Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Onsdag kl Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Onsdag , D1/Rådhus Fraværende: Hanne Lommer (A) deltog kun i behandlingen af meddelelser og punkt KFU-92/06-D. Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Elevator til Fritidshuset kan ikke leveres før til januar For at undgå merudgifter som følge af vinterforanstaltninger anbefales det, at arbejdet iværksættes umiddelbart efter afslutningen af undervisningen for forårssemestret 2007 i Fritidshuset. Der foreligger positivt regnskab for opera-gallaen på Fredtoften. Gallaen havde besøg af 1066 betalende og gav et overskud på ca kr. for Hørsholm Kommune. Det Danske Filminstitut har bevilget kr. i etableringsstøtte til biograf i Hørsholm, som udbetales ved projektets gennemførelse. Den årlige lokalefordeling for foreningslivet er afsluttet. Formanden orienterede om seneste møde i Idrætsrådet. Trommen og Biblioteket har formaliseret og iværksat et tættere samarbejde og koordinering omkring arrangementerne i "Tromme-bygningen". Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget et forslag om at etablere klatrevæg i Idrætsparken. Kultur- og Fritidsudvalget Side 2

3 Formanden har modtaget en henvendelse om støjgener i forbindelse med at basketklubben weekendmorgener samles på Hørsholm Skole inden ture til kampe. Brev til basketklubben udarbejdes. Kultur- og Fritidsudvalget Side 3

4 Følgende sager blev behandlet på mødet KFU-87/06-B Reglement for 8 kommuner i Region Hovedstaden Biblioteket foreslår, at der indføres fælles reglement for 8 kommuner. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler godkendelse af forslag til fælles reglement. Side 8 KFU-88/06-B Hørsholm Musikforening Hørsholm Musikforening ansøger om 4 koncerter uden beregning i Trommen Beslutning: Ansøgningen imødekommes. Side 10 KFU-89/06-B Ansøgning om støtte til Kultur og Litteratur Orientering for læsehandicappede KLO søger om økonomisk støtte på kr fra Hørsholm Kommune. Beslutning: Ansøgningen imødekommes ikke. Side 11 KFU-90/06-B Ansøgning om rådighedsbeløb til kulturelle arrangementer på biblioteket Biblioteket søger om kr til kulturelle arrangementer i 2007 Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget Side 4

5 Ansøgningen imødekommes med stemmerne 3-1 (Michael Medom Hansen, V stemte imod). Michael Medom Hansen ønskede følgende protokolleret: "Venstre kan ikke støtte ansøgningen og mener, at biblioteket med et samlet budget på 16,8 mio. kr. i 2006, har mulighed for at finde midlerne inden for egen ramme, hvis biblioteket skønner forfatteraftener og lignende nødvendige. Venstre finder imidlertid at disse arrangementer bør afholdes for private midler, evt. med lokaler stillet til rådighed af biblioteket." Side 12 KFU-91/06-B Flere pc'ere til publikum på biblioteket Biblioteket søger om kr til IT-opgradering på biblioteket. Beslutning: Ansøgningen imødekommes. Side 14 KFU-92/06-D Kulturnat 2006: Evaluering Styregruppen, der består af repræsentanter for handels- og kulturlivet, har evalueret Kulturnat Beslutning: Evalueringen taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at mødes med Kulturnatsstyregruppen på sit møde enten d. 20. december 2006 eller 24. januar Michael Medom Hansen ønskede følgende protokolleret: "Jeg savner en egentlig evaluering og ikke en pressemeddelelse. Jeg kan ikke tilslutte mig, at der er blevet brugt offentlige midler på gratis udskænkning af vin på biblioteket på Kulturnatten. Endvidere mener jeg, at rammen for offentlige midler til Kulturnatten har nået et absolut maksimum, og at fremtidige kulturnætter i højere grad skal finansieres af handelslivet selv." Ingen. Side 16 Kultur- og Fritidsudvalget Side 5

6 KFU-93/06-B GetMoving 2006 Der er i alt brugt kr. af de , som Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede til GetMoving på mødet den 30. august Kampagnen forløb godt, hvad angår udbredelsen af forskellige idrætsgrene til skolerne i Hørsholm Kommune. Der er kr. tilbage til instruktørlønninger, hvorfor kampagnen med henblik på forankring søger om overførsel af restmidlerne samt yderligere et ekstraordinært tilskud på kr., så interesserede skoler kan tage imod tilbuddet udover uge 36. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale overførsel af restmidlerne samt forlængelse af projektet til udgangen af skoleåret 2006/07. Da GetMoving-projektet er et fællesprojekt med Børne- og Skoleudvalget ønsker Kultur- og Fritidsudvalget sagen drøftet i Børneog Skoleudvalget inden endelig indstilling. Side 18 KFU-94/06-B Bent Byg Spejdergruppe søger om ekstraordinært tilskud Bent Byg Spejdergruppe søger om kr. i ekstraordinært tilskud til køb af to telte. Beslutning: Ansøgningen imødekommes. Side 21 KFU-95/06-B Godkendelse af forening i henhold til Folkeoplysningsloven Foreningen Hørsholm Sølaug søger om godkendelse i henhold til Folkeoplysningsloven. Beslutning: Sagen udsat med stemmerne 3-1 (Michael Medom Hansen (V) stemte imod). Administrationen udarbejder notat med vurdering af om vedtægtens 1, stk. 2 er for afgrænset i forhold til lovgivningens krav om foreningens formålsbestemmelse. Michael Medom Hansen finder, at foreningens formålsbestemmelse er i overensstemmelse med lovgivningens krav. Kultur- og Fritidsudvalget Side 6

7 Side 22 Kultur- og Fritidsudvalget Side 7

8 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-87/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Reglement for 8 kommuner i Region Hovedstaden Resume Biblioteket foreslår, at der indføres fælles reglement for 8 kommuner. Forslag Administrationen foreslår at Kultur- og Fritidsudvalget videresender reglementet med anbefaling til Kommunalbestyrelsen. Bilag 1.: Reglement, pr : Forslag til fælles reglement med indstik: Åbningstider, takster og fornyelser. Sagsfremstilling Biblioteket foreslår, at også Hørsholm Kommune anvender det reglement som er udarbejdet af bibliotekscheferne i de 8 kommuner: Allerød, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Lyngby-Taarbæk, Fredensborg og Hørsholm. Grunden til, at Fredensborg ikke er medtaget i forslaget til fælles reglement i bilag 2 er, at det endnu er uvist om Fredensborg vælger det foreslåede design, men teksten har denne kommune tilsluttet sig. Der er ikke ændringer i reglementet udover forslaget om begrænsning i antallet af fornyelser. Formålet med et fælles reglement er, at borgerne kun skal indmelde sig på et af disse biblioteker, kun oprette pinkode et sted og dermed nemmere kan benytte deres frie adgang til at bruge disse 8 biblioteker, som det passer ind i deres dagligdag. Målet for udarbejdelsen af det fælles reglement var, at alle biblioteker i Regionen ville tilslutte sig, men foreløbig er altså 8 biblioteker med i forslaget. Reglementet er politisk vedtaget i nogle af kommunerne, på vej til at blive det i andre. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde d et revideret reglement for biblioteket. Det skyldtes, at Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udvide åbningstiden på biblioteket (fra 6 søndage kl til 8 søndage kl , og ingen reduktion i åbningstiden i de tre sommermåneder). Kultur- og Fritidsudvalget Side 8

9 Hørsholm Kommune kan vælge at tilslutte sig formuleringerne i det fælles reglement eller bevare det vedtagne reglement. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler godkendelse af forslag til fælles reglement. Kultur- og Fritidsudvalget Side 9

10 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-88/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Hørsholm Musikforening Resume Hørsholm Musikforening ansøger om 4 koncerter uden beregning i Trommen Forslag Administrationen foreslår, at ansøgningen imødekommes. Bilag 1. Ansøgning 2. Kultur- og Fritidspuljen. Budgetopfølgning Sæsonprogram Sagsfremstilling Hørsholm Musikforening ansøger analogt med tidligere år om kr til 4 koncerter i Trommen. Musikforeningen arrangerer klassiske koncerter i Trommen og supplerer dermed den øvrige arrangementsflade i Trommen. Det fremgår af vedlagte brochure, hvilke koncerter Musikforeningen arrangerer i Trommen og i Hørsholm Kirke i sæson 2006/07. Beslutning Ansøgningen imødekommes. Kultur- og Fritidsudvalget Side 10

11 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-89/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Ansøgning om støtte til Kultur og Litteratur Orientering for læsehandicappede Resume KLO søger om økonomisk støtte på kr fra Hørsholm Kommune. Forslag Administrationen foreslår, at ansøgningen ikke imødekommes. Bilag 1: Ansøgning fra KLO 2. Kultur- og Fritidspuljen. Budgetopfølgning 2006 Sagsfremstilling KLO: Kultur- og litteraturorientering for læsehandicappede søger om kr til fortsat udførelse af det humanitære arbejde med specialbiblioteket med lydbøger af faglitterær art til brug for gratis udlån til syns- og læsehandicappede. KLO er en privat organisation af frivillige, der opererer som et privat forlag, og skal søge om tilladelse fra rettighedshavere til at producere lydbøger. Danmarks Blindebibliotek er hovedfagbibliotek på materialer til blinde, svagtseende og læsehandicappede og tilbyder, at borgere mod dokumentation af handicap kan få digitaliseret de materialer, de har behov for. Biblioteket abonnerer på KLO s lydtidsskrift og køber relevante lydbøger fra vores leverandører. Det er således Hørsholm Biblioteks opfattelse at brugerne biblioteksmæssigt er dækket af abonnementet på KLO s lydtidsskrift og indkøbet af lydbøger fra forlagene. Beslutning Ansøgningen imødekommes ikke. Kultur- og Fritidsudvalget Side 11

12 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-90/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Ansøgning om rådighedsbeløb til kulturelle arrangementer på biblioteket Resume Biblioteket søger om kr til kulturelle arrangementer i 2007 Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgningen. Bilag 1: Kultur- og Fritidspuljen Budgetopfølgning 2007 Sagsfremstilling Biblioteket søgte om kr til Kulturelle arrangementer i Budget Beløbet ønskes som et rådighedsbeløb til at arrangere forfatteraftener. Aktiviteterne finder sted i samarbejde med eksterne partnere for eksempel: FOF Hørsholm og Forstædernes Bank. Det er en videreførelse af samarbejder, der har fungeret i flere år med deltagelse af mange borgere. Ikke-forbrugte midler tilbageføres til kontoen Kulturelle aktiviteter. Antal aktiviteter i samarbejde med FOF (2 stk.) og i samarbejde med Forstædernes Bank (2 gennemført og 1 aflyst). Samarbejderne er ligeværdige således at alle udgifter deles. Beslutning Ansøgningen imødekommes med stemmerne 3-1 (Michael Medom Hansen, V stemte imod). Michael Medom Hansen ønskede følgende protokolleret: "Venstre kan ikke støtte ansøgningen og mener, at biblioteket med et samlet budget på 16,8 mio. kr. i 2006, har mulighed for at finde midlerne inden for egen ramme, hvis biblioteket skønner forfatteraftener og lignende nødvendige. Venstre finder imidlertid at disse arrangementer bør afholdes for private midler, evt. med lokaler stillet til rådighed af biblioteket." Kultur- og Fritidsudvalget Side 12

13 Kultur- og Fritidsudvalget Side 13

14 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-91/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Flere pc'ere til publikum på biblioteket Resume Biblioteket søger om kr til IT-opgradering på biblioteket. Forslag Administrationen foreslår, at ansøgningen imødekommes. Bilag 1: Kultur- og Fritidspuljen Budgetopfølgning 2007 Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den til Budget 2007, at ITadgangen på biblioteket skulle opgraderes med investering i 10 pc ere og etablering af trådløst netværk i 2007, og at der skulle laves en nærmere økonomisk bearbejdning af forslaget. Der gøres opmærksom på, at behov for relevante møbler fremsættes til budget 2008, senere udskiftning er ikke medregnet i overslagsårene. Investering i denne løsning vil give bibliotekets brugere en lettere og mere fleksibel pcadgang. Sagen blev genbehandlet på KFU den Kultur- og Fritidsudvalget fastholdt forslaget om en opgradering af IT-adgangen på biblioteket til budget Forslaget blev ikke vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2007 og der søges derfor om beløbet over kontoen Kultur- og Fritidspuljen i Beslutning Ansøgningen imødekommes. Kultur- og Fritidsudvalget Side 14

15 Kultur- og Fritidsudvalget Side 15

16 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-92/06-D Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Kulturnat 2006: Evaluering Resume Styregruppen, der består af repræsentanter for handels- og kulturlivet, har evalueret Kulturnat Forslag Administrationen foreslår, at punktet tages til efterretning. Bilag Bilag 1. Pressemeddelelse Sagsfremstilling Styregruppen for Kulturnat 2006 har på sit møde den evalueret forløbet af Kulturnat 2006 og har anbefalet Kultur- og Fritidsudvalgets formand at sammenfatte styregruppens opfattelse i en pressemeddelelse, som er vedlagt denne dagsorden som bilag 1. I pressemeddelelsen konkluderes, at aftenen alt i alt har været en stor succes og citerer styregruppen for, at der med den brede vifte af tilbud har været noget for både børn, familier, unge og voksne. Beslutning Evalueringen taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at mødes med Kulturnatsstyregruppen på sit møde enten d. 20. december 2006 eller 24. januar Michael Medom Hansen ønskede følgende protokolleret: "Jeg savner en egentlig evaluering og ikke en pressemeddelelse. Jeg kan ikke tilslutte mig, at der er blevet brugt offentlige midler på gratis udskænkning af vin på biblioteket på Kulturnatten. Endvidere mener jeg, at rammen for offentlige midler til Kulturnatten har nået Kultur- og Fritidsudvalget Side 16

17 et absolut maksimum, og at fremtidige kulturnætter i højere grad skal finansieres af handelslivet selv." Ingen. Kultur- og Fritidsudvalget Side 17

18 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-93/06-B Sagsbehandler: Anne Mi Svarrer Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B GetMoving 2006 Resume Der er i alt brugt kr. af de , som Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede til GetMoving på mødet den 30. august Kampagnen forløb godt, hvad angår udbredelsen af forskellige idrætsgrene til skolerne i Hørsholm Kommune. Der er kr. tilbage til instruktørlønninger, hvorfor kampagnen med henblik på forankring søger om overførsel af restmidlerne samt yderligere et ekstraordinært tilskud på kr., så interesserede skoler kan tage imod tilbuddet udover uge 36. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget overfører restmidlerne med henblik på forankring af projektet. Administrationen anbefaler endvidere, at tilbuddet i første omgang forlænges til udgangen af skoleåret 06/07 med et ekstraordinært tilskud på kr. Bilag Bilag 1: Mediernes omtale af GetMoving i Hørsholm Kommune Sagsfremstilling Forløbet af uge 36 (4. 8. september): Der var deltagelse med en eller to idrætslærere fra de fire folkeskoler samt fra Rungsted private Realskole, Hørsholm Lille Skole og NGG. Ni forskellige idrætsforeninger og en aftenskole tilbød aktiviteter. De deltagende foreninger var: Hørsholm Basketball Klub, Hørsholm Bokseklub, Hørsholm-Rungsted Fægteklub, Hørsholm Baseball/Softball Klub, Rungsted Ishockey Klub, Hørsholm Rungsted Tennis Klub, Rungsted Kyst Vandskiklub, Shin-Go-Ryu Karate, Capoeira Rungsted og FOF. Workshoppen tiltrak fordelt over to dage 265 elever fra henholdsvis NGG, Usserød Skole og Vallerødskolen. Initiativet er blevet meget positivt modtaget af lærere, elever og idrætsforeninger. For Rungsted Kyst Vandskiklub var det en oplagt mulighed for at starte på en frisk, og den nye Kultur- og Fritidsudvalget Side 18

19 forening Capoeira Rungsted melder om nye medlemmer. Administrationen arbejder på en mere uddybende evaluering af projektet. Budget: GetMoving aktiviteter Beløb Hip Hop Workshop x Lokal annoncering 1) Instruktørlønninger Præmier til højst placerede Hørsholm-videoer Kr. i alt Regnskab: GetMoving aktiviteter Beløb Hip Hop Workshop x Lokal annoncering 1) Instruktørlønninger Præmier til højst placerede Hørsholm-videoer Kr. i alt Rest Budget til fortsættelse af GetMoving: GetMoving aktiviteter Beløb Instruktørgodtgørelse rest Præmier til højst placerede Hørsholm-videoer Instruktørgodtgørelse (100 t. x 175) kr. Kr. i alt Ansøgning: Søges videreført Søges ekstraordinært Der søges i alt om Der er uforbrugte midler til højst placerede Hørsholm-videoer. Fristen for deltagelse i videokonkurrencen er udskudt til den 1. november, da der ikke har været udvist en stor interesse for konkurrencen. Det skal dog nævnes, at Rungsted Skole har planlagt projektforløb, hvor udarbejdelse af videoer er en del af forløbet. Ekstraordinære tilskud Budget 2006: Disponeret 2006: Rest 2006: Kultur- og Fritidsudvalget Side 19

20 Kampagnen søger om overførsel af restmidler (1.975 kr.) og kr. i ekstraordinært tilskud til videreførelse af projektet. I alt kr. GetMoving 2006 og videreførelsen af projektet skal ses som starten på et udvidet samarbejde mellem idrætslærere og idrætsforeninger på baggrund af, at Hørsholm Kommune i henhold til 119 i den nye Sundhedslov har ansvaret for at sætte fokus på fysisk aktivitet til forebyggelse af overvægtsrelaterede sygdomme. Med en fortsættelse af GetMoving vil Hørsholm Kommune med relativt lave omkostninger være medvirkende til, at flere børn og unge melder sig ind i de eksisterende idrætsforeninger, og på den måde bliver præsenteret for en sund og fysisk aktiv livsstil. Med en tilkendegivelse af midler til fortsættelse af GetMoving er udvalget ikke kun med til at igangsætte en forbyggende indsats, men er samtidig med til at indsatsen forankres i første omgang til udgangen af skoleåret 06/07. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale overførsel af restmidlerne samt forlængelse af projektet til udgangen af skoleåret 2006/07. Da GetMoving-projektet er et fællesprojekt med Børne- og Skoleudvalget ønsker Kultur- og Fritidsudvalget sagen drøftet i Børne- og Skoleudvalget inden endelig indstilling. Kultur- og Fritidsudvalget Side 20

21 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-94/06-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Bent Byg Spejdergruppe søger om ekstraordinært tilskud Resume Bent Byg Spejdergruppe søger om kr. i ekstraordinært tilskud til køb af to telte. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget yder et ekstraordinært tilskud til Bent Byg Spejdergruppe på kr. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra Bent Byg Spejdergruppe. Sagsfremstilling Bent Byg Spejdergruppe søger om kr. i tilskud til køb af to nye telte til gruppen. Bent Byg Spejdergruppe vægter udendørsaktiviteter og herunder overnatninger i telt meget højt, da børnene får en række ekstraordinære oplevelser ved overnatninger i det fri. Gruppen har gennem en årrække ikke investeret i nye telte, da mulighederne for korrekt opbevaring af teltene i gruppens gamle hytte var begrænsede. Med den nye spejderhytte har Bent Byg mulighed for at opbevare teltene korrekt, men gruppen har ikke økonomisk råderum til at købe teltene, og søger derfor søger om ekstraordinært tilskud. Beslutning Ansøgningen imødekommes. Kultur- og Fritidsudvalget Side 21

22 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-95/06-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Godkendelse af forening i henhold til Folkeoplysningsloven Resume Foreningen Hørsholm Sølaug søger om godkendelse i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Hørsholm Sølaug som folkeoplysende forening, når bestyrelsens vedtægtsændringer af 9. oktober 2006 er vedtaget på generalforsamling. Bilag Bilag 1: Vedtægter for Hørsholm Sølaug af juni 2006 Bilag 2: Krav til folkeoplysende foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven og Folkeoplysningsbekendtgørelsen. Sagsfremstilling Hørsholm Sølaug søger om godkendelse som forening i henhold til Folkeoplysningsloven. Hørsholm Sølaugs interesseområde er søer på over 100 m² beliggende i Hørsholm Kommune øst for motorvejen. Hørsholm Sølaug har til mål at højne søernes miljøstandard og skabe et bæredygtigt vandmiljø. En enig bestyrelse vedtog på bestyrelsemøde den 9. oktober 2006 at fjerne en direkte og konkret i det sidste punkt i vedtægternes 3 for at understrege, at foreningen er åben for alle: - enkeltpersoner og institutioner, herunder (grund)ejerforeninger, som ikke er matrikulære sø-ejere eller bred-ejere, men som af andre grunde har [en direkte og konkret] interesse i foreningens formål, jvf. 2. Administrationen vurderer ud fra Hørsholm Sølaugs ændrede vedtægter, at foreningen lever op til de krav, der stilles til foreningsvedtægter i henhold til Folkeoplysningsbekendtgørelsen. Administrationen vurderer endvidere, at foreningens Kultur- og Fritidsudvalget Side 22

23 formål og aktiviteter er folkeoplysende og lever op til de krav, der stilles til en folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven. På denne baggrund anbefaler administrationen, at Hørsholm Sølaug godkendes som folkeoplysende forening, når vedtægtsændringen er blevet godkendt på generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer jf. 4. Beslutning Sagen udsat med stemmerne 3-1 (Michael Medom Hansen (V) stemte imod). Administrationen udarbejder notat med vurdering af om vedtægtens 1, stk. 2 er for afgrænset i forhold til lovgivningens krav om foreningens formålsbestemmelse. Michael Medom Hansen finder, at foreningens formålsbestemmelse er i overensstemmelse med lovgivningens krav. Kultur- og Fritidsudvalget Side 23

24 Kultur- og Fritidsudvalgets møde onsdag den Slut kl. Isabella Meyer Formand Henrik Klitgaard Næstformand Thorkild Gruelund Michael Medom Hansen Hanne Lommer Kultur- og Fritidsudvalget Side 24

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.11.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.11.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 29.11.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00. Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken. Følgende sager behandles på mødet

Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00. Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken. Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00 Følgende sager behandles på mødet Side Teaterforestillinger i Hørsholm 2 Bilagsoversigt 9 Fraværende

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Teknik- og Miljøudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Gitte Søby Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 30.08.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.08.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.08.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 29.08.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Hørsholm Bibliotek - Store mødelokale Onsdag 01.10.2008 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ansøgning om økonomisk støtte til drift af Lytteposten 3

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 19. november 2008 Onsdag 19.11.2008 kl. 15:00 KDY s lokaler, Havnen Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 "Velvære i vand" og "Gang i

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: 04.00.00G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 27.04.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-01-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17. januar 2013 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008 Referat fra møde i onsdag den 24. september 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Anne Lauridsen Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 18. august 2016 Side: 1 Referat af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. august 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:55 Fraværende: Gruppemøder: 23. august 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 28.02.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 28.02.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 28.02.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere