Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje."

Transkript

1 Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Menulinje Værktøjslinje til indtastningsområdet Værktøjslinje Paletter Indtastningsområdet Øverst ses menulinjen, hvor det er muligt at finde kommandoerne i Maple. Nedenunder ses værktøjslinjen, hvor man kan vælge nogle af de hyppigt anvendte kommandoer, der har med dokumentet at gøre. Fx findes her Nyt dokument, Gem dokument og Udskriv dokument. Over indtastningsområdet ses værktøjslinjen hørende til indtastningsområdet. De knapper, der findes i denne linje knytter sig mest til tekst, matematik og grafer i indtastningsområdet. Yderst til venstre ses paletterne, hvor der findes en masse skabeloner til brug i dokumentet.

2 Tekst og matematik Maple skelner mellem tekst og matematik. Det betyder at Maple kan benyttes til at lave såvel beregninger som forklaringer afleveringer kan altså laves helt færdige i Maple. Hvis vi gerne vil skrive tekst, så skal tekstknappen være markeret. Når tekstknappen er markeret, så vil markøren i indtastningsvinduet være en lodret streg, der blinker ligesom i Word. Indtastning af tekst virker meget ligesom i Word. Teksten kan formateres ved hjælp af knapperne Ønsker vi at skrive matematik, som Maple kan regne på, så skal matematikknappen være markeret. Når matematikknappen er markeret, så vil markøren i indtastningsvinduet være en skrå streg, der blinker, med en stiplet streg rundt omkring.

3 Man kan skifte imellem tekst- og matematiktilstand ved at trykke på de to knapper med musen. Det er også muligt at skifte imellem tekst- og matematiktilstand ved på tastaturet at trykke på F5. Matematik kan blandes med teksten som man har lyst til. Nedenfor er der skrevet en ligning på samme linje som teksten. Hvordan indtaster man matematiske udtryk i Maple? Når man skriver matematiske udtryk i Maple, så kan man benytte følgende: Regningsart Tegn i Maple Paletten Expressions Plus + Minus - Gange * Division / Brøk Potens (tæller)/(nævner) ^ Kvadratrod Rod Ønsker vi fx at skrive udtrykket x 4 x 2 y 2 2 Vha. tastaturet, så gøres det på følgende måde: Tastetryk Indtast følgende i matematiktilstand (x+2y) Resultat i dokumentet

4 ^ efterfulgt af mellemrum Bemærk, at markøren nu er løftet lidt op 2 For at komme ud af potensen, så trykkes på pilen til højre. Bemærk at markøren nu er nede igen. + (2x) / Bemærk at der kommer en brøk og markøren flyttes ned til nævneren. 4 Bemærk, at markøren stadigvæk står i nævneren. Ønskes markøren ud af brøken, så trykkes på pilen til højre endnu en gang. Reduceringer og udregninger Når man indtaster udtryk i Maple i matematiktilstand, så laver Maple automatisk simple reduceringer på udtrykket. Nedenfor ses hvordan Maple selv reducerer udtrykket 2( x 2) til 2x-4. Hvis udtrykkene bliver lidt mere komplicerede, så laver Maple ikke umiddelbart reduceringer på udtrykkene. Nedenfor ses fx to udtryk, hvor Maple ikke selv har lavet nogle reduceringer. Man kan få Maple til at lave udregninger / reduceringer på sådanne udtryk med kommandoerne simplify og expand. Den første kommando forsøger generelt at gøre udtrykket mere simpelt deraf navnet. Den anden kommando forsøger så vidt muligt at udregne parenteserne. Disse kommandoer kan anvendes hver for sig eller kombineres alt efter hvad der giver det ønskede resultat. Ved det sidste af disse udtryk giver simplify kommandoen os nedenstående svar.

5 Ved det første udtryk giver simplify kommandoen os derimod ikke noget ekstra. I stedet vil expand på dette udtryk give os en udregning af parentesen. Ved nogle udtryk skal de to kommandoer kombineres for at give et pænt resultat. Løsning af ligninger En af de rigtig gode muligheder ved matematikprogrammer er deres evne til at løse ligninger for os. Maple kan løse alle ligninger for os ligegyldig hvor svær den er. Fremgangsmåde er den samme for alle typer af ligninger. Maple har flere forskellige måder, hvorpå man kan få den til at løse ligningen. De kan alle sammen det samme, så det er op til én selv at vælge den måde man bedst kan lide. Hvis man indtaster en ligning i matematiktilstand, så kan denne løses ved benytte musen. Nedenfor ses ligningen 2 x 9 0 indtastet. Når der højreklikkes på denne kommer der en menu frem. Ved at holde musen over Solve i denne menu kommer der endu en menu frem.

6 Når der som her er én ukendt nemlig x, så kan ligningen løses ved at vælge Solve i undermenuen. Maple svarer nu med løsningerne til ligningen på følgende måde: Bemærk måden hvorpå Maple angiver at der er to løsninger til denne ligning. Indgår der flere ubekendte i ligningen, så kan kommandoen Solve for Variable være nyttig. Ønsker vi fx ligningen y 3x 12 løst mht. x, så kan vi gøre det ved at indskrive ligningen i matematiktilstand, højreklikke på den med musen og vælge Solve for Variable Der kommer nu en liste frem med de ukendte i ligningen. Her er det altså x og y. Vi vælger x i denne menu og Maple løser ligningen mht. x. Det er også muligt direkte at skrive solve kommadoen til Maple. Dette gøre ved at skrive: Solve(ligning, variable) Ønskes de to ligninger ovenfor løst, skrive dette på følgende måde i Maple: Bemærk den anderledes måde, hvorpå Maple angiver facit.

7 Når der løses ligninger vil Maple i vides muligt omfang forsøge at angive løsningerne matematisk korrekt. Løses fx ligningen x 2 4x 6 0, så angiver Maple løsningerne som Disse tal er matematisk korrekte og præcise, men kan være svære at forholde sig til. Man kan omregne dem til decimaltal (kommatal) ved at benytte evalf kommandoen. Her betyder %-tegnet at Maple skal omregne de netop udregnede løsninger til decimaltal. Løsning af to ligninger med to variable I matematik skal vi somme tider løse to ligninger med to variable grafisk ville det svare til at bestemme skæringspunkterne imellem de tilhørende grafer for ligningerne. Maple kan også løse to ligninger med to ubekendte. Dette gøres forholdsvist simpelt med solve kommandoen. Notationen i Maple er følgende: Solve(ligning1 and ligning2, {variabel1, variabel2}) Ønsker vi fx at løse ligningerne y x 2 2 y 2x 1 i Maple, så skrives følgende i matematiktilstand Bemærk, at der er to sæt af løsninger. Det vil sige, at de to grafer skærer hinanden to steder. Funktioner Når man arbejder med funktioner i Maple 12, så er notationen en smule anderledes end vi er vant til. Normalt skriver vi en funktion op på følgende måde:

8 f ( x) 2x 1 I Maple kan denne funktion defineres ved i matematiktilstand at skrive f : x 2x 1 Nedenfor ses hvordan det ser ud i Maple I stedet for at skrive det hele selv, så kan man under paletten Expression finde definitionen af en funktion. Ved at trykke på skriver Maple selv en skabelon, som man så kan udfylde. Dette er måske lidt lettere hvis man har svært ved at huske notationen. Her skal man så selv udfylde de farvede bogstaver med de rigtige udtryk. Når man har defineret en funktion i Maple, så kan man let udregne funktionsværdier og løse ligninger, der har med funktionen at gøre. Ønsker vi fx at udregne funktionsværdien hørende til x = 3 i ovenstående funktion, så indtaster man bare f(3) i matematiktilstand og Maple udregner værdien.

9 Løsning af ligninger, hvori funktioner indgår kan foregå ved at benytte solve-kommandoen sammen med funktionens betegnelse i Maple. Ønsker vi fx at løse ligningen f( x) 13 så skrives kommandoen solve(f(x) = 13, x) i Maple. Den beregner nu hvad x skal være for at løse ligningen og svarer på nedenstående måde I en aflevering skal man derefter selv lige konkludere at løsningen til ligningen f(x) = 13 er x = 7. Man kan også skrive ligningen op i matematiktilstand og derefter højreklikke på ligningen. Her vælges så Solve, Solve Maple løser nu ligningen og svarer på følgende måde: Maple kan uden videre arbejde med to forskellige funktioner så skal man bare give dem forskellige navne. Nedenfor defineres funktionen 2 g( x) x 4x 2. Derefter løses ligningen f(x) = g(x) vha. solve-kommandoen.

10 Bemærk hvordan Maple angiver facittet nøjagtigt i stedet for at angive facittet i decimaler. Ønsker man facittet i decimaler i stedet for, så har man to muligheder. Den ene er at konvertere det beregnede facit til decimaler. Dette gøres ved hjælp af kommandoen evalf(%) i Maple. Den anden måde, hvorpå man kan få svaret i decimaler er ved at benytte fsolve kommandoen i stedet for solve. Fsolve benyttes på samme måde som solve. Tegning af grafer Det er ofte meget nyttigt at tegne grafer i matematik. Det er ikke helt let at tegne grafer i hånden, men med Maple som hjælp, så tager det kun et øjeblik. Grafer kan tegnes på flere forskellige måder i Maple. Hvis man fx har indtastet en ligning, hvor y er isoleret på venstresiden, i Maple, så kan man højreklikke på ligningen og vælge Plots, 2-D Plot of Right Side Dette resulterer i et koordinatsystem, hvori grafen for udtrykket på højre side af ligningen er tegnet.

11 Hvis ikke koordinatsystemet er tilfredsstillende, så kan det ændres ved hjælp af værktøjslinjen hørende til Plots i Maple. Værktøjslinjen aktiveres automatisk ved at klikke på en graf i Maple. Hvis man har en ligning, hvor y ikke er isoleret på venstresiden, så kan Maple stadigvæk godt tegne grafen for ligningen. Man højreklikker stadigvæk på ligningen, men vælger i stedet nedenstående.

12 Regressioner En ofte benyttet egenskaber ved matematikprogrammer er deres mulighed for at tilpasse en bestemt slags funktion til et givet datasæt også kaldet at lave regressioner. Normalt beskæftiger vi os i matematik på HHX med tre forskellige slags regressioner, nemlig lineære, eksponentielle og potens. Lineære regressioner I Maple laver men lineære regressioner med kommandoen Fit( a x b, X-værdier, Y-værdier, x) For at bruge Fit-kommandoen, så kræver det at man forinden har kør kommandoen With(Statistics). Hvis vi fx ønsker at lave en linære regression på tallene i tabellen nedenfor x-værdier y-værdier så skal tallene først indtastes i Maple. Dette gøres i såkaldte vektorer. Den letteste måde at lave vektorer på er ved at benytte Matrix-paletten i Maple.

13 Her vælges antallet af rækker, så det passer til talmaterialet, mens antallet af kolonner skal være 1. I matematik-tilstand skriver man så og trykker på knappen efter at have tilpasset antallet af rækker. Maple indsætter nu en skabelon på en vektor, hvor man selv skal indtaste talværdierne. Med x-værdierne fra eksemplet indtastet ser det ud som nedenfor

14 Y-værdierne indtastes på samme måde ved at lave en vektor først og derefter indtaste værdierne. Som det sidste skal man have lavet selve regressionen. Det gøres ved at køre de to følgende kommandoer Eksponentielle regressioner Eksponentielle regressioner laves principielt som lineære regressioner. Først skal x- og y-værdier indtastes. Derefter laves regressionen med Fit-kommandoen. Ønsker vi fx at lave en eksponentiel regression på følgende

15 x-værdier y-værdier Så indtastes x- og y-værdier igen i to vektorer. Derefter laves regression med Fit-kommandoen Potens regressioner Potens regressioner laves principielt som lineære og eksponentielle regressioner. Først skal x- og y-værdier indtastes. Derefter laves regressionen med Fit-kommandoen. Ønsker vi fx at lave en potens regression på følgende x-værdier y-værdier

16 Så indtastes x- og y-værdier igen i to vektorer. Derefter laves regression med Fit-kommandoen

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode)

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Adept Scientific 2008 I Document mode har du en helt blank side at skrive på, og altså ingen røde >. Når du åbner en ny side, ser øverste venstre hjørne således

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S side 2 FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Om tastaturgenveje i Noter

Om tastaturgenveje i Noter Om tastaturgenveje i Noter Lad os starte med at præcisere, hvad det er vi har I tankerne: Tastaturgenveje er genveje til at frembringe særlige symboler, særlige skabeloner, særlig layout og særlige handlinger

Læs mere

Noter om R. Morten Larsen og Peter Sestoft. Institut for Grundvidenskab og Miljø Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Noter om R. Morten Larsen og Peter Sestoft. Institut for Grundvidenskab og Miljø Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Noter om R Morten Larsen og Peter Sestoft Institut for Grundvidenskab og Miljø Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Version 4.0.6 af 2009-01-30. Den seneste udgave af disse noter kan hentes

Læs mere