VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr Kontonr CVR-nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk"

Transkript

1 VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr Kontonr CVR-nr.: Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf Næstformand: Ivan Mejlgaard, Skæring Skolevej 124, 8250 Egå Tlf Marchleder: Henning Mejlgaard, Østervænget 17, 8381 Tilst Tlf Kasserer: Steen Secher Sørensen, Silkeborgvej 42, 3., 8000 Århus C Tlf Sekretær: Helle Larsen, Kristianssundsvej 1, 8200 Århus N Tlf Fodposten: Jane Bak Andersen, Bregnehøjen 4, 8800 Viborg Tlf Lokaler: Ormslevvej 69 kld., 8260 Viby J Tlf

2 FODPOSTEN Sidste frist for indlevering af stof til bladet er onsdag den 27. maj 2015, til redaktøren inden kl Vi beder om, at tidsfristen for indlevering af stof overholdes af alle. TAK. Du kan læse om: side Vigtige adresser... 2 Nyt fra bestyrelsen... 4 Deadlines Sommerferie i lokalet... 5 Referat fra generalforsamling i Støtteforeningen PMF Århus... 6 Referat fra generalforsamling i Postens Marchforening Postmarch Ladywalk Fællestur: Odins Bro Vandring Marchudvalget efterlyser Marchudvalget anbefaler Bornholm rundt Bankospil Medlemmerne imellem Kalenderen Nyt fra bestyrelsen Så har vinteren endelig sluppet taget i Danmark og foråret er godt i gang. Vores generalforsamlinger er godt overstået. Vi kan ikke prale med at lokalet var fyldt med medlemmer, men vi fik på trods af det en god og hyggelig aften. Tiden er ved at nærmere sig til vores 2 hovedarrangementer. Nemlig vores Postmarch samt Ladywalk. I år afholder vi Postmarch søndag d. 3. maj. Vi håber på en masse dejlige gængere på vores ruter. Vi har hørt rygter om, at der i år skulle komme omkring de 200 soldater. Husk at kontakte en fra bestyrelsen, hvis du kan hjælpe denne dag. Vi kan jo ikke afholde det uden jeres hjælp. Ladywalk afholdes i år allerede d. 18. maj. Til alle tøserne: Tilmeld jer og få en kanon dag sammen med en masse andre tøser. Lad os fylde Tangkrogen samt skovstierne til bristepunktet. Jo flere vi er, jo mere skal mændene knokler for os, og bare det er da en dejlig tanke. Til alle mændene meld jer til Henning som hjælpere. Der er altid brug for hjælp, både søndag d. 17. maj med at pakke rygposer og på selve dagen med at servicere alle tøserne og den mulighed burde jo gøre at I melder jer alle mand. Husk at komme i lokalet og hente vores brochure til vores kommende arrangementer, så vi kan få rigtig mange ud på vores dejlige ture. Håber at vi ses på en masse ture hen over foråret. På bestyrelsen vegne Helle Larsen 3 4

3 DEADLINES 2015 Referat fra generalforsamlingen i Støtteforeningen PMF Onsdag den 18. marts 2015 Henning startede med at ringe på lokalets telefon, for at få alles opmærksomhed, og bede alle sætte mobilen på lydløs. Herefter åbnede han mødet med at byde på en øl eller sodavand. Her er deadlines og udgivelsesdage for FODPOSTEN Så kan I planlægge, hvornår jeres indlæg skal med Deadline Udkommer Blad maj 22. juni Blad august 28. september Blad oktober 16. november Sommerferie i lokalet Nu er det snart sommerferie, og det har vi også i lokalet. Den sidste klubaften inden ferien er mandag den 29. juni, så tag en smut ned i lokalet denne aften, og ønsk hinanden en god ferie. Lokaleudvalget er vært ved et eller andet spiseligt. Den første klubaften efter ferien er mandag den 10. august, så derefter er vi i lokalet hver mandag fra kl Med venlig hilsen Carsten Ivan Ernst 1. Valg af dirigent Keld Vestergaard blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt i blad 1, hvorefter han læste dagsordenen igennem, denne blev godkendt. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden Henning fortalte, at det havde været et ok år med 5-6 store udlejning, og nogle af dem med borde og stole. Det er ikke mange, men mange er gengangere, som lejer hvert år. Der er et par nye i år, som vi også håber lejer igen senere. Teltene er ikke blevet repareret i år, og der er allerede booket til Der var ingen spørgsmål eller kommentar til beretningen, som blev godkendt. 3. Godkendelse af regnskabet Birgitte gennemgik regnskabets indtægter, udgifter og kassebeholdning, hvorefter regnskabet blev godkendt. 4. Indkomne forslag Henning uddelte forslag om at støtteforeningen nedlægges og at dennes aktiver overgives til Postens Marchforening. Samt at telte bliver under marchudvalget og at det kan lejes på samme måde som da støtteforeningen havde det. Begrundelse at der ikke er de store udlejninger og der ikke er det store regnskab. Derudover er der indkaldt dirigent og referent til generalforsamlingen. Desuden skal revisor bruge tid på at gennemgå regnskab. Henning supplerede mundtligt med, at medlemmerne så ikke skulle til dobbelt generalforsamling. Forslaget blev godkendt, og det blev meddelt, at der ville være ekstraordinær generalforsamling den 1. april kl i lokalet, for at bekræfte nedlæggelsen. 5. Valg Da forslaget om at nedlægge foreningen blev vedtaget bortfaldt punkt 5, og den siddende bestyrelse fortsætter til nedlæggelsen. 6. Eventuelt Henning uddelte erkendeligheder til dirigent og referent. 5 6

4 Referat fra generalforsamlingen i Postens Marchforening onsdag den 18. marts 2015 Ernst ringede med klokken og bad alle rejse sig i et minuts stilhed for de medlemmer vi har mistet i år. 1. Valg af dirigent Keld Vestergaard blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, hvorefter han læste dagsordenen igennem, denne blev godkendt. 2. Valg af stemmeudvalg Karsten Hansen og Carsten Rasmussen blev sædvanen tro valgt til stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning Ernst henviste til den skriftlige beretning som er udsendt til medlemmerne, hertil supplerede han med at fortælle, at foreningen havde modtaget et håndskrevet brev fra Julemærkefonden, med tak for de penge der var givet fra Børnemarchen og Julemærkemarchen. Der var ingen spørgsmål eller kommentar til beretningen, som blev godkendt. 4. Regnskab Steen konstaterede, at det ikke var så ringe endda, og med et fint overskud. Han oplyste at en stor del af grunden er Ladywalk, som betyder meget økonomisk for foreningen. Både Postmarchen og Bornholm har også biddraget med overskud, sammen med den nye Euraudax. Renterne er fine, men kun fordi der har været en binding på, som nu er udløbet, så det vil ikke være så godt fremadrettet. Der har ikke været den store opbakning til fællesturene, hvorfor der ikke har været afholdt så mange. Lokalet er ca. det samme som det plejer, men der kommer en huslejestigning pga. nye vinduer, som det håbes reguleret ved mindre varmeforbrug. Fodposten har ikke været så dyr i år, da der har været annonceindtægt for 2 år. Der er brugt en del på gaver til medlemmer. Administrationen er høj og skyldes oprettelse af ny hjemmeside. Der er efter regnskabsafslutning sendt kr. 5000,- til Julemærkefonden. Steen spurgte om revisorerne ønskede at sige noget, hvilke de takkede nej til. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som derefter blev godkendt. 5. Fastsættelse af kontingent Der blev foreslået uændret kontingent, hvilket blev godkendt. 6. Foreningens budget Steen oplyste, at der ikke ville blive søgt aktivitetsstøtte og lokaletilskud mere, da foreningen ikke overholder vilkårene i forhold til antal børn. 7. Indkomne forslag Bestyrelsen havde udsendt et forslag til vedtægtsændringer, da foreningen ikke længere har en girokonto. Forslaget blev godkendt. 8. Valg: a. Næstformand: Ivan Mejlgaard er genvalgt b. Kasserer: Steen Secker Sørensen er genvalgt c. Marchleder: Henning Mejlgaard er genvalgt d. Bestyrelsessuppleant: Lars Jensen er genvalgt e. Revisor: Erik Gyldenløv er genvalgt f. Revisorsuppleant: Vivi Sørensen er genvalgt 9. Orientering om udvalgssammensætning Ivan orienterede om, at Laila Hansen er trådt ud af festudvalget og at Jane Andersen er trådt ind. Steen oplyste at der er nedsat et økonomiudvalg bestående af Steen, Ivan og Henning. 10. Overrækkelse af kilometermedaljer Henning orienterede om, at der hverken var børn eller voksne der havde rundet i år. Henning oplyste om, at der ikke han gives kilometermedaljer til over km., da der ikke laves nye medajler mere. 11. Overrækkelse af kilometerpokal Henning oplyste, at da der ikke var nogen børn der havde afleveret en bog, bliver børnepokalen ikke uddelt. Der var afleveret én marchbog fra de voksne og Henning opfordrede til at tage udfordringen op. Kilometerpokalen blev udleveret til Pouli Sørensen. 12. Overrækkelse af kammeratskabspokal Stemmeudvalget og dirigent gik i køkkenet og talte stemmesedler. Keld oplyste, at der var rigtig mange navne med, men at der var én der havde været en kammerat i mange år, og gjort et stort stykke arbejde. Henning Mejlgaard fik overrakt kammeratskabspokalen. 13. Overrækkelse af humørpokal Keld kunne oplyse, at humørpokalen gik til en der altid var i godt humør, når man mødte ham. Pouli Sørensen fik overrakt humørpokalen. 7 8

5 14. Eventuelt Steen gjorde opmærksom på, at foreningen i år havde holdt 40 års jubilæum, men gav udtryk for bekymring om hvorvidt den vil opleve 50 år. Vigtigt at gå ud og fortælle og reklamere for foreningen. Keld foreslog at der kommer noget på teltet, hvor der står noget om hvem der har teltet og hvad foreningen er. Henning var enig, og oplyste at der kommer noget i bladet, med forslag til hvad vi kan gøre og efterspørgsel efter nogen der vil putte timer i. Henning oplyste at der den 7. juni ville blive en fællestur til Odense for at gå på Odinsbro. Derudover vil der være en tur til Tyskland i november. Han opfordrede til at tage brochurer for Postmarch, Børnemarch og Ladywalk med ud og dele rundt, så vi kan blive flere på vores arrangementer. Henning opfordrede til at deltage i andres marcher, så de også deltager i vores, i den forbindelse gjorde han opmærksom på velgørenhedsmarchen, til fordel for børnecancer. Henning sender mail til tidligere hjælpere på Ladywalk, men hvis der er nogen der ikke plejer at hjælpe og gerne vil yde en hjælp, skal de endelig bare kontakte ham. Ernst kommenterede på at vi var en gammel forening og at 40 år er rigtigt flot, der er mange foreninger der ikke eksisterer mere, og vandrekalenderen bliver tyndere og tyndere. Grunden til vores solide forening er de gode ildsjæle, der i sin tid var med til at starte foreningen, og derfor er det besluttet, at Lars Jensen og Lennart Larsen gøres til æresmedlemmer af foreningen, Lennart fik overrakt blomster og æresmedlemsbevis i ramme og udover dette er der fri kontingent. Lars var ikke til stede, men Ernst vil selvfølgelig overrække ham blomster og æresbevis. Ernst uddelte erkendtligheder til referent og dirigent, hvorefter Keld afsluttede generalforsamlingen ved at bede om et trefoldigt leve for foreningen. Arrangør: Postmarch SØNDAG DEN 3. MAJ 2015 Postens Marchforening Århus Start/mål: Aarhus Cyklebane Jyllands Allé 81, 8260 Viby J Distancer: Starttider: Startgebyr: Stempel: og 40 km (40 km) (30 km) (6, 11 og 16 km) 50,- kr. inkl. medalje 20,- kr. inkl. diplom IVV Tilmelding/holdtilmeldning: Senest 17. april 2015, se yderligere på bagsiden Eftersendelse af medaljer: Gebyr 10,-kr. Hold: Hold på minimum 10 personer til medalje eller 20 personer, hvis det er diplom. Holdpræmier: De 3 største forudtilmeldte hold får holdpræmie. Øvrige hold får en holderindring. Startkort: Udleveres på startstedet. Rastepladser: Findes i nødvendigt antal med rimelige priser Samarit hjælp: På alle rastepladser samt startsted. Sluttid: Alle distancer skal være i mål senest kl Barnevogne/kørestole: 6 og 11 km ruterne kan gennemføres uden større besvær. Deltagelse: Alle er velkomne til at deltage. Hunde skal føres i snor. Færdselsloven skal overholdes. Deltagelse sker på eget ansvar. Alle ruter er egnet for stavgang 9 10

6 Ladywalk 2015 Fællestur: Odins Bro Vandring Håber at I har fået noteret i jeres kalender, at det er Mandag d. 18. maj kl , at der er tøsehyggeaften på Tangkrogen. Vi i bestyrelsen glæder os til denne dag og ved at den kun kan lade sig gøre med jeres hjælp, da der jo er mange ting, som skal gøres både før, på selve dagen og dagen efter. Så hvis du kan hjælpe søndag d. 17., mandag d. 18. eller tirsdag d. 19, så tag fat i Henning. I kan også hjælpe ved at fortælle alle i jeres omgangskreds, på arbejde, i familien og på vejen/i blokken om dette fantastiske arrangement. Husk der ligger brochurer i lokalet, som I meget gerne må tage og dele ud af. Næste fællestur er søndag den 7. juni Afgang fra lokalet kl Turen går denne gang til Odense til Odins Bro Vandring. Startsted: Søhusskolen, Bispeengen 3, 5270 Odense N. Distancer: 5,10,16, 21 og 30 km. Sidste tilmelding er den 20. maj 2015 i lokalet. Pris for medlemmer 25 kr. Pris for gæster 75 kr. Vi håber på jeres støtte til at få alle tingene til at gå op i en højere enhed. Vær med til at gøre denne dag til en fantastisk dag. På bestyrelsens vegne Helle 11 12

7 Marchudvalget efterlyser Har du lyst til at hjælpe foreningen, så vi kan bruge vores lokale lidt mere. I formiddagstimerne, eftermiddagstimerne eller om aftenen? Hvis du synes du har tid og overskud og kunne du måske tænke dig at hjælpe med at få gang i en formiddags-gåtur på 5-10 km.? Kunne det måske tænke sig, at du ville strikke samme med andre af foreningens medlemmer? Kunne det måske tænke sig at du ville spille kort sammen med andre af foreningen medlemmer? Eller kunne du bare tænke dig at hygge med nogle hyggelige mennesker? Så mød op i lokalet tirsdag den 26. maj 2015, kl Jeg kunne godt tænke mig at vide hvor mange der kommer da der vil være kaffe og kage. Sidste tilmelding er fredag den 22 maj på mail eller på telefon Hilsen Henning Mejlgaard. Marchudvalget anbefaler Marchudvalget vil gerne anbefale følgende ture: Søndag den 22. juni er der Molsvandringen. Der er start fra Molsskolen Skoletoften Knebel. Start 9.00 til Distancer 6,11, 20, 29 km. Søndag den 31. maj er Mols March. Der er start fra Karpenhøj Dragsmurvej 12 Fulgsø 8420 Knebel. Start 9.00 til for 30 og 40 km 9.00 til for 5,12, 20 km Støt Børnecancerfonden og kom ud at gå Velgørenhedsvandringen. Der er mulighed for at går i mange byer: I Vejle den 9 juni. Start kl til Startsted Vejle Midtbyskole, Langelinie afd. Sidebygningen I Skanderborg den 10 juni. Start kl Startsted Bakkeskolen, Skolevej 2, 8362 Hørning I Aarhus den 11 juni. Start kl Startsted Skovvangsskolen, Skovvangsvej 150, 8200 Aarhus N. Der er mulighed for at gå 5 eller 10 km. Man kan også gå i alle 3 byer så støtter man jo bare mere. Bornholm Rundt 2015 Allerede nu skal I til at tænke på næste sommer og på hvad der skal foregå i denne. Der er i hvert fald en ting der er helt sikkert, og det er at vi skal til Bornholm og gå denne dejlige ø rundt. Det er en af de bedste ture i Danmark, den er på 125 km over tre dage km så I skal selvfølgelig være i god træning for at kunne gennemføre denne tur. Det går jo noget op og ned derovre! Skynd jer at tilmelde jer og få fat i mange andre, så vi kan bliver mange på denne dejlige tur. BEMÆRK TILMELDING ER KUN GÆLDENDE VED BETALING. Her er de praktiske oplysninger, vær venlig at følge dem: Afrejse: Torsdag den 2. juli 2015 ca. kl Hjemkomst: Mandag den 6. juli 2015 tidlig morgen. Pris: Ca kr. inkl. transport til og fra Bornholm, startgebyr, overnatning på skoler, mad/drikke på rastepladserne og T- shirt til første dag. Betalinger: kr. inden den 1. april 2015 eller i to lige store rater senest på følgende datoer: 800 kr. inden den 1. april 2015 (rate 1) 800 kr. inden den 1. juni 2015 (rate 2) Betalingerne kan frem til årsskiftet ske i Postens Marchforenings lokale, Ormslevvej 69 kld., 8260 Viby J. hver mandag fra kl , og efter årsskiftet også over vores bank Regnr Kontonr (husk at skrive Bornholm på indbetalingen). Husk sidste-frist-datoerne. Jo før I tilmelder jer, jo større er chancen for at I kommer med - men husk at tilmelde jer (INKL. BETALING) inden den 1. april 2015, så er det noget nemmere for mig og kassereren. Ved tilmeldingen skal I skrive hvor mange gange I har gennemført marchen, jeres fødselsdato og år, samt størrelse på T-shirt

8 Jeg håber at vi bliver et pænt antal igen i 2015, hvis vi bliver det, så er bussen med på Bornholm. Det er antallet af deltagere der bestemmer hvor dyr turen bliver, så I kan påregne at skulle efterbetale et mindre beløb på turen. Ferie Såfremt bussen ikke er fyldt op med gængere, vil der være mulighed for at komme med derover og holde ferie. I kan rejse sammen med os som skal derover for at gå. Fra vi kommer til Bornholm fredag morgen, til vi skal hjem igen søndag aften, skal I selv sørge for overnatninger samt forplejning. Jeres pris er ca kr., som I skal indbetale inden den 1. april Kontakt mig pr. mail eller telefon hvis du/i er interesseret, så ser vi på om der er plads. En vigtig oplysning til alle Ved afbud vil det indbetalte beløb ikke blive tilbagebetalt. Dog ved familiemæssige årsager kan I kontakte mig, og jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at få jeres startkort og rejsebillet solgt. Med venlig hilsen Ernst B. Larsen Mobilnr

9 Medlemmerne imellem Tak. Rigtig mange tak for gavekortet til min 60 års fødselsdag. Bankospil Venlig hilsen Per Hansen Så er der igen bankospil i lokalet. Sted: PMF s lokale Dato: onsdag den 8. april 2015 Dørene åbnes kl spillet begynder kl Gevinster ved række og fuld tavle. Tavlepriser: kr pr. stk. 3 stk. kr Amerikansk lotteri med 5 numre 6 gevinster pr. lod: Pris kr. 5,00 pr. lod. Øl, vand og brød kan købes til almindelige priser. Kaffen er GRATIS Overskuddet går ubeskåret til lokalet. Mød talstærkt op og støt lokalet. Med venlig hilsen Lokaleudvalget

10 Kalenderen 2015 Bankospil i lokalet april Bobturnering i lokalet april Prøvemarch, Postmarchen, 30 km april Postmarch maj Prøvemarch, Ladywalk maj Ladywalk maj Arrangement i lokalet for interesserede (Marchudvalget) maj Fællestur til Odense juni Sidste klubaften inden sommerferien juni Bornholm Rundt juli Første klubaften efter sommerferien august Børnemarch august Dartturnering i lokalet august Bankospil i lokalet september Dartturnering i lokalet september Bankospil i lokalet oktober Dartturnering i lokalet oktober Euraudax oktober Bankospil i lokalet november Dartturnering i lokalet november Julemærkemarch december Juletræsfest december Julemotionstur december Imellem disse datoer kommer der andre arrangementer, og disse vil løbende blive skrevet i kalenderen 19 20

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

33. årgang Nr. 10 December 2005

33. årgang Nr. 10 December 2005 33. årgang Nr. 10 December 2005 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så er vi på banen, med årets sidste blad. Hvor er der flot i Lunden,

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling Lørdag, d. 21. februar 2015, kl. 10.00, Odense Eventyr Golfklubs Restaurant Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Revideret regnskab for 2014.

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Nyt fra redaktionen. Så lykkedes det. Et år, hvor medlemsbladet udkom hele 4 gange. Det er en dejlig fornemmelse at sidde med. Det er meget lang tid siden, jeg har kunnet

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

Fastelavnsløbet i Odder

Fastelavnsløbet i Odder Lørdag d. 26. februar var vi traditionen tro til fastelavnsløb denne gang var det i Odder. Der var fint fremmøde fra BMI en blandet flok på 30 både nye og gamle, hurtige og mindre hurtige dejligt, at der

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere