Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012"

Transkript

1 Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012 Rigtig hjertelig velkommen til dette års generalforsamling. Ja, så er der igen gået et år, og siden vi sidst havde generalforsamling. Som tiden da går! På det første møde, lige efter generalforsamlingen sidste år, fik vi os konstitueret. Jeg fortsatte som formand, Peer som næstformand, Kirsten og Marion fortsatte som henholdsvis kasserer og sekretær. De øvrige opgaver blev fordelt således at Peer fortsatte med at skrive nyhedsbreve og tog sig af opgaven med at søge 18 midler. Jan fortsatte som vores IT mand og med lave vores hjemmeside. Poul Erik er kontaktperson for Trafik og Ulykkesskadede, Kirsten er kontaktperson for Polio og Whiplash gruppen. Jan og undertegnede laver kredsbladet, Ingelise fortsatte som vores eventmager, og Ole er vores fotograf. Solveig Hansen fortsatte som vores revisor. Der bliver holdt konstituerende møde i den nye bestyrelse i aften efter denne generalforsamling. Kurser og møder for bestyrelsen: Bestyrelsesmøder Vores bestyrelsesmøder er næsten alle blevet holdt på mandage fra kl , enkelte gange til på MarselisborgCentret. Sommerbestyrelsesmødet holdt vi på Navigator, hvor vi forkælede os selv med en lille frokost. På et af bestyrelsesmøderne havde vi besøg af Handi Info. som er et samarbejde mellem socialforvaltningerne i Randers, Syddjurs, Skanderborg og Aarhus kommune. Disse kommuner er gået sammen for at giver borgerne tilbud om forskellige kurser og foredrag og de fortalte lidt om deres arbejde og hvad vi kan bruge dem til. Møderne bruges til planlægning af kommende aktiviteter og informeringer fra Hovedbestyrelsen, samt diskussion om hvad vi vil med PTU. På sidste generalforsamling, var det oppe til debat, hvordan vi kunne spare. Så i år har bestyrelsen besluttet, at vi af økonomiske grunde aflyser et arrangement med foredragsholdere, hvis der ikke er tilmeldt mere en 20 inkl. bestyrelsen. Dette vil vi meget gerne diskutere senere i aften. Vi har også besluttet at nedsætte kørsels tilskuddet, så vi får kørsel ud fra statens laveste takst på 2,70kr pr km hvis vi kører alene og den højeste hvis vi er flere, der kører sammen, så vi kan sætte kørselsudgifterne ned. Den februar Kredsbestyrelseskursus Hovedbestyrelsen har besluttet at holde femkredskurser for bestyrelserne ca. hver andet år, hvor man skal snakke om samarbejde i bestyrelserne, men også hvordan man kan bruge hinanden bestyrelserne i mellem. Vi blev sammen med Midt Thy Mors, Vendsyssel, Nordjylland og Midtjylland indkvarteret i Dronningens Ferieby i Grenå. Det var et fint sted og vi synes, det er en god måde at møde de andre bestyrelser på og få inspiration til videre arbejde, men også at få tid til at snakke med hinanden i vores egen bestyrelse Kredsformandsmødet. Peer og jeg deltog i kredsformandsmødet den 4.marts i Rødovre. Peer som medlem af hovedbestyrelsen og jeg som formand for Østjylland. Der var et meget inspirerende foredrag af Per Rystrøm. Han er kommunikationsrådgiver og har været presserådgiver for forskellige politikere. Han fortalte, hvor og hvornår det er vigtigt at bruge medierne, til at komme ud med et budskab. Der er endnu ikke fundet en anden formand i stedet for Kallehauge, som snart går af på grund af alder. Der var en snak om, det skulle være en fra egne rækker eller udefra, og hvilke kvalifikationer vedkomne skulle have. Der er ikke nogle emner på tapetet endnu, så der er mulighed for at søge jobbet, der er ulønnet, men med garanti for stor arbejdsbyrde. ~ 1 ~

2 Repræsentantskabsmøde Bestyrelsen deltog i repræsentantskabsmødet i maj. Vi var så heldige at Peer blev genvalgt. Så tillykke med det Peer! Kallehauge lovede på mødet at tage et år mere, for der var som før nævnt ikke lige fundet en afløser. Peer sidder som PTU medlem i Sundheds- og forskningsudvalget, Danmark repræsentant i EPU (Europæiske Polio Union), og repræsentantskabet i Danske Patienter. Jeg er med i Kursus og kommunikationsudvalget. Der ud over er jeg formand for i Polio interessegruppen, som er nedsat af Hovedbestyrelsen. Indvielse af det ny ombyggede rehabiliteringscenter Den 30. august drog 5 fra bestyrelsen til Rødovre for at være med til at indvie det nye rehabiliteringscenter i Rødovre. Det var en festlig dag, hvor vi både så de flotte nye faciliteter, hørte taler og til tonerne fra et godt orkester, nød vi en lækker buffet. Vi fik rigtig snakket sammen, de 6 timer vi var undervejs på landevejen. Tiltag som fortsætter i Møde med repræsentanter for Råd og nævn i DH og repræsentanter i PTU interessegrupper Det første møde den nye bestyrelse holdt var med vores repræsentanter i DH. Vi orienterede hinanden om, hvad vi hver især går og laver i de lokale DH, og fik en debat om, hvordan vi kan støtte hinanden i det handicappolitiske arbejde. Mette Dankelev, PTU, har lavet en DH håndbog, som repræsentanter fik på mødet. Der blev besluttet, at vi skulle invitere Handi Info til at komme til det næste møde. Der blev lavet en aftale med Herluf Maribo, der skulle komme til mødet den 2.10., desværre blev mødet aflyst på grund af for få tilmeldte. Vi havde også inviteret de PTU Østjyllands medlemmer, som sidder i interessegrupperne. Der blev fremsat et ønske på mødet om, at vi skulle mødes 2 gange om året, men på efterfølgende bestyrelsesmøde besluttede vi, at vi af økonomiske grunde kun skulle mødes 1 gang om året. Der blev på samme møde besluttet, at vores repræsentanter til dette årlige møde skulle have kørselsgodtgørelse efter den samme lave takst, som vi får i bestyrelsen. Indstillinger til Råd og nævn i DH Der er ikke sket store ændringer i hvem der repræsenterer PTU i Råd og nævn, ud over at Solveig er flyttet fra Silkeborg kommune, så vi mangler en repræsentant fra Silkeborg. Vi mangler også en repræsentant i Norddjurs. Skulle en af de tilstedeværende, som kommer fra Silkeborg eller Norddjurs have lyst, så er stillingen ledig. I Skanderborg er Jan Højegaard Jensen valgt til Handicaprådet og FU. I Favrskov er Ingelise Rohde blevet formand for Handicaprådet og Maja Petersen er valgt til LBR (det lokale beskæftigelses råd), og sidder DH s forretningsudvalg. I Syddjurs er Ejnar Pedersen og Helle Vibeke Pedersen valgt til Handicaprådet, medens Peer Laursen er formand for Handicaprådet. Han er valgt for andre organisationer. I Randers er Birgit Urban suppleant i Handicaprådet og med i DH s bestyrelse. I Århus er Birte Rerup valgt til Handicaprådet og jeg sidder i DH s forretningsudvalg og Silkeborg Retshjælp Whiplash holdtræning på Arresøvej Hver mandag eftermiddag i efteråret trænede et hold på Arresøvej. Vi ville gerne have haft to hold, men det var der ikke tilmeldte nok til. Karen Thøgersen som leder træningen er fysioterapeut og er tilknyttet Hovedpineklinikken i Århus. Holdet er både for mænd og kvinder. Desværre var der ikke nok tilmeldte til et hold i foråret. Nyd livet Vi har igen i år et samarbejde med Nyd livet i Randers. Det er et tilbud til PTU Østjyllands medlemmer om Energitræning i Randers Sundhedscenter Energitræning er en kombination af gamle orientalske træningsformer, såsom YOGA og Qigong. Qigong er kinesisk helsegymnastik, som ordineres på lige fod med medicin på de kinesiske hospitaler. Dette tilbud er ~ 2 ~

3 for alle PTU medlemmer, men nok mest tænkt på medlemmer i Randers området. Som noget nyt i år, vil vi give et tilskud på 100kr. til de medlemmer der deltager i Energitræning. EDB Igen i år har vi været så heldige, at Maja vil undervise i EDB, så vi har kunnet tilbyde dette til vores medlemmer. Kurserne starter efter behov Nyt tiltag i år. Dacapo Vi er i Østjyllandskredsen blevet spurgt, om vi ville deltage i et projekt for nydanskere, som har fysiske funktionsnedsættelser og som hører til PTU s målgruppe. PTU har fået penge fra Indenrigs og Socialministeriet, og der er allerede et projekt i gang i Rødovre. Vi har brugt meget tid på at komme i kontakt med lokalbefolkningen og målgruppen i Gellerup, men der kom stort set ingen. Vi har sat det lidt i bero, men måske vil vi prøve at lave et tilbud til de nydanskere, der komme i huset ude i PTU. Dog venter vi, til vi er flyttet ud på MarselisborgCentret. 5. Kredsarrangement Ole og jeg repræsenterer vores kreds i 5.kredse samarbejdet, som består af Midtjylland, Midt Thy Mors, Syd Thy, Nordjylland og Østjylland. Det første store fælles arrangement var en Sundhedsmesse i Års den 2. juni Målgruppen til arrangementet var fortrinsvis trafik- og ulykkesskadede og deres pårørende. Formålet var bl.a. at give ulykkeskadede redskaber til at håndtere de mange udfordringer, som livet efter ulykken giver. Kiropraktor Lars Uhrenholt, overlæge og smertelæge Anders Schou Olesen og neuropsykolog Per Berndt Jensen holdt oplæg. Der var mange udstillere, som kom og viste og fortalte om deres produkter til handicappede. Biler/indretning, kørestole/tilbehør, lifte, cykler, bandagist og meget mere. Desværre kom der kun 60 mennesker, men de der kom, havde en rigtig god dag. Samarbejde med Handi Info: Vi har indledt et samarbejde med Handi Info, der som jeg fortalte tidligere er et samarbejde mellem socialforvaltningerne i Randers, Syddjurs, Skanderborg og Aarhus kommune. Jeg har holdt en del møder med dem, hvor vi har planlagt nogle kurser / weekendophold for ny-tilskadekommende og deres pårørende på Egmont Højskolen. Der vil blive søgt fondspenge for at gøre det så billigt som muligt for deltagerne. Revidering af Aarhus Kommunes Handicap politik: Aarhus Kommune har en gældende handicappolitik Den er udarbejdet af en styregruppe bestående af kommunens repræsentanter og repræsentanter fra Århus Kommunes Handicapråd og Danske Handicaporganisationer. For at kvalificere en revision, der skal foretages inden udgangen af 2012 inviterede kommunen en række organisationer, forretningsfolk inden for handel og restauranter, transport, kultur idræt, politikere, kommunale embedsmænd m.v. til en proces om politikken. Det startede med en fælles temadag, og en måned senere blev vi interviewet i nogle fokusgruppe. Derefter var der en tværkommunalgruppe, der satte sig sammen og skrev et oplæg til en ny handicappolitik. Den venter vi spændt på og også den efterfølgende høringsperiode og den politiske proces. Afholdte arrangementer i det forgangne år Cafémøder - Silkeborg På første møde i efteråret blev der snakket om, hvad man kunne bruge hinanden til. Der var et ønske om at Kirsten skulle refererer fra poliokonferencen. Hvad vi ellers tager op af emner besluttes løbende. Nye datoer i efteråret kan læses på vores hjemmeside og i det aktivitetsblad, som er blevet sendt til alle medlemmer. Café Randers ~ 3 ~

4 Solveig Hansen, som er en af PTU s nye bisiddere, har været og fortælle om bisidderordningen. En anden gang kom Gitte Frederiksen og fortalte om tildelingskriterierne for hjemmehjælp i Randers kommune. Nye datoer i efteråret kan læses på vores hjemmeside og i det aktivitetsblad, som er blevet sendt til alle medlemmer. Cafemøder i Århus Torsdag den kl mødtes vi 6 mennesker på MarselisborgCentret og så Epidemien / Jeg husker det ikke - men jeg glemmer det aldrig. Det er en rigtig god film, som satte mange tanker i gang, og vi fik en god snak om filmen bagefter over kaffen. Skulle der være nogen der gerne vil låne filmen, så sig endelig til. Onsdag den var 8 mennesker mødt op, for at høre Frank Batting og Ole Møller om deres behandling med Gammaglobulin. Vi hørte om de undersøgelser, de skulle igennem, inden de blev erklærede egnede til behandlingen. Frank har haft stor gavn af behandlingen, vil kæmpe for at få flere behandlinger, hvor i mod Ole blev meget syg af behandlingerne, og vil ikke have flere behandlinger. Stor tak til Frank og Ole. Det var en rigtig fin eftermiddag kl Glatførekørsel Det er sidste gang vi holder Glatførekursus, for der er kommet nogle andre regler og prisen pr kursist vil komme op over 2000 kr. og det er der vist ikke ret mange der har lyst til at betale. I år deltog 7 personer, og de nød godt af den ældgamle aftale vi havde Journalist Jytte Dreyer Da Jytte Dreyers mand var blevet indlagt på intensiv, og hun meldte afbud lørdag aften, hvor arrangementet var mandag, ja så var gode råd dyre. Et uheld komme sjældent alene siger man, og det kan vi skrive under på, for der var ikke en fyldestgørende deltagerliste med mail / telefon nr. Vi besluttede, at for at undgå at folk skulle køre forgæves, at få fat i en anden oplægsholder, nemlig Ole Juul, der i sit civile liv er præst i Ødum ved Hadsten. Ole har skrevet klummer gennem mange år i Familie Journalen. Han talte over emnerne Livsglæde, og Skæbner på min vej. Ole kom ind på hvor vigtigt det er for mennesker at have en samhørighed og en fælles historie med andre. For uden dette bliver vi fremmede for hinanden og os selv. Det blev en god og interessant aften alligevel. Vi håber aldrig, at vi kommer ud for igen at annoncere en foredragsholder og at der så kommer en anden. Vi beklager meget! kl PTU i fremtiden, Phillip orienterer, vi starter med spisning, og der vil være besøg af bandagistcentret Desværre blev vi nød til at aflyse dette arrangement, da der kun var 3 tilmeldte kl Julearrangementet den 26.november Denne gang holdt vi vores julearrangement i Brabrand. Egentlig skulle vi have holdt det i Tilst, men af forskellige årsager, blev det flyttet til Lokalcentret Voldbækvej i Brabrand, og det fortrød vi ikke. Det var nogle dejlige lyse og venlige lokaler. På trods af at vi kun var 29 personer, var stemningen høj og snakken gik. Vi fik rigtig julemad fra Hos Anne Marie i Randers, og besøg af tryllekunstneren Steve Hart og hans One Man Band. Vi nåede også at synge nogle julesange og spille lotteri inden vi tog afsked med hinanden. Igen i år havde vi en kæmpe hjælp til det praktiske af Jans kone Lene, Poul Eriks kone Kirsten, Peers kone Esther og Oles kone Birthe. Endnu engang stor tak til dem. Det er da herligt, at I mænd stadig er så godt gift kl Dan Brock: At rejse er at leve. Ja, dette år har virkelig været et aflysnings år. Også dette arrangement blev vi nød til at aflyse på grund af for få tilmeldinger kl Arrangement om Poliokonferencen Det var lige før dette arrangement også skulle aflyses, for den ene af foredragsholderne, Ingelise, var faldet og havde brækket benet. Heldigvis var Torsten Hansen villig til at så stå alene om foredraget. Vi fik en fin ~ 4 ~

5 gennemgang af, hvad der havde været oppe af emner og oplæg om Post Polio på konferencen. Det var en meget informativ aften kl Sogne- og sygehuspræst Annette Vinter Hedensted, Aabenraa. I mørke ser man længst Den 22.februar, havde vi et arrangement med Annette Vinter Hedensted, som er sognepræst i Aabenraa. Hun talte om, at i mørke ser man længst. For først når man har nået bunden helt, kan man finde en vej og komme stærkere ud af krisen. Tiden har en tendens til at ville fixe alting. Besvær og dårlige dage er imidlertid en helt uundgåelig del af livet, som vi ikke kan reparere os ud af. Så hvad gør vi i stedet med det, der gør ondt? På trods at det meget alvorlige emne, som gav noget at tænke over, fik vi også rørt lattermusklerne. Det var en fin aften kl Foredrag om søvnproblemer. Ved Ole Nørregaard fra Respirationscenter Vest Århus Universitetshospital. Foredrag om søvnproblemer under emnet: Smerter er det vanskeligt at leve med søvn kan man ikke leve uden. Ligesom smerte, så er søvn et helt vitalt område for alle mennesker. Mange mennesker med fysiske handicaps har problemer med at sove. De har vanskeligt ved overhovedet at falde i søvn, har besvær med at få den nødvendige hvile gennem søvnen og ofte problemer med vejrtrækning under søvnen. Det kan medføre kronisk træthed og hovedpine mm. Første del af aftenen gennemgik Ole Nørregaard teorier bag søvnproblemer, og her skulle man holde ørene stive. Efter kaffen var der spørgsmål fra salen, hvor teorierne blev gjort mere jordnære. De godt 45 mennesker, der var mødt op gik hjem med ny viden om søvnproblemer, og hvad det kan medføre af problemer for kroppen kl Jens Holst Dette arrangement blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. Faktisk var der kun 3 personer, der havde tilmeldt sig Brian Skaarup Brian stoppede 1991 på landsholdet for at hellige sig sit hverv som ortopædisk håndskomager. Brian viste os værkstedet og vi blev ført ind i den spændende proces fra første måltagning til det færdige produkt. Det var en rigtig fin aften Weekend på Slette Strand 4. kredsweekenden for Midt Thy Mors, Nordjylland, Vendsyssel og Østjylland var noget af et tilløbsstykke. Der var tilmeldt 107 personer. Vi nød de skønne omgivelser og den smukke natur. Temaet for weekenden var Livsglæde. Vi var så heldige at Niels Hausgaard havde tid og lyst til at komme forbi lørdag eftermiddag og underholde os. Om aften var der middag med dans. Søndag var der Linedance, for både gående og kørestolsbrugere. Det er hyggeligt måde at ses på Peter Qvortrup Geisling Som noget nyt har vi prøvet at lave et fælles arrangement med Gigtforeningen, Diabetesforeningen og Nyreforeningen i Aarhus. Det blev holdt på Møllevangskolen for vi var mange. TV lægen fortalte om finurlige historier fra konsultationen, om stress og om livsstil, men kom også ind på, hvor vigtigt det er at udleve sine drømme, og at det aldrig er for sent. Kommende arrangementer som bestyrelsen tilbyder Julefrokost på MarselisborgCentret Nytårskoncert i Sløjfen i Hadsten kl Hjælpemidler ved Bente Møller, som er rådgivende fysioterapeut i PTU Forstå din læge - når han nu ikke forstår dig - ved Lise Kay Livet efter ulykken ved psykolog Ingrid Lund den 12. juni kl og Cafemøder i Randers og Cafemøder i Silkeborg Energitræning i Randers løbende tilmelding ~ 5 ~

6 Edb Arrangementer lavet af Medlemsforeningen i Rødovre for Østjylland kl Træn dig til færre smerter med fysioterapeuten Lau Rosborg underviser kl Arrangement om arv og testamente med en let aftenanretning efter selve foredraget. Oplægsholderne er advokat Anne Heide-Jørgensen fra firmaet Nyborg & Rørdam Advokatfirma og advokat Brian W. Lassen fra Advokataktieselskabet Hjerrild & Bisgaard. I aften skal vi diskutere, hvilken vej vi ønsker PTU Østjylland skal gå, og hvilke arrangementer I synes, vi skal tilbyde Hjælper ønskes Skulle nogle af jer have lyst, så har vi ind imellem brug for personer til: Stå ved en stand og dele brochurer ud Komme lidt før møderne og hjælpe med borde og stole Til slut vil jeg igen i år sige, at jeg synes, vi i bestyrelsen er: - gode til at finde nye tiltag og arrangementer, - gode til at lytte til hinanden - gode til at bruge hinandens stærke sider, - gode til at møde op og give en hånd til arrangementerne - men vigtigst - vi er gode til at give plads til hinandens forskelligheder. Kære Bestyrelse. Jeg vil sige tak for et super godt samarbejde. Jeg kommer til at savne jer, men jeg har valgt ikke at genopstille. Jeg har siddet 4 år på posten, og jeg ved, der er mange gæve folk, som kan tage over. Tak for et rigtigt godt samarbejde. Fortsat god arbejdslyst. På PTU Østjyllands bestyrelses vegne Birte Mølgaard Formand Rene Skou Björnsson Dirigent ~ 6 ~

Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2011

Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2011 Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2011 Nå, så sidder vi her igen! Tænk så er der allerede gået et år siden sidste generalforsamling. På det første møde, lige efter generalforsamlingen, fik vi

Læs mere

Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 7.oktober 2010

Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 7.oktober 2010 Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 7.oktober 2010 Tænk så er der allerede gået et år. På det første møde efter generalforsamlingen, fik vi os konstitueret med mig som formand, Birte R blev næstformand,

Læs mere

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Østjylland Medlemsområde AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Side 2 Side 3 Side 4 FORÅR 2009 Tilbud og oplysninger Tilbud - kor og EDB Oplysninger Her holdes aktiviteterne

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

Referat af generalforsamling i PTU s østjyllands kreds 2014.

Referat af generalforsamling i PTU s østjyllands kreds 2014. Referat af generalforsamling i PTU s østjyllands kreds 2014. Der afholdtes generalforsamling i PTU s østjyllandskreds på MarselisborgCentret, P.P.Ørumsgade 11, bygning 8, 8000 Aarhus C, d. 9. oktober 2014.

Læs mere

Østjylland. MarselisborgCentret INDHOLD FORÅR 2014. Alle vores møder holdes på MarselisborgCentret, 8000 Aarhus C, hvis ikke andet er nævnt i bladet

Østjylland. MarselisborgCentret INDHOLD FORÅR 2014. Alle vores møder holdes på MarselisborgCentret, 8000 Aarhus C, hvis ikke andet er nævnt i bladet Østjylland MarselisborgCentret Alle vores møder holdes på MarselisborgCentret, P.P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C, hvis ikke andet er nævnt i bladet FORÅR 2014 INDHOLD Formanden har ordet Besøg hos Handicare

Læs mere

Østjylland INDHOLD EFTERÅR 2013

Østjylland INDHOLD EFTERÅR 2013 Østjylland PTU Østjylland omfatter det område, der tidligere var Århus Amt. Fra nord ved Mariager Fjord til syd ved Odder og Samsø. Fra vest ved Silkeborg til øst ved Grenå. EFTERÅR 2013 INDHOLD Formanden

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Til Århus afdelingens beretning

Til Århus afdelingens beretning Til Århus afdelingens beretning Vi er 280 medlemmer. Det er for nedadgående. Det betyder, at vi ikke har så mange kongrespladser som tidligere. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har haft et travlt og lidt

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2013

Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Velkommen til kursusåret 2013! Kære frivillige Som noget nyt er vi i PTU begyndt at udbyde kurser til alle vores frivillige. Det er derfor Husk at os oplyse en glæde

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken 2 BLIV FRIVILLIG I PTU PTU kort fortalt PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014.

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. 2014 har været et år for Nyreforeningen Kreds Fyn, men store udfordringer. Lone Kiilerich valgte at trække sig som formand, efter at have

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014.

Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014. Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014. Velkomst ved lokalformanden, Søren Zastrow. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og gennemgik dagens

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær 2013 Julekursus - 22.12-28.12 Julehygge Omsorg Nærvær Samvær Side 2 Julehygge på Livsstilshøjskolen For nogle mennesker er det slet ikke en selvfølge, at juledagene er ensbetydende med smilende hygge,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere :

Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere : Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere : Møde nr. 16 / 2013 Dato : 5. august 2013, kl. 16.30 Sted : Lindehuset i Fredensborg Jernbanegade 28 B Laila Rohde Mortensen ( LRM) Formand Annemette Samuelsson

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 Referat af ordinær generalforsamling i CCH Hjørring Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 University College Nordjylland Skolevangen 45 (lokale o15), 9800 Hjørring DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Magnus

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland nyhedsbrev@kbh-nord.dk Nr. 3 maj 2015 Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 I år er klubbens sommerudflugt henlagt til Lille vildmosecentret,

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 DETTE ER EN OVERSIGT OVER MUSKELSVINDFONDENS AKTIVITETER I 2015. Alle arrangementer foregår på Musholm ved Korsør www.musholm.dk, hvis ikke andet er angivet.

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere