INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer..."

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...92 SIKKERHED Fundamentale sikkerhedsadvarsler...92 KORREKT ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET BRUGERVEJLEDNING BESKRIVELSE Beskrivelse af apparatet...93 Beskrivelse af kontrolpanelet...93 Beskrivelse af tilbehøret...94 INDEN APPARATET TAGES I BRUG Kontrol af apparatet...94 Installation af apparatet...94 Tilslutning af apparatet...94 Første gang apparatet tages i brug...94 APPARATET TÆNDES APPARATET SLUKKES MENUEN INDSTILLES Afkalkning...95 Uret stilles...95 Selvslukning...95 Selvtænding...96 Temperaturen indstilles...96 Energibesparelse...96 Indstilling af vandets hårdhed...96 Indstilling af sprog...97 Installer filter...97 Udskiftning af filtret...97 Aktivering/Deaktivering af lydsignalet...97 Fabriksværdier (reset)...97 Funktion statistik...97 FORBEREDELSE AF KAFFEN Valg af kaffens smag...97 Valg af kaffemængde pr. kop...97 Personlig indstilling af kaffemængde til min kaffe...98 Regulering af kaffekværnen...98 Gode råd for at få en varmere kaffe...98 Tilberedelse af kaffe med kaffebønner...98 Tilberedelse af kaffe med formalet kaffe...99 TILBEREDELSE AF CAPPUCCINO OG AF VARM MÆLK (UDEN SKUM) Tilberedelse af varm mælk (uden skum) Rengøring af cappuccinoadapter efter brug TILBEREDELSE AF VARMT VAND RENGØRING Rengøring af apparatet Rengøring af beholderen til kaffegrums Rengøring af dråbeopsamlingsbakken og af bakken til kondensopsamling Rengøring af maskinens indre dele Rengøring af vanddunken Rengøring af kaffeudløbsrørenes mundinger..101 Rengøring af tragten til påfyldning af formalet kaffe Rengøring af infusionsenheden AFKALKNING PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED Måling af vandets hårdhed Indstilling af vandets hårdhed BLØDGØRINGSFILTER Isætning af filtret Udskiftning af filtret Fjernelse af filtret TEKNISKE DATA BORTSKAFFELSE MEDDELELSER DER VISES PÅ DISPLAYET. 106 LØSNING AF PROBLEMERNE...107

2 INDLEDNING Tak for at have valgt den automatiske kaffe- og cappuccino maskine ECAM Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres ny apparat. Brug et par minutter til at læse denne brugervejledning. De vil således undgå at komme ud for faresituationer og at beskadige maskinen. Symboler, der er anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke følges kan den blive eller er allerede årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Hvis denne advarsel ikke følges kan den blive eller er allerede årsag til kvæstelser eller skade på apparatet. Fare for at blive skoldet! Hvis denne advarsel ikke følges kan den blive eller er allerede årsag til man bliver skoldet eller forbrændt. Bemærk : Dette symbol gør opmærksom på vigtige råd og oplysninger til brugeren. Bogstaver i parentes Bogstaver i parentes svarer til tegnforklaringen der står i Beskrivelse af apparatet (side 3). Problemer og reparationer Hvis der opstår problemer, prøv først at løse dem ved at følge advarslerne der står i paragrafferne Meddelelser på displayet på side 106 og Løsning af problemer på side 107. Hvis disse oplysninger ikke er tilstrækkelige, eller der kræves yderligere oplysninger, tilrådes det at ringe til kundeservicen på det nummer, der står på det medfølgende blad med Kundeservice. Hvis Deres land ikke er blandt dem, der står på bladet, ring til det telefonnummer, der er angivet i garantien. Angående eventuelle reparationer, henvend Dem udelukkende til De Longhis Tekniske Assistance. Adresserne står på garantibeviset, der følger med maskinen. 92 SIKKERHED Fundamentale sikkerhedsadvarsler Fare! Da apparatet går på elektrisk strøm, kan det ikke udelukkes, at det kan give stød. Overhold derfor følgende sikkerhedsregler: Rør aldrig apparatet med våde hænder eller fødder. Rør aldrig stikket med våde hænder. Kontroller at stikket altid er let tilgængeligt, fordi kun hvis det er det, kan man tage stikket ud, hvis det bliver nødvendigt. Hvis De vil trække stikket ud af kontakten, skal man tage fat direkte om stikket. Træk aldrig i ledningen, fordi den kan gå i stykker. For at slå apparatet helt fra, tryk hovedafbryderen, der sidder på bagsiden af apparatet, i pos. 0 (fig. 6). Hvis der opstår beskadigelser til apparatet, prøv aldrig at reparer dem. Sluk for apparatet, tag stikket ud af kontakten og henvend Dem til De Longhis Tekniske Assistance. Hvis der er skader på stikket eller el-ledningen, lad dem udelukkende blive udskiftet af De Longhis Tekniske Assistance, for at undgå enhver form for risiko. Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspanderet polystyren) udenfor børns rækkevidde. Man bør ikke tillade mennesker (og heller ikke børn) med nedsatte psykiske eller fysiske evner eller nedsatte sanse evner, eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab, at betjene dette apparat med mindre de er under passende opsyn, og der er blevet givet passende vejledninger af en der er ansvarlig for deres sikkerhed. Overvåg børn, og kontroller at de ikke leger med apparatet

3 Fare : Risiko for at blive skoldet! Dette apparat fremstiller varmt vand, og når det er i funktion, kan der dannes vanddamp. De skal passe på ikke at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp. KORREKT ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET Dette apparat er lavet til brygning af kaffe og til at opvarme drikke. En hvilken som helst anden anvendelse er at anse som ukorrekt. Dette apparat er ikke egnet til kommercielt brug. Fabrikanten svarer ikke for skader, der skyldes ukorrekt anvendelse af apparatet. Dette apparat er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Det er ikke beregnet til at blive anvendt i : rum der bruges som køkken for personale i butikker, på kontorer eller i andre arbejdsmiljøer bondegårdsferie hoteller, moteller og andre indkvarteringsstrukturer udlejede værelser BRUGERVEJLEDNING Læs omhyggeligt følgende vejledning inden apparatet tages i brug. - Hvis disse vejledninger ikke overholdes, kan det forårsage kvæstelser beskadigelse af apparatet. Fabrikanten svarer ikke for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke er blevet fulgt. Bemærk: Opbevar omhyggeligt disse vejledninger. Hvis apparatet overtages af andre, skal også disse brugsanvisninger overdrages til den nye ejer. 93 BESKRIVELSE Beskrivelse af apparatet (side 3 - A ) A1. Kontrolpanel A2. Drejeknap til regulering af malingsgrad A3. Hylde til kopper A4. Låg til bønnebeholderen A5. Låg til tragten til formalet kaffe A6. Tragt til påfyldning af formalet kaffe A7. Beholder til bønner A8. Hovedafbryder A9. Vanddunk A10. Låge infusionsenhed A11. Infusionsenhed A12. Kaffeudløbsrør (kan reguleres i højden) A13. Beholder til kaffegrums A14. Bakke til kondensopsamling A15. Kopholderbakke A16. Vandniveauangiver i dråbeopsamlingsbakken A17. Dråbeopsamlingsbakke A18. Topring på cappuccinoadapter A19. Cappuccinoadapter A20. Drejeknap til dampbetjening/varmt vand Beskrivelse af kontrolpanelet (side 2 - B ) Nogle af tasterne på panelet har dobbelt funktion: dette angives med parentes inde i afsnittet. B1. Display: leder brugeren under anvendelse af apparatet B2. Tast : for at tænde eller slukke maskinen B3. Tast P for at komme ind i menuen B4. Tast : for at foretage en skylning. (Når man kommer ind i menu programmering, har denne tast funktion som tast ESC : Man trykker for at komme ud af den valgte funktion og komme tilbage til hovedmenuen) B5. Valgdrejeknap: drej for at vælge den ønskede mængde kaffe. (Når man kommer ind i menu programmering: drej for at vælge den ønskede funktion). B6. Tast valg af aroma : tryk for at vælge kaffens smag B7. Tast : for at brygge 1 kop kaffe med de viste indstillinger B8. Tast : for at brygge 2 kopper kaffe med de viste indstillinger

4 B9. Tast for at få damp til at lave mælkedrikke (Når man kommer ind i MENUEN: tast OK, skal man trykke for at bekræfte det man har valgt) Beskrivelse af tilbehøret (side 2 - C ) C1. Doserings måleske C2. Pensel til rengøring C3. Flaske med afkalkningsmiddel C4. Blødgøringsfilter (kun på visse modeller) INDEN APPARATET TAGES I BRUG Kontrol af apparatet Efter at have fjernet emballagen, skal man sikre sig at apparatet er intakt og at alle ekstradelene er med. Benyt ikke apparatet hvis der er synlige beskadigelser. Henvend dem til De Longhis Tekniske Assistance. Installation af apparatet Når De installerer apparatet, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes Apparatet udsender varme i rummet omkring det. Efter at have anbragt apparatet på arbejdsplanet, skal man kontrollere, at der er frit rum tilbage på mindst 3 cm mellem apparatets overflader, det der er på siderne og bag det, og et frit rum på mindst 15 cm overkaffemaskinen. Hvis der skulle komme vand ind i apparatet, kan dette beskadige apparatet. Anbring ikke apparatet i nærheden af vandhaner eller køkkenvaske. Apparatet kan live beskadiget, hvis vandet i det fryser til. Installer ikke apparatet i et miljø, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet. Anbring den elektriske forsyningsledning således, at den ikke bliver beskadiget af skarpe hjørner eller i kontakt med varme overflader (f.eks. elektriske plader). til en stikkontakt, med en kapacitet på mindst 10A og en velfungerende jordforbindelse. Hvis stikket og kontakten ikke passer sammen, få udskiftet stikket med et andet, der er af en passende type, af faglært personale. Første gang apparatet tages i brug Maskinen er blevet kontrolleret på fabrikken med kaffe i, så det er derfor helt normalt, at der er spor af kaffe i kværnen. Det garanteres alligevel, at maskinen er ny. Det tilrådes at foretage personlige indstillinger m.h.t. vandets hårdhed med det samme, ved at følge den procedure, der er beskrevet i paragraf Programmering af vandets hårdhed (side 103). 1. Tilslut apparatet til elnettet og tryk hovedafbryderen bag på apparatet i pos. I (fig. 1). Det er nødvendigt at vælge det ønskede sprog (sprogene skifter cirka hvert tredje sekund): 2. Når der kommer til at stå dansk, tryk et par sekunder på tast (fig. 2), indtil der kommer til at stå på displayet: dansk installeret. Fortsæt derefter ved at følge vejledningerne der kommer frem på apparatets display: 3. FILL TANK! ( FYLD DUNKEN ): træk vanddunken ud, fyld den med frisk vand indtil streg MAX (fig. 3A), sæt derefter dunken i igen (fig. 3B). 4. Stil en beholder på der kan rumme mindst 100 ml under cappuccinoadapteren (fig. 4). 5. DREJ DAMPBETJENINGEN : Drej Knappen i position I (fig. 4). På displayet kommer der til at stå Hot water Confirm? ( Varmt vand Bekræft? ); 6. Tryk på tast for at bekræfte: apparatet lader vandet løbe ud af cappuccinoadapteren og slukker derefter automatisk. 7. Stil dampbetjeningen i position O igen. Nu er maskinen klar til normal anvendelse. Tilslutning af apparatet Kontroller at elforsyningens spænding svarer til den, der er angivet på apparatets typeskilt på bunden af apparatet. Apparatet må kun forbindes 94 Første gang apparatet benyttes, er det nødvendigt at tilberede 4-5 kopper kaffe eller 4-5 kopper cappuccino inden maskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat.

5 For at opnå en endnu større nydelse af kaffen og bedre præstationer af maskinen, tilrådes det at sætte et blødgøringsfilter i, ved at følge vejledningerne i paragraf BLØDGØRINGSFILTER. Hvis Deres model ikke har medfølgende filter, kan De få et hos et Autoriseret De Longhi Service Assistance Centre. APPARATET TÆNDES Inden De tænder apparatet, skal de sikre Dem at hovedafbryderen, der sidder på bagsiden af apparatet, står i pos. I (fig. 1). Hver gang apparatet tændes, udfører det automatisk en foropvarmnings - og skyllecyklus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er først klar til brug, efter at denne cyklus er færdig. Fare for at blive skoldet! Under skylningen, kommer der lidt varmt vand ud af mundingerne på kaffeudløbsrøret; det bliver samlet op i dråbeopsamlingsbakken nedenunder. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. For at tænde apparatet, tryk på tast (fig. 5): på displayet kommer der til at stå Heating up Please wait ( Opvarmning vent venligst ). Når opvarmningen er færdig, viser apparatet en anden meddelelse: Rinsing (Skylning ); på denne måde begynder apparatet udover at varme kedlen op, at lade varmt vand løbe rundt i de indvendige rør så de også bliver varmet op. Apparatet har fundet den rigtige temperatur, når der på displayet kommer en meddelelse om smag og kaffemængde. APPARATET SLUKKES Hver gang apparatet slukkes, foretager det en automatisk afslutning, der ikke kan afbrydes. Fare for at blive skoldet! Under skylningen, kommer der lidt varmt vand ud af mundingerne på kaffeudløbsrøret. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. For at slukke apparatet, tryk på tast (fig. 4). Apparatet udfører skylningen, og på displayet kommer der til at stå Turning off Please wait ( Slukning vent venligst). Hvis apparatet ikke benyttes i længere perioder, tryk også hovedafbryderen i position 0 (fig. 6). For at undgå beskadigelser på apparatet, tryk hovedafbryderen på fig. 6 i pos. O så længe apparatet er tændt. MENUEN INDSTILLES Man kommer ind i programmeringsmenuen ved at ved at trykke tast P; menuens forskellige muligheder kommer frem: Afkalkning, Uret stilles, Selvslukning, Selvtænding, Indstil temperatur, Energibesparelse, Vandets hårdhed, Indstilling af sprog, Installer filter, Udskift filter, Lydsignal, Fabrikkens værdier, Statistik. Afkalkning Angående vejledninger til afkalkning henvises der til side 102. Uret stilles Hvis man ønsker at stille uret på displayet, skal man gå frem på følgende måde: 2. Drej valgknappen (fig. 8) indtil der på displayet kommer til at stå Adjust time ; ( Stil uret ) 3. Tryk på tast (fig.2); 4. Drej valgknappen (fig. 8) for at ændre timetallet; 5. Tryk på tast for at bekræfte; 6. Drej valgknappen (fig. 8) for at ændre minuttallet; 7. Tryk på tast for at bekræfte. Nu er uret stillet: tryk derefter på tast komme ud af menuen., for at Selvslukning Maskinen er forindstillet til at slukke af sig selv efter 2 timer, hvor den ikke er blevet brugt. Man kan ændre dette tidsinterval og indstille således, at apparatet slukkes efter 15 eller 30 minutter eller efter 1, 2 eller 3 timer. 2. Drej valgknappen (fig. 8) indtil der på displa- 95

6 yet kommer til at stå Auto-off ; ( Selvslukning ) 3. Tryk på tast ; 4. Drej valgknappen (fig. 8) indtil det antal timer, man ønsker maskinen skal virke, kommer frem (15 eller 30 minutter, eller efter 1, 2 eller 3 timer); 5. Tryk på tast for at bekræfte; 6. Tryk derefter på tast, for at komme ud af menuen. Nu er selvslukningen igen programmeret. Selvtænding Man kan indstille tidspunktet for selvtænding, således at man finder apparatet klart til brug på et bestemt klokkeslæt (for eksempel om morgenen) så man kan lave kaffe med det samme. For at denne funktion bliver aktiveret, er det nødvendigt at klokken allerede er korrekt indstillet. 2. Drej valgknappen (fig.8) indtil der på displayet kommer til at stå Auto-start ( Selvtænding ); 3. Tryk på tast : på displayet kommer der til at stå Enable? (Aktiver?); 4. Tryk på tast for at bekræfte; 5. Drej valgknappen for at vælge klokkeslæt; 6. Tryk på tast for at bekræfte; 7. Drej valgknappen (fig.8) for at ændre minuttallet; 8. Tryk på tast for at bekræfte; 9. Tryk derefter på tast for at komme ud af menuen. Når man har bekræftet klokkeslættet, vises på displayet at selvtændingen med symbol som vises ved siden af klokkeslættet og i afsnit af menuen Selvtænding. For at deaktivere funktionen: 1. vælg i menuen afsnittet om selvtænding; 2. tryk på tast : på displayet kommer der til at stå Disable? ; ( Deaktiver? ) 3. Tryk på tast for at bekræfte. På displayet vises ikke længere symbol. Temperaturen indstilles Hvis man ønsker at ændre temperaturen på vandet, som kaffen kommer ud ved (lav, middel, høj), gå frem på følgende måde: 2. Drej valgknappen (fig.8) indtil der på displayet kommer til at stå Adjust temperature ; ( Indstil temperatur ). 3. Tryk på tast ; 4. Drej valgknappen indtil den ønskede temperatur (lav, middel, høj) kommer frem på displayet; 5. Tryk på tast for at bekræfte; 6. Tryk derefter på tast for at komme ud af menuen. Energibesparelse Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere funktionsmåden energibesparelse. Maskinen er forindstillet i fabrikken på aktiv funktionsmåde med minimum energiforbrug, i overensstemmelse med de pågældende europæiske normer. Aktiveringen af energibesparelsesmåden angives af en asterisk i afsnit Energibesparelse inde i menuen. 2. Drej valgknappen (fig.8) indtil der på displayet kommer til at stå Energy saving ; ( Energibesparelse ).? 3. Tryk på tast : på displayet kommer der til at stå Disable? ( Deaktiver? ) 4. Tryk på tast for at deaktivere energibesparelsesmåden. 5. Tryk derefter på tast, for at komme ud af menuen. Når funktionen er aktiveret, kommer der efter cirka 1 minuts inaktivitet til at stå Energy saving ; ( Energibesparelse ). Det kan være at maskinen har brug for at par sekunders ventetid inden udløb af den første kaffe, når den er i energibesparelsesmåde. Indstilling af vandets hårdhed Angående vejledninger til indstilling af vandets hård henvises der til side

7 Indstilling af sprog Hvis man ønsker at ændre sproget på displayet, gå frem på følgende måde: 2. Drej valgknappen (fig.8) indtil der på displayet kommer til at stå Adjust Language ; ( Indstil Sprog ), 3. Tryk på tast ; 4. Drej valgknappen indtil det ønskede sprog kommer frem på displayet; 5. Tryk på tast for at bekræfte; 6. Tryk derefter på tast, for at komme ud af menuen. Installer filter Angående vejledninger til isætning af filtret henvises der til paragraf Isætning af filtret (side 103). Udskiftning af filtret Angående vejledninger til udskiftning af filtret henvises der til paragraf Udskiftning af filtret (side 104). Aktivering/Deaktivering af lydsignalet Med denne funktion aktiveres eller deaktiveres lydsignalet. som maskinen udsender, hver gang der trykkes på tasten og hver gang der indsættes/ fjernes tilbehør: maskinen er forindstillet med lydsignalet aktiveret. 2. Drej valgknappen (fig.8)indtil der på displayet kommer til at stå BEEP ( Lydsignal ), 3. Tryk på tast : displayet viser Disable? ( Deakrtiver )? eller Enable? ; ( Aktiver? ) 4. Tryk på tast for at aktivere eller deaktivere lydsignalet (eller tast for at komme ud); 5. Aktivering af lydsignalet vises af en asterisk efter punkt Lydsignal inde i menuen. Tryk derefter på tast, for at komme ud af menuen. Fabriksværdier (reset) Med denne funktion genindstilles alle indstillingerne i menuen og alle programmeringerne af mængder kommer tilbage til fabriksværdierne (undtaget sproget, som bliver ved at være det, der er indstillet). 2. Drej valgknappen (fig.8)indtil der på displayet kommer til at stå Default values ( Fabriksværdier ); 3. Tryk på tast ; 4. På displayet kommer der til at stå Confirm? ( Bekræft? ) 5. Tryk på tast for at bekræfte og komme ud. Funktion statistik Med denne funktion vises maskinens statistiske data. For at vise dem, gå frem på følgende måde: 2. Drej valgknappen (fig.8) indtil der på displayet kommer til at stå Statistiscs ( Statistik ) 3. Tryk på tast ; 4. Ved at dreje valgknappen (fig.8), er det muligt at kontrollere - hvor mange kopper kaffe, der er løbet ud; - hvor mange afkalkninger, der er foretaget; - hvor mange liter vand, der i alt er løbet ud; - hvor mange gange vandfiltret er blevet udskiftet. 5. Tryk derefter 2 gange på tast, for at komme ud af menuen. FORBEREDELSE AF KAFFEN Valg af kaffens smag Maskinen er forindstillet på fabrikken til at give kaffe med normal smag. Man kan vælge en af disse smag: Ekstra let smag Let smag Normal smag Stærl smag Ekstra stærk smag For at ændre smag, tryk flere gange på tast (fig. 7) indtil den ønskede smag kommer frem på displayet. Valg af kaffemængde pr. kop Maskinen er forindstillet på fabrikken til at give kaffe med normal smag. For at vælge kaffemængden, drej valgknappen (fig. 8) indtil der på displayet kommer til at stå meddelelsen, der svarer til den ønskede kaffemængde: 97

8 Kaffe svarende til MY COFFEE (MIN KAFFE) ESPRESSO NORMAL LONG (TYND) EKSTRA LONG (EKSTRA TYND) Mængde pr. kop (ml) Kan programmeres: fra 20 til Personlig indstilling af kaffemængde til min kaffe Maskinen er forindstillet på fabrikken til at give cirka 30 ml af min kaffe. Hvis man ønsker at ændre dette valg, gå frem på følgende måde: 1. Stil en kop under mundinger på kaffeudløbsrøret (fig. 9). 2. Drej valgknappen (fig.8) indtil der på displayet kommer til at stå MY COFFEE ( MIN KAFFE ) 3. Hold tast (fig. 12) nede indtil displayet viser meddelelsen 1 MY COFFEE PROGRAM QU- ANTITY ( 1 MIN KAFFE PROGRAM MÆNGDE ) og maskinen begynder at lade kaffen løbe ud; slip derefter tasten; 4. Så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, tryk igen på tast 1 kop (fig. 12). Nu er mængden programmeret ifølge den nye indstilling. Regulering af kaffekværnen Kaffekværnen må ikke reguleres, i hvert fald ikke i begyndelsen, fordi den er allerede blevet forindstillet på fabrikken, sådan at kaffen løber korrekt ud. Men hvis kaffen, der løber ud, efter at man har lavet de første kopper kaffe, ikke er særlig fyldig eller kun med lidt creme (i dråber), skal man foretage en ændring med drejeknappen til regulering af malingsgraden (fig. 10). Drejeknappen til regulering må kun drejes, når kaffekværnen er i funktion. Hvis kaffen renner ut for sakte, drej et hak med uret hen mod 7 tallet. For at opnå at kaffen løber fyldigere ud og for at få cremen til at se bedre ud, drej 98 et hak mod uret hen mod 1 tallet (ikke mere end et hak ad gangen, ellers kommer kaffen til at løbe ud i dråber). Virkningen af denne korrektion ses først efter at der er lavet mindst 2 kopper kaffe. Hvis man ikke har opnået det ønskede resultat efter denne regulering, er det nødvendigt at gentage ændringen og dreje knappen et hak til. Gode råd for at få en varmere kaffe For at få en varmere kaffe, tilrådes det at: foretage en skylning, inden kaffen løber ud, ved at trykke på tast : der løber varmt vand ud af kaffeudløbsrøret, og det varmer hele maskinens indvendige kredsløb op og gør, at kaffen kommer varmere ud; varme kopperne med varmt vand (brug funktion varmt vand); vælg høj kaffetemperatur i menuen. Tilberedelse af kaffe med kaffebønner Brug aldrig karamelliserede eller kandiserede kaffebønner fordi de risikerer at klistre sig fast i kaffekværnen og gøre den ubrugelig. 1. Kom kaffebønnerne i beholderen til dem (fig. 11). 2. Under kaffeudløbsrørets mundinger stilles: - 1 kop, hvis man ønsker 1 kop kaffe (fig. 9); - 2 kopper, hvis man ønsker 2 kopper kaffe. 3. Sænk kaffeudløbsrøret således at det kommer så nær ved kopperne som muligt: således får man en bedre creme (fig. 13). 4. Tryk på den tast, der svarer til det ønskede antal kopper (1 kop eller 2 kopper, fig. 12 og 14). 5. Tilberedelsen starter og på displayet vises den ønskede kaffestyrke og en progressionsbarre, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem. Bemærk: Mens maskinen er ved at tilberede kaffen, kan udløbet standses når som helst, ved at man trykker en af de to taster til udløb ( eller ). Hvis man vil have en større mængde kaffe i koppen efter at kaffen er udløbet, skal man

9 bare (inden der er gået 3 sekunder) holde en af tasterne til udløb af kaffe nede ( eller ). Når tilberedelsen er færdig, er apparatet klart til at bruges igen. For at få en varmere kaffe, henvises der til Gode råd for at få varmere kaffe (side 98). Hvis kaffen løber ud i dråber eller ikke er ret fyldig, med for lidt creme, eller for kold, læs rådene i kapitlet Løsning af problemerne (side 107). Når maskinen er i brug, kan der komme visse alarmmeddelelser (fyld dunken, udtøm beholderen til kaffedrums, osv.) på displayet. Deres betydning er forklaret i paragraf Meddelelser der vises på displayet (side 106). Tilberedelse af kaffe med formalet kaffe Kom aldrig formalet kaffe i maskinen hvis maskinen er slukket, for at undgå at kaffen spreder sig inde i maskinen, og snavser maskinen til. Hvis dette sker, kan maskinen blive beskadiget. Fyld aldrig mere end 1 strøget måleske i, ellers risikerer man at maskinen snavses til indvendigt eller at tragten bliver stoppet til. Hvis man bruger malet kaffe, kan man kun tilberede en kop kaffe ad gangen. 1. Tryk gentagne gange på tast (fig. 7), indtil displayet viser Pre-ground ( Formalet ). 2. Kontroller at tragten ikke er tilstoppet, kom derefter en strøget måleske malet kaffe i (fig. 15). 3. Stil en kop under kaffeudløbsrørets mundinger. 4. Tryk på tast 1 kop (fig. 12). 5. Tilberedelsen starter og på displayet vises den ønskede kaffestyrke og en progressionsbarre, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem. TILBEREDELSE AF CAPPUCCINO OG AF VARM MÆLK (UDEN SKUM) Fare for at blive skoldet Under disse tilberedelser kommer der damp ud: pas på ikke at blive skoldet. 1. Hvis man ønsker at have cappuccino, skal kaffen laves i en stor kop; 2. Fyld en beholder med cirka 100 gram mælk til hver cappuccino du vil lave. Når du vælger beholderen, husk på at mælkens volumen forøges 2 eller 3 gange; For at opnå et tykkere og bedre skum, anbefales det at anvende minimælk eller letmælk ved køleskabstemperatur (cirka 5 C). For at undgå at få mælken med for lidt skum, eller med store bobler, rengør altid cappuccinoadapteren, som beskrevet i paragraf Rengøring af cappuccinoadapter efter bruget (side100). 3. Pas godt på at topringen på cappuccinoadapteren vender nedad i funktion CAPPUC- CINO (Fig. 16); 4. Tryk på tast : på displayet kommer der til at stå Heating up Please wait ( Opvarmning Vent venligst ) og efter få sekunder DREJ DAMPBETJENING; 5. Drej cappuccinoadapter udad, sænk den ned i mælkebeholderen (fig. 17), men pas på aldrig at sænke den sorte topring; 6. Drej dampbetjeningen i pos. I(fig. 4). Der vil komme damp ud af cappuccinoadapteren, som giver mælken en skummende udseende og forstørrer dens volumen; 7. For at få et tykkere skum, drej beholderen ved samtidig at bevæge den forsigtigt op og ned. (Det anbefales ikke at bruge damp til mere end 3 minutter af gangen); 8. Når du har fået det skum, du ønsker, afbryd dampen ved at stille dampbetjeningen igen i position 0. 99

10 Fare for at blive skoldet Sluk for dampen, inden du tager beholderen med den opskummede mælk ud, for at undgå at blive skoldet med sprøjter fra den kogende mælk. 9. Tilsæt den opskummede mælk til den kop kaffe du havde forberedt i forvejen. Cappuccinoen er klar: kom sukker i efter behag og, hvis du synes, drys lidt kakaopulver på skummet. Tilberedelse af varm mælk (uden skum) For at tilberede varm mælk uden skum, skal du følge beskrivelsen i forrige paragraf, og pas på at topringen på cappuccinoadapteren vender opad, i funktion HOT MILK ( Varm mælk ). Rengøring af cappuccinoadapter efter brug Gør altid cappuccinoadapteren ren efter brug, for at undgå at mælkerester kommer til at sidde fast i den eller at den tilstoppes. Fare for at blive skoldet Under rengøring kommer der noget varmt vand ud af cappuccinoadapteren. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjter. 1. Lad lidt vand løbe ud i nogle sekunder, ved at dreje dampbetjeningen i position I. Derefter stil dampbetjeningen tilbage i position 0, for at stoppe varmt vandudløb. 2. Vent nogle minutter, indtil cappuccinoadapteren køles ned: drej cappuccinoadapteren udad og fjern den, ved at trække den nedad (fig. 18). 3. Skub topringen opad (fig. 19). 4. Træk dampdysen ud nedad (fig. 20). 5. Kontroller af hullerne vist med pilen i fig. 21 ikke er tilstoppet. Hvis det er nødvendigt, rens dem med en nål. 6. Sæt dampdysen på plads igen, skub topringen nedad, og sæt cappuccinoadapteren på plads igen på dysen (fig. 22), ved at dreje den og skubbe den opad, indtil den sidder fast. 100 TILBEREDELSE AF VARMT VAND Fare for at blive skoldet. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når der løber varmt vand ud af det. Afbryd det varme vand, som beskrevet nedenfor, når koppen er fyldt. Cappuccinoadapteren bliver varm under vandets udløb, og skal derfor gribes kun ved den sorte topring. 1. Stil en beholder under cappuccinoadapteren (så tæt som muligt, for at undgå sprøjter) (fig.17). 2. Drej dampbetjeningen i position I (fig. 4): displayet viser Hotwater... ( Varmt vand ) og vandet begynder at løbe ud. 3. Afbryd ved at dreje dampbetjeningen i position 0 igen. Hvis funktionsmåden Energysaving ( Energibesparelse ) er aktiv, kan der gå nogle sekunder inden vandet begynder at løbe ud. RENGØRING Rengøring af apparatet De følgende dele af apparatet skal rengøres regelmæssigt: - beholder til kaffegrums (A13), - dråbeopsamlingsbakken (A17) og bakken til kondensopsamling (A14), - vanddunk (A9), - mundingsrør på kaffeudløbsrør (A12), - tragt til påfyldning af formalet kaffe (A6), - den indvendige del af maskinen, som opnås ved at åbne lågen infusionsenhed (A10), - infusionsenheden (A11). Brug aldrig opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol, til rengøring af apparatet. Med De Longhi superautomatiske maskiner er det ikke nødvendigt at bruge kemisk tilsætningsstof til rengøring af apparatet. Du må ikke vaske apparatets dele i opvaskemaskinen. Anvend ikke metalredskaber for at fjerne kaffesamlinger eller kaffeaflejringerne, fordi de kan ridse maskinens metal- eller plastikoverflader.

11 Rengøring af beholderen til kaffegrums Når displayet viser EMPTY GROUND CONT ( TØM BEHOLDEREN TIL KAFFEGRUMS ) er det nødvendigt at tømme den og rense den. Så længe du ikke rengør beholderen til kaffegrums, resterer meddelelsen på displayet, og maskinen kan ikke tilberede kaffen. For at foretage rengøringen (når maskinen er tændt): Træk dråbeopsamlingsbakken ud (fig. 23), tøm den og rengør den. Tøm beholderen til kaffegrums og rengør den omhyggeligt; sørg for at fjerne alle de rester, der kan sidde på bunden: den medleverne pensel (C2) har en spartel, egnet til dette brug. Kontroller den røde bakke til kondensopsamling og tøm den, hvis den er fuld. Når du trækker dråbeopsamlingsbakken ud, skal du altid tømme beholderen til kaffegrums, selv om den ikke er fyldt op. Hvis du ikke foretager denne operation, kan det ske, når du brygger de næste kopper kaffe, at beholderen til kaffegrums fyldes for meget op og at maskinen tilstoppes. Rengøring af dråbeopsamlingsbakken og af bakken til kondensopsamling Hvis dråbeopsamlingsbakken ikke tømmes regelmæssigt, kan vandet løbe over og trænge ind i selve maskinen, eller ved siden af maskinen. Det kan beskadige maskinen, bordet som maskinen står på, og hvad der er omkring. Opsamlingsbakken er udstyret med en flydende indikator (i rød farve) som viser bakkens vandniveau (fig. 24). Inden indikatoren begynder at stikke frem fra kopholderbakken, er det nødvendigt at tømme opsamlingsbakken og at rengøre den. For at fjerne dråbeopsamlingsbakken: 1. Træk dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums ud (fig. 23); 2. Tøm dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums og vask dem; 3. Kontroller om den røde bakke til kondensopsamling, er fuld, og tøm den. 4. Indsæt dråbeopsamlingsbakken igen, med dens beholder til kaffegrums. Rengøring af maskinens indre dele Fare for elektrisk stød! Inden du foretager rengøringen af maskinens indre dele, skal maskinen slukkes (jf. Apparatet slukkes, side 10 ) og frakobles fra elnettet. Kom aldrig maskinen i vand. 1. Kontroller regelmæssigt (cirka en gang om måned) at maskinen ikke er snavset indvendigt (du kan komme ind til de indre dele, ved at fjerne dråbeopsamlingsbakken). Hvis det er nødvendigt, skal man fjerne kaffeaflejringerne, med den medleverne pensel og en svamp. 2. Opsug alle resterne med en støvsuger (fig. 25). Rengøring af vanddunken 1. Rengør regelmæssigt vanddunken (A9) (cirka en gang om måneden, og ved hver udskiftning af blødgøringsfiltret (hvis der er et) med en fugtig klud og lidt mildt rengøringsmiddel. 2. Fjern filtret (hvis der er et) og skyl det med rindende vand. 3. Sæt filtret i (hvis der er et), fyld dunken med frisk vand og sæt dunken i igen. Rengøring af kaffeudløbsrørenes mundinger 1. Rens kaffeudløbsrørenes mundinger med en svamp eller en klud (fig. 26A). 2. Kontroller at hullerne i kaffeudløbsrøret ikke er tilstoppet. Hvis det er nødvendigt, fjern kaffeaflejringerne, med en tandstik (fig. 26B). Rengøring af tragten til påfyldning af formalet kaffe Kontroller (cirka en gang om måneden) at tragten til påfyldning af formalet kaffe (A6) ikke er tilstoppet. Hvis det er nødvendigt, fjern kaffeaflejringerne, med den medleverne pensel (C2). 101

12 Rengøring af infusionsenheden Infusionsenheden (A11) skal gøres ren, mindst en gang om måneden. 7. Når den er sat i, skal man sikre sig at de to røde taster er blevet udløst udad. Infusionsenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt. 1. Kontroller at maskinen har udført slukningen korrekt (jf. Slukning ). 2. Tag vanddunken ud. 3. Åbn infusionsenhedens låge (fig. 27), der sidder på højre side. 4. Tryk de to røde afhægtningstaster indad, og træk samtidig infusionsenheden udad (fig. 28 ). SKYL KUN MED VAND INGEN RENGØRINGSMIDDEL INGEN OPVASKEMASKINE Rens infusionsenheden, uden at bruge rengøringsmidler fordi de kan beskadige enheden. 5. Kom infusionsenheden ned i vand i cirka 5 minutter og skyl den derefter under vandhanen. 6. Benyt penslen (C2) til at rengøre eventuelle kafferester, der kan ses fra infusionsenhedens låge, på infusionsenhedens leje. 7. Efter at have gjort infusionsenheden ren, sættes den i igen og anbringes i holderen; tryk derefter på PUSH, indtil du hører at den sætter sig fast med et klik. Holder infusionsenhed Hvis infusionsenheden er svær at sætte i, skal man (inden den sættes i) stille på den rette størrelse, ved at trykke på de to greb som vist på figuren. Stor vippearm Lille vippearm Luk infusionsenhedens låge. 9. Sæt vanddunken i igen. AFKALKNING Afkalk maskinen, når der på displayet kommer til at stå den (blinkende) meddelelse DESCALE! ( AFKALK! ). Afkalkningsmidlet indeholder syrer, der kan irritere huden og øjnene. Det er strengt nødvendigt at overholde fabrikantens sikkerhedsforskrifter, som står på beholderen med afkalkningsmiddel og forskrifterne om hvad man skal gøre, hvis man får det på huden eller i øjnene. Brug udelukkende De Longhi afkalkningsmiddel. Brug endelig ikke afkalkningsmidler der er lavet på eddikesyre og sulfaminsyre; hvis du gør det, dækker garantien ikke. I øvrigt dækker garantien ikke, hvis afkalkningen ikke er udført regelmæssigt. 1. Tænd maskinen. 2. Gå ind i menuen ved at trykke på tast P. 3. Drej valgknappen indtil punkt Descaling ( Afkalkning ). 4. Vælg ved at trykke på tast. På displayet kommer der til at stå Descaling Confirm? ( Afkalkning Bekræft? ): tryk igen på, for at aktivere funktionen. 5. På displayet kommer der til at stå add descaler. Confirm? ( Kom afkalker i. Bekræft? ) 6. Tøm fuldstændigt vanddunken (A9) og fjern blødgøringsfiltret (hvis der er et). 7. Hæld afkalkningsmidlet i vanddunken indtil niveau A (svarende til en pakke på 100 ml), der er printet på bagsiden af dunken (fig. 29A); tilføj derefter vand, indtil det når op til niveau B (fig. 29B). PUSH

13 8. Stil en tom beholder der kan rumme mindst 1,5 l (fig. 4) under cappuccinoadapteren (A19). Fare for at blive skoldet. Der løber varmt vand, som indeholder syrer, ud af cappuccinoadapteren. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. 9. Tryk på tast for at bekræfte at opløsningen er kommet i: på displayet kommer der til at stå Drej Dampbetjeningen. 10. Drej dampbetjeningen i position I (fig. 4); afkalkningsprogrammet starter og afkalkningsvæsken løber ud af cappuccinoadapteren. Afkalkningsprogrammet udfører automatisk en hel serie skylninger med intervaller, for at fjerne kalkrester inde i kaffemaskinen. Efter cirka 30 minutter, kommer der til at stå på displayet FILL TANK! ( FYLD DUNKEN ). Nu er apparatet klar til en skylningsproces med friskt vand. 11. Tøm den beholder, du har brugt til at opsamle afkalkningsopløsningen, og stil den tom under cappuccinoadapteren. 12. Træk vanddunken ud, tøm den og skyl den med rindende vand, fyld den med rent vand og sæt den i igen: På displayet kommer der til at stå Rinsing ( Skylning ). 13. Det varme vand løber ud af cappuccinoadapteren. 14. Når vanddunken er helt tom, kommer der til at stå på displayet Drej dampbetjeningen 15. Stil drejeknappen i position 0, sæt filtret i vanddunken (hvis der er et), fyld vanddunken igen, så maskinen er klar til bruget. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED Meddelelsen DESCALE (AFKALK) kommer frem efter at der er gået en forud fastsat funktionsperiode, som afhænger af vandets hårdhed. Maskinen er forindstillet på fabrikken til en hårdhed på niveau 4. Hvis man vil, kan man programmere maskinen ud fra den reelle vandhårdhed, der findes på de forskellige egne, og således gøre afkalkningsprocessen mindre hyppig. Måling af vandets hårdhed 1. Tag målingsstrippen TOTAL HARDNESS TEST der medleveres til denne brugervejledning, ud af indpakningen. 2. Stik strippen helt ned i et glas vand i cirka et sekund. 3. Tag strippen op af vandet og ryst den lidt. Efter cirka et minut dannes der 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter afhængigt af vandets hårdhed; hver firkant svarer til 1 niveau. Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Indstilling af vandets hårdhed 1. Tryk på tast P for at komme ind i menuen. 2. Drej valgknappen indtil du kommer hen på Hardness ( Vandhårdhed ). 3. Bekræft ved at trykke på tast. 4. Drej valgknappen for at indstille det niveau, der er blevet målt med reagentstrippen (jvf. fig. i foregående paragraf). 5. Tryk på tast, for at bekræfte indstillingen. 6. Tryk på tast, for at komme ud af menuen. Nu er maskinen omprogrammeret til den nye indstilling af vandhårdheden. BLØDGØRINGSFILTER Til visse modeller medleveres et blødgøringsfilter: hvis Deres model ikke har det, råder vi Dem til at købe et på de autoriserede De Longhi service centre. For at udskifte filtret korrekt, følg de angivne vejledninger. Isætning af filtret 1. Tag filtret ud af indpakningen. 2. Drej datoangiverskiven (jvf. fig. 30) så de næste 2 anvendelsesmåneder kan ses. 103

14 Bemærk filtret har en varighed op til to måneder, hvis apparatet anvendes normalt; hvis maskinen derimod ikke benyttes og filtret er sat i, har det en varighed på højst 3 uger. 3. Træk dunken ud af maskinen og fyld den med vand. 4. Stik filtret i vanddunken og hold det helt nede i et par sekunder, det skal hældes så luftboblerne kan komme ud (fig. 31). 5. Sæt filtret ind på dets plads (fig. 32A) og tryk helt i bund. 6. Luk dunken med låget (fig. 32B), sæt derefter dunken ind i maskinen igen. Når man installerer filtret, er det nødvendigt at give apparatet besked om, at der er filter i. 7. Tryk på tast P for at komme ind i menuen; 8. Drej valgknappen (fig.8) indtil der på displayet kommer til at stå INSTALL FILTER! ( INSTALLER FILTER ) 9. Tryk på tast. 10. På displayet kommer der til at stå Enable? ( Aktiver? ). 11. Tryk på tast for at bekræfte valget: på displayet kommer der til at stå Drej dampbetjeningen. 12. Anbring en beholder (der kan rumme mindst 100 ml) under cappuccinoadapteren. 13. Drej dampebetjeningen (fig.4): på displayet kommer der til at stå Hot water Confirm? ( Varmt vand Bekræft? ); 14. Tryk på tast for at bekræfte valget: apparatet begynder at lade vandet løbe ud og på displayet kommer der til at stå Please wait... ( Vent venligst ). 15. Når vandet er løbet igennem, på displayet kommer der til at stå Drej dampbetjeningen ; og når drejeknappen lukkes, går apparatet automatisk tilbage til Klar til kaffe. 16. Drej dampbetjeningen (fig. 4) i position 0, og apparatet går automatisk tilbage til Klar til kaffe. Nu er filtret aktiveret og det angives på displayet af en asterisk Install filter!. ( Installer filter ), og man kan begynde at bruge maskinen. 104 Udskiftning af filtret Når der på displayet kommer til at stå REPLACE FILTER! ( UDSKIFT FILTER ), eller når der er gået de to måneder, filtret varer (jvf. datoangivelsen), eller hvis apparatet ikke anvendes i 3 uger, er det nødvendigt at udskifte filtret: 1. Træk dunken og det opbrugte filter ud; 2. Tag det nye filter ud af indpakningen. 3. Drej datoangiverskiven (jf. fig. 30) så de 2 næste anvendelsesmåneder kan ses. (filtret har en varighed svarende til to måneder); 4. Fyld dunken; 5. Stik filtret i vanddunken og hold det helt nede, det skal hældes så luftboblerne kan komme ud (fig. 31); 6. Sæt filtret ind på dets plads (fig. 32A) og tryk helt i bund. Luk dunken med låget (fig. 32B), sæt derefter dunken ind i maskinen igen. 7. Anbring en beholder (der kan rumme mindst 100 ml) under cappuccinoadapteren. 8. Tryk på tast P for at komme ind i menuen; 9. Drej valgknappen indtil der på displayet kommer til at stå Replace filter! ( Udskift filter ). 10. Tryk på tast ; 11. På displayet kommer der til at stå Confirm? ( Bekræft? ) 12. Tryk på tast for at bekræfte valget: på displayet kommer der til at stå Drej dampbetjening. 13. Åbn dampbetjeningen: på displayet kommer der til at stå Hot water Confirm? ( Varmt vand Bekræft? ); 14. Tryk på tast for at bekræfte valget: apparatet begynder at lade vand løbe ud og på displayet kommer der til at stå Please wait... ( Vent venligst ). 15. Når vandet er løbet igennem, kommer der på displayet til at stå Drej dampbetjening. Drej knappen i position 0, apparatet går automatisk tilbage til Klar til kaffe. Nu er det nye filter sat i og man kan begynde at bruge maskinen. Fjernelse af filtret Hvis man ønsker at fortsætte med at bruge apparatet uden filter, er det nødvendigt at fjerne det og give besked om at det er fjernet. Gå frem på følgende måde: 1. Træk dunken og det opbrugte filter ud;

15 2. Tryk på tast P for at komme ind i menuen; 3. Drej valgknappen (fig.8) indtil der på displayet kommer til at stå Install filter * ( Installer filter* ); 4. Tryk på tast ; 5. På displayet kommer der til at stå Disable? ; ( Deaktiver? ), 6. Tryk på tast for at bekræfte, og på tast for at komme ud af menuen. TEKNISKE DATA Spænding: V~ 50/60 Hz max. 10A Absorberet effekt: 1450W Tryk: 15 bar Max Vanddunkkapacitet: 1,8 liter Mål LxHxB: 238x345x430 mm Kabellængde 1,15 m Max kapacitet bønnebeholder 250 g Vægt: 9,1 Kg Apparatet er i overensstemmelse med følgende CE direktiver: Stand-by direktivet 1275/2008 Lavspændingsdirektiv 2006/95/CE og følgende ændringer; Direktiv EMC 2004/108/CE og følgende ændringer; Materialer og genstande der er beregnet til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med forskrifterne der angives i de europæiske forordninger 1935/2004. BORTSKAFFELSE Oplysninger angående bortskaffelse af produktet i henhold til Europa Direktivet 2002/96/EC og af Lovdekret nr. 151 af 25. juli Når produktets levetid er ophørt må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men kan afleveres på genbrugsstationerne for differentieret affald, som er lavet af kommuneadministrationerne, eller hos forhandlerne, der yder denne service. Når man bortskaffer en husholdningsmaskine separat, gør man det muligt at undgå mulige negative konsekvenser for miljøet og for helbredet, som følger af en ukorrekt bortskaffelse, og samtidigt gør man det muligt at genvinde de materialer, som maskinen er lavet af, og således opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. For at angive pligten til at kaste husholdningsmaskiner bort særskilt, sidder der på produktet et mærke med en overstreget skraldespand. Hvis brugeren kaster produktet bort på ulovlig måde, medfører det administrative straffesanktioner som er fastsat af den gældende lov. 105

16 MEDDELELSER DER VISES PÅ DISPLAYET MEDDELELSE MULIG ÅRSAG LØSNING FILL TANK! (FYLD DUNKEN!) EMPTY GROUNDS CONTAINER! (UDTØM BEHOLDEREN TIL KAFFEGRUMS!) GROUND TOO FINE ADJUST MILL! (FOR FINT MALET REGULER KAFFEKVÆRNEN!) skiftevis med (DREJ DAMPBETJENING) INSERT GROUNDS CONTAINER! (INDSÆT EHOLDEREN TIL KAFFEGRUMS!) ADD PRE-GROUND COFFEE (TILSÆT MALET KAFFE) DESCALE! (AFKALK!) LESS COFFEE! (BRUG MINDRE KAFFEMÆNGDE!) FILL BEANS CONTAINER! (FYLD BØNNEBEHOLDER!) INSERT INFUSER ASSEMBLY! (INDSÆT INFUSIONSENHED!) Vandet i vanddunken er ikke nok. Fyld vanddunken og/eller indsæt den korrekt ved at trykke helt i bund indtil den sidder fast (fig. 3). Beholderen til kaffegrums (A13) er fuld. Tøm beholderen til kaffegrums, dråbeopsamlingsbakken og foretag rengøring, derefter indsæt dem igen (fig. 23). Vigtigt: når du trækker dråbeopsamlingsbakken ud skal du altid tømme beholderen til kaffegrums, selv om den ikke er fyldt op. Hvis du ikke foretager denne operation, kan det ske, når du brygger de næste kopper kaffe, at beholderen til kaffegrums fyldes for meget op og at maskinen tilstoppes. Kaffen er for fint malet, og derfor kommer kaffen ud for langsomt eller slet ikke. Efter rengøring har du ikke sat beholderen til kaffegrums på plads igen. Du ar valgt funktionen preground ( malet kaffe ), men du har ikke hældt den formalede kaffe i tragten. Det viser at det er nødvendigt at afkalke maskinen. 106 Gentag kaffebrygning og drej drejeknappen til regulering af malingsgraden med et hak med uret hen imod 7 tallet, mens kaffekværnen er i funktion. Hvis, efter at du har lavet mindst 2 kopper kaffe til, kaffen bliver ved at løbe for langsomt, gentag løsningsforslaget ved at dreje drejeknappen med et hak til (jf. regulering kaffeværn, side 98). Hvis problemet ikke løses, drej damp drejeknappen i position I og lad lidt vand løbe ud af cappuccinoadapteren. Træk dråbeopsamlingsbakken ud og indsæt beholderen til kaffegrums. Kom den formalede kaffe i tragten eller deaktivere funktionen formalet. Det er nødvendigt at foretage afkalkningsprogrammet, beskrevet i paragraf Afkalkning, så snart som muligt. Du har brugt for meget kaffe. Vælg en tyndere kaffesmag eller brug en mindre mængde formalet kaffe. Kaffebønnerne er brugt op. Fyld bønnebeholderen. Tragten til den formalede kaffe er tilstoppet. Efter rengøring har du ikke sat infusionsenheden på plads igen. Tøm tragten ved at bruge penslen som beskrevet i par. Rengøring af tragten til påfyldning af kaffe. Indsæt infusionsenheden som beskrevet i paragraf Rengøring af infusionsenheden. (INDSÆT DUNKEN) Dunken er ikke indsat korrekt. Indsæt dunken korrekt ved at trykke helt i bund. GENERAL ALARM! (GENEREL ALARM!) De indre dele af maskinen er meget snavse. Rengør maskinen omhyggeligt som beskrevet i par. rengøring og vedligeholdelse. Hvis maskinen bliver ved med at vise meddelelsen efter rengøring, skal du henvende dig til en service center.

17 LØSNING AF PROBLEMERNE Nedenfor er opstillet en liste over mulige driftsfunktioner. Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal De kontakte den tekniske assistance center. PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING Kaffen er ikke varm Kopperne er ikke blevet forvarmet. Varm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (benyt funktionen varmt vand). Infusionsenheden er blevet kold fordi der er gået 2/3 minutter fra den sidste kop kaffe. Inden kaffen laves, skal infusionsenheden varmes ved at man trykker på tast. Kaffens temperatur er indstillet for lavt. Indstil fra menuen høj kaffetemperatur. Kaffen er kun lidt fyldig og har kun lidt creme. Kaffen er malet for groft. Drej knappen til regulering af malingsgraden med et hak mod uret hen imod 1 tallet mens kaffekværnen er i funktion (fig. 10). Gå frem et hak ad gangen indtil du finder en tilfredsstillende kaffe. Virkningen kan først ses efter at der er lavet 2 kopper kaffe (jf. paragraf regulering af kaffekværnen ). Kaffen er ikke egnet. Brug kaffe til espresso kaffemaskiner. Kaffen løber for langsomt ud eller den kommer ud i dryp. Kaffen kommer ikke ud af den ene eller af begge mundinger på udløbsrørene. Der er store bobler i den opskummede mælk Mælken er ikke opskummet Dampforsyningen afbrydes Kaffen er malet for fin. Drej knappen til regulering af malingsgraden med et hak med uret hen imod 7 tallet mens kaffekværnen er i funktion (fig. 10). Gå frem et hak ad gangen indtil du finder en tilfredsstillende kaffe. Virkningen kan først ses efter at der er lavet 2 kopper kaffe (jf. paragraf regulering af kaffekværnen, side 98 ). Mundingerne er tilstoppet. Rens mundingerne med en tandstik. Mælken er ikke tilstrækkeligt varm eller det er ikke letmælk. 107 Brug fortrinsvis minimælk eller letmælk, ved køleskabstemperatur (cirka 5 C). Hvis resultatet endnu ikke er det ønskede, prøv at gå over til et andet mærke mælk. Cappuccinoadapteren er snavset. Foretag rengøring som angivet i paragraf Rengøring af cappuccinoadapteren efter brug (side 100). Topringen på cappuccinoadapteren er IKKE i position cappuccino. En sikkerhedsanordning afbryder dampforsyningen efter 3 minutter. Stil ringmøtrikken i position CAPPUCCINO. Vent venligst, start derefter funktionen damp. Apparatet tændes ikke Stikket er ikke sat i stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten. Hovedafbryderen (A8) er ikke tændt. Tryk hovedafbryderen hen i position I (fig. 1).

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...127 Tegnsymboler der er anvendt i disse vejledninger...127 Bogstaver i parentes...127 Problemer og reparationer...127 SIKKERHED...127 Grundlæggende sikkerhedsadvarsler...127

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 95 Symboler anvendt i denne vejledning... 95 Bogstaver i parentes... 95 Problemer og reparationer... 95 Sikkerhed... 95 Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95 Anvendelse

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet.

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Sikkerhedsadvarsler Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer... Indholdsfortegnelse Indledning... 97 Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...97 Sikkerhed... 97 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...97 Anvendelse til

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...113 Symboler der anvendes i brugsanvisningen...113 Bogstaver i parentes...113 Problemer og reparationer...113 SIKKERHED...113 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...113

Læs mere

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... RESUMÉ INDLEDNING... 119 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...119 Bogstaver i parentes...119 Problemer og reparationer...119 SIKKERHED... 119 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...119 TILSIGTET

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...111 SIKKERHED... 111 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...111

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Indholdsfortegnelse Indledning... 114 Bogstaver i parentes... 114 Problemer og reparationer... 114 Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Tilladt anvendelse... 115 Brugsanvisning...

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne... 91 SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... 91 ANVENDELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DET APPARATET ER BEREGNET TIL...92

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6.

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6. Brugsanvisning Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4 Indledende operationer 6 Bortskaffelse 6 Overensstemmelseserklæring CE 6 Indbygning 7 Beskrivelse af apparatet 9 Første igangsætning af apparatet

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE KAHVIMYLLY

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING. INStrUctIoNS for USE and installation EKV DE EN FR NL DE DE DE DE DE DE EKV6750.OJ

BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING. INStrUctIoNS for USE and installation EKV DE EN FR NL DE DE DE DE DE DE EKV6750.OJ BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING INStrUctIoNS for USE mit indbygget and Montageanweisungen installation installation INStrUctIoNS for USE and installation DA DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE EN FR

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

registrere Deres produkt og modtage en bedre service:

registrere Deres produkt og modtage en bedre service: FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere funktioner, som

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX PE3811-M

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX PE3811-M Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

INDLEDNING 109 Bogstaver i parentes 109 Problemer og reparationer 109. SIKKERHED 109 Fundamentale sikkerhedsadvarsler 109

INDLEDNING 109 Bogstaver i parentes 109 Problemer og reparationer 109. SIKKERHED 109 Fundamentale sikkerhedsadvarsler 109 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 109 Bogstaver i parentes 109 Problemer og reparationer 109 SIKKERHED 109 Fundamentale sikkerhedsadvarsler 109 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET 110 BRUGERVEJLEDNING 110

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

PROGRAMMABLE COFFEE MAKER KM 7280

PROGRAMMABLE COFFEE MAKER KM 7280 PROGRAMMABLE COFFEE MAKER KM 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K L M N O P 3 DANSK 05-11 SUOMI 12-18 NORSK 19-25 SVENSKA 26-32 ITALIANO 33-40 PORTUGUÊS 41-47 NEDERLANDS

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller). GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere