03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013

2 03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II 16 Center Brønderslev får flere selvstændige boliger 18 Kulturmøde i Skive gennem fællesspisning 20 Rettidig omhu med MED på Brovst Asylcenter 22 Indtryk fra det nye aktivitetshus i Brovst 24 Nyt i 2013 opkvalificerende kurser 28 Temadage skaber samhørighed 33 Så kom Vrå på asylkortet 34 Opsummerende nytårshilsen fra Voksenskolens leder 38 Skoleudflugt 40 Sommerfest i strålende sol 42 Selvstændige boliger 44 Årets gang i sundhed 46 Beretning fra en frivillig i Tranum Årsberetningen er udarbejdet af Karin Birgitte Sneskov Hvis ikke andet er anført, er teksterne skrevet af Rikke Ørnberg & Karin Birgitte Sneskov

3 2013 har på mange måder været et omskifteligt år for såvel asylområdet som helhed og for Brovst Asylcenter. Vi kan glæde os over mange positive effekter af regeringens nye asyllov herunder asylansøgernes muligheder for at arbejde eller flytte uden for asylcentrene efter seks måneders ophold. Lovens generelle opprioritering af børnenes muligheder for at kunne benytte de kommunale børneskoler og pasningsordninger hilser vi meget velkommen. Det har været vores politik de sidste 10 år, at alle børnene skal bruge de kommunale skoler og institutioner, og det har vi opnået gode erfaringer med. Vi har både åbnet og lukket afdelinger i 2013 i forhold til det behov, der har vist sig i asylindkvarteringssystemet. Ved årets slutning har vi afdelinger i Skive, Hjørring og Brønderslev Kommuner ud over de to afdelinger i Jammerbugt Kommune. Samlet set indkvarterer vi knapt asylansøgere. Disse op- og nedskaleringer samt implementeringen af den nye asyllov har krævet nogle ekstraordinært store tilpasninger, såvel organisatorisk som administrativt. I det forgangne år har der været lavet en grundig analyse af asylområdet den blev lavet af analysefirmaet McKinsey, der kiggede på asylsystemets drift, økonomi og sundhedsydelser. Vi vurderede denne proces som en god mulighed for at kunne påvirke konsulenterne i forhold til fremtidens asylsystem. Jeg mener nemlig fortsat, at den kommunale løsning står stærkt først og fremmest pga. modellens store fleksibilitet, kvaliteten for beboerne og de relativt lave økonomiske omkostninger. Vores nuværende model med et modercenter, traditionelle afdelinger og udeoperatørafdeling har bevist dette i Det gælder naturligvis også vores koncept med skoledrift, sundhedsydelser og andre serviceydelser knyttet tæt sammen med boliger på og uden for centrene, alt sammen til gavn for asylansøgerne. I skrivende stund har den meget hurtigere sagsbehandlingstid for asylansøgere haft den betydning, at vi har måttet sige et antal medarbejdere op. Samlet set peger man på ca pladser i overkapacitet, og det har naturligvis fået konsekvenser i form af nedskæringer og besparelser på alle asylcentre. Det er beklageligt at skulle sige farvel til dygtige og dedikerede medarbejdere, men denne gang sker det på en absolut positiv baggrund. Sluttelig vil jeg gerne sige medarbejdere, lokalbefolkningen og alle eksterne samarbejdspartnere tak for et godt samarbejde i det forløbne år. Det sætter vi alle stor pris på, og vi håber naturligvis på, at det gode forhold os alle imellem fortsætter også i God læselyst i Årsrapporten 2013! Thorkild Poulsen Centerleder

4 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet Det har i en årrække været et stort ønske blandt både personale og beboere at få et sted, hvor vi kunne samle alle vores aktiviteter. Derfor var det til stor glæde, da vi på tærsklen til vinteren kunne indvie aktivitetshuset i Tranum. Aktivitetshusets lokaler er beliggende i den tidligere voksenskole i Tranum, der er beliggende to kilometer fra centret. Selve aktivitetshuset består af et stort fællesrum, hvor beboerne kan hænge ud i sofagruppen til en kop the/kaffe sammen med deres venner. Fællesrummet giver endvidere mulighed for at spille pool, bordfodbold eller bordtennis. Derudover byder aktivitetshuset på et spillelokale med Playstation, hvor beboerne dyster på livet løs i bl.a. FIFA, Tekken og andre kendte spil. Til dagligt bestyres huset af Line G. Thinggaard Larsen, og Line holder åbent fra mandag til fredag, mens vagterne har ansvaret i weekenderne. Line beskriver opstarten af aktivitetshuset således: Vi havde en lidt træg start i det nye aktivitetshus i Tranum. Men med hjælp fra beboerrådet har beboerne fundet ud af, at vi er her, så de bruger det flittigt nu. Rigtig mange spiller pool og bordtennis også på tværs af nationaliteter. De er gode til at hygge sig sammen og hjælpe hinanden. Vores Playstation rum har en del stamkunder, men også nye har fået mod på at prøve maskinerne. Vores fine second hand tøjshop fungerer rigtig godt. De 4 damer, der er i praktik der, gør et godt stykke arbejde, og vi er heldige med at få en hel del tøj udefra. Nu venter vi bare på forår, så vi også kan gå udenfor og sætte os. Beboerrådet taget med på råd Beboerrådet har længe kæmpet for at kunne realisere ideen om et aktivitetshus, hvorfor det faldt naturligt at inddrage rådet aktivt i denne proces. Der er fra beboerrådets side blevet lagt vægt på, at huset skulle være et sted for alle på tværs af køn, nationalitet og religion. I forbindelse med valg af aktiviteter brugte Rådet sammen med Line og undertegnede en eftermiddag, hvor der blev brainstormet og ideudviklet inden for de muligheder, Brovst Asylcenter kunne stille til rådighed. Bl.a. blev det besluttet at flytte Bingo fra Centret og ned i aktivitetshuset, hvor lokalerne giver mulighed for flere deltagere. Typisk arrangeres der bingo hver 14.dag, og indtil nu har der været mellem 40 og 60 deltagere hver gang. Der blev også uddelt informationer om åbningen af aktivitetshuset på diverse sprog for at sikre, at alle kender til mulighederne. Der ligger altid et oplysningsarbejde foran os, når der iværksættes nye tiltag på centret. Vi er jo så mange forskellige nationaliteter, som taler forskellige sprog, så det er kun naturligt, at vi medlemmer af Beboerrådet hver især får ansvaret for at få oplysningerne frem til de personer, som vi kan kommunikere med, udtaler en af beboerrådsmedlemmerne. Fitness og second hand shop I tilknytning til aktivitetshuset er der yderligere blevet etableret et fitness lokale, hvilket fra dag et er blevet en stor succes. Rigtig mange fortæller, at træningen i fitnessrummet giver 4 // Årsberetning 2013 Brovst Asylcenter

5 Brovst Asylcenter Årsberetning 2013 \\ 5

6 6 // Årsberetning 2013 Brovst Asylcenter

7 dem mulighed for at koble af og tænke på noget andet end deres asylsag. Især de yngre mænd går til den i fitnessrummet, hvor der bl.a. er mulighed for almindelig styrketræning, men også konditionstræning via romaskinen, kondicyklen eller cross-maskinen. Endelig findes der i aktivitetshuset en second hand shop, hvor beboerne hver fredag kan købe tøj for 2 kr. pr. del. Second hand shoppen ledes af Line, mens fire kvindelige asylansøgere som praktik skal indrette og sørge for, at butikken er rydelig. Langt størstedelen af tøjet, som sælges i shoppen, kommer fra private donorer fra lokalområdet. Nogle gange kommer tøjet fra foreninger eller institutioner, som har lavet deres egen indsamling, andre gange fra private borgere til alle skal der lyde en stor tak for støtten, det er særdeles værdsat. Alt i alt har disse nye tiltag givet Brovst Asylcenter mulighed for at skabe en mere tålelig hverdag for asylansøgerne, mens de afventer deres asylsag. I en tid, som oftest er præget af usikkerhed, stress og frustrationer, giver aktivitetshuset mulighed for at slappe af og tænke på noget andet, hvilket vi alle kan have brug for fra tid til anden. Kenneth Mølvadgaard Aktivitetsmedarbejder Brovst Asylcenter Årsberetning 2013 \\ 7

8 Beboerrådet asylansøgerens stemme På Brovst Asylcenter har vi i en årrække opereret med et beboerråd. Beboerrådet består af en gruppe af de mest ressourcestærke og aktive asylansøgere. Denne gruppe af asylansøgere arbejder ud fra den typisk danske model om medbestemmelse og organisering. Sammensætningen af beboerrådet er baseret på baggrund af kvalifikationer samt beboersammensætning på det enkelte center. Styringen af beboerrådet varetages af en medarbejder samt en chairman, udnævnt af beboerne. Brovst Asylcenter tror på, at beboerindflydelse skaber både mening, ansvar og gensidig respekt, hvorfor beboerrådets vigtigste opgave, er at sikre beboerne medindflydelse i det omfang, det er muligt. Medindflydelse i den forstand, at beboerrådet kan rejse spørgsmål og anmodninger omkring forhold, aktiviteter og andre praktiske gøremål på centret. Desuden kan beboerrådet videreformidle information til de øvrige beboere på et center. At være beboerrådsrepræsentant betyder, at man skal være et positivt forbillede og arbejde for at mindske skellet mellem ansatte og beboerne. Dette kan lette hverdagen for såvel asylansøgere som ansatte, hvilket skaber et bedre miljø for alle parter. Et beboerrådsmedlem beskriver det at være i beboerrådet på følgende måde: At være i beboerrådet giver mig mulighed for at påvirke det community, jeg er en del af. I Danmark lærer vi meget om ytringsfrihed, demokrati, samarbejde og ansvar disse begreber synes jeg er meget vigtige at huske på, når man er beboerrådsmedlem. Jeg repræsenterer ikke bare mig selv, jeg repræsenterer en gruppe af mennesker, som jeg lever sammen med til hverdag. Rent praktisk har vi i min tid i beboerrådet arrangeret mange forskellige aktiviteter såsom at tage til basketballkamp i Aalborg, spille bingo, holde julefest, vise studerende rundt på vores center osv. Vi har også forbedret forholdene på vores center, bl.a. har vi i samarbejde med vores chef udviklet en ide til pengeudbetaling. Tidligere havde vi mange problemer med, at folk ikke kunne finde ud af køkultur og stemningen på dage med pengeudbetaling var altid trykket nu har vi lavet et nummersystem, som har skabt ro og derved lettet dagen for både asylansøgere og personale. Jeg tror virkelig, vi gør en forskel. Hver uge holder beboerrådet møde, hvor ugens aktiviteter og diverse problemer diskuteres. Beboerne kan altid komme med forslag til beboerrådet, som de kan tage op på mødet. Det er dog vigtigt at præcisere, at beboerrådet ikke diskuterer asylsager, men udelukkende fokuserer på aktiviteter og andre mere praktiske forhold på centret. Alt i alt er beboerrådet til stor hjælp for både asylansøgere og personale på Brovst Asylcenter. 8 // Årsberetning 2013 Brovst Asylcenter

9

10 Nye beboerråd vokser op Med udgangspunkt i ovenstående er Brovst Asylcenter barslet med tre nye beboerråd i I Tranum har beboerrådet eksisteret med varierende succes i tyve år, men specielt de sidste par år har det været en stor succes. Derfor har man nu også etableret beboerråd i hhv. Brønderslev, Skive og Brovst. Udvikling af såvel den enkelte asylansøger såvel som det enkelte center er konstant i fokus i beboerrådet. I Brovst etablerede man sit eget beboerråd i slutningen af foråret, mens beboerrådene i Brønderslev og Skive i skrivende stund stadig er i opstartsfasen. I Brovst bestyrer beboerrådet bl.a. en cafe på pengeudbetalingsdage, hvor folk kan komme og hygge med en kop the/kaffe. Derudover har de arrangeret ture til bl.a. Randers Regnskov og Nordsømuseet, mens de er delansvarlige for aktivitetshuset i Brovst. Yderligere har beboerrådet fra Tranum været sparringspartner for Hanstholm Asylcenters nystartede beboerråd. Således besøgte beboerrådet Hanstholm Asylcenter til en vidensdelingsdag, hvor erfaringer og ideer blev formidlet og udviklet. Dagen blev så stor en succes, at den blev gentaget sidst på året i Tranum. I det hele taget har 2013 budt på stor aktivitet for beboerrådet i Tranum, hvor fokus har været på vidensdeling og kompetenceudvikling. At være beboerrådsrepræsentant giver mulighed for personlig udvikling, hvilket den enkelte asylansøger kan tage med sig på sin videre færd. Etableringen af 3 nye beboerråd sender et budskab om den filosofi, Brovst Asylcenter arbejder ud fra respekt for det enkelte individ, hvor kompetencer vedligeholdes og udvikles i asylperioden. gruppe asylansøgere, som deltog ved en event i Nordkraft, der omhandlede kvinders rettigheder og konflikten i Afghanistan. Ægteparret syntes, at skolen på asylcentret var så vigtig, at de fra begyndelsen af deres ophold på asylcentret skiftedes til at passe deres barn, så de på skift kunne gå i skole og lære dansk: We were sharing school, since it was a benifit to be able to learn Danish while waiting for asylum, siger Qubad. Nu, hvor de bor i en forstad til Odense, går de begge fortsat i skole hver dag for at blive endnu bedre til dansk. De taler begge engelsk og har lange uddannelser med sig fra Afghanistan. Desuden lægger de begge vægt på, at det betyder meget at have en støttende kontaktperson på asylcentret. Man har brug for en kontaktperson, som kan tage action og som lytter, mener både Qubad og Bethesda: The contact person must make it clear to the asylum seeker what is possible and what is not possible, it is very important. Qubad synes, asylansøgere skal have kursus i, hvordan man er respektfuld over for sin kontaktperson, fordi han synes, kontaktpersonen gør et stort stykke arbejde for sine beboere. Life is what you make of it, slutter Qubad, mens han ønsker sine tidligere kollegaer fra beboerrådet i Tranum al mulig held og lykke. Kenneth Mølvadgaard Aktivitetsmedarbejder Tidligere asylansøgere ser tilbage på tiden på Brovst Asylcenter To tidligere asylsansøgere, som i foråret 2013 fik ophold i Danmark, ser tilbage på de muligheder, de fik for at udfylde ventetiden på asylcentret. Ægteparret Qubad og Bethesda er i dag taknemmelige for, at de fik muligheden for at arbejde i beboerrådet i Tranum og lære dansk på voksenskolen. Det var et meget bevidst valg for dem at være aktiv i ventetiden, og de føler, det har gavnet dem i deres nye liv i Danmark. Brovst Asylcenter tror på, at beboerindflydelse skaber både mening, ansvar og gensidig respekt, hvorfor beboerrådets vigtigste opgave er at sikre beboerne medindflydelse i det omfang, det er muligt. When I started in the council, my life changed, siger Qubad. Han oplevede at blive lyttet til som menneske, og derfor blev det muligt for ham at begynde at arbejde med sig selv. Desuden syntes han, at det var meningsfuldt, at han i beboerrådet kunne dele erfaringer fra hjemlandet og andre lande med rådets medlemmer. Qubad og hans kone Bethesda var 14 måneder i asylcentret, men beboerrådsarbejdet hjalp, så tiden ikke føltes så lang. Både Qubad og Bethesda har været aktive i forskellige organisationer i deres eget land også, så det var naturligt for dem at engagere sig. Bethesda sad ikke i beboerrådet som medlem, men hun hjalp beboerrådet med forskellige aktiviteter, når der var brug for det. Desuden var hun en del af en 10 // Årsberetning 2013 Brovst Asylcenter

11 Brovst Asylcenter Årsberetning 2013 \\ 11

12 Brovst Asylcenter på Facebook 2013 blev året, hvor Brovst Asylcenter tog de sociale medier til sig: Vi fik nemlig en facebookside asylcenter Siden skal bidrage til at skabe åbenhed om Asylcentrets og dets beboere samt aktiviteter. Siden administreres af Rikke Ørnberg og Kenneth Mølvadgaard. De fortæller om tankerne bag: Formålet var først og fremmest at skabe dialog med vores nærmiljø på en lidt anden måde end normalt, da vi gerne vil have afmystificeret, hvad Brovst Asylcenter er vi oplever tit, at når folk først får vished om, hvad centeret er, så føler de sig mere trygge omkring det. Vi har i en årrække haft en hjemmeside, hvor man kan læse om vores center, men via Facebook har vi muligheden for at interagere aktivt med vores omgivelser, siger Kenneth Mølvadgaard. Og Rikke Ørnberg tilføjer: Vi vil gerne fortælle den gode historie om Asylcentret og åbne op for dialog med vores medborgere. Vi har allerede oplevet stor interesse og haft mange besøgende på siden, hvilket bekræfter os i, at det er den rigtige vej at gå. Vi har allerede oplevet stor interesse og haft mange besøgende på siden, hvilket bekræfter os i, at det er den rigtige vej at gå. I skrivende stund har facebook-siden rundet 225 likes/følgere, som aktivt liker og kommenterer på de opslag og billeder, der bliver oploadet. Brovst Asylcenter forsøger så vidt muligt at fortælle om hverdagen på alle vores centre via billeder, videoklip og opdateringer herfra. Desuden har siden også en oplysende funktion for alle, der har interesse for asylområdet. Således linkes der ugentligt til forskellige artikler og materialer, som kan give folk udefra et indblik i asylområdet. Dette er valgt, fordi Brovst Asylcenter tror på, at åbenhed og gennemsigtighed skaber større samhørighed i de lokale samfund, vi er en stor del af. Herfra skal der afsluttende lyde en opfordring til at besøge vores side og smid os da gerne et like og en kommentar:0) Kenneth Mølvadgaard Aktivitetsmedarbejder 12 // Årsberetning 2013 Brovst Asylcenter

13 Brovst Asylcenter Årsberetning 2013 \\ 13

14 Vi glæder os over at være flere ansatte, både nye og gamle, som sammen løfter den udfordrende og dejlige opgave at skabe en tilværelse for vores beboere, hvor der er sammenhænge, og de kan føle sig trygge. 14 // Årsberetning 2013 Brovst Asylcenter

15 Året der gik på Brovst II Når et år forsvinder, kommer der et nyt, som bringer genkendelighed og forandring med sig. Det er på en gang vemodigt og samtidigt opløftende. Vemodigt, fordi der siges farvel og lukkes ned eller skæres væk, men opløftende fordi alting fortsætter som det plejer, og samtidigt tilføres der ressourcer, nytænkning og viden ind i huset. Brovst II fik ny afdelingsleder den 1. marts 2013, og det betød, at afdelingen fik sin egen uafhængige hverdag med egen dagsorden og nu eget budget. Afdelingslederen er Rikke Ørnberg, og hun er nu den daglige leder for 6 personer plus det løse, som også har talt en praktikant og arbejdsdreng. Dette år fik Brovst II også en Street Walker, Maria Bartholdy, som har haft et utrolig godt samarbejde med politiet, handelsstandsforeningerne i Fjerritslev og Brovst samt asylansøgerne og lokalbefolkningen. Asylcentret har med hendes ansættelse haft fokus på præintegration og præventivt arbejde i forhold til kriminalitet, og vi har kunnet mærke en forandring. Vi arbejder for og med dialog, og vi har et stort ansvar for at sikre, at alle borgere og asylansøgere føler sig hørt og set i denne dialog. Med vores Street Walker opstod også et aktivitetshus, som blev indviet i november af vores beboere og personale. En stor gammel sygehusbygning med smukke detaljer er nu omdannet til dagligstue med cafe, fitnessrum, billard, bordtennis, game-room, legerum og second hand shop. Alt sammen skaber et hus med god atmosfære og dynamik, ro og aktivitet med plads til både børn og voksne. Desuden bakker det nyetablerede beboerråd i samarbejde med personalet op om aktivitetshuset og det daglige arbejde på centret. Beboerrådet bliver løbende konstitueret, da asylcentrets virkelighed betyder stor udskiftning på beboersiden. Beboerrådet mødes fast og snakker om forestående begivenheder, problematikker, der skal tages højde for og forslag til forbedringer af hverdagen som asylansøger. Et godt og positivt samarbejde, som stadig er udfordrende og har brug for vedholdenhed, men med en filosofi om, at indflydelse og dialog skaber mening i det sårbare asylliv. I skrivende stund er vores beboelse på Sygehusvej i gang med en gennemgribende renovering, som forhåbentlig står færdig i begyndelsen af Vi har skabt plads til flere familier og enlige kvinder med børn. Der er kommet farver i opgangene, og fremover træder man ind i en mere kulørt tilværelse som beboer hos os. Vi har haft flere ture ud af huset både personale og beboere. Nogle af de ansatte på afdelingen fik sammen med andre afdelinger på asylcentret mulighed for at besøge Sandholmlejren, som vi jo dagligt er i kontakt med. Det blev en informativ dag med rundvisning og plads til spørgsmål og svar samt en styrkelse af relationer på hele centret. Beboerrådet inviterede på en tur til Nordsømuseet, og senere på året blev det også til en tur i Randers Regnskov. Begge gange var der lagt vægt på, at især børnefamilierne skulle have en oplevelsesrig dag. Sammen med den årlige tur til Fårup Sommerland, sommerfesten og julefesten i Brovst Hallen har vi haft gode dage sammen, hvor alle trængsler bliver glemt for en stund. Vi glæder os over at være flere ansatte, både nye og gamle, som sammen løfter den udfordrende og dejlige opgave at skabe en tilværelse for vores beboere, hvor der er sammenhænge, og de kan føle sig trygge. Brovst Asylcenter Årsberetning 2013 \\ 15

16 Center Brønderslev får flere selvstændige boliger Center Brønderslev blev oprettet i oktober 2012 med oprettelsen af 12 annekser, og i maj sidste år blev dette tal udvidet til at omfatte 43 boliger pga. det øgede pres på modtagersystemet. Efter vedtagelse af asylaftalen betød det mulighed for, at indkvarteringsoperatøren og Udlændingestyrelsen blev ansvarlig for at tilvejebringe tilbud om udflytning i selvstændig bolig. Tilknytningen til et asylcenter bevares, således at den enkelte fortsat er undergivet Udlændingestyrelsens forsørgelsespligt og tilbud om undervisning samt aktivering gennem indkvarteringsoperatøren. Tilbud om udflytning målrettes de asylansøgere, hvis generelle situation styrkes mest af en udflytning. Dette kan f.eks. særligt være tilfældet, hvis der er tale om en asylansøgerfamilie med børn. Sidste år betød det, at Center Brønderslev konverterede 25 boliger til selvstændige boliger, og at de øvrige annekser efter planen opsiges i Asylansøgerne i Brønderslev bor i lejemål lejet fortrinsvis igennem det almene boligselskab PM, men der er også indgået private lejemål. Center Brønderslev består fortrinsvis af familier, men har også en mindre gruppe enlige. Boligerne er placeret tilpas spredt for at undgå ghetto dannelser, men alligevel nært nok til, at netværk kan opretholdes. Hvert hjem besøges hver 14. dag af en kontaktperson eller servicemedarbejder. Dette opretholder en tæt kontakt til beboerne og giver mulighed for hjælp til kulturelle eller praktiske spørgsmål til hverdagslivet frem for kun hjælp til deres sag. Samarbejde med Brønderslev Kommune Center Brønderslev køber følgende service ydelser fra Brønderslev Kommune: Børnehave, 3-5 år Børneskole, 6-16 år Skole Fritids Ordning, 6-10 år Øvrige samarbejdspartnere: AOF, voksenundervisning år Boligselskabet PM Brønderslev Svømmehal Foreninger Brønderslev Bibliotek Idrætshøjskolen Brønderslev Røde Kors ungdom Frivillige fra Brønderslev Almen sundhedsbetjening Asylansøgere har samme adgang til sundhedsydelser samt sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse som danskere, og denne opgave varetages af centrets sygeplejersker, sundhedsplejerske og tilknyttede læger. Øvrige tilbud som tandlæge, psykolog og andre tilbud købes i Brønderslev af eksterne samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken på Center Brønderslev dækker både de asylansøgere, som bor i Brønderslev såvel som asylansøgerne på centret i Vrå. Marit Risdahl Nielsen Afdelingsleder 16 // Årsberetning 2013 Brovst Asylcenter

17 Brovst Asylcenter Årsberetning 2013 \\ 17

18 Kulturmøde i Skive gennem fællesspisning En aften i november løb den kulinariske kulturaften af stablen i det lokale Onsdagshuset i Ramsing, der har en 28-årig lang tradition bag sig, hvor landsbybeboerne spiser middag sammen hver onsdag aften i vintermånederne. Asylcentret arrangerede i samarbejde med Onsdagshuset, hvad vi definerede som en kulinarisk kulturaften, hvor lokalbefolkningen blev introduceret til vores beboeres fortræffeligheder ud i kogekunsten. Og det var en kæmpe succes. Der var 73 Ramsing borgere tilmeldt arrangementet, og vi stillede op med 51 mand inklusiv viceværten på Poppel Allé, Helle, som vores beboere havde været så venlige at invitere, samt Casper og undertegnede. Efter et kort velkomstord fra asylcentret var der efter god dansk tradition en fællessang og derefter gik vi til fadet. Smukt anrettet og fantastisk velsmagende mad repræsenteret af de lande, vi pt. har beboere fra Afghanistan, Armenien, Iran, Somalia, Syrien og Tjetjenien. ALT blev spist med velvære. Efterfølgende var der kaffe og the samt et kæmpe kagebord á la sønderjysk kaffebord, som Onsdagshuset bød på. Vi er blevet opfordret af Ramsing borgerne til at gentage succesen inden sæsonens afslutning i marts/april. Og gerne med dans, siger vores iranere. Lone Iversen Afdelingsleder Smukt anrettet og fantastisk velsmagende mad repræsenteret af de lande, vi pt. har beboere fra Afghanistan, Armenien, Iran, Somalia, Syrien og Tjetjenien. ALT blev spist med velvære. 18 // Årsberetning 2013 Brovst Asylcenter

19 Brovst Asylcenter Årsberetning 2013 \\ 19

20 Rettidig omhu med MED på Brovst Asylcenter MED udvalget på Brovst Asylcenter er på mange måder nøjagtig som MED udvalg i andre kommunale institutioner er flest. Medarbejderne er valgt til udvalget, fordi de har interesse heri, og der har været demokratisk valg blandt kandidaterne, hvem der skal være med, samt hvem der er næstformand. Lederne har selv valgt deres repræsentanter. Vores MED-udvalg består således af 3 lederrepræsentanter og 5 medarbejderrepræsentanter hvoraf de 2 også sidder som arbejdsmiljørepræsentanter. Vi følger bogen, hvad angår emner til møderne, indkaldelser og referater. Vores største udfordring er, at institutionen er spredt på rigtig mange adresser over et større geografisk område fra Brønderslev over Vrå, Tranum, Brovst og til Skive. Dette gør, at vi som medarbejderrepræsentanter ikke har ret stor berøringsflade med vores kollegaer, idet alle afdelingerne selvsagt ikke har deres egen repræsentant i MED. Meget kommunikation foregår over mail og telefon med de udfordringer og begrænsninger, det har. Eksempelvis skriver næstformanden mail ud til samtlige kollegaer, når et MED-møde nærmer sig for at bede kollegaerne om emner til mødet. Det er nemlig sådan, at samtlige medarbejdere skal have mulighed for at få et emne diskuteret i MED-udvalget, når de ønsker det næstformanden og de kollegaer, der har foreslået emner, tager så en snak om emnet, til medarbejderen har helt tillid til, at næstformanden kan viderebringe medarbejderens emne korrekt og med de rette argumenter. Næstformanden for MED tager så et møde med vores Leder/ Formand, hvor dagsorden fastlæggelses oprindeligt for at sikre, at MED-møderne ikke kommer til at gå udelukkende med informationer fra ledelsen, som den gerne vil have medarbejderne i MED til at viderebringe til øvrige kollegaer. Efter MED-mødet sendes referatet også via mail til alle ansatte. MED står overordnet for medarbejder, medinddragelse og medindflydelse noget, som vi her på Brovst Asylcenter tager meget seriøst. MED-medlemmerne bliver blandt andet brugt som sparringspartner i beslutningsprocesser, som informanter til kollegaer, som middel til at implementere beslutninger og som diskussionspartnere til emner, medarbejderne skal og kan have indflydelse på. Samtidig bruger kollegaerne MED som et organ, hvor de kan stille undrende spørgsmål til ledelsen, komme med kritikpunkter samt forslag til forbedringer i organisationen omkring arbejdsgange, informationsgange osv. MED diskuterer dog aldrig enkeltpersoner og enkeltpersoners virke på centeret det kan dog ikke garanteres, at beslutninger og diskussioner aldrig vil kunne få en sådan karakter, at nogle måske kan føle sig ramt. Her ser vi det som vores fornemste opgave at få fortalt kollegaer, at beslutningerne er taget generelt og i et forsøg på at tilgodese så mange kollegaer som muligt. I vores MED-udvalg har vi en ret god stemning, og det er sjældent, ledelsen bliver nødt til at trække LEDER-kortet. Vi har en fantastisk dialog, og der hersker en stemning af, at alle, der sidder med til mødet, er der, fordi de vil vores arbejdsplads og kollegaer det bedste. Nogle af de mere spændende opgaver, vi har arbejdet med i MED-udvalget, har været planlægningen af vores tema dage, som blev implementeret i En anden udfordrende opgave har været vores politik katalog. Vi er som en kommunal institution under Jammerbugt Kommune underlagt personale politikker herfra men i flere tilfælde synes vi ikke, politikkerne var dækkende for vores arbejdsplads. Derfor udbyggede vi flere politikker, således at de efter vores overbevisning dækker netop vores arbejdsplads bedre end de mere generelle for hele kommunen. Dette fordi vi må siges at have en anden brugergruppe og derved også andre udfordringer end andre institutioner. 20 // Årsberetning 2013 Brovst Asylcenter

21 Nedenunder ses forsiden til vores katalog samt hvilke politikker, vi på daværende tidspunkt valgte at arbejde med. Samtidig valgte vi en påklædningspolitik fra, som der ellers var blevet stillet forslag om, da der var enighed om, at en bred fornuft blandt medarbejderne måtte råde. Politik katalog Vi er stolte af, at vores arbejdsplads delvist på grund af MED er dynamisk og nytænkende. Brovst Asylcenter Trusler og vold Forebyggelse af arbejdsbetinget stress. Mobning og seksuel chikane. Alkohol og misbrug. Politikker er dog altid svære, og man ved aldrig, om de virker, før de har været taget i brug på den måde var vi fx for nyligt nødsaget til at ændre i vores politik omkring trusler og vold, da vi desværre blev opmærksomme på, at den havde flere huller i praksis. MED-udvalget på Brovst Asylcenter er et velfungerende organ. Vi er stolte af, at vores arbejdsplads delvist på grund af MED er dynamisk og nytænkende. Vi har fokus på, at arbejdspladsen skal være en god arbejdsplads for alle, og hvor stor en betydning, det har på trivslen og dermed også på effektiviteten for os alle, at muligheden for at blive hørt er til stede. Vi er ikke bange for at diskutere heller ikke medarbejdere og ledelse imellem og vi er af den overbevisning, at vores medbestemmelse og medindflydelse er betydningsfuld og påskønnet. På vores arbejdsplads, Brovst Asylcenter, er der ikke langt imellem medarbejder og ledelse, og vi hylder den gode dialog. Iben Elise Bendixen Netværksmedarbejder. Arbejdsmiljørepræsentant og næstformand i MED. Brovst Asylcenter Årsberetning 2013 \\ 21

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Jeppe Bro Pedersen KORT OM MIG ERFARING

Jeppe Bro Pedersen KORT OM MIG ERFARING Jeppe Bro Pedersen Bullerfniss@msn.com 22736773 Bronzealdertoften 2.1,1, Århus, 8210 KORT OM MIG Jeg er 21 år gammel og bor i Aarhus Vest. Jeg kommer fra Fjerritslev, som ligger i den nordjyske Jammerbugt

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark EN FRISK START En gentænkning af asyl og integration i Danmark 5 grunde til succes Det er sjovere at være 1 i huset end udenfor Vi gør inklusion til et fælles ansvar, som deles af medborgere og nytilkommere.

Læs mere

Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob

Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob 1) Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2) Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer Kom i dybden med arbejdsglæden 3-5 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi kommer i dybden med arbejdsglæden. I de næste timer laver vi et fremtidsværksted, hvor vi undersøger, hvad

Læs mere

HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLES SKOLEHJEM

HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLES SKOLEHJEM HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLES SKOLEHJEM » Sammen med dig skaber vi de bedste rammer for dig og dine medstuderende For en tid vil Skolehjemmet på Herningsholm Erhvervsskole fungere som dit midlertidige hjem.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

sfo saxo ellekilde skolen

sfo saxo ellekilde skolen sfo saxo ellekilde skolen personalet i sfo 1 og sfo 2 LEDELSE Mariann Stidsen: Louise Birch: SFO-leder Stedfortræder v. leders fravær SAXO, SFO2 Benjamin Rasmussen: Anita Krøll: Anna Mette Larsen: Daniel

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Fagligt temamøde Et sundt arbejdsmiljø giver arbejdsglæde. Katrinehaven Nord Onsdag d. 9. oktober 2013

Fagligt temamøde Et sundt arbejdsmiljø giver arbejdsglæde. Katrinehaven Nord Onsdag d. 9. oktober 2013 Fagligt temamøde Et sundt arbejdsmiljø giver arbejdsglæde Katrinehaven Nord nsdag d. 9. oktober 2013 Intet er fuldkomment - selv en solsikke kaster skygge! Storm P. Årshjul faglige temamøder 2013 13. Marts

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere