Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog"

Transkript

1 Skanderborg Gruppe Lederdrejebog

2 Indhold Forord... 3 Det Danske Spejderkorps... 4 Skanderborg gruppe... 6 Historie... 7 Spejdermetoden... 8 Spejdermetodens 8 elementer... 8 Oplevelser... 8 Learning by dooing... 8 Patruljeliv... 9 Friluftsliv... 9 Værdier... 9 Medbestemmelse og ansvarlighed Aktiviteter og færdigheder Samfundsliv Gruppens røde tråd Mikrogrenen Arbejdet bygger på Færdigheder Lejrliv Udrustning Færdighedsmærker Forløbsmærker Kilometermærker Minigrenen Arbejdet bygger på Færdigheder Lejrliv Udrustning Færdighedsmærker Forløbsmærker Kilometermærker Juniorgrenen Arbejdet bygger på Færdigheder Lejrliv Udrustning Færdighedsmærker Forløbsmærker Kilometermærker Spejdergrenen (Troppen) Arbejdet bygger på Færdigheder Lejrliv Udrustning Færdighedsmærker Forløbsmærker Kilometermærker Senior-grenen (Klanen) Arbejdet bygger på Færdigheder Lejrliv Udrustning Færdighedsmærker Forløbsmærker Kilometermærker Årets gang i Skanderborg gruppe Grupperådsmødet Arrangementet Hvad er grupperådet Tænkedag Sct. Georgsdag Historien om Sct. Georg Invitation til Sct. Georgsdag Sommerafslutning Oprykningstur Vandretur Invitation til vandretur Lederturen Ny leder i gruppen Den nye leder Forventninger til den nye leder Ledersamtalen Hvor / hvordan Hvor ofte Samtalen Din egen udvikling Ind og udmeldelse Indmeldelse Udmeldelse Flag og fanereglement Bilag Ledermaterialer Hvad har vi, hvad findes der Færdighedsmærker Forløbsmærker Pakkeliste Uniformen Hvor skal mærkerne sidde»den røde tråd«- Skemaform Kilometermærker Sikkerhedsregler Andre mærker Bestyrelse, udvalg, ledere (Lister) Side 2

3 Forord Dette hæfte er tænkt som en indgang til Skanderborg Gruppe, der skal hjælpe lederne med at holde fokus på det gode spejderarbejde samt afstemme forventningerne grenene imellem (»den røde tråd«). Kom hjemmefra - tag på kursus kom ud og mød andre ledere. Det gør slet ikke ondt. Du risikerer kun at komme til at udvikle dig! Denne bog er derfor ment som et dynamisk stykke papir, der skal vendes hvert år i lederkredsen samt når som helst det er nødvendigt at justere. Udarbejdet af Lederne, Skanderborg gruppe Side 3

4 Det Danske Spejderkorps DDS er en del af den verdensomspændende spejderbevægelse med medlemmer i over 130 lande. DDS arbejde er baseret på den internationale spejderbevægelses grundlæggende principper og ide om at udvikle børn og unge både fysisk, intellektuelt, socialt, åndeligt, følelsesmæssigt og kreativt. Alt dette fremgår af DDS formål der lyder:»det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.«dds har en spejderlov, et spejdeløft og et motto. Spejderloven er enkle leveregler, som spejdere og ledere skal forholde sig til, den lyder: Den der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for: at finde sin egen tro og have respekt for andres, at værne om naturen, at være en god kammerat, at være hensynsfuld og hjælpe andre, at være til at stole på, at høre andres meninger og danne sine egne, og at tage medansvar i familie og samfund. Spejderløftet:»Jeg lover at holde spejderloven«, ved at aflægge spejderløftet forpligter vi os til at gøre vores bedste efter spejderloven. Motto:»Vær beredt.«som leder i DDS er det dit job at skabe rammerne for spejderarbejdet, således at du støtter og vejleder børnene og de unge i deres udvikling. Ved at vise dem tillid og stille dem over for udfordringer af stigende sværhedsgrad, giver du dem mulighed for at prøve sig selv af og blive bedre til at fungere sammen med andre mennesker. I»arbejdsgrundlaget«, der er en del af DDS grundlov, står beskrevet, at vi skal søge at skabe et spændende og udviklende miljø for spejderne, samt give mulighed for at fremme samarbejdsevnen og arbejdsglæden gennem gruppevirksomhed (patruljer). Endvidere skal spejderne få kendskab til naturen, så de får lyst til at værne om den. På denne måde skal du tilstræbe, både gennem teoretisk og praktisk arbejde, at opøve viden, færdigheder og holdninger hos spejderne, så de bliver i stand til at påtage sig et ansvar. Side 4

5 Side 5

6 Skanderborg gruppe Gruppen har hovedsæde i Spejdergården på Regnbuevænget 2, 8660 Skanderborg. Gruppen er en blandet drenge- og pigegruppe, der efter korpsets vejledende aldersfordeling bestræber sig på at kunne opnå medlemmer i alle grengrupper. I øjeblikket er vi fordelt således: Mikro 6-7 år (0 1 klasse) Mini 7-10 år (2-3 klasse) Junior år (4-5 klasse) Spejder (trop) år (6-9 klasse) Senior (klan) Vision: At være byens bedste spejdergruppe Hjemmeside: Gruppen er som hovedregel åben for alle. Lederne sætter i fællesskab grænserne for, hvad man kan kapere i de enkelte grene i forhold til leder ressourcer. Der er ikke sat tal på antallet af ledere i forhold til antallet af børn idet det dog tilstræbes at der er 1 leder/hjælper pr. 8 børn i mini og mikro grenen. Gruppens»røde tråd«skal gøre at det konstant skal føles spændende at være spejder. At man oplever at der er nye udfordringer, hver gang man rykker op (oplevelserne kommer løbende). Her er det vigtigt, at også spejderne ved at der kommer nye udfordringer og tilbud senere i spejderlivet. Det er gruppens holdning, at patruljearbejdet sættes i fokus, med en stigende grad af selvstændighed. Patruljesystemet er grundstenen i spejderarbejdet under DDS, og under hele spejdertiden skal systemet styrkes og udbygges. Gruppen arbejder på i videst muligt omfang at skabe kontakt ud af huset til bl.a. divisionen, lejre og andre grupper. Det er vigtigt for spejderen at forstå, at det ikke kun er»hos os på Spejdergården«der sker noget, men at spejderiet er en del af et stort fællesskab. Gruppeledelsen består af en gruppeleder med assistenter, der tegner gruppens profil udadtil ved fællesarrangementer, sørger for at varetage den daglige ledelse af gruppen, via ledermøder og ledersamtaler samt sørger for kontakten udad til, bl.a. til division og korps. Grenledelsen består af den daglige ledelse i grenene, hvor en ansvarlig grenleder i samarbejde med assistenterne selvstændigt varetager arbejdet i den enkelte gren under hensyntagen til gruppens formål. Ledelsen i grenene bygger på en synlig ledelse med højest mulig grad af forældrekontakt, således at forældrene føler sig hjemme i hytten. Gruppen opfordrer alle ledere til, i videst muligt omfang, at deltage på kurser, da det er med til at krydre spejderlivet for den enkelte, samt give fornyet inspiration og energi til det videre spejderarbejde i gruppen. Side 6

7 Historie 1907 Baden-Powell stifter spejderbevægelsen i England 1909 Hartvig Møller opretter den første spejderpatrulje i Danmark 1910 Det Danske Spejderkorps (DDS) grundlægges 1910 Den første pigespejderpatrulje i Danmark Skanderborg Trop for drengespejdere oprettes Skanderborg Trop for pigespejdere oprettes 1968 Spejdergården indvies 1973 DDS og DDP sammenlægges 1976 Pige og drengetroppene i Skanderborg sammenlægges og deles i to grupper. Illerup Å gruppe og Skanderup gruppe 1999 Illerup Å gruppe og Skannerup gruppe bliver lagt sammen og får navnet Skanderborg gruppe /1 Skanderborg gruppe har 70 års jubilæum /1 Skanderborg gruppe har 75 års jubilæum /1 Skanderborg gruppe har 100 års jubilæum Side 7

8 Spejdermetoden Spejdermetoden er DDS samlede»pædagogik«som vi arbejder ud fra i DDS og Skanderborg, den beskriver de aktiviteter spejderne arbejder med, arbejdsformen og ledelsen af arbejdet. Vi tilstræber at tilrettelægge spejderarbejdet ud fra disse 8 elementer, således at vi med tiden kommer rundt om dem alle. Spejdermetodens 8 elementer Oplevelser Learning by doing Patruljeliv Friluftsliv Værdier Medbestemmelse og ansvarlighed Aktiviteter og færdigheder Samfundsliv Oplevelser Programmet udformes således: at det foregår i et spændende og udviklende miljø at aktiviteterne er afvekslende og byder på oplevelser at evnen til at betages og undres stimuleres at det skaber begejstring, er sjovt og appellerer til fantasien at glæden ved at gennemføre og afslutte et projekt er større end udsigten til belønning at spejderne ser og vurderer resultatet af deres arbejde Learning by doing Programmet udformes således: at spejderen lærer gennem handling og efterfølgende refleksion at rammerne for arbejdet er kendetegnet ved råderum og frihed inden for klare værdier og holdninger at spejderne involverer sig aktivt i at skabe programmet og aktiviteterne at spejderne gennem deres handlinger samler erfaringer, som kan danne grundlag for videre udvikling og anvendelse at lederen vælger sin metode og ledelsesstil i overensstemmelse med spejderens modenhed over for opgaven Side 8

9 Patruljeliv Programmet udformes således: at der lægges op til længerevarende arbejdsfællesskaber i patruljer, sjak, gruppeledelser etc. at der lægges op til samarbejde mellem patruljer, samarbejde i andre gruppesammenhænge og samarbejde i større enheder at der skabes en vekselvirkning mellem samarbejdet i patruljen og den enkeltes egen udfoldelse og fordybelse at spejderne lærer at samarbejde at spejderne føler tryghed i og oplever sig selv som en nødvendig del af patruljen at spejderne lærer at respektere og gøre brug af patruljemedlemmernes forskelligheder, herunder også at den enkelte kan have skiftende roller og funktion i forskellige situationer at spejderne lærer at blive ledet af, at deltage i ledelse af og at lede jævnaldrende spejderkammerater Friluftsliv Programmet udformes således: at spejderen bliver begejstret for at færdes i naturen at en væsentlig del af spejderlivet foregår i naturen på naturens egne vilkår Friluftsliv at spejderen oplever naturens mangfoldigheder at spejderen får lejlighed til at opleve både den bynære, den dyrkede Sjov og og den vilde natur at spejderen får kendskab til naturens kræfter og muligheder, men også dens følsomhed at spejderen engageres aktivt i at værne om naturværdier, såvel i Danmark som ude i verden Værdier Programmet udformes således: Kammeratskab Tage Ansvar Udfordring at spejderbevægelsens værdier formidles via det daglige spejderarbejde at lederen fremstår som et godt eksempel at spejderlov, spejderløfte og motto synliggøres at det fremmer den åndelige udvikling at det indbyder til refleksion og holdningsdannelse ved f.eks.: o traditioner og ceremonier o fortællinger og fantasirammer o oplevelse af det danske kulturlandskab og indlevelse i historie o mulighed for deltagelse i gudstjenester, samtaler og debatter mellem spejdere og ledere, mellem spejdere indbyrdes og mellem ledere indbyrdes om spejderidéen og om etiske, moralske og religiøse spørgsmål Side 9

10 Medbestemmelse og ansvarlighed Programmet udformes således: at spejderne i takt med stigende modenhed motiveres til at søge større og større indflydelse på og dermed påtage sig større og større ansvar for programlægning, herunder valg af projekter og aktiviteter samt gennemførelsen og vurderingen af programmet at spejderne har reelle valgmuligheder i overensstemmelse med deres interesser og evner, at der er plads til individuelle aktiviteter for de spejdere, der ønsker det at spejderne oplever og forstår konsekvenserne af medbestemmelse samt egne valg og handlinger at spejderen motiveres til at påtage sig et større og større ansvar Aktiviteter og færdigheder Programmet udformes således: at det bygger på spejdernes interesser at det er alsidigt, med mange forskellige emner og med lette og svære aktiviteter inden for hvert emne at spejderen lærer praktiske færdigheder, som kan gøre gavn, skabe glæde og spænding eller danne identitet også uden for spejderbevægelsen at spejderen lærer livsfærdigheder i form af bl.a. gå-på-mod samt evne til samarbejde, problemløsning og selvmotivering at spejderens holdninger og evner bliver udfordret at aktiviteterne opleves som en del af en helhed, hvorved spejderne ser meningen med og sammenhængen i spejderarbejdet at lederne engagerer sig i aktiviteterne og er aktive sammen med spejderne Samfundsliv Programmet udformes således: at der er en gensidig påvirkning og sammenhæng mellem spejderarbejdet og det øvrige samfund at der gennem en forståelse af samfundsforhold gives grundlag for stillingtagen hertil at der arbejdes med good-turn og hjælpsomhed i det daglige spejderarbejde, og at der - for de større spejdere - gennemføres tjeneste-projekter at spejderne er aktive i lokalsamfundet at der gennem samvær og kontakt med spejdere fra andre lande skabes grundlag for forståelse af forskellige kulturer og en global bevidsthed Side 10

11 Gruppens»røde tråd«arbejdet i Skanderborg Gruppe skal koordineres de forskellige afdelinger imellem, så spejderne oplever en udvikling, der hele tiden passer til deres evner og færdigheder. Til hjælp for dette har vi i Skanderborg lavet»den røde tråd«. Brugen af DDS arbejdsstof vil langt hen ad vejen sikre en rød tråd i vores arbejde, da stoffet, metoder og emner er valgt ud fra de enkelte aldersgrupper, men det er også vigtigt at lederne i gruppen har en god fornemmelse af hvad de andre afdelinger laver og forventer når spejderne rykker op.»den røde tråd«og samarbejdet mellem grenene skal på en enkel måde sikre at vi bygger videre på den viden, de færdigheder og de holdninger spejderen har igennem hele hans/hendes spejdertid (fra gren til gren). Hvad forventer vi i de enkelte grene? Hvad laver vi? O.s.v. Side 11

12 Mikro-grenen Aldersgruppe 6-8 år (0 1 klasse) Navn: Arbejdet bygger på Gruppen, begyndende patruljearbejde, hvor børnene lærer tilhørsforholdet til en patrulje. Lederorienteret arbejde. Færdigheder Mikroer må ikke anvende hverken kniv, sav eller økse. Alle skal kende til reglerne for færdsel på is Førstehjælp: Vabler plastre og kunne ringe Knob: Sløjfe og råbåndsknob Pionering: Hjælpe lidt til Signalering: Begynder med tegn og bogstaver. Skal have meget lederhjælp Orientering: Lærer verdenshjørner og højre/venstre. Kan følge mærket rute. Deltage i løb med lederstøtte Ture og løb: Har altid leder med på løb/ture kender eget navn, adr. og telefonnummer kan baderegler Vandring: Arbejdsstoffet følges med vandremærker gradueret til de enkelte grene Flaghejsning: Alle skal kunne deltage og kunne synge»der er ingen ting der maner«lejrliv Som for alle andre i gruppen skal deres personlige grej mærkes med navn og gruppe (forældrene har dette ansvar), husk info til forældrene om at de ikke må medbringe upraktisk og dyrt tøj. Mikroer sover, som oftest, i hytte, men kan sagtens overnatte i telt, alt efter lederresurser. De er altid på lejr med ledere, som er ansvarlige for planlægning og økonomi. Båltænding og madlavning er på lederbasis. Trangia eller sprit må ikke bruges af børnene. Pakkeliste skal altid udleveres så forældrene kan pakke rigtigt til turen. Forældrene skal opfordres til at børnene altid skal være med til at pakke deres lejrudrustning. Mikroer kan tage på hike, hvis det er lette ture uden overnatning og de forventes at kunne gå 5 km uden oppakning. Normalt må mikroer ikke medbringe mobiltelefon. På større lejre etablerer lederne en BANK, hvor børnene kan indsætte et på forhånd aftalt beløb. Side 12

13 Fra lederside gøres det opmærksom på om der må komme slik med på lejren og under hvilke vilkår, sæt gerne en beløbsgrænse, så ingen føler sig underlegen. Udrustning Fælles udrustning: er på grenbasis, lederne pakker. Personligt udstyr: Vi forventer at de som minimum har sovepose og service. Færdighedsmærker Klar dig selv Forløbsmærker Klar dig selv (basis) Udeliv (basis) Kilometermærker 5 og 10 km Side 13

14 Mini-grenen Aldersgruppe: 9-10 år (2-3 klasse) Navn: Arbejdet bygger på Lære. Arbejder i faste patruljer med ledervalgt PL/PA. Let patruljearbejde Færdigheder Minier må selvstændigt anvende kniv, samt sav under opsyn. Db. halvstik, tømmerstik Let lejrindretning (skraldestativ, fedtfælde o. lign.) Arbejder med let førstehjælp med små snitsår, brandsår, vabler o. lign. Alle skal kende reglerne for færden på is Har prøvet morse og meget simple koder Kender verdenshjørnerne / leger med kompas og begynder let kortlæsning. Kan gå på afmærkede løb/ruter evt. med lederstøtte. Kan gå på lette markerede løb uden leder. Kan undtagelsesvis cykle på ture med ledere. Alle skal kunne deltage i flaghejsning (sang: Der er ingen ting der maner). Lejrliv Som for alle andre i gruppen skal deres personlige grej mærkes med navn og gruppe (forældrene har dette ansvar), husk info til forældrene om at de ikke må medbringe upraktisk og dyrt tøj. Minier sover ofte i telt, som de begynder at træne i at slå op patruljevis. De er altid på lejr med ledere, som er ansvarlige for planlægning og økonomi, men hvor børnene inddrages. Begyndende træning i båltænding og madlavning, under ledertilsyn. Bruger hverken trangia eller sprit Pakkeliste skal altid udleveres så forældrene kan pakke rigtigt til turen. Forældrene skal opfordres til at børnene altid skal være med til at pakke deres lejrudrustning. Ture(hike) med overnatning km evt. med kærre. Normalt må minier ikke bruge mobiltelefon. BANK, med mindre det er en lille weekendtur. På større lejre skal der sættes en beløbsgrænse Fra lederside gøres det opmærksom på om der må komme slik med på lejre og under hvilke vilkår. Sæt gerne en beløbsgrænse, så ingen føler sig underlegen. Side 14

15 Udrustning Fælles udrustning: er på grenbasis, lederne pakker. Personligt udstyr: vi forventer at de som minimum har en god sovepose og service. De opfordres til at have lille rygsæk og kniv. Færdighedsmærker Kniv Bål Telt Pioner Klar dig selv Forløbsmærker Orientering (basis) Udeliv (Basis udvidet) Kilometermærker 10 og 20 km Side 15

16 Junior-grenen Aldersgruppe: år (4-5 klasse) Navn: Arbejdet bygger på Træne. Egentligt patruljearbejde med udnyttelse af PL/PA-funktionen. Delvis selvstændig patrulje, under tilsyn Færdigheder Juniorer må anvende kniv, sav og økse Flagknob, Dick turpin, vinkel- og krydsbesnørring Let lejrpionering. A-bukke og lette kombinationer Hjerte-lunge-redning med stabilt sideleje. Mindre læsioner og kulde- / varmekendskab Alle skal kende reglerne for færden på is Arbejder med koder og lærer morsenøglen Lærer kompaskurser, deltager i løb efter kort og evt. lette O-løb uden ledere. Kan deltage på ture og løb uden ledere, men under opsyn. Kan cykle på ture Alle skal kunne flagknob og udføre selve flaghejsningen. Lejrliv Som for alle andre i gruppen skal deres personlige grej mærkes med navn og gruppe (forældrene har dette ansvar), husk info til forældrene om at de ikke må medbringe upraktisk og dyrt tøj. Sover i Patruljetelt - Bør under let vejledning kunne slå teltet op. - Overnatning i bivuak - Hjælper til med planlægning og lejerindretning Kan selv tage på lejr under lederovervågning Begyndende planlægning - Økonomi i enkeltstående tilfælde, under ledervejledning Bør selv kunne lave bål og let madlavning under ledertilsyn Kan under vejledning og ledertilsyn bruge trangia (sprit håndteres kun af leder) Pakkevejledning jf. ovenstående. Forældre opfordres til at børnene altid skal være med til at pakke lejrudrustning. Ture med oppakning og overnatning, km Side 16

17 Mobiltelefon gradueres efter lejrtype. - Lederne bestemmer, hvis mobil medtages mistes fællesskabet. - Forældre gøres bekendt med at der intet ansvar er fra lederside. BANK, med mindre det er en lille weekendtur. På større lejre skal der sættes en beløbsgrænse Fra lederside gøres det opmærksom på om der må komme slik med på lejre og under hvilke vilkår. Sæt gerne en beløbsgrænse, så ingen føler sig underlegen. Udrustning Fælles udrustning: Hver patrulje har selvstændig lejrudrustning Personligt udstyr: Rygsæk og»normal«lejrudrustning med vandrestøvler / gode gå sko. Færdighedsmærker Der følges op på kniv Sav Økse Bål Telt Pioner Førstehjælp Forløbsmærker Pioner (udvidet) Udeliv (udvidet) Orientering (udvidet) Kilometermærker 20 og 30 km Side 17

18 Spejder-grenen (Troppen) Aldersgruppe: år (6-9 klasse) Navn: Patruljer: Bjørne Los - Ulve Arbejdet bygger på Mestre. Selvstændigt patruljearbejde, hvor patruljen danner grundlaget for spejderarbejdet. Bør selv kunne planlægge, tilrettelægge og gennemføre patruljearbejde med eks. ledergodkendelse Færdigheder Spejderne følger op på kniv, økse og sav og der tillægges vedligeholdelse samt flækøkse forskellige knob og besnørringer Middel-svært pionerarbejde Førstehjælpsmærket på PL/PA niveau. Ellers hjerte-lunge-redning Alle skal kende reglerne for færden på is Kan anvende morsenøgle (lys og lyd) samt større koder. Træner kort og kompas og deltager i selvstændige løb. Kan deltage i selvstændige ture med ledergodkendelse og evt. opsyn Alle skal kunne flagknob og udføre selve flaghejsningen. Lejrliv Som for alle andre i gruppen skal deres personlige grej mærkes med navn og gruppe (forældrene har dette ansvar), husk info til forældrene om at de ikke må medbringe upraktisk og dyrt tøj. Sover ofte i telt/bivuak og kan selv slå det op. - Bør selv kunne planlægge lejerindretning under ledervejledning Kan selv tage på lejr med ledergodkendelse og evt. tilsyn Bør selv kunne planlægge delvist med ledergodkendelse. Kan overskue begrænset økonomi. Bør kunne administrere et bål samt madlavning Skal lære at bruge trangia og håndtere sprit til trangia under ledertilsyn Pakkeliste bør være et fast indslag i vores blad så alle forældre ved hvor de kan finde den. Ved specielle arrangementer bør forældreinformation sendes med børnene hjem. - Bør kunne pakke selv. Forældre opfordres til at tjekke/hjælpe. Ture med oppakning og overnatning 30 km og derover Side 18

19 Mobiltelefon gradueres efter lejrtype. Lederne bestemmer, hvis mobil medtages mistes fællesskabet. Forældre gøres bekendt BANK og selvjustits På større lejre sættes en beløbsgrænse. Fra lederside gøres det opmærksom på om der må komme slik med på lejre og under hvilke vilkår. Sæt gerne en beløbsgrænse, så ingen føler sig underlegen. Udrustning Fælles udrustning: Hver patrulje har selvstændig lejrudrustning Personligt udstyr: God rygsæk, god sovepose og liggeunderlag, service samt vandrestøvler. PL/PA bør have kompas. Færdighedsmærker Der følges op på knivbevis og savbevis, der tillægges vedligeholdelse Økse Bål Telt Pioner Førstehjælp Forløbsmærker Pioner (ekspert) Udeliv (ekspert) Kilometermærker 30, 50 og 75 km samt 1000 km Side 19

20 Senior-grenen (Klanen) Aldersgruppe: år (efter 9 klasse) Navn: Arbejdet bygger på Genopfriskning. Fælles ledelse med baggrund i patruljearbejdet (sjak). Fælles ledelse og udførelse af patruljearbejde/planlægning med reference til styrelse/ledelsen. Færdigheder Lejrliv Udrustning Fælles udrustning: Personligt udstyr: Færdighedsmærker Førstehjælp (mellem niveau) Forløbsmærker Pioner (ekspert) Udeliv (ekspert) Kilometermærker 100 km og 2000 km Side 20

21 Årets gang i Skanderborg gruppe Traditioner og ceremonier er med til at skabe kontinuitet og er med til at give os en fælles identitet. Hvad laver vi så i et typisk år? Herunder er kort beskrevet hvad vi laver igennem året i Skanderborg gruppe, både fælles og i de enkelte grene. Skal vendes en gang hvert år. Ledermøder hver 1. torsdag i måneden undtagen i juli. Bestyrelsesmøder 2. torsdag i marts, juni, september, december. AUG SEP OKT NOV Oprykningstur Spejderhjælp Korpsrådsmøde DEC JAN FEB MAR Nytårskur: Sty+L Grupperådsmøde: STY+F Tænkedag d. 22. Gruppetur: GR APR MAJ JUN JUL Sct. Georgsdag: GR Vandretur: GR Sommerafslutning Sommerlejre Divisionsturnering Valdemarsdag MK=mikro, M=mini, J=junior, T=trop, S=senior, L=ledere, STY=styrelse, F=forældre, GR=gruppen Hver gren skal tilstræbe at have mindst en weekend/overnatning pr halvår. Side 21

22 Grupperådsmødet Arrangementet Program: Velkomst (af formanden) Sang Grupperådsmøde / aktivitet for børnene o Årsberetning, kan laves som et billede/film show Sang Spisning Opvisning/andet Sang Farvel Hvad er grupperådet? Forældrene ( 15.2) Forældrerepræsentanterne vælges fortrinsvis blandt forældre til medlemmer under 15 år. Formand og kasserer vælges blandt forældrerepræsentanterne. Enkelte andre interesserede kan også vælges. Gruppens ledere kan ikke vælges under dette punkt selvom de også er forældre Unge ( 15.3) Unge vælges blandt medlemmer og ledere, der er fyldt 15 år men ikke 24 år på valgtidspunktet. (I modsætning til tidligere må unge i bestyrelsen altså være ledere eller assistenter). Er en gruppe så uheldig, at man ikke har kandidater i denne kategori fordeles pladserne ligeligt mellem forældre og ledere Ledere ( 15.4) Lederne i bestyrelsen vælges blandt ledergruppens medlemmer. Dog er gruppelederen sikret en plads. Har gruppen mere end 1 gruppeleder har kun den ene en sikret plads. Alle øvrige ledere i bestyrelsen skal vælges af grupperådet. Gruppen er en del af Det Danske Spejderkorps, men er samtidig en selvstændig»juridisk enhed«. Grupperådet består af forældre til medlemmer under 18 år, medlemmer, der er fyldt 15 år og øvrige medlemmer af bestyrelsen. De formelle krav til grupperådsmødet fremgår af lovenes Gruppen skal følge korpsets love, men ellers er grupperådet gruppens øverste myndighed. Der skal afholdes grupperådsmøde hvert år inden den 1. marts, og dette møde er gruppens»generalforsamling«. Grupperådet skal foretage de væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, og skal derfor have forelagt planer for indeværende år, f. eks beslutningsgrundlag om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. og naturligvis gruppens regnskab og budget. På rådsmødet vælges gruppens bestyrelse. Denne består af 3 forældre (bestyrelsesformand og kassereren samt evt. øvrige forældre), 3 unge samt 3 ledere. 1 plads er forbeholdt en gruppeleder. Der skal være en ligelig fordeling af pladserne mellem forældre, unge og ledere. Grupperådet vælger også gruppens fem Side 22

23 repræsentanter til divisionsrådet og to repræsentanter til korpsrådet. Herudover vælges en revisor og en revisorsuppleant. Kun medlemmer af grupperådet er stemmeberettigede, men alle interesserede har adgang til mødet. Grupperådet skal endvidere godkende gruppens regnskab og budget samt have forelagt gruppens planer for det kommende år og godkende disse. Regnskabet skal være underskrevet af alle bestyrelsens medlemmer og af revisoren og skal (sammen med tilhørende status og budget) være udsendt sammen med mødeindkaldelsen. Indkaldelsen til grupperådsmødet skal udsendes senest 3 uger før mødet. Indkaldelsen skal være skriftlig og indeholde dagordenen, men ellers er der ingen lovkrav til formen. For at sikre at alle grupperådets medlemmer får indkaldelsen, vil det være en god ide at udsende den pr. post. Det er en god ide at gøre mødet til et festligt aften- eller weekendarrangement, hvor spejderne og deres søskende måske også er med - det kan motivere andre til at være med. Husk blot at arrangere aktiviteter for børnene, mens det egentlige grupperådsmøde foregår. Husk også, at alle grupperådets medlemmer skal have mulighed for at deltage - derfor er det nok bedst ikke at fjerne sig for langt fra hjembyen. Der skal udarbejdes et kort referat fra mødet. Referatet skal underskrives af formanden og af dirigenten. Senest to måneder efter skal referatet sendes til alle grupperådets medlemmer, for eksempel gennem gruppens blad. Referatet kan også være nødvendigt, når I skal dokumentere valg af formand og kasserer over for pengeinstitutter og offentlige myndigheder. Referat og et eksemplar af det godkendte regnskab sendes til divisionscheferne til orientering senest 14 dage efter mødet. Programskitse: Dagsorden for det ordinære grupperådsmøde ( 14) skal mindst omfatte: A. Valg af dirigent og referent B. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. (evt. som billede/film show på storskærm) C. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder 1. forelæggelse af planer for indeværende år 2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. og 3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent 4. behandling af indkomne forslag F. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer (under hensyntagen til 17.2.) G. Valg til bestyrelsen af 1. bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre 2. unge samt 3. ledere, herunder mindst en gruppeleder 4. Evt. søkyndigt medlem 5. Valg af suppleanter H. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet I. Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet Side 23

24 J. Valg af revisor og en revisorsuppleant K. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, (jf. 54.) L. Eventuelt D. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse. Side 24

25 Tænkedag Afholdes grenvis så tæt på den 22. februar som muligt. DDS udsender temamateriale hvert år. Tænkedag markeres hvert år af spejdere på hele jorden. Det er altid den 22. februar - den dato hvor både Lord og Lady Baden-Powell havde fødselsdag. På Tænkedag sætter man ofte fokus på netop det, at man er spejder. Ideen med Tænkedag begyndte med, at spejdere over hele verden sendte fødselsdagshilsner til parret på deres fødselsdag. Lady Baden-Powell foreslog så i stedet, at man frem for at sende postkort til dem, skulle man bruge dagen på at tænke på alle andre der er spejdere og samle penge ind til spejderarbejde rundt i verden. Lord og Lady Baden-Powell (1929) Fælleskab Du er spejder i din patrulje og i en gruppe - men også i et fællesskab, der går hele jorden rundt. Der er flere millioner spejdere - fordelt på stort set alle lande. Alle spejdere arbejder ud fra de samme principper i spejderloven. Det betyder, at uanset om vi er spejdere her i Danmark eller i fjerne lande - og uanset hvilken gud vi måske tror på - så har vi et fælles formål om at udvikle børn og unge til selvstændige individer, der efter bedste evne skal tage medansvar både i familie og samfund - og lokalt og globalt. I DDS afholdes vi hvert år Tænkedag på selve dagen - det vil sige den 22. februar - hvor vi sætter fokus på spejder ideen og spejdere i andre lande. Derudover giver vi typisk 2 kr. pr. år hvor man har været spejder. Vi samler pengene ind i en særlig fond, der støtter spejderarbejdet rundt om i verden. Det er en alle tiders chance for med handling at vise, at man tænker på sine spejdervenner i hele verden. Side 25

26 Sct. Georgsdag Alle i gruppen møder d.23. april til Sct. Georgsdag. Det er på denne dag at vi uddeler årsstjerner og mødeknapper. Historien om Sct. Georg Georgius, som han hed, blev født i år 303 efter Kristi fødsel i Kappadokien i Lilleasien. Da han var fyldt 17 år blev han soldat i kavaleriet, og der gik snart ry om hans dygtighed, og han blev berømt for sin tapperhed og gode dyder. Han kom vidt omkring. En dag kom han til den lille by Salem i Lykien, helt ude ved Middelhavets kyst. Ved Salem huserede et skrækkeligt uhyre, en grådig drage. Mange mænd havde prøvet at fælde den, men uden held, og man havde derfor sluttet en aftale med dragen. Den skulle vogte landet mod til gengæld at få to får, hver dag. En dag slap fårene op, og dragen forlangte et menneske i stedet. Det måtte man også gå med til, og hver dag måtte efter lodtrækning en af beboerne gå til dragen. Den dag Georgius kom til Salem havde loddet truffet kongens datter. Der var stor fortvivlelse i landet. Kongen kundgjorde at den der ville kæmpe med dragen og dræbe den, skulle få prinsessen og det halve kongerige. Men ingen havde lyst. Da Georgius ankom var prinsessen allerede på vej til dragens tilholdssted, en sump uden for byen. Da han blev klar over hvilken skæbne der ventede den unge prinsesse, besluttede han at kæmpe mod dragen. Efter en voldsom kamp, hvorunder dragen udsendte ild gennem næsebor og mund, og som næsten havde kostet Georgius livet, fældede han dragen; men da kongen tilbød ham den udlovede belønning, afslog han. Gud alene havde æren sagde han. Denne historie er hentet fra Varighed ca. 2 timer. Programskitse: Opstilling med standere og faner Grenvis samt patruljevis Sang: Skt. Georg på vers (102) evt. opvisning af historien samtidig Sct. Georgsbudskabet (oplæsning) Budskabet udsendes af DDS hvert år. Aflæggelse af spejderløftet Start med oplæsning af spejderloven derefter hver gren aflægger spejderløftet på skift. Uddeling af Årsstjerner Grenlederen for den enkelte gren deler ud til egne børn, GL til ledere, stjernerne deles ud grenvis på skift. Sang: Alverden kalder det væmmeligt (79) Forfriskninger Der bør være arrangeret nogle lege imens så specielt de små ikke keder sig. Side 26

27 Så er det blevet tid til at vi samles og holder Sct. Georgsdag, dagen hvor vi aflægger spejderløftet og får års stjerner og mødeknapper. Hvornår: 23. April kl. 18:00 19:30 Hvor: Påklædning: Uniform Program: Opstilling med standere og faner Sang: Skt. Georg på vers (102) Sct. Georgsbudskabet Aflæggelse af spejderløftet Uddeling af Årsstjerner Sang: Alverden kalder det væmmeligt (79) Forfriskninger Side 27

28 Sommerafslutning Side 28

29 Oprykningstur Spejderåret er ved at være slut, der skal siges farvel til nogle og goddag til andre. Det sker på oprykningsturen. Senior, trop og junior mødes ved xxxx fredag d. xx. xxxxxx kl. xx:xx, hvor vi cykler til xxxxxxxx. Mini og Mikro mødes på xxxxxxxxxxxxx lørdag d. xx. xxxxxx kl. xx:xx, og kører til xxxxxxxxxxxxxx. Med sædvanlig velvillig hjælp fra forældre, vil al bagage blive transporteret til xxxxxxxxxxxxx. Sædvanen tro vil vi igen i år invitere forældre og søskende til en hyggelig spejdereftermiddag, samt aftensmad, søndag kl. xx:xx. Som noget helt nyt vil vi gerne invitere forældre og søskende til at overnatte fra lørdag til søndag. Senior og trop sover i telt, juniorer sover i shelteren og mikro/mini sover i patruljehytterne. Forældre medbringer selv telt (hvis i ikke har et finder vi ud af det.) Alle spejdere medbringer: Liggeunderlag, sovepose, skiftetøj, fornuftige sko, regntøj, bålkappe, viskestykke, spisegrej og evt. sovedyr + 1. rengjort og tomt syltetøjsglas Forældre og søskende medbringer: Kaffe/The, kage og spisegrej(også til aftensmaden). Hvis i overnatter så selvfølgelig også en sovepose, liggeunderlag / luftmadras og et telt. Priser for deltagelse: Senior, trop og junior: 150 kr. Mini og mikro: 120 kr. Forældre: 50 kr. (hvis overnatning + 10 kr. til morgenmad) Søskende: 25 kr. (hvis overnatning + 10 kr. til morgenmad) Forældre/lederhygge: 20 kr. (betales på turen) Kontaktperson ved evt. spørgsmål: GL XXXXX XXXXXX Program: Fredag: 18:30 afgang Teltslagning, natløb og hygge. Lørdag: 07:45 vækning 08:00 Flaghejsning 09:00 Morgenmad Spejderaktiviteter Mini/mikro ankommer 12:15 Frokost 14:00 Forældre ankommer Vi drikker kaffe og spiser kage 15:00 Fælles løb, ca. én time 17:00 Fælles aftensmad 19:00 Flag ned og lejrbål 20:00 Fælles oprykning Grenvis oprykning 22:00 Forældre/lederhygge Søndag: 08:00 Vækning 08:30 Flaghejsning 09:00 Morgenmad 10:00 Oprydning 11:30 Frokost 12:00 Mini/mikro afhentes af forældre, resten cykler hjem kl. 12:30. Side 29

30 Vandretur Gruppens vandretur afholdes ca. hvert 2. år. Ruten er 30 km lang. Skal der vandres 50 km gås ruten til xxxxxx, hvor der startes sammen med resten. Vandreturen Side 30

31 Så er det bare på med vandreskoene Lørdag den xx september 20xx har du, og dine forældre/bedsteforældre/søskende, mulighed for at gå 5 km - l0 km -20 km -30 km -50 km Vi mødes ved xxxxxxxx kl. xx.xx For dem der vil gå 50 km er der afgang fra xxxxx kl. xx.xx lørdag morgen. Der er mulighed for at overnatte i xxxxxx fra fredag aften. - aftales med xxxxxx mobilnr.: Du skal medbringe: Madpakke Drikkedunk Ekstra strømper/sokker og T-shirt (evt. regntøj) Tlf. nr. på dine forældre, så du kan blive hentet ved Perlen når du er færdig med at gå. Det er vigtigt at du går i nogle sko som du befinder dig godt i - ikke nye sko - evt. løbesko. Vel mødt til en hyggelig vandredag Hilsen xxxxxx og xxxxxxxxx Tilmelding til vandretur Afleveres senest torsdag den xx. september 20xx. Jeg/vi vil gerne med på vandretur lørdag den xx. Sept.: Navn: Tlf.Nr: Tror jeg/vi vil gå: 5 km 10 km 20 km 30 km (50 km - kontakt xxxxxx) : min mor/far vil gerne" være" servicevogn (kontakt xxxxxxxx) : min mor/far vil gerne bage kage,(kontakt xxxxxxxxxx) Side 31

32 Lederturen Hvad er vigtigt, evaluering af det forgangne år, evt. handlingsplaner. Alle ledere, Styrelse + de unge over 16? Side 32

33 Ny leder i gruppen Den ny leder Ledersamtalen er en introduktion til den nye lederopgave/rolle. Ledersamtalen tages med en anden leder i grenen, eller gruppelederen. Samtalen har til formål at informere den nye leder om det nye job og afklare den nye leders og gruppens forventninger. Til stede ved samtalen er den nye leder, Gruppeleder(e) og bestyrelsesformanden. Evt. kan grenlederen for den gren den nye leder skal fungere i tages med. Huskeliste (Gennemgås med den nye leder) Formål: At huske at orientere om alle de praktiske ting i Skanderborg Gruppe o o o o o o o o o o o o Hytteregler, nøgler m.v. Hjemmesiden Ledermøder Uniform og lejrdeltagelse (gratis?) Transport til/fra møder i division m.v. (gratis?) Ledertræning (gratis) Relevante materialer (denne bog, ) Traditioner i Skanderborg Hvem kan hjælpe dig Trailer Alkoholpolitik i gruppen Rygepolitik i gruppen Hvad forventer vi (her i Skanderborg) Skanderborg værdier (gennemgang af Skanderborg gruppes værdier se side 7) Din lederrolle Formål: At sikre at den nye leder nemmere finder ind til sit nye lederjob, og får klarhed over jobbets indhold, samt finder det meningsfyldt og udfordrende og at han/hun ved at indsatsen påskønnes Afstemning af forventninger Formål: At få afstemt forventningerne mellem gruppen og den nye leder. Forventningerne kan være relateret til (men ikke begrænset til) planlægning, mødedeltagelse, engagement, ansvar og opgaver kort sagt alt. Hvad er vigtigt Formål: At få den nye leder til at reflektere over hvad spejderarbejdet vil sige og gøre ham/hende bevidste om, hvad der er vigtigt for dem i deres daglige spejderarbejde. Ledererklæring og Børneattest Ledererklæring og børneattest skal gennemgås og underskrives. Begge blanketter sendestil Korpskontoret, når de er underskrevet af den nye leder / assistent / gruppehjælper og Bestyrelsesformanden. Side 33

34 36. Rigspolitichefen kan efter begæring til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i ansættelsen eller beskæftigelsen har en direkte kontakt med børn under 15 år, videregive oplysninger fra efterforskningsdelen om afgørelser, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af straffelovens 222, 222, jf. 224 og 225, og 235 samt om overtrædelse af 210 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år. Stk. 2. Videregivelse af oplysninger efter stk.1 kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. 16, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 3. I forbindelse med Rigspolitichefens videregivelse af oplysninger efter stk. 1 skal det tydeligt fremgå, at en uberettiget videregivelse af oplysningerne kan straffes. Stk. 4. Ved fremsættelse af begæring om videregivelse af oplysninger efter stk. 1 skal den af Rigspolitichefen udformede blanket til rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregisteranvendes. Stk. 5. Ved skriftlig henvendelse til Rigspolitichefen kan en person få meddelelse om oplysninger, der er videregivet om den pågældende efter stk. 1. Eventuelt Formål: At give den ny leder lejlighed til at bringe alle emner op, som vedkommende skønner, er vigtige at få debatteret. Forventninger til ny leder Klare udmeldinger (ja/nej ikke måske). Afbud i god tid (afbud til alle i samme gren, aftales i den enkelte gren) Huske tilmelding til arrangementer Side 34

35 Ledersamtalen Den der stiller spørgsmål er måske en tåbe i 5 minutter, mens den der aldrig gør det forbliver en tåbe for livet. For at få en udbytterig samtale, er det vigtigt at begge parter er velforberedte. Specielt skal indkalder gøre sig klart hvad han/hun ønsker at opnå ved samtalen; er der særlige ting der ønskes sat i fokus, eller er der problemer der skal tages fat i. Vigtigt er det dog at holde samtalen åben, så der er mulighed for at komme ind på andre emner. Hvor/Hvordan? Spejdergården er en fin ramme, men det kan også være hjemme hos indkalder, vigtigst er det at man vælger et tidspunkt/sted hvor man ikke bliver forstyrret, da det er vigtigt med ro, for at holde fokus. Sørg for godt med the/kaffe på kanden, lidt til den søde tand og måske lidt levende lys, det er vigtigt at skabe en hyggelig og tryg stemning. Hvor ofte? Én gang om året vil nok være passende for de fleste, det vil f.eks. være en god måde at starte spejderåret op på. Samtalen Din lederrolle Formål: at sikre, at den enkelte leder finder sit lederjob meningsfyldt og udfordrende, at indsatsen påskønnes og at der er klarhed over jobbets indhold Afstemning af forventninger / lederroller Formål: At afstemme forventninger mellem lederne i grenen, og mellem GL erne og lederne. Forventninger kan være relateret til planlægning, engagement, mødedeltagelse (gren, gruppe division m.m.), uddelegering af ansvar/opgaver ALT. Hvad er vigtigt Formål: At få lederne til at reflektere over hvad spejderarbejde vil sige. At gøre lederne bevidste om hvad der er vigtigt for dem i deres spejderarbejde, og hvad der er vigtigt for Skanderborg Gruppe. Evaluering siden sidst Formål: At sætte fokus på nogle succes er, og der igennem at påskønne arbejdet. At blive klogere på det der gik mindre godt, og dermed gøre det bedre næste gang. At belyse årsagen til evt. spejderfrafald. Evt. handlingsplaner Formål: at opsætte handlingsplaner/mål for den enkelte leder/gren. Hvad skal der sættes særligt fokus på? Eventuelt Formål: At give lederne lejlighed til at bringe alle emner op, som de skønner er vigtige at få debatteret. Side 35

36 Din egen udvikling Side 36

37 Ind & Udmeldelse Indmeldelse Ved indmeldelse opkræves et gebyr på 100 kr. sammen med indmeldingssedlen. Når spejderen afleverer indmeldelse og penge udleveres en startpakke med tørklæde, grenbog, Spejdersports katalog, rabatkort til spejdersport samt nyeste nummer af gruppens blad. Indmeldelsessedlen og de 100 kr. afleveres til kasserer Flemming Sparsø, som opretter dem som medlemmer i Blå medlem og gemmer blanketter. Udmeldelse Ved udeblivelse i en måned (uden afbud) tager grenlederen kontakt til familien for at spørge til sygdom/udmeldelse. Grenledelsen giver Flemming Sparsø besked, som så udmelder. Vi retter op i listerne efter hver oprykning Side 37

38 Flag og fanereglement Faner Danmarks-Samfundet uddeler faner til grupper efter ansøgning. Oplysning om, hvordan man søger, kan fås hos Danmarks-Samfundet, Idrættens Hus, 2605 Brøndby. Tlf Flagreglement flag. Her er medtaget de væsentligste retningslinier for brugen af Dannebrog. Læs mere i hæftet "Sådan bør man bruge Dannebrog, som kan købes hos Danmarks-Samfundet (25 kr.). Sagnet om Dannebrog fortæller, at det faldt fra himlen; under slaget ved Lyndanisse den 15. juni 1219 under Valdemar Sejrs korstog til Estland. Derfor er Valdemarsdag den 15. juni også Dannebrogs årlige festdag. Hvis sagnet er rigtigt, er Dannebrog verdens ældste Flagets udseende: Korsets bredde er 1/7 af hele flagets bredde. Firkanterne nærmest standerliget (flagstangen) er kvadrater med sider på 3/7 af flagets bredde. Længden af de yderste firkanter er 5/4 af kvadraternes sider. Målene overholdes for faneduge, men hvis der er tale om flag, der udsættes for hårdt vejr, tillægger man ca. 3/4 korsbredde i totallængden. Den ekstra længde bruges til ombøjning og ny søm, når flaget flosser og skal repareres. Flagstangen og flagets størrelse: Flagstangen bør være forsynet med en flagknap. Flagstangen er hvid eller behandlet som en mast, den må ikke være kulørt. Flagets størrelse skal passe til flagstangens højde; flaget skal være ca. 1/5 af en fritstående flagstangs højde. Hvis flagstangen er anbragt på en høj eller en bygning, bør standerliget være større efter skøn i det enkelte tilfælde. Flagning: Flaget hejses kl , dog aldrig før solopgang. Flaget tages ned ved solnedgang. Når I er på lejr og hejser flaget, kan I holde en kort samling omkring flagstangen og synge en passende flagsang eller morgensang. Mens flaget går til tops, kan I gøre spejderhilsen. På den måde viser I respekt for flaget. Behandling af flaget: Flaget må aldrig røre jorden. Det skal lægges sammen, så korset dækkes af dugen. Flaget bør aldrig lægges sammen i fugtig tilstand. Side 38

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv.

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Færdighed Mini Junior Trop Kniv Erhverve kniv sikkerhedsbevis. Knivens historie samt Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold.

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. side 1 ud af 5 Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. Gruppens historie. Peder Bodil spejderne

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre Kære Juniorspejder Velkommen i juniorgrenen til sjove, spændende og udfordrende aktiviteter. Side 1 af 7 Udg.: 07 Som juniorspejder laver vi mere seje aktiviteter. Vi sover i bivuak, sejler i kano og kører

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. En vejledning for førere

VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. En vejledning for førere VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS En vejledning for førere Danske Baptisters Spejderkorps, Gl. Gugvej 21, 9000 Aalborg Tlf. 98 16 62 50. E-mail: dbs@dbs.dk Spejderarbejdet tager udgangspunkt i 4

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang! Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang! Indholdsfortegnelse Familie-spejd... 3 Hvorfor gør vi det?... 3 Familie spejder enhedens opbygning... 4 Enheden består af 3 dele:... 4 Lovene... 5 16. Familiespejd...

Læs mere

Velkommen i bestyrelsen

Velkommen i bestyrelsen Velkommen i bestyrelsen 1 Indhold De Blå værdier 4 Formål 5 Organisationen 6 Relationer til korpset 7 Netværk 7 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 11 Gruppens økonomi 15 Uddannelse

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Sommerlejr for trop og senior

Sommerlejr for trop og senior Sommerlejr for trop og senior Årets sommerlejr er Distriktslejren i Gudenå Distrikt og afholdes på Moselund Spejdercenter (Århusvej 8, Hinnerup). Der forventes lidt over 300 deltagere og vi deltager med

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015

PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015 PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015 Torsdag 08-jan Vi rytter op ude. Vi flytter resten af juletræerne væk fra græsset og tager stilladset ned. Vi starter på at øve knob og besnøringer. Torsdag

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Ledersamtalen. - en del af lederplanen

Ledersamtalen. - en del af lederplanen Ledersamtalen - en del af lederplanen Indholdsfortegnelse: 1 Formålet med ledersamtalen 2 2 Rammerne for Ledersamtalen 3 2.1 Hvem deltager i samtalen? 3 2.2 Den rette stemning 3 3 Punkter der bør inddrages

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a. Valg af dirigent og referent Katrine er valgt som dirigent Bettina er

Læs mere

SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE. www.1helsingor.dk er adressen på 1. Helsingør Gruppes egen hjemmeside. 1HELSINGOR.DK

SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE. www.1helsingor.dk er adressen på 1. Helsingør Gruppes egen hjemmeside. 1HELSINGOR.DK SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE 1HELSINGOR.DK ADRESSER AFBUD AFDELING AKTIVITETSMÆRKE BADEN- POWELL BESTYRELSEN Vores gruppe hedder 1. Helsingør Gruppe, og vi er en af grupperne i Øresund Division

Læs mere

Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps. Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård. Foto Korpsets fotografer

Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps. Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård. Foto Korpsets fotografer Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård Foto Korpsets fotografer Layout Stine Suhr Skovgård Maria Skovgård Møller Tryk Glumsø Bogtryk Danske

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger DDS Skanderborg gruppe Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger Attraktivt program At programmet til stadighed er alsidigt, udviklende, sjovt og spændende, så spejderne

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Tirsdag d. 27. januar kl. 20:00 22:00 Sted: Til: Kopi: Dagsorden udarbejdet af: Dagsorden: Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Anders Theilgaard

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 1. halvår 2015 www.1otterup.

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 1. halvår 2015 www.1otterup. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Bjælken 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015 1 Sådan bliver du spejder i 1. Otterup... Hvis du vil være spejder, skal du komme til et spejdermøde, du er meget velkommen.

Læs mere

Spejderloven. Den, der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for:

Spejderloven. Den, der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for: Trane håndbog 2014 Spejderloven Den, der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for: At finde sin egen tro og have respekt for andres At værne om naturen At være en god kammerat At være hensynsfuld

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde GRUPPERÅDSMØDE på Farmen v/klinteby Tonkawa-Stammen Søndag 23. februar 2014 kl. 10-12 (+ frokost kl. 12.30-13.30) (i forbindelse med gruppetur 22.-23.2. 2014 for alle spejderne) Dagsorden 1. Velkomst,

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

S P E J D E R K O R P S

S P E J D E R K O R P S + december - 2003 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps... 11 Grundlov...

Læs mere

Information til ledere

Information til ledere 1 Information til ledere Divisionsturnering For Klit Division og Vestjyske Division d. 14. Maj 17. maj 2015 2 Kære ledere og gruppeledere. Hermed nogle praktiske oplysninger vedrørende indbydelsen og divisionsturneringen.

Læs mere

Deltagerbrev. Mødetid & -sted og sluttid & -sted. Underskrift fra forældre

Deltagerbrev. Mødetid & -sted og sluttid & -sted. Underskrift fra forældre Deltagerbrev Tillykke! Zaxsez! I er blandt de 45 patruljer, der nåede gennem nåleøjet og dermed sikrede jer en plads på dette års Kære 1. Vi glæder os rigtig meget til at se jer i Sorø den 20.-22. februar!

Læs mere

Gruppehåndbog for Frydenborg Gruppe 1. udgave, maj 2011/MKB. Indholdsfortegnelse

Gruppehåndbog for Frydenborg Gruppe 1. udgave, maj 2011/MKB. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning og brug af bogen Side 2 Grenene i Frydenborg Gruppe Side 2 Fælles mødestruktur for grenene Side 2 Gruppens Røde tråd Side 3 Idégrundlag og visioner Side 4 Udviklingsplaner

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gruppehåndbog 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division Forord Du sidder nu med 3. Vesterbro Vildgæssenes Gruppehåndbog. Håndbogen giver svar på alle praktiske

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus * Grenkursus for Ungdomsledere Et kursus for trop-, seniortrop- eller klanledere, med fokus på: Hvorfor er temaer godt, oplevelser, inspiration, hvordan fanger man aldersgruppen. -Gerne vil lære mere om

Læs mere

Tag-ud-og gem. Informationssider

Tag-ud-og gem. Informationssider Tag-ud-og gem Informationssider Nu starter årets store spejder begivenhed!! På disse sider om Blå Sommer 2009 vil vi komme med praktiske oplysninger, som er specifikke for 1. Ry Gruppe. De generelle oplysninger

Læs mere

SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe. Februar - marts 2014

SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe. Februar - marts 2014 SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe Spejdermøde hver mandag 18:30-20:00 i Ungdomsborgen Februar - marts 2014 Program Forældrecafé Fastelavnslejr Ny dato: 1.-2. marts Sådan køber du en rygsæk til sommerlejren

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

Her følger en række praktiske oplysninger. Læs det grundigt igennem, selv om der er meget læsestof:

Her følger en række praktiske oplysninger. Læs det grundigt igennem, selv om der er meget læsestof: Rejse til Kandersteg Kære rejsedeltager på turen til Kandersteg d. 3. 12. juli 2015: Om kort tid venter der dig en stor spejderoplevelse. Vi er pt. 57 fra Voerladegård Gruppe, der skal rejse sammen til

Læs mere

Den aktive indsats i den kommende periode skal fokusere på leder/assistent-rekruttering.

Den aktive indsats i den kommende periode skal fokusere på leder/assistent-rekruttering. Cimbrernes udviklingsplan Mål 2015-16 1. Rekruttering af nye ledere og spejdere 2. Understøtning af lederkompetencer 3. Forbedring af de indendørs såvel som udendørs fysiske rammer 4. Bedre intern kommunikation

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012 Fra sommerlejr på Spejdernes Lejr i Holstebro Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012 Troppen EKKO Redaktionen Højsagervej 7, 5884 Gudme Tlf. 41 27 00 06 e-mail: ekko@pionererne.dk

Læs mere

Å R H U S S K O V D I V I S I O N

Å R H U S S K O V D I V I S I O N Referat af, mikrogrenmøde 27/08/13 Sted: Holmespejdernes Hytte, Pottemagertoften 203 A, 8270 Højbjerg. Tid: Tirsdag d. 27. august kl. 19-21 Tilstede: Grupper repræsenteret: Giber Å, Erik Den Røde og Holmespejderne.

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

En ny gruppe - hvordan gribes det an

En ny gruppe - hvordan gribes det an En ny gruppe - hvordan gribes det an 22 trin på vejen til en ny spejdergruppe. En ny gruppe - hvordan gribes det an 1 Henvendelser fra forældre eller tidligere ledere, der ønsker at starte en DDS-gruppe.

Læs mere

Velkommen til Blå Sommer 2009

Velkommen til Blå Sommer 2009 Odense, 21. juni 2009 Velkommen til Blå Sommer 2009 Praktiske oplysninger for Stjernegruppens TROP og deres forældre Side 2 af 5 Afgang: Hjemkomst: Adresse: Telefon: Medbring: Onsdag den 15. juli 2009

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e Hvordan vi tiltrækker flere spejdere og frivillige illi ledere! Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Marts 1964 Juli 1964 Sep. 1972 1997-2002 FORÅRET 2003 41 børn 8 frivillige ledere EFTERÅRET 2004

Læs mere

BALLERUP GRUPPE DDS GRUPPEBLADET. Nr 1 Februar 2010

BALLERUP GRUPPE DDS GRUPPEBLADET. Nr 1 Februar 2010 BALLERUP GRUPPE DDS GRUPPEBLADET Nr 1 Februar 2010 VELKOMMEN TIL NYT BLAD Indholdsfortegnelse Velkommen til nyt blad Gruppelederens klumme Juleturen 2009 Hyttedag med synlige resultater Åbent hus Bolsjer

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere.

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere. Forår 2010 BROWNSEA I 1907 afholdt Baden-Powell den første spejderlejr i verden. Lejren blev afholdt for en gruppe drenge på Brownsea Island, en lille ø nær Pool i det sydvestlige England. Her boede og

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Afbud Kirsten, Erling BP, Jens og Annette Fabricius 19.00: Grupperådsmøde 19.00: Ledermøde. 1. Godkendelse af referat. Uklarhed om, hvem der udarbejdede brochure

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer.

Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer. Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer. 1 I å IE H ei s pei d e r! ft*rt:år".i1r$i::'-';,",, Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Det Danske Spejderkorps Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Hvad er udfordring til børn og unge Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Udfordring til

Læs mere

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2 Lovhæfte 2011-2013 Januar 2012 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk Redaktion: Jakob A. Nielsen Layout: Jakob

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder!

Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder! Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder! I denne lille folder har vi samlet en lang række nyttige informationer specielt til gavn for nye medlemmer af Grib Skov Trop. Grib Skov Trop Bassebjerg

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

Information til ledere

Information til ledere 1 Information til ledere Divisionsturnering For Klit Division og Vestjyske Division d. 29. Maj 1. juni 2014 Kære ledere og gruppeledere. Hermed nogle praktiske oplysninger vedrørende indbydelsen og divisionsturneringen.

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Deltagerbrev til Landslejren 2011

Deltagerbrev til Landslejren 2011 Deltagerbrev til Landslejren 2011 Kære deltager Du sidder nu med deltagerbrevet til Landslejren 2011 på Sletten. Her står de sidste praktiske informationer som du får brug for i forbindelse med lejren.

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014

Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014 Billeder fra sommerlejren Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014 Emilie indvier vores indgangsportal på sommerlejren Farvel og tak for denne gang til de små

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere