03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013

2 03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II 16 Center Brønderslev får flere selvstændige boliger 18 Kulturmøde i Skive gennem fællesspisning 20 Rettidig omhu med MED på Brovst Asylcenter 22 Indtryk fra det nye aktivitetshus i Brovst 24 Nyt i 2013 opkvalificerende kurser 28 Temadage skaber samhørighed 33 Så kom Vrå på asylkortet 34 Opsummerende nytårshilsen fra Voksenskolens leder 38 Skoleudflugt 40 Sommerfest i strålende sol 42 Selvstændige boliger 44 Årets gang i sundhed 46 Beretning fra en frivillig i Tranum Årsberetningen er udarbejdet af Karin Birgitte Sneskov Hvis ikke andet er anført, er teksterne skrevet af Rikke Ørnberg & Karin Birgitte Sneskov

3 2013 har på mange måder været et omskifteligt år for såvel asylområdet som helhed og for Brovst Asylcenter. Vi kan glæde os over mange positive effekter af regeringens nye asyllov herunder asylansøgernes muligheder for at arbejde eller flytte uden for asylcentrene efter seks måneders ophold. Lovens generelle opprioritering af børnenes muligheder for at kunne benytte de kommunale børneskoler og pasningsordninger hilser vi meget velkommen. Det har været vores politik de sidste 10 år, at alle børnene skal bruge de kommunale skoler og institutioner, og det har vi opnået gode erfaringer med. Vi har både åbnet og lukket afdelinger i 2013 i forhold til det behov, der har vist sig i asylindkvarteringssystemet. Ved årets slutning har vi afdelinger i Skive, Hjørring og Brønderslev Kommuner ud over de to afdelinger i Jammerbugt Kommune. Samlet set indkvarterer vi knapt asylansøgere. Disse op- og nedskaleringer samt implementeringen af den nye asyllov har krævet nogle ekstraordinært store tilpasninger, såvel organisatorisk som administrativt. I det forgangne år har der været lavet en grundig analyse af asylområdet den blev lavet af analysefirmaet McKinsey, der kiggede på asylsystemets drift, økonomi og sundhedsydelser. Vi vurderede denne proces som en god mulighed for at kunne påvirke konsulenterne i forhold til fremtidens asylsystem. Jeg mener nemlig fortsat, at den kommunale løsning står stærkt først og fremmest pga. modellens store fleksibilitet, kvaliteten for beboerne og de relativt lave økonomiske omkostninger. Vores nuværende model med et modercenter, traditionelle afdelinger og udeoperatørafdeling har bevist dette i Det gælder naturligvis også vores koncept med skoledrift, sundhedsydelser og andre serviceydelser knyttet tæt sammen med boliger på og uden for centrene, alt sammen til gavn for asylansøgerne. I skrivende stund har den meget hurtigere sagsbehandlingstid for asylansøgere haft den betydning, at vi har måttet sige et antal medarbejdere op. Samlet set peger man på ca pladser i overkapacitet, og det har naturligvis fået konsekvenser i form af nedskæringer og besparelser på alle asylcentre. Det er beklageligt at skulle sige farvel til dygtige og dedikerede medarbejdere, men denne gang sker det på en absolut positiv baggrund. Sluttelig vil jeg gerne sige medarbejdere, lokalbefolkningen og alle eksterne samarbejdspartnere tak for et godt samarbejde i det forløbne år. Det sætter vi alle stor pris på, og vi håber naturligvis på, at det gode forhold os alle imellem fortsætter også i God læselyst i Årsrapporten 2013! Thorkild Poulsen Centerleder

4 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet Det har i en årrække været et stort ønske blandt både personale og beboere at få et sted, hvor vi kunne samle alle vores aktiviteter. Derfor var det til stor glæde, da vi på tærsklen til vinteren kunne indvie aktivitetshuset i Tranum. Aktivitetshusets lokaler er beliggende i den tidligere voksenskole i Tranum, der er beliggende to kilometer fra centret. Selve aktivitetshuset består af et stort fællesrum, hvor beboerne kan hænge ud i sofagruppen til en kop the/kaffe sammen med deres venner. Fællesrummet giver endvidere mulighed for at spille pool, bordfodbold eller bordtennis. Derudover byder aktivitetshuset på et spillelokale med Playstation, hvor beboerne dyster på livet løs i bl.a. FIFA, Tekken og andre kendte spil. Til dagligt bestyres huset af Line G. Thinggaard Larsen, og Line holder åbent fra mandag til fredag, mens vagterne har ansvaret i weekenderne. Line beskriver opstarten af aktivitetshuset således: Vi havde en lidt træg start i det nye aktivitetshus i Tranum. Men med hjælp fra beboerrådet har beboerne fundet ud af, at vi er her, så de bruger det flittigt nu. Rigtig mange spiller pool og bordtennis også på tværs af nationaliteter. De er gode til at hygge sig sammen og hjælpe hinanden. Vores Playstation rum har en del stamkunder, men også nye har fået mod på at prøve maskinerne. Vores fine second hand tøjshop fungerer rigtig godt. De 4 damer, der er i praktik der, gør et godt stykke arbejde, og vi er heldige med at få en hel del tøj udefra. Nu venter vi bare på forår, så vi også kan gå udenfor og sætte os. Beboerrådet taget med på råd Beboerrådet har længe kæmpet for at kunne realisere ideen om et aktivitetshus, hvorfor det faldt naturligt at inddrage rådet aktivt i denne proces. Der er fra beboerrådets side blevet lagt vægt på, at huset skulle være et sted for alle på tværs af køn, nationalitet og religion. I forbindelse med valg af aktiviteter brugte Rådet sammen med Line og undertegnede en eftermiddag, hvor der blev brainstormet og ideudviklet inden for de muligheder, Brovst Asylcenter kunne stille til rådighed. Bl.a. blev det besluttet at flytte Bingo fra Centret og ned i aktivitetshuset, hvor lokalerne giver mulighed for flere deltagere. Typisk arrangeres der bingo hver 14.dag, og indtil nu har der været mellem 40 og 60 deltagere hver gang. Der blev også uddelt informationer om åbningen af aktivitetshuset på diverse sprog for at sikre, at alle kender til mulighederne. Der ligger altid et oplysningsarbejde foran os, når der iværksættes nye tiltag på centret. Vi er jo så mange forskellige nationaliteter, som taler forskellige sprog, så det er kun naturligt, at vi medlemmer af Beboerrådet hver især får ansvaret for at få oplysningerne frem til de personer, som vi kan kommunikere med, udtaler en af beboerrådsmedlemmerne. Fitness og second hand shop I tilknytning til aktivitetshuset er der yderligere blevet etableret et fitness lokale, hvilket fra dag et er blevet en stor succes. Rigtig mange fortæller, at træningen i fitnessrummet giver 4 // Årsberetning 2013 Brovst Asylcenter

5 Brovst Asylcenter Årsberetning 2013 \\ 5

6 6 // Årsberetning 2013 Brovst Asylcenter

7 dem mulighed for at koble af og tænke på noget andet end deres asylsag. Især de yngre mænd går til den i fitnessrummet, hvor der bl.a. er mulighed for almindelig styrketræning, men også konditionstræning via romaskinen, kondicyklen eller cross-maskinen. Endelig findes der i aktivitetshuset en second hand shop, hvor beboerne hver fredag kan købe tøj for 2 kr. pr. del. Second hand shoppen ledes af Line, mens fire kvindelige asylansøgere som praktik skal indrette og sørge for, at butikken er rydelig. Langt størstedelen af tøjet, som sælges i shoppen, kommer fra private donorer fra lokalområdet. Nogle gange kommer tøjet fra foreninger eller institutioner, som har lavet deres egen indsamling, andre gange fra private borgere til alle skal der lyde en stor tak for støtten, det er særdeles værdsat. Alt i alt har disse nye tiltag givet Brovst Asylcenter mulighed for at skabe en mere tålelig hverdag for asylansøgerne, mens de afventer deres asylsag. I en tid, som oftest er præget af usikkerhed, stress og frustrationer, giver aktivitetshuset mulighed for at slappe af og tænke på noget andet, hvilket vi alle kan have brug for fra tid til anden. Kenneth Mølvadgaard Aktivitetsmedarbejder Brovst Asylcenter Årsberetning 2013 \\ 7

8 Beboerrådet asylansøgerens stemme På Brovst Asylcenter har vi i en årrække opereret med et beboerråd. Beboerrådet består af en gruppe af de mest ressourcestærke og aktive asylansøgere. Denne gruppe af asylansøgere arbejder ud fra den typisk danske model om medbestemmelse og organisering. Sammensætningen af beboerrådet er baseret på baggrund af kvalifikationer samt beboersammensætning på det enkelte center. Styringen af beboerrådet varetages af en medarbejder samt en chairman, udnævnt af beboerne. Brovst Asylcenter tror på, at beboerindflydelse skaber både mening, ansvar og gensidig respekt, hvorfor beboerrådets vigtigste opgave, er at sikre beboerne medindflydelse i det omfang, det er muligt. Medindflydelse i den forstand, at beboerrådet kan rejse spørgsmål og anmodninger omkring forhold, aktiviteter og andre praktiske gøremål på centret. Desuden kan beboerrådet videreformidle information til de øvrige beboere på et center. At være beboerrådsrepræsentant betyder, at man skal være et positivt forbillede og arbejde for at mindske skellet mellem ansatte og beboerne. Dette kan lette hverdagen for såvel asylansøgere som ansatte, hvilket skaber et bedre miljø for alle parter. Et beboerrådsmedlem beskriver det at være i beboerrådet på følgende måde: At være i beboerrådet giver mig mulighed for at påvirke det community, jeg er en del af. I Danmark lærer vi meget om ytringsfrihed, demokrati, samarbejde og ansvar disse begreber synes jeg er meget vigtige at huske på, når man er beboerrådsmedlem. Jeg repræsenterer ikke bare mig selv, jeg repræsenterer en gruppe af mennesker, som jeg lever sammen med til hverdag. Rent praktisk har vi i min tid i beboerrådet arrangeret mange forskellige aktiviteter såsom at tage til basketballkamp i Aalborg, spille bingo, holde julefest, vise studerende rundt på vores center osv. Vi har også forbedret forholdene på vores center, bl.a. har vi i samarbejde med vores chef udviklet en ide til pengeudbetaling. Tidligere havde vi mange problemer med, at folk ikke kunne finde ud af køkultur og stemningen på dage med pengeudbetaling var altid trykket nu har vi lavet et nummersystem, som har skabt ro og derved lettet dagen for både asylansøgere og personale. Jeg tror virkelig, vi gør en forskel. Hver uge holder beboerrådet møde, hvor ugens aktiviteter og diverse problemer diskuteres. Beboerne kan altid komme med forslag til beboerrådet, som de kan tage op på mødet. Det er dog vigtigt at præcisere, at beboerrådet ikke diskuterer asylsager, men udelukkende fokuserer på aktiviteter og andre mere praktiske forhold på centret. Alt i alt er beboerrådet til stor hjælp for både asylansøgere og personale på Brovst Asylcenter. 8 // Årsberetning 2013 Brovst Asylcenter

9

10 Nye beboerråd vokser op Med udgangspunkt i ovenstående er Brovst Asylcenter barslet med tre nye beboerråd i I Tranum har beboerrådet eksisteret med varierende succes i tyve år, men specielt de sidste par år har det været en stor succes. Derfor har man nu også etableret beboerråd i hhv. Brønderslev, Skive og Brovst. Udvikling af såvel den enkelte asylansøger såvel som det enkelte center er konstant i fokus i beboerrådet. I Brovst etablerede man sit eget beboerråd i slutningen af foråret, mens beboerrådene i Brønderslev og Skive i skrivende stund stadig er i opstartsfasen. I Brovst bestyrer beboerrådet bl.a. en cafe på pengeudbetalingsdage, hvor folk kan komme og hygge med en kop the/kaffe. Derudover har de arrangeret ture til bl.a. Randers Regnskov og Nordsømuseet, mens de er delansvarlige for aktivitetshuset i Brovst. Yderligere har beboerrådet fra Tranum været sparringspartner for Hanstholm Asylcenters nystartede beboerråd. Således besøgte beboerrådet Hanstholm Asylcenter til en vidensdelingsdag, hvor erfaringer og ideer blev formidlet og udviklet. Dagen blev så stor en succes, at den blev gentaget sidst på året i Tranum. I det hele taget har 2013 budt på stor aktivitet for beboerrådet i Tranum, hvor fokus har været på vidensdeling og kompetenceudvikling. At være beboerrådsrepræsentant giver mulighed for personlig udvikling, hvilket den enkelte asylansøger kan tage med sig på sin videre færd. Etableringen af 3 nye beboerråd sender et budskab om den filosofi, Brovst Asylcenter arbejder ud fra respekt for det enkelte individ, hvor kompetencer vedligeholdes og udvikles i asylperioden. gruppe asylansøgere, som deltog ved en event i Nordkraft, der omhandlede kvinders rettigheder og konflikten i Afghanistan. Ægteparret syntes, at skolen på asylcentret var så vigtig, at de fra begyndelsen af deres ophold på asylcentret skiftedes til at passe deres barn, så de på skift kunne gå i skole og lære dansk: We were sharing school, since it was a benifit to be able to learn Danish while waiting for asylum, siger Qubad. Nu, hvor de bor i en forstad til Odense, går de begge fortsat i skole hver dag for at blive endnu bedre til dansk. De taler begge engelsk og har lange uddannelser med sig fra Afghanistan. Desuden lægger de begge vægt på, at det betyder meget at have en støttende kontaktperson på asylcentret. Man har brug for en kontaktperson, som kan tage action og som lytter, mener både Qubad og Bethesda: The contact person must make it clear to the asylum seeker what is possible and what is not possible, it is very important. Qubad synes, asylansøgere skal have kursus i, hvordan man er respektfuld over for sin kontaktperson, fordi han synes, kontaktpersonen gør et stort stykke arbejde for sine beboere. Life is what you make of it, slutter Qubad, mens han ønsker sine tidligere kollegaer fra beboerrådet i Tranum al mulig held og lykke. Kenneth Mølvadgaard Aktivitetsmedarbejder Tidligere asylansøgere ser tilbage på tiden på Brovst Asylcenter To tidligere asylsansøgere, som i foråret 2013 fik ophold i Danmark, ser tilbage på de muligheder, de fik for at udfylde ventetiden på asylcentret. Ægteparret Qubad og Bethesda er i dag taknemmelige for, at de fik muligheden for at arbejde i beboerrådet i Tranum og lære dansk på voksenskolen. Det var et meget bevidst valg for dem at være aktiv i ventetiden, og de føler, det har gavnet dem i deres nye liv i Danmark. Brovst Asylcenter tror på, at beboerindflydelse skaber både mening, ansvar og gensidig respekt, hvorfor beboerrådets vigtigste opgave er at sikre beboerne medindflydelse i det omfang, det er muligt. When I started in the council, my life changed, siger Qubad. Han oplevede at blive lyttet til som menneske, og derfor blev det muligt for ham at begynde at arbejde med sig selv. Desuden syntes han, at det var meningsfuldt, at han i beboerrådet kunne dele erfaringer fra hjemlandet og andre lande med rådets medlemmer. Qubad og hans kone Bethesda var 14 måneder i asylcentret, men beboerrådsarbejdet hjalp, så tiden ikke føltes så lang. Både Qubad og Bethesda har været aktive i forskellige organisationer i deres eget land også, så det var naturligt for dem at engagere sig. Bethesda sad ikke i beboerrådet som medlem, men hun hjalp beboerrådet med forskellige aktiviteter, når der var brug for det. Desuden var hun en del af en 10 // Årsberetning 2013 Brovst Asylcenter

11 Brovst Asylcenter Årsberetning 2013 \\ 11

12 Brovst Asylcenter på Facebook 2013 blev året, hvor Brovst Asylcenter tog de sociale medier til sig: Vi fik nemlig en facebookside asylcenter Siden skal bidrage til at skabe åbenhed om Asylcentrets og dets beboere samt aktiviteter. Siden administreres af Rikke Ørnberg og Kenneth Mølvadgaard. De fortæller om tankerne bag: Formålet var først og fremmest at skabe dialog med vores nærmiljø på en lidt anden måde end normalt, da vi gerne vil have afmystificeret, hvad Brovst Asylcenter er vi oplever tit, at når folk først får vished om, hvad centeret er, så føler de sig mere trygge omkring det. Vi har i en årrække haft en hjemmeside, hvor man kan læse om vores center, men via Facebook har vi muligheden for at interagere aktivt med vores omgivelser, siger Kenneth Mølvadgaard. Og Rikke Ørnberg tilføjer: Vi vil gerne fortælle den gode historie om Asylcentret og åbne op for dialog med vores medborgere. Vi har allerede oplevet stor interesse og haft mange besøgende på siden, hvilket bekræfter os i, at det er den rigtige vej at gå. Vi har allerede oplevet stor interesse og haft mange besøgende på siden, hvilket bekræfter os i, at det er den rigtige vej at gå. I skrivende stund har facebook-siden rundet 225 likes/følgere, som aktivt liker og kommenterer på de opslag og billeder, der bliver oploadet. Brovst Asylcenter forsøger så vidt muligt at fortælle om hverdagen på alle vores centre via billeder, videoklip og opdateringer herfra. Desuden har siden også en oplysende funktion for alle, der har interesse for asylområdet. Således linkes der ugentligt til forskellige artikler og materialer, som kan give folk udefra et indblik i asylområdet. Dette er valgt, fordi Brovst Asylcenter tror på, at åbenhed og gennemsigtighed skaber større samhørighed i de lokale samfund, vi er en stor del af. Herfra skal der afsluttende lyde en opfordring til at besøge vores side og smid os da gerne et like og en kommentar:0) Kenneth Mølvadgaard Aktivitetsmedarbejder 12 // Årsberetning 2013 Brovst Asylcenter

13 Brovst Asylcenter Årsberetning 2013 \\ 13

14 Vi glæder os over at være flere ansatte, både nye og gamle, som sammen løfter den udfordrende og dejlige opgave at skabe en tilværelse for vores beboere, hvor der er sammenhænge, og de kan føle sig trygge. 14 // Årsberetning 2013 Brovst Asylcenter

15 Året der gik på Brovst II Når et år forsvinder, kommer der et nyt, som bringer genkendelighed og forandring med sig. Det er på en gang vemodigt og samtidigt opløftende. Vemodigt, fordi der siges farvel og lukkes ned eller skæres væk, men opløftende fordi alting fortsætter som det plejer, og samtidigt tilføres der ressourcer, nytænkning og viden ind i huset. Brovst II fik ny afdelingsleder den 1. marts 2013, og det betød, at afdelingen fik sin egen uafhængige hverdag med egen dagsorden og nu eget budget. Afdelingslederen er Rikke Ørnberg, og hun er nu den daglige leder for 6 personer plus det løse, som også har talt en praktikant og arbejdsdreng. Dette år fik Brovst II også en Street Walker, Maria Bartholdy, som har haft et utrolig godt samarbejde med politiet, handelsstandsforeningerne i Fjerritslev og Brovst samt asylansøgerne og lokalbefolkningen. Asylcentret har med hendes ansættelse haft fokus på præintegration og præventivt arbejde i forhold til kriminalitet, og vi har kunnet mærke en forandring. Vi arbejder for og med dialog, og vi har et stort ansvar for at sikre, at alle borgere og asylansøgere føler sig hørt og set i denne dialog. Med vores Street Walker opstod også et aktivitetshus, som blev indviet i november af vores beboere og personale. En stor gammel sygehusbygning med smukke detaljer er nu omdannet til dagligstue med cafe, fitnessrum, billard, bordtennis, game-room, legerum og second hand shop. Alt sammen skaber et hus med god atmosfære og dynamik, ro og aktivitet med plads til både børn og voksne. Desuden bakker det nyetablerede beboerråd i samarbejde med personalet op om aktivitetshuset og det daglige arbejde på centret. Beboerrådet bliver løbende konstitueret, da asylcentrets virkelighed betyder stor udskiftning på beboersiden. Beboerrådet mødes fast og snakker om forestående begivenheder, problematikker, der skal tages højde for og forslag til forbedringer af hverdagen som asylansøger. Et godt og positivt samarbejde, som stadig er udfordrende og har brug for vedholdenhed, men med en filosofi om, at indflydelse og dialog skaber mening i det sårbare asylliv. I skrivende stund er vores beboelse på Sygehusvej i gang med en gennemgribende renovering, som forhåbentlig står færdig i begyndelsen af Vi har skabt plads til flere familier og enlige kvinder med børn. Der er kommet farver i opgangene, og fremover træder man ind i en mere kulørt tilværelse som beboer hos os. Vi har haft flere ture ud af huset både personale og beboere. Nogle af de ansatte på afdelingen fik sammen med andre afdelinger på asylcentret mulighed for at besøge Sandholmlejren, som vi jo dagligt er i kontakt med. Det blev en informativ dag med rundvisning og plads til spørgsmål og svar samt en styrkelse af relationer på hele centret. Beboerrådet inviterede på en tur til Nordsømuseet, og senere på året blev det også til en tur i Randers Regnskov. Begge gange var der lagt vægt på, at især børnefamilierne skulle have en oplevelsesrig dag. Sammen med den årlige tur til Fårup Sommerland, sommerfesten og julefesten i Brovst Hallen har vi haft gode dage sammen, hvor alle trængsler bliver glemt for en stund. Vi glæder os over at være flere ansatte, både nye og gamle, som sammen løfter den udfordrende og dejlige opgave at skabe en tilværelse for vores beboere, hvor der er sammenhænge, og de kan føle sig trygge. Brovst Asylcenter Årsberetning 2013 \\ 15

16 Center Brønderslev får flere selvstændige boliger Center Brønderslev blev oprettet i oktober 2012 med oprettelsen af 12 annekser, og i maj sidste år blev dette tal udvidet til at omfatte 43 boliger pga. det øgede pres på modtagersystemet. Efter vedtagelse af asylaftalen betød det mulighed for, at indkvarteringsoperatøren og Udlændingestyrelsen blev ansvarlig for at tilvejebringe tilbud om udflytning i selvstændig bolig. Tilknytningen til et asylcenter bevares, således at den enkelte fortsat er undergivet Udlændingestyrelsens forsørgelsespligt og tilbud om undervisning samt aktivering gennem indkvarteringsoperatøren. Tilbud om udflytning målrettes de asylansøgere, hvis generelle situation styrkes mest af en udflytning. Dette kan f.eks. særligt være tilfældet, hvis der er tale om en asylansøgerfamilie med børn. Sidste år betød det, at Center Brønderslev konverterede 25 boliger til selvstændige boliger, og at de øvrige annekser efter planen opsiges i Asylansøgerne i Brønderslev bor i lejemål lejet fortrinsvis igennem det almene boligselskab PM, men der er også indgået private lejemål. Center Brønderslev består fortrinsvis af familier, men har også en mindre gruppe enlige. Boligerne er placeret tilpas spredt for at undgå ghetto dannelser, men alligevel nært nok til, at netværk kan opretholdes. Hvert hjem besøges hver 14. dag af en kontaktperson eller servicemedarbejder. Dette opretholder en tæt kontakt til beboerne og giver mulighed for hjælp til kulturelle eller praktiske spørgsmål til hverdagslivet frem for kun hjælp til deres sag. Samarbejde med Brønderslev Kommune Center Brønderslev køber følgende service ydelser fra Brønderslev Kommune: Børnehave, 3-5 år Børneskole, 6-16 år Skole Fritids Ordning, 6-10 år Øvrige samarbejdspartnere: AOF, voksenundervisning år Boligselskabet PM Brønderslev Svømmehal Foreninger Brønderslev Bibliotek Idrætshøjskolen Brønderslev Røde Kors ungdom Frivillige fra Brønderslev Almen sundhedsbetjening Asylansøgere har samme adgang til sundhedsydelser samt sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse som danskere, og denne opgave varetages af centrets sygeplejersker, sundhedsplejerske og tilknyttede læger. Øvrige tilbud som tandlæge, psykolog og andre tilbud købes i Brønderslev af eksterne samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken på Center Brønderslev dækker både de asylansøgere, som bor i Brønderslev såvel som asylansøgerne på centret i Vrå. Marit Risdahl Nielsen Afdelingsleder 16 // Årsberetning 2013 Brovst Asylcenter

17 Brovst Asylcenter Årsberetning 2013 \\ 17

18 Kulturmøde i Skive gennem fællesspisning En aften i november løb den kulinariske kulturaften af stablen i det lokale Onsdagshuset i Ramsing, der har en 28-årig lang tradition bag sig, hvor landsbybeboerne spiser middag sammen hver onsdag aften i vintermånederne. Asylcentret arrangerede i samarbejde med Onsdagshuset, hvad vi definerede som en kulinarisk kulturaften, hvor lokalbefolkningen blev introduceret til vores beboeres fortræffeligheder ud i kogekunsten. Og det var en kæmpe succes. Der var 73 Ramsing borgere tilmeldt arrangementet, og vi stillede op med 51 mand inklusiv viceværten på Poppel Allé, Helle, som vores beboere havde været så venlige at invitere, samt Casper og undertegnede. Efter et kort velkomstord fra asylcentret var der efter god dansk tradition en fællessang og derefter gik vi til fadet. Smukt anrettet og fantastisk velsmagende mad repræsenteret af de lande, vi pt. har beboere fra Afghanistan, Armenien, Iran, Somalia, Syrien og Tjetjenien. ALT blev spist med velvære. Efterfølgende var der kaffe og the samt et kæmpe kagebord á la sønderjysk kaffebord, som Onsdagshuset bød på. Vi er blevet opfordret af Ramsing borgerne til at gentage succesen inden sæsonens afslutning i marts/april. Og gerne med dans, siger vores iranere. Lone Iversen Afdelingsleder Smukt anrettet og fantastisk velsmagende mad repræsenteret af de lande, vi pt. har beboere fra Afghanistan, Armenien, Iran, Somalia, Syrien og Tjetjenien. ALT blev spist med velvære. 18 // Årsberetning 2013 Brovst Asylcenter

19 Brovst Asylcenter Årsberetning 2013 \\ 19

20 Rettidig omhu med MED på Brovst Asylcenter MED udvalget på Brovst Asylcenter er på mange måder nøjagtig som MED udvalg i andre kommunale institutioner er flest. Medarbejderne er valgt til udvalget, fordi de har interesse heri, og der har været demokratisk valg blandt kandidaterne, hvem der skal være med, samt hvem der er næstformand. Lederne har selv valgt deres repræsentanter. Vores MED-udvalg består således af 3 lederrepræsentanter og 5 medarbejderrepræsentanter hvoraf de 2 også sidder som arbejdsmiljørepræsentanter. Vi følger bogen, hvad angår emner til møderne, indkaldelser og referater. Vores største udfordring er, at institutionen er spredt på rigtig mange adresser over et større geografisk område fra Brønderslev over Vrå, Tranum, Brovst og til Skive. Dette gør, at vi som medarbejderrepræsentanter ikke har ret stor berøringsflade med vores kollegaer, idet alle afdelingerne selvsagt ikke har deres egen repræsentant i MED. Meget kommunikation foregår over mail og telefon med de udfordringer og begrænsninger, det har. Eksempelvis skriver næstformanden mail ud til samtlige kollegaer, når et MED-møde nærmer sig for at bede kollegaerne om emner til mødet. Det er nemlig sådan, at samtlige medarbejdere skal have mulighed for at få et emne diskuteret i MED-udvalget, når de ønsker det næstformanden og de kollegaer, der har foreslået emner, tager så en snak om emnet, til medarbejderen har helt tillid til, at næstformanden kan viderebringe medarbejderens emne korrekt og med de rette argumenter. Næstformanden for MED tager så et møde med vores Leder/ Formand, hvor dagsorden fastlæggelses oprindeligt for at sikre, at MED-møderne ikke kommer til at gå udelukkende med informationer fra ledelsen, som den gerne vil have medarbejderne i MED til at viderebringe til øvrige kollegaer. Efter MED-mødet sendes referatet også via mail til alle ansatte. MED står overordnet for medarbejder, medinddragelse og medindflydelse noget, som vi her på Brovst Asylcenter tager meget seriøst. MED-medlemmerne bliver blandt andet brugt som sparringspartner i beslutningsprocesser, som informanter til kollegaer, som middel til at implementere beslutninger og som diskussionspartnere til emner, medarbejderne skal og kan have indflydelse på. Samtidig bruger kollegaerne MED som et organ, hvor de kan stille undrende spørgsmål til ledelsen, komme med kritikpunkter samt forslag til forbedringer i organisationen omkring arbejdsgange, informationsgange osv. MED diskuterer dog aldrig enkeltpersoner og enkeltpersoners virke på centeret det kan dog ikke garanteres, at beslutninger og diskussioner aldrig vil kunne få en sådan karakter, at nogle måske kan føle sig ramt. Her ser vi det som vores fornemste opgave at få fortalt kollegaer, at beslutningerne er taget generelt og i et forsøg på at tilgodese så mange kollegaer som muligt. I vores MED-udvalg har vi en ret god stemning, og det er sjældent, ledelsen bliver nødt til at trække LEDER-kortet. Vi har en fantastisk dialog, og der hersker en stemning af, at alle, der sidder med til mødet, er der, fordi de vil vores arbejdsplads og kollegaer det bedste. Nogle af de mere spændende opgaver, vi har arbejdet med i MED-udvalget, har været planlægningen af vores tema dage, som blev implementeret i En anden udfordrende opgave har været vores politik katalog. Vi er som en kommunal institution under Jammerbugt Kommune underlagt personale politikker herfra men i flere tilfælde synes vi ikke, politikkerne var dækkende for vores arbejdsplads. Derfor udbyggede vi flere politikker, således at de efter vores overbevisning dækker netop vores arbejdsplads bedre end de mere generelle for hele kommunen. Dette fordi vi må siges at have en anden brugergruppe og derved også andre udfordringer end andre institutioner. 20 // Årsberetning 2013 Brovst Asylcenter

21 Nedenunder ses forsiden til vores katalog samt hvilke politikker, vi på daværende tidspunkt valgte at arbejde med. Samtidig valgte vi en påklædningspolitik fra, som der ellers var blevet stillet forslag om, da der var enighed om, at en bred fornuft blandt medarbejderne måtte råde. Politik katalog Vi er stolte af, at vores arbejdsplads delvist på grund af MED er dynamisk og nytænkende. Brovst Asylcenter Trusler og vold Forebyggelse af arbejdsbetinget stress. Mobning og seksuel chikane. Alkohol og misbrug. Politikker er dog altid svære, og man ved aldrig, om de virker, før de har været taget i brug på den måde var vi fx for nyligt nødsaget til at ændre i vores politik omkring trusler og vold, da vi desværre blev opmærksomme på, at den havde flere huller i praksis. MED-udvalget på Brovst Asylcenter er et velfungerende organ. Vi er stolte af, at vores arbejdsplads delvist på grund af MED er dynamisk og nytænkende. Vi har fokus på, at arbejdspladsen skal være en god arbejdsplads for alle, og hvor stor en betydning, det har på trivslen og dermed også på effektiviteten for os alle, at muligheden for at blive hørt er til stede. Vi er ikke bange for at diskutere heller ikke medarbejdere og ledelse imellem og vi er af den overbevisning, at vores medbestemmelse og medindflydelse er betydningsfuld og påskønnet. På vores arbejdsplads, Brovst Asylcenter, er der ikke langt imellem medarbejder og ledelse, og vi hylder den gode dialog. Iben Elise Bendixen Netværksmedarbejder. Arbejdsmiljørepræsentant og næstformand i MED. Brovst Asylcenter Årsberetning 2013 \\ 21

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig Kære frivillig Vi er glade for, at du har valgt at blive frivillig på vores asylcenter. Vi har samlet dette materiale for at klæde dig på til at indgå i hverdagen på asylcentret, for som frivillig er det

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AF fra Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget.

Udkast til tale til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AF fra Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 720 Offentligt Talepapir Arrangement: Samrådsspørgsmål AF Hvornår: Onsdag d. 15. juni 2016 kl. 13.00-14.30 DET

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE Side 2 I Politi Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles politilinje kan hjælpe dig med at få drømmen om politiskolen til at gå i opfyldelse. En fremtid ved politiet? Vejle Idrætshøjskoles

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Generelle informationer om praktikstedet kan findes i mit 1. rejsebrev. Den pædagogiske opgave Min opgave i praktikken består som regel af at lave aktiviteter

Læs mere

Jeppe Bro Pedersen KORT OM MIG ERFARING

Jeppe Bro Pedersen KORT OM MIG ERFARING Jeppe Bro Pedersen Bullerfniss@msn.com 22736773 Bronzealdertoften 2.1,1, Århus, 8210 KORT OM MIG Jeg er 21 år gammel og bor i Aarhus Vest. Jeg kommer fra Fjerritslev, som ligger i den nordjyske Jammerbugt

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Broen, Gladsaxevej

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Broen, Gladsaxevej Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Broen, Gladsaxevej Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Årsberetning for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave 2012

Årsberetning for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave 2012 Årsberetning for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave 2012 Dagsorden: 1. Præsentation af personalet 2. Fokuspunkter 3. Uddannelse for personalet 4. Forældrerådet 5. Indretning/fremtidsplaner 6. Dokumentation

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Jammerbugt Asylafdeling

Jammerbugt Asylafdeling Jammerbugt Asylafdeling INDHOLD 03 Forord 04 Året der gik 07 Historie 09 Asylcentrenes placering Forord Jammerbugt Kommune har siden 2003 drevet asylcentre for Udlændingestyrelsen også i 2016 har vi drevet

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted (navn/adresse) Bülowsvej - for børn og familier Bülowsvej 22 1870 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Fredag d. 8. marts

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn.

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn. Forældretilsyn 2014 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 014 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen. - Dagcentret Kærhøj - Værkstedet Elemegade - Vejen støttecenter - Nørregadehus 73 - Nørregadehus 75 Nr. Målsætning

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Specialkonsulent Christian Blaase Johansen

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010

Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010 Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010 Tilstede: Sanne Hansen, Kirsten Knudsen, Helle Ertmann, Helle Nissen, Ruth Haltrup, Tina Nielsen, Rikke Rasmussen, Hanne Frisgaard og Lene

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Målgruppe: Antal børn: 14 Tema: (Gør det tema der skrives om fed) Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Sankt Hans 2015. Sæt det på en formel og politikeren vil diskutere det med dig.

Sankt Hans 2015. Sæt det på en formel og politikeren vil diskutere det med dig. Sankt Hans 2015 I dag tænder vi en masse bål. I gennem hele landet er der bål. Store og mindre bål, men bål. Vi mødes med alle mulige. Nogen vi kender. Nogen vi slet ikke kender og normalt ellers ikke

Læs mere