Luftrensning og gylleforsuring - vilkår og tilsyn. Temadag om kontrol af vilkår med BAT Fredericia d. 27. maj 2013 Kristoffer Jonassen, Miljøkemiker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Luftrensning og gylleforsuring - vilkår og tilsyn. Temadag om kontrol af vilkår med BAT Fredericia d. 27. maj 2013 Kristoffer Jonassen, Miljøkemiker"

Transkript

1 Luftrensning og gylleforsuring - vilkår og tilsyn Temadag om kontrol af vilkår med BAT Fredericia d. 27. maj 2013 Kristoffer Jonassen, Miljøkemiker

2 Disposition Hvem er VSP? Teknologiliste og Teknologiblade, svin Gennemgang af virkemidler til svinestalde Herunder mulighed for aflæsning af relevante kontrolvilkår Opklarende spørgsmål Vejledende kontrolvilkår

3 Hvem er VSP? Faglig organisation for svineproduktionen i DK Den levende gris fra gener til gylle Samarbejde med universiteter og firmaer Den Rullende Afprøvning afprøver ny teknologi på rigtige landbrug i almindelig drift Sikrer, at teknologier er praktisk funderet og effekten veldokumenteret de fleste Teknologiblade til svin er lavet på baggrund af data fra rullende afprøvninger

4 Teknologiliste Miljøstyrelsens Teknologiliste Liste over teknologier og teknikker til husdyrbrug, der har en dokumenteret miljøeffekt og er driftssikre En supplerende vejledning til ansøgere og kommunens sagsbehandlere ved udarbejdelsen og behandlingen af miljøgodkendelser på husdyrbrug Listen udarbejdes og opdateres af Miljøstyrelsen Produkt eller teknik Ekspertudvalg (MELT) under MST vurderer om dokumentationen for miljøeffekt er tilstrækkelig Internationalt samarbejde (VERA) om krav til målinger på anlæg (DK, D, NL)

5 Miljøstyrelsens Teknologiliste Teknologilisten er en oversigt over teknologier og -teknikker til husdyrbrug, der har en dokumenteret miljøeffekt og er driftssikre. Listen er en supplerende vejledning til ansøgere og kommunens sagsbehandlere ved udarbejdelsen og behandlingen af miljøgodkendelser på husdyrbrug. Listen udarbejdes og opdateres af Miljøstyrelsen. For flere teknologier gælder, at der fortsat er en proces i gang mht. at leve op til dokumentationskravene for at blive stående på listen, på baggrund af specifikke aftaler med Miljøstyrelsen. Se status under kolonnen Udløbsår. Seneste opdatering: 12. april 2013 Under kolonnen udløbsår står der, for de teknologier, der forlænges af forskellige grunde: midlertidig forlængelse efter særlig aftale med Miljøstyrelsen Optaget som produkt Dokumentation for optagelse Dyretype/staldtype Produkt (producent) Miljøeffekter Øvrige effekter Optagelsesår Udløbsår Godkendt jf. Godkendt jf. VERA eller type* husdyrgødningsbekendtgørelsens husdyrgødningsbekendtgørelsens erklæring 28 stk. 3 (krav om nedfældning 20 stk 1. (fast overdækning) eller sort jord/fodergræs) 20 stk. 3 (flydelag) Staldindretning NH3 Lugt Køling af kanalbund Type Miljøstyrelsens tekniologiblad - Svin på gyllesystemer < 30% Midlertidig nej Køling af gyllen i svinestalde forlængelse efter særlig aftale med Miljøstyrelsen Forsuring Produkt 1. Miljøstyrelsens Teknologiblad - Svin på gyllesystemer NH4+ (Infarm) 70% Midlertidig Kan erstatte flydelag nej Svovlsyrebehandling af svinegylle forlængelse efter 2. Miljøstyrelsens Teknologiblad - særlig aftale med Svovlsyrebehandling af sogylle Miljøstyrelsen 3. Miljøstyrelsens Teknologiblad - Svovlsyre behandling af smågrise gylle Forsuring Produkt Miljøstyrelsens Teknologiblad - Forsuring i kvægstalde NH4+ (Infarm) 50% Midlertidig Kan erstatte flydelag nej Svovlsyrebehandling af kvæggylle forlængelse efter særlig aftale med Miljøstyrelsen Forsuring Produkt MELT indstilling JH forsuring Niras Svin på gyllesystemer JH Forsuring NH4+ 71% Midlertidig Kan erstatte flydelag nej forlængelse efter særlig aftale med Miljøstyrelsen Forsuring Produkt Miljøstyrelsens Teknologiblad - Forsuring i kvægstalde JH Forsuring NH4+ 50% Midlertidig Kan erstatte flydelag nej Svovlsyrebehandling af kvæggylle optagelse efter særlig aftale med Miljøstyrelsen Spalteskraber Produkt Miljøstyrelsens Teknologiblad - Kvæg på spaltegulv <25 % Midlertidig nej Skrabere i gangarealer i stalde til forlængelse efter malkekvæg særlig aftale med Miljøstyrelsen Luftrensning Kemisk luftrensning Produkt MELT indstilling Munters TLV-A Dyr i lukkede stalde Munters TLV-A (Munters) 90% Midlertidig nej forlængelse efter særlig aftale med Miljøstyrelsen Produkt Miljøstyrelsens Teknologiblad - Dyr i lukkede stalde Scan Airclean (MHJ Agroteknik A/S) 90% 0 Midlertidig nej Luftvasker med syre forlængelse efter særlig aftale med Miljøstyrelsen Biologisk luftrensing Produkt MELT indstilling Skov Farm Airclean Dyr i lukkede stalde Farm Airclean BIO Flex 2 trin (Skov A/S) >70% (NH3 koncentration 73% 2006 Midlertidig nej Farm Airclean BIO modul 2 trin 1-2 ppm) forlængelse efter særlig aftale med Miljøstyrelsen Produkt MELT instilling Dorset Biological Dyr i lukkede stalde Dorset Biological Combi Aircleaner (Rotor >70 % 40% Støvreduktion 55% 2011 Midlertidig nej Combi Aircleaner A/S) forlængelse efter særlig aftale med Miljøstyrelsen Staldindretning til svin, kvæg og fjerkræ Gylleforsuring i stalden Slagtesvin Søer Smågrise Kvæg Luftrensning Lukkede stalde Lavemssiosstaldgulve til malkekvæg Type Miljøstyrelsens teknologiblad for Kvæg i åbne stalde sengestald med fast drænet gulv med skraber og ajleafløb Gælder for stalde med følgende 50% Midlertidig udformning: optagelse efter Fast drænede gulve med 1-2 % fald særlig aftale med mod ajleafløb. Miljøstyrelsen Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk med et skrabeanlæg hver anden time. Skraberen afleverer gødningen i en eller flere tværkanaler eller i en langsgående gylle-kanal. Gulvets samlede lysningsareal (spalteåbning) må maksimalt udgøre 5 % af gangarealet. nej Lavemssiosstaldgulve til slagtesvin Type Miljøstyrelsens teknologiblad for delvis Svin på gyllesystemer Delvis spaltegulv med fast gulv Midlertidig spaltegulv med fast gulv optagelse efter særlig aftale med Miljøstyrelsen Gødningbånd Type Miljøstyrelsens Teknologiblad - Æglæggende høns 50% 2006 Midlertidig Gødningsbånd og hyppig udmugning forlængelse efter særlig aftale med Miljøstyrelsen Gødningsopbevaring nej nej Fast overdækning Type Gyllesystemer 50% af ammoniaktab fra lager Flydebarriere Type Gyllesystemer 25% af ammoniak tab fra lager Letklinker Type Gyllesystemer Ingen men kan erstatte flydelag Udbringning af husdyrgødning 2006 Midlertidig forlængelse efter særlig aftale med Miljøstyrelsen 2006 Midlertidig forlængelse efter særlig aftale med Miljøstyrelsen 2006 Midlertidig forlængelse efter særlig aftale med Miljøstyrelsen nej nej nej Nedfældning Græs Type Teknologiblad: Nedfældning af gylle Gyllesystemer >25% ca.25 % Midlertidig i græsmarker forlængelse efter særlig aftale med Miljøstyrelsen nej Nedfældning Sort jord Type Teknologiblad: Nedfældning af gylle Gyllesystemer >85 % >80 % Midlertidig nej i sort jord forlængelse efter særlig aftale med Miljøstyrelsen Forsuring (under udbringning) Produkt Vera Erklæring for Biocover Gyllesystemer (kvæg) SyreN kvæg (Biocover) Kvæggylle: 49 % Kan slangeudlægges på fodergræs Ja Reduktionsprocent ift. ved ph 6,4 slangeudlægning af uforsuret gylle. Effekt opnået ved forsuring til ph 6,4 Forsuring (under udbringning) Produkt Indstilling om optagelse på Gyllesystemer (svin) SyreN svin (Biocover) Svinegylle: 40 % Midlertidig Kan slangeudlægges på fodergræs nej (testen i Teknologilisten for BioCover for forsuring Reduktionsprocent ift. forlængelse efter ved ph 6,4 henhold til af svinegylle slangeudlægning af særlig aftale med VERA uden uforsuret gylle. Miljøstyrelsen lugtmålinger) Effekt opnået ved forsuring til ph 6,4 Forsuring (Stald) Produkt MELT indstilling af 13. august 2012 for Gyllesystemer (kvæg og svin) NH4+ (Infarm) Kan slangeudlægges på fodergræs Kan erstatte flydelag Testet jf. Infarm udbringning ved ph 6,0 tilpassede dokumentation krav for forsuringstekn ologier Forsuring (I Gylletank) Produkt MELT indstilling Harsø Forsuring Gyllesystemer (kvæg og svin) Harsø Tank Forsuring (Harsø Maskiner) Kan slangeudlægges på fodergræs Kan erstatte flydelag i op til 21 Testet jf. ved ph < 6,0 dage efter forsuring (se endvidere tilpassede Kan udbringes optil 21 dage efter deltaljer i MELT indstilling) dokumentation forsuring til ph 5,5 krav for Der må ikke tilføres frisk gylle fra forsuringstekn forsuring til udbringning ologier _myndighed/landbrug/husdyrgodk endelser/bat/teknologiliste_ny.htm Forsuring (I Gylletank) Produkt MELT indstilling af 03. maj 2012 for Gyllesystemer (kvæg) Ørum TF 12 (Ørum Smeden) Kan slangeudlægges på fodergræs Kan erstatte flydelag i op til 3 Ørum Smeden ved ph < 6,0 måneder efter forsuring (se Kan udbringes optil 3 mdr. efter endvidere deltaljer i MELT forsuring til ph 5,5 indstilling) Der må ikke tilføres frisk gylle fra forsuring til udbringning *) For nogle teknologier gælder særlige tekniske forhold, hvorfor det giver mening at optage dem på teknologilisten med produktnavne. Inden for andre teknologiområder er der kun lille variation, og derfor er det unødvendigt at differentiere mellem de enkelte produkter. I stedet behandles alle produkter under ét som en teknologitype. Testet jf. tilpassede dokumentation krav for forsuringstekn ologier

6 Teknologiblade Faglig gennemgang af virkemåde miljøeffekt driftsikkerhed omkostninger Bruges til beslutning om hvilken teknologi der passer til det enkelte projekt Vejledning til fastsættelse af vilkår til indretning, drift og egenkontrol

7 Teknologiblade Foder Råprotein i foder Fosfor i foder Benzoesyre Staldindretning Delvist fast gulv Svovlsyrebehandling af gylle (forsuring) Luftrensning Kemisk luftrensning med syre Biologisk luftrensning Køling af gylle Lager, behandling og udbringning Gylleseparering Overdækning af gyllebeholder Nedfældning af gylle

8 Forsuring af gylle Virkemåde Ved lav ph bindes NH 3 som NH 4 + i gyllen NH 3 Stald, svin: 70 % reduktion Stald, kvæg: 50 % reduktion Lager: 50 % reduktion Reduktion udbringning Lugt Stald: ingen forskel

9 Forsuring af gylle Gyllen tages ud af stalden, Syre tilsættes til ph 5,5 Gyllen sluses tilbage jft3rk44

10 Forsuring af gylle, Ammoniakligevægte NH 3 NH 3 K H K H H + SO 4 2- NH 3 + H + K HN + a 4 NH 3 + H + K a HN + 4

11 6,5 5,5 6,0

12 Teknologiliste svinestalde Forsuring af gylle Fabrikat Miljøeffekter Reduktion NH 3 Lugt Infarm A/S 70 % 0 JH Forsuring A/S 71 % 0 12

13 Forsuring af gylle - NH4+ fra Infarm A/S Ammoniak Reduceres med 70 % fra stald Mindre NH 3 -fordampning fra lager og mark Lugt Ingen effekt fra stald Procestank kan være en kilde til lugt 13

14 Infarm A/S

15 Infarm A/S

16 Infarm A/S

17 JH Forsuring, gylleforsuring fra JH Staldservice A/S Ammoniak Reduceres med 71 % fra stald Mindre NH 3 -fordampning fra lager og mark Lugt Ingen effekt fra stald Procestank kan være en kilde til lugt 17

18 JH forsuring

19 JH forsuring

20 Luftrensning Anlægstyper Kemiske anlæg Biologiske anlæg Anvendelse Delrensning for NH 3

21 Kemisk luftrensning NH 3 NH 3 bindes i sur væske (ca. ph 2) NH 3 reduceres med ca. 90 % NH 3 + H + HN 4 + Arbejdsmiljø ved håndtering af syre!

22 Teknologiliste svinestalde Kemisk luftrensning Fabrikat Miljøeffekter Reduktion NH 3 Lugt Munters TLV-A 90 % 0 MHJ Scan Airclean A/S 90 % 0 Bovema S-Air 90 % 0 22

23 Munters A/S Kemisk luftrenser Forsuring med svovlsyre til ph 2 Ammoniak reduceres med 90 % Ingen lugtreduktion Intet filter 23

24 Munters A/S Kemisk luftrenser

25 MHJ ScanAirclean A/S Decentral syrerenser Forsuring med svovlsyre til ph 2,5 90 % ammoniakreduktion Ingen lugtreduktion 25

26 MHJ ScanAirclean A/S

27 Biologisk luftrensning NH 3 omdannes af bakterier til NO 2 - og NO 3 - Reduktionen af ammoniak med over 70 % eller ned til 1-2 ppm Reduktionen af lugt på op til 73 % Dorset (ROTOR A/S) Eneste teknologi med effekt på lugt SKOV A/S

28 Biologisk luftrensning Kvælstofomsætning Nitrifikation NH 3 /NH 4 + Ledningsevnen er et udtryk for koncentrationen af de opløste ioner i vandet. NH 4 + og NO 3 - er de to dominerende ioner. (Total N = NH 4+ -N + NO 3- -N + NO 2- -N) NO 3 - og NO 2 -

29 Teknologiliste svinestalde Biologisk luftrensning Fabrikat Miljøeffekter Reduktion NH 3 Lugt Skov A/S 2-trinssystem >70 % (NH 3 ud 1-2 ppm) 73 % Dorset (Rotor A/S) >70 % 40 % (74 %) 29

30 SKOV A/S Farm AirClean BIO modul 30

31 SKOV A/S Bio Flex 2-trins luftrenser Foto: SKOV A/S 31

32 SKOV A/S biologisk luftrenser

33 Dorset biologisk luftrenser Rotor A/S Foto: Rotor A/S 33

34 Dorset biologisk luftrenser Rotor A/S Foto: Rotor A/S 34

35 Dorset biologisk luftrenser Rotor A/S

36 Delrensning - baggrund Udnytter at NH 3 -emissionen beregnes over hele året De største N-mængder samles derfor op om vinteren, hvor NH 3 - koncentrationen er størst Ventilationsanlægget skal indstilles, så luftrenser altid kører først Effekt af delrensning er forskellig i staldafsnit pga. forskel i temperaturstrategi

37 Delrensning Udnytter driften af ventilationsanlægget Størst effekt i stalde, hvor ventilationssystemet bruges til at køle dyrene Kilde: Grøn viden. DjF husdyrbrug nr. 47

38 Delrensning 20 % af ventilationskapaciteten Kilde: Grøn Viden nr. 47, DJF Husdyrbrug,

39 Delrensning - 20 % af maks. kapacitet Sommer m 3 /t m 3 /t Luftrensning m 3 /t m 3 /t m 3 /t

40 Delrensning - 20 % af maks. kapacitet 40 % af årets timer 0 m 3 /t 0 m 3 /t Luftrensning m 3 /t 0 m 3 /t 0 m 3 /t

41 Delrensning 20 % af maks. kapacitet Anlæg med reduktion til fast niveau Anlæg med pct. reduktion 67 Delrensningskurverne ser forskellige ud for de forskellige staldafsnit Kilde: Grøn viden. DjF husdyrbrug nr. 47

42 Punktudsugning Udsugningspunkt placeres i de områder med størst forurening Udsugning udgør fx 10 % af maks. ventilationskapacitet eller 10 m 3 /time/gris 42

43 Delrensning 10 % punktudsugning Kilde: Grøn Viden nr. 47, DJF Husdyrbrug,

44 Punktudsugning Andel af emission i punktudsugning ved 10 m 3 /time pr. slagtesvin: Forbedret arbejdsmiljø i Mere end 70 % af NH 3 staldrummet Mere end 50 % af lugt Mere end 90 % af H 2 S Staldens emission af NH 3 og lugt er ikke forøget Testes i produktionsbesætninger 44

45 VEJLEDENDE KONTROLVILKÅR - TEKNOLOGIBLADENE

46 Gylleforsuring Indretning og drift 1. Der skal etableres et anlæg til svovlsyrebehandling af gylle fra staldafsnit xxx. 2. Svovlsyretanken skal være udstyret med et indbygget opsamlingskar. Svovlsyretanken skal placeres på en plads med støbt bund og være sikret mod påkørsel. Procestanken skal være forsynet med låg. 3. Der må kun anvendes svovlsyre.

47 Gylleforsuring Indretning og drift 4. Før svovlsyrebehandling må den gennemsnitlige ph-værdi i gyllen på månedsbasis maksimalt være 6,0. Alle målte ph-værdier før svovlsyrebehandling skal dog være mindre end 6,5. 5. Svovlsyrebehandlingsanlægget skal indstilles til at behandle gyllen til ph-værdi 5,5. 6. Svovlsyrebehandlet gylle må ikke opbevares sammen med ubehandlet gylle. 7. Svovlsyrebehandlingsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.

48 Gylleforsuring Egenkontrol 8. Gyllens ph-værdi skal registreres elektronisk før og efter hver svovlsyrebehandling. Der skal endvidere føres en elektronisk statistik, der som minimum indeholder oplysninger om de gennemsnitlige phværdier i gyllen på månedsbasis før svovlsyrebehandling. 9. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af svovlsyrebehandlingsanlægget, herunder kalibrering af ph-målere. Svovlsyrebehandlingsanlægget skal kontrolleres af producenten mindst hver fjerde måned. Serviceaftale med producenten skal opbevares på husdyrbruget.

49 Gylleforsuring Egenkontrol 10. Tilsynsmyndigheden skal underrettes i følgende situationer: Den gennemsnitlige ph-værdi i gyllen på månedsbasis er større end 6,0 før svovlsyrebehandling Der måles ph-værdier før svovlsyrebehandling, som er større end 6,5, i en sammenhængende periode på mere end xxx dage/uger Svovlsyrebehandlingsanlægget er ude af drift i en periode på mere end xxx dage/uger. 11. Data for ph-målinger, dokumentation for kalibrering af ph-måler samt kontrolrapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

50 Kemisk luftrensning Indretning og drift 1. Afkast fra staldafsnit xxx skal tilsluttes et kemisk luftrensningsanlæg. 2. Luftrensningsanlægget skal forsynes med en trykmåler, vandmåler og ph-måler. 3. Luftrensningsanlægget skal indstilles til at behandle udsugningsluften op til xxx m 3 luft pr. time, hvor m 3 luft pr. time svarer til xxx % af den maksimale ventilationskapacitet fra staldafsnit xxx. De første 0 xxx m 3 luft pr. time udsugningsluft skal altid ledes gennem luftrensningsanlægget. 4. Luftrensningsanlægget skal være i drift året rundt. 5. Der må kun anvendes svovlsyre i luftrensningsanlægget.

51 Kemisk luftrensning Indretning og drift 6. Svovlsyreopløsningen, der overrisler filteret, må maksimalt have en ph-værdi på xxx. 7. Tryktabet over luftrensningsanlægget må ikke overstige xxx pascal (Pa). 8. Luftrensningsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.

52 Kemisk luftrensning Egenkontrol 9. Der skal føres en logbog for luftrensningsanlægget, hvori følgende registreres: Månedlige målinger af vandforbruget og tryktabet Luftrensningsanlæggets driftstid Tidspunkter for rengøring/skiftning af filtre Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed. Faktura for indkøbt svovlsyre samt udskrifter af ph-målinger skal indsættes i logbogen. 10. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten/leverandøren om serviceeftersyn af luftrensningsanlægget, herunder kalibrering af phmålere. Luftrensningsanlægget skal kontrolleres af producenten/ leverandøren mindst hver fjerde måned. Serviceaftale med producenten skal opbevares på husdyrbruget.

53 Kemisk luftrensning Egenkontrol 11. Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt luftrensningsanlægget er ude af drift i en periode på mere end xxx dage/uger. 12. Logbogen/den elektroniske registrering af data, data for ph-målinger, kontrolrapporter samt dokumentation for kalibrering af ph-måler skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

54 Biologisk luftrensning Indretning og drift 1. Afkast fra staldafsnit xxx skal tilsluttes et biologisk luftrensningsanlæg. 2. Luftrensningsanlægget skal forsynes med differenstrykmåler, vandmåler samt ledningsevnesensor. Ledningsevnesensoren skal være placeret i xxx. 3. Luftrensningsanlægget skal indstilles til at behandle udsugningsluften op til xxx m 3 luft pr. time, hvor xxx m 3 luft pr. time svarer til xxx % af den maksimale ventilationskapacitet fra staldafsnit. De første 0 - xxx m 3 luft pr. time udsugningsluft skal altid ledes gennem luftrensningsanlægget. 4. Luftrensningsanlægget skal være i drift året rundt.

55 Biologisk luftrensning Indretning og drift 5. Luftrensningsanlæggets ledningsevne skal være xxx millisiemens (ms)/cm. 6. Tryktabet over luftrensningsanlægget må ikke overstige xxx pascal (Pa). 7. Luftrensningsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.

56 Biologisk luftrensning Egenkontrol 8. Der skal føres en logbog for luftrensningsanlægget, hvori følgende registreres: Ledningsevnen (som minimum på timebasis) Luftrensningsanlæggets driftstid Månedlige målinger af vandforbruget og tryktabet Tidspunkter for rengøring/skiftning af filtre Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed. 9. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten/leverandøren om serviceeftersyn af luftrensningsanlægget. Luftrensningsanlægget skal kontrolleres af producenten/leverandøren mindst hver fjerde måned. Kalibrering af ledningsevnesensoren skal foretages mindst én gang årligt. Serviceaftalen med producenten skal opbevares på husdyrbruget.

57 Biologisk luftrensning Egenkontrol 10. Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt luftrensningsanlægget er ude af drift i en periode på mere end xxx dage/uger. 11. Logbogen/ den elektroniske registrering af data, kontrolrapporter samt dokumentation for kalibrering af ledningsevnesensoren skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

58 Vejledende vilkår - Teknologibladene Vejledende indretnings-, drifts- og egenkontrolvilkår..forslag til indretnings-, drifts- og egenkontrolvilkår, som kan være relevante, såfremt den ovenfor beskrevne teknologi anvendes i forbindelse med miljøgodkendelser af husdyrbrug. Formålet hermed er at henlede opmærksomheden på, hvordan den beskrevne miljøeffekt opnås i praksis ved fastsættelse af vilkår.

59 Vejledende vilkår - Teknologibladene Vejledende indretnings-, drifts- og egenkontrolvilkår I relation til fastsættelse af vilkår skal det understreges, at vilkår kun skal meddeles efter en konkret vurdering og skal være præcise og forudsigelige i deres indhold, så en manglende efterlevelse af vilkårene let kan påvises og håndhæves af tilsynsmyndigheden.

60 Vejledende kontrolvilkår Gylleforsuring Kemisk luftrensning Biologiske luftrensning ph / Ledningsevne Set point: ph 5,5 Gennemsnitlig retur ph maks. 6,0 (månedsbasis) Maks. retur ph 6,5 Set point: Munters: ph 2,0 MHJ: ph 2,5 SKOV: Sensor i kar 1: xx ms/cm Sensor i kar 2: xx ms/cm Dorset (ROTOR): 14 ms/cm Tryktab Munters: 30 Pa pr. dråbefang, 110 Pa over anlægget ved normal maks. drift ( m 3 /time). MHJ: Ligger i serviceaftale med to årlige besøg. SKOV: 45 Pa over begge filtre ved 1 m/s (~3.000 m 3 /time pr. m 2 filter). Dorset (ROTOR): < 40 Pa på hele anlægget ved ~2.000 m 3 /time pr. m 2 filter) (VSPs erfaring). Øvrigt Vandforbrug (vandur) - ~50 L pr. prod. slagtesvin (Munters) Vand lænset fra anlægget (vandur eller timetæller på pumpe) - ~¼ af forbruget. Syreforbrug (faktura) Vandforbrug (vandur) typisk ~300 L pr. prod. slagtesvin. Vand lænset fra anlægget (vandur eller timetæller på pumpe) typisk mellem ⅓ og ½ af forbruget. Servicebesøg Kalibrering af ph/ledningsevnemåler Hver 4. måned Hver 4. måned hvis det skønnes nødvendigt Hver 4. måned Kalibrering mindst 1. gang om året.

61 Nyttige links BAT er/bat/bedste_tilgaengelige_teknik_bat.htm Miljøstyrelsens Teknologiliste er/bat/teknologiliste_ny.htm Teknologiblade Teknologiblade.htm Mere om VSP inkl. publikationer

Status på miljøteknologi

Status på miljøteknologi Status på miljøteknologi Karen Sørensen & Kristoffer Jonassen, seniorprojektledere, Stalde & Miljø Kongres for svineproducenter, Herning Kongrescenter, 23. oktober 2012 Status miljøteknologi Hvad kan jeg

Læs mere

Sådan reduceres staldemissionen billigst

Sådan reduceres staldemissionen billigst Sådan reduceres staldemissionen billigst Anders Leegaard Riis, projektchef Rune Røjgaard Andreasen, projektleder Foredrag nr. 54, Kongres for svineproducenter 2014 1 Disposition Miljøregulering i DK Miljøteknologier

Læs mere

Driftssikker miljøteknologi. Afdelingsleder Merete Lyngbye & Seniorprojektleder Anders Leegaard Riis

Driftssikker miljøteknologi. Afdelingsleder Merete Lyngbye & Seniorprojektleder Anders Leegaard Riis Driftssikker miljøteknologi Afdelingsleder Merete Lyngbye & Seniorprojektleder Anders Leegaard Riis Disposition Luftrensere på markedet Luftrensere på vej Delrensning Gyllebehandling Drift og vedligehold

Læs mere

MINDRE LUGT OG AMMONIAK FRA DIN SVINEPRODUKTION

MINDRE LUGT OG AMMONIAK FRA DIN SVINEPRODUKTION MINDRE LUGT OG AMMONIAK FRA DIN SVINEPRODUKTION Anders Leegaard Riis & Michael Holm Svinekongres 2017 24. 25. oktober Herning Kongrescenter AGENDA Ny miljøregulering Miljøteknologier og nyeste resultater

Læs mere

Miljøteknologi til svinestalde

Miljøteknologi til svinestalde Miljøteknologi til svinestalde Kongres for svineproducenter 2011 Herning Kongrescenter 26. oktober 2011 Seniorprojektledere Anders Leegaard Riis & Kristoffer Jonassen Disposition Teknologiblade Teknologilisten

Læs mere

BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen

BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen Disposition Miljøgodkendelse, BAT og teknologibeskrivelser Hvem, hvad og

Læs mere

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009 v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus 1 Disposition Husdyraftalen - Rejseholdene Husdyraftalen BAT-sekretariat

Læs mere

FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER

FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER Michael Holm, Chefforsker, Innovation Malene Jørgensen, Seniorkonsulent, Innovation Herning, DISPOSITION Miljøregulering i DK Miljøtiltag til

Læs mere

Lavemissionsstalde Gulvudsugning og delrensning

Lavemissionsstalde Gulvudsugning og delrensning Lavemissionsstalde Gulvudsugning og delrensning Efteruddannelse af miljøkonsulenter Bygholm Park Hotel 4. november 2008 Poul Pedersen Luftrensning Typer af anlæg Biologisk luftrensning Kemisk luftrensning

Læs mere

Farm AirClean Biologisk luftrensning til svineproduktion

Farm AirClean Biologisk luftrensning til svineproduktion Farm AirClean Biologisk luftrensning til svineproduktion Farm AirClean Kravene til landbruget skærpes konstant, og der er stor fokus på at minimere miljøbelastningen. Især ammoniak- og lugtemissionen skal

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010 Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Dialogmøder marts 2010 1 Dagens emner Husdyraftalen BAT - Standardvilkår Metode til fastlæggelse af emissionsgrænseværdier Proportionalitet BAT- standardvilkår for slagtesvin

Læs mere

STATUS PÅ MILJØTEKNOLOGI

STATUS PÅ MILJØTEKNOLOGI STATUS PÅ MILJØTEKNOLOGI Kristoffer Jonassen, chefforsker Innovation, Miljøteknologi Fagligt Nyt 22. september 2015 VIRKEMIDLER PÅ TEKNOLOGILISTEN Teknologi Produkt Ammoniakreduktioreduktion Lugt- Gyllekøling

Læs mere

Mange har/får behov for

Mange har/får behov for Lugt -Muligheder for projekttilpasninger? p - Præsentation af nye resultater Ved Merete Lyngbye, Dansk Svineproduktion Mange har/får behov for projekttilpasninger < 100 100 1000 1000 2500 2500 5000 5000

Læs mere

MELT indstilling om optagelse pa Miljøstyrelsens Teknologiliste

MELT indstilling om optagelse pa Miljøstyrelsens Teknologiliste MELT indstilling om optagelse pa Miljøstyrelsens Teknologiliste Ansøger Kyndestoft Maskinfabrik Aps Kontaktperson Albert Hedegaard, Kyndestoft Maskinfabrik, Vesterled 38A, 7830 Vinderup, tlf. 96 13 30

Læs mere

Gylletype Gylle fra en bestemt type husdyr som f.eks. svinegylle, kvæggylle osv.

Gylletype Gylle fra en bestemt type husdyr som f.eks. svinegylle, kvæggylle osv. NOTAT Erhverv J.nr. MST-1247-00038 Ref. ernch Den 1.august 2013 Notat vedr. tilpassede dokumentationskrav for optagelse af forsuringsteknologier på Miljøstyrelsens Teknologiliste med henblik på at opnå

Læs mere

Svovlsyrebehandling af gylle i sostalde

Svovlsyrebehandling af gylle i sostalde Teknologiblad Version: 1. udgave Dyretype: Søer Dato: 20.12.2010 Teknologitype: Staldindretning svovlsyrebehandling af gylle Revideret: - Kode: TB Side: 1 af 9 Svovlsyrebehandling af gylle i sostalde Resumé

Læs mere

Svovlsyrebehandling af gylle

Svovlsyrebehandling af gylle Teknologiblad Version: 2. udgave Dyretype: Slagtesvin Dato: 19.05.2009 Teknologitype: Staldindretning svovlsyrebehandling af gylle Revideret: 23.05.2011 Kode: TB Side 1 af 10 Svovlsyrebehandling af gylle

Læs mere

Biologisk luftrensning

Biologisk luftrensning Teknologiblad Version: 1. udgave Dyretype: Slagtesvin Dato: 23.05.2011 Teknologitype: Staldindretning Biologisk luftrensning Revideret: - Kode: TB Side: 1 af 10 Biologisk luftrensning Resumé To forskellige

Læs mere

Kemisk luftrensning med syre

Kemisk luftrensning med syre Teknologiblad Version: 3. udgave Dyretype: Slagtesvin Dato: 15.03.2004 Teknologitype: Staldindretning kemisk luftrensning med syre Revideret: 23.05.2011 Kode: TB Side 1 af 10 Kemisk luftrensning med syre

Læs mere

ScanAirclean A/S, Skov A/S og Staring Miljø A/S. Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg den 7. juni 2006

ScanAirclean A/S, Skov A/S og Staring Miljø A/S. Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg den 7. juni 2006 ScanAirclean A/S, Skov A/S og Staring Miljø A/S Dir. Thorkil Dahlgreen, ScanAirclean Dir. Allan Skovgaard, Staring Miljø Dir. Jørgen Yde Jensen, Skov Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Miljøteknologiordning og seneste nyt om miljøteknologi. Bent Ib Hansen og Anders Leegaard Riis

Miljøteknologiordning og seneste nyt om miljøteknologi. Bent Ib Hansen og Anders Leegaard Riis Miljøteknologiordning og seneste nyt om miljøteknologi Bent Ib Hansen og Anders Leegaard Riis Disposition Tilskudsordninger (Bent Ib Hansen): Tilskud til miljøteknologi i 2014 Tilskud til løsgående diegivende

Læs mere

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer 6. februar 2012 Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer Indhold Indledning... 2 Teknikker og teknologier... 2 Foder... 3 Staldteknologi... 3 Lager...

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

FORBRUGSOMKOSTNINGER FOR KEMISK LUFTRENSER FRA MUNTERS A/S I EN SLAGTESVINESTALD

FORBRUGSOMKOSTNINGER FOR KEMISK LUFTRENSER FRA MUNTERS A/S I EN SLAGTESVINESTALD Støttet af: FORBRUGSOMKOSTNINGER FOR KEMISK LUFTRENSER FRA MUNTERS A/S I EN SLAGTESVINESTALD ERFARING NR. 1513 Den kemiske luftrenser MAC 2.0 havde et el-, syre- og vandforbrug på henholdsvis 18,2 kwh,

Læs mere

Ammoniakfordampning fra husdyrstalde

Ammoniakfordampning fra husdyrstalde Diplomkursus i Arealforvaltning modul 3 5. februar 2009 Ammoniakfordampning fra husdyrstalde Peter Kai Udviklingskonsulent AgroTech A/S Virkemidler svinestalde Virkemiddel Effekt Anvendelse Køling af kanalbund

Læs mere

FORSURINGSANLÆG OG LUFTRENSNING I DRIFT

FORSURINGSANLÆG OG LUFTRENSNING I DRIFT FORSURINGSANLÆG OG LUFTRENSNING I DRIFT MEDDELELSE NR. 953 I perioden 2002-2009 blev der installeret forsuring og luftrensning i 112 danske svinebesætninger. Driften af disse anlæg blev undersøgt ved telefonisk

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Miljøstyrelsens Teknologiliste

Miljøstyrelsens Teknologiliste Miljøstyrelsens Teknologiliste Plantekongres 14. januar 2010 Session N20. Teknologilisten Hvad kan den bruges til Anton Rasmussen Miljøstyrelsen, Erhverv Teknologilisten Teknologilisten er en vejledende

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Mette Thorsen Miljøstyrelsen 1 Dagens emner Hvad er BAT Hvorfor skal min bedrift anvende BAT BAT og Husdyraftalen Hvordan er BAT-kravene fastlagt Hvordan kan BAT-kravene

Læs mere

Grøn Viden. Delrensning af ammoniak i staldluft A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Grøn Viden. Delrensning af ammoniak i staldluft A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Grøn Viden Delrensning af ammoniak i staldluft Peter Kai, Jan S. Strøm & Britt-Ea Jensen A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet DJ F H usdy r b r u g n r. 47 s e p tember

Læs mere

Gyllekøling BAT-konference

Gyllekøling BAT-konference Gyllekøling BAT-konference Koldkærgård den 15. december 2008 Poul Pedersen Gyllekøling Disposition Hvorfor virker køling af gylle? Diffusions- eller fordampningsstyret ammoniakemission? Teoretiske sammenhænge

Læs mere

Nye miljøregler på ammoniak og lugtområdet. v/specialkonsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret, Plan & Miljø

Nye miljøregler på ammoniak og lugtområdet. v/specialkonsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret, Plan & Miljø Nye miljøregler på ammoniak og lugtområdet v/specialkonsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret, Plan & Miljø Nye regler for lugt Maksimal koncentration og hyppighed ved naboer Kategori, nabohuse Eksisterende

Læs mere

ESTIMERING AF LUGTREDUCERENDE EFFEKT VED HYPPIG UDSLUSNING AF GYLLE I SLAGTESVINESTALDE MED DELVIST FAST GULV

ESTIMERING AF LUGTREDUCERENDE EFFEKT VED HYPPIG UDSLUSNING AF GYLLE I SLAGTESVINESTALDE MED DELVIST FAST GULV ESTIMERING AF LUGTREDUCERENDE EFFEKT VED HYPPIG UDSLUSNING AF GYLLE I SLAGTESVINESTALDE MED DELVIST FAST GULV NOTAT NR. 1509 Hyppig gylleudslusning estimeres at have en lugtreducerende effekt på 14 % i

Læs mere

MILJØTEKNOLOGIER I DET PRIMÆRE JORDBRUG - DRIFTSØKONOMI OG MILJØEFFEKTIVITET

MILJØTEKNOLOGIER I DET PRIMÆRE JORDBRUG - DRIFTSØKONOMI OG MILJØEFFEKTIVITET MILJØTEKNOLOGIER I DET PRIMÆRE JORDBRUG - DRIFTSØKONOMI OG MILJØEFFEKTIVITET MICHAEL JØRGEN HANSEN, TAVS NYORD, PETER KRYGER JENSEN, BO MELANDER, ANTHON THOMSEN, HANNE DAMGAARD POULSEN, PETER LUND OG LILLIE

Læs mere

Miljøteknologier i det primære jordbrug driftsøkonomi og miljøeffektivitet

Miljøteknologier i det primære jordbrug driftsøkonomi og miljøeffektivitet Miljøteknologier i det primære jordbrug driftsøkonomi og miljøeffektivitet DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, 24. januar 2016. Revideret den 31. maj 2016. - i - Forord

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse af en svineproduktion på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse af en svineproduktion på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. november 2012 J.nr.: NMK-132-00352 (tidl. MKN-130-01083) Ref.: JANBN/ANCHE AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Teknologiudredning Version 2 Dato: 08.03.2011 Side: 1 af 5. Andel fast gulv i smågrisestalde

Teknologiudredning Version 2 Dato: 08.03.2011 Side: 1 af 5. Andel fast gulv i smågrisestalde Teknologiudredning Version 2 Dato: 08.03.2011 Side: 1 af 5 Andel fast gulv i smågrisestalde Resumé Ammoniakfordampning Delvist fast gulv reducerer ammoniakfordampningen med henholdsvist med 57 % og 62

Læs mere

Miljøteknologier i det primære jordbrug driftsøkonomi og miljøeffektivitet

Miljøteknologier i det primære jordbrug driftsøkonomi og miljøeffektivitet Miljøteknologier i det primære jordbrug driftsøkonomi og miljøeffektivitet DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, 11. juli 2013 Udarbejdet af Michael Jørgen Hansen 1), Tavs

Læs mere

Biologisk luftrensning

Biologisk luftrensning Teknologiblad Version: 1. udgave Dyretype: Smågrise Dato: 29.04.2011 Teknologitype: Staldindretning, luftrensning Revideret: - Kode: TB Side: 1 af 12 Biologisk luftrensning Resumé Ammoniakfordampning Lugt

Læs mere

Dok. nr Sorø Kommune. Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vanløsevej 24, 4296 St. Merløse

Dok. nr Sorø Kommune. Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vanløsevej 24, 4296 St. Merløse Dok. nr. 340-2015-46501 Sorø Kommune Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vanløsevej 24, 4296 St. Merløse Godkendelsesdato 11. maj 2015 Ikke-teknisk resume Kommunen har den 23. september

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Salgschef Indhold præsentationen Lidt om mig Infarms historie Infarms produkter Svinebrugenes miljø udfordringer Infarms løsning på ammoniak ved svin Fakta om NH4+ anlægget

Læs mere

Kemisk luftrensning med syre

Kemisk luftrensning med syre Teknologiblad Version: 1. udgave Dyretype: Smågrise Dato: 29.04.2011 Teknologitype: Staldindretning - luftrensning Revideret: - Kode: TB Side: 1 af 10 Kemisk luftrensning med syre Resumé Ammoniakfordampning

Læs mere

Lugt fra kvægstalde -ny miljølov giver behov for ny viden.

Lugt fra kvægstalde -ny miljølov giver behov for ny viden. Lugt fra kvægstalde -ny miljølov giver behov for ny viden. v/specialkonsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret Plan og Miljø Typisk malkekvægs farm i 2015 1.000 køer I/S 8 ansatte 18.000 tons foder 11.000

Læs mere

MILJØTEKNOLOGIER I DET PRIMÆRE JORDBRUG - DRIFTSØKONOMI OG MILJØEFFEKTIVITET

MILJØTEKNOLOGIER I DET PRIMÆRE JORDBRUG - DRIFTSØKONOMI OG MILJØEFFEKTIVITET MILJØTEKNOLOGIER I DET PRIMÆRE JORDBRUG MILJØTEKNOLOGIER I DET PRIMÆRE JORDBRUG - DRIFTSØKONOMI OG MILJØEFFEKTIVITET MICHAEL JØRGEN HANSEN, TAVS NYORD, LINE BLOCK HANSEN, LOUISE MARTINSEN, BERIT HASLER,

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

AFPRØVNING AF BASE I EN KEMISK LUFTRENSER

AFPRØVNING AF BASE I EN KEMISK LUFTRENSER AFPRØVNING AF BASE I EN KEMISK LUFTRENSER MEDDELELSE NR. 1009 Resultaterne fra en afprøvning af base i en kemisk luftrenser viste, at lugtemissionen blev reduceret med 41 %. Svovlbrinteemissionen blev

Læs mere

Notat til midlertidig dokumentation af miljøeffekt

Notat til midlertidig dokumentation af miljøeffekt Side 1 af 6 Notat til midlertidig dokumentation af miljøeffekt Til Infarm A/S v. direktør Henrik Østergaard Fra Kristoffer Jonassen, Videncenter for Svineproduktion, Dato 15. november 2013 Effekten af

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet

Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet Uddrag fra: Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, 11. juli 2013 Udarbejdet af Michael Jørgen

Læs mere

Temadag om optimal udnyttelse af gylle Annette V. Vestergaard:

Temadag om optimal udnyttelse af gylle Annette V. Vestergaard: Temadag om optimal udnyttelse af gylle Annette V. Vestergaard: avv@vfl.dk Gylleforsuring og designergylle N-Udnyttelse: Under hvilke betingelser er der bonus? Fordele og Ulemper Syreforbrug og ph-krav

Læs mere

Bilag 1: Oversigtskort for husdyrbrugets anlæg

Bilag 1: Oversigtskort for husdyrbrugets anlæg Bilag 1: Oversigtskort for husdyrbrugets anlæg Bilag 2: Oversigt over husdyrhold i de enkelte staldafsnit Erstatter bilag 6 i 11-godkendelsen (2010) Bilag 3: Udspredningsarealer fra husdyrgodkendelse.dk

Læs mere

Miljøteknologier i det primære jordbrug driftsøkonomi og miljøeffektivitet

Miljøteknologier i det primære jordbrug driftsøkonomi og miljøeffektivitet DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet 18. august 2014 Miljøteknologier i det primære jordbrug driftsøkonomi og miljøeffektivitet Michael Jørgen Hansen 1), Tavs Nyord 1), Berit

Læs mere

Oversigt over og vurdering af miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet

Oversigt over og vurdering af miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet Oversigt over og vurdering af miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet Bidrag til fagligt grundlag til brug ved vurdering af ansøgninger i anledning af Fødevareministeriets

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Kemisk luftrensning med syre

Kemisk luftrensning med syre Teknologiblad Version: 1. udgave Dyretype: Søer, farestalde og løbedrægtighedsstalde Dato: 29.04.2011 Teknologitype: Staldindretning - luftrensning Revideret: - Kode: TB Side: 1 af 14 Kemisk luftrensning

Læs mere

AFPRØVNING AF KEMISK LUFTRENSER FRA MUNTERS A/S I EN SLAGTESVINESTALD MED FULD LUFTRENSNING

AFPRØVNING AF KEMISK LUFTRENSER FRA MUNTERS A/S I EN SLAGTESVINESTALD MED FULD LUFTRENSNING Støttet af: AFPRØVNING AF KEMISK LUFTRENSER FRA MUNTERS A/S I EN SLAGTESVINESTALD MED FULD LUFTRENSNING MEDDELELSE NR. 1006 En kemisk luftrenser fra Munters A/S reducerede emissionen af ammoniak gennemsnitligt

Læs mere

J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014. Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v.

J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014. Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v. J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014 Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v.)./. Miljøstyrelsen sender herved udkast til ændringsbekendtgørelse af

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6940 Version 3 Dato 03-05-2010 Navn Kim Blaudzun Adresse Lambjergvej 15, 6470 Sydals Telefon 74468949 Mobil 40438949 E-Mail kimblaudzun@yahoo.dk

Læs mere

NY MILJØLOV. Chefkonsulent Bent Ib Hansen. 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle

NY MILJØLOV. Chefkonsulent Bent Ib Hansen. 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle NY MILJØLOV Chefkonsulent Bent Ib Hansen 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle Ny husdyrregulering august 2017 Ændringslov ikke en ny lov Uændret beskyttelsesniveau Fleksibilitet (bedre kunne indrette sig)

Læs mere

Reducer kvælstoftabet og lugten fra kvægstalde

Reducer kvælstoftabet og lugten fra kvægstalde Reducer kvælstoftabet og lugten fra kvægstalde Miljøkonsulent Arne Grønkjær Hansen, Landscentret, Byggeri og Teknik Disposition Ammoniak hvad er problemet? Hvor stor er emissionen fra kvægbrug Undersøgelser

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato:

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: 02-07-2007 Navn I/S Ørritslevgård Adresse Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup Telefon 63851048 Mobil - E-Mail ingen@email.dk Kort Beskrivelse

Læs mere

Teknologiudredning Version 1 Dato: Side 1 af 7. Gulvudsugning og delrensning af afgangsluft i sostalde

Teknologiudredning Version 1 Dato: Side 1 af 7. Gulvudsugning og delrensning af afgangsluft i sostalde Teknologiudredning Version 1 Dato: 11.11.2010 Side 1 af 7 Gulvudsugning og delrensning af afgangsluft i sostalde Resumé Ammoniakfordampning Kan forventes reduceret, men effekt ukendt ikke tilstrækkeligt

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 på Overblåkrog 3

Tilsynsrapport 2015 på Overblåkrog 3 Tilsynsrapport 2015 på Overblåkrog 3 Denne tilsynsrapport vil i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk under erhverv på landet, landbrug

Læs mere

Kemisk luftrensning med syre - slagtekyllinger

Kemisk luftrensning med syre - slagtekyllinger Teknologiblad Version: 1. udgave Dyretype: Slagtekyllinger Dato: 17.05.2011 Teknologitype: Staldindretning Kemisk luftrensning Revideret: - Kode: TB Side: 1 af 15 Kemisk luftrensning med syre - slagtekyllinger

Læs mere

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Tema 12: Driv kvægbrug i en miljøtid Dansk Kvægs Kongres 2009 Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Kvægpolitisk chef, Arne Munk Disposition Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kvægbrugerens

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

DET HØJTEKNOLOGISKE LANDBRUG

DET HØJTEKNOLOGISKE LANDBRUG DET HØJTEKNOLOGISKE LANDBRUG - anbefalinger til miljøteknologi Hans Nielsen Biogas Luftvasker GPS-styring Gylleforsuring Selektiv bekæmpelse fremtidens miljø skabes i dag INDLEDNING Selv om landbrugets

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

j.nr. 3663-U-10-00150 Add-on teknologi til lugtreduktion i forbindelse med forsuringsanlæg

j.nr. 3663-U-10-00150 Add-on teknologi til lugtreduktion i forbindelse med forsuringsanlæg Slutrapport j.nr. 3663-U-10-00150 Add-on teknologi til lugtreduktion i forbindelse med forsuringsanlæg Projektperiode (efter forlængelse): 1/9-2010 31/12-2013 Projektdeltagere (efter projektændring): Infarm

Læs mere

Teknologiudredning Version 1 Dato: 11.11.2010 Side 1 af 5. Kombineret kemisk og biologisk luftrensning

Teknologiudredning Version 1 Dato: 11.11.2010 Side 1 af 5. Kombineret kemisk og biologisk luftrensning Teknologiudredning Version 1 Dato: 11.11.2010 Side 1 af 5 Kombineret kemisk og biologisk luftrensning Resumé Ammoniakfordampning Lugt fra stald Støv Kombinerede kemiske og biologiske luftrensere har potentiale

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE STEVNS KOMMUNE XX. XX 2017 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF HUSDYRBRUGET DYSSEVEJ 2 4673 RØDVIG TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE MEDDELT EFTER HUSDYRBRUGLOVENS 12 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse udarbejdet

Læs mere

Biologisk luftrensning

Biologisk luftrensning Teknologiblad Version: 1. udgave Dyretype: Søer Dato: 29.04.2011 Teknologitype: Staldindretning, luftrensning Revideret: - Kode: TB Side: 1 af 16 Biologisk luftrensning Resumé Ammoniakfordampning Lugt

Læs mere

Ny husdyrlov. Af Tina Madsen og Carsten Aarup, Miljø

Ny husdyrlov. Af Tina Madsen og Carsten Aarup, Miljø Ny husdyrlov Af Tina Madsen og Carsten Aarup, Miljø Ny lov om husdyrgodkendelse Loven træder i kraft 1. august 2017 Kun anlægget skal godkendes arealer udgår Begrebet DE forsvinder Godkendelse gives til

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE af kvægproduktion på I/S Idasminde Kirkebakken 10, 7840 Højslev efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug maj 2015 Viborg Kommune, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Byggemanagement. Byggemanagement Dato:

Byggemanagement. Byggemanagement Dato: Byggemanagement Tjekliste udarbejdet af: Merete Studnitz, Torben Jensen, Jan Brochstedt Olsen, Joachim Gleerup Andersen, Josva Møller Jensen, Cathrine Margrethe Bak Pedersen og Laust Skov 1 2.4 Staldindretning

Læs mere

Bruttoliste med input fra Månegris partnerskabsmøde, tirsdag den 28. januar

Bruttoliste med input fra Månegris partnerskabsmøde, tirsdag den 28. januar Bruttoliste med input fra Månegris partnerskabsmøde, tirsdag den 28. januar Dette dokument afspejler gruppearbejdet på partnerskabsmødet, og deltagernes input i hver øvelse, i form af prioriteringer, ideer

Læs mere

Orientering efter Husdyrgødningsbekendtgørelsens 28

Orientering efter Husdyrgødningsbekendtgørelsens 28 Orientering efter Husdyrgødningsbekendtgørelsens 28 Orientering om brug af teknologier til erstatning af nedfældning Anvendelse af undtagelsesbestemmelser i relation til brug af teknikker/teknologier i

Læs mere

SÅDAN VALGTE JEG MIN MILJØTEKNOLOGI

SÅDAN VALGTE JEG MIN MILJØTEKNOLOGI SÅDAN VALGTE JEG MIN MILJØTEKNOLOGI V/ TORBEN HAUSKOV & HEIDI WENTZLAU SVINEKONGRESSEN 2015 FOREDRAG NR. 26 MILJØTEKNOLOGI -STRATEGI ELLER ROULETTE? Introduktion til valget af miljøteknologi Heidi Wentzlau,

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Flemming Risbjerg Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Flemming Risbjerg Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 12374 Version 3 Dato 11-01-2010 Navn Flemming Risbjerg Adresse Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon 47511012 Mobil 21286212 E-Mail

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG

BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG NOTAT NR. 1131 Notatet indeholder vejledende tal for det typiske energiforbrug til varme i nye velisolerede svinestalde. Tallene kan bruges til benchmarking af varmeforbrug

Læs mere

Svovlsyrebehandling af kvæggylle

Svovlsyrebehandling af kvæggylle Kvæg Malkekvæg Revideret: 19.05.2009 Dette BAT-blad indgår i Miljøstyrelsens serie af BAT-blade over teknikker, som kan begrænse forureningen fra husdyrbrug. BAT-bladene indeholder udførlige beskrivelser

Læs mere

Gyldighed Bygningsmæssige ændringer skal være gennemført senest 1. januar 2010 og dyreholdet skal være udvidet senest 1. januar 2015.

Gyldighed Bygningsmæssige ændringer skal være gennemført senest 1. januar 2010 og dyreholdet skal være udvidet senest 1. januar 2015. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler tillægsmiljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12 på Avnbøløstenvej 69, 6400 Sønderborg, matr. nr. 5 Avnbøl, Ullerup til ændring

Læs mere

Køling af gyllen i svinestalde *

Køling af gyllen i svinestalde * Miljøstyrelsens BAT-blade 1. Udgave* Svin Alle kategorier Revideret: * Dette BAT-blad indgår i Miljøstyrelsens serie af BAT-blade over teknikker, som kan begrænse forureningen fra husdyrbrug. BAT-bladene

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved

marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved BAT på kvægbrug Miljøgodkendelse / Kvæg Kursus marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved Indhold Definition og gennemgang af de 6 delelementer for BAT: Management Foder Staldindretning (dyrevelfærd) Forbrug

Læs mere

Faste drænede gulve med skraber og ajleafløb

Faste drænede gulve med skraber og ajleafløb Teknologiblad Version: 1. udgave Dyretype: Malkekvæg Dato: 30.06.2010 Teknologitype: Staldindretning Faste, drænede gulve Revideret: - Kode: TB Side: 1 af 10 Faste drænede gulve med skraber og ajleafløb

Læs mere

Ole Larsen Gl Stillingvej 4. Dato: 5. juni 2014. Sagsnr.: 14/37818. Miljøtilsyn på ejendommene Gl. Stillingvej 4 og Hjelmslevvej 3, 8660 Skanderborg

Ole Larsen Gl Stillingvej 4. Dato: 5. juni 2014. Sagsnr.: 14/37818. Miljøtilsyn på ejendommene Gl. Stillingvej 4 og Hjelmslevvej 3, 8660 Skanderborg Ole Larsen Gl Stillingvej 4 8660 Skanderborg Dato: 5. juni 2014 Sagsnr.: 14/37818 Miljøtilsyn på ejendommene Gl. Stillingvej 4 og Hjelmslevvej 3, 8660 Skanderborg Vedlagt fremsendes rapport for miljøtilsyn

Læs mere

Hvad er klima-effekten af forsuring?

Hvad er klima-effekten af forsuring? Hvad er klima-effekten af forsuring? Oversigt over eksisterende undersøgelser og nye resultater Søren O. Petersen, Inst. for Jordbrugsproduktion og Miljø, DJF præsen TATION Oversigt Baggrund og perspektiver

Læs mere

MÅNEGRIS Teknologibeskrivelser samlet

MÅNEGRIS Teknologibeskrivelser samlet MÅNEGRIS Teknologibeskrivelser samlet Af Peter Kai, Martin Nørregaard Hansen, Torkild Birkmose, Mathias Andersen, Kurt Hjort Gregersen og Jørgen Pedersen, AgroTech RAPPORT 20. september 2013 INDHOLD 1.

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK BJARNE JENSEN Miljøtilsyn på, Kommune har d. 14. juli 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

12 MILJØGODKENDELSE. Af husdyrbruget Thomasminde Fiskebækvej 5 7000 Fredericia

12 MILJØGODKENDELSE. Af husdyrbruget Thomasminde Fiskebækvej 5 7000 Fredericia NIELS LADEGAARD JENSEN Fiskebækvej 5 7000 Fredericia 15-07-2015 Sags id.: 14/13464 Sagsbehandler: Nina Karner 12 MILJØGODKENDELSE Af husdyrbruget Thomasminde Fiskebækvej 5 7000 Fredericia Miljøgodkendelse

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 på Frydendalvej 48

Tilsynsrapport 2015 på Frydendalvej 48 Tilsynsrapport 2015 på Frydendalvej 48 Denne tilsynsrapport vil i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk under erhverv på landet, landbrug

Læs mere