Diplomarrangement den 5. november 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomarrangement den 5. november 2008"

Transkript

1 Side 1 Nummer 37 December 2008 Indholdsfortegnelse side side Diplomarrangement 1 Vækstgruppeforløb 5 Bestyrelsen har ordet 2 Landbrugsfolder 7 Invitation til Klimarigtigt byggerikonference 8 Energiprojekt 3 Medlemmer 9 Julehilsen 10 Arbejdsglæde 4 Information 11 Diplomarrangement den 5. november 2008 Rødekro Kro dannede ramme omkring Grønt Netværk Sønderjyllands diplomoverrækkelse. Det er med glæde, at GNS kan sige tillykke med diplom og flag til følgende fem medlemmer, hvoraf fire har erfaring med udarbejdelsen og arbejdet med miljøredegørelsen. Sygehus Sønderjylland får diplom for første gang. Næstformanden stod for overrækkelsen af diplom og flag: BASF Construction Chemicals Denmark A/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Syd Energi Net A/S og Syd Energi Partner A/S Müller Gas Equipment A/S Sygehus Sønderjylland (Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa)

2 Side 2 Det var en glæde, at kunne overrække diplom og flag til tre nye medlemmer (Tønder-, Haderslev- og Aabenraa sygehus), samt diplom og flag til tidligere diplommodtageren: Sønderborg sygehus, BASF, Sønderborg Kraftvarmeværk, Syd Energi og Müller Gas Equipment. Det er godt, at se at der er mange der gør en ekstraordinær indsats for miljøet, dette er en ressource vi skal værne om til de næste generationer. De fire miljønetværk i Region Syddanmark fik i foråret 2008 tilsagn om støtte til det fælles projekt Øget udbredelse af miljøsamarbejde mellem virksomheder og myndigheder, som et redskab til bæredygtig erhvervsudvikling. Vi er bl.a. forpligtet til, at udvikle PRmaterialer/folder, afholde møder m.m. for at informere om projektet og fremme interessen for at gøre en ekstra indsats for miljøet, samt afholde kurser for de kommunale sagsbehandler. Sekretariatet arbejder på, at hverve nye medlemmer og udbrede kendskabet til miljøredegørelseskonceptet men vi er også afhængig af feedback fra medlemskredsen iht. emner for potentielle nye medlemmer. Ønsker til temaer til informationsforanstaltninger og hvervemøder, kurser samt informationsmaterialer modtages gerne af sekretariatet. Derved opnås en mere målrettet og behovsorienteret indsats. De fire miljønetværk i Regions Syddanmark fik den 25. november 2008 tilsagn fra Erhvervs- & Byggestyrelsen om støtte til det fælles Energi og klimaprojekt. Midler stammer fra den Europæiske Regionalfond og har en selvfinansieringsgrad på 25%. Energi & Klimaprojektet skal være med til videreudvikling af miljønetværkenes arbejdsmetode i forhold til energiforbrug og klimapåvirkning, samt øget fokus på bidrag til yderligere tiltag for reduktion af klimapåvirkningerne (se nærmere beskrivelse på næste side). Det er Green Network i Vejle, der har tovholderfunktionen af Energi & Klimaprojektet. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde den 11. december 2008, hvor hovedtemaet er foreningens 10 år jubilæum til foråret. Jubilæet afholdes i forbindelse med diplomarrangementet til foråret Der arbejdes på, at afholde et diplomarrangement og jubilæum, der vil være lidt unikt og interesse-skabende, for derved for en optimal profilering.

3 Side side 3 Energiprojekt Grønt Netværk Sønderjylland er meget glad for, at informere om, at vi sammen med de tre andre miljønetværk i Region Syddanmark har modtaget tilsagn fra Erhvervs- & Byggestyrelsen (Den Europæiske Regionalfond) til vores Energi- & Klimaprojekt Miljønetværkenes klimaprojekt for effektiv og intelligent energiudnyttelse. 1). Der skal udarbejdes en energibog med tilhørende spareprojekt hjemmeside dvs. eksempler på CO² besparelsesprojekter og -erfaringer. Energibogen er målrettet virksomheder og skal være med til at beskrive forskellige eksempler på energibesparelsesforanstaltninger blandt netværkenes medlemmer, samt have en ny vinkel på energibesparelsesprojekter. Der skal evt. laves en engelsk udgave af energibogen til topmødet i 2009). 2). Arrangering og afholdelse af informationsmøder m.m., hvor innovative besparelsesmetoder og tiltag videreformidles. For derved at, være med til at fremme og videreformidle Energiog klimatiltag til medlemmerne og samarbejdspartnerne. Der kan her være tale om konferencer, gå-hjem-møder og fyraftensmøder m.m. 3). Syddansk Universitet udarbejder et klimatjek, der skal være et let anvendelig værktøj til at vurdere såvel energirelaterede som andre kilders bidrag til klimabelastningen. Aalborg Universitet skal stå for en videnskabelig baseret udredning af den dialogbaserede netværksmetode. Dette betyder, at vi i Netværket har mulighed for at lave en masse spændende ting omkring energi og klima for vores medlemmer. Vi skal lave 4-6 arrangementer/gå-hjem-møder. Ideer til emner/temaer til fyraftensmøder eller andre arrangementer modtages gerne. Vi vil gerne holde lokale møder i hele Sønderjylland så kom med dit ønske. Vi kan stå for alt lige fra udarbejdelse og udsendelse af invitationer til dækning af udgifter m.m.

4 Side side 4 Arbejdsglæde Torsdag den 23. oktober afholdte GNS og Arbejdstilsynet et fælles arrangement på Folkehjem i Aabenraa, omhandlende Arbejdsglæde. Dette arrangement blev holdt i anledning af den europæiske abejdsmiljøuge og GNS havde inviterede alle sine medlemmer med til dette åbne arrangement. Folkehjem i Aabenraa kaldes også hele Sønderjyllands Forsamlingshus, og stedet gav de optimale rammer for en hyggelig eftermiddag. Kim Willer fra Arbejdstilsynet fortalte om APV er (arbejdspladsvurderinger) og hvordan de kan være med til, at give et bedre arbejdsmiljø. Efterfølgende fortalte Jobcenterchef Lise Willer fra Esbjerg Kommune, om hvad samfundet gør for at hjælpe sygemeldte medarbejdere. Til sidst fik vi et foredrag om Arbejdsglæde af Jon Kjær Nielsen, fra Projekt Arbejdsglæde. Jon gav et levende og indholdsrigt foredrag, der var med til at alle deltagere var i godt humør. Han gav flere grunde og eksempler på hvorfor arbejdsglæde er vigtigt i hverdagen. Både for den enkelte person, men også for virksomheden. Glade medarbejder smitter deres omgivelser, og dette fører til bedre arbejdsmiljø og større arbejdsglæde. 5 ting der giver dig arbejdsglæde: Arbejdsglæde er en invitation! Arbejdsglæde smitter. Du skal fejre dine sejre! Husk 3 gode oplevelser hver dag. Uventet venlighed Arbejdspladsvurdering sw6404.asp

5 Side side 5 Vækstgruppeforløb Grønt Netværk Sønderjylland tilbyder små og mellemstore virksomheder i Sønderjylland en mulighed for at deltage i et vækstgruppeforløb om arbejdsmiljø. Formålet er at hjælpe virksomhederne til at forbedre deres arbejdsmiljøindsats, så systemer og arbejdsmetoder lever op til et certificeringsniveau. Der er 9 vigtige spørgsmål, der vil blive behandlet i vækstgruppeforløbet: 1. Hvad er arbejdsmiljøcertificering og hvorfor skal virksomhederne certificeres. 2. Hvordan arbejder virksomhedens ledelse og sikkerhedsorganisation med arbejdsmiljø. 3. Hvad er virksomhedens arbejdsmiljøansvar. 4. Hvad er sikkerhedsorganisationens opgaver. 5. Hvordan dokumenterer virksomheden sin arbejdsmiljøindsats. 6. Hvordan lever virksomheden op til kravet om at forbedre arbejdsmiljøindsatsen. 7. Hvordan arbejder virksomheden med den forebyggende arbejdsmiljøindsats. 8. Arbejdsmiljøredegørelsen hvad skal den indeholde. 9. Kvalitet og arbejdsmiljø i et fremtidsperspektiv. Grønt Netværk Sønderjylland gennemfører 7 vækstgruppeforløb: 1. Mandag den 12. januar 2008 kl Tema Certificering Hvad er en arbejdsmiljøcertificering og principperne i arbejdet Hvad opnår virksomheden med en certificering Overblik og certificeringssystemet 2. Mandag den 9. februar 2008 kl Tema Ledelsessystemet Virksomhedens ledelsesansvar Sikkerhedsorganisationens opgaver og møder (Fortsættes på side 6)

6 Side side 6 (Fortsat fra side 5) Dokumentation af systemet Vækstgruppeforløb 3. Mandag den 9. marts 2008 kl Tema Arbejdsmiljøopgaver Sikkerhedsorganisationens opgaver og kompetencer Sikkerhedsgruppens opgaver, ansvars og kompetencer Dokumentation af arbejdsmiljøindsatsen 4. Mandag den 6. april 2008 kl Tema Arbejdsmiljøopgaver Arbejdspladsvurdering / APV og sygefravær Anmeldelse af arbejdsskader og tæt på hændelser Arbejdsmiljøgennemgang Dokumentation af arbejdsmiljøindsatsen 5. Mandag den 4. maj 2008 kl Tema Udvikling af arbejdsmiljøindsatsen Arbejdsmiljøpolitik, målsætninger, mål og handlingsplaner Den forebyggende arbejdsmiljøindsats hvordan Risikostyring 6. Mandag den 25. maj 2008 kl Tema Arbejdsmiljøredegørelsen Indhold og opbygning Deltageren vil igennem forløbet få mulighed for at arbejde med opgaver, relateret til egen virksomhed. Efter vækstgruppeforløbet har de deltagende virksomheder et grundigt kendskab til arbejdsmiljøarbejdet, ligesom hver virksomhed vil have udviklet grundstrukturen i ledelsesarbejder i egen virksomhed. Tilmeldingsfrist er senest den 2. januar 2009 Spørgsmål kan rettes til Bo Jonø Telefon Kom og vær med!!!

7 Side side 7 Vi har planer om, at lave en folder henvendt til landbruget og deres samarbejdspartner. Vi er i gang med, at lave et spørgeskema til indsamling af oplysninger til vores landbrugsfolder og regner med, at kunne tage ud og lave interviewene i januar/februar. Hver landmand får hver 2 sider i folderen, som I selv kan disponere over. Man kan enten vælge at bruge begge sider til tekst, eller kun tekst på den ene, mens man f.eks. har et billede af gården på den anden. I får selvfølgelig tilsendt udkastet til godkendelse, inden det sendes til trykkeriet. Landbrugsrelaterede virksomheder, såsom Danish Crown, Naturmælk m.m. vil få 1 side hver, som de kan disponere over. Her kan de fortælle om deres indtryk af og erfaringer m.m. med at lave en miljøredegørelse. Landbrugsorganisationerne vil ligeledes få plads i folderen. Hver organisation vil få 1 side, som de selv kan indrette efter eget ønske. Hvor tema og fokus er på landbruget og miljøet. GNS s medlemskommuner har også mulighed for at præsentere dem i folderen med en side til hver. Landbrugsfolder GNS sekretariatet vil i folderen fortælle generelt om landbrugsredegørelseskonceptet, og hvad GNS kan gøre for det enkelte medlem, både under skrivningen af den først miljøredegørelse og den videre opfølgning. Folderen skal være med til at præsentere de landbrug og deres samarbejdspartner, der er medlem af GNS og beskrive deres erfaringer. Folderen skal være færdig og kunne udleveres i forbindelse med vores 10 års jubilæum til foråret Hvis du er interesseret i at, fortælle om dit miljøarbejde, er du mere end velkomne til at, ringe eller skrive til os. Dette kan gøres på telefon eller

8 Side 8

9 side Side 99 Medlemmer af GRØNT NETVÆRK SØNDERJYLLAND pr. 1. september 2008 A-medlemmer: Abena A/S Affaldsselskab Vest AGRAMKOW Fluid Systems A/S Alcumatic A/S Arkil A/S Avnbølgård (landbrug) BASF Construction Chemicals Denmark A/S BHJ A/S Protein Foods Brdr. Hartmann A/S CLIP Renserierne ApS Danfoss A/S Nordborg Danfoss Drives A/S Danish Crown, Blans Danish Crown, Skærbæk Danish Crown, Vojens Dansk Affald A/S DONG Energy, Enstedværket DONG Energy, Haderslev Kraftvarmeværk ECCO Sko A/S Gerrebæk (landbrug) Herslevgaard (landbrug) H.N.H. Andersen Maskinfabrik A/S Hostrupgård (landbrug) Hydro Aluminium Structures Hydro Aluminium Tønder A/S Højbjerg Maskinfabrik A/S I/S Alssund Affald Kaas Autolakering ApS Langmose Landbrug Lesjöfors A/S L. H. Engel Møbelfabrik I/S Lilli s Havneservice ApS LM Glasfiber A/S Lærkegården (landbrug) Meldgaard MILJØ A/S Müller Gas Equipment A/S Naturmælk Amba Rangstrupvej 5 (landbrug) Rens Dambrug ApS Rose Poultry Rømø Havn Sauer-Danfoss A/S Sydvest Energi Teknik A/S Sønderborg Fornikling A/S Sønderborg Kraftvarmeværk Sygehus Sønderjylland, Haderslev Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Sygehus Sønderjylland, Tønder Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Sønderjysk Undervognscenter Tornager (landbrug) Tornbjerggård (landbrug) Uniscrap A/S Wollesgaard (landbrug) Østergård (landbrug) Aabenraa Fjernvarme Aabenraa Havn B-medlemmer: Aabenraa Kommune Sønderborg Kommune Tønder Kommune C-medlemmer: AM-Gruppen A/S ARBEJDSMILJØEksperten Arbejdstilsynet BVQI Denmark A/S Esbensen Rådgivende Ingeniører Hærens Sergentskole, Sønderborg ITD International Transport Danmark JobLiv Danmark A/S Klaas-Puul Danmark A/S LandboSyd LHN Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig OJ Electronics 3F Aabenraa

10 Side side side En rigtig glædelig Jul & godt nytår Grønt Netværk Sønderjylland vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og godt nytår. Det nye år vil bl.a. blive præget af GNS s 10 års jubilæum, gåhjem-møder med fokus på energi & klima tiltag, vækstgruppeforløb indenfor arbejdsmiljø samt tiltag for at fremme miljøredegørelseskonceptet. Tak for det forgangne år.

11 Side 11 Sekretariat Plantagevej 4, Bov 6330 Padborg Tlf.: Mail: Lydia Nansen Mikael Nielsen Christina Ryge Petersen Produktion Grønt Netværk Sønderjylland Ide-bank Ideer til nye aktiviteter, projekter og informationsmaterialer m.m. modtages gerne via eller telefon. Det kan være et ønske om at afdække et informationsbehov hos medlemmerne eller ideer til medlemshvervning. Alle ønsker og ideer modtages gerne af sekretariatet. Intern konkurrence Der udleveres 2 flasker vin med GNS logo til et medlem, der er med til at hverve et nyt medlem. Hjælp os til at blive bedre! Bestyrelsen i Grønt Netværk Sønderjylland Formand Bjarne Westerberg, Kvalitets og miljøchef, Danfoss A/S Næstformand Thorkild Fink, Gdr., Østergård Poul Lehn Rasmussen, BASF Construction Chemicals Denmark A/S Bo Jonø, Sygehus Sønderjylland Jørn Rørbæk, Direktør, I/S Alssund Affald Charlotte Engelbrecht, Sønderborg Kommune Erwin Andresen, Aabenraa Kommune Hans L. Hansen, Tønder Kommune Bent Madsen, Direktør, AM-Gruppen A/S Grønne indkøb??? Hjælp!!! Hvad skal der til, for at du/i køber grønt ind f.eks. papir, it, transport/biler og bygninger (vedligeholdelse og nybyggeri)?? - send en mail til Fastlagte aktiviteter i GRØNT NETVÆRK SØNDERJYLLAND 12. januar 2009 Vækstgruppeforløb starter Februar 2009 Foråret Nyhedsbrev 10 års jubilæum i Grønt Netværk Sønderjylland Næste nyhedsbrev Næste nyhedsbrev forventes at udkomme i december Deadline for indlæg er den. 1. Februar Alle medlemmer er velkomne til at kontakte sekretariatet med forslag til indlæg, gode idéer eller gode erfaringer, der ønskes videregivet.

gronet Nyhedsbrev Maj 2015 Indhold

gronet Nyhedsbrev Maj 2015 Indhold gronet Nyhedsbrev Maj 2015 Kort om nyhedsbrevet Med maj udgaven af vores nyhedsbrev kan du holde dig opdateret på, hvad der rører sig i netværket. gronet har afholdt generalforsamling d. 14. april hvor

Læs mere

Indhold. Forord. Med dette jule nyhedsbrev vil vi gerne opsummere året 2014.

Indhold. Forord. Med dette jule nyhedsbrev vil vi gerne opsummere året 2014. Forord Med dette jule nyhedsbrev vil vi gerne opsummere året 2014. Med dette nyhedsbrev byder vi alle gronet medlemmer velkommen indenfor i den kolde og mørke vintertid. Hos gronet har vi brugt efteråret

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie nr. 21 april 2012 middelfart erhvervscenter Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie + Virksomhedsportræt + Golfdag + Nye cafémøder

Læs mere

Indhold. Forord. Kære medlem af gronet. Nye medlemmers. 2. Aktuelt i gronet

Indhold. Forord. Kære medlem af gronet. Nye medlemmers. 2. Aktuelt i gronet Forord Kære medlem af gronet Så er der lidt nyt til jer. Den største nyhed er denne gang er at Sønderborg Kommune genindtræder som medlem af gronet. Tre af de fire sønderjyske kommuner bakker nu op om

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

Månedsskrift for Fontænehuset Frederikshavn

Månedsskrift for Fontænehuset Frederikshavn Nr. 2, oktober 2011 Årgang 1 Månedsskrift for Fontænehuset Frederikshavn 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Leder S. 3 Fonden og repræsentantskabet S. 4 Frokost og informationsmøder S. 5 Indsamling for red barnet S.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2015 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Lone Meng Kursusadministration/bogholderi lme@qmsconsult.dk

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Demokrati kræver dialog

Demokrati kræver dialog I n d h o l d LO går for alvor på nettet - side 2 Som led i arbejdet med en ny informationsstrategi er LO nu klar til at præsentere en ny, udvidet hjemmeside - Samtidig er der premiere på et nyt debat-magasin,

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet.

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet. Sjov i afdelingen Bladet der dækker det væsentlige 40. Årgang nr. 2-2013 Jensen kommer op til lægen klædt ud som Napoleon. Doktor, De må tage en snak med min kone, hun går rundt og tror, hun er fru Jensen

Læs mere