FØNIX. 4. maj 2011 nr. 4. personalekonferencen side 2. omlægning af it-systemer mm. side 4. vandrammedirektivet OG KINA side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØNIX. 4. maj 2011 nr. 4. personalekonferencen side 2. omlægning af it-systemer mm. side 4. vandrammedirektivet OG KINA side 6"

Transkript

1 FØNIX 4. maj 2011 nr. 4 personalekonferencen side 2 omlægning af it-systemer mm. side 4 vandrammedirektivet OG KINA side 6

2 2 indhold jens c. pedersen, sek Hvad synes du om forløbet af Personalekonferencen?.. 2 Omlægning af IT-systemer og telefoner Universitetspædagogik for adjunkter Er Vandrammedirektivet noget for kinesere? Ny professor med højt H-indeks Farvel til direktør Henrik Sandbech Opvaskebørsten er lagt på hylden år med analyser og sikkerhed Bagsiden Hvad synes du om forløbet af personalekonferencen? Fønix har været rundt med skriveblokken til de samme fem kolleger som udtalte sig om optaktsmøder og forventninger i februar-nummeret. FØNIX Danmarks MIljøundersøgelsers interne blad Redaktion: Britta Munter og Jens Christian Pedersen (ansvars.) Kontaktperson i Silkeborg: Aase Dyhl Hansen og på Kalø: Hanne Fensbæk Oversættelse: Anne Mette Poulsen og Susanne Lemche Indlæg sendes til: Grafisk opsætning: Britta Munter Forside: DMU Print: DMU Printer: Xerox WC Papir: Optimage 100 g, ISO certificeret. Oplag: 550 stk Udkommer normalt én gang om måneden med undtagelse af juli. Næste udgivelse den 23. maj Deadline hertil: Mandag den 9. maj Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte indlæg.

3 Vilkårene er forskellige FØNIX Én stor latterkrampe Jeg havde glædet mig til workshoppene, men de var endnu bedre end jeg havde forventet. Jeg var med i Best practise og Trivsel og arbejdsglæde, og jeg synes vi fik en god dialog. Det var rigtigt positivt med de to der var og fortælle, Niels Villemoes og Nikolaj Moltke-Leth. Jeg grinede fra Villemoes gik på til han var færdig, det var én stor latterkrampe. Og han gav også stof til eftertanke. Og så var det dejligt at møde kolleger, jeg ikke havde set før. Thomas Hansen, IT Fantastisk Jeg havde det fantastisk. Det er jo en særlig situation, men jeg synes den var godt håndteret med det fokus der var lagt. Det var med til at løfte stemningen, som ellers kunne have været lidt gravagtig. Specielt Niels Villemoes foredrag om ledelse var helt fantastisk, hans optræden og brug af metoforer og metabeskeder på alle aspekter i ledelse og forandringsprocesser gjorde at jeg grinede hele den time han talte. Zumba og underviser, middag og selskab, bandet, eller var det dansen, var også fantastisk. Dog var tømmermændene ikke så gode, men det var det hele værd! Aftenshowet før middagen var i øvrigt også outstanding. Tak til facilitatorerne for en fantastisk indsats! Marianne Thomsen, SYS Blev arbejdsramt Jeg kom desværre ikke med til personalekonferencen fordi jeg fik ekstraordinært arbejde med at melde foreløbige data ind til Miljøministeriet. Thomas Ellermann, ATMI Den første dag var god. Der var nogle gode oplæg. Niels Villemoes fik sat tingene på spidsen på en god måde, Moltke- Leth var for lang i spyttet efter min smag. Han kunne have lært noget af dommernes kommentarer under forskerfighten om at korte ned til det centrale. Workshoppen om faglig synergi den første dag var OK. Jeg fandt ud af at det var nemmere at diskutere i en gruppe hvor vi var forskellige. Så var der flere inputs. Fredagens workshop om forandringsprocesser var gabende kedelig og handlede mere om at håndtere stress. Oplægsholderen (ekstern konsulent, red.) her kunne have lært af Moltke-Leth mht deltagernes koncentrations evne. Ellers fandt jeg ud af at vi jyder er heldige i forhold til administrationen i Roskilde, hvor der er kæmpe frustrationer. Jeg bor i Aarhus og ser frem til at arbejde på det nye Institut for Bioscience. Liselotte W. Andersen, VIBI God og ærlig tale Jeg synes der var en positiv stemning. Førstedagen var rigtigt god, workshoppen om Best Practise var godt tilrettelagt. Og det var fint med nogle aktiviteter om aftenen jeg var med i høvdingebold. På andendagen var forskerfighten rigtig god. Og den endte også godt, Stine vandt! Workshoppen om Kompetencer og karrierer var en fuser. Efter oplægget fra den eksterne person var fire ud af seks ved mit bord udvandret! Festen var super med dans både i salen og i Stjernebaren. Der var fin stemning. Og så holdt Henrik Sandbech en god og ærlig tale. Zdenek Gavor, TERI

4 FØNIX kim eskesen, it 4 Omlægning af IT-systemer og telefoner IT vil i den kommende periode opgradere og omlæg ge en række af vores fælles IT-systemer, -services og programpakker. Det sker som en konsekvens af forandringsprocesserne på AU og behovet for løbende fornyelse. Windows 7 nyt operativsystem DMU bruger i øjeblikket operativsystemet Windows XP med service pakke 3 som standard operativsystem på alle pc er. Microsofts nyeste desktop-operativsystem Windows 7 indeholder så mange nye faciliteter og forbedringer, at det er oplagt at implementere dette som ny standard i DMU. Efter en bred og grundig afprøvning i DMU vil vi installere Windows 7 på alle nye pc er fra maj måned. Langt de fleste af DMUs eksister ende pc er kan også køre med Windows 7. IT vil derfor fra efteråret 2011 gennemføre afdelingsvise kampagner for at få så mange som muligt til at bruge Windows 7 og Office 2010-pakken (jf. næste afsnit). Brugere der måtte ønske det, kan også gå hurtigere over. Opgradering til Microsoft Office 2010 DMU har i en årrække brugt Microsoft Office 2003-pakken (der indeholder Word, Excel, Powerpoint, Access og Outlook) som standard Office-pakke. Efterhånden er mange af DMU s samarbejdspartnere begyndt at bruge Microsofts nye formater (fx dokumentformat docx), og det deraf afledte konverteringsbehov i DMU er øget betragteligt. Der er derfor behov for at opgradere til 2010-pakken, som vil kunne installeres og bruges på pc er med Windows XP eller Windows 7. Brugergrænsefladen i Office 2010 er opbygget på en ny måde, ligesom den nye Office-pakke rummer mange nye faci lite ter. IT vil derfor tilbyde DMU s medarbejdere web-baseret undervisning i forskellene mellem Office 2003 og den nye Office 2010-pakke. Fælles mail- og kalendersystem og nye mailadresser på AU Universitetet har besluttet at etablere et fælles mail- og kalenderplatform baseret på Outlook 2010 (indgår i Office 2010-pakken) og Micro softs Exchange Server Løsningen vil formodentlig blive baseret på centrale servere i Aarhus, men der er endnu ikke truffet endelig beslutning herom.. Kaj Mantzius Hansen, Lise Lotte Sørensen og Jacob Klenø Nøjgaard, ATMI Universitetspædagogik for adjunkter Vi har deltaget i Aarhus Universitets kursus i Universitetspædagogik for adjunkter. Det har været lærerigt at blive introduceret til en mere teoretisk baggrund for undervisning og at blive præsenteret for forskellige undervisningsformer. Den store tværfaglighed på kurset gør, at man bliver præsenteret for indgangsvikler til andre fag på Universitetet. Vi kan anbefale kurset til alle, der vil involveres i undervisningen i fremtiden. Også gamle undervisningsrotter vil sikkert kunne lære en del af dette kursus. Ord og begreber som constructive alignment, intended learning outcomes og e-tivity, der tidligere for os var uforståelige har i de seneste par måneder erstattet vores velkendte ordforråd som particle mass closure, eddy correlation fluxes og gas chromatography mass spectrometry. Med den faglige omstrukturering i Aarhus Universitet vil de fleste forskningsansatte i DMU formentlig få flere af de traditionelle universitetsopgaver, der også indbefatter undervisning, som de fleste af os hidtil kun har været beskæftiget med i begrænset omfang. På trods af titler som seniorforskere (og dermed egentlig allerede på lektorniveau), er vi tre personer fra ATMI, der har deltaget i universitetets kursus om universitetspædagogik for adjunkter, som er en forudsætning for at blive lektorbedømt på Universitetet. Kurset foregår med deltagelse af adjunkter fra alle Universitetets

5 FØNIX Som led i implementeringen af det samlede system vil alle universitetets medarbejdere få tildelt nye mailadresser, sandsynligvis efter modellen DMU har netop opgraderet til Exchange Server Det er endnu ikke afklaret hvordan og hvornår implementeringen den fælles mail- og kalenderløsning på AU vil finde sted. Omlægning af fælles fil-drev i DMU Som bekendt får vi en ny institutstruktur fra 1. juli. For at de nye institutter kan arbejde bedst muligt sammen på tværs af afdelingsstruktur og geografi og for at opdatere teknologien vil vi omlægge en række af de fælles fil-drev. Vi vil gøre ændringen så usynlig for den enkelte bruger som muligt, idet netværks drevene fortsat vil hedde F, G og I. Vi stræber efter en afdelingsvis omlægning i løbet af maj og juni måned. Nyt fælles telefonsystem på AU og nye numre til alle Universitetsledelsen har besluttet at forbedre AU s telefonsystem ved én samlet løsning baseret på IP-telefoni i kombination med mobiltelefoner. Det er samtidigt besluttet at alle AU s nuværende fastnet -telefonnumre skal udskiftes til nye fælles nummerserier baseret på 8715yyyy og 8716zzzz. De nye numre vil blive tilpasset og fordelt efter uni versitetets nye organisationsstruktur. Brugere som får et nyt IP-bordapparat får mulighed for at flytte sit lokalnummer med sig til et andet vilkårligt IP-bordapparat på AU, så opkald altid modtages på det sted på universitetet, hvor brugeren befinder sig. Der sigtes i øvrigt mod en En telefon-strategi, hvor den enkelte medarbejder kun tilbydes én telefon (et IP-baseret bordapparat eller en mobiltelefon), som optimeres efter behov. Forventningen er at ca. 2/3 af univer sitetets medarbejdere ved udgangen af 2012 kun har én telefon. De fleste ventes at vælge en mobiltelefon. Vi regner med at gå over til det nye fælles telefonisystem i DMU og skifte numre i starten af august. Yderligere informationer omkring det nye telefonsystem følger inden sommerferien. Conversion of IT systems and telephones In the coming months the IT section will upgrade and convert a number of our joint IT systems, services and programme packages. This is a consequence of the changes at AU and the need for continuous updating. The conversion will include: new operative system, Windows 7; Microsoft Office Package upgrade from the 2003 package to Office 2010; joint mail and calendar systems and new addresses at AU; conversion of joint folders at NERI and new joint telephone system at AU and new telephone numbers for all members of staff. fag, men også med seniorforskere fra det tidligere DJF og fra DMU. Kursets overordnede mål er at introducere teknikker til at forbedre undervisningen, at kunne begrunde de pædagogiske valg der foretages, at beskrive, analysere, vurdere og udvikle egen undervisningspraksis, samt at kommunikere med andre om vores undervisning. Kurset består af tre moduler: 1. Introduktion til forskellige teorier om læring, læringssituationer og motivering af studerende, samt en gennemgang af de didaktiske kategorier: Mål, indhold og eksamen. 2. Praktisk anlagt og her kan man vælge at følge et intensivt forløb om ét (eller flere) af fire forskellige temaer: Forelæsninger, klasseundervisning, vejledning og e-læring. 3. Indeholder en analyse af en selvvalgt universitetspædagogisk problemstilling af betydning, i form af en artikel samt fremstillingen af en undervisningsportfolio, som er en forudsætning for at blive ansat på lektorniveau på universitetet. Undervisningsportfolien skal dokumentere hvilke undervisningsopgaver ansøgeren har løst og hvordan undervisningsopgaverne er løst samt hvorfor de er håndteret på netop denne måde samt med hvilke resultater. Kurset kan også strækkes over flere semestre, og det er et krav man er involveret i et undervisningsforløb, så man kan prøve stoffet af i praksis. University pedagogy for assistant professors We participated in the course University pedagogy for assistant professors arranged by Aarhus University. We found the introduction to a more theoretical approach to teaching and the presentation of various teaching methods rewarding. The extensive cross-disciplinarity of the course means that you are introduced to approaches applied at other university studies. We can recommend the course to all who will be involved in teaching in the future. Also experienced teachers will find the course useful!

6 6 FØNIX Peter Wiberg-Larsen & Nikolai Friberg, FEVØ Er Vandramme Tilsyneladende. I hvert fald samarbejder danske forskere og administratorer med de kinesiske myndigheder i en række projekter om netop principperne i dette højaktuelle europæiske direktiv. Det gælder også FEVØ, som i marts i år sendte et par medarbejdere til Wuhan for at bistå med at udvikle af metoder til at vurdere miljøtilstanden i vandløb. Danske vandløb og andre vandområder skal generelt have god økologisk tilstand i Det ligger i EU s Vandrammedirektiv. Det overordnede middel til at nå målet er de aktuelle vandplaner. Aktuelle fordi Danmark netop har modtaget en åbningsskrivelse for at være for sent ude med planerne. Men hvordan måles god økologisk tilstand i vandløb? Og hvorfor er det interessant for Kina? Spørgsmålene var baggrund for, at vi opholdt os en uge i Wuhan regionen i det centrale Kina. Opholdet var en del af et større samarbejde mellem myndigheder og institutioner i Kina og Danmark. Samarbejdet bliver koordineret af COWI og skyldes et stigende behov for og ønske om - natur- og miljøbeskyttelse i et land, hvis udvikling buldrer derudaf. Helt konkret går projektet ud på at hjælpe Institute of Hydroecology i Wuhan med at udvikle et indeks, som kan beskrive den økologiske tilstand i vandløb. Indekset skal bygges på forekomsten af smådyr, der i kraft af deres forskellige tolerancer over for menneskeskabte påvirkninger er gode indikatorer. Danmark og alle øvrige EU-lande bruger allerede metoden. I løbet af opholdet var vi på feltarbejde med de kinesiske partnere. Ud over at evaluere de metoder, som de benytter til at indsamle smådyr og supplerende data om de undersøgte vandløb, skal vi senere hjælpe med at udvikle et indeks specielt egnet til de kinesiske vandløb. Udfordringer Vandrammedirektivet er afgjort et godt instrument, når vandløbenes tilstand skal forbedres, også i Kina. En udfordring er, at de vandløb som vi besøgte, var noget større end vi er vant til fra Danmark. Til gengæld ligner smådyrene overordnet meget dem vi kender hjemmefra. Men biodiversiteten er høj, og selvom ca. 85 % af arterne ikke findes uden for Kina, er muligheden for at udvikle et kinesisk smådyr indeks absolut realistisk. Men der var alvorligere udfordringer. Den faglige ballast hos vores partnere var ikke overvældende, og kommunikation på engelsk generelt vanskelig. Desuden vidste vi aldrig rigtigt, hvad der skulle ske fra dag til dag. Og vi så aldrig et kort over, hvor vi var. Her var GPS funktionen på mobilen virkelig brugbar. Havde kineserne så brug for vores hjælp? Absolut både hvad angår målemetoder og senere bearbejdning af data. Kan vi også lære dem at tænke lidt kreativt, vil meget være nået. Tilsyneladende forventer de en kogebog for næsten hvad som helst, hvor vi snarere siger: Lad os nu få alle data i hus, og så kigger vi på dem, og finder ud af hvordan de skal analyseres og tolkes. Den lidt stive tilgang blev helt nærværende, da vi mistede en central deltager i ekspeditionen i en af de byer, vi kørte igennem. Han blev simpelthen glemt. Og så kunne der ikke tages prøver, selvom udstyret sammen med os andre nåede frem til næste lokalitet. Kun han kunne tage de nødvendige prøver. Det var også slående, at der blev taget prøver, som ikke var meningsfulde, eller undladt at kalibrere iltmåleren. Den viste ca. 1 mg ilt/l alle steder, hvilket var alt for lavt i rivende, kølige og rene floder. Det gav dog ikke anledning til undren overhovedet. Afstandene var også en udfordring. Vi kom virkelig ud på landet. Der kører man ikke bare nogle få kilometer til nærmeste vandløb. Der skal først flyves en 1½ times tid, og så køres yderligere adskillige hundrede kilometer i bil ad bjergveje. Vi skal hilse at sige, at det er sin sag fagligt at besvare spørgsmål om multivariate analyser siddende på bagsædet, især når man kæmper mod køresyge på de bulede, stejle vejo, og den professionelle chauffør kører som død og helvede. Kulturelle oplevelser Det gjorde også stort indtryk at se, hvor mange mennesker der bor i landet. Og hvor meget der bygges overalt, ikke bare i de

7 FØNIX direktivet noget for kinesere? middelstore byer med 5-10 millioner indbyggere (og op til 5 universiteter), men også i udkants-kina. Folkelivet var en fantastisk oplevelse trods det at vi selv blev en eksotisk oplevelse for mange. Og madkulturen. Et kapitel for sig. Ikke mindst morgenmaden, som var meget fjernt fra danske rundstykker med ost. Vore kinesiske venner gik i øvrigt meget op i måltiderne, som blev indtaget på et bredt spektrum af spisesteder. Fra egentlige restauranter, som vi kunne genkende, og til virkelig ydmyge steder med blot 2 borde og et passende antal plastiktaburetter. Sidst nævnte spisesteder var helt uden for kategori i forhold til vores hjemlige smiley ordninger. Men maden var god, og vi blev ikke syge. Og efterhånden blev vi bedre til at fange godbidderne på pinde i hård konkurrence med de kinesiske ekvilibrister. Is the EU Water Framework Directive applicable in China? Apparently, judging from the impressions gathered during a trip to the Wuhan area. The purpose was to offer knowhow and advice to researchers at the Institute of Hydroecology when developing a Chinese macro invertebrate index, suitable to assess ecological status of streams and rivers, and using the principles from the Water Framework Directive. The delegates from FEVØ gathered many valuable impressions that may be used as a template for future projects. I bjergene findes næsten upåvirkede vandløb. Her ses vores kinesiske venner i færd med at indsamle prøver og data. Ny projekter Er vores nuværende engagement så en indgang til ny projekter? Vi tror, at der er gode muligheder for at bidrage med vores viden om overvågningsmetoder og strategier. Og om generel viden om vandløbsøkologiske forhold i det hele taget. Vi kan nemt forestille os kurser for studerende og måske efteruddannelse for folk i administrative stillinger inden for miljøområdet. FEVØ er desuden allerede involveret i opbygningen af et Dansk-Kinesisk Universitet nord for Beijing, hvor der bl.a. satses på uddannelser inden for vandområdet. Der bygges overalt i Kina. Det og den meget høje befolkningstæthed påvirker naturligvis vandløbene som her.

8 8 FØNIX Af Peter Henriksen, MAR Ny professor med højt H-indeks Den 1. marts 2011 blev MAR beriget med endnu en professor. Vores gennem mange år så trofaste forskningschef Bo Riemann blev hædret med professortitlen, der nu kan stables oven på tidligere videnskabelige udmærkelser som Dr. Scient. og adjungeret professor. Et væsentligt led i bedømmelsen af professorkandidater er granskning af deres forskningsmeritter. Her indgår antallet af publikationer samt det såkaldte H-indeks, der illustrerer en kombination af antal artikler og hyppigheden med hvilken de er citeret i den videnskabelige litteratur. En simpel søgning på Web of Science viser, at Bo har et H-indeks på 35, hvilket ikke bare er godt, men ligger blandt de øverste 5 % globalt. Ganske imponerende og en klar indikation af, at udnævnelsen er velfortjent. Det klassiske H-indeks (eller Hirsh s index) viser sig dog at rumme en række relevante underindeks, der på tilsvarende vis kan illustrere Bos ubestridelige kompetencer. Nedenfor gennemgås nogle af de væsentligste mere detaljeret: Hillerød-indeks: Her sikrer Bos 10-årige indsats som dynamisk lektor ved Ferskvandsbiologisk Laboratorium en høj placering på pointskalaen. Man kunne argumentere for, at den efterfølgende otte-årige periode som chef og forskningschef på VKI skulle trække lidt fra Hillerød-indekset, men den nylige tilbageflytning til byen fastholder placeringen i den øvre ende af skalaen. superligaen. Mens resten af DMU snakker aktiv strategi og mørke skyer, proklamerer Bo gang på gang til afdelingen, at mulighederne har aldrig været bedre. Muligvis lettere hjernevaskede ender medarbejderne med at tro på budskabet, agere på det og med succes få vendt et par indtjeningsmæssigt triste år til en tsunami af opgaver. Respekt for både retorikken og medarbejdernes indsats. Bo udmærker sig desuden ved at ligge i toppen af flere andre indeks, fx Hent-penge-i-Miljøministeriet-indekset, og fortjener til fulde sin nye status. Velkommen som professor i MAR. New professor with a high "H index" On March 1, 2011 MAR was enriched with yet another professor. Our long time and faithful Director of Department, Bo Riemann, was bestowed the honour of professorship in addition to his previous academic distinctions as Dr. Scient and Honorary Professor. Hal-indeks: Burde nok hedde badminton-hal-indeks. Bos enorme fightervilje og konkurrencegen kommer for alvor til udtryk her. Mange baner, kolleger, medarbejdere og venner er blevet slidt ned i forsøget på at hamle op med Bo i badminton. Topkarakter i dette indeks. Hav-indeks: Siden 1996 har Bo fungeret som forskningschef i HAMI, HAV og MAR, der alle har rummet den marine forskning. Medarbejderstaben er vokset støt, og havmiljøet er igen sat på dagsordenen. På trods af havets perifere placering omkring det danske land har Bo formået at få det placeret helt centralt i enhver debat om miljø. Snakkes der havmiljø, er Bo ikke til at komme udenom, hvilket placerer ham i førerfeltet i hav-indekset. Hold-hovedet-koldt-indeks: Bo har under flere turbulente perioder i DMU s og MAR s historie ikke mindst under den igangværende ganske uigennemskuelige fusionsproces bevist, at det er muligt at score maksimale points på denne skala. Ingen kortsigtede personalereduktioner, ingen panik omkring flytning af afdelingen, og man vil ikke ødelægge noget velfungerende for blot at nævne et par eksempler. Hold-da-op-hvor-går-det-bare-godt-index: Dette indeks korrelerer i nogen grad med Hold-hovedet-koldt-indekset. Her ligger Bo i

9 britta munter,sek FØNIX FARVEL TIL DIREKTØR HENRIK SANDBECH Der var taler og kreative indslag da Henrik Sandbech den 14. april takkede af efter 22 år som direktør for DMU. Samarbejdspartnere, familie, tidligere og nuværende kolleger var mødt op og kantinen var fyldt til bristepunktet. Svar på bagsidens spørgsmål. Det rigtige svar er b (Paul Henning Krogh, TERI)

10 FØNIX Lone Grundahl, ATMI 10 Opvaskebørsten er lagt på hylden Efter mange og lange overvejelser har Gurli, ATMI s trofaste medarbejder til laboratorieopvask, valgt at gå på pension. Beslutningen har været vanskelig at tage og er derfor blevet udskudt, hvilket afdelingen har nydt godt af. Men nu har Gurli besluttet sig for at arbejdslivet er slut, og hun står foran en ny tilværelse med mange andre udfordringer. Nu vil der bl. a. blive mere tid til både mand, børn, børnebørn og hunde. Gurli har været i afdelingen siden 1980 og har i alle årene taget sig af opgaver inden for opvask af prøveopsamlingsudstyr fra feltmålinger samt prøveglas og flasker m.m. fra det uorganiske laboratorium. Udstyret fra felten kunne være store flasker og små flasker, kæmpe opsamlingsbeholdere, små og store tragte, nedløbsrør og meget mere. Det havde alt sammen stået under træerne i en skov, noget var ganske pænt og andet godt begroet. Gurli stod med opvaskebørsten bundet fast på en lang pind for at klare de store beholdere, for at gøre de små mosbegroede tragte med et net på rene, brugte hun vatpinde. Sæbe var nemlig bandlyst af hensyn til forurening af beholderne, så Gurli måtte klare skidtet med knofedt. Lige meget hvad Gurli fik, blev det gjort rent og altid med et smil. De store mængder af opvask fra felten blev reduceret og der blev plads til andre opgaver. I årenes løb har Gurli bl.a. sat journalsager på plads, gået med post, pakket konferencemateriale og gjort CD-bokse klar i forbindelse med kurser. Hun har også altid stået for kaffebrygning, dækket borde til møder og til festlige anledninger og ikke mindst forkælet sine nære kolleger med frisk kaffe og stor omsorg. Gurli skaber ikke meget opmærksomhed om sig selv, men er alle vegne og sørger stille og ubemærket for at holde orden, bl.a. i vores lille tekøkken. Hvilke opgaver Gurli har stået for, vil stå lysende klart for mange, når hun nu ikke længere er i afdelingen. Alle dine kolleger i ATMI vil sige tak for din store indsats og din måde at være på igennem alle årene, og ønsker dig held og lykke fremover. Goodbye to the dish brush After many deliberations Gurli, ATMI s loyal employee in the laboratory dish-washing, has chosen to retire from her job. The decision was difficult to make and has therefore been postponed to the benefit of the department. However, Gurli has now chosen to say goodbye to working life and embark on a life of retirement with many new challenges and time for husband, children, grandchildren and dogs.

11 John Jensen, TERI FØNIX år med analyser og sikkerhed En af TERI s stærke laborantkræfter, Anni Christiansen, har pludselig rundet 25 års ansættelse i Butikken Danmark (læs: Statens tjeneste). Når vi skriver pludselig skyldes det,det kan være svært at se på Anni hun rent faktisk har en alder, som gør det muligt allerede at have været på arbejdsmarkedet i 25 år (hvis man udelukker brugen af børnearbejdere). Anni er en af afdelingens mere stille eksistenser, som ikke selv har for vane at gøre det store væsen ud af sådanne mærkedage. Efter ansættelser ved KVL (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i dag Life Science, Københavns Universitet), Lundbeck og Civilforsvarets Analytisk-Kemiske Laboratorium blev Anni i det herrens år 1992 ansat ved DMU i Silkeborg. Om turen fra København til Jylland var lidt af et kulturchock vides ikke, men i hvert fald bosatte hun sig i området, hvor hun også i dag bor sammen med familien og sine katte. På DMU startede Anni primært med kemiske analyser og var i mange år specielt knyttet til genetik- og iso-enzymanalyser sammen med Vibeke Simonsen. Gennem tiden har Anni udnyttet muligheden for at lære mange nye metoder og arbejdsgange, der, afhængigt af arbejdsopgaverne, har strakt sig vidt fra planter til dyr. Hun har fx arbejdet med tungmetalanalyser, analyser af planters indholdsstoffer, proteinkemiske metoder og DNA analysemetoder, ligesom hun har været et aktiv i forbindelse med afdelingens hold af jordbundsdyr. Det har krævet, at man ikke er bange for at lære nyt, at det var nødvendigt at kravle rundt i mudder for at finde de rigtige planter eller smådyr, at sprætte halvrådne fisk op, at lave regnormemos eller arbejde med ikke helt friske prøver fra Nordatlantiske hvalrosser og søfugle. Fælles for alt hvad Anni beskæftiger sig med, er en høj grad af professionalisme og meget fokus på at arbejdet bliver udført omhyggeligt, systematisk og efter de fastlagte retningslinier. Det med at arbejde omhyggeligt afspejler sig også i det store arbejde, som hun har gjort inden for afdelingens sikkerhedsarbejde, hvor hun som sikkerhedsrepræsentant siden 1993 fast og bestemt, men altid med en imødekommende og hjælpsom attitude, har fulgt op på fejl og mangler i afdelingen. Tak for mange års godt samarbejde, du er en super god kollega, som vi ser frem til at have hos os mange år fremover. 25 years of analyses and safety One of TERI's strong laboratory technicians, Anni Christiansen, has suddenly rounded 25 years' employment in the Service of the State. By 'suddenly' we mean that when you look at Anni, it is hard to believe that she has in fact reached an age where it is possible to have been in the labour market for 25 years (precluding any thought of child labour). Anni is one of the more 'humble' members of our department who is not in the habit of making a great fuss about red-letter days like this.

12 FØNIX Britta munter, sek 12 Lidt mere AU. Kort før jul besluttede Direktionen at markere vores tilhørsforhold til AU med et logo på hovedbygningen i Roskilde. Pga. vinterens kulde kom logoet dog først op i starten af april lige tids nok til at komme med i optaktsvideoen til PK11. Hvem bærer disse agrofile briller: a) Repræsentant for Bæredygtigt Landbrug b) DMU'er i landbrugsvenlig forklædning c) Undervisningminister Troels Lund Poulsen Se svaret side 9. Så fik DMU Roskilde et ekstra cykelskur og jernhestene kan holdes tørre til hjemturen. Se videoen fra PK11 på Bazaren og oplev konferencens højdepunkter.

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO Når vi flytter Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius SAMMEN Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO 2 Når vi flytter sammen Ledelse af kommunale fusioner KL og KTO Jesper Baltzer Amskov Frank

Læs mere

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Værdier Medlemmer Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Af Mathilde Illum Aastrøm Vejleder: Steen Bengtsson August 2006 Roskilde Universitetscenter Institut VIII,

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte career En karriere i permanent bevægelse Louise på 20 sprang ud på det dybe vand Den perfekte jobansøgning Jens, 28: Jeg værdiansatte et firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Udstationeret i Australien

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Sådan får du det bedste frem i andre!

Sådan får du det bedste frem i andre! HR & LedelsesDAGEN 2 2. m a j 2 0 1 3 k l. 8. 0 0 1 7. 0 0 i k u p p e l s a l e n - N o r d j y s k e M e d i e r Sådan får du det bedste frem i andre! Fokus er på personaleledelse når TV-vært Michèle

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13 DM - FAGLIGT NY T T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R J U N I 2 0 1 0 AF ANNA DALSGAARD, ADA@DM.DK MASSEAFSKEDIGELSER: HVORDAN HÅNDTERER DU DEM? MASSEAFSKEDIGELSER

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Evighedsstudenter søges. Vinder. af artikelkonkurrencen. Forskningen i højsædet 11. Poker forbudt på universitetet 5 21.05.07

Evighedsstudenter søges. Vinder. af artikelkonkurrencen. Forskningen i højsædet 11. Poker forbudt på universitetet 5 21.05.07 Forskningen i højsædet 11 Vinder af artikelkonkurrencen 10 Poker forbudt på universitetet 5 10 21.05.07 Modelfoto: Jakob Mark Evighedsstudenter søges Universiteterne i Danmark kæmper en hård kamp for at

Læs mere

hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen

hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen Forskerspirer springer ud 4 Regeringen vil have flere forskere ud i konkurrence 3 Vejen til vellykket vejledning 5 CAMPUS A A R H U S U N I V E R S I T E T 4 28.02.05 Lars Kruse/AU-foto Magtens rugekasse

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

Manden. bag Villy. magisterbladet. Akademikere vil ikke arbejde længere. Hold på vandet. Projektledere stormer frem. dm professionshøjskoler

Manden. bag Villy. magisterbladet. Akademikere vil ikke arbejde længere. Hold på vandet. Projektledere stormer frem. dm professionshøjskoler magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 17 4. NOVEMBER 2011 Manden side 22-23 bag Villy Akademikere vil ikke arbejde længere Hold på vandet Projektledere stormer frem dm professionshøjskoler BLIV

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere