Framestorm. Vejen til et fleksibelt mindset. Kapitel 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Framestorm. Vejen til et fleksibelt mindset. Kapitel 8"

Transkript

1 Kapitel 8 Framestorm Vejen til et fleksibelt mindset Anette Prehn Den ekspanderende hjerneforskning inviterer til videreudvikling og evidensbasering af de coachende metoder. Framestorm er en registreret metode til multipel reframing, der bygger på tre neurologiske principper: Hebbs lov, rekonsolidering af minder og opmærksomhedstæthed. Kapitlet præsenterer Framestorm-metoden og den coachende spørgsmålsramme, der ligger til grund for Framestorm. To cases fra erhvervslivet viser herefter, hvordan hjernesmart reframing kan opløse modstand mod forandring og give nyt liv til en udfordrende, professionel relation. Reframing burde være i det vand, vi drikker, fastslår professor James Gross (Rock 2009). Ligesom man i mange lande tilsætter jod til bordsalt og B-vitamin til cornflakes, vil mennesker kunne drage stor fordel af det, hvis denne kraftfulde, kognitive strategi var tilsat de mange slurke vand, vi tager i løbet af en helt almindelig dag (Prehn 2012). Fra mine mange workshops, foredrag og coachingsessioner med ledere, medarbejdere og coaches må jeg dog konstatere, at der er langt mellem dem, der mener at mestre reframing systematisk og effektivt i deres hverdag. I International Coach Federations kernekompetencer tales der om, hvordan en coach skal skifte tillidsfuldt perspektiv, reframe og udfordre kundens antagelser og perspektiver for at fremprovokere nye ideer og finde nye handlemuligheder. 4 Men hvor dygtige er vi som coaches til at stimulere reframing hos kunden? Hvor ofte hjælper vi kunden med at sprænge rammerne for sin nuværende 4 søgeord: kernekompetencer. 121

2 tænkning og få hul igennem til en større ressourcefuldhed? Og fører vores indsats til egentlig omfortolkning af kundens situation, eller er der snarere tale om en tvangsvending, hvor kunden ivrigt forsøger at vaske sort til hvidt, og derfor reelt ikke har sprunget i niveau i sin udlægning af situationen? Hvad er reframing? Reframing betyder at ændre sine tanker om en situation for at dæmpe dens følelsesmæssige påvirkning (Gross 2001). Når man reframer, omfortolker man med vilje en situation for at styrke sin ressourcefuldhed og dermed handlekraft i situationen. Det kan sammenlignes med at tage forskellige billeder af den samme situation. Intet billede udtrykker sandheden om situationen. Hvert billede repræsenterer en bestemt vinkel på og fortolkning af det, der sker. Vores fortolkninger påvirker direkte vores adfærd og følelser. Derfor er det vigtigt at have adgang til enkle og effektive metoder til at skabe et fleksibelt og resilient mentalt repertoire: Fleksibelt, så man kan ændre sine fortolkninger hensigtsmæssigt i stedet for at føle sig låst i vrede, ked-af-det-hed, irritation, modstand, apati, overspringshandlinger osv. Resilient, så man tåler at komme ud af ligevægt en tid og alligevel evner at vende tilbage til et balancepunkt igen. Resiliens dækker over evnen til at kunne bøje sig for vinden uden at knække. Når det coachende rum fungerer allerbedst, faciliterer det såvel kundens fleksible repertoire som vedkommendes evne til at komme styrket igennem udfordrende situationer. Mindre hensigtsmæssige selvreguleringsmetoder Hvis systematisk reframing er mindre almindelig, hvad gør folk så i stedet i forsøget på at regulere deres følelser og håndtere situationer? Lad os illustrere det ved at tage på besøg hos Nikolaj, Sebastian og Martin, der arbejder på samme arbejdsplads. Alle tre kan blive enormt vrede, når de føler sig pressede, men de reagerer vidt forskelligt: 122 COACHING I NYT PERSPEKTIV

3 Nikolaj udtrykker sine vrede følelser. Han kan finde på at sparke til kopimaskinen eller råbe højt til et teammøde. Nikolaj mener selv, at det er godt at lette låget for vreden og dermed slippe af med noget af den. Hvem har ikke læst sin Freud? Sebastian undertrykker sine vrede følelser. Han blokerer bevidst for udlevelsen af den vrede følelse. I stedet skumler han inde i sig selv, mens han lader, som om alt er fint. Det er temmelig uciviliseret at lade sin vrede gå ud over andre, er det ikke? Martin har valgt en tredje strategi. Han tvangsvender situationer (og mener selv, at han dermed reframer). Når noget gør ham vred, ærgerlig eller bekymret, så tvinger han sig selv til at se positivt på tingene. Et problem bliver til en udfordring. Pessimisme eller tristhed forsøges tvangsvendt til optimisme. Faktisk har han helt slettet negative ord fra sit vokabularium. Det skulle jo være så sundt at se halvt fulde glas. Reframing udgør et evidensbaseret alternativ til disse tre selvreguleringsmetoder. Både udtryk, undertrykkelse og tvangsvending viser sig nemlig at være mindre hensigtsmæssige, ja faktisk kontraproduktive. Udtryk ved man i dag øger faktisk aktiviteten i hjernens alarmklokke og sandsynliggør, at man næste gang vælger den samme reaktion (her: vrede). Desuden risikerer man at sætte varige spor i andre. Forskerne taler om, at det at udtrykke en følelse kraftfuldt er som at kaste benzin på et bål (Wiseman 2009). I stedet for at blive ilden kvit gør man situationen endnu mere uhåndterbar. Undertrykkelse er også udtryk for en kontraproduktiv følelsesregulering. Undertrykkelse fører til sammensnøring af blodårerne, en svækket hukommelse og ikke mindst til, at blodtrykket forhøjes hos de mennesker, undertrykkeren omgås. Det har altså systemiske effekter, når en person undertrykker. Det minder os om, at den enkeltes følelsesmæssige regulering ikke bare vedrører den enkelte selv. Den er i høj grad fællesskabets interesse, hvad enten vi med fællesskab tænker på et team, en organisation eller en familie. Mens reframing genuint omfortolker en situation/relation og dens mening og dermed de deraf vakte følelser gør undertrykkelse det ikke. Forskerne taler også om den ironiske boomerang. Den handler om, at når man forsøger at undertrykke en tanke eller en følelse, vender den tilbage til én som en boomerang. Får man at vide, at man ikke må tænke på en isbjørn, ja, så tænker man på én (Wegner m.fl. 1987). Vil man ikke være nervøs, ikke være nervøs, ikke være nervøs ja, så bliver man det helt sikkert. 8. FRAMESTORM 123

4 Tvangsvending har skyllet hen over Danmark i de seneste år i form af tvangspositivitet: en karikeret version af Appreciative Inquiry (den værdsættende metode). Medarbejderne har fået at vide som minimum mellem linjerne at de skal være positive, og at det ikke er okay at surstråle og befinde sig under stregen. På med ja-hatten! Som følge heraf har mange som Martin valgt at tvinge positivitet igennem, koste hvad det vil. De har givet bekymring og problemtænkning det røde kort, i al fald udadtil, i deres kommunikation. De har forsøgt at trampe vrede væk gennem et påklistret Pan American-smil (og ja: Det er lige så forkrampet, som det lyder). For tvangspositivitet indebærer ikke, at man reelt ændrer sin udlægning af, sit forhold til og sine følelsesmæssige reaktioner på en situation. Mange, der vælger at gøre sort til hvidt eller problem til udfordring, tror, at de reframer, men de forsøger i stedet at tvinge en anden fortolkning igennem. Mange ledere sætter ord på forandringsmodstanden i deres organisation, men de har ikke ulejliget sig med at træne medarbejderne i de værktøjer, der sætter dem i stand til at spille med, og som kan transformere en forandring fra at være en trussel til at være noget, man kan forholde sig til konstruktivt. At tvinge positivitet igennem er det samme som at undertrykke, og det er som nævnt ikke sundt, hverken for den, der gør det, eller for dem, der er omkring. Det er reframing til gengæld. Sundt, altså. Og det er derfor, den vitterligt burde være i det vand, vi drikker, som forskerne siger. Spørgsmålet er, hvordan reframing bliver gjort tilgængelig og let at anvende for coaches og deres kunder. Framestorm-metoden Metoden Framestorm er udviklet for at møde dette behov. Den hjælper mennesker med at ændre deres opfattelse af en situation, opgave eller relation. Dermed ændres følelserne, og adfærden justeres også. Ofte sker dette overraskende hurtigt. Framestorm der er en registreret metode trækker på neuroplasticitets-forskning og aktiverer flere neurologiske spilleregler. Det er en treleddet metode, der undervejs spiller på flere af hjernens tangenter, som hjerneforsker Kjeld Fredens og jeg i vores bøger metaforisk kalder otte af de essentielle hjernefunktioner. Når man bruger Framestorm-metoden, spiller man på tangenterne visi- 124 COACHING I NYT PERSPEKTIV

5 on, følelser, perception, krop og værdier (Fredens & Prehn 2010). De tre trin i metoden er: 1. Afdæk behov for reframing Hvad er min nuværende framing? Hvilke indre effekter giver den? Gør den mig ressourcestærk? Ja/nej? Hvis jeg fortsætter med at give liv til framingen, hvor vil det så føre mig hen? Ønsker jeg det? Ja/nej? 2. Framestorm (find alternative framinger) Besøg forskellige perspektiver (se nedenfor) Når du går i stå i et perspektiv, så vælg et andet. Er det også en blind vej lige nu, så vælg en anden Bevar momentum indtil du har alternative framinger 3. Vælg reframing Læs dine alternative framinger højt og smag på deres effekt. Vælg en eller to, som gør dig ressourcestærk, og som du gerne vil afprøve som eksperiment Vær nysgerrig på de nye framingers betydning og indre effekter Hvis ikke en reframing lander godt inden i dig, så slip den. Det vil være forsøg på at undertrykke din nuværende framing, hvis du i denne tilstand forsøger at installere reframing. Trin 1 er en kalibrering. Trin 2 er en framing-brainstorm. Trin 3 er en prioritering et tilvalg. Spørgsmålene, der faciliterer Framestormen, befinder sig på to forskellige planer, og det er vigtigt at komme omkring begge realplanet og det metaforiske/humoristiske plan for at aktivere både det langsomme og det hurtige system i hjernen (Prehn & Fredens 2011). Spørgerammen består af 30 spørgsmål i alt, og her gives 10 eksempler: Realplan Hvordan framer én, der elsker situationen, den mon? Hvordan ville en klog person (en af dine rollemodeller) kigge på situationen? 8. FRAMESTORM 125

6 Hvordan skulle framingen være, så du ville føle dig snydt/skuffet, hvis situationen ikke var i dit liv? Hvad vil meningen med situationen mon være om 10, 20, 30 år: Hvad vil være dit udbytte? Hvad ville/kunne man tænke om situationen om 100 år? Hvad nu, hvis situationen ikke var en ulempe, men en fordel? Hvilke fordele giver den (til organisationen/teamet/borgerne/kunderne/dig/feltet)? Metaforisk/humoristisk plan Hvis du skulle reframe på en humoristisk måde, hvordan kunne det så lyde? Kig på situationen og overdriv den bevidst kariker situationen, leg med ordene Hvordan ville en fiktiv karakter se på situationen? (Pippi Langstrømpe, Klods Hans, Gandalf osv.) Hvilke mottoer, ordsprog eller bevingede ord kunne være nyttige at bruge her? Hvis vi går til sportens verden, hvordan ville en professionel XX-spiller så se på en lignende situation? En vellykket Framestorm kommer omkring begge planer med to til tre spørgsmål på hvert plan. Spørgsmålene er en ramme omkring en legende rejse. En velfungerende Framestorm ledes af en coach, der danser i nuet, er fuldt opmærksom, skifter tillidsfuldt perspektiv, bruger humor ubesværet til at skabe lethed og energi og intuition i forhold til spørgsmålenes rækkefølge og udmåling af den tid, der skal bruges ved hvert enkelt spørgsmål. Processen er med andre ord en opvisning i coachingnærvær, som det formuleres af International Coach Federation i foreningens katalog over kernekompetencer. Energien i en Framestorm er afgørende for dens udfald, og det er derfor vigtigt: At man går åbent og udforskende til spørgsmålene At man tør drible af sted i nogle retninger og lade associationstræer vokse frem i hjernen At man er modig i Framestormens pauser/intervaller At man har tillid til tomheden og tør vente på, at den næste reframing dukker frem af disen (i modsætning til at give plads til negativ, indre dialog om, hvorfor man/metoden/situationen er dum eller uegnet) 126 COACHING I NYT PERSPEKTIV

7 Der er med andre ord meget energiledelse i en Framestorm, dvs. energiledelse af Framestormeren (den der er i gang med at Framestorme), den eventuelle facilitator, den eventuelle gruppe og alles samspil og det er bl.a. derfor, at anvendelse af Framestorm professionelt kræver certificering. Lad os se et eksempel på, hvordan Framestorm kan anvendes i det coachende rum. Eksempel: Forandringsprocessen er en trussel Før i tiden var en forandring i en organisation en begivenhed noget der kom og gik. Mens forandringen stod på, kunne man som medarbejder vælge at holde vejret for så at ånde lettet ud og fortsætte det normale liv på arbejdspladsen når forandringsprocessen var (godt) overstået. Sådan er det ikke længere. Forandring er blevet et vilkår, og derfor kan man som medarbejder med fordel træne sig op i et fleksibelt og resilient mindset, så man kan justere på sine fortolkninger, når det er hensigtsmæssigt og spille konstruktivt sammen med de omskiftelige omgivelser, man nu engang har. Det er en investering i ens egen ressourcefuldhed: Man undgår at blive drænet og kan vende tilbage til et balancepunkt, efter at man er blevet udfordret. I en stor organisation i finanssektoren stod man over for at skulle implementere nye it-systemer. Det skulle foregå så radikalt, at medarbejderne én dag ville opleve at slukke for deres computere, når de gik hjem, og den næste dag møde op til en alting er forandret it-brugerflade. Udmeldingen om denne ændring, som vi kan kalde NUEVO, kom ca. to år, før implementeringen skulle finde sted. Der var altså rig lejlighed til at bekymre sig som medarbejder og mellemleder, frygte den kommende ændring og forestille sig det værste. Peter var mellemleder i organisationen, og han kunne mærke, hvordan dels medarbejderne, dels han selv var utrygge over den kommende forandring, og at det stækkede deres ressourcer og handlekraft. Derfor initierede han en Framestorm i en coachingsession, hvor også et par af hans mellemlederkolleger i organisationen var med: Forandringsprocessen NUEVO = trussel frygt, bekymring snak i krogene, dårlig søvn, lav præstation 8. FRAMESTORM 127

8 Reframing med brainstorm NUEVO er mulighed for: At få samme udgangspunkt Kunde-/medarbejdertilfredshed Humor At være i samme båd At give basser At træde i karakter som leder Kompetenceudvikling Nuevo er en fælles opgave, vi skal igennem sammen Vi sparer 200 mio. om året Vi er med til noget, der går over i historiebøgerne Vi kommer i superligaen Vi frigiver ressourcer Vi bliver first movers Vi rykker tættere sammen i bussen NUEVO genererer vinderinstinkt Vi spiller offensivt Vi graver brønden, før vi bliver tørstige Ting ændrer sig heldigvis (jf. Hr. Schwann fra tv-serien Matador ) Næste generation vil takke os for: Paradigmeskiftet At vi tog ansvar/viste mod At vi sikrede en moderne arbejdsplads Det bliver lettere at fusionere Vi får kastet noget af den dårlige bagage af NUEVO giver vigtige til- og fravalg NUEVO gør os skarpere på need-to-have NUEVO er: Et spejlbillede på livet/evolution En tiltrængt hovedrengøring En ny start/gave En anledning til at rydde op i værktøjskassen (600 regnearks-løsninger kasseret) Vi slår en streg i sandet Hvis forandringer skulle til folkeafstemning, ville vi end ikke have fået computeren Yes! En udfordring! 128 COACHING I NYT PERSPEKTIV

9 Yes! En forskel, der kan mærkes i generationer Vækst er det eneste bevis på liv Vores eneste sikkerhed er vores evne til forandring Coachens grundgreb består altså i at facilitere trinene kalibrering, brainstorm og prioritering. På trin 3 smager man på trin 2 s reframinger og mærker, hvilke der har en særlig god effekt i os. Det gjorde Peter, og han valgte de to, der gjorde ham mest ressourcestærk. Det kan vi som læsere også gøre: Hvilke to reframinger ville du vælge, hvis du var i Peters sko? Hjernens spilleregler i Framestorm Jeffrey M. Schwartz, som er ekspert i reframing, kalder Framestorm for en elegant reframing-metode, der aktiverer potente processer i hjernen. Det skyldes, at Framestorm bygger på nogle centrale neurologiske principper: Hebbs lov, rekonsolidering af minder og opmærksomhedstæthed. De præsenteres her og belyser dermed, hvad der sker i hjernen under en Framestorm. Hebbs lov Hjertet i Framestorm-metoden hedder Hebbs lov. 5 Dette hjerneprincip fortæller os, at Neurons that fire together, wire together nerveceller, der aktiveres samtidig i hjernen, forbinder sig med hinanden. De teamer op, og aktiveringen af den ene betyder aktiveringen af den anden. Over tid sker der simpelthen det, at deres kortikale kort vokser sammen. Et sigende billede på det er teenageren, der har drukket for mange små grå og knækket sig hele natten. Derefter er bare tanken om små grå nok til at aktivere kvalme og opkastfornemmelser. For nogle går det over efter nogle måneder. For mange varer det ved i år, ja, måske endda resten af livet. På samme måde teamer nervecellerne også op, for så vidt angår glædesvækkende forbindelser i vores liv. Duften af nybagte boller fører os lukt tilbage til bedstemors køkken, og synet af en person, vi holder meget af, er nok til at få hjertet til at danse. Enhver framing skaber følelser, og det betyder med tanke på Hebbs lov at hver gang de trigges samtidig, styrkes deres forbindelse. Det sker gang 5 Hebbs lov blev introduceret af neuropsykologen Donald O. Hebb i Den mere lyriske formulering Neurons that fire together, wire together stammer fra psykologi-professor Ian Robertson. 8. FRAMESTORM 129

10 på gang på gang. Vi ender med at opfatte disse vanemæssigt styrkede forbindelser som virkeligheden, og det kan ende med, at vi mener, at en svær opgave, at tale offentligt eller en organisationsforandring automatisk trigger frygt. Det er måske blevet så indgroet i os, at det kan undre os, at nogle kan opfatte disse situationer anderledes, f.eks. som motiverende, skægge, udfordrende, afvekslende, udviklende eller som en anledning til at forbinde sig med mennesker, at bidrage, at bruge sin viden på nye måder osv. Der er to andre Hebbs lov-inspirerede hjerneprincipper, som er vigtige i forhold til Framestorm: 1) Neurons that are out of sync, fail to link og 2) Neurons that fire apart, wire apart (Doidge 2007). Nogle hjerneforskere er også poeter, som det ses. Disse to principper betyder, at forbindelser, der er skabt og forstærket i hjernen, kan svækkes, i det omfang man er i stand til at få dem til at gå ud af takt ved at skabe nye associationer og forbindelser. Der er altså et stærkt element af timing endog musikalitet i måden, vi håndterer og forandrer nerveforbindelser i hjernen på (Prehn & Fredens 2011). Når man initierer en Framestorm, identificerer og anerkender man først på trin 1 den oprindelige frame og de følelser, den afføder. Når Framestormens trin 2 begynder, pauser man blidt den oprindelige frame. Opmærksomheden på dette trin rettes mod de konstruktive alternativer, der øger ressourcefuldheden, og som baner vej for, at de nerveceller, der oprindeligt aktiveredes samtidig, kommer ud af takt og kan forbinde sig med andre nerveceller på nye måder. Rekonsolidering af minder En anden proces, der foregår under en Framestorm, har at gøre med rekonsolidering af minder. Hjerneforskere konstaterer, at når et minde (og en hyppigt aktiveret frame er også et minde) genkaldes, følger et særlig højt niveau af neuroplasticitet. Tilstanden kaldes også for flygtig plasticitet (Hardt m.fl. 2010), og den muliggør, at mindet modificeres på forskellige måder. 6 Dette leder til en opdatering af mindets indhold og en modulering af mindets styrke. Alain Brunet (2008) udforsker dette. En person med posttraumatisk stress-syndrom bliver bedt om at reaktivere sine traumatiske minder ved at skrive dem ned med mange detaljer. Herefter modtager personen en lav dosis propanolol, der dæmper blodtryk og uro. Derpå læser personen sin oplevelse højt, hvorefter vedkommende hører sin egen oplæsning. 6 Se dokumentaren The Nature of Things: Changing Your Mind fra CBCLearning, COACHING I NYT PERSPEKTIV

11 Denne proces gentager sig en gang om ugen, og effekterne af denne enkle behandling viser sig hurtigt. Efter bare fem uger passer så mange som 75 % af personerne ikke længere ind i den posttraumatiske diagnose. At genkalde sig den traumatiske begivenhed bliver ligesom at læse op af en bog. Traumet bliver til et minde, der tilhører fortiden. Og mindet kan finde ro ligesom på en hylde i stedet for at blive genoplevet dagligt, som det ellers gælder for mange med posttraumatisk stress-syndrom. Brunet kalder processen utrolig simpel, og netop dette udtryk går igen i megen neuroplasticitets-forskning og interventioner: Forandring er bemærkelsesværdigt nemmere og hurtigere end vi engang troede. Vi har først og fremmest brug for at kunne identificere, hvilke små håndtag der virker bedst. Et eksisterende minde destabiliseres og modificeres i minutterne og timerne, der følger en reaktivering. En hurtig rekalibrering finder herefter sted: Ny viden tilføjes, og mindets indhold svækkes eller styrkes. Dermed baner rekonsolidering vejen for at modificere indholdet af reaktiverede langtidsminder ved at tillade nye stimuli der er til stede på det tidspunkt, hvor mindet genkaldes at blive associeret med det flygtige, formbare minde (Hardt m.fl. 2010). Denne fase kaldes også et sårbarhedsvindue, idet mindet er skrøbeligt og foranderligt. I en Framestorm genkaldes den oprindelige framing, hvilket gør den påvirkelig over for forstyrrelse af de begivenheder og følelser, der samaktiveres (Davies m.fl. 2010). I Framestorm induceres den indre ro dog af selve processen (og det at pause den oprindelige frame samt lægge følelsesmæssig distance til den), hvor den indre ro i tilfældet med personerne med posttraumatisk stress-syndrom induceres via farmaceutisk medicin. Begge metoder skaber en ny og tryg kontekst, hvori den oprindelige frame modificeres, og mere ressourcefulde følelser aktiveres og tilføjes. Dermed lagres relevante reframinger og ressourcefulde følelser sammen i hjernen. Forskning viser, at det tager ret kort tid at restabilisere et erindringsspor/minde. Det er formentlig derfor, Framestorm-metoden lader til at virke overraskende hurtigt. Opmærksomhedstæthed Andre nøgleaspekter af en Framestorm er opmærksomhedstæthed, mindfulness og opmærksomhedskoreografi. 7 Udtrykket opmærksomhedskoreo- 7 Neuroblogger Stephanie West Allen har introduceret udtrykket attention choreography, dvs. opmærksomhedskoreografi: 8. FRAMESTORM 131

12 grafi dækker over legende omdirigeringer af opmærksomhed på måder, der skaber ressourcefuldhed. Opmærksomhed betyder at række ud efter. Hvad enten du giver opmærksomhed til noget, du vitterligt ønsker mindre af eller til noget, du ønsker mere af får du mere af det, fordi du rækker ud efter det og tillader det at komme ind i dit spotlys. Vil man slanke sig, er det hjernemæssigt smartere at fokusere på jeg vil ikke spise salat, jeg vil ikke spise salat end at sige jeg vil ikke spise chokolade, jeg vil ikke spise chokolade. Opmærksomhed viser sig at kunne forme neurale forbindelser i hjernen, og regelmæssig, vedligeholdt opmærksomhed forandrer det neurale netværk. Et nøglebegreb her er opmærksomhedstæthed (Schwartz m.fl. 2005). Jo mere du fokuserer på noget, jo tættere bliver din opmærksomhed, og des mere hard-wired og permanent bliver denne vane eller fortolkning (Schwartz & Gladding 2011). Det minder os om at skærpe vores fokus på en mindful måde og justere det, når det er hensigtsmæssigt. Hjerneforskerne kan endnu ikke sige, hvor meget og hvor ofte man skal give opmærksomhed til noget for at få denne forbindelse til at træde i forgrunden og en anden i baggrunden. Men de kan sige så meget, som at vejen fremad ligger i den selektive opmærksomhed og den bevidste aktivering af et kredsløb fremfor et andet, hvorved hjernen puffes til at processere ét signal frem for et andet (Schwartz & Begley 2002). Kapløbet i hjernen Følelsesmæssig regulering kan opdeles i henholdsvis forudgående regulering, der hjælper én med at forberede sig på fremtidige situationer, så man kan være ressourcefuld og i stand til at respondere konstruktivt, og såkaldt respons-regulering, der finder sted i det øjeblik, hvor man er i gang med at opleve den følelsesmæssige rutsjetur (vrede, ked-af-det-hed, flovhed, irritation osv.). Man nedregulerer disse følelser ved at opregulere andre (Gross 2001). Man kan også kalde det før-regulering og her-og-nu-regulering. Richards og Gross udtrykker det meget sigende: Respons-regulering mopper ens følelser op fra gulvet; forudgående regulering forhindrer dem i at blive spildt (Richards & Gross 2000: 411). Justeringer, der laves tidligt på den følelsesmæssige bane, viser sig at være mere effektive end justeringer, der kommer senere (Gross 2001). Med andre ord: Jo mere man øver sig i at mærke, når en uhensigtsmæssig frame har kickstartet eskalerende, drænende følelser, jo hurtigere kan man sætte ind med sin reframing og med større effekt. Ved at skabe nye måder at fortolke udfordrende situationer på, før de 132 COACHING I NYT PERSPEKTIV

13 opstår, mindsker konstruktive reframinger sandsynligheden for en vulkanagtig følelsesmæssig respons i situationen. En Framestorm kan laves hurtigt, når man har lært den og grundigt, når man har tid. For den avancerede Framestormer kan en Framestorm finde sted både som forberedelse til en situation, og mens man er live lige midt i den oprivende situation. For Framestorm-novicen foregår Framestormen primært, før en oprivende situation finder sted, og man hjælper dermed hjernen til at føle sig på hjemmebane og kende konstruktive ruter at omdirigere sin fortolkning på i situationen (hvis den skulle opstå) (Prehn 2008). Når man har lavet før-regulering og senere eksponeres for situationen foregår der en slags kapløb i hjernen mellem den følelsesmæssige information og reframing-informationen (Blechert m.fl. 2011). Forskere mente tidligere, at man var nødt til at føle, mærke og gå ind i en (uønsket) følelse for at blive fri for den og kunne slippe den. Men ny forskning udfordrer den idé: Hvis man har forberedt sig på en begivenhed på forhånd, valgt konstruktive reframinger og dermed lavet en mental generalprøve (Robertson 1999), er neutraliseringen af følelser en langt hurtigere og dybere proces, end forskerne tidligere troede (Blechert m.fl. 2011). Lad os se et eksempel på det. Eksempel: Min nye leder er inkompetent Lone har igennem mange år haft en leder, som hun respekterer rigtig meget. Han har gennem årene nærmest været en slags mentor for hende. Nu er han gået på pension og er blevet erstattet af en anden, og det har givet Lone mange kvababbelser. Hun ærgrer sig ofte over det, hun opfatter som hans inkompetence. Og det samme gør hendes team. De taler sammen om det og brokker sig tit til hinanden. Lone kan mærke, at hun binder megen energi til sin fortolkning af virkeligheden. Lones Framestorm får drejet hendes tanker og opmærksomhed ind på helt andre baner: Min nye leder = inkompetent frustration og vrede lækket energi og arbejdsglæde, muligt skift af arbejdsplads 8. FRAMESTORM 133

14 Han giver mig mulighed for at blomstre fagligt Det er okay ikke at være perfekt Hvis han var fagligt perfekt, ville det gøre min hverdag mere kedelig Hvis han var fagligt perfekt, ville min afdeling/mine medarbejdere få mindre indflydelse Hvis han var fagligt perfekt, kunne jeg blive overflødig/usynlig Hurra nu ryger krykken Nu har vi mulighed for at vise, hvad vi duer til Hvor smart er det at skubbe ham ud af reden, som fodrer os? Jeg må søge faglig sparring andre steder verden bliver større med oceaner af muligheder Jeg vil sikkert takke ham om 10 år Jeg kan hjælpe ham på vej Uanset hans adfærd og evner er ordentlighed, respekt og loyalitet mine kerneværdier Dette er en unik mulighed for, at mine tre kerneværdier bliver æret i afdelingen jeg sætter eksemplet Ordentlighed, respekt og loyalitet er et dagligt valg Her ser vi, hvordan Lone får hul igennem til bl.a. sine kerneværdier. Hun indser, at hvis hun fortsætter sit nuværende fokus, så forråder hun faktisk det, hun står for. Hun får holdt relationen ud i strakt arm og fundet fordele ved, at chefen er der, og sågar også fordele ved, at den tidligere chef ikke længere er der. Casen er et godt eksempel på, at man først og fremmest skal reframe for sin egen skyld for at styrke sine ressourcer. Den ændrede opfattelse, de anderledes følelser og den nye adfærd kommer helt sikkert også andre i systemet til gavn. Der falder en sten fra hjertet hos mange mennesker, når de indser, at de kan reframe dagligt, og at de skal gøre det for deres egen skyld. En ressourcestærk version af dem selv træffer bedre beslutninger og har en højere trivsel. Afrunding Framestorm er en kraftfuld og enkel metode til at opnå mentale gennembrud, hvad enten der er tale om selvcoaching, en-til-en-coaching eller teamcoaching. Det er særligt kraftfuldt at bruge metoden: 134 COACHING I NYT PERSPEKTIV

15 Når man ikke kan påvirke en situation med ydre handlinger Som mental forberedelse før en handling Når man føler trang til at udtrykke, undertrykke eller tvangsvende Til at regulere sig selv, når man registrerer, at man bruger en drænende frame Fordi vores opfattelse og fortolkning af virkeligheden er så direkte styrende for vores adfærd, er det at skrue på perception også lig med at skrue på adfærd. De fleste Framestorm-forløb, jeg har faciliteret i forbindelse med coaching, har ført til, at Framestormeren gik ud og gjorde noget andet end før: Personen blev klar over, hvilke små håndtag der var egnede at skrue på i situationen og brugte dem hjernesmart. Frames styrer adfærd. Og mennesker, der har lært at spotte og justere frames, står stærkt i forhold til at håndtere forandringer og udfordringer i livet. De har opbygget fleksible mindsets, der tager de omskiftelige omgivelser og mangeartede forandringer ad notam og får det bedste ud af dem. 8. FRAMESTORM 135

16

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk

Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk Er din kaffe varm? Om automatreaktioner og følelsesmæssig regulering Det er de færreste af os, som tager en stor slurk af den kaffe, vi lige har hældt

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v Program 21. og 22. november 2012 -Trivsel i dit arbejdsliv trivsel i medarbejdernes arbejdsliv

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Eksamensangst 2014 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Ressourceøvelse Hvad var du god til som barn? I børnehaven? I skolen? I frikvarteret? På sportspladsen?... Noter ned & hold fast.

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet.

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. Bjørn Dean Petersen TankeRevision 2015 Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision.dk 1 TankeRevision 2015 Copyright 2015 ved Bjørn Dean

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Forudsigelige regler og rutiner

Forudsigelige regler og rutiner 1 Forudsigelige regler og rutiner Der findes vidt forskellige opdragelsesstile, der spænder lige fra det meget strikse med kæft trit og retning til det helt laissez faire, hvor alt er tilladt. Man kan

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil du lære

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

MÅL. Guide. Drøm om fremtiden og kom i. 1sid0er. Styrk dit liv med Chris MacDonald. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

MÅL. Guide. Drøm om fremtiden og kom i. 1sid0er. Styrk dit liv med Chris MacDonald. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Drøm om fremtiden og kom i 1sid0er MÅL Styrk dit liv med Chris MacDonald Drøm om fremtiden og kom i mål Vi er de eneste levende

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk COACHINGUDDANNELSE FORLØB OM TEENAGECOACHING

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Indholdsfortegnelse Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12 KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Sådan bruger du bogen 14 KAPITEL 2 Sådan

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Coaching. Kinesisk ordsprog

Coaching. Kinesisk ordsprog Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Dine tanker bliver til dine ord, Dine ord

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere