DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER"

Transkript

1 DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER Det Humanistiske Fakultet Doktordisputatser Den af forskningsleder Hans Schultz Hansen indleverede afhandling Hjemmetyskheden i Nordslesvig den slesvig-holstenske bevægelse" blev den 24. juni taget til forsvar for den filosofiske doktorgrad efter indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af generalkonsul, dr.phil. adjungeret professor Henrik Bekker-Christensen, professor em. Sven Tägil, Historiska Institutionen, Lunds Universitet og professor, dr.phil. Ulrich Lange, Historisches Seminar, Christian-Albretchts-Universität, Kiel. Ved forsvaret den 18. november fungerede Ulrich Lange og Henrik Bekker-Christensen som officielle opponenter. Akademisk Råd havde udpeget lektor, dr.phil. Jesper Carlsen og lektor, Ph.D. Klaus Petersen til at overvære forsvarshandlingen. Graden blev konfereret den 6. december. Hans Schultz Hansen er født i Bolderslev ved Aabenraa den 26. juni 1960 og blev matematisk-samfundsfaglig student fra Aabenraa Statsskole i Han læste derefter historie ved Aarhus Universitet, hvor han i 1983 opnåede universitetets guldmedalje, og hvor han i 1984 tog hovedfagseksamen og i 1986 magistergrad i historie. Fra 1987 til 1989 var han stipendiat ved Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. I 1990 fik han tildelt ph.d. graden ved Aarhus Universitet. Siden 1989 har han været ansat ved Landsarkivet for Sønderjylland i Aabenraa, først som arkivarvikar , dernæst som forsker og seniorforsker , siden som landsarkivar og fra 2003 på ny som seniorforsker. Siden 1997 har han tillige været forskningsleder for Statens Arkiver. I 1995 var han ekstern lektor ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse ved Odense Universitet. Hans Schultz Hansens vigtigste videnskabelige produktion er udover disputatsen bøgerne Det nordslesvigske landbrug og den danske bevægelse (1985, guldmedaljeafhandling), Danskheden i Sydslesvig som folkelig og national bevægelse (1990, ph.d. afhandling), Det sønderjyske landbrugs historie (1994) samt "Dansk jord på danske hænder". Foreningen landeværnet og den nationale jordkamp i Sønderjylland (2002). Har endvidere skrevet afsnittet Demokratie oder Nationalismus. Politische Geschichte Schleswig-Holsteins i Ulrich Lange (udg.): Geschichte Schleswig-Holsteins (1996/2003). Hans Schultz Hansen har siden 1987 været medlem af styrelsen for Historisk Samfund for Sønderjylland, fra 2005 som formand. Akademisk Råd nedsatte den 23. august et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Lilli Zeuner (formand), professor emerita Sirkka Ahonen, University of Helsinki, og forsker Ulf Zander, Lunds Universitet, til at bedømme den af Aase H. Bitsch Ebbensgaard indleverede ph.d.-afhandling At fortælle tid danske gymnasieelevers liv med fortidsrepræsentationer set i et didaktisk perspektiv. Den 16. december holdt Aase H. Bitsch Ebbensgaard et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 19. december ph.d.-graden. Aase Haubro Bitsch Ebbensgaard, født 16. august 1946 i Hellerup. Student fra Christianshavns Gymnasium Cand.mag. i historie (hovedfag) og idræt (bifag) 1974 fra Københavns Universitet. Religion (bifag) 1987 fra Odense Universitet, Dramaturgi (sidefag) fra Aarhus Universitet Adjunkt/lektor ved Odense Katedralskole fra og igen fra. Undervisningsassistent ved SDU i perioder. Masterstuderende ved DIG Syddansk Universitet Odense Ph.d.-stipendiat ved DIG/IFPR Syddansk Universitet Studieophold ved Høgskolen i Agder, Kristiansand august/ september 2003 hos førsteamanuensis May-Brith Ohman Nielsen. Har skrevet lærebog i historie for gymnasiet og en række artikler om historiedidaktik. Er i 2006/2007 IFPR s repræsentant i forskningsprojekt om gymnasieelevers sociale arv ved Center for Ungdomsforskning på Danmarks Pædagogiske Universitet. Akademisk Råd nedsatte den 21. september 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Karen Borgnakke (formand), professor Olga Dysthe, Universitetet i Bergen, og docent Dennis Beach, Göteborg Universitet, til at bedømme den af Torben Spanget Christensen indleverede ph.d.-afhandling Integreret evaluering en undersøgelse af den fagligt Årsberetning 2005 Syddansk Universitet 1

2 evaluerende lærer-elevsamtale som evalueringsredskab i gymnasial undervisning. Den 24. januar holdt Torben Spanget Christensen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 8. februar ph.d.-graden. Torben Spanget Christensen, født d. 30. april 1953 i Ellinge på Østfyn. Realeksamen fra Ullerslev Centralskole Hf-eksamen fra Nyborg Gymnasium og HF Cand. mag. i samfundsfag og geografi fra Århus Universitet Pædagogikum på Silkeborg Amtsgymnasium Herefter ansat på VUC Viborg 1983 og fra 1983 på Langkær Gymnasium og HF, fra 1990 til 2001 hf-studievejleder. I perioder i 1980erne ansat som undervisningsassistent og ekstern lektor på Institut for Statskundskab, Århus Universitet. Fra 1998 medlem af Censorkorpset for Statskundskab og Samfundsfag. Aktiv i regionalt arbejde, fagligt udvalg og bestyrelsesarbejde i FALS (foreningen af lærere i samfundsfag) fra Har skrevet artikler om samfundsfagsdidaktik og undervisning i samfundsfag. Fra 2000 ekstern redaktør i samfundsfag på forlaget Systime. Fra 2001 til 2004 ph.d. stipendiat ved Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet. Studieophold på Stanford University, Californien efterår Fra 2004 ansat som uddannelseskonsulent ved Amtscenter for Undervisning, Århus Amt. Akademisk Råd nedsatte den 15. juli et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Henning Goldbæk (formand), lektor Kirsten Molly Søholm, Aarhus Universitet, og adjungeret professor Uffe Hansen, Københavns Universitet, til at bedømme den af Lars Kiilerich Laustsen indleverede ph.d.-afhandling Literatur und Destruktion die literarische Darstellung destruktiven Verhaltens im 20. Jahrhundert. Den 9. december holdt Lars Kiilerich Laustsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 19. december ph.d.-graden. Lars Kiilerich Laustsen, født 28. marts 1966 i København. Sproglig studentereksamen fra Frederiksborg Gymnasium i Hillerød. Var flere år studievejleder ved Studievejledningen Humaniora, den centrale studievejledning på Københavns Universitet Amager. Cand.phil. i tysk 1997 og cand.mag. i tysk og dansk 2000 fra Københavns Universitet. Ph.d.- stipendiat ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier og tilknyttet Center for Tysk med emnet Literatur und Destruktion Forskningsophold på Humboldt Universität i Berlin ved forskningskollegiet Codierung von Gewalt im medialen Wandel. Akademisk Råd nedsatte den 24. august 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Anne-Marie Mai (formand), professor Frans Gregersen, Københavns Universitet, og professor Gun Malmgren, Lunds Universitet, til at bedømme den af Peter Kaspersen indleverede ph.d.- afhandling TEKSTENS TRANSFORMATIONER. En undersøgelse af fortolkningen af den litterære tekst i det almene gymnasiums danskundervisning. Den 13. maj holdt Peter Kaspersen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 17. maj ph.d.-graden. Peter Winther Kaspersen, født 1944 i Ringe. Student fra Odense Katedralskole i Cand. mag. i dansk og religionshistorie fra Københavns Universitet Adjunkt og lektor ved Haslev Gymnasium , og Adjunkt ved Herlev Statsskole Medlem af Dansklærerforeningens bestyrelse Medlem af Dansklærerforeningens litteraturpædagogiske arbejdsgruppe Deltager i Dansklærerforeningens seminarrække om efteruddannelse Deltager i Øresundsprojektet: Danskfagets/Svenskämnets didaktik Deltager i Uddannelsesstyrelsens modersmålsgruppe Ph.d.-stipendiat ved Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, SDU Studieophold ved State University of New York at Albany Ekstern lektor ved DIG Post. doc. ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU fra Akademisk Råd nedsatte den 2. september 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Karen Borgnakke (formand), professor Henning Salling Olesen, Roskilde 2 Årsberetning 2005 Syddansk Universitet

3 Universitetscenter, og professor Staffan Selander, Lärahögskolan Stockholm, til at bedømme den af Peter Henrik Raae indleverede ph.d.-afhandling Træghedens Rationalitet. Den 17. januar holdt Peter Henrik Raae et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 8. februar ph.d.-graden. Peter Henrik Raae, født Matematisk-fysisk student fra Frederiksborg Statsskole i Cand.mag. i dansk og pædagogik fra Københavns Universitet i Ansat ved gymnasieskolen, ved Danmarks Erhvervspædagogiske læreruddannelse og ved Institut for uddannelsesforskning, RUC. Fra 2000 ansat ved Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, nu Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier ved Syddansk Universitet, hvor han især beskæftiger sig med organisation og ledelse i de gymnasiale uddannelser. Akademisk Råd nedsatte den 7. oktober 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Harry Haue (formand), professor Jens Rasmussen, Danmarks Pædagogiske Universitet, og lektor Ann Bygholm, Aalborg Universitet, til at bedømme den af Yvonne Fritze indleverede ph.d.-afhandling Mediet gør en forskel En komparativ undersøgelse af kommunikation i nærundervisning og fjernundervisning. Den 28. februar holdt Yvonne Fritze et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 18. april ph.d.-graden. Yvonne Fritze, født 9. februar 1962 i Dragør. HF-eksamen fra Tårnby Gymnasium Cand.phil. i filmvidenskab fra Københavns Universitet Underviser ved Videoskolen i Storstrøms Amt Flyttede til Norge 1993, og blev ansat ved Senter for livslang læring ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) som mediepædagog Var leder af Medieseksjonen samme sted fra Stipendiat ved Avdeling for samfunnsvitenskap, HiL Førsteamanuensis (lektor) ved Avdeling for samfunnsvitenskap, HiL fra Akademisk Råd nedsatte den 31. august 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Knud J.V. Jespersen (formand), lektor Joachim Lund, Handelshøjskolen i København, og professor Harm G. Schrøter, Universitetet i Bergen, til at bedømme den af Mogens Rostgaard Nissen indleverede ph.d.-afhandling Produktions- und Lieferfreudigkeit. Landbruget under den tyske besættelse Den 14. januar holdt Mogens Rostgaard Nissen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 8. februar ph.d.-graden. Mogens Rostgaard Nissen, født den 27. juni Matematisk-samfundsfaglig student fra Grindsted Gymnasium i Bankuddannet i Handelsbanken 1987, og HD i finansiering og kreditvæsen fra Handelshøjskolen i København Beskæftiget som rådgiver i Handelsbanken/Danske Bank i perioden Underviser på Handelsskolen i Ishøj og Taastrup i perioden Cand.mag. i historie og samfundsfag fra Københavns Universitet Ph.d.- stipendiat ved Syddansk Universitet med et projekt, der er en del af en samlet undersøgelse af erhvervslivets rolle og vilkår under besættelsen , ledet af Center for Virksomhedshistorie ved Handelshøjskolen i København. Ansat som forskningsassistent ved Syddansk Universitet 2004, og undervisningsassistent samme sted Desuden ekstern lektor ved Københavns Universitet fra Akademisk Råd nedsatte den 9. marts 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Tønnes Bekker-Nielsen (formand), professor Per Bilde, Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet, og lektor Ittai Gradel, Institut for Historie, Københavns Universitet, til at bedømme den af Jakob Engberg indleverede ph.d.-afhandling Reaktioner på kristendommen i Romerriget. Omvendelse og modstand ca. år Den 4. februar holdt Jakob Engberg et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 8. februar ph.d.-graden. Årsberetning 2005 Syddansk Universitet 3

4 Akademisk Råd nedsatte den 5. oktober 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Helle Porsdam (formand), lektor Karen-Margrethe Simonsen, Aarhus Universitet, og professor Fiona MacMillan, University of London, til at bedømme den af Stina Teilmann indleverede ph.d.- afhandling British and French Copyright: A Historical Study of Aesthetic Implications. Den 21. januar holdt Stina Teilmann et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 8. februar ph.d.-graden. Stina Teilmann. Født i Århus Matematisk student fra Rungsted Gymnasium BA i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet i Erasmusstuderende ved Freiburg Universitet, Tyskland, i 1996/97. Stipendium ved University of California, Santa Cruz, i 1997/98. Cand.mag. i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet 2000 med specialeafhandlingen Authori(zi)ng Flaubert: A Reappraisal of the Bovary Trial. Ph.d.-stipendium ved litteraturvidenskab på Syddansk Universitet Medlem af Churchill College Cambridge Forskningsophold i Paris Medlem af Copyright Research Network på Birkbeck College London. Ph.d.-afhandling British and French Copyright: A Historical Study of Aesthetic Implications forsvaret d. 21. januar Akademisk Råd nedsatte den 27. april 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Martin Rheinheimer (formand), lektor Gert Sørensen, Københavns Universitet, og seniorforsker Karen Klitgaard Povlsen, Aarhus Universitet, til at bedømme den af Liv Egholm indleverede ph.d.- afhandling Rejseberetninger som kulturelle tegn. En mikrohistorisk undersøgelse af mødets betydning i teori og praksis.. Den 18. februar holdt Liv Egholm et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 1. marts ph.d.-graden. Akademisk Råd nedsatte den 7. april et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Lars Bisgaard (formand), lektor Torben K. Nielsen, Aalborg Universitet, og professor Alan W. Murray, University of Leeds, til at bedømme den af Janus Møller Jensen indleverede ph.d.-afhandling Denmark and the Crusades, Den 7. oktober holdt Janus Møller Jensen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 19. oktober ph.d.-graden. Janus Møller Jensen, født i København i Matematisk student fra Metropolitanskolen i Cand.mag. i historie fra Københavns Universitet i Ph.d. ved Syddansk Universitet, Odense Undervisningsassistent efterår Ansat som adjunkt ved IHKS på baggrund af en bevilling fra FKK fra 1. januar Tildelt prisen Ung Eliteforsker 26. januar Akademisk Råd nedsatte den 23. juni et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Peter Thaler (formand), arkivar, forskningsleder Hans Schultz Hansen, Landsarkivet for Sønderjylland, og professor Kim Salomon, Lunds Universitet, til at bedømme den af Axel Johnson indleverede ph.d.-afhandling Dannevirkemænd og Ejderfolk. Den grænsepolitiske opposition i Danmark Den 25. november holdt Axel Johnsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 6. december ph.d.-graden. 4 Årsberetning 2005 Syddansk Universitet

5 Axel Johnsen, født 19. januar 1970 i København. Nysproglig student fra Tønder Gymnasium og HF i Værnepligt aftjent ved Nørrejyske Artilleriregiment i Skive. Immatrikuleret 1990 ved Historisk Institut, Aarhus Universitet. Sidefagsstudier ved Institut for germansk filologi, ligeledes i Århus. I 1996 vikariat som arkivar ved Landsarkivet for Sønderjylland. Cand.mag. i historie og tysk i 1997 med speciale om "Ernst Christiansen og Flensborg Avis ". Samme år ansat som museumsinspektør ved Museet på Sønderborg Slot med særligt ansvar for Sønderjyllands politiske historie og nationale identitetsforhold samt sønderjysk industri. Projektleder på flere udstillinger inden for disse emner ph.d.-stipendiat ved Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig med emnet "Den grænsepolitiske opposition i Danmark ". Forløbet blev afsluttet i foråret 2005 med udgivelse af Ph.d.-afhandlingen "Dannevirkemænd og Ejderfolk". Den grænsepolitiske opposition i Danmark " Herefter ansat som projektforsker samme sted. Fra 2003 redaktør af Sønderjyske Årbøger. I slutningen af 2005 tildelt to-årig forskningsbevilling af Carlsbergfondet. Arbejdstitel: "Grænseflyttere - Sydslesvig-aktivister og nationale genrejsere i Danmark ". Som følge af bevillingen ansat som forskningsstipendiat ved Landsarkivet for Sønderjylland 1. januar Akademisk Råd nedsatte den 7. april et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Finn Stendal Pedersen (formand), docent Karl Erik Frandsen, Saxo-instituttet, Københavns Universitet, og lektor Carsten Porskrog Rasmussen, Historisk Afdeling, Aarhus Universitet, til at bedømme den af Adam Schacke indleverede ph.d.-afhandling Gods, gårde og kulturlandskab. Besiddelsesforhold og godsstrukturer i den sydlige del af Nørrejylland ca til Den 21. september holdt Adam Schacke et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 11. oktober ph.d.-graden. Akademisk Råd nedsatte den 6. januar et bedømmelsesudvalg bestående af professor Jørgen Dines Johansen (formand), seniorforsker Susan Wihma, University of Art and Design, Helsinki, og lektor Ida Engholm, Kunstakademiets Arkitektskole, til at bedømme den af Toke Riis Ebbesen indleverede ph.d.-afhandling Design. Digital semiotik og materielkultur. Den 15. april holdt Toke Riis Ebbesen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 10. maj ph.d.-graden. Akademisk Råd nedsatte den 7. december 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Lars Qvortrup (formand), professor Bjørn Sørenssen, NTNU, og lektor Anne Jerslev, Københavns Universitet, til at bedømme den af Heidi Philipsen indleverede ph.d.-afhandling Dansk films nye bølge: afsæt og aftryk fra Den Danske Filmskole. Den 29. april holdt Heidi Philipsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 23. maj ph.d.-graden. Akademisk Råd nedsatte den 14. december 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Hans Chr. Johansen (formand), professor Ole Lange, Handelshøjskolen i København, og seniorforsker Jørgen Fink, Erhvervsarkivet, til at bedømme den af Leif Hansen Nielsen indleverede ph.d.-afhandling Ad industriens veje. Studier i den slesvig-holstenske industri med særligt henblik på udviklingen i Nordslesvig. Den 27. maj holdt Leif Hansen Nielsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 31. maj Ph.d.-graden. Årsberetning 2005 Syddansk Universitet 5

6 Leif Hansen Nielsen, født den 4. februar Matematisk studentereksamen fra Tønder Statsskole Cand. mag. i historie og datalogi fra Københavns Universitet Fra 1984 og frem til 1997 ansat som programmør/systemkonsulent i Control Data, Danmark. I 1997 ansat ved Statens Arkiver i Viborg som IT-arkivar og fra 1998 som arkivar ved Landsarkivet for Sønderjylland i Aabenraa. Akademisk Råd nedsatte den 2. februar et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Flemming Mouritsen (formand), førsteamanuensis Elise Seip Tønnesen, Høgskolen i Agder, og lektor Birgitte Holm Sørensen, DPU, til at bedømme den af Sven E. Henningsen indleverede ph.d.- afhandling Medier og læring i skolens danskundervisning. Den 8. juni holdt Sven E. Henningsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 14. juni ph.d.-graden. Svend Erik Lund Henningsen er født den 15. oktober 1948 i Gøttrup, Sønderjylland. HF-eksamen fra Åbenrå Statsskole i Uddannet som cand.phil. i 1973 ved Institut for Nordisk Sprog og Litteratur fra Århus Universitet. Derefter ansat som seminarielektor ved Ribe Statsseminarium fra 1973, hvor han har undervist i faget dansk på grunduddannelsen og efter-videreuddannelsen af lærere. I udlånt til Sydjysk Universitetscenter med henblik på at gennemføre en undersøgelse af mediestruktur og mediebrug i Syddanmark. Han har gennem årene deltaget i forsøgs- og udviklingsarbejde i læreruddannelsen og i folkeskolen. Bestyrelsesmedlem af Dansk Magisterforening og Dansklærerforeningens seminariefraktion fra Ministerielt udpeget medlem af bedømmelsesudvalg af lektoransøgninger inden for faget dansk i læreruddannelsen. Har publiceret artikler og udgivet bøger om medier, litteraturpædagogik og fagdidaktik. Akademisk Råd nedsatte den 14. december 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Nils Arne Sørensen (formand), lektor Johnny Laursen, Aarhus Universitet, og lektor Stuart Ward, Københavns Universitet, til at bedømme den af Jeppe Kristensen indleverede ph.d.- afhandling A Sense of Purpose. Harold Wilson, European Integration and the Legacy of Empire, Den 10. juni holdt Jeppe Kristensen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 13. juni ph.d.-graden. Akademisk Råd nedsatte den 25. april et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Bertha Toft (formand), professor Wolfgang Koch, Handelshøjskolen i Århus, og docent Hartmut Haberland, Roskilde Universitetscenter, til at bedømme den af Birgit Hoffmann indleverede ph.d.- afhandling "Kunskaper i tyska ses som en merit. Den 16. september holdt Birgit Hoffmann et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 11. oktober ph.d.-graden. Birgit Hoffmann, født i Neustadt/Weinstraße. Studentereksamen 1984 i Neustadt/Weinstraße Magistra Artium ved Universität des Saarlandes, Saarbrücken, i Skandinavistik, Neuere deutsche Sprachwissenschaft og Neuere deutsche Literaturwissenschaft. Arbejde som wissenschaftliche Mitarbeiterin ved Universität des Saarlandes, som freelance-journalist ved Saarländischer Rundfunk, Saarbrücken, og som oversætter undervisningsassistent og undervisningsadjunkt i tysk ved Luleå tekniska universitet i Luleå / Sverige Teaching Assistant ved Dept. for German, Scandinavian, and Dutch ved University of Minnesota i Minneapolis ph.d.-stipendiat ved Syddansk Universitet i Sønderborg undervisningsassistent ved Syddansk Universitet og sprogkonsulent (freelancer). 6 Årsberetning 2005 Syddansk Universitet

7 Akademisk Råd nedsatte den 1. juni et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Martin Rheinheimer (formand), Dr. David Starkey, The University of Hull, og forskningsprofessor Henrik Gislason, DFU, til at bedømme den af Rene Taudal Poulsen indleverede ph.d.-afhandling The Exploitation of the North Sea marine Resources, Den 28. november holdt Rene Taudal Poulsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 6. december ph.d.-graden. René Taudal Poulsen, født 11. juli 1976 i Aalborg. Student fra Dronninglund Gymnasium, Bachelor og kandidatstudier, Aarhus Universitet, Cand. mag. fra Syddansk Universitet, Esbjerg, Ph.d.-stipendiat ved Syddansk Universitet, Esbjerg, Forskningsassistent ved Center for Maritime og Regionale Studier, Syddansk Universitet, Esbjerg, Ansat som post doc ved Institut for Maritim Forskning og Innovation, Syddansk Universitet, Esbjerg fra 1. februar Akademisk Råd nedsatte den 31. august et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Anne Scott Sørensen (formand), lektor Anne Louise Sommer, Danmarks Designskole, København, og professor Jan Michl, Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, til at bedømme den af Hans- Christian Jensen indleverede ph.d.-afhandling Fra velfærd til designkultur velfærdsengagement i dansk designteori og designpraksis i det 20. århundrede. Den 16. december holdt Hans-Christian Jensen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 20. december ph.d.-graden. Hans-Christian Jensen, født 21. april 1967 i Silkeborg. Matematisk-samfundsfaglig studentereksamen fra Silkeborg Amtsgymnasium Cand. mag. i Kulturformidling og Humanistiske designstudier fra Syddansk Universitet Ekstern lektor ved Center for Kulturstudier, Syddansk Universitet Ph.d.-stipendiat ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet Adjunkt ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet Forskningsassistent ved Arkitektskolen i Århus Forskningsassistent ved Center for Designforskning, Kunstakademiets Arkitektskolen Akademisk Råd nedsatte den 8. februar et bedømmelsesudvalg bestående af professor Carl Bache (formand), professor Peter Harder, Københavns Universitet, og lektor Karen M. Lauridsen, Handelshøjskolen i Århus, til at bedømme den af Sonja Poulsen indleverede ph.d.- afhandling Collacations as a language ressource. A functional and cognitive study in phraseology. Den 10. juni holdt Sonja Poulsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 14. juni ph.d.-graden. Sonja Poulsen, født d. 12. marts Nysproglig student fra Haderslev Katedralskole i Cand.ling.merc. med engelsk som hovedsprog fra Handelshøjskolen i København, Beskikket som translatør i engelsk i Ansat som adjunkt (fuldtidsunderviser) ved Handelshøjskoleafdelingen i Odense (Tietgenskolen) i Fra 1977 ansat ved Odense Universitet, fra 1998 Syddansk Universitet. Fra 1979 lektor uden forskningspligt. Delvis frikøbt til forskning i perioden Indleverede i 1991 prisopgave (ikke publiceret) om Kollokations-teorien i leksikografisk perspektiv, som fik tildelt sølvmedalje. Orlov fra 1. august 2000 til 31. januar 2003 i forbindelse med frikøb til opnåelse af ph.d.-graden. Akademisk Råd nedsatte den 8. februar et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Rineke Brouwer (formand), professor Per Lineal, Linköping Universitet, og lektor Pirkko Raudaskoski, Årsberetning 2005 Syddansk Universitet 7

8 Aalborg Universitet, til at bedømme den af Hanne-Pernille Stax indleverede ph.d.-afhandling Når tekst kommer på tale interaktion og forståelse i spørgeskemabaserede interview. Den 16. juni holdt Hanne-Pernille Stax et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 24. juni ph.d.-graden. Akademisk Råd nedsatte den 29. april et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Ulrik Lehrmann (formand), professor Rune Ottosen, Høgskolen i Oslo, og professor Hans-Henrik Holm, Danmarks Journalisthøjskole, til at bedømme den af Hanne Jørndrup indleverede ph.d.- afhandling Journalistik midt i en krigstid. Den 11. august holdt Hanne Jørndrup et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 23. august ph.d.-graden. Akademisk Råd nedsatte den 25. maj et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Mehmet Ümit Necef (formand), lektor Ulla Ambrosius Madsen, Roskilde Universitetscenter, og lektor Ulla Højmark Jensen, Danmarks Pædagogiske Universitet, til at bedømme den af Lene Søndberg indleverede ph.d.-afhandling Inddannelse. Et Grounded Theory studie af en gruppe ufaglærte, arbejdsløse tyrkere i Europa hverdag og arbejdslivsforventninger. Den 2. november holdt Lene Søndberg et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Fakultetsrådet tildelte herefter den 18. november ph.d.-graden. Lene Søndberg er født i Nyborg den 14. januar Hun blev nysproglig student fra Nyborg Gymnasium i I 1975 blev hun uddannet folkeskolelærer fra Skårup Seminarium og virkede frem til 1981 som lærer og tosprogskonsulent dels på Strandgårdskolen i Ishøj og dels på Bybækskolen i Farum. Herefter arbejdede Lene Søndberg et par år som projektleder for Center For Indvandrerkvinder og børn, inden hun dannede den Selvejende Institution Indvirke. Kursusvirksomheden INDVIRKE var hun leder af frem til I 1992 kom Lene Søndberg til Arbejdsformidlingen i Frederiksborg Amt, hvor hun udviklede sig et nyt job som Interkulturel Koordinator. Samtidig med dette job i AF tog hun en cand.pæd. uddannelse fra Danmarks Lærerhøjskole. Med afsæt i jobbet i AF igangsatte hun sammen med kollegaer et transnationalt EU Socialfondsprojekt, hvis danske del finansierede hendes ph.d. Efter færdiggørelse af sin ph.d. har hun for en kort periode været ansat i Statsfængslet i Ringe, hvor hun udførte analysearbejde blandt fængslets indsatte 2. generationsindvandrere. I dag arbejder hun som konsulent for integrationsområdet for i Svendborg Kommune. Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet Ph.D.-afhandlinger Dekanen nedsatte den 11. februar 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Ling Miao, Syddansk Universitet, professor Lukas Tamm, University of Virginia, USA, og professor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet, til at bedømme den af Danielle Keller indleverede afhandling Supported Bilayers as Models of Biological Membranes. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Danielle Kellers vejledere professor Ole G. Mouritsen, Fysisk Institut, Syddansk Universitet, professor Ian Max Møller og seniorforsker Niels Bent Larsen, begge Forskningscenter Risø. Den 17. marts 2005 afholdt Danielle Keller en forelæsning over emnet Supported Lipid Bilayers: Understanding the subsdtrate effects and finding ways to avoid them. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 3. maj 2005 Danielle Keller Ph.D.-graden. 8 Årsberetning 2005 Syddansk Universitet

9 Danielle Keller, født den 13. august 1975 i Glostrup. Matematisk studentereksamen fra Greve Gymnasium Naturvidenskabelig kandidateksamen i biokemi fra Københavns Universitet Forskningsassistent på Kemisk Institut, Københavns Universitet fra maj 2001 til januar Ph.d.-studerende i eksperimentel biofysik fra 2002 til 2005, finansieret af MEMPHYS - Center for Biomembrane Physics og Forskningscenter Risø. Fra februar 2005 ansat som forskningsassistent ved Fysisk Institut, Syddansk Universitet, finansieret af Aquaporin ApS. Dekanen nedsatte den 3. juni 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af professor Moustapha Kassen, Syddansk Universitet, Adrienne M. Flanagan, Univesity College of London og Niklas Rye Jørgensen, Hvidovre Hospital, til at bedømme den af Morten Karsdal indleverede afhandling The effect of TGF-β on bone cells. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Morten Karsdals vejleder lektor Susanne Mandrup, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 8. november 2004 afholdt Morten Karsdal en forelæsning over emnet Studies on the molecular mechanisms of transforming growth factor-b on bone using bone cell culture models. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 9. januar 2005 Morten Karsdal Ph.D.-graden. Morten Karsdal, født den 2. september Matematisk studentereksamen fra Ribe Katedralskole, Polyteknisk kandidateksamen i Bioteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet, Ansat som forsker ved CCBR, Ballerup i Danmark Projektleder ved OSTEOPRO A/S, Herlev i Danmark Projektleder ved Nordic Bioscience A/S, Herlev i Danmark Fra juni 2002 ansat som senior projektleder ved Nordic Bioscience A/S. Dekanen nedsatte den 27. august 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af professor Ole Nørregaard Jensen, Syddansk Universitet, professor Mike Dunn, King s College, London og lektor Bjarne K. Ersbøll, Danmarks Tekniske Universitet, til at bedømme den af Martin Nielsen indleverede afhandling New Sensitive Methods for Detection and Quantitation of Proteins on Gels. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Martin Nielsens vejleder Stephen Fey, Center for Proteom Analyse, Syddansk Universitet. Den11. marts 2005 afholdt Martin Nielsen en forelæsning over emnet Protein quantitation in proteomics: The potential of protein staining of gels and the promise of stable isotope labeling and mass spectromtry. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 1. juni 2005 Martin Nielsen Ph.D.-graden. Martin Nielsen, født den 3. august 1972 i Faaborg. Matematisk studentereksamen fra Faaborg gymnasium Naturvidenskabelig kandidateksamen i kemi og matematik fra Syddansk Universitet Forskningsassistent ved Center for Proteom Analyse Udviklingskemiker ved Danisco i Grindsted fra Dekanen nedsatte den 7. september 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Beate Klösgen, Syddansk Universitet, professor Thomas Schmidt, Leiden University, Holland, og professor Michael Elbaum, Institute of Science, Israel, til at bedømme den af Amy Rowat indleverede afhandling Of Lamins & Lipids: Biophysical Perspectives of the Nuclear Envelope. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Amy Rowats vejleder lektor John Hjort Ipsen, Fysisk Institut, Syddansk Universitet. Den 10. januar 2005 afholdt Amy Rowat en forelæsning over emnet Nuclear Biophysics: The Hard Core of Soft Matter. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 20. januar 2005 Amy Rowat Ph.D.-graden. Årsberetning 2005 Syddansk Universitet 9

10 Amy Rowat, født den 27. november 1975 i Guelph, Canada. B.SC. Honours Fysik, Mount Allison University, B.A. Fransk, Asiatiske studier & matematik, Mount Allison University, Naturvidenskabelig kandidateksamen i kemi fra Danmarks Tekniske Universitet Dekanen nedsatte den 12. november 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Ivar Balslev, Syddansk Universitet, direktør Lars Lading, Sensor Technologies Center, Taastrup, lektor Torben Sørensen, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, til at bedømme den af Kasper Døring indleverede afhandling Control and coordination of robots in a flexible multi-robot platform with a special reference to micro-handling. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Kasper Dørings vejledere professor Henrik Gordon Petersen, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi, Syddansk Universitet og erhvervsforsker Preben Damgård Jensen, Microbotic A/S, Gørløse. Den 16. december 2004 afholdt Kasper Døring en forelæsning over emnet Programming and control of micro-robot systems used for flexible production. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 9. januar 2005 Kasper Døring Ph.D.-graden. Kasper Døring, født den 7. juli 1975 i Odense. Matematisk studentereksamen fra Tornbjerg Gymnasium, Odense, Polyteknisk kandidateksamen i datateknologi fra Syddansk Universitet, Erhvervsforsker- og Ph.Dstuderende hos Microbotic A/S i samarbejde med Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi ved Syddansk Universitet og Erhvervsforskerudvalget under Akademiet for de Tekniske Videnskaber 2001 til Fra 2004 ansat som Adjunkt MSO på Mærsk instituttet. Dekanen nedsatte den 24. november 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor John Hjort Ipsen, Syddansk Universitet, professor Jean-Francois Joanny, Institut Curie, Paris, og professor Madan Rao, Theory Physics Group, Bangalore, til at bedømme den af Michael Andersen Lomholt indleverede afhandling Theoretical study of non-equilibrium behaviour of active fluid membranes. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Michael Andersen Lomholts vejleder professor Ling Miao, Fysisk Institut, Syddansk Universitet. Den 4. februar 2005 afholdt Michael Andersen Lomholt en forelæsning over emnet Modelling non-equilibrium behavior lipid-protein fluid membranes. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 16. marts 2005 Michael Andersen Lomholt Ph.D.-graden. Michael Andersen Lomholt, født den 29. maj 1974 i Middelfart. Matematisk studentereksamen fra Middelfart Gymnasium, Militærtjeneste ved Jyske Dragonregiment, Naturvidenskabelig kandidateksamen i fysikmatematik fra Syddansk Universitet, Ph.D.-studerende ved Syddansk Universitet fra oktober 2001 til november 2004 med ophold hos professor Jean-Francois Joanny, Institut Curie, Paris, oktober 2003-januar Fra marts 2005 ansat som postdoc ved Nordisk Institut for Teoretisk Fysik i København. Dekanen nedsatte den 3. december 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Mette Miller, Syddansk Universitet, professor Pedro M. Coutinho, Universite Aix-Marseille, Frankrig, og professor Birgitte Munch-Pedersen, Roskilde Universitetscenter, til at bedømme den af Jane Nøhr Larsen indleverede afhandling Genetic engineering and design of optimal linkers derived from the highly O-glycosylated peptide linkers of multidomain polysaccharide hydrolases. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Jane Nøhr Larsens vejledere professor Karsten Kristiansen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet og professor Birte Svenson, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby. Den 4. marts 2005 afholdt Jane Nøhr Larsen en forelæsning over emnet Structure, function and evolution of the catalytic and the starch binding domains of glucoamylases. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 16. marts 2005 Jane Nøhr Larsen Ph.D.-graden. 10 Årsberetning 2005 Syddansk Universitet

11 Jane Nøhr Larsen, født den 30. maj 1966 i Odense. Matematisk studentereksamen fra Fåborg Gymnasium Naturvidenskabelig kandidateksamen i eksperimentel cellebiologi med speciale i molekylær biologi fra Odense Universitet Fra november 2002 til februar 2005 ansat hos Invitrogen A/S som produkt specialist. Fra marts 2005 ansat som kemiker i Receptor Systems Biology Laboratory, Novo Nordisk. Dekanen nedsatte den 9. december 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Susanne Mandrup, Syddansk Universitet, professor Toshihide Nishimura, Tokyo Medical University, Japan og professor Eugene R. Schiff, University of Miami School of Medicine, USA, til at bedømme den af Krzysztof Wrzesinski indleverede afhandling Identification and Characterisation of Molecular Markers Associated with Hepatoxicity. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Krzysztof Wrzesinskis vejleder professor Steven Fey, Center for Proteomanalyse, Syddansk Universitet. Den 30. maj 2005 afholdt Krzysztof Wrzesinski en forelæsning over emnet Has proteomics delivered?. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 18. august 2005 Krzysztof Wrzesinski Ph.D.-graden. Krzysztof Wrzesinski, født den 20. december Master of Science and Engineer fra Agricultural University, Wroclaw, Polen, Ph.D.-studerende ved Institut of Genetics and Animal Husbandry, Agricultural University, Wroclaw, Polen i perioden Gæsteforsker ved Danmarks Jordbrugsforskning Foulum Ansat som forskningsassistent ved Center for Proteom Analyse, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 17. december 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Birgitte H. Kilstrup, Syddansk Universitet, lektor Mogens Kilstrup, Danmarks Tekniske Fakultet, og lektor Heidi Kaplan, University of Texas, USA, til at bedømme den af Anders Aamann Rasmussen indleverede afhandling Identification and characterization of signal transduction proteins necessary for development in Myxococcus xanthus. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Anders Aamanns Rasmussens vejleder professor Lotte Søgaard-Andersen, Max-Planck-Institutet, Tyskland. Den 21. februar 2005 afholdt Anders Aamann Rasmussen en forelæsning over emnet Two component regulatory systems in myxococcus xanthus fruiting body formation. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 15. marts 2005 Anders Aamann Rasmussen Ph.D.-graden. Anders Aamann Rasmussen, født den 29. august 1972 i Brædstrup. Teknisk Studentereksamen (HTX) fra Skive Tekniske Skole, Naturvidenskabelig kandidateksamen i Molekylær- og Cellebiologi, Syddansk Universitet, Ph.D.-studerende ved Syddansk Universitet fra marts 2000 til november Dekanen nedsatte den 17. december 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af professor Kenn Gerdes, Syddansk Universitet, forskningslektor Rasmus Bugge Jensen, Roskilde Universitetscenter, og professor Hanne Ingmer, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, København, til at bedømme den af Anne-Marie Hansen indleverede afhandling The effect of the RNA polymerase-associated protein SspA on gene expression in bacteriophage P1 and E.coli. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Anne-Marie Hansens vejleder professor Poul Valentin-Hansen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 14. januar 2005 afholdt Anne-Marie Hansen en forelæsning over emnet Regulation of gene expression in stationary phase. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 20. januar 2005 Anne- Marie Hansen Ph.D.-graden. Anne-Marie Hansen, født den 19. februar 1974 i Sønderborg. Matematisk studentereksamen fra Sønderborg Gymnasium, Naturvidenskabelig kandidateksamen i molekylær biologi fra Syddansk Universitet, Årsberetning 2005 Syddansk Universitet 11

12 Udlandsophold maj-september 1999 ved National Institutes of Health-National Cancer Institute, Maryland, USA. Novo Nordisk scholarstipendiat september 1999-september Indskrevet som Ph.D.-studerende ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet oktober 2000-januar Ph.D.-arbejdet blev udført hos Dr. Ding J. Jin, National Institutes of Health-National Cancer Institute, Maryland, USA. Ophold hos professor Frederick R. Blattner, Department of Genetics, University of Wisconsin-Madison, maj og oktober Fra januar 2005 ansat som postdoc ved National Institutes of Health-National Cancer Institute, Maryland, USA. Dekanen nedsatte den 17. december 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Susanne Mandrup, Syddansk Universitet, MSc. ph.d. Mogens Winkel Madsen, Leo Pharma, Ballerup, og Dr. Zoubir, Parc Valrose, Frankrig til at bedømme den af Esben Nørgaard Flindt indleverede afhandling The Role of PPaRs in the Control of Cell proliferation. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Esben Nørgaard Flindts vejleder professor Karsten Kristiansen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 11. februar 2005 afholdt Esben Nørgaard Flindt en forelæsning over emnet Functional implications and mechanisms of PPAR and NF-kB cross-talk. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 12. april 2005 Esben Nørgaard Flindt Ph.D.-graden. Esben Nørgaard Flindt, født den 12. marts Matematisk studentereksamen fra Mulernes Legatskole, Odense Naturvidenskabelig kandidateksamen i molekylær- og cellebiologi fra Syddansk Universitet, oktober Dekanen nedsatte den 21. december 2004 et bedømmelsesudvalg, bestående af professor Mikael Bols, Aarhus Universitet, professor John Nielsen, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og lektor Poul Nielsen, Syddansk Universitet, til at bedømme den af Michael Raunkjær indleverede afhandling Part A: Synthesis of Conformationally Restrained Sugar Amino Acids and Part B: Synthesis of Bycyclic Nucleosides and Nucleotides for Use In Conugation Chemistry. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Michael Raunkjærs vejleder professor Jesper Wengel, Kemisk Institut, Syddansk Universitet. Den 25. februar 2005 afholdt Michael Raunkjær en forelæsning over emnet Anvendelser af konformationelt begrænsede byggesten i nukleinsyrer og sukker-aminosyrer. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 16. marts 2005 Michael Raunkjær Ph.D.-graden. Michael Raunkjær, født den 28. september 1974 i Varde. Matematisk studentereksamen fra Greve Amtsgymnasium Naturvidenskabelig kandidateksamen i kemi, Københavns Universitet, Kemiker hos Australian Wine Research Institute, Adelaide, Australien, Ophold hos professor Herman S. Overkleeft, Universiteit Leiden, Leiden, Holland, januar 2003 til januar Fra 1. marts 2005 ansat hos Novo Nordisk. Dekanen nedsatte den 5. januar 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Knud Ladegaard Pedersen, Syddansk Universitet, professor Ketil Hylland, Oslo Universitet og professor Ole Andersen, Roskilde Universitetscenter, til at bedømme den af Lene Andersen indleverede afhandling Effects of endocrine disrupters on sex steroids, vitellogenin, aromatase and early development in zebrafish (Danio rerio) and ellpout. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Lene Andersens vejledere lektor Bodil Korsgaard og professor Poul Bjerregaard, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Den 7. marts 2005 afholdt Lene Andersen en forelæsning over emnet CYP19-related aromatase in fish and mammals: functin and effects of endocrine disrupting chemicals. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 12. april 2005 Lene Andersen Ph.D.-graden. Lene Andersen, født den 20. august Matematisk studentereksamen fra Slagelse Gymnasium, juni Bachelor studerende på Biokemistudiet ved Københavns Universitet, Overbygningsstuderende på 12 Årsberetning 2005 Syddansk Universitet

13 Biokemistudiet ved Københavns Universitet, Ph.D.-studerende ved Syddansk Universitet fra september 2001 til november Dekanen nedsatte den 9. januar 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Erik Kristensen, Syddansk Universitet, lektor Stefan Hulth, Göteborg Universitet, og lektor Gary Banta, Roskilde Universitetscenter, til at bedømme den af Anna Cecilie Heilskov indleverede afhandling Organic matter mineralization in fish farm sediments from temperate, subtropical and tropical environments with an emphasis on benthic fauna. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Anna Cecilie Heilskovs vejleder lektor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Den 10. februar 2005 afholdt Anna Cecilie Heilskov en forelæsning over emnet The Pearson-Rosenberg model of benthic macrofauna: Biogeochemical consequences along gradients of organic enrichment. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 16. marts 2005 Anna Heilskov Ph.D.-graden. Anna Cecilie Heilskov, født den 17. oktober 1972 i Kongens Lyngby. Matematisk studentereksamen fra Hasseris Gymnasium, Aalborg Naturvidenskabelig kandidateksamen i Biologi, Syddansk Universitet Ph.D.- studerende ved Syddansk Universitet fra september 2000-december Forskningsophold ved University of the Philippines, november 2001, og ved Department of Fisheries and Marine Research, Cypern, juni-juli, Endvidere 14-dages forskningsophold på Sicilien i september 2002 i forbindelse med deltagelse i projektet Effect of nutrient release from Mediterranean fish farms on benthic vegetation in coastal ecosystems (MedVeg). Dekanen nedsatte den 17. januar 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af professor Uffe Koch Wiil, Syddansk Universitet, professor Boris Magnusson, Lund Universitet, Sverige og lektor Kasper Østerbye, Københavns Universitet, til at bedømme den af Kasper Hallenborg indleverede afhandling Software Support for perception in Pervasive and Ubiquitous Computing. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Kasper Hallenborgs vejleder professor Bent Bruun Kristensen, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi, Syddansk Universitet. Den 1. april 2005 afholdt Kasper Hallenborg en forelæsning over emnet A Sensor and Actuator Framework for Context Awareness in Pervasive Computing Systems. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 3. maj 2005 Kasper Hallenborg Ph.D.-graden. Kasper Hallenborg, født den 20. januar 1976 i Faaborg. Teknisk studentereksamen (HTX) fra Svendborg Tekniske Skole Civilingeniøruddannelse i Datateknologi fra Syddansk Universitet Ph.d-studerende ved Syddansk Universitet fra oktober 2001 til oktober 2004 med professor Bent Bruun Kristensen som vejleder og med ophold ved Distributed Systems Technology Centre (DSTC) ved University of Queensland, Brisbane, Australien fra februar til juli Fra oktober 2004 ansat som forskningsassistent ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi. Dekanen nedsatte den 17. januar 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af professor Poul Valentin-Hansen, Syddansk Universitet, forskningslektor Rasmus Bugge Jensen, Roskilde Universitetscenter og professor Anders Løbner-Olesen, Roskilde Universitetscenter til at bedømme den af Thomas Kruse indleverede afhandling Regulation of cell shape and chromosome segregation by the actin-like MreB protein in Escherichia Coli. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Thomas Kruses vejleder professor Kenn Gerdes, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 29. april 2005 afholdt Thomas Kruse en forelæsning over emnet Bacterial actins in cell morphogenesis and DNA segregation. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 24. maj 2005 Thomas Kruse Ph.D.-graden. Årsberetning 2005 Syddansk Universitet 13

14 Thomas Kruse, født den 13. januar 1971 i Skanderborg. Matematisk studentereksamen fra Vejen Gymnasium Naturvidenskabelig kandidateksamen i cellebiologi fra Syddansk Universitet Ph.D.- studium i mikrobiologi fra 2001 til 2005 ved Syddansk Universitet. Fra februar 2005 ansat som postdoc. på Institut for Biokemi og Molekylærbiologi, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 1. februar 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Carl Th. Pedersen, Syddansk Universitet, professor Mikael Begstrup, Danmarks Farmaceutiske Universitet, København og professor Nazario Martin, Ciudad Universitaria, Madrid, til at bedømme den af Kent Albin Nielsen indleverede afhandling Electroactive Molecular Materials and Functional Systems. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Kent Albin Nielsens vejleder docent Jan Becher, Kemisk Institut, Syddansk Universitet. Den 20. april 2005 afholdt Kent Albin Nielsen en forelæsning over emnet Molecular Recognition by Macrocyclic Tetrathiafulvalene Derivatives. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 3. maj 2005 Kent Albin Nielsen Ph.D.-graden. Kent Albin Nielsen, født den 24. juli 1970 i Give. Adgangseksamen til Teknika fra Ingeniørhøjskolen Vestjysk Teknikum Naturvidenskabelig kandidateksamen i kemi fra Syddansk Universitet Ph.D-studerende i kemi fra 2001 til 2005 ved Syddansk Universitet med 8 måneders ophold på University of Texas at Austin, Texas, USA. Fra februar 2005 ansat som postdoc på Kemisk Institut, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 3. marts 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Erik Bjerregaard Pedersen, Syddansk Universitet,professor Robert Madsen, Danmarks Tekniske Universitet og lektor Kurt V. Gothelf, Aarhus Universitet til at bedømme den af Philip Børsting indleverede afhandling Implemantation of Ring-Closing Metathesis in Nucleid Acid Chemistry. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Philip Børstings vejleder lektor Poul Nielsen, Kemisk Institut, Syddansk Universitet. Den 27. juni 2005 afholdt Philip Børsting en forelæsning over emnet Construction of large rings in nucleic acid chemistry. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 11. juli 2005 Philip Børsting Ph.D.-graden. Philip Børsting, født den 21. april Matematisk studentereksamen fra Esbjerg Statsskole Naturvidenskabelig kandidateksamen i kemi fra Syddansk Universitet, august Dekanen nedsatte den 3. marts 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Nils Færgeman, Syddansk Universitet, Science director Paul E.G. Kristjansen, Novo Nordisk og afdelingslæge David M. Hougaard, dr.med. Statens Serum Institut til at bedømme den af Birgitte Kjær Sørensen indleverede afhandling Implementation of Ring-Closing Metathesis in Nucleid Acid Chemistry. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Birgitte Kjær Sørensens vejledere dr.scient Gunnar Houen, Statens Serum Institut og lektor Peter Højrup, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 28. juni 2005 afholdt Birgitte Kjær Sørensen en forelæsning over emnet Protein based inhibition of angiogenesis. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 11. august 2005 Birgitte Kjær Sørensen Ph.D.-graden. Birgitte Kjær Sørensen, født den 9. august 1971 i Glostrup. Matematisk-naturfaglig studentereksamen fra Aalborg Katedralskole Naturvidenskabelig kandidateksamen i biologi fra Syddansk Universitet, november Under og efter Ph.D.-studiet ansat ved Statens Serum Institut, København. 14 Årsberetning 2005 Syddansk Universitet

15 Dekanen nedsatte den 4. marts 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Marianne Holmer, Syddansk Universitet, professor Kaj Sand-Jensen, Københavns Universitet og lektor Tom Vindbæk Madsen, Aarhus Universitet til at bedømme den af Troels Andersen indleverede afhandling Growth and nutrient status of aquatic plants in oliogtrophic softwater lakes at higher CO² concentrations with special emphasis on the isoetid Littorella uniflora. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Troels Andersens vejleder lektor Frede Østergaard Andersen, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Den 29. marts 2005 afholdt Troels Andersen en forelæsning over emnet Hvorfor forsvandt isoetiderne, og hvordan får vi dem tilbage: En vurdering af betydningen af arealanvendelse, eutrofiering, CO2- stigning og opvarmning for artsrigdom, hyppighed og udbredelse af isoetiderne i Danmark og Nordeuropa. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 3. maj 2005 Troels Andersen Ph.D.-graden. Troels Andersen, født den 2. maj Matematisk studentereksamen, Aftjening af værnepligt i Beredskabsstyrelsen, Studiestart på uddannelsen i Biologi ved Københavns Universitet, Projektansat ved Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet, Projektansat ved Tropicana Aquarium Plants, Speciale studerende ved Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet, Fra 2001 lærer på Tune skole. Dekanen nedsatte den 14. marts 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af professor Birte Svensson, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, Chief operation officer Ejvind Mørtz, ACE Biosciences A/S, Odense og seniorforsker May-Bente Brurberg, Plant Protection Centre, Aars, Norge, til at bedømme den af Tine Ebstrup indleverede afhandling Proteomics of In vitro Cyst Germination and Appressoria Formation in the plant pathogen phytophthora infestans. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Tine Ebstrups vejledere seniorforsker Helge Egsgaard, Forskningscenter Risø og professor Peter Roepstorff, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 25. august 2005 afholdt Tine Ebstrup en forelæsning over emnet Studies of plant pathogenesis by proteomics. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 12. september 2005 Tine Ebstrup Ph.D.-graden. Tine Ebstrup, født den 17 juli 1973 i København. Matematisk studentereksamen fra Herlev Gymnasium Naturvidenskabelig kandidateksamen i biologi fra Københavns Universitet Ekstern Ph.D.-studerende på Forskningscenter RISØ, afdelingen for biosystemer fra december 2001 til december Dekanen nedsatte den 9. april 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Jacob Christensen-Dalsgaard, Syddansk Universitet, professor Robert J. Dooling, University of Maryland og professor Thierry Aubin, Université Paris Sud, til at bedømme den af Kenneth Kragh Jensen indleverede afhandling Acoustic Communication in the Hooded Crow (Corvus corone cornix). I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Kenneth Kragh Jensens vejleder lektor Ole Næsbye Larsen, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Den 17. juni 2005 afholdt Kenneth Kragh Jensen en forelæsning over emnet Ecological psychoacoustics in Birds. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 5. juli 2005 Kenneth Kragh Jensen Ph.D.-graden. Kenneth Kragh Jensen født den 18. oktober Matematisk studentereksamen fra Brønderslev gymnasium, Cand. Scient. i Neurobiologi fra Syddansk Universitet Fra 15. september 2000 ansat som forskningsassistent ved Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Årsberetning 2005 Syddansk Universitet 15

16 Dekanen nedsatte den 27. april 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af docent Hans Jørgen Munkholm, Syddansk Universitet, professor Paul Gauduchon, École Polytechnique, Palaiseau Cedex, Frankrig, og professor Jens Carsten Jantzen, Aarhus Universitet, til at bedømme den af Martin Villumsen indleverede afhandling HyperKähler Metrics and Nilpotent Orbits. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Martin Villumsens vejleder lektor Andrew Swann, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet. Den 24. juni 2005 afholdt Martin Villumsen en forelæsning over emnet Hermitian symmetric spaces and the geometry of nilpotent orbits. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 8. juli 2005 Martin Willumsen Ph.D.-graden. Martin Villumsen, født den 15. maj Matematisk studentereksamen fra Odense Cathedralskole. Naturvidenskabelig kandidateksamen i fysik-kemi fra Syddansk Universitet, februar Dekanen nedsatte den 19. maj 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af professor Stephen R. Douthwaite, Syddansk Universitet, lektor Lone Brønsted, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, København og Research group leader Jörg Vogel, Max Planck Instituttet, Berlin, til at bedømme den af Janne Kudsk Christiansen indleverede afhandling Hfq-binding RNAs in Listeria monocytogenes. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Janne Kudsk Christiansens vejleder lektor Birgitte Kallipolitis, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 16. september 2005 afholdt Janne Kudsk Christiansen en forelæsning over emnet Gene regulation by small RNAs in pathogenic bacteria. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 3. oktober 2005 Janne Kudsk Christiansen Ph.D.-graden. Janne Kudsk Christiansen, født den 22. september 1975 i Grenaa. Matematisk studentereksamen fra Holstebro Gymnasium og HF Bachelorgrad i biokemi og molekylær biologi 1998, Odense Universitet. Naturvidenskabelig kandidateksamen i Biomedicin fra Syddansk Universitet Ph.D-studerende ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet 2001 til Ophold ved Food Microbiology, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole november 2002 til december Fra april 2005 ansat ved Kemisk Institut med arbejdsplads på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 20. maj 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Raymond P. Cox, Syddansk Universitet, Dr, Johan Paulsson, University of Cambridge, UK, og professor Anders Løbner-Olesen, Roskilde Universitet, til at bedømme den af Gitte Ebersbach indleverede afhandling Genetic, Biochemical and Cytological Analysis of the Double par Locus of Escherichia coli Plasmid pb171. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Gitte Eberbahcs vejleder professor Kenn Gerdes, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 12. august 2005 afholdt Gitte Ebersbach en forelæsning over emnet Oscillating and filament-forming proteins in bacteria. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 25. august 2005 Gitte Ebersbach Ph.D.-graden. Gitte Ebersbach, født den 13. januar Matematisk studentereksamen fra Midtfyns Gymnasium Naturvidenskabelig kandidateksamen i genteknologi fra Syddansk Universitet februar Fra september 2005 til december 2005 ansat som adjunkt ved Institut for Biokemi og Molekylær biologi, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 27. maj 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Niels Færgeman, Syddansk Universitet, Independent group leader dr. Lluis Fajs Coll, Endocrinologie Moleculaire et Cellulaire des Cancers, Frankrig og Afdelingsleder Jan Fleckner, Novo Nordisk, til 16 Årsberetning 2005 Syddansk Universitet

17 at bedømme den af Claus Jørgensen indleverede afhandling Regulation of white and brown adipogenesis. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Claus Jørgensens vejledere professor Karsten Kristiansen og professor Peter Roepstorff, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 13. september 2005 afholdt Claus Jørgensen en forelæsning over emnet The PPARs and their ligands in adipogenesis. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 29. september 2005 Claus Jørgensen Ph.D.-graden. Claus Jørgensen, født den 4. juni Matematisk student fra Holstebro gymnasium Militær værnepligt Diplom studerende ved Institut for Biokemi og Molekylær biologi samt ved Institut for Medicinsk Biologi Ph.D. studerende ved Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylærbiologi Fra September 2005 Post Doc fellow ved Samuel Lunenfeld Research Institute, Mount Sinai Hospital, Toronto, Canada. Dekanen nedsatte den 30. maj 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af professor Jens Knudsen, Syddansk Universitet, lektor Ormond A. MacDougal, University of Michigan, USA og Head of Basic Research Niels Vrang, Rheoscience A/S, Rødovre, til at bedømme den af Rasmus Koefoed Petersen indleverede afhandling Regulation of adipocyte differentiation. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Rasmus Koefoed Petersens vejledere professor Karsten Kristiansen, BioLigands, International SciencePark, Odense og professor Peter Roepstorff, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 30. juni 2005 afholdt Rasmus Koefoed Petersen en forelæsning over emnet camp signaling in adipocyte. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 7. september 2005 Rasmus Koefoed Petersen Ph.D.-graden. Rasmus Koefoed Petersen, født den 16. januar 1968 i Skals. Naturfaglig studentereksamen fra Viborg Amts Gymnasium Naturvidenskabelig kandidateksamen i Molekylær- og celle-biologi, Syddansk Universitet, Industriel Ph.D.-studerende (ATV) ved BioLigands ApS og Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, november 2001-oktober Fra oktober 2004 ansat som forsker i BioLigands ApS. Dekanen nedsatte den 7. juni 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Niels Jørgen Nielsen, Syddansk Universitet, professor Dr. Helga Baum, Humboldt-Universität Berlin og lektor Dr. Sigmundur Gudmondsson, Lund Universitet, til at bedømme den af Helge Riis Jørgensen indleverede afhandling Contact Structures and Einstein Metrics of Split Signature. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Helge Riis Jørgensens vejleder lektor Andrew Swann, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet. Den 9. september 2005 afholdt Helge Riis Jørgensen en forelæsning over emnet Para-quaternionic metrics and conformal geometry. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 29. september 2005 Helge Riis Jørgensen Ph.D.-graden. Helge Riis Jørgensen, født den 11. november Matematisk student fra Sønderborg Gymnasium Naturvidenskabelig kandidateksamen i matematik og idræt, Syddansk Universitet Modtager af rejselegat for matematikere Ph.D.-studerende i matematik ved Institut for matematik og datalogi, Syddansk Universitet Uddannelsesstilling ved Tornbjerg Gymnasium Fra 2005 ansat som adjunkt ved Odense Katedralskole. Dekanen nedsatte den 22. juni 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Erik Bjerregaard Pedersen, Syddansk Universitet, professor John Nielsen, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, lektor Otto Dahl, Københavns Universitet til at bedømme den af Torsten Bryld indleverede afhandling Synthesis and evaluation of 4 -C-piperazionmethyl-DNA and locked Årsberetning 2005 Syddansk Universitet 17

18 nucleic acid derivates. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Torsten Brylds vejleder professor Jesper Wengel, Kemisk Institut, Syddansk Universitet. Den 19. august 2005 afholdt Torsten Bryld en forelæsning over emnet Konjugation through a nitrogen linker to DNA. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 7. september 2005 Torsten Bryld Ph.D.-graden. Torsten Bryld, født den 12. juni 1972 i Odense. Studentereksamen 1991, Kolding Amts Gymnasium. Naturvidenskabelig kandidateksamen i Kemi, Københavns Universitet, Ansat ved Kemisk Institut som forskningsassistent fra september 2000 til Ph.D.-studerende ved Syddansk Universitet fra januar 2002 til april Ansat i Exiqon fra november Dekanen nedsatte den 27. juni 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Knud Ladegaard Pedersen, Syddansk Universitet, Dr. A.D. Vethaak, Ministry of Transport, Holland, og professor Leif Norrgren, Sveriges Lantbruksuniversiteit, til at bedømme den af Tina Høj Rasmussen indleverede afhandling Estrogenic effects of alkylphenols on the male reproductive system of elelpout Zoarces viviparus. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Tina Høj Rasmussens vejledere lektor Bodil Korsgaard og professor Poul Bjerregaard, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Den 7. juli 2005 afholdt Tina Høj Rasmussen en forelæsning over emnet Estrogenic effects on the reproductive system of male fish. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 11. august 2005 Tina Høj Rasmussen Ph.D.-graden. Tina Høj Rasmussen, født den 31. marts 1969 i Odense. Matematisk/naturfaglig studentereksamen fra Sct. Knuds Gymnasium i Odense. Naturvidenskabelig kandidateksamen i biologi fra Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Ansat som klinisk kemiker, Klinisk Kemisk Afd., Herning Central sygehus Dekanen nedsatte den 15. august 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Peter Højrup, Syddansk Universitet, lektor Nikolaj Blom, Danmarks Tekniske Universitet og Dr. Jörg Schultz, Würzburg Universitet til at bedømme den af Suraj Peri indleverede afhandling Development of Human Protein Reference Database and Application of Functional Annotation Methods in Genome Annotation. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Suraj Peris vejleder professor Ole Nørregaard Jensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 5. september 2005 afholdt Suraj Peri en forelæsning over emnet: The need for protein annotation tools in functional proteomics and genomics research. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 29. september 2005 Suraj Peri Ph.D.-graden. Suraj Peri, født den 15. juli Master of Science i bioteknologi fra Panjab University, Indien, Advanced Diploma i bioinformatik fra School of Biotechnolgy, Mandurai Kamaraj University, Indien I perioden ansat som informationsmedarbejder ved University of Baroda, Indien. I perioden ansat som forskningsassistent ved Syddansk Universitet. Fra 2005 ansat som Post. Doc ved Johns Hopkins University, Baltimore, USA. Dekanen nedsatte den 31. august 2005 et bedømmelsesudvalg, bestående af lektor Frede Østergaard Andersen, Syddansk Universitet, forsker, Ph.D. Nuria Marbá, Institut Mediterrani d Estudis Avancats, Spanien og lektor Ole Pedersen, Københavns Universitet til at bedømme den af Morten Søby Frederiksen indleverede afhandling Seagrass response to organic loading of meadows caused by fish farming or eutrophication. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Morten Søby Frederiksens vejleder lektor Marianne Holmer, 18 Årsberetning 2005 Syddansk Universitet

19 Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Den 23. november afholdt Morten Søby Frederiksen en forelæsning over emnet Strengths and weaknesses of seagrasses as indicators of environmental changes. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 12. december 2005 Morten Søby Frederiksen Ph.D.-graden. Morten Søby Frederiksen, født den 2. februar 1973 i Randers. Matematisk studentereksamen fra Randers Amtsgymnasium Naturvidenskabelig kandidateksamen i biologi fra Syddansk Universitet Ph.D.- studerende på Biologisk Institut, Syddansk Universitet fra 2002 til Ansat som forsker ved Grønlands Naturinstitut fra august Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Ph.D.-afhandlinger Dekanen nedsatte den 25. august 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Henning P. Jørgensen, Esbjerg, professor Ola Flaaten, Tromsø og lektor Kristiaan Kerstens, Lille, til at bedømme den af Erik Lindebo indleverede afhandling AManaging Capacity in Den 1. december 2004 afholdt Erik Lindebo en forelæsning over emnet AAnalytical tools for capacity estimation in fisheries: Management implications of balancing fleet capacity and resources in an international Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 4. januar 2005 Erik Lindebo den samfundsvidenskabelige Ph.D.-grad. Levnedsbeskrivelse Erik Lindebo, født 25. oktober 1972 i København. Student fra Box Hill School, England B.Sc. i marine biologi og økologi og M.Sc. i fiskeriøkonomi og -forvaltning 1996 fra University of Portsmouth. Ansat som fisheries project officer ved South Pacific Project Facility (Verdensbanken) i Sydney Ansat som forskningsassistent i Statens Jordbrugsog Fiskeriøkonomiske Institut (det senere Fødevareøkonomisk Institut) i Ph.D.-studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Fra 1. januar 2005 ansat som forskningsadjunkt i Fødevareøkonomisk Institut som primo 2004 blev en del af den Kongelige Veterinære Landbohøjskole. Dekanen nedsatte den 22. oktober 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Hans Frimor, Odense, professor Frøystein Gjesdal, Norge og associate professor Bjørn N. Jørgensen, Columbia, til at bedømme den af Ole Friis indleverede afhandling AFormuebaseret regnskab: Er det bedre? - En sammenligning af historisk kostprisbaseret regnskab og formuebaseret Den 17. januar 2005 afholdt Ole Friis en forelæsning over emnet AAktiebaseret aflønning i teori og Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 17. januar 2005 Ole Friis den samfundsvidenskabelige Ph.D.-grad. Levnedsbeskrivelse Ole Michael Friis, født den 19. juli 1960 i Esbjerg. Handelsstudent fra Esbjerg Handelsgymnasium i HA fra Odense Universitet i Cand.merc. med revision som speciale, Ansat i revisionsfirmaet Knud E. Rasmussen Statsautoriseret revisor Undervisningsassistent ved Institut for Virksomhedsledelse, Odense Universitet, Partner i revisionsfirmaet Knud E. Rasmussen og partner i Deloitte Ekstern lektor ved Institut for Virksomhedsledelse Amanuensis ved Syddansk Universitet Kandidatstipendiat , inkl. 3 måneders stipendium fra FSR=s Studie- og Understøttelsesfond. Forskningsassistent ved Institut for Regnskab og Finansiering, Syddansk Universitet Fra 1. september 2004 ansat som forskningsadjunkt ved Institut for Regnskab og Finansiering, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 15. april 2005 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Thomas Schøtt, Kolding, professor Richard Burton, Duke og professor Anders Drejer, Århus, til at Årsberetning 2005 Syddansk Universitet 19

20 bedømme den af Kent Wickstrøm Jensen indleverede afhandling AKnowledge-Integration Networks in Product Den 11. maj 2005 afholdt Kent Wickstrøm Jensen en forelæsning over emnet AHow does social network research bear on organizational theory (as informed by the dissertation, and also more Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd herefter den 27. maj 2005 Kent Wickstrøm Jensen den samfundsvidenskabelige Ph.D.-grad. Levnedsbeskrivlse Kent Wickstrøm Jensen, født 14. maj 1969 i Vejle. Student fra Rosborg Amtsgymnasium Premierløjtnant af Reserven HA erhvervsanalytisk gren, Handelshøjskole Syd, Kolding Projektkoordinator, AOF Fredericia Kaptajn af Reserven, Cand.merc. Organisation og Planlægning, Syddansk Universitet, Ophold ved Scandinavian Consortium for Organization Research, Stanford University 2003/2004. PhD., Institut for Organisation og Ledelse, Syddansk Universitet, Fra 1. juli 2005 ansat som adjunkt ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 9. marts 2005 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Terkel Christiansen, Odense, professor Jennifer Roberts, Sheffield og lektor Ping Qin, Århus, til at bedømme den af Antonio Rodriguez Andrés indleverede afhandling ATopics in Applied Den 16. juni 2005 afholdt Antonio Rodriguez Andrés en forelæsning over emnet ATopics in Applied Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd herefter den 27. juni 2005 Antonio Rodriguez Andrés den samfundsvidenskabelige Ph.D.-grad. Levnedsbeskrivelse Antonio Rodriguez Andrés, født 2. februar 1970 i Madrid, Spanien. Ms.c. fra Universidad Carlos III de Madrid Ms.c. Université de Lausanne Ph.D.-studerende ved Økonomisk Institut, Syddansk Universitet Fra 1. August 2005 ansat som adjunkt ved Escuela de Economia, Universidad de Guanajuato, Mexico. Dekanen nedsatte den 15. juni 2004 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Børge Obel, Odense, professor Jon Sundbo, Roskilde og professor John Parm Ulhøi, Århus, til at bedømme den af Majbritt Rostgaard Evald indleverede afhandling Brugen og betydningen af personlige netværk i udviklingen af fire højteknologiske virksomheder indenfor en koncern inkubator. Den 16. september 2005 afholdt Majbritt Rostgaard Evald en forelæsning over emnet Den evolutionære teoris betydning for forståelse af netværksdannelse i en corporate venturing-kontekst. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd herefter den 25. oktober 2005 Majbritt Rostgaard Evald den samfundsvidenskabelige Ph.D.-grad. Levnedsbeskrivelse Majbritt Rostgaard Evald, født 22. februar Student fra Struer Gymnasium Bachelorstudent i administration og samfundsfag ved Aalborg Universitet i Cand.scient.adm. i offentlig forvaltning ved Aalborg Universitet i Ph.D.-studerende ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Ph.D.-stipendiet var eksternt finansieret af Ledelse, Organisation og Kompetence (LOK) forskningscentret. Foråret 2002 ophold på Universidad Autonoma de Barcelona og Växjö Universitet for at deltage i The European Doctoral Programme in Entrepreneurship and Small Business Management (The EDP program) udarbejdelse af eksternt finansieret forskningsprojekt af Erhvervs- og Byggestyrelsen omhandlende corporate venturing blandt mindre virksomheder i Danmark midlertidigt ansat som forskningsadjunkt ved Center for Småvirksomhedsforskning (CESFO) for at forestå opfølgningsprojekt om mindre virksomheders corporate venturing aktiviteter. Dekanen nedsatte den 31. maj 2005 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Ole Olesen, Odense, professor Jens Clausen, København og lektor Jens Lysgaaard, Århus, til at bedømme den af Sanne Wøhlk indleverede afhandling Contributions to Arc Routing. Den 2. november 2005 afholdte Sanne Wøhlk en forelæsning over emnet Metoder til løsning af kant-orienteret ruteplanlægning illustreret med en eller flere studier. 20 Årsberetning 2005 Syddansk Universitet

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Hvem har ansat vores kandidater og Ph.D. er?

Hvem har ansat vores kandidater og Ph.D. er? Hvem har ansat vores kandidater og Ph.D. er? Rapport 3 IFA s Erhvervsvejledning August 2007 1 Her følger en ikke-fuldstændig liste over de der har ansat IFA kandidater og PhD er de sidste år: Hobro Gymnasium

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd Mentorordning 2014 Rektorer Marianne Zibrandtsen Rektor på Aurehøj Gymnasium Antal år: siden 1993 Telefon: 3965 4545 Email: mz@aurehoej.dk Aurehøj er et klassisk, halvstort forstadsgymnasium med en stærk

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

MEDDELELSER 11 / 2001

MEDDELELSER 11 / 2001 MEDDELELSER 11 / 2001 Materialet er indtil 19. december fremlagt i mødelokalet i Fakultetssekretariatet to dage før afholdelse af fakultetsrådsmøde, samarbejdsudvalgsmøde samt institut- og studieledermøde,

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center DTU Maritime Center Jørgen Juncher Jensen Ingrid Marie Vincent Andersen Oversigt Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center 2/13/2014 DTU Historisk

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER NYE FUNKTIONSMAILADRESSER FEBRUAR 2012 Listen opdateres løbende i takt med at flere adresser oprettes. Funktion Hovedområde Funktionsmailadresse arts@au.dk scitech@au.dk health@au.dk bss@au.dk Uniled Rektor

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

DISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER

DISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER DISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER Det Humanistiske Fakultet Doktordisputatser Den af lektor Tønnes Bekker-Nielsen indleverede afhandling The Roads of Ancient Cyprus blev den 10. november 2003 taget til

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier)

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier) Lektor Kommunikation, Journalistik og Social Forandring Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Magt, Medier og Kommunikation Postaddresse: Universitetsvej 1 40.3 DK4000 Roskilde

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER

DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER Det Humanistiske Fakultet Ph.d.-afhandlinger Akademisk Råd nedsatte den 10. oktober 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Gitte Rasmussen, professor Svend

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab

Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Campus Kolding Anne Bjerre Arbejde: 6550 1318 bjerre@sitkom.sdu.dk Sprogbeskrivelse og udvikling af sproglige resurser til sprogteknologiske

Læs mere

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde!

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! De danske deltagere ved åbningsceremonien i det smukke Kulturcasino

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

Inspiration til biblioteker

Inspiration til biblioteker po inventar as Vermundsgade 40 B 3. 2100 København Ø Telefon 39 27 08 41 Fax 39 27 08 84 po@poinventar.dk www.poinventar.dk Inspiration til biblioteker Bibliotekernes stærkere placering i samfundet som

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb Lyngby, den 14. december 2004 NS-J.Nr. 04-163 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 11 Budget for 2005 og oversigt over samlet brugerbetaling for H2-2004 Indhold 1. Nye tjenester og services fra Forskningsnettet

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007 IGLC 15 Summit Møde i Lean Construction - DK 18. September 2007 Introduktion Generelt Papers Videre udvikling af Lean Construction Esben Misfeldt Sven Bertelsen Arrangementet Sted: Michhigan State University

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere