Museum Lolland-Falster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museum Lolland-Falster"

Transkript

1 Årsberetning 2012

2 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: ISSN: EAN: Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland Falster Billedmateriale: Hvis ikke andet er angivet Museum Lolland-Falster

3 Indhold Så kom vi endelig i gang! 6 Formandens forord 8 Arbejdsgrundlag og formål for museet 9 Fakta om Museum Lolland-Falster 9 Ledelse 10 Administration, forsikring, regnskab og revision 11 Vision, mission, arbejdsplan, strategier og politik 11 Samdriftsaftaler 12 Samarbejdspartnere lokalt, regional, nationalt og internationalt 12 Samarbejde med, arbejde og konsulentbistand for myndigheder, andre museer, institutioner o.a. 13 Lokalt samarbejde 13 Regionalt samarbejde 13 Nationale samarbejdspartnere 14 Internationale samarbejder 14 Ressourcer 15 Museets økonomi 15 Økonomisk beretning for regnskabsåret Organisationsplan 16 Kommunikation og møder 16 MUSamtaler og psykisk arbejdsmiljø 16 Mentorordning, frivillige, specialeskrivning og praktik 18 Foreninger 18 Efteruddannelse 18 Bygninger 19 Sikring af bygninger og samlinger 21 Forskning 22 Status for Forskning 22 Forskningsstrategi - påbegyndt implementering 23 Hvordan gik 2012 i forhold til arbejdsplanen ? 25 Arkæologiske undersøgelser Bygherrebetalte arkæologiske forundersøgelser Bygherrebetalte egentlige arkæologiske undersøgelser Egenfinansierede arkæologiske forundersøgelser Delvist egenfinansierede egentlige arkæologiske undersøgelser Publikationer 36 Formidling 42 Frilandsmuseet 42 Nykøbing 42 Reventlow-Museet 43 Stiftsmuseet 43 3

4 Strategier og politiker 43 Bygningskultur Formidling af arkæologi 43 Det overordnede udstillingskoncept for Museum Lolland-Falsters afdelinger 44 Foldere 44 Formidlingsmæssige samarbejder og projekter 44 Børn og unge 45 Åbne samlinger status ved årsskiftet Udstillinger 47 Anden formidling 48 Offentlige omvisninger 52 Formidling ud af huset 53 Foredrag 54 Indsamling 58 Indsamlingspolitik 58 Status for Museum Lolland-Falsters indsamling ved årsskiftet 2012/13 58 Status pr over kassationsgennemgang 59 Årsberetning for biblioteket Årsberetning 2012 for Falsters Egnshistoriske Arkiv 60 Henvendelser, forespørgsler og studiebesøg Udvalgt accession fra Nøgletal til Danske museer i tal 61 Registrering 63 Registrering og registreringspraksis Hvad har vi nået og hvad har vi ikke nået pr Registrering af genstande, billeder og sager mv. 63 Større sager, registreringsefterslæb mv. 64 Registrerede sager og genstandsposter fra Museum Lolland-Falster 64 Nøgletal til Danske Museer i Tal 65 Konservering og Bevaring 66 Magasiner 66 Magasinerede genstande 66 Aktiv konservering 67 Præventive tiltag 67 Feltkonservering 68 Udlån og deponier 68 Studiebesøg og særudstillinger 68 Den faste Kulturarv 69 Forvaltningsstrategi 69 Museum Lolland-Falsters arkæologiske ansvarsområde ved årsskiftet 2012/ Museum Lolland-Falsters forvaltning af Museumslovens kapitel 8 i Nøgletal til Danske Museer i tal 72 4

5 En ny begyndelse - flytning af Den gamle Købmandshandel, Turistinformationen og Museumsbutikken 74 Museets butikker 74 Turistinformationen 75 Personale Fastansat personale 76 Projektansatte 77 Mentorordning 77 Kursusvirksomhed 78 5

6 Så kom vi endelig i gang! Af Ulla Schaltz, museumsdirektør Det var så det fjerde år i museets historie. På de næste sider beskriver museets medarbejdere det arbejde, der har været udført i Lad det være sagt med det samme: det er ikke småting, museets medarbejdere har bedrevet var det år, vi endelig, endelig kom i gang med forundersøgelserne til Femern Bælt tunnelen. Vi har varmet op til det længe, og 1. maj gik vi så i gang. Det var en stor dag for museet, da museets medarbejdere kunne byde en lang række af arkæologer velkommen. De er alle blevet tilknyttet den forundersøgelse, som kan vise sig med tiden at blive Danmarkshistoriens største arkæologiske projekt. Museum Lolland-Falster er en arbejdsplads med mange dygtige medarbejdere. De har igen i år gjort en kæmpe indsats for museet. Alle har arbejdet seriøst og professionelt for at få museets mange opgaver og projekter til at lykkes. Museet arbejder efter en fireårig arbejdsplan, som dækker de 5 søjler i museumsarbejdet, nemlig indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Alle opgaver er lige vigtige, for at vi kan få museet løftet og give brugerne en fin oplevelse og service i vores arbejde for at formidle og bevare kulturhistorien. Et meget stort projekt blev færdigt i år. Takket været det store projekt Mulighedernes Land har Realdania, Bevica Fonden og Lolland Kommune gjort det muligt at få skabt en ny og spændende udstilling i en nyistandsat del af Reventlow-Museets Ridehus. Udstillingen blev indviet af daværende kulturminister Uffe Elbæk under stor festivitas. Kulturministeren havde i øvrigt også tid til at spise frokost i Czarens Hus og besøge Femø Kvindelejr udstillingen. I forbindelse med udstillingen gav donationen fra Bevica Fonden mulighed for at etablere adgang til udstillingen for kørestolsbrugere. Ét andet sted på Museum Lolland- Falster er der også kommet adgang for kørestolsbrugere; det er til Den gamle Købmand og turistinformationen i Færgestræde i Nykøbing. Museet vil i de kommende år arbejde med tilgængelighed for alle borgere til vores udstillinger. Allerede i 2011 overtog museet turistinformationen i Nykøbing Falster. Det skulle hurtigt vise sig, at lokalet var for lille til at modtage alle de mange tusinder af turister, der kommer til Nykøbing Turistbureau. Sideløbende har museets medarbejdere arbejdet med en ny helhedsplan for museet i Nykøbing. Den pegede på, at indgangen til museet skulle flyttes til Færgestræde. Det valgte vi så at gøre med det samme. I den forbindelse blev der etableret en rampe, så det nu som tidligere omtalt er muligt for alle borgere at komme ind i turistbureauet og Købmandshandlen, som blev flyttet til Færgestræde ved samme lejlighed. Flytningen har været en stor succes, og vi kan nu tilbyde borgerne et godt produkt. Museum Lolland-Falsters medarbejderstab kom i 2012 op over 70 medarbejdere. På trods af det er vi meget afhængige af vores samarbejde med museets mange frivillige. De yder en indsats på mange forskellige områder af museets arbejdsmark: registrering, formidling, bevaring osv. Museets medarbejdere er uundværlige for museet og kan ikke takkes nok for samarbejdet. Vanen tro har museet igen i år afholdt store arrangementer som Damptræf, fødevarefestivalen Moder Jord, Tattoo og julemarkedet i Nykøbing. Det er et kæmpe arbejde, som vores medarbejdere og frivillige bruger meget tid på. Det er synlige projekter, hvor vi får den positive respons fra borgerne med det samme. På Reventlow-Museet havde vi i år den store fornøjelse, at Lys over Lolland rykkede ind og satte spot på museet. Det har været en stor fornøjelse og et spændende samarbejde, som fortsætter i I de senere år har der været stor debat om fremtidens museumslandskab blev året, hvor museumsloven endelig blev vedtaget. Det tog alt i alt ca. 3 år og 4 kulturministre, men nu er fremtidens arbejds- 6

7 grundlag for landets museer på plads. Vi glæder os til arbejdsro og samarbejde med vores kollegaer. Museet har et driftstilskud fra Guldborgsund og Lolland Kommuner og et stort statstilskud. Til trods for det er fundraising nødvendig. I løbet af året har vi henvendt os til forskellige med ansøgninger om større eller mindre beløb til forskellige arbejdsopgaver. I 2012 har vi også fået en lang række af sponsorer. Vi skylder stor tak til alle, der har set velvilligt på vores henvendelser og ment, at Museum Lolland-Falster er værd at investere i. Museum Lolland-Falster er velsignet med stor interesse fra borgernes, faglige kollegaers og politikeres side. Det betyder bl.a., at museets personale bliver inddraget i projekter og inviteret med i udvalg og bestyrelser. Museets personale glæder sig hver gang, vi kan bidrage med at sætte kulturarven på dagsordenen. I år har vi valgt en ny måde at udgive vores årsskrift på. Det bliver splittet op, således at selve årsberetningen, der godkendes af bestyrelsen i marts, lægges på museets hjemmeside. De mange artikler om museets arbejdsmark, som tidligere udgjorde årsskriftets anden del, udkommer nu på museets hjemmeside med en ny artikel hver måned. I 2012 har museets medarbejdere også på andre måder arbejdet med at få synliggjort den faglige viden på hjemmesiden. Så gå i dybden med museets mange spændende opgaver på www. museumlollandfalster.dk En stor tak skal lyde til alle på og omkring museet - I er med til at skabe en fantastisk arbejdsplads. 7

8 Formandens forord Af Michael Fagerlund, bestyrelsesformand Det forløbne år har været præget af stor aktivitet på det arkæologiske område. Blandt mange store opgaver efter museumsloven, så som omfartsvejen omkring Nykøbing F. og det nye fængsel på Nordfalster, har særligt omfattende gravninger forud for etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt sat sit præg på museets dagligdag. Der har skullet skaffes plads til et stort hold arkæologer, og forholdene i de berørte områder har gjort det nødvendigt i et vist omfang at anvende nye metoder i stedet for de sædvanlige søgegrøfter; med anvendelse af udenlandsk ekspertise. I alt dette har museet skulle betræde ny jord, men den største udfordring har indiskutabelt ligget på det økonomiske plan. Med ansættelse i et hurtigt tempo af op imod et halvt hundrede medarbejdere, de allerfleste på projektbasis, og en tilsvarende forøgelse af budgetrammen, har det været uomgængeligt nødvendigt med en fast ledelse af projektet for at styre likviditeten såvel som projektets økonomi som sådan. Sporene andetsteds fra skræmmer, men bestyrelsen kan med tilfredshed konstatere, at en stram styring har sikret museet imod symptomer på volumensyge. Projektet er i en god gænge og vil, i den tid, det løber, give museet en enestående chance for at udvikle sig både organisatorisk og med konkrete forskningsresultater. At Museum Lolland-Falster er en af de få vidensarbejdspladser på Lolland-Falster, er med til at understrege betydningen af den interne kompetenceudvikling og hævdelse på nationalt plan i forskningsmæssig henseende, som en vellykket gennemførelse af projekt Femern Bælt vil kunne bidrage med. Så meget mere, som museet står overfor at skulle tage en betragtelig udfordring op i de kommende år. Med gennemførelsen af den nye museumslov ligger det nu fast, at princippet for det statslige tilskud som for Museum Lolland-Falsters vedkommende af historiske årsager er ganske betragteligt ikke bliver ændret. De ubehagelige overraskelser, en omfordeling mellem landets statsanerkendte museer efter nye principper havde kunnet give, er vi altså efter alt at dømme sikret imod. For det lokale driftstilskuds vedkommende forholder det sig således, at det er fastsat som et kronebeløb. Med et for tiden stærkt faldende befolkningstal må vi med denne model imødese en skrumpning af den samlede økonomiske driftsramme, der på få år uvægerligt vil få konsekvenser. Og det bliver i denne forbindelse nødvendigt at overveje prioriteringerne af opgaverne indenfor og udenfor museumsloven. De sidste har museet i et ikke uvæsentligt antal. Guldborgsund og Lolland Kommuner, der yder driftstilskuddet, står i sagens natur med den samme problemstilling. Og må gøre sig tilsvarende overvejelser. Den 4-årige samdriftsaftale imellem museet og kommunerne, som danner grundlaget for den lokale finansiering, udløber i maj næste år og skal forinden genforhandles. Selvom kommunernes økonomi altså er stram, vil museet fortrøstningsfuldt gå ind i en dialog om en ny samdriftsaftale, vel vidende at vi kan tilbyde en virksomhed i udvikling, med vidensarbejdspladser og med en anerkendt rolle i den danske museumsverden og på kulturområdet som sådan. Vi formidler indsigt i den fortid, der er Lolland-Falsters særlige udgangspunkt, til styrkelse af en fælles identitet, et helt nødvendigt element i en tid, hvor mangt og meget er i opbrud. Og vi er og vil fortsat være en troværdig samarbejdspartner i udviklingen af vores egn. 8

9 Arbejdsgrundlag og formål for museet Af Ulla Schaltz, museumsdirektør Fakta om Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster blev stiftet den 28. november 2008 og virkede fra den 1. januar Det er en fusion mellem det tidligere Lolland-Falsters Stiftsmuseum og Guldborgsund Museum, tidligere Museet Falsters Minder. Pr. 1. juni 2010 gennemgik museet endnu en fusion, denne gang med herregårdsmuseet Reventlow-Museet Pederstrup, men fortsatte under navnet Museum Lolland-Falster. Museet har administrationsadresse i Nykøbing Falster i Frisegade 40. Der er nu udstillingssteder 4 steder på Lolland-Falster, idet vi i 2012 traf det valg at lukke Nykøbings Gamle Købmandshandel i Langgade 9 og flytte den til Færgestrædet, hvor den sammen med turistinformationen nu udgør indgangen til Museet Falsters Minder. Derudover er der udstillinger på Reventlow-Museet Pederstrup, Frilandsmuseet i Maribo og i Museumsbygningen på Banegårdspladsen i Maribo. Samlet liste over museets adresser Czarens Hus på hjørnet af Færgestræde og Langgade, Nykøbing F. Kragsnaps Hus, Langgade 2, Nykøbing F. Færgestræde 1A, Nykøbing F. Fiskerhuset, Rosenvænget 1A, Nykøbing F. Bunkeren mellem Kuskestalden og Staldgårdsporten, Nykøbing F. Staldgårdsporten, Slotsgade 30, Nykøbing F. Kuskestalden i Rosenvænget, Nykøbing F. Amtsforvalterboligen, Frisegade 40, Nykøbing F. Froms magasin, bagbygning til Frisegade 43-45, Nykøbing F. Stranges magasin, Frisegade 43, Nykøbing F. Falsters Egnshistoriske Arkiv, Frisegade 45, Nykøbing F. Museumsbygningen på Banegårdpladsen 11, Maribo Frilandsmuseet ved Maribo Søndersø Laden ved Frilandsmuseet på Meinckesvej 5, Maribo Skovpavillonen ved Frilandsmuseet på Meinckesvej 5, Maribo Klosterruinen ved Maribo Domkirke Lejet bygning: magasinet Victor Kolbyes Vej 15, Maribo Reventlow Museet Pederstrup, Pederstrupvej 124, 4943 Torrig L. Ridehuset, Pederstrupvej 124, 4943 Torrig L. Cafe C.D.F. i Vaskehuset, Pederstrupvej 124, 4943 Torrig L. Besøg museet Administration: Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. tlf Udstillinger: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo Falsters Minder, Færgestrædet 1A, 4800 Nykøbing F. Reventlow-Museet Pederstrup, Pederstrupvej 124, 4943 Torrig L. Frilandsmuseet: Meinckesvej 5, 4930 Maribo Egnshistorisk Arkiv: Frisegade 45, 4800 Nykøbing F. Telefonnumre og åbningstider kan ses på museets hjemmeside 9

10 Museet har dog til huse på en lang række andre adresser. Her er magasiner, opbevaring og øvrige kontorer. Museum Lolland-Falster ejer for indeværende mere end 30 bygninger mv. Museum Lolland-Falster er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med antikvarisk ansvar for arkæologi og nyere tid for Guldborgsund og Lolland Kommuner. Museet er en selvejende institution, der drives af bestyrelsen bag Museum Lolland-Falster. Museets ansvarsområde beskrives således i museets vedtægter 2: 2. Formål og ansvarsområde 2.1 Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling indenfor sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel Museets egen forskning, som anden forskning baseret på Museets samlinger. 2.2 Museum Lolland-Falsters geografiske ansvarsområde er Guldborgsund og Lolland kommuner. Museets tidsmæssige ansvarsområde omfatter forhistorie, middelalder, renæssance og nyere tid. Museets emnemæssige ansvarsområde er kulturhistorien, herunder herregårdskultur og godslandskab på Lolland og Falster. Museets vedtægter findes i øvrigt på museets hjemmeside Ledelse Museets øverste myndighed er bestyrelsen, som består af 13 medlemmer: Michael Fagerlund, formand, udpeget af Menighedsrådsforeningen for Lolland-Falsters Stift Birgit Hansen, næstformand, udpeget af Associerede museer Jens Erik Boesen udpeget af Guldborgsund Kommunes byråd Steffen Rasmussen udpeget af Lolland Kommunes byråd Flemming Hansen udpeget af Kulturmindeforeningen Merete Klitgaard-Andersen udpeget af Stiftsmuseets venner John Sørensen udpeget af Advokatforeningen i Nykøbing Falsters retskreds Ole Lauridsen udpeget af Dansk Landbrug Sydhavsøerne Karsten Pedersen udpeget af Nordea Bank Kim Normand udpeget af CELF Ole Munksgaard udpeget af Lolland-Falsters historiske Samfund Ib Bruun Clausen, Reventlow Parkens Støttekreds Marianne Nielsen, medarbejderrepræsentant Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hvert kommunevalg med formand og næstformand samt et forretningsudvalg bestående af formanden, næstformanden og to bestyrelses-medlemmer (efter vedtaget forretningsorden). I 2011 udsendte Kulturministeriet en vejledning for god ledelse i kulturinstitutioner. Den har museets bestyrelse arbejdet med i løbet af året og blandt andet på den baggrund ændret bestyrelsens forretningsorden. Der arbejdes også med udvikling af et årshjul for bestyrelsens arbejde. Museets bestyrelse har i henhold til museets vedtægter uddelegeret den daglige ledelse til museets direktør. Museets ledelsesteam udgøres af: Direktør cand.mag. i etnologi og historie Ulla Schaltz. Den daglige ledelse af museet foregår i tæt samarbejde med museets bestyrelse og museets souschef mag.art.& cand.mag. i for-historisk arkæologi og geografi/geologi Anna-Elisabeth Jensen samt museets leder af byg-ningsbevaringsafdelingen cand.mag. i middelalderarkæologi Leif Plith Lauritsen. 10

11 Administration, forsikring, regnskab og revision Administrationen har arbejdet på et nyt fælles sagsstyringssystem og nyt postsystem, ligesom der er en lang række af forhold og arbejdsprocesser, der er blevet ensrettet og samkørt. Museum Lolland-Falster er forsikret gennem museumsforsikringen i TopDanmark. Forsikringen er fuldt dækkende på alle områder og i øvrigt revideret og ajourført ved sammenlægningen og igen ved indlemmelsen af Reventlow-Museet Pederstrup. Der har i 2012 været møde om forsikringerne med uvildig forsikringsmand. Emnet forsikringer har været drøftet på bestyrelsesmøderne som en del af bestyrelsens årshjul. Museet følger diverse oversigter fra Kulturstyrelsen i forbindelse med sagsbehandling og journalisering. Den anvendte regnskabspraksis er Kulturstyrelsens anviste regnskabspraksis. Museet har en aftale om revision med revisionsfirmaet Aage Maagensen; aftalen udløber med afslutning af regnskabsrevision Der tages derefter tilbud hjem på en ny 4-årig aftale. Vision, mission, arbejdsplan, strategier og politik Vision: Museum Lolland-Falster er et nyt museum, derfor har vi valgt at lave en vision, der kun gælder for arbejdsplanerne Da Museum Lolland-Falster har været igennem to fusioner på 18 måneder, er visionen enkel og meget jordnær: Museets vision er at virke som ét professionelt, statsanerkendt, kulturhistorisk museum for Lolland-Falster. Museum Lolland-Falster er et nyt museum, der nu tager hul på de første langsigtede arbejdsplaner. Museets vision er, som beskrevet ovenfor, at få museet til at virke som ét professionelt, statsanerkendt, kulturhistorisk museum. Det er museets medarbejderes og bestyrelsens opfattelse, at kun igennem at få museet til at fungere som en enhed, kan Museum Lolland-Falster udvikle sig til at blive et stærkt, bæredygtigt og innovativt museum. Museum Lolland-Falster skal finde sin plads som nyt og samlet museum på Lolland-Falster. Mission: Er vedtægternes Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling indenfor sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel Museets egen forskning som anden forskning baseret på Museets samlinger. 2.2 Museum Lolland-Falsters geografiske ansvarsområde er Guldborgsund og Lolland kommuner. Museets tidsmæssige ansvarsområde omfatter forhistorie, middelalder, renæssance og nyere tid. Museets emnemæssige ansvarsområde er kulturhistorien, herunder herregårdskultur og godslandskab på Lolland og Falster. Arbejdsplaner: Museets første 4-årige arbejdsplan går fra 2011 til Den er godkendt af museets bestyrelse og præsenteret for kommunerne. Hvert år udarbejdes en delarbejdsplan. Begge dele findes på museets hjemmeside De tre gamle museers forpligtigelser og engagementer har ikke kunnet undgås i et vist omfang at blive overført til Museum Lolland-Falsters nye arbejdsplaner. Men i de kommende arbejdsplaner gælder det i høj grad også for Museum Lolland-Falster om at skabe et nyt museum og samtidig skille sig af med evt. tidligere og ikke hensigtsmæssige forpligtigelser. I forbindelse med det næste sæt arbejdsplaner udarbejdes også en ny vision. 11

12 Strategier og politikker: Museets medarbejdere har igennem de sidste par år udarbejdet en lang række af strategier og politiker, ikke kun i forhold til museumsarbejdet og museumsloven, f.eks. forskningsstrategi og indsamlingspolitik, men også på HR området; museet har således stresspolitik, sygdomspolitik og seniorpolitik. Arbejdet er i gang, men strategierne og politikkerne bliver lagt på museets hjemmeside, efterhånden som de bliver færdige og godkendt i diverse medarbejderorganer. Samdriftsaftaler Museum Lolland-Falster modtog i 2012 driftstilskud fra staten, det tidligere Storstrøms Amt i en overgangsordning samt Lolland og Guldborgsund kommuner. De to kommuner har indgået en samdriftsaftale for perioden 1. juni maj Aftalen kan genforhandles fra 1. januar Den udløser et driftstilskud til Museum Lolland-Falster, der i 2011 udgjorde 48,81 kr. pr. indbygger pr. år. Dertil kom et ekstra tilskud på 9,41 kr. pr. indbygger fra Lolland Kommune til dækning af Reventlow- Museet. Tilskuddene fremskrives. Samarbejdspartnere lokalt, regional, nationalt og internationalt Netværk og samarbejde er essentielt for museets medarbejdere. Museets medarbejdere arbejder for kulturarv lokalt, nationalt og internationalt. De er vigtigt at søge indflydelse og at arbejde for fællesskabet. Derfor bruger museets medarbejdere en del tid på råd, nævn, bestyrelser og samarbejdsrelationer. Medlemskab af foreninger og organisationer: Museum Lolland-Falster er på landsplan medlem af: Organisationen Danske Museer, Dansk ICOM, Museumsformidlere i Danmark, Museumstjenesten, Kulturtjenesten, Danmarks Folkeminder, Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie, Tenen, HisKIS mv. Museets direktør Ulla Schaltz er formand for Kulturstyrelsens Nyere Tids råd og næstformand for Foreningen Historisk Atlas bestyrelse. Museum Lolland-Falster er medlem af en række nationale samarbejdspuljer og deltager på forskellig vis i arbejdet. Museet har påtaget sig ansvaret for sekretariatet bag det middelalderarkæologiske samarbejdsprojekt Magt - Borg og Landskab. Museets medarbejdere deltager i eller holder sig orienteret om Industripuljen, Landbrugspuljen, Dragtpuljen, Fiskeripuljen, Herregårdspuljen, bevarings-netværket, chefnetværket samt det administrative netværk. Museum Lolland-Falster har i årets løb indgået en aftale om strategisk samarbejde med Naturvidenskabelig afdeling på Moesgård om naturvidenskab på Femern Bælt udgravningerne. På regionalt plan deltager museets personale i SAML (netværk for museumsledere i kulturaftale Storstrøm) og fagudvalg for arkæologi for Sjælland. Museum Lolland Falster er tovholder for Åbne Samlingers styregruppe, og Museets direktør Ulla Schaltz er næstformand for Bevaringscenter Næstveds bestyrelse. Museet er desuden repræsenteret i diverse lokale kulturarvsbestyrelser og tovholder for de to museumsnetværk for mindre museer i Guldborgsund og Lolland Kommune. Museets souschef har til og med 2011 været formand for det nyetablerede arkivråd for Guldborgsund Kommune. Museum Lolland-Falsters Egnshistoriske Arkiv i Nykøbing er medlem af den regionale arkivsammenslutning LASA og af den nationale arkivsammenslutning SLA. På internationalt plan arbejdes der på at etablere en samarbejdsaftale med museerne i Lübeck med henblik på et nyt Interreg projekt. Endelig deltager museet fra og med 2011 i et nystiftet Baltisk Museums Netværk 12

13 Samarbejde med, arbejde og konsulentbistand for myndigheder, andre museer, institutioner og andre Museum Lolland-Falster samarbejder med og yder bistand til en lang række offentlige myndigheder, institutioner, foreninger, netværk og private borgere. I museets arbejde med at bevare og formidle kulturarven følger naturligt et samarbejde med og engagement i mange sammenhænge, hvilket museet prioriterer højt i det daglige arbejde. Museet samarbejder lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Iforbindelse med kapitel 8 sakl museet i henhold til museumsloven høres i bygge- og nedrivningssager samt i forbindelse med lokal- og kommuneplaner. Museet samarbejder tæt med Lolland og Guldborgsund Kommuner. Der har i 2012 været en del afledt arbejde i forbindelse med de to kommuners fysiske planlægning. I 2012 kom der for alvor gang i det arkæologiske forarbejde i forbindelse med tunnellen til Tyskland. Lokalt samarbejde Museets medarbejdere lægger en del arbejde i at samarbejde med lokale kulturarvsinstitutioner. Det være sig i facaderåd, bestyrelser bag forskellige kulturinstitutioner, lokale foreninger eller kulturelt samråd i Guldborgsund Kommune og Museumssamråd i både Lolland og Guldborgsund Kommuner. Traktormuseet i Eskilstrup, Bøtø Nor Gl. Pumpestation, Skovbrugsmagasinet på Corselitze, Nysted Facaderåd, Nykøbing facaderåd og Guldborgsund Bevaringsfond er ligeledes samarbejdspartnere. Kulturmindeforeningen Nykøbing Falster, hvor MLFs ledelse har et fast medlem i bestyrelsen, fungerer som museets støtteforening. I udgangspunktet er Kulturmindeforeningen en bygningsbevaringsforening under den landsdækkende paraplyorganisation By og Land, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Der samarbejdes via Kulturtjenesten med lokale undervisningsinstitutioner og daginstitutioner. Skoler og daginstitutioner indbydes ved flere lejligheder til museet, hvor museets medarbejdere har formidlingstilbud klar. Der har også i 2012 været brugt en del energi på et tættere og mere formaliseret samarbejde med skolerne og gymnasierne. Museum Lolland-Falster har tæt kontakt til kommunernes kulturafdelinger og deltager gerne i kommunernes kulturprojekter. Det har i 2012 særligt drejet sig om det store børnekunst- og kulturprojekt på Reventlow-Museet Pederstrup sammen med en lang række af kulturaktører. Regionalt samarbejde Museum Lolland-Falster er indskrevet i den lokale kulturaftale for Kulturregion Storstrøm. Den dækker kulturområdet for de 6 kommuner, der tidligere udgjorde Storstrøms Amt. Nogle samarbejdsprojekter er indskrevet i kulturaftalen som ABM samarbejde omkring Historisk Atlas og Åbne Samlinger. Andre samarbejdsrelationer, der i virkeligheden har rod i tidligere kulturaftaler, er videreført som diverse faglige netværk. Arkiv Bibliotek Museum (ABM) I henhold til Kulturaftalen skal der etableres et ABM samarbejde i et forum af aftalekommunernes lokalarkivkonsulenter, museumsledere og biblioteksledere. Dette forum blev etableret i 2008, hvor en styregruppe blev nedsat. Det blev da vedtaget, at ABM-samarbejdet skulle udmøntes i form af et Historisk Atlas. Projektet er indskrevet i kulturaftalen, og det lykkedes endelig i 2010 at få midlerne bevilliget, så arbejdet kunne gå i gang. Projektet er først for alvor kommet i gang i 2011 og 2012, hvor kulturaftalens bidrag er kommet på. Se Ulla Schaltz er museumsrepræsentant i arbejdsgruppen for Lolland Kommune, Anna-Elisabeth Jensen for Guldborgsund Kommune, og Ulla Schaltz sidder i den koordinerende styregruppe. Dertil kommer at Ulla Schaltz er valgt ind i Foreningen Historisk Atlas bestyrelse som næstformand. 13

14 Projekt Åbne Samlinger Museum Lolland-Falster huser det fællesmuseale IT-projekt Åbne Samlinger. Det tidligere amtstilskud til at drive Åbne Samlinger for indgår som en del af museets tidligere amtstilskud. Bag Åbne Samlinger står en styregruppe, som består af repræsentanter fra de deltagende institutioner. Museum Lolland-Falster er tovholder for dette udvalg. I 2012 er der underskrevet en egentlig samarbejdsaftale mellem de deltagende institutioner Nationale samarbejdspartnere Det er Museum Lolland-Falsters ambition at være med til at præge udviklingen i den danske museumsverden, hvorfor det er naturligt at søge indflydelse, når det er muligt. Ulla Schaltz er blevet valgt som formand for Kulturstyrelsens Nyere Tids Råd. Ulla Schaltz er tovholder for ledelsesnetværket under ODM og har arrangeret seminar for 50 museumsledere i den forbindelse, ligesom museets medarbejdere deltager i forskellige faglige netværk og puljer under ODM. To af museets medarbejdere, Birgit Wilster Hansen og Kasper Høhling Søsted deltager i arbejdet med planlægning af ODMs årlige faglige orienteringsmøder. Endelig skal nævnes museets samarbejde med Rigspolitiets Kriminaltekniske Centers afdeling i drabssager. Det er museets middelalderarkæolog Leif Plith Lauritsen, der yder konsulentbistand i et par sager om året. Internationale samarbejder I de kommende år vil Museum Lolland-Falster få en del arkæologisk arbejde i forbindelse med den faste forbindelse til Tyskland. Museets medarbejdere afsøger i øjeblikket muligheder for samarbejdspartnere på den tyske side. Museum Lolland-Falster deltager som den danske kulturarvsrepræsentant i den dansktyske kulturbestyrelse for Kulturlink Femern Bælt. Desuden undersøges ved årsskiftet 2012/13, hvorvidt det vil være muligt at etablere et virtuelt Museum Femern Bælt i form af et dansk-tysk museumsforbund inspireret af Musund samarbejdet over Øresund. I forbindelse med Hobyudgravningerne gælder samarbejdet ikke kun Nationalmuseet, men også tyske samarbejdspartnere fra Schloss Gothorp. Der er i 2012 blevet udviklet på det baltisk samarbejde med museer hele vejen rundt om Østersøen med henblik på et kommende internationalt samarbejdsforum, der vil kunne hente midler i internationale puljer, eksempelvis inden for en ny South Baltic EU-programpakke. Nøgletal Organisation Hvor mange geografisk adskilte og bemandende besøgsadresser driver museet? Hvor mange af disse er lokalhistoriske arkiver? Angiv kommunerne ordinære tilskud til museumsdriften pr. indbygger? GK 47,71 kr. LK 46,00 GK & LK 48,81 kr. LK til RMP 9,41 GK & LK 49,69 kr. LK til RMP 9,58 Hvor mange bestyrelsesmedlemmer er udpeget på baggrund af særlige professionelle kompetencer? Hvordan er kønsfordelingen i museets bestyrelse? Kvinder og mænd? 10m/3k 10m/3k Hvad er aldersgennemsnittet i museets bestyrelse? 56,8 57,8 14

15 Ressourcer Af Ulla Schaltz, museumsdirektør Museets økonomi Museum Lolland-Falster har som andre museer en økonomi, som er sammensat af indtægter, bidrag og tilskud fra mange forskellige interessenter. Museet er primært støttet med kommunalstøtte og et statstilskud. I runde procenttal bidrager staten med ca. 50 % af det faste driftstilskud, Lolland Kommune med 25 % og Guldborgsund Kommune med 25 %. Museet har et relativt stort statstilskud, hvilket skyldes en særlig historik. Museum Lolland-Falster er som bekendt et fusioneret museum af 3 museer. Disse tre statstilskud indgår nu i museets samlede statstilskud. Dertil kommer tidligere amtstilskud til alle tre museer samt til Åbne Samlinger, og endelig drev de mange små kommuner på Lolland-Falster museerne i fællesskab, og dette udløste et ekstra statstilskud i form af en samdriftsaftale. Tilskuddet fra Lolland og Guldborgsund kommuner bliver givet med baggrund i en samdriftsaftale. Derudover holder museet hvert år omsætningen oppe igennem større arkæologiske arbejder og bestilte opgaver eksempelvis udstillinger til Gedser bestilt af Guldborgsund Kommune. Museum Lolland-Falster arbejder med et ydelseskatalog, der skal ligge på hjemmesiden. Her skal borgerne kunne finde oplysninger om alt lige fra billetpriser og omvisningspriser til lokaleudlejning til fest og bryllupsbilleder samt priser på konsulentydelser inden for arkæologi, historie, etnologi, udstillingsopbygning, bygningsarbejder mv., som museets medarbejdere kan yde. Museets medarbejdere fundraiser hvert år en stor sum hjem til museets aktiviteter. Ofte er det helt almindelige ting, som bygningsvedligehold og udstillinger. Det er nødvendigt, da museets driftstilskud ikke slår til, når der skal ydes noget ekstra i forhold til disse områder. I de senere år har museet arbejdet med sponsorater. Det betyder, at museet nu har sponsoraftale med en lang række af lokale virksomheder. De er sponsorer på de enkelte udstillingssteder eller på events. Der er lavet aftaler, som er ligger i forskellige prisklasser, og der genydes fra museet svarende til beløbet. I 2012 afholdtes for første gang et fælles sponsorarrangement, som skete i forbindelse med LYS OVER LOLLAND. Alle sponsorernes logo og navn kan ses på museets hjemmeside. Økonomisk beretning for regnskabsåret 2012 Regnskabsåret 2012 har været præget af den største arkæologiske aktivitet i museets historie nogensinde. De største har været fængslet på Nordfalster, omfartsvejen om Nykøbing F., forsyningsledninger for Guldborgsund Kommune og begyndelsen af forundersøgelsen af Femern Bælt forbindelsen. Årets resultat for hensættelser er et overskud, som blandt andet skyldes et meget højt momsfradrag. Vi kan takke vore sponsorer og den arkæologiske virksomhed for dette resultat, da de to aktiviteter er medvirkende til en usædvanlig høj momsprocent. Men denne aktivitet har også påvirket udgifterne på personalesiden, som derfor er steget i forhold til tidligere. Der har indgået en stor del fondsmidler til renovering og opbygning af udstillinger og formidlingsprojekter. Vi har bl. a. haft samarbejde med LYS OVER LOLLAND om deres kunst- og udstillingsprojekt støttet af landdistriktsmidler, facaderenovering på Reventlow-Museet Pederstrup støttet af Sonning-Fonden og ikke mindst Herregård & Landskab udstillingen på Reventlow-Museet støttet af Realdania, Lolland Kommune og Bevica Fonden. Endelig har museet flyttet Den gamle Købmandshandel og indgangen til Falsters Minder sammen med Turistinformationen til Færgestræde. Museets ledelse har valgt at hensætte en del midler til arkæologi, IT, forskning, udstilling, bogudgivelse, bil og ekstern hjælp. Efter hensættelser bliver årets resultat kr , som overføres til museets egenkapital. 15

16 Personale Antallet af medarbejdere er foreløbig toppet på Museum Lolland-Falster i Vi kom op på mere end 75 medarbejdere i juni. Det skyldes selvfølgelig det meget store antal arkæologer, museet ansatte i forbindelse med forundersøgelserne på Femern Bælt, omfartsvejen om Nykøbing Falster og mange andre opgaver. Medarbejdergruppen på Museum Lolland-Falster er meget forskelligartet. Der er administrativt personale, museumsinspektører med forskellige specialer, håndværkere, grønne medarbejdere, registratorer, butikspersonale, turistmedarbejder mv. Samtidig er museets medarbejdere fordelt ud på alle museets afdelinger. Det betyder, at museets medarbejdere har tilhørssted på ikke mindre end 8 adresser i Nykøbing, Maribo, Feltstationen i Rødby og Reventlow-museet. Dertil kommer at arkæologerne i længere perioder holder til i skurvogne ude på udgravningerne. I 2012 ændrede museet organisationsplan, og der er 4 afdelinger: forskning/formidling, bygningsbevaring, administration og butik/turisme, der skal koordinere opgaver. Det er en forholdsvis kompleks struktur, og kommunikation mellem medarbejderne er derfor yderst vigtig, hvis opgaverne skal løses tilfredsstillende for borgere/kunder og ikke mindst museets medarbejdere. Organisationsplan Den 1. september 212 trådte museets nye organisationsplan i kraft. Der er sket flere ændringer, de væsentligste er: museets forsknings- og registreringsafdeling er nu lagt sammen med formidlingsafdelingen, så alle museumslovens 5 søjler nu er samlet under souschef Anna-Elisabeth Jensens ledelse. Turistinformation og museumsbutikker er skilt ud fra formidlingsafdelingen og hører nu direkte under museumsdirektør Ulla Schaltz. Bygnings- og bevaringsafdelingen er kommet under Leif Plith Lauritsen. (Se også omstående diagram) Kommunikation og møder Med så kompleks en organisationsplan er det nødvendigt med forskellige kommunikationsformer. Museets medarbejdere afholder en del møder i de respektive afdelinger og på tværs. Museet har et samarbejdsudvalg, en arbejdsmiljøorganisation og et tværgående mødeforum. Kommunikation foregår internt via personlig kontakt og mail. Ikke alle, men dog langt den overvejende del af medarbejderne, har computere og telefoner. De, der ikke har egen PC og telefon til rådighed, har adgang via kollegaerne. Vi arbejder på at få etableret SharePoint på museet, og det kommer til at åbne nye muligheder for intern kommunikation. Der arbejdes også på en strategi for kommunikationen via Sharepoint. Andre skriftlige kommunikationsveje er nyhedsbrevet Kort Nyt, som kommer hver måned med lønsedlen. Her bringes korte meddelelser fra afdelingerne, nyt om hvem der holder ferie samt mødevirksomhed. Der skrives referat af alle interne møder, og de ligger tilgængeligt for mødedeltagere. Endelig udarbejdes der årsberetning, artikler om kollegaernes arbejdsområder og arbejdsplaner, ligesom der afholdes 4 fællesmøder om året, hvor alle medarbejdere er samlet. MUSamtaler og psykisk arbejdsmiljø Alle ansættelseskontrakter og jobbeskrivelser er nu gennemarbejdet. Jobbeskrivelserne gennemgås hvert år ved den årlige MUSamtale, så eventuelle ændringer kan blive påført. MUSamtalerne bliver gennemført med nærmeste leder i 1. kvartal hvert år. Museum Lolland-Falster har igen i 2012 sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø og har gennemgået og kortlagt dette. Den første kortlægning blev udarbejdet i slutningen af 2010, endnu en i 2011, og det blev 16

17 besluttet at tage en ny skemaundersøgelse i Spørgeskemaer er blevet uddelt til samtlige medarbejdere. Skemaerne blev gennemarbejdet. Dialogmøderne blev kørt af Ulla Schaltz som mødeleder og med Marianne Nielsen som arbejdsmiljørepræsentant og referent. Kortlægningen og resultaterne af dialogmøderne samles og bearbejdes i en nedsat arbejdsgruppe. Ud fra besvarelserne og dialogmøderne udvælges nogle fokuspunkter, som vi arbejder videre med. Der er blevet etableret en arbejdsmiljøorganisation. Dette har været nødvendigt, da vi efterhånden er så store og med så mange afdelinger, at der skulle flere med ind i arbejdsmiljøarbejdet. I den forbindelse har medlemmerne af arbejdsmiljøudvalget løbende været på det lovpligtige arbejdsmiljøkursus. Derudover har relevante medarbejdere været på kurser bl.a. stigekursus og vejen som arbejdsplads. Arbejdsmiljøet indenfor det arkæologiske område har vi sat særligt fokus på. Der bliver stillet særlige krav til arbejdsmiljøet fra Femern Bælts side, og museet har valgt fremover at opfylde disse krav ved alle undersøgelser og udgravninger. I efteråret blev der afholdt medarbejderdag i Gedser på Træfpunkt Gedser. Lokalerne var udlånt af Guldborgsund Kommune. Her blev der taget fat på begrebet arbejdsglæde. Mette Toxværd fra Maribo Medico var inviteret til at fortælle om arbejdsglæde på sin arbejdsplads. Resten af dagen arbejdede medarbejderne i grupper om begrebet arbejdsglæde. Der var gode tilbagemeldinger på dagen. Arbejdsmiljøudvalget besluttede på et af sine møder i år, at fra næste år bliver kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø en del af den ordinære APV, som fremover bliver udarbejdet hvert andet år. 17

18 Mentorordning, frivillige, specialeskrivning og praktik Museet har fortsat en mentorordning med Lolland Kommune. Inge Marie Hansen er ansat som mentor til at varetage organiseringen på museet samt til at have kontakten til kommunens jobcenter og jobklub. Der har været en stor udskiftning i denne gruppe i løbet af året, da vi hovedsagligt har folk inde i korte afklaringsforløb, typisk 13 uger. Denne ordning er både museet og kommunen meget glade for. I 2012 var de 8 pladser i spil hele tiden, og på årsplan var gennemsnitlig 4,5 personer pr. måned i ordningen. Der har i alt været 20 personer hen over året. Af disse var enkelte personer her i flere 13 ugers perioder, hvilket medfører en højere dækningsprocent end den her nævnte. Et arbejde på et museum er noget, som nogle 9. klasses elever gerne vil afprøve i deres praktik i folkeskolen. Der har således også været elever i praktik på museet. Museet har løbende specialestuderende tilknyttet. Det er som oftest universitetsstuderende, der skriver speciale om et emne inden for museets område. Vi har derfor udlånt skrivebord, bøger og genstande til de pågældende specialestuderende. Museets frivillige er en uundværlig hjælp for museet. Der bliver bl.a. taget en tørn ved diverse arrangementer på Frilandsmuseet, ved pasning af butikker i forbindelse med udvidede åbningstider, vagt på Reventlow-Museet, pasning af diverse boder ved julemarkedet, produktion af varer til butikkerne, registrering af arkivalier og fotos, dokumentation af museets arbejde, guidede ture osv. osv., det er næsten ikke muligt at beskrive alle de opgaver, der varetages af denne gruppe. Foreninger Museum Lolland-Falster har nu tre venneforeninger tilknyttet. Kulturmindeforeningen (relateret til det tidligere Guldborgsund Museum) har ca. 720 medlemmer. Stiftsmuseets venner, nu Museumsforeningen Lolland-Falster, har ca. 75 medlemmer. Og endelig Reventlowparkens Støttekreds med ca. 650 medlemmer. Alle 3 foreninger har plads i museets bestyrelse. Efteruddannelse Museets medarbejdere deltager i konferencer og seminarer i det omfang, det skønnes relevant, og museet har mulighed for at finansiere deltagelsen. I det omfang, det er relevant, bidrages også med indlæg på seminarer og konferencer. (Se lister over medarbejdernes deltagelse i seminarer og kurser bagest i beretningen) Nøgletal Personale Har museet fastansatte videnskabelige medarbejdere, der uddannelses-mæssigt modsvarer museets ansvarsområde? Ja Ja Ja Hvor mange fastansatte årsværk rådede museet over i år? 39 24,74 22,56 Heraf antal fastansatte videnskabelige årsværk? Hvor mange fastansatte årsværk udgjordes af fleksjobs eller lignende ordninger? 25 24,74 24,29 Hvor mange årsværk blev udført af medarbejdere i tidsbegrænset ansættelse? 9,29 6,51 15,65 Hvor mange årsværk (anslået) blev udført af frivillige? 2 2,

19 Bygninger Museum Lolland-Falster er i besiddelse af en stor mængde bygninger, hvoraf flere er fredede eller befinder sig på Frilandsmuseet. Som følge deraf er der også meget vedligeholdelse. I budgettet er der hvert år afsat et beskedent beløb til vedligeholdelse, men langt den største del skaffes via fonde og eksterne midler. Det er således ofte en ulige kamp mod tidens tand. I Maribo har museet et frilandsmuseum beliggende ved Maribo Søerne. Det består af 16 bygninger af forskellige størrelser lige fra en firelænget gård til husmandshuse, skole og smedje. Bygningerne er hjemtaget fra Lolland og Falster. Frilandsmuseumsafdelingen åbnede i 1927, og de fleste bygninger blev hjemtaget i 1920erne og 1930erne, dog har museet i perioden genopført et landarbejderhus, og i 2011 blev stubmøllen fra Fejø genopsat efter en lang periode at have været under restaurering. Museet ejer ligeledes klosterruinerne fra Maribo Kloster beliggende ved domkirken. I Nykøbing har museet til huse i fredede og bevaringsværdige bygninger fra 16-, 17-, 18- og 1900-tallet. Museet ejer Kuskestalden fra 1600-tallet, der er den eneste bygning fra Nykøbing Slot, der undgik nedrivning i slutningen af 1700-tallet. Med indlemmelsen af Reventlow-Museet i 2010 overtog museet også herregårdsparken på Pederstrup med tilhørende bygninger, ikke mindst stutteristalden og den fredede hovedbygning, der er søgt tilbageført til C.D.F. Reventlows 1800-tals empirehus. For bygningsmassen i Nykøbing, Maribo og Pederstrup gælder, at der siden har været arbejdet med energigennemgang af bygningsmassen med henblik på driftsbesparelser og udskiftning af forældede installationer. Nykøbing Der er blevet ansat flere projektmedarbejdere på Museum Lolland-Falster, hvorfor der er blevet indrettet nye arbejdspladser, der opfylder kravene fra APV. I den forbindelse er der også blevet flyttet rundt på flere arbejdspladser. Det drejer sig primært om pladser i afdelingen i Rødby, men også i Nykøbing har der været brug for flere pladser. Der er ført generelt tilsyn med bygningsmassen og udenomsarealerne. Der er udført følgende vedligehold på bygningerne: Slotsgade 30/Rosenvænget Bygningen har været anvendt til opbevaring af diverse emner. Der er forsat blevet ryddet op, og bygningen er indrettet til midlertidigt magasin. Færgestræde 1a/Langgade 2 Bygningen rummer ud over udstillinger nu også Turistinformation og Den gamle Købmandshandel. Her findes også restauranten Czarens hus, som kan bespise mere end 70 gæster indenfor. Restauranten er bortforpagtet, og ny forpagter kom til pr Der er blevet indrettet en containerplads i gården, ligesom der er renoveret personale- og publikumstoiletter. Endelig er der foretaget en gennemgribende oprydning af de tidligere kontorarealer på 2. sal, ligesom guldsmedeudstillingen er sat i stand, og bygaden har fået et løft. Tidligere lå indgangen til museet i Langgade, men den er nu flyttet til Færgestræde 1A. I den forbindelse skabte vi en ny turistinformation, der nu er smeltet sammen med Den gamle Købmandshandel og derved danner en enestående smuk butik, der både er turistinformation, købmand og indgang til museet. Opgangen til udstillingen og toiletterne er blevet renoveret, og for at skabe adgangsforhold for handikappede har vi ladet opføre en smuk arkitekttegnet rampe i Færgestræde. 19

20 Amtsforvalterboligen Bygningen blev indviet i 2008 og fungerer som kontor og administration for museet. Endvidere er der indrettet bibliotek. Bygningen rummer også de fleste af arkæologernes kontorarbejdspladser. Frisegade 43 Bygningen rummer arbejdspladserne for nyere tids inspektører og enkelte af de arkæologiske arbejdspladser. I foråret blev facaden ud mod Frisegade sat i stand, og op mod jul påbegyndtes renoveringen af skodderne på samme side. Frisegade 45 Bygningen rummer den såkaldte Nobels butik og arkivet. Nobels butik er blevet færdigindrettet, og det samme er bagbutikken, så den nu tjener som forvalterens lager. Froms magasin Bygningen tjener som magasin for en stor del af det tidligere Guldborgsund Museums genstande. Der er udført mindre arbejder, men generelt afventer det videre arbejde beslutningen om et nyt stort magasin. Maribo Frilandsmuseet Museumsbutikken fik atter en ny opstilling. På Kapellanboligen udførtes almindeligt vedligehold. Falstergården har fået udført et større arbejde på taget, og der bør snarest fokuseres på at få en del af taget udskiftet. Skolens sydgavl er blevet afrenset og ompudset og efterfølgende kalket. Alle øvrige huse har fået udført almindelig vedligeholdelse, dvs. maling af vinduer, reparation af træværk, kalkning mv. Efter glæden ved at have fået genrejst Stubmøllen fra Fejø er det i 2012 atter blevet hverdag for møllen. Den er i år blevet tjæret m.m., så den kan klare endnu en vinter. I Laden er der blevet nedtaget genstande til frysning, og der er sket klargøring til at få oplagt nyt stråtag, til hvilket der søges eksterne midler. Frosne genstande er blevet konserveret, og efterfølgende er nogle af genstandene sat i Havehuset. Haverne er ordnet og anlagt, stierne er blevet gruset og deres kanter rettet af. Stengærdet ved Lokhuset er blevet fuldført. Frilandsmuseet er blevet klargjort til diverse arrangementer. Museumsbygningen Flere af rummene er blevet renoveret. En del tid er gået med den nye udstilling om bøger. Der er etableret et møde/kontorlokale i den ene af køjerne. Torrig Reventlow-Museet Pederstrup I løbet af 2012 er der lavet mange forskellige tiltag i forbindelse med Pederstrups vedligeholdelse. Det er her som ved mange af vore andre bygninger vigtigt at foretage løbende vedligeholdelse og forbedringer. I det følgende nævnes de vigtigste tiltag fra begge områder. Museet: Facaderenovering med montering af sålbænke i kobber Udvendig istandsættelse af museets vinduer Fjernelse af forældede UV-filtre på samtlige ruder i museet Opsætning af gallerilister i alle udstillingsrum i museets stueetage Mindre reparationer på taget Nedbankning af puds på gavlvæggen i sydgavlens østre rum i kælderen 20

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster

Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster September 2012 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommuners statsanerkendte kulturhistoriske museum med formidlingsforpligtelse

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Parat til at løfte en kæmpe opgave

Parat til at løfte en kæmpe opgave Parat til at løfte en kæmpe opgave Anna-Elisabeth Jensen, souschef og arkæolog, Museum Lolland-Falster Ulla Schaltz, direktør og etnolog, Museum Lolland-Falster Det er ikke nogen hemmelighed, at Lolland-Falster

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

MUSEUM LOLLAND-FALSTERS

MUSEUM LOLLAND-FALSTERS MUSEUM LOLLAND-FALSTERS VIRKSOMHEDSPLAN 2017 Museum Lolland-Falsters virksomhedsplan 2017 Virksomhedsplan er den nye betegnelse for Museum Lolland-Falsters arbejdsplaner. Vi har valgt at præsentere årets

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Anbefalinger Tiltag/aktivitet Milepæl/tidsplan 1 års opfølgning

Anbefalinger Tiltag/aktivitet Milepæl/tidsplan 1 års opfølgning Opfølgning på kvalitetsvurdering af Museum Lolland-Falster Anbefalinger Tiltag/aktivitet Milepæl/tidsplan 1 års opfølgning Her gengives ordret Kulturstyrelsens enkelte anbefalinger fra kvalitetsvurderingsrapporte

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Der arbejdes netop nu på at tegne konturerne af et nyt museumslandskab i Danmark. Fra

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG 1 Navn og ejerforhold, art og status Museets navn er Museum Skanderborg. 1.1Museum Skanderborg Museum Skanderborg er et selvejende, statsanerkendt

Læs mere

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn er Roskilde Museum. Museet er en selvejende institution. Museets hovedadresse: Munkebro 2, 4000 Roskilde. 1.2 Museet omfatter følgende administrations- og besøgssteder

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2015

Museum Lolland-Falster 2015 ÅRSBERETNING 2015 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2015 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-90-3 ISSN: 87-87179-91-1 EAN: 9788787179904 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

Direktør. Stillings- og personprofil. Museum Midtjylland

Direktør. Stillings- og personprofil. Museum Midtjylland Direktør Stillings- og personprofil Museum Midtjylland August 2016 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Museum Midtjylland... 4 3 Jobprofil... 7 4 Personprofil... 9 4.1 Faglige kompetencer og erfaringsgrundlag...

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om museer m.v. I medfør af 12, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 15, stk. 6, 15 a, stk. 2, 16, stk. 4, 20, stk. 1, 26, stk. 3, 27, stk. 10, 29, stk. 5, og 32, stk.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Bliv en levende del af din lokalhistorie Titel: Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Udgivet af: Museum Vestsjælland Udgave: 1. udgave, 1. oplag sep. 2014 Copyright:

Læs mere

Museum Lolland-Falster Arbejdsplaner 2011-2014

Museum Lolland-Falster Arbejdsplaner 2011-2014 Museum Lolland-Falster Arbejdsplaner 2011-2014 Museets formål Hvad er museets mission (opgave og ansvarsområde) og vision? (Max 1 A4-side) Museets mission og formål: Museum Lolland-Falster er skabt gennem

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Museum Lolland Falster

Museum Lolland Falster Virksomhedsplan for perioden 2009-2013 Museum Lolland Falster Omfattende: Czarens Hus på hjørnet af Færgestræde og Langgade i Nykøbing F. Kragsnaps Hus Langgade 2 i Nykøbing F. Færgestræde uden nummer

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Kulturafdelingen, 18. august 2015.

Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen fremsender supplerende oplysninger vedr. dele af udtalelserne fra MED udvalget på Museum Horsens vedr. museumsanalyse og forslag til museumspolitik.

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset 1 of 6 Århus, den 9. april 2015 Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset Baggrund Naturhistorisk Museum / Molslaboratoriet er en selvejende museumsvirksomhed under museumslovens 15 og

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. BEK nr 461 af 25/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-027440 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om museer

Læs mere

STIFTELSESOVERENSKOMST

STIFTELSESOVERENSKOMST STIFTELSESOVERENSKOMST Morsø Kommune og Region Nordjylland Jernbanevej 7 Niels Bohrs Vej 30 7900 Nykøbing Mors 9220 Aalborg Ø har d.d. stiftet en Selvejende Institution Kulturmødet Mors med hjemsted i

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Økonomisk årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 ÅRSBERETNING 2015 Årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Noterne relaterer sig til nøgletallene

Læs mere

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling indenfor sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks.

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling indenfor sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 116959 Formularens ID: 494 Sendt til: post@museumlollandfalster.dk Sendt: 14-12-2010 23:01 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Herregården før, nu og i fremtiden

Herregården før, nu og i fremtiden Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 4 Offentlig Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Nationalmuseet Indbyder til FÆLLESSEMINAR Herregården før, nu og i fremtiden Indlæg ved: Museumschef Per

Læs mere

ARBEJDSPLAN 2015-2018

ARBEJDSPLAN 2015-2018 ARBEJDSPLAN 2015-2018 Arbejdsplan 2015-2018 Side 1 INDHOLD Indledning... 6 Museets formål... 8 Museets mission... 8 Museets vision... 8 Museets arbejde med visionen - 5 strategier... 9 Demografi og museumsbrugere...

Læs mere

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen.

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Vedtægter for Skagens Museum 1. Ejerforhold, hjemsted og status Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Skagens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum, omfattet af Museumsloven

Læs mere

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 22. maj 17 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation for danske museer og tilsvarende institutioner.

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Om kunstmuseer og den igangværende sammenlægning mellem Vestsjællands Kunstmuseum og

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

1. 15/23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse /23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse

1. 15/23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse /23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse Tillægsdagsorden Byrådet Tid Onsdag den 16. december 2015 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 15/23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse...1 1. 15/23687

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle

Konserveringscentret i Vejle Vedtægter for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fonden Konserveringscentret i Vejle. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 2. Fondens

Læs mere