Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret."

Transkript

1 BESTYRELSESMØDE: TID: STED: Nr , GORM Tirsdag d. 17/ kl. 19:00-22 (Der er træningsaften onsdag) ABRAHAMSENS GAARD DELTAGERE: Peter, Stig, Pernille, Bente, Bjarke, Merete, Steen, KK, Jørgen, Inger, Ole REFERENT: Inger AFBUD: Forplejning: Bjarke DAGSORDEN / REFERAT Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret. ACTION Ref: Ingen tilmeldinger fra andre klubber. Vi skal gerne på forhånd have drøftet disse spørgsmål: Hvad mangler vi at opfylde i Vision2015? (er vedhæftet) Hvor står DOF i dag? (udfordringer, muligheder, trusler, styrker?) Hvor skal vi være i 2020? Hvordan kommer vi derhen? Ændre strukturen? Ændre styreformen? Ændre aktiviteter? Ændre finansiering? Ændre teknologier? Ændre holdninger og prioriteringer? Hvad skal der til for at vi når visionen? Første spørgsmål i ovenstående er en rigtig god anledning til at få taget et servicetjek af OK GORM og se, hvor OK GORM har rykket i forhold til Vision Gå ind på DOFs hjemmeside på Vision 2015 dels det overordnede dokument og dels de skematisk overskuelige beskrivelser på 5 indsatsområder hørende til Vision Ud fra vores svar/klubbens nuværende status kunne vi gøre os tanker om, hvor vi ser os selv og DOF i 2020 (Walters 3. spørgsmål). Under Vision 2015 ligger i øvrigt også det høringssvar til Vision 2015 OK GORM i sin tid afleverede. For at give formanden et indblik i, hvad der sker i OK Gorm kunne vi udarbejde et datablad F.eks: Antal medlemmer: u14, 14-20, 20-40, o.40 Best./udv trænere Bærende aktiviteter Økonomi Faciliteter Hvad er de enkeltes udvalgs væsentligste resultater de seneste 5 år? Hvor ser det enkelte udvalg de væsentligste udfordringer de kommende 5 år? Hvad er klubbens væsentligste resultater de seneste 5 år? Hvor ser klubben de væsentligste udfordringer de kommende 5 år? Ønsker til kreds/forbund! 1

2 Ref: O-sporten blive mere kendt Findsveji-projektet med til at gøre sporten mere kendt. Korttegning og tidtagning stadig svært at gå til. Men dog flere hjælpemidler i dag i forhold til tidligere. God intention fra DOF s side. Men det er stadig lidt kompliceret, når der skal laves div.løb og andre store løb. DOF arr. kurser, som kan hjælpe arrangører. Der stilles utrolig høje krav til stævne-afvikling. Evt. hjælp til tidtagn, f.eks. af nogle eksperter. Evt. en coach til klubberne fremover? Den ugentlige træning er vigtig. DOF støtter klubberne ved at synliggøre o-sporten bl.a. ved findveji-projekter. Hvis Vejle kommune vil gøre lidt mere ved Findveji-projekterne, så har de da fine muligheder med 2 gode klubber og med elitearb. Folderne til Findveji-posterne må kunne betales af kommunen. Skal vi igen prøve at henvende os til kommunen? Klubberne må selvfølgelig opdatere kortene. Man har forsøgt at skabe mere opmærksom-hed fra forbundets side, men man kan stille spørgsmål om, hvor langt man reelt er nået. Måske styrke o-sporten i skoleregi. Hvor ønsker vi hjælp fra DOF s side? Stærkt ønske om trænerkurser/uddannelser/seminarer af forskellig slags og på forskelligt niveau. Skal ikke ligge i dec. Men klubberne skal hele tiden sørge for at få sendt trænere på uddannelse. Når man prioriterer eliten, så skal bredden fødekæden- også prioriteres - også økonomisk. Vigtigt at prioritere børne og ungdomsarbej-de i klubberne. DOF kan hjælpe med at lave materialer til klubberne. Stort ønske om at fortsætte med at arr. KUM, for det betyder meget for børnearbejdet. Kunne vi få nogle flere medl. i o-sporten? Vi har en force i, at hele familien kan deltage på samme tid. Det skal forbundet måske gøre noget mere ud af. Der kan løbes via et kort på telefonen så kan man frit løbe, når man ønsker det. Godt at få nogle nye tiltag frem. DOF brede nye tiltag ud. Vi skal måske også lade os inspirere heraf. Kvalitet i træningsaften-erne er vigtigt. Jubilæums-skriftet kan gives til den nye formand, når han kommer på besøg. Ole laver lige nogle notater vedr. Gorm: f.eks.: Medl. antal, Trænings- opdeling, Trænere, Gode faciliteter, Økonomi, Aktive mht. arr., Har været med i DOF s projekter. Men vi skal måske også præcist vide, hvad vi vil! Passe på energien og have focus på vores kerneområde. Med i en Mønsterklub analyse i 2 omgange Få flere og flere med i klubbens arbejde. Rekruttering og fastholdelse + kommunika-tion har været fokusområder. Skal vi fortsætte med det? Vi skal fastholde trænerne og trænerudd. Det er meget vigtigt! Udfordring i at have nogle skove at løbe i. DOF evt. hjælpe hermed. Pkt. 2 Hvad er OK Gorm s værdier, Vision og Mål (oplæg v. Ole) Prøv at se i Dropbox en. Her er Meretes notat fra kurset om rekruttering og fastholdelse af frivillige. Vi skal se, om vi kan opstille noget, vi er enige om passer til OK Gorm. Det er vigtigt at vide, hvad vi arbejder hen imod, og hvorfor vi gør det. Materialet fra kurset kan give mere inspiration. Det er naturligvis helt nødvendigt, at vi bruger al det materiale vi selv blot inden for de seneste par år har produceret det ligger lige nu spredt mange forskellige steder i vort eget system lidt som spredte atomer. 2

3 Ref: Vi har noget fra mønsterklub-analysen. Sætte ord på Gorms værdier. Værdihuset H=Helhed U=Udvikling S=Samarbejde E=Engagement T=Trivsel, og socialt samvær. Se Gorms formålsparagraf/vedtægter En snak om Mountainbike- o-løbere og de uheldige sider med deres måde at bruge skovene på. En snak om Meretes udspil: Forretnings-udvalget tilretter Pkt. 3 Udvalgenes bidrag til hjemmesiden (oplæg v. KK): For at hjemmesiden kan blive det sted, hvor medlemmer kan få et indtryk af klubben og de forskellige udvalgs arbejde er det nødvendig med en præsentation. Det arbejde udvalgene skal bidrage med falder fint i tråd med ovenstående punkt. Kommunikations- og PR udvalget vil derfor bede alle udvalg om at præsentere sig: Træningsudvalg Ungdomsudvalg Talent- og eliteudvalg Kort- og skovudvalg Arrangementsudvalg Ski- og Motionsudvalg Kommunikationsudvalg Hvert udvalg præsenterer sig på følgende måde Målgruppe: (hvem/hvad er det udvalget arbejder for) Vision: hvad er udvalgets ledestjerne, langsigtede perspektiv, ambition Politik: hvad vil man arbejde for i forhold til den/de beskrevne målgruppe/r eller den/de definerede opgaver Mål: Udvalgets kortsigtede mål (1 2 år) Udvalgets langsigtede mål (2 5 år) Målene skal være specifikke, målbare, accepterede, realistiske, tidsbestemte (SMART) Handleplan: Hvad skal der gøres for at nå målene, hvornår skal det gøres, hvem skal gøre det? Hvem består udvalget af?: Antal medlemmer, evt. jobtitler (f.eks.: formand, skovansvarlig, ungdomsrepræsentant etc.) Opgavebeskrivelse: Beskriv i punktform formandens opgaver Beskriv ligeledes de enkelte udvalgsmedlemmers opgaver i punktform Lav evt. årsplan med definering af hvilke opgaver, der skal igangsættes til hvilke tidspunkter. Definer en forretningsorden for udvalget. Hvor mange møder, hvornår, er der bestemte temaer til bestemte tider. God idé at holde et møde i hver enkelt udvalg, hvor man tager en diskussion og får defineret ovenstående emner. Nogle udvalg har allerede defineret dele af ovestående, det skal naturligvis tænkes ind i processen. Hent inspiration ved Talent- og eliteudvalgets beskrivelse eller Kommunikations- og PR udvalgets beskrivelse og dokumentet: Nedsættelse af udvalg og underudvalg seneste version Hvis der er udvalg der behøver hjælp står jeg til rådighed- så sig bare til. Ref: En god snak at få i hvert udvalg - tænke det ind i en struktur og få det lavet. KK vil gerne samle det fra de forskellige udvalg. Tage udg. punkt i den beskrivelse, man i forvejen har i udv. 3

4 Opfordring fra PR og kom.udv. til at få dette arbejde gjort, så hurtigt som muligt. Pkt. 4 Gør arbejdet let Inspireret af kurset om rekruttering og fastholdelse vil Ole prøve at forklare, hvordan vi kan bruge Dropbox til at gøre arbejdet med de forskellige opgave lettere at håndtere år for år, og også lettere for andre at overtage. Ref: Opgaver i årshjulet for hvert udvalg bør ligge i udv. mappe i Dropbox - for hvert år. Inden et nyt år kopierer man dokumenterne og lægger dem ind i det nye år, hvor man så tilretter dem. Dropbox bør være et arbejdsredskab for bestyrelsen og for udvalgene. Også dokumenter til løbene bør ligge på Dropbox. Politikker og vedtægter skal ligge på hjemmesiden. Før referatet skal på hjemmesiden går alle ind og tilretter Kort nyt fra udv. Pkt. 5 - KORT NYT (skal egentlig ikke tage tid på mødet) Formand: Fra klubledermødet: Fra DOF: Kasserer: Der må forventes lavere indtægter fra Jelling Løbet end budgetteret svarende til godt kr. - budget kr 2013-resultat kr, så med 200 færre løbere og lidt ekstra udgifter, så vil det nok ligge i underkanten af kr! Ekstra opgaver fra Jelling Musikfestival aflønnes med ekstra formentlig kr, men der må også påregnes større viderebetaling til JFS-løb, fordi de stiller med en større andel af scene-mandskabet. Stig har foreløbigt udmeldt 75% / 25% som fordelingsnøgle 2013 og 2014, men vi har aftalt at finde en mere balanceret løsning på den del af mandskabet, som ikke nødvendigvis knytter sig Gorm / JFS-løb med udgangspunkt i at opgaven er Gorms. I øvrigt aftalt med Poul Erik, at han tager tilbud og lay-out hjem på en startbanner og en målbanner lig Snabs ved Vejle-stafet. Beslutning kan så tages af forretningsudvalg, hvis det ser fornuftig ud. RUF: Udvalg: Mht. etablering af et udvalg, så er jeg godt på vej. Første møde holdes efter sommerferien Mentor til nye voksne medlemmer: Rikke Mols og Mette Refsgaard er Bent mentor for. Claus Riisager Rasmussen er Torben Rasmussen mentor for Mikkel Detz er Nis Bechman mentor for. Pia Jessen er Karl Kristian mentor. Ansvarlig for tøj til ungdomsløberne: Lisbet Holm overtager denne funktion efter sommerferien. Arrangementsudvalg: Jellingløbet: Foreløbig evaluering 2014 Forhåndstilmeldte 733 Eftertilmeldte 192 I alt = 1086 tilmeldte Nedgangen er efter min vurdering især hold. Det bør bemærkes at der var 138 deltager på Monumentwalken og 103 deltagere på 7,6 km ruten Der er en udfordring i det/de kommende år at få arbejdet med to områder: 1. At finde flere og nye sponsorer 2. At arbejde på at flere hold melder sig til 4

5 Der skal være evalueringsmøde efter sommerferien. Hærvejsløbet: Lidt opdatering fra Henrik Holm, som er blevet tovholder på dette arrangement: Der var sidst jeg hørte fra Hærvejsløbet desværre kun 30 tilmeldte til spisning i Vingsted, dertil yderligere 10 hjælpere. Jeg forventer at få et endeligt antal snarest muligt. Vi er i hvert fald 4 personer der kan stå og dele mad ud, det bør være nok Vi har bestemt menuen, Karl Kristian prøver at lave en aftale med sponsorat fra Superbrugsen på maddelen. Gøddingstævne: JFM Stafet den 15.august Bent er i fuld gang med at søge om skovtilladelse i Gødding Mølle. Der er Kronvildt i skoven, hvilket skal respekteres. Tanken om at tegne statsskovdelen syd for den gamle vej kan dog stadig overvejes, idet vi nu kan løbe under den nye vej. Klubaften: Ekstra klubaften den 26.august med Rasmus Thrane og Emma Klingenberg. Steen laver indbydelse til hjemmesiden gerne inden sommerferien. Bodil N sørger for forplejning til mødet. Ordinær klubaften den 30.sept. Jeg forestiller mig, at forretningsudvalget laver dagsorden til dette møde. Jeg sørger for forplejning via Bodil N. Fest- og forplejningsudvalg eller lignende: Jeg har aftalt med Bodil N at jeg kontakter hende, når jeg kender datoen på kommende arrangementer og så vil hun gerne stå for forplejningsdelen og selv sørge for hjælpere. Klubfesten afholdes: D Jørgen spørger om lån af Kollerup skole PR- og kommunikationsudvalg: Nu sker der noget på hjemmesidefronten. På udvalgets møde den var udvalget enige om, at der skulle ske nogle ændringer i opsætningen af vores hjemmeside. Udgangspunkt for de ændringer, der skulle ske er dels et notat på 6 sider, der dannede grundlag for udvalgets gennemgang af hjemmesiden den og dels de kommentarer, der kom på mødet nedfældet i Noter fra møde i Kommunikations- og PR Udvalget den Henrik Jørgensen, OK Pans hjemmesideansvarlig, ville på konsulentbasis støtte og supporte Annett i de ændringer, der skulle foretages. Der blev aftalt mulighed for telefontræffetid hver mandag. Vi må erkende, at en sådan model ville betyde, at der vil gå en rum tid før vi havde en flyvende hjemmeside, og at vi skulle trække meget store veksler på Annetts tid. Der har nu vist sig en anden løsning, hvor tidshorisonten er en færdig og flyvende hjemmeside med udgangen af august alt afhængig af, hvor gode, hurtige vi er til at levere billedmateriale og tekstindhold. Vi får: - Design af hjemmeside (grafisk design - fonte, farver, grafik) - Opbyggelse af struktur og funktionalitet (links, menuer, kalenderfunktion, backend,) - Sikring af hjemmeside mod hackere. 5

6 - SEO (søgemaskineoptimering) - Tilpasning af backend til den enkelte bruger - administrator, bidragsyder, osv. - Garanti af lettest mulig vedligehold og opdatering af hjemmeside tilpasset den enkelte brugers evner. - Vejledning/oplæring af en central person i vedligehold og opdatering af hjemmeside. Siden vil blive bygget og designet fra bunden i Wordpress, da han ikke ser nogen fordel i at genbruge det nuværende! Iflg. Silas er det et hjemmesidedesignprogram, der har bedre og mere opdaterede systemer end Joomla. Jeg har konsulteret Henrik Jørgensen, der bekræfter det. Silas lover, som nævnt ovenfor, en færdig og flyvende hjemmeside med udgangen af august og en hjemmeside vi vil være tilfredse med og stolte over. Aftale med Silas er lavet i denne uge.: Silas har været i kontakt med Annett og ligeledes Ole, da han skal bruge diverse koder for at komme ind og arbejde med vores hjemmeside. Ref: Findveji i Kongernes Jelling: Der arbejdes på sagen. Det går godt fremad med dette projekt. Det bliver spændende. Træningsudvalg: Træningen tirsdag d. 3. juni i Gødding var godt besøgt af snab, selvom deres normale træning ligger om onsdagen. Det bliver spændende at se om vi fra Gorm kan møde talstærkt op onsdag d. 18, juni i Sønderskoven til Vejle cup. Der har været en del nye voksne i foråret. Flere har hjulpet med skygning, bla. Karl Kristian, Bjarke, Peter F, og Torben R. Jeg spørger følgende om de vil deltage på trænerkurser til vinter: Torben Lehn, Henrik Holm, Bjarke og Gustav, (Ann Cathrine og Michael er spurgt) Det er nogle år siden sidst, vi havde nogle med, og der er brug for at uddanne kontinuerligt, hvis vi skal være nok og holde standarten i vores træning. Ungdomsudvalg: Ungdomstræner og -udvalgsmøde den 13. juni kl. 14 Formålet med mødet er at gøre trænergruppen og ungdomsudvalget til to selvstændige grupper. Ungdomstræning bør omdøbes til Børne- og ungdomstræning 1. Børne- og ungdomstræning - Forårssæsonen, evaluering af træningen, hvordan virker opdelingen af løberne? o I yngste gruppe er der overraskende mange løbere. Det er vigtigt at have nok til at skygge. Forslag om at spørge voksengruppen om, at postindsamlerne ved behov også fungerer som skygge for de yngste. Nogle voksenløbere har meldt ud, at de gerne vil hjælpe med at skygge, men nogle gange når de at løbe i skoven, inden Michael og Torben får overblik over gruppen. Jørgen spørger voksengruppen. Forslag om at postindsamlerene kunne skygge. o Der har kun været en enkelt oprykning til ældste gruppe (11/12 16 år). Nogle i gruppen øver sig i mellemsvær orientering. o Vi udnævner en træningsaften i august til tag en ven med dag. 2. Hvem skal på trænerkursus. Alle trænere bør deltage i DOF,s trænerseminar. 3. Hejmmesiden- Ungdomstræning - Michael og Torben skriver om træningstilbuddet for yngste gruppe (7 10 år). Steen skriver om træningstilbuddet i ældste gruppe (11 16 år). Trænere og medlemmer af Ungdomsudvalget får det til gennemlæsning. Gruppen år træner med voksengruppen. 4. Ungdomsudvalget. Steen er formand og sidder i Gorms bestyrelse Trænere: Michael sidder som repræsentant for yngste gruppe, Steen er repræsentant for ældste gruppe. Ungdomsløber: Ann Cathrine repræsenterer ungdomsløberne Forældrerepræsentant: Dorte Pedersen, Steen laver forslag til årsplan og uddelegerer opgaver til UU,s medlemmer og trænerne. 5. Efterårsturen for de årige, som kan løbe MS orientering. Turen går dette år til Nordjylland, Skagen. PE arbejder med turen. 6. Udtagelsesprocedure til stafethold 6

7 Det tilstræbes at sætte de stærkest mulige hold til JM og DM-stafet. Trænerne laver forslag til hold i god tid og taler med løberne om deres deltagelse. Ski- og motionsudvalg: Jeg kan ikke huske om vi havde det med på sidste møde, men vi har fået afslag fra friluftsrådet på vores ansøgning om midler til nu snescooter. Så status er stadig at vi har i puljen. (Sandvad Sognegård og Jelling Sparekasses Fond) ud af de ca en spritny snescooter koster Jeg har deltaget i repræsentantskabsmøde i skiforbundet. Mødet var præget af stor diskussion af fremtiden for instruktøruddannelser, specielt de alpine. har været varetaget af den danske skiskole. Fra forbundets (bestyrelsens) side har der været utilfredshed med kursustilbuddet og den danske skiskoles lydhørhed overfor bestyrelsens ønsker. Derfor har man fra bestyrelsens side meldt ud at man vil tage samarbejdet op til overvejelse og som minimum have aftalen med den danske skiskole genforhandlet. Dette sagsforløb er faldet nogle klubber for brystet. Disse klubber har et godt og nært samarbejde med skiskolen og leverer i flere tilfælde også instruktører til den. Enden på den ophede diskussion der startet i dagene op til repræsentantskabsmødet blev at samarbejdet i første omgang fortsætter uændret mens skiforbundet laver en krav specifikation til den fremtidige instruktøruddannelse. Vi har fra Gorms side ikke rigtig haft nogen berøring med DDS fordi de næsten udelukkende har uddannet alpine instruktører og vi har ikke haft nogen alpine aktiviteter. Resten af mødet var ret fredeligt og af tidshensyn hurtigt overstået. Jeg deltog desuden i en workshop sammen med repræsentanter for andre skiklubber om hvor dan man bedst når ud til sine medlemmer. Der blev specielt diskuteret brug af sociale medier som nogle af de andre klubber har gode erfaringer med og andre mere blandede. På vejen hjem fra Brøndby fik jeg et lift af forbundets breddekonsulent og vi benyttede chancen til at holde vores årlige møde. Vi snakkede især om hvilke aktiviteter der kan arrangeres på tværs af klubberne. Der er mange af de øvrige klubber i Jylland der har de samme udfordringer som vi nemlig at samle deltagere nok til for alvor at få aktiviteter op at stå. Jeg synes det kunne være rigtigt spændende og vi prøver at finde andre interesserede klubber. Ellers er der som normalt på denne årstid ret stille på skifronten. Der har fra medlemmernes side ikke været udvist interesse for at lave fællestræning i sommerperioden, så den bliver først genoptaget til efteråret. Kort- og skovudvalg: Fokus på at få tegnet Gyttegård færdigt, det er netop blevet færdigt. Derefter skal vi se på Gødding og evt. nytegning syd for den nye vej. Mht DM stafet 2017 er Gyttegård måske ikke god nok, der er blevet ret meget gult på kortet efter fældningerne, Bent arbejder på at få adgang til Utoft plantage. Talent- og eliteudvalg: Vi har til aften haft 2. Møde i 2014 i Talent- og Eliteudvalget. TVO: Efterårets TVO plan er lige på trapperne og bliver offentliggjort inden sommerferie. Esben bliver tilbudt at komme med i TVO fra august. Trænersituationen er uændret, dvs. Steen og undertegnede er trænere og der er pt. Ingen træner fra Snab. TC: Vi har haft styregruppemøde i TC 26/5. Der kommer en del nye løbere fra Kolding. Efteråret er planlagt. Der er deltagelse i Smålandskävlen i oktober. Landshold: Josefine er udtaget til Junior VM. Ungsenior: Steen har lavet et samarbejde med Gustav, der vil være løberrepræsentant i ungseniorgruppen. Der laves en samling til O-ringen. Elite Vejle: De to aftaler med TVO ift. Elite Vejle er indgået. Josefine har skrevet under på en udviklingskontrakt og TVO s 7

8 kontrakt er fornyet med kr. TC s aftale evalueres/fornyes i august. KK og undertegnede har været på Workshop med Elite Vejle omkring værdisæt for talentudvikling. Ift. det videre forløb er bolden hos Elite Vejle. Der er stadig ikke fundet en ungdomsrepræsentant til udvalget. Trænersamtaler aftales/planlægges sammen med Ungdomsudvalgsformand og formand. Næste møde er i november. Klubhusudvalg: Der er nu bestilt materialer så skellettet til garagen til beregnervogn kan laves. Brædder til al beklædning forventer vi at kunne finde i de stakke af brædder, der er på loftet af AG. Garagen forventes endelig færdig før 1. aug. Ref: KK snakker med Bredager skolen vedr. arbejdsplads på Abrahamsens gård. Pkt. 6 eventuelt KK Næste møde Dato Forplejning Ref. Fremover afholdes best.møder fra kl. 19 prc. til kl. 22 prc. Forretnings-udvalget bestemmer en mødedato i nov. og melder ud. 8

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år.

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år. Formandens kommentar til referat fra bestyrelsesmødet, pkt. 1: Alle udvalg havde inden mødet lagt et dokument på bestyrelsens Dropbox med det formål at beskrive udvalget ud fra punkter som baggrund, målgruppe,

Læs mere

Referat: OK Gorm Generalforsamling d. 5. februar 2013

Referat: OK Gorm Generalforsamling d. 5. februar 2013 Referat: OK Gorm Generalforsamling d. 5. februar 2013 Velkomst ved formanden, Grethe Buch. Fremmøde: 18 medlemmer i alt. Sang: I sne står urt og busk i skjul 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Kristian

Læs mere

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg

Læs mere

1. Valg af dirigent: Henrik Holm valgt. Henrik konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig!

1. Valg af dirigent: Henrik Holm valgt. Henrik konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig! Referat generalforsamlingen OK Gorm onsdag d. 22.2. 2017 Dagsorden efter vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskabsaflæggelse 4. Indkomne forslag. 5. Valg af ledelse i.h.t. 5. Valg af

Læs mere

Orientering OK Gorm OK Snab Talentudvikling

Orientering OK Gorm OK Snab Talentudvikling Til forældre og løbere i Team Vejle Orientering. Træningsplan for talentudvikling SNAB/GORM for efterår 2016. Praktiske oplysninger om tid og sted etc. Selve træningen er berammet til torsdage, hvis der

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde. Den 07.09 2015 Kl. 18:00-20:00

PACT Bestyrelsesmøde. Den 07.09 2015 Kl. 18:00-20:00 PACT Bestyrelsesmøde Den 07.09 2015 Kl. 18:00-20:00 Emne Diskussions Formål Kommentar /Baggrundsdokumenter 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Deltagere: Kirsten, Henrik, Rikke,

Læs mere

GORM, orienterings- og skiklub Generalforsamling. Tirsdag d. 6.2.07 kl. 19.30 i Abrahamsens Gård

GORM, orienterings- og skiklub Generalforsamling. Tirsdag d. 6.2.07 kl. 19.30 i Abrahamsens Gård GORM, orienterings- og skiklub Generalforsamling Tirsdag d. 6.2.07 kl. 19.30 i Abrahamsens Gård 30 fremmødte. Bent Nielsen bød velkommen med opfordring til netop at deltage i klubbens årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat: Ok Gorm generalforsamling onsdag d Fremmødte: 26 medlemmer Velkomst ved formand Ole Binder Fællesang: Det er i dag et vejr

Referat: Ok Gorm generalforsamling onsdag d Fremmødte: 26 medlemmer Velkomst ved formand Ole Binder Fællesang: Det er i dag et vejr Referat: Ok Gorm generalforsamling onsdag d. 24.2. 2016 Fremmødte: 26 medlemmer Velkomst ved formand Ole Binder Fællesang: Det er i dag et vejr 1: Valg af dirigent: Henrik Holm valgt. Henrik konstaterede,

Læs mere

Orientering OK Gorm OK Snab Talentudvikling

Orientering OK Gorm OK Snab Talentudvikling Til forældre og løbere i Team Vejle Orientering. Træningsplan for talentudvikling SNAB/GORM for efterår 2015. Praktiske oplysninger om tid og sted etc. Selve træningen er berammet til torsdage, hvis der

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Sportsudvalget

Læs mere

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke Dansk Orienterings-Forbund Til Kredsudvalg Syds medlemmer Referat fra møde 2, 2012 i Kredsudvalg Syd Mødested Niels Skousvej 21, Vejle Mødedato Tirsdag d. 7/5 kl. 18.30 Deltagere Afbud Kate Nielsen, Knud

Læs mere

Team Vejle Orientering Talentudvikling

Team Vejle Orientering Talentudvikling Til forældre og løbere Træningsplan for talentudvikling SNAB/GORM for forår 2014. Praktiske oplysninger om tid og sted etc. Selve træningen er berammet til torsdage, hvis der ikke er angivet andet i kalenderen.

Læs mere

Kate Nielsen, Terkel Gydesen, Per Eg, Knud Erik Thomsen

Kate Nielsen, Terkel Gydesen, Per Eg, Knud Erik Thomsen Dansk Orienterings-Forbund Referat til møde nr. 2, 2016 i Kredsudvalg Syd Mødested Finlandsvej 9, Middelfart (hos Terkel) Mødedato Mandag den 12. september - kl. 18.30 Deltagere Kate Nielsen, Terkel Gydesen,

Læs mere

Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13. Møde med DFK

Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13. Møde med DFK Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13 Møde med DFK EliteVejle. Bo vil gerne, at vi evaluerer det forgangne år. Hvad vil vi til næste år? Hvordan er vores samarbejde med kommunen? Hvad har

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte Afbud fra, Lars Lundby B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Referatet skal underskrives ved næste

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 8. juni 2015 Kl. 18:30 20:30

PACT Bestyrelsesmøde Den 8. juni 2015 Kl. 18:30 20:30 PACT Bestyrelsesmøde Den 8. juni 2015 Kl. 18:30 20:30 Emne Diskussions Formål Kommentar Bestyrelsesmøde 08.06.2015 /Baggrundsdokumenter 1. Valg af ordstyrer og referent Til stede: Kirsten, Henrik, Rikke,

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30 Til: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Referat af Østkredsens Klubledermøde 1/2015 Mødested: Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 2/2011.

Mødereferat Breddeudvalget 2/2011. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 2/2011. Mødedato: Lørdag d. 12. marts 2011 kl. 16:30-19:15 Mødested: Mødedeltagere: Referent:

Læs mere

Vedr. Hausgaard vil Jørgen prøve at skaffe en tovholder eller evt. selv påtage sig rollen

Vedr. Hausgaard vil Jørgen prøve at skaffe en tovholder eller evt. selv påtage sig rollen BESTYRELSESMØDE: Nr.2 2016, GORM TID: Onsdag d. 15/6 2015 kl. 19-22 STED: ABRAHAMSENS GAARD DELTAGERE: Bente, Merete, Steen, KK, Jørgen, Ole. Afbud fra Bjarke, Stig, Pernille og Peter. REFERENT: Ole DAGSORDEN/

Læs mere

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere.

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere. 8. november 2009 Dansk Skak Union sskakudvalget Referat af sudvalgets møde 3. okt. 2009 Mødet afholdt på Tjele Efterskole ifm. Juniorhold DM 2009 Referent: Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne

Læs mere

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer.

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer. Mødedato: 06.05.2015 Sted: Alectia, Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 63/2015 Emne: Bestyrelsesmøde 0. Godkendelse af referater fra den 13. og den 14. april 2015 1. Siden sidst a. Ind- og

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i OK Melfar d. 22.november 2016 hos Lotte kl

Referat fra bestyrelsesmøde i OK Melfar d. 22.november 2016 hos Lotte kl Deltagere: Helle, Lotte, Inger, Søren og Joan Referat fra bestyrelsesmøde i OK Melfar d. 22.november 2016 hos Lotte kl. 18.30 1) Godkendelse af dagsorden. 2) Drøftelsespunkter a. FSC 2017/2018 og JFM sprint

Læs mere

OK GORM SAMLET BERETNING FOR 2014

OK GORM SAMLET BERETNING FOR 2014 OK GORM SAMLET BERETNING FOR 2014 Formandens beretning 2014 Bestyrelsesarbejdet i 2014 har været lidt anderledes and de foregående år, idet vi på det første bestyrelsesmøde aftalte at afprøve en ny model.

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde MØDETID: 27-10-2015 Kl.18.30 MØDESTED: Klubhuset, Grønningen 15, Kld., 1270 Kbh. K MEDVIRKENDE: Titel: Navn: Formand Kasserer Sekretær Medlem Medlem Suppleant Suppleant Rebecca

Læs mere

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub Klubbens navn: Klubbens værdigrundlag for børn og unge Vi vil gerne være en klub: Hvor unge føler sig velkomne og nødvendige for klubbens virke, og hvor unge forsætter

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

DAGSORDEN/REFERAT NR. 10. Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged.

DAGSORDEN/REFERAT NR. 10. Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged. DAGSORDEN/REFERAT NR. 10 Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged. Deltagere: Lars Toft, John Jensen, Rico Busk, Jacob Haaber, Morten Lauritzen, Morten Hou Christensen og Steen

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Afbud fra Anni Jensen 1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 11.12.2006 Referatet blev enstemmigt godkendt. 2) Ordinær generalforsamling 05.02.2007 Bestyrelsen

Læs mere

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Mødested FROS klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia Mødedato Tirsdag 12. maj 2015 kl. 17.00-21.50 Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, formand (WRM)

Læs mere

Bestyrelsesmøde Hadsten Tennisklub

Bestyrelsesmøde Hadsten Tennisklub Bestyrelses Hadsten Tennisklub Mødeindkaldelse og referat : 8. februar 2012 Sted: Elverhøjen 62, Hadsten (Pia) Deltagere: Pia Vedel (PV), Allan Falch (AF), Michael Pilgaard (MP), Hanne Skov (HS), Torben

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2015

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2015 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2015 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: mandag den 8. juni 2015 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde MØDETID: 15-02-2016 Kl.18.00 MØDESTED: Klubhuset, Grønningen 15, Kld., 1270 Kbh. K MEDVIRKENDE: Titel: Navn: Formand Næstformand Kasserer Medlem Medlem Suppleant Suppleant Friis

Læs mere

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Til Referat af klubledermøde 1 i Sydkredsen Mødested: Fros Klubhus Mødedato: Tirsdag d. 25/1 kl. 19.00 Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Mødeindbudte: Klubrepræsentanter

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesmøde. 1. Godkendelse af dagsorden Deltagere Bestyrelsesmøde Carsten L, S, Niels R, Kim K, Ellen S Lahnsgade 35 D, 5000 Odense C 7. marts 2011 Kl. 19.00 Afbud Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Evt. tilføjelse af nye punkter 3. Opsummering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e Referat Møde nr. 7-2013 Bestyrelsesmøde mandag 6. maj 2013 kl. 19.00 22.00 Indkaldt: forældrebestyrelsen, skolelederen, lærerrepræsentanten. Tilstede: Martin, Peter, Louise, Susanne, Jonas, Neel, Jesper

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. maj 2012 i Nordpilen kl. 19-22

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. maj 2012 i Nordpilen kl. 19-22 Referat af bestyrelsesmøde d. 14. maj 2012 i Nordpilen kl. 19-22 Tilstede: Claus Sihm, Søren Nielsen, John Blaase, Claus Rasmussen, Henrik Boesen, John Tripax, Michael Leth Jess, Gitte Krogh Madsen, Linda

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde # 3 i Dramaterne 2012/13

Referat for bestyrelsesmøde # 3 i Dramaterne 2012/13 Referat for bestyrelsesmøde # 3 i Dramaterne 2012/13 Torsdag den 6. september 2012 Sted: Haraldsgade 47 (Morten) Tid: 17.30 Afbud/Forsinkelser: Rikke (orlov), Camilla (orlov), Line (Højskole) 1. Velkomst

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Dato: 22/09/2011 Deltagere: Karina Ildor Jacobsgaard, Natja Grønvaldt, Stine Corlin Christensen, Birita Christiansen, Paul Bang, Asger Bryderup, Casper Koll, Christoffer Larsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmøde. Referat af bestyrelsesmøde. Dato og tid: Sted: 9. oktober 2013, kl. 16.30 Ribegade 17, 4th 2100 Ø (hos Tina Fehrn) Deltagere: Jan Kristoffersen (JK) David Hansen (DH) Tina Fehrn (TF) - REF Ole Meilby (OM)

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010.

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Mødedato: Lørdag d. 8. maj 2010 kl. 10:00-14:00 Mødested: Mødedeltagere: Referent: Horsens

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 26. SEPTEMBER 2011

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 26. SEPTEMBER 2011 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 26. SEPTEMBER 2011 Referent: Deltagere: Pernille Dohlmann Kai Thusgaard Andersen, Marianne Christensen, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen, Herdis Aagaard Petersen,

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Orienteringsklubben OK West

Orienteringsklubben OK West Orienteringsklubben OK West Bestyrelsens beretning for 2011. Generalforsamlingen resulterede i genvalg til Anna Trab og nyvalg til Monika Kobberholm ifm udvidelse af bestyrelsen. Bestyrelsen har i 2011

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Referat fra klubledermøde nr. 2, 2012 i Sydkredsen

Referat fra klubledermøde nr. 2, 2012 i Sydkredsen Referat fra klubledermøde nr. 2, 2012 i Sydkredsen Mødested: Snabs klubhus, Helligkildevej 2, Vejle Mødedato: Torsdag d. 7/6 kl. 19.00 Mødeindbudte Klubrepræsentanter for Sydkredsens klubber og Kredsudvalg

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 06-2015 22.07.2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Onsdag den 24. juni 2015 Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

DAGSORDEN/REFERAT NR. 9. Deltagere: Lars Toft, John Jensen, Rico Busk, Jacob Haaber, Morten Lauritzen og Steen Foged.

DAGSORDEN/REFERAT NR. 9. Deltagere: Lars Toft, John Jensen, Rico Busk, Jacob Haaber, Morten Lauritzen og Steen Foged. DAGSORDEN/REFERAT NR. 9 Bestyrelsesmøde: Mandag d. 14. juni 2010 hos Steen Foged. Deltagere: Lars Toft, John Jensen, Rico Busk, Jacob Haaber, Morten Lauritzen og Steen Foged. Afbud: Morten Hou Christensen.

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup.

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. FK Odsherred Bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller Brian V. Madsen Linette S. Mortensen Kirsten Harthimmer Jørgen

Læs mere

d. Ordfører og dirigent

d. Ordfører og dirigent 1) Velkomst og status ved Jesper Jesper bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen var samlet, og derudover var Lene Bengtson, Eskil Garner og Steen Madsen inviteret til at deltage, da det forventes, at

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014 i Asserbo Golf Club, side 1

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014 i Asserbo Golf Club, side 1 Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014 i Asserbo Golf Club, side 1 Til stede: William Grahn, Peter Fredgaard, Michael Tvede, Charlotte Malling, Erling Jensen, Stig Borg, Arne Larsen (Klubchef).

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 16. april 2012 i Nordpilen kl. 19-22

Referat af bestyrelsesmøde d. 16. april 2012 i Nordpilen kl. 19-22 Referat af bestyrelsesmøde d. 16. april 2012 i Nordpilen kl. 19-22 Tilstede: Claus Sihm, Søren Nielsen, John Blaase, Claus Rasmussen, Henrik Boesen, John Tripax, Michael Leth Jess, Gitte Krogh Madsen,

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset.

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per Kolberg Rikke Helstrup 2.suppleant

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Pia A meddelte at Poul Duch har valgt at gå af som formand for svømning og festudvalg. Han fortsætter som almindeligt medlem i begge afdelinger.

Pia A meddelte at Poul Duch har valgt at gå af som formand for svømning og festudvalg. Han fortsætter som almindeligt medlem i begge afdelinger. Bestyrelsesmøde i AIF torsdag den 23-10-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i LUI Fodbold Onsdag den 30 marts 2016 kl

Referat af Bestyrelsesmøde i LUI Fodbold Onsdag den 30 marts 2016 kl Referat af Bestyrelsesmøde i LUI Fodbold Onsdag den 30 marts 2016 kl. 19.00 Tilstede: Anne, Margit, Nina, Henrik, Lisbeth, Morten, June, Mette H., Mette S., Michael & Lars Fraværende: Brian & Søren. 1)

Læs mere

Børn og Unge. Handlinger #.1

Børn og Unge. Handlinger #.1 Børn og Unge Generelt om måling: Der er i foråret 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt løbere, trænere og forældre. Disse svar ligger i høj grad som baggrund for de strategiske må og tiltag

Læs mere

Referatet blev godkendt. Dagsordnen blev godkendt

Referatet blev godkendt. Dagsordnen blev godkendt Dagsorden til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 19. november 2014 Sted Langeland

Læs mere

Kommunikationsudvalg. Materialeudvalg. Formål at stå for klubbens samlede materialebestand

Kommunikationsudvalg. Materialeudvalg. Formål at stå for klubbens samlede materialebestand BILAG 5A: FORSLAG TIL EN ORGANISATIONSSTRUKTUR BASERET PÅ KLUBBENS NUVÆRENDE AKTIVITETER KLUBBENS UDVALG Træningsudvalg at stå for klubbens træningsaktiviteter mandagstræning onsdagstræning ungdomstræning

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

REFERAT. Skolebestyrelsesmøde 8. januar 2013

REFERAT. Skolebestyrelsesmøde 8. januar 2013 REFERAT Skolebestyrelsesmøde 8. januar 2013 Mødedato Mødested/lokale Mødet påbegyndt kl. Mødet afsluttet kl. 08.01.2013 Konferencelokalet Kl. 19:00 21:30 Deltagere Martin Fessel, Hanne Luscombe, Ida Nørlund

Læs mere

Formandsberetning 2012

Formandsberetning 2012 1. Medlemssituationen. a. 2012: 35 medlemmer b. 2013: 51 medlemmer, heraf 25 medlemmer, der er under 25 år. 2. Ombygning. 2012 har hovedsageligt været præget af den efterhånden meget tiltrængte renovering

Læs mere

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk Referat Netværksmøde for jyske familienetværk Aarhus, den 29. august 2015 Program Mit/mine vigtigste emner Udslusning af familier - hvornår og hvordan? Emne fra familienetværk i Kolding Udslusning af familier

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde (Eksternt)

Referat af bestyrelsesmøde (Eksternt) Referat af bestyrelsesmøde (ksternt) Dato: 01-09-2014 Deltagere: Poul rik Lykke Henrik Pilgaard Torben Alex Nielsen Trine Jensen Jens Munk Nielsen Lindy Thorup Peter Kjær Kopi: Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Den 2. maj 2007

Formøde, Roskilde Roklub Den 2. maj 2007 Formøde, Roskilde Roklub Den 2. maj 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Uffe Rasmussen, Tine Christensen, Peter Steffensen (suppleant), Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Arkivudvalget:

Læs mere

Sydkredsen, OK Gorm Jelling, OK Melfar, OK SNAB og Kolding Orienterings Klub har fornøjelsen af at byde til kredsungdomsmatch 2017.

Sydkredsen, OK Gorm Jelling, OK Melfar, OK SNAB og Kolding Orienterings Klub har fornøjelsen af at byde til kredsungdomsmatch 2017. Indbydelse Kreds ungdomsmatch 2017 Sydkredsen, OK Gorm Jelling, OK Melfar, OK SNAB og Kolding Orienterings Klub har fornøjelsen af at byde til kredsungdomsmatch 2017. Fredag 6.oktober kl. 19 søndag d.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. Ishøj d. 9.1.2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. 1: Godkendelse af sidste referat 2: Nyt fra formanden 3: Nyt fra kassereren, regnskab 4: Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

THOK udvikling Af: Lena Wraa, Jens Kovsted, Jesper Kracht, Tim Falck Weber og Elin Kracht

THOK udvikling Af: Lena Wraa, Jens Kovsted, Jesper Kracht, Tim Falck Weber og Elin Kracht THOK udvikling 2015-2020 Af: Lena Wraa, Jens Kovsted, Jesper Kracht, Tim Falck Weber og Elin Kracht Mission Tisvilde Hegn OK er en klub med fokus på både elite og bredde indenfor orienteringsløb. Tisvilde

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Referat fra sidste møde 4.2.2014 Udsendt og godkendt via mail (også vedhæftet denne mail)

Referat fra sidste møde 4.2.2014 Udsendt og godkendt via mail (også vedhæftet denne mail) Dagsorden og referat: Styregruppemøde 22.4.2014 Sted: Specialrådgivningen Holbæk Rosenvænget 13 4300 Holbæk Tidspunkt: 13 16. Deltagere: Hanne, Dorte og Helle. Afbud fra Mary og Karen. Referat fra sidste

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 13.-09.-2017 Mødeforum Sted Ældrerådet Marskgården, Marskvej 20B, 4700 Næstved Dato Onsdag den 13. september 2017 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 Deltagere Bjerking, Tove Scheel,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 10. august 2014. Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 10. august 2014. Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 10. august 2014 Deltagere: Afbud: Referent: Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla Susanne, Rie Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Præsentationsrunde...

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 3/2005.

Mødereferat B&UU-møde 3/2005. Til HB Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne-og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i Ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i Talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen Mødereferat

Læs mere

Godkendt. 1. Godkendelse af referat. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt. 1. Godkendelse af referat. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden Mødetype: Bestyrelsesmøde Deltagere: Bestyrelsen Dato og sted: 14. januar 2017 kl. 10.30 17.00 Fyn: Fjeldsted Skov Kro Facilitator: Referent: Leif Afbud: Emne (og ansvarlig) 1. Godkendelse af referat 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 06. juni 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 06. juni 2016 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Wagnersvej 19 2450 København SV Referat af bestyrelsesmøde den 06. juni 2016 Deltagere: Dorthe, Ann, Rie, Steen E., Harry, Inger, Steen K, Marianne, Gunilla og Flemming.

Læs mere

OK GORM SAMLET BERETNING FOR 2015

OK GORM SAMLET BERETNING FOR 2015 OK GORM SAMLET BERETNING FOR 2015 Formandens beretning 2015 Bestyrelsesarbejdet i 2015 fortsatte efter den model, der blev taget i brug i 2014, hvor et forretningsudvalg med formand og kasserer samt 2

Læs mere