SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING"

Transkript

1 Nr. 7, september Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar MØNTBLADET Side

2 Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade Århus N Næstformand Jørgen Jespersen Torstilgårdsvej 26, 8381 Tilst Kasserer John Boserup Banetoften Skanderborg Sekretær (www) Jørn Bech Helgasvej Skanderborg Redaktør Gorm Larsen Græsballe Skanderborg Internet: Medlemskab: Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til formanden, kasseren eller sekretæren. Kontingent for indeværende sæson er kr. 150 (for børn under 16 år kr. 75). Indmeldelse skal være sket mindst 24 timer, før deltagelse i anvisningssalget kan finde sted. Møntmøder: Foreningen afholder 10 møntmøder pr. år - normalt den første onsdag i måneden. Der afholdes ingen møder i juli og august måned. Mødelokalet på Vestermølle finder du på følgende måde: Mødelokalet er beliggende i sydlængen af møllegården. Når man kommer ind i møllegården ligger Restauranten til venstre og længen med mødelokalet skråt over til højre. Adresse er: Oddervej 80, 8660 Skanderborg. Auktionsbetingelser: Mønterne købes i den stand de forefindes ved hammerslaget. Der vil udelukkende være tale om anvisningssalg. Salget forgår i øvrigt jvf. Toldvæsnets bestemmelser uden tillæg af moms. Overbuds størrelse fastsættes alene af auktionarius, der ligeledes i tvivlstilfælde afgør hvem mønten tilfalder, eller om den skal genopråbes. Salær: Hammerslagsprisen tillægges 5 % salær til foreningen for både køber og sælger. Brevbud skal være Herluf Wulff, tlf , eller Jørgen Jespersen, tlf , i hænde senest 3 dage før anvisningssalget. Brevbud kan også sendes pr til Forsendelse: Effekter vundet ved brevbud sendes altid for købers regning. Ved en købspris på 500 kr. eller derover sendes der altid som pakke og beløbet skal betales før forsendelse. Betaling/bankoverførsel til foreningen: Danske Bank reg.nr kontonr , SWIFT/BIC: DABADKKK - EBAN nr. DK (evt. gebyr betales af køber). Sælgere: Sælgere af mønter, kan enten få indsat beløbet direkte på bankkonto eller få tilsendt en check - dog mod et gebyr på 10 kr. Sælger skal selv oplyse registrerings- og kontonummer. Forkortelser der er anvendt i auktionslisten: av=forside, rev=bagside, cm=kontramærket, ks=kantskade(r), ir=irret, mg=møntglans, re=renset, ri=ridset, pat=patina, pud=pudset, pol=poleret, per=perforeret, sv=svagt præg, tæ=tæret, lod=loddespor, med=medaille, PL=prooflike (kvalitet mellem 0 og proof), vk=varierende kvalitet. Metaller: kob=kobber, ni=nikkel, al=aluminium, br=bronce, j=jern, me=messing, albr=aluminiumbronce. Kataloger:Si=Siges Norden, GC=George Galster, B=Vilh. Bergsøe (medaljer), H=Holger Hedes møntværk, P=A. Pick, 1. udg.(sedler), JS=Jørgen Sømods poletter, Y=R. S. Yeoman, nyeste telefonbogskatalog evt. Krause: St. Catalog of World Coins., C=W. D. Craig 2.udg. MØNTBLADET Side 2

3 MØNTMØDE Skanderborg Møntsamlerforening indbyder til generalforsamling og møntmøde på Vestermølle, Sydlængen i møllegården, Oddervej 80, 8660 Skanderborg. Onsdag d. 2. september 2015 kl Eftersyn fra kl , og anvisningssalg fra ca. kl Der vil som sædvanligt være amerikansk lotteri, med fine præmier. Anvisningssalget omfatter denne gang 314 numre. Information om hvor mødet afholdes findes på side 2. NYT FRA BESTYRELSEN Vi mangler materiale til vores auktioner, så ligger du inde med mønter, sedler eller andre former for betalingsmidler så henvend dig til bestyrelsen. Vi mangler danske mønter - især før både skillings- og årgangsmønter. Mødedatoer: 7/10, 4/11, 2/12, 6/1, 3/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6 Ædelmetalpriser pr. 18/08: guld 242 kr./gram, sølv 3,22 kr./gram. Side Indholdsfortegnelse i dette nummer 2. Foreningen, Medlemskab, Mødelokale, Auktionsbetingelser mv. 3. Møntmøde 3. Nyt fra bestyrelsen 4. Indkaldelse til generalforsamling, Revideret regnskab 5. Formandens beretning 6. Salgslisten Salgslisten denne måned Denne måneds salgsliste er sammensat af mønter m.m. indleveret af Foreningens medlemmer til salg gennem denne. I henhold til Toldvæsenets bestemmelser kan salget herefter foregå uden tillæg af moms på hammerslagsprisen. Følgende medlemmer har ydet bidrag til listen (listens nr. [medlem nr.]): (1-93 [31]), ( [95]), ( [7]), ( [28]), ( [106]), ( [8]), ( [51]), ( [37]), ( [75]), ( [3]), ( [9]), ( [109]), ( [57]), ( [8]), ( [71]), ( [3]), ( [7]). MØNTBLADET Side 3

4 SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Indkalder hermed til ordinær generalforsamling på Vestermølle, onsdag den 2. september, 2015, kl Efter generalforsamlingen afholdes som sædvanligt anvisningssalg af det indkomne materiale. Ifølge foreningens vedtægter skal generalforsamlingen have følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af revideret regnskab 4. Indkomne forslag - Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen - På valg er: På valg er: H.Wulff, J.Jespersen, J.Bech 6. Valg af revisorer - På valg er L. Fredriksen og P.E. Jeppesen 7. Valg af suppleanter - På valg er J. Vandmose og J.M.R.Bjerg. 8. Eventuelt MØNTBLADET Side 4

5 Formandens beretning Det er tid til tilbageblik og tid til at tænke på den kommende sæson, planlægge foreningens aktiviteter. Det har vi i bestyrelsen brugt en del tid på, dertil kommer de sædvanlige opgaver med at vurdere mønter og skrive lister. Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder og 10 medlemsmøder. De 2 af medlemsmøderne har indeholdt en form for ekstra aktivitet. Julemødet med bankospil, pakker og amerikansk lotteri, - til slut med en lille én og et stykke brød. Maj mødet: Her havde vi inviteret Preben Eriksen til at holde foredrag om Operation Bernhard verdens største pengeforfalskning. Forfalskningen foregik i KZ lejren Sachenhausen under 2. verdenskrig. 2 danskere deltog i fremstillingen af de falske Pound sedler. I alt var der beskæftiget ca personer. Det hele blev fortalt og vist på powerpoint. Vi fik ligeledes en forklaring på, hvordan man kunne skelne imellem en falsk og en ægte Poundseddel. Preben Eriksen havde desuden medbragt en montre med nogle eksempler. I det hele taget et meget interessant foredrag. Med undtagelse af julemødet har der hver gang været 350 til 400 lots. (julemødet 293 lots). Slutteligt vil jeg gerne slå et slag for udlån af DETEKTOR. Det vrimler jo stadig op af jorden med en masse interessante ting. Tak til medlemmer for gode mødeaftner. Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Formand Herluf Wulff juli 2015 MØNTBLADET Side 5

6 Salgslisten. 1 Sarmatia Olbia, ca BC, cast bronze, ca. 21 mm. Obv: Coin in the shape of a leaping dolphin, with an "eye"/ Rev: Similar to obv. Sear 1684 Olbia, ca BC, cast bronze, ca. 26 mm. Obv: Coin in 2 Sarmatia the shape of a leaping dolphin, with an "eye"/ Rev: Similar to obv. Sear 1684 Alexander III, AE BC, Head of Herakles right, in 3 Grækenl. lionskin headdress / ALEXANDROU, club above, bow, bowcase and E below. Muller Judea Alexander Jannaeus, BC. AE 1/2 Prutah. Obverse: Anchor in circle. Rev. Star with eight rays, surr. by diadem. Trajan Decius, AR tetradrachm, (13.03g) Antioch, AVT K Γ ME KY TPAIANOC ΔEKIOC CEB laureate, draped and 5 Syrien cuirassed bust right, seen from behind; two pellets below/ ΔHMAPX EΞOYCIAC eagle standing right on palm, holding wreath in beak, SC in ex. little porous. Prieur 578. Nikopolis ad Istrum: Septimius Severus AE 18. AV KAI 6 CEVHROC, laureate head right / NIKOPOLITWN PROC IC, Rom.Prov. Hera standing left, holding patera and sceptre. Varbanov 2270; Moushmov Phoenicia, Arados: Gordian III AE 28mm, (239/240 AD). 7 Rom.Prov. Radiate, draped and cuirassed bust right / Amphora flanked by sphinxes. Viminacium. Gordian III. AE 30 (Sestertius). IMP CAES M 8 ANT GORDIANVS AVG, laureate, draped & cuirassed bust Rom.Prov. right / PMS COL VIM, Female figure (Provincia Moesia) 9 Alexandria standing facing left between bull to left & lion to right Nero Billon Tetradrachm. Year 12=65/66 AD. NEPΩ KΛAY KAIΣ ΣEB ΓEP, radiate bust right, wearing aegis / AY- TOKPA, draped bust of Alexandria right in elephant skin headdress, LIB to right. Dattari 204, SGI 633, RPC Sear (+) kr kr 190 1(+) kr 70 1 kr kr kr kr 35 1+/(1) kr kr 365 Diocletian, AE 18 mm billon tetradrachm of Alexandria, 10 Egypt. Dated year 9 = AD DIOKLHTIANOC CEB, Alexandria laureate and cuirassed bust right / L EVTOC, Elpis standing left, holding flower and raising hem of robe; delta in (0) kr 155 exergue. Dattari 5674ff. Caracalla, Denarius, AD, Vs.: ANTONINVS PIVS 11 Rom AVG Bel. Büste des Kaisers nach rechts. Rs.: PONTIF TRP XIII COS III, Virtus steht nach rechts, hält Lanze und 01 kr 420 Schwert, Kamp.: , RIC: 116 ff. Julia Domna, Denarius, 217 AD, Vs.: IVLIA AVGVSTA 12 Rom Drap. Büste der Kaiserin nach rechts. Rs.: PIETAS PVBLICA Pietas steht nach links, hält beide 01 kr 370 Arme hoch zum Gebet, zu Füssen Altar, RIC: 574 Gordian III AR Antoninianus. IMP GORDIANVS PIVS FEL 13 Rom AVG, radiate draped bust right / IOVI STATORI, Jupiter standing right with scepter & thunderbolt. RSC 109. RIC 84, 1(+) kr 65 Sear 8615 Philip I AE Sestertius. 249 AD, IMP M IVL PHILIPPVS AVG, laureate draped bust right / FIDES EXERCITVS, four standards, 14 Rom the outside two plain, the second topped with a 1+ kr 430 hand, the third topped by an eagle, SC in ex. RIC 171a, MØNTBLADET Cohen 51. Sear 8993 Side 6

7 15 Rom Salonia, Antoninianus, AD ,CORN SALONINA AVG/ 1 kr Rom 17 Rom 18 Rom 19 Rom 20 Byzantium Valerian I AR Antoninianus. Lyons mint. VALERIANVS P F AVG, radiate, draped, and cuirassed bust right / ORIENS AVGG, Sol walking left, holding whip and raising right hand. Postumus AR Antoninianus. IMP C POSTVMVS P F AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / MONETA AVG, Moneta standing left holding scales and cornucopiae. Cologne Mint RIC 315. Tacitus, Antoninianus, AD,CONCORDIA MILITVM, Cyzicus mint,ric VI 16A Valentinian II, AE2 23 mm A.D. Nicomedia mint. DN VALENTINI-ANVS PF AVG, pearl diademed, draped & cuirassed bust right / VIRTVS E-XERCITI, Emperor standing right, holding labarum and globe, left foot on captive, upright palm branch to left, SMNG in ex Justinian I. AE Decanummium, Constantinople. DN IVSTIN- IANVS PP AVG, pearl diademed, draped, cuirassed bust right / Large I, ANNO to left, cross above, regnal year to 1+ kr 80 1+,plet kr 75 1 kr 65 1 kr 65 1?/1 kr Byzantium 22 Byzantium 23 Byzantium 24 Uzbekistan 25 Indien 26 Indo-Sass. 27 Indien Justinian I, Pentanummium, AD, Constantinople mm. DN IVSTINIANVS PP AVG, pearl diademed, draped, Justinian I, AE Follis. Antioch. DN IVSTINIANVS PP AVG, helmeted and cuirassed bust facing, holding cross on globe and shield, cross to right / Large M, ANNO to left, cross or P -headed cross above, regnal year to right, officina letter below, mintmark 9HU. SB 220, MIB 145. Manuel I, Billon Asperon Trachy AD Obv.: Christ enthroned facing - NO stars in field. Rev.: Manuel crowned by the Virgin, MP betw. Their heads. Sear 1966 Khizr Khan, 1359 to 1361 AD. 1 Pul - Gulistan (mint) Uzbekistan, Jujids (Khans of the Golden H). 2 Eagles type. IS-3276 Western Satraps: Silver drachm, 2,16 g., 15 mm, Vijayasena ( AD) as Mahakshatrap. Gadhaya Dynasty: AR DRACHM, Chalukya dynasty ( AD), Ob.: Stylized bust of KHUSHURAU/ Stylized Delhi Sultanate: Silver 2 ghani (Jital) Horse man & Bull - erly issue 3.47 g, 17 mm. 1?/1+ kr 20 1?,tæ kr 20 1+/1(+) kr 65 1 kr kr kr kr Indien Delhi Sultanate: Silver 2 ghani (Jital) of Tughlouque Shah 1++ kr Indien 30 Indien Jaunpur Sultanate: Silver Jital, SULTAN "Husain Shah" (AH / AD ), WEIGHT - 4,5 gm. DIAM mm Jaunpur Sultanate: Silver Tanka, SULTAN "Husain Shah" (AH / AD ), WEIGHT - 8,0 gm. DIA- 1(+) kr kr Indien Malwa Sultanate: 1/4 Tanka, SULTAN "Hausang Shah" ( AD), WEIGHT - 4,59 gm. DIAMETER - 15 mm 1+ kr Indien Nawanagar: doko KM 2 01 kr E.India C. B.P. Rupee ( AD) (RY45), 11,6 g, 26 mm KM kr Indien Bundi: Rupee ( AD), Ishwari Singh Y kr Indien Gwalior: Rupee AH , Daulat Rao KM kr Indien Kotah: Rupee 1862 (ND 5), Ram Sing II, Nandgaon mint, 1+ kr 175 Pratagarh: Silver rupee (AH ) ( AD) 37 Indien 1+ kr 160 (RY29) MØNTBLADET Side 7

8 38 Indien 10 rupee bimetal 01 kr Bhutan 1/2 rupee (deb) KM kr Bhutan 1/2 rupee (deb) KM kr Tyrkiet Akce - ca sølv 1+ kr Tyrkiet Akce - ca sølv 1+ kr Litauen Schilling Sigismund III ( ) KM /(1) kr Litauen Schilling 1661TLB Johan C. W. (Møntm. And/gås) KM kr Litauen Schilling 1666 Johan C. W. (Møntm. TLB/HKPL) KM 50 1(+) kr Litauen Schilling 1663GFH Johan C. W. (Møntm. Hjortehov.) KM 50 1(+)/1+ kr Polen 3 polker - Sigismund III ( ) KM 14 (1) kr Polen Elbing: 1/24 Thaler 1632 (Royal Issue) Gustav II A. KM 41 (1) kr Polen Elbing: 1/24 Thaler 163? ( ) Christina KM 43 (1) kr Polen Elbing: Solidus Christina (C omkr. R) KM 46 1+/1,rev. kr Livland Riga: Solidus 1630, 33 Gustav II Adolf KM 9 1-1(+) kr Livland Riga: 1/24 Thaler 1632 Gustav II Adolf KM 10 1(+) kr Livland Riga: 2 stk. Solidus 1646, 52, 52 Christina (sølv) KM kr Livland Riga: 2 stk. Solidus Carl Gustav (sølv) KM 50 1(+), 1+ kr Livland Riga: 2 stk. Solidus Charles XI KM 55 (1),1 kr Rusland 2 stk. sølvkopek-aleksey Mikhailov (wire mon.) 1+ kr Rusland 2 stk. sølvkopek-peter I (the Great) (wire money) 1+ kr Tyskland Bayern: 3 mark 1912D KM kr Tyskland Preussen: Thaler 1871A "Sieges Thaler" KM l.hak kr Tyskland Preussen: 5 mark 1907A KM kr Tyskland Preussen: 5 mark 1913A KM 536 (0) kr Tyskland Saarland: 50 franken kr Tyskland 2 mark 1951 G KM kr Tyskland 2 mark 1951 D, G, F, J KM ,01,1+,01 kr Guyana 10 dollars sølv 43,23 g KM 44.a proof kr Phillip. 1 piso 1970 KM 202.a BU kr Samoa 10 tala sølv 31,47 g KM 33.a proof kr Thailand 2 att RS 124 (1905) Y.23 (0) kr Digital Mønt & Smykkevægt g (præcision 0,01 g) Ny kr Møntlup 25 mm linse, 40X forstørrelse og LED-lys Ny kr Færøerne 10 øre (0) kr Sch.Holst. 1 sechsling oprørsregeringen 1++ kr DK 1 øre kr DK 2 øre (+) kr DK 1/2 krone kr DK Medalje-50 året for genforeningen Dybbøl M., sølv, nr. 319 kr DK 5 ECU året for København/Børsen. Opl uc kr England 1/2 farthing 1844 KM kr Fujairah 5 riyals 1969 KM 3 PROOF kr Canada 1 dollar 1966 KM kr USA 1 cent 1911 D KM (+) kr USA 2 cent 1864, Small Motto KM kr USA 2 cent 1870 KM 94 1 kr USA 2 cent 1871 KM kr USA 1/2 Dime 1844 KM ,ks kr USA 9/11 ANNIVERSARY COMMEMORATIVE BILL uc kr 8 87 USA Desert Storm Iraq Kuwait Commemorative Bill uc kr 8 88 USA TEXAS STATE QUARTER COMMEMORATIVE BILL uc kr 8 89 USA DELAWARE STATE QUARTER COLLECTIBLE BILL uc kr 8 90 USA APOLLO 11 NASA HONORARY COMMEMORATIVE BILL uc kr 8 91 USA SPACE SHUTTLE CHALLENGER HONORARY BILL uc kr 8 92 USA Space Shuttle Columbia Commemorative Bills uc kr 8 93 Laos 20 cent 1952 uc kr 28 MØNTBLADET Side 8

9 94 DK Magnus Smek 1 penning mb 661 Sjælden revne 1-/2 kr DK Chr 1 1 Hvid Malmø S 1,4 G 23D 1- kr DK 2 skilling 1658 S 18,1 (1+) kr DK 1 Skilling 1771 S 2,1 1/1- kr DK 16 Skilling 1814 S kr DK 4 RBS 1842vs S 8,2 1++/ris kr DK ½ skilling 1857 S 8,2 1 kr DK 1 øre kr DK 25 øre kr DK 1 kr /1+ kr DK 2 kr kr DK 2 kr 1923 jubi (0) kr DK stauning kr kr Rom Maximianus måske kopi Flot kr USA 5 c 1906, 10 c 1943 og ½ dollar 1971D VK kr Østrig 1 kreuzer 1858B og M og V km 2186 VK kr Østrig 1 kreuzer 1859A, 1860A og B, 1861A og B, km 2186 VK kr Østrig 1 kreuzer 1873A, 1878, 1881 og 1885 km 2186 VK kr Østrig 1 schilling 1946, 47, 52 og 57 km 2871 VK kr Østrig 1 schilling i alt 44 stk km 2886 VK kr Østrig 1 Florin 1883 km kr Østrig 1 Florin 1889 km kr F.Indo C. 1 cent 1941 KM kr F.Indo C. 20 cent 1922 KM kr F.Indo C. 1 piastre 1895 KM 5 1+ kr F.Indo C. 1 piastre 1896 KM 5a.1 1-1(+) kr F.Indo C. 1 piastre 1899 KM 5a.1 1-1(+) kr F.Indo C. 1 piastre 1904 KM 5a.1 1(+) kr F.Indo C. 1 piastre 1907 KM 5a.1 1-1(+) kr B.Virg.Isl. 1,5,10,25,50 cent 1973 KM 1,2,3,4,5 proof kr B.Virg.Isl. 1,5,10,25,50 cent 1974 KM 1,2,3,4,5 proof kr B.Virg.Isl. 1,5,10,25,50 cent & dollar 1974 KM 1,2,3,4,5,6a proof kr B.Virg.Isl. 1,10,25,50 cent & dollar 1976 KM 1,3,4,5,6a proof kr B.Virg.Isl. 10 cent 1977 KM 11 proof kr B.Virg.Isl. Møntsæt 1976 PS4 proof kr Ungarn Officielt møntsæt 2003 proof kr Tyskland Møntsæt fra begyndelsen af 1900 århundrede kr Vatican Tysk møntsæt fra Vatikanet L. - år 2000 unc kr Kreta Møntsæt: Prøveeuro 2004 kr Østrig 2 Heller km 2801 i alt 12 stk VK kr Østrig 10 Heller km 2802 og 2822 i alt 7 stk VK kr Østrig 20 Heller km 2803 og 2826 i alt 8 stk VK kr Østrig 100 kronen , 1000 kronen 1924 uc km 2832, /uc kr Østrig 5 schilling , 5 i sølv i alt 29 stk km 2889 og 2889a VK kr Østrig 1 groschen i alt 10 stk km 2836 og 2873 VK kr Østrig 2 groschen i alt 9 stk km 2837 VK kr Østrig 2 groschen i alt 12 stk km 2876 VK kr Østrig 5 groschen 1931, 32 og 34 km 2846 VK kr Østrig 5 groschen i alt 16 stk km 2875 VK kr Østrig 10 groschen 1925, 28 og 29 km 2838 VK kr Østrig 10 groschen 1947, 48 og 49 km kr Østrig 10 groschen i alt 38 stk km 2878 VK kr Madeira I. 5 dollars 1989 KM 13 UC kr Madeira I. 1 batzen 1826 KM 80 01/1+ kr N.Korea 10 chon 1959 KM 3,8,11 UC kr N.Korea 1 chon 1959,1959 KM 5,9 UC kr 10 MØNTBLADET Side 9

10 150 Bhutan 300 ngultrums 1992 Proof kr Bhutan Km 37,45,38,43,39,40,41,49 VK kr Frankrig 5,5,20 Franc Pick 5,3,13 vk kr Sedler Jugoslavien 10,20,50,100,500,1000,5000,20000, 1/4 Dinara P.13,87,88,89,90,91,92,93,95 Dinar 1+/1++ kr Sedler Polen 50,200000,10000,50000,100000,500,1000,2000, , 50,100 Zloty P. 1+/1++ kr Tjekiet Seddel 50 Koruna 1993 P. 4 1/1+ kr Østrig Seddel 20,20,50,100 Schilling P. 142,148,149, kr Danmark DKM møntsæt 2004 kr Sedler Rusland 1000,5000 Rub. Udgave 1995 P. 260,262 uc kr Sedler Rusland 25 Rub. 1 Rub. 1909, 1898 P. 12,15 foldet 1 gang Vk kr Sedler Rusland 1,3,5,10 Rub. P. 222,223, vk kr Sedler Rusland 1,3, Rub. 20,10 Kopek P. 213,214,38,86 vk kr Sedler Estland 5,25 Kroon P. 71,73 vk kr Holland 10 Cent 1904 Km Sølv 1(+) kr Ireland 1 Shilling 1951,68 6 Pence 1964 vk kr Dk 5 marchmedaljer heraf 2 stk 1969 Hærvejsm. Første år) vk kr Dk 1 Ører 62,63,64 2 Ører 62,63,64 2 X 10 Kr vk kr Dk 11 stk. 5 Ører 1962,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 S.7.1 7,2 vk kr Sverige 1 Øre 1872,07 s. 2,4 1+ kr Fr.Indo C. 1 Piastre 1908 (17 gram kopi ) Km. 5 a kr Dk ½ Kr Kr Kr. 1947,52 1+ kr Canada Blisterpk Pl. 29 uc kr Tyskland Hamburg bank 1/10 mark 1923 jaeger N37 1+ kr Syd Am. Arg. 2Stk Mexico 1Stk Venezuela 2 stk Brasilien 2 stk ialt7 VK kr Østrig 5 uro 2007 Km proof kr Østrig 5 uro 2010 Km proof kr Østrig 5 uro 2010 Km proof kr Dk 2 Øre 1941 aluminium S kr Udl. 375 gr. Mønter vk kr Dk 1 Øre 1913,19,21 S kr Dk 1 Øre 1922,23 S kr Dk 2 Øre 1917 J S.3.3 1(+) kr Dk 5 Øre 1921 S kr Dk 5 Øre 1918 J. S kr Dk 25 Øre 1967 S kr DK 1 øre 1929 UC kr Norge 2 skilling 1662 S 2,5 H 70E 1(+) kr DK 17 stk. forskellige skillings mønter VK kr DK 2 øre kr DK 8 stk 10 øre mellem VK kr DK 25 øre /1 kr DK 25 øre , pu. kr DK ½ krone /1+, pu. kr DK ½ krone kr DK 1 krone kr DK 2 krone kr DK 2 krone jubilæum /1+ kr DK 2 krone jubilæum , l.rids kr DK 2 krone jubilæum kr DK 2 krone jubilæum kr DK 2 krone jubilæum kr DK 5 krone jubilæum kr Norge 10 Stokkemærker var kr 20 MØNTBLADET Side 10

11 203 Norge 11 Stokkemærker var kr Dk Matadorpenge mange Sparekassen Thy Sparek. Nordjyll uc kr Kataloger Ceskoslovenska Ceske Republik Slovenske bedeutende Personlichkeiten der deutschen kr 20 Geschichte Udland Sedler 1 stk. Hell n. 2 X 1000 Dinara Jug. 6 minni Euro var kr Dk 5 KR. seddel 1942 G 1- kr Dk 2 x 10 Kr. 1 med Eddefugl 1 med Storkerede uc/foldet kr Bermuda 1 $ 1972 Silver Wedding Km. 22 a æske kr Australien 2 stk. 1$ 2002 og 2004 opsat i karton uc kr Frankrig Medalje off. Paris uc kr Dk 9 Vognpoletter m/karabinhage var kr Spanien 400 gr. Blandet var kr Udland 9 Tyrkiet 2 Sparekasse diverse var kr Udland 425 gr. Blandet mønter var kr Dk 3 x 20 Kr. 2 stk. Mr.& Henrik 1 stk. Hjelen var kr Dk 300 stk. 5 Ører 5 stk 50 Ører var kr Dk 125 stk 5 Ører ( ) var kr Dk Bog Peter Fl. Numismatisk Leksikon 1996 brugt kr Udland Litteratur 5 forsk kataloger 2 stk. Busm. & Poletter brugt kr Dk Litteratur Grækernes mønter Hans Erik Mathiesen brugt kr Udland Litte. 3 stk. kataloger Canada 1976 USA 1970 Modern W.C brugt kr Dk Siegs møntkatalog 2014 brugt kr Dk Siegs seddelkatalog 2014 brugt kr Norge 20 Kr S. S /01 kr Udland 650 gr. Mønter mange i Hartberger vk kr Udland 650 gr. Mønter mange i Hartberger vk kr Udland 650 gr. Mønter mange i Hartberger vk kr Finland 100 M Sieg kr Finland 10 M Sieg kr Finland 10 M.1971 Sieg kr Finland 10 M Sieg kr Finland 500 M Sieg kr Finland 1000 M.1960 Sieg kr Finland 10 M Sieg kr Finland 1 M.1996,85 5 M Penni 1890 vk kr Finland 1 M.1993,94,95,97 Sieg 53a 1+ kr Finland 5 M Sieg 61 a 10 M. 1993,93 Sieg 64 a 1+ kr Finland 50 Penni 1890 Sieg Penni 1916 Sieg kr Finland 1 M. 1972,72,72,73 Sieg kr Finland 10 M. 1953,61 Sieg 63, M sieg kr Finland 100 M Sieg M Sieg 69 vk kr Finland 100,200 M Sieg 68, kr Finland 100 M M Sieg 68,69 01/1++ kr Finland 4 x 1 M. 1980,84,84,89 Sieg kr Finland 50 M H Sieg kr Finland 50 M ,56 Sieg kr Finland 20 M. 1957,58 Sieg kr Finland 20 M ,55,60,61,62,59 vk kr Finland 20 M. 1937,39 Sieg kr Finland 20 M. 1934,35,36 Sieg kr Finland 10 M. 1935,36,39 Sieg kr Finland 10 M Sieg kr Finland 10 M. 1929,30 Sieg kr Finland 10 M. 1931,32 Sieg kr Finland 10 M. 1960,62 Sieg kr 50 MØNTBLADET Side 11

12 257 Guernsey 4 double 1830 KM 2 1+ kr Guernsey 4 double 1864 KM 5 1 kr Guernsey 4 double 1868 KM 5 1 kr Guernsey 4 double 1874 KM 5 1+ kr Guernsey 4 double 1885 KM kr Guernsey 4 double 1889 KM 5 1+ kr Guernsey 4 double 1893 KM kr Guernsey 4 double 1902 KM kr Guernsey 4 double 1903 KM kr Guernsey 4 double 1910 KM 5 1+ kr Guernsey 4 double 1911 KM 5 1 kr Guernsey 4 double 1914, 18 KM 13 01/1+ kr Guernsey 4 double 1920, 45, 56 KM 13, 15 vk kr Guernsey 8 double 1834 KM 3 1(+) kr Guernsey 8 double 1858 KM 3 1+ kr Guernsey 8 double 1864 KM 7 1+ kr Guernsey 8 double 1874 KM kr Guernsey 8 double 1885 KM 7 1 kr Guernsey 8 double 1889 KM 7 1 kr Guernsey 8 double 1889 KM 7 01 kr Guernsey 8 double 1895 KM 7 1 kr Guernsey 8 double 1902,03,10 KM 7 1(+) kr Guernsey 8 double 1911 KM 7 1(+) kr Guernsey 8 double 1914 KM 14 1 kr Guernsey 8 double 1918 KM kr Guernsey 8 double 1920 KM kr Guernsey 8 double 1934, 38 KM kr Guernsey 8 double 1934, 45 KM kr Guernsey 8 double 1947, 49 KM kr Guernsey 8 double 1956, 59 KM kr Guernsey 3 pence 1956, 59 KM 17, kr Guernsey 10 shilling 1966 KM 19 uc kr Guernsey 1/2 new penny 1971 KM 20, kr Guernsey 1 penny 1977, 79, 86 KM 27, kr Guernsey 2 pence 1971, 79, 86, 88, 90 KM 22, 28, 41 vk kr Guernsey 5 pence 1968, 77, 79, 90 KM 23, 29, 42.2 vk kr Guernsey 10 pence 1968, 70, 92 KM 24, 43.1 vk kr Guernsey 20 pence 1983, 89 KM 38, 44 vk kr Guernsey 25 pence 1972 KM 26 uc kr Guernsey 25 pence 1972 KM 26 uc kr Guernsey 25 pence 1977 KM 31 uc kr Guernsey 25 pence 1978 KM 32 uc kr Guernsey 25 pence 1978 KM 32 uc kr Guernsey 25 pence 1978 u/kapsel KM 32a proof kr Guernsey 25 pence 1981 KM 35 uc kr Guernsey 25 pence 1981 KM 35 uc kr Guernsey 25 pence 1981 KM 36 uc kr Guernsey 25 pence 1981 KM 36 uc kr Guernsey 50 pence 1969 KM 25 uc kr Guernsey 2 pounds 1985 KM 47 uc kr Guernsey 5 pounds 1999 KM 94 uc kr Guernsey 5 pounds 1999 KM 91 uc kr Gibraltar 1 quarto 1810 KM Tn kr Gibraltar 1/2 quarto 1842 KM 1 1 kr Gibraltar 1 quarto 1842 KM 2 1 kr Gibraltar 2 quartos 1810 KM Tn kr Gibraltar 2 quartos 1810 KM Tn 4.2 1(+) kr Gibraltar 2 quartos 1842 KM 3 1 kr 75 MØNTBLADET Side 12

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 25-års Jubilæum 1981-2006 Nr. 10 / August 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

TAKKEN. Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015

TAKKEN. Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015 TAKKEN Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015 Klubbens bestyrelse Formand: Erik Sørensen Lathyrusvej 3 Stevnstrup 8870 Langå Tlf. 86467230 Næstformand Jannic Rasmussen Kasserer: Jette Bach

Læs mere

Letland En kort historie

Letland En kort historie 2014 NR. 3 JUNI 75. ÅRGANG LØSSALG KR. 60,00 Letland En kort historie Side 12 Danmarks største tidsskrift for frimærkesamlere Udgivet af Danmarks Filatelist Forbund www.danfil.dk Køb eller sælg på dff-netsalg.dk

Læs mere

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com AUGUST 2012 Postkort fra 1907. Fra Jørgen Andersens samling Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale Lokalcenter,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

LANGTURSEJLERNE. Foreningen til Langtursejladsens Fremme. nr. 143 APRIL 2012 28. årgang DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION

LANGTURSEJLERNE. Foreningen til Langtursejladsens Fremme. nr. 143 APRIL 2012 28. årgang DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION LANGTURSEJLERNE nr. 143 APRIL 2012 28. årgang Foreningen til Langtursejladsens Fremme DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION Sejlads på Europas motorveje Side 18 Orbit 2 Man kunne skrive så meget om den sidste

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Slægt & Data. årgang 21 nr. 1-2007. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 21 nr. 1-2007. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 21 nr. 1-27 Medlemsblad for 1 Slægt & Data Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles til: Kasserer Werner Wittekind

Læs mere

Dansk Borgward Klub. Nr. 123 December 2014 32. årgang

Dansk Borgward Klub. Nr. 123 December 2014 32. årgang BORGWARD information Dansk Borgward Klub Nr. 123 December 2014 32. årgang Udgivet af: DANSK BORGWARD Klub issn 16-02-6047 Inde i bladet: Side 19 Julegaver til farmand Side 11 Forårsmøde 2015 Byens borgmester

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling Lørdag, d. 21. februar 2015, kl. 10.00, Odense Eventyr Golfklubs Restaurant Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Revideret regnskab for 2014.

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

JANUAR 2011. ADRESSE: Amager Strandvej 402 E-MAIL: 2770 Kastrup office@sastravel.dk. TELEFON: HJEMMESIDE: 32 46 18 19 www.sastravel.

JANUAR 2011. ADRESSE: Amager Strandvej 402 E-MAIL: 2770 Kastrup office@sastravel.dk. TELEFON: HJEMMESIDE: 32 46 18 19 www.sastravel. JANUAR 2011 ADRESSE: Amager Strandvej 402 E-MAIL: 2770 Kastrup office@sastravel.dk TELEFON: HJEMMESIDE: 32 46 18 19 www.sastravel.dk TIDER: Tirsdag - Torsdag 12.00-16.00 Ved Dorthe Holm EMNE SIDE ANNONCER:

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Bad Company Customs Søsum

Bad Company Customs Søsum Vedtægter for American Car Club: Bad Company Customs Søsum 1.: Klubbens navn, hjemsted samt logo. Stk. 1.: Klubbens officielle navn er Bad Company Customs Søsum Stk. 2.: Klubben dækker Egedal Kommune,

Læs mere

Reservedele til Austin Healey Danmarks største lager! Nye og brugte reservedele Litteratur og tilbehør

Reservedele til Austin Healey Danmarks største lager! Nye og brugte reservedele Litteratur og tilbehør Nr. 47 - Marts 2006 Nr. 47 marts 2006 Reservedele til Austin Healey Danmarks største lager! Nye og brugte reservedele Litteratur og tilbehør Gert Sørensen Hesterøroddevej 32-7990 Øster Assels Tlf. 2333

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere