MEDLEMSBLAD. Nr årgang Generalforsamlingen se side 8 -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD. Nr. 1 6. årgang 2007. Generalforsamlingen 2007 - se side 8 -"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD Nr årgang 2007 Generalforsamlingen se side 8 -

2 Formanden har ordet Med dette blad følger en indkaldelse til den årlige generalforsamling. Der skal vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter og revisor. I år er det Rita Kjær, Bernt Kjær, Knud Erik Jespersen og Kim Basland alle Odder, der er på valg. Jeg håber der kommer rigtig mange. For uden interesse for lokalforeningens arbejde og aktiviteter, vil der automatisk blive en vis stagnation. Og lige netop nu, efter amternes og amtsforeningens nedlæggelse, er lokalforeningerne blevet pålagt en lang række nye opgaver, som skal løses. Bestyrelsen har derfor brug for mange input fra medlemmerne for at skabe en god og levende forening. Et andet vigtigt formål er at vi lærer hinanden at kende. Efter kommunesammenlægningen er vi blevet adskillige flere medlemmer i lokalforeningen, især Skanderborg er vokset og rent geografisk dækker vi nu et stort område. Derfor er det så vigtigt at vi mødes og snakker sammen - også via telefon og mail. Til slut vil jeg minde om at Pia Kjærsgaard fylder 60 år og har inviteret lokalforeningsformænd og tillidsfolk til reception den 22 februar. Jeg vil derfor på foreningens vegne overrække hende en hilsen fra os i Skanderborg - Odder, Samsø lokalforening. Med venlig hilsen Rita Kjær Formand: Rita Eris Kjær, Tlf / , 2

3 Beredskabskommissionen i Skanderborg Dansk Folkeparti i Skanderborgområdet placerede sig pænt ved sidste valg. Med energi og virkelyst arbejder vores byrådsmedlem Martin Skjødt Poulsen nu for at få sat Dansk Folkepartis fingeraftryk så mange steder som muligt. Ved forhandlingerne på valgaftenen sikrede Dansk Folkeparti sig gode udvalgsposter. En plads i økonomi- og ældreudvalget gik til Martin Skjødt Poulsen, en vigtig plads i Handikaprådet blev lagt i uddannelseskonsulent Niels Dujardins erfarne hænder - og selv fik jeg en stol ved bordet i den nye Beredskabskommission. En opgave der passer mig godt al den stund jeg selv er frivillig kaptajn i Flyverhjemmeværnet, hvor jeg efter mange år som eskadrillechef nu er forbindelsesofficer. DF-arbejdet i den nye kommune er i gang. Den nye beredskabskommission er solidt sammensat og med en bredde der passer Dansk Folkeparti fint. De frivillige og politiet er solidt repræsenteret og den politiske del består af en repræsentant for Socialdemokratiet, De Radikale, Venstre og Dansk Folkeparti. Det må jo siges at være et bæredygtigt politisk grundlag. Borgmester Jens Grøndlund og beredskabschef Bjarne Vinther hviler ikke på laurbær efter henholdsvis valget og ansættelsen. Næppe havde vi rundet årsskiftet før mødeindkaldelserne begyndte at rulle ind, ja faktisk trommede de os sammen fem gange i januar måned. Allerede på første møde fik vi en grundig situationsrapport og gennemgang af planer og ønsker for fremtiden. For hvordan skal de hidtidige fire korps placere sig i et samarbejde i den nye kommune? Det er den første opgave for den nye beredskabskommission. Til hjælp fik vi udleveret en omfattende faglig vurdering hvor alle tænkelige aspekter er beskrevet. Et grundigt og flot stykke arbejde jeg godt vil rose Brand & Redning for. Fortsættes på side 5. 3

4 ANNONCE Dette kunne være din annonce. Er du interesseret i at annoncere i Lokalforeningens blad? Tag fat i formanden Rita Eris Kjær på eller send en mail til 1 side kr /2 side kr. 60 1/4 side kr. 40 Reklameindtægterne går til dækning af omkostningerne ved dette blad. SE OGSÅ ANNONCERNE SIDE 4 og 7 Alsidig entreprenør udfører kvalitetsarbejde til fornuftige priser: Grave og anlægsarbejde. Minigraver haves. Kloakering, rørlægning og dræn. Anlæg af terrasser og indkørsler. Speciale: Anlæg med herregårdssten. Betonstøbning og mange andre lignende opgaver Ring på telefon for yderligere oplysninger og et godt tilbud! 4

5 Fortsat fra side 3. Nu skal vi så til at vurdere hvilken model vi i kommissionen finder bedst sikrer et fortsat godt beredskab, men samtidig også passe på vi ikke i vores iver kommer til at splitte det gode samarbejde og kulturen i de enkelte afdelinger i Skanderborg, Ry, Galten og Hørning. En af de første opgaver er allerede blevet løst, idet en enig kommission anbefalede der blev bevilliget 550 tusinde til nyt kommunikationsudstyr. Et tæt korpssamarbejde kræver selvfølgelig gode forbindelsesforhold. Vi kan ikke have der i Skanderborg spildes unødige minutter på forældet kommunikation når det drejer sig om menneskeliv eller tab af store værdier. Beredskabskommissionen har været til nytårsparole på de respektive stationer. Alle steder har jeg glædet mig over den entusiasme opgaverne gribes an med og ikke mindst den professionelle stolthed jeg møder. Selvfølgelig synes hver station at de er de bedste, men det er vel netop den indstilling, der sikre sammenhold i indsatsen. Lad mig slutte med en lille historie: Der var en noget irriterende borger i Hørning, der ofte viste sig ved skadestederne hvor han højlydt kommenterede indsatsen. Men mest kritiserede han, til stor irritation for brandfolkene. På et tidspunkt sagde han henvendt til indsatslederen: - Sig mig min gode mand, hvad gør I, hvis I er i gang med at slukke en brand og så der udbryder en ny brand mere ude i Jeksen? Nu var indsatslederen blevet en anelse knotten på manden, så han drejede roligt hovedet og sagde: - Jamen så sender vi en mand hen å hold ilden vedlig te vi æ færdig mæ den fø st brand. Med venlig hilsen Jan Fagerlund 5

6 Making a better world Torsdag aften landede jeg i Beograd lufthavn. Formålet var søndagens valg, hvor jeg på linie med en række tidligere valg i den tidligere sovjetunion med stor interesse har været udsendt som valgobservatør på vegne af Europarådet. Som Dansk Folkepartis medlem af Europarådet ligger mit arbejdes hovedvægt naturligt på indsatsen for at stabilisere og demokratisere de lande, der efter det 20.århundredes kommunistiske forbrydelser stadig har vanskeligheder ved de demokratiske spilleregler. Overordnet set var søndagens valg i Serbien frit og fair. Men fortsat præget af en række skønhedsfejl, som på den ene side burde være lette at rette men som på den anden side er symptomatiske for denne del af Europa. Lad det være sagt med det samme, at jeg har set langt værre valg end det, søndagen i Serbien bød på. Og det endda på trods af, at jeg var sendt til den allersydligste del af landet en middelstor by ved navn Vranje, kun få kilometer øst for Kosovo. Men når jeg tænker tilbage til Asserbaijahns parlamentsvalg i november 2005 eller Tatjikistans året efter, er der ingen tvivl om, at Serbien i sammenligning med disse lande løber med guldet. Det ændrer dog ikke på, at der var grundlæggende problemer. Når hele familier uhindret får lov at gå ind i den samme stemmeboks, eller når de politiske partier fører kampagne lige uden for valglokalet, eller når stemmeboksene ikke består af andet end et stykke pap, hvor folk kan se alt, hvad der sker bag den noget indiskrete afdækning, kan man ikke sige, at kravene om, at et valg skal være hemmeligt og fair, er efterlevet. Alligevel er der grund til at være positivt stemt over for serberne. Mange tusinde mennesker gjorde søndag en frivillig og usædvanlig hæderlig indsats. Viljen er til stede. Valgets store vinder blev efter de forlydender, der er til rådighed, mens dette skrives mandag morgen det radikale parti, som ønsker distance til Vesten. Men selvom partiet med omkring 28 % af stemmerne bliver parlamentets største, er der ikke meget, der tyder på, at det får den indflydelse, som det naturligt nok kræver. Der er blandt de øvrige partier en bred konsensus om, at man ikke vil have partiet til magten og det presser de andre til at samarbejde. 6

7 Om det er fornuftigt helt at sidde det radikale partis politik overhørigt, skal jeg lade være usagt men normalt går radikale bevægelser ikke væk af at blive ignoreret. Se blot, hvordan neonazisterne i både Tyskland og Sverige blomstrer op på grund af den totale tabuisering af muslimerproblemerne. Siden jeg blev valgt til Folketinget, har jeg deltaget i en række valgobservationer. Fra ovennævnte i Asserbaijahn og Tatjikistan over sidste års valg i Kiev til uroplagede regioner som Tjetjenien og altså nu Serbien. Hvorfor dog bruge tid på dette, spørger nogen. Er en dansk politikers arbejdsplads ikke det danske Folketing i stedet for at fare hele Europa rundt, siger andre. Mit entydige svar er nej. En dansk politiker er ikke bare formidler i Danmark. Om vi vil det eller ej, er verden blev fladere. Ikke i fysisk forstand, men i hvert fald i praktisk forstand. Konflikter og uro i selv fjerne egne af verden kan på et splitsekund ramme Danmark. Og derfor har vi en ikke ubetydelig interesse i at have stabile naboer, folk og regeringer, vi kan regne med, og som vi ved, er indstillet på demokrati. En række eksempler jeg behøver bare at nævne Belarus viser desværre, at Europa ikke alle steder er lige indstillet på at give sine borgere den retssikkerhed og de demokratiske standarder, som vi i vort land regner for givne. Men når uroen ulmer i Ukraine og Rusland lukker for gassen, er det os der bliver ramt. Og når mangel på ressourcer eller etniske konflikter går op i en spids, er det os, der bliver ramt af flygtningestrømmene. Derfor har vi som danskere en ubeskrivelig stor interesse i at sikre vore naboer som stabile og demokratiske lande. Langt den overvejende del af arbejdet må og kan kun gøres i og af landene selv. Vi kan ikke demokratisere nogen imod deres vilje men vi kan være med til at presse på, støtte de reformvenlige og sende frihedens budskab ind i den ufri verden. Derfor bruger jeg gerne min fritid på at være valgobservatør for Europarådet. Ikke for Europarådet selv som institution but for making a better world. Af Morten Messerschmidt, MF for Dansk Folkeparti 7

8 8 Generalforsamlingen 2007 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Søndag d. 18/ Kl I Vitved Forsamlingshus, Vitvedgade Skanderborg Tlf Dagsorden 1. Valg af referent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Valg af dirigent. 4. Beretning og drøftelse af foreningens forhold 5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år og forelæggelse af budget for det løbende regnskabsår. 6. Fastsættelse af kontingent til foreningen for det kommende regnskabsår. 7. Indkomne forslag. 8. Valg af formand. 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 10. Valg af revisor og suppleant for denne. 11. Eventuelt. Morten Messerschmidt har sagt ja til at være aftenens dirigent, hvilket vi glæder os meget til. Under mødet vil foreningen være vært med en kop kaffe. Øl og vand kan købes for 10 kr. Efter den officielle del af generalforsamlingen er der Dansk bøf m. løg. Jeg håber på et stort fremmøde og ser frem til en hyggelig eftermiddag sammen med jer. Generalforsamlingen er en vigtig del af foreningens liv og stedet hvor man skaffer sig indflydelse på foreningens fremtid. Mangler du evt. kørelejlighed, er du velkommen til at kontakte mig. Med hensyn til bestilling af mad og kaffe, er tilmelding nødvendig: senest fredag den 9 marts Tilmelding kan ske enten til undertegnede på Med venlig hilsen Rita Kjær Formand for lokalforeningen.

9 !"##"$!$ Kom til generalforsamlingen Den helt store begivenhed, der skal findes søndag den 18. marts 2007 på generalforsamlingen er indvielsen af vores smukke lokalforeningens fane. Jeg vil derfor opfordre alle DF-medlemmer til at komme, og være med. Det var vores nu afdøde medlem, Frede H. Nielsen, der fik den gode ide, med at lokalforeningen skulle have en fane. Under general forsamlingen vil der været punkt, hvor der kommer en beretning og fanen. Velmødt den 18. marts 2007 i Vitved. Med venlig hilsen Knud Erik Jespersen 9

10 Opbakning til byrådsarbejdet i Ny Skanderborg Som nyt medlem i lokalforeningen spurgte jeg vores mand i byrådet for Ny Skanderborg Kommune - Martin Skjødt Poulsen - om, hvordan jeg som medlem kan gøre min indflydelse gældende i forhold til byrådsarbejdet. Jeg foreslog en åben høring til medlemmerne - men problemet i det ville være, at det kunne være uklart, hvad Martin skulle gøre, hvis der kom modstridende svar. Jeg er enig i, at det i sidste ende er Martin, som skal beslutte, hvad der skal stemmes i de enkelte sager i byrådet - og efterfølgende selvfølgelig stå til ansvar overfor medlemmerne for sin beslutning. Jeg mener dog også, at vi må være en del medlemmer, som kunne give kvalificerede bidrag til Martin. F.eks. på baggrund af et kendskab til de lokale forhold - nu kommunen er blevet væsentligt større. Det kunne f.eks. være beslutninger om en lokalplan for et lille område i Galten eller Ry. Min opfordring er derfor, at vi som medlemmer holder øje med dagsordenen for kommende byrådsmøder - og giver Martin et praj, når vi har bemærkninger til et punkt. Man kan faktisk på hjemmesiden for Ny Skanderborg Kommune melde sig til et nyhedsbrev, så man får en besked, når der er nyt om f.eks. Byrådet. Jeg håber, at vi på den måde kan give Martin et bredere grundlag for beslutninger i forhold til drøftelserne i Byrådet. Med venlig hilsen Jens Henrik Thulesen Dahl 10

11 KONTONUMMER SKANDERBORG FANEN: ODDER FANEN: Befolkningsstatistik og -prognoser præget af kaos Sandheden holdes skjult indtil det det er for sent at ændre udviklingen. DREAM-instituttet, Velfærdskommissionen og Københavns Universitet fremlægger tal, som intet har med hinanden at gøre. På DREAM-instituttet kan man end ikke blive enige med sig selv. I august 2006 hævdede Lars Haagen Petersen, at andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere officielt vil vokse fra godt 6 pct. af indbyggertallet i 2006 til 8 pct. i 2080, selvom indvandringen fortsætter som nu. 30. november 2006 har LHP så korrigeret procentandelen i 2080 til 16 pct. - om det er ikke-vestlige eller alle indvandrere er ligegyldigt (????). Velfærdskommissionen har i mellemtiden anført 24 pct. i samme prognosepunkt og Københavns Universitet hævdede sidste år, at de danske(re) (statsborgere) med udenlandsk baggrund vil være i flertal kort tid efter. Det er ren Knold og Tot. Cand. oecon. J. E. Vig 11

12 Kulturhuset Skanderborg d. 1 marts kl Morten Messerschmidt fortæller om livet og arbejdet på Christiansborg og vil forsøge at svare på de spørgsmål du evt. har. Vitved Forsamlingshus, Vitved søndag d. 18 marts kl Generalforsamling se side 8. Håndværkerforeningen, Allegade 16, Horsens d. 7 maj kl Mogens Camre, Debat ud fra bogen frihedens land, arrangeret af Horsens Lokalforening Interesserede i et kommunikationskursus? Lokalforeningerne i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder mangler medlemmer til at etablere et kommunikationskursus i området. Er du interesseret så kontakt mig på tlf eller Restaurant Skovbakken Odder d. 5 juni kl Grundlovsmøde Bestyrelsen gør opmærksom på, at de i bladet bragte artikler m.v. alene står for forfatterens egen mening (ansvar) og ikke nødvendigvis udtrykker bladets (foreningens) holdning. Eftertryk skal altid aftales med et medlem af bestyrelsen. Ansvarshavende redaktør er: Martin Skjødt Poulsen /

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24 NYHEDSBREV August 2015...nyt fra formanden Det seneste Nyhedsbrev blev udsendt i februar måned, så her er orientering om, hvad der er sket siden. Vi vidste jo, at der ville blive folketingsvalg i løbet

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV April 2013...nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde

Læs mere

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 1 Januar 2006 Alternativ Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O Danmarks Frie Fagforening 1 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger.

Læs mere