2. Bestyrelsens beretning. L. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Bestyrelsens beretning. L. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014"

Transkript

1 Ande I sboligforeningen "Thorsbo" Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014 L. Valg af dirigent: Henrik Bonde Nielsen vælges som dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og til stede er repræsentanter fra boligerne o 12A Camilla Rolsted Jensen o 12B Charlotte Hacker o 12C Conni Hacker (suppleant) o 72D JØrgen Hansen og Susanne Hansen (formand) o 12E lngen o L2F Trine Simonsen o 12G John Nielsen (næstformand) og Birgit Hansen o 12H Lone Dannesøe Jensen (kasserer) o 121 lngen o 12K Jette Gammelgaard Fuldmagter 72E - Jørgen Hansen lra L2D har fuldmagt L2l - Jette Gammelgaard fra 12K har fuldmagt 2. Bestyrelsens beretning I 2013 har der været afholdt syv bestyrelsesmøder - to inden den ordinære generalforsamling. i marts og fem efter samt en ekstraordinær generalforsamling, et skurmøde og to arbejdsdage. På GF. i marts 2013 blev det vedtaget at isætte vinduer i badeværelserne i D og G samt udskifte silikonefuger i alle badeværelser (-12G). Disse arbejder blev udføtt af murermester Tom Janum.

2 Udluftningsventilerne i undertaget blev udskiftet af FløngtØmrer Niels Hansen, som var den der gav det bedste tilbud. I forbindelse med dette arbejde blev der konstateret råd skader i skotrender ved D, hvorfor disse også blev ordnet. Vi forhørte os om muligheden for at forebygge sådanne råd skader forårsaget af blade og sne, der blæser ind undertaget. Desværre er det ikke muligt. Bestyrelsen fik stor tillid til de to håndværkere og vil gerne benytte dem ved fremtidige arbejder. Kurser. ABF udbyder hele tiden gode og relevante kurser. I efteråret var Birgit Hansen, som er foreningens webmaster, og Connie Hacker på kursus omhandlende hjemmesider, som ABF i en periode tilbød at foreningerne kunne oprette gratis. Denne type hjemmeside er dog mest egnet til større foreninger, og i stedet købte vi det nye domænenavn: abthorsbo.dk for 200 kr. og herefter 48 kr. om året. Desuden har bestyrelsen været på kursus vedr. nye regler for salg - mere herom senere. Arbeidsdaee: På arbejdsdagene blev der lavet de sædvanlige vedligeholdelsesarbejder og vores gavle fik gjort deres nye look færdigt, så nu glæder vi os til at se de blomstrende resultater. Vi har startet lidt omstrukturering i cykelskuret idet hver bolig har pladsen under egen hems. Desuden er der flyttet lidt om på redskaberne, så de står lidt mere i fred og man ikke så let kan komme til skade eller beskadige dem. Projektet er ikke færdigt. Oprydning på foreningens fælles hems samt mapper, papirer fortsættes i forsommeren. I forbindelse med efterårets arbejdsdag holdt vi skurmøde og talte som i 2012 blandt andet om omlægning af lån. Der var en overvejende stemning for dette, hvorfor der blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Økonomi: Denne generalforsamling fandt sted d. 10. oktober 2O!3. Det blev vedtaget at omlægge vores lån til et fastforrentet lån over 30 år. Lånets størrelse fastsættes til ,- kr. og trådte i kraft 1. januar Håber det skaber ro omkring økonomien; men jeg vil overlade til generalforsamlingen at bedømme årsregnskab og budget. Nve resler ved sals: Folketinget har fra 1. januar 20t4indført nye regler ved salg af andelsboliger. Flere skemaer og flere oplysninger så køber har mulighed for at gennemskue økonomien bag andelsboligforeningen og undgå at "købe katten i sækken". Det er også oplysninger, der nu ligger i regnskabet. Bestyrelsen har allerede følt de nye regler på egen krop i forbindelse med salg af bolig K. Man kan se de nye regler på ABF's hjemmeside eller evt. låne mit materiale. Husorden: I årets løb har der været en del snak om husdyr - specielt hunde. På møde i maj besluttede bestyrelsen at hunde skalføres i snor på foreningens område, og mindre husdyr ikke må græsse på den fælles græsplæne. Jeg har erfaret, at 6n af vore naboer har modtaget en hundelort i sin postkasse. Jeg er dybt chokeret over, at man kan synke så dybt og tage lignende metoder i brug.

3 Bestyrelse ser gerne at man henvender sig til os, hvis man føler der er problemer med overholdelse af vores husorden frem for at gribe til selvtægt. Vi vil så forsøge at ordne sagen. Rafn os søn: Jeg har senest hørtfra Rafn og spn i april iår. Sagen har ligget hos vurderingsmyndigheden i ca. 16 måneder. Vi er ikke glemte men er ikke alene i køen. Bireit er trådt ind i grundejerforeningens bestyrelse. Dejligt at vi måske kan markere os lidt her fra Thorsbo. Takl Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. Lone har så meget styr på vores Økonomi, og vi er ganske trygge. John har altid gang i noget, grønne områder og diverse indkøb. Christer- vi har ikke set dig så meget på vores møder; men du har været en fantastisk hjælp til praktiske ting. Og Connie - gode ideer og "det ordner jeg" lyder det fra din mund. Birgit er den bedste til hjemmesiden og lørgen Holmsted klarer statuslisterne, som er vores små "huskesedler", så alt bliver efterset. Grønt udvalg sørger for vores fællesområder og arbejdsdage, og festudvalget sørger for nogle dejlige sammenkomster, mens Camilla altid har drikkevarerne klar. Også tak til "min" Jørgen for hjælp med computeren og "mange andre ting" 3. Forelæggelse samt godkendelse af årsregnskab, herunder godkendelse af værdiansættelse. Regnskabet blev forklaret og udspecificeret af Henrik Bonde Nielsen inkl. de nye ændringer til årsregnskabet i forhold til tidligere, som resultat af regeringens nye regler for salg af andelsboliger. Regnskabet er godkendt uden kommentarer. 4. Forelæggelse samt godkendelse af budget of justering af boligafgiften. Et par enkelte spørgsmål til huslejenedsættelsen kontra opsparing/vedligeholdelse. Vi synes alle, at det er vigtigt med opsparing til vedligeholdelse, set i lyset af at der de sidste år er lavet mange dyre vedligeholdelser, der har tømt kontoen. Der er ikke planlagt noget vedligeholdelse i år. Alle synes derfor at det virker fornuftigt med en opsparing i 2014 på 272.OOO kr. og 72.OOO kr. pr. år fremadrettet til vedligeholdelse. Dette giver også plads til en lille husleje nedsættelsen på små 500 kr. pr. måned hvilket alle også er glade for. Budgettet og justering af boligafgiften godkendes: Huslejen vil per 1. juni 2Ot4 at være: Bolig A og K: Bolig B og l: Bolig C, E, F og H: Bolig D og G: 3519 kr. inkl. vand 3482kr. inkl. vand 3507 kr. inkl. vand 3593 kr. inkl. vand

4 5. Indkomne forslag. 12A: Har indsendt forslag om at måtte fælde træ på det ekstra græsareal som L2A blev tildelt ved ekstraordinær generalforsamling 5. juni 2Ot2 - l.2a har ikke mulighed for at genetablere træet hvis det fældes. lørgen Holmsted og Else Holmsted 121 har udtrykt, at de vil være kede af hvis træet fældes, og har givet udtryk for at det måske kunne være en mulighed at 12A kunne genplante et nyt lille rønnebærtræ ved evt. fraflytning eller andet. Herefter blev forslaget vedtaget med 8 for og 2 imod forslaget 6. Valg til bestyrelse. a. På valg er formand Susanne Lund Hansen (villig til genvalg). b. På valg er kasserer Lone Dannesøe Jensen (villig til genvalg) c. Valg af suppleanter. (Connie Hacker er villig til genvalg) (Camilla Rolsted Jensen opstiller) Susanne Lund Hansen (formand), Lone Dannesøe Jensen (kasserer og sekretær), Connie Hacker og Camilla Rolsted Jensen(suppleanter) er enstemmigt valgt uden modkandidater. John Nielsen 12G (næstformand) er ikke på valg i år og fortsætter også i bestyrelsen. 7. Valg af administrator Foreningen har ingen administrator. 8. Valg af revisor Henrik Bonde Nielsen er genvalgt. 9. Nedsættelse af diverse udvalg - herunder trønt udvalg, festudvalg samt drifts- og ved ligeholdelsesudvalg. Jørgen Holmsted 121 har udtrykt et ønske om, at der er flere der deltager i vedligeholdelsesudvalget og gerne med lidt tættere kontakt til bestyrelse. Der er lidt delte meninger om behov for et vedligeholdelsesudvalg. Nogle mener at vedligeholdelsesudvalgene kan nedsættes efter behov, når situationerne kræver dette, mens andre ser en fordel i, at der er nogen, der har overblikket over driftsplanerne. John Nielsen 12G mener at disse bør revideres jævnligt, for på denne måde at kunne sammenholde den planlagte vedligeholdelse som står i driftsplanen, op imod det der er det reelle behov. F. eks. udskifter vijo ikke en vandvarmer efter 20 år, fordi der i driftsplanen står, at den forventede levetid er 20 år. Den skiftes først når den ikke virker mere. John Nielsen LZG mener; at der skal være styr på den statusliste over eget arbejde i boligen, som andelshaverne modtager hvert år; Det er en opgave, som vedligeholdelsesudvalget fortsat skal stå for.

5 Vi vælger at fortsætte med at have et vedligeholdelses udvalg, der arbejder med overordnede d riftsplaner og statuslister. Beslutninger vedr. større vedligehold og økonomien heri behandles altid af henholdsvis bestyrelsen og generalforsamlingen. Følgende er valgt ti! udvalgene: Grønt udvalg: Jørgen Hansen (12D), Lone Dannesøe Jensen (12H) og John Nielsen (12G) Festudvalg: Trine Simonsen (lzfl, Charlotte Hacker (128) Vedligeholdelsesudvalg: Jørgen Holmsted (121) og John Nielsen (12G) 10. Eventuelt Sommerfesten holdes d. 31. maj i stedet for 5. juni som vanligt. Maling til skuret og stakittet - hvordan fungerer dette? Bliver der spurgt. Skuret betaler andelen for og stakittet betaler man selv. Malingen til begge dele er den samme. Den står i skuret - hvis der mangler kan man købe i Flugger i Tåstrup hvor vi har en prisaftale (spørg evt. Jørgen Hansen 12D). Man kan også tage noget af det fælles til skuret og betale for den del man bruger til stakittet. Camilla Rolsted Jensen 12A efterlyser en fælles løsning til dem der skal male kviste - enten at gå sammen om at betale en maler, leje et stillads eller andre løsninger. Dem der har behovet snakker selv sammen. Formand, Henrik Bbtt6e Nielsen Dirigent rinqeimonsen Rpferent.., /l -'.1 "1/,,.. //2,1,,.1_ John Nielsen Næstformand il, uvl Lone Da Kasserer

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Andelsboligforeningen Kronosvej 91 175 Andele til stede: 91, 93, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 127, 131, 133, 137,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere