FØNIX. 4. maj 2011 nr. 4. personalekonferencen side 2. omlægning af it-systemer mm. side 4. vandrammedirektivet OG KINA side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØNIX. 4. maj 2011 nr. 4. personalekonferencen side 2. omlægning af it-systemer mm. side 4. vandrammedirektivet OG KINA side 6"

Transkript

1 FØNIX 4. maj 2011 nr. 4 personalekonferencen side 2 omlægning af it-systemer mm. side 4 vandrammedirektivet OG KINA side 6

2 2 indhold jens c. pedersen, sek Hvad synes du om forløbet af Personalekonferencen?.. 2 Omlægning af IT-systemer og telefoner Universitetspædagogik for adjunkter Er Vandrammedirektivet noget for kinesere? Ny professor med højt H-indeks Farvel til direktør Henrik Sandbech Opvaskebørsten er lagt på hylden år med analyser og sikkerhed Bagsiden Hvad synes du om forløbet af personalekonferencen? Fønix har været rundt med skriveblokken til de samme fem kolleger som udtalte sig om optaktsmøder og forventninger i februar-nummeret. FØNIX Danmarks MIljøundersøgelsers interne blad Redaktion: Britta Munter og Jens Christian Pedersen (ansvars.) Kontaktperson i Silkeborg: Aase Dyhl Hansen og på Kalø: Hanne Fensbæk Oversættelse: Anne Mette Poulsen og Susanne Lemche Indlæg sendes til: Grafisk opsætning: Britta Munter Forside: DMU Print: DMU Printer: Xerox WC Papir: Optimage 100 g, ISO certificeret. Oplag: 550 stk Udkommer normalt én gang om måneden med undtagelse af juli. Næste udgivelse den 23. maj Deadline hertil: Mandag den 9. maj Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte indlæg.

3 Vilkårene er forskellige FØNIX Én stor latterkrampe Jeg havde glædet mig til workshoppene, men de var endnu bedre end jeg havde forventet. Jeg var med i Best practise og Trivsel og arbejdsglæde, og jeg synes vi fik en god dialog. Det var rigtigt positivt med de to der var og fortælle, Niels Villemoes og Nikolaj Moltke-Leth. Jeg grinede fra Villemoes gik på til han var færdig, det var én stor latterkrampe. Og han gav også stof til eftertanke. Og så var det dejligt at møde kolleger, jeg ikke havde set før. Thomas Hansen, IT Fantastisk Jeg havde det fantastisk. Det er jo en særlig situation, men jeg synes den var godt håndteret med det fokus der var lagt. Det var med til at løfte stemningen, som ellers kunne have været lidt gravagtig. Specielt Niels Villemoes foredrag om ledelse var helt fantastisk, hans optræden og brug af metoforer og metabeskeder på alle aspekter i ledelse og forandringsprocesser gjorde at jeg grinede hele den time han talte. Zumba og underviser, middag og selskab, bandet, eller var det dansen, var også fantastisk. Dog var tømmermændene ikke så gode, men det var det hele værd! Aftenshowet før middagen var i øvrigt også outstanding. Tak til facilitatorerne for en fantastisk indsats! Marianne Thomsen, SYS Blev arbejdsramt Jeg kom desværre ikke med til personalekonferencen fordi jeg fik ekstraordinært arbejde med at melde foreløbige data ind til Miljøministeriet. Thomas Ellermann, ATMI Den første dag var god. Der var nogle gode oplæg. Niels Villemoes fik sat tingene på spidsen på en god måde, Moltke- Leth var for lang i spyttet efter min smag. Han kunne have lært noget af dommernes kommentarer under forskerfighten om at korte ned til det centrale. Workshoppen om faglig synergi den første dag var OK. Jeg fandt ud af at det var nemmere at diskutere i en gruppe hvor vi var forskellige. Så var der flere inputs. Fredagens workshop om forandringsprocesser var gabende kedelig og handlede mere om at håndtere stress. Oplægsholderen (ekstern konsulent, red.) her kunne have lært af Moltke-Leth mht deltagernes koncentrations evne. Ellers fandt jeg ud af at vi jyder er heldige i forhold til administrationen i Roskilde, hvor der er kæmpe frustrationer. Jeg bor i Aarhus og ser frem til at arbejde på det nye Institut for Bioscience. Liselotte W. Andersen, VIBI God og ærlig tale Jeg synes der var en positiv stemning. Førstedagen var rigtigt god, workshoppen om Best Practise var godt tilrettelagt. Og det var fint med nogle aktiviteter om aftenen jeg var med i høvdingebold. På andendagen var forskerfighten rigtig god. Og den endte også godt, Stine vandt! Workshoppen om Kompetencer og karrierer var en fuser. Efter oplægget fra den eksterne person var fire ud af seks ved mit bord udvandret! Festen var super med dans både i salen og i Stjernebaren. Der var fin stemning. Og så holdt Henrik Sandbech en god og ærlig tale. Zdenek Gavor, TERI

4 FØNIX kim eskesen, it 4 Omlægning af IT-systemer og telefoner IT vil i den kommende periode opgradere og omlæg ge en række af vores fælles IT-systemer, -services og programpakker. Det sker som en konsekvens af forandringsprocesserne på AU og behovet for løbende fornyelse. Windows 7 nyt operativsystem DMU bruger i øjeblikket operativsystemet Windows XP med service pakke 3 som standard operativsystem på alle pc er. Microsofts nyeste desktop-operativsystem Windows 7 indeholder så mange nye faciliteter og forbedringer, at det er oplagt at implementere dette som ny standard i DMU. Efter en bred og grundig afprøvning i DMU vil vi installere Windows 7 på alle nye pc er fra maj måned. Langt de fleste af DMUs eksister ende pc er kan også køre med Windows 7. IT vil derfor fra efteråret 2011 gennemføre afdelingsvise kampagner for at få så mange som muligt til at bruge Windows 7 og Office 2010-pakken (jf. næste afsnit). Brugere der måtte ønske det, kan også gå hurtigere over. Opgradering til Microsoft Office 2010 DMU har i en årrække brugt Microsoft Office 2003-pakken (der indeholder Word, Excel, Powerpoint, Access og Outlook) som standard Office-pakke. Efterhånden er mange af DMU s samarbejdspartnere begyndt at bruge Microsofts nye formater (fx dokumentformat docx), og det deraf afledte konverteringsbehov i DMU er øget betragteligt. Der er derfor behov for at opgradere til 2010-pakken, som vil kunne installeres og bruges på pc er med Windows XP eller Windows 7. Brugergrænsefladen i Office 2010 er opbygget på en ny måde, ligesom den nye Office-pakke rummer mange nye faci lite ter. IT vil derfor tilbyde DMU s medarbejdere web-baseret undervisning i forskellene mellem Office 2003 og den nye Office 2010-pakke. Fælles mail- og kalendersystem og nye mailadresser på AU Universitetet har besluttet at etablere et fælles mail- og kalenderplatform baseret på Outlook 2010 (indgår i Office 2010-pakken) og Micro softs Exchange Server Løsningen vil formodentlig blive baseret på centrale servere i Aarhus, men der er endnu ikke truffet endelig beslutning herom.. Kaj Mantzius Hansen, Lise Lotte Sørensen og Jacob Klenø Nøjgaard, ATMI Universitetspædagogik for adjunkter Vi har deltaget i Aarhus Universitets kursus i Universitetspædagogik for adjunkter. Det har været lærerigt at blive introduceret til en mere teoretisk baggrund for undervisning og at blive præsenteret for forskellige undervisningsformer. Den store tværfaglighed på kurset gør, at man bliver præsenteret for indgangsvikler til andre fag på Universitetet. Vi kan anbefale kurset til alle, der vil involveres i undervisningen i fremtiden. Også gamle undervisningsrotter vil sikkert kunne lære en del af dette kursus. Ord og begreber som constructive alignment, intended learning outcomes og e-tivity, der tidligere for os var uforståelige har i de seneste par måneder erstattet vores velkendte ordforråd som particle mass closure, eddy correlation fluxes og gas chromatography mass spectrometry. Med den faglige omstrukturering i Aarhus Universitet vil de fleste forskningsansatte i DMU formentlig få flere af de traditionelle universitetsopgaver, der også indbefatter undervisning, som de fleste af os hidtil kun har været beskæftiget med i begrænset omfang. På trods af titler som seniorforskere (og dermed egentlig allerede på lektorniveau), er vi tre personer fra ATMI, der har deltaget i universitetets kursus om universitetspædagogik for adjunkter, som er en forudsætning for at blive lektorbedømt på Universitetet. Kurset foregår med deltagelse af adjunkter fra alle Universitetets

5 FØNIX Som led i implementeringen af det samlede system vil alle universitetets medarbejdere få tildelt nye mailadresser, sandsynligvis efter modellen DMU har netop opgraderet til Exchange Server Det er endnu ikke afklaret hvordan og hvornår implementeringen den fælles mail- og kalenderløsning på AU vil finde sted. Omlægning af fælles fil-drev i DMU Som bekendt får vi en ny institutstruktur fra 1. juli. For at de nye institutter kan arbejde bedst muligt sammen på tværs af afdelingsstruktur og geografi og for at opdatere teknologien vil vi omlægge en række af de fælles fil-drev. Vi vil gøre ændringen så usynlig for den enkelte bruger som muligt, idet netværks drevene fortsat vil hedde F, G og I. Vi stræber efter en afdelingsvis omlægning i løbet af maj og juni måned. Nyt fælles telefonsystem på AU og nye numre til alle Universitetsledelsen har besluttet at forbedre AU s telefonsystem ved én samlet løsning baseret på IP-telefoni i kombination med mobiltelefoner. Det er samtidigt besluttet at alle AU s nuværende fastnet -telefonnumre skal udskiftes til nye fælles nummerserier baseret på 8715yyyy og 8716zzzz. De nye numre vil blive tilpasset og fordelt efter uni versitetets nye organisationsstruktur. Brugere som får et nyt IP-bordapparat får mulighed for at flytte sit lokalnummer med sig til et andet vilkårligt IP-bordapparat på AU, så opkald altid modtages på det sted på universitetet, hvor brugeren befinder sig. Der sigtes i øvrigt mod en En telefon-strategi, hvor den enkelte medarbejder kun tilbydes én telefon (et IP-baseret bordapparat eller en mobiltelefon), som optimeres efter behov. Forventningen er at ca. 2/3 af univer sitetets medarbejdere ved udgangen af 2012 kun har én telefon. De fleste ventes at vælge en mobiltelefon. Vi regner med at gå over til det nye fælles telefonisystem i DMU og skifte numre i starten af august. Yderligere informationer omkring det nye telefonsystem følger inden sommerferien. Conversion of IT systems and telephones In the coming months the IT section will upgrade and convert a number of our joint IT systems, services and programme packages. This is a consequence of the changes at AU and the need for continuous updating. The conversion will include: new operative system, Windows 7; Microsoft Office Package upgrade from the 2003 package to Office 2010; joint mail and calendar systems and new addresses at AU; conversion of joint folders at NERI and new joint telephone system at AU and new telephone numbers for all members of staff. fag, men også med seniorforskere fra det tidligere DJF og fra DMU. Kursets overordnede mål er at introducere teknikker til at forbedre undervisningen, at kunne begrunde de pædagogiske valg der foretages, at beskrive, analysere, vurdere og udvikle egen undervisningspraksis, samt at kommunikere med andre om vores undervisning. Kurset består af tre moduler: 1. Introduktion til forskellige teorier om læring, læringssituationer og motivering af studerende, samt en gennemgang af de didaktiske kategorier: Mål, indhold og eksamen. 2. Praktisk anlagt og her kan man vælge at følge et intensivt forløb om ét (eller flere) af fire forskellige temaer: Forelæsninger, klasseundervisning, vejledning og e-læring. 3. Indeholder en analyse af en selvvalgt universitetspædagogisk problemstilling af betydning, i form af en artikel samt fremstillingen af en undervisningsportfolio, som er en forudsætning for at blive ansat på lektorniveau på universitetet. Undervisningsportfolien skal dokumentere hvilke undervisningsopgaver ansøgeren har løst og hvordan undervisningsopgaverne er løst samt hvorfor de er håndteret på netop denne måde samt med hvilke resultater. Kurset kan også strækkes over flere semestre, og det er et krav man er involveret i et undervisningsforløb, så man kan prøve stoffet af i praksis. University pedagogy for assistant professors We participated in the course University pedagogy for assistant professors arranged by Aarhus University. We found the introduction to a more theoretical approach to teaching and the presentation of various teaching methods rewarding. The extensive cross-disciplinarity of the course means that you are introduced to approaches applied at other university studies. We can recommend the course to all who will be involved in teaching in the future. Also experienced teachers will find the course useful!

6 6 FØNIX Peter Wiberg-Larsen & Nikolai Friberg, FEVØ Er Vandramme Tilsyneladende. I hvert fald samarbejder danske forskere og administratorer med de kinesiske myndigheder i en række projekter om netop principperne i dette højaktuelle europæiske direktiv. Det gælder også FEVØ, som i marts i år sendte et par medarbejdere til Wuhan for at bistå med at udvikle af metoder til at vurdere miljøtilstanden i vandløb. Danske vandløb og andre vandområder skal generelt have god økologisk tilstand i Det ligger i EU s Vandrammedirektiv. Det overordnede middel til at nå målet er de aktuelle vandplaner. Aktuelle fordi Danmark netop har modtaget en åbningsskrivelse for at være for sent ude med planerne. Men hvordan måles god økologisk tilstand i vandløb? Og hvorfor er det interessant for Kina? Spørgsmålene var baggrund for, at vi opholdt os en uge i Wuhan regionen i det centrale Kina. Opholdet var en del af et større samarbejde mellem myndigheder og institutioner i Kina og Danmark. Samarbejdet bliver koordineret af COWI og skyldes et stigende behov for og ønske om - natur- og miljøbeskyttelse i et land, hvis udvikling buldrer derudaf. Helt konkret går projektet ud på at hjælpe Institute of Hydroecology i Wuhan med at udvikle et indeks, som kan beskrive den økologiske tilstand i vandløb. Indekset skal bygges på forekomsten af smådyr, der i kraft af deres forskellige tolerancer over for menneskeskabte påvirkninger er gode indikatorer. Danmark og alle øvrige EU-lande bruger allerede metoden. I løbet af opholdet var vi på feltarbejde med de kinesiske partnere. Ud over at evaluere de metoder, som de benytter til at indsamle smådyr og supplerende data om de undersøgte vandløb, skal vi senere hjælpe med at udvikle et indeks specielt egnet til de kinesiske vandløb. Udfordringer Vandrammedirektivet er afgjort et godt instrument, når vandløbenes tilstand skal forbedres, også i Kina. En udfordring er, at de vandløb som vi besøgte, var noget større end vi er vant til fra Danmark. Til gengæld ligner smådyrene overordnet meget dem vi kender hjemmefra. Men biodiversiteten er høj, og selvom ca. 85 % af arterne ikke findes uden for Kina, er muligheden for at udvikle et kinesisk smådyr indeks absolut realistisk. Men der var alvorligere udfordringer. Den faglige ballast hos vores partnere var ikke overvældende, og kommunikation på engelsk generelt vanskelig. Desuden vidste vi aldrig rigtigt, hvad der skulle ske fra dag til dag. Og vi så aldrig et kort over, hvor vi var. Her var GPS funktionen på mobilen virkelig brugbar. Havde kineserne så brug for vores hjælp? Absolut både hvad angår målemetoder og senere bearbejdning af data. Kan vi også lære dem at tænke lidt kreativt, vil meget være nået. Tilsyneladende forventer de en kogebog for næsten hvad som helst, hvor vi snarere siger: Lad os nu få alle data i hus, og så kigger vi på dem, og finder ud af hvordan de skal analyseres og tolkes. Den lidt stive tilgang blev helt nærværende, da vi mistede en central deltager i ekspeditionen i en af de byer, vi kørte igennem. Han blev simpelthen glemt. Og så kunne der ikke tages prøver, selvom udstyret sammen med os andre nåede frem til næste lokalitet. Kun han kunne tage de nødvendige prøver. Det var også slående, at der blev taget prøver, som ikke var meningsfulde, eller undladt at kalibrere iltmåleren. Den viste ca. 1 mg ilt/l alle steder, hvilket var alt for lavt i rivende, kølige og rene floder. Det gav dog ikke anledning til undren overhovedet. Afstandene var også en udfordring. Vi kom virkelig ud på landet. Der kører man ikke bare nogle få kilometer til nærmeste vandløb. Der skal først flyves en 1½ times tid, og så køres yderligere adskillige hundrede kilometer i bil ad bjergveje. Vi skal hilse at sige, at det er sin sag fagligt at besvare spørgsmål om multivariate analyser siddende på bagsædet, især når man kæmper mod køresyge på de bulede, stejle vejo, og den professionelle chauffør kører som død og helvede. Kulturelle oplevelser Det gjorde også stort indtryk at se, hvor mange mennesker der bor i landet. Og hvor meget der bygges overalt, ikke bare i de

7 FØNIX direktivet noget for kinesere? middelstore byer med 5-10 millioner indbyggere (og op til 5 universiteter), men også i udkants-kina. Folkelivet var en fantastisk oplevelse trods det at vi selv blev en eksotisk oplevelse for mange. Og madkulturen. Et kapitel for sig. Ikke mindst morgenmaden, som var meget fjernt fra danske rundstykker med ost. Vore kinesiske venner gik i øvrigt meget op i måltiderne, som blev indtaget på et bredt spektrum af spisesteder. Fra egentlige restauranter, som vi kunne genkende, og til virkelig ydmyge steder med blot 2 borde og et passende antal plastiktaburetter. Sidst nævnte spisesteder var helt uden for kategori i forhold til vores hjemlige smiley ordninger. Men maden var god, og vi blev ikke syge. Og efterhånden blev vi bedre til at fange godbidderne på pinde i hård konkurrence med de kinesiske ekvilibrister. Is the EU Water Framework Directive applicable in China? Apparently, judging from the impressions gathered during a trip to the Wuhan area. The purpose was to offer knowhow and advice to researchers at the Institute of Hydroecology when developing a Chinese macro invertebrate index, suitable to assess ecological status of streams and rivers, and using the principles from the Water Framework Directive. The delegates from FEVØ gathered many valuable impressions that may be used as a template for future projects. I bjergene findes næsten upåvirkede vandløb. Her ses vores kinesiske venner i færd med at indsamle prøver og data. Ny projekter Er vores nuværende engagement så en indgang til ny projekter? Vi tror, at der er gode muligheder for at bidrage med vores viden om overvågningsmetoder og strategier. Og om generel viden om vandløbsøkologiske forhold i det hele taget. Vi kan nemt forestille os kurser for studerende og måske efteruddannelse for folk i administrative stillinger inden for miljøområdet. FEVØ er desuden allerede involveret i opbygningen af et Dansk-Kinesisk Universitet nord for Beijing, hvor der bl.a. satses på uddannelser inden for vandområdet. Der bygges overalt i Kina. Det og den meget høje befolkningstæthed påvirker naturligvis vandløbene som her.

8 8 FØNIX Af Peter Henriksen, MAR Ny professor med højt H-indeks Den 1. marts 2011 blev MAR beriget med endnu en professor. Vores gennem mange år så trofaste forskningschef Bo Riemann blev hædret med professortitlen, der nu kan stables oven på tidligere videnskabelige udmærkelser som Dr. Scient. og adjungeret professor. Et væsentligt led i bedømmelsen af professorkandidater er granskning af deres forskningsmeritter. Her indgår antallet af publikationer samt det såkaldte H-indeks, der illustrerer en kombination af antal artikler og hyppigheden med hvilken de er citeret i den videnskabelige litteratur. En simpel søgning på Web of Science viser, at Bo har et H-indeks på 35, hvilket ikke bare er godt, men ligger blandt de øverste 5 % globalt. Ganske imponerende og en klar indikation af, at udnævnelsen er velfortjent. Det klassiske H-indeks (eller Hirsh s index) viser sig dog at rumme en række relevante underindeks, der på tilsvarende vis kan illustrere Bos ubestridelige kompetencer. Nedenfor gennemgås nogle af de væsentligste mere detaljeret: Hillerød-indeks: Her sikrer Bos 10-årige indsats som dynamisk lektor ved Ferskvandsbiologisk Laboratorium en høj placering på pointskalaen. Man kunne argumentere for, at den efterfølgende otte-årige periode som chef og forskningschef på VKI skulle trække lidt fra Hillerød-indekset, men den nylige tilbageflytning til byen fastholder placeringen i den øvre ende af skalaen. superligaen. Mens resten af DMU snakker aktiv strategi og mørke skyer, proklamerer Bo gang på gang til afdelingen, at mulighederne har aldrig været bedre. Muligvis lettere hjernevaskede ender medarbejderne med at tro på budskabet, agere på det og med succes få vendt et par indtjeningsmæssigt triste år til en tsunami af opgaver. Respekt for både retorikken og medarbejdernes indsats. Bo udmærker sig desuden ved at ligge i toppen af flere andre indeks, fx Hent-penge-i-Miljøministeriet-indekset, og fortjener til fulde sin nye status. Velkommen som professor i MAR. New professor with a high "H index" On March 1, 2011 MAR was enriched with yet another professor. Our long time and faithful Director of Department, Bo Riemann, was bestowed the honour of professorship in addition to his previous academic distinctions as Dr. Scient and Honorary Professor. Hal-indeks: Burde nok hedde badminton-hal-indeks. Bos enorme fightervilje og konkurrencegen kommer for alvor til udtryk her. Mange baner, kolleger, medarbejdere og venner er blevet slidt ned i forsøget på at hamle op med Bo i badminton. Topkarakter i dette indeks. Hav-indeks: Siden 1996 har Bo fungeret som forskningschef i HAMI, HAV og MAR, der alle har rummet den marine forskning. Medarbejderstaben er vokset støt, og havmiljøet er igen sat på dagsordenen. På trods af havets perifere placering omkring det danske land har Bo formået at få det placeret helt centralt i enhver debat om miljø. Snakkes der havmiljø, er Bo ikke til at komme udenom, hvilket placerer ham i førerfeltet i hav-indekset. Hold-hovedet-koldt-indeks: Bo har under flere turbulente perioder i DMU s og MAR s historie ikke mindst under den igangværende ganske uigennemskuelige fusionsproces bevist, at det er muligt at score maksimale points på denne skala. Ingen kortsigtede personalereduktioner, ingen panik omkring flytning af afdelingen, og man vil ikke ødelægge noget velfungerende for blot at nævne et par eksempler. Hold-da-op-hvor-går-det-bare-godt-index: Dette indeks korrelerer i nogen grad med Hold-hovedet-koldt-indekset. Her ligger Bo i

9 britta munter,sek FØNIX FARVEL TIL DIREKTØR HENRIK SANDBECH Der var taler og kreative indslag da Henrik Sandbech den 14. april takkede af efter 22 år som direktør for DMU. Samarbejdspartnere, familie, tidligere og nuværende kolleger var mødt op og kantinen var fyldt til bristepunktet. Svar på bagsidens spørgsmål. Det rigtige svar er b (Paul Henning Krogh, TERI)

10 FØNIX Lone Grundahl, ATMI 10 Opvaskebørsten er lagt på hylden Efter mange og lange overvejelser har Gurli, ATMI s trofaste medarbejder til laboratorieopvask, valgt at gå på pension. Beslutningen har været vanskelig at tage og er derfor blevet udskudt, hvilket afdelingen har nydt godt af. Men nu har Gurli besluttet sig for at arbejdslivet er slut, og hun står foran en ny tilværelse med mange andre udfordringer. Nu vil der bl. a. blive mere tid til både mand, børn, børnebørn og hunde. Gurli har været i afdelingen siden 1980 og har i alle årene taget sig af opgaver inden for opvask af prøveopsamlingsudstyr fra feltmålinger samt prøveglas og flasker m.m. fra det uorganiske laboratorium. Udstyret fra felten kunne være store flasker og små flasker, kæmpe opsamlingsbeholdere, små og store tragte, nedløbsrør og meget mere. Det havde alt sammen stået under træerne i en skov, noget var ganske pænt og andet godt begroet. Gurli stod med opvaskebørsten bundet fast på en lang pind for at klare de store beholdere, for at gøre de små mosbegroede tragte med et net på rene, brugte hun vatpinde. Sæbe var nemlig bandlyst af hensyn til forurening af beholderne, så Gurli måtte klare skidtet med knofedt. Lige meget hvad Gurli fik, blev det gjort rent og altid med et smil. De store mængder af opvask fra felten blev reduceret og der blev plads til andre opgaver. I årenes løb har Gurli bl.a. sat journalsager på plads, gået med post, pakket konferencemateriale og gjort CD-bokse klar i forbindelse med kurser. Hun har også altid stået for kaffebrygning, dækket borde til møder og til festlige anledninger og ikke mindst forkælet sine nære kolleger med frisk kaffe og stor omsorg. Gurli skaber ikke meget opmærksomhed om sig selv, men er alle vegne og sørger stille og ubemærket for at holde orden, bl.a. i vores lille tekøkken. Hvilke opgaver Gurli har stået for, vil stå lysende klart for mange, når hun nu ikke længere er i afdelingen. Alle dine kolleger i ATMI vil sige tak for din store indsats og din måde at være på igennem alle årene, og ønsker dig held og lykke fremover. Goodbye to the dish brush After many deliberations Gurli, ATMI s loyal employee in the laboratory dish-washing, has chosen to retire from her job. The decision was difficult to make and has therefore been postponed to the benefit of the department. However, Gurli has now chosen to say goodbye to working life and embark on a life of retirement with many new challenges and time for husband, children, grandchildren and dogs.

11 John Jensen, TERI FØNIX år med analyser og sikkerhed En af TERI s stærke laborantkræfter, Anni Christiansen, har pludselig rundet 25 års ansættelse i Butikken Danmark (læs: Statens tjeneste). Når vi skriver pludselig skyldes det,det kan være svært at se på Anni hun rent faktisk har en alder, som gør det muligt allerede at have været på arbejdsmarkedet i 25 år (hvis man udelukker brugen af børnearbejdere). Anni er en af afdelingens mere stille eksistenser, som ikke selv har for vane at gøre det store væsen ud af sådanne mærkedage. Efter ansættelser ved KVL (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i dag Life Science, Københavns Universitet), Lundbeck og Civilforsvarets Analytisk-Kemiske Laboratorium blev Anni i det herrens år 1992 ansat ved DMU i Silkeborg. Om turen fra København til Jylland var lidt af et kulturchock vides ikke, men i hvert fald bosatte hun sig i området, hvor hun også i dag bor sammen med familien og sine katte. På DMU startede Anni primært med kemiske analyser og var i mange år specielt knyttet til genetik- og iso-enzymanalyser sammen med Vibeke Simonsen. Gennem tiden har Anni udnyttet muligheden for at lære mange nye metoder og arbejdsgange, der, afhængigt af arbejdsopgaverne, har strakt sig vidt fra planter til dyr. Hun har fx arbejdet med tungmetalanalyser, analyser af planters indholdsstoffer, proteinkemiske metoder og DNA analysemetoder, ligesom hun har været et aktiv i forbindelse med afdelingens hold af jordbundsdyr. Det har krævet, at man ikke er bange for at lære nyt, at det var nødvendigt at kravle rundt i mudder for at finde de rigtige planter eller smådyr, at sprætte halvrådne fisk op, at lave regnormemos eller arbejde med ikke helt friske prøver fra Nordatlantiske hvalrosser og søfugle. Fælles for alt hvad Anni beskæftiger sig med, er en høj grad af professionalisme og meget fokus på at arbejdet bliver udført omhyggeligt, systematisk og efter de fastlagte retningslinier. Det med at arbejde omhyggeligt afspejler sig også i det store arbejde, som hun har gjort inden for afdelingens sikkerhedsarbejde, hvor hun som sikkerhedsrepræsentant siden 1993 fast og bestemt, men altid med en imødekommende og hjælpsom attitude, har fulgt op på fejl og mangler i afdelingen. Tak for mange års godt samarbejde, du er en super god kollega, som vi ser frem til at have hos os mange år fremover. 25 years of analyses and safety One of TERI's strong laboratory technicians, Anni Christiansen, has suddenly rounded 25 years' employment in the Service of the State. By 'suddenly' we mean that when you look at Anni, it is hard to believe that she has in fact reached an age where it is possible to have been in the labour market for 25 years (precluding any thought of child labour). Anni is one of the more 'humble' members of our department who is not in the habit of making a great fuss about red-letter days like this.

12 FØNIX Britta munter, sek 12 Lidt mere AU. Kort før jul besluttede Direktionen at markere vores tilhørsforhold til AU med et logo på hovedbygningen i Roskilde. Pga. vinterens kulde kom logoet dog først op i starten af april lige tids nok til at komme med i optaktsvideoen til PK11. Hvem bærer disse agrofile briller: a) Repræsentant for Bæredygtigt Landbrug b) DMU'er i landbrugsvenlig forklædning c) Undervisningminister Troels Lund Poulsen Se svaret side 9. Så fik DMU Roskilde et ekstra cykelskur og jernhestene kan holdes tørre til hjemturen. Se videoen fra PK11 på Bazaren og oplev konferencens højdepunkter.

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Active Learning in Lectures

Active Learning in Lectures Active Learning in Lectures Centre for Science Education Aarhus University Spørgsmål 1 Har du brugt clickere i din undervisning? 1. Ja, meget 2. Ja, lidt 3. Nej 4. Jeg underviser ikke Information til læreren

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 Stenrev:

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015

Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015 Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015 Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du konkret

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden 2 Alle kan lave mad! Alle kan lave mad, hvis de lærer hvordan. Gennem de seneste år er det desværre gået ned ad bakke, når man ser på madlavningen herhjemme. Der er nemlig færre og færre, som kan tilberede

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

Data til konfiguration

Data til konfiguration Data til konfiguration Server: Url: Gensidig godkendelse: EXCAU001.au.local mail.ucl.dk msstd:mail.ucl.dk Page 1 of 7 Konfigurer en profil Tryk Start Vælg Kontrolpanel Dobbeltklik på Post (eller Mail)

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

LEDELSESRUM. Ledelsesrum. Velkommen til konference/workshop. IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse. Byder velkommen til konference / workshop om

LEDELSESRUM. Ledelsesrum. Velkommen til konference/workshop. IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse. Byder velkommen til konference / workshop om LEDELSESRUM - form eller fantasi Konference og workshops 8. November 2013 Velkommen til konference/workshop IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse Byder velkommen til konference / workshop om Ledelsesrum

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

JorgenR@microsoft.com

JorgenR@microsoft.com JorgenR@microsoft.com Man kan kommunikere uden at samarbejde! Men man kan ikke samarbejde uden at kommunikere! Tanken bag Unified Communications Hvor langt er vi nået? Vejen til Universal Communications

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010.

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010. Vanebryderuddannelsen 2011 København den 10. november 2010 Det er nødvendigt at bryde vaner for at få succes Ulrik Wilbek Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning Målet med udviklingsforløbet er,

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB OG INSTITUT FOR BIOSCIENCE ROSKILDE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB OG INSTITUT FOR BIOSCIENCE ROSKILDE AARHUS UNIVERSITET REFERAT INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB OG INSTITUT FOR BIOSCIENCE ROSKILDE AARHUS UNIVERSITET Referat af møde i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) i Roskilde Torsdag d. 25/08-2011 kl. 13:00 til 14:30 i D1.46 REFERAT

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig Grafisk design Opgaven Jeg fik til opgave at lave en folder angående det nye -program (Customer Relation ), der skal implementeres hos sælgerne i politikernes lokalaviser. Målet var at skabe en overskuelig

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Sommerferien er i fuld gang - og KM-integrationen kører

Sommerferien er i fuld gang - og KM-integrationen kører Danmark BPS, IT Solutions Sommerferien er i fuld gang - og KM-integrationen kører Nyhedsmail nr. 23 Onsdag den 17. Juli 2013 Emner: Status på integration KM Statusopdateringer på e-mail Efter sommerferien

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere