Nye indgange til erhvervsuddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye indgange til erhvervsuddannelserne"

Transkript

1 Nye indgange til erhvervsuddannelserne Funktions- og kompetencefællesskaber Udarbejdet for Undervisningsministeriet Bruno Clematide Kubix Per Bruhn Juni 2007

2 Kubix ApS Nørre Voldgade København K Tlf K:\Opgaver\252 EUD-indgange\Rapport\12 nye eud indgange.doc

3 Indhold Indledning... 3 Fra det første bud til to nye alternativer... 6 Præsentation af indgangene... 8 Alternativ A... 9 Dyr, planter og natur Produktion Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Facility service Transport og logistik Merkantil Medieproduktion Mad og gæster Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Alternativ B Dyr, planter og natur Produktion Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Facility service Transport og logistik Salg og marked Administration og finans Mad og gæster Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Bilag: REU-seminar... 35

4 Indledning I dette notat præsenterer Kubix to alternativer for nye indgange til erhvervsuddannelserne. De er blevet til på baggrund af litteraturstudier, input fra organisationer og en skole, forskere og konsulenter, erfaringer fra Norge og Tyskland, samt fra Kubix egne kvalifikationsanalyser. Et seminar med REU den 14. maj 2007 hvor vi præsenterede og drøftede et første bud på 12 indgange, gav de afgørende input til den endelige udformning af de to alternativer i dette notat. Ny tilgang til nye indgange Den igangværende lovrevision udmærker sig ved at de nye indgange skal bygge på 'funktions- og kompetencefællesskaber'. Dette begrebspar eksisterer ikke i dansk uddannelsesforskning eller didaktisk teori inden for erhvervsuddannelsesområdet, om end begreber som 'funktion' og 'kompetencer' er anvendt i Reform Men hvad menes med 'funktionsfællesskaber' og hvad menes med 'kompetencefællesskaber'? Funktioner i arbejdet Funktionsfællesskaber Med begrebet funktioner er vi i den arbejdsverden som erhvervsuddannelserne kvalificerer til. Funktionsfællesskaber bygger, som ordet angiver, på et fællesskab af funktioner. Funktionerne befinder sig på et overordnet niveau og ikke på det enkelte jobniveau. Vi taler om funktioner som design, konstruktion, reparation, vedligeholdelse, pleje, omsorg mv. Fællesskabet mellem funktionerne er et udtryk for den samfundsmæssige arbejdsdeling sådan som den kan udtrykke sig i kæder af arbejdsfunktioner som tilsammen udgør en helhed eller en sammenhæng, fx i sammenhængen mellem design, konstruktion og fremstilling, eller som er identiske og som genfindes i en bred række af job inden for funktionsfællesskabet, fx pleje og omsorg. I forhold til definitionen af indgange skal funktionsfællesskaber derfor forstås som det arbejdsmæssige billede på indgangen den orienteringsmæssige helhed som unge der vælger en uddannelse, skal kunne se for sig som en meningsfuld helhed Dynamisk element Funktionsfællesskaberne er et resultat af en historisk udvikling og vil fortsat være underkastet historiske forandringer i den samfundsmæssige og globale arbejdsdeling. Derfor indgår der i afgrænsningen af de enkelte 3

5 funktionsfællesskaber et dynamisk element der tager højde for en forventet, fremtidig udvikling. Fx at wellnessområdet vil blive styrket og at en række servicefunktioner både af teknisk og menneskelig art vil blive udliciteret og outsourcet i takt med en øget specialisering. Hensynet til denne dynamik medfører at enkelte af de foreslåede indgange med deres funktionsfælleskaber kan fremstå som uddannelsesmæssigt små på den korte bane. Til gengæld er der en rimelig sandsynlighed for at de foreslåede indgange er forholdsvis langtidsholdbare. Kompetencefællesskaber Inden for hvert funktionsfællesskab er der et kompetencefællesskab som er med til at definere indgangens karakter. Begrebet kompetencer har stået centralt i Reform Især begrebet personlige kompetencer er kommet i centrum i forbindelse med at styrke de unges motivation og engagement for at planlægge deres egen erhvervsuddannelse, og i forbindelse med at de fleste fremtidige job stiller krav om personlige kompetencer. Men da det netop er et generelt krav til de unge at de skal udvikle de personlige kompetencer, kan disse ikke være det afgørende kriterium for definitionen af kompetencefællesskabet i det enkelte funktionsfællesskab. Den faglige kerne som afgørende kriterium Det afgørende kriterium for at definere et kompetencefællesskab er derfor den faglige kerne som er særegen for hvert funktionsfællesskab, dvs teknisk-faglige eller socialt-faglige kompetencer - den såkaldte fag-faglighed - som er afgørende for at kunne udføre arbejdet i funktionsfællesskabet. Brug for nuancering af service Samfundsmæssige udviklingstendenser som de nye indgange tager hensyn til Serviceområdet fylder mere og mere i den danske økonomi, og elementer af service findes i næsten alle grene af arbejdslivet. Derfor er der brug for en nuancering og differentiering af de serviceorienterede indgange. For det første er der brug for at skelne mellem områder hvor service er det væsentligste element i et funktionsfællesskab, og områder hvor service udgør et supplement til en kernefaglighed i form af kundebetjening, rådgivning og vejledning, behovsafdækning mv. Service ift person eller ift ting Det er kun i det første tilfælde hvor service kan være det konstituerende element for et funktionsfællesskab - at service kan anvendes til definition af en indgang. Og 4

6 her skelner vi mellem service ift personer og service ift bygninger og andre materielle ting. Design, udvikling og produktion integreres Industriel produktion i Danmark får i den globale arbejdsdeling mere og mere karakter af udvikling af prototyper og nye produkter, og mindre af masseproduktion. Og i den håndværksmæssige produktion der er plads til i Danmark, er der brug for sammentænkning af design og fremstilling. Vi har derfor valgt at samle design, konstruktion og selve fremstillingen i én indgang. 5

7 REU-seminar 14. maj 07 Teknisk service - to indgange Fra det første bud til to nye alternativer Som nævnt præsenterede Kubix den 14. maj 2007 på et REU-seminar et første bud på 12 indgange til nye erhvervsuddannelser, samt de bagvedliggende overvejelser og inspirationskilder, se bilag. Ud fra kriterierne funktions- og kompetencefællesskaber var der på REU-seminaret principielt opbakning til de 12 præsenterede indgange, med undtagelse af indgangen 'Teknisk service'. Ud fra betragtninger om funktions- og kompetencefællesskaber var 'Teknisk service' for heterogent. Fællestrækket 'reparation' kan ikke bære så bred en indgang. Vi har i de to alternativer som vi præsenterer her, derfor delt indgangen op i to: Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Merkantil - én eller to indgange? Ellers blev det på seminaret drøftet om der ud fra funktions- og kompetencefællesskaber var basis for at danne én merkantil indgang i stedet for de to præsenterede 'Kontor og finans' samt 'Salg og marked'. Fordelene ved at fastholde de to indgange kan være en bedre mulighed for at sikre en klar profilering af indgangene i forhold til eleverne. Hertil kommer at opdelingen kan skabe grundlag for en mere fagrettet undervisning og en styrkelse af det faglige niveau. Ulemperne ved at fastholde de to indgange kan være at 'Kontor og finans' bliver oversøgt, mens 'Salg og marked' bliver søgt for lidt. Desuden fremskynder en opdeling i to indgange det tidspunkt hvor de unge skal vælge uddannelse, bl.a. med risiko for frafald. Der er samtidig et vist kompetencefællesskab på tværs af de to indgange. Derfor kan etableringen af én merkantil indgang give grundlag for at sikre rekrutteringen til hele fagområdet, herunder især detailområdet. Derved kan etableringen af én merkantil indgang imødegå de vanskeligheder der kan opstå i forbindelse med at skulle opfylde en uddannelsesgaranti inden for 'Kontor og finans'. I det ene alternativ er der derfor kun én merkantil indgang, i det andet alternativ fastholdes to indgange 'Administration og finans' og 'Salg og marked'. Medieproduktion - selvstændig indgang eller en familie? 'Medieproduktion' blev præsenteret som en selvstændig indgang på REU-seminaret. Der var på den ene side stor tilfredshed med at mediedelen havde fået sig egen indgang, idet den opfattes som et særligt funktions- og kompetencefællesskab. 6

8 På den anden side blev der på REU-seminaret givet udtryk for at 'Medieproduktion' med stor sandsynlighed vil blive omfattet af en adgangsbegrænsning på grund af en forventet stor søgning. Derfor kan 'Medieproduktion' i dag i stedet betragtes som en uddannelsesfamilie der ikke aktuelt behøver at være en selvstændig indgang. Som familie må den i givet fald knyttes til en anden indgang som uddannelsesfamilien har det største funktions- og kompetencefællesskab sammen med. Det skal for god ordens skyld og som supplerende forklaring bemærkes at uddannelsesfamilier efter lovændringen kun kan anvendes til at samle populære og oversøgte uddannelser, hvor der primært kun kan opnås adgang for elever der har indgået en uddannelsesaftale. 'Medieproduktion' er i den nuværende struktur under familienavnet 'Kreative medieuddannelser' indeholdt i indgangen 'Teknologi og kommunikation' sammen med familien 'Strøm og proces'. Vi vurderer dog at der er et større fællesskab med indgangen 'Produktion': Der er et funktionsfællesskab om at producere, om end der ikke er tale om fysiske goder, men om medieprodukter. Der er endvidere et overlap af kompetencer som at designe og udvikle. I det ene alternativ er medieproduktion derfor en del af indgangen 'Produktion'. I det andet alternativ bibeholdes 'Medieproduktion' som selvstændig indgang. Nye alternativer Alternativ A: Alternativ B: Forskellen mellem de to alternativer De nye alternativer omfatter to forskellige modeller der hver indeholder 12 indgange. Alternativ A har en merkantil indgang 'Merkantil' og funktions- og kompetencefællesskabet 'Medieproduktion' bevares her som en selvstændig indgang. Alternativ B omfatter de to merkantile indgange 'Salg og marked' og 'Administration og finans' og funktionsog kompetencefællesskabet 'Medieproduktion' indgår i indgangen 'Produktion'. For de øvrige indgange gælder at vi i forhold til det første bud har foretaget visse justeringer i beskrivelsen af funktionsfællesskaber, den faglige kerne eller differentieringerne, og nogle indgange har fået et nyt navn. Vi har ikke kunnet finde en ny titel til indgangen 'Facility service' der tilsyneladende ikke finder genklang i den offentlige sektor. 7

9 Præsentation af indgangene I det følgende præsenteres først en oversigt over indgangene i alternativ A efterfulgt af en beskrivelse af de enkelte funktions- og kompetencebeskrivelser der indgår i alternativ A. Derefter præsenteres en oversigt over indgangene i alternativ B efterfulgt af en beskrivelse af de enkelte funktions- og kompetencebeskrivelser der indgår i alternativ B. Alle indgange er beskrevet med følgende struktur: Titel Aktivt udsagn Faglig kerne Differentieringer Titel. Aktivt udsagn der beskriver indgangens funktionsfællesskab - det arbejdsmæssige billede på indgangen - den orienteringsmæssige helhed som unge der vælger en indgang, skal kunne se for sig som en meningsfuld helhed. Kompetencefællesskab i form af den faglige kerne for indgangen. De differentieringer indgangen skal rumme. Titel Aktivt udsagn Differentiering Differentiering Faglig kerne Differentiering Differentiering 8

10 Alternativ A Dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg Produktion Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter Strøm, styring og it Vi opbygger og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv Bil, fly og andre transportmidler Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer og reparerer bygninger og anlæg Facility service Vi vedligeholder og passer på bygninger, pladser, anlæg og events Transport og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden Merkantil Vi administrerer og handler for offentlige og private kunder og virksomheder Medieproduktion Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter Mad og gæster Vi forarbejder fødevarer, producerer brød, tilbereder måltider og rådgiver om kost Sundhed, omsorg og pædagogik Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære og personlig stil 9

11 Dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg Dyr, planter og natur Skovbrug / landbrug / gartneri / hobby Dyr / planter Faglig kerne Kunne pleje bevoksning og biotoper. Kunne betjene maskiner og teknisk udstyr. Have viden om og forståelse af dyrkningsmetoder og dyrehold. Have viden om biologi, miljø og økologi. Produktion / pleje 10

12 Produktion Produktion Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter Design / produktionsforberedelse / fremstilling / kvalitetskontrol / fejlfinding Food / non-food Faglig kerne Kunne betjene og overvåge produktionsudstyr og anvende værktøjer. Kunne medvirke til udvikling af nye produkter. Have viden om og forstå sammenhængen mellem design og fremstilling. Industri / håndværk Avanceret teknologi / traditionel teknologi Kommentar: Indgangen kan have et overlap med funktions- og kompetencefællesskabet i indgangen Mad og gæster. 11

13 Strøm, styring og it Vi opbygger og reparerer Strøm, tekniske styring installationer og it og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv. Avancerede produktionsanlæg og maskiner Data / it og telekommunikation Faglig kerne Kunne installere, fejlfinde, teste, reparere og vedligeholde it-systemer og tekniske anlæg. Have viden om og forståelse af strøm elektronik, automatik it og proces. Kunne rådgive og vejlede kunder om tekniske løsninger. Tekniske installationer i byggeri, bolig og erhverv 12

14 Bil, fly og andre transportmidler Bil, fly og andre transportmidler Vi reparerer og vedligeholder biler, fly og andre transportmidler Fly Biler / lastvogne Faglig kerne Kunne anvende teknisk udstyr og værktøj til at fejlfinde, teste og reparere transportmidler. Have viden om og forståelse af mekanik og elektronik. Andre transportmidler Motorcykler 13

15 Bygge og anlæg Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer og reparerer bygninger og anlæg Design / konstruktion Industri / håndværk Faglig kerne Kunne udføre tekniske opgaver i relation til byggeri og anlægsarbejde. Kunne betjene værktøj, maskiner og teknisk udstyr. Kunne vejlede og rådgive om valg af materialer mv. Kunne forstå og anvende bygge- og anlægstegninger, beskrivelser og it. Have viden om byggematerialer og den samlede byggeproces. Anlæg Installation Kommentar: Bygge og anlæg er en velfungerende indgang, et kendt navn i systemet af unge og forældre, og indeholder hele processen fra anlæg over installation til reparation. 14

16 Facility service Facility service Vi vedligeholder og passer på bygninger, pladser, anlæg og events Bygningsadministration / service Vagt / sikkerhed Faglig kerne Kunne udføre uden- og indendørs vedligeholdelse, service og overvågning. Kunne kommunikere med kunder, brugere, borgere og andre faggrupper. Kunne arbejde miljøbevidst. Kultur- / turismeområdet Rengøring / anden service 15

17 Transport og Transport logistik og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden Intern / ekstern transport Personer Faglig kerne Kunne styre kørsel, oplagring og forsendelser ved hjælp af it. Kunne anvende transportmidler på et sikkerhedsmæssigt højt niveau. Transportmiddel Gods Kommentar: Indgangen har et muligt overlap med funktionen spedition/logistik i indgangen 'Merkantil' i alternativ A og 'Administration og finans' i alternativ B. 16

18 Merkantil Vi administrerer og handler for offentlige Merkantil og private kunder og virksomheder Administration / kontor Engros- / detailhandel Faglig kerne Kunne udføre administrativ sagsbehandling og løse regnskabsmæssige og økonomiske opgaver. Kunne afdække kunder og borgeres behov og rådgive og vejlede om produkter. Kunne anvende it-værktøjer på højt brugerniveau. Finans / forsikring Offentlig / privat 17

19 Medieproduktion Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter Medieproduktion Tryk / print / færdiggørelse Foto / video / film / tv-produktion / lyd Faglig kerne Kunne producere og integrere lyd, tekst, grafik og billeder ved hjælp af it-værktøjer. Have sans for form, æstetik og design. Kunne tilrettelægge et produktionsforløb og varetage kvalitetskontrol. Kunne betjene og vedligeholde teknisk udstyr til medieproduktion. Animation / webproduktion / anden kreativ digital produktion Grafisk design / typografi / grafik / billeder Kommentar: Denne nye indgang forventes at få stor tilstrømning fra de unge samtidig med at der er en begrænset efterspørgsel efter elever, hvorfor der kan forventes etableret adgangsbegrænsning til indgangen. Det er imidlertid samtidig en indgang der forventes vækst i, blandt andet i forbindelse med vækst i uddannelser på videregående niveau. Erhvervsuddannelsen kan blive en fødekæde sammen med andre ungdomsuddannelser. 18

20 Mad Mad og og gæster gæster Vi forarbejder fødevarer, producerer brød, tilbereder måltider og rådgiver om kost Privat / offentlig Hotel / restauration / institutionskøkken Faglig kerne Kunne behandle og kvalitetsvurdere råvarer og færdige produkter. Kunne kombinere og anrette mad og måltider. Kunne rådgive om sund kost. Have viden om og forståelse af hygiejne. Oplevelse / sund kost Tilberedelse / forarbejdning / servering. Kommentar: Indgangen har et vist overlap til funktions- og kompetencefællesskabet i indgangen' Merkantil' i alternativ A og 'Salg og marked' i alternativ B. 19

21 Sundhed, omsorg og pædagogik Vi støtter mennesker Sundhed, i deres omsorg udvikling og pædagogik yder omsorg og pleje Børn / unge / voksne / ældre Offentlig / privat Faglig kerne Kunne arbejde ud fra et helhedsorienteret syn på mennesker, på et etisk grundlag. Kunne indgå i tillidsvækkende relationer. Have viden om og forståelse af sundhed og sygdom. Hjem / institution Raske / syge / handicappede 20

22 Krop og stil Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære og personlig stil Smykker Wellness / fitness Faglig kerne Kunne afdække personlige behov for livsstil. Kunne opbygge kundens stil og udseende. Kunne rådgive om den sunde krop. Hår / kosmetik Moderigtig beklædning 21

23 Alternativ B Dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg Produktion Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industri- og medieprodukter Strøm, styring og it Vi opbygger og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv Bil, fly og andre transportmidler Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer og reparerer bygninger og anlæg Facility service Vi vedligeholder og passer på bygninger, pladser, anlæg og events Transport og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden Salg og marked Vi markedsfører og sælger varer, service og oplevelser til private kunder og virksomheder Administration og finans Vi løser administrative opgaver og rådgiver om økonomi Mad og gæster Vi forarbejder fødevarer, producerer brød, tilbereder måltider og rådgiver om kost Sundhed, omsorg og pædagogik Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære og personlig stil 22

24 Dyr, planter og natur Dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg Skovbrug / landbrug / gartneri / hobby Dyr / planter Faglig kerne Kunne pleje bevoksning og biotoper. Kunne betjene maskiner og teknisk udstyr. Have viden om og forståelse af dyrkningsmetoder og dyrehold. Have viden om biologi, miljø og økologi. Produktion / pleje 23

25 Produktion Produktion Vi designer, konstruerer og fremstiller håndværks-, industri- og medieprodukter Design / produktionsforberedelse / fremstilling / kvalitetskontrol /fejlfinding Food / non-food Faglig kerne Kunne betjene, vedligeholde og overvåge produktionsudstyr og anvende værktøjer. Medieproduktion Kunne medvirke til at designe og udvikle nye produkter. Kende til sammenhængen mellem design og fremstilling. Industri / håndværk Avanceret teknologi / traditionel teknologi Kommentar: Indgangen kan have et overlap med funktions- og kompetencefællesskabet i indgangen Mad og gæster. 24

26 Strøm, styring og it Strøm, styring og it Vi opbygger og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv. Avancerede produktionsanlæg og maskiner Data / it og telekommunikation Faglig kerne Kunne installere, fejlfinde, teste, reparere og vedligeholde it-systemer og tekniske anlæg. Have viden om og forståelse af strøm elektronik, automatik it og proces. Kunne rådgive og vejlede kunder om tekniske løsninger. Tekniske installationer i byggeri, bolig og erhverv 25

27 Bil, fly og andre Bil, fly transportmidler og andre transportmidler Vi reparerer og vedligeholder biler, fly og andre transportmidler Fly Biler / Lastvogne Faglig kerne Kunne anvende teknisk udstyr og værktøj til at fejlfinde, teste og reparere transportmidler. Have viden om og forståelse af mekanik og elektronik. Andre transportmidler Motorcykler 26

28 Bygge og anlæg Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer og reparerer bygninger og anlæg Design / konstruktion Industri / håndværk Faglig kerne Kunne udføre tekniske opgaver i relation til byggeri og anlægsarbejde. Kunne betjene værktøj, maskiner og teknisk udstyr. Kunne vejlede og rådgive om valg af materialer mv. Kunne forstå og anvende bygge- og anlægstegninger, beskrivelser og it. Have viden om byggematerialer og den samlede byggeproces. Anlæg Installation Kommentar: Bygge og anlæg er en velfungerende indgang, et kendt navn i systemet af unge og forældre, og indeholder hele processen fra anlæg over installation til reparation. 27

29 Facility service Facility service Vi vedligeholder og passer på bygninger, pladser, anlæg og events Bygningsadministration / service Vagt / sikkerhed Faglig kerne Kunne udføre uden- og indendørs vedligeholdelse, service og overvågning. Kunne kommunikere med kunder, brugere, borgere og andre faggrupper. Kunne arbejde miljøbevidst. Kultur- / turismeområdet Rengøring / anden service 28

30 Transport og Transport logistik og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden Intern / ekstern transport Personer Faglig kerne Kunne styre kørsel, oplagring og forsendelser ved hjælp af it. Kunne anvende transportmidler på et sikkerhedsmæssigt højt niveau. Transportmiddel Gods Kommentar: Indgangen har et muligt overlap med funktionen spedition/logistik i indgangen 'Merkantil' i alternativ A og 'Administration og finans' i alternativ B. 29

31 Salg og marked Vi markedsfører og sælger varer, service og oplevelser til private kunder og Salg virksomheder og marked Produkter / service og oplevelser Virksomhed til virksomhed / engroshandel Faglig kerne Kunne afdække kundernes behov og rådgive og vejlede om produkter. Kunne præsentere varer og stå for salgsfremmende aktiviteter. Virksomhed til slutbruger 30

32 Administration Administration og finans og finans Vi løser administrative opgaver og rådgiver om økonomi Administration Offentlig virksomhed Faglig kerne Kunne gennemføre administrativ sagsbehandling. Kunne løse regnskabsmæssige og økonomiske opgaver. Kunne anvende it-værktøjer på højt brugerniveau. Finans / forsikring Privat virksomhed Kommentar: Med opdelingen af det merkantile område i 'Salg og marked' og 'Administration og finans' skal valget af hovedområde tages tidligere end det gøres i dag. 31

33 Mad og gæster Vi forarbejder fødevarer, producerer brød, tilbereder måltider og rådgiver om kost Privat / offentlig Hotel / restauration / institutionskøkken Faglig kerne Kunne behandle og kvalitetsvurdere råvarer og færdige produkter. Kunne kombinere og anrette mad og måltider. Kunne rådgive om sund kost. Have viden om og forståelse af hygiejne. Oplevelse / sund kost Tilberedelse / forarbejdning / servering. Kommentar: Indgangen har et vist overlap til funktions- og kompetencefællesskabet i indgangen 'Merkantil' i alternativ A og 'Salg og marked' i alternativ B. 32

34 Sundhed, omsorg og pædagogik Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje Sundhed, omsorg og pædagogik Børn / unge / voksne / ældre Offentlig / privat Faglig kerne Kunne arbejde ud fra et helhedsorienteret syn på mennesker, på et etisk grundlag. Kunne indgå i tillidsvækkende relationer. Have viden om og forståelse af sundhed og sygdom. Hjem / institution Raske / syge / handicappede 33

35 Krop og stil Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære og personlig stil Smykker Wellness / fitness Faglig kerne Kunne afdække personlige behov for livsstil. Kunne opbygge kundens stil og udseende. Kunne rådgive om den sunde krop. Hår / kosmetik Moderigtig beklædning 34

36 Bilag: REU-seminar 35

37 36

38 37

39 38

40 39

41 40

42 41

43 42

44 43

45 44

46 45

47 46

48 47

49 48

50 49

51 50

52 51

53 52

54 53

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark en god fremtid En erhvervsuddannelse er et godt valg Alle forældre ønsker, at deres børn får et godt arbejde. Men hvilken uddannelse skal de unge vælge?

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG August 2012 1 Indledning De frie fagskoler repræsenterer traditionelt et stærkt fagligt rum defineret ved klassiske dyder og

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde?

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? - en overbliksanalyse på tværs af brancher og erhvervsuddannelser Udarbejdet for Undervisningsministeriet Februar 2009 Bruno Clematide Rikke Fog-Møller Michael

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet e Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Sammenfatning af analysens resultater Version 1.0 5/6 2009 Version 1.0 1 Zangenberg & Company Indhold

Læs mere

16/09/14. Professionsuddannede i den private sektor. Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF

16/09/14. Professionsuddannede i den private sektor. Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF 16/09/14 Professionsuddannede i den private sektor Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF 2 PROFESSIONSUDDANNEDE I DEN PRIVATE SEKTOR DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, august 2014 Titel: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS

Læs mere