Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012"

Transkript

1 Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012 Rigtig hjertelig velkommen til dette års generalforsamling. Ja, så er der igen gået et år, og siden vi sidst havde generalforsamling. Som tiden da går! På det første møde, lige efter generalforsamlingen sidste år, fik vi os konstitueret. Jeg fortsatte som formand, Peer som næstformand, Kirsten og Marion fortsatte som henholdsvis kasserer og sekretær. De øvrige opgaver blev fordelt således at Peer fortsatte med at skrive nyhedsbreve og tog sig af opgaven med at søge 18 midler. Jan fortsatte som vores IT mand og med lave vores hjemmeside. Poul Erik er kontaktperson for Trafik og Ulykkesskadede, Kirsten er kontaktperson for Polio og Whiplash gruppen. Jan og undertegnede laver kredsbladet, Ingelise fortsatte som vores eventmager, og Ole er vores fotograf. Solveig Hansen fortsatte som vores revisor. Der bliver holdt konstituerende møde i den nye bestyrelse i aften efter denne generalforsamling. Kurser og møder for bestyrelsen: Bestyrelsesmøder Vores bestyrelsesmøder er næsten alle blevet holdt på mandage fra kl , enkelte gange til på MarselisborgCentret. Sommerbestyrelsesmødet holdt vi på Navigator, hvor vi forkælede os selv med en lille frokost. På et af bestyrelsesmøderne havde vi besøg af Handi Info. som er et samarbejde mellem socialforvaltningerne i Randers, Syddjurs, Skanderborg og Aarhus kommune. Disse kommuner er gået sammen for at giver borgerne tilbud om forskellige kurser og foredrag og de fortalte lidt om deres arbejde og hvad vi kan bruge dem til. Møderne bruges til planlægning af kommende aktiviteter og informeringer fra Hovedbestyrelsen, samt diskussion om hvad vi vil med PTU. På sidste generalforsamling, var det oppe til debat, hvordan vi kunne spare. Så i år har bestyrelsen besluttet, at vi af økonomiske grunde aflyser et arrangement med foredragsholdere, hvis der ikke er tilmeldt mere en 20 inkl. bestyrelsen. Dette vil vi meget gerne diskutere senere i aften. Vi har også besluttet at nedsætte kørsels tilskuddet, så vi får kørsel ud fra statens laveste takst på 2,70kr pr km hvis vi kører alene og den højeste hvis vi er flere, der kører sammen, så vi kan sætte kørselsudgifterne ned. Den februar Kredsbestyrelseskursus Hovedbestyrelsen har besluttet at holde femkredskurser for bestyrelserne ca. hver andet år, hvor man skal snakke om samarbejde i bestyrelserne, men også hvordan man kan bruge hinanden bestyrelserne i mellem. Vi blev sammen med Midt Thy Mors, Vendsyssel, Nordjylland og Midtjylland indkvarteret i Dronningens Ferieby i Grenå. Det var et fint sted og vi synes, det er en god måde at møde de andre bestyrelser på og få inspiration til videre arbejde, men også at få tid til at snakke med hinanden i vores egen bestyrelse Kredsformandsmødet. Peer og jeg deltog i kredsformandsmødet den 4.marts i Rødovre. Peer som medlem af hovedbestyrelsen og jeg som formand for Østjylland. Der var et meget inspirerende foredrag af Per Rystrøm. Han er kommunikationsrådgiver og har været presserådgiver for forskellige politikere. Han fortalte, hvor og hvornår det er vigtigt at bruge medierne, til at komme ud med et budskab. Der er endnu ikke fundet en anden formand i stedet for Kallehauge, som snart går af på grund af alder. Der var en snak om, det skulle være en fra egne rækker eller udefra, og hvilke kvalifikationer vedkomne skulle have. Der er ikke nogle emner på tapetet endnu, så der er mulighed for at søge jobbet, der er ulønnet, men med garanti for stor arbejdsbyrde. ~ 1 ~

2 Repræsentantskabsmøde Bestyrelsen deltog i repræsentantskabsmødet i maj. Vi var så heldige at Peer blev genvalgt. Så tillykke med det Peer! Kallehauge lovede på mødet at tage et år mere, for der var som før nævnt ikke lige fundet en afløser. Peer sidder som PTU medlem i Sundheds- og forskningsudvalget, Danmark repræsentant i EPU (Europæiske Polio Union), og repræsentantskabet i Danske Patienter. Jeg er med i Kursus og kommunikationsudvalget. Der ud over er jeg formand for i Polio interessegruppen, som er nedsat af Hovedbestyrelsen. Indvielse af det ny ombyggede rehabiliteringscenter Den 30. august drog 5 fra bestyrelsen til Rødovre for at være med til at indvie det nye rehabiliteringscenter i Rødovre. Det var en festlig dag, hvor vi både så de flotte nye faciliteter, hørte taler og til tonerne fra et godt orkester, nød vi en lækker buffet. Vi fik rigtig snakket sammen, de 6 timer vi var undervejs på landevejen. Tiltag som fortsætter i Møde med repræsentanter for Råd og nævn i DH og repræsentanter i PTU interessegrupper Det første møde den nye bestyrelse holdt var med vores repræsentanter i DH. Vi orienterede hinanden om, hvad vi hver især går og laver i de lokale DH, og fik en debat om, hvordan vi kan støtte hinanden i det handicappolitiske arbejde. Mette Dankelev, PTU, har lavet en DH håndbog, som repræsentanter fik på mødet. Der blev besluttet, at vi skulle invitere Handi Info til at komme til det næste møde. Der blev lavet en aftale med Herluf Maribo, der skulle komme til mødet den 2.10., desværre blev mødet aflyst på grund af for få tilmeldte. Vi havde også inviteret de PTU Østjyllands medlemmer, som sidder i interessegrupperne. Der blev fremsat et ønske på mødet om, at vi skulle mødes 2 gange om året, men på efterfølgende bestyrelsesmøde besluttede vi, at vi af økonomiske grunde kun skulle mødes 1 gang om året. Der blev på samme møde besluttet, at vores repræsentanter til dette årlige møde skulle have kørselsgodtgørelse efter den samme lave takst, som vi får i bestyrelsen. Indstillinger til Råd og nævn i DH Der er ikke sket store ændringer i hvem der repræsenterer PTU i Råd og nævn, ud over at Solveig er flyttet fra Silkeborg kommune, så vi mangler en repræsentant fra Silkeborg. Vi mangler også en repræsentant i Norddjurs. Skulle en af de tilstedeværende, som kommer fra Silkeborg eller Norddjurs have lyst, så er stillingen ledig. I Skanderborg er Jan Højegaard Jensen valgt til Handicaprådet og FU. I Favrskov er Ingelise Rohde blevet formand for Handicaprådet og Maja Petersen er valgt til LBR (det lokale beskæftigelses råd), og sidder DH s forretningsudvalg. I Syddjurs er Ejnar Pedersen og Helle Vibeke Pedersen valgt til Handicaprådet, medens Peer Laursen er formand for Handicaprådet. Han er valgt for andre organisationer. I Randers er Birgit Urban suppleant i Handicaprådet og med i DH s bestyrelse. I Århus er Birte Rerup valgt til Handicaprådet og jeg sidder i DH s forretningsudvalg og Silkeborg Retshjælp Whiplash holdtræning på Arresøvej Hver mandag eftermiddag i efteråret trænede et hold på Arresøvej. Vi ville gerne have haft to hold, men det var der ikke tilmeldte nok til. Karen Thøgersen som leder træningen er fysioterapeut og er tilknyttet Hovedpineklinikken i Århus. Holdet er både for mænd og kvinder. Desværre var der ikke nok tilmeldte til et hold i foråret. Nyd livet Vi har igen i år et samarbejde med Nyd livet i Randers. Det er et tilbud til PTU Østjyllands medlemmer om Energitræning i Randers Sundhedscenter Energitræning er en kombination af gamle orientalske træningsformer, såsom YOGA og Qigong. Qigong er kinesisk helsegymnastik, som ordineres på lige fod med medicin på de kinesiske hospitaler. Dette tilbud er ~ 2 ~

3 for alle PTU medlemmer, men nok mest tænkt på medlemmer i Randers området. Som noget nyt i år, vil vi give et tilskud på 100kr. til de medlemmer der deltager i Energitræning. EDB Igen i år har vi været så heldige, at Maja vil undervise i EDB, så vi har kunnet tilbyde dette til vores medlemmer. Kurserne starter efter behov Nyt tiltag i år. Dacapo Vi er i Østjyllandskredsen blevet spurgt, om vi ville deltage i et projekt for nydanskere, som har fysiske funktionsnedsættelser og som hører til PTU s målgruppe. PTU har fået penge fra Indenrigs og Socialministeriet, og der er allerede et projekt i gang i Rødovre. Vi har brugt meget tid på at komme i kontakt med lokalbefolkningen og målgruppen i Gellerup, men der kom stort set ingen. Vi har sat det lidt i bero, men måske vil vi prøve at lave et tilbud til de nydanskere, der komme i huset ude i PTU. Dog venter vi, til vi er flyttet ud på MarselisborgCentret. 5. Kredsarrangement Ole og jeg repræsenterer vores kreds i 5.kredse samarbejdet, som består af Midtjylland, Midt Thy Mors, Syd Thy, Nordjylland og Østjylland. Det første store fælles arrangement var en Sundhedsmesse i Års den 2. juni Målgruppen til arrangementet var fortrinsvis trafik- og ulykkesskadede og deres pårørende. Formålet var bl.a. at give ulykkeskadede redskaber til at håndtere de mange udfordringer, som livet efter ulykken giver. Kiropraktor Lars Uhrenholt, overlæge og smertelæge Anders Schou Olesen og neuropsykolog Per Berndt Jensen holdt oplæg. Der var mange udstillere, som kom og viste og fortalte om deres produkter til handicappede. Biler/indretning, kørestole/tilbehør, lifte, cykler, bandagist og meget mere. Desværre kom der kun 60 mennesker, men de der kom, havde en rigtig god dag. Samarbejde med Handi Info: Vi har indledt et samarbejde med Handi Info, der som jeg fortalte tidligere er et samarbejde mellem socialforvaltningerne i Randers, Syddjurs, Skanderborg og Aarhus kommune. Jeg har holdt en del møder med dem, hvor vi har planlagt nogle kurser / weekendophold for ny-tilskadekommende og deres pårørende på Egmont Højskolen. Der vil blive søgt fondspenge for at gøre det så billigt som muligt for deltagerne. Revidering af Aarhus Kommunes Handicap politik: Aarhus Kommune har en gældende handicappolitik Den er udarbejdet af en styregruppe bestående af kommunens repræsentanter og repræsentanter fra Århus Kommunes Handicapråd og Danske Handicaporganisationer. For at kvalificere en revision, der skal foretages inden udgangen af 2012 inviterede kommunen en række organisationer, forretningsfolk inden for handel og restauranter, transport, kultur idræt, politikere, kommunale embedsmænd m.v. til en proces om politikken. Det startede med en fælles temadag, og en måned senere blev vi interviewet i nogle fokusgruppe. Derefter var der en tværkommunalgruppe, der satte sig sammen og skrev et oplæg til en ny handicappolitik. Den venter vi spændt på og også den efterfølgende høringsperiode og den politiske proces. Afholdte arrangementer i det forgangne år Cafémøder - Silkeborg På første møde i efteråret blev der snakket om, hvad man kunne bruge hinanden til. Der var et ønske om at Kirsten skulle refererer fra poliokonferencen. Hvad vi ellers tager op af emner besluttes løbende. Nye datoer i efteråret kan læses på vores hjemmeside og i det aktivitetsblad, som er blevet sendt til alle medlemmer. Café Randers ~ 3 ~

4 Solveig Hansen, som er en af PTU s nye bisiddere, har været og fortælle om bisidderordningen. En anden gang kom Gitte Frederiksen og fortalte om tildelingskriterierne for hjemmehjælp i Randers kommune. Nye datoer i efteråret kan læses på vores hjemmeside og i det aktivitetsblad, som er blevet sendt til alle medlemmer. Cafemøder i Århus Torsdag den kl mødtes vi 6 mennesker på MarselisborgCentret og så Epidemien / Jeg husker det ikke - men jeg glemmer det aldrig. Det er en rigtig god film, som satte mange tanker i gang, og vi fik en god snak om filmen bagefter over kaffen. Skulle der være nogen der gerne vil låne filmen, så sig endelig til. Onsdag den var 8 mennesker mødt op, for at høre Frank Batting og Ole Møller om deres behandling med Gammaglobulin. Vi hørte om de undersøgelser, de skulle igennem, inden de blev erklærede egnede til behandlingen. Frank har haft stor gavn af behandlingen, vil kæmpe for at få flere behandlinger, hvor i mod Ole blev meget syg af behandlingerne, og vil ikke have flere behandlinger. Stor tak til Frank og Ole. Det var en rigtig fin eftermiddag kl Glatførekørsel Det er sidste gang vi holder Glatførekursus, for der er kommet nogle andre regler og prisen pr kursist vil komme op over 2000 kr. og det er der vist ikke ret mange der har lyst til at betale. I år deltog 7 personer, og de nød godt af den ældgamle aftale vi havde Journalist Jytte Dreyer Da Jytte Dreyers mand var blevet indlagt på intensiv, og hun meldte afbud lørdag aften, hvor arrangementet var mandag, ja så var gode råd dyre. Et uheld komme sjældent alene siger man, og det kan vi skrive under på, for der var ikke en fyldestgørende deltagerliste med mail / telefon nr. Vi besluttede, at for at undgå at folk skulle køre forgæves, at få fat i en anden oplægsholder, nemlig Ole Juul, der i sit civile liv er præst i Ødum ved Hadsten. Ole har skrevet klummer gennem mange år i Familie Journalen. Han talte over emnerne Livsglæde, og Skæbner på min vej. Ole kom ind på hvor vigtigt det er for mennesker at have en samhørighed og en fælles historie med andre. For uden dette bliver vi fremmede for hinanden og os selv. Det blev en god og interessant aften alligevel. Vi håber aldrig, at vi kommer ud for igen at annoncere en foredragsholder og at der så kommer en anden. Vi beklager meget! kl PTU i fremtiden, Phillip orienterer, vi starter med spisning, og der vil være besøg af bandagistcentret Desværre blev vi nød til at aflyse dette arrangement, da der kun var 3 tilmeldte kl Julearrangementet den 26.november Denne gang holdt vi vores julearrangement i Brabrand. Egentlig skulle vi have holdt det i Tilst, men af forskellige årsager, blev det flyttet til Lokalcentret Voldbækvej i Brabrand, og det fortrød vi ikke. Det var nogle dejlige lyse og venlige lokaler. På trods af at vi kun var 29 personer, var stemningen høj og snakken gik. Vi fik rigtig julemad fra Hos Anne Marie i Randers, og besøg af tryllekunstneren Steve Hart og hans One Man Band. Vi nåede også at synge nogle julesange og spille lotteri inden vi tog afsked med hinanden. Igen i år havde vi en kæmpe hjælp til det praktiske af Jans kone Lene, Poul Eriks kone Kirsten, Peers kone Esther og Oles kone Birthe. Endnu engang stor tak til dem. Det er da herligt, at I mænd stadig er så godt gift kl Dan Brock: At rejse er at leve. Ja, dette år har virkelig været et aflysnings år. Også dette arrangement blev vi nød til at aflyse på grund af for få tilmeldinger kl Arrangement om Poliokonferencen Det var lige før dette arrangement også skulle aflyses, for den ene af foredragsholderne, Ingelise, var faldet og havde brækket benet. Heldigvis var Torsten Hansen villig til at så stå alene om foredraget. Vi fik en fin ~ 4 ~

5 gennemgang af, hvad der havde været oppe af emner og oplæg om Post Polio på konferencen. Det var en meget informativ aften kl Sogne- og sygehuspræst Annette Vinter Hedensted, Aabenraa. I mørke ser man længst Den 22.februar, havde vi et arrangement med Annette Vinter Hedensted, som er sognepræst i Aabenraa. Hun talte om, at i mørke ser man længst. For først når man har nået bunden helt, kan man finde en vej og komme stærkere ud af krisen. Tiden har en tendens til at ville fixe alting. Besvær og dårlige dage er imidlertid en helt uundgåelig del af livet, som vi ikke kan reparere os ud af. Så hvad gør vi i stedet med det, der gør ondt? På trods at det meget alvorlige emne, som gav noget at tænke over, fik vi også rørt lattermusklerne. Det var en fin aften kl Foredrag om søvnproblemer. Ved Ole Nørregaard fra Respirationscenter Vest Århus Universitetshospital. Foredrag om søvnproblemer under emnet: Smerter er det vanskeligt at leve med søvn kan man ikke leve uden. Ligesom smerte, så er søvn et helt vitalt område for alle mennesker. Mange mennesker med fysiske handicaps har problemer med at sove. De har vanskeligt ved overhovedet at falde i søvn, har besvær med at få den nødvendige hvile gennem søvnen og ofte problemer med vejrtrækning under søvnen. Det kan medføre kronisk træthed og hovedpine mm. Første del af aftenen gennemgik Ole Nørregaard teorier bag søvnproblemer, og her skulle man holde ørene stive. Efter kaffen var der spørgsmål fra salen, hvor teorierne blev gjort mere jordnære. De godt 45 mennesker, der var mødt op gik hjem med ny viden om søvnproblemer, og hvad det kan medføre af problemer for kroppen kl Jens Holst Dette arrangement blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. Faktisk var der kun 3 personer, der havde tilmeldt sig Brian Skaarup Brian stoppede 1991 på landsholdet for at hellige sig sit hverv som ortopædisk håndskomager. Brian viste os værkstedet og vi blev ført ind i den spændende proces fra første måltagning til det færdige produkt. Det var en rigtig fin aften Weekend på Slette Strand 4. kredsweekenden for Midt Thy Mors, Nordjylland, Vendsyssel og Østjylland var noget af et tilløbsstykke. Der var tilmeldt 107 personer. Vi nød de skønne omgivelser og den smukke natur. Temaet for weekenden var Livsglæde. Vi var så heldige at Niels Hausgaard havde tid og lyst til at komme forbi lørdag eftermiddag og underholde os. Om aften var der middag med dans. Søndag var der Linedance, for både gående og kørestolsbrugere. Det er hyggeligt måde at ses på Peter Qvortrup Geisling Som noget nyt har vi prøvet at lave et fælles arrangement med Gigtforeningen, Diabetesforeningen og Nyreforeningen i Aarhus. Det blev holdt på Møllevangskolen for vi var mange. TV lægen fortalte om finurlige historier fra konsultationen, om stress og om livsstil, men kom også ind på, hvor vigtigt det er at udleve sine drømme, og at det aldrig er for sent. Kommende arrangementer som bestyrelsen tilbyder Julefrokost på MarselisborgCentret Nytårskoncert i Sløjfen i Hadsten kl Hjælpemidler ved Bente Møller, som er rådgivende fysioterapeut i PTU Forstå din læge - når han nu ikke forstår dig - ved Lise Kay Livet efter ulykken ved psykolog Ingrid Lund den 12. juni kl og Cafemøder i Randers og Cafemøder i Silkeborg Energitræning i Randers løbende tilmelding ~ 5 ~

6 Edb Arrangementer lavet af Medlemsforeningen i Rødovre for Østjylland kl Træn dig til færre smerter med fysioterapeuten Lau Rosborg underviser kl Arrangement om arv og testamente med en let aftenanretning efter selve foredraget. Oplægsholderne er advokat Anne Heide-Jørgensen fra firmaet Nyborg & Rørdam Advokatfirma og advokat Brian W. Lassen fra Advokataktieselskabet Hjerrild & Bisgaard. I aften skal vi diskutere, hvilken vej vi ønsker PTU Østjylland skal gå, og hvilke arrangementer I synes, vi skal tilbyde Hjælper ønskes Skulle nogle af jer have lyst, så har vi ind imellem brug for personer til: Stå ved en stand og dele brochurer ud Komme lidt før møderne og hjælpe med borde og stole Til slut vil jeg igen i år sige, at jeg synes, vi i bestyrelsen er: - gode til at finde nye tiltag og arrangementer, - gode til at lytte til hinanden - gode til at bruge hinandens stærke sider, - gode til at møde op og give en hånd til arrangementerne - men vigtigst - vi er gode til at give plads til hinandens forskelligheder. Kære Bestyrelse. Jeg vil sige tak for et super godt samarbejde. Jeg kommer til at savne jer, men jeg har valgt ikke at genopstille. Jeg har siddet 4 år på posten, og jeg ved, der er mange gæve folk, som kan tage over. Tak for et rigtigt godt samarbejde. Fortsat god arbejdslyst. På PTU Østjyllands bestyrelses vegne Birte Mølgaard Formand Rene Skou Björnsson Dirigent ~ 6 ~

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Aarhus / Randers Afdeling

DANSK HANDICAP FORBUND. Aarhus / Randers Afdeling DANSK HANDICAP FORBUND Aarhus / Randers Afdeling Nr. 2 Maj 2014 13. årgang Maj 1 Nye tider Tekst: Rikke Kastbjerg Generalforsamling 2014 Vores årlige generalforsamling er netop overstået. Vi havde en rigtig

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne Tema: Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne I denne udgave af Lungenyt sætter vi fokus på, hvorfor lungesygdomme ikke er med på forsikringsselskabernes lister over kritiske sygdomme. nr. 4 september

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s.

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #2 2015 På vej mod fremtiden Tema med alt om planerne for det ny PTU s. 6-23 Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 150 oktober 2013 29. årgang tema DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Er din reumatolog god til at kommunikere? SIDE 6 Ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn

Læs mere

Dansk. Forening NYT FRA BESTYRELSEN

Dansk. Forening NYT FRA BESTYRELSEN Dansk : JUNI Forening NYT FRA BESTYRELSEN Vi havde igen en god generalforsamling, se referat andet sted i nyhedsbrevet. Tak til alle jer der deltog, det betyder meget for os i bestyrelse at har opbakning

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2014 Ska vi flytte sammen?...det har jeg ikke råd til! 2 førtidspensionisten

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 143

GBFbladet Medlemsorientering nr. 143 GBFbladet Medlemsorientering nr. 143 37. Årgang. Nr. 3 september 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I juni 2012. skaffer. børnehaverne side 8 9. kræftramte side 4 5

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I juni 2012. skaffer. børnehaverne side 8 9. kræftramte side 4 5 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I juni 2012 SLØJFEN Solfrivillige skaffer skygge i børnehaverne side 8 9 Poesi for unge kræftramte side 4 5 2 Leder Flere unge frivillige fremtidssikrer indsatsen

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009 nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Kæmpe fremmøde til efterårets Lungedage At være frivillig i Danmarks Lungeforening Forskningsstøtten

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 37. Årgang. Nr. 1 Februar 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 3 Juni 2012 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Antistatisk Dokumenteret med mere end 300 in-vitro/in-vivo studier 1 Teva Denmark A/S lancerer

Læs mere

ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5

ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5 Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle Tlf. 75 72 46 88.

Læs mere

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Uden de frivillige

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 5 Oktober 2007 Lungeforeningen Boserup Minde nr. 5 2007 1 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie,

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev September 2011 Kære alle WS ere med familie, Efteråret har så sandelig sat ind med regn og blæst. Det nye skole år er for længst startet og sommerens få rigtig gode dage er allerede næsten glemt.

Læs mere