Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier.."

Transkript

1 MÅNEDSBREV Nummer årgang Marts 2012 Marts Denne måneds aktiviteter Gildeting tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. NB: Er flyttet fra Kirkecenteret OBS! Ta service og bestik med som sædvanlig. Kældermesteren gi r mad og drikke!!! Næste måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften tirsdag den 23. april kl. 19:00 i Spejderhytten. Afbud til Vinni på telefon eller på mail til I begyndelsen af hver måned får jeg en mail fra Paul Jørgen i Middelfart. Paul Jørgen maler klovne og hver måned er der en ny klovn. Paul Jørgen skriver på sin hjemmeside Klovnerier.. Klovnen gør os alle glade. Klovnen løser op for vore hæmninger, og vi får lyst til at lege igen - vi bliver frie for en stund. Klovnen er i os alle, sommetider langt væk, sommetider tæt på. KLOVNEN SMILER KLOVNEN GRÆDER KLOVNEN FALDER PÅ HALEN KLOVNEN KLOVNER KLOVN... Billedet her er marts måneds klovn. Centrum marts 2012 side 1 af 9

2 NYT FRA GILDELEDELSEN Dagsorden til Gildetinget den 20. marts Valg af dirigent og referent. 2. Oplæsning af protokol fra Gildetinget Gildemesterens beretning. 4. Beretning fra laug og udvalg. Spejderlaug: Lars - Inger T. Arkivlaug: Mogens M.- Birte H. - Ole - Hans-Erik. It-laug: Aage - Mogens T. - Mogens M. Fredslyset: Jytte T. - Marianne - Inger T. Gim: Ejlif. Gum: Birte B. Gaveudvalget: Ole - Hans-Erik. Møller Jensens Fond: Vinni T. - Ole - Lars. Kældermester: Mogens M. Redaktør: Mogens M. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Drøftelse og fastsættelse af rammer for gildets aktiviteter det kommende år. 7. Gildeskatmesteren aflægger det reviderede regnskab og budget for det kommende år, herunder fastsættelse af det årlige kontingent. 8. Valg af gildeledelse og herolder: Gildemester: Jytte M. - genopstiller ikke Gildekansler: Erling - genopstiller. Gildeskatmester: Vinni - genopstiller. Dørherold: Ingrid K.- genopstiller Faneherold: Mogens T. - genopstiller 9. Valg af revisorer : Mogens M. - genopstiller. Linda - genopstiller. 10. Valg af suppleanter : Gildemester: Jytte M. Gildekansler: Marianne. Gildeskatmester: Linda Dørherold: Winni W. Faneherold: Ruth. Revisor: Ingrid K. 11. Valg af laug og udvalg : Spejderlaug Arkivlaug It-laug Fredslyset Gim: Ejlif - genopstiller ikke Gum. Gaveudvalg - Hans-Erik genopstiller ikke. Kældermester - Mogens M. villig til genvalg Redaktør - Mogens M. villig til genvalg 12. Eventuelt Centrum marts 2012 side 2 af 9

3 Gildemesterens beretning til Gildetinget 2012 Der er atter gået et gildeår, - nej der er løbet et gildeår. Det har været et efter min mening godt gildeår med en del arrangementer og med rigtig god tilslutning fra Jer alle. Ledelsen har holdt 6 ledelsesmøder, og vi har hjulpet hinanden med ideer og haft det rigtig godt med hinanden, altid med et tvist af humor. Vore møder er afholdt efter Respekt for det, som har værdi for andre. Torsdag den 17. marts Blev der afholdt gildeting i kirkecenteret. Undertegnede bød velkommen, og madgruppe 1 stod for det kulinariske, og kældermesteren var vært med gratis mad og drikkevarer. Kl. 20 startede vi gildetinget. Birte Brynning blev foreslået som dirigent, og blev valgt. Kirsten Grønlund blev foreslået som referent, og blev valgt. Gildetinget blev afviklet i god ro og orden under Birtes faste og kyndige ledelse. Tak for god ro og orden, og tak til Birte og Kirsten. Aftenen sluttede som vanlig med Nu er jord og himmel stille. Torsdag den 28. april Sct. Georgs aften i spejderhytten. Aftenen startede med en gildehal og oplæsning af Sct. Georgs-budskabet, som dette år kom fra Finland. Vi tog afsked med Marianne Hansen som Gildekansler. Derefter var der indsættelse af ny Gildekansler Erling Hansen. Marianne havde denne aften 25 års jubilæum, og fik overrakt 25 års nålen og en buket blomster. Tak for din indsats som gildekansler Marianne. Madgruppe 2 stod for aftenens mad. Onsdag den 11. maj. Fokusgruppemøde i spejderhytten med gildeledelsen fra Hadsten som vore gæster. Aftenen blev ledet af Ingrid Harboe med hjælp fra Mogens Mehl, og der var en livlig stemning, og ved afslutningen var der i alt 11 Gamle/Nye grupper, FLOT. Tak til madgruppe 3 for god mad. Tirsdag den 17. maj deltog undertegnede og Gildekansler Erling H. i distriktsgildeting i Skanderborg. Mødet forløb efter dagsordenen med beretninger og valg. Distriktsgildemester Ole Danielsen meddelte, at det var sidste gang, han modtog genvalg. Søndag den 29. maj var det så blevet tid til sommerudflugten, som de gæve 4 mænd fra borddækningsholdet dette år havde tilrettelagt, og det havde de gjort godt. Vi kørte til FDF s Museum på Sletten, hvor vi fik fortalt om hytten, og der spiste vi også vores medbragte mad. Senere gik turen til Silkeborg Bad, hvor vi nød kunsten, inden vi kørte mod Gl. Rye Kro, hvor vi spiste en dejlig aftensmad. Tak for en godt tilrettelagt sommertur. (Og så holder vi FERIE). Mandag den 22. august - Friluftsgildehal i hytten. Gildehallen blev afholdt i bålhytten med bål og rigtig spejderstemning. I eftergildehallen inde i spejdehytten var det madgruppe 1, som berigede os med et godt måltid. Efter spisningen fortalte Jette, som havde stafetten, om en oplevelse omkring total solformørkelse, spændende. Jette gav stafetten videre til Marianne. Aftenen sluttede med Nu er jord og himmel stille sunget under stjernehimlen. Lørdag /søndag den 18./19. september deltog Gildeskatmester Vinni T. og undertegnede i Landsgildeting i Aarhus. Et meget veltilrettelangt landsgildeting med styr på tingene, afholdt i Per Kirkeby-auditoriet. Landsgildetinget er tidlige beskrevet i Centrum i oktober måned. Mandag den 26. september møde med Porskær Gildet som vore gæster. Aftenens foredragsholder var Søren K. Hansen fra Amstrup. Søren K. Hansen fortalte om sin interesse for fugle og at fotografere dem. Det var nogle fantastiske billede der blev vist. En god og fin aften. Madgruppe 2 havde lavet mad, tak for det. Vi sluttede udenfor med at synge Nu er jord og himmel stille. Centrum marts 2012 side 3 af 9

4 Tisdag den 25. oktober Fellowship-day i Fredenskirken. Undertegnede deltog ikke. Tirsdag den 15. november i Kirkecenteret. Møde sammen med Y s-men. Foredrag med Hans Peter Tams I et propfyldt lokale nød vi madgruppe 3 s dejlige mad sammen med vore gæster fra Y s-men. Ordet blev givet til foredragsholderen Hans Peter Tams, som fortalte en gribende fortælling omkring hans og hans søskendes flugt alene fra krigen. Forældrene var blevet skilt fra deres børn i krigens rædsler. Hans Peter Tams har sammen med en god ven skrevet bogen Mindernes dæmoner, skrevet for at fortrænge minderne. Tirsdag den 6. december. Fredslyset blev båret ind i Odder sognekirke af de grønne pigespejdere, smukt og stemningsfyldt som altid. Kirsten Grønlund læste i kirken fredsbudskabet omkring Fredslyset fra Betlehem. Smukt. Fredag den 9. december julestuen i Spejderhytten. Borddækningsholdet havde dækket borde, og Vinni havde lavet flotte juledekorationer. Markedsgruppen havde lavet et flot salgsbord. God idé. Denne aften stod madgruppe 4 for forplejningen, som bestod af julebuffet. Lis Andersen havde medbragt en flaske snaps - herligt, foruden den kældermesteren medbragte. Winnie og Ole Westphall var værter ved resten af aftenens drikkevarer. Tak til alle giverne. En dejlig aften med julestemning. Vi ønskede hinanden rigtig glædelig jul og sluttede på vanlig vis med Nu er jord og himmel stille. Onsdag den 18. januar Nytårsgildehall og fejring af Birte Brynnings 25 års jubilæum. Vi havde 2 gæster fra 1. Skanderborg, Karen og Niels Jørgen Rasmussen. Aftenen startede med vandrehal, hvor vi nød et glas champagne. Derefter var der nytårsgildehal, 5 minutters Sct. Georg ved Mogens Mehl, og overrækkelse af 25 års nålen sammen med en buket til Birte Brynning Madgruppe 1 stod for aftenens menu. Og Birte Brynning gav flotte lagkager. Eftergildehallen var præget af højt humør. Birte fortalte (på en meget opfindsom måde) om lysbilleder gennem sin tid i gildet,- der var bare ingen billeder, kun på hendes egen nethinde, men vi andre kunne genkende en stor del gennem de oplevelser, vi har sammen med dig Birte. Herligt indslag. Aage, som havde stafetten, fortalte om sit arbejde fra Arla Food. Tak Aage. Så fik vi startet Søndag den 29. januar nytårsoptakt. Et spejderløb, som spejderlederne selv havde lavet. Vi var en del gildebrødre, som hjalp til med at stå på post, servere pizza og kakao i kirkecenteret, som deltog i kirkegang og senere i fakkeloptoget. De grønne pigespejdere vandt i år sølvøksen. En meget kold dag. Mandag den 20. februar havde vi en hyggeaften i spejderhytten med 3 spejderledere fra Hundslund som gæster. Vi startede med mad, som gruppe 2 stod for. Erling Hansen fortalte en historie fra sin første tur med FDF på lejr, og det var en tur med en del forhindringer. TAK Erling. Det var spændende at høre. Kl. ca. 21 ankom Tove Jensen med sit gode humør og sin harmonika og sangbog Inden vi begyndte sangen, serverede Ingrid Harbo dejlige kager. Ole Westphall holdt fødselsdagstale for Ingrid og Hans-Erik Harbo. Ca. kl takkede Ingrid Kristensen Tove Jensen for en god aften og overrakte hende et brev og en lille forårshilsen Tak til Ingrid og Hans-Erik for dejlig kage. Vi sluttede i rundkreds med lys på gulvet og sang Nu er jord og himmel stille. Ja, så har vi gildetinget som næste møde, vi håber på at så mange som muligt møder op, så vi også får en god aften den 20. marts. Til slut vil jeg takke alle for et godt år, tak for stor mødeprocent og opbakning. Tak til vores redaktør for fine blade, som jeg tror alle glæder sig til at læse. Centrum marts 2012 side 4 af 9

5 Tak til dem, som har bidraget med indlæg til ovennævnte blad. Tak til vores kældermester. Hvad skulle vi gøre uden sådan en. Du, Mogens, sørger for, at der altid er gode drikkevarer i form af vin, øl og vand. Du holder styr på pengekassen fra vore møder, og så har du oven i købet også været vært med mad, og eller en lille flaske, når DU synes, det er passende. TUSIND TAK. Borddækningsholdet. Tak for Jeres hjælp før og efter, vi holder møder. Jeg håber, I også synes det er hyggeligt. Tak, det er en hjælp for madholdene, som ellers også skulle påtage sig den del. Tak til Jer, der i årets forløb har bidraget med et indlæg, når det har været jer, der har haft staffeten. Det er altid et frisk pust, og I har gjort en god indsats. Tak til ALLE i Odder Gildet for det er jo sammen vi får gode gildeoplevelser/minder Det er der ingen Gildeledelse, der kan gøre, hvis ikke der er opbakning fra gildebrødrene. Jeg vil gerne takke alle, som jeg har siddet i gildeledelse med de sidste 6 år. Jeg føler, vi alle har fået meget stort udbytte ud af vore møder og SAMMEN fået tingene til at fungere. Jeg vil på ingen måde undvære den oplevelse/berigelse, det har været for mig at være gildemester. Tak til Aage og Mogens T., fordi I stadig kører på Skovbakkehjemmet med bladet til Kenneth. Respekt for det. 9 TAK til alle. Mange gildehilsner Jytte Søby Mikkelsen Gildemester. Der er til gildetinget indkommet følgende forslag til behandling under dagsordenens punkt 5: Forslag til behandling på gildetinget den 20. marts 2012 Jytte Mikkelsen har i den tid, hun har været gildemester, sørget for, at spejderhytten var gjort ren til vores arrangementer, og at vi kunne komme til. Denne opgave bliver nu ledig. Hvis vi hjælpes ad og skiftes til det, kan det klares med en enkelt gang i løbet af et gildeår, eller måske er der et par gildebrødre, som har lyst til overtage denne opgave. Hvad synes gildebrødrene 1. Skal vi lave en turnusordning med 1-2 personer a la madgrupperne? 2. Skal vi have en ordning a la borddækningsholdet? 3. Skal vi bare håbe på, at der er klar til os? 4. Er der nogen, der har et bedre forslag? Odder den 15. februar 2012 På gildeledelsens vegne Vinni Thomsen Centrum marts 2012 side 5 af 9

6 Gildeledelsen har modtaget dette brev fra Ejlif: Centrum marts 2012 side 6 af 9

7 MEDDELELSER FRA ØSTJYSK DISTRIKT Datoliste 20. marts : Væbnerforberedelse. 1. møde Invitationer sendt til pr. mail til GM og GU ere 9. maj : Distriktsgildeting i Porskær Dagsorden udsendes i pr. post i marts 22. maj: Distrikgsgildemøde i Vær Kirkes præstegård. Vi synger fra Gildesangbogen og Højskolesangbogen under kyndig vejleding af organist Hanne Korsgaard, Vær kirke. Indbydelse udsendes i marts 10.Sep: Gildehal med indsættelser (1+2 Skanderborg) 25. okt : Fellowship i Hammel 21. nov: Fredslys i Skanderborg Husk.. Distriktsgildetinget den 9. maj i Porskjær. Har I forslag til punktet eventuelt, må I meget gerne allerede nu sende dem til Distriktsgildemesteren eller kansleren. Husk også, at Distriktsgildetinget er for alle gildebrødre i Distriktet Det er stedet, hvor DU kan sætte dig præg på distriktets og gildernes fremtid og fremtidens distrikt. Ridderforberedelse : Østjysk Distrikt tilbyder Ridderforberedelse her i foråret. Hvis du er interesseret i at deltage så kontakt Alice Tødt på 9 Hyggeaften i Spejderhytten den 20. februar. Det blev en rigtig hyggeaften i spejderhytten den 20. februar. Madgruppe 2 serverede farsbrød med lækre salater og flutes. Og da Ingrid og Hans Erik havde rundet de 80, havde Ingrid fremtryllet en formidabel kage, som vi nød til kaffen. Erling fortalte om sin start i FDF på Bornholm og om hvor vanskelig og alligevel spændendedet var at skulle på sin første landslejr i Jylland det var en utrolig lang rejse. Jeg ved ikke, om han dengang drømte om at tilbringe det meste af sit voksne liv i Jylland, men det ville skæbnen og det er vi i hvert fald nogle stykker, som er meget glade for. Erling mener vist også, at han taler det jyske sprog, men når han åbner munden er der ikke nogen, som er i tvivl om, hvor han kommer fra. Ole Westphall var jo ene om at repræsentere gaveudvalget, så han overrakte Ingrid og Hans Erik deres gaver fra gildet med flotte og meget personlige taler til hver især og ikke uden smil og latter. Til kaffetid kom underholdningen Tove Jensen med sin harmonika. Hun var indbudt til at spille og synge sammen med os. Vi sang en masse dejlige viser og sange, både nogle, vi kendte godt, og nogle, vi aldrig havde sunget før, men vi sluttede af med at synge Nu er jord og himmel stille, og igen havde vi haft en dejlig aften i hytten. Aage Centrum marts 2012 side 7 af 9

8 Erling har sendt dette indlæg Esther Gress skrev i 1983 disse vers om marts måned i hendes digtsamling, som hedder Det gik EH. Stakkels lille vintergæk fryser dine blade væk står du i den kolde nat ængsteligt med forårshat Stakkels lille vintergæk du må være vinterkæk vente i den kolde nat lyse med din hvide hat Stærkt står de små erantis som vårens første bud og knejser gult i sneen og vinterkuldens slud Vel mødt I små erantis der gennem jorden brød med stærke gule længsler mod solens varme glød. TAKSIGELSER Så blev Hans-Erik og jeg 80 år. Det er der egentligt ikke noget fortjenstfuldt i, det gælder jo bare om at have levet længe nok. Alligevel fik vi en pengegave fra alle vore med-gildebrødre, og det er vi glade for, så hjerteligt tak til jer alle. Pengegaven er omsat til stavgangsstave og en dejlig gravhund - ikke af kød og blod, men af det fineste valnødtræ, - altså en Kay Bojesen gravhund. Den kan vi overkomme at passe, for med 80 levede år er vi blevet noget brugte og slidte i enhver henseende. Men der er nogen der holder af det brugte og kan se det smukke i det f.eks. Bundgård Povlsen, der skrev digtet "Det brugte". Jeg holder mest af ting der er mærket af brug. Min moders gifterig og hønsenes ædetrug Bøgerne der er brugt, og en pibe med ar, har fået noget smukt det ubrugte ikke har. Et skuret køkkenbord og en bulet spand siger smukkere ord end ordene om det kan. Jeg holder mest af ord der er mærket af brug lisom et køkkenbord og hønsenes ædetrug. Hans-Erik og Ingrid Centrum marts 2012 side 8 af 9

9 Marianne Hansen den 1. marts Birte Brynning den 3. marts Jytte Thygesen den 5. marts Erling Hansen den 22. marts Birthe Riis Mikkelsen den 4. april 80 år Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon Gildeskatmester: Vinni Thomsen Højvænget 328, 8300 Odder Telefon Gildekansler: Erling Hansen Skovlundsvej 35, Saksild, 8300 Odder Telefon Webmaster: Aage Svendsen Pilevænget 27, 8300 Odder Telefon Mail: Vores hjemmeside: Redaktion: Mogens Mehl Torupvej 2, 8350 Hundslund Telefon: Materiale til Centrum: Du kan aflevere indlæg til Centrum på flere måder, allerhelst som et Word-dokument, eller på til som en vedhæftet fil. Men du kan også blot skrive direkte på en mail eller almindeligt brev til redaktøren. Deadline til næste nummer af Centrum er fredag den 30. marts NYT FRA GRUPPER OG LAUG Hov da! Der er slet ikke kommet nogen indlæg. Nå, der er nok ingen der gider skrive noget og måske heller ikke nogen der læser det! Centrum marts 2012 side 9 af 9

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat?

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat? Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang Årets sidste frilandstomat? Centrum oktober 2008 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege NØGLEN Nr. 6 - August 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege 8. september 7. september 16. september Gildehal Gildehal Scleroseaften 27. september

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 57 Januar 2009 Nr. 6 ARRANGEMENTER I FEBRUAR ALLE Tirsdag den 27. januar 2009 kl. 19,30 Distriktsgildehal, se Æ Binderi november 2008 Fredag den 30. januar 2009

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Charles-Louis de Secondat Montesquieu

Charles-Louis de Secondat Montesquieu Liljen 64. årg Oktober 2012 Nr. 11 Kvinders selskab er farligt for mandens moral og nyttigt for hans manerer. Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) fransk forfatter og politisk filosof Lolland

Læs mere

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9 Liljen 65. årg September 2013 Nr. 9 Svampe skyder frem I denne blæst falder en del blade af Menneskelig lykke frembringes ikke så meget af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de små ting, man

Læs mere

København Hvidovre Sidste nyt.

København Hvidovre Sidste nyt. September Oktober Maj 2012 September København Hvidovre Sidste nyt. Efterår Den 18. september det herrens år 2012, vilde det således være, at to af vores tro gildebrødre skulde optages i riddernes kreds.

Læs mere

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Bendt Borgstrøm Vibeke Hermann Flemming Kjelsmark rund 3 januar 18 januar 23 januar 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre jan. 2014 Kontingent indbetaling

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 1./7. GILDE Tirsdag d. 30. juni kl. 14.00. Sommermøde hos Birgitte og Jan i Lyngsbæk. 4. GILDE Mandag d. 15. juni. Gildetur m/friluftsgildehal.

Læs mere

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Aalborg d. 23. maj 2011 Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 33 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Nyt fra redaktionen. Så lykkedes det. Et år, hvor medlemsbladet udkom hele 4 gange. Det er en dejlig fornemmelse at sidde med. Det er meget lang tid siden, jeg har kunnet

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

16. årgang Nr. 3 september 2012

16. årgang Nr. 3 september 2012 16. årgang Nr. 3 september 2012 Mad & Motion 2012 2 // Mad & Motion Nr. 3 september 2012 Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Rersnæs Nørreballe Pårup Østofte Erikstrup

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 25-års Jubilæum 1981-2006 Nr. 10 / August 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Forår 2011. Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Forår 2011. Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7 Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Forår 2011 Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7 2 Generalforsamlingen den 10. marts 2011 Der var mødt

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere