Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret."

Transkript

1 BESTYRELSESMØDE: TID: STED: Nr , GORM Tirsdag d. 17/ kl. 19:00-22 (Der er træningsaften onsdag) ABRAHAMSENS GAARD DELTAGERE: Peter, Stig, Pernille, Bente, Bjarke, Merete, Steen, KK, Jørgen, Inger, Ole REFERENT: Inger AFBUD: Forplejning: Bjarke DAGSORDEN / REFERAT Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret. ACTION Ref: Ingen tilmeldinger fra andre klubber. Vi skal gerne på forhånd have drøftet disse spørgsmål: Hvad mangler vi at opfylde i Vision2015? (er vedhæftet) Hvor står DOF i dag? (udfordringer, muligheder, trusler, styrker?) Hvor skal vi være i 2020? Hvordan kommer vi derhen? Ændre strukturen? Ændre styreformen? Ændre aktiviteter? Ændre finansiering? Ændre teknologier? Ændre holdninger og prioriteringer? Hvad skal der til for at vi når visionen? Første spørgsmål i ovenstående er en rigtig god anledning til at få taget et servicetjek af OK GORM og se, hvor OK GORM har rykket i forhold til Vision Gå ind på DOFs hjemmeside på Vision 2015 dels det overordnede dokument og dels de skematisk overskuelige beskrivelser på 5 indsatsområder hørende til Vision Ud fra vores svar/klubbens nuværende status kunne vi gøre os tanker om, hvor vi ser os selv og DOF i 2020 (Walters 3. spørgsmål). Under Vision 2015 ligger i øvrigt også det høringssvar til Vision 2015 OK GORM i sin tid afleverede. For at give formanden et indblik i, hvad der sker i OK Gorm kunne vi udarbejde et datablad F.eks: Antal medlemmer: u14, 14-20, 20-40, o.40 Best./udv trænere Bærende aktiviteter Økonomi Faciliteter Hvad er de enkeltes udvalgs væsentligste resultater de seneste 5 år? Hvor ser det enkelte udvalg de væsentligste udfordringer de kommende 5 år? Hvad er klubbens væsentligste resultater de seneste 5 år? Hvor ser klubben de væsentligste udfordringer de kommende 5 år? Ønsker til kreds/forbund! 1

2 Ref: O-sporten blive mere kendt Findsveji-projektet med til at gøre sporten mere kendt. Korttegning og tidtagning stadig svært at gå til. Men dog flere hjælpemidler i dag i forhold til tidligere. God intention fra DOF s side. Men det er stadig lidt kompliceret, når der skal laves div.løb og andre store løb. DOF arr. kurser, som kan hjælpe arrangører. Der stilles utrolig høje krav til stævne-afvikling. Evt. hjælp til tidtagn, f.eks. af nogle eksperter. Evt. en coach til klubberne fremover? Den ugentlige træning er vigtig. DOF støtter klubberne ved at synliggøre o-sporten bl.a. ved findveji-projekter. Hvis Vejle kommune vil gøre lidt mere ved Findveji-projekterne, så har de da fine muligheder med 2 gode klubber og med elitearb. Folderne til Findveji-posterne må kunne betales af kommunen. Skal vi igen prøve at henvende os til kommunen? Klubberne må selvfølgelig opdatere kortene. Man har forsøgt at skabe mere opmærksom-hed fra forbundets side, men man kan stille spørgsmål om, hvor langt man reelt er nået. Måske styrke o-sporten i skoleregi. Hvor ønsker vi hjælp fra DOF s side? Stærkt ønske om trænerkurser/uddannelser/seminarer af forskellig slags og på forskelligt niveau. Skal ikke ligge i dec. Men klubberne skal hele tiden sørge for at få sendt trænere på uddannelse. Når man prioriterer eliten, så skal bredden fødekæden- også prioriteres - også økonomisk. Vigtigt at prioritere børne og ungdomsarbej-de i klubberne. DOF kan hjælpe med at lave materialer til klubberne. Stort ønske om at fortsætte med at arr. KUM, for det betyder meget for børnearbejdet. Kunne vi få nogle flere medl. i o-sporten? Vi har en force i, at hele familien kan deltage på samme tid. Det skal forbundet måske gøre noget mere ud af. Der kan løbes via et kort på telefonen så kan man frit løbe, når man ønsker det. Godt at få nogle nye tiltag frem. DOF brede nye tiltag ud. Vi skal måske også lade os inspirere heraf. Kvalitet i træningsaften-erne er vigtigt. Jubilæums-skriftet kan gives til den nye formand, når han kommer på besøg. Ole laver lige nogle notater vedr. Gorm: f.eks.: Medl. antal, Trænings- opdeling, Trænere, Gode faciliteter, Økonomi, Aktive mht. arr., Har været med i DOF s projekter. Men vi skal måske også præcist vide, hvad vi vil! Passe på energien og have focus på vores kerneområde. Med i en Mønsterklub analyse i 2 omgange Få flere og flere med i klubbens arbejde. Rekruttering og fastholdelse + kommunika-tion har været fokusområder. Skal vi fortsætte med det? Vi skal fastholde trænerne og trænerudd. Det er meget vigtigt! Udfordring i at have nogle skove at løbe i. DOF evt. hjælpe hermed. Pkt. 2 Hvad er OK Gorm s værdier, Vision og Mål (oplæg v. Ole) Prøv at se i Dropbox en. Her er Meretes notat fra kurset om rekruttering og fastholdelse af frivillige. Vi skal se, om vi kan opstille noget, vi er enige om passer til OK Gorm. Det er vigtigt at vide, hvad vi arbejder hen imod, og hvorfor vi gør det. Materialet fra kurset kan give mere inspiration. Det er naturligvis helt nødvendigt, at vi bruger al det materiale vi selv blot inden for de seneste par år har produceret det ligger lige nu spredt mange forskellige steder i vort eget system lidt som spredte atomer. 2

3 Ref: Vi har noget fra mønsterklub-analysen. Sætte ord på Gorms værdier. Værdihuset H=Helhed U=Udvikling S=Samarbejde E=Engagement T=Trivsel, og socialt samvær. Se Gorms formålsparagraf/vedtægter En snak om Mountainbike- o-løbere og de uheldige sider med deres måde at bruge skovene på. En snak om Meretes udspil: Forretnings-udvalget tilretter Pkt. 3 Udvalgenes bidrag til hjemmesiden (oplæg v. KK): For at hjemmesiden kan blive det sted, hvor medlemmer kan få et indtryk af klubben og de forskellige udvalgs arbejde er det nødvendig med en præsentation. Det arbejde udvalgene skal bidrage med falder fint i tråd med ovenstående punkt. Kommunikations- og PR udvalget vil derfor bede alle udvalg om at præsentere sig: Træningsudvalg Ungdomsudvalg Talent- og eliteudvalg Kort- og skovudvalg Arrangementsudvalg Ski- og Motionsudvalg Kommunikationsudvalg Hvert udvalg præsenterer sig på følgende måde Målgruppe: (hvem/hvad er det udvalget arbejder for) Vision: hvad er udvalgets ledestjerne, langsigtede perspektiv, ambition Politik: hvad vil man arbejde for i forhold til den/de beskrevne målgruppe/r eller den/de definerede opgaver Mål: Udvalgets kortsigtede mål (1 2 år) Udvalgets langsigtede mål (2 5 år) Målene skal være specifikke, målbare, accepterede, realistiske, tidsbestemte (SMART) Handleplan: Hvad skal der gøres for at nå målene, hvornår skal det gøres, hvem skal gøre det? Hvem består udvalget af?: Antal medlemmer, evt. jobtitler (f.eks.: formand, skovansvarlig, ungdomsrepræsentant etc.) Opgavebeskrivelse: Beskriv i punktform formandens opgaver Beskriv ligeledes de enkelte udvalgsmedlemmers opgaver i punktform Lav evt. årsplan med definering af hvilke opgaver, der skal igangsættes til hvilke tidspunkter. Definer en forretningsorden for udvalget. Hvor mange møder, hvornår, er der bestemte temaer til bestemte tider. God idé at holde et møde i hver enkelt udvalg, hvor man tager en diskussion og får defineret ovenstående emner. Nogle udvalg har allerede defineret dele af ovestående, det skal naturligvis tænkes ind i processen. Hent inspiration ved Talent- og eliteudvalgets beskrivelse eller Kommunikations- og PR udvalgets beskrivelse og dokumentet: Nedsættelse af udvalg og underudvalg seneste version Hvis der er udvalg der behøver hjælp står jeg til rådighed- så sig bare til. Ref: En god snak at få i hvert udvalg - tænke det ind i en struktur og få det lavet. KK vil gerne samle det fra de forskellige udvalg. Tage udg. punkt i den beskrivelse, man i forvejen har i udv. 3

4 Opfordring fra PR og kom.udv. til at få dette arbejde gjort, så hurtigt som muligt. Pkt. 4 Gør arbejdet let Inspireret af kurset om rekruttering og fastholdelse vil Ole prøve at forklare, hvordan vi kan bruge Dropbox til at gøre arbejdet med de forskellige opgave lettere at håndtere år for år, og også lettere for andre at overtage. Ref: Opgaver i årshjulet for hvert udvalg bør ligge i udv. mappe i Dropbox - for hvert år. Inden et nyt år kopierer man dokumenterne og lægger dem ind i det nye år, hvor man så tilretter dem. Dropbox bør være et arbejdsredskab for bestyrelsen og for udvalgene. Også dokumenter til løbene bør ligge på Dropbox. Politikker og vedtægter skal ligge på hjemmesiden. Før referatet skal på hjemmesiden går alle ind og tilretter Kort nyt fra udv. Pkt. 5 - KORT NYT (skal egentlig ikke tage tid på mødet) Formand: Fra klubledermødet: Fra DOF: Kasserer: Der må forventes lavere indtægter fra Jelling Løbet end budgetteret svarende til godt kr. - budget kr 2013-resultat kr, så med 200 færre løbere og lidt ekstra udgifter, så vil det nok ligge i underkanten af kr! Ekstra opgaver fra Jelling Musikfestival aflønnes med ekstra formentlig kr, men der må også påregnes større viderebetaling til JFS-løb, fordi de stiller med en større andel af scene-mandskabet. Stig har foreløbigt udmeldt 75% / 25% som fordelingsnøgle 2013 og 2014, men vi har aftalt at finde en mere balanceret løsning på den del af mandskabet, som ikke nødvendigvis knytter sig Gorm / JFS-løb med udgangspunkt i at opgaven er Gorms. I øvrigt aftalt med Poul Erik, at han tager tilbud og lay-out hjem på en startbanner og en målbanner lig Snabs ved Vejle-stafet. Beslutning kan så tages af forretningsudvalg, hvis det ser fornuftig ud. RUF: Udvalg: Mht. etablering af et udvalg, så er jeg godt på vej. Første møde holdes efter sommerferien Mentor til nye voksne medlemmer: Rikke Mols og Mette Refsgaard er Bent mentor for. Claus Riisager Rasmussen er Torben Rasmussen mentor for Mikkel Detz er Nis Bechman mentor for. Pia Jessen er Karl Kristian mentor. Ansvarlig for tøj til ungdomsløberne: Lisbet Holm overtager denne funktion efter sommerferien. Arrangementsudvalg: Jellingløbet: Foreløbig evaluering 2014 Forhåndstilmeldte 733 Eftertilmeldte 192 I alt = 1086 tilmeldte Nedgangen er efter min vurdering især hold. Det bør bemærkes at der var 138 deltager på Monumentwalken og 103 deltagere på 7,6 km ruten Der er en udfordring i det/de kommende år at få arbejdet med to områder: 1. At finde flere og nye sponsorer 2. At arbejde på at flere hold melder sig til 4

5 Der skal være evalueringsmøde efter sommerferien. Hærvejsløbet: Lidt opdatering fra Henrik Holm, som er blevet tovholder på dette arrangement: Der var sidst jeg hørte fra Hærvejsløbet desværre kun 30 tilmeldte til spisning i Vingsted, dertil yderligere 10 hjælpere. Jeg forventer at få et endeligt antal snarest muligt. Vi er i hvert fald 4 personer der kan stå og dele mad ud, det bør være nok Vi har bestemt menuen, Karl Kristian prøver at lave en aftale med sponsorat fra Superbrugsen på maddelen. Gøddingstævne: JFM Stafet den 15.august Bent er i fuld gang med at søge om skovtilladelse i Gødding Mølle. Der er Kronvildt i skoven, hvilket skal respekteres. Tanken om at tegne statsskovdelen syd for den gamle vej kan dog stadig overvejes, idet vi nu kan løbe under den nye vej. Klubaften: Ekstra klubaften den 26.august med Rasmus Thrane og Emma Klingenberg. Steen laver indbydelse til hjemmesiden gerne inden sommerferien. Bodil N sørger for forplejning til mødet. Ordinær klubaften den 30.sept. Jeg forestiller mig, at forretningsudvalget laver dagsorden til dette møde. Jeg sørger for forplejning via Bodil N. Fest- og forplejningsudvalg eller lignende: Jeg har aftalt med Bodil N at jeg kontakter hende, når jeg kender datoen på kommende arrangementer og så vil hun gerne stå for forplejningsdelen og selv sørge for hjælpere. Klubfesten afholdes: D Jørgen spørger om lån af Kollerup skole PR- og kommunikationsudvalg: Nu sker der noget på hjemmesidefronten. På udvalgets møde den var udvalget enige om, at der skulle ske nogle ændringer i opsætningen af vores hjemmeside. Udgangspunkt for de ændringer, der skulle ske er dels et notat på 6 sider, der dannede grundlag for udvalgets gennemgang af hjemmesiden den og dels de kommentarer, der kom på mødet nedfældet i Noter fra møde i Kommunikations- og PR Udvalget den Henrik Jørgensen, OK Pans hjemmesideansvarlig, ville på konsulentbasis støtte og supporte Annett i de ændringer, der skulle foretages. Der blev aftalt mulighed for telefontræffetid hver mandag. Vi må erkende, at en sådan model ville betyde, at der vil gå en rum tid før vi havde en flyvende hjemmeside, og at vi skulle trække meget store veksler på Annetts tid. Der har nu vist sig en anden løsning, hvor tidshorisonten er en færdig og flyvende hjemmeside med udgangen af august alt afhængig af, hvor gode, hurtige vi er til at levere billedmateriale og tekstindhold. Vi får: - Design af hjemmeside (grafisk design - fonte, farver, grafik) - Opbyggelse af struktur og funktionalitet (links, menuer, kalenderfunktion, backend,) - Sikring af hjemmeside mod hackere. 5

6 - SEO (søgemaskineoptimering) - Tilpasning af backend til den enkelte bruger - administrator, bidragsyder, osv. - Garanti af lettest mulig vedligehold og opdatering af hjemmeside tilpasset den enkelte brugers evner. - Vejledning/oplæring af en central person i vedligehold og opdatering af hjemmeside. Siden vil blive bygget og designet fra bunden i Wordpress, da han ikke ser nogen fordel i at genbruge det nuværende! Iflg. Silas er det et hjemmesidedesignprogram, der har bedre og mere opdaterede systemer end Joomla. Jeg har konsulteret Henrik Jørgensen, der bekræfter det. Silas lover, som nævnt ovenfor, en færdig og flyvende hjemmeside med udgangen af august og en hjemmeside vi vil være tilfredse med og stolte over. Aftale med Silas er lavet i denne uge.: Silas har været i kontakt med Annett og ligeledes Ole, da han skal bruge diverse koder for at komme ind og arbejde med vores hjemmeside. Ref: Findveji i Kongernes Jelling: Der arbejdes på sagen. Det går godt fremad med dette projekt. Det bliver spændende. Træningsudvalg: Træningen tirsdag d. 3. juni i Gødding var godt besøgt af snab, selvom deres normale træning ligger om onsdagen. Det bliver spændende at se om vi fra Gorm kan møde talstærkt op onsdag d. 18, juni i Sønderskoven til Vejle cup. Der har været en del nye voksne i foråret. Flere har hjulpet med skygning, bla. Karl Kristian, Bjarke, Peter F, og Torben R. Jeg spørger følgende om de vil deltage på trænerkurser til vinter: Torben Lehn, Henrik Holm, Bjarke og Gustav, (Ann Cathrine og Michael er spurgt) Det er nogle år siden sidst, vi havde nogle med, og der er brug for at uddanne kontinuerligt, hvis vi skal være nok og holde standarten i vores træning. Ungdomsudvalg: Ungdomstræner og -udvalgsmøde den 13. juni kl. 14 Formålet med mødet er at gøre trænergruppen og ungdomsudvalget til to selvstændige grupper. Ungdomstræning bør omdøbes til Børne- og ungdomstræning 1. Børne- og ungdomstræning - Forårssæsonen, evaluering af træningen, hvordan virker opdelingen af løberne? o I yngste gruppe er der overraskende mange løbere. Det er vigtigt at have nok til at skygge. Forslag om at spørge voksengruppen om, at postindsamlerne ved behov også fungerer som skygge for de yngste. Nogle voksenløbere har meldt ud, at de gerne vil hjælpe med at skygge, men nogle gange når de at løbe i skoven, inden Michael og Torben får overblik over gruppen. Jørgen spørger voksengruppen. Forslag om at postindsamlerene kunne skygge. o Der har kun været en enkelt oprykning til ældste gruppe (11/12 16 år). Nogle i gruppen øver sig i mellemsvær orientering. o Vi udnævner en træningsaften i august til tag en ven med dag. 2. Hvem skal på trænerkursus. Alle trænere bør deltage i DOF,s trænerseminar. 3. Hejmmesiden- Ungdomstræning - Michael og Torben skriver om træningstilbuddet for yngste gruppe (7 10 år). Steen skriver om træningstilbuddet i ældste gruppe (11 16 år). Trænere og medlemmer af Ungdomsudvalget får det til gennemlæsning. Gruppen år træner med voksengruppen. 4. Ungdomsudvalget. Steen er formand og sidder i Gorms bestyrelse Trænere: Michael sidder som repræsentant for yngste gruppe, Steen er repræsentant for ældste gruppe. Ungdomsløber: Ann Cathrine repræsenterer ungdomsløberne Forældrerepræsentant: Dorte Pedersen, Steen laver forslag til årsplan og uddelegerer opgaver til UU,s medlemmer og trænerne. 5. Efterårsturen for de årige, som kan løbe MS orientering. Turen går dette år til Nordjylland, Skagen. PE arbejder med turen. 6. Udtagelsesprocedure til stafethold 6

7 Det tilstræbes at sætte de stærkest mulige hold til JM og DM-stafet. Trænerne laver forslag til hold i god tid og taler med løberne om deres deltagelse. Ski- og motionsudvalg: Jeg kan ikke huske om vi havde det med på sidste møde, men vi har fået afslag fra friluftsrådet på vores ansøgning om midler til nu snescooter. Så status er stadig at vi har i puljen. (Sandvad Sognegård og Jelling Sparekasses Fond) ud af de ca en spritny snescooter koster Jeg har deltaget i repræsentantskabsmøde i skiforbundet. Mødet var præget af stor diskussion af fremtiden for instruktøruddannelser, specielt de alpine. har været varetaget af den danske skiskole. Fra forbundets (bestyrelsens) side har der været utilfredshed med kursustilbuddet og den danske skiskoles lydhørhed overfor bestyrelsens ønsker. Derfor har man fra bestyrelsens side meldt ud at man vil tage samarbejdet op til overvejelse og som minimum have aftalen med den danske skiskole genforhandlet. Dette sagsforløb er faldet nogle klubber for brystet. Disse klubber har et godt og nært samarbejde med skiskolen og leverer i flere tilfælde også instruktører til den. Enden på den ophede diskussion der startet i dagene op til repræsentantskabsmødet blev at samarbejdet i første omgang fortsætter uændret mens skiforbundet laver en krav specifikation til den fremtidige instruktøruddannelse. Vi har fra Gorms side ikke rigtig haft nogen berøring med DDS fordi de næsten udelukkende har uddannet alpine instruktører og vi har ikke haft nogen alpine aktiviteter. Resten af mødet var ret fredeligt og af tidshensyn hurtigt overstået. Jeg deltog desuden i en workshop sammen med repræsentanter for andre skiklubber om hvor dan man bedst når ud til sine medlemmer. Der blev specielt diskuteret brug af sociale medier som nogle af de andre klubber har gode erfaringer med og andre mere blandede. På vejen hjem fra Brøndby fik jeg et lift af forbundets breddekonsulent og vi benyttede chancen til at holde vores årlige møde. Vi snakkede især om hvilke aktiviteter der kan arrangeres på tværs af klubberne. Der er mange af de øvrige klubber i Jylland der har de samme udfordringer som vi nemlig at samle deltagere nok til for alvor at få aktiviteter op at stå. Jeg synes det kunne være rigtigt spændende og vi prøver at finde andre interesserede klubber. Ellers er der som normalt på denne årstid ret stille på skifronten. Der har fra medlemmernes side ikke været udvist interesse for at lave fællestræning i sommerperioden, så den bliver først genoptaget til efteråret. Kort- og skovudvalg: Fokus på at få tegnet Gyttegård færdigt, det er netop blevet færdigt. Derefter skal vi se på Gødding og evt. nytegning syd for den nye vej. Mht DM stafet 2017 er Gyttegård måske ikke god nok, der er blevet ret meget gult på kortet efter fældningerne, Bent arbejder på at få adgang til Utoft plantage. Talent- og eliteudvalg: Vi har til aften haft 2. Møde i 2014 i Talent- og Eliteudvalget. TVO: Efterårets TVO plan er lige på trapperne og bliver offentliggjort inden sommerferie. Esben bliver tilbudt at komme med i TVO fra august. Trænersituationen er uændret, dvs. Steen og undertegnede er trænere og der er pt. Ingen træner fra Snab. TC: Vi har haft styregruppemøde i TC 26/5. Der kommer en del nye løbere fra Kolding. Efteråret er planlagt. Der er deltagelse i Smålandskävlen i oktober. Landshold: Josefine er udtaget til Junior VM. Ungsenior: Steen har lavet et samarbejde med Gustav, der vil være løberrepræsentant i ungseniorgruppen. Der laves en samling til O-ringen. Elite Vejle: De to aftaler med TVO ift. Elite Vejle er indgået. Josefine har skrevet under på en udviklingskontrakt og TVO s 7

8 kontrakt er fornyet med kr. TC s aftale evalueres/fornyes i august. KK og undertegnede har været på Workshop med Elite Vejle omkring værdisæt for talentudvikling. Ift. det videre forløb er bolden hos Elite Vejle. Der er stadig ikke fundet en ungdomsrepræsentant til udvalget. Trænersamtaler aftales/planlægges sammen med Ungdomsudvalgsformand og formand. Næste møde er i november. Klubhusudvalg: Der er nu bestilt materialer så skellettet til garagen til beregnervogn kan laves. Brædder til al beklædning forventer vi at kunne finde i de stakke af brædder, der er på loftet af AG. Garagen forventes endelig færdig før 1. aug. Ref: KK snakker med Bredager skolen vedr. arbejdsplads på Abrahamsens gård. Pkt. 6 eventuelt KK Næste møde Dato Forplejning Ref. Fremover afholdes best.møder fra kl. 19 prc. til kl. 22 prc. Forretnings-udvalget bestemmer en mødedato i nov. og melder ud. 8

Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser

Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser Nr. 609 - Februar 2005 Orienteringsklubben Pan Klubhus Postgiro Hjemmeside Kontingent 2003 Sekretariat (indmelding)

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Mødested: FROS s klubhus, Hannerup Engvej 1c, Fredericia Mødedato: Tirsdag d. 6/11 kl. 19.00 Mødeindbudte Klubrepræsentanter

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere