Årsberetning & regnskab 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning & regnskab 2001"

Transkript

1 Årsberetning & regnskab OKTOBER Gratis anlægsbærertest for cystisk fibrose bør nu omsider tilbydes alle gravide i Danmark dog forudsætter vi, at samfundet fortsat udviser solidaritet med og forståelse for nødvendigheden af optimal behandling og støtte til såvel nuværende som kommende CF-patienter.

2 Indhold Årsberetning Årsregnskab Resultatopgørelse Revisorpåtegning Balance Noter Bidragsliste Generalforsamlingsprotokollat CF-bladets redaktion: Tania Pressler Hanne Tybkjær (ansv.) Erik Wendel Layout: S.C.Sejersen grafisk Oplag: eksemplarer ISSN Eftertryk med kildeangivelse tilladt. ON LINE registrering af indbetaling På kan man billigt og let give os besked om indbetaling af bidrag, kontingent o.a. via egen home-banking. Klik øverst til højre på forsiden: ONLINE bestilling & registrering, udfyld og formularen til os, så vi ved, at en indbetaling er på vej via banken. Bestyrelse Etik& bidrag CF-foreningen vedtog for et par år siden et CF-etik-regelsæt (CF Code of Conduct) for indsamling af midler til CF-arbejdet, som vi fortsat efterlever nemlig at vi med alle kræfter skal søge at opfylde vor mission til gavn for patienter med cystisk fibrose. Dette gør vi gerne i samarbejde med de partnere og bidragydere, som vil hjælpe os hermed. CF-foreningen har ikke og agter heller ikke at indføre en fast grænse el. procentandel af vore indtægter, som vi vil ansøge om eller modtage fra bestemte kategorier af bidragydere. En sådan fast grænse ville begrænse vore aktiviteter og dermed skade patienter med cystisk fibrose, og vi er taknemmelige for al den hjælp, vi kan opnå til løsning af opgaverne. Det er dog for CF-foreningen en forudsætning, at der ikke er særlige betingelser knyttet til en given donation udover naturligvis, at anvendelse sker i henhold til de formål, vi måtte have beskrevet i den pågældende ansøgning.til gengæld yder vi fuldstændig åbenhed og nøje specifikationer i vore regnskaber af såvel bidragsbeløb som bidragydere. Hyrdebakken Viborg Landsforeningen til Bekæmpelse af Fax BG Giro CVR-nr Jørgen Bardenfleth formand tlf Peter Fristrup Jensen næstformand tlf Michala Høg Daimar tlf Christian Koch * overlæge, dr.med. Niels Høiby * professor, overlæge, dr.med. Susanne Lanng * afdelingslæge, dr.med. Arne Skibsted Jakobsen tlf Lone Kristensen Leila Møller tlf P. O. Schiøtz * professor, overlæge, dr.med. Peter Steen Pedersen * afdelingslæge, dr.med. Tacjana Pressler * afdelingslæge, dr.med. Bestyrelse pr. 21. maj 2001 * CF-lægerådet 2 Hanne Grethe Nielsen tlf Annegrete Simonsen tlf Erik Wendel tlf Hanne Tybkjær sekretariatschef (kommitteret bestyrelsen) tlf E.Winge Flensborg overlæge, dr.med. (kommitteret CF-lægerådet)

3 Årsberetning CF-foreningens mission er: at støtte patienterne at støtte forskningsarbejdet at udbrede kendskabet til cystisk fibrose Cystisk fibrose (CF) er en alvorlig arvelig sygdom, som skyldes en genfejl i de slimproducerende kirtler i kroppen. Den alvorligste komplikation ved CF er i lungerne, hvor sejt sekret giver grobund for bakterier og fører til hyppige svære lungeinfektioner. Genfejlen bevirker også utilstrækkelig fordøjelse og dårlig trivsel, CF-sukkersyge og hos en del patienter også leverkomplikationer. CF-foreningen opretholder en konsulenttjeneste, der som støtte til patienterne står til familiernes rådighed i alle praktiske spørgsmål. Endvidere arrangeres møder og kurser for CF-patienter og deres familier samt skilejre for årige CF-patienter. Ønsket om at kunne støtte forskningsarbejdet er stort i CF-foreningen. Kontrol og behandling af danske patienter med Cystisk Fibrose finder sted på to centre på henh. Rigshospitalet og Skejby Sygehus, og den danske CF-behandling er blandt verdens absolut bedste takket være intensiv dansk forskning. Den gennemsnitlige levealder for danske CFpatienter øges hvert år med 1 år og adskillige er nu i voksenalderen, men det er endnu ikke godt nok og der er brug for mere forskning for at give CF-patienterne en optimal tilværelse. Fund-raising for at skaffe penge til den livsvigtige forskning og til patientarbejdet er derfor et centralt arbejdsområde i foreningen. Vore medlemmer bidrager hertil med kontingent og bidrag, og en række CF-familier og deres venner indsamler ved arrangementer af forskellig art penge til forsk- Kurset varieres fra år til år, hvorved vort kursustilbud er relevant også for dem, som har deltaget i en årrække. CF-børnene oplever andre børn, der som de selv skal gennemgå omfattende daglig behandling, og raske søskende ser, at der også i andre familier er et barn, som ofte kræver særlig og ekstra opmærksomhed fra forældrene. Også børnene modtager CF-unnings- og patientarbejdet.vore talrige henvendelser til fonds, legater og private virksomheder, herunder medicinalindustrien, giver også en række positive resultater, som der er hårdt brug for i bestræbelserne på at opfylde vores mission. Samlet hjælper de mange tiltag også med til at udbrede kendskabet til Cystisk Fibrose, en sjælden sygdomsgruppe med et absolut ikke-mundret navn, som ikke er så kendt i befolkningen som andre alvorlige sygdomme, der rammer børn. Tidsskriftet Cystisk Fibrose er også et redskab til at oplyse om sygdommen og er også information for vore medlemmer. Desuden har IT-alderen sat sit præg på CF-arbejdet, hvilket ses af talrige henvendelser via CF-foreningens webside og en støt stigning i kommunikation med CF-familier og andre interesserede. Patientarbejde Familiekursus og vinterlejr På årets familiekursus deltog 128 voksne og 88 børn, såvel CFbørn som deres søskende. Hertil et indlederpanel inkl. personale fra CF-centrene, som altid beredvilligt medvirker i såvel forberedelse som afvikling af kurset. På kurset undervises forældrene i sygdommens aspekter og nye behandlingsmetoder, og de har lejlighed til at udveksle erfaringer med andre om det daglige liv med et barn med en kronisk sygdom

4 4 dervisning på kurset, tilrettelagt af CF-sygeplejerskerne ved de to behandlingscentre. Udover undervisning er der weekenden igennem et omfattende børneprogram, som tilrettelægges og varetages af vort suveræne team af barnepiger m/k. Årets vinterlejr for CF-børn i alderen år blev afholdt i februar 2001 i Val Thorens, Frankrig, hvortil 28 interesserede CF ere havde meldt sig. På grund af begrænsede økonomiske ressourcer måtte vi i 2001 ved lodtrækning finde de 16 CF ere, der sammen med vor trofaste, frivillige lederstab kunne drage af sted på vinterlejr. I årenes løb har vi løbende evalueret og tilpasset lejrene til de lejrformer, som den aktuelle behandling giver mulighed for. I de seneste ca. 10 år har lejrene været afholdt som vinter-skilejre med det formål at give børnene egentlig fysisk aktivitet ved dagligt skiløb. Udover samvær med andre børn mht. indtagelse af megen medicin og daglige behandlinger benyttes lejrperioden også til aktivt at tilskynde børnene til øget grad af egen indsats og ansvar for den daglige behandling, hvorfor lejrformen er en praktisk øvelse i selv at administrere daglig behandling. Bidragydere til kursus- og lejrarrangementer i år 2001 var Handicappuljen, Roche A/S og Solvay Pharma APS, og til det efterfølgende års lejr (februar 2002) modtog vi støtte fra Tømrermester Martin Hansens Legat, E.H. Ludvigsens Legat og Lokalgruppe Skanderborg. Til adspredelse og lettelse for indlagte patienter modtog vi støtte fra GIRO 413 og fra Solvay Pharma APS. Sidstnævnte støttede også vore årlige info-møder. Pumpeudlån er blevet et populært område, og vore 3 transportvenlige inhalationspumper er ofte på udlandsrejse. Med vor socialrådgivertjeneste søger vi ved hjælp af eksterne sagkyndige på området at assistere patienterne i særligt vanskelige sager. Forskning og kongresdeltagelse Et projekt om leverfunktion i forbindelse med Cystisk Fibrose blev indledt på Rigshospitalet i 2001 med støtte fra Dagmar Marshalls Fond og fortsætter i CF-Register Danmark, et landsdækkende register med data om CF-patienter i kontrol og behandling på CF-Centrene på Rigshospitalet og Skejby Sygehus, blev påbegyndt i 2001 og etableret i en database, udarbejdet på initiativ af CF-Centret på Skejby Sygehus. CF-Register Danmark blev økonomisk støttet af Lions Club Hanstholm og Det Obelske Familiefond. CF-Register/RH, det tidligere Pulmozyme Projekt, har eksisteret siden 1994 og indeholder en lang række data om patienter på CF- Center-RH. Registret blev i 2001 støttet af Roche A/S. Til kommende forskningsprojekter modtog vi støtte fra Det Obelske Familiefond og fra nogle private bidragydere. Landsforeningen ser det fortsat som en vigtig opgave at bidrage til, at forskere har mulighed for at præsentere deres videnskabelige arbejder på de europæiske og internationale CF-kongresser. I 2001 deltog danske forskere i 15th Annual North American Cystic Fibrosis Conference i Orlando, USA og i 24th European Cystic Fibrosis Conference i Wien, hvor et stort antal danske CF-arbejder blev præsenteret. Kongresdeltagelse blev i år 2001 støttet ved tilskud fra Solvay Pharma APS, Janssen-Cilag A/S, Swedish Orphan A/S, Roche A/S, Astra Tech A/S, Danmarks Lungeforening, Nutricia A/S og Det Suensonske Familielegat. Internationalt samarbejde CF-NORDEN afholdt møde i København september med deltagelse af forenings-repræsentanter fra Norge,Sverige,Island og Danmark. Mødet blev beskrevet i CF-blad nr. 3/2001, og mødesponsorer var: Solvay Pharma APS og Swedish Orphan A/S og med tilskud fra NSH-Nordiska Samarbetsorganisationer för Handikappfrågor samt CF-foreningerne i Norge, Sverige og Danmark. CF-foreningen er rammen om projektet European Patients Voice, som beskæftiger sig med informationsformidling til en række europæiske patientgrupper om EU-lovgivningsmæssige tiltag af patientinteresse. Projektet blev i 2001 støttet af GlaxoSmithKline, Pfizer Europe, EFPIA, Baxter World Trade og MAFS, Prag. Oplysning og sundhedspolitik CF-websiden er et vigtigt element i oplysningsarbejdet og giver også mulighed for hurtig nyhedsformidling til vore medlemmer. Medicinalfirmaerne Solvay Pharma APS, Roche A/S, Janssen-Cilag A/S og Swedish Orphan A/S imødekom vore ansøgninger om økonomisk tilskud til drift af websiden. I 2001 søgte vi i bogstaveligste forstand nye veje til at udbrede kendskabet til CF, idet der blev samlet et CF Cykel Team til deltagelse i årets Ritter Classic, som blev kørt på de nordsjællandske landeveje søndag den 17. juni. Med 52 deltagere var det det største team i løbet, og udover cykeltrøjer med reklame for CF og for vores sponsor Quality Hotel Faaborg Fjord hørte de tilskuere ved opløbet i Farum gentagne gange ordene Team Cystisk Fibrose, idet 3 af herrerytterne, der kørte for CF, kom i mål som nr. 2, 4 og 7, og i Lady Classic fik en Team Cystisk Fibrose-rytter en 2. plads. Tak til Kenny Olsson og hans

5 cykelvenner, Mette Andersen, Tommy Nielsen og Dennis Jensen, som skabte denne PR-succes for os og til de 48 andre, CFpatienter, CF-mødre og -fædre og venner og bekendte, som trådte i pedalerne til gavn for CF. Patient Policy sundheds- og socialpolitik CF betegnes fortsat som modelsygdom for den nye bio- og genteknologiske viden, og vi udsender fortsat et stort antal undervisningspakker, som bl.a. kan rekvireres via CF websiden, til studerende på gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner. Adskillige nye forskningstiltag har eller kan få betydning for fremtidig CF-behandling, eksempelvis stamcelleforskning, terapeutisk kloning og biobanker. Derved inddrages CF ofte i sundhedspolitiske overvejelser, såvel på nationalt som på europæisk plan. Der er også behov for i øget grad at være aktiv i forbindelse med nationale socialpolitiske emner, ikke mindst i bestræbelserne på at skabe forbedrede rammer for voksne patienter uanset deres families indtægt og formue. Projektet CF Info + Policy Network arbejder med disse sundheds- og socialpolitiske aspekter og modtog i 2001 støtte fra Hoffmann-la-Roche og Solvay Pharma APS. Populationsscreening har i flere år optaget CF-kredsen meget, og adskillige af de familier, som i de senere år har oplevet at få stillet diagnosen CF for deres barn, udtrykker stor forundring over, at de ikke allerede i graviditeten blev oplyst om muligheder for at få foretaget anlægsbærertest. CF-foreningen har da også gentagne gange i årenes løb bl.a. på baggrund af tidligere publiceret undersøgelse af de psykosociale faktorer ved anlægsbærertest for cystisk fibrose med medlemmernes tilslutning konkluderet, at anlægsbærerscreening og fosterundersøgelse bør være et tilbud til den danske befolkning, men at den enkelte/parret skal sikres ret til at foretage et frit informeret valg efter grundig genetisk rådgivning. Gratis anlægsbærertest bør nu omsider tilbydes alle gravide i Danmark, og den genetiske rådgivning bør organiseres,så den er lettilgængelig for befolkningen. Det er vigtigt at understrege, at ønsket om hurtigst muligt at få indført tilbud om anlægsbærertest, ledsages af en indtrængende appel om, at den gravide/forældreparret aldrig udsættes for et økonomisk argument.vi forudsætter endvidere, at samfundet fortsat udviser solidaritet med og forståelse for nødvendigheden af optimal behandling og støtte til såvel nuværende som kommende CF-patienter. Organdonation CF-foreningen er medlem af Transplantationsgruppen (TG) under De Samvirkende Invalideorganisationer, hvis overordnede mål er at få den danske befolkning til at tage stilling til organdonation. På Internet kan man læse mere om TG på adressen: Gratis anlægsbærertest bør nu omsider tilbydes alle gravide i Danmark hvor der også er mulighed for at deltage i debat om emnet.den 20. september blev der afholdt et Temamøde om lungetransplantation på Rigshospitalet under medvirken af såvel læger og sygeplejersker fra Transplantationsafsnittet på RH som CF-Center- RH. Et lignende møde vil blive afholdt i Århus 11. september Aktiviteter til fordel for CF Lokalforeningen i Hillerød har i en årrække arrangeret JAZZTELT på Kræmmermarkedet i Hillerød til fordel for CF, således også i år, hvor det flotte resultat var kr. til Landsforeningen. Julemarkedet i Helligåndshuset i København kunne i 2001 notere salg og sponsorgaver på kr., hvilket betød et overskud på kr. Lokalgruppe Skanderborg samlede med venners hjælp et stort vagthold og påtog sig rengøring af toiletter på Skanderborg Festival. Overskuddet til CF: kr. Lokalforening Fjerritslev s sommerfest resulterede i kr. til CF-arbejdet, og Lokalforening Esbjerg s 60 er fest indbragte kr. til CF. I Gilleleje arrangerede Familien Mortensen et loppemarked og sendte kr. til CF-foreningen, og Bring and Buy-auktion på CF-familiekurset over medbragte gaver gav kr. til CF. 5

6 Tak til alle,som har bidraget ved disse arrangementer ved gaver eller arbejdsindsats. Vi er meget taknemlige for det store arbejde, der er lagt i aktiviteterne, og som har resulteret i de betydningsfulde gaver til CF-bekæmpelsen. Vi ønsker os flere medlemmer flere bidrag Vi takker de mange, som i 2001 støttede CF-bekæmpelsen. Samtidig gør vi opmærksom på, at der i 2001 er indført nye regler for tildeling af Tips-Lottomidler, hvilket betyder, at: Jo højere kontingentindtægt, jo flere Tips-Lotto midler til CF! I 2001 kunne vi med glæde notere en stigning i kontingentindtægt, som i 2001 i alt nåede kr. mod kr. året før. Vi håber på fortsat øgning i kontingentindtægt, men vil naturligvis også gerne have bidragydere. Hvis et barns sved smager salt, hvis et barn ikke tager på, hvis et barns afføring er fedtet, stinkende, hyppig, hvis et barn har pibende, raslende vejrtrækning og hoster meget, hvis et barn har gentagne lungebetændelser bør det for en sikkerheds skyld undersøges for cystisk fibrose CF-foreningen er godkendt i henhold til Ligningslovens 8 A, hvorfor bidrag og gaver til foreningens arbejde kan fratrækkes den skattepligtige indkomst i henhold til gældende lovgivning. CF-foreningen er også godkendt efter Ligningslovens 12, stk. 3 til at modtage løbende ydelser med (fuld) fradragsret for giveren (gavebreve, som kan bestilles hos CFforeningen). Endvidere kan CF modtage testamentariske gaver uden at betale arveafgift. Disse godkendelser er dog betingede af et vist antal kontingentbetalende medlemmer og bidragydere, og man tæller som bidragyder uanset bidragets størrelse. Vi opfordrer derfor til, at man ved indbetaling af kontingent runder op med et bidrag. Bernhard Ginsborg In Memoriam 6 Tidl. medlem af CF-foreningens bestyrelse, Bernhard Ginsborg, døde i 2001, den 24. oktober, 79 år gammel. I 1969 blev Bernhard Ginsborg indvalgt i CF-foreningens bestyrelse og valgte i 1977 at udtræde og overlade pladsen til sin søn, Claus Ginsborg. Bernhard Ginsborg var en udadvendt person med talrige kontakter i samfundet til gavn for CF. Udover i 50 år at drive et større herremagasin på Amagerbrogade var han også engageret i bl.a. Lions Club Amager og Amager Rotary Klub. Jeg erindrer med taknemlighed på CF-patienternes vegne, hvordan Bernhard Ginsborg i alle årene formidlede opmærksomhed og støtte til CF-arbejdet, ikke mindst økonomisk hjælp til CFforskningen, som også dengang lå alle meget på sinde. Hanne Tybkjær

7 CF-foreningens arbejdsopgaver og samarbejdspartnere Sekretariatets funktion CF-sekretariatet er den daglige ramme om foreningens arbejde først og fremmest med en konsulenttjeneste, som står til patientfamiliernes rådighed i alle praktiske spørgsmål. Dette indebærer også oplysning om sygdommen bl.a. ved henvendelser fra daginstitutioner og skoler, hvor CF-børn passes og undervises, samt kontakt med sociale myndigheder. CF modtager også hyppigt invitationer og opfordringer til at deltage i inden- og udenlandske debatter, konferencer og møder om genteknologi, sundhedspolitik og andre patientsammenhænge. Interessen i befolkningen for at få foretaget anlægsbærertest er fortsat stor, og sekretariatet modtager adskillige henvendelser herom. Også redaktion af CF-bladet og CF-websiden er hjemmehørende i sekretariatsregi, ligesom foreningen varetager tilrettelæggelse af lejre og familiekurser, sidstnævnte i samarbejde med de to CFcentre. Rejseaktivitet ved dansk kongresdeltagelse arrangeres også af CF-sekretariatet. Dernæst søger vi at imødekomme de talrige opgaver, som skyldes cystisk fibrose-sygdommens placering som modelsygdom for håndtering og anvendelse af ny genteknologisk viden. Dette medfører talrige kontakter med dags- og ugepressen. Materiale om cystisk fibrose ajourføres og udsendes i uddannelsespakker til elever på uddannelsesinstitutioner, -skoler, gymnasier, seminarier etc., som i stort antal rekvirerer disse til deres biologispeciale og søger yderligere oplysninger om CF, ofte ved interviews med patienter og forældre. Sekretariatet deltager også i opgaver i forbindelse med oplysningsindsatsen om organdonation via vore samarbejdspartnere i Transplantationsgruppen-TG. Blandt vore øvrige samarbejdspartnere er er Kontaktudvalget for Mindre Sygdoms- og handicapforeninger/kms og De Samvirkende Invalideorganisationer/DSI samt de udenlandske grupper: CF-NORDEN, International Cystic Fibrosis (Mucoviscidosis) Association-ICF(M)A og International Association of Cystic Fibrosis Adults (IACFA). CF-foreningen er rammen om projektet EPV-European Patients Voice samt CF Info + Policy Network. Desuden udføres i sekretariatet de daglige arbejdsrutiner med administrative opgaver, herunder medlemskontakt og -kartotek, fondsansøgninger og bogholderi. SWEDISH ORPHAN GROUP OF COMPANIES Our mission To provide patients, healthcare personnel and the pharmaceutical industry with an independent global network, specializing in the development, marke-ting and distribution of orphan products for the treatment of rare disorders, and products and services to satisfy unmet medical needs where current treatment is either unavailable or unsatisfactory. your link to a global network of orphan pharmaceutical companies... 7

8 Resultatet for året 2001 udviser et overskud på kr , mens 2000 udviste et underskud på kr Årets resultat kr foreslås overført til egenkapitalen, som herefter udgør kr Årsberetning København, den 17. maj 2002 Af foreningens indtægter kr er kr bidrag tilegnet bestemte formål og er opført henholdsvis under aktivitetsudgifter, som er specificeret i regnskabet, og under hensættelser. Jørgen Bardenfleth (formand) Bestyrelse: Peter Fristrup Jensen (næstformand) Michala Høg Daimar Niels Høiby Leila Møller Peter Steen Pedersen Annegrete Simonsen Christian Koch Arne Skibsted Jakobsen Sekretariatschef: Hanne Tybkjær Resultatopgørelse for året 2001 Lone Kristensen Birgitte Mortensen Hanne Grethe Nielsen P. O. Schiøtz Hanne Tybkjær Note 2000 i t.kr. INDTÆGTER Medlemskontingenter Bidrag til foreningens arbejde Tips/Lotto Landsindsamling Julemarked Indtægter i alt UDGIFTER: Aktivitetsudgifter Tilskud m.v Kurser og kongresser Tilskud Sekretariats- og administrationsudg Tilskud Udgifter i alt Resultat før renter RENTER: Renteindtægter m.v., netto Renteudgifter, overført til projekter Nettoresultat kr

9 Revisionspåtegning Vi har revideret det af betyrelsen aflagte årsregnskab for 2001 for Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose. Den udførte revision: Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Aktiver Balance pr. 31. december 2001 Note 31/ i t.kr. ANLÆGSAKTIVER: Finansielle anlægsaktiver: 6 Værdipapirer (optaget til børskurs ultimo) Materielle anlægsaktiver: Inventar og kursusudstyr 73 Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER: Tilgodehavender: Tilgodehavende tilskud Andre tilgodehavender ECFS-European CF Society Deposita Forudbetalte omkostninger Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt kr Passiver København, den 17. maj 2002 Revisionsfirmaet Chr. Mortensen Bent Nielsen statsaut. revisor Note 31/ i t.kr. EGENKAPITAL: Saldo pr. 1. januar Kursreguleringer Årets nettoresultat Egenkapital i alt HENSÆTTELSER: Hensættelser til senere forskning m.v Hensættelser i alt KORTFRISTET GÆLD: A-skat m.v Revisionshonorar Diverse omkostninger Forudmodtagne kontingenter Feriepenge og ATP Lønsumafgift Pensionsbidrag ECFS diverse omkostninger 0 2 Gæld i alt Passiver i alt kr

10 2000 Note kr. i t.kr. Noter 2000 Note kr. i t.kr. 1 - Landsindsamling 01/11 31/12: Bidrag Udgifter kr Julemarked: Salg Sponsorship Tilskud: Solvay Pharma ApS Udgifter kr Aktivitetsudgifter: FORSKNING: Nac-projekt: Udgifter Tilskud: Hensat tidligere år Fagocyt Laboratorium: Lønninger, feriepenge Udgifter Tilskud: Dansk Droge A/S Hensat til senere år Forskning vedr. CF o.a. lungesygdomme Udgifter 0 1 Tilskud: Hensat tidligere år 0-1 ABPA-projekt Udgifter Tilskud: RH-projektkonto 0-5 Hensat til senere år 0 5 Hensat tidligere år Effect of Traditional Chinese Medical Herbs Udgifter: Lønninger, feriepenge (reg. hensat feriepenge) Udgifter Tilskud: Hensat til senere år Hensat tidligere år Forskningskonto til minde om Claus Ginsborg: Tilskud: Hanna Lilienfeldt Schierbeck 1.00 Hensat til senere år CF Linkage DK-Russia: Regulering tilgodehavende tilskud tidligere år Regulering hensat tidligere år ECFS-European CF Society: Udgifter Tilskud: Membership fee 0-3 Burgess 0-6 Fresenius Kabi-Cons.Conf Lilly Deutschland GmbH 0-19 Renteindtægt 0-21 Hensat til Cons. Conf Hensat tidligere år Cancer Projekt: Lønninger, feriepenge m.v Udgifter Tilskud: Civ.ing. F. Nyegaard og Hustrus Fond Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond 0-30 Hensat til senere år 0 87 Hensat tidligere år Peit Projekt: Udgifter Tilskud: F. Hofmann-la-Roche Ltd. 0-4 Hensat tidligere år CF Register RH: Udgifter Tilskud: Roche A/S AFLM-F 0-9 Hensat tidligere år

11 2000 Note kr. i t.kr Note kr. i t.kr. CF Info + Policy Network: Lønninger, feriepenge m.v Udgifter Tilskud: Hoffmann-la-Roche Solvay Pharma ApS Hensat til senere år European Patients Voice: Lønninger, feriepenge m.v Udgifter Tilskud: GlaxoSmithKline B Pfizer Europe SmithKline Beecham B 0-83 MAFS Baxter World Trade SA EFPIA Hensat til senere år 0 13 Hensat tidligere år Leverprojekt RH: Udgifter Tilskud: Dagmar Marshalls Fond Hensat til senere år Pseudomonas Forskning: Lønninger, feriepenge m.v Udgifter Tilskud: RH-projektkonto 0-32 Hensat tidligere år CF Register Danmark: Udgifter Tilskud: Det Obelske Familiefond Lions Club, Hanstholm Øvrige/kommende forskningsopgaver: Lønninger, feriepenge m.v. Udgifter Tilskud: Diverse tilskud Det Obelske Familiefond Hensat til senere år Forskning i alt ØVRIGE AKTIVITETSUDGIFTER: Oplysende materiale og WEB: Lønninger, feriepenge m.v Udgifter Tilskud: Solvay Pharma ApS Roche A/S Janssen-Cilag A/S Swedish Orphan A/S Quality Hotel Faaborg Fjord Nicon Sygekassernes Helsefond Patientmøder: Udgifter Tilskud: Solvay Pharma ApS Aktiviteter indlagte patienter: Udgifter Tilskud: Giro Solvay Pharma ApS Hensat til senere år 4.50 Konsul, Grosserer O. Christiansens Mindefond 0-2 Hensat tidligere år Familiekursus: Lønninger, honorarer m.v Kursusudgifter m.v Kursusgebyrer Tilskud: Handicappuljen Roche A/S Solvay Pharma ApS Bustrupfonden 0-5 Hensat til senere år Hensat tidligere år Ferielejre: Udgifter Lejrgebyrer Tilskud: Tømrermester Martin Hansens Legat E.H. Ludvigsen og Hustrus Legat Lokalgruppe Skanderborg Hensat tidligere år Hensat til senere år

12 2000 Note kr. i t.kr Note kr. i t.kr. 12 Øvrige udgifter: Inhalationsudstyr (udlån) PR-materiale 0 15 CF-årsberetning og -tidsskrifter Kontingenter DSI, ICF(M)A, IACFA m.v Forsikringer Gaver og bidrag Lokalgruppeomkostninger Øvrige aktivitetsudgifter i alt AKTIVITETSUDGIFTER I ALT kr Kurser og kongresser CF-Norden: Udgifter Tilskud: NSH RfCF, Sverige NfCF, Norden Solvay Pharma ApS Swedish Orphan A/S Øvrige kongresser: Udgifter Regulering tilgodehavende tilskud tidligere år Regulering andre tilgodehavender tidligere år Regulering skyldige udgifter tidligere år Tilskud: Solvay Pharma ApS Swedish Orphan A/S Roche A/S Astra Tech A/S CFF / US CF Australien Det Suesonske Familielegat Nutricia A/S Danmarks Lungeforening Janssen-Cilag A/S Astra Zeneca 0-10 Miami University 0-14 Rigshospitalets projektkonto 0-50 Dansk Sygeplejeråd 0-8 Hoffmann-la Roche 0-4 Frk. Ingefred Juul Andersens Legat 0-2 Aiolos Medicinsk Teknik AB 0-2 BC s Children s Hospital 0-1 SHS International / Nitricia I/S 0-4 XIII th. Internat. CF-Congress / Stockholm 0-7 Århus Universitet 0-6 Hensat tidligere år kr Sekretariats- og administrationsudgifter: Sekretariatet: Lønninger, ferie- og rejsegodtgørelse Lønrefusion 0-15 Hensat tidligere år 0-20 Husleje Telefon, telefax, , internet Kørselstilskud, sekretariatschef Tryksager, kontorartikler og -inventar EDB- og fotokopieringsudgifter Computer og printer Porto Abonnement, annoncer og finansgebyr Depotgebyr 140 Advokat Revision 2000, rest 2.50 Revision 2001, afsat ATP ATP-komp. 0-1 AER-elevrefusion Arbejdsmiljøafgift Lønsumafgift Møder og rejser Modtaget tilskud: European CF Network Swedish Orphan A/S Rejseudgifter, sekretariatschef Modtaget tilskud:swedish Orphan A/S EFPIA kr Værdipapirer: Aktier: Danske Bank: 160 stk. à 135, Obligationer: Østifternes Kreditforening: Nom. kr s.1.a.2017, 7% à 103, Nom. kr a.2022, 5% à 94, Byggeriets Realkreditfond BRF: Nom. kr s.2014, 7% à 103, kr Inventar og kursusudstyr: Anskaffelsessum: Saldo pr. 1/ Tilgang: Beocom hovedsæt 0 5 Dantax Radioanlæg 0 1 TV/Videooptager 0 3 Phillips Videoafspiller 0 1 Ericsson telefon T Fortronic teleterminal 0 5

Årsrapport -beretning 2002 SEPTEMBER

Årsrapport -beretning 2002 SEPTEMBER 2 2003 SEPTEMBER & Årsrapport -beretning 2002 Pancrease Microtabs 10... og den kendte Hvordan virker Pancrease MicroTabs 10? Pancrease MicroTabs 10 virker ved at fremme fordøjelsen. det indeholder en række

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

LANDSFORENINGEN TIL BEKÆMPELSE AF CYSTISK FIBROSE. CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015

LANDSFORENINGEN TIL BEKÆMPELSE AF CYSTISK FIBROSE. CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015 p½ LANDSFORENINGEN TIL BEKÆMPELSE AF CYSTISK FIBROSE CVR.nr. 48 61 20 16 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

Takket være frivilligt arbejde blev det muligt at organisere et CF-vagthold ved Roskilde Festival, som indbragte 10.850 kr. til CFF.

Takket være frivilligt arbejde blev det muligt at organisere et CF-vagthold ved Roskilde Festival, som indbragte 10.850 kr. til CFF. Ordinær Generalforsamling i Cystisk Fibrose Foreningen den 27. april 2009. Formand Bjarne Hansen indledte Generalforsamlingen med følgende mindeord: Desværre døde for ikke så længe siden Lone Kristensen,

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2010/11 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et overskud på kr. 26.441. Hændelser efter regnskabsårets udløb

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

LYLE PATIENTFORENINGEN FOR LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. c/o Merete Rugager Rosenlunden 15, 5800 Nyborg Årsrapport for 2014

LYLE PATIENTFORENINGEN FOR LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. c/o Merete Rugager Rosenlunden 15, 5800 Nyborg Årsrapport for 2014 LYLE PATIENTFORENINGEN FOR LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI c/o Merete Rugager Rosenlunden 15, 5800 Nyborg ----------------------------- Årsrapport for 2014 CVR-Nr. 31 30 68 33 FORENINGSOPLYSNINGER 1. Foreningen:

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7 Årsregnskab 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2012 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Årsregnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011.

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011. Godkendt på regionens generalforsamling den 6/3 2012 Dirigent: dbio - Nordjylland Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011 samt Balance 31. december 2011. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

1201 København K. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR. Den Danske Publicistklub, Læderstræde 11 B, Regnskab for året 2002. E-mail info@owanting.

1201 København K. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR. Den Danske Publicistklub, Læderstræde 11 B, Regnskab for året 2002. E-mail info@owanting. ~ OLE WANTING REGISTRERET REVISOR Den Danske Publicistklub, Læderstræde 11 B, 1201 København K. Regnskab for året 2002. KIRKE VÆRLØSEVEJ 18 C 3500 VÆRLØSE TELEFON 44 48 16 66 TELEFAX 44 48 16 74 E-mail

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K ÅRSREGNSKAB 2004 Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Resultatopgørelse 5. Årets resultat

Resultatopgørelse 5. Årets resultat Resultatopgørelse 5 Perioden 1. september 2014-31.august 2015 2014/15 2013/14 Indtægter kr t.kr Kontingent 265 parceller à kr. 2000,- 530.000 530 Overført til vejkonto -265.000-265 265.000 265 Gebyrer

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsberetning & regnskab 98

Årsberetning & regnskab 98 Årsberetning & regnskab 98 3 99 NOVEMBER Støt CF-foreningens landsindsamling 25.11.- 31.12.1999 CD: JAZZTELTET Send check på 100 kr til: Søren Kennet Petersen Horsevænget 27, 1.tv. 3400 Hillerød 100 kr

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3 Årsregnskab 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2011 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 1999 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foto: Birger Vogelius Freelance. Super-Magnus. yngste deltager i Ritter Classic 2004 mødte. Super-Mario Cipollini Se også Årsberetning 2004 side 6 MAJ

Foto: Birger Vogelius Freelance. Super-Magnus. yngste deltager i Ritter Classic 2004 mødte. Super-Mario Cipollini Se også Årsberetning 2004 side 6 MAJ Super-Magnus yngste deltager i Ritter Classic 2004 mødte Super-Mario Cipollini Se også Årsberetning 2004 side 6 1 2005 MAJ Foto: Birger Vogelius Freelance Pancrease Microtabs 10... og den kendte Hvordan

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Vegger Vandværk I/S Årsrapport for året 2005

Vegger Vandværk I/S Årsrapport for året 2005 Vegger Vandværk I/S Årsrapport for året 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Erklæringer m.v. 1 Resultatopgørelse 2005 7 Balance pr. 31. december 2005 8 Noter 9 2 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Dette regnskab indeholder 11 sider Indhold

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV ÅRSRAPPORT FOR 2011 Resultatopgørelse for perioden 1. Januar - 31. December 2011 Note 2011 Budget Samlede kontingentindtægter: 1 1.893.051

Læs mere

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 21 for Vandværket Vænget a.m.b.a.. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSRÅD ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSRÅD ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Revisionsfirma BENT MADSEN

Revisionsfirma BENT MADSEN Revisionsfirma BENT MADSEN Registrerede Revisorer FRR Registreret revisionsanpartsselskab Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. september

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Drifts- og skatteregnskab. for. Hjortnæs Møllelaug I/S

Drifts- og skatteregnskab. for. Hjortnæs Møllelaug I/S Drifts- og skatteregnskab for Hjortnæs Møllelaug I/S 1. januar 2001 til 31. december 2001. 3. driftsår. Side 1 af 1 Driftsregnskab Indtægter. 2001 2000 Salg af el til BOE... 2.229.205,06 kr. Pristillæg...

Læs mere

Årsberetning & regnskab 97 JULI

Årsberetning & regnskab 97 JULI Årsberetning & regnskab 97 1 98 JULI Årsberetning 1997 Antallet af CF-patienter stiger fortsat. Der er i årets løb diagnosticeret 11 nye CFpatienter, hvorved antallet af CF-patienter i Danmark ved udgangen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. ---ooo--- Duebrødevej Roskilde. ---ooo---

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. ---ooo--- Duebrødevej Roskilde. ---ooo--- Excel/klienter/21/regnskab7.xls Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark ---ooo--- Duebrødevej 5 4 Roskilde ---ooo--- Årsrapport 27 (8. regnskabsår) ---ooo--- CVR. nr. 25 79

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003 Audit Kontoradresse Borups Allé 177 København Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 38 18 30 45 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk MGI Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hammerensgade 1 1267 København K Telefon 33 11 13 26 Fax 33 93 13 25 mgi@mgirevision.dk www.mgirevision.dk CVR 30 50 02 10 Grundejerforeningen Vellerup

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2007 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter:

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2013

Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2013 Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 3 Årsregnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2002. Interessentskabsoplysninger

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2002. Interessentskabsoplysninger Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2002 1 Indholdsfortegnelse: Side Interessentskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisors erklæring... 3 Ledelsesberetning for perioden 1. januar

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

MODTAGET. '" m,2015. FANiB KOMMUNE

MODTAGET. ' m,2015. FANiB KOMMUNE MODTAGET '" m,2015 FANiB KOMMUNE fanø kunstmuseum Fanø Kommune Skolevej 5-7 6720 Fanø Fanø, den 7. august 2015 Regnskab for 2014 - Fanø Kunstmuseum Med henvisning til bevilling af støtten for 2015 af Fanø

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Danske Kreds. Årsregnskab 2012

Danske Kreds. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Danske Kreds CVR-nr. 10 51

Læs mere

Socialpolitisk Forening CVR-nr. 16 96 59 28

Socialpolitisk Forening CVR-nr. 16 96 59 28 Socialpolitisk Forening CVR-nr. 16 96 59 28 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere