Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret."

Transkript

1 BESTYRELSESMØDE: TID: STED: Nr , GORM Tirsdag d. 17/ kl. 19:00-22 (Der er træningsaften onsdag) ABRAHAMSENS GAARD DELTAGERE: Peter, Stig, Pernille, Bente, Bjarke, Merete, Steen, KK, Jørgen, Inger, Ole REFERENT: Inger AFBUD: Forplejning: Bjarke DAGSORDEN / REFERAT Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret. ACTION Ref: Ingen tilmeldinger fra andre klubber. Vi skal gerne på forhånd have drøftet disse spørgsmål: Hvad mangler vi at opfylde i Vision2015? (er vedhæftet) Hvor står DOF i dag? (udfordringer, muligheder, trusler, styrker?) Hvor skal vi være i 2020? Hvordan kommer vi derhen? Ændre strukturen? Ændre styreformen? Ændre aktiviteter? Ændre finansiering? Ændre teknologier? Ændre holdninger og prioriteringer? Hvad skal der til for at vi når visionen? Første spørgsmål i ovenstående er en rigtig god anledning til at få taget et servicetjek af OK GORM og se, hvor OK GORM har rykket i forhold til Vision Gå ind på DOFs hjemmeside på Vision 2015 dels det overordnede dokument og dels de skematisk overskuelige beskrivelser på 5 indsatsområder hørende til Vision Ud fra vores svar/klubbens nuværende status kunne vi gøre os tanker om, hvor vi ser os selv og DOF i 2020 (Walters 3. spørgsmål). Under Vision 2015 ligger i øvrigt også det høringssvar til Vision 2015 OK GORM i sin tid afleverede. For at give formanden et indblik i, hvad der sker i OK Gorm kunne vi udarbejde et datablad F.eks: Antal medlemmer: u14, 14-20, 20-40, o.40 Best./udv trænere Bærende aktiviteter Økonomi Faciliteter Hvad er de enkeltes udvalgs væsentligste resultater de seneste 5 år? Hvor ser det enkelte udvalg de væsentligste udfordringer de kommende 5 år? Hvad er klubbens væsentligste resultater de seneste 5 år? Hvor ser klubben de væsentligste udfordringer de kommende 5 år? Ønsker til kreds/forbund! 1

2 Ref: O-sporten blive mere kendt Findsveji-projektet med til at gøre sporten mere kendt. Korttegning og tidtagning stadig svært at gå til. Men dog flere hjælpemidler i dag i forhold til tidligere. God intention fra DOF s side. Men det er stadig lidt kompliceret, når der skal laves div.løb og andre store løb. DOF arr. kurser, som kan hjælpe arrangører. Der stilles utrolig høje krav til stævne-afvikling. Evt. hjælp til tidtagn, f.eks. af nogle eksperter. Evt. en coach til klubberne fremover? Den ugentlige træning er vigtig. DOF støtter klubberne ved at synliggøre o-sporten bl.a. ved findveji-projekter. Hvis Vejle kommune vil gøre lidt mere ved Findveji-projekterne, så har de da fine muligheder med 2 gode klubber og med elitearb. Folderne til Findveji-posterne må kunne betales af kommunen. Skal vi igen prøve at henvende os til kommunen? Klubberne må selvfølgelig opdatere kortene. Man har forsøgt at skabe mere opmærksom-hed fra forbundets side, men man kan stille spørgsmål om, hvor langt man reelt er nået. Måske styrke o-sporten i skoleregi. Hvor ønsker vi hjælp fra DOF s side? Stærkt ønske om trænerkurser/uddannelser/seminarer af forskellig slags og på forskelligt niveau. Skal ikke ligge i dec. Men klubberne skal hele tiden sørge for at få sendt trænere på uddannelse. Når man prioriterer eliten, så skal bredden fødekæden- også prioriteres - også økonomisk. Vigtigt at prioritere børne og ungdomsarbej-de i klubberne. DOF kan hjælpe med at lave materialer til klubberne. Stort ønske om at fortsætte med at arr. KUM, for det betyder meget for børnearbejdet. Kunne vi få nogle flere medl. i o-sporten? Vi har en force i, at hele familien kan deltage på samme tid. Det skal forbundet måske gøre noget mere ud af. Der kan løbes via et kort på telefonen så kan man frit løbe, når man ønsker det. Godt at få nogle nye tiltag frem. DOF brede nye tiltag ud. Vi skal måske også lade os inspirere heraf. Kvalitet i træningsaften-erne er vigtigt. Jubilæums-skriftet kan gives til den nye formand, når han kommer på besøg. Ole laver lige nogle notater vedr. Gorm: f.eks.: Medl. antal, Trænings- opdeling, Trænere, Gode faciliteter, Økonomi, Aktive mht. arr., Har været med i DOF s projekter. Men vi skal måske også præcist vide, hvad vi vil! Passe på energien og have focus på vores kerneområde. Med i en Mønsterklub analyse i 2 omgange Få flere og flere med i klubbens arbejde. Rekruttering og fastholdelse + kommunika-tion har været fokusområder. Skal vi fortsætte med det? Vi skal fastholde trænerne og trænerudd. Det er meget vigtigt! Udfordring i at have nogle skove at løbe i. DOF evt. hjælpe hermed. Pkt. 2 Hvad er OK Gorm s værdier, Vision og Mål (oplæg v. Ole) Prøv at se i Dropbox en. Her er Meretes notat fra kurset om rekruttering og fastholdelse af frivillige. Vi skal se, om vi kan opstille noget, vi er enige om passer til OK Gorm. Det er vigtigt at vide, hvad vi arbejder hen imod, og hvorfor vi gør det. Materialet fra kurset kan give mere inspiration. Det er naturligvis helt nødvendigt, at vi bruger al det materiale vi selv blot inden for de seneste par år har produceret det ligger lige nu spredt mange forskellige steder i vort eget system lidt som spredte atomer. 2

3 Ref: Vi har noget fra mønsterklub-analysen. Sætte ord på Gorms værdier. Værdihuset H=Helhed U=Udvikling S=Samarbejde E=Engagement T=Trivsel, og socialt samvær. Se Gorms formålsparagraf/vedtægter En snak om Mountainbike- o-løbere og de uheldige sider med deres måde at bruge skovene på. En snak om Meretes udspil: Forretnings-udvalget tilretter Pkt. 3 Udvalgenes bidrag til hjemmesiden (oplæg v. KK): For at hjemmesiden kan blive det sted, hvor medlemmer kan få et indtryk af klubben og de forskellige udvalgs arbejde er det nødvendig med en præsentation. Det arbejde udvalgene skal bidrage med falder fint i tråd med ovenstående punkt. Kommunikations- og PR udvalget vil derfor bede alle udvalg om at præsentere sig: Træningsudvalg Ungdomsudvalg Talent- og eliteudvalg Kort- og skovudvalg Arrangementsudvalg Ski- og Motionsudvalg Kommunikationsudvalg Hvert udvalg præsenterer sig på følgende måde Målgruppe: (hvem/hvad er det udvalget arbejder for) Vision: hvad er udvalgets ledestjerne, langsigtede perspektiv, ambition Politik: hvad vil man arbejde for i forhold til den/de beskrevne målgruppe/r eller den/de definerede opgaver Mål: Udvalgets kortsigtede mål (1 2 år) Udvalgets langsigtede mål (2 5 år) Målene skal være specifikke, målbare, accepterede, realistiske, tidsbestemte (SMART) Handleplan: Hvad skal der gøres for at nå målene, hvornår skal det gøres, hvem skal gøre det? Hvem består udvalget af?: Antal medlemmer, evt. jobtitler (f.eks.: formand, skovansvarlig, ungdomsrepræsentant etc.) Opgavebeskrivelse: Beskriv i punktform formandens opgaver Beskriv ligeledes de enkelte udvalgsmedlemmers opgaver i punktform Lav evt. årsplan med definering af hvilke opgaver, der skal igangsættes til hvilke tidspunkter. Definer en forretningsorden for udvalget. Hvor mange møder, hvornår, er der bestemte temaer til bestemte tider. God idé at holde et møde i hver enkelt udvalg, hvor man tager en diskussion og får defineret ovenstående emner. Nogle udvalg har allerede defineret dele af ovestående, det skal naturligvis tænkes ind i processen. Hent inspiration ved Talent- og eliteudvalgets beskrivelse eller Kommunikations- og PR udvalgets beskrivelse og dokumentet: Nedsættelse af udvalg og underudvalg seneste version Hvis der er udvalg der behøver hjælp står jeg til rådighed- så sig bare til. Ref: En god snak at få i hvert udvalg - tænke det ind i en struktur og få det lavet. KK vil gerne samle det fra de forskellige udvalg. Tage udg. punkt i den beskrivelse, man i forvejen har i udv. 3

4 Opfordring fra PR og kom.udv. til at få dette arbejde gjort, så hurtigt som muligt. Pkt. 4 Gør arbejdet let Inspireret af kurset om rekruttering og fastholdelse vil Ole prøve at forklare, hvordan vi kan bruge Dropbox til at gøre arbejdet med de forskellige opgave lettere at håndtere år for år, og også lettere for andre at overtage. Ref: Opgaver i årshjulet for hvert udvalg bør ligge i udv. mappe i Dropbox - for hvert år. Inden et nyt år kopierer man dokumenterne og lægger dem ind i det nye år, hvor man så tilretter dem. Dropbox bør være et arbejdsredskab for bestyrelsen og for udvalgene. Også dokumenter til løbene bør ligge på Dropbox. Politikker og vedtægter skal ligge på hjemmesiden. Før referatet skal på hjemmesiden går alle ind og tilretter Kort nyt fra udv. Pkt. 5 - KORT NYT (skal egentlig ikke tage tid på mødet) Formand: Fra klubledermødet: Fra DOF: Kasserer: Der må forventes lavere indtægter fra Jelling Løbet end budgetteret svarende til godt kr. - budget kr 2013-resultat kr, så med 200 færre løbere og lidt ekstra udgifter, så vil det nok ligge i underkanten af kr! Ekstra opgaver fra Jelling Musikfestival aflønnes med ekstra formentlig kr, men der må også påregnes større viderebetaling til JFS-løb, fordi de stiller med en større andel af scene-mandskabet. Stig har foreløbigt udmeldt 75% / 25% som fordelingsnøgle 2013 og 2014, men vi har aftalt at finde en mere balanceret løsning på den del af mandskabet, som ikke nødvendigvis knytter sig Gorm / JFS-løb med udgangspunkt i at opgaven er Gorms. I øvrigt aftalt med Poul Erik, at han tager tilbud og lay-out hjem på en startbanner og en målbanner lig Snabs ved Vejle-stafet. Beslutning kan så tages af forretningsudvalg, hvis det ser fornuftig ud. RUF: Udvalg: Mht. etablering af et udvalg, så er jeg godt på vej. Første møde holdes efter sommerferien Mentor til nye voksne medlemmer: Rikke Mols og Mette Refsgaard er Bent mentor for. Claus Riisager Rasmussen er Torben Rasmussen mentor for Mikkel Detz er Nis Bechman mentor for. Pia Jessen er Karl Kristian mentor. Ansvarlig for tøj til ungdomsløberne: Lisbet Holm overtager denne funktion efter sommerferien. Arrangementsudvalg: Jellingløbet: Foreløbig evaluering 2014 Forhåndstilmeldte 733 Eftertilmeldte 192 I alt = 1086 tilmeldte Nedgangen er efter min vurdering især hold. Det bør bemærkes at der var 138 deltager på Monumentwalken og 103 deltagere på 7,6 km ruten Der er en udfordring i det/de kommende år at få arbejdet med to områder: 1. At finde flere og nye sponsorer 2. At arbejde på at flere hold melder sig til 4

5 Der skal være evalueringsmøde efter sommerferien. Hærvejsløbet: Lidt opdatering fra Henrik Holm, som er blevet tovholder på dette arrangement: Der var sidst jeg hørte fra Hærvejsløbet desværre kun 30 tilmeldte til spisning i Vingsted, dertil yderligere 10 hjælpere. Jeg forventer at få et endeligt antal snarest muligt. Vi er i hvert fald 4 personer der kan stå og dele mad ud, det bør være nok Vi har bestemt menuen, Karl Kristian prøver at lave en aftale med sponsorat fra Superbrugsen på maddelen. Gøddingstævne: JFM Stafet den 15.august Bent er i fuld gang med at søge om skovtilladelse i Gødding Mølle. Der er Kronvildt i skoven, hvilket skal respekteres. Tanken om at tegne statsskovdelen syd for den gamle vej kan dog stadig overvejes, idet vi nu kan løbe under den nye vej. Klubaften: Ekstra klubaften den 26.august med Rasmus Thrane og Emma Klingenberg. Steen laver indbydelse til hjemmesiden gerne inden sommerferien. Bodil N sørger for forplejning til mødet. Ordinær klubaften den 30.sept. Jeg forestiller mig, at forretningsudvalget laver dagsorden til dette møde. Jeg sørger for forplejning via Bodil N. Fest- og forplejningsudvalg eller lignende: Jeg har aftalt med Bodil N at jeg kontakter hende, når jeg kender datoen på kommende arrangementer og så vil hun gerne stå for forplejningsdelen og selv sørge for hjælpere. Klubfesten afholdes: D Jørgen spørger om lån af Kollerup skole PR- og kommunikationsudvalg: Nu sker der noget på hjemmesidefronten. På udvalgets møde den var udvalget enige om, at der skulle ske nogle ændringer i opsætningen af vores hjemmeside. Udgangspunkt for de ændringer, der skulle ske er dels et notat på 6 sider, der dannede grundlag for udvalgets gennemgang af hjemmesiden den og dels de kommentarer, der kom på mødet nedfældet i Noter fra møde i Kommunikations- og PR Udvalget den Henrik Jørgensen, OK Pans hjemmesideansvarlig, ville på konsulentbasis støtte og supporte Annett i de ændringer, der skulle foretages. Der blev aftalt mulighed for telefontræffetid hver mandag. Vi må erkende, at en sådan model ville betyde, at der vil gå en rum tid før vi havde en flyvende hjemmeside, og at vi skulle trække meget store veksler på Annetts tid. Der har nu vist sig en anden løsning, hvor tidshorisonten er en færdig og flyvende hjemmeside med udgangen af august alt afhængig af, hvor gode, hurtige vi er til at levere billedmateriale og tekstindhold. Vi får: - Design af hjemmeside (grafisk design - fonte, farver, grafik) - Opbyggelse af struktur og funktionalitet (links, menuer, kalenderfunktion, backend,) - Sikring af hjemmeside mod hackere. 5

6 - SEO (søgemaskineoptimering) - Tilpasning af backend til den enkelte bruger - administrator, bidragsyder, osv. - Garanti af lettest mulig vedligehold og opdatering af hjemmeside tilpasset den enkelte brugers evner. - Vejledning/oplæring af en central person i vedligehold og opdatering af hjemmeside. Siden vil blive bygget og designet fra bunden i Wordpress, da han ikke ser nogen fordel i at genbruge det nuværende! Iflg. Silas er det et hjemmesidedesignprogram, der har bedre og mere opdaterede systemer end Joomla. Jeg har konsulteret Henrik Jørgensen, der bekræfter det. Silas lover, som nævnt ovenfor, en færdig og flyvende hjemmeside med udgangen af august og en hjemmeside vi vil være tilfredse med og stolte over. Aftale med Silas er lavet i denne uge.: Silas har været i kontakt med Annett og ligeledes Ole, da han skal bruge diverse koder for at komme ind og arbejde med vores hjemmeside. Ref: Findveji i Kongernes Jelling: Der arbejdes på sagen. Det går godt fremad med dette projekt. Det bliver spændende. Træningsudvalg: Træningen tirsdag d. 3. juni i Gødding var godt besøgt af snab, selvom deres normale træning ligger om onsdagen. Det bliver spændende at se om vi fra Gorm kan møde talstærkt op onsdag d. 18, juni i Sønderskoven til Vejle cup. Der har været en del nye voksne i foråret. Flere har hjulpet med skygning, bla. Karl Kristian, Bjarke, Peter F, og Torben R. Jeg spørger følgende om de vil deltage på trænerkurser til vinter: Torben Lehn, Henrik Holm, Bjarke og Gustav, (Ann Cathrine og Michael er spurgt) Det er nogle år siden sidst, vi havde nogle med, og der er brug for at uddanne kontinuerligt, hvis vi skal være nok og holde standarten i vores træning. Ungdomsudvalg: Ungdomstræner og -udvalgsmøde den 13. juni kl. 14 Formålet med mødet er at gøre trænergruppen og ungdomsudvalget til to selvstændige grupper. Ungdomstræning bør omdøbes til Børne- og ungdomstræning 1. Børne- og ungdomstræning - Forårssæsonen, evaluering af træningen, hvordan virker opdelingen af løberne? o I yngste gruppe er der overraskende mange løbere. Det er vigtigt at have nok til at skygge. Forslag om at spørge voksengruppen om, at postindsamlerne ved behov også fungerer som skygge for de yngste. Nogle voksenløbere har meldt ud, at de gerne vil hjælpe med at skygge, men nogle gange når de at løbe i skoven, inden Michael og Torben får overblik over gruppen. Jørgen spørger voksengruppen. Forslag om at postindsamlerene kunne skygge. o Der har kun været en enkelt oprykning til ældste gruppe (11/12 16 år). Nogle i gruppen øver sig i mellemsvær orientering. o Vi udnævner en træningsaften i august til tag en ven med dag. 2. Hvem skal på trænerkursus. Alle trænere bør deltage i DOF,s trænerseminar. 3. Hejmmesiden- Ungdomstræning - Michael og Torben skriver om træningstilbuddet for yngste gruppe (7 10 år). Steen skriver om træningstilbuddet i ældste gruppe (11 16 år). Trænere og medlemmer af Ungdomsudvalget får det til gennemlæsning. Gruppen år træner med voksengruppen. 4. Ungdomsudvalget. Steen er formand og sidder i Gorms bestyrelse Trænere: Michael sidder som repræsentant for yngste gruppe, Steen er repræsentant for ældste gruppe. Ungdomsløber: Ann Cathrine repræsenterer ungdomsløberne Forældrerepræsentant: Dorte Pedersen, Steen laver forslag til årsplan og uddelegerer opgaver til UU,s medlemmer og trænerne. 5. Efterårsturen for de årige, som kan løbe MS orientering. Turen går dette år til Nordjylland, Skagen. PE arbejder med turen. 6. Udtagelsesprocedure til stafethold 6

7 Det tilstræbes at sætte de stærkest mulige hold til JM og DM-stafet. Trænerne laver forslag til hold i god tid og taler med løberne om deres deltagelse. Ski- og motionsudvalg: Jeg kan ikke huske om vi havde det med på sidste møde, men vi har fået afslag fra friluftsrådet på vores ansøgning om midler til nu snescooter. Så status er stadig at vi har i puljen. (Sandvad Sognegård og Jelling Sparekasses Fond) ud af de ca en spritny snescooter koster Jeg har deltaget i repræsentantskabsmøde i skiforbundet. Mødet var præget af stor diskussion af fremtiden for instruktøruddannelser, specielt de alpine. har været varetaget af den danske skiskole. Fra forbundets (bestyrelsens) side har der været utilfredshed med kursustilbuddet og den danske skiskoles lydhørhed overfor bestyrelsens ønsker. Derfor har man fra bestyrelsens side meldt ud at man vil tage samarbejdet op til overvejelse og som minimum have aftalen med den danske skiskole genforhandlet. Dette sagsforløb er faldet nogle klubber for brystet. Disse klubber har et godt og nært samarbejde med skiskolen og leverer i flere tilfælde også instruktører til den. Enden på den ophede diskussion der startet i dagene op til repræsentantskabsmødet blev at samarbejdet i første omgang fortsætter uændret mens skiforbundet laver en krav specifikation til den fremtidige instruktøruddannelse. Vi har fra Gorms side ikke rigtig haft nogen berøring med DDS fordi de næsten udelukkende har uddannet alpine instruktører og vi har ikke haft nogen alpine aktiviteter. Resten af mødet var ret fredeligt og af tidshensyn hurtigt overstået. Jeg deltog desuden i en workshop sammen med repræsentanter for andre skiklubber om hvor dan man bedst når ud til sine medlemmer. Der blev specielt diskuteret brug af sociale medier som nogle af de andre klubber har gode erfaringer med og andre mere blandede. På vejen hjem fra Brøndby fik jeg et lift af forbundets breddekonsulent og vi benyttede chancen til at holde vores årlige møde. Vi snakkede især om hvilke aktiviteter der kan arrangeres på tværs af klubberne. Der er mange af de øvrige klubber i Jylland der har de samme udfordringer som vi nemlig at samle deltagere nok til for alvor at få aktiviteter op at stå. Jeg synes det kunne være rigtigt spændende og vi prøver at finde andre interesserede klubber. Ellers er der som normalt på denne årstid ret stille på skifronten. Der har fra medlemmernes side ikke været udvist interesse for at lave fællestræning i sommerperioden, så den bliver først genoptaget til efteråret. Kort- og skovudvalg: Fokus på at få tegnet Gyttegård færdigt, det er netop blevet færdigt. Derefter skal vi se på Gødding og evt. nytegning syd for den nye vej. Mht DM stafet 2017 er Gyttegård måske ikke god nok, der er blevet ret meget gult på kortet efter fældningerne, Bent arbejder på at få adgang til Utoft plantage. Talent- og eliteudvalg: Vi har til aften haft 2. Møde i 2014 i Talent- og Eliteudvalget. TVO: Efterårets TVO plan er lige på trapperne og bliver offentliggjort inden sommerferie. Esben bliver tilbudt at komme med i TVO fra august. Trænersituationen er uændret, dvs. Steen og undertegnede er trænere og der er pt. Ingen træner fra Snab. TC: Vi har haft styregruppemøde i TC 26/5. Der kommer en del nye løbere fra Kolding. Efteråret er planlagt. Der er deltagelse i Smålandskävlen i oktober. Landshold: Josefine er udtaget til Junior VM. Ungsenior: Steen har lavet et samarbejde med Gustav, der vil være løberrepræsentant i ungseniorgruppen. Der laves en samling til O-ringen. Elite Vejle: De to aftaler med TVO ift. Elite Vejle er indgået. Josefine har skrevet under på en udviklingskontrakt og TVO s 7

8 kontrakt er fornyet med kr. TC s aftale evalueres/fornyes i august. KK og undertegnede har været på Workshop med Elite Vejle omkring værdisæt for talentudvikling. Ift. det videre forløb er bolden hos Elite Vejle. Der er stadig ikke fundet en ungdomsrepræsentant til udvalget. Trænersamtaler aftales/planlægges sammen med Ungdomsudvalgsformand og formand. Næste møde er i november. Klubhusudvalg: Der er nu bestilt materialer så skellettet til garagen til beregnervogn kan laves. Brædder til al beklædning forventer vi at kunne finde i de stakke af brædder, der er på loftet af AG. Garagen forventes endelig færdig før 1. aug. Ref: KK snakker med Bredager skolen vedr. arbejdsplads på Abrahamsens gård. Pkt. 6 eventuelt KK Næste møde Dato Forplejning Ref. Fremover afholdes best.møder fra kl. 19 prc. til kl. 22 prc. Forretnings-udvalget bestemmer en mødedato i nov. og melder ud. 8

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år.

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år. Formandens kommentar til referat fra bestyrelsesmødet, pkt. 1: Alle udvalg havde inden mødet lagt et dokument på bestyrelsens Dropbox med det formål at beskrive udvalget ud fra punkter som baggrund, målgruppe,

Læs mere

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg

Læs mere

GORM, orienterings- og skiklub Generalforsamling. Tirsdag d. 6.2.07 kl. 19.30 i Abrahamsens Gård

GORM, orienterings- og skiklub Generalforsamling. Tirsdag d. 6.2.07 kl. 19.30 i Abrahamsens Gård GORM, orienterings- og skiklub Generalforsamling Tirsdag d. 6.2.07 kl. 19.30 i Abrahamsens Gård 30 fremmødte. Bent Nielsen bød velkommen med opfordring til netop at deltage i klubbens årlige generalforsamling.

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Mødested: FROS s klubhus, Hannerup Engvej 1c, Fredericia Mødedato: Tirsdag d. 6/11 kl. 19.00 Mødeindbudte Klubrepræsentanter

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Afbud fra Anni Jensen 1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 11.12.2006 Referatet blev enstemmigt godkendt. 2) Ordinær generalforsamling 05.02.2007 Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Onsdag d. 17.06.2015 hos Skive AMOK mødelokale Skive Stadion. Tilstede fra bestyrelsen: Formand Claus Poulsen (Silkeborg OK), Stedfortræder Arne Pedersen (Mariager

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Sportsudvalget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 28.04.2010

BESTYRELSESMØDE 28.04.2010 BESTYRELSESMØDE 28.04.2010 Tilstede; Afbud; Sted: Agenda: Steen Seitner (SS), formand Flemming Adriansen (FA), næstformand Jørn Østergren (JØ), kasserer Flemming Scheuer-Larsen (FSL), ungdomsudvalg Hans

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer Dansk Orienterings-Forbund November 2010 Breddeudvalget Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer - anbefalinger på baggrund af erfaringer fra de 11 klubber i ATKprojektet. Hvordan tiltrækker og fastholder

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Bestyrelsesmøde 03-2013 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby 13.06.2013/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2013 3. Bestyrelsens siden

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Note: Nikolaj Kolte (NK) var til stede på mødet via Skype og deltog i gennemgangen af alle punkter på dagsorden.

Note: Nikolaj Kolte (NK) var til stede på mødet via Skype og deltog i gennemgangen af alle punkter på dagsorden. Dato Mødested Mødetid Deltagere Mandag d. 16. juni 2014 Growbizz, Saltværksvej 2e, 2770 Kastrup Kl. 17.30 20.30 Rasmus Lundby (RL) Tue Hodal (TH) Michael Tandrup (MT) Carsten Drud (CD) Anne Nymand (AN)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo Ordinære åbne Mødereferat rev. 10-04- 15 Mødedato: Emne: 9. april 2015 Kl. 18:30-22:00 Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo Deltagere: Anne Lundsmark (AL) Dean Bozinovski (DB) Ditte Bjarnild (DiB) Jacob S.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 23. august 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 19.00 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Medlemsdag. 13. juni 2015

Medlemsdag. 13. juni 2015 Medlemsdag 13. juni 2015 Strategiproces 2015 Strategiseminar Udarbejdelse af strategi Gennemgang og opdatering af strategi 2016 strategigennemgang Handlingsplaner fra udvalg 2 Vision & Mission Vision:

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer.

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer. Mødedato: 06.05.2015 Sted: Alectia, Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 63/2015 Emne: Bestyrelsesmøde 0. Godkendelse af referater fra den 13. og den 14. april 2015 1. Siden sidst a. Ind- og

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Børn og Unge. Handlinger #.1

Børn og Unge. Handlinger #.1 Børn og Unge Generelt om måling: Der er i foråret 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt løbere, trænere og forældre. Disse svar ligger i høj grad som baggrund for de strategiske må og tiltag

Læs mere

Vejledning til LUS spørgeskema

Vejledning til LUS spørgeskema Vejledning til LUS spørgeskema Det vil være en god idé at udarbejde en skriftlig vejledning, som kan udleveres til løberen. Dels så løberen kan få lidt hjælp, men også således at forældre får lidt information

Læs mere

Klubledermøder November 2013

Klubledermøder November 2013 Klubledermøder November 2013 Vision 2015 4 visionspunkter i fokus Medlemstal Repræsentantskabsmøde 2014 Find vej Plus Find vej Dagen DOF Akademi 25/1-14 Ny hjælpetræneruddannelse: 1-2-træner Naturløbet

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af medlemsmøde den 26. september 2007 kl. 19:00 I klubhuset, Ørneredevej. Der var i alt 24 fremmødte heraf 4 fra bestyrelsen. Dagsorden: 1. Orientering fra udvalgene.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i OIK

Referat for bestyrelsesmøde i OIK Referat for bestyrelsesmøde i OIK Tirsdag den 13. maj 2014, kl. 19.00 21.30 Dagorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Opfølgning på referat fra sidst, med to do 4. Hvordan er beslutningsprocessen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 25. marts 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. marts 2015. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat HB-møde den 9. august 2015 Idrættens Hus, Brøndby

Referat HB-møde den 9. august 2015 Idrættens Hus, Brøndby Mødestart: 10.00 Mødeslut: 19.00 (Jesper til kl. 16.45) Deltagere: Jan-Erik, Erik, Søren Herlev Jørgensen(SHJ), David, Mikael, Jan, Tarik, Jesper og Søren(SHK)(referent). Gennemgang af forretningsorden.

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30 Deltagende: Lene Sørensen, Jonas Niebling, Kristian Nielsen, Christian Thrysøe og Martin Andersen. Fraværende: Niels Monsen, Signe Baldvinsson 0. Godkendelse af referat. - Referat fra 25. november 2009

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2008.

Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2008. Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2008. Pkt. 1 Valg af dirigent Gerda Vangsgaard blev valgt Pkt. 2 Formandens beretning herunder beretning fra udvalgene Se beretningen Trænings- og Skovudvalg

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af dagorden

REFERAT. Godkendelse af dagorden REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag d. 10. januar 2015, kl. 10.00-15.00 Sted: Hotel Medi, Ikast (Rådhusstræde 8, 7430 Ikast) Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi 23. marts 2009 Referat Mødedato og tid 23. marts 2009 20:00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden, vag af ref. 2. Godk. af ref. fra seneste

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 2. juli 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 2. juli 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 2. juli 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. a. Husk Lars beslutning

Læs mere

Dansk Curling Forbund

Dansk Curling Forbund Dansk Curling Forbund 11.05. 2013 Til alle klubber under Dansk Curling Forbund. Referat af Årsmøde lørdag d. 11. maj 2012 kl. 11,00. Idrættens Hus i Brøndby. Til stede: Knud Meinertz, Bent Sørensen, Anne,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Mødested KursusCentre.dk, Oddevejen 8, Middelfart Mødedato Fredag 6. marts 2015 kl. 17.30-22.00 Mødedeltagere Referat Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette Rønning

Læs mere

Referat til FU-møde. Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten

Referat til FU-møde. Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Referat til FU-møde Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 02-2015 26. februar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. februar 2015. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand Mødedato Tirsdag 25. november 2014 kl. 17.20-22.00 (middag 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette

Læs mere

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 1. Valg af dirigent: Claus Sylvest blev forslået og valgt 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Peter orienterede først om medlemssituationen,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 08-2014 4. september 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 25. august 2014 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. 17. august 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), og suppleant

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove spring,

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Tid Emne Sat på af. Pkt. A: Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt, men med et ønske om at drøfte skolens internet- forbindelse.

Tid Emne Sat på af. Pkt. A: Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt, men med et ønske om at drøfte skolens internet- forbindelse. Til: Bestyrelsen Humble Skole, Børnehuset Rævehøj & Søbanke Naturbørnehave Hovedgaden 64 5932 Humble Tlf: 6351 6518 www.humbleskole.dk REFERAT Dato: Onsdag d. 24. september 2014 Tid: Kl 17:00 19:30 Deltagere:

Læs mere

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Hermed følger foreløbig dagsorden til mødet. Tilføjelser pr. 29. maj er markeret med ++ (#) angiver at der findes et bilag Kommenteret dagsorden. 1. Velkomst ved formanden - Afbud fra: - Særlig velkomst

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015

Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015 Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015 Tilstede: Thomas, Rasmus, Petur, Lykke, Fønss, Annika, Anders og Carsten Referent: Annika 1. Valg af referent a. Annika blev valgt som referent, Lykke vil tage referat næste

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 04-2015 16. april 2015 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ Lørdag den 18. april 2015 kl. 10:00. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

- En mulighed for at sætte kurs for fremtiden. SportHouse

- En mulighed for at sætte kurs for fremtiden. SportHouse - En mulighed for at sætte kurs for fremtiden Baggrund Selvstændig (siden 2005) - Dansk Boldspil Union (1999-2005) opbygning, udvikling, implementering af lederuddannelse analyser, tilfredshedsmålinger

Læs mere

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere