FØNIX. 4. maj 2011 nr. 4. personalekonferencen side 2. omlægning af it-systemer mm. side 4. vandrammedirektivet OG KINA side 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØNIX. 4. maj 2011 nr. 4. personalekonferencen side 2. omlægning af it-systemer mm. side 4. vandrammedirektivet OG KINA side 6"

Transkript

1 FØNIX 4. maj 2011 nr. 4 personalekonferencen side 2 omlægning af it-systemer mm. side 4 vandrammedirektivet OG KINA side 6

2 2 indhold jens c. pedersen, sek Hvad synes du om forløbet af Personalekonferencen?.. 2 Omlægning af IT-systemer og telefoner Universitetspædagogik for adjunkter Er Vandrammedirektivet noget for kinesere? Ny professor med højt H-indeks Farvel til direktør Henrik Sandbech Opvaskebørsten er lagt på hylden år med analyser og sikkerhed Bagsiden Hvad synes du om forløbet af personalekonferencen? Fønix har været rundt med skriveblokken til de samme fem kolleger som udtalte sig om optaktsmøder og forventninger i februar-nummeret. FØNIX Danmarks MIljøundersøgelsers interne blad Redaktion: Britta Munter og Jens Christian Pedersen (ansvars.) Kontaktperson i Silkeborg: Aase Dyhl Hansen og på Kalø: Hanne Fensbæk Oversættelse: Anne Mette Poulsen og Susanne Lemche Indlæg sendes til: Grafisk opsætning: Britta Munter Forside: DMU Print: DMU Printer: Xerox WC Papir: Optimage 100 g, ISO certificeret. Oplag: 550 stk Udkommer normalt én gang om måneden med undtagelse af juli. Næste udgivelse den 23. maj Deadline hertil: Mandag den 9. maj Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte indlæg.

3 Vilkårene er forskellige FØNIX Én stor latterkrampe Jeg havde glædet mig til workshoppene, men de var endnu bedre end jeg havde forventet. Jeg var med i Best practise og Trivsel og arbejdsglæde, og jeg synes vi fik en god dialog. Det var rigtigt positivt med de to der var og fortælle, Niels Villemoes og Nikolaj Moltke-Leth. Jeg grinede fra Villemoes gik på til han var færdig, det var én stor latterkrampe. Og han gav også stof til eftertanke. Og så var det dejligt at møde kolleger, jeg ikke havde set før. Thomas Hansen, IT Fantastisk Jeg havde det fantastisk. Det er jo en særlig situation, men jeg synes den var godt håndteret med det fokus der var lagt. Det var med til at løfte stemningen, som ellers kunne have været lidt gravagtig. Specielt Niels Villemoes foredrag om ledelse var helt fantastisk, hans optræden og brug af metoforer og metabeskeder på alle aspekter i ledelse og forandringsprocesser gjorde at jeg grinede hele den time han talte. Zumba og underviser, middag og selskab, bandet, eller var det dansen, var også fantastisk. Dog var tømmermændene ikke så gode, men det var det hele værd! Aftenshowet før middagen var i øvrigt også outstanding. Tak til facilitatorerne for en fantastisk indsats! Marianne Thomsen, SYS Blev arbejdsramt Jeg kom desværre ikke med til personalekonferencen fordi jeg fik ekstraordinært arbejde med at melde foreløbige data ind til Miljøministeriet. Thomas Ellermann, ATMI Den første dag var god. Der var nogle gode oplæg. Niels Villemoes fik sat tingene på spidsen på en god måde, Moltke- Leth var for lang i spyttet efter min smag. Han kunne have lært noget af dommernes kommentarer under forskerfighten om at korte ned til det centrale. Workshoppen om faglig synergi den første dag var OK. Jeg fandt ud af at det var nemmere at diskutere i en gruppe hvor vi var forskellige. Så var der flere inputs. Fredagens workshop om forandringsprocesser var gabende kedelig og handlede mere om at håndtere stress. Oplægsholderen (ekstern konsulent, red.) her kunne have lært af Moltke-Leth mht deltagernes koncentrations evne. Ellers fandt jeg ud af at vi jyder er heldige i forhold til administrationen i Roskilde, hvor der er kæmpe frustrationer. Jeg bor i Aarhus og ser frem til at arbejde på det nye Institut for Bioscience. Liselotte W. Andersen, VIBI God og ærlig tale Jeg synes der var en positiv stemning. Førstedagen var rigtigt god, workshoppen om Best Practise var godt tilrettelagt. Og det var fint med nogle aktiviteter om aftenen jeg var med i høvdingebold. På andendagen var forskerfighten rigtig god. Og den endte også godt, Stine vandt! Workshoppen om Kompetencer og karrierer var en fuser. Efter oplægget fra den eksterne person var fire ud af seks ved mit bord udvandret! Festen var super med dans både i salen og i Stjernebaren. Der var fin stemning. Og så holdt Henrik Sandbech en god og ærlig tale. Zdenek Gavor, TERI

4 FØNIX kim eskesen, it 4 Omlægning af IT-systemer og telefoner IT vil i den kommende periode opgradere og omlæg ge en række af vores fælles IT-systemer, -services og programpakker. Det sker som en konsekvens af forandringsprocesserne på AU og behovet for løbende fornyelse. Windows 7 nyt operativsystem DMU bruger i øjeblikket operativsystemet Windows XP med service pakke 3 som standard operativsystem på alle pc er. Microsofts nyeste desktop-operativsystem Windows 7 indeholder så mange nye faciliteter og forbedringer, at det er oplagt at implementere dette som ny standard i DMU. Efter en bred og grundig afprøvning i DMU vil vi installere Windows 7 på alle nye pc er fra maj måned. Langt de fleste af DMUs eksister ende pc er kan også køre med Windows 7. IT vil derfor fra efteråret 2011 gennemføre afdelingsvise kampagner for at få så mange som muligt til at bruge Windows 7 og Office 2010-pakken (jf. næste afsnit). Brugere der måtte ønske det, kan også gå hurtigere over. Opgradering til Microsoft Office 2010 DMU har i en årrække brugt Microsoft Office 2003-pakken (der indeholder Word, Excel, Powerpoint, Access og Outlook) som standard Office-pakke. Efterhånden er mange af DMU s samarbejdspartnere begyndt at bruge Microsofts nye formater (fx dokumentformat docx), og det deraf afledte konverteringsbehov i DMU er øget betragteligt. Der er derfor behov for at opgradere til 2010-pakken, som vil kunne installeres og bruges på pc er med Windows XP eller Windows 7. Brugergrænsefladen i Office 2010 er opbygget på en ny måde, ligesom den nye Office-pakke rummer mange nye faci lite ter. IT vil derfor tilbyde DMU s medarbejdere web-baseret undervisning i forskellene mellem Office 2003 og den nye Office 2010-pakke. Fælles mail- og kalendersystem og nye mailadresser på AU Universitetet har besluttet at etablere et fælles mail- og kalenderplatform baseret på Outlook 2010 (indgår i Office 2010-pakken) og Micro softs Exchange Server Løsningen vil formodentlig blive baseret på centrale servere i Aarhus, men der er endnu ikke truffet endelig beslutning herom.. Kaj Mantzius Hansen, Lise Lotte Sørensen og Jacob Klenø Nøjgaard, ATMI Universitetspædagogik for adjunkter Vi har deltaget i Aarhus Universitets kursus i Universitetspædagogik for adjunkter. Det har været lærerigt at blive introduceret til en mere teoretisk baggrund for undervisning og at blive præsenteret for forskellige undervisningsformer. Den store tværfaglighed på kurset gør, at man bliver præsenteret for indgangsvikler til andre fag på Universitetet. Vi kan anbefale kurset til alle, der vil involveres i undervisningen i fremtiden. Også gamle undervisningsrotter vil sikkert kunne lære en del af dette kursus. Ord og begreber som constructive alignment, intended learning outcomes og e-tivity, der tidligere for os var uforståelige har i de seneste par måneder erstattet vores velkendte ordforråd som particle mass closure, eddy correlation fluxes og gas chromatography mass spectrometry. Med den faglige omstrukturering i Aarhus Universitet vil de fleste forskningsansatte i DMU formentlig få flere af de traditionelle universitetsopgaver, der også indbefatter undervisning, som de fleste af os hidtil kun har været beskæftiget med i begrænset omfang. På trods af titler som seniorforskere (og dermed egentlig allerede på lektorniveau), er vi tre personer fra ATMI, der har deltaget i universitetets kursus om universitetspædagogik for adjunkter, som er en forudsætning for at blive lektorbedømt på Universitetet. Kurset foregår med deltagelse af adjunkter fra alle Universitetets

5 FØNIX Som led i implementeringen af det samlede system vil alle universitetets medarbejdere få tildelt nye mailadresser, sandsynligvis efter modellen DMU har netop opgraderet til Exchange Server Det er endnu ikke afklaret hvordan og hvornår implementeringen den fælles mail- og kalenderløsning på AU vil finde sted. Omlægning af fælles fil-drev i DMU Som bekendt får vi en ny institutstruktur fra 1. juli. For at de nye institutter kan arbejde bedst muligt sammen på tværs af afdelingsstruktur og geografi og for at opdatere teknologien vil vi omlægge en række af de fælles fil-drev. Vi vil gøre ændringen så usynlig for den enkelte bruger som muligt, idet netværks drevene fortsat vil hedde F, G og I. Vi stræber efter en afdelingsvis omlægning i løbet af maj og juni måned. Nyt fælles telefonsystem på AU og nye numre til alle Universitetsledelsen har besluttet at forbedre AU s telefonsystem ved én samlet løsning baseret på IP-telefoni i kombination med mobiltelefoner. Det er samtidigt besluttet at alle AU s nuværende fastnet -telefonnumre skal udskiftes til nye fælles nummerserier baseret på 8715yyyy og 8716zzzz. De nye numre vil blive tilpasset og fordelt efter uni versitetets nye organisationsstruktur. Brugere som får et nyt IP-bordapparat får mulighed for at flytte sit lokalnummer med sig til et andet vilkårligt IP-bordapparat på AU, så opkald altid modtages på det sted på universitetet, hvor brugeren befinder sig. Der sigtes i øvrigt mod en En telefon-strategi, hvor den enkelte medarbejder kun tilbydes én telefon (et IP-baseret bordapparat eller en mobiltelefon), som optimeres efter behov. Forventningen er at ca. 2/3 af univer sitetets medarbejdere ved udgangen af 2012 kun har én telefon. De fleste ventes at vælge en mobiltelefon. Vi regner med at gå over til det nye fælles telefonisystem i DMU og skifte numre i starten af august. Yderligere informationer omkring det nye telefonsystem følger inden sommerferien. Conversion of IT systems and telephones In the coming months the IT section will upgrade and convert a number of our joint IT systems, services and programme packages. This is a consequence of the changes at AU and the need for continuous updating. The conversion will include: new operative system, Windows 7; Microsoft Office Package upgrade from the 2003 package to Office 2010; joint mail and calendar systems and new addresses at AU; conversion of joint folders at NERI and new joint telephone system at AU and new telephone numbers for all members of staff. fag, men også med seniorforskere fra det tidligere DJF og fra DMU. Kursets overordnede mål er at introducere teknikker til at forbedre undervisningen, at kunne begrunde de pædagogiske valg der foretages, at beskrive, analysere, vurdere og udvikle egen undervisningspraksis, samt at kommunikere med andre om vores undervisning. Kurset består af tre moduler: 1. Introduktion til forskellige teorier om læring, læringssituationer og motivering af studerende, samt en gennemgang af de didaktiske kategorier: Mål, indhold og eksamen. 2. Praktisk anlagt og her kan man vælge at følge et intensivt forløb om ét (eller flere) af fire forskellige temaer: Forelæsninger, klasseundervisning, vejledning og e-læring. 3. Indeholder en analyse af en selvvalgt universitetspædagogisk problemstilling af betydning, i form af en artikel samt fremstillingen af en undervisningsportfolio, som er en forudsætning for at blive ansat på lektorniveau på universitetet. Undervisningsportfolien skal dokumentere hvilke undervisningsopgaver ansøgeren har løst og hvordan undervisningsopgaverne er løst samt hvorfor de er håndteret på netop denne måde samt med hvilke resultater. Kurset kan også strækkes over flere semestre, og det er et krav man er involveret i et undervisningsforløb, så man kan prøve stoffet af i praksis. University pedagogy for assistant professors We participated in the course University pedagogy for assistant professors arranged by Aarhus University. We found the introduction to a more theoretical approach to teaching and the presentation of various teaching methods rewarding. The extensive cross-disciplinarity of the course means that you are introduced to approaches applied at other university studies. We can recommend the course to all who will be involved in teaching in the future. Also experienced teachers will find the course useful!

6 6 FØNIX Peter Wiberg-Larsen & Nikolai Friberg, FEVØ Er Vandramme Tilsyneladende. I hvert fald samarbejder danske forskere og administratorer med de kinesiske myndigheder i en række projekter om netop principperne i dette højaktuelle europæiske direktiv. Det gælder også FEVØ, som i marts i år sendte et par medarbejdere til Wuhan for at bistå med at udvikle af metoder til at vurdere miljøtilstanden i vandløb. Danske vandløb og andre vandområder skal generelt have god økologisk tilstand i Det ligger i EU s Vandrammedirektiv. Det overordnede middel til at nå målet er de aktuelle vandplaner. Aktuelle fordi Danmark netop har modtaget en åbningsskrivelse for at være for sent ude med planerne. Men hvordan måles god økologisk tilstand i vandløb? Og hvorfor er det interessant for Kina? Spørgsmålene var baggrund for, at vi opholdt os en uge i Wuhan regionen i det centrale Kina. Opholdet var en del af et større samarbejde mellem myndigheder og institutioner i Kina og Danmark. Samarbejdet bliver koordineret af COWI og skyldes et stigende behov for og ønske om - natur- og miljøbeskyttelse i et land, hvis udvikling buldrer derudaf. Helt konkret går projektet ud på at hjælpe Institute of Hydroecology i Wuhan med at udvikle et indeks, som kan beskrive den økologiske tilstand i vandløb. Indekset skal bygges på forekomsten af smådyr, der i kraft af deres forskellige tolerancer over for menneskeskabte påvirkninger er gode indikatorer. Danmark og alle øvrige EU-lande bruger allerede metoden. I løbet af opholdet var vi på feltarbejde med de kinesiske partnere. Ud over at evaluere de metoder, som de benytter til at indsamle smådyr og supplerende data om de undersøgte vandløb, skal vi senere hjælpe med at udvikle et indeks specielt egnet til de kinesiske vandløb. Udfordringer Vandrammedirektivet er afgjort et godt instrument, når vandløbenes tilstand skal forbedres, også i Kina. En udfordring er, at de vandløb som vi besøgte, var noget større end vi er vant til fra Danmark. Til gengæld ligner smådyrene overordnet meget dem vi kender hjemmefra. Men biodiversiteten er høj, og selvom ca. 85 % af arterne ikke findes uden for Kina, er muligheden for at udvikle et kinesisk smådyr indeks absolut realistisk. Men der var alvorligere udfordringer. Den faglige ballast hos vores partnere var ikke overvældende, og kommunikation på engelsk generelt vanskelig. Desuden vidste vi aldrig rigtigt, hvad der skulle ske fra dag til dag. Og vi så aldrig et kort over, hvor vi var. Her var GPS funktionen på mobilen virkelig brugbar. Havde kineserne så brug for vores hjælp? Absolut både hvad angår målemetoder og senere bearbejdning af data. Kan vi også lære dem at tænke lidt kreativt, vil meget være nået. Tilsyneladende forventer de en kogebog for næsten hvad som helst, hvor vi snarere siger: Lad os nu få alle data i hus, og så kigger vi på dem, og finder ud af hvordan de skal analyseres og tolkes. Den lidt stive tilgang blev helt nærværende, da vi mistede en central deltager i ekspeditionen i en af de byer, vi kørte igennem. Han blev simpelthen glemt. Og så kunne der ikke tages prøver, selvom udstyret sammen med os andre nåede frem til næste lokalitet. Kun han kunne tage de nødvendige prøver. Det var også slående, at der blev taget prøver, som ikke var meningsfulde, eller undladt at kalibrere iltmåleren. Den viste ca. 1 mg ilt/l alle steder, hvilket var alt for lavt i rivende, kølige og rene floder. Det gav dog ikke anledning til undren overhovedet. Afstandene var også en udfordring. Vi kom virkelig ud på landet. Der kører man ikke bare nogle få kilometer til nærmeste vandløb. Der skal først flyves en 1½ times tid, og så køres yderligere adskillige hundrede kilometer i bil ad bjergveje. Vi skal hilse at sige, at det er sin sag fagligt at besvare spørgsmål om multivariate analyser siddende på bagsædet, især når man kæmper mod køresyge på de bulede, stejle vejo, og den professionelle chauffør kører som død og helvede. Kulturelle oplevelser Det gjorde også stort indtryk at se, hvor mange mennesker der bor i landet. Og hvor meget der bygges overalt, ikke bare i de

7 FØNIX direktivet noget for kinesere? middelstore byer med 5-10 millioner indbyggere (og op til 5 universiteter), men også i udkants-kina. Folkelivet var en fantastisk oplevelse trods det at vi selv blev en eksotisk oplevelse for mange. Og madkulturen. Et kapitel for sig. Ikke mindst morgenmaden, som var meget fjernt fra danske rundstykker med ost. Vore kinesiske venner gik i øvrigt meget op i måltiderne, som blev indtaget på et bredt spektrum af spisesteder. Fra egentlige restauranter, som vi kunne genkende, og til virkelig ydmyge steder med blot 2 borde og et passende antal plastiktaburetter. Sidst nævnte spisesteder var helt uden for kategori i forhold til vores hjemlige smiley ordninger. Men maden var god, og vi blev ikke syge. Og efterhånden blev vi bedre til at fange godbidderne på pinde i hård konkurrence med de kinesiske ekvilibrister. Is the EU Water Framework Directive applicable in China? Apparently, judging from the impressions gathered during a trip to the Wuhan area. The purpose was to offer knowhow and advice to researchers at the Institute of Hydroecology when developing a Chinese macro invertebrate index, suitable to assess ecological status of streams and rivers, and using the principles from the Water Framework Directive. The delegates from FEVØ gathered many valuable impressions that may be used as a template for future projects. I bjergene findes næsten upåvirkede vandløb. Her ses vores kinesiske venner i færd med at indsamle prøver og data. Ny projekter Er vores nuværende engagement så en indgang til ny projekter? Vi tror, at der er gode muligheder for at bidrage med vores viden om overvågningsmetoder og strategier. Og om generel viden om vandløbsøkologiske forhold i det hele taget. Vi kan nemt forestille os kurser for studerende og måske efteruddannelse for folk i administrative stillinger inden for miljøområdet. FEVØ er desuden allerede involveret i opbygningen af et Dansk-Kinesisk Universitet nord for Beijing, hvor der bl.a. satses på uddannelser inden for vandområdet. Der bygges overalt i Kina. Det og den meget høje befolkningstæthed påvirker naturligvis vandløbene som her.

8 8 FØNIX Af Peter Henriksen, MAR Ny professor med højt H-indeks Den 1. marts 2011 blev MAR beriget med endnu en professor. Vores gennem mange år så trofaste forskningschef Bo Riemann blev hædret med professortitlen, der nu kan stables oven på tidligere videnskabelige udmærkelser som Dr. Scient. og adjungeret professor. Et væsentligt led i bedømmelsen af professorkandidater er granskning af deres forskningsmeritter. Her indgår antallet af publikationer samt det såkaldte H-indeks, der illustrerer en kombination af antal artikler og hyppigheden med hvilken de er citeret i den videnskabelige litteratur. En simpel søgning på Web of Science viser, at Bo har et H-indeks på 35, hvilket ikke bare er godt, men ligger blandt de øverste 5 % globalt. Ganske imponerende og en klar indikation af, at udnævnelsen er velfortjent. Det klassiske H-indeks (eller Hirsh s index) viser sig dog at rumme en række relevante underindeks, der på tilsvarende vis kan illustrere Bos ubestridelige kompetencer. Nedenfor gennemgås nogle af de væsentligste mere detaljeret: Hillerød-indeks: Her sikrer Bos 10-årige indsats som dynamisk lektor ved Ferskvandsbiologisk Laboratorium en høj placering på pointskalaen. Man kunne argumentere for, at den efterfølgende otte-årige periode som chef og forskningschef på VKI skulle trække lidt fra Hillerød-indekset, men den nylige tilbageflytning til byen fastholder placeringen i den øvre ende af skalaen. superligaen. Mens resten af DMU snakker aktiv strategi og mørke skyer, proklamerer Bo gang på gang til afdelingen, at mulighederne har aldrig været bedre. Muligvis lettere hjernevaskede ender medarbejderne med at tro på budskabet, agere på det og med succes få vendt et par indtjeningsmæssigt triste år til en tsunami af opgaver. Respekt for både retorikken og medarbejdernes indsats. Bo udmærker sig desuden ved at ligge i toppen af flere andre indeks, fx Hent-penge-i-Miljøministeriet-indekset, og fortjener til fulde sin nye status. Velkommen som professor i MAR. New professor with a high "H index" On March 1, 2011 MAR was enriched with yet another professor. Our long time and faithful Director of Department, Bo Riemann, was bestowed the honour of professorship in addition to his previous academic distinctions as Dr. Scient and Honorary Professor. Hal-indeks: Burde nok hedde badminton-hal-indeks. Bos enorme fightervilje og konkurrencegen kommer for alvor til udtryk her. Mange baner, kolleger, medarbejdere og venner er blevet slidt ned i forsøget på at hamle op med Bo i badminton. Topkarakter i dette indeks. Hav-indeks: Siden 1996 har Bo fungeret som forskningschef i HAMI, HAV og MAR, der alle har rummet den marine forskning. Medarbejderstaben er vokset støt, og havmiljøet er igen sat på dagsordenen. På trods af havets perifere placering omkring det danske land har Bo formået at få det placeret helt centralt i enhver debat om miljø. Snakkes der havmiljø, er Bo ikke til at komme udenom, hvilket placerer ham i førerfeltet i hav-indekset. Hold-hovedet-koldt-indeks: Bo har under flere turbulente perioder i DMU s og MAR s historie ikke mindst under den igangværende ganske uigennemskuelige fusionsproces bevist, at det er muligt at score maksimale points på denne skala. Ingen kortsigtede personalereduktioner, ingen panik omkring flytning af afdelingen, og man vil ikke ødelægge noget velfungerende for blot at nævne et par eksempler. Hold-da-op-hvor-går-det-bare-godt-index: Dette indeks korrelerer i nogen grad med Hold-hovedet-koldt-indekset. Her ligger Bo i

9 britta munter,sek FØNIX FARVEL TIL DIREKTØR HENRIK SANDBECH Der var taler og kreative indslag da Henrik Sandbech den 14. april takkede af efter 22 år som direktør for DMU. Samarbejdspartnere, familie, tidligere og nuværende kolleger var mødt op og kantinen var fyldt til bristepunktet. Svar på bagsidens spørgsmål. Det rigtige svar er b (Paul Henning Krogh, TERI)

10 FØNIX Lone Grundahl, ATMI 10 Opvaskebørsten er lagt på hylden Efter mange og lange overvejelser har Gurli, ATMI s trofaste medarbejder til laboratorieopvask, valgt at gå på pension. Beslutningen har været vanskelig at tage og er derfor blevet udskudt, hvilket afdelingen har nydt godt af. Men nu har Gurli besluttet sig for at arbejdslivet er slut, og hun står foran en ny tilværelse med mange andre udfordringer. Nu vil der bl. a. blive mere tid til både mand, børn, børnebørn og hunde. Gurli har været i afdelingen siden 1980 og har i alle årene taget sig af opgaver inden for opvask af prøveopsamlingsudstyr fra feltmålinger samt prøveglas og flasker m.m. fra det uorganiske laboratorium. Udstyret fra felten kunne være store flasker og små flasker, kæmpe opsamlingsbeholdere, små og store tragte, nedløbsrør og meget mere. Det havde alt sammen stået under træerne i en skov, noget var ganske pænt og andet godt begroet. Gurli stod med opvaskebørsten bundet fast på en lang pind for at klare de store beholdere, for at gøre de små mosbegroede tragte med et net på rene, brugte hun vatpinde. Sæbe var nemlig bandlyst af hensyn til forurening af beholderne, så Gurli måtte klare skidtet med knofedt. Lige meget hvad Gurli fik, blev det gjort rent og altid med et smil. De store mængder af opvask fra felten blev reduceret og der blev plads til andre opgaver. I årenes løb har Gurli bl.a. sat journalsager på plads, gået med post, pakket konferencemateriale og gjort CD-bokse klar i forbindelse med kurser. Hun har også altid stået for kaffebrygning, dækket borde til møder og til festlige anledninger og ikke mindst forkælet sine nære kolleger med frisk kaffe og stor omsorg. Gurli skaber ikke meget opmærksomhed om sig selv, men er alle vegne og sørger stille og ubemærket for at holde orden, bl.a. i vores lille tekøkken. Hvilke opgaver Gurli har stået for, vil stå lysende klart for mange, når hun nu ikke længere er i afdelingen. Alle dine kolleger i ATMI vil sige tak for din store indsats og din måde at være på igennem alle årene, og ønsker dig held og lykke fremover. Goodbye to the dish brush After many deliberations Gurli, ATMI s loyal employee in the laboratory dish-washing, has chosen to retire from her job. The decision was difficult to make and has therefore been postponed to the benefit of the department. However, Gurli has now chosen to say goodbye to working life and embark on a life of retirement with many new challenges and time for husband, children, grandchildren and dogs.

11 John Jensen, TERI FØNIX år med analyser og sikkerhed En af TERI s stærke laborantkræfter, Anni Christiansen, har pludselig rundet 25 års ansættelse i Butikken Danmark (læs: Statens tjeneste). Når vi skriver pludselig skyldes det,det kan være svært at se på Anni hun rent faktisk har en alder, som gør det muligt allerede at have været på arbejdsmarkedet i 25 år (hvis man udelukker brugen af børnearbejdere). Anni er en af afdelingens mere stille eksistenser, som ikke selv har for vane at gøre det store væsen ud af sådanne mærkedage. Efter ansættelser ved KVL (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i dag Life Science, Københavns Universitet), Lundbeck og Civilforsvarets Analytisk-Kemiske Laboratorium blev Anni i det herrens år 1992 ansat ved DMU i Silkeborg. Om turen fra København til Jylland var lidt af et kulturchock vides ikke, men i hvert fald bosatte hun sig i området, hvor hun også i dag bor sammen med familien og sine katte. På DMU startede Anni primært med kemiske analyser og var i mange år specielt knyttet til genetik- og iso-enzymanalyser sammen med Vibeke Simonsen. Gennem tiden har Anni udnyttet muligheden for at lære mange nye metoder og arbejdsgange, der, afhængigt af arbejdsopgaverne, har strakt sig vidt fra planter til dyr. Hun har fx arbejdet med tungmetalanalyser, analyser af planters indholdsstoffer, proteinkemiske metoder og DNA analysemetoder, ligesom hun har været et aktiv i forbindelse med afdelingens hold af jordbundsdyr. Det har krævet, at man ikke er bange for at lære nyt, at det var nødvendigt at kravle rundt i mudder for at finde de rigtige planter eller smådyr, at sprætte halvrådne fisk op, at lave regnormemos eller arbejde med ikke helt friske prøver fra Nordatlantiske hvalrosser og søfugle. Fælles for alt hvad Anni beskæftiger sig med, er en høj grad af professionalisme og meget fokus på at arbejdet bliver udført omhyggeligt, systematisk og efter de fastlagte retningslinier. Det med at arbejde omhyggeligt afspejler sig også i det store arbejde, som hun har gjort inden for afdelingens sikkerhedsarbejde, hvor hun som sikkerhedsrepræsentant siden 1993 fast og bestemt, men altid med en imødekommende og hjælpsom attitude, har fulgt op på fejl og mangler i afdelingen. Tak for mange års godt samarbejde, du er en super god kollega, som vi ser frem til at have hos os mange år fremover. 25 years of analyses and safety One of TERI's strong laboratory technicians, Anni Christiansen, has suddenly rounded 25 years' employment in the Service of the State. By 'suddenly' we mean that when you look at Anni, it is hard to believe that she has in fact reached an age where it is possible to have been in the labour market for 25 years (precluding any thought of child labour). Anni is one of the more 'humble' members of our department who is not in the habit of making a great fuss about red-letter days like this.

12 FØNIX Britta munter, sek 12 Lidt mere AU. Kort før jul besluttede Direktionen at markere vores tilhørsforhold til AU med et logo på hovedbygningen i Roskilde. Pga. vinterens kulde kom logoet dog først op i starten af april lige tids nok til at komme med i optaktsvideoen til PK11. Hvem bærer disse agrofile briller: a) Repræsentant for Bæredygtigt Landbrug b) DMU'er i landbrugsvenlig forklædning c) Undervisningminister Troels Lund Poulsen Se svaret side 9. Så fik DMU Roskilde et ekstra cykelskur og jernhestene kan holdes tørre til hjemturen. Se videoen fra PK11 på Bazaren og oplev konferencens højdepunkter.

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET 2014 Køn Jeg oplevede, at der var sammenhæng mellem semesterets forskellige undervisningsmoduler (fagområder, projekter m.m.) Bemærkninger/kommentarer til Studiemiljøet

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra: 1. Januar 2013 Til: 1. Maj 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Active Learning in Lectures

Active Learning in Lectures Active Learning in Lectures Centre for Science Education Aarhus University Spørgsmål 1 Har du brugt clickere i din undervisning? 1. Ja, meget 2. Ja, lidt 3. Nej 4. Jeg underviser ikke Information til læreren

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sabanci University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sabanci University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Sabanci University Land: Tyrkiet Periode: Fra:19.09.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram: Political

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

UNIVERSITETSPÆDAGOGISK NETVÆRK

UNIVERSITETSPÆDAGOGISK NETVÆRK Kursus i Universitetspædagogik for adjunkter Universitetspædagogisk netværk Torben K. Jensen Koordinator Dato: 31. oktober 2011 Side 1/5 Universitetspædagogisk Netværk, AU afholder også i foråret 2012

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales Periode: Fra: 27 januar 2014 Til: 31 maj 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:1/10/13 Til:1/03/14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17 Gudstjeneste søndag d. 26. april 2015 Tema: Kære arbejde Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17 Kære arbejde Når vi hører om dem, som oplever sig

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja jeg deltog i predeparture møde, samt have mailkorrespondance med vejlederne

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja jeg deltog i predeparture møde, samt have mailkorrespondance med vejlederne US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01.02.2012 Til:07.07.2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Juli 2012 Til: November 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Hele oplevelsen var rigtig god, dog med undtagelse af det akademiske niveau på universitetet.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Hele oplevelsen var rigtig god, dog med undtagelse af det akademiske niveau på universitetet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon.) Navn på universitet i udlandet: University of Southampton Land: United Kingdom Periode: Fra: September 2011 Til: Januar

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28 januar 2013 Til:7 juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen Land: Skotland, UK Periode: Fra:29. januar 2012 Til: 8. juni 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

University College Sjælland 24. maj 2011

University College Sjælland 24. maj 2011 At blive og at være sygeplejerske En undersøgelse af oplevelser ved at være næsten færdiguddannet og nyuddannet sygeplejerske og interaktionens betydning for deltagelse i praksisfællesskabet University

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Washington.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Washington. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 15. September 2010 Til: 18. Marts 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen

Nyhedsbrev. Velkommen MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 7 F e b r u a r 2 0 1 6 Velkommen

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Deltagere fra MFR: Saadia (Hajja), Adil, Mohammed og alle elever fra MFR Deltagende tolke: Dalal, Amine, Imane, Hamza Deltagere fra LU: Emil,

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: Queen s University of Belfast Land: Nord Irland Periode: Fra:29/1-2014 Til:14/6-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at forbedre mit sprog, møde en ny kultur og lære nogle nye mennesker at kende.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at forbedre mit sprog, møde en ny kultur og lære nogle nye mennesker at kende. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Limerick Land: Irland Periode: Fra: Januar 2013 Til: Maj 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk, sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk, sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Tysk, sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Georg August Universität Göttingen Land: Tyskland Periode: Fra:1/3-2013 Til:

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra: 17. januar 2013 Til: 18. maj

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Mig & min smarte telefon

Mig & min smarte telefon Mig & min smarte telefon Arbejdsspørgsmål til klassediskussion. Introduktion Foredraget Mig & min smarte telefon handler om, hvordan teknologien påvirker vores samfund og den måde vi er sammen på. Blandt

Læs mere

BESKRIVER DANSK VANDLØBS FAUNA INDEKS ET VANDLØBS SANDE TILSTAND?

BESKRIVER DANSK VANDLØBS FAUNA INDEKS ET VANDLØBS SANDE TILSTAND? 30. JANUAR 2013 BESKRIVER ET VANDLØBS SANDE TILSTAND? - OG SIKRER DET REELT GOD ØKOLOGISK TILSTAND?, ESBEN A. KRISTENSEN & ANNETTE BAATTRUP-PEDERSEN DET KORTE SVAR ER: NEJ IKKE NØDVENDIGVIS Vandrammedirektivet

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire Land: England Periode: Fra:11/01/2013 Til: 14/05/2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London Land: England Periode: Fra: 11/01-13 Til: 22/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université de la Sorbonne Paris IV Land: Frankrig Periode: Fra: Januar

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 Stenrev:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var generelt tilfreds med opholdet, selvom jeg i nogle af mine forventninger til universitetet blev skuffet

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var generelt tilfreds med opholdet, selvom jeg i nogle af mine forventninger til universitetet blev skuffet Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bacheloruddannelsen på Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University College London Land: England Periode: Fra:september 2011 Til:juni

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba Land: Canada Periode: Fra: Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk Hvorfor har du

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Kompetenceafklaring. Hvordan og hvorfor

Kompetenceafklaring. Hvordan og hvorfor Kompetenceafklaring Hvordan og hvorfor Alice i eventyrland "Søde, lille filurkat," begyndte hun, meget forsigtigt hun vidste jo nemlig slet ikke, om den kunne lide at blive tiltalt på den måde! Men katten

Læs mere

Artikel, klippet fra.. isaac. ..nyt. nr. 1 2015. ISAAC nyt 2015 1

Artikel, klippet fra.. isaac. ..nyt. nr. 1 2015. ISAAC nyt 2015 1 Artikel, klippet fra.. isaac..nyt nr. 1 2015 Brugersamling.. v/emmy Kjelmann Første brugersamling for ASK-brugere I dagene 6. - 8. november 2014 var 14 brugere af alternativt kommunikationsudstyr (ASK-brugere)

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Leicester University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Leicester University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Leicester University Land: England Periode: Fra: 21-01-14 Til: 21-06-14 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Bryd vanen og få job!

Bryd vanen og få job! Bryd vanen og få job! 2 dages top motiverende seminar samt personlig coachingforløb, der giver den ledige energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter der vil bane vejen til ordinær beskæftigelse.

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat Land: Spanien Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt at læse

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Surrey Land: England Periode: Fra:6/2-2012 Til: 15/6-2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

HVORDAN REDUCERES TABET I ANSÆTTELSESFORLØBET?

HVORDAN REDUCERES TABET I ANSÆTTELSESFORLØBET? GELX 2017 Danmark HVORDAN REDUCERES TABET I ANSÆTTELSESFORLØBET? DKK Værdi Tid Kilde: Peter Cappelli Talent on demand TEMAER I ÅRETS UNDERSØGELSE Onboarding Arbejdslivet employee experience Frivillige

Læs mere