Nye indgange til erhvervsuddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye indgange til erhvervsuddannelserne"

Transkript

1 Nye indgange til erhvervsuddannelserne Funktions- og kompetencefællesskaber Udarbejdet for Undervisningsministeriet Bruno Clematide Kubix Per Bruhn Juni 2007

2 Kubix ApS Nørre Voldgade København K Tlf K:\Opgaver\252 EUD-indgange\Rapport\12 nye eud indgange.doc

3 Indhold Indledning... 3 Fra det første bud til to nye alternativer... 6 Præsentation af indgangene... 8 Alternativ A... 9 Dyr, planter og natur Produktion Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Facility service Transport og logistik Merkantil Medieproduktion Mad og gæster Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Alternativ B Dyr, planter og natur Produktion Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Facility service Transport og logistik Salg og marked Administration og finans Mad og gæster Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Bilag: REU-seminar... 35

4 Indledning I dette notat præsenterer Kubix to alternativer for nye indgange til erhvervsuddannelserne. De er blevet til på baggrund af litteraturstudier, input fra organisationer og en skole, forskere og konsulenter, erfaringer fra Norge og Tyskland, samt fra Kubix egne kvalifikationsanalyser. Et seminar med REU den 14. maj 2007 hvor vi præsenterede og drøftede et første bud på 12 indgange, gav de afgørende input til den endelige udformning af de to alternativer i dette notat. Ny tilgang til nye indgange Den igangværende lovrevision udmærker sig ved at de nye indgange skal bygge på 'funktions- og kompetencefællesskaber'. Dette begrebspar eksisterer ikke i dansk uddannelsesforskning eller didaktisk teori inden for erhvervsuddannelsesområdet, om end begreber som 'funktion' og 'kompetencer' er anvendt i Reform Men hvad menes med 'funktionsfællesskaber' og hvad menes med 'kompetencefællesskaber'? Funktioner i arbejdet Funktionsfællesskaber Med begrebet funktioner er vi i den arbejdsverden som erhvervsuddannelserne kvalificerer til. Funktionsfællesskaber bygger, som ordet angiver, på et fællesskab af funktioner. Funktionerne befinder sig på et overordnet niveau og ikke på det enkelte jobniveau. Vi taler om funktioner som design, konstruktion, reparation, vedligeholdelse, pleje, omsorg mv. Fællesskabet mellem funktionerne er et udtryk for den samfundsmæssige arbejdsdeling sådan som den kan udtrykke sig i kæder af arbejdsfunktioner som tilsammen udgør en helhed eller en sammenhæng, fx i sammenhængen mellem design, konstruktion og fremstilling, eller som er identiske og som genfindes i en bred række af job inden for funktionsfællesskabet, fx pleje og omsorg. I forhold til definitionen af indgange skal funktionsfællesskaber derfor forstås som det arbejdsmæssige billede på indgangen den orienteringsmæssige helhed som unge der vælger en uddannelse, skal kunne se for sig som en meningsfuld helhed Dynamisk element Funktionsfællesskaberne er et resultat af en historisk udvikling og vil fortsat være underkastet historiske forandringer i den samfundsmæssige og globale arbejdsdeling. Derfor indgår der i afgrænsningen af de enkelte 3

5 funktionsfællesskaber et dynamisk element der tager højde for en forventet, fremtidig udvikling. Fx at wellnessområdet vil blive styrket og at en række servicefunktioner både af teknisk og menneskelig art vil blive udliciteret og outsourcet i takt med en øget specialisering. Hensynet til denne dynamik medfører at enkelte af de foreslåede indgange med deres funktionsfælleskaber kan fremstå som uddannelsesmæssigt små på den korte bane. Til gengæld er der en rimelig sandsynlighed for at de foreslåede indgange er forholdsvis langtidsholdbare. Kompetencefællesskaber Inden for hvert funktionsfællesskab er der et kompetencefællesskab som er med til at definere indgangens karakter. Begrebet kompetencer har stået centralt i Reform Især begrebet personlige kompetencer er kommet i centrum i forbindelse med at styrke de unges motivation og engagement for at planlægge deres egen erhvervsuddannelse, og i forbindelse med at de fleste fremtidige job stiller krav om personlige kompetencer. Men da det netop er et generelt krav til de unge at de skal udvikle de personlige kompetencer, kan disse ikke være det afgørende kriterium for definitionen af kompetencefællesskabet i det enkelte funktionsfællesskab. Den faglige kerne som afgørende kriterium Det afgørende kriterium for at definere et kompetencefællesskab er derfor den faglige kerne som er særegen for hvert funktionsfællesskab, dvs teknisk-faglige eller socialt-faglige kompetencer - den såkaldte fag-faglighed - som er afgørende for at kunne udføre arbejdet i funktionsfællesskabet. Brug for nuancering af service Samfundsmæssige udviklingstendenser som de nye indgange tager hensyn til Serviceområdet fylder mere og mere i den danske økonomi, og elementer af service findes i næsten alle grene af arbejdslivet. Derfor er der brug for en nuancering og differentiering af de serviceorienterede indgange. For det første er der brug for at skelne mellem områder hvor service er det væsentligste element i et funktionsfællesskab, og områder hvor service udgør et supplement til en kernefaglighed i form af kundebetjening, rådgivning og vejledning, behovsafdækning mv. Service ift person eller ift ting Det er kun i det første tilfælde hvor service kan være det konstituerende element for et funktionsfællesskab - at service kan anvendes til definition af en indgang. Og 4

6 her skelner vi mellem service ift personer og service ift bygninger og andre materielle ting. Design, udvikling og produktion integreres Industriel produktion i Danmark får i den globale arbejdsdeling mere og mere karakter af udvikling af prototyper og nye produkter, og mindre af masseproduktion. Og i den håndværksmæssige produktion der er plads til i Danmark, er der brug for sammentænkning af design og fremstilling. Vi har derfor valgt at samle design, konstruktion og selve fremstillingen i én indgang. 5

7 REU-seminar 14. maj 07 Teknisk service - to indgange Fra det første bud til to nye alternativer Som nævnt præsenterede Kubix den 14. maj 2007 på et REU-seminar et første bud på 12 indgange til nye erhvervsuddannelser, samt de bagvedliggende overvejelser og inspirationskilder, se bilag. Ud fra kriterierne funktions- og kompetencefællesskaber var der på REU-seminaret principielt opbakning til de 12 præsenterede indgange, med undtagelse af indgangen 'Teknisk service'. Ud fra betragtninger om funktions- og kompetencefællesskaber var 'Teknisk service' for heterogent. Fællestrækket 'reparation' kan ikke bære så bred en indgang. Vi har i de to alternativer som vi præsenterer her, derfor delt indgangen op i to: Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Merkantil - én eller to indgange? Ellers blev det på seminaret drøftet om der ud fra funktions- og kompetencefællesskaber var basis for at danne én merkantil indgang i stedet for de to præsenterede 'Kontor og finans' samt 'Salg og marked'. Fordelene ved at fastholde de to indgange kan være en bedre mulighed for at sikre en klar profilering af indgangene i forhold til eleverne. Hertil kommer at opdelingen kan skabe grundlag for en mere fagrettet undervisning og en styrkelse af det faglige niveau. Ulemperne ved at fastholde de to indgange kan være at 'Kontor og finans' bliver oversøgt, mens 'Salg og marked' bliver søgt for lidt. Desuden fremskynder en opdeling i to indgange det tidspunkt hvor de unge skal vælge uddannelse, bl.a. med risiko for frafald. Der er samtidig et vist kompetencefællesskab på tværs af de to indgange. Derfor kan etableringen af én merkantil indgang give grundlag for at sikre rekrutteringen til hele fagområdet, herunder især detailområdet. Derved kan etableringen af én merkantil indgang imødegå de vanskeligheder der kan opstå i forbindelse med at skulle opfylde en uddannelsesgaranti inden for 'Kontor og finans'. I det ene alternativ er der derfor kun én merkantil indgang, i det andet alternativ fastholdes to indgange 'Administration og finans' og 'Salg og marked'. Medieproduktion - selvstændig indgang eller en familie? 'Medieproduktion' blev præsenteret som en selvstændig indgang på REU-seminaret. Der var på den ene side stor tilfredshed med at mediedelen havde fået sig egen indgang, idet den opfattes som et særligt funktions- og kompetencefællesskab. 6

8 På den anden side blev der på REU-seminaret givet udtryk for at 'Medieproduktion' med stor sandsynlighed vil blive omfattet af en adgangsbegrænsning på grund af en forventet stor søgning. Derfor kan 'Medieproduktion' i dag i stedet betragtes som en uddannelsesfamilie der ikke aktuelt behøver at være en selvstændig indgang. Som familie må den i givet fald knyttes til en anden indgang som uddannelsesfamilien har det største funktions- og kompetencefællesskab sammen med. Det skal for god ordens skyld og som supplerende forklaring bemærkes at uddannelsesfamilier efter lovændringen kun kan anvendes til at samle populære og oversøgte uddannelser, hvor der primært kun kan opnås adgang for elever der har indgået en uddannelsesaftale. 'Medieproduktion' er i den nuværende struktur under familienavnet 'Kreative medieuddannelser' indeholdt i indgangen 'Teknologi og kommunikation' sammen med familien 'Strøm og proces'. Vi vurderer dog at der er et større fællesskab med indgangen 'Produktion': Der er et funktionsfællesskab om at producere, om end der ikke er tale om fysiske goder, men om medieprodukter. Der er endvidere et overlap af kompetencer som at designe og udvikle. I det ene alternativ er medieproduktion derfor en del af indgangen 'Produktion'. I det andet alternativ bibeholdes 'Medieproduktion' som selvstændig indgang. Nye alternativer Alternativ A: Alternativ B: Forskellen mellem de to alternativer De nye alternativer omfatter to forskellige modeller der hver indeholder 12 indgange. Alternativ A har en merkantil indgang 'Merkantil' og funktions- og kompetencefællesskabet 'Medieproduktion' bevares her som en selvstændig indgang. Alternativ B omfatter de to merkantile indgange 'Salg og marked' og 'Administration og finans' og funktionsog kompetencefællesskabet 'Medieproduktion' indgår i indgangen 'Produktion'. For de øvrige indgange gælder at vi i forhold til det første bud har foretaget visse justeringer i beskrivelsen af funktionsfællesskaber, den faglige kerne eller differentieringerne, og nogle indgange har fået et nyt navn. Vi har ikke kunnet finde en ny titel til indgangen 'Facility service' der tilsyneladende ikke finder genklang i den offentlige sektor. 7

9 Præsentation af indgangene I det følgende præsenteres først en oversigt over indgangene i alternativ A efterfulgt af en beskrivelse af de enkelte funktions- og kompetencebeskrivelser der indgår i alternativ A. Derefter præsenteres en oversigt over indgangene i alternativ B efterfulgt af en beskrivelse af de enkelte funktions- og kompetencebeskrivelser der indgår i alternativ B. Alle indgange er beskrevet med følgende struktur: Titel Aktivt udsagn Faglig kerne Differentieringer Titel. Aktivt udsagn der beskriver indgangens funktionsfællesskab - det arbejdsmæssige billede på indgangen - den orienteringsmæssige helhed som unge der vælger en indgang, skal kunne se for sig som en meningsfuld helhed. Kompetencefællesskab i form af den faglige kerne for indgangen. De differentieringer indgangen skal rumme. Titel Aktivt udsagn Differentiering Differentiering Faglig kerne Differentiering Differentiering 8

10 Alternativ A Dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg Produktion Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter Strøm, styring og it Vi opbygger og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv Bil, fly og andre transportmidler Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer og reparerer bygninger og anlæg Facility service Vi vedligeholder og passer på bygninger, pladser, anlæg og events Transport og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden Merkantil Vi administrerer og handler for offentlige og private kunder og virksomheder Medieproduktion Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter Mad og gæster Vi forarbejder fødevarer, producerer brød, tilbereder måltider og rådgiver om kost Sundhed, omsorg og pædagogik Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære og personlig stil 9

11 Dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg Dyr, planter og natur Skovbrug / landbrug / gartneri / hobby Dyr / planter Faglig kerne Kunne pleje bevoksning og biotoper. Kunne betjene maskiner og teknisk udstyr. Have viden om og forståelse af dyrkningsmetoder og dyrehold. Have viden om biologi, miljø og økologi. Produktion / pleje 10

12 Produktion Produktion Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter Design / produktionsforberedelse / fremstilling / kvalitetskontrol / fejlfinding Food / non-food Faglig kerne Kunne betjene og overvåge produktionsudstyr og anvende værktøjer. Kunne medvirke til udvikling af nye produkter. Have viden om og forstå sammenhængen mellem design og fremstilling. Industri / håndværk Avanceret teknologi / traditionel teknologi Kommentar: Indgangen kan have et overlap med funktions- og kompetencefællesskabet i indgangen Mad og gæster. 11

13 Strøm, styring og it Vi opbygger og reparerer Strøm, tekniske styring installationer og it og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv. Avancerede produktionsanlæg og maskiner Data / it og telekommunikation Faglig kerne Kunne installere, fejlfinde, teste, reparere og vedligeholde it-systemer og tekniske anlæg. Have viden om og forståelse af strøm elektronik, automatik it og proces. Kunne rådgive og vejlede kunder om tekniske løsninger. Tekniske installationer i byggeri, bolig og erhverv 12

14 Bil, fly og andre transportmidler Bil, fly og andre transportmidler Vi reparerer og vedligeholder biler, fly og andre transportmidler Fly Biler / lastvogne Faglig kerne Kunne anvende teknisk udstyr og værktøj til at fejlfinde, teste og reparere transportmidler. Have viden om og forståelse af mekanik og elektronik. Andre transportmidler Motorcykler 13

15 Bygge og anlæg Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer og reparerer bygninger og anlæg Design / konstruktion Industri / håndværk Faglig kerne Kunne udføre tekniske opgaver i relation til byggeri og anlægsarbejde. Kunne betjene værktøj, maskiner og teknisk udstyr. Kunne vejlede og rådgive om valg af materialer mv. Kunne forstå og anvende bygge- og anlægstegninger, beskrivelser og it. Have viden om byggematerialer og den samlede byggeproces. Anlæg Installation Kommentar: Bygge og anlæg er en velfungerende indgang, et kendt navn i systemet af unge og forældre, og indeholder hele processen fra anlæg over installation til reparation. 14

16 Facility service Facility service Vi vedligeholder og passer på bygninger, pladser, anlæg og events Bygningsadministration / service Vagt / sikkerhed Faglig kerne Kunne udføre uden- og indendørs vedligeholdelse, service og overvågning. Kunne kommunikere med kunder, brugere, borgere og andre faggrupper. Kunne arbejde miljøbevidst. Kultur- / turismeområdet Rengøring / anden service 15

17 Transport og Transport logistik og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden Intern / ekstern transport Personer Faglig kerne Kunne styre kørsel, oplagring og forsendelser ved hjælp af it. Kunne anvende transportmidler på et sikkerhedsmæssigt højt niveau. Transportmiddel Gods Kommentar: Indgangen har et muligt overlap med funktionen spedition/logistik i indgangen 'Merkantil' i alternativ A og 'Administration og finans' i alternativ B. 16

18 Merkantil Vi administrerer og handler for offentlige Merkantil og private kunder og virksomheder Administration / kontor Engros- / detailhandel Faglig kerne Kunne udføre administrativ sagsbehandling og løse regnskabsmæssige og økonomiske opgaver. Kunne afdække kunder og borgeres behov og rådgive og vejlede om produkter. Kunne anvende it-værktøjer på højt brugerniveau. Finans / forsikring Offentlig / privat 17

19 Medieproduktion Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter Medieproduktion Tryk / print / færdiggørelse Foto / video / film / tv-produktion / lyd Faglig kerne Kunne producere og integrere lyd, tekst, grafik og billeder ved hjælp af it-værktøjer. Have sans for form, æstetik og design. Kunne tilrettelægge et produktionsforløb og varetage kvalitetskontrol. Kunne betjene og vedligeholde teknisk udstyr til medieproduktion. Animation / webproduktion / anden kreativ digital produktion Grafisk design / typografi / grafik / billeder Kommentar: Denne nye indgang forventes at få stor tilstrømning fra de unge samtidig med at der er en begrænset efterspørgsel efter elever, hvorfor der kan forventes etableret adgangsbegrænsning til indgangen. Det er imidlertid samtidig en indgang der forventes vækst i, blandt andet i forbindelse med vækst i uddannelser på videregående niveau. Erhvervsuddannelsen kan blive en fødekæde sammen med andre ungdomsuddannelser. 18

20 Mad Mad og og gæster gæster Vi forarbejder fødevarer, producerer brød, tilbereder måltider og rådgiver om kost Privat / offentlig Hotel / restauration / institutionskøkken Faglig kerne Kunne behandle og kvalitetsvurdere råvarer og færdige produkter. Kunne kombinere og anrette mad og måltider. Kunne rådgive om sund kost. Have viden om og forståelse af hygiejne. Oplevelse / sund kost Tilberedelse / forarbejdning / servering. Kommentar: Indgangen har et vist overlap til funktions- og kompetencefællesskabet i indgangen' Merkantil' i alternativ A og 'Salg og marked' i alternativ B. 19

21 Sundhed, omsorg og pædagogik Vi støtter mennesker Sundhed, i deres omsorg udvikling og pædagogik yder omsorg og pleje Børn / unge / voksne / ældre Offentlig / privat Faglig kerne Kunne arbejde ud fra et helhedsorienteret syn på mennesker, på et etisk grundlag. Kunne indgå i tillidsvækkende relationer. Have viden om og forståelse af sundhed og sygdom. Hjem / institution Raske / syge / handicappede 20

22 Krop og stil Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære og personlig stil Smykker Wellness / fitness Faglig kerne Kunne afdække personlige behov for livsstil. Kunne opbygge kundens stil og udseende. Kunne rådgive om den sunde krop. Hår / kosmetik Moderigtig beklædning 21

23 Alternativ B Dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg Produktion Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industri- og medieprodukter Strøm, styring og it Vi opbygger og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv Bil, fly og andre transportmidler Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer og reparerer bygninger og anlæg Facility service Vi vedligeholder og passer på bygninger, pladser, anlæg og events Transport og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden Salg og marked Vi markedsfører og sælger varer, service og oplevelser til private kunder og virksomheder Administration og finans Vi løser administrative opgaver og rådgiver om økonomi Mad og gæster Vi forarbejder fødevarer, producerer brød, tilbereder måltider og rådgiver om kost Sundhed, omsorg og pædagogik Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære og personlig stil 22

24 Dyr, planter og natur Dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg Skovbrug / landbrug / gartneri / hobby Dyr / planter Faglig kerne Kunne pleje bevoksning og biotoper. Kunne betjene maskiner og teknisk udstyr. Have viden om og forståelse af dyrkningsmetoder og dyrehold. Have viden om biologi, miljø og økologi. Produktion / pleje 23

25 Produktion Produktion Vi designer, konstruerer og fremstiller håndværks-, industri- og medieprodukter Design / produktionsforberedelse / fremstilling / kvalitetskontrol /fejlfinding Food / non-food Faglig kerne Kunne betjene, vedligeholde og overvåge produktionsudstyr og anvende værktøjer. Medieproduktion Kunne medvirke til at designe og udvikle nye produkter. Kende til sammenhængen mellem design og fremstilling. Industri / håndværk Avanceret teknologi / traditionel teknologi Kommentar: Indgangen kan have et overlap med funktions- og kompetencefællesskabet i indgangen Mad og gæster. 24

26 Strøm, styring og it Strøm, styring og it Vi opbygger og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv. Avancerede produktionsanlæg og maskiner Data / it og telekommunikation Faglig kerne Kunne installere, fejlfinde, teste, reparere og vedligeholde it-systemer og tekniske anlæg. Have viden om og forståelse af strøm elektronik, automatik it og proces. Kunne rådgive og vejlede kunder om tekniske løsninger. Tekniske installationer i byggeri, bolig og erhverv 25

27 Bil, fly og andre Bil, fly transportmidler og andre transportmidler Vi reparerer og vedligeholder biler, fly og andre transportmidler Fly Biler / Lastvogne Faglig kerne Kunne anvende teknisk udstyr og værktøj til at fejlfinde, teste og reparere transportmidler. Have viden om og forståelse af mekanik og elektronik. Andre transportmidler Motorcykler 26

28 Bygge og anlæg Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer og reparerer bygninger og anlæg Design / konstruktion Industri / håndværk Faglig kerne Kunne udføre tekniske opgaver i relation til byggeri og anlægsarbejde. Kunne betjene værktøj, maskiner og teknisk udstyr. Kunne vejlede og rådgive om valg af materialer mv. Kunne forstå og anvende bygge- og anlægstegninger, beskrivelser og it. Have viden om byggematerialer og den samlede byggeproces. Anlæg Installation Kommentar: Bygge og anlæg er en velfungerende indgang, et kendt navn i systemet af unge og forældre, og indeholder hele processen fra anlæg over installation til reparation. 27

29 Facility service Facility service Vi vedligeholder og passer på bygninger, pladser, anlæg og events Bygningsadministration / service Vagt / sikkerhed Faglig kerne Kunne udføre uden- og indendørs vedligeholdelse, service og overvågning. Kunne kommunikere med kunder, brugere, borgere og andre faggrupper. Kunne arbejde miljøbevidst. Kultur- / turismeområdet Rengøring / anden service 28

30 Transport og Transport logistik og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden Intern / ekstern transport Personer Faglig kerne Kunne styre kørsel, oplagring og forsendelser ved hjælp af it. Kunne anvende transportmidler på et sikkerhedsmæssigt højt niveau. Transportmiddel Gods Kommentar: Indgangen har et muligt overlap med funktionen spedition/logistik i indgangen 'Merkantil' i alternativ A og 'Administration og finans' i alternativ B. 29

31 Salg og marked Vi markedsfører og sælger varer, service og oplevelser til private kunder og Salg virksomheder og marked Produkter / service og oplevelser Virksomhed til virksomhed / engroshandel Faglig kerne Kunne afdække kundernes behov og rådgive og vejlede om produkter. Kunne præsentere varer og stå for salgsfremmende aktiviteter. Virksomhed til slutbruger 30

32 Administration Administration og finans og finans Vi løser administrative opgaver og rådgiver om økonomi Administration Offentlig virksomhed Faglig kerne Kunne gennemføre administrativ sagsbehandling. Kunne løse regnskabsmæssige og økonomiske opgaver. Kunne anvende it-værktøjer på højt brugerniveau. Finans / forsikring Privat virksomhed Kommentar: Med opdelingen af det merkantile område i 'Salg og marked' og 'Administration og finans' skal valget af hovedområde tages tidligere end det gøres i dag. 31

33 Mad og gæster Vi forarbejder fødevarer, producerer brød, tilbereder måltider og rådgiver om kost Privat / offentlig Hotel / restauration / institutionskøkken Faglig kerne Kunne behandle og kvalitetsvurdere råvarer og færdige produkter. Kunne kombinere og anrette mad og måltider. Kunne rådgive om sund kost. Have viden om og forståelse af hygiejne. Oplevelse / sund kost Tilberedelse / forarbejdning / servering. Kommentar: Indgangen har et vist overlap til funktions- og kompetencefællesskabet i indgangen 'Merkantil' i alternativ A og 'Salg og marked' i alternativ B. 32

34 Sundhed, omsorg og pædagogik Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje Sundhed, omsorg og pædagogik Børn / unge / voksne / ældre Offentlig / privat Faglig kerne Kunne arbejde ud fra et helhedsorienteret syn på mennesker, på et etisk grundlag. Kunne indgå i tillidsvækkende relationer. Have viden om og forståelse af sundhed og sygdom. Hjem / institution Raske / syge / handicappede 33

35 Krop og stil Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære og personlig stil Smykker Wellness / fitness Faglig kerne Kunne afdække personlige behov for livsstil. Kunne opbygge kundens stil og udseende. Kunne rådgive om den sunde krop. Hår / kosmetik Moderigtig beklædning 34

36 Bilag: REU-seminar 35

37 36

38 37

39 38

40 39

41 40

42 41

43 42

44 43

45 44

46 45

47 46

48 47

49 48

50 49

51 50

52 51

53 52

54 53

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB BYGGE OG ANLÆG PRODUKTION OG UDVIKLING STRØM, STYRING OG IT BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER TRANSPORT OG LOGISTIK ERHVERVSUDDANNELSER GRUNDFORLØB ER DIN VEJ

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 JUMP! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 6 indgange Fra tømrer og smed til bager og slagter. Uanset, hvad du brænder for, har vi en uddannelse for dig. facts! om UDDANNELSE

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Direkte fra 9. eller 10.

Direkte fra 9. eller 10. Flere karrieremuligheder Har du spørgsmål? Ring og få en snak med en af vores studievejledere Tlf. 7412 4242 Direkte fra 9. eller 10. Du skal tage en eud fordi Der er store fremtidsmuligheder Det er den

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Praktikmål i Danmark

Praktikmål i Danmark Praktikmål i Danmark Hvad, hvorfor & hvordan Arena for kvalitet i fagopplæringen Tromsø, 11. sept. 2014 Regina Lamscheck-Nielsen 11-09-2014 1 Agenda 1. Hvad: Udformning & anvendelse af praktikmål 2. Hvorfor:

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

FREMTIDSDRØMME FIND DEN RETTE UDDANNELSE FOR DIG

FREMTIDSDRØMME FIND DEN RETTE UDDANNELSE FOR DIG FREMTIDSDRØMME FIND DEN RETTE UDDANNELSE FOR DIG EUX EN ERHVERVSUDDANNELSE MED STUDIEKOMPETENCE UDDANNELSER Hvad er dine fremtidsdrømme? Det er ikke let at træffe et valg, der tager højde for både drømme,

Læs mere

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 0.1.009.008/version 1./Steen Eske Christensen Indhold Denne administrative vejledning beskriver kodestrukturen for skoleperioder på fuldtidsuddannelser. Vejledningen

Læs mere

Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder

Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Resultat af UNI Cs spørgeskemaundersøgelse, oktober 2013 Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Resultat af UNI Cs spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk 8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk Arbejdsark 1 Opgave 1 Jacob leder efter en erhvervsuddannelse. Han vil gerne arbejde med dyr og planter og vil gerne se på mulighederne. 1. Hvor mange erhvervsuddannelser

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Opgaver til www.ug.dk

Opgaver til www.ug.dk Opgaver til www.ug.dk Side 1 af 5 Opgaver til www.ug.dk 1.a I højre spalte under Noget med søges på Dyr, planter Klik Vis klik Vis uddannelser Skriv 3 erhvervsuddannelser: 1.b I højre spalte under Noget

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Claus Damgaard

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Claus Damgaard Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder Temadrøftelse KKR den 12. september 2014 Claus Damgaard Struer Kommune Fmd. for KD-nets uddannelsesstyregruppe Styregruppe bag rapporten Udviklingsdirektør

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget madværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mad og hygiejne 4 Fødevarebevidsthed 5 Madlavning 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget madværksted

Læs mere

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen Erhvervsakademiuddannelser til Lindø-medarbejdere Udlagt til Syddansk Erhvervsskole af Erhvervsakademiet Lillebælt 8. juni 2011 NB! Alle priser er bergnet ud fra Undervisningsministeriets takstkatalog

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

AT LÆRE ER AT GØRE PYTHAGORAS FÅR EN HELT NY DIMENSION, NÅR ELEVEN OPDAGER DEN KAN BRUGES

AT LÆRE ER AT GØRE PYTHAGORAS FÅR EN HELT NY DIMENSION, NÅR ELEVEN OPDAGER DEN KAN BRUGES Inspirationsplancher fra identitetspræsentation - PDFmateriale press/cmyk DEN UNIKKE FAGLIGE KULTUR DANNE OG UDDANNE DU ER DIT FAG! OVERFØRE DEN FAGLIGE VIDEN, TRADITION OG STOLTHED MANGFOLDIGHED VIFTE

Læs mere

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB - en start med flere muligheder » DER ER ALTID MANGE VEJE TIL DET, DU GERNE VIL « Det fleksible grundforløb giver dig muligheder for unge 16-25 år Du får tid og mulighed for at

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD)

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Oplæg 1: 13.00 14.15 Education on demand Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Per Buron Udviklingschef TEC pb@tec.dk Michael Jensen Uddannelseschef, souschef EUD CPH WEST

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013 Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Danmark, Region Syd, og. Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.

Danmark, Region Syd, og. Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk. Danmark, Region Syd, og ingeniører frem mod 2020 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

NYT LÆRINGSKONCEPT TIL NY EUD-REFORM

NYT LÆRINGSKONCEPT TIL NY EUD-REFORM NYT LÆRINGSKONCEPT TIL NY EUD-REFORM praxisonline er elevens navigationscentrum og digitale boghylde med adgang til sine læremidler og læringsforløb: webbog didaktiseret kernestof med fagspor ipraxis interaktive

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT INDLEDNING OG OPERATIONALISERING Undersøgelsen er gennemført som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse af Epinion i december 2013. Undersøgelsen

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere