Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012"

Transkript

1 Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012 Rigtig hjertelig velkommen til dette års generalforsamling. Ja, så er der igen gået et år, og siden vi sidst havde generalforsamling. Som tiden da går! På det første møde, lige efter generalforsamlingen sidste år, fik vi os konstitueret. Jeg fortsatte som formand, Peer som næstformand, Kirsten og Marion fortsatte som henholdsvis kasserer og sekretær. De øvrige opgaver blev fordelt således at Peer fortsatte med at skrive nyhedsbreve og tog sig af opgaven med at søge 18 midler. Jan fortsatte som vores IT mand og med lave vores hjemmeside. Poul Erik er kontaktperson for Trafik og Ulykkesskadede, Kirsten er kontaktperson for Polio og Whiplash gruppen. Jan og undertegnede laver kredsbladet, Ingelise fortsatte som vores eventmager, og Ole er vores fotograf. Solveig Hansen fortsatte som vores revisor. Der bliver holdt konstituerende møde i den nye bestyrelse i aften efter denne generalforsamling. Kurser og møder for bestyrelsen: Bestyrelsesmøder Vores bestyrelsesmøder er næsten alle blevet holdt på mandage fra kl , enkelte gange til på MarselisborgCentret. Sommerbestyrelsesmødet holdt vi på Navigator, hvor vi forkælede os selv med en lille frokost. På et af bestyrelsesmøderne havde vi besøg af Handi Info. som er et samarbejde mellem socialforvaltningerne i Randers, Syddjurs, Skanderborg og Aarhus kommune. Disse kommuner er gået sammen for at giver borgerne tilbud om forskellige kurser og foredrag og de fortalte lidt om deres arbejde og hvad vi kan bruge dem til. Møderne bruges til planlægning af kommende aktiviteter og informeringer fra Hovedbestyrelsen, samt diskussion om hvad vi vil med PTU. På sidste generalforsamling, var det oppe til debat, hvordan vi kunne spare. Så i år har bestyrelsen besluttet, at vi af økonomiske grunde aflyser et arrangement med foredragsholdere, hvis der ikke er tilmeldt mere en 20 inkl. bestyrelsen. Dette vil vi meget gerne diskutere senere i aften. Vi har også besluttet at nedsætte kørsels tilskuddet, så vi får kørsel ud fra statens laveste takst på 2,70kr pr km hvis vi kører alene og den højeste hvis vi er flere, der kører sammen, så vi kan sætte kørselsudgifterne ned. Den februar Kredsbestyrelseskursus Hovedbestyrelsen har besluttet at holde femkredskurser for bestyrelserne ca. hver andet år, hvor man skal snakke om samarbejde i bestyrelserne, men også hvordan man kan bruge hinanden bestyrelserne i mellem. Vi blev sammen med Midt Thy Mors, Vendsyssel, Nordjylland og Midtjylland indkvarteret i Dronningens Ferieby i Grenå. Det var et fint sted og vi synes, det er en god måde at møde de andre bestyrelser på og få inspiration til videre arbejde, men også at få tid til at snakke med hinanden i vores egen bestyrelse Kredsformandsmødet. Peer og jeg deltog i kredsformandsmødet den 4.marts i Rødovre. Peer som medlem af hovedbestyrelsen og jeg som formand for Østjylland. Der var et meget inspirerende foredrag af Per Rystrøm. Han er kommunikationsrådgiver og har været presserådgiver for forskellige politikere. Han fortalte, hvor og hvornår det er vigtigt at bruge medierne, til at komme ud med et budskab. Der er endnu ikke fundet en anden formand i stedet for Kallehauge, som snart går af på grund af alder. Der var en snak om, det skulle være en fra egne rækker eller udefra, og hvilke kvalifikationer vedkomne skulle have. Der er ikke nogle emner på tapetet endnu, så der er mulighed for at søge jobbet, der er ulønnet, men med garanti for stor arbejdsbyrde. ~ 1 ~

2 Repræsentantskabsmøde Bestyrelsen deltog i repræsentantskabsmødet i maj. Vi var så heldige at Peer blev genvalgt. Så tillykke med det Peer! Kallehauge lovede på mødet at tage et år mere, for der var som før nævnt ikke lige fundet en afløser. Peer sidder som PTU medlem i Sundheds- og forskningsudvalget, Danmark repræsentant i EPU (Europæiske Polio Union), og repræsentantskabet i Danske Patienter. Jeg er med i Kursus og kommunikationsudvalget. Der ud over er jeg formand for i Polio interessegruppen, som er nedsat af Hovedbestyrelsen. Indvielse af det ny ombyggede rehabiliteringscenter Den 30. august drog 5 fra bestyrelsen til Rødovre for at være med til at indvie det nye rehabiliteringscenter i Rødovre. Det var en festlig dag, hvor vi både så de flotte nye faciliteter, hørte taler og til tonerne fra et godt orkester, nød vi en lækker buffet. Vi fik rigtig snakket sammen, de 6 timer vi var undervejs på landevejen. Tiltag som fortsætter i Møde med repræsentanter for Råd og nævn i DH og repræsentanter i PTU interessegrupper Det første møde den nye bestyrelse holdt var med vores repræsentanter i DH. Vi orienterede hinanden om, hvad vi hver især går og laver i de lokale DH, og fik en debat om, hvordan vi kan støtte hinanden i det handicappolitiske arbejde. Mette Dankelev, PTU, har lavet en DH håndbog, som repræsentanter fik på mødet. Der blev besluttet, at vi skulle invitere Handi Info til at komme til det næste møde. Der blev lavet en aftale med Herluf Maribo, der skulle komme til mødet den 2.10., desværre blev mødet aflyst på grund af for få tilmeldte. Vi havde også inviteret de PTU Østjyllands medlemmer, som sidder i interessegrupperne. Der blev fremsat et ønske på mødet om, at vi skulle mødes 2 gange om året, men på efterfølgende bestyrelsesmøde besluttede vi, at vi af økonomiske grunde kun skulle mødes 1 gang om året. Der blev på samme møde besluttet, at vores repræsentanter til dette årlige møde skulle have kørselsgodtgørelse efter den samme lave takst, som vi får i bestyrelsen. Indstillinger til Råd og nævn i DH Der er ikke sket store ændringer i hvem der repræsenterer PTU i Råd og nævn, ud over at Solveig er flyttet fra Silkeborg kommune, så vi mangler en repræsentant fra Silkeborg. Vi mangler også en repræsentant i Norddjurs. Skulle en af de tilstedeværende, som kommer fra Silkeborg eller Norddjurs have lyst, så er stillingen ledig. I Skanderborg er Jan Højegaard Jensen valgt til Handicaprådet og FU. I Favrskov er Ingelise Rohde blevet formand for Handicaprådet og Maja Petersen er valgt til LBR (det lokale beskæftigelses råd), og sidder DH s forretningsudvalg. I Syddjurs er Ejnar Pedersen og Helle Vibeke Pedersen valgt til Handicaprådet, medens Peer Laursen er formand for Handicaprådet. Han er valgt for andre organisationer. I Randers er Birgit Urban suppleant i Handicaprådet og med i DH s bestyrelse. I Århus er Birte Rerup valgt til Handicaprådet og jeg sidder i DH s forretningsudvalg og Silkeborg Retshjælp Whiplash holdtræning på Arresøvej Hver mandag eftermiddag i efteråret trænede et hold på Arresøvej. Vi ville gerne have haft to hold, men det var der ikke tilmeldte nok til. Karen Thøgersen som leder træningen er fysioterapeut og er tilknyttet Hovedpineklinikken i Århus. Holdet er både for mænd og kvinder. Desværre var der ikke nok tilmeldte til et hold i foråret. Nyd livet Vi har igen i år et samarbejde med Nyd livet i Randers. Det er et tilbud til PTU Østjyllands medlemmer om Energitræning i Randers Sundhedscenter Energitræning er en kombination af gamle orientalske træningsformer, såsom YOGA og Qigong. Qigong er kinesisk helsegymnastik, som ordineres på lige fod med medicin på de kinesiske hospitaler. Dette tilbud er ~ 2 ~

3 for alle PTU medlemmer, men nok mest tænkt på medlemmer i Randers området. Som noget nyt i år, vil vi give et tilskud på 100kr. til de medlemmer der deltager i Energitræning. EDB Igen i år har vi været så heldige, at Maja vil undervise i EDB, så vi har kunnet tilbyde dette til vores medlemmer. Kurserne starter efter behov Nyt tiltag i år. Dacapo Vi er i Østjyllandskredsen blevet spurgt, om vi ville deltage i et projekt for nydanskere, som har fysiske funktionsnedsættelser og som hører til PTU s målgruppe. PTU har fået penge fra Indenrigs og Socialministeriet, og der er allerede et projekt i gang i Rødovre. Vi har brugt meget tid på at komme i kontakt med lokalbefolkningen og målgruppen i Gellerup, men der kom stort set ingen. Vi har sat det lidt i bero, men måske vil vi prøve at lave et tilbud til de nydanskere, der komme i huset ude i PTU. Dog venter vi, til vi er flyttet ud på MarselisborgCentret. 5. Kredsarrangement Ole og jeg repræsenterer vores kreds i 5.kredse samarbejdet, som består af Midtjylland, Midt Thy Mors, Syd Thy, Nordjylland og Østjylland. Det første store fælles arrangement var en Sundhedsmesse i Års den 2. juni Målgruppen til arrangementet var fortrinsvis trafik- og ulykkesskadede og deres pårørende. Formålet var bl.a. at give ulykkeskadede redskaber til at håndtere de mange udfordringer, som livet efter ulykken giver. Kiropraktor Lars Uhrenholt, overlæge og smertelæge Anders Schou Olesen og neuropsykolog Per Berndt Jensen holdt oplæg. Der var mange udstillere, som kom og viste og fortalte om deres produkter til handicappede. Biler/indretning, kørestole/tilbehør, lifte, cykler, bandagist og meget mere. Desværre kom der kun 60 mennesker, men de der kom, havde en rigtig god dag. Samarbejde med Handi Info: Vi har indledt et samarbejde med Handi Info, der som jeg fortalte tidligere er et samarbejde mellem socialforvaltningerne i Randers, Syddjurs, Skanderborg og Aarhus kommune. Jeg har holdt en del møder med dem, hvor vi har planlagt nogle kurser / weekendophold for ny-tilskadekommende og deres pårørende på Egmont Højskolen. Der vil blive søgt fondspenge for at gøre det så billigt som muligt for deltagerne. Revidering af Aarhus Kommunes Handicap politik: Aarhus Kommune har en gældende handicappolitik Den er udarbejdet af en styregruppe bestående af kommunens repræsentanter og repræsentanter fra Århus Kommunes Handicapråd og Danske Handicaporganisationer. For at kvalificere en revision, der skal foretages inden udgangen af 2012 inviterede kommunen en række organisationer, forretningsfolk inden for handel og restauranter, transport, kultur idræt, politikere, kommunale embedsmænd m.v. til en proces om politikken. Det startede med en fælles temadag, og en måned senere blev vi interviewet i nogle fokusgruppe. Derefter var der en tværkommunalgruppe, der satte sig sammen og skrev et oplæg til en ny handicappolitik. Den venter vi spændt på og også den efterfølgende høringsperiode og den politiske proces. Afholdte arrangementer i det forgangne år Cafémøder - Silkeborg På første møde i efteråret blev der snakket om, hvad man kunne bruge hinanden til. Der var et ønske om at Kirsten skulle refererer fra poliokonferencen. Hvad vi ellers tager op af emner besluttes løbende. Nye datoer i efteråret kan læses på vores hjemmeside og i det aktivitetsblad, som er blevet sendt til alle medlemmer. Café Randers ~ 3 ~

4 Solveig Hansen, som er en af PTU s nye bisiddere, har været og fortælle om bisidderordningen. En anden gang kom Gitte Frederiksen og fortalte om tildelingskriterierne for hjemmehjælp i Randers kommune. Nye datoer i efteråret kan læses på vores hjemmeside og i det aktivitetsblad, som er blevet sendt til alle medlemmer. Cafemøder i Århus Torsdag den kl mødtes vi 6 mennesker på MarselisborgCentret og så Epidemien / Jeg husker det ikke - men jeg glemmer det aldrig. Det er en rigtig god film, som satte mange tanker i gang, og vi fik en god snak om filmen bagefter over kaffen. Skulle der være nogen der gerne vil låne filmen, så sig endelig til. Onsdag den var 8 mennesker mødt op, for at høre Frank Batting og Ole Møller om deres behandling med Gammaglobulin. Vi hørte om de undersøgelser, de skulle igennem, inden de blev erklærede egnede til behandlingen. Frank har haft stor gavn af behandlingen, vil kæmpe for at få flere behandlinger, hvor i mod Ole blev meget syg af behandlingerne, og vil ikke have flere behandlinger. Stor tak til Frank og Ole. Det var en rigtig fin eftermiddag kl Glatførekørsel Det er sidste gang vi holder Glatførekursus, for der er kommet nogle andre regler og prisen pr kursist vil komme op over 2000 kr. og det er der vist ikke ret mange der har lyst til at betale. I år deltog 7 personer, og de nød godt af den ældgamle aftale vi havde Journalist Jytte Dreyer Da Jytte Dreyers mand var blevet indlagt på intensiv, og hun meldte afbud lørdag aften, hvor arrangementet var mandag, ja så var gode råd dyre. Et uheld komme sjældent alene siger man, og det kan vi skrive under på, for der var ikke en fyldestgørende deltagerliste med mail / telefon nr. Vi besluttede, at for at undgå at folk skulle køre forgæves, at få fat i en anden oplægsholder, nemlig Ole Juul, der i sit civile liv er præst i Ødum ved Hadsten. Ole har skrevet klummer gennem mange år i Familie Journalen. Han talte over emnerne Livsglæde, og Skæbner på min vej. Ole kom ind på hvor vigtigt det er for mennesker at have en samhørighed og en fælles historie med andre. For uden dette bliver vi fremmede for hinanden og os selv. Det blev en god og interessant aften alligevel. Vi håber aldrig, at vi kommer ud for igen at annoncere en foredragsholder og at der så kommer en anden. Vi beklager meget! kl PTU i fremtiden, Phillip orienterer, vi starter med spisning, og der vil være besøg af bandagistcentret Desværre blev vi nød til at aflyse dette arrangement, da der kun var 3 tilmeldte kl Julearrangementet den 26.november Denne gang holdt vi vores julearrangement i Brabrand. Egentlig skulle vi have holdt det i Tilst, men af forskellige årsager, blev det flyttet til Lokalcentret Voldbækvej i Brabrand, og det fortrød vi ikke. Det var nogle dejlige lyse og venlige lokaler. På trods af at vi kun var 29 personer, var stemningen høj og snakken gik. Vi fik rigtig julemad fra Hos Anne Marie i Randers, og besøg af tryllekunstneren Steve Hart og hans One Man Band. Vi nåede også at synge nogle julesange og spille lotteri inden vi tog afsked med hinanden. Igen i år havde vi en kæmpe hjælp til det praktiske af Jans kone Lene, Poul Eriks kone Kirsten, Peers kone Esther og Oles kone Birthe. Endnu engang stor tak til dem. Det er da herligt, at I mænd stadig er så godt gift kl Dan Brock: At rejse er at leve. Ja, dette år har virkelig været et aflysnings år. Også dette arrangement blev vi nød til at aflyse på grund af for få tilmeldinger kl Arrangement om Poliokonferencen Det var lige før dette arrangement også skulle aflyses, for den ene af foredragsholderne, Ingelise, var faldet og havde brækket benet. Heldigvis var Torsten Hansen villig til at så stå alene om foredraget. Vi fik en fin ~ 4 ~

5 gennemgang af, hvad der havde været oppe af emner og oplæg om Post Polio på konferencen. Det var en meget informativ aften kl Sogne- og sygehuspræst Annette Vinter Hedensted, Aabenraa. I mørke ser man længst Den 22.februar, havde vi et arrangement med Annette Vinter Hedensted, som er sognepræst i Aabenraa. Hun talte om, at i mørke ser man længst. For først når man har nået bunden helt, kan man finde en vej og komme stærkere ud af krisen. Tiden har en tendens til at ville fixe alting. Besvær og dårlige dage er imidlertid en helt uundgåelig del af livet, som vi ikke kan reparere os ud af. Så hvad gør vi i stedet med det, der gør ondt? På trods at det meget alvorlige emne, som gav noget at tænke over, fik vi også rørt lattermusklerne. Det var en fin aften kl Foredrag om søvnproblemer. Ved Ole Nørregaard fra Respirationscenter Vest Århus Universitetshospital. Foredrag om søvnproblemer under emnet: Smerter er det vanskeligt at leve med søvn kan man ikke leve uden. Ligesom smerte, så er søvn et helt vitalt område for alle mennesker. Mange mennesker med fysiske handicaps har problemer med at sove. De har vanskeligt ved overhovedet at falde i søvn, har besvær med at få den nødvendige hvile gennem søvnen og ofte problemer med vejrtrækning under søvnen. Det kan medføre kronisk træthed og hovedpine mm. Første del af aftenen gennemgik Ole Nørregaard teorier bag søvnproblemer, og her skulle man holde ørene stive. Efter kaffen var der spørgsmål fra salen, hvor teorierne blev gjort mere jordnære. De godt 45 mennesker, der var mødt op gik hjem med ny viden om søvnproblemer, og hvad det kan medføre af problemer for kroppen kl Jens Holst Dette arrangement blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. Faktisk var der kun 3 personer, der havde tilmeldt sig Brian Skaarup Brian stoppede 1991 på landsholdet for at hellige sig sit hverv som ortopædisk håndskomager. Brian viste os værkstedet og vi blev ført ind i den spændende proces fra første måltagning til det færdige produkt. Det var en rigtig fin aften Weekend på Slette Strand 4. kredsweekenden for Midt Thy Mors, Nordjylland, Vendsyssel og Østjylland var noget af et tilløbsstykke. Der var tilmeldt 107 personer. Vi nød de skønne omgivelser og den smukke natur. Temaet for weekenden var Livsglæde. Vi var så heldige at Niels Hausgaard havde tid og lyst til at komme forbi lørdag eftermiddag og underholde os. Om aften var der middag med dans. Søndag var der Linedance, for både gående og kørestolsbrugere. Det er hyggeligt måde at ses på Peter Qvortrup Geisling Som noget nyt har vi prøvet at lave et fælles arrangement med Gigtforeningen, Diabetesforeningen og Nyreforeningen i Aarhus. Det blev holdt på Møllevangskolen for vi var mange. TV lægen fortalte om finurlige historier fra konsultationen, om stress og om livsstil, men kom også ind på, hvor vigtigt det er at udleve sine drømme, og at det aldrig er for sent. Kommende arrangementer som bestyrelsen tilbyder Julefrokost på MarselisborgCentret Nytårskoncert i Sløjfen i Hadsten kl Hjælpemidler ved Bente Møller, som er rådgivende fysioterapeut i PTU Forstå din læge - når han nu ikke forstår dig - ved Lise Kay Livet efter ulykken ved psykolog Ingrid Lund den 12. juni kl og Cafemøder i Randers og Cafemøder i Silkeborg Energitræning i Randers løbende tilmelding ~ 5 ~

6 Edb Arrangementer lavet af Medlemsforeningen i Rødovre for Østjylland kl Træn dig til færre smerter med fysioterapeuten Lau Rosborg underviser kl Arrangement om arv og testamente med en let aftenanretning efter selve foredraget. Oplægsholderne er advokat Anne Heide-Jørgensen fra firmaet Nyborg & Rørdam Advokatfirma og advokat Brian W. Lassen fra Advokataktieselskabet Hjerrild & Bisgaard. I aften skal vi diskutere, hvilken vej vi ønsker PTU Østjylland skal gå, og hvilke arrangementer I synes, vi skal tilbyde Hjælper ønskes Skulle nogle af jer have lyst, så har vi ind imellem brug for personer til: Stå ved en stand og dele brochurer ud Komme lidt før møderne og hjælpe med borde og stole Til slut vil jeg igen i år sige, at jeg synes, vi i bestyrelsen er: - gode til at finde nye tiltag og arrangementer, - gode til at lytte til hinanden - gode til at bruge hinandens stærke sider, - gode til at møde op og give en hånd til arrangementerne - men vigtigst - vi er gode til at give plads til hinandens forskelligheder. Kære Bestyrelse. Jeg vil sige tak for et super godt samarbejde. Jeg kommer til at savne jer, men jeg har valgt ikke at genopstille. Jeg har siddet 4 år på posten, og jeg ved, der er mange gæve folk, som kan tage over. Tak for et rigtigt godt samarbejde. Fortsat god arbejdslyst. På PTU Østjyllands bestyrelses vegne Birte Mølgaard Formand Rene Skou Björnsson Dirigent ~ 6 ~

Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2011

Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2011 Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2011 Nå, så sidder vi her igen! Tænk så er der allerede gået et år siden sidste generalforsamling. På det første møde, lige efter generalforsamlingen, fik vi

Læs mere

Østjylland FORÅR 2011. Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16.

Østjylland FORÅR 2011. Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16. Østjylland PTU Østjylland omfatter det område, der tidligere var Århus Amt. Fra nord ved Mariager Fjord til syd ved Odder og Samsø. Fra vest ved Silkeborg til øst ved Grenå. FORÅR 2011 INDHOLD Smag på

Læs mere

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Østjylland Medlemsområde AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Side 2 Side 3 Side 4 FORÅR 2009 Tilbud og oplysninger Tilbud - kor og EDB Oplysninger Her holdes aktiviteterne

Læs mere

Østjylland. Medlemsområde

Østjylland. Medlemsområde Østjylland Østjylland Medlemsområde FORÅR 2010 INDHOLD Diætist Cafemøder i Randers Cafemøde i Silkeborg Bandagist-Centret Århus Rådhus Efteråret der gik Efteråret der gik Whiplashtræning Tilbud EDB Oplysninger

Læs mere

Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 7.oktober 2010

Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 7.oktober 2010 Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 7.oktober 2010 Tænk så er der allerede gået et år. På det første møde efter generalforsamlingen, fik vi os konstitueret med mig som formand, Birte R blev næstformand,

Læs mere

Vi havde og har også en rigtig god hjælp af PTU i Rødovre især Mette Dankelev og Lis Szneider

Vi havde og har også en rigtig god hjælp af PTU i Rødovre især Mette Dankelev og Lis Szneider Formandsberetningen til Generalforsamlingen 7. oktober 2009 Efter en noget turbulent start, hvor halvdelen af bestyrelsen var ny, fik vi os konstitueret med mig som formand, Birte R som næstformand, Kirsten

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

Referat af generalforsamling i PTU s østjyllands kreds 2014.

Referat af generalforsamling i PTU s østjyllands kreds 2014. Referat af generalforsamling i PTU s østjyllands kreds 2014. Der afholdtes generalforsamling i PTU s østjyllandskreds på MarselisborgCentret, P.P.Ørumsgade 11, bygning 8, 8000 Aarhus C, d. 9. oktober 2014.

Læs mere

Østjylland. MarselisborgCentret INDHOLD EFTERÅR 2014. Alle vores møder holdes på MarselisborgCentret,

Østjylland. MarselisborgCentret INDHOLD EFTERÅR 2014. Alle vores møder holdes på MarselisborgCentret, Østjylland MarselisborgCentret Alle vores møder holdes på MarselisborgCentret, P.P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C, hvis ikke andet er nævnt i bladet. EFTERÅR 2014 INDHOLD Formanden har ordet Naturcenter

Læs mere

Østjylland. MarselisborgCentret INDHOLD FORÅR 2014. Alle vores møder holdes på MarselisborgCentret, 8000 Aarhus C, hvis ikke andet er nævnt i bladet

Østjylland. MarselisborgCentret INDHOLD FORÅR 2014. Alle vores møder holdes på MarselisborgCentret, 8000 Aarhus C, hvis ikke andet er nævnt i bladet Østjylland MarselisborgCentret Alle vores møder holdes på MarselisborgCentret, P.P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C, hvis ikke andet er nævnt i bladet FORÅR 2014 INDHOLD Formanden har ordet Besøg hos Handicare

Læs mere

PTU FYN BERETNING 2012. Kontakt PTU FYN Seniorhus Odense Toldbodgade 5-7 5000 Odense C

PTU FYN BERETNING 2012. Kontakt PTU FYN Seniorhus Odense Toldbodgade 5-7 5000 Odense C BERETNING 2012 Kontakt PTU FYN Seniorhus Odense Toldbodgade 5-7 5000 Odense C PTU FYN Formand: Birthe Bjerre Tlf: 6593 4288 Mobil: 2685 4288 e-mail: ptufyn@hotmail.com SENIORHUS ODENSE Det sidste år har

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Årsberetning for året 2013.

Årsberetning for året 2013. Årsberetning for året 2013. Indledning. Vores landsforening har fået nyt medlemssystem og det har betydet at man har fået ryddet lidt op i medlemslisterne, så i år har vi her i Østjylland 1138 medlemmer

Læs mere

Østjylland. Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 16. Side Side

Østjylland. Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 16. Side Side Østjylland PTU Østjylland omfatter det område, der tidligere var Århus Amt. Fra nord ved Mariager Fjord til syd ved Odder og Samsø. Fra vest ved Silkeborg til øst ved Grenå. INDHOLD Besøg hos Pressalit

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Referat fra årsmøde i DH 10. marts 2016 i kantinen på Randers Sundhedscenter, Biografgade 3, 8900 Randers.

Referat fra årsmøde i DH 10. marts 2016 i kantinen på Randers Sundhedscenter, Biografgade 3, 8900 Randers. Danske Handicaporganisationer Randers v/ formand Asger Laustsen, Tinghøjvej 15, 8920 Randers NV Telefon: 86 44 32 21. E-mail: il.as.laustsen@fiberflex.dk Hjemmeside: www.dhranders.dk Referat fra årsmøde

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2009

Medlemsundersøgelse 2009 Spg. 1. Er det korrekt, at du er medlem af PTU? Ja 100 100% Nej 0 0% Spg. 2. Hvor længe har du været medlem af PTU? Under 1 år 4 4% 1-2 år 4 4% 3-5 år 11 11% 6-8 år 15 15% 9-12 år 22 22% 13-15 år 11 11%

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2013

Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Velkommen til kursusåret 2013! Kære frivillige Som noget nyt er vi i PTU begyndt at udbyde kurser til alle vores frivillige. Det er derfor Husk at os oplyse en glæde

Læs mere

Østjylland. MarselisborgCentret INDHOLD FORÅR 2015

Østjylland. MarselisborgCentret INDHOLD FORÅR 2015 Østjylland MarselisborgCentret Alle møder afholdes på Marselisborg- Centret, P.P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C, hvis ikke andet er nævnt i bladet. FORÅR 2015 INDHOLD Formanden har ordet Besøg på Vandhalla

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Midt Thy Mors kredsen Bestyrelsens årsberetning 2015/16

Midt Thy Mors kredsen Bestyrelsens årsberetning 2015/16 Viborg, oktober 2016 Midt Thy Mors kredsen Bestyrelsens årsberetning 2015/16 Endnu et år er gået i Midt Thy Mors kredsen og et rigtig dejligt et af slagsen. Efter en del uro i kredsen og i særdeleshed

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Det gode samarbejde om opstart af PTU Fri træningskoncept i VENDIAFitness i Hjørring i 2015

Det gode samarbejde om opstart af PTU Fri træningskoncept i VENDIAFitness i Hjørring i 2015 Det gode samarbejde om opstart af PTU Fri træningskoncept i VENDIAFitness i Hjørring i 2015 Det hele startede d. 29. januar 2015, hvor VENDIAFitness (det daværende Hjørring Helsestudie) afholdte åbent

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Nyhedsbrev Efterår 2012

Nyhedsbrev Efterår 2012 Nyhedsbrev Efterår 2012 Kære medlem Vi er klar med efterårets program. Vi har prøvet at sammensætte et varieret program med motion, hjertecaféer og som noget nyt : hjertestarterkurser Det har længe været

Læs mere

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Hej Poul Erik! Jeg har talt

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Østjylland INDHOLD EFTERÅR 2013

Østjylland INDHOLD EFTERÅR 2013 Østjylland PTU Østjylland omfatter det område, der tidligere var Århus Amt. Fra nord ved Mariager Fjord til syd ved Odder og Samsø. Fra vest ved Silkeborg til øst ved Grenå. EFTERÅR 2013 INDHOLD Formanden

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Beretning 2015 PTU FYN. Generalforsamling den 28. september 2015. Kontakt: PTU FYN Seniorhus Odense Toldbodgade 5-7

Beretning 2015 PTU FYN. Generalforsamling den 28. september 2015. Kontakt: PTU FYN Seniorhus Odense Toldbodgade 5-7 Beretning 2015 PTU FYN Generalforsamling den 28. september 2015 Kontakt: PTU FYN Seniorhus Odense Toldbodgade 5-7 Formand: Birthe Bjerre Mobil: 2685 4288 E-mail: ptufyn@hotmail.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

Ad. pkt. 2. Kredsbestyrelsens beretning og oplæg til aktivitetsplan v/lisa Lassen, kredsformand

Ad. pkt. 2. Kredsbestyrelsens beretning og oplæg til aktivitetsplan v/lisa Lassen, kredsformand Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Sydjylland Tirsdag den 21. september 2016, kl. 19:00 Røde-Kro, Hotel og Restaurant, Vestergade 2, 6230 Rødekro Til kredsgeneralforsamlingen var der 38 stemmeberettigede

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Forårsprogram 2016 Arrangementer i foråret: MS kost og livsstil METAsundhed hvofor bliver vi syge? Ensomhed - et foredrag Stavgang ved Tangkrogen Årsmøde

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland har været på minicuíse med DFDS til Oslo i november. Her ser du et smukt billede fra busturen til Holmekollen. Efter, at vi havde kørt

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer:

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer: Årsberetning 2012 Netværk og arrangementer: Vi har nu 12 netværk fordelt over vores kreds, så det netop afsluttede Netværksprojekt som vi fik midler fra Socialministeriet til at lave, har båret frugt.

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

REFERAT Generalforsamling Hjerneskadeforeningen Randers

REFERAT Generalforsamling Hjerneskadeforeningen Randers REFERAT Generalforsamling Hjerneskadeforeningen Randers Tid: torsdag den 29. januar 2015, kl. 19:00 Sted: Cafeen, Bakkevej 1, 8920 Randers NV Generalforsamlingen startede med smørrebrød kl. 18:00. Kl.

Læs mere