SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING"

Transkript

1 Nr. 7, september Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar MØNTBLADET Side

2 Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade Århus N Næstformand Jørgen Jespersen Torstilgårdsvej 26, 8381 Tilst Kasserer John Boserup Banetoften Skanderborg Sekretær (www) Jørn Bech Helgasvej Skanderborg Redaktør Gorm Larsen Græsballe Skanderborg Internet: Medlemskab: Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til formanden, kasseren eller sekretæren. Kontingent for indeværende sæson er kr. 150 (for børn under 16 år kr. 75). Indmeldelse skal være sket mindst 24 timer, før deltagelse i anvisningssalget kan finde sted. Møntmøder: Foreningen afholder 10 møntmøder pr. år - normalt den første onsdag i måneden. Der afholdes ingen møder i juli og august måned. Mødelokalet på Vestermølle finder du på følgende måde: Mødelokalet er beliggende i sydlængen af møllegården. Når man kommer ind i møllegården ligger Restauranten til venstre og længen med mødelokalet skråt over til højre. Adresse er: Oddervej 80, 8660 Skanderborg. Auktionsbetingelser: Mønterne købes i den stand de forefindes ved hammerslaget. Der vil udelukkende være tale om anvisningssalg. Salget forgår i øvrigt jvf. Toldvæsnets bestemmelser uden tillæg af moms. Overbuds størrelse fastsættes alene af auktionarius, der ligeledes i tvivlstilfælde afgør hvem mønten tilfalder, eller om den skal genopråbes. Salær: Hammerslagsprisen tillægges 5 % salær til foreningen for både køber og sælger. Brevbud skal være Herluf Wulff, tlf , eller Jørgen Jespersen, tlf , i hænde senest 3 dage før anvisningssalget. Brevbud kan også sendes pr til Forsendelse: Effekter vundet ved brevbud sendes altid for købers regning. Ved en købspris på 500 kr. eller derover sendes der altid som pakke og beløbet skal betales før forsendelse. Betaling/bankoverførsel til foreningen: Danske Bank reg.nr kontonr , SWIFT/BIC: DABADKKK - EBAN nr. DK (evt. gebyr betales af køber). Sælgere: Sælgere af mønter, kan enten få indsat beløbet direkte på bankkonto eller få tilsendt en check - dog mod et gebyr på 10 kr. Sælger skal selv oplyse registrerings- og kontonummer. Forkortelser der er anvendt i auktionslisten: av=forside, rev=bagside, cm=kontramærket, ks=kantskade(r), ir=irret, mg=møntglans, re=renset, ri=ridset, pat=patina, pud=pudset, pol=poleret, per=perforeret, sv=svagt præg, tæ=tæret, lod=loddespor, med=medaille, PL=prooflike (kvalitet mellem 0 og proof), vk=varierende kvalitet. Metaller: kob=kobber, ni=nikkel, al=aluminium, br=bronce, j=jern, me=messing, albr=aluminiumbronce. Kataloger:Si=Siges Norden, GC=George Galster, B=Vilh. Bergsøe (medaljer), H=Holger Hedes møntværk, P=A. Pick, 1. udg.(sedler), JS=Jørgen Sømods poletter, Y=R. S. Yeoman, nyeste telefonbogskatalog evt. Krause: St. Catalog of World Coins., C=W. D. Craig 2.udg. MØNTBLADET Side 2

3 MØNTMØDE Skanderborg Møntsamlerforening indbyder til generalforsamling og møntmøde på Vestermølle, Sydlængen i møllegården, Oddervej 80, 8660 Skanderborg. Onsdag d. 2. september 2015 kl Eftersyn fra kl , og anvisningssalg fra ca. kl Der vil som sædvanligt være amerikansk lotteri, med fine præmier. Anvisningssalget omfatter denne gang 314 numre. Information om hvor mødet afholdes findes på side 2. NYT FRA BESTYRELSEN Vi mangler materiale til vores auktioner, så ligger du inde med mønter, sedler eller andre former for betalingsmidler så henvend dig til bestyrelsen. Vi mangler danske mønter - især før både skillings- og årgangsmønter. Mødedatoer: 7/10, 4/11, 2/12, 6/1, 3/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6 Ædelmetalpriser pr. 18/08: guld 242 kr./gram, sølv 3,22 kr./gram. Side Indholdsfortegnelse i dette nummer 2. Foreningen, Medlemskab, Mødelokale, Auktionsbetingelser mv. 3. Møntmøde 3. Nyt fra bestyrelsen 4. Indkaldelse til generalforsamling, Revideret regnskab 5. Formandens beretning 6. Salgslisten Salgslisten denne måned Denne måneds salgsliste er sammensat af mønter m.m. indleveret af Foreningens medlemmer til salg gennem denne. I henhold til Toldvæsenets bestemmelser kan salget herefter foregå uden tillæg af moms på hammerslagsprisen. Følgende medlemmer har ydet bidrag til listen (listens nr. [medlem nr.]): (1-93 [31]), ( [95]), ( [7]), ( [28]), ( [106]), ( [8]), ( [51]), ( [37]), ( [75]), ( [3]), ( [9]), ( [109]), ( [57]), ( [8]), ( [71]), ( [3]), ( [7]). MØNTBLADET Side 3

4 SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Indkalder hermed til ordinær generalforsamling på Vestermølle, onsdag den 2. september, 2015, kl Efter generalforsamlingen afholdes som sædvanligt anvisningssalg af det indkomne materiale. Ifølge foreningens vedtægter skal generalforsamlingen have følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af revideret regnskab 4. Indkomne forslag - Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen - På valg er: På valg er: H.Wulff, J.Jespersen, J.Bech 6. Valg af revisorer - På valg er L. Fredriksen og P.E. Jeppesen 7. Valg af suppleanter - På valg er J. Vandmose og J.M.R.Bjerg. 8. Eventuelt MØNTBLADET Side 4

5 Formandens beretning Det er tid til tilbageblik og tid til at tænke på den kommende sæson, planlægge foreningens aktiviteter. Det har vi i bestyrelsen brugt en del tid på, dertil kommer de sædvanlige opgaver med at vurdere mønter og skrive lister. Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder og 10 medlemsmøder. De 2 af medlemsmøderne har indeholdt en form for ekstra aktivitet. Julemødet med bankospil, pakker og amerikansk lotteri, - til slut med en lille én og et stykke brød. Maj mødet: Her havde vi inviteret Preben Eriksen til at holde foredrag om Operation Bernhard verdens største pengeforfalskning. Forfalskningen foregik i KZ lejren Sachenhausen under 2. verdenskrig. 2 danskere deltog i fremstillingen af de falske Pound sedler. I alt var der beskæftiget ca personer. Det hele blev fortalt og vist på powerpoint. Vi fik ligeledes en forklaring på, hvordan man kunne skelne imellem en falsk og en ægte Poundseddel. Preben Eriksen havde desuden medbragt en montre med nogle eksempler. I det hele taget et meget interessant foredrag. Med undtagelse af julemødet har der hver gang været 350 til 400 lots. (julemødet 293 lots). Slutteligt vil jeg gerne slå et slag for udlån af DETEKTOR. Det vrimler jo stadig op af jorden med en masse interessante ting. Tak til medlemmer for gode mødeaftner. Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Formand Herluf Wulff juli 2015 MØNTBLADET Side 5

6 Salgslisten. 1 Sarmatia Olbia, ca BC, cast bronze, ca. 21 mm. Obv: Coin in the shape of a leaping dolphin, with an "eye"/ Rev: Similar to obv. Sear 1684 Olbia, ca BC, cast bronze, ca. 26 mm. Obv: Coin in 2 Sarmatia the shape of a leaping dolphin, with an "eye"/ Rev: Similar to obv. Sear 1684 Alexander III, AE BC, Head of Herakles right, in 3 Grækenl. lionskin headdress / ALEXANDROU, club above, bow, bowcase and E below. Muller Judea Alexander Jannaeus, BC. AE 1/2 Prutah. Obverse: Anchor in circle. Rev. Star with eight rays, surr. by diadem. Trajan Decius, AR tetradrachm, (13.03g) Antioch, AVT K Γ ME KY TPAIANOC ΔEKIOC CEB laureate, draped and 5 Syrien cuirassed bust right, seen from behind; two pellets below/ ΔHMAPX EΞOYCIAC eagle standing right on palm, holding wreath in beak, SC in ex. little porous. Prieur 578. Nikopolis ad Istrum: Septimius Severus AE 18. AV KAI 6 CEVHROC, laureate head right / NIKOPOLITWN PROC IC, Rom.Prov. Hera standing left, holding patera and sceptre. Varbanov 2270; Moushmov Phoenicia, Arados: Gordian III AE 28mm, (239/240 AD). 7 Rom.Prov. Radiate, draped and cuirassed bust right / Amphora flanked by sphinxes. Viminacium. Gordian III. AE 30 (Sestertius). IMP CAES M 8 ANT GORDIANVS AVG, laureate, draped & cuirassed bust Rom.Prov. right / PMS COL VIM, Female figure (Provincia Moesia) 9 Alexandria standing facing left between bull to left & lion to right Nero Billon Tetradrachm. Year 12=65/66 AD. NEPΩ KΛAY KAIΣ ΣEB ΓEP, radiate bust right, wearing aegis / AY- TOKPA, draped bust of Alexandria right in elephant skin headdress, LIB to right. Dattari 204, SGI 633, RPC Sear (+) kr kr 190 1(+) kr 70 1 kr kr kr kr 35 1+/(1) kr kr 365 Diocletian, AE 18 mm billon tetradrachm of Alexandria, 10 Egypt. Dated year 9 = AD DIOKLHTIANOC CEB, Alexandria laureate and cuirassed bust right / L EVTOC, Elpis standing left, holding flower and raising hem of robe; delta in (0) kr 155 exergue. Dattari 5674ff. Caracalla, Denarius, AD, Vs.: ANTONINVS PIVS 11 Rom AVG Bel. Büste des Kaisers nach rechts. Rs.: PONTIF TRP XIII COS III, Virtus steht nach rechts, hält Lanze und 01 kr 420 Schwert, Kamp.: , RIC: 116 ff. Julia Domna, Denarius, 217 AD, Vs.: IVLIA AVGVSTA 12 Rom Drap. Büste der Kaiserin nach rechts. Rs.: PIETAS PVBLICA Pietas steht nach links, hält beide 01 kr 370 Arme hoch zum Gebet, zu Füssen Altar, RIC: 574 Gordian III AR Antoninianus. IMP GORDIANVS PIVS FEL 13 Rom AVG, radiate draped bust right / IOVI STATORI, Jupiter standing right with scepter & thunderbolt. RSC 109. RIC 84, 1(+) kr 65 Sear 8615 Philip I AE Sestertius. 249 AD, IMP M IVL PHILIPPVS AVG, laureate draped bust right / FIDES EXERCITVS, four standards, 14 Rom the outside two plain, the second topped with a 1+ kr 430 hand, the third topped by an eagle, SC in ex. RIC 171a, MØNTBLADET Cohen 51. Sear 8993 Side 6

7 15 Rom Salonia, Antoninianus, AD ,CORN SALONINA AVG/ 1 kr Rom 17 Rom 18 Rom 19 Rom 20 Byzantium Valerian I AR Antoninianus. Lyons mint. VALERIANVS P F AVG, radiate, draped, and cuirassed bust right / ORIENS AVGG, Sol walking left, holding whip and raising right hand. Postumus AR Antoninianus. IMP C POSTVMVS P F AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / MONETA AVG, Moneta standing left holding scales and cornucopiae. Cologne Mint RIC 315. Tacitus, Antoninianus, AD,CONCORDIA MILITVM, Cyzicus mint,ric VI 16A Valentinian II, AE2 23 mm A.D. Nicomedia mint. DN VALENTINI-ANVS PF AVG, pearl diademed, draped & cuirassed bust right / VIRTVS E-XERCITI, Emperor standing right, holding labarum and globe, left foot on captive, upright palm branch to left, SMNG in ex Justinian I. AE Decanummium, Constantinople. DN IVSTIN- IANVS PP AVG, pearl diademed, draped, cuirassed bust right / Large I, ANNO to left, cross above, regnal year to 1+ kr 80 1+,plet kr 75 1 kr 65 1 kr 65 1?/1 kr Byzantium 22 Byzantium 23 Byzantium 24 Uzbekistan 25 Indien 26 Indo-Sass. 27 Indien Justinian I, Pentanummium, AD, Constantinople mm. DN IVSTINIANVS PP AVG, pearl diademed, draped, Justinian I, AE Follis. Antioch. DN IVSTINIANVS PP AVG, helmeted and cuirassed bust facing, holding cross on globe and shield, cross to right / Large M, ANNO to left, cross or P -headed cross above, regnal year to right, officina letter below, mintmark 9HU. SB 220, MIB 145. Manuel I, Billon Asperon Trachy AD Obv.: Christ enthroned facing - NO stars in field. Rev.: Manuel crowned by the Virgin, MP betw. Their heads. Sear 1966 Khizr Khan, 1359 to 1361 AD. 1 Pul - Gulistan (mint) Uzbekistan, Jujids (Khans of the Golden H). 2 Eagles type. IS-3276 Western Satraps: Silver drachm, 2,16 g., 15 mm, Vijayasena ( AD) as Mahakshatrap. Gadhaya Dynasty: AR DRACHM, Chalukya dynasty ( AD), Ob.: Stylized bust of KHUSHURAU/ Stylized Delhi Sultanate: Silver 2 ghani (Jital) Horse man & Bull - erly issue 3.47 g, 17 mm. 1?/1+ kr 20 1?,tæ kr 20 1+/1(+) kr 65 1 kr kr kr kr Indien Delhi Sultanate: Silver 2 ghani (Jital) of Tughlouque Shah 1++ kr Indien 30 Indien Jaunpur Sultanate: Silver Jital, SULTAN "Husain Shah" (AH / AD ), WEIGHT - 4,5 gm. DIAM mm Jaunpur Sultanate: Silver Tanka, SULTAN "Husain Shah" (AH / AD ), WEIGHT - 8,0 gm. DIA- 1(+) kr kr Indien Malwa Sultanate: 1/4 Tanka, SULTAN "Hausang Shah" ( AD), WEIGHT - 4,59 gm. DIAMETER - 15 mm 1+ kr Indien Nawanagar: doko KM 2 01 kr E.India C. B.P. Rupee ( AD) (RY45), 11,6 g, 26 mm KM kr Indien Bundi: Rupee ( AD), Ishwari Singh Y kr Indien Gwalior: Rupee AH , Daulat Rao KM kr Indien Kotah: Rupee 1862 (ND 5), Ram Sing II, Nandgaon mint, 1+ kr 175 Pratagarh: Silver rupee (AH ) ( AD) 37 Indien 1+ kr 160 (RY29) MØNTBLADET Side 7

8 38 Indien 10 rupee bimetal 01 kr Bhutan 1/2 rupee (deb) KM kr Bhutan 1/2 rupee (deb) KM kr Tyrkiet Akce - ca sølv 1+ kr Tyrkiet Akce - ca sølv 1+ kr Litauen Schilling Sigismund III ( ) KM /(1) kr Litauen Schilling 1661TLB Johan C. W. (Møntm. And/gås) KM kr Litauen Schilling 1666 Johan C. W. (Møntm. TLB/HKPL) KM 50 1(+) kr Litauen Schilling 1663GFH Johan C. W. (Møntm. Hjortehov.) KM 50 1(+)/1+ kr Polen 3 polker - Sigismund III ( ) KM 14 (1) kr Polen Elbing: 1/24 Thaler 1632 (Royal Issue) Gustav II A. KM 41 (1) kr Polen Elbing: 1/24 Thaler 163? ( ) Christina KM 43 (1) kr Polen Elbing: Solidus Christina (C omkr. R) KM 46 1+/1,rev. kr Livland Riga: Solidus 1630, 33 Gustav II Adolf KM 9 1-1(+) kr Livland Riga: 1/24 Thaler 1632 Gustav II Adolf KM 10 1(+) kr Livland Riga: 2 stk. Solidus 1646, 52, 52 Christina (sølv) KM kr Livland Riga: 2 stk. Solidus Carl Gustav (sølv) KM 50 1(+), 1+ kr Livland Riga: 2 stk. Solidus Charles XI KM 55 (1),1 kr Rusland 2 stk. sølvkopek-aleksey Mikhailov (wire mon.) 1+ kr Rusland 2 stk. sølvkopek-peter I (the Great) (wire money) 1+ kr Tyskland Bayern: 3 mark 1912D KM kr Tyskland Preussen: Thaler 1871A "Sieges Thaler" KM l.hak kr Tyskland Preussen: 5 mark 1907A KM kr Tyskland Preussen: 5 mark 1913A KM 536 (0) kr Tyskland Saarland: 50 franken kr Tyskland 2 mark 1951 G KM kr Tyskland 2 mark 1951 D, G, F, J KM ,01,1+,01 kr Guyana 10 dollars sølv 43,23 g KM 44.a proof kr Phillip. 1 piso 1970 KM 202.a BU kr Samoa 10 tala sølv 31,47 g KM 33.a proof kr Thailand 2 att RS 124 (1905) Y.23 (0) kr Digital Mønt & Smykkevægt g (præcision 0,01 g) Ny kr Møntlup 25 mm linse, 40X forstørrelse og LED-lys Ny kr Færøerne 10 øre (0) kr Sch.Holst. 1 sechsling oprørsregeringen 1++ kr DK 1 øre kr DK 2 øre (+) kr DK 1/2 krone kr DK Medalje-50 året for genforeningen Dybbøl M., sølv, nr. 319 kr DK 5 ECU året for København/Børsen. Opl uc kr England 1/2 farthing 1844 KM kr Fujairah 5 riyals 1969 KM 3 PROOF kr Canada 1 dollar 1966 KM kr USA 1 cent 1911 D KM (+) kr USA 2 cent 1864, Small Motto KM kr USA 2 cent 1870 KM 94 1 kr USA 2 cent 1871 KM kr USA 1/2 Dime 1844 KM ,ks kr USA 9/11 ANNIVERSARY COMMEMORATIVE BILL uc kr 8 87 USA Desert Storm Iraq Kuwait Commemorative Bill uc kr 8 88 USA TEXAS STATE QUARTER COMMEMORATIVE BILL uc kr 8 89 USA DELAWARE STATE QUARTER COLLECTIBLE BILL uc kr 8 90 USA APOLLO 11 NASA HONORARY COMMEMORATIVE BILL uc kr 8 91 USA SPACE SHUTTLE CHALLENGER HONORARY BILL uc kr 8 92 USA Space Shuttle Columbia Commemorative Bills uc kr 8 93 Laos 20 cent 1952 uc kr 28 MØNTBLADET Side 8

9 94 DK Magnus Smek 1 penning mb 661 Sjælden revne 1-/2 kr DK Chr 1 1 Hvid Malmø S 1,4 G 23D 1- kr DK 2 skilling 1658 S 18,1 (1+) kr DK 1 Skilling 1771 S 2,1 1/1- kr DK 16 Skilling 1814 S kr DK 4 RBS 1842vs S 8,2 1++/ris kr DK ½ skilling 1857 S 8,2 1 kr DK 1 øre kr DK 25 øre kr DK 1 kr /1+ kr DK 2 kr kr DK 2 kr 1923 jubi (0) kr DK stauning kr kr Rom Maximianus måske kopi Flot kr USA 5 c 1906, 10 c 1943 og ½ dollar 1971D VK kr Østrig 1 kreuzer 1858B og M og V km 2186 VK kr Østrig 1 kreuzer 1859A, 1860A og B, 1861A og B, km 2186 VK kr Østrig 1 kreuzer 1873A, 1878, 1881 og 1885 km 2186 VK kr Østrig 1 schilling 1946, 47, 52 og 57 km 2871 VK kr Østrig 1 schilling i alt 44 stk km 2886 VK kr Østrig 1 Florin 1883 km kr Østrig 1 Florin 1889 km kr F.Indo C. 1 cent 1941 KM kr F.Indo C. 20 cent 1922 KM kr F.Indo C. 1 piastre 1895 KM 5 1+ kr F.Indo C. 1 piastre 1896 KM 5a.1 1-1(+) kr F.Indo C. 1 piastre 1899 KM 5a.1 1-1(+) kr F.Indo C. 1 piastre 1904 KM 5a.1 1(+) kr F.Indo C. 1 piastre 1907 KM 5a.1 1-1(+) kr B.Virg.Isl. 1,5,10,25,50 cent 1973 KM 1,2,3,4,5 proof kr B.Virg.Isl. 1,5,10,25,50 cent 1974 KM 1,2,3,4,5 proof kr B.Virg.Isl. 1,5,10,25,50 cent & dollar 1974 KM 1,2,3,4,5,6a proof kr B.Virg.Isl. 1,10,25,50 cent & dollar 1976 KM 1,3,4,5,6a proof kr B.Virg.Isl. 10 cent 1977 KM 11 proof kr B.Virg.Isl. Møntsæt 1976 PS4 proof kr Ungarn Officielt møntsæt 2003 proof kr Tyskland Møntsæt fra begyndelsen af 1900 århundrede kr Vatican Tysk møntsæt fra Vatikanet L. - år 2000 unc kr Kreta Møntsæt: Prøveeuro 2004 kr Østrig 2 Heller km 2801 i alt 12 stk VK kr Østrig 10 Heller km 2802 og 2822 i alt 7 stk VK kr Østrig 20 Heller km 2803 og 2826 i alt 8 stk VK kr Østrig 100 kronen , 1000 kronen 1924 uc km 2832, /uc kr Østrig 5 schilling , 5 i sølv i alt 29 stk km 2889 og 2889a VK kr Østrig 1 groschen i alt 10 stk km 2836 og 2873 VK kr Østrig 2 groschen i alt 9 stk km 2837 VK kr Østrig 2 groschen i alt 12 stk km 2876 VK kr Østrig 5 groschen 1931, 32 og 34 km 2846 VK kr Østrig 5 groschen i alt 16 stk km 2875 VK kr Østrig 10 groschen 1925, 28 og 29 km 2838 VK kr Østrig 10 groschen 1947, 48 og 49 km kr Østrig 10 groschen i alt 38 stk km 2878 VK kr Madeira I. 5 dollars 1989 KM 13 UC kr Madeira I. 1 batzen 1826 KM 80 01/1+ kr N.Korea 10 chon 1959 KM 3,8,11 UC kr N.Korea 1 chon 1959,1959 KM 5,9 UC kr 10 MØNTBLADET Side 9

10 150 Bhutan 300 ngultrums 1992 Proof kr Bhutan Km 37,45,38,43,39,40,41,49 VK kr Frankrig 5,5,20 Franc Pick 5,3,13 vk kr Sedler Jugoslavien 10,20,50,100,500,1000,5000,20000, 1/4 Dinara P.13,87,88,89,90,91,92,93,95 Dinar 1+/1++ kr Sedler Polen 50,200000,10000,50000,100000,500,1000,2000, , 50,100 Zloty P. 1+/1++ kr Tjekiet Seddel 50 Koruna 1993 P. 4 1/1+ kr Østrig Seddel 20,20,50,100 Schilling P. 142,148,149, kr Danmark DKM møntsæt 2004 kr Sedler Rusland 1000,5000 Rub. Udgave 1995 P. 260,262 uc kr Sedler Rusland 25 Rub. 1 Rub. 1909, 1898 P. 12,15 foldet 1 gang Vk kr Sedler Rusland 1,3,5,10 Rub. P. 222,223, vk kr Sedler Rusland 1,3, Rub. 20,10 Kopek P. 213,214,38,86 vk kr Sedler Estland 5,25 Kroon P. 71,73 vk kr Holland 10 Cent 1904 Km Sølv 1(+) kr Ireland 1 Shilling 1951,68 6 Pence 1964 vk kr Dk 5 marchmedaljer heraf 2 stk 1969 Hærvejsm. Første år) vk kr Dk 1 Ører 62,63,64 2 Ører 62,63,64 2 X 10 Kr vk kr Dk 11 stk. 5 Ører 1962,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 S.7.1 7,2 vk kr Sverige 1 Øre 1872,07 s. 2,4 1+ kr Fr.Indo C. 1 Piastre 1908 (17 gram kopi ) Km. 5 a kr Dk ½ Kr Kr Kr. 1947,52 1+ kr Canada Blisterpk Pl. 29 uc kr Tyskland Hamburg bank 1/10 mark 1923 jaeger N37 1+ kr Syd Am. Arg. 2Stk Mexico 1Stk Venezuela 2 stk Brasilien 2 stk ialt7 VK kr Østrig 5 uro 2007 Km proof kr Østrig 5 uro 2010 Km proof kr Østrig 5 uro 2010 Km proof kr Dk 2 Øre 1941 aluminium S kr Udl. 375 gr. Mønter vk kr Dk 1 Øre 1913,19,21 S kr Dk 1 Øre 1922,23 S kr Dk 2 Øre 1917 J S.3.3 1(+) kr Dk 5 Øre 1921 S kr Dk 5 Øre 1918 J. S kr Dk 25 Øre 1967 S kr DK 1 øre 1929 UC kr Norge 2 skilling 1662 S 2,5 H 70E 1(+) kr DK 17 stk. forskellige skillings mønter VK kr DK 2 øre kr DK 8 stk 10 øre mellem VK kr DK 25 øre /1 kr DK 25 øre , pu. kr DK ½ krone /1+, pu. kr DK ½ krone kr DK 1 krone kr DK 2 krone kr DK 2 krone jubilæum /1+ kr DK 2 krone jubilæum , l.rids kr DK 2 krone jubilæum kr DK 2 krone jubilæum kr DK 2 krone jubilæum kr DK 5 krone jubilæum kr Norge 10 Stokkemærker var kr 20 MØNTBLADET Side 10

11 203 Norge 11 Stokkemærker var kr Dk Matadorpenge mange Sparekassen Thy Sparek. Nordjyll uc kr Kataloger Ceskoslovenska Ceske Republik Slovenske bedeutende Personlichkeiten der deutschen kr 20 Geschichte Udland Sedler 1 stk. Hell n. 2 X 1000 Dinara Jug. 6 minni Euro var kr Dk 5 KR. seddel 1942 G 1- kr Dk 2 x 10 Kr. 1 med Eddefugl 1 med Storkerede uc/foldet kr Bermuda 1 $ 1972 Silver Wedding Km. 22 a æske kr Australien 2 stk. 1$ 2002 og 2004 opsat i karton uc kr Frankrig Medalje off. Paris uc kr Dk 9 Vognpoletter m/karabinhage var kr Spanien 400 gr. Blandet var kr Udland 9 Tyrkiet 2 Sparekasse diverse var kr Udland 425 gr. Blandet mønter var kr Dk 3 x 20 Kr. 2 stk. Mr.& Henrik 1 stk. Hjelen var kr Dk 300 stk. 5 Ører 5 stk 50 Ører var kr Dk 125 stk 5 Ører ( ) var kr Dk Bog Peter Fl. Numismatisk Leksikon 1996 brugt kr Udland Litteratur 5 forsk kataloger 2 stk. Busm. & Poletter brugt kr Dk Litteratur Grækernes mønter Hans Erik Mathiesen brugt kr Udland Litte. 3 stk. kataloger Canada 1976 USA 1970 Modern W.C brugt kr Dk Siegs møntkatalog 2014 brugt kr Dk Siegs seddelkatalog 2014 brugt kr Norge 20 Kr S. S /01 kr Udland 650 gr. Mønter mange i Hartberger vk kr Udland 650 gr. Mønter mange i Hartberger vk kr Udland 650 gr. Mønter mange i Hartberger vk kr Finland 100 M Sieg kr Finland 10 M Sieg kr Finland 10 M.1971 Sieg kr Finland 10 M Sieg kr Finland 500 M Sieg kr Finland 1000 M.1960 Sieg kr Finland 10 M Sieg kr Finland 1 M.1996,85 5 M Penni 1890 vk kr Finland 1 M.1993,94,95,97 Sieg 53a 1+ kr Finland 5 M Sieg 61 a 10 M. 1993,93 Sieg 64 a 1+ kr Finland 50 Penni 1890 Sieg Penni 1916 Sieg kr Finland 1 M. 1972,72,72,73 Sieg kr Finland 10 M. 1953,61 Sieg 63, M sieg kr Finland 100 M Sieg M Sieg 69 vk kr Finland 100,200 M Sieg 68, kr Finland 100 M M Sieg 68,69 01/1++ kr Finland 4 x 1 M. 1980,84,84,89 Sieg kr Finland 50 M H Sieg kr Finland 50 M ,56 Sieg kr Finland 20 M. 1957,58 Sieg kr Finland 20 M ,55,60,61,62,59 vk kr Finland 20 M. 1937,39 Sieg kr Finland 20 M. 1934,35,36 Sieg kr Finland 10 M. 1935,36,39 Sieg kr Finland 10 M Sieg kr Finland 10 M. 1929,30 Sieg kr Finland 10 M. 1931,32 Sieg kr Finland 10 M. 1960,62 Sieg kr 50 MØNTBLADET Side 11

12 257 Guernsey 4 double 1830 KM 2 1+ kr Guernsey 4 double 1864 KM 5 1 kr Guernsey 4 double 1868 KM 5 1 kr Guernsey 4 double 1874 KM 5 1+ kr Guernsey 4 double 1885 KM kr Guernsey 4 double 1889 KM 5 1+ kr Guernsey 4 double 1893 KM kr Guernsey 4 double 1902 KM kr Guernsey 4 double 1903 KM kr Guernsey 4 double 1910 KM 5 1+ kr Guernsey 4 double 1911 KM 5 1 kr Guernsey 4 double 1914, 18 KM 13 01/1+ kr Guernsey 4 double 1920, 45, 56 KM 13, 15 vk kr Guernsey 8 double 1834 KM 3 1(+) kr Guernsey 8 double 1858 KM 3 1+ kr Guernsey 8 double 1864 KM 7 1+ kr Guernsey 8 double 1874 KM kr Guernsey 8 double 1885 KM 7 1 kr Guernsey 8 double 1889 KM 7 1 kr Guernsey 8 double 1889 KM 7 01 kr Guernsey 8 double 1895 KM 7 1 kr Guernsey 8 double 1902,03,10 KM 7 1(+) kr Guernsey 8 double 1911 KM 7 1(+) kr Guernsey 8 double 1914 KM 14 1 kr Guernsey 8 double 1918 KM kr Guernsey 8 double 1920 KM kr Guernsey 8 double 1934, 38 KM kr Guernsey 8 double 1934, 45 KM kr Guernsey 8 double 1947, 49 KM kr Guernsey 8 double 1956, 59 KM kr Guernsey 3 pence 1956, 59 KM 17, kr Guernsey 10 shilling 1966 KM 19 uc kr Guernsey 1/2 new penny 1971 KM 20, kr Guernsey 1 penny 1977, 79, 86 KM 27, kr Guernsey 2 pence 1971, 79, 86, 88, 90 KM 22, 28, 41 vk kr Guernsey 5 pence 1968, 77, 79, 90 KM 23, 29, 42.2 vk kr Guernsey 10 pence 1968, 70, 92 KM 24, 43.1 vk kr Guernsey 20 pence 1983, 89 KM 38, 44 vk kr Guernsey 25 pence 1972 KM 26 uc kr Guernsey 25 pence 1972 KM 26 uc kr Guernsey 25 pence 1977 KM 31 uc kr Guernsey 25 pence 1978 KM 32 uc kr Guernsey 25 pence 1978 KM 32 uc kr Guernsey 25 pence 1978 u/kapsel KM 32a proof kr Guernsey 25 pence 1981 KM 35 uc kr Guernsey 25 pence 1981 KM 35 uc kr Guernsey 25 pence 1981 KM 36 uc kr Guernsey 25 pence 1981 KM 36 uc kr Guernsey 50 pence 1969 KM 25 uc kr Guernsey 2 pounds 1985 KM 47 uc kr Guernsey 5 pounds 1999 KM 94 uc kr Guernsey 5 pounds 1999 KM 91 uc kr Gibraltar 1 quarto 1810 KM Tn kr Gibraltar 1/2 quarto 1842 KM 1 1 kr Gibraltar 1 quarto 1842 KM 2 1 kr Gibraltar 2 quartos 1810 KM Tn kr Gibraltar 2 quartos 1810 KM Tn 4.2 1(+) kr Gibraltar 2 quartos 1842 KM 3 1 kr 75 MØNTBLADET Side 12

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 8, oktober 2014 40 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N 86166416

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 11. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 11. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 11. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 December 2014 Denne gang er der mange fine ting på auktionen. Se

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. september kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. september kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. september kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 September 2010 2013 Friske og udhvilede efter en dejlig varm sommer,

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Liste Nr. 324. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. LØRDAG DEN 5. Januar 2013 kl. 14,30

Liste Nr. 324. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. LØRDAG DEN 5. Januar 2013 kl. 14,30 Liste Nr. 324. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg LØRDAG DEN 5. Januar 2013 kl. 14,30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 14.00. Brevbud kan

Læs mere

Nr. 5 8. januar 2013 Auktion nr. 422 52. årgang

Nr. 5 8. januar 2013 Auktion nr. 422 52. årgang Nr. 5 8. januar 2013 Auktion nr. 422 52. årgang Nr. Medl. Kons Opr. Pris Seddel + diverse 1 183 DK Sedddel Album med 2 x 10 kr 1974 lot 1500 Si133, 5 x 10 kr S139, 10 x 20 kr Si140, 50 kr 1979, 100 kr

Læs mere

HERNING MØNTSAMLER FORENING

HERNING MØNTSAMLER FORENING Copenhagen Coin Man fandt efterhånden ud af, at de gule enkroner 1960 stammede fra mønthandler Kurt Mejlby, Copenhagen Coin. Han sagde i et interwiev: Jeg skulle på Den kgl. Mønt for at købe nogle jubilæumsmønter

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Liste til næste Møntbørs med anvisningssalg Søndag 17-5-2015

Liste til næste Møntbørs med anvisningssalg Søndag 17-5-2015 Liste til næste Møntbørs med anvisningssalg Søndag 17-5-2015 1 DK. Erik Menved 1286-1319, penning u.år, adv; A, rev; P. 1/1+ 250 2 DK. Erik af Pommeren 1396-1439, Gote Ørtug u.år, Gotland 1/1-250 3 DK.

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 3 xx Polen: God samling i 3 bind. Få ubrugte. Høj 500 4 xx Bulgarien: God samling i 4 album.

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Storauktion nu i farver på www.maarfrim.dk

Storauktion nu i farver på www.maarfrim.dk MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MARTS 2012 Storauktion nu i farver på Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale Lokalcenter, Kildevang, Langballevej 3,

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Nr. 8 tirsdag den 9. april 2013 Auktion nr. 425 52. årgang Foredrag om Tyske Nødpengesedler, specielt om Bielefelds stofsedler.

Nr. 8 tirsdag den 9. april 2013 Auktion nr. 425 52. årgang Foredrag om Tyske Nødpengesedler, specielt om Bielefelds stofsedler. Nr. 8 tirsdag den 9. april 2013 Auktion nr. 425 52. årgang Foredrag om Tyske Nødpengesedler, specielt om Bielefelds stofsedler. I tiden mellem 1. og 2.verdensskrig oplevede Tyskland en enorm økonomisk

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling SENDES PÅ MAIL Pernille Bugge Herlevsen Odensegade 3, 4. 2100 København Ø 28. februar 2013 0568-0003-02 su På bestyrelsens vegne indkaldes herved til Ordinær generalforsamling jf. vedtægternes 24 og 25,

Læs mere

Velkommen til هrets felles MYNTAUKSJON

Velkommen til هrets felles MYNTAUKSJON Velkommen til هrets felles MYNTAUKSJON Pه Vestnes Fjordhotell Tirsdag 30. mai 2006 kl. 19.00. Visning fra kl. 18.00. إlesund Numismatikerforening stهr i هr som arrang r. Etter auksjonen blir det middag

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com AUGUST 2015 Adresser, mail adr. tlf.

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Bestyrelsen IN-PO FRIMÆRKER & MØNTARTIKLER MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974. Storauktion tirsdag den 3 april 2007

Bestyrelsen IN-PO FRIMÆRKER & MØNTARTIKLER MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974. Storauktion tirsdag den 3 april 2007 2 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 Storauktion tirsdag den 3 april 2007 MARTS kl. 19.30 2007 Bestyrelsen Formand: Jørn Jønsson, Pilegårdsvej 99, 8361 Hasselager tlf: 8628 1232 Næstformand:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 11 / Februar 2007 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Naturistforeningen Sjælland, forkortet NFS. Foreningens hjemsted er på adressen Solbakkevej 4, Kyndeløse Sydmark,

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING

ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING Til brugere i Europa»CE«mærket viser at dette produkt overholder de Europæiske krav vedrørende sikkerhed, helbred, miljø samt brugerbeskyttelse. CE mærkede kameraer

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund Sorø Kommune VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev etableret den 1. november 2012, og har hjemsted i Dianalund, Sorø Kommune. 2.

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 13 / Februar 2008 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Valutaregning. 3. Jeg vil veksle 3.200 kr til svenske kroner til kurs 80. Hvor mange svenske kroner får jeg?

Valutaregning. 3. Jeg vil veksle 3.200 kr til svenske kroner til kurs 80. Hvor mange svenske kroner får jeg? Valutaregning 1. Hvad koster 600 (Euro) til kurs 750? 2. Hvad skal jeg betale for 300 (engelske Pund) til kurs 900? 3. Jeg vil veksle 3.200 kr til svenske kroner til kurs 80. Hvor mange svenske kroner

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere