GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden"

Transkript

1 GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2012 ] [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden

2 GNIST [ leder ] Leder Af Per Mathiasen, kommunaldirektør Indhold Kursister fra forskellige lande lærer dansk 3 Indkøb 4 Skive med på bølgen 6 Sundhedsordningen 7 Kort nyt 10 Ta ud indstik: Feriefonden 11 Jubilæer 15 Kort nyt 15 Sportsforeningen 16 Personaleforeningen 18 Kunstforeningen 22 Min passion: Scrapbooking som afslapning og kunst 24 Ny erhvervspolitik sætter gang i vækst og udvikling I Danmark, ja i hele den vestlige verden, bliver der talt om krise. I Skive Kommune mærker vi også udfordringerne. Vi har analyseret, både hvad der er vores udfordringer, og hvor store disse udfordringer er. Noget vi skal tage alvorligt, og som analyserne viser, er, at antallet af arbejdspladser er faldet. Vi får også flere ældre indbyggere og færre på arbejdsmarkedet. Samtidig er andelen af borgere med en lang eller mellemlang videregående uddannelse lavere i Skive Kommune end landsgennemsnittet. Den udvikling skal vi have gjort noget ved. Vi vil gå foran, vi vil gøre noget for at sætte en anden dagsorden. Analyserne viser også, at vi har stærke styrkepositioner. En borger i Skive Kommune har f.eks. i gennemsnit kr. mere til rådighed om året, når alle faste udgifter er betalt, end en familie på Frederiksberg. Vi har også rigtig gode korte videregående uddannelser i kommunen, og hele 94% af vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Vores iværksætterkultur er stærk, og som alle ved, er vi stærke på energiområdet. Lige nu er det vigtigt for vores kommune, at vi får flere arbejdspladser. Derfor skal vi være med til at styrke og udvikle vores erhvervsliv i samarbejde med erhvervslivet. I fællesskab kan vi finde de gode og holdbare løsninger. Samarbejde med erhvervslivet Undersøgelser viser også, at vores service til borgerne er i top. Dansk Industri har f.eks. udarbejdet en analyse, som viser, at vi ligger blandt landets bedste med vores service på f.eks. dagtilbudsog skoleområdet. Dansk Byggeri har lige kåret Skive Kommune som den tredje mest erhvervs- og byggevenlige kommune, det er blandet andet vores byggesagsbehandling, der fungerer rigtig godt. Det er også værd at bemærke, at ledighedstallene fra Jobcentret viser, at vi har Danmarksrekord i at få borgere ud af arbejdsløshedskøen. Det glæder mig alt sammen, fordi det viser, at vi med engagement, ledelse og faglig dygtighed kan være den aktive samarbejdspartner, som erhvervslivet har brug for, til at skabe vækst og arbejdspladser. I Skive Kommune har vi en god tradition for at være i dialog med dem, der kender et område bedst. Derfor var det også helt oplagt, at vi inviterede 40 repræsentanter fra erhvervslivet, Skiveegnens Erhvervs- og Turistkontor, de kommunale forvaltninger og Byrådet til en workshop i begyndelsen af november. Dagsordenen var dels undersøgelsesresultaterne samt forslag til erhvervsrettede indsatsområder. Fra kommunens side var vi interesserede i at lytte til erhvervslivet. Vi ville høre hvilke initiativer, de vurderede som de vigtigste, og hvilke behov de havde for at kunne skabe flere arbejdspladser. Seks indsatsområder for vækst Ud fra undersøgelser, workshoppen, og mange andre input har vi i fællesskab defineret seks indsatsområder, hvor vi kan gøre en forskel. De seks indsatsområder er: 1) uddannelse og opkvalificering, 2) bæredygtig energi, 3) forretningsudvikling og innovation, 4) iværksætteri, 5) tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft og 6) infrastruktur. Alle disse input skal være med til at forme Erhvervspolitik , som er under udarbejdelse. Inden for hvert af disse indsatsområder er der en række helt konkrete opgaver og ideer, som vi nu vil arbejde videre med. Nu er det op til politikerne at prioritere præcis, i hvilken retning vores erhvervsrettede indsats skal gå. Men jeg tør godt love allerede nu, at vi vil handle. Vi vil gøre vores til, at der bliver sat gang i hjulene for at styrke udviklingen af vores erhvervsliv og arbejdspladser i kommunen. Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Udarbejdet ifølge Skive Kommunes designlinje Grafisk udarbejdelse: Arco Grafisk A/S Tryk: Arco Grafisk A/S Foto: Colourbox, Redaktionen samt Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Forside: Foto af Thomas Køser. Efterår ved åen Bladet Gnist udkommer fire gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: Februar 2013 Deadline næste nummer: 30. januar 2013 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: medarbejdernummer (uden nuller) Kode første gang: Skive123 (husk stort S) 2 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

3 [ virksomhedsportræt ] GNIST Kursister fra forskellige lande lærer dansk Skive Sprogcenters røde bygning i to etager ligger lunt og godt på Hjalmar Kjemls Allé mellem AOF, VUC og boenheden på Hjalmar Kjemls Allé. Tekst og foto: Konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation. Udenfor regner det. Græsset er stadigt grønt, mens bladene på træerne har efterårets flotteste orange, røde og gule farver. Indenfor på Sprogcentret er der varmt og lyst. Kl en hverdagsformiddag er der pause, og det summer af liv. I alle kroge og hjørner står eller sidder kursister. De griner og snakker, nogle øver sig i at udtale endnu et svært dansk ord, hvilket får latteren til give genlyd i hele huset. På første sal ligger kontoret, hvor blandt andre lederen af Skive Sprogcenter Merete Nissen, også kaldet Miffe, sidder, sammen med tre administrative medarbejdere. - Vores vigtigste opgave, her på Sprogcentret, er at undervise udlændinge i dansk, så de kan fungere på lige fod med danskere på arbejdsmarkedet, fortæller Miffe, og fortsætter; - Vores kursister kommer fra forskellige lande og med vidt forskellige baggrunde både uddannelsesmæssigt, kulturelt og socialt. Derfor tager vores undervisning så vidt muligt udgangspunkt i hverdagsrelaterede emner, som f.eks.; hvordan fungerer danske banker, sundhedssystemet, husleje og faste udgifter og naturligvis jobsøgning og arbejdsmarkedet. Kursisterne har ret til at gå på sprogskolen i tre år. Inden de kommer på et hold, bliver de sprogscreenet for at vurdere deres sproglige kompetencer og læringspotentiale. - Der er stor forskel på, om en kursist kommer fra f.eks. et EU land, og har et arbejde, eller kommer fra f.eks. Afrika og måske aldrig har hørt om Danmark, før de ankommer. Nogle kursister har måske lært lidt dansk eller norsk i hjemlandet, mens andre aldrig har gået i skole. Nogle kursister falder hurtigt til i Danmark, mens andre har fysiske og psykiske problemer, de også skal have taget hånd om, fortæller Miffe. Karsten (stående på bagerste række) og Hanne (siddende, nr. to fra højre) underviser blandt andet denne gruppe af tredjeårs kursister, som kommer fra Europa, Asien, Afrika og Sydamerika. Daginstitution for udlændinge I klasselokale 4 mødes to af tredjeårs klasserne for at snakke om, hvordan det er at gå på Skive Sprogcenter. - Vi kalder sprogskolen for vores daginstitution for alle udlændinge, smiler en kvinde fra Filippinerne, og tilføjer: - Det er vores sted, og vi er meget glade for at komme her. - Det bedste her på skolen er alle de venner, man får. Vi har venner fra hele verden, siger en kvinde fra Bolivia, og en kvinde fra Ukraine supplerer; og vi lærer meget om hinandens kultur, traditioner og religion. Efter en tænkepause siger en russisk mand; - Jeg er ikke i tvivl om, at sprogskolen i Skive er den bedste i Jylland! Jeg kender andre østeuropæere i andre kommuner, og vores skole er bare bedre. Vores lærere er motiverende og engagerede, siger han med hjælp fra med-kursisterne, for det kan være en udfordring at vende tungen i alle ordenes lyde. - Jeg kan godt lide vores ture ud af huset, siger en mand fra Rwanda, - jaa, lyder det samstemmende fra de andre kursister, som siger; når vi tager ud på arbejdspladser, til kultursteder, arrangementer, biblioteket eller helt andre steder. Tiden er gået, og nu venter dagens undervisning med lærerne Karsten og Hanne. Emnet er dansk kultur og musik, i dag står der Rasmus Seebach på programmet. Leder af Skive Sprogcenter Merete Nissen, også kaldet Miffe: - Sprogcentret er et åndehul for mange kursister, fordi selvfølgelig lærer de dansk, men vi hjælper også med at læse papirer, jobansøgninger eller andet, som kan være en udfordring at forstå. Fakta [ Sprogskolen ] Sprogskolen har 17 medarbejdere og ca. 200 kursister. Sprogskolens vigtigste opgave er at gøre kursisterne klar til det danske arbejdsmarked så de kan søge og varetage et job på lige fod med danskere. Kursisterne kommer fra forskellige lande, og kan meget overordnet opdeles i 1) borgere fra andre EU-lande, der er i Danmark pga. et arbejde, 2) Flygtninge fra f.eks. Congo, Mellemøsten eller Tjetjenien, og 3) Familiesammenførte som enten er gift med en dansker eller en herboende udlænding. Kursisterne får gratis undervisning på sprogskolen i op til 3 år. [ medarbejder.skivekommune.dk ] 3

4 GNIST [ indkøb ] Tid og penge sparet Der er både tid og penge at spare, hvis indkøbene gøres over e-handel og med Skive Kommunes aftaler. I Indkøbsafdelingen havde indkøbschef Laila G. Jensen en oplevelse af, at mange indkøbere ikke fik det fulde udbytte af indkøbsaftalerne. Tekst af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation. Foto: arkivfoto. I Indkøbsafdelingen ønskede de derfor at analysere tilfældige institutioners indkøb. Inden de overhovedet havde set på tal eller indkøb, kontaktede Laila G. Jensen to institutionsledere, for at høre om de kunne tænke sig at få analyseret deres indkøb i Begge steder sagde de straks ja, tak. At valget faldt på Resen Skole og Resen Daycare var således helt tilfældigt, og måske ville resultatet være det samme, uanset om analysen var foretaget på et ældrecenter, en social institution eller forvaltningsafdeling. Resultatet for de to institutioner viser nemlig, at der kan spares mellem ½% og 1% på institutions samlede budget. Efter analysen tog Laila G. Jensen en snak med lederne. Kun små justeringer sparer tid og penge Jeg tror, begge ledere var overraskede over analyserne, for begge steder havde de et indtryk af, at alle købte fornuftigt og godt ind, og at de fulgte indkøbsaftalerne. Ved at justere små vaner, får de ikke bare varerne billigere, de sparer også en masse tid på bestilling, behandlingen af fakturaer og betaling, siger Laila G. Jensen. Vi kunne ha sparet kr. Karton, farveblyanter, tuscher og kopipapir er eksempler på varetyper, hvor der er mange penge at spare. Resen Daycare opdagede, at de betalte syv gange så meget for farvet karton, end de ville have gjort gennem Skive Kommunes indkøbsaftale. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation. - Indkøbsafdelingens analyse af vores indkøb i 2011 viste, at vi kunne have sparet kr. ud af et indkøb på kr. De kr. svarer til ½% af vores samlede omsætning. Når vi bliver mødt med sparekrav, er det vist de nemmeste penge at spare, smiler Leo Rasmussen, leder af Resen Daycare. 80% købes gennem aftalerne - Vores mål er, at indkøbsaftalerne rammer 80% af alle vores indkøb. De sidste 20% er blandt andet pædagogiske indkøb, og varer som enten ikke er omfattet en indkøbsaftale eller ikke lever op til vores krav, siger Leo Rasmussen. Pædagogiske indkøb er f.eks. når en børnehavegruppe har et projekt med madlavning. Så går alle børnene med ned til købmanden og køber varerne, som de tilbereder og spiser. Ikke alle varer kan købes gennem en indkøbsaftale. Det gælder f.eks. hjælpemidler og legetøj til handicappede børn, som Resen Daycare køber en del af. - Indtil videre er der kun én vare, der ikke lever helt op til vores anvendelse. Det er limstifter. Her har vi oplevet, at de limstifter der er i indkøbsaftalen kunne være bedre til at lime, men de er helt fine til børnene, når de skal klippe-og-klistre, også fordi de overholder alle retningslinjer vedr. miljø, sundhed og sikkerhed. Når de voksne skal bruge limstifter, køber vi nogle få, der har en bedre lim-kvalitet, men som også er dyrere, fortæller Leo Rasmussen. Tidsrøverne er væk I Resen Daycare har de én hoved-indkøber, nemlig sekretæren, som tager sig af koordinering af indkøb jfr. vores fælles indkøbsaftaler og trykker på knappen, når der er sagt ok til det fra de, der bestiller indkøbene. Når en medarbejder ønsker at købe noget, koordineres det altid med sekretæren, der har overblikket og som så også til sidst er bestilleren. På den måde sikrer det frihed for den enkelte medarbejder til at få faglig frihed til at bestille den vare man ønsker og samtidig ikke bruge unødvendig tid på at finde, lave aftale og stå for selve indkøbene. - På basis-indkøbene sparer det meget tid, at vi samler indkøbene hos én medarbejder. Samtidig sparer det tid for sekretæren, at hun faktisk bogfører indkøbet samtidig med købet. Og som ekstra bonus har vi opdaget, at vi sparer rigtig meget tid på ikke at snakke med sælgere, der lige kommer på besøg, slutter Leo Rasmussen. 4 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

5 [ indkøb ] GNIST kr. kunne vi ha sparet Det var en øjenåbner, da Indkøbsafdelingen analyserede, hvordan Resen Skole købte ind i Tekst af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation. Foto: privat. Skoleleder Dorte Jalk havde uden tøven sagt ja-tak til at få kigget på skolens indkøb. - Mit udgangspunkt var, at hvis en analyse af vores indkøb kunne gøre os klogere, så var det fint, siger Dorte Jalk, og tilføjer; - Jeg blev klogere kr. kunne vi have sparet i 2011, ud af et indkøb på kr., hvis vi havde handlet de samme (eller tilsvarende) varer gennem Skive Kommunes indkøbsaftaler. Indkøbsafdelingen havde kigget på en lang liste af Resen Skoles indkøb i Samtidig havde de købt de samme varer via det elektroniske e-handels-system og Skive Kommunens indkøbsaftaler. En besparelse på kr. kunne skolen have fået, hvis e-handel og indkøbsaftaler var blevet brugt. Nye indkøbsvaner - Med det beløb, var jeg slet ikke i tvivl. Vi gik straks i gang med nye indkøbsvaner, siger Dorte Jalk. Kvalitet og miljøforhold har Indkøbsafdelingen sikret gennem aftalerne, så heller ikke det, behøver indkøberne bruge tid på. 100 mapper for 18 øre Helt konkret valgte Resen Skole, at fire indkøbere skulle stå for alle skolens indkøb. De fire indkøbere og Dorte Jalk tog på internt indkøbskursus, som Indkøbsafdelingen afholdt. - Under kurset fik vi flere gode oplevelser. En af øvelserne gik naturligvis ud på, at vi skulle købe noget. Vi valgte at kigge på mapper, som vi bruger mange af til eleverne. Det første, der dukkede op, var et tilbud om 100 stk. mapper til 18 øre pr. stk.! Vi troede det var en fejl, men vi bestilte alligevel 100 stk. To dage senere kom en kasse med 100 mapper, og i e-faktura lå en regning på 18 kr., fortæller Dorte Jalk. Den slags tilbud får man ikke altid i e-handel, men når der er særlige tilbud, annonceres de her. Der hvor Resen Skoles indkøbere tidligere er kommet til at købe for dyrt ind, er f.eks. fordi de har ringet til leverandører for at bestille varer, i stedet for at bestille dem over e-handel. Visse varer er særligt udvalgte og findes kun i e-handel med Skive Kommunes rabat. En anden dyr oplevelse er leverandører, der ringer med gode tilbud. Når de bliver spurgt, om Skive Kommune har en indkøbsaftale med dem, svarer de ja! Selvom de ikke har, og selvom deres gode tilbud er langt dyrere end de aftaler, der ligger i e-handel. Tid er også sparet - Udover prisen, oplever vi også, at der er en tidsbesparelse for indkøberne, nu kender de systemet og e-fakturaen er i systemet. Allerede når en indkøber bestiller en vare, lægges fakturaen i regnskabet, så når regningen skal betales, skal den blot godkendes, og så er den allerede bogført på den rigtige konto, fortæller Dorte Jalk. Derudover er det let for indkøberne at trække lister med ofte købte varer, som kollegerne så bare skriver ønsket antal på. De behøver ikke lede efter varerne. [ medarbejder.skivekommune.dk ] 5

6 GNIST [ digitalisering ] Skive med på bølgen - den obligatoriske, digitale selvbetjeningsbølge ruller Digitalisering har været på alles læber i efterhånden en del år, og mellem 2012 og 2015 bliver det obligatorisk, at der skal være brugervenlige, digitale selvbetjeningsløsninger på en række kommunale serviceområder og at borgerne skal bruge dem. De første ligger klar den 1. december i år. Tekst: Konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation I løbet af de næste uger fyldes landets medier med annoncer om de obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger fra en fælleskommunal annoncekampagne. De skal oplyse borgerne om, at der nu foreligger selvbetjeningsløsninger på en række områder, og naturligvis gøre opmærksom på, at det nu er de løsninger, man skal benytte fremfor at sende papiransøgninger til Rådhuset. Skive Kommune havde allerede inden tidsfristen de fleste af de obligatoriske selvbetjeningsløsninger implementeret, og hvis man besøger kommunens website finder man også links til en række andre selvbetjeningsmuligheder. For selvbetjeningsløsningerne har det været et krav, at de skal være brugervenlige og lette at gå til for borgerne, og samtidig spille optimalt sammen med Skive Kommunes fagsystemer. På den måde opfylder man kommunens mål om at yde den bedste service for færrest mulige ressourcer. Tre trin i borgerbetjeningen Med selvbetjeningsmulighederne kan borgere og virksomheder udfylde deres ansøgninger til kommunen, lige når det passer dem, og de er dermed ikke afhængige af Rådhusets åbningstider. Har man brug for hjælp, når man sidder foran skærmen derhjemme, kan man naturligvis kontakte kommunen inden for telefontiden og få telefonisk hjælp. Hvis man ikke har adgang til PC og internet derhjemme eller har brug for ekstra vejledning i brugen af selvbetjeningsløsningerne, kan man naturligvis stadig henvende sig i Borgerservice og få hjælp fra medarbejderne der til at benytte selvbetjeningsløsningerne. Særlige målgrupper Der bliver gjort en stor indsats for bl.a. at ruste ældre borgere til at benytte de digitale løsninger, og den indsats fortsætter over de kommende år. I den sammenhæng har Borgerservice samarbejdet med Ældresagen og Innovation Fur om en række IT-kurser for ældre borgere. Det er planen, at der også skal køre en række kurser i løbet af de næste år, og her bliver det primært kontaktrådene på ældrecentrene, der er drivkraften bag afviklingen. En anden væsentlig målgruppe, når det drejer sig om digitale løsninger i det offentlige, er de helt unge borgere. Her handler det ikke om at opkvalificere dem i brugen af IT-redskaber, men derimod om at gøre dem fortrolige med kommunikation med offentlige myndigheder, og at lære dem, hvor de kan finde de informationer, der er relevante for dem. Denne opgave er der endnu ikke taget hul på, men der er idéer på tegnebrættet omkring integration i undervisningen på fx ungdomsuddannelserne eller i folkeskolens afgangsklasser. Besparelser på sigt Det er kommunernes fælles målsætning, at 80% af alle ansøgninger og anmeldelser fra borgere til kommune sker digitalt i 2015 på de serviceområder, der er omfattet af lovkrav om obligatorisk selvbetjening. På landsplan er der lavet beregninger på besparelsespotentialet i forbindelse med de obligatoriske selvbetjeningsløsninger, og hvis målsætningen nås, vurderer man, at det giver besparelser på i alt 650 mio. kr. For Skive Kommunes vedkommende anslås de samlede besparelser at kunne nå op på 2,5 mio. kr. i 2015, og allerede i 2013 vurderes besparelsen at være på kr. i forbindelse med implementeringen af 1. bølge. Oversigt over obligatorisk, digital selvbetjening I skemaet herunder finder man en oversigt over de planlagte bølger af obligatorisk, digital selvbetjening for de kommunale serviceområder. Bølge 1 1. december 2012 Bølge 2 1. december 2013 Bølge 3 Ultimo 2014 Bølge 4 Ultimo 2015 Områder i fokus Borgerservice og dagtilbud Borgerservice Socialområdet, Beskæftigelsesområdet og Teknik- og miljøområdet Socialområdet, Beskæftigelsesområdet og Teknik- og miljøområdet Serviceområder Aftalt og lovgivet: Flytning, Sundhedskort, EU-sygesikringskort, Optagelse i dagtilbud, Optagelse i SFO, Skoleindskrivning Aftalt: Begravelseshjælp, Friplads i dagtilbud, Hjælpemidler, Udrejse, Navne- og adressebeskyttelse, Skadedyrsbekæmpelse, Lån til betaling af ejendomsskat, Sygedagpenge, Udlån/udleje af lokaler og ejendomme, Valg af læge, Vielse/partnerskab Under afklaring: Pas, Kørekort Under afklaring: Anmeldelse om byggearbejde, Byggetilladelse, Opkrævning Under afklaring: Beboerindskud, Enkeltydelser, Hjælp til forsørgelse, Personligt tillæg 6 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

7 [ sundhedsordning ] GNIST NYT om sundhedsordningen Vores sundhedsordning har været i udbud. Det betyder, at vi fra 1. januar 2013 starter med to nye kontrakter: En for fysiske behandlinger og en for psykologiske behandlinger. Tekst af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Her i skrivende stund er kontrakterne endnu ikke underskrevet, men vi kan fortælle, at vi forventer at indgå en ny kontrakt med Institut for Relationspsykologi om psykologbehandlinger. Institut for Relationspsykolog har vi kontrakt med i dag, og når den gamle kontrakt udløber, tager den nye over. Den nye kontrakt ligner den gamle, dog har vi endnu mere fokus på arbejdspladsen, ledersparring og skabelse af velfungerende teams. Se nedenfor hvordan Institut for Relationspsykologi selv præsenterer ordningen. Kontrakten om fysiske behandlinger af fysioterapeut, kiropraktor og zoneterapeut har vi heller ikke skrevet under endnu, men vi forventer at indgå aftale med tre lokale fysioterapeutklinikker. De tre klinikker er gået sammen om et godt og lovende tilbud, der matcher vores ønsker og forventede behov. Klinikkerne har også skrevet en præsentation af deres tilbud på næste side Ingen behandlingsordning i december Kontrakten med CopenFysio udløber den 30. november 2012, og den nye kontrakt med de tre lokale klinikker starter først den 1. januar Det betyder altså, at der ingen behandlingsordning er i december måned. Arbejdsbetinget - arbejdsrelateret Blandt andet på grund af skattereglerne omfatter begge ordninger udelukkende behandling af arbejdsbetingede og arbejdsrelaterede skader og forebyggelse heraf. Motion I styregruppen vil vi gerne bakke op om motion i fritiden, fordi det skaber trivsel og velvære. Derfor annoncerer og reklamerer vi gerne for tilbud, rabatter mv. som motionscentre giver til kommunens medarbejdere. Atlantis Motion og Badeland er lige pt. de eneste der giver rabatter, og de har et godt tilbud både motionsmæssigt og økonomisk. Det kan du læse mere om på side 9. Med venlig hilsen Styregruppen for sundhedsordningen Styregruppen består af: Henrik Nielsen, BUPL, Gitte Hansen, FOA, Jørgen Christensen, AC, Eva Henriksen, sundhedschef, Ricki Laursen, HR- og kommunikationschef, Lone Knudsen, byrådssekretariatschef og Malene Brink, sekretær for styregruppen. Sundhedsordningen - psykologhjælp Institut for Relationspsykologi ser meget frem til fortsat at varetage sundhedsordningen for Skive Kommune. Vores arbejde tager udgangspunkt i et relations- og ressourceorienteret grundlag, der også vil være fundamentet for vores tilgang til sundhedsordningen. Tekst og foto: Institut for Relationspsykologi Vi skaber vinderhold Vi tror på, at vi udvikles, trives og lærer i relationer. I praksis betyder dette relationelle grundlag, at vi aldrig møder personer isoleret, men altid har for øje, hvordan den enkeltes situation og udvikling trækker tråde til nære og fjerne relationer. Det kan betyde, at mødet med den stressede medarbejder aldrig blot vil handle om enkeltpersonens symptomer og problemer. Derimod vil vi tage udgangspunkt i en nysgerrig og nænsom undersøgelse af, hvordan de aktuelle problemer altid har rødder og forgreninger til de omgivende systemer, og derfor henter vi også løsninger og nye perspektiver ved at tale om - eller konkret at inddrage - netværket. Det er svært at skabe og fastholde positive forandringer alene. Vi har gang på gang oplevet, hvordan mødet med et enkelt menneske kan give udviklingsmuligheder for hele grupper og systemer. Når vi arbejder med den enkelte, er vi opmærksomme på, om den positive udvikling kunne understøttes ved at inddrage lederen, eller om der synes at være muligheder i at foreslå organisatoriske forandringer. På denne måde er det ikke kun den enkelte, men hele gruppen, der skaber og fastholder positive forandringer. På denne måde skabes grupper, der sammen kan håndtere store udfordringer, og komme styrkede ud på den anden side. Vi ser hen mod målet Vi arbejder også ressourceorienteret, fordi vi er overbeviste om, at det, vi dyrker, vokser. Det er ikke interessant for os at placere skyld og uddele negative stempler. Hvis vi hele tiden arbejder med problemer, Psykolog Jess Haderslev svagheder og negative tanker, vil problemerne fylde mere og mere. Derfor er der langt flere positive udviklingsmuligheder i at fokusere på vores ønsker, drømme, sammenhold, succeser og styrker. På denne måde vil vi opleve, at vore ressourcer vokser, og nye muligheder åbner sig. [ medarbejder.skivekommune.dk ] 7

8 GNIST [ sundhedsordning ] Fysisk behandling i nye rammer Skive Kommunes sundhedsordning overgår pr. 1. januar 2013 til tre lokale aktører. Fysioterapeuterne: Fysioterapi og Træning i Slotsgade, Fysioterapien i Christiansgade og Salling Fysioterapi vil fra januar tilbyde behandling og forebyggelse af arbejdsbetingede skader til medarbejderne i Skive Kommune. Tekst og foto af fysioterapeuterne Skader - behandling og forebyggelse Ordningen kan anvendes af alle, som har en arbejdsrelateret skade hvad enten denne er opstået akut eller over længere tid. Såfremt der opstår en skade eller en gene, skal du kontakte en af vores klinikker. Her vil du som første behandling komme til en fysioterapeut, som vil forestå udredningen og foreslå det videre forløb. Vores tilgang til behandling er altid at analysere en problemstilling, og ud fra dette stille en diagnose og dermed en behandlingsstrategi. Det er vigtigt, at brugeren bliver inddraget i problemet og selv bidrager til behandling. I første omgang vil der være tale om at behandle den gene, der er opstået. Her vil der være tale om en målrettet indsats fra behandlers side. Vi kan dog som behandlere ikke gøre arbejdet alene. De fleste skader/gener kan man kun komme til livs, hvis den enkelte selv er med til at ændre vaner eller forebygge ved træning. Derfor vil en behandling oftest blive fulgt op af et program eller øvelser, som skal være med til at forebygge skadens udvikling samt hjælpe i den proces behandleren sætter i gang. Dette kan ske ved øvelser, som skal udføres hjemme eller ved, at den enkelte deltager på holdtræning. Forebyggende træning vil som udgangspunkt være en vedvarende proces for den enkelte, hvis den samme skade/gene ikke skal opstå igen. I vores arbejde lægger vi stor vægt på motivation i den retning. Som medarbejder er det vigtigt at være opmærksom på, at jo tidligere et problem bliver synligt, des hurtigere kan det løses. Det er derfor vigtigt, at du ikke går med en lille skade eller gene i længere tid og først kommer til os når den store skade er sket. Det er ikke meningen, du skal have ondt i forbindelse med dit arbejde. Vi vil så hellere se på dig lidt før og forebygge i stedet for at skulle helbrede den store skade. Hvad kan vi byde på? Udover fysioterapi kan vi tilbyde zoneterapi, kiropraktik, massage og holdtræning. Herudover vil der være mulighed for at få foretaget sundhedstjek. Der vil hovedsagelig være tale om individuelle forløb, men der vil også løbende være hold og tiltag, som har fokus på forebyggelse. Et rutineret og lokalforankret hold Vi er tre klinikker, som samlet har fået opgaven omkring Sundhedsordningen i Skive Kommune. To er beliggende i Skive by, mens den tredje er geografisk placeret i Roslev og i Balling. Alle lokaliteter tilbyder lokaler af meget høj standard både i forhold til stand, indretning og faciliteter. Samlet set er vi ca. 30 fysioterapeuter, og vi kan derfor tilbyde terapeuter med speciale indenfor forskellige skadestyper, så du vil få en meget rutineret og målrettet behandling. Fysioterapeuterne, Slotsgade 3, Skive Her tilbydes samlet 450 m 2. De 200 m 2 udgøres af seks lukkede behandlingsrum og seks rum med forhæng. De resterende 250 m 2 er fordelt på træningslokaler, badefaciliteter, reception og venteværelse. Se mere på og på Fysioterapien, Christiansgade 15, Skive Klinikken er en stor og moderne klinik på 500 m 2. Den indeholder bl.a. 11 behandlingsrum og to træningssale med bade- og omklædningsfaciliteter. Den ene træningssal er indrettet med medicinsk træningsudstyr samt romaskiner, løbebånd, cykler og crosstrainer. Den anden sal er indrettet til holdtræning. Se mere på Salling Fysioterapi, Roslev Klinikken indeholder en stor åben træningssal på ca. 120 m 2, med diverse træningsudstyr og gymnastikbolde. Der foruden er der 6 store, lyse, rummelige og lukkede behandlingsrum. Vi kan desuden tilbyde satellitklinikker med yderligere to lukkede behandlingsrum. Se mere på Hvad gør jeg nu? Der vil komme praktisk information ud til alle medarbejdere inden den 1. januar 2013, hvor vi beskriver yderligere, hvordan du booker tid, og i hvilke situationer du kan anvende ordningen. Vi glæder os til at byde jer velkommen i vores klinikker 8 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

9 [ sundhed ] GNIST Tid til dig selv Tekst og foto: KCL Motion Vi kender det alle. Vi ville ønske, vi var lidt bedre til at tage fat i kraven på os selv, komme op på cyklen, trække i løbeskoene, stoppe med at ryge eller droppe godnatchokoladen. For de fleste af os er dette heldigvis et mål, der ikke ligger langt uden for rækkevidde. Som ansat ved Skive Kommune har du rig mulighed for at sætte dig et mål og nå det med den rabatordning, vi har med Kulturcenter Limfjord. Desuden har Atlantis Motion områdets største motionscenter og det bredeste udvalg af motionshold, så der er noget for enhver smag. Prøv Livsstilsholdet, hvor du får masser af opbakning og redskaber til at nå dit ønskede vægttab, eller TRX hvor du træner ved hjælp af egen kropsvægt. Har du mest af alt behov for at fordybe dig i motionen på egen hånd, er der som nævnt et stort udvalg af motionsmaskiner at vælge imellem, bl.a. cardiomaskiner, styrketræningsmaskiner og et separat lokale med frie vægte. Uanset dit behov, tilbyder vi dig motion med rabat og garanti for velvære. Motion styrker fællesskabet Mens nogle har brug for at fordybe sig i motionen på egen hånd, får andre mest ud af det i fællesskab med andre. Når man er to eller flere, er der dobbelt op på motivationen, og du kommer hjem med den fornyede energi det giver at være sammen med andre og dyrke motion. Prøv kræfter i fællesskab med eksempelvis Zumba, Aqua-træning, Biking eller Fitbox. Du har et væld af muligheder for at komme i form, samtidig med du får et godt grin og sved på panden. Som ansat ved Skive Kommune opnår du op til 57% i rabat. Priser: Årskort Badeland og Motion kr. (normalpris 3000 kr.) 3 måneders kort kr. (normalpris 900 kr.) Engangsbillet kr. (normalpris 70 kr.) Kontakt receptionen i Badeland på tlf.: Motion og Badeland kan være sjovt når man er flere - så måske din kollega skal have et lille skub for at komme afsted? Motion kan være fordybende, afslappende og afstressende Arbejdspladsen motionerer Den landsdækkende kampagne Arbejdspladsen Motionerer fandt sted tre uger i september. 11 hold fra Skive Kommune valgte at tage udfordringen op, og udfordrede endda hinanden om en kurv med godter. Vinderholdet, som motionerede ca. 100 minutter pr. person pr. dag i gennemsnit, var holdet fra klynge 3 på Gammelgaard med Hanne Fuglsang som holdkaptajn. Tillykke og godt gået! [ medarbejder.skivekommune.dk ] 9

10 GNIST [ kort nyt ] Nyt medarbejdernummer tjenestenummer Fra 1. januar 2013 får vi alle sammen nyt medarbejdernummer, og samtidig skifter medarbejdernummer navn til tjenestenummer! Det nye tjenestenummer skal du bruge når du f.eks. vil på Intranettet hjemmefra eller hvis du vil booke en tid til fysisk behandling i sundhedsordningen. Dit brugernavn er dit tjenestenummer. Dit nye tjenestenummer står på din lønseddel. Begrundelsen for at vi skifter tjenestenumre er, at vi skifter løn-system. Vi skifter fra KMD til Silkeborg Data fra den 1. januar. Derfor vil din lønseddel også se lidt anderledes ud fremover. For de timelønnede kolleger ændres både udbetalingsperiode og dato. Alle timelønnede får et brev sendt med deres lønseddel den 12. december, hvor der står flere oplysninger. mabr BOMI s nye navn er BOMI Navnet BOMI er kendt i hele landet for blandt andet deres højkvalitets cykler og som kvalificeret samarbejdspartner for de øvrige produktionsopgaver de løser. På grund af ændringerne i produktionsopgaver og muligheden for at andre afdelinger kunne flytte ind hos BOMI på Viborgvej, gav det anledningen til, at der blev udskrevet en navnekonkurrence. - Vi fik ca. 200 navneforslag. Det forslag de fleste, hele 20%, kom med, var at bibeholde navnet BOMI. Med så stor en opbakning valgte Arbejdsmarkedsudvalget, at beholde navnet BOMI, fortæller Pia Jensen, leder af BOMI Præmien i navnekonkurrencen var en MOBII-cykel, og der blev trukket lod blandt alle de 200 deltagere. Vinderen blev Aase Larsen fra Breum. mabr Aase Larsen fik overrakt MOBII-cyklen af Pia Jensen og formand for Arbejdsmarkedsudvalget Preben Andersen. Materialebørsen Skive Renovation 4-S har startet en Materialebørs. Her kan alle kommunens institutioner få gratis genbrugsmaterialer til undervisning, leg, kunst, læring mv. og endda bragt lige til døren! Materialebørsen ligger hos Skive Renovation 4-S på Kåstrupvej 20. Frivillige hjælper med at sortere, så I får de bedste og reneste materialer. Materialerne er genbrug, og der er derfor ingen garanti for hverken kvalitet eller ensartethed i materialerne, men 4-S kan garantere, at der er masser af træ, metal, dåser/beholdere, glas, stof, ledninger, plast, flamingo, rammer, urtepotteskjulere og meget andet, der er klar til dit projekt. Læs mere på: > Kultur, fritid, turisme > Dit og dat > GENBRUG Materialebørsen. Her kan du også udfylde en elektronisk bestillingsseddel med de materialeønsker, du har til dit projekt. Eller send en mail til med dine ønsker. mabr 10 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

11 Ta -ud-indstik Ferieboliger Feriefonden - for medarbejdere ved Skive Kommune

12 Feriefondens Feriefondens feriesteder Hune, Blokhus Blokhus, Hune Plantagevej 4 C Sommerhuset, Plantagevej 4 C Sommerhuset Hune Sommerhuset i Blokhus er på er 70 på m² 70 og m² indeholder og indeholder bl.a. seks og soveplad- bl.a. seks sovepladser, to to værelser med dobbeltseng, et et værelse med køjeseng, ser, to værelser med dobbeltseng, et værelse med køjeseng, dyner og puder (sengetøj skal medbringes), stue/køkken med brændeovn, varmepumpe, stue/køkken parabol-tv, med køleskab brændeovn, med fryser, varmepumpe, komfur, opvaskemaskine, parabol-tv, køleskab højstol, med badeværelse fryser, komfur, med bruseniche, opvaskemaskine vaskemaskine samt og udgang tørretumbler til til træterrasse, samt badeværelse udgang til træterrasse med bruseniche, med grill, gyngestativ dyner og og puder(sengetøj sandkasse. skal medbringes), vaskemaskine og tørretumbler, gyngestativ og sandkasse. Sommerhuset ligger ca. to km fra havet og Blokhus centrum og ligger desuden tæt på Fårup Sommerland. Sommerhuset ligger ca. to to km fra havet og Blokhus centrum og ligger desuden er tilladt. tæt på Fårup Sommerland. Husdyr Huset er også velegnet til brug i vinterhalvåret. Huset er er også velegnet til til brug i i vinterhalvåret. Hotel Skagen Strand Hotel Skagen Strand Tranevej 108, Hulsig - ejerlejlighed nr. 81 tranevej 108, Hulsig -- ejerlejlighed nr. 81 Ferieboligen er på 74 m² og indeholder bl.a. seks sovepladser (et værelse Ferieboligen med dobbeltseng er er på og 74 to m² værelse og indeholder med to enkelt bl.a. senge) seks fordelt sovepladser på fordelt to på plan, to to dyner plan og stue/ puder køkken (sengetøj med skal køleskab, medbringes). komfur, Stue/ køkken opvaskemaskine, med tv køleskab, m.m., komfur, badeværelse, opvaskemaskine, vaskemaskine, TV, badeværelse dyner og med puder bruseniche, (sengetøj skal vaskemaskine. medbringes). Dejlig terrasse med havemøbler og grill. Boligen ligger ca. 12 km fra Skagen i et feriecenter med mange aktivitetsmuligheder, Boligen ligger som ca. kan 12 benyttes km fra uden Skagen ekstra i i betaling. feriecenter VIP-kort med som mange aktivitetsmuligheder, benyttes til aktivitetsmulighederne, som kan benyttes udleveres uden i receptionen ekstra betaling. og skal skal afleveres vip-kort, igen som ved afrejse skal benyttes dog kan til til internet aktivitetsmulighederne, fås mod betaling. udleveres i i receptionen og skal afleveres igen ved afrejse. Der afgår tog til til Skagen Der afgår tog til Skagen umiddelbart uden for Feriecenteret. Feriefonden umiddelbart råder uden over boligen for Feriecenteret. 26 uger om året. Se evt. yderligere information på Feriefonden råder over boligen 26 uger om året. Husdyr er ikke tilladt. Se evt. yderligere information på

13 s feriesteder Feriefondens feriesteder Bønnerup Strand Bønnerup Strand Feriecenter Kattegat, Havet 24, Bønnerup Stand lejl. C201 Feriecenter Kattegat, Havet 24, Bønnerup Stand lejl. C201 Ferielejligheden er på 65 m² og indeholder bl.a. to værelser med i alt Ferielejligheden seks sovepladser er på 65 køkken m² og indeholder med køleskab, bl.a. to opvaskemaskine, værelser med i alt komfur og seks sovepladser (et værelse med to enkelt senge og et værelse med to ovn, stue med tv, badeværelse med bruseniche, dejlig terrasse med enkelt senge samt sovesofa til to personer), dyner og puder (sengetøj skal aftensol, medbringes). dyner Køkken og puder med køleskab, (sengetøj opvaskemaskine, skal medbringes). komfur og ovn, højstol, stue med TV, badeværelse med bruseniche. Dejlig terrasse med Centeret aftensol. ligger Medbring på selv Djursland grill. kun et minuts gang fra stranden og indenfor en kort kørselsafstand til en lang række nationale seværdigheder en som kort Djurs køreafstand Sommerland, til en lang Kattegatcentret række nationale seværdigheder i Grenå, Fregatten Jyl- Centeret ligger på Djursland kun et minuts gang fra stranden og indenfor som land Djurs og Sommerland, Glasmuseet Kattegatcentret i Ebeltoft, Randers i Grenå, Fregatten Regnskov, Jylland Mejlgård og Slot m.m. Glasmuseet i Ebeltoft, Randers Regnskov, Mejlgård Slot m.m. Ferielejligheden ligger i Feriecenter Days Kattegat. Ferielejligheden ligger i Feriecenter Days Kattegat med mange aktivitetsmuligheder. Se evt. yderligere Se evt. yderligere information information på på Husdyr er ikke tilladt. Søndervig Søndervig Badevej 20, K2 Søndervig Badevej 20, K2 Søndervig Attraktiv og velbeliggende 2-plans ferielejlighed på 76 m2, som indeholder attraktiv opholdsstue/køkken og velbeliggende med 2-plans brændeovn, ferielejlighed tv, høj stol, på komfur, 76 m², som indeholder og opholdsstue/køkken opvaskemaskine. Stort med badeværelse brændeovn, med vaskemaskine tv, komfur, og køleskab og køleskab separat opvaskemaskine toilet. Fra opholdsstuen mv. Stort badeværelse med loft i kip - m/vaskemaskine er der adgang til 1. og separat sal, toilet. som indeholder Fra opholdsstuen to gode soverum med med loft fire i kip sovepladser er der adgang og indbyggede skabe, dyner og puder (sengetøj skal medbringes). Syd/vest vendt til 1. sal, som stor indeholder flisebelagt terrasse 2 gode med soverum grill samt med udvendigt 4 sovepladser aflåst vindfang. og indbyggede skabe. Syd/vest vendt stor flisebelagt terrasse samt udvendigt aflåst vindfang. Ferielejligheden ligger meget tæt på centrum i Søndervig, tæt på indkøbscenter, spisesteder aktivitetstilbud mv., og kun ca. 175 m fra Vesterhavet, og lige ved gangsti til vandet. Søndervig ligger ved Holmsland Ferielejligheden ligger meget tæt på centrum i Søndervig, tæt på Klit indkøbscenter, ved Vesterhavet og spisesteder med ca. 11 aktivitetstilbud km til Ringkøbing mv., og Hvide og Sande. kun ca. 175 m Søndervig fra vesterhavet, er et udpræget og lige sommerhusområde ved gangsti til med vandet. turisme Søndervig hele året. ligger ved Holmsland Klit ved vesterhavet og med ca. 11 km til Ringkøbing og Husdyr Hvide er Sande. ikke tilladt. Søndervig Adgang til er Internet. et udpræget sommerhusområde med Ferielejligheden turisme hele er året. velegnet til brug hele året. Ferielejligheden er velegnet til brug hele året rundt.

14 Feriefonden - for medarbejdere ved Skive Kommune For at leje én af Feriefondens boliger skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det senest mandag den 14. januar 2013 til Feriefonden, Postboks 509, 7800 Skive eller til Ansøgningsskemaet findes også på Intranettet under Medarbejder > Feriefond. Fordeling af feriefaciliteterne sker ved lodtrækning, og kun de heldige får skriftlig besked. Har du ikke fået svar senest den 4. februar 2013, har du således ikke i første omgang fået tildelt en feriebolig. Efter 4. februar 2013 kan du på Intranettet under Medarbejder > Feriefond se en oversigt over de resterende ledige perioder, der herefter udlejes efter først til mølle princippet. Ledige perioder kan bookes ved at sende en mail eller evt. ved at ringe til Feriefonden på tlf. nr (mandag til torsdag kl ), hvorefter du vil få skriftlig besked om lejemålet. Mailer du din booking, skal du huske at oplyse din private adresse, cpr. nr. og arbejdssted. Regler for leje af Feriefondens feriefaciliteter: Der udlejes kun til ansatte ved Skive Kommune, og der må ikke ske udlån/videreudlejning af feriefaciliteterne. Såfremt din ansættelse ved Skive Kommune ophører, er du ikke længere berettiget til at leje feriefaciliteterne. Har du en lejeaftale, som ligger efter ansættelsens ophør, skal du straks rette henvendelse til Feriefonden. Vi gør opmærksom på, at lejeaftaler er bindende, dog vil Feriefonden i særlige tilfælde godkende en annullering. Genudlejningen må kun foretages af feriefonden. OBS! Rygning er ikke tilladt indendørs i feriefaciliteterne. Husdyr må ikke medbringes, dog undtaget i sommerhuset i Blokhus. Udlejningsperiode: Ugelejemål går forud for weekend- og hverdagslejemål, dog kun indtil 4 uger før lejemålets begyndelse. Rengøring: Boligerne skal afleveres rengjort: Rengøringen af ferielejligheden ved Bønnerup Strand kan aftales og afregnes med Feriecenteret. Hvis ikke rengøringen aftales med Feriecenteret, skal man selv sørge for rengøringen. Rengøring af ferielejligheden ved Hotel Skagen Strand er obligatorisk og afregnes ved afrejse til centeret med 500,- kr. I Blokhus og Søndervig skal man selv sørge for rengøringen i ferieboligerne. Husk at ovn og grill skal rengøres efter brug. Når lejerne selv søger for rengøringen, er det en stor hjælp og til glæde for efterfølende brugere, hvis alle sørger for en god rengøring, herunder rengør paneler, døre, vinduer mv. når man kan se, der er behov herfor. Betaling: Lejen + el opkræves ved fradrag i lønudbetalingen efter lejeperiodens afslutning. Indgående lejeaftaler er bindende. Yderligere information: Se Skive Kommunes intranet under Medarbejdere > Feriefond. Priser Bønnerup Strand: Højsæson: - kr pr. uge. Lavsæson: - kr pr. uge Slutrengøring valgfrit. Centrets pris kr. 450,-. Hotel Skagen Strand Højsæson: - kr ,- pr. uge. Lavsæson: - kr ,- pr. uge. El kr. 2,50 pr. kw betales til centeret. Slutrengøring obligatorisk - kr. 500,- betales til centeret. Sommerhus Blokhus: Højsæson: - kr pr. uge Lavsæson: - kr pr. uge El betales efter forbrug pris kr. 2,50 pr. kw Feriehus Søndervig: Højsæson: - kr pr. uge Lavsæson: - kr pr. uge El betales efter forbrug pris kr. 2,50 pr. kw For alle feriefaciliteter: Weekendlejemål kr. 800,- Hverdagslejemål kr. 700,- El efter forbrug og evt. rengøring. Højsæson: Fredag den 17. maj til og med fredag den 6. september Fredag den 11. oktober til fredag den 18. oktober Fredag den 7. februar til fredag den 14. februar Praktisk info om lejemålene I højsæsonen udlejes kun i hele uger. Ugelejemål starter fredag kl til fredag kl (eks. uge 27 starter fredag den 28. juni i alle feriefaciliteter undtagen i Skagen hvor uge 27 starter fredag den 5. juli) Weekendlejemål starter fredag kl til mandag kl Hverdagslejemål starter mandag kl til fredag kl Bemærk dog, at alle lejemål i Skagen først starter kl og afsluttes kl på grund af rengøringen.

15 [ kort nyt ] GNIST Layout og tryk af pjecer Nu er det blevet endnu lettere at følge designmanualen, når du laver pjecer, foldere eller andet skriftligt materiale! Markedsføring og Erhvervsudvikling har udviklet skabeloner i Publisher, som er lige til at bruge. Skabelonerne er lavet i A4, A5 og 3-fløjet A4. Mere information og skabeloner kan hentes på Intranettet > Kommunikation > Designlinje > Publisher skabeloner. Her finder du også en kort video-vejledning. Hvis din pjece skal trykkes på et trykkeri, har vi en indkøbsaftale med gode rabatter hos ARCO-grafisk. For yderligere information kontakt Thomas Køser, Markedsføring og Erhvervsudvikling, eller Tiltrædelser og fratrædelser udgår I dette nummer af GNIST har vi valgt ikke at bringe listen med tiltrædelser og fratrædelser. Grunden er, at vi i redaktionsgruppen vurderede, at artikler skulle have mere plads, så vi kan kommer rundt til flere arbejdspladser. Hvis du har en kommentar til denne beslutning, eller andet input til GNIST så kontakt Malene Brink, HR og Kommunikation, eller mabr Tillykke med jubilæet 25 års jubilæum Anne Maria Rosendal Kristensen, Glyngøre Ældrecenter 16. november 2012 Birthe Johannesen, Dagplejen, 21. september 2012 Eva Overgaard Jensen, Dagplejen, 26. oktober 2012 Hanne Irene Jensen, Resen Daycare, 10. oktober 2012 Irene Saarup Johansen, Skive Renovation 4-S, 16. november 2012 Jette Strøm, PPR, 21. september 2012 Lone Knudsen, Byrådssekretariatet, 1. december 2012 Ruth Vistisen, Hedemarken, 1. november 2012 Tove Nielsen Hviid, børnehaven i Roslev, 1. november 2012 I rubrikken Tillykke med jubilæet bringer vi information om 25 og 40 års jubilarer efter aftale med jubilarerne. Skulle der være fejl eller mangler i listerne så kontakt Malene Brink, tlf eller [ medarbejder.skivekommune.dk ] 15

16 GNIST [ sportsforening ] Bike & Run stafetten På en efterårsdag, der både bød på sol, vind og regn drog De grønne Diamanter Fra Skive Kommune til Herning for at sætte de lokale på plads i en stafet, der bestod af 3 x 5 km løb og 2 x 13,6 km cykelløb. Holdet bestående af Michael Gramkow, Per Nørmark, Benny Hansen, Natur og Miljøafdelingen, samt Superreserven Linda Hansen, kom ind på flot samlet 6. plads. Bowling En fast tradition i sportsforeningens kalender er bowling. Mandag d. 29. oktober var der atter kaldt til stævne i Bowl n Fun, Skive. Som sædvanlig rigtig god opbakning med 26 deltagere. Først en times bowling, og dernæst afslapning og hygge ved buffeten. Vinderholdet blev Lone Balling, Susanne Hansen, Axel Haras, Carlos Larcher og Niels Mathiasen. Aftenens højdespringer blev Jes Strickertson. 16 [ informationer - nyheder - personaleforening - kunstforening - sportsforening ]

17 [ sportsforening ] GNIST Gokart og Human football Den havde Sportsforeningen inviteret til hele to aktiviteter samme dag. Der skulle spilles human football og køres gokart. Ca. 20 personer var tilmeldt, og det var med stor spænding, vi mødtes hos Skive Gokart-center. Først skulle der spilles human football (bordfodbold i menneskeformat). Efter en kort og god intro, blev vi delt ind i 4 hold. Holdene skulle spille mod hinanden 2 gange, og en kamp varede 7 minutter. Der blev gået til vaflerne og det var en hylende sjov form for fodbold. Selv om man ikke kunne løbe rundt på en bane var det alligevel hårdt og meget varmt. Efter alle kampene var overstået kunne vinderholdet kåres bestående af: Pernille Fog, Birte Christensen, Bente Sørensen, Michael Gramkow og Jens Dalby. Efter denne hårde omgang fodbold var det tid til pause (sandwich, øl og vand), inden der skulle køres gokart. Der skulle køres en times Le Mans, og igen blev vi delt ind i hold af 4 personer. Deltagerne på holdet skulle køre ca. 10 omgange ad gangen, hvorefter det blev næste holdkammerats tur. Igen kom konkurrencegenet op i folk, og der blev kørt flot og hurtigt gokart på banen. En enkelt deltager formåede endda som første gang i Gokart-banens historie at køre løbskontrolløren ned fra sin udsigtspost Flot kørt - der skete heldigvis ingen skade. Efter en times kørsel var der et klart vinderhold: Merete Møller, Therese Helk, Ole Helk og Jens Dalby. Dagens hurtigste omgang blev sat af Martin Juul Hansen fra Teknisk Forvaltning. Det blev til 3 timers hektiske og spændende aktiviteter i samvær med gode kollegaer, deres samlevere/ægtefæller og børn, og Sportsforeningen takker for den flotte opbakning til dette nye tiltag. Vi håber at kunne gentage succesen. Bestyrelsesposter Navn Telefon Arbejdsplads Formand Jens Stickertson It-afdelingen Næstformand Charlotte Buur Sabroegaarden Kasserer Jens Dalby Teknisk Forvaltning Sekretær Claus Hansen Skive Vand Øvrige Ellen Andersen Dagplejen Læs mere om Sportsforeningen på Intranettet > Medarbejder > Foreninger [ medarbejder.skivekommune.dk ] 17

18 GNIST [ personaleforening ] Tur til Hamburg Tyskland Brug dine sidste feriedage på en tur med kollegaer eller god ven. Vi bor på Design And Style Hotel, Steindamm 68-70,Hamburg Nyt lækkert 3-stjernet hotel, beliggende i den centrale del af Hamburg. Kun få skridt fra byens talrige attraktioner. Program: Torsdag den 18. april 2013 Afgang fra Skive kl Vi kører ned gennem Jylland hvor der vil blive serveret kaffe og rundstykker Der holdes pause i Nordtyskland ved et lille bryggeri, hvor der er rundvisning, vi smager de forskellige øl og spiser frokost. Foreningen er vært ved frokosten. Efter frokosten kører vi videre til hotellet i Hamburg. Resten af dagen er til fri disposition. Fredag den 19. april 2013 Efter morgenmaden kører vi ud for at kigge på Hamburg og dets mange seværdigheder. Gamle huse ved Alstersøerne, St. Pauli, Reberbahn, Rådhuset og funklende arkitektur langs floden Elben, der er Hamburgs livsnerve. Der er mulighed for havnerundfart (pris ca. 10 Euro). Bussen kører tilbage til hotellet efter havnerundfarten. For dem som ønsker at deltage i havnerundfarten sker tilmeldingen i bussen torsdag. Der vil være mulighed for fællesspisning om bord på et af Hamburgs ældste spisesteder. Restauranten er indrettet, som man var om bord på et gammelt skib. Der er lagt op til en festlig aften med ægte tysk stemning med god mad, store fadøl og musik. (Menu fra 15 til 50 Euro pr. person). For dem som ønsker at deltage i fællesspisningen sker tilmelding i bussen torsdag. Lørdag den 20. april 2013 Dagen foregår på egen hånd. Hamburg byder på et væld af spændende seværdigheder, museer og ikke mindst shoppingsmuligheder. Søndag den 21. april 2013 Vi forlader hotellet kl. 10 og kører hjemover. Praktiske oplysninger: Prisen for medlemmer kr Prisen for ikke medlemmer kr OBS - priserne er på dobbeltværelser. Tilmeldingsfrist den 20. januar Tilmeldingen skal ske på personaleforeningens hjemmeside, under Arrangementer. Der sendes ingen bekræftelser/billetter. Kun i tilfælde af aflysning, får de tilmeldte besked pr. mail. 18 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

19 [ personaleforening ] GNIST Skive kommunes personaleforening indbyder til et spændende foredrag med Christine Feldthaus om Arbejdsglæde og begejstring Torsdag den 24. januar 2013 kl i Sundsøresalen, Kulturcenter Limfjord. Der vil blive serveret kaffe og kage i pausen. Pris for hele aftenen 50 kr., som betales ved indgangen. Max. 200 deltagere. Hvert medlem kan tage et ikke-medlem med, som ikke er ansat i kommunen. Tilmelding via hjemmesiden Se under Tilmelding til arrangement. Personaleforeningens bestyrelse post NavN Telefon Arbejdsplads Formand Karin Knudsen Selde Ældrecenter Næstformand Hans Kappelgaard Hansen Park og Vej Kasserer Marianne Rohde Jobstart Sekretær Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter Sekretær Mona Skov Glyngøre Ældrecenter Øvrige Else Larsen Kultur og Familieforvaltningen Øvrige Bente Karlsen Dagplejen Suppleant Hanne Mark Økonomisk sekretariat [ skivepf.dk ] 19

20 GNIST [ personaleforening ] Sort Sol Sort Sol-turen til Sønderjylland d. 6. oktober 2012 i Personaleforeningsregi Vi kørte fra Skive kl. 8 lørdag morgen, i trist regnvejr og var da lidt bekymrede for, om vi nu ville få fænomenet Sort Sol at se Da vi nåede til Sønderjylland blev vejret bedre, mere lyst, og da vi nåede ud til Højer Sluser skinnede solen fra en klar og skyfri himmel. Vi fik formiddagskaffe med rundstykker om bord på bussen, dejligt. De, der havde lyst, kunne tilmed få sig en lille dram. Ved middagstid var vi i grænsebyen Sæd, hvor vi fik mulighed for at handle lidt ind til tyske priser. Vi spiste frokost og kørte mod Tønder. Her blev naturvejleder Hans samlet op, og hvor han dog kunne fortælle.. Han ved vist alt om marsken, natur og især fugle og deres færden. Indimellem blev der pludseligt stille i Hans talestrøm, så havde han fået øje på noget en slags fugl og så fik han indimellem en association og sprang til nogen andet spændende vedrørende fugle. Vi tog først ud til Højer sluser, hvor Hans fortalte om virkningen af sluserne og inddæmning af marsken. Hans fortale, at man ikke vil inddæmme mere af Vadehavet. Han fortalte, hvor meget af Sønderjylland der drænes via sluserne. Dernæst kørte vi ud til grænsen mellem Tyskland og Danmark, marken på venstre side er tysk og marken til højre er dansk. Der blev set mange forskellige fugle. Der blev serveret kaffe og muffins efter en gåtur på ca. 1,5 2,2 km Vi kørte til Aventoft for at se Sort Sol og der var vi i god tid for at få en god plads. Hold da fast der var mange mennesker på den vold ved Calle Kl. ca så vi stærene i store sværme, flyve sammen i større flokke, for derefter at splitte op i mindre flokke og til sidst dykke ned for natten i sivene. Så troede man lige, at det var dét kl , men pludselig fløj de op igen, nok forstyrret af en rovfugl, for lidt senere at dykke ned igen. Fra vores ståsted kunne vi se kirketårnet i Tønder. Alt i alt en fantastisk oplevelse. Vi kørte til Tønder Slotskro, hvor der blev serveret en fin middag. Meget hyggeligt sted. Gaden kroen ligger på er rigtig hyggelig både belysning og selve brostensgaden. Ved 21-tiden gik turen atter mod Skive. Vi var i Skive godt midnat. En rigtig god tur med rigtig mange gode oplevelser. Stor tak til Personaleforeningen for en rigtig fin udflugt. 20 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

GNIST. Vi samler på gyldne øjeblikke. Ingen garanti for nattesøvn. Ingen borgere bliver kastebolde

GNIST. Vi samler på gyldne øjeblikke. Ingen garanti for nattesøvn. Ingen borgere bliver kastebolde GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 3 september 2011 Vi samler på gyldne øjeblikke Ingen garanti for nattesøvn medarbejder.skivekommune.dk Ingen borgere bliver kastebolde 2 Gnist Leder Indhold 3:

Læs mere

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 september 2009 Danmarks største solcelleanlæg Økonomien er under pres Tidlig indsats gør en forskel medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Tal

Læs mere

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi Indblik April 2008 #02 Årgang 3 April 2008 tema Nu skal vi KRAM-me! Leder Nr. 2, april 2008 Vi skal have det godt Det sunde liv er i fokus, når vi i den kommende måned har KRAM på dagsordenen. Vores vaner

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86 4 De årstider januar 2015 nr. 86 Ferieophold på Bøtø Side 7 Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre Side 12 De 4 Årstider udgives af Pensionistsamrådet & Ballerup Kommune. Redaktionen: Birte Passer,

Læs mere

Bo Schou Jensen side 4. Arbejdsglæde side 20. Ortopædisk Genoptrænings- Center side 28. Tema personalegoder. Portræt

Bo Schou Jensen side 4. Arbejdsglæde side 20. Ortopædisk Genoptrænings- Center side 28. Tema personalegoder. Portræt M a g i s t r a t s a f d e l i n g e n f o r s u n d h e d o g o m s o r g Å r h u s k o m m u n e m a g a s i n 0 2 - a p r i l. 2 0 1 0 Portræt Bo Schou Jensen side 4 Arbejdsglæde side 20 Ortopædisk

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Miljødag på Praktisk Service Stege. På vej mod ny arbejdsgiver. Mit yndlingssted. På to hjul i stedet for fire. Noget at stå op til. Side 2 3.

Miljødag på Praktisk Service Stege. På vej mod ny arbejdsgiver. Mit yndlingssted. På to hjul i stedet for fire. Noget at stå op til. Side 2 3. 18. udgave, september 2011 På vej mod ny arbejdsgiver Side 2 3 Mit yndlingssted Side 5 Side 6 7 Interne KLARkonsulenter Miljødag på Praktisk Service Stege Medarbejderdreven innovation På to hjul i stedet

Læs mere

tema Ledelsesværdier

tema Ledelsesværdier Indblik Juni 2007 tema Ledelsesværdier #04 Årgang 2 Juni 2007 Leder Nr. 4, juni 2007 Ledelse baseret på gode værdier Det skal være sjovt at gå på arbejde! Ambitionerne fejler ikke noget i vores nye ledelsesværdier,

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

God jul. Nye projektledere. En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde. Side 2 3. Side 5. Side 6 7. Side 9 Medarbejderinnovation

God jul. Nye projektledere. En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde. Side 2 3. Side 5. Side 6 7. Side 9 Medarbejderinnovation 15. udgave, december 2010 Nye projektledere Side 2 3 Side 5 En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde Side 6 7 God jul Side 9 Medarbejderinnovation Mange af Vordingborg Kommunes institutioner inviterer

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

Folkehjælp. Håb om en bedre dag i morgen. Udgives af Dansk Folkehjælp. December 2012 nr. 102

Folkehjælp. Håb om en bedre dag i morgen. Udgives af Dansk Folkehjælp. December 2012 nr. 102 Folkehjælp December 2012 nr. 102 Udgives af Håb om en bedre dag i morgen leder Indhold s formand Ib Jensen træder af efter mere end 20 år på posten 4-7 God jul og godt nytår 8-9 Skiftedag for afgående

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 150 oktober 2013 29. årgang tema DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Er din reumatolog god til at kommunikere? SIDE 6 Ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn

Læs mere

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014 Profilavis MAJ 2014 Boldklubben Fremad - Valby Side 7 Klubikonet Ole B. med Fremad Valbys flag foran klubhuset Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr Side 8 Pigefodbolden er kommet for

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager F E B R U A R 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager N U M M E R 1 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere