MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs"

Transkript

1 MiK MaK Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Nr. 1 Februar årgang Hvordan kommunikerer vi i fremtiden?

2 Rejsen begynder her Rejs på ferie på egen hånd eller med dansk rejseleder 60 års erfaring med salg af skræddersyede rejser skal naturligvis komme dig til gode! Ring på tlf eller se 2

3 3

4 KFUM og KFUK Distrikt Randers Djurs Indkaldelse til STORMØDE Torsdag d.14. marts 2013 kl STED: Genbrugsen Rougsøvej 122, 8950 Ørsted. Indledning v. Rougsø. Dagsorden iflg. vedtægterne. 1. Stormødet åbnes af formanden for distriktet, Margrethe Boje. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af reviderede regnskaber v. kassererne Distriktet v. Jens Pedersen Borgen v. Hanne Andersen Bladudvalget v. Preben R. Jørgensen 3. Beretninger om arbejdet i udvalgene Voksen/familieudvalg v. Steen Scriver Borgenudvalget v. Søren Bo Andersen Distriktsbestyrelsen v. Margrethe Boje Bladudvalget v. Preben R. Jørgensen 4. Indlæg v. et medlem fra hovedbestyrelsen Ikke fået navn endnu 5. Strategier for fremtidige aktiviteter. 6. Indkomne forslag. A: Skal MiK MaK laves om til nyhedsbreve på hjemmesiden? Øvrige forslag indsendes til formand 14 dage før møde 7. Budget 2013 v. kassererne. 8. Valg af medlemmer til distriktsbestyrelsen. På valg er: Jan Jensen, Jens Mikkelsen, Margrethe Boje. 9. Valg af revisor og suppleant. På valg som revisor er: Olaf Madsen På valg som suppleant er: Michael Langberg 10. Eventuelt. Herunder dato for næste stormøde. Afslutning Beretning fra distriktet 2012 Af formand Margrethe Boje 2012 blev året hvor KFUM og KFUK i Randers sammen med Distriktet tog beslutning om at Børnefestival 2014 skal foregå i Randers. Der er allerede stor aktivitet i de udvalg, der er lavet for at få dette store arrangement til at løbe af stabelen. I 2012 har bestyrelsen afholdt 3 bestyrelsesmøder. Vi har altid nogle hyggelige møder med en god stemning. Et af møderne holder vi med deltagelse af vores familier, hvor ægtefæller laver mad og passer børn, mens bestyrelsesmødet afholdes. Så er der tid til hygge efterfølgende. Vinterlejren blev afholdt på Skrødstrup Efterskole med fint deltagerantal og et fint program. Der har været udskiftning i udvalget, men jeg ved at det nye udvalg har en ny lejr i støbeskeen. Tak til de gamle udvalgsmedlemmer for arbejdet i de forgangne år og velkommen til de nye. Grundlovsmødet på Borgen forløb i god ro og orden i fint sommervejr med grundlovstale af en tidligere borgmester og pølser på grillen. Der er afholdt en vellykket børnesommerlejr på Borgen, og der er her i starten af det nye år indkaldt til ny lejr i Der har ikke været ret meget aktivitet i Klub T, men det forlyder at der sker noget i 2013 på denne front. Børneklubberne i Glesborg og Rougsø og familieklubberne i Randers fungerer med et fint deltagerantal. Der var deltagelse af en håndfuld medlemmer fra Distriktet på landsmødet, og ved denne lejlighed kom Randers i fokus både med annoncering af Børnefestivalen og med en Olfert-pris til Ivan Pedersen, for hans ihærdige arbejde netop med denne festival!! Cyberspace er blevet en naturlig del af vores hverdag, og det er muligt at finde KFUM og KFUK på facebook, hjemmesider, portalen osv. Der var f.eks. en stor dækning af landsmødet på facebook. Jeg vil opfordre alle til at læse Distriktets hjemmeside, så den fremover kan blive en vigtig kilde til informationer. 4

5 Alle disse fælles engagementer og alt arbejdet ude i de enkelte foreninger kunne ikke lade sig gøre, hvis der ikke var en stor gruppe af frivillige, der hele tiden stillede op og tog en tørn med. En stor tak for arbejds-indsatsen det forløbne år. Fremadrettet står distriktet over for flere større udfordringer. Vi skal have Børnefestival 2014 afviklet, og der skal tages nye initiativer mhp. arbejdet med børn og unge. Skal Borgen stadigvæk være vores lejrbygning eller kunne der tænkes i andre løsninger? Distrikt Randers Djurs har fået et løft i 2012, og det må vi godt være stolte af. Beretning fra Voksen-/ familie-udvalget Af Jan O Jensen og Steen Scriver Året 2012 startede som sædvanlig med vinterlejr på Skrødstrup Efterskole. Deltagerne var mange gamle kendinge og nogle få nye ansigter. De 2 dage bød på sangtime og foredrag for de voksne, ungdomsprogram med diverse opgaver og børneprogram med cirkus-optræden med hjælp fra Cirkus Krone-artister. Det hele sluttede af med folkedans, og vi siger en stor tak til Vinterlejr-udvalget: Kirsten Andersen, Karen Mikkelsen, Anne Louise Bay og Helle Sørensen. Grundlovsdag var der igen arrangement på Borgen, og den tidligere borgmester i Rougsø kommune, Torben Jensen holdt dagens tale. De omkring 30 fremmødte personer have en hyggelig eftermiddag i nogenlunde tåleligt sommervejr. Året blev sluttet af med høstfest i Ørum sognegård, og her havde de omkring 40 fremmødte personer en hyggelig aften med tale, pengeskabende boder og hyggesnak. Det ville være dejligt, om der kunne lokkes nogle flere Randers-medlemmer til dette arrangement. En stor tak skal lyde til udvalget, som består af Johanne og Peter, Sonni og Peter, Birgit og Leo samt Doris og Finn. Beretning fra Borgen udvalget Af Søren Bo Andersen I 2012 var der mindre udlejning samt flere ekstra udgifter end forventet. Der opstod vandskade vedrørende badeværelse på loftet. Der har tidligere været problemer med vand på gulvet, som trak ned i salen. Derfor var det nødvendigt at lave nyt gulv, hvilket betød ekstra udgifter. Nogle ødelagte vinduer, rengøring ok. Ingen klager for støj. Vedligeholdelse og forbedringer: Î VVS: Ny brusekabine på loftet. Î Ny termostat. Nyt køkkenarmatur. Sengehæste ved køjer i sovesal på loft. Rensning afløbsrør. Î Tømrer: Nyt gulv i badeværelse på loft. Skiftet ruder. Î Maler: Sovesale på loft malet. Î EL: Vand tilkoblet afkoblet. Î Gulvcenter: Vinyl på gulv i badeværelse på loft. I 2013 skal der påbegyndes kloakering i området. Da kloakken skal føres over vores grund, får vi ca kr. i erstatning. Tilslutnings bidrag engangsbetaling: kr. Spildevandsstik: 706 kr. pr. stk. Betaling vand: 36,25kr. pr. m3 vand. Dette vil betyde en ekstra udgift for Borgen. Tak til alle som har medvirket i årets løb. Rengøringsdag 2013: Lørdag d kl. 9,00, hvor vi samles til rundstykker. Tilmelding d til Søren Bo på / Beretning fra bladudvalget 2012 Af Karin Juhl og Preben R. Jørgensen I løbet af det sidste års tid er det blevet klart for os begge, at tiden er inde til forandringer for Mik Mak. Vi er ved at køre træt i opgaven og ingen nye folk har meldt sig til at overtage pladserne i bladudvalget. Derfor har vi bedt om, at Mik Maks fremtid som udgivet blad bliver drøftet på KFUM og KFUK i Randers generalforsamling og Randers-Djurs distriktets stormøde her i foråret. Vi vil gerne forslå, at Mik Mak skifter form, således at det fremover udgives som et nyhedsbrev, der sendes ud på mail til distriktets medlemmer med link til de forskellige artikler på distriktets hjemmeside. Nyhedsbrevene og hjemmesiden vil samlet set have de samme informationer, som Mik Mak giver medlemmerne nu. Antallet af nyhedsbreve kunne sættes lidt op, så det udkom lidt hyppigere, men med et mindre indhold per nyhedsbrev. Det vil stille krav til både udvalg og bestyrelser i Distriktet og Randers by, idet man selv vil være ansvarlig for indholdet til nyhedsbrevene. Sammen med Søren Andersen, der administrerer vores hjemmeside, skal der findes en fornuftig arbejdsdeling. Økonomisk vil dette give en besparelse i forhold til trykning og porto udgifter. Der skal arbejdes på en løsning, hvor de nuværende annoncører opretholdes, således at dette samlet kan gavne økonomien. Bladstøtten fra Staten bortfalder dog. Det væsentligste for os i det nuværende bladudvalg er: Î At bladet fortsætter i en form, så bladets indhold stadig er let tilgængeligt for alle distriktets Î medlemmer. At bladet fortsætter i en form, så det stadig er et bindeled og et samlingspunkt for alle distriktets foreninger. Skulle det vise sig, at der er nogen, som gerne vil overtage opgaven med Mik Mak i nuværende eller kommende form, så er I meget velkomne til at henvende jer til os i bladudvalget eller et af bestyrelsesmedlemmerne i Distriktet eller Randers by forening. 5

6 Leje af telte Skal du holde fest i haven og gerne vil gardere dig mod en byge - så kan du som medlem leje følgende telte: KFUM og KFUK i Randers: 4 x 6 meter og er i god kraftig kvalitet. Opbevares i M&Khuset Pris: 250 kr. Henvendelse til formand Ivan Pedersen Distriktet: 6 x 8 meter i godt kraftigt kvalitet. Opbevares på " Borgen". Pris: 500 kr. pr. gang - man er selv ansvarlig for at hente og bringe. Henvendelse til Margrethe Boje / Udgivelse af MiK MaK Deadline Forventet udgivelse 1. januar 1. februar 1. april 1. maj 10. august 10. september 15. oktober 15. november Ret til ændringer forbeholdes, hvis der skal tages hensyn til arrangementer mv. På plakaten... Marts 7. Generalforsamling i KFUM og KFUK i Randers. 14. Distriktets stormøde i Genbrugsen i Rougsø. Juni 5. Grundlovs-hygge på Borgen? Juli Wonderfull Days Børnesommerlejr September 28. Høstfest i Sognegården, Ørum Djurs. Høstfestudvalget Navn Adresse Postnr. og by Telefon Sonny og Peter Møllebakken Knebel Birgit og Leo Sletten 13, Fannerup 8560 Koling Doris og Finn Jensen Salbrovej Glæsborg Johanne og Peter Pedersen Sjørupgårdsvej Nimtofte

7 Fra MiK MaK til Nyhedsmail? Af Preben R. Jørgensen I beretningen fra MiK MaK-udvalget kan man læse, at vi fra udvalget foreslår en ændring. At vi nedlægger det trykte blad og erstatter det er en kombination af hjemmeside og nyhedsmail. Nogle har måske lagt mærke til, at vores webmaster Søren Andersen er begyndt at udsende nyhedsmails, som fx. den der er vist her. Tanken er alle informationer og artikler er tilgængelig på hjemmesiden. Det er dog kun de mere spændende ting som medtaget i nyhedsmails. Et tredie medie vi også vil bruge er Facebook, hvor KFUM og KFUK i Randers også er oprettet. I 2012 kørte KFUM og KFUK i Danmark en kampagne for at få opdateret adresser og vi kan se, at der er en meget stor andel i medlemmer i distriktet, som har oplyst en e- mail adresse. Og mon ikke det er muligt at få fat i de fleste, hvis vi gør en målrettet indsats. Vi ser frem til en god dialog på både generalforsamlingen i Randers og distriktets stormøde. Ø 7

8 Vinterlejr 2013 i billeder Fredag aften var der Idræt for alle v/ KFUM s idrætsforbund.... her skulle der spises en vandmelon uden at bruge hænderne! Søren Andersen fortalte om sin tur til Afghanistan som soldaterhjemsleder i MOB Price. De 6-12 årige bagte cup-cakes, som vi alle fik til eftermiddagskaffe.. uhm! Lederne fra Børnesommerlejren lavede aktiviteter for de unge. Her skal man bide et dyr i en pandekage... 8

9 Ting som Gud IKKE har skabt var temaet da sognepræst Mette Krawiec fra Kristrup lavede kreativ forkyndelse for børnene. Christina Busk fra Etikos satte gang i diskussionen om etiske dilemmaer, og gav os en god baggrundsviden for at diskutere etik. Lørdag aften er der folkedans for alle. Det var danse alle kunne være med til med Per syv-spring, Buggi Vuggi, Åh Susanne m.fl. 9

10 Generalforsamling Torsdag den 7. marts kl i M&K-huset, Jærgergade 32, Randers Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Formandens beretning v/ Ivan Pedersen. (De øvrige beretninger kan læses i MIK/MAK. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/ Preben R. Jørgensen. 4. Arbejdsdrøftelse: Î Pengeskabende aktiviteter. Î MiK MaK i ny form? 5. Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse v/ Preben R. Jørgensen 7. Fastsættelse af kontingent Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er: Ivan, Jens og Anne Louise. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 10. Evt. Beretning for 2012 Af Ivan Pedersen Så er der gået endnu et år i KFUM og KFUK i Randers. KFUM og KFUK i Randers er stadig en levende forening med mange medlemmer og masser af gåpåmod. Den absolut største og modigste beslutning blev taget på sidste års generalforsamling da man vedtog at afholde Børnefestivalen 2014 i Randers. En beslutning som mødte modstand fra flere sider, da man følte det var for stor en opgave. Med dette i mente bliver glæden ikke mindre, når man møder modstandere af projektet, som tænker med i processen, og som ad denne vej også bærer projektet oppe. Fantastisk dejligt at møde denne opbakning. Sommerens børnesommerlejr blev som sædvanlig en stor succes med mange børn og ledere på Borgen. Man bliver altid så positiv når man besøger lejren sidste aften og oplever sammenholdet, som er opstået i løbet af lejren. Af øvrige arrangementer kan nævnes fællesspisning og adventsfest. Nogle meget vedholdende ledere forsøgte, at starte lederuddannelse op. Desværre var der ikke tilslutning og projektet måtte lægges i skuffen igen. Ærgerligt! Huset på Jægergade står der stadig. Der blev lavet et nyt dræn, så regnvandet ikke længere løb gennem depotet, men udenom. Så troede vi alle problemer var løste. Men desværre viste det sig, at voldsomme skybrud ikke kan holdes ude. Vandet kommer ind gennem garagedøren og videre ind i de andre lokaler. Hvad være er, at grundvandet nu står meget højt. Det betyder konstant vand i kælderen. Grundvandet presses sandsynligvis op gennem gulvet. Nu håber vi snart på normal vandstand i Gudenåen og dermed normal grundvandsstand i Jægergade. Hvad skal vi med MiK MaK? Skal bladet beholde sin nuværende form eller skal vi gå over til nye tider og elektroniske former? Det er nogle af de spørgsmål der skal drøftes på generalforsamling og Stormøde. Det er noget som berører alle medlemmer, så tænk over det og giv din mening til 10

11 kende. Vi vil gerne høre hvad du mener! Vi ses til generalforsamlingen. Familieklubben Amok Af Karen Mikkelsen Vi er ni familier, der mødes hver anden fredag i m og k-huset. Vi spiser sammen, synger en masse dejlige sange, holder andagt og har et meget alsidigt program. Vi har været sammen i klubben i mange år, og kender hinanden rigtig godt. Der er ikke kommet nye med I det sidste års tid har vi arbejdet med de fire elementer, luft, ild, jord og vand. Vi har bl.a. bygget drager, lavet fakler, spillet ildkugle-håndbold og lavet højbede, som vi har sået grøntsager i. Alt sammen selvfølgelig kædet op på bibelens budskab. Et par gange om året har vi fællesaften med familieklubben i Kristrup. Det nyder vi meget. Sidst var drengene på fisketur og pigerne havde wellness-aften. Der er en stor aldersspredning på børnene i klubben nogle, der lige er startet i skolen og nogle, der lige er flyttet hjemmefra Det er generelt set blevet en familieklub med store børn. Vi har for første gang fået en af klubbens børn/unge med i programudvalget, og de unge har stået for en af aftenerne i efterårets program. Vi har det sidste par år ikke arrangeret weekendtur for klubben, da foråret for flere har været optaget af konfirmations-forberedelser. Men vi mangler turen, så vi nu er der arrangeret en efterårs-weekendtur i stedet. Så alt fortsætter som det plejer og alligevel ikke helt... KFUM s institutioner i Randers Af Søren Tinggaard Citat fra en rundskrivelse i kvarteret fra 1967, som formanden fra KFUM sendte ud: Vil De hjælpe os at hjælpe nordbyens unge? den herboende befolkning repræsenterer den mest komplekse boligmasse i Randers og er mest børnerig. Vor tids udvikling lægger større og større beslag på den unge husmoders arbejdsindsats derfor har vi alle et ansvar overfor de unge, der er overlads til sig selv udenfor skoletiden. Det er her KFUM vil være med til at påtage sig sin del af den sociale opgave, som vi alle må være med til at løse.i håb om, at De vil hjælpe os økonomisk, skal vi oplyse, at en repræsentant fra KFUM i nær fremtid vil henvende sig hos Dem. Som en del af KFUM og K s aktiver i Randers, ejer foreningen to institutioner i Nordbyen: Institutionen Solgården, der er en fritidsklub med dyr, landbrug og actionaktiviteter og KFUMs institutioner på Glarbjergvej, der er en flerledet institution med børnehave, busbørnehave, fritidshjem og ungdomsklub. Hvorfor nu det? Hvorfor har man ikke bare overladt dette til kommunen? og er der fortsat i 2013 behov for at KFUM og K engagerer sig i disse aktiviteter, som jo mildest talt ligger i periferien af, hvad foreningens formål er? Baggrunden er, at denne del af Nordbyen nok er det mest socialt sårbare område i byen, med en høj grad af familier af anden etnisk oprindelse, af skilsmisseforældre, høj arbejdsløshed mm og oprindeligt har man fra KFUM og K har villet sikre sig, at der var et tilbud til børn og unge i området, som var baseret på et kristent livssyn og vel det, der på moderne pædagogsprog hedder en inkluderende tilgang til børnene. I dag fungerer institutionerne som selvejende institutioner i et tæt samarbejde med kommunen, og alle omkostninger afholdes løbende af kommunen efter de regler der udstikkes herfra, herunder fastlægges budgetrammer mv. af kommunen, men det er os i bestyrelsen, der har det ledelsesmæssige ansvar for institutionerne, ligesom ansættelse og afskedigelse af de to daglige ledere er vores ansvar ikke kommunens. Vi sidder 3 mand i bestyrelsen og vi fungerer i princippet som sparring og rådgivere for ledelsen, det er os der har det økonomiske og ledelsesmæssige ansvar for institutionerne. I praksis er Susanne og Flemming, der har det daglige ansvar, så erfarne, at det er meget lidt vi reelt kan hjælpe med. De har fuldt styr på den daglige drift, herunder personaleledelse og økonomi. Er der så i 2013 fortsat brug for, at KFUM og K er engageret i disse aktiviteter? Min egen holdning er ja, det er der. Nordbyen ER et meget sårbart område og underretninger er om ikke dagligdag så ofte forekommende, og børn og unge i området har brug for at komme et sted, hvor der er struktur på dagligdagen, der er ansvar og der er en positiv indstilling til dem. Det er ikke altid de oplever det i deres dagligdag. Kunne kommunen ikke med lige så stor effektivitet håndtere dette? Jo det kunne de i princippet godt. KFUM og K tilfører ikke meget til foreningen, men det er min meget klare opfattelse at netop den daglige ledelse vi har ansat, har det fysiske og psykiske overskud til at gå lige et skridt (eller flere) længere end man ville i kommunen. Vi strækker økonomien lidt længere end vi ser i det offentlige, og vi forvalter vores budgetter med lidt større frihed. Den slags går naturligvis ikke upåagtet hen og kommunen arbejder løbende med budgetmæssige stramninger, der spænder nettet ind over os, men ved hjælp af dygtig ledelse er det lykkedes os at komme igennem stramninger i både 2011 og 2012 og selvom besparelserne har fået en tand mere i 2013, tror vi også, at det vil lykkes for os, uden at vi går på kompromis med arbejdet med børnene, men det er og bliver endnu mere i 2013 et løbende arbejde at på enderne til at nå sammen. Det betyder også at Flemming og Susanne lægger temmelig mange interessetimer i arbejdet, hvilket vi i bestyrelsen er meget glade for. 11

12 Genbrugsen Rougsøvej 122 Telefon Åbningstider Mandag fredag Lørdag

13 Klubber & afdelinger Familieklubben a MOK Fredag i lige uger kl i foreningshuset Bjarne Haaning Andersen, Gyldenlakvej 13, Stevnstrup, 8870 Langå Familieklubben i Kristrup Sognegård Fredag i lige uger kl til ca i Kristrup Sognegård. Niels Jørgen Lange, Kildevej 12, 8940 Randers SV , Den gamle familieklub Mødes en gang om måneden i foreningshuset. Kim Heldgaard, Jægergade 21, 8940 Randers SV Voksenarbejdet Pt. hvilende, men henvend dig gerne til: Åse Svendsen, Kærgade 101, 8940 Randers SV Foreningen M&K-huset Jægergade 32. Vicevært: Kim Heldgaard, Jægergade 21, 8940 Randers SV Bestyrelse Ivan Pedersen (formand), Smedebakken 10, Mygind, 8544 Mørke / Anne Louise Bay (næstformand), Vestervang 27 5mf, 8000 Århus C Mary Scriver, Rugvænget 3, Ø Bjerregrav, 8920 Randers NV Kent Nielsen, Thorsvej 5, 8981 Spentrup Mikael Langberg, Nyvangsvej 36B 2th, 8900 Randers C, Jens N Mikkelsen, Sognevej 15, Kousted, 8920 Randers NV Kasserer Preben R. Jørgensen, Sødringholmsvej 25, 8930 Randers NØ Y's Men's Clubber Randers Y's Men s club Kristian Nielsen, Hobrovej 362, 8920 Randers NV , Kronjyllands Y's Men s club Erik Thing Andersen, Bindeledet 42, 8981 Spentrup / , KFUM og KFUK KFUM og KFUK i Danmark er en børneog ungdomsbevægelse, som har til formål at forkynde evangeliet om Jesus Kristus. KFUM og KFUK betyder Kristelig Forening for Unge Mænd og Kristelig Forening for Unge Kvinder. Det betyder, at vi er en kristen forening - og det præger de aktiviteter, vi laver, og den måde, vi er sammen på, i vores spil-levende fællesskab af børn, unge og voksne. KFUM og KFUKs formål KFUM og KFUK i Danmark er en børne- og ungdomsbevægelse, som har til formål at forkynde evangeliet om Jesus Kristus. Forkyndelsen finder sted blandt børn, unge og voksne ud fra Bibelen til styrkelse af tro og fællesskab, til deltagelse i menighedens liv, i mission og tjeneste, og til ansvar og medindflydelse i forening, kirke og samfund. KFUM og KFUKs grundlag er bekendelsen til den treenige Gud. Gud sendte sin Søn for at frelse verden og Gud sender sin Ånd for at oplyse og vejlede, så mennesker sendes ud med evangeliet. Denne sendelse ser KFUM og KFUK sig som en del af. Y s Men s clubben Niels Ebbesen Ruth Odgaard, Mælkevej 2b, 8940 Randers SV / , KFUM og KFUK er en økumenisk bevægelse og bygger på Folkekirkens evangelisk-lutherske lære. Mere information Du kan finde yderligere oplysninger på vores internet-hjemmeside: KFUM og KFUK i Randers 13

14 Nyttige adresser Distriktsbestyrelse Margrethe Boje (formand), Tingvej 12, 8950 Ørsted Jens N Mikkelsen, Sognevej 15, Kousted, 8920 Randers NV Jens Pedersen (kasserer), Laenvej 44, 8585 Glesborg / Maj-Britt Vinther, Mosedraget 7, Øster Bjerregrav, 8920 Randers NV Marianne Boje, Estruplund 5, St. Sjørup, 8950 Ørsted Jan Jensen, Klørupvej 48, Tånum, 8920 Randers NV Distriktsudvalg Voksen-/familieudvalg Steen Scriver, Rugvænget 3, Øster Bjerregrav, 8920 Randers NV Borgen udvalget Søren Bo Andersen, Glesborg Kærvej 5, 8585 Glesborg Bladudvalget Karin Juhl, Stoubyvej 52, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev Lejrbygninger Borgen, Havbakkevej 4, Skovgårde Strand, Vivild, 8961 Allingåbro Udlejning: Mary Scriver, Hytten i Ginnerup, Bådsdal 4, 8500 Grenå Udlejning: Birgith Sørensen, Foreningsaktiviteter Gjerlev Familieklub. Kontakt Maj-Britt Vinther Rougsø MOK-klub. Kontakt Marianne Boje Seniorarbejde. Kontakt Olaf Madsen årige: Kontakt Olaf Madsen Glesborg Myretuen. Kontakt Anne Pedersen K-klubben. Kontakt Søren Bo Andersen Klub halv ni (for voksne). Kontakt Per Pedersen Foreningsformænd Fannerup-Ginnerup Birgith Sørensen, Slettenvej 13, Fannerup, 8560 Kolind Glesborg Inga Pedersen, Jordemodervej 10, 8586 Ørum Djurs Gjerlev Maj-Britt Vinther, Mosedraget 7, Øster Bjerregrav, 8920 Randers NV Randers Ivan Pedersen (formand), Smedebakken 10, Mygind, 8544 Mørke / Rougsø Olaf Madsen, Estruplundvej 15, St. Sjørup, 8950 Ørsted Y's Men's Clubber Grenå Y's Men's club Poul Otto Petersen, Fladstrupvej 5, 8570 Trustrup Midtdjurs Y's Men's club Bente K. Hansen, Bygmarken 45, 8560 Kolind Rønde Y's Men's club Tage Mikkelsen, Lærkevej 7, 8410 Rønde Rougsø-Sønderhald Y's Men's club Hannah Julsgaard, Ravnsagervej 6, Hegedal, 8585 Glesborg Øvrige Genbrugsen Ørsted Rougsøvej Ørsted, Formand Kirsten Pedersen, KFUM og KFUK i Danmark KFUM og KFUK kontaktkonsulent i Distrikt Randers / Djurs Karen Klemmed Hviid / Husk at give besked ed om ændringer direkte til MiK MaK. Ønsker er du at få vist din adresse, er du velkommen til at sende den til 14

15 Vinther & Lassen A/S Tømrer- og snedkerfirma Stillads Solidt håndværk i 100 år Hos Vinther & Lassen udfører vi alle former for tømrer- og snedkerarbejde i forbindelse med både nybyggeri, renovering og reparation. Vores stilladsafdeling opstiller lette facadestilladser i alle udformninger til nye såvel som eksisterende byggerier ved eksempelvis udskiftning af tag, reparation af facader, maling af vinduer m.m. Vinther & Lassen A/S Ydervangen Randers NV T: F:

16 Afsender: KFUM og KFUK i Distrikt Randers/Djurs c/o Preben R. Jørgensen Sødringholmsvej Randers NØ B Om MiK MaK MiK MaK udgives af KFUM og KFUK distrikt Randers/Djurs og KFUM og KFUK i Randers. Redaktion Preben Rabjerg Jørgensen Karin Juhl (ansvarshavende) Oplag: 165 stk. 4 gange årligt. Tryk: One Way, Skanderborg For at gøre opsætningen af bladet så enkel som muligt, vil vi meget gerne have dit indlæg pr. . Har du skrevet dit indlæg i et tekstbehandlingsprogram, så kopier teksten ind i en og send den til eller Du kan også sende dit indlæg pr. post til Preben Rabjerg Jørgensen, Sødringholmsvej 25, 8930 Randers NØ. Deadline til næste nr. er 1. april 2013

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Årsberetning

Metodistkirken i Odense. Årsberetning Metodistkirken i Odense Årsberetning 2008 Forord Kære medlem eller ven af menigheden. Velkommen til menighedens årsmøde pastoratskonferencen. Årsmødet er menighedens årlige generalforsamling, hvor alle

Læs mere

Låsbybladet. Nr. 33 September 2007 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nr. 33 September 2007 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nr. 33 September 2007 Årgang 9 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere