medarbejdere. Projektet arbejder med: En certificeringsordning for virksomhederne for cykelvenlige arbejdspladser Infrastrukturprojekter, som forbedrer rejsetid, komfort og sikkerhed for cyklister, der cykler til og fra Skejby. Læs mere om projektet på CASE: TOPDANMARKS MEDARBEJDERE TESTER ELCYKLER TopDanmark har igennem flere år haft et særligt fokus på at fremme miljøvenlig transport, både i og uden for arbejdstiden. Virksomheden vil gerne inspirere medarbejderne til at benytte andre transportmidler end bil ved at gøre miljøvenlige transportformer mere tilgængelige. I 2014 har Topdanmark har deltaget i Gate 21 s kampagne Test en elcykel. I alt 44 medarbejdere tilmeldte sig kampagnen, og 23 fik mulighed for at afprøve elcyklen som alternativ til bil i tre måneder. Ved udgangen af året havde fire af deltagerne anskaffet sig en elcykel og 12 overvejede at anskaffe én. Test en elcykel er en fin kampagne, fordi elcyklen er et rigtig godt alternativ til bilen. Og vi har erfaret, at de fleste deltagere også blev begejstret for at køre på elcykel, fortæller Pernille Fogh Christensen, CSR-chef i TopDanmark (Der har generelt været stor tilfredshed med at afprøve en elcykel. For nogle medarbejdere har det betydet en ændring i transportvaner, enten til elcykel eller til almindelig cykel. For andre har det ikke fungeret tilfredsstillende med elcykel i hverdagen, og de er vendt tilbage til bil. Læs mere om kampagnen på ) 17

10 FLERE MED BUS OG TOG Mange danskere vil gerne tage bus og tog til arbejde. Det kræver selvfølgelig, at tilbuddet er i orden, så afgangstiderne passer og er pålidelige, at bussen og toget er af god kvalitet, og at rejsetiden ikke er alt for meget længere end i bil eller på cykel. Ofte er bedre information dog alt, der skal til. I projektet Formel M viste transportvaneundersøgelsen, at for 42 procent af alle medarbejdere vil bedre information om bus- og togtider have betydning for valg af transportform. Der skal altså ikke kun store investeringer til, for at flere vælger bus og tog til tjenesterejser og til og fra arbejde. Små initiativer som foldecykler og bedre stier mellem stoppested og virksomhed kan også have effekt. DIALOG MED NABOER OG KOMMUNE Det er primært kommunen, der bestemmer, hvor og hvornår busserne kører. Derfor er det en god idé at have en dialog med kommunen om virksomhedens behov. Ved at gå sammen med andre virksomheder i området, der har samme behov, har I en stærkere stemme. Kommunen har også en interesse i, at flere tager bussen og toget. Sådan får I flere til at vælge tog og bus 1. Få styr på argumenterne Spørg medarbejderne, hvad der kan få dem til at bruge tog og bus mere. 2. Tag fat i egne rutiner Se på, hvad I kan gøre internt i virksomheden, for at gøre det lettere at tage bus og tog: Gør bus og togtider tilgængelige eksempelvis på intranettet eller på skærme ved receptionen Let adgangsvejen mellem stoppested og indgang Gør Erhvervskort til en del af den skattefri pakke Indfør fleksible mødetider, der gør det lettere at vælge bus og tog Vedtag en rejsepolitik for tjenesterejser, hvor bus og tog er første valg eventuelt i kombination med samkørsel eller firmacykler, der kan foldes sammen. 3. Find alliancer Snak med nabovirksomheder med samme behov. CASE: FIRE VIRKSOMHEDER FREMMER BUSSEN Siemens, Tryg, Top Danmark og Nordea Liv & Pension ligger i erhvervsområdet Lautrupgård i Ballerup. Området er præget af, at trafikken går i stå - især i myldretiden. Alligevel havde medarbejderne nærmest opgivet at bruge busserne til og fra området på grund af uhensigtsmæssige stoppesteder og afgangstider, mangel på busskure, m.m. Sammen i et netværk om mobilitet har de fire virksomheder haft et positivt samarbejde med Ballerup Kommune om, hvordan bustrafikken i området kan gøres bedre. Det har resulteret i flere busafgange, forbedringer af busstop med busskure, flytning af et busstop, bedre sammenhæng mellem bus- og togafgange, samt fremtidig anlæggelse af en cykelsti ved et busstop. Trafiktællingerne har efterfølgende vist flere passagerer i busserne til og fra området. Samlet set er passagertallet steget med 7,6 procent i årerne Inviter kommunen Tag et møde med kommunen om busservice i området: Flere afgange eller afgange der passer bedre med arbejdstider Flere direkte busser med kortere rejsetid Mulighed for at flytte stoppesteder eller ekstra stoppesteder Kampagner (evt. med prøveabonnementer) og information om bus- og togtider i området

11 FYSISKE RAMMER, DER FREMMER Virksomhedens fysiske rammer er vigtige for medarbejder nes transport. Mængden og kvaliteten af parkeringspladser og cykelfaciliteter kan være afgørende for brug af det ene eller andet transportmiddel. Plads på virksomheden er en ressource, der har en pris. Jo mere plads virksomheden kan spare til parkeringspladser og til kontorarealer - des lavere bliver omkostningerne. Virksomheden skal købe mindre jord, anlægge mindre og vedligeholde færre områder. Ved at arbejde effektivt med Mobility Management kan virksomheden minimere den plads, der skal bruges på eksempelvis p-pladser. På den måde spiller Mobility Management sammen med virksomhedens Facility Management. Det kan eksempelvis være gennem øget brug af hjemmearbejdsdage, som kan mindske behovet for p-pladser og egentlige kontorarbejdspladser. UDVIDELSE OG NYBYGGERI Når din virksomhed skal udvide eksisterende bygninger eller bygge nye, er det oplagt at inddrage Mobility Management. Mange virksomheder gør det allerede ubevidst eksem pelvis ved at søge nærhed til en station.ved en flytning af virksomheden eller ved nybygninger kan I også overveje: Færre parkeringspladser kan give en stor gevinst Én parkeringsplads mindre kan spare alt fra nogle få tusinde kr. og op til kr. om året i anlægsomkostninger inkl. forrentning, drift og vedligehold. Beløbet varierer i størrel se afhængig af de lokale forhold. Nogle virksomheder kan selv fastsætte antal let af p-pladser. Ofte fastlægger lokalplanen eller byggeregulativet dog et bestemt antal p-pladser pr. etagemeter. Men det er værd at undersøge, om virksomheden har behov for så mange p-pladser. Gå eventuelt i dialog med kommunen om at fastsætte en lavere norm. Virksomhedens indsats over for medarbejder nes transportvalg vil sende et godt signal i den sammenhæng. CASE: RAMBØLL - TÆT PÅ ALLE TRANSPORTFORMER Allerede ved de første overvejelser om et nyt samlet domicil for Rambøll, blev det undersøgt og analyseret, hvor medarbejderne boede, og hvor man kunne forvente, fremtidens medarbejdere ville bosætte sig. Fordi bopæl har betydning for, hvordan vi transporterer os. Rambølls filosofi er at vise ansvarlighed og omsorg for det samfund, vi er en del af. Vi ønsker at bidrage til at nå de globale klimamål om at reducere CO2-udledningen. Derfor var transportmulighederne afgørende for vores valg af placering af det nye hovedkontor, fortæller HRchef Lena Kjær. Den valgte beliggenhed i Ørestad i København giver stor tilgængelighed, grønne transportmuligheder, gode cykelfaciliteter og dermed sunde medarbejdere. Der er togforbindelser fra det meste af Sjælland samt til Sverige og lufthavnen. Der er let adgang til motorvejen og kun 10 minutter med Metroen til Københavns centrum. Flere medarbejdere i Rambøll bruger bus, tog og cykel til arbej de efter flytningen end før. At skabe optimale cykelfaciliteter At skabe bedre adgang mellem stoppested og virksomhed Om der er behov for det fulde antal p-pladser Om der er behov for det fulde antal kontorpladser, hvis der kan skabes mulighed for hjemmearbejdsplads Om der er mulighed for udstyr til virtuelle møder

12 CSR OG EKSTERN KOMMUNIKATION Arbejdet med mobility management indeholder elementer, der kan bruges til at profilere virksomheden i eksternt. Derfor bør en mobilitetsplan også indeholde en strategi for den eksterne kommunikation. Hvad er den gode historie? Hvordan skal den fortælles? Hvem skal høre den? SAMFUNDSANSVAR De største virksomheder i Danmark (i regnskabsklasse C og D) er ifølge årsregnskabsloven forpligtet til at redegøre for deres arbejde med samfundsansvar. Fra 2012 skal virksomhederne blandt andet også redegøre for deres eventuelle politikker og indsatser for at reducere klimapåvirkningen. Her kan mobility management være et vigtigt element. I mange virksomheder herunder særligt servicevirksomheder - er tjenesterejser en af de største poster i klimaregnskabet. Mindre CO2-udledning fra transporten kan bidrage markant til virksomhedens grønne regnskab til at nå eventuelle klimamål og til at opnå miljøcertificeringer. Mindre virksomheder kan også opnå konkrete gevinster - ikke mindst på reducerede omkostninger, på goodwill og på bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft. Målbare resultater For at kunne kommunikere om jeres arbejde med mobility management, er det en god idé at måle på indsatsen. I kan for eksempel måle på: Valg af transportmiddel til og fra arbejde og i arbejdstiden Opgørelse af parkeringsarealer og brugen af parkeringspladser Brug af de tilbud, virksomheden har indført Antal biler pr. 100 medarbejdere før og efter gennemførelsen Holdningsændringer Sygedage Medarbejdertilfredshed CO2-udledning fra transporten. Find gode råd til klimakommunikation på CASE: RAMBØLL MÅLER PÅ TRANSPORTEN Rambøll har forpligtet sig til de 10 UN Global Compactprincipper og ønsker at bidrage til at nå de globa le klimamål om at reducere CO2-udledning. Både gennem virksomhedens rådgivning og gennem egne aktiviteter. Rambølls målsætning på transportområdet er at reducere CO2-forbruget med 5 procent pr. medarbejder om året. Rambøll har i 2013 for tredje år i træk målt CO2- udledning fra transport i arbejdstiden for alle de ansatte på 200 kontorer i 21 lande. Baseret på erfaring fra de to foregående år bliver vores data bedre og mere præcise. Det betyder, at det er lettere at vurdere udviklingen og at sammenligne resultaterne mellem forretningsenhederne. Regnskabet følges op med en redegørelse for gennemførte og planlagte CO2-begrænsningstiltag, fortæller Corporate Responsibility Manager Stine Jeppesen. Flytningen til Rambølls nye domicil i Ørestad i 2010 har kunnet måles på transporten mellem bolig og arbejde. Selvom den gennemsnitlige pendlingsafstand blev forøget med seks km, forblev den samlede CO2-udled ning uændret, fordi medarbejderne i højere grad kan benytte offentlig transport. Efter der i august 2013 indførtes betalingsparkering ved domicilet, er bilbrugen ved pendling blevet yderligere reduceret, så at den nu er reduceret med 43 procent i forhold til før flytningen. CO2-udledningen er reduceret tilsvarende. Desuden er der udsigt til yderligere fald i CO2-udledning fra pendlertransporten, da de medarbejdere, der er ansat efter flytningen, i højere grad benytter kollektiv trafik og cykel end de gamle medarbejdere. CASE: TRYG - KONKRETE OG FORSTÅELIGE CSR- TILTAG I forsikringsselskabet Tryg blev mobility management en fast, integreret del af CSR i Baggrunden er, at indsatserne rammer flere CSR-formål som klima, medarbejdernes sundhed og det lokale samfund. Med Mobility Management-tiltag er det lettere at konkretisere klimaindsatsen over for medarbejderne det er dejligt konkret at fortælle om vores nye røde stationscykler, som er til fri afbenyttelse mellem virksomheden og stationen, fortæller CSR Director i Tryg, Birgitte Kofod Olsen og fortsætter: Samtidig er de fleste Mobility Management-indsatser nemme at måle på og giver konkrete mål i forhold til vores indsats om CO2-reduktion. Samlet set viste Trygs undersøgelse i 2013 af medarbejdernes transportvaner en CO2- reduktion på ni procent pr. medarbejder i forhold til undersøgelsen i I 2014 planlægger Tryg at gøre bilflåden grønnere. Også her vil der være målbare resultater både på økonomi, brændstofforbrug og CO2-udledning

13 TJEKLISTE Tilbyder I brugerbetalt cykelservice i arbejdstiden? Her kan du se en liste over de tiltag, I blandt andet kan arbejde med inden for Mobility Management. Procentsatserne viser, hvor stor en andel af de 70 Formel M-arbejdspladser (se side 3), der har indført tiltaget. Tjek af på listen og hent inspiration i den øvrige del af folderen. Kender I virksomhedens transport? Har I ladestandere til elbiler? Har I firmacykler? 33% af virksomhederne i Formel M s undersøgelse har ladestandere til elbiler. 37% af virksomhederne har firmacykler Ved I, hvordan jeres medarbejdere transporterer sig? Har I prioriteret parkering til samkørsel eller elbil? Har I badefaciliteter til cyklister? 100% af virksomhederne har lavet en transportundersøgelse for at kortlægge medarbejdertransport 19% af virksomhederne har prioriterede parkeringspladser til samkørsel eller elbiler. 93% af virksomhederne har badefaciliteter Har i kortlagt det reelle behov for parkeringspladser Tilbyder I Kør Grønt-kurser? Er I certificeret som Cykel venlig Arbejdsplads? Har I gode faciliteter til virtuelle møder? 7% af virksomhederne er certifice rede som Cykelvenlig Arbejdsplads igennem Cyklistforbundet 81% af virksomhederne har udstyr til videokonferencer Har I nok overdækkede cykelparkeringspladser? Er der lånecykler ved stationen eller stoppestedet? Har medarbejderne mulighed for hjemmearbejde? 85% af virksomhederne har det nødvendige antal overdækkede cykelparkeringspladser 4% af virksomhederne har låne cykler ved station eller stoppested 81% af virksomhederne giver medarbejderne mulighed for at arbejde hjemme Kortlægning af transporten giver viden om medarbejdernes transportvalg og muligheder Har I en samkørselsordning? 33% af virksomhederne har en samkørselsordning 24 41% sf virksomhederne har brugerbetalt cykelservice i arbejdstiden 96% af virksomhederne synlig gør deres mobilitetstiltag for medarbejderne 30% af virksomhederne tilbyder Kør Grønt-kurser Viser I information om afgange for bus og tog? 41% af virksomhederne viser information om afgange for bus og tog Har I Erhvervskortordning? 59% af virksomhederne har en Erhvervskortordning 25

14 KONTAKT Gate 21 s Grønt Mobilitetskontor Vognporten Albertslund Programleder Anna Thormann telefon: Tetraplan Kronprinsessegade 46E 1306 København K Projektleder Jakob Høj Telefon: DI Transport Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard København V Konsulent Jakob Svane Telefon: VEKSØ Mobility Nordensvej Fredericia Mobilitetschef Marianne Weinreich Rambøll Hannemanns Alle København S Projektleder Hanne Hansen Wrisberg Mobil: Loop City Gladsaxe Kommune Rådhus Allé Søborg Bystrategisk projektleder Vibeke Linde-Strandby Mobil:

15 Udgiver Gate 21 Udgivet Revideret december 2015 Oplag stk Fotos Forside: Mikkel Østergaard, side 2: istock, side 3: GoMore, side 5: istock, side 6: Shutterstock, side 9: e-wheels, side 10: Gate 21, side 11: Mikkel Østergaard, side 12: Søren Osgood, side 13: Colourbox, side 15: Gate 21, side 17: Ballerup Kommune, side 18: Colourbox, bagside: Søren Osgood. Layout Kasper Lavlund Bornø Jensen Folderen er udarbejdet af: Formel M er støttet af:

SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER

SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER Inspiration og eksempler på effektiv, fleksibel og grøn transport www.gronmobilitet.dk FORORD Trængsel på veje og parkeringspladser er et problem for pendlerne og samfundet.

Læs mere

Mobility Management for virksomheder

Mobility Management for virksomheder Mobility Management for virksomheder Guide og gode eksempler til grøn og sund transport www.formelm.dk Trængsel, klima og sundhed - også virksomhedens ansvar Trængsel på vejene er ikke kun et problem for

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Mobilisten. Tegning: JP

Mobilisten. Tegning: JP 1 Mobilisten 2 Tegning: JP Hvad kan få pendleren til at lade bilen stå Kortere rejsetid + flere afgange Rejsetidsgarenti ved samkørsel Bedre busforbindelse til S-tog station Skattefrit bus- og togkort

Læs mere

Program. 15 min: Walk & Talk 30 min: Mobilitetsplanlægning. 30 min: Gruppearbejde 15 min: Kage 30 min: Plenum

Program. 15 min: Walk & Talk 30 min: Mobilitetsplanlægning. 30 min: Gruppearbejde 15 min: Kage 30 min: Plenum Program 15 min: Walk & Talk 30 min: Mobilitetsplanlægning 30 min: Gruppearbejde 15 min: Kage 30 min: Plenum Mobilitets- Planlægning også) i din kommune? Anna Thormann Formel M Gate 21 Anna.thormann@gate21.dk

Læs mere

Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning

Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning Centerchef Per Gellert Lyngby 21. april 2015 1 Movia Trafikselskab for Sjælland og øerne Ejet af kommuner og regioner Ansvar for: Planlægning

Læs mere

SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE

SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE RÅDHUSE OG HOSPITALER HAR SPARET 7-10 PROCENT CO 2 Anja Puggaard Grønt Mobilitetskontor, Gate 21 Støttet af 1.3.2011 1.6.2014 10 kommuner Ballerup, Allerød, København,

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Intro v. Jakob Svane Dansk Industri, Infrastruktur Transportplan hos Novo Nordisk v. Søren Spielberg-Winther Transportplaner i erhvervsnetværk v. Joy

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen ldn@ruc.dk Mobility Management er en ny form for transportplanlægning Der fremmer mobilitet på en miljømæssig

Læs mere

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Vand & Afløb Københavns Energi deltager i projektet KørSmart for at udvikle bæredygtige transportvaner for medarbejderne. I alt 35 medarbejdere fra Københavns

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

SMART MOBILITY IN LOOP CITY

SMART MOBILITY IN LOOP CITY SMART MOBILITY IN LOOP CITY Erhvervsnetværket Øge fremkommeligheden og styrke en effektiv og grøn mobilitet før, under og efter at letbanen etableres langs Ring 3 Fremme alternative og effektive transportformer

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

Kampagnevejledning. Transportundersøgelse på arbejdspladser i Loop City. I samarbejde med

Kampagnevejledning. Transportundersøgelse på arbejdspladser i Loop City. I samarbejde med Kampagnevejledning Transportundersøgelse på arbejdspladser i Loop City I samarbejde med Indholdsfortegnelse PRAKTISK VEJLEDNING...3 SUPPORT...4 TIPS TIL AT ØGE BESVARELSESPROCENTEN...4 KAMPAGNEMATERIALER...4

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Grøn Transport & Grønne Politikker

Grøn Transport & Grønne Politikker Grøn Transport & Grønne Politikker Transportoptimeringsprojekt -Vi kunne spare 21 biler uden at forringe brugernes services -Vi kunne spare 2 millioner kr. år ved at centralisere vognparken -Vi kunne reducere

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Succesfulde tiltag på arbejdspladserne rådhuse og hospitaler har sparet 8-10 % CO2 Anja Puggaard, anja.puggaard@gate21.dk Gate 21

Succesfulde tiltag på arbejdspladserne rådhuse og hospitaler har sparet 8-10 % CO2 Anja Puggaard, anja.puggaard@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

Taleseddel. Movia virkelighed Kommunernes virkelighed. Den virkelige virkelighed. Hvor kommer vi fra? Hvor er vi på vej hen? Fra: Miljøtrafikuge, 2000

Taleseddel. Movia virkelighed Kommunernes virkelighed. Den virkelige virkelighed. Hvor kommer vi fra? Hvor er vi på vej hen? Fra: Miljøtrafikuge, 2000 Taleseddel Hvor kommer vi fra? Hvor er vi på vej hen? Movia virkelighed Kommunernes virkelighed Den virkelige virkelighed Fra: Miljøtrafikuge, 2000 Mobilitet: Noget helt nyt? Trafik- og Miljøhandlingsplaner

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

Region Hovedstaden Lettere frem med kollektiv transport

Region Hovedstaden Lettere frem med kollektiv transport Region Hovedstaden Lettere frem med kollektiv transport En værktøjskasse af tiltag for at motivere flere til at bruge kollektiv trafik Region Hovedstaden arbejder i en række sammenhænge for at fremme den

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement

Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement Kulturforandring på arbejdspladsen, - præsentation af Ballerup Kommunes arbejde med dialogkort og retningslinier for smart transport i arbejdstiden. v.

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner.

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner. Kriterier til certificeringsordning for Grøn Transportkommune Mindre CO 2 i transporten Baggrund Som led i regeringens og forligspartiernes aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009 er parterne

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

PARTNERE I LOOP CITY:

PARTNERE I LOOP CITY: PARTNERE I LOOP CITY: Region Hovedstaden Transportministeriet Erhvervsstyrelsen 10 kommuner Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk kommune

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå.

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. 1. Få personer med balanceproblemer til at cykle på 3-hjulet el-cykler frem for ikke at cykle eller

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Mobility Management Plan

Mobility Management Plan Mobility Management Plan Site Måløv Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Mobility Management 4 Idékatalog 11 Handlingsplan 21 RESUMÉ Denne mobility management plan er udarbejdet af Niras til Novo Nordisk for site

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

TRANSPORTANALYSE LOKALISERING I ØRESTAD

TRANSPORTANALYSE LOKALISERING I ØRESTAD TRANSPORTANALYSE LOKALISERING I ØRESTAD RAMBØLL I ØRESTAD På verdensplan 13.000 ansatte på 300 kontorer i 35 lande De danske Rambøll-selskaber i hovedstaden blev i 2010 samlet i et nyt domicil i Ørestad

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager. Baggrund og proces Opnåede resultater Samkørsel i netværket

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager. Baggrund og proces Opnåede resultater Samkørsel i netværket Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager Baggrund og proces Opnåede resultater Samkørsel i netværket Københavns kommunes klimamålsætninger Formel M Netværk af virksomheder Forarbejde (hvem, hvad, hvor)

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Titel Emneindplacering Indlægsholder: Mobilitetsplaner for virksomheder 2 eksempler Hvordan styrer vi bytrafikken? Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Baggrund og formål Den

Læs mere

Grøn Køreplan. Nordjyllands Trafikselskab

Grøn Køreplan. Nordjyllands Trafikselskab Grøn Køreplan Nordjyllands Trafikselskab Forord Opgørelserne i denne Grønne køreplan viser heldigvis, at vi, i NT, er godt med, når det handler om at transportere os grønt. Som oftest er det også både

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Projektbeskrivelse for Djurs Mobilitetsstrategi

Projektbeskrivelse for Djurs Mobilitetsstrategi Projektbeskrivelse for Djurs Mobilitetsstrategi Godkendt 5. marts 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse for Djurs Mobilitetsstrategi... 1 Godkendt 5. marts 2015... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE Udviklings- og forsøgsprojekt: SMART MOBILITET Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE

Læs mere

Erhvervshåndbogen Klimaledelse

Erhvervshåndbogen Klimaledelse Erhvervshåndbogen Klimaledelse Særtryk MobilityManagement af BirgieKofodOlsen,CSRChef,TRYG Januar2013 Klimaledelse Forlaget Andersen 10.6 Mobility Management Af CSR Chef Birgitte Kofod Olsen, Group Marketing,

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

CYKELPOLITIK for første gang

CYKELPOLITIK for første gang CYKELPOLITIK for første gang Planlægger Niels Jensen og planlægger Maria Helledi Streuli, Plankontoret, Vej&Park, Københavns Kommune. (nijen@btf.kk.dk/maste@btf.kk.dk). Københavns Kommune udgav i 2002

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme Ballerup prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for Ballerup en integreret del af den moderne by,

Læs mere

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune MØDEREFERAT TITEL Workshop om Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan DATO 20. juni 2012 STED Esbjerg Vandrerhjem, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg REFERENT Nikolaj Berg Petersen, COWI (nbpt@cowi.dk) 29. juni 2012

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Projektbeskrivelse for mobilitetsstrategi for Djursland

Projektbeskrivelse for mobilitetsstrategi for Djursland 1 of 8 Projektbeskrivelse for mobilitetsstrategi for Djursland Side 1 2 of 8 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Målsætninger for projektet...4 3 Hvad er det for en plan vi vil lave...4 4 Processen...5

Læs mere

Supercykelstier den korte version

Supercykelstier den korte version 4. september 2014 Supercykelstier Et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne skal gøre det let, fleksibelt og trygt

Læs mere

Bilag 3. Beskrivelse af program og projekter

Bilag 3. Beskrivelse af program og projekter Bilag 3 Beskrivelse af program og projekter 2018-2020 Cykelby Hvidovre Cykelby Hvidovre skal fremme cyklismen i Hvidovre blandt borgere og ansatte i kommunen (til og fra arbejde, og i arbejdstiden). Overordnet

Læs mere

CYKELVENLIG ARBEJDSPLADS. Certificeringsordning for arbejdspladser og virksomheder i Skejby

CYKELVENLIG ARBEJDSPLADS. Certificeringsordning for arbejdspladser og virksomheder i Skejby CYKELVENLIG ARBEJDSPLADS Certificeringsordning for arbejdspladser og virksomheder i Skejby BLIV CERTIFICERET SOM CYKELVENLIG ARBEJDSPLADS Business Park Skejby og Aarhus Cykelby har i fællesskab udviklet

Læs mere

Cykelpolitik 2013-18

Cykelpolitik 2013-18 Cykelpolitik 2013-18 2 02 Forord 03 Status for cykeltrafikken i Frederiksberg Kommune 2012 06 Vision, mål og indsatsområder 07 Indsatsområde 1: Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 09 Indsatsområde

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt 1.1 Baggrund Elcyklen er et nyt transportmiddel i Danmark,

Læs mere

Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk

Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Version 1 Udgivet af Grønt Mobilitetskontor September 2012 Gate 21 www.formelm.dk Side 1/27 Guide til

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

ARCHIMEDES projektet

ARCHIMEDES projektet ARCHIMEDES projektet ARCHIMEDES projektet Aalborg er kendt som en af foregangsbyerne i Europa inden for miljø- og energirigtige løsninger på transportområdet. Med ARCHIMEDES projektet bliver denne placering

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - Widex I denne case får du gode råd til, hvordan virksomheder kan nedsætte sin CO 2 -udledning ved at

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel OG FÅ EN FLYVENDE START PÅ EN SUNDERE HVERDAG Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21 1 Om Test en Elcykel Projekt

Læs mere

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt Abstract Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt 1.1 Baggrund 1. august 2013 søsatte Gate 21, 8 kommuner og 8 hospitaler i Region Hovedstaden med støtte fra Cykelpuljen Danmarks største elcykelprojekt.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere