Side 6: Elev ved domstolene: Man kan lidt af det hele

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 6: Elev ved domstolene: Man kan lidt af det hele"

Transkript

1 # 11 SEPT 2012 Magasin for Danmarks Domstole Side 6: Elev ved domstolene: Man kan lidt af det hele Danmarks Domstole har omkring 100 kontorelever, som i løbet af to år kommer ud i næsten alle afkroge af domstolene. En af dem er Mads Jespersen. 3 Mål og værdier: Tydelige krav skaber rene linjer i Kriminalforsorgen 12 Domstolenes møde med folket 14 Den Særlige Klageret: En ventil for retfærdigheden 20 Når jurister og matematikere støder sammen 23 JFS-siden 24 Kort Nyt

2 2 RETTEN RUNDT # 11 LEDER VÆRN OM VÆRDIERNE De nye mål og værdier for Danmarks Domstole venter lige om hjørnet, og det er alle medarbejderes opgave og ansvar, at ord bliver omsat til handling, så domstolene stadig kan bryste sig af stærke og stabile værdier. Fire måneder kan jeg nu tælle i rollen som direktør for Danmarks Domstole. I den, dog stadig relativt korte, tid er jeg blevet klogere på domstolene på flere måder. Jeg har besøgt retter rundt om i landet og talt med medarbejdere og ledere, alt imens dagligdagen som direktør er begyndt at indfinde sig. Jeg er kommet ind i organisationen så at sige, og jeg har efterhånden dannet mig et indtryk af Danmarks Domstole. Danmarks Domstole er mange ting det er god service til borgerne, det er effektivitet på arbejdspladsen og ikke mindst en afgørende kvalitet i samfundet. Men noget af det, der især har bidt sig fast i mit møde med domstolene, er den stolthed, der bor i medarbejderne. Det er en værnen om værdierne. Danmarks Domstole er en organisation med stærke og vigtige værdier, og det mærker man tydeligt, når snakken falder på netop balancen mellem effektivitet, kvalitet og service. Derfor er det også afgørende, at vi nu holder vores værdier op imod nye tider, nye strukturer og nye tendenser og gør klar til at se dem i et nyt lys. Men uden at vi glemmer det essentielle i vores arbejde. Det er denne proces, domstolene har været igennem den seneste tid med vores mål- og værdiprojekt. Vi har debatteret, vi har overvejet, vi har spurgt, vi har fået svar, og bestyrelsen har nu truffet den endelige beslutning om, hvordan Danmarks Domstoles mål og værdier frem til 2018 bør se ud. Projektet, der skal sætte retningen for Danmarks Domstoles udvikling fremover, er ved at nå sin ende. Og så alligevel slet ikke! For det er først nu, det virkelig går i gang. Når de nye mål og værdier lanceres 1. oktober, be- gynder det egentlige arbejde. Det er nu, at værdierne og målene skal vokse sig større end blot ord på et stykke papir. Det er nu, de skal omsættes til praksis, så de kan blive en del af vores dagligdag og komme til udtryk i vores møde med omverdenen. Der vil den næste tid kunne opleves en række tiltag i den forbindelse, lige fra stormøder og artikler, som her i dette nummer af Retten Rundt, til videoer og tryksager. Men uanset dette er det alle medarbejdere i domstolenes ansvar at tage det nye værdisæt til sig og forholde sig til værdierne ud fra egen situation. For kun på den måde kan vi fortsætte med at have stærke værdier i Danmarks Domstole men i et nyt og nutidigt lys. Charlotte Münter, direktør INDHOLD Tydelige krav skaber rene linjer i Kriminalforsorgen Elev ved domstolene: Man kan lidt af det hele Domstolenes møde med folket Den Særlige Klageret: En ventil for retfærdigheden Når matematikere og jurister støder sammen JFS-siden...23 Kort Nyt Næste nummer af RETTEN RUNDT udkommer medio december Forsiden: Mads Jespersen, Retten i Kolding Foto: Kristian Brasen, Zandra Damsgaard, Mikkel Østergaard Fonden for Velfærdsteknologi, Højesteret og Retten i Kolding Tidsskrift for ca ansatte ved domstolene, i Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen samt interesserede brugere. Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade København K Telefon Telefax Ansvarlig iflg.medieansvarsloven: Direktør Charlotte Münter Redaktør: Louise Hagemann Redaktionsgruppe: Mai Ahlberg, Retten i Glostrup, Karsten Rifbjerg Erichsen, Retten i Hillerød, Ulla Otken, Retten på Frederiksberg, Ellen Busck Porsbo, Østre Landsret Design og layout: Boje Mobeck, Oplag 3.150

3 TYDELIGE KRAV SKABER RENE LINJER I KRIMINALFORSORGEN RETTEN RUNDT # 11 3 HVEM ER VI? HVAD SKAL VI VÆRE GODE TIL? MÅL OG VÆRDIER TYDELIGE KRAV SKABER RENE LINJER I KRIMINALFORSORGEN Da Kriminalforsorgens medarbejdere for tre år siden rettede blikket indad og stillede sig selv spørgsmålene hvem er vi? og hvad skal vi være gode til?, blev værdierne formuleret som et sæt medarbejderkrav. Det skaber rene linjer. Af freelancejournalist Ally Larsen De kalder det godt nok ikke værdier, men medarbejderkrav i Kriminalforsorgen, men meningen er den samme, som når vi i domstolene til oktober tager hul på snakken om de nye mål og værdier: Gennem en række korte formuleringer af, hvad man som medarbejder skal huske på, og hvordan man bør handle, har Kriminalforsorgen udstukket en fælles retning for, hvordan den enkelte medarbejder og organisationen som helhed skal udvikle sig. Vi byggede på en succes med krav til ledere om god ledelse. Det skabte et fælles sprog og en fælles ramme, så det mente vi var fornuftigt at brede ud til, at også medarbejdere skulle leve op til bestemte krav, siger HR-udviklingskonsulent Anne Larsen fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, som understreger, at der ikke er tale om en facitliste eller et redskab til at afskedige nogen, men om et dialogværktøj. At kalde det krav er helt bevidst. Vi ønsker at være direkte, så vi vil ikke pakke det ind. Det betyder ikke, at man skal være et supermenneske fra starten, blot at man skal være villig til at arbejde med sig selv, fortæller Anne Larsen. En stemme til alle Ligesom Danmarks Domstole har været igennem en proces, hvor vi har gransket vores rolle, mål og værdier, var Kriminalforsorgen for tre år siden igennem en proces, hvor medarbejdere fra alle dele af organisationen kom med indspark til, hvad der karakteriserer arbejdet i Kriminalforsorgen, og hvad man skal være god til som medarbejder. Det kom der en liste med otte medarbejderkrav ud af. Alle 5000 medarbejdere på tværs af niveau og tjenestested lige fra fængselsbetjente i Nordjylland til socialrådgivere på Bornholm blev spurgt, hvad de mente, vi var gode til, når vi er rigtig gode til vores arbejde, og hvad vi skal være gode til for at kunne balancere mellem det hårde og det bløde, som er vores fælles værdi, fortæller HR-udviklingskonsulent Anne Larsen. Via en knap på intranettet løb der mange bud ind, som efter

4 4 RETTEN RUNDT # 11 TYDELIGE KRAV SKABER RENE LINJER I KRIMINALFORSORGEN DU SKAL HVAD SKAL VI VÆRE GODE TIL? MESTRE DIT HVEM ER VI? FAG DU SKAL VÆRE ENGAGERET HVAD SKAL VI VÆRE GODE TIL? DU SKAL TAGE ANSVAR DU SKAL RESPEKTERE BESLUTNINGER DU SKAL KOMMUNIKERE HVAD SKAL VI VÆRE GODE TIL? ORDENTLIGT DU SKAL TÆNKE PÅ TVÆRS AF HELE KRIMINALFORSORGEN DU SKAL SÆTTE DIG I ANDRES STED HVEM ER VI? HVEM ER VI? HVAD SKAL VI VÆRE GODE TIL? DU SKAL SAMARBEJDE Kriminalforsorgens otte medarbejderkrav udstikker en fælles retning for, hvordan den enkelte medarbejder og organisationen som helhed skal udvikle sig.

5 TYDELIGE KRAV SKABER RENE LINJER I KRIMINALFORSORGEN RETTEN RUNDT # 11 5 en proces blev opsummeret i de otte krav, som siden 2009 har været fælles for alle. De otte krav er formuleret i en 40 siders e-bog med små historier, som giver et indblik i medarbejdernes råderum, for i en travl hverdag med pludseligt opståede situationer skal man kunne reagere hurtigt og beslutte, hvad der er bedst at gøre lige nu. Fælles sprog giver klare forventninger Mik Grüning, som de seneste tre år har været vicefængselsinspektør i Statsfængslet ved Horserød, er glad for de klare rammer, som medarbejderkravene udstikker. Før var det i udstrakt grad forskellige krav, der blev formuleret til hver enkelt medarbejder, fordi vi forklarede det ud fra vores egne ord. Nu taler vi ud fra en klar ramme, og det betyder for medarbejderne, at det er de samme krav, de bliver mødt med. Og når forventningerne fra mig til medarbejderne er tydelige, er det lettere at leve op til kravene. Det skaber tryghed. Og når forventningerne fra mig til medarbejderne er tydelige, er det lettere at leve op til kravene. Det skaber tryghed. Mik Grüning, vicefængselsinspektør i Statsfængslet ved Horserød Tillid på tapetet Netop tryghed og tillid hænger sammen, og tillid har været et af kardinalpunkterne for HR-udviklingskonsulenterne. Vi arbejder med kriminelle, så der er udpræget mistillid omkring os, og det er hårdt og smitter af. Derfor vil vi gerne styrke tilliden til hinanden, siger Anne Larsen. Trivselsmålinger viste, at Kriminalforsorgen lå lavere end danske arbejdspladser i gennemsnit, når det handlede om tillid, så derfor er det et overordnet mål at få tilliden mellem ledere og medarbejdere og kolleger imellem op. Og tilliden er steget lidt fra , blandt andet på grund af trivselsdage, møder, dialogprocesser og et udviklingsprojekt på ti tjenestesteder. Men tillidsopbygning tager tid det er et langt og sejt træk, siger Anne Larsen. Mik Grüning supplerer: Tillid er noget, man gør sig fortjent til, og vi fokuserer meget på at skabe et godt arbejdsmiljø her på min arbejdsplads. Men jeg ved godt, at jeg kan tabe flere års opbygning igen, hvis noget alvorligt går galt imellem mig og en gruppe medarbejdere, så det kræver et vedvarende fokus fra ledelsens side. Medarbejderkrav tilpasses alle jobs Faktisk startede hele processen med medarbejderkravene på en ledercamp i 2006 med et ønske om at få foldet forventningerne mere ud. Det resulterede i otte klare krav til lederne for at gøre det lettere for den enkelte leder at forstå, hvad han/hun skal gøre og skal kunne for at være en god leder. I 2009 stødte en bog til med historier hentet fra dagligdagen, som lederne kunne se sig selv i, og som var krydret med praktiske råd til at løse konkrete situationer. De forskellige jobtyper i Kriminalforsorgen stiller forskellige krav, så otte ens krav til medarbejderne betyder ikke, at alle skal gøre det samme. Derfor var der behov for at skræddersy kravene, alt efter hvilke roller medarbejderne varetager. Nu har Kriminalforsorgen så udviklet kompetenceprofiler til hver af de otte største medarbejdergrupper, og alt i alt går det fremad med klarheden over egen rolle og råderum, viser målingerne. Som en ekstra krølle er ledelseskvaliteten på to år vurderet markant højere, samtidig med at mobningen er faldet tilsvarende. Helt ind i MUSen Medarbejderkravene står ikke bare hengemt i et dokument på en støvet hylde rundt omkring i fængsler og arresthuse. De er blandt andet kommet ind i MUS-samtalerne. Sidste år skulle hver medarbejder og leder i Statsfængslet ved Horserød tage to medarbejderkrav med til MUS-samtalen, som kendetegnede medarbejderen positivt eller negativt, og fortælle, hvorfor valget faldt på dem. Ofte var det de samme krav, vi havde taget med, men af forskellige årsager. Det var sjovt og lærerigt. Enkelte samtaler var uden overlap og kunne undre umiddelbart, men når begrundelserne kom frem, åbnede det begge parters øjne. Det var virkelig godt og interessant, fordi det jo blev klart, hvorfor medarbejder og leder hver især valgte, som de gjorde, bemærker Mik Grüning. Ligesom i Kriminalforsorgen er det også hensigten, at domstolenes nye mål og værdier skal indarbejdes i MUS-konceptet. Derudover vil domstolenes ansatte også støde på målene og værdierne i konkrete projekter, kursustilbud, personalepolitikker og strategi- og handlingsplaner. Det skal alt sammen understøtte det store arbejde med at løfte de flotte ord op fra papiret og ind i det daglige arbejde ved retterne. Domstolenes mål og værdier: Hvad så nu? Den 1. oktober lanceres domstolenes nye mål og værdisæt. Det sker ved, at den nye mål- og værdibog udkommer, og der forhåbentligt mange steder i landet vil blive holdt stormøder, hvor det nye mål- og værdigrundlag præsenteres og får nogle ord med på vejen. I oktober og november er det meningen, at debatten om, hvordan vi får indarbejdet mål og værdier i det daglige arbejde, tages op på lokale afdelingsmøder så tæt som muligt på den virkelighed, hvor værdierne skal leve i det daglige. Mål- og værdidebatten vil blive taget op med en række forskellige initiativer både centralt og lokalt, ikke bare i 2012 og 2013, men helt frem til 2018.

6 ELEV VED DOMSTOLENE: MAN KAN LIDT AF DET HELE

7 ELEV VED DOMSTOLENE: MAN KAN LIDT AF DET HELE RETTEN RUNDT # 11 7 Danmarks Domstole har omkring 100 kontorelever, som i løbet af to år kommer ud i næsten alle afkroge af domstolene. En af dem er Mads Jespersen. Af pressemedarbejder Zandra Damsgaard, Domstolsstyrelsen I et krus står en flok sylespidse blyanter klar til brug. Ja, jeg spidsede lige 50 her til morgen. Det nytter jo ikke noget, at der ligger sådan nogle flade nogle inde i retssalene, forklarer Mads Jespersen. Han er halvvejs i sin uddannelse som kontorelev ved Retten i Kolding og har fra første dag lavet meget andet end at spidse blyanter! Efter handelsskoleeksamen aftjente Mads Jespersen sin værnepligt og arbejdede efterfølgende som rejseguide, da et stillingsopslag fra Danmarks Domstole fangede hans opmærksomhed og gav næring til planen om at skifte de sydlige himmelstrøg ud med Danmark og hjembyen Kolding. Jeg har altid været interesseret i samfundet og i, hvordan det virker, så det lød spændende. Jeg sendte en ansøgning og blev godt nok lidt overrasket over, at man skulle til optagelsesprøve inden selve samtalen. Men det gik jo fint, og jeg startede i september sidste år, fortæller han. der er brug for det. Når de er pressede i en anden afdeling, og jeg bliver spurgt, siger jeg gerne ja. Når Mads Jespersen i september 2013 som færdiguddannet kan kalde sig kontorfuldmægtig, har han været omkring samtlige rettens afdelinger: fogedretten, skifteretten, strafferetten og civilretten samt administrationen og informationen. I hver afdeling har man som elev en oplæringsansvarlig, og herudover har den enkelte ret en overordnet uddannelsesvejleder. Jeg kan navnene på alle medarbejdere nu, og det er jo fordi, man som elev kommer rundt i alle afdelinger og møder alle. Man kan lidt af det hele, og det betyder også, at man kan træde til, hvor der er brug for det. Mads Jespersen, elev ved Retten i Kolding den anden nye elev vist rundt i afdelingerne og fik hver en uddannelsesplan for hele elevtiden. Og så fik Mads Jespersen en plads i skifteretten. Jeg startede med de døde. Med at registrere dødsanmeldelser. Det var lidt mærkeligt i begyndelsen, men man lærer det hurtigt, og man kan jo altid spørge sine kolleger til råds. Og efter et stykke tid tør man også tage telefonen. I skifteretten oplevede han at komme helt tæt på rettens brugere, både i telefonen og i forbindelse med personlige møder: I skifteretten taler man meget med borgerne. Folk ringer ofte og spørger, hvad der skal ske, for de fleste har jo ikke prøvet det før. Man skal være forberedt på, at folk er kede af det måske har de mistet nogen eller er gået konkurs. Man kommer meget tæt på. I begyndelsen var jeg glad for, at jeg var elev og kunne sende tingene videre, men man får en distance til det, når først man har siddet med 30 af den slags sager. Kan navnene på alle Det kræver ikke et længere ophold i den splinternye retsbygning i Kolding at blive klar over, at den 23-årige elev er både vellidt og værdsat blandt rettens knap 75 medarbejdere. Det skyldes, mener han selv, at han er gået til arbejdet og kollegerne med et åbent sind og lyst til at lære. Jeg kan navnene på alle medarbejdere nu, og det er jo fordi, man som elev kommer rundt i alle afdelinger og møder alle. Man kan lidt af det hele, og det betyder også, at man kan træde til, hvor Det hele virker meget svært til at starte med, og folk har arbejdet her i 10, år. De kan deres ting, og man tænker jo på, om man vil kunne leve op til det. Det er selvfølgelig lidt specielt at starte som ny, og man holder sig måske lidt udenfor, indtil man finder ud af, hvordan man passer ind. Det gælder sådan set for hver ny afdeling, man starter i, men efter en uge har man som regel fundet sin plads. Startede med de døde På deres første dag i retten blev han og Planlægger for dommerne Sidenhen kom Mads Jespersen i fogedretten, hvor han for alvor lærte at holde mange bolde i luften: I fogedretten går det helt vildt stærkt. Man sidder med én sag på skærmen, mens man taler med en borger om en anden i telefonen. Og kommer man bagud, er der flere, som ringer, for så vil de jo høre, hvad der sker med deres sager! Så hvis man er langsom, får man endnu mere travlt. Der er en del tastearbejde, og selvom det ikke tager ret lang tid, kan man næsten komme til at glemme det, fordi

8 8 RETTEN RUNDT #11 ELEV VED DOMSTOLENE: MAN KAN LIDT AF DET HELE det ikke rigtigt føles som at arbejde med sagen. Men det skal jo gøres. For tiden sidder Mads Jespersen i strafferetten og berammer retsmøder, taler med politi og advokater og opdaterer sager i domstolenes it-systemer med tidspunkter, parter og domme. Det her med advokater og dommere har for mig altid virket sådan lidt ophøjet, så det er sjovt at være med til at planlægge deres retssager. Og det er jo spændende for en på min alder at sidde og se, hvad andre på min alder går og laver ude i samfundet. Det ser man virkelig i strafferetten. Ikke alle banditter Selvom arbejdet som kontorelev i sagens natur fortrinsvis foregår ved skrivebordet, står man også sommetider ansigt til ansigt med borgerne, både i informationen, hvor alle rettens brugere modtages, og i forbindelse med retsmøder. Man skal bare presse på for at komme til at se retsmøder. Det giver et godt indblik, og det er rart at vide, hvordan tingene er foregået, når man skal sidde og skrive om dem. Jeg har overværet nogle retssager og er ret overrasket over, hvor afslappet det foregår. Man har jo kun sin viden om det fra fjernsynet, så det er interessant at se, hvordan det foregår i virkeligheden. Man skal også lige vænne sig til at skulle rejse sig for dommerne og sådan noget, siger Mads Jespersen. Man skal være forberedt på, at folk er kede af det måske har de mistet nogen eller er gået konkurs. Man kommer meget tæt på. Mads Jespersen Mødet med menneskene bag sagerne har gjort indtryk og sat tingene lidt i perspektiv: Man skal minde sig selv om ikke at skære alle over en kam. De er ikke alle sammen nogle banditter mange har bare glemt at betale en regning, og de fleste sager bliver aldrig til noget, fordi folk finder ud af at få betalt. Hverdagene er aldrig ens I en byret sker der hele tiden noget, og det var en af hovedårsagerne til, at Mads Jespersen valgte at tilbringe to år som elev netop ved domstolene. Hverdagene er aldrig ens, og der er helt nye udfordringer i hver afdeling. Man kommer rundt i alle afdelinger og får prøvet en masse forskelligt og mødt en masse forskellige mennesker. Og så får man ansvar, siger han med eftertryk. Arbejdet ved domstolene er også noget, der vækker nysgerrighed blandt venner og familie: Folk stiller jo en masse spørgsmål om ting, de læser i avisen, og jeg kan ikke svare på ret meget af det! Heroppe ved vi jo ikke altid, hvad der foregår nede i retssalene pludselig ser man måske bare, at der er fyldt med politi og journalister udenfor.

9 Man skal minde sig selv om ikke at skære alle over en kam. De er ikke alle sammen nogle banditter mange har bare glemt at betale en regning, og de fleste sager bliver aldrig til noget, fordi folk finder ud af at få betalt. ELEV VED DOMSTOLENE: MAN KAN LIDT AF DET HELE RETTEN RUNDT # 11 9

10 10 RETTEN RUNDT # 11 ELEV VED DOMSTOLENE: MAN KAN LIDT AF DET HELE Ikke kun domstole Den to år lange elevtid er afbrudt af skoleforløb á en til fire ugers varighed. Her lærer elever inden for det offentlige blandt andet om arbejdsmarkedsforhold, velfærdsstaten, sagsbehandling, forvaltning, kommunikation og it. Når man er på skole, er det sammen med alle mulige elever inden for det offentlige: kommunerne, SKAT, politiet, Arbejdstilsynet og så videre. Det er offentlig administration helt bredt, og det kan godt være lidt en overraskelse, at det ikke kun handler om domstolene. I min klasse er vi tre fra domstolene de to andre er fra Retten i Horsens. lidt på afstand, at der hele tiden er noget nyt i vente. Han er dog ikke i tvivl om, hvad der betyder mest for ham i arbejdet ved domstolene: At jeg gør et godt stykke arbejde og bliver anerkendt for det, lyder det uden tøven. Hverdagene er aldrig ens, og der er helt nye udfordringer i hver afdeling. Man kommer rundt i alle afdelinger og får prøvet en masse forskelligt og mødt en masse forskellige mennesker. Og så får man ansvar. Mads Jespersen Mads Jespersen er elevernes repræsentant i domstolenes elevudvalg og har herigennem indflydelse på både de faglige og de sociale aspekter af uddannelsen. Elev ved domstolene Der er på landsplan cirka 100 elever ved domstolene, de fleste kvinder Antallet af elever reguleres af Finansministeriets kvoter administrativt ansatte, udarbejder efter Domstolsstyrelsens skabelon Danmark er det eneste land, der har kontorelever ved domstolene Altid noget nyt i vente Om det efter endt uddannelse bliver til en karriere ved domstolene, ved Mads Jespersen endnu ikke. Der er et helt år til, og der sker så meget hele tiden, at det er svært at tænke så langt frem. Men jobsituationen er jo ikke ret god, så jeg kunne nu godt forestille mig at læse videre. Måske jura. Jeg kunne også sagtens forestille mig at arbejde ved domstolene, men jeg har jo slet ikke set alt endnu. Det næste, man skal lave, er måske endnu mere spændende. Det holder fremtidsbekymringerne Domstolseleverne er typisk mellem 19 og 22 år gamle, men der er også enkelte ældre elever Hvert år i september begynder et nyt hold elever; i år er der cirka 45 nye ansigter i retterne og i Domstolsstyrelsen Alle elever får en uddannelsesplan, som retternes uddannelsesansvarlige, typisk afdelingsledere eller Som elev ved domstolene har man mulighed for en måneds udvekslingsophold i udlandet Domstolselever er ikke garanteret ansættelse efter endt uddannelse, men når domstolene rekrutterer, er en stor del af nyansættelserne egne elever. Flere tidligere domstolselever bliver ligeledes ansat ved politiet eller læser videre, eksempelvis på jurastudiet

11 ELEV VED DOMSTOLENE: MAN KAN LIDT AF DET HELE RETTEN RUNDT # EN DEL AF FÆLLESSKABET Elever ved domstolene bliver hurtigt en integreret del af medarbejderstaben og har gennem elevudvalget mulighed for at påvirke deres egen dagligdag. Samtidig med at man som elev altid kan spørge sine kolleger til råds, får man ved domstolene et stort selvstændigt ansvar. Undervejs i uddannelsen og i forbindelse med skoleperioderne opdager de fleste, at de ved domstolene har og kan få et rigtigt stort ansvar. I og med at man som elev skal rundt i flere forskellige afdelinger, bliver man generalist snarere end specialist, og det er en stor fordel i forhold til at få job bagefter, forklarer Lars F. Hansen, der er kontorfuldmægtig i Domstolsstyrelsen og formand for elevudvalget. Mads Jespersen fra Retten i Kolding er glad for både ansvaret og muligheden for selv at prøve sig frem, samtidig med at der altid er erfaren kollega at vende tingene med. Der er selvfølgelig forskel på elever, og nogen vil helst have en til at kigge dem over skulderen, men jeg kan godt lide at prøve mig frem og få en kollega til at tjekke det igennem bagefter. Og når man begynder at lære sine kolleger og deres forskellige kompetencer at kende, spørger man jo bare dem til råds hver især, fortæller han. Står selv for kontakten Det er også med sine nærmeste kolleger, at Mads Jespersen spiser frokost og diskuterer løst og fast. Her i retten er de gode til at samle folk om arrangementer. Vi har for eksempel haft et foredrag for alle medarbejdere om arbejdsglæde. Det er sjovt som elev at være med til den slags, og man føler sig som en del af fællesskabet. De øvrige domstolselever ser Mads Jespersen imidlertid ikke ret meget til. Ud over at samles til obligatoriske seminarer to Undervejs i uddannelsen og i forbindelse med skoleperioderne opdager de fleste, at de ved domstolene har og kan få et rigtigt stort ansvar. I og med at man som elev skal rundt i flere forskellige afdelinger, bliver man generalist snarere end specialist, og det er en stor fordel i forhold til at få job bagefter. gange i løbet af elevtiden og måske et fagforeningsarrangement i ny og næ, står eleverne selv for den indbyrdes kontakt. Det er svært at samle folk. Vi har en elevportal på intranettet, men den bliver ikke rigtigt brugt, og det er noget, jeg godt kunne tænke mig, at elevudvalget laver om på, siger Mads Jespersen. Taler elevernes sag Elevudvalget har til opgave at ensrette og udvikle domstolselevernes uddannelse, og domstolenes cirka 100 elever har i sommer valgt Mads Jespersen til det næste års tid at tale deres sag i udvalget. Han har hidtil deltaget i et enkelt udvalgsmøde, hvor blandt andet sygefravær var på dagsordenen. Eleverne er blandt dem, der har mest sygefravær, og man taler meget om, at det handler om manglende ansvarsfølelse. Men det kan også hænge sammen med, at man som elev ikke har nogen feriedage, fra man starter, og til det nye ferieår begynder. Det kigger rådet på nu, fortæller elevrepræsentanten. Foruden elevrepræsentanten består elevudvalget af repræsentanter for HK, Domstolenes Tjenestemandsforening, Den Danske Dommerforening og for de uddannelsesansvarlige ved retterne samt af en administrationschef, en underviser, en sekretær og formand Lars F. Hansen fra Domstolsstyrelsen. Elevseminarer Alle domstolselever kommer på et fælles seminar både på deres 1. og 2. år. Fra 2013 vil der ligeledes være et midtvejsseminar På 1.-årsseminaret får nye elever information om organisationen og sagsområderne samt gode råd fra de nuværende elever, og der laves forskellige øvelser På 2.-årsseminaret er temaerne hovedsagligt jobmuligheder og evaluering af uddannelsen Midtvejsseminaret kommer til at omhandle elevernes afsluttende fagprøve

12 12 RETTEN RUNDT #11 DOMSTOLENES MØDE MED FOLKET DOMSTOLENES MØDE MED FOLKET Retsmøder og skrivelser var i fire dage skiftet ud med en afslappet snak om dette og hint på en solbeskinnet havn, da domstolene i sommer var til folkemøde på Bornholm. Af pressemedarbejder Zandra Damsgaard, Domstolsstyrelsen De fleste danskeres møde med domstolene er præget af alvor. På Bornholm flyttede mødet med domstolene imidlertid denne sommer for en stund fra retsbygningen og ud i et telt på havnen i nordbornholmske Allinge. Her deltog Retten på Bornholm ligesom 280 andre instanser, organisationer, virksomheder og politiske partier i Folkemødet på Bornholm en politisk demokratifestival, som i år blev afviklet for anden gang. Næsten danskere lagde den juni vejen forbi, og en del af dem kiggede også indenfor i domstolsteltet, der var bemandet med jurister og kontorfuldmægtige fra Retten på Bornholm. Tanken var at synliggøre domstolene mere, navnlig for den store del af befolkningen, der aldrig eller kun sjældent har noget at gøre med domstolene, og hvis viden om domstolene begrænser sig til hverdagens til tider unuancerede pressedækning af domstolenes arbejde, fortæller retspræsident Henrik Engell Rhod. Fiktiv retssag et tilløbsstykke Rettens medarbejdere besvarede praktiske spørgsmål, uddelte brochurer og småsnakkede med de besøgende, men de store trækplastre var de arrangementer, som var blevet stablet på benene i samarbejde med Dommerforeningen og Advokatrådet. Dommerforeningens formand Mikael Sjöberg deltog sammen med justitsminister Morten Bødskov (S), MF Søren Pind (V) og Advokatrådets Søren Juul i en højaktuel debat om politiske undersøgelseskommissioner. Debatten tiltrak omtrent 70 tilhørere fredag. Et endnu større tilløbsstykke var afviklingen af en fiktiv retssag med Henrik Rhod som dommer og et ganske særligt nævningeting bestående af retsordførerne fra seks af Folketingets partier. Tanken var at synliggøre domstolene mere, navnlig for den store del af befolkningen, der aldrig eller kun sjældent har noget at gøre med domstolene, og hvis viden om domstolene begrænser sig til hverdagens til tider unuancerede pressedækning af domstolenes arbejde. Henrik Engell Rhod, præsident ved Retten på Bornholm Omkring 120 mennesker stimlede sammen for at overvære retssagen mod en mand, som stod tiltalt for at have voldtaget sin kollega under en firmafest. De to parter var de eneste skuespillere, idet både forsvarer og anklager ligesom dommeren var den ægte vare. Demokratisk folkeoplysning Folkemødet på Bornholm er en politisk festival, som i bund og grund hylder demokratiet. Foruden de politiske partier og altså domstolene i skikkelse af Retten på Bornholm deltog i år flere ministerier, Danske Regioner, Advokatrådet, Institut for Menneskerettigheder og mange andre. Folkemødet er et helt nyt tiltag i formidlingen af det danske demokrati. Det er hensigten med Folkemødet dels af skabe et nyt rum for den politiske diskussion, dels at være folkeoplysende over en bred front med udgangspunkt i de demokratiske institutioner, forklarer Henrik Rhod. Retten på Bornholm fandt det derfor naturligt at repræsentere den dømmende magt ved det store lokale arrangement. Erfaringerne fra Folkemødet 2012 bekræftede efter min opfattelse behovet for, at domstolene også fremover ligesom andre demokratiske institutioner afsætter ressourcer til at deltage i en så velbesøgt folkeoplysningsbegivenhed med så stor mediebevågenhed, siger retspræsidenten. Domstolsstyrelsen undersøger i øjeblikket muligheden for et eventuelt fælles engagement i næste års folkemøde.

13 DOMSTOLENES MØDE MED FOLKET RETTEN RUNDT # Folkemødet på Bornholm Folkemødet er en demokrati- eller politisk festival arrangeret af Bornholms Regionskommune I 2011 besøgte cirka Folkemødet I 2012 nåede besøgstallet næsten arrangører stod bag 748 gratis arrangementer i og uden for 160 telte 20 ministre og flere end 200 politikere fra kommuner, regioner, EU og Folketinget deltog 400 journalister dækkede Folkemødet alene på Bornholm Folkemødets forbillede er Almedalsveckan på Gotland, som afholdes hvert år i uge 27 Folkemødet 2013 finder sted den juni

14 DEN SÆRLIGE KLAGERET: EN VENTIL FOR RETFÆRDIGHEDEN

15

16 16 RETTEN RUNDT #11 DEN SÆRLIGE KLAGEERET: EN VENTIL FOR RETFÆRDIGHEDEN Der er skæbner på spil, når Den Særlige Klageret afgør, om en straffesag skal have lov at gå om, efter at ankemulighederne er brugt op. Og en dommers omdømme kan stå for skud, hvis en klage over upassende adfærd bliver taget op. Af freelancejournalist Lene Rosenmeier En mand bliver idømt et år og ni måneders fængsel for en voldtægt. Efter dommen indrømmer offeret, at hun har løjet. Nu siger hun, at voldtægten slet ikke har fundet sted. Den indrømmelse er manden smart nok til at optage på et bånd, som han efterfølgende sender til Den Særlige Klageret. Klageretten vurderer, at de nye oplysninger tyder på, at der kan være tale om falsk forklaring fra offerets side. De giver derfor adgang til, at han kan få sin sag genoptaget ved landsretten. Her bliver han frifundet. Det er, ifølge formand for Den Særlige Klageret højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, sager som denne, der med særlig tydelighed illustrerer behovet for at kunne få genoptaget en straffesag, når alle ankemuligheder ellers er brugt op. Det er vigtigt, at der på den måde er en ventil, så retfærdigheden kan ske fyldest i disse sager. Det er afgørende for retssikkerheden og med til at forhindre de menneskelige tragedier, der ville følge af at blive uskyldigt dømt, forklarer hun og uddyber, at Klageretten også giver anklagemyndigheden tilladelse til at genoptage sager i tilfælde, hvor en tiltalt først er blevet frifundet, og hvor der så senere dukker nye og afgørende beviser op, der viser, at vedkommende alligevel var skyldig. Der skal mere til, for at anklagemyndigheden får sådan en tilladelse, men er der de nødvendige beviser, vil det kunne være stødende for retsbevidstheden, at en skyldig går fri, siger Lene Pagter Kristensen. Sværest er ifølge hende de sager, hvor en dom i høj grad er baseret på en enkelt persons for eksempel offerets forklaring, og denne person så efterfølgende skifter forklaring. Det kan være vanskeligt at bedømme, om det skyldes et pres fra den dømtes side, eller om det faktisk er den nye forklaring, som er den rigtige. Vi giver adgang til genoptagelse, hvis vi synes, at det, der kommer frem, godt kan være rigtigt, og at det er sandsynligt, at det ville have bevirket, at den dømmende ret var kommet til et andet resultat, forklarer Lene Pagter Kristensen. Tal fra Den Særlige Klageret Anmodning om genoptagelse af straffesager Tilladt genoptaget * 23* 7 3 Klager over dommere m.v Afvist Misbilligelse eller suspension * Det høje antal straffesager i 2008 og 2009 skyldes en række færdsels- og dyreværnssager, hvor ensartede forhold begrundede genoptagelse.

17

18 18 RETTEN RUNDT # 11 DEN SÆRLIGE KLAGERET: EN VENTIL FOR RETFÆRDIGHEDEN Domstolene tog stilling til egne sager Fra 1919 og frem til 1939 tog de almindelige domstole stilling til genoptagelse af sager, de selv havde afgjort. Den Særlige Klageret blev oprettet ud fra den erkendelse, at et behov for genoptagelse kan være begrundet i, at der er sket fejl under den hidtidige sagsbehandling ved de almindelige domstole. Hvis man selv har truffet en afgørelse, som man så senere skal afgøre, om er rigtig, kan det nok være lidt svært at blive overbevist. Den Særlige Klageret er med til at sikre den nødvendige uvildighed og ensartethed, når der skal tages stilling i den slags sager, forklarer Lene Pagter Kristensen. Tre ud af de fem medlemmer af Den Særlige Klageret er i det daglige dommere ved henholdsvis Højesteret, en landsret og en byret. De suppleres af to eksterne medlemmer i form af en advokat og en repræsentant fra retsvidenskaben. Professor Vagn Greve fra CBS, som tidligere var medlem af Klageretten, mener, at det er afgørende, at dommere er med til at afgøre sager som de, der kommer ind hos Den Særlige Klageret. Det er meget væsentligt, at der er professionelle dommere med, når Klageretten skal ind og vurdere de domme, der er afsagt. Man kan måske diskutere, hvor mange der skal deltage, og om der skal være flertal. Men et sådant organ uden dommere ville være det samme som et organ, der skal bedømme lægers operationer uden at have læger med, der har viden om, hvordan operationer foregår. Den sagkundskab, som dommerne sidder med, kan jeg ikke forestille mig, man kan være foruden, forklarer han. Klager over dommeres adfærd Lene Pagter Kristensen har selv været medlem af Klageretten siden 2003 først som suppleant og siden 2010 som formand. Udover at være med til at behandle spørgsmål om genoptagelse af straffesager, har hun i den tid også været med til at tage stilling til en lang række af klager over dommeres og andre domstolsjuristers adfærd. Faktisk falder de fleste af de sager, Den Historien bag Der blev først skabt adgang til at genoptage straffesager med indførelsen af retsplejeloven i Baggrunden skal man finde i de såkaldte Fejøsager helt tilbage fra slutningen af 1800 tallet, hvor en kvinde var blevet dømt for at have født i dølgsmål, dræbt barnet og derefter afgivet falsk forklaring. Det viste sig efterfølgende, at hun slet ikke havde været gravid, men der var ikke umiddelbart adgang til at genoptage sagen. Der måtte derfor en ekstraordinær kongelig bevilling til. Man besluttede efterfølgende at indføre den nødvendige hjemmel til genoptagelse. Særlige Klageret modtager, netop ind under klagekategorien. I mange tilfælde handler klagerne dog om, at folk er utilfredse med de afgørelser, domstolene træffer. Den type klager kan Den Særlige Klageret dog ikke tage stilling til, og derfor havner de i statistikken over afviste sager. Egentlige klager over dommeres adfærd kan derimod føre til et andet resultat. Det måtte en retsassessor sande for lidt over et år siden. Vi udtalte alvorlig misbilligelse over for assessoren, fordi han havde udtalt sig krænkende over for en mand, han netop havde frifundet. Ifølge klageren og hans forsvarer havde assessoren sagt til den domfældte, at du skal vide, at når jeg går i seng i aften, er det sidste, jeg tænker på, at jeg har frikendt en mand på den største løgnehistorie, jeg nogensinde har hørt. Det er klart, at det går ikke at sige sådan noget. Domstolsjurister skal være objektive og afholde sig fra at indicere, at frifundne har løjet, forklarer Lene Pagter Kristensen. Den Særlige Klageret Oprettet i 1939 Består af en højesteretsdommer, en landsretsdommer, en byretsdommer, en advokat og en universitetslærer i retsvidenskab eller anden jurist med særlig videnskabelig uddannelse Medlemmerne sidder i 10 år uden mulighed for genbeskikkelse Hvert medlem har to suppleanter, og det er oftest blandt disse, at nye medlemmer rekrutteres De år, man sidder som suppleant, tæller ikke med i de 10 år Klageretten holder fysisk til i Højesteret. Her sidder et sekretariat bestående af tre dommerfuldmægtige og en sekretær Det meste sagsbehandling foregår på skriftligt grundlag og med skriftlig votering Klageretten behandler sager om genoptagelse af straffesager klager over dommere samt andre domstolsjurister og sagkyndige retsmedlemmers opførsel kæremål om afslag på at få beskikket den forsvarer, man ønsker uansøgt afskedigelse af dommere uansøgt afskedigelse og uansøgt forflyttelse af andre domstolsjurister afsættelse af medlemmer af Procesbevillingsnævnet og af Domstolsstyrelsens bestyrelse

19 DEN SÆRLIGE KLAGERET: EN VENTIL FOR RETFÆRDIGHEDEN RETTEN RUNDT # Det er vigtigt, at der på den måde er en ventil, så retfærdigheden kan ske fyldest i disse sager. Det er afgørende for retssikkerheden og med til at forhindre de menneskelige tragedier, der ville følge af at blive uskyldigt dømt. Lene Pagter Kristensen, højesteretsdommer og formand for Den Særlige Klageret Dommere vurderede kolleger indtil 2005 Oprindeligt var det kun de tre dommermedlemmer af Den Særlige Klageret, der afgjorde klagesager over andre dommere. De to eksterne medlemmer deltog ikke i denne type sager. Dette blev ændret i 2005, så alle medlemmerne af Klageretten nu tager stilling til klager over dommere og andre domstolsjurister. Der kunne være en risiko for, at der blev stillet spørgsmålstegn ved uvildigheden, når det kun var standen selv, der sad og vurderede standen. Det er fint med en vekselvirkning af synspunkter. Og det fungerer godt, siger Lene Pagter Kristensen og tilføjer, at hun dog ikke mener, det har gjort nogen reel forskel i bedømmelserne, at de to eksterne medlemmer nu også er med til at behandle sagerne om klager over dommere. Der bliver hverken dømt strengere eller mildere. Det har jo fungeret uden fra 1939 og indtil 2005, og jeg er ikke bekendt med, at konkrete afgørelser har været kritiseret nogensinde. Lene Pagter Kristensen mener ikke, at det er problematisk, at klagesager over dommere bedømmes af andre dommere. Når der for eksempel klages over en advokat til Advokatnævnet, sidder der også her repræsentanter for advokatstanden, som er med til at tage stilling til klagen. Standens egne medlemmer er ofte de strengeste dommere, da det er i standens generelle interesse, at der sættes en høj standard, forklarer hun.

20 20 RETTEN RUNDT # 11 NÅR MATEMATIKERE OG JURISTER STØDER SAMMEN NÅR MATEMATIKERE OG JURISTER STØDER SAMMEN I en retssag skal parterne oversætte retsgenetikeres tal og sandsynlighedsregning til noget, de kan se for sig, mener dommer ved Retten på Frederiksberg Kari Sørensen. Hun døjede selv med dna-beviser og var med til at skrive en artikel om emnet efter en række domme. I dag underviser hun sammen med retsgenetikere i brugen af dna-beviset. Af journalist Thomas Bjerg Dommere, anklagere og forsvarere skal passe på med at læne sig tilbage, når de behandler en sag med et biologisk spor, der med en såkaldt likelihood-kvotient på stemmer med den tiltaltes dna. For selv om et dna-bevis med en så høj likelihood-kvotient stort set svarer til at finde den mistænktes fingeraftryk på gerningsstedet, så gælder der lige som for fingeraftrykket, at det ikke alene beviser nogens skyld i en forbrydelse. Sporet kan også være plantet eller efterladt af en tilfældig hundelufter. Det er en misforståelse at sige, at dna-beviset ikke kan være det eneste vægtige bevis, for der behøver ikke at være andre vægtige beviser. Men dna-beviset skal passe med omstændighederne ved forbrydelsen og den tiltalte, forklarer dommer Kari Sørensen fra Retten på Frederiksberg. Hun var selv i tvivl om, hvordan hun skulle forstå dna-beviset efter flere domme med et dna-bevis med meget høj likelihood-kvotient, hvor der i nogle tilfælde skete domfældelse og i andre frifindelse. Det blev jævnligt anført, at der statistisk set kunne være fire andre ud af en befolkning på fem millioner, der har samme dna-profil, siger Kari Sørensen og forklarer, at den begrundelse let kan lede til den misforståelse, der kaldes defence attorney s fallacy. Her sætter forsvareren vægten af dna-beviset i forhold til en befolknings størrelse og ikke til sagens øvrige oplysninger, de såkaldte forhåndsodds. Det er imidlertid fornuftstridigt at antage, at hele den danske befolkning fra spæd til olding, fra Gedser til Skagen har haft mulighed for og motiv til at begå forbrydelsen. Det er imidlertid fornuftstridigt at antage, at hele den danske befolkning fra spæd til olding, fra Gedser til Skagen har haft mulighed for og motiv til at begå forbrydelsen. Dermed holder påstanden om, at fire andre tilfældige danskere lige så vel kunne have afsat sporet, ikke i virkeligheden. Justitias skåle for skyld og uskyld Alligevel gjorde dommene hende så usikker, at hun kontaktede retsgenetiker Jakob Larsen fra Retsgenetisk Afdeling på Københavns Universitet for at få styr på dna-beviserne. Samarbejdet mundede ud i artiklen Brug og misbrug af dna-beviset i Advokaten nr. 8/2011. Her beskriver de to, hvordan både anklager og forsvarer kan begå en såkaldt fallacy vildfarelse omkring dna-beviset ved ikke at inddrage de såkaldte forhåndsodds. Og dermed risikerer man, at retten falder i samme hul. Man er nødt til at inddrage den tiltaltes såkaldte forhåndsodds alt det, der taler for skyld og uskyld i bevisførelsen. Hvis det drejer sig om en voldtægt, betyder det noget, hvis den tiltalte bor i nærheden, er tidligere dømt for voldtægt, ikke har et alibi og ikke vil forklare, hvad han lavede på gerningstidspunktet, siger Kari Sørensen.

Hvad bringer fremtiden for domstolenes kontorpersonale?

Hvad bringer fremtiden for domstolenes kontorpersonale? # 5 marts 2011 Magasin for Danmarks Domstole Side 10 : Hvad bringer fremtiden for domstolenes kontorpersonale? Visionsudvalget for kontorpersonalet analyserer de udfordringer og muligheder, domstolene

Læs mere

Side 6 TEMA Tablets i retterne. 3 Domstolene lå i telt på havnen 15 Domstolenes omdømme er fremragende 16 International uddannelse

Side 6 TEMA Tablets i retterne. 3 Domstolene lå i telt på havnen 15 Domstolenes omdømme er fremragende 16 International uddannelse # 15 OKT 2013 Magasin for Danmarks Domstole Side 6 TEMA Tablets i retterne Mange retter bruger tablets som et naturligt værktøj i retsarbejdet. De holder digitale retsmøder og bruger de små, håndholdte

Læs mere

FORDOMME FARVER DET, DU SER. Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. NR. 4 MAJ 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

FORDOMME FARVER DET, DU SER. Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. NR. 4 MAJ 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 4 MAJ 2014 FORDOMME FARVER DET, DU SER Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. HUN HAR ALDRIG SAGT NEJ TIL AT FORSVARE ET MENNESKE. PORTRÆT

Læs mere

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF.

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 OKTOBER 2013 ÅRGANG 2013 Følg fire nyuddannede advokater, der lige har taget hul på karrieren PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. INDHOLD

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

DANSKE ADVOKATER ER FOR STILLE ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Lars Kjølbye opfordrer advokater til at råbe EU-Kommissionen op

DANSKE ADVOKATER ER FOR STILLE ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Lars Kjølbye opfordrer advokater til at råbe EU-Kommissionen op HANDICAP ADVOKATER OG DOMMERE STRIDES OM BLINDE DOMSMÆND KRITIK KAMMERADVOKATEN UNDER ANKLAGE ADVOKATNÆVNET VARSLER STØRRE ÅBENHED ADVOKATERNES SERVIC 5 2008 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET DANSKE ADVOKATER

Læs mere

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2010

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2010 Fængselsfunktionæren 5 Fængselsforbundet Maj 2010 Nr. 5-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Udvidelse af fodlænkeordningen skaber problemer 26 Trivsel: Medarbejdere og ledelse skal tale samme sprog 18

Læs mere

danmarks domstole Indhold Forord Domstolsstyrelsen, oktober 2001 Formand for bestyrelsen

danmarks domstole Indhold Forord Domstolsstyrelsen, oktober 2001 Formand for bestyrelsen Temanummer 9 Oktober 2001 DANMARKS DOMSTOLE Procesbevillingsnævnet Hvad laver Procesbevillingsnævnet? Overraskelse for et nybagt nævnsmedlem Fuldmægtig i Procesbevillingsnævnet Desuden: Justitia i Hjørring

Læs mere

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NR. 10 DECEMBER 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NR. 10 DECEMBER 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 10 DECEMBER 2014 OVERVÅGNING Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NY CHEF FOR ADVOKAT - NÆVNETS SEKRETARIAT EUROPÆISK EFTERFORSK- ÆNDRING

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

I dommerkappen? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kristine Schmidt Usterud har afprøvet en ny, utraditionel praktikordning

I dommerkappen? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kristine Schmidt Usterud har afprøvet en ny, utraditionel praktikordning TEMA NY NORDJYSK JURA-UDDANNELSE INTERVIEW BRANCHEFORENINGENS FORMAND OM PLANERNE FORSKNING HVAD MENER DANSKERNE EGENTLIG OM STRAF? RETSSIKKERHED ADVOKATRÅDET VARSLER NYT PROGRAM ADVOKATERNES SERVIC 2

Læs mere

RINGER PÅ UANMELDT LÆSERNE HAR ORDET FAGBLADET FÅR BÅDE RIS OG ROS 8 ET FRIRUM FOR LEDERE NY MENTORORDNING I DS 10

RINGER PÅ UANMELDT LÆSERNE HAR ORDET FAGBLADET FÅR BÅDE RIS OG ROS 8 ET FRIRUM FOR LEDERE NY MENTORORDNING I DS 10 10 16. juni 2011 HOLLANDSK DYNELØFTERI: RINGER PÅ UANMELDT LÆSERNE HAR ORDET FAGBLADET FÅR BÅDE RIS OG ROS 8 ET FRIRUM FOR LEDERE NY MENTORORDNING I DS 10 LEDER VED ET TILFÆLDE TR-ROLLEN BANEDE VEJEN 18

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet.

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 1 JANUAR 2014 ADVOKATENS STEMME Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. RETSSIKKERHEDEN

Læs mere

BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014

BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 3 APRIL 2014 BORGER MOD STAT Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. JURASTUDIET TIL NY EKSAMEN. ADVOKATEN SER PÅ KVALITETEN

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsforbundet December 2011 - Januar 2012 Fængselsforbundet i Danmark ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende 2012 Nr. 12/1-2011/2012

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13 DM - FAGLIGT NY T T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R J U N I 2 0 1 0 AF ANNA DALSGAARD, ADA@DM.DK MASSEAFSKEDIGELSER: HVORDAN HÅNDTERER DU DEM? MASSEAFSKEDIGELSER

Læs mere