Framestorm. Vejen til et fleksibelt mindset. Kapitel 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Framestorm. Vejen til et fleksibelt mindset. Kapitel 8"

Transkript

1 Kapitel 8 Framestorm Vejen til et fleksibelt mindset Anette Prehn Den ekspanderende hjerneforskning inviterer til videreudvikling og evidensbasering af de coachende metoder. Framestorm er en registreret metode til multipel reframing, der bygger på tre neurologiske principper: Hebbs lov, rekonsolidering af minder og opmærksomhedstæthed. Kapitlet præsenterer Framestorm-metoden og den coachende spørgsmålsramme, der ligger til grund for Framestorm. To cases fra erhvervslivet viser herefter, hvordan hjernesmart reframing kan opløse modstand mod forandring og give nyt liv til en udfordrende, professionel relation. Reframing burde være i det vand, vi drikker, fastslår professor James Gross (Rock 2009). Ligesom man i mange lande tilsætter jod til bordsalt og B-vitamin til cornflakes, vil mennesker kunne drage stor fordel af det, hvis denne kraftfulde, kognitive strategi var tilsat de mange slurke vand, vi tager i løbet af en helt almindelig dag (Prehn 2012). Fra mine mange workshops, foredrag og coachingsessioner med ledere, medarbejdere og coaches må jeg dog konstatere, at der er langt mellem dem, der mener at mestre reframing systematisk og effektivt i deres hverdag. I International Coach Federations kernekompetencer tales der om, hvordan en coach skal skifte tillidsfuldt perspektiv, reframe og udfordre kundens antagelser og perspektiver for at fremprovokere nye ideer og finde nye handlemuligheder. 4 Men hvor dygtige er vi som coaches til at stimulere reframing hos kunden? Hvor ofte hjælper vi kunden med at sprænge rammerne for sin nuværende 4 søgeord: kernekompetencer. 121

2 tænkning og få hul igennem til en større ressourcefuldhed? Og fører vores indsats til egentlig omfortolkning af kundens situation, eller er der snarere tale om en tvangsvending, hvor kunden ivrigt forsøger at vaske sort til hvidt, og derfor reelt ikke har sprunget i niveau i sin udlægning af situationen? Hvad er reframing? Reframing betyder at ændre sine tanker om en situation for at dæmpe dens følelsesmæssige påvirkning (Gross 2001). Når man reframer, omfortolker man med vilje en situation for at styrke sin ressourcefuldhed og dermed handlekraft i situationen. Det kan sammenlignes med at tage forskellige billeder af den samme situation. Intet billede udtrykker sandheden om situationen. Hvert billede repræsenterer en bestemt vinkel på og fortolkning af det, der sker. Vores fortolkninger påvirker direkte vores adfærd og følelser. Derfor er det vigtigt at have adgang til enkle og effektive metoder til at skabe et fleksibelt og resilient mentalt repertoire: Fleksibelt, så man kan ændre sine fortolkninger hensigtsmæssigt i stedet for at føle sig låst i vrede, ked-af-det-hed, irritation, modstand, apati, overspringshandlinger osv. Resilient, så man tåler at komme ud af ligevægt en tid og alligevel evner at vende tilbage til et balancepunkt igen. Resiliens dækker over evnen til at kunne bøje sig for vinden uden at knække. Når det coachende rum fungerer allerbedst, faciliterer det såvel kundens fleksible repertoire som vedkommendes evne til at komme styrket igennem udfordrende situationer. Mindre hensigtsmæssige selvreguleringsmetoder Hvis systematisk reframing er mindre almindelig, hvad gør folk så i stedet i forsøget på at regulere deres følelser og håndtere situationer? Lad os illustrere det ved at tage på besøg hos Nikolaj, Sebastian og Martin, der arbejder på samme arbejdsplads. Alle tre kan blive enormt vrede, når de føler sig pressede, men de reagerer vidt forskelligt: 122 COACHING I NYT PERSPEKTIV

3 Nikolaj udtrykker sine vrede følelser. Han kan finde på at sparke til kopimaskinen eller råbe højt til et teammøde. Nikolaj mener selv, at det er godt at lette låget for vreden og dermed slippe af med noget af den. Hvem har ikke læst sin Freud? Sebastian undertrykker sine vrede følelser. Han blokerer bevidst for udlevelsen af den vrede følelse. I stedet skumler han inde i sig selv, mens han lader, som om alt er fint. Det er temmelig uciviliseret at lade sin vrede gå ud over andre, er det ikke? Martin har valgt en tredje strategi. Han tvangsvender situationer (og mener selv, at han dermed reframer). Når noget gør ham vred, ærgerlig eller bekymret, så tvinger han sig selv til at se positivt på tingene. Et problem bliver til en udfordring. Pessimisme eller tristhed forsøges tvangsvendt til optimisme. Faktisk har han helt slettet negative ord fra sit vokabularium. Det skulle jo være så sundt at se halvt fulde glas. Reframing udgør et evidensbaseret alternativ til disse tre selvreguleringsmetoder. Både udtryk, undertrykkelse og tvangsvending viser sig nemlig at være mindre hensigtsmæssige, ja faktisk kontraproduktive. Udtryk ved man i dag øger faktisk aktiviteten i hjernens alarmklokke og sandsynliggør, at man næste gang vælger den samme reaktion (her: vrede). Desuden risikerer man at sætte varige spor i andre. Forskerne taler om, at det at udtrykke en følelse kraftfuldt er som at kaste benzin på et bål (Wiseman 2009). I stedet for at blive ilden kvit gør man situationen endnu mere uhåndterbar. Undertrykkelse er også udtryk for en kontraproduktiv følelsesregulering. Undertrykkelse fører til sammensnøring af blodårerne, en svækket hukommelse og ikke mindst til, at blodtrykket forhøjes hos de mennesker, undertrykkeren omgås. Det har altså systemiske effekter, når en person undertrykker. Det minder os om, at den enkeltes følelsesmæssige regulering ikke bare vedrører den enkelte selv. Den er i høj grad fællesskabets interesse, hvad enten vi med fællesskab tænker på et team, en organisation eller en familie. Mens reframing genuint omfortolker en situation/relation og dens mening og dermed de deraf vakte følelser gør undertrykkelse det ikke. Forskerne taler også om den ironiske boomerang. Den handler om, at når man forsøger at undertrykke en tanke eller en følelse, vender den tilbage til én som en boomerang. Får man at vide, at man ikke må tænke på en isbjørn, ja, så tænker man på én (Wegner m.fl. 1987). Vil man ikke være nervøs, ikke være nervøs, ikke være nervøs ja, så bliver man det helt sikkert. 8. FRAMESTORM 123

4 Tvangsvending har skyllet hen over Danmark i de seneste år i form af tvangspositivitet: en karikeret version af Appreciative Inquiry (den værdsættende metode). Medarbejderne har fået at vide som minimum mellem linjerne at de skal være positive, og at det ikke er okay at surstråle og befinde sig under stregen. På med ja-hatten! Som følge heraf har mange som Martin valgt at tvinge positivitet igennem, koste hvad det vil. De har givet bekymring og problemtænkning det røde kort, i al fald udadtil, i deres kommunikation. De har forsøgt at trampe vrede væk gennem et påklistret Pan American-smil (og ja: Det er lige så forkrampet, som det lyder). For tvangspositivitet indebærer ikke, at man reelt ændrer sin udlægning af, sit forhold til og sine følelsesmæssige reaktioner på en situation. Mange, der vælger at gøre sort til hvidt eller problem til udfordring, tror, at de reframer, men de forsøger i stedet at tvinge en anden fortolkning igennem. Mange ledere sætter ord på forandringsmodstanden i deres organisation, men de har ikke ulejliget sig med at træne medarbejderne i de værktøjer, der sætter dem i stand til at spille med, og som kan transformere en forandring fra at være en trussel til at være noget, man kan forholde sig til konstruktivt. At tvinge positivitet igennem er det samme som at undertrykke, og det er som nævnt ikke sundt, hverken for den, der gør det, eller for dem, der er omkring. Det er reframing til gengæld. Sundt, altså. Og det er derfor, den vitterligt burde være i det vand, vi drikker, som forskerne siger. Spørgsmålet er, hvordan reframing bliver gjort tilgængelig og let at anvende for coaches og deres kunder. Framestorm-metoden Metoden Framestorm er udviklet for at møde dette behov. Den hjælper mennesker med at ændre deres opfattelse af en situation, opgave eller relation. Dermed ændres følelserne, og adfærden justeres også. Ofte sker dette overraskende hurtigt. Framestorm der er en registreret metode trækker på neuroplasticitets-forskning og aktiverer flere neurologiske spilleregler. Det er en treleddet metode, der undervejs spiller på flere af hjernens tangenter, som hjerneforsker Kjeld Fredens og jeg i vores bøger metaforisk kalder otte af de essentielle hjernefunktioner. Når man bruger Framestorm-metoden, spiller man på tangenterne visi- 124 COACHING I NYT PERSPEKTIV

5 on, følelser, perception, krop og værdier (Fredens & Prehn 2010). De tre trin i metoden er: 1. Afdæk behov for reframing Hvad er min nuværende framing? Hvilke indre effekter giver den? Gør den mig ressourcestærk? Ja/nej? Hvis jeg fortsætter med at give liv til framingen, hvor vil det så føre mig hen? Ønsker jeg det? Ja/nej? 2. Framestorm (find alternative framinger) Besøg forskellige perspektiver (se nedenfor) Når du går i stå i et perspektiv, så vælg et andet. Er det også en blind vej lige nu, så vælg en anden Bevar momentum indtil du har alternative framinger 3. Vælg reframing Læs dine alternative framinger højt og smag på deres effekt. Vælg en eller to, som gør dig ressourcestærk, og som du gerne vil afprøve som eksperiment Vær nysgerrig på de nye framingers betydning og indre effekter Hvis ikke en reframing lander godt inden i dig, så slip den. Det vil være forsøg på at undertrykke din nuværende framing, hvis du i denne tilstand forsøger at installere reframing. Trin 1 er en kalibrering. Trin 2 er en framing-brainstorm. Trin 3 er en prioritering et tilvalg. Spørgsmålene, der faciliterer Framestormen, befinder sig på to forskellige planer, og det er vigtigt at komme omkring begge realplanet og det metaforiske/humoristiske plan for at aktivere både det langsomme og det hurtige system i hjernen (Prehn & Fredens 2011). Spørgerammen består af 30 spørgsmål i alt, og her gives 10 eksempler: Realplan Hvordan framer én, der elsker situationen, den mon? Hvordan ville en klog person (en af dine rollemodeller) kigge på situationen? 8. FRAMESTORM 125

6 Hvordan skulle framingen være, så du ville føle dig snydt/skuffet, hvis situationen ikke var i dit liv? Hvad vil meningen med situationen mon være om 10, 20, 30 år: Hvad vil være dit udbytte? Hvad ville/kunne man tænke om situationen om 100 år? Hvad nu, hvis situationen ikke var en ulempe, men en fordel? Hvilke fordele giver den (til organisationen/teamet/borgerne/kunderne/dig/feltet)? Metaforisk/humoristisk plan Hvis du skulle reframe på en humoristisk måde, hvordan kunne det så lyde? Kig på situationen og overdriv den bevidst kariker situationen, leg med ordene Hvordan ville en fiktiv karakter se på situationen? (Pippi Langstrømpe, Klods Hans, Gandalf osv.) Hvilke mottoer, ordsprog eller bevingede ord kunne være nyttige at bruge her? Hvis vi går til sportens verden, hvordan ville en professionel XX-spiller så se på en lignende situation? En vellykket Framestorm kommer omkring begge planer med to til tre spørgsmål på hvert plan. Spørgsmålene er en ramme omkring en legende rejse. En velfungerende Framestorm ledes af en coach, der danser i nuet, er fuldt opmærksom, skifter tillidsfuldt perspektiv, bruger humor ubesværet til at skabe lethed og energi og intuition i forhold til spørgsmålenes rækkefølge og udmåling af den tid, der skal bruges ved hvert enkelt spørgsmål. Processen er med andre ord en opvisning i coachingnærvær, som det formuleres af International Coach Federation i foreningens katalog over kernekompetencer. Energien i en Framestorm er afgørende for dens udfald, og det er derfor vigtigt: At man går åbent og udforskende til spørgsmålene At man tør drible af sted i nogle retninger og lade associationstræer vokse frem i hjernen At man er modig i Framestormens pauser/intervaller At man har tillid til tomheden og tør vente på, at den næste reframing dukker frem af disen (i modsætning til at give plads til negativ, indre dialog om, hvorfor man/metoden/situationen er dum eller uegnet) 126 COACHING I NYT PERSPEKTIV

7 Der er med andre ord meget energiledelse i en Framestorm, dvs. energiledelse af Framestormeren (den der er i gang med at Framestorme), den eventuelle facilitator, den eventuelle gruppe og alles samspil og det er bl.a. derfor, at anvendelse af Framestorm professionelt kræver certificering. Lad os se et eksempel på, hvordan Framestorm kan anvendes i det coachende rum. Eksempel: Forandringsprocessen er en trussel Før i tiden var en forandring i en organisation en begivenhed noget der kom og gik. Mens forandringen stod på, kunne man som medarbejder vælge at holde vejret for så at ånde lettet ud og fortsætte det normale liv på arbejdspladsen når forandringsprocessen var (godt) overstået. Sådan er det ikke længere. Forandring er blevet et vilkår, og derfor kan man som medarbejder med fordel træne sig op i et fleksibelt og resilient mindset, så man kan justere på sine fortolkninger, når det er hensigtsmæssigt og spille konstruktivt sammen med de omskiftelige omgivelser, man nu engang har. Det er en investering i ens egen ressourcefuldhed: Man undgår at blive drænet og kan vende tilbage til et balancepunkt, efter at man er blevet udfordret. I en stor organisation i finanssektoren stod man over for at skulle implementere nye it-systemer. Det skulle foregå så radikalt, at medarbejderne én dag ville opleve at slukke for deres computere, når de gik hjem, og den næste dag møde op til en alting er forandret it-brugerflade. Udmeldingen om denne ændring, som vi kan kalde NUEVO, kom ca. to år, før implementeringen skulle finde sted. Der var altså rig lejlighed til at bekymre sig som medarbejder og mellemleder, frygte den kommende ændring og forestille sig det værste. Peter var mellemleder i organisationen, og han kunne mærke, hvordan dels medarbejderne, dels han selv var utrygge over den kommende forandring, og at det stækkede deres ressourcer og handlekraft. Derfor initierede han en Framestorm i en coachingsession, hvor også et par af hans mellemlederkolleger i organisationen var med: Forandringsprocessen NUEVO = trussel frygt, bekymring snak i krogene, dårlig søvn, lav præstation 8. FRAMESTORM 127

8 Reframing med brainstorm NUEVO er mulighed for: At få samme udgangspunkt Kunde-/medarbejdertilfredshed Humor At være i samme båd At give basser At træde i karakter som leder Kompetenceudvikling Nuevo er en fælles opgave, vi skal igennem sammen Vi sparer 200 mio. om året Vi er med til noget, der går over i historiebøgerne Vi kommer i superligaen Vi frigiver ressourcer Vi bliver first movers Vi rykker tættere sammen i bussen NUEVO genererer vinderinstinkt Vi spiller offensivt Vi graver brønden, før vi bliver tørstige Ting ændrer sig heldigvis (jf. Hr. Schwann fra tv-serien Matador ) Næste generation vil takke os for: Paradigmeskiftet At vi tog ansvar/viste mod At vi sikrede en moderne arbejdsplads Det bliver lettere at fusionere Vi får kastet noget af den dårlige bagage af NUEVO giver vigtige til- og fravalg NUEVO gør os skarpere på need-to-have NUEVO er: Et spejlbillede på livet/evolution En tiltrængt hovedrengøring En ny start/gave En anledning til at rydde op i værktøjskassen (600 regnearks-løsninger kasseret) Vi slår en streg i sandet Hvis forandringer skulle til folkeafstemning, ville vi end ikke have fået computeren Yes! En udfordring! 128 COACHING I NYT PERSPEKTIV

9 Yes! En forskel, der kan mærkes i generationer Vækst er det eneste bevis på liv Vores eneste sikkerhed er vores evne til forandring Coachens grundgreb består altså i at facilitere trinene kalibrering, brainstorm og prioritering. På trin 3 smager man på trin 2 s reframinger og mærker, hvilke der har en særlig god effekt i os. Det gjorde Peter, og han valgte de to, der gjorde ham mest ressourcestærk. Det kan vi som læsere også gøre: Hvilke to reframinger ville du vælge, hvis du var i Peters sko? Hjernens spilleregler i Framestorm Jeffrey M. Schwartz, som er ekspert i reframing, kalder Framestorm for en elegant reframing-metode, der aktiverer potente processer i hjernen. Det skyldes, at Framestorm bygger på nogle centrale neurologiske principper: Hebbs lov, rekonsolidering af minder og opmærksomhedstæthed. De præsenteres her og belyser dermed, hvad der sker i hjernen under en Framestorm. Hebbs lov Hjertet i Framestorm-metoden hedder Hebbs lov. 5 Dette hjerneprincip fortæller os, at Neurons that fire together, wire together nerveceller, der aktiveres samtidig i hjernen, forbinder sig med hinanden. De teamer op, og aktiveringen af den ene betyder aktiveringen af den anden. Over tid sker der simpelthen det, at deres kortikale kort vokser sammen. Et sigende billede på det er teenageren, der har drukket for mange små grå og knækket sig hele natten. Derefter er bare tanken om små grå nok til at aktivere kvalme og opkastfornemmelser. For nogle går det over efter nogle måneder. For mange varer det ved i år, ja, måske endda resten af livet. På samme måde teamer nervecellerne også op, for så vidt angår glædesvækkende forbindelser i vores liv. Duften af nybagte boller fører os lukt tilbage til bedstemors køkken, og synet af en person, vi holder meget af, er nok til at få hjertet til at danse. Enhver framing skaber følelser, og det betyder med tanke på Hebbs lov at hver gang de trigges samtidig, styrkes deres forbindelse. Det sker gang 5 Hebbs lov blev introduceret af neuropsykologen Donald O. Hebb i Den mere lyriske formulering Neurons that fire together, wire together stammer fra psykologi-professor Ian Robertson. 8. FRAMESTORM 129

10 på gang på gang. Vi ender med at opfatte disse vanemæssigt styrkede forbindelser som virkeligheden, og det kan ende med, at vi mener, at en svær opgave, at tale offentligt eller en organisationsforandring automatisk trigger frygt. Det er måske blevet så indgroet i os, at det kan undre os, at nogle kan opfatte disse situationer anderledes, f.eks. som motiverende, skægge, udfordrende, afvekslende, udviklende eller som en anledning til at forbinde sig med mennesker, at bidrage, at bruge sin viden på nye måder osv. Der er to andre Hebbs lov-inspirerede hjerneprincipper, som er vigtige i forhold til Framestorm: 1) Neurons that are out of sync, fail to link og 2) Neurons that fire apart, wire apart (Doidge 2007). Nogle hjerneforskere er også poeter, som det ses. Disse to principper betyder, at forbindelser, der er skabt og forstærket i hjernen, kan svækkes, i det omfang man er i stand til at få dem til at gå ud af takt ved at skabe nye associationer og forbindelser. Der er altså et stærkt element af timing endog musikalitet i måden, vi håndterer og forandrer nerveforbindelser i hjernen på (Prehn & Fredens 2011). Når man initierer en Framestorm, identificerer og anerkender man først på trin 1 den oprindelige frame og de følelser, den afføder. Når Framestormens trin 2 begynder, pauser man blidt den oprindelige frame. Opmærksomheden på dette trin rettes mod de konstruktive alternativer, der øger ressourcefuldheden, og som baner vej for, at de nerveceller, der oprindeligt aktiveredes samtidig, kommer ud af takt og kan forbinde sig med andre nerveceller på nye måder. Rekonsolidering af minder En anden proces, der foregår under en Framestorm, har at gøre med rekonsolidering af minder. Hjerneforskere konstaterer, at når et minde (og en hyppigt aktiveret frame er også et minde) genkaldes, følger et særlig højt niveau af neuroplasticitet. Tilstanden kaldes også for flygtig plasticitet (Hardt m.fl. 2010), og den muliggør, at mindet modificeres på forskellige måder. 6 Dette leder til en opdatering af mindets indhold og en modulering af mindets styrke. Alain Brunet (2008) udforsker dette. En person med posttraumatisk stress-syndrom bliver bedt om at reaktivere sine traumatiske minder ved at skrive dem ned med mange detaljer. Herefter modtager personen en lav dosis propanolol, der dæmper blodtryk og uro. Derpå læser personen sin oplevelse højt, hvorefter vedkommende hører sin egen oplæsning. 6 Se dokumentaren The Nature of Things: Changing Your Mind fra CBCLearning, COACHING I NYT PERSPEKTIV

11 Denne proces gentager sig en gang om ugen, og effekterne af denne enkle behandling viser sig hurtigt. Efter bare fem uger passer så mange som 75 % af personerne ikke længere ind i den posttraumatiske diagnose. At genkalde sig den traumatiske begivenhed bliver ligesom at læse op af en bog. Traumet bliver til et minde, der tilhører fortiden. Og mindet kan finde ro ligesom på en hylde i stedet for at blive genoplevet dagligt, som det ellers gælder for mange med posttraumatisk stress-syndrom. Brunet kalder processen utrolig simpel, og netop dette udtryk går igen i megen neuroplasticitets-forskning og interventioner: Forandring er bemærkelsesværdigt nemmere og hurtigere end vi engang troede. Vi har først og fremmest brug for at kunne identificere, hvilke små håndtag der virker bedst. Et eksisterende minde destabiliseres og modificeres i minutterne og timerne, der følger en reaktivering. En hurtig rekalibrering finder herefter sted: Ny viden tilføjes, og mindets indhold svækkes eller styrkes. Dermed baner rekonsolidering vejen for at modificere indholdet af reaktiverede langtidsminder ved at tillade nye stimuli der er til stede på det tidspunkt, hvor mindet genkaldes at blive associeret med det flygtige, formbare minde (Hardt m.fl. 2010). Denne fase kaldes også et sårbarhedsvindue, idet mindet er skrøbeligt og foranderligt. I en Framestorm genkaldes den oprindelige framing, hvilket gør den påvirkelig over for forstyrrelse af de begivenheder og følelser, der samaktiveres (Davies m.fl. 2010). I Framestorm induceres den indre ro dog af selve processen (og det at pause den oprindelige frame samt lægge følelsesmæssig distance til den), hvor den indre ro i tilfældet med personerne med posttraumatisk stress-syndrom induceres via farmaceutisk medicin. Begge metoder skaber en ny og tryg kontekst, hvori den oprindelige frame modificeres, og mere ressourcefulde følelser aktiveres og tilføjes. Dermed lagres relevante reframinger og ressourcefulde følelser sammen i hjernen. Forskning viser, at det tager ret kort tid at restabilisere et erindringsspor/minde. Det er formentlig derfor, Framestorm-metoden lader til at virke overraskende hurtigt. Opmærksomhedstæthed Andre nøgleaspekter af en Framestorm er opmærksomhedstæthed, mindfulness og opmærksomhedskoreografi. 7 Udtrykket opmærksomhedskoreo- 7 Neuroblogger Stephanie West Allen har introduceret udtrykket attention choreography, dvs. opmærksomhedskoreografi: 8. FRAMESTORM 131

12 grafi dækker over legende omdirigeringer af opmærksomhed på måder, der skaber ressourcefuldhed. Opmærksomhed betyder at række ud efter. Hvad enten du giver opmærksomhed til noget, du vitterligt ønsker mindre af eller til noget, du ønsker mere af får du mere af det, fordi du rækker ud efter det og tillader det at komme ind i dit spotlys. Vil man slanke sig, er det hjernemæssigt smartere at fokusere på jeg vil ikke spise salat, jeg vil ikke spise salat end at sige jeg vil ikke spise chokolade, jeg vil ikke spise chokolade. Opmærksomhed viser sig at kunne forme neurale forbindelser i hjernen, og regelmæssig, vedligeholdt opmærksomhed forandrer det neurale netværk. Et nøglebegreb her er opmærksomhedstæthed (Schwartz m.fl. 2005). Jo mere du fokuserer på noget, jo tættere bliver din opmærksomhed, og des mere hard-wired og permanent bliver denne vane eller fortolkning (Schwartz & Gladding 2011). Det minder os om at skærpe vores fokus på en mindful måde og justere det, når det er hensigtsmæssigt. Hjerneforskerne kan endnu ikke sige, hvor meget og hvor ofte man skal give opmærksomhed til noget for at få denne forbindelse til at træde i forgrunden og en anden i baggrunden. Men de kan sige så meget, som at vejen fremad ligger i den selektive opmærksomhed og den bevidste aktivering af et kredsløb fremfor et andet, hvorved hjernen puffes til at processere ét signal frem for et andet (Schwartz & Begley 2002). Kapløbet i hjernen Følelsesmæssig regulering kan opdeles i henholdsvis forudgående regulering, der hjælper én med at forberede sig på fremtidige situationer, så man kan være ressourcefuld og i stand til at respondere konstruktivt, og såkaldt respons-regulering, der finder sted i det øjeblik, hvor man er i gang med at opleve den følelsesmæssige rutsjetur (vrede, ked-af-det-hed, flovhed, irritation osv.). Man nedregulerer disse følelser ved at opregulere andre (Gross 2001). Man kan også kalde det før-regulering og her-og-nu-regulering. Richards og Gross udtrykker det meget sigende: Respons-regulering mopper ens følelser op fra gulvet; forudgående regulering forhindrer dem i at blive spildt (Richards & Gross 2000: 411). Justeringer, der laves tidligt på den følelsesmæssige bane, viser sig at være mere effektive end justeringer, der kommer senere (Gross 2001). Med andre ord: Jo mere man øver sig i at mærke, når en uhensigtsmæssig frame har kickstartet eskalerende, drænende følelser, jo hurtigere kan man sætte ind med sin reframing og med større effekt. Ved at skabe nye måder at fortolke udfordrende situationer på, før de 132 COACHING I NYT PERSPEKTIV

13 opstår, mindsker konstruktive reframinger sandsynligheden for en vulkanagtig følelsesmæssig respons i situationen. En Framestorm kan laves hurtigt, når man har lært den og grundigt, når man har tid. For den avancerede Framestormer kan en Framestorm finde sted både som forberedelse til en situation, og mens man er live lige midt i den oprivende situation. For Framestorm-novicen foregår Framestormen primært, før en oprivende situation finder sted, og man hjælper dermed hjernen til at føle sig på hjemmebane og kende konstruktive ruter at omdirigere sin fortolkning på i situationen (hvis den skulle opstå) (Prehn 2008). Når man har lavet før-regulering og senere eksponeres for situationen foregår der en slags kapløb i hjernen mellem den følelsesmæssige information og reframing-informationen (Blechert m.fl. 2011). Forskere mente tidligere, at man var nødt til at føle, mærke og gå ind i en (uønsket) følelse for at blive fri for den og kunne slippe den. Men ny forskning udfordrer den idé: Hvis man har forberedt sig på en begivenhed på forhånd, valgt konstruktive reframinger og dermed lavet en mental generalprøve (Robertson 1999), er neutraliseringen af følelser en langt hurtigere og dybere proces, end forskerne tidligere troede (Blechert m.fl. 2011). Lad os se et eksempel på det. Eksempel: Min nye leder er inkompetent Lone har igennem mange år haft en leder, som hun respekterer rigtig meget. Han har gennem årene nærmest været en slags mentor for hende. Nu er han gået på pension og er blevet erstattet af en anden, og det har givet Lone mange kvababbelser. Hun ærgrer sig ofte over det, hun opfatter som hans inkompetence. Og det samme gør hendes team. De taler sammen om det og brokker sig tit til hinanden. Lone kan mærke, at hun binder megen energi til sin fortolkning af virkeligheden. Lones Framestorm får drejet hendes tanker og opmærksomhed ind på helt andre baner: Min nye leder = inkompetent frustration og vrede lækket energi og arbejdsglæde, muligt skift af arbejdsplads 8. FRAMESTORM 133

14 Han giver mig mulighed for at blomstre fagligt Det er okay ikke at være perfekt Hvis han var fagligt perfekt, ville det gøre min hverdag mere kedelig Hvis han var fagligt perfekt, ville min afdeling/mine medarbejdere få mindre indflydelse Hvis han var fagligt perfekt, kunne jeg blive overflødig/usynlig Hurra nu ryger krykken Nu har vi mulighed for at vise, hvad vi duer til Hvor smart er det at skubbe ham ud af reden, som fodrer os? Jeg må søge faglig sparring andre steder verden bliver større med oceaner af muligheder Jeg vil sikkert takke ham om 10 år Jeg kan hjælpe ham på vej Uanset hans adfærd og evner er ordentlighed, respekt og loyalitet mine kerneværdier Dette er en unik mulighed for, at mine tre kerneværdier bliver æret i afdelingen jeg sætter eksemplet Ordentlighed, respekt og loyalitet er et dagligt valg Her ser vi, hvordan Lone får hul igennem til bl.a. sine kerneværdier. Hun indser, at hvis hun fortsætter sit nuværende fokus, så forråder hun faktisk det, hun står for. Hun får holdt relationen ud i strakt arm og fundet fordele ved, at chefen er der, og sågar også fordele ved, at den tidligere chef ikke længere er der. Casen er et godt eksempel på, at man først og fremmest skal reframe for sin egen skyld for at styrke sine ressourcer. Den ændrede opfattelse, de anderledes følelser og den nye adfærd kommer helt sikkert også andre i systemet til gavn. Der falder en sten fra hjertet hos mange mennesker, når de indser, at de kan reframe dagligt, og at de skal gøre det for deres egen skyld. En ressourcestærk version af dem selv træffer bedre beslutninger og har en højere trivsel. Afrunding Framestorm er en kraftfuld og enkel metode til at opnå mentale gennembrud, hvad enten der er tale om selvcoaching, en-til-en-coaching eller teamcoaching. Det er særligt kraftfuldt at bruge metoden: 134 COACHING I NYT PERSPEKTIV

15 Når man ikke kan påvirke en situation med ydre handlinger Som mental forberedelse før en handling Når man føler trang til at udtrykke, undertrykke eller tvangsvende Til at regulere sig selv, når man registrerer, at man bruger en drænende frame Fordi vores opfattelse og fortolkning af virkeligheden er så direkte styrende for vores adfærd, er det at skrue på perception også lig med at skrue på adfærd. De fleste Framestorm-forløb, jeg har faciliteret i forbindelse med coaching, har ført til, at Framestormeren gik ud og gjorde noget andet end før: Personen blev klar over, hvilke små håndtag der var egnede at skrue på i situationen og brugte dem hjernesmart. Frames styrer adfærd. Og mennesker, der har lært at spotte og justere frames, står stærkt i forhold til at håndtere forandringer og udfordringer i livet. De har opbygget fleksible mindsets, der tager de omskiftelige omgivelser og mangeartede forandringer ad notam og får det bedste ud af dem. 8. FRAMESTORM 135

16

Nye opgaver, organisationsændringer

Nye opgaver, organisationsændringer Få mere ud af HJERNEFORSKNING. Nye opgaver, organisationsændringer eller et godt råd, man ikke har bedt om, kan få os til at gå i forsvarsposition, og det dræner os for energi til at udføre vores arbejde.

Læs mere

STYRK DIT BARNS MENTALE SUNDHED

STYRK DIT BARNS MENTALE SUNDHED 6 sund-forskning - AUGUST/SEPTEMBER 2015 STYRK DIT BARNS MENTALE SUNDHED Hver fjerde teenager i Danmark har psykosomatiske symptomer hver dag: De har ondt i maven, ryggen eller hovedet, har svært ved at

Læs mere

Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk

Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk Er din kaffe varm? Om automatreaktioner og følelsesmæssig regulering Det er de færreste af os, som tager en stor slurk af den kaffe, vi lige har hældt

Læs mere

FRAMESTORM FRA GØR HJERNEN TIL MEDSPILLER I KIB- SAMTALEN

FRAMESTORM FRA GØR HJERNEN TIL MEDSPILLER I KIB- SAMTALEN FRAMESTORM FRA GØR HJERNEN TIL MEDSPILLER I KIB- SAMTALEN LAVET AF HOLD 1-10, MODUL 1, 2014 TRIN 1: HVILKE FORTOLKNINGER AF KIB- SAMTALERNE HÆMMER/DRÆNER DIG? KIB- samtalen = en eksamen en tidsrøver/tidsstressor

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ Lad mig starte med en forventningsafstemning Når du går i gang med at arbejde med dig selv, vil der før balance komme ubalance, selv om det ikke er sådan, de sælger det

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND 18 Børnecoaching Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune Forståelse af sig selv og andre BAGGRUND Kort om metoden

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Personligt LEAN LEAN EFFEKTIV SELVLEDELSE Eliminere spild og forbedre kvalitet i produktionsproces Kundens behov i centrum for

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

MasterCoach uddannelsen Modulopbygning

MasterCoach uddannelsen Modulopbygning MasterCoach uddannelsen Modulopbygning Modul 1: Livsformål og Enneagrammet På MasterCoach uddannelsens første modul bliver du introduceret til F.R.E.D. dit første skridt på din MasterCoach-rejse. F.R.E.D.

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Mindtools Coaching Livsmestring Forventningsafstemning Tankens kraft Det personlige ansvar Transitioner

Læs mere

Coachuddannelsen, modulopbygning

Coachuddannelsen, modulopbygning Coachuddannelsen, modulopbygning Modul 1: Dig i rollen som coach Tænk som en coach! På modul 1 kommer du godt i gang med at coache ved at bruge vores gennemprøvede og effektive coachingmodel De seks Trin.

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 21. marts 2012 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Der sker forandringer i virksomheder Eksempler: re-organisering fyringer der bliver skrevet

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING Når barnet ændrer adfærd Barnet med børnegigt 2 de basale behov Et barn med helt grundlæggende behov, ligesom andre børn. Ubetinget kærlighed og omsorg Blive set og anerkendt

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Det brændende spørgsmål

Det brændende spørgsmål Det brændende spørgsmål Hvordan har vi trænet personalet på Kolding Sygehus, P3 i en dyb, rummelig og nærværende kommunikation med patienter, pårørende og kollegaer? Med det formål, at patienten, de pårørende

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Samarbejdsbaseret problemløsning

Samarbejdsbaseret problemløsning Samarbejdsbaseret problemløsning Hvem Ross W. Greene Ph.d., tidl. tilknyttet afdelingen for psykiatri på Harvard Medical School Grundlægger af Lives in The Balance; institut for Collaborate and Proactive

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

HVORDAN DU TAKLER TRAUMER

HVORDAN DU TAKLER TRAUMER GODE TANKER GODE FØLELSER Det kan være meget skræmmende at komme ud for et traume, og derfor er det ikke så underligt, at de fleste børn og unge er ude af sig selv i et par dage derefter. Du bemærker måske

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v Program 21. og 22. november 2012 -Trivsel i dit arbejdsliv trivsel i medarbejdernes arbejdsliv

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst SELVVÆRD & MENTAL MODSTANDSKRAFT Den 27. september, Jakobskirken, Roskilde Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Måden du

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

PROCESKONFIRMERING! - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard!

PROCESKONFIRMERING! - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard! PROCESKONFIRMERING - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard Proceskonfirmering er ikke et udbredt fænomen i danske virksomheder, hvilket kan skyldes, at det minder

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30 De første spæde skridt Introduktion 2 Titel på præsentation DAGENS PROGRAM 08:30

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst PsykInfo Odense ANGST Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst Program Velkomst og præsentation af aftenen Generelt om angst Den fysiologiske model af angst

Læs mere

Forudsigelige regler og rutiner

Forudsigelige regler og rutiner 1 Forudsigelige regler og rutiner Der findes vidt forskellige opdragelsesstile, der spænder lige fra det meget strikse med kæft trit og retning til det helt laissez faire, hvor alt er tilladt. Man kan

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Dance Movement. Metoder er Dans og bevægelsesterapi, coaching, procesfacilitering og procesorienteret samtaleteknik samt meditation.

Dance Movement. Metoder er Dans og bevægelsesterapi, coaching, procesfacilitering og procesorienteret samtaleteknik samt meditation. Dance Movement Omdrejningspunktet hos Dance Movement er bevægelsespsykologien, som et afsæt til at skabe forandrings- og lærerprocesser gennem forståelse for kroppens og bevægelsens sprog. Dance Movement

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

3-trinsmodel. Forstå følelsernes hemmelige sprog - og tag kontrollen tilbage over dit liv

3-trinsmodel. Forstå følelsernes hemmelige sprog - og tag kontrollen tilbage over dit liv 3-trinsmodel Forstå følelsernes hemmelige sprog - og tag kontrollen tilbage over dit liv Udarbejdet af Annette Schmidt-Mogensen Dit livs oase - Hypnose & hypnoterapi 3-trinsmodel Forstå følelsernes hemmelige

Læs mere

23-05-2016. Livets knubs set i et psykologisk perspektiv. De svære følelser. De brugbare tanker. Opbygning af robusthed. Spørgsmål fra salen..

23-05-2016. Livets knubs set i et psykologisk perspektiv. De svære følelser. De brugbare tanker. Opbygning af robusthed. Spørgsmål fra salen.. Irene Oestrich, Chefpsykolog., Ph.D. PSYKIATRISK CENTER FREDERIKSBERG HOSPITAL REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Livets knubs set i et psykologisk perspektiv De svære følelser De brugbare tanker Opbygning

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Coaching og beskrivende kommentarer

Coaching og beskrivende kommentarer Coaching og beskrivende kommentarer Forældre vil gerne hjælpe deres børn på vej i den rigtige retning, og et redskab der egner sig godt til dette er coaching. Man coacher ved at bruge beskrivende kommentarer,

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af.

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af. Lektion 2 The Power of Silence Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed på kroppen Mindfulness handler om at være vågen og fuldt nærværende i nuet. I de næste tre lektioner skal du derfor

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk Foredrag 2015 Mindbooster STYRK DET MODNE LIV - få inspiration og viden med foredrag fra Mindbooster Det bedste jeg kan gøre for mig selv, min familie og venner er at holde mig frisk og i live - Charlotte,

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER?

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? Få 3 tips til at overvinde de dumme vaner Martine Eskildsen Denne e-bog er lavet til dig, der gang på gang har forsøgt at ændre på dine vaner. Du siger ofte til

Læs mere

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre Mindfulness for kommende og nybagte forældre HVAD ER MINDFULNESS Mindfulness er centreret om nærvær. Om at være bevidst opmærksom på alt, hvad der opstår, udfolder og forandrer sig i hvert øjeblik, og

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man Børn opfører sig ordentligt, hvis de kan Voksne skal vise respekt overfor de eksplosive børn, samarbejde og sammen finde holdbare løsninger. Udgangspunktet er, at børnene ikke selv vælger at være umedgørlige.

Læs mere

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole Til børn og unge Workshop d. 6/2-2016 Nyborg Heldagsskole INDEN DU GÅR I GANG 3 grundlæggende trin 1 - Keep it simple (start småt) Mindfulness skal være et positivt og roligt input i løbet af skoledagen,

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere