DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER"

Transkript

1 DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER Det Humanistiske Fakultet Doktordisputatser Den af forskningsleder Hans Schultz Hansen indleverede afhandling Hjemmetyskheden i Nordslesvig den slesvig-holstenske bevægelse" blev den 24. juni taget til forsvar for den filosofiske doktorgrad efter indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af generalkonsul, dr.phil. adjungeret professor Henrik Bekker-Christensen, professor em. Sven Tägil, Historiska Institutionen, Lunds Universitet og professor, dr.phil. Ulrich Lange, Historisches Seminar, Christian-Albretchts-Universität, Kiel. Ved forsvaret den 18. november fungerede Ulrich Lange og Henrik Bekker-Christensen som officielle opponenter. Akademisk Råd havde udpeget lektor, dr.phil. Jesper Carlsen og lektor, Ph.D. Klaus Petersen til at overvære forsvarshandlingen. Graden blev konfereret den 6. december. Hans Schultz Hansen er født i Bolderslev ved Aabenraa den 26. juni 1960 og blev matematisk-samfundsfaglig student fra Aabenraa Statsskole i Han læste derefter historie ved Aarhus Universitet, hvor han i 1983 opnåede universitetets guldmedalje, og hvor han i 1984 tog hovedfagseksamen og i 1986 magistergrad i historie. Fra 1987 til 1989 var han stipendiat ved Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. I 1990 fik han tildelt ph.d. graden ved Aarhus Universitet. Siden 1989 har han været ansat ved Landsarkivet for Sønderjylland i Aabenraa, først som arkivarvikar , dernæst som forsker og seniorforsker , siden som landsarkivar og fra 2003 på ny som seniorforsker. Siden 1997 har han tillige været forskningsleder for Statens Arkiver. I 1995 var han ekstern lektor ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse ved Odense Universitet. Hans Schultz Hansens vigtigste videnskabelige produktion er udover disputatsen bøgerne Det nordslesvigske landbrug og den danske bevægelse (1985, guldmedaljeafhandling), Danskheden i Sydslesvig som folkelig og national bevægelse (1990, ph.d. afhandling), Det sønderjyske landbrugs historie (1994) samt "Dansk jord på danske hænder". Foreningen landeværnet og den nationale jordkamp i Sønderjylland (2002). Har endvidere skrevet afsnittet Demokratie oder Nationalismus. Politische Geschichte Schleswig-Holsteins i Ulrich Lange (udg.): Geschichte Schleswig-Holsteins (1996/2003). Hans Schultz Hansen har siden 1987 været medlem af styrelsen for Historisk Samfund for Sønderjylland, fra 2005 som formand. Akademisk Råd nedsatte den 23. august et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Lilli Zeuner (formand), professor emerita Sirkka Ahonen, University of Helsinki, og forsker Ulf Zander, Lunds Universitet, til at bedømme den af Aase H. Bitsch Ebbensgaard indleverede ph.d.-afhandling At fortælle tid danske gymnasieelevers liv med fortidsrepræsentationer set i et didaktisk perspektiv. Den 16. december holdt Aase H. Bitsch Ebbensgaard et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 19. december ph.d.-graden. Aase Haubro Bitsch Ebbensgaard, født 16. august 1946 i Hellerup. Student fra Christianshavns Gymnasium Cand.mag. i historie (hovedfag) og idræt (bifag) 1974 fra Københavns Universitet. Religion (bifag) 1987 fra Odense Universitet, Dramaturgi (sidefag) fra Aarhus Universitet Adjunkt/lektor ved Odense Katedralskole fra og igen fra. Undervisningsassistent ved SDU i perioder. Masterstuderende ved DIG Syddansk Universitet Odense Ph.d.-stipendiat ved DIG/IFPR Syddansk Universitet Studieophold ved Høgskolen i Agder, Kristiansand august/ september 2003 hos førsteamanuensis May-Brith Ohman Nielsen. Har skrevet lærebog i historie for gymnasiet og en række artikler om historiedidaktik. Er i 2006/2007 IFPR s repræsentant i forskningsprojekt om gymnasieelevers sociale arv ved Center for Ungdomsforskning på Danmarks Pædagogiske Universitet. Akademisk Råd nedsatte den 21. september 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Karen Borgnakke (formand), professor Olga Dysthe, Universitetet i Bergen, og docent Dennis Beach, Göteborg Universitet, til at bedømme den af Torben Spanget Christensen indleverede ph.d.-afhandling Integreret evaluering en undersøgelse af den fagligt Årsberetning 2005 Syddansk Universitet 1

2 evaluerende lærer-elevsamtale som evalueringsredskab i gymnasial undervisning. Den 24. januar holdt Torben Spanget Christensen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 8. februar ph.d.-graden. Torben Spanget Christensen, født d. 30. april 1953 i Ellinge på Østfyn. Realeksamen fra Ullerslev Centralskole Hf-eksamen fra Nyborg Gymnasium og HF Cand. mag. i samfundsfag og geografi fra Århus Universitet Pædagogikum på Silkeborg Amtsgymnasium Herefter ansat på VUC Viborg 1983 og fra 1983 på Langkær Gymnasium og HF, fra 1990 til 2001 hf-studievejleder. I perioder i 1980erne ansat som undervisningsassistent og ekstern lektor på Institut for Statskundskab, Århus Universitet. Fra 1998 medlem af Censorkorpset for Statskundskab og Samfundsfag. Aktiv i regionalt arbejde, fagligt udvalg og bestyrelsesarbejde i FALS (foreningen af lærere i samfundsfag) fra Har skrevet artikler om samfundsfagsdidaktik og undervisning i samfundsfag. Fra 2000 ekstern redaktør i samfundsfag på forlaget Systime. Fra 2001 til 2004 ph.d. stipendiat ved Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet. Studieophold på Stanford University, Californien efterår Fra 2004 ansat som uddannelseskonsulent ved Amtscenter for Undervisning, Århus Amt. Akademisk Råd nedsatte den 15. juli et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Henning Goldbæk (formand), lektor Kirsten Molly Søholm, Aarhus Universitet, og adjungeret professor Uffe Hansen, Københavns Universitet, til at bedømme den af Lars Kiilerich Laustsen indleverede ph.d.-afhandling Literatur und Destruktion die literarische Darstellung destruktiven Verhaltens im 20. Jahrhundert. Den 9. december holdt Lars Kiilerich Laustsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 19. december ph.d.-graden. Lars Kiilerich Laustsen, født 28. marts 1966 i København. Sproglig studentereksamen fra Frederiksborg Gymnasium i Hillerød. Var flere år studievejleder ved Studievejledningen Humaniora, den centrale studievejledning på Københavns Universitet Amager. Cand.phil. i tysk 1997 og cand.mag. i tysk og dansk 2000 fra Københavns Universitet. Ph.d.- stipendiat ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier og tilknyttet Center for Tysk med emnet Literatur und Destruktion Forskningsophold på Humboldt Universität i Berlin ved forskningskollegiet Codierung von Gewalt im medialen Wandel. Akademisk Råd nedsatte den 24. august 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Anne-Marie Mai (formand), professor Frans Gregersen, Københavns Universitet, og professor Gun Malmgren, Lunds Universitet, til at bedømme den af Peter Kaspersen indleverede ph.d.- afhandling TEKSTENS TRANSFORMATIONER. En undersøgelse af fortolkningen af den litterære tekst i det almene gymnasiums danskundervisning. Den 13. maj holdt Peter Kaspersen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 17. maj ph.d.-graden. Peter Winther Kaspersen, født 1944 i Ringe. Student fra Odense Katedralskole i Cand. mag. i dansk og religionshistorie fra Københavns Universitet Adjunkt og lektor ved Haslev Gymnasium , og Adjunkt ved Herlev Statsskole Medlem af Dansklærerforeningens bestyrelse Medlem af Dansklærerforeningens litteraturpædagogiske arbejdsgruppe Deltager i Dansklærerforeningens seminarrække om efteruddannelse Deltager i Øresundsprojektet: Danskfagets/Svenskämnets didaktik Deltager i Uddannelsesstyrelsens modersmålsgruppe Ph.d.-stipendiat ved Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, SDU Studieophold ved State University of New York at Albany Ekstern lektor ved DIG Post. doc. ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU fra Akademisk Råd nedsatte den 2. september 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Karen Borgnakke (formand), professor Henning Salling Olesen, Roskilde 2 Årsberetning 2005 Syddansk Universitet

3 Universitetscenter, og professor Staffan Selander, Lärahögskolan Stockholm, til at bedømme den af Peter Henrik Raae indleverede ph.d.-afhandling Træghedens Rationalitet. Den 17. januar holdt Peter Henrik Raae et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 8. februar ph.d.-graden. Peter Henrik Raae, født Matematisk-fysisk student fra Frederiksborg Statsskole i Cand.mag. i dansk og pædagogik fra Københavns Universitet i Ansat ved gymnasieskolen, ved Danmarks Erhvervspædagogiske læreruddannelse og ved Institut for uddannelsesforskning, RUC. Fra 2000 ansat ved Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, nu Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier ved Syddansk Universitet, hvor han især beskæftiger sig med organisation og ledelse i de gymnasiale uddannelser. Akademisk Råd nedsatte den 7. oktober 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Harry Haue (formand), professor Jens Rasmussen, Danmarks Pædagogiske Universitet, og lektor Ann Bygholm, Aalborg Universitet, til at bedømme den af Yvonne Fritze indleverede ph.d.-afhandling Mediet gør en forskel En komparativ undersøgelse af kommunikation i nærundervisning og fjernundervisning. Den 28. februar holdt Yvonne Fritze et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 18. april ph.d.-graden. Yvonne Fritze, født 9. februar 1962 i Dragør. HF-eksamen fra Tårnby Gymnasium Cand.phil. i filmvidenskab fra Københavns Universitet Underviser ved Videoskolen i Storstrøms Amt Flyttede til Norge 1993, og blev ansat ved Senter for livslang læring ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) som mediepædagog Var leder af Medieseksjonen samme sted fra Stipendiat ved Avdeling for samfunnsvitenskap, HiL Førsteamanuensis (lektor) ved Avdeling for samfunnsvitenskap, HiL fra Akademisk Råd nedsatte den 31. august 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Knud J.V. Jespersen (formand), lektor Joachim Lund, Handelshøjskolen i København, og professor Harm G. Schrøter, Universitetet i Bergen, til at bedømme den af Mogens Rostgaard Nissen indleverede ph.d.-afhandling Produktions- und Lieferfreudigkeit. Landbruget under den tyske besættelse Den 14. januar holdt Mogens Rostgaard Nissen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 8. februar ph.d.-graden. Mogens Rostgaard Nissen, født den 27. juni Matematisk-samfundsfaglig student fra Grindsted Gymnasium i Bankuddannet i Handelsbanken 1987, og HD i finansiering og kreditvæsen fra Handelshøjskolen i København Beskæftiget som rådgiver i Handelsbanken/Danske Bank i perioden Underviser på Handelsskolen i Ishøj og Taastrup i perioden Cand.mag. i historie og samfundsfag fra Københavns Universitet Ph.d.- stipendiat ved Syddansk Universitet med et projekt, der er en del af en samlet undersøgelse af erhvervslivets rolle og vilkår under besættelsen , ledet af Center for Virksomhedshistorie ved Handelshøjskolen i København. Ansat som forskningsassistent ved Syddansk Universitet 2004, og undervisningsassistent samme sted Desuden ekstern lektor ved Københavns Universitet fra Akademisk Råd nedsatte den 9. marts 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Tønnes Bekker-Nielsen (formand), professor Per Bilde, Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet, og lektor Ittai Gradel, Institut for Historie, Københavns Universitet, til at bedømme den af Jakob Engberg indleverede ph.d.-afhandling Reaktioner på kristendommen i Romerriget. Omvendelse og modstand ca. år Den 4. februar holdt Jakob Engberg et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 8. februar ph.d.-graden. Årsberetning 2005 Syddansk Universitet 3

4 Akademisk Råd nedsatte den 5. oktober 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Helle Porsdam (formand), lektor Karen-Margrethe Simonsen, Aarhus Universitet, og professor Fiona MacMillan, University of London, til at bedømme den af Stina Teilmann indleverede ph.d.- afhandling British and French Copyright: A Historical Study of Aesthetic Implications. Den 21. januar holdt Stina Teilmann et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 8. februar ph.d.-graden. Stina Teilmann. Født i Århus Matematisk student fra Rungsted Gymnasium BA i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet i Erasmusstuderende ved Freiburg Universitet, Tyskland, i 1996/97. Stipendium ved University of California, Santa Cruz, i 1997/98. Cand.mag. i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet 2000 med specialeafhandlingen Authori(zi)ng Flaubert: A Reappraisal of the Bovary Trial. Ph.d.-stipendium ved litteraturvidenskab på Syddansk Universitet Medlem af Churchill College Cambridge Forskningsophold i Paris Medlem af Copyright Research Network på Birkbeck College London. Ph.d.-afhandling British and French Copyright: A Historical Study of Aesthetic Implications forsvaret d. 21. januar Akademisk Råd nedsatte den 27. april 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Martin Rheinheimer (formand), lektor Gert Sørensen, Københavns Universitet, og seniorforsker Karen Klitgaard Povlsen, Aarhus Universitet, til at bedømme den af Liv Egholm indleverede ph.d.- afhandling Rejseberetninger som kulturelle tegn. En mikrohistorisk undersøgelse af mødets betydning i teori og praksis.. Den 18. februar holdt Liv Egholm et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 1. marts ph.d.-graden. Akademisk Råd nedsatte den 7. april et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Lars Bisgaard (formand), lektor Torben K. Nielsen, Aalborg Universitet, og professor Alan W. Murray, University of Leeds, til at bedømme den af Janus Møller Jensen indleverede ph.d.-afhandling Denmark and the Crusades, Den 7. oktober holdt Janus Møller Jensen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 19. oktober ph.d.-graden. Janus Møller Jensen, født i København i Matematisk student fra Metropolitanskolen i Cand.mag. i historie fra Københavns Universitet i Ph.d. ved Syddansk Universitet, Odense Undervisningsassistent efterår Ansat som adjunkt ved IHKS på baggrund af en bevilling fra FKK fra 1. januar Tildelt prisen Ung Eliteforsker 26. januar Akademisk Råd nedsatte den 23. juni et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Peter Thaler (formand), arkivar, forskningsleder Hans Schultz Hansen, Landsarkivet for Sønderjylland, og professor Kim Salomon, Lunds Universitet, til at bedømme den af Axel Johnson indleverede ph.d.-afhandling Dannevirkemænd og Ejderfolk. Den grænsepolitiske opposition i Danmark Den 25. november holdt Axel Johnsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 6. december ph.d.-graden. 4 Årsberetning 2005 Syddansk Universitet

5 Axel Johnsen, født 19. januar 1970 i København. Nysproglig student fra Tønder Gymnasium og HF i Værnepligt aftjent ved Nørrejyske Artilleriregiment i Skive. Immatrikuleret 1990 ved Historisk Institut, Aarhus Universitet. Sidefagsstudier ved Institut for germansk filologi, ligeledes i Århus. I 1996 vikariat som arkivar ved Landsarkivet for Sønderjylland. Cand.mag. i historie og tysk i 1997 med speciale om "Ernst Christiansen og Flensborg Avis ". Samme år ansat som museumsinspektør ved Museet på Sønderborg Slot med særligt ansvar for Sønderjyllands politiske historie og nationale identitetsforhold samt sønderjysk industri. Projektleder på flere udstillinger inden for disse emner ph.d.-stipendiat ved Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig med emnet "Den grænsepolitiske opposition i Danmark ". Forløbet blev afsluttet i foråret 2005 med udgivelse af Ph.d.-afhandlingen "Dannevirkemænd og Ejderfolk". Den grænsepolitiske opposition i Danmark " Herefter ansat som projektforsker samme sted. Fra 2003 redaktør af Sønderjyske Årbøger. I slutningen af 2005 tildelt to-årig forskningsbevilling af Carlsbergfondet. Arbejdstitel: "Grænseflyttere - Sydslesvig-aktivister og nationale genrejsere i Danmark ". Som følge af bevillingen ansat som forskningsstipendiat ved Landsarkivet for Sønderjylland 1. januar Akademisk Råd nedsatte den 7. april et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Finn Stendal Pedersen (formand), docent Karl Erik Frandsen, Saxo-instituttet, Københavns Universitet, og lektor Carsten Porskrog Rasmussen, Historisk Afdeling, Aarhus Universitet, til at bedømme den af Adam Schacke indleverede ph.d.-afhandling Gods, gårde og kulturlandskab. Besiddelsesforhold og godsstrukturer i den sydlige del af Nørrejylland ca til Den 21. september holdt Adam Schacke et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 11. oktober ph.d.-graden. Akademisk Råd nedsatte den 6. januar et bedømmelsesudvalg bestående af professor Jørgen Dines Johansen (formand), seniorforsker Susan Wihma, University of Art and Design, Helsinki, og lektor Ida Engholm, Kunstakademiets Arkitektskole, til at bedømme den af Toke Riis Ebbesen indleverede ph.d.-afhandling Design. Digital semiotik og materielkultur. Den 15. april holdt Toke Riis Ebbesen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 10. maj ph.d.-graden. Akademisk Råd nedsatte den 7. december 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Lars Qvortrup (formand), professor Bjørn Sørenssen, NTNU, og lektor Anne Jerslev, Københavns Universitet, til at bedømme den af Heidi Philipsen indleverede ph.d.-afhandling Dansk films nye bølge: afsæt og aftryk fra Den Danske Filmskole. Den 29. april holdt Heidi Philipsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 23. maj ph.d.-graden. Akademisk Råd nedsatte den 14. december 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Hans Chr. Johansen (formand), professor Ole Lange, Handelshøjskolen i København, og seniorforsker Jørgen Fink, Erhvervsarkivet, til at bedømme den af Leif Hansen Nielsen indleverede ph.d.-afhandling Ad industriens veje. Studier i den slesvig-holstenske industri med særligt henblik på udviklingen i Nordslesvig. Den 27. maj holdt Leif Hansen Nielsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 31. maj Ph.d.-graden. Årsberetning 2005 Syddansk Universitet 5

6 Leif Hansen Nielsen, født den 4. februar Matematisk studentereksamen fra Tønder Statsskole Cand. mag. i historie og datalogi fra Københavns Universitet Fra 1984 og frem til 1997 ansat som programmør/systemkonsulent i Control Data, Danmark. I 1997 ansat ved Statens Arkiver i Viborg som IT-arkivar og fra 1998 som arkivar ved Landsarkivet for Sønderjylland i Aabenraa. Akademisk Råd nedsatte den 2. februar et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Flemming Mouritsen (formand), førsteamanuensis Elise Seip Tønnesen, Høgskolen i Agder, og lektor Birgitte Holm Sørensen, DPU, til at bedømme den af Sven E. Henningsen indleverede ph.d.- afhandling Medier og læring i skolens danskundervisning. Den 8. juni holdt Sven E. Henningsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 14. juni ph.d.-graden. Svend Erik Lund Henningsen er født den 15. oktober 1948 i Gøttrup, Sønderjylland. HF-eksamen fra Åbenrå Statsskole i Uddannet som cand.phil. i 1973 ved Institut for Nordisk Sprog og Litteratur fra Århus Universitet. Derefter ansat som seminarielektor ved Ribe Statsseminarium fra 1973, hvor han har undervist i faget dansk på grunduddannelsen og efter-videreuddannelsen af lærere. I udlånt til Sydjysk Universitetscenter med henblik på at gennemføre en undersøgelse af mediestruktur og mediebrug i Syddanmark. Han har gennem årene deltaget i forsøgs- og udviklingsarbejde i læreruddannelsen og i folkeskolen. Bestyrelsesmedlem af Dansk Magisterforening og Dansklærerforeningens seminariefraktion fra Ministerielt udpeget medlem af bedømmelsesudvalg af lektoransøgninger inden for faget dansk i læreruddannelsen. Har publiceret artikler og udgivet bøger om medier, litteraturpædagogik og fagdidaktik. Akademisk Råd nedsatte den 14. december 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Nils Arne Sørensen (formand), lektor Johnny Laursen, Aarhus Universitet, og lektor Stuart Ward, Københavns Universitet, til at bedømme den af Jeppe Kristensen indleverede ph.d.- afhandling A Sense of Purpose. Harold Wilson, European Integration and the Legacy of Empire, Den 10. juni holdt Jeppe Kristensen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 13. juni ph.d.-graden. Akademisk Råd nedsatte den 25. april et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Bertha Toft (formand), professor Wolfgang Koch, Handelshøjskolen i Århus, og docent Hartmut Haberland, Roskilde Universitetscenter, til at bedømme den af Birgit Hoffmann indleverede ph.d.- afhandling "Kunskaper i tyska ses som en merit. Den 16. september holdt Birgit Hoffmann et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 11. oktober ph.d.-graden. Birgit Hoffmann, født i Neustadt/Weinstraße. Studentereksamen 1984 i Neustadt/Weinstraße Magistra Artium ved Universität des Saarlandes, Saarbrücken, i Skandinavistik, Neuere deutsche Sprachwissenschaft og Neuere deutsche Literaturwissenschaft. Arbejde som wissenschaftliche Mitarbeiterin ved Universität des Saarlandes, som freelance-journalist ved Saarländischer Rundfunk, Saarbrücken, og som oversætter undervisningsassistent og undervisningsadjunkt i tysk ved Luleå tekniska universitet i Luleå / Sverige Teaching Assistant ved Dept. for German, Scandinavian, and Dutch ved University of Minnesota i Minneapolis ph.d.-stipendiat ved Syddansk Universitet i Sønderborg undervisningsassistent ved Syddansk Universitet og sprogkonsulent (freelancer). 6 Årsberetning 2005 Syddansk Universitet

7 Akademisk Råd nedsatte den 1. juni et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Martin Rheinheimer (formand), Dr. David Starkey, The University of Hull, og forskningsprofessor Henrik Gislason, DFU, til at bedømme den af Rene Taudal Poulsen indleverede ph.d.-afhandling The Exploitation of the North Sea marine Resources, Den 28. november holdt Rene Taudal Poulsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 6. december ph.d.-graden. René Taudal Poulsen, født 11. juli 1976 i Aalborg. Student fra Dronninglund Gymnasium, Bachelor og kandidatstudier, Aarhus Universitet, Cand. mag. fra Syddansk Universitet, Esbjerg, Ph.d.-stipendiat ved Syddansk Universitet, Esbjerg, Forskningsassistent ved Center for Maritime og Regionale Studier, Syddansk Universitet, Esbjerg, Ansat som post doc ved Institut for Maritim Forskning og Innovation, Syddansk Universitet, Esbjerg fra 1. februar Akademisk Råd nedsatte den 31. august et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Anne Scott Sørensen (formand), lektor Anne Louise Sommer, Danmarks Designskole, København, og professor Jan Michl, Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, til at bedømme den af Hans- Christian Jensen indleverede ph.d.-afhandling Fra velfærd til designkultur velfærdsengagement i dansk designteori og designpraksis i det 20. århundrede. Den 16. december holdt Hans-Christian Jensen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 20. december ph.d.-graden. Hans-Christian Jensen, født 21. april 1967 i Silkeborg. Matematisk-samfundsfaglig studentereksamen fra Silkeborg Amtsgymnasium Cand. mag. i Kulturformidling og Humanistiske designstudier fra Syddansk Universitet Ekstern lektor ved Center for Kulturstudier, Syddansk Universitet Ph.d.-stipendiat ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet Adjunkt ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet Forskningsassistent ved Arkitektskolen i Århus Forskningsassistent ved Center for Designforskning, Kunstakademiets Arkitektskolen Akademisk Råd nedsatte den 8. februar et bedømmelsesudvalg bestående af professor Carl Bache (formand), professor Peter Harder, Københavns Universitet, og lektor Karen M. Lauridsen, Handelshøjskolen i Århus, til at bedømme den af Sonja Poulsen indleverede ph.d.- afhandling Collacations as a language ressource. A functional and cognitive study in phraseology. Den 10. juni holdt Sonja Poulsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 14. juni ph.d.-graden. Sonja Poulsen, født d. 12. marts Nysproglig student fra Haderslev Katedralskole i Cand.ling.merc. med engelsk som hovedsprog fra Handelshøjskolen i København, Beskikket som translatør i engelsk i Ansat som adjunkt (fuldtidsunderviser) ved Handelshøjskoleafdelingen i Odense (Tietgenskolen) i Fra 1977 ansat ved Odense Universitet, fra 1998 Syddansk Universitet. Fra 1979 lektor uden forskningspligt. Delvis frikøbt til forskning i perioden Indleverede i 1991 prisopgave (ikke publiceret) om Kollokations-teorien i leksikografisk perspektiv, som fik tildelt sølvmedalje. Orlov fra 1. august 2000 til 31. januar 2003 i forbindelse med frikøb til opnåelse af ph.d.-graden. Akademisk Råd nedsatte den 8. februar et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Rineke Brouwer (formand), professor Per Lineal, Linköping Universitet, og lektor Pirkko Raudaskoski, Årsberetning 2005 Syddansk Universitet 7

8 Aalborg Universitet, til at bedømme den af Hanne-Pernille Stax indleverede ph.d.-afhandling Når tekst kommer på tale interaktion og forståelse i spørgeskemabaserede interview. Den 16. juni holdt Hanne-Pernille Stax et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 24. juni ph.d.-graden. Akademisk Råd nedsatte den 29. april et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Ulrik Lehrmann (formand), professor Rune Ottosen, Høgskolen i Oslo, og professor Hans-Henrik Holm, Danmarks Journalisthøjskole, til at bedømme den af Hanne Jørndrup indleverede ph.d.- afhandling Journalistik midt i en krigstid. Den 11. august holdt Hanne Jørndrup et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 23. august ph.d.-graden. Akademisk Råd nedsatte den 25. maj et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Mehmet Ümit Necef (formand), lektor Ulla Ambrosius Madsen, Roskilde Universitetscenter, og lektor Ulla Højmark Jensen, Danmarks Pædagogiske Universitet, til at bedømme den af Lene Søndberg indleverede ph.d.-afhandling Inddannelse. Et Grounded Theory studie af en gruppe ufaglærte, arbejdsløse tyrkere i Europa hverdag og arbejdslivsforventninger. Den 2. november holdt Lene Søndberg et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 18. november ph.d.-graden. Lene Søndberg er født i Nyborg den 14. januar Hun blev nysproglig student fra Nyborg Gymnasium i I 1975 blev hun uddannet folkeskolelærer fra Skårup Seminarium og virkede frem til 1981 som lærer og tosprogskonsulent dels på Strandgårdskolen i Ishøj og dels på Bybækskolen i Farum. Herefter arbejdede Lene Søndberg et par år som projektleder for Center For Indvandrerkvinder og børn, inden hun dannede den Selvejende Institution Indvirke. Kursusvirksomheden INDVIRKE var hun leder af frem til I 1992 kom Lene Søndberg til Arbejdsformidlingen i Frederiksborg Amt, hvor hun udviklede sig et nyt job som Interkulturel Koordinator. Samtidig med dette job i AF tog hun en cand.pæd. uddannelse fra Danmarks Lærerhøjskole. Med afsæt i jobbet i AF igangsatte hun sammen med kollegaer et transnationalt EU Socialfondsprojekt, hvis danske del finansierede hendes ph.d. Efter færdiggørelse af sin ph.d. har hun for en kort periode været ansat i Statsfængslet i Ringe, hvor hun udførte analysearbejde blandt fængslets indsatte 2. generationsindvandrere. I dag arbejder hun som konsulent for integrationsområdet for i Svendborg Kommune. Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet Ph.D.-afhandlinger Dekanen nedsatte den 11. februar 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Ling Miao, Syddansk Universitet, professor Lukas Tamm, University of Virginia, USA, og professor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet, til at bedømme den af Danielle Keller indleverede afhandling Supported Bilayers as Models of Biological Membranes. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Danielle Kellers vejledere professor Ole G. Mouritsen, Fysisk Institut, Syddansk Universitet, professor Ian Max Møller og seniorforsker Niels Bent Larsen, begge Forskningscenter Risø. Den 17. marts 2005 afholdt Danielle Keller en forelæsning over emnet Supported Lipid Bilayers: Understanding the subsdtrate effects and finding ways to avoid them. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 3. maj 2005 Danielle Keller Ph.D.-graden. 8 Årsberetning 2005 Syddansk Universitet

9 Danielle Keller, født den 13. august 1975 i Glostrup. Matematisk studentereksamen fra Greve Gymnasium Naturvidenskabelig kandidateksamen i biokemi fra Københavns Universitet Forskningsassistent på Kemisk Institut, Københavns Universitet fra maj 2001 til januar Ph.d.-studerende i eksperimentel biofysik fra 2002 til 2005, finansieret af MEMPHYS - Center for Biomembrane Physics og Forskningscenter Risø. Fra februar 2005 ansat som forskningsassistent ved Fysisk Institut, Syddansk Universitet, finansieret af Aquaporin ApS. Dekanen nedsatte den 3. juni 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af professor Moustapha Kassen, Syddansk Universitet, Adrienne M. Flanagan, Univesity College of London og Niklas Rye Jørgensen, Hvidovre Hospital, til at bedømme den af Morten Karsdal indleverede afhandling The effect of TGF-β on bone cells. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Morten Karsdals vejleder lektor Susanne Mandrup, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 8. november 2004 afholdt Morten Karsdal en forelæsning over emnet Studies on the molecular mechanisms of transforming growth factor-b on bone using bone cell culture models. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 9. januar 2005 Morten Karsdal Ph.D.-graden. Morten Karsdal, født den 2. september Matematisk studentereksamen fra Ribe Katedralskole, Polyteknisk kandidateksamen i Bioteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet, Ansat som forsker ved CCBR, Ballerup i Danmark Projektleder ved OSTEOPRO A/S, Herlev i Danmark Projektleder ved Nordic Bioscience A/S, Herlev i Danmark Fra juni 2002 ansat som senior projektleder ved Nordic Bioscience A/S. Dekanen nedsatte den 27. august 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af professor Ole Nørregaard Jensen, Syddansk Universitet, professor Mike Dunn, King s College, London og lektor Bjarne K. Ersbøll, Danmarks Tekniske Universitet, til at bedømme den af Martin Nielsen indleverede afhandling New Sensitive Methods for Detection and Quantitation of Proteins on Gels. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Martin Nielsens vejleder Stephen Fey, Center for Proteom Analyse, Syddansk Universitet. Den11. marts 2005 afholdt Martin Nielsen en forelæsning over emnet Protein quantitation in proteomics: The potential of protein staining of gels and the promise of stable isotope labeling and mass spectromtry. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 1. juni 2005 Martin Nielsen Ph.D.-graden. Martin Nielsen, født den 3. august 1972 i Faaborg. Matematisk studentereksamen fra Faaborg gymnasium Naturvidenskabelig kandidateksamen i kemi og matematik fra Syddansk Universitet Forskningsassistent ved Center for Proteom Analyse Udviklingskemiker ved Danisco i Grindsted fra Dekanen nedsatte den 7. september 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Beate Klösgen, Syddansk Universitet, professor Thomas Schmidt, Leiden University, Holland, og professor Michael Elbaum, Institute of Science, Israel, til at bedømme den af Amy Rowat indleverede afhandling Of Lamins & Lipids: Biophysical Perspectives of the Nuclear Envelope. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Amy Rowats vejleder lektor John Hjort Ipsen, Fysisk Institut, Syddansk Universitet. Den 10. januar 2005 afholdt Amy Rowat en forelæsning over emnet Nuclear Biophysics: The Hard Core of Soft Matter. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 20. januar 2005 Amy Rowat Ph.D.-graden. Årsberetning 2005 Syddansk Universitet 9

10 Amy Rowat, født den 27. november 1975 i Guelph, Canada. B.SC. Honours Fysik, Mount Allison University, B.A. Fransk, Asiatiske studier & matematik, Mount Allison University, Naturvidenskabelig kandidateksamen i kemi fra Danmarks Tekniske Universitet Dekanen nedsatte den 12. november 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Ivar Balslev, Syddansk Universitet, direktør Lars Lading, Sensor Technologies Center, Taastrup, lektor Torben Sørensen, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, til at bedømme den af Kasper Døring indleverede afhandling Control and coordination of robots in a flexible multi-robot platform with a special reference to micro-handling. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Kasper Dørings vejledere professor Henrik Gordon Petersen, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi, Syddansk Universitet og erhvervsforsker Preben Damgård Jensen, Microbotic A/S, Gørløse. Den 16. december 2004 afholdt Kasper Døring en forelæsning over emnet Programming and control of micro-robot systems used for flexible production. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 9. januar 2005 Kasper Døring Ph.D.-graden. Kasper Døring, født den 7. juli 1975 i Odense. Matematisk studentereksamen fra Tornbjerg Gymnasium, Odense, Polyteknisk kandidateksamen i datateknologi fra Syddansk Universitet, Erhvervsforsker- og Ph.Dstuderende hos Microbotic A/S i samarbejde med Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi ved Syddansk Universitet og Erhvervsforskerudvalget under Akademiet for de Tekniske Videnskaber 2001 til Fra 2004 ansat som Adjunkt MSO på Mærsk instituttet. Dekanen nedsatte den 24. november 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor John Hjort Ipsen, Syddansk Universitet, professor Jean-Francois Joanny, Institut Curie, Paris, og professor Madan Rao, Theory Physics Group, Bangalore, til at bedømme den af Michael Andersen Lomholt indleverede afhandling Theoretical study of non-equilibrium behaviour of active fluid membranes. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Michael Andersen Lomholts vejleder professor Ling Miao, Fysisk Institut, Syddansk Universitet. Den 4. februar 2005 afholdt Michael Andersen Lomholt en forelæsning over emnet Modelling non-equilibrium behavior lipid-protein fluid membranes. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 16. marts 2005 Michael Andersen Lomholt Ph.D.-graden. Michael Andersen Lomholt, født den 29. maj 1974 i Middelfart. Matematisk studentereksamen fra Middelfart Gymnasium, Militærtjeneste ved Jyske Dragonregiment, Naturvidenskabelig kandidateksamen i fysikmatematik fra Syddansk Universitet, Ph.D.-studerende ved Syddansk Universitet fra oktober 2001 til november 2004 med ophold hos professor Jean-Francois Joanny, Institut Curie, Paris, oktober 2003-januar Fra marts 2005 ansat som postdoc ved Nordisk Institut for Teoretisk Fysik i København. Dekanen nedsatte den 3. december 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Mette Miller, Syddansk Universitet, professor Pedro M. Coutinho, Universite Aix-Marseille, Frankrig, og professor Birgitte Munch-Pedersen, Roskilde Universitetscenter, til at bedømme den af Jane Nøhr Larsen indleverede afhandling Genetic engineering and design of optimal linkers derived from the highly O-glycosylated peptide linkers of multidomain polysaccharide hydrolases. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Jane Nøhr Larsens vejledere professor Karsten Kristiansen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet og professor Birte Svenson, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby. Den 4. marts 2005 afholdt Jane Nøhr Larsen en forelæsning over emnet Structure, function and evolution of the catalytic and the starch binding domains of glucoamylases. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 16. marts 2005 Jane Nøhr Larsen Ph.D.-graden. 10 Årsberetning 2005 Syddansk Universitet

11 Jane Nøhr Larsen, født den 30. maj 1966 i Odense. Matematisk studentereksamen fra Fåborg Gymnasium Naturvidenskabelig kandidateksamen i eksperimentel cellebiologi med speciale i molekylær biologi fra Odense Universitet Fra november 2002 til februar 2005 ansat hos Invitrogen A/S som produkt specialist. Fra marts 2005 ansat som kemiker i Receptor Systems Biology Laboratory, Novo Nordisk. Dekanen nedsatte den 9. december 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Susanne Mandrup, Syddansk Universitet, professor Toshihide Nishimura, Tokyo Medical University, Japan og professor Eugene R. Schiff, University of Miami School of Medicine, USA, til at bedømme den af Krzysztof Wrzesinski indleverede afhandling Identification and Characterisation of Molecular Markers Associated with Hepatoxicity. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Krzysztof Wrzesinskis vejleder professor Steven Fey, Center for Proteomanalyse, Syddansk Universitet. Den 30. maj 2005 afholdt Krzysztof Wrzesinski en forelæsning over emnet Has proteomics delivered?. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 18. august 2005 Krzysztof Wrzesinski Ph.D.-graden. Krzysztof Wrzesinski, født den 20. december Master of Science and Engineer fra Agricultural University, Wroclaw, Polen, Ph.D.-studerende ved Institut of Genetics and Animal Husbandry, Agricultural University, Wroclaw, Polen i perioden Gæsteforsker ved Danmarks Jordbrugsforskning Foulum Ansat som forskningsassistent ved Center for Proteom Analyse, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 17. december 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Birgitte H. Kilstrup, Syddansk Universitet, lektor Mogens Kilstrup, Danmarks Tekniske Fakultet, og lektor Heidi Kaplan, University of Texas, USA, til at bedømme den af Anders Aamann Rasmussen indleverede afhandling Identification and characterization of signal transduction proteins necessary for development in Myxococcus xanthus. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Anders Aamanns Rasmussens vejleder professor Lotte Søgaard-Andersen, Max-Planck-Institutet, Tyskland. Den 21. februar 2005 afholdt Anders Aamann Rasmussen en forelæsning over emnet Two component regulatory systems in myxococcus xanthus fruiting body formation. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 15. marts 2005 Anders Aamann Rasmussen Ph.D.-graden. Anders Aamann Rasmussen, født den 29. august 1972 i Brædstrup. Teknisk Studentereksamen (HTX) fra Skive Tekniske Skole, Naturvidenskabelig kandidateksamen i Molekylær- og Cellebiologi, Syddansk Universitet, Ph.D.-studerende ved Syddansk Universitet fra marts 2000 til november Dekanen nedsatte den 17. december 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af professor Kenn Gerdes, Syddansk Universitet, forskningslektor Rasmus Bugge Jensen, Roskilde Universitetscenter, og professor Hanne Ingmer, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, København, til at bedømme den af Anne-Marie Hansen indleverede afhandling The effect of the RNA polymerase-associated protein SspA on gene expression in bacteriophage P1 and E.coli. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Anne-Marie Hansens vejleder professor Poul Valentin-Hansen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 14. januar 2005 afholdt Anne-Marie Hansen en forelæsning over emnet Regulation of gene expression in stationary phase. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 20. januar 2005 Anne- Marie Hansen Ph.D.-graden. Anne-Marie Hansen, født den 19. februar 1974 i Sønderborg. Matematisk studentereksamen fra Sønderborg Gymnasium, Naturvidenskabelig kandidateksamen i molekylær biologi fra Syddansk Universitet, Årsberetning 2005 Syddansk Universitet 11

12 Udlandsophold maj-september 1999 ved National Institutes of Health-National Cancer Institute, Maryland, USA. Novo Nordisk scholarstipendiat september 1999-september Indskrevet som Ph.D.-studerende ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet oktober 2000-januar Ph.D.-arbejdet blev udført hos Dr. Ding J. Jin, National Institutes of Health-National Cancer Institute, Maryland, USA. Ophold hos professor Frederick R. Blattner, Department of Genetics, University of Wisconsin-Madison, maj og oktober Fra januar 2005 ansat som postdoc ved National Institutes of Health-National Cancer Institute, Maryland, USA. Dekanen nedsatte den 17. december 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Susanne Mandrup, Syddansk Universitet, MSc. ph.d. Mogens Winkel Madsen, Leo Pharma, Ballerup, og Dr. Zoubir, Parc Valrose, Frankrig til at bedømme den af Esben Nørgaard Flindt indleverede afhandling The Role of PPaRs in the Control of Cell proliferation. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Esben Nørgaard Flindts vejleder professor Karsten Kristiansen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 11. februar 2005 afholdt Esben Nørgaard Flindt en forelæsning over emnet Functional implications and mechanisms of PPAR and NF-kB cross-talk. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 12. april 2005 Esben Nørgaard Flindt Ph.D.-graden. Esben Nørgaard Flindt, født den 12. marts Matematisk studentereksamen fra Mulernes Legatskole, Odense Naturvidenskabelig kandidateksamen i molekylær- og cellebiologi fra Syddansk Universitet, oktober Dekanen nedsatte den 21. december 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af professor Mikael Bols, Aarhus Universitet, professor John Nielsen, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og lektor Poul Nielsen, Syddansk Universitet, til at bedømme den af Michael Raunkjær indleverede afhandling Part A: Synthesis of Conformationally Restrained Sugar Amino Acids and Part B: Synthesis of Bycyclic Nucleosides and Nucleotides for Use In Conugation Chemistry. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Michael Raunkjærs vejleder professor Jesper Wengel, Kemisk Institut, Syddansk Universitet. Den 25. februar 2005 afholdt Michael Raunkjær en forelæsning over emnet Anvendelser af konformationelt begrænsede byggesten i nukleinsyrer og sukker-aminosyrer. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 16. marts 2005 Michael Raunkjær Ph.D.-graden. Michael Raunkjær, født den 28. september 1974 i Varde. Matematisk studentereksamen fra Greve Amtsgymnasium Naturvidenskabelig kandidateksamen i kemi, Københavns Universitet, Kemiker hos Australian Wine Research Institute, Adelaide, Australien, Ophold hos professor Herman S. Overkleeft, Universiteit Leiden, Leiden, Holland, januar 2003 til januar Fra 1. marts 2005 ansat hos Novo Nordisk. Dekanen nedsatte den 5. januar 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Knud Ladegaard Pedersen, Syddansk Universitet, professor Ketil Hylland, Oslo Universitet og professor Ole Andersen, Roskilde Universitetscenter, til at bedømme den af Lene Andersen indleverede afhandling Effects of endocrine disrupters on sex steroids, vitellogenin, aromatase and early development in zebrafish (Danio rerio) and ellpout. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Lene Andersens vejledere lektor Bodil Korsgaard og professor Poul Bjerregaard, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Den 7. marts 2005 afholdt Lene Andersen en forelæsning over emnet CYP19-related aromatase in fish and mammals: functin and effects of endocrine disrupting chemicals. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 12. april 2005 Lene Andersen Ph.D.-graden. Lene Andersen, født den 20. august Matematisk studentereksamen fra Slagelse Gymnasium, juni Bachelor studerende på Biokemistudiet ved Københavns Universitet, Overbygningsstuderende på 12 Årsberetning 2005 Syddansk Universitet

13 Biokemistudiet ved Københavns Universitet, Ph.D.-studerende ved Syddansk Universitet fra september 2001 til november Dekanen nedsatte den 9. januar 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Erik Kristensen, Syddansk Universitet, lektor Stefan Hulth, Göteborg Universitet, og lektor Gary Banta, Roskilde Universitetscenter, til at bedømme den af Anna Cecilie Heilskov indleverede afhandling Organic matter mineralization in fish farm sediments from temperate, subtropical and tropical environments with an emphasis on benthic fauna. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Anna Cecilie Heilskovs vejleder lektor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Den 10. februar 2005 afholdt Anna Cecilie Heilskov en forelæsning over emnet The Pearson-Rosenberg model of benthic macrofauna: Biogeochemical consequences along gradients of organic enrichment. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 16. marts 2005 Anna Heilskov Ph.D.-graden. Anna Cecilie Heilskov, født den 17. oktober 1972 i Kongens Lyngby. Matematisk studentereksamen fra Hasseris Gymnasium, Aalborg Naturvidenskabelig kandidateksamen i Biologi, Syddansk Universitet Ph.D.- studerende ved Syddansk Universitet fra september 2000-december Forskningsophold ved University of the Philippines, november 2001, og ved Department of Fisheries and Marine Research, Cypern, juni-juli, Endvidere 14-dages forskningsophold på Sicilien i september 2002 i forbindelse med deltagelse i projektet Effect of nutrient release from Mediterranean fish farms on benthic vegetation in coastal ecosystems (MedVeg). Dekanen nedsatte den 17. januar 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af professor Uffe Koch Wiil, Syddansk Universitet, professor Boris Magnusson, Lund Universitet, Sverige og lektor Kasper Østerbye, Københavns Universitet, til at bedømme den af Kasper Hallenborg indleverede afhandling Software Support for perception in Pervasive and Ubiquitous Computing. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Kasper Hallenborgs vejleder professor Bent Bruun Kristensen, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi, Syddansk Universitet. Den 1. april 2005 afholdt Kasper Hallenborg en forelæsning over emnet A Sensor and Actuator Framework for Context Awareness in Pervasive Computing Systems. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 3. maj 2005 Kasper Hallenborg Ph.D.-graden. Kasper Hallenborg, født den 20. januar 1976 i Faaborg. Teknisk studentereksamen (HTX) fra Svendborg Tekniske Skole Civilingeniøruddannelse i Datateknologi fra Syddansk Universitet Ph.d-studerende ved Syddansk Universitet fra oktober 2001 til oktober 2004 med professor Bent Bruun Kristensen som vejleder og med ophold ved Distributed Systems Technology Centre (DSTC) ved University of Queensland, Brisbane, Australien fra februar til juli Fra oktober 2004 ansat som forskningsassistent ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi. Dekanen nedsatte den 17. januar 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af professor Poul Valentin-Hansen, Syddansk Universitet, forskningslektor Rasmus Bugge Jensen, Roskilde Universitetscenter og professor Anders Løbner-Olesen, Roskilde Universitetscenter til at bedømme den af Thomas Kruse indleverede afhandling Regulation of cell shape and chromosome segregation by the actin-like MreB protein in Escherichia Coli. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Thomas Kruses vejleder professor Kenn Gerdes, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 29. april 2005 afholdt Thomas Kruse en forelæsning over emnet Bacterial actins in cell morphogenesis and DNA segregation. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 24. maj 2005 Thomas Kruse Ph.D.-graden. Årsberetning 2005 Syddansk Universitet 13

14 Thomas Kruse, født den 13. januar 1971 i Skanderborg. Matematisk studentereksamen fra Vejen Gymnasium Naturvidenskabelig kandidateksamen i cellebiologi fra Syddansk Universitet Ph.D.- studium i mikrobiologi fra 2001 til 2005 ved Syddansk Universitet. Fra februar 2005 ansat som postdoc. på Institut for Biokemi og Molekylærbiologi, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 1. februar 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Carl Th. Pedersen, Syddansk Universitet, professor Mikael Begstrup, Danmarks Farmaceutiske Universitet, København og professor Nazario Martin, Ciudad Universitaria, Madrid, til at bedømme den af Kent Albin Nielsen indleverede afhandling Electroactive Molecular Materials and Functional Systems. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Kent Albin Nielsens vejleder docent Jan Becher, Kemisk Institut, Syddansk Universitet. Den 20. april 2005 afholdt Kent Albin Nielsen en forelæsning over emnet Molecular Recognition by Macrocyclic Tetrathiafulvalene Derivatives. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 3. maj 2005 Kent Albin Nielsen Ph.D.-graden. Kent Albin Nielsen, født den 24. juli 1970 i Give. Adgangseksamen til Teknika fra Ingeniørhøjskolen Vestjysk Teknikum Naturvidenskabelig kandidateksamen i kemi fra Syddansk Universitet Ph.D-studerende i kemi fra 2001 til 2005 ved Syddansk Universitet med 8 måneders ophold på University of Texas at Austin, Texas, USA. Fra februar 2005 ansat som postdoc på Kemisk Institut, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 3. marts 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Erik Bjerregaard Pedersen, Syddansk Universitet,professor Robert Madsen, Danmarks Tekniske Universitet og lektor Kurt V. Gothelf, Aarhus Universitet til at bedømme den af Philip Børsting indleverede afhandling Implemantation of Ring-Closing Metathesis in Nucleid Acid Chemistry. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Philip Børstings vejleder lektor Poul Nielsen, Kemisk Institut, Syddansk Universitet. Den 27. juni 2005 afholdt Philip Børsting en forelæsning over emnet Construction of large rings in nucleic acid chemistry. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 11. juli 2005 Philip Børsting Ph.D.-graden. Philip Børsting, født den 21. april Matematisk studentereksamen fra Esbjerg Statsskole Naturvidenskabelig kandidateksamen i kemi fra Syddansk Universitet, august Dekanen nedsatte den 3. marts 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Nils Færgeman, Syddansk Universitet, Science director Paul E.G. Kristjansen, Novo Nordisk og afdelingslæge David M. Hougaard, dr.med. Statens Serum Institut til at bedømme den af Birgitte Kjær Sørensen indleverede afhandling Implementation of Ring-Closing Metathesis in Nucleid Acid Chemistry. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Birgitte Kjær Sørensens vejledere dr.scient Gunnar Houen, Statens Serum Institut og lektor Peter Højrup, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 28. juni 2005 afholdt Birgitte Kjær Sørensen en forelæsning over emnet Protein based inhibition of angiogenesis. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 11. august 2005 Birgitte Kjær Sørensen Ph.D.-graden. Birgitte Kjær Sørensen, født den 9. august 1971 i Glostrup. Matematisk-naturfaglig studentereksamen fra Aalborg Katedralskole Naturvidenskabelig kandidateksamen i biologi fra Syddansk Universitet, november Under og efter Ph.D.-studiet ansat ved Statens Serum Institut, København. 14 Årsberetning 2005 Syddansk Universitet

15 Dekanen nedsatte den 4. marts 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Marianne Holmer, Syddansk Universitet, professor Kaj Sand-Jensen, Københavns Universitet og lektor Tom Vindbæk Madsen, Aarhus Universitet til at bedømme den af Troels Andersen indleverede afhandling Growth and nutrient status of aquatic plants in oliogtrophic softwater lakes at higher CO² concentrations with special emphasis on the isoetid Littorella uniflora. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Troels Andersens vejleder lektor Frede Østergaard Andersen, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Den 29. marts 2005 afholdt Troels Andersen en forelæsning over emnet Hvorfor forsvandt isoetiderne, og hvordan får vi dem tilbage: En vurdering af betydningen af arealanvendelse, eutrofiering, CO2- stigning og opvarmning for artsrigdom, hyppighed og udbredelse af isoetiderne i Danmark og Nordeuropa. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 3. maj 2005 Troels Andersen Ph.D.-graden. Troels Andersen, født den 2. maj Matematisk studentereksamen, Aftjening af værnepligt i Beredskabsstyrelsen, Studiestart på uddannelsen i Biologi ved Københavns Universitet, Projektansat ved Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet, Projektansat ved Tropicana Aquarium Plants, Speciale studerende ved Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet, Fra 2001 lærer på Tune skole. Dekanen nedsatte den 14. marts 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af professor Birte Svensson, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, Chief operation officer Ejvind Mørtz, ACE Biosciences A/S, Odense og seniorforsker May-Bente Brurberg, Plant Protection Centre, Aars, Norge, til at bedømme den af Tine Ebstrup indleverede afhandling Proteomics of In vitro Cyst Germination and Appressoria Formation in the plant pathogen phytophthora infestans. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Tine Ebstrups vejledere seniorforsker Helge Egsgaard, Forskningscenter Risø og professor Peter Roepstorff, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 25. august 2005 afholdt Tine Ebstrup en forelæsning over emnet Studies of plant pathogenesis by proteomics. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 12. september 2005 Tine Ebstrup Ph.D.-graden. Tine Ebstrup, født den 17 juli 1973 i København. Matematisk studentereksamen fra Herlev Gymnasium Naturvidenskabelig kandidateksamen i biologi fra Københavns Universitet Ekstern Ph.D.-studerende på Forskningscenter RISØ, afdelingen for biosystemer fra december 2001 til december Dekanen nedsatte den 9. april 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Jacob Christensen-Dalsgaard, Syddansk Universitet, professor Robert J. Dooling, University of Maryland og professor Thierry Aubin, Université Paris Sud, til at bedømme den af Kenneth Kragh Jensen indleverede afhandling Acoustic Communication in the Hooded Crow (Corvus corone cornix). I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Kenneth Kragh Jensens vejleder lektor Ole Næsbye Larsen, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Den 17. juni 2005 afholdt Kenneth Kragh Jensen en forelæsning over emnet Ecological psychoacoustics in Birds. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 5. juli 2005 Kenneth Kragh Jensen Ph.D.-graden. Kenneth Kragh Jensen født den 18. oktober Matematisk studentereksamen fra Brønderslev gymnasium, Cand. Scient. i Neurobiologi fra Syddansk Universitet Fra 15. september 2000 ansat som forskningsassistent ved Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Årsberetning 2005 Syddansk Universitet 15

16 Dekanen nedsatte den 27. april 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af docent Hans Jørgen Munkholm, Syddansk Universitet, professor Paul Gauduchon, École Polytechnique, Palaiseau Cedex, Frankrig, og professor Jens Carsten Jantzen, Aarhus Universitet, til at bedømme den af Martin Villumsen indleverede afhandling HyperKähler Metrics and Nilpotent Orbits. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Martin Villumsens vejleder lektor Andrew Swann, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet. Den 24. juni 2005 afholdt Martin Villumsen en forelæsning over emnet Hermitian symmetric spaces and the geometry of nilpotent orbits. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 8. juli 2005 Martin Willumsen Ph.D.-graden. Martin Villumsen, født den 15. maj Matematisk studentereksamen fra Odense Cathedralskole. Naturvidenskabelig kandidateksamen i fysik-kemi fra Syddansk Universitet, februar Dekanen nedsatte den 19. maj 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af professor Stephen R. Douthwaite, Syddansk Universitet, lektor Lone Brønsted, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, København og Research group leader Jörg Vogel, Max Planck Instituttet, Berlin, til at bedømme den af Janne Kudsk Christiansen indleverede afhandling Hfq-binding RNAs in Listeria monocytogenes. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Janne Kudsk Christiansens vejleder lektor Birgitte Kallipolitis, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 16. september 2005 afholdt Janne Kudsk Christiansen en forelæsning over emnet Gene regulation by small RNAs in pathogenic bacteria. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 3. oktober 2005 Janne Kudsk Christiansen Ph.D.-graden. Janne Kudsk Christiansen, født den 22. september 1975 i Grenaa. Matematisk studentereksamen fra Holstebro Gymnasium og HF Bachelorgrad i biokemi og molekylær biologi 1998, Odense Universitet. Naturvidenskabelig kandidateksamen i Biomedicin fra Syddansk Universitet Ph.D-studerende ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet 2001 til Ophold ved Food Microbiology, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole november 2002 til december Fra april 2005 ansat ved Kemisk Institut med arbejdsplads på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 20. maj 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Raymond P. Cox, Syddansk Universitet, Dr, Johan Paulsson, University of Cambridge, UK, og professor Anders Løbner-Olesen, Roskilde Universitet, til at bedømme den af Gitte Ebersbach indleverede afhandling Genetic, Biochemical and Cytological Analysis of the Double par Locus of Escherichia coli Plasmid pb171. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Gitte Eberbahcs vejleder professor Kenn Gerdes, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 12. august 2005 afholdt Gitte Ebersbach en forelæsning over emnet Oscillating and filament-forming proteins in bacteria. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 25. august 2005 Gitte Ebersbach Ph.D.-graden. Gitte Ebersbach, født den 13. januar Matematisk studentereksamen fra Midtfyns Gymnasium Naturvidenskabelig kandidateksamen i genteknologi fra Syddansk Universitet februar Fra september 2005 til december 2005 ansat som adjunkt ved Institut for Biokemi og Molekylær biologi, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 27. maj 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Niels Færgeman, Syddansk Universitet, Independent group leader dr. Lluis Fajs Coll, Endocrinologie Moleculaire et Cellulaire des Cancers, Frankrig og Afdelingsleder Jan Fleckner, Novo Nordisk, til 16 Årsberetning 2005 Syddansk Universitet

17 at bedømme den af Claus Jørgensen indleverede afhandling Regulation of white and brown adipogenesis. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Claus Jørgensens vejledere professor Karsten Kristiansen og professor Peter Roepstorff, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 13. september 2005 afholdt Claus Jørgensen en forelæsning over emnet The PPARs and their ligands in adipogenesis. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 29. september 2005 Claus Jørgensen Ph.D.-graden. Claus Jørgensen, født den 4. juni Matematisk student fra Holstebro gymnasium Militær værnepligt Diplom studerende ved Institut for Biokemi og Molekylær biologi samt ved Institut for Medicinsk Biologi Ph.D. studerende ved Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylærbiologi Fra September 2005 Post Doc fellow ved Samuel Lunenfeld Research Institute, Mount Sinai Hospital, Toronto, Canada. Dekanen nedsatte den 30. maj 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af professor Jens Knudsen, Syddansk Universitet, lektor Ormond A. MacDougal, University of Michigan, USA og Head of Basic Research Niels Vrang, Rheoscience A/S, Rødovre, til at bedømme den af Rasmus Koefoed Petersen indleverede afhandling Regulation of adipocyte differentiation. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Rasmus Koefoed Petersens vejledere professor Karsten Kristiansen, BioLigands, International SciencePark, Odense og professor Peter Roepstorff, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 30. juni 2005 afholdt Rasmus Koefoed Petersen en forelæsning over emnet camp signaling in adipocyte. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 7. september 2005 Rasmus Koefoed Petersen Ph.D.-graden. Rasmus Koefoed Petersen, født den 16. januar 1968 i Skals. Naturfaglig studentereksamen fra Viborg Amts Gymnasium Naturvidenskabelig kandidateksamen i Molekylær- og celle-biologi, Syddansk Universitet, Industriel Ph.D.-studerende (ATV) ved BioLigands ApS og Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, november 2001-oktober Fra oktober 2004 ansat som forsker i BioLigands ApS. Dekanen nedsatte den 7. juni 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Niels Jørgen Nielsen, Syddansk Universitet, professor Dr. Helga Baum, Humboldt-Universität Berlin og lektor Dr. Sigmundur Gudmondsson, Lund Universitet, til at bedømme den af Helge Riis Jørgensen indleverede afhandling Contact Structures and Einstein Metrics of Split Signature. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Helge Riis Jørgensens vejleder lektor Andrew Swann, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet. Den 9. september 2005 afholdt Helge Riis Jørgensen en forelæsning over emnet Para-quaternionic metrics and conformal geometry. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 29. september 2005 Helge Riis Jørgensen Ph.D.-graden. Helge Riis Jørgensen, født den 11. november Matematisk student fra Sønderborg Gymnasium Naturvidenskabelig kandidateksamen i matematik og idræt, Syddansk Universitet Modtager af rejselegat for matematikere Ph.D.-studerende i matematik ved Institut for matematik og datalogi, Syddansk Universitet Uddannelsesstilling ved Tornbjerg Gymnasium Fra 2005 ansat som adjunkt ved Odense Katedralskole. Dekanen nedsatte den 22. juni 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Erik Bjerregaard Pedersen, Syddansk Universitet, professor John Nielsen, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, lektor Otto Dahl, Københavns Universitet til at bedømme den af Torsten Bryld indleverede afhandling Synthesis and evaluation of 4 -C-piperazionmethyl-DNA and locked Årsberetning 2005 Syddansk Universitet 17

18 nucleic acid derivates. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Torsten Brylds vejleder professor Jesper Wengel, Kemisk Institut, Syddansk Universitet. Den 19. august 2005 afholdt Torsten Bryld en forelæsning over emnet Konjugation through a nitrogen linker to DNA. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 7. september 2005 Torsten Bryld Ph.D.-graden. Torsten Bryld, født den 12. juni 1972 i Odense. Studentereksamen 1991, Kolding Amts Gymnasium. Naturvidenskabelig kandidateksamen i Kemi, Københavns Universitet, Ansat ved Kemisk Institut som forskningsassistent fra september 2000 til Ph.D.-studerende ved Syddansk Universitet fra januar 2002 til april Ansat i Exiqon fra november Dekanen nedsatte den 27. juni 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Knud Ladegaard Pedersen, Syddansk Universitet, Dr. A.D. Vethaak, Ministry of Transport, Holland, og professor Leif Norrgren, Sveriges Lantbruksuniversiteit, til at bedømme den af Tina Høj Rasmussen indleverede afhandling Estrogenic effects of alkylphenols on the male reproductive system of elelpout Zoarces viviparus. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Tina Høj Rasmussens vejledere lektor Bodil Korsgaard og professor Poul Bjerregaard, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Den 7. juli 2005 afholdt Tina Høj Rasmussen en forelæsning over emnet Estrogenic effects on the reproductive system of male fish. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 11. august 2005 Tina Høj Rasmussen Ph.D.-graden. Tina Høj Rasmussen, født den 31. marts 1969 i Odense. Matematisk/naturfaglig studentereksamen fra Sct. Knuds Gymnasium i Odense. Naturvidenskabelig kandidateksamen i biologi fra Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Ansat som klinisk kemiker, Klinisk Kemisk Afd., Herning Central sygehus Dekanen nedsatte den 15. august 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Peter Højrup, Syddansk Universitet, lektor Nikolaj Blom, Danmarks Tekniske Universitet og Dr. Jörg Schultz, Würzburg Universitet til at bedømme den af Suraj Peri indleverede afhandling Development of Human Protein Reference Database and Application of Functional Annotation Methods in Genome Annotation. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Suraj Peris vejleder professor Ole Nørregaard Jensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 5. september 2005 afholdt Suraj Peri en forelæsning over emnet: The need for protein annotation tools in functional proteomics and genomics research. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 29. september 2005 Suraj Peri Ph.D.-graden. Suraj Peri, født den 15. juli Master of Science i bioteknologi fra Panjab University, Indien, Advanced Diploma i bioinformatik fra School of Biotechnolgy, Mandurai Kamaraj University, Indien I perioden ansat som informationsmedarbejder ved University of Baroda, Indien. I perioden ansat som forskningsassistent ved Syddansk Universitet. Fra 2005 ansat som Post. Doc ved Johns Hopkins University, Baltimore, USA. Dekanen nedsatte den 31. august 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Frede Østergaard Andersen, Syddansk Universitet, forsker, Ph.D. Nuria Marbá, Institut Mediterrani d Estudis Avancats, Spanien og lektor Ole Pedersen, Københavns Universitet til at bedømme den af Morten Søby Frederiksen indleverede afhandling Seagrass response to organic loading of meadows caused by fish farming or eutrophication. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Morten Søby Frederiksens vejleder lektor Marianne Holmer, 18 Årsberetning 2005 Syddansk Universitet

19 Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Den 23. november afholdt Morten Søby Frederiksen en forelæsning over emnet Strengths and weaknesses of seagrasses as indicators of environmental changes. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 12. december 2005 Morten Søby Frederiksen Ph.D.-graden. Morten Søby Frederiksen, født den 2. februar 1973 i Randers. Matematisk studentereksamen fra Randers Amtsgymnasium Naturvidenskabelig kandidateksamen i biologi fra Syddansk Universitet Ph.D.- studerende på Biologisk Institut, Syddansk Universitet fra 2002 til Ansat som forsker ved Grønlands Naturinstitut fra august Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Ph.D.-afhandlinger Dekanen nedsatte den 25. august 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Henning P. Jørgensen, Esbjerg, professor Ola Flaaten, Tromsø og lektor Kristiaan Kerstens, Lille, til at bedømme den af Erik Lindebo indleverede afhandling AManaging Capacity in Den 1. december 2004 afholdt Erik Lindebo en forelæsning over emnet AAnalytical tools for capacity estimation in fisheries: Management implications of balancing fleet capacity and resources in an international Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 4. januar 2005 Erik Lindebo den samfundsvidenskabelige Ph.D.-grad. Levnedsbeskrivelse Erik Lindebo, født 25. oktober 1972 i København. Student fra Box Hill School, England B.Sc. i marine biologi og økologi og M.Sc. i fiskeriøkonomi og -forvaltning 1996 fra University of Portsmouth. Ansat som fisheries project officer ved South Pacific Project Facility (Verdensbanken) i Sydney Ansat som forskningsassistent i Statens Jordbrugsog Fiskeriøkonomiske Institut (det senere Fødevareøkonomisk Institut) i Ph.D.-studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Fra 1. januar 2005 ansat som forskningsadjunkt i Fødevareøkonomisk Institut som primo 2004 blev en del af den Kongelige Veterinære Landbohøjskole. Dekanen nedsatte den 22. oktober 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Hans Frimor, Odense, professor Frøystein Gjesdal, Norge og associate professor Bjørn N. Jørgensen, Columbia, til at bedømme den af Ole Friis indleverede afhandling AFormuebaseret regnskab: Er det bedre? - En sammenligning af historisk kostprisbaseret regnskab og formuebaseret Den 17. januar 2005 afholdt Ole Friis en forelæsning over emnet AAktiebaseret aflønning i teori og Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 17. januar 2005 Ole Friis den samfundsvidenskabelige Ph.D.-grad. Levnedsbeskrivelse Ole Michael Friis, født den 19. juli 1960 i Esbjerg. Handelsstudent fra Esbjerg Handelsgymnasium i HA fra Odense Universitet i Cand.merc. med revision som speciale, Ansat i revisionsfirmaet Knud E. Rasmussen Statsautoriseret revisor Undervisningsassistent ved Institut for Virksomhedsledelse, Odense Universitet, Partner i revisionsfirmaet Knud E. Rasmussen og partner i Deloitte Ekstern lektor ved Institut for Virksomhedsledelse Amanuensis ved Syddansk Universitet Kandidatstipendiat , inkl. 3 måneders stipendium fra FSR=s Studie- og Understøttelsesfond. Forskningsassistent ved Institut for Regnskab og Finansiering, Syddansk Universitet Fra 1. september 2004 ansat som forskningsadjunkt ved Institut for Regnskab og Finansiering, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 15. april 2005 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Thomas Schøtt, Kolding, professor Richard Burton, Duke og professor Anders Drejer, Århus, til at Årsberetning 2005 Syddansk Universitet 19

20 bedømme den af Kent Wickstrøm Jensen indleverede afhandling AKnowledge-Integration Networks in Product Den 11. maj 2005 afholdt Kent Wickstrøm Jensen en forelæsning over emnet AHow does social network research bear on organizational theory (as informed by the dissertation, and also more Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd herefter den 27. maj 2005 Kent Wickstrøm Jensen den samfundsvidenskabelige Ph.D.-grad. Levnedsbeskrivlse Kent Wickstrøm Jensen, født 14. maj 1969 i Vejle. Student fra Rosborg Amtsgymnasium Premierløjtnant af Reserven HA erhvervsanalytisk gren, Handelshøjskole Syd, Kolding Projektkoordinator, AOF Fredericia Kaptajn af Reserven, Cand.merc. Organisation og Planlægning, Syddansk Universitet, Ophold ved Scandinavian Consortium for Organization Research, Stanford University 2003/2004. PhD., Institut for Organisation og Ledelse, Syddansk Universitet, Fra 1. juli 2005 ansat som adjunkt ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 9. marts 2005 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Terkel Christiansen, Odense, professor Jennifer Roberts, Sheffield og lektor Ping Qin, Århus, til at bedømme den af Antonio Rodriguez Andrés indleverede afhandling ATopics in Applied Den 16. juni 2005 afholdt Antonio Rodriguez Andrés en forelæsning over emnet ATopics in Applied Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd herefter den 27. juni 2005 Antonio Rodriguez Andrés den samfundsvidenskabelige Ph.D.-grad. Levnedsbeskrivelse Antonio Rodriguez Andrés, født 2. februar 1970 i Madrid, Spanien. Ms.c. fra Universidad Carlos III de Madrid Ms.c. Université de Lausanne Ph.D.-studerende ved Økonomisk Institut, Syddansk Universitet Fra 1. August 2005 ansat som adjunkt ved Escuela de Economia, Universidad de Guanajuato, Mexico. Dekanen nedsatte den 15. juni 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Børge Obel, Odense, professor Jon Sundbo, Roskilde og professor John Parm Ulhøi, Århus, til at bedømme den af Majbritt Rostgaard Evald indleverede afhandling Brugen og betydningen af personlige netværk i udviklingen af fire højteknologiske virksomheder indenfor en koncern inkubator. Den 16. september 2005 afholdt Majbritt Rostgaard Evald en forelæsning over emnet Den evolutionære teoris betydning for forståelse af netværksdannelse i en corporate venturing-kontekst. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd herefter den 25. oktober 2005 Majbritt Rostgaard Evald den samfundsvidenskabelige Ph.D.-grad. Levnedsbeskrivelse Majbritt Rostgaard Evald, født 22. februar Student fra Struer Gymnasium Bachelorstudent i administration og samfundsfag ved Aalborg Universitet i Cand.scient.adm. i offentlig forvaltning ved Aalborg Universitet i Ph.D.-studerende ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Ph.D.-stipendiet var eksternt finansieret af Ledelse, Organisation og Kompetence (LOK) forskningscentret. Foråret 2002 ophold på Universidad Autonoma de Barcelona og Växjö Universitet for at deltage i The European Doctoral Programme in Entrepreneurship and Small Business Management (The EDP program) udarbejdelse af eksternt finansieret forskningsprojekt af Erhvervs- og Byggestyrelsen omhandlende corporate venturing blandt mindre virksomheder i Danmark midlertidigt ansat som forskningsadjunkt ved Center for Småvirksomhedsforskning (CESFO) for at forestå opfølgningsprojekt om mindre virksomheders corporate venturing aktiviteter. Dekanen nedsatte den 31. maj 2005 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Ole Olesen, Odense, professor Jens Clausen, København og lektor Jens Lysgaaard, Århus, til at bedømme den af Sanne Wøhlk indleverede afhandling Contributions to Arc Routing. Den 2. november 2005 afholdte Sanne Wøhlk en forelæsning over emnet Metoder til løsning af kant-orienteret ruteplanlægning illustreret med en eller flere studier. 20 Årsberetning 2005 Syddansk Universitet

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd Mentorordning 2014 Rektorer Marianne Zibrandtsen Rektor på Aurehøj Gymnasium Antal år: siden 1993 Telefon: 3965 4545 Email: mz@aurehoej.dk Aurehøj er et klassisk, halvstort forstadsgymnasium med en stærk

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Carsten Larsen 00:40:31. Diplom Rubjerg Knude Løbet 10 kilometer, den 19. august Startnummer 373

Carsten Larsen 00:40:31. Diplom Rubjerg Knude Løbet 10 kilometer, den 19. august Startnummer 373 Carsten Larsen 00:40:31 373 Thomas Kristensen 00:42:27 358 Albert Bruun 00:42:57 300 Jens Pedersen 00:44:32 322 Kasper Bødker 00:44:45 330 Henrik Skøtt 00:46:53 388 Stefan Berg 00:48:22 380 Mads Andreasen

Læs mere

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 Resultat Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 1 Resultatliste Hold Klasse A M.Com HFFS 584 Morten E. Kristensen 199,07 Børge Hansen 194,09 Kjeld Østergaard 191,05 Anders Jeppesen 177,00

Læs mere

Hvem har ansat vores kandidater og Ph.D. er?

Hvem har ansat vores kandidater og Ph.D. er? Hvem har ansat vores kandidater og Ph.D. er? Rapport 3 IFA s Erhvervsvejledning August 2007 1 Her følger en ikke-fuldstændig liste over de der har ansat IFA kandidater og PhD er de sidste år: Hobro Gymnasium

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

MTB - Vintercup - 5 Afd. - Randers - Romalt Bakker - 26. februar 2015

MTB - Vintercup - 5 Afd. - Randers - Romalt Bakker - 26. februar 2015 MTB - Vintercup - 5 Afd. - - Romalt Bakker - 26. februar 2015 Navn Klub 1 omgang 2 omgang 3 omgang 4 omgang 5 omgang Total Klasse 1: 1 Rasmus Feldballe 00:14:02 00:13:01 00:13:06 00:13:24 00:13:26 01:07:02

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

SØNDERJYSKE ÅRBØGER HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND UDGIVET AF

SØNDERJYSKE ÅRBØGER HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND UDGIVET AF SØNDERJYSKE ÅRBØGER UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND I 1971 bliver SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT større, men abonnementsprisen bliver ikke større. Der bliver plads til flere artikler, flere billeder

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005 1 1» DOUtiCaS _ N,2 Maj2005 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab * w» m i Ole Borre Social tillid i Danmark»i Michael Baggesen Klitgaard At beskytte et politisk våben Stefan Mazanti, Mikael Skov Mikkelsen

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

MEDDELELSER 7 /2004-2005

MEDDELELSER 7 /2004-2005 MEDDELELSER 7 /2004-2005 Materialet er fra den 9.marts 2005 fremlagt i fakultetssekretariatet for mødedeltagerne i Fakultetsrådet, Institut- og Studieledere samt Samarbejdsudvalget. SKRIVELSER FRA MINISTERIER

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri)

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) Placering Startnr Navn Klub Start 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Sluttid D21-39 fri stil, 5 omgange, 32400 m G 30 Signe Schløer Københavns

Læs mere

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund 26. februar 2015 Romalt Bakker 2014 / 2015 5. afd. Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Formanden har ordet Som formand for politiidrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til MTB-vintercuppen. Efter

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen Texel Får 16145-00897 12.03.02 85393-00543 125 107 104 112 118 105 110 123 101 30 Dorthe & Ole Selmer 54866001 16145-00521 13.03.99 85393-00543 124 109 104 116 119 106 105 120 101 40 K Dorthe & Ole Selmer

Læs mere

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 14-02-2016 15:07:25 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Danske Politimesterskaber i cykling 2009 - resultat - linieløb

Danske Politimesterskaber i cykling 2009 - resultat - linieløb Mesterskabsklasse - 108 km. 1 4 DEN Henrik Bandsholm Vestegnens Politi Idrætsforening 2:59:04 2 9 DEN Hans Hoffmann Horsens PI +00:04 3 6 DEN Anders Nyholm-pedersen Vestegnens Politi Idrætsforening st.

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Navn Titel Email Gr.arb.1

Navn Titel Email Gr.arb.1 Navn Titel Email 1 2 3 Overnat. Allan Birkmose Personlig assistent for rektor abi@adm.au.dk J K A Sandbjerg Allan Flyvbjerg Professor SUN allan.flyvbjerg@dadlnet.dk F K B Sandbjerg Anders Børglum Professor

Læs mere

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 SDU i Sønderborg Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 Agenda Syddansk Universitet og Det Tekniske Fakultet kort sagt Dialog med

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 10-03-2017 13:26:24 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 Standardpistol, 15m. - Klasse Børn 1 123576 Julius Trap 18-045 Frederiksværk Skytteforening 256/91 2 123588

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole)

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole) Viborg Kredsen Resultater DAMER 1 Mette Lynge Andersen BK Viborg 183 197 241 139 198 222 1180 150 1330 2 Helle Skriver Johansen Fight 180 153 187 186 201 205 1112 192 1304 3 Marianne Jakobsen Lucky 204

Læs mere