Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012"

Transkript

1 Dragonen Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012

2 Indhold Godt nytår 3 Marchrute for ISAF 12 den 24. februar 4 To mindestene indviet på Viborg Kaserne 5 Personel nyt 6 UDDSTELM/1 BDE - JDR 7 Danmark under anden verdenskrig 11 Prinsens Livregiments Soldaterforening 14 Landsformandens nytårshilsen Nyt mindehjørne på paradepladsen 15 Midtvejsmødet den 30. november Nyt fra foreningerne Fødselsdagsfonden 20 Fødselsdagslisten Danske Dragonforeningers Sammenslutning 26 Meddelelser til foreningerne Nyt fra foreningerne Forside I lukket terræn - majs og mudder. Læs den spændende artikel Ruder 4 i Patrol Base Line fra ISAF 12 på Tjenestestedsblad for ansatte ved Jydske Dragonregiment Medlemsblad for Prinsens Livregiments Soldaterforening & Danske Dragonforeningers Sammenslutning Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn (layout) Udgiver Jydske Dragonregiment Garnisonsstøtteelementet Dragonkasernen 7500 Holstebro Telefon: , lokal 230 Direkte: Fax: Tryk & adressering Johansen Grafisk Oplag 2500/Fem gange årligt Produktion Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler. Stof til bladet, forslag etc. indsendes til redaktionen, der træffer beslutning om optagelse Eftertryk tilladt med kildeangivelse Adressering Adresseændringer ved de respektive soldaterforeninger

3 Regimentschefen Af oberst Lars Dencker Godt nytår Jydske Dragonregiment har i 2011 ydet en stor indsats blandt de danske enheder i Afghanistan. Det er gjort med en høj moral og professionalisme, som aftvinger den dybeste respekt. Udsendelse af enheder til de internationale operationer er vores kerneopgave og første prioritet, men opgaven kan ikke løses uden, at organisationen herhjemme støtter op omkring de operative enheder. Uden støttestrukturens professionalisme, arbejdsomhed og støtte ville enhederne ikke kunne levere de flotte resultater, vi har set i /I/JDR er klar til at sende en kampvognsdeling med ISAF 13. Det er en professionel enhed, som vi ønsker en god tur til Afghanistan. Lørdag den 14. januar 2012 var der før hjemkomst arrangement for pårørende til udsendte i ISAF 12. Gymnastiksalen var fyldt og det var atter en tilkendegivelse af den opbakning, som vores udsendte har hos de pårørende. Vi glæder os til at byde dragonerne velkommen hjem til Danmark i januar og februar måned. Den 24. februar byder vi velkommen til hele ISAF 12, som afholder deres kontingentarrangement i Holstebro. I samarbejde med Holstebro Kommune og i erkendelse af vejrets uforudsigelighed her i landet, har vi valgt at afholde arrangementet med udgangspunkt i Gråkjær Arena. Fra klokken 1230 klargøres der til march gennem byen, som vil foregå fra klokken 1315 til Forhåbentlig vil denne march gennem byen trække mange ud på gaderne for at hylde vore hjemvendte soldater. Marchen starter og slutter ved Gråkjær Arena og marchruten gennem byen fremgår af det viste kort, side 4. Efter marchen afsluttes dagen med kontingentparade i Gråkjær Arena under kommando af chefen for ISAF 12 oberst Ken Knudsen og herudover vil bl.a. Chefen for Hærens Operative Kommando og en repræsentant fra Forsvarsudvalget deltage. Paradepladsen på Dragonkasernen har fået en ansigtsløftning og der er etableret et værdigt mindeanlæg. Dette anlæg indvies den 24. februar fra klokken 0930 med en parade for alt personel ved Dragonregimentet. De pårørende til de faldne vil også blive inviteret til indvielsen. Det er et mindeanlæg, hvor vi kan ære og minde vore faldne. Etablering af KFUM soldaterrekreation blev sat i gang under en sætte spaden i jorden højtidelighed den 9. januar 2012 med deltagelse af borgmesteren i Holstebro H.C. Østerby og landsformand for KFUMs Soldatermission og sognepræst Jesper Hornstrup. Det er et projekt, der har til hensigt at give veteraner en mulighed for et opholdssted, hvor de i trygge omgivelser kan bo midlertidigt. Det er et tiltag, der er støttet af Holstebro kommune, enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og fonde. Jeg vil gerne takke for den store opbakning, der har været til dette projekt. De fire små lejligheder med fælles køkken forventes at blive klar til at modtage de første veteraner fra sommeren Fortes Fortuna Juvat 3

4 Marchrute for ISAF 12 den 24. februar Gråkjær Arena Struer Skive Viborg 4

5 To mindesten indviet på Viborg kaserne Regimentet har fået et nyt mindeanlæg. Det har betydet, at de tidligere mindesten som stod på paradepladsen, skulle opføres et nyt sted. To af dem er kommet til Viborg kaserne. Af kontaktofficer, kaptajn B.S. Villsen I et samarbejde mellem Jydske Dragonregiment, Prinsens livregiments soldaterforening og Viborg kommune er det lykkedes, at få to mindesten placeret på Viborg kaserne. Den ene af de to mindesten havde tidligere stået på Viborg kaserne, og blev således tilbageført til det sted, hvor den oprindelig var placeret. Den anden mindesten stod oprindeligt i lejren i Doboj, og kom til Danmark da missionen (SFOR) i Bosnien lukkede i Begge mindesten har også været placeret i Skive, hvor Prinsens Livregiment lå på det tidspunkt. Begge mindesten kom til Jydske Dragonregiment i 2005 i forbindelse med sammenlægningen med Prinsens Livregiment. Tidligere på måneden i år, blev de flyttet til Viborg kasernes paradeplads. Den 30. november blev de så indviet ved en ceremoni på Viborg kaserne. Det var Prinsens Livregiments Soldaterforening, med formand og pensioneret oberst Jens Christian Lund i spidsen, der stod for arrangementet. Pårørende til de afdøde soldater var også mødt op. Regimentet var repræsenteret af oberst Lars Dencker, kontaktofficer kaptajn B.S. Villsen og informationsbefalingsmand seniorsergent J. Pedersen. Efter indvielsen var der et kort traktement, og alle var enige om, at der var fundet en god placering til de to mindesten. 5

6 Udnævnt til oversergent Daniel Stæhr Pedersen og Martin Skytte Hansen er udnævnt til oversergenter den 18. november Kaptajn Laurits Emil Mikkelsen er død efter kort tids sygdom 2. januar Kaptajnen blev 86 år. Hans søn Lars-Emil Mikkelsen, tidl. SG ved 1. OPKESK/V/JDR har skrevet nedenstående sidste hilsen til sin far. Udnævnt til seniorsergent Niels Henrik Kirkegaard ved 1 KVGESK/I/JDR er udnævnt til seniorsergent den 25. november En gammel kriger har forladt os og jeg håber, han må hvile i fred. Man kan lade tårerne flyde, at han ikke er mere, eller man kan smile, fordi han har levet. Man kan lukke sine øjne og bede til, at han må komme tilbage, eller man kan åbne sine øjne og se alt det, han efterlod. Dit hjerte kan føles tomt, fordi du ikke kan se ham, eller man kan være fyldt med den kærlighed, man delte. Man kan vende ryggen til i morgen og leve af i går, eller man kan glæde sig til i morgen, takket være i går. Man kan mindes ham og kun det, at han er væk, eller man kan ære hans minde og lade det leve videre. Man kan græde og lukke sin sjæl, være tom og vende ryggen til, eller man kan gøre, hvad Mik ville ønske: Smile, åbne dine øjne, elske og fortsætte rejsen og kæmp.. Jydske Dragonregiment har igen fornøjelsen af at præsentere et lille hæfte samlet, genredigeret og udgivet af pensioneret major F.H. Pedersen. Skriftet består af ældre artikler fra panservåbnets blad Kentaur, samlet under emnet Kamptropperne (Panservåbnet og infanteriet). Hæftet kan rekvireres ved Garnisonsstøttelementet Jydske Dragonregiment og gerne via mail til 6

7 UDDSTELM/1 BDE JDR I forbindelse med sidste forsvarsforlig blev der oprettet tre UDDSTELM ét ved hvert af kamptropregimenterne: LG, GHR og JDR. UDDSTELM er direkte underlagt 1 BDE og er alle organiseret på flg. måde: Af kaptajn Kristine Baagø. Hvor finder I UDDSTELM/1 BDE - JDR? UDDSTELM/1 BDE JDR, i daglig tale ELM, har kontorer i BYG 26A (etagen lige over UMAK) og man er altid velkommen til at kigge forbi. Hvilke opgaver løser UDDSTELM? ELM opgave er at støtte hærens enheder og skoler med primær fokus rettet mod 1 BDE ENH i periode 3, idet vi her ved regimentet primært støtter de enheder der skal udsendes fra JDR - lige nu ISAF 14. Typer af opgaver som ELM løser: Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af skydeperioder og enhedsuddannelse/øvelser (GRP- UAFD niveau) FAGLÆ / INST virke SKYLE / SIKBM KOF virke (tilbagemelding på enkeltmand til og med DEL/SEK niveau). Omskoling til forsvarets KØTJ Derudover udvikler ELM også uddannelses (UDD) hjælpemidler og faciliteter ved regimentet, samt deltager i projektopgaver ved 1 BDE. Vi modtager meget gerne gode forslag til udvikling af eksisterende eller nyt UDD materiel. Lige p.t. er vi i gang med at revidere UDD mapper på UMAK Q-drev, ansøge om flere midler til indkøb af bl.a. SAAB hejs, samt vedligeholdelse af feltforhindringsbanen i Finderup. Når ELM får sin egen hjemmeside (er under udarbejdelse) vil man kunne gå ind og se hvilke projekter vi er i gang med og hvilke der er planlagt. Når enhederne har brug for støtte henvender den pågældende EC eller NK/ESK sig til LD/UDDSTELM (1BDE-G7-J01). Enheder udenfor regimentet skal henvende sig direkte til 1 BDE (G3), idet der her sker en koordineret støtte med de to andre UDDSTELM. Hvilke kompetencer kan ELM tilbyde? Det kan variere lidt hvilke kompetencer vi kan tilbyde, afhængig af hvilke kompetencer faglærerne kommer med når 7

8 Et udsnit af instruktørerne ved UDDSTELM. de starter ved ELM. Lige nu har vi bl.a. følgende kompetencer: Erfaring fra ISAF 11, både GF og DF niveau CIED instruktør GSA og tracker instruktør SIGTJ og RDO 152 instruktør Omskoling til GD, PMV G3, EAGLE 4, IKK, mineruller, ATV Nærkamp og idrætsinstruktør (fra MAR 2012) Skydelærer og nærkampskydeinstruktør Hvad laver vi ellers i ELM? For at ELM kan opretholde et højt fagligt niveau, er der fokus på personlig udvikling og vidensdeling/samarbejde i ELM. Derfor gennemfører vi vores egen BM UDD, deltager i forsvarets kurser, adventure training, infanterikonkurrencer m.m. Disse aktiviteter gennemføres primært når der ikke uddannes enheder til INTOPS ved JDR. Kunne man tænke sig på et tidspunkt at blive en del af ELM er man altid velkommen til at kigge forbi (indtil sommeren 2012 er ELM fyldt op med såvel instruktører som uddannelsesstøtteofficerer). 8

9 9

10 10

11 Danmark under anden verdenskrig Danske soldater i kamp ved Hokkerup syd for Søgaard den 9. april Med letvægtskanon affyres salve med lysspor mod de fremrykkende tyske panservogne. Tyskerne blev mødt med samme modstand i Åbenrå og Haderslev. - Hvidsten gruppen henrettes, øgede nedkastninger... Af Erik Broch Hansen. Henrettelsespladsen i Ryvangen (nu mindelund) København. Allerede fra begyndelsen af 1944 arbejdede det tyske efterretningsvæsen på afsløringen af Hvidsten gruppen, der blev arresteret den 11. marts Ved den tyske krigsret, blev alle gruppens otte medlemmer: Kroejer Marius Fiil, sønnen medhjælper Niels Fiil, svigersønnen bryggeriarbejder Peder Sørensen, mekaniker Johan Kjær Hansen, radiohandler Niels Nielsen Kjær, karetmager Søren Peter Kristensen, møller Henning Andersen og dyrlæge Albert Carlo Iversen - dømt til døden. De øvrige seks medlemmer af gruppen - deriblandt kroejerens to døtre, Kristine Sørensen (kaldet Tulle) og Gerda- fik tugthus- og fængselsstraffe. Tidligt om morgenen den 29. juni 1944, blev alle otte medlemmer af gruppen henrettet i Ryvangen i København. Under sædet på den taburet der stod i dødscellen i Vestre fængsel, havde alle skrevet deres navne... Nedkastningschefen Flemming Juncker nåede at flygte til England Ved et utroligt held, nåede Flemming Juncker at flygte til England i marts Hans praktiske erfaringer fra undergrundsarbejdet i Danmark, kom i høj grad hans arbejde i Baker Street London til gode. Det var Flemming Juncker 11

12 der udarbejdede det system, hvorefter nedkastningerne og modtagelserne foregik, og han gennemførte standardiseringen af leverancerne. Sendinger mærket "FOX" indeholdt våben og ammunition, og sendinger mærket "TIGER" indeholdt sprængstoffer. Som regel nedkastedes 12 eller 24 containers ad gangen, og hertil kom såkaldte "pakker" med specialudstyr, der kunne være af forskelligt art. Chefen for modtagelsen i Danmark Anton Toldstrup var 29 år - og blev i Special Forces i London omtalt som Nordeuropas bedste. Hans fantastiske arbejdsevne og organisationstalent havde hurtigt ført ham til tops i modstandsbevægelsen i Jylland. Ikke nok med, at han tog sig af modtagerarbejdet i de tyve jyske nedkastningsdistrikter; han var samtidig chef for region 1, og fra hans hovedkvarter dirigerede han tillige de illegale ruter mellem Jylland og Sverige. Han var velkendt overalt i Jylland igennem mange flytninger, hvor Gestapo hele tiden var i hælene på ham. Derfor var han nødsaget til altid at have pistolen liggende ved siden af sig dag og nat, samt maskinpistoler med påsat magasin indenfor rækkevidde. Hans enorme arbejdsbyrde gjorde, at han var på farten hele tiden og kørte ofte 500 km om dagen. De allierede maskiner fløj ind i et finmasket net af tyske pejlestationer, lytte- og observationsposter, hvis meldinger samledes i fem centraler i Ålborg, Århus, Kolding, Odense og København. Herfra alarmeredes antiluftskytsstillingerne og de tyske jagerfly, der hver nat stod med opvarmede motorer. De tyske natjagere betød også en fare for folkene på nedkastningspladserne. Folkestrejken i Danmark var omfattende og ses her i København, hvor der i Nørregade var opsat barrikader. Når modtagelsen af nedkastningen var veloverstået, gjaldt det om at få våbnene eller sabotagemateriellet fordelt, hvilket som regel var det største problem efterhånden som situationen i landet forværredes. Man valgte da at leje hele jernbanevogne, der normalt blev mærket maskingods, men da der også blev indskrænkninger i godstrafikken, var man nødsaget til at emballere godset i sække mærket f.eks. gødningskalk, og disse blev stablet op i begge ender af en lukket godsvogn, midterpartiet af vognen ud for dørene blev fyldt med fire - fem ton rigtig gødningskalk. Nedkastningerne blev i besættelsestidens sidste år meget kraftigt forøget. Danmark rykker nærmere kamplinien og militærstrategien Fra august 1944 til maj 1945 blev 95 % af de våben og sprængstoffer nedkastet, som Danmark modtog under besættelsen. Desuden blev betydeligt mængder bragt til landet med fiskerbåde over Nordsøen, ligesom våbenforsyningerne fra Sverige kom til at spille en væsentlig rolle. Ved oprettelse af den anden front i Europa, efter de allieredes landgang i Normandiet, rykkedes Danmark nærmere kamplinien og fik bedre muligheder for at gribe generende ind i Tysklands militære bevægelser. Dette gjaldt ikke mindst de tyske troppebevægelser fra Norge ned gennem Jylland. Med stor energi saboterede den jyske modstandsbevægelse jernbanenettet, og opnåede store resultater, der medførte betydelige forsinkelser for de tyske reserver, der skulle lukke hullerne på den vaklende tyske front. De svindende tyske ressourcer øgede også sabotagens effektivitet, da det stadig blev vanskeligere for tyskerne, at reparere de skader, der forvoldtes. To vigtige sabotage mål i krigens sidste år var benzindepoter og skibe. Langebro i København sprænges, skibe lukkes inde Modstandsbevægelsen nåede i den sidste krigsvinter sit højdepunkt. Dette gav sig tydeligt til kende i udbredelsen af illegale blade, der fra 1943 med et oplag på 2.5 mio. eksemplarer steg til 1O mio. eksemplarer året efter. Antallet af sabotager steg kraftigt. Medvirkende hertil var, at forsyningerne fra England øgedes afgørende. En af besættelsestidens store, omhyggelig planlagte og vel gennemførte sabotageaktioner, var sprængningen af Langebro i København den 27. marts Herved blev en række skibe med krigsvigtige varer bestemt for Tyskland, lukket inden i Københavns havn, hvilket kom til at betyde mangler i det tyske forsyningsnet til fronterne. 12

13 Den danske Frihedssang - de fem forbandede år l februar måned 1945 fik Knudåge Riisager opfordringen til at komponere melodien til en frihedssang, som Svend Møller Kristensen havde skrevet kort tid forinden, og det blev en sang der gik igennem det ganske land, som en regulær landeplage. Første vers - ud af tre: En Vinter lang og mørk og haard paa fem forbandede Aar har knuget Landet i sin Favn med Kulde og Sult og Savn, og der gik Slid på Skoven, Skaar på Skaar og der gik Raadenskab i svage Træer. Gaa til Modstand, Alle danske, alle Mand som en, Og gør Danmark frit. Jagerbombeflyet "Mosquito" fremstillet af De Haviland, var et af de mest kendte fly fra 2. verdenskrig og bl.a. anvendt til bombningen af Gestapo-hovedkvarterene i Århus, Odense og København. Flyet ses her på en base i England. "Mosquito" jagerbomberne fløj så lavt, ved bombningen af Gestapos hovedkvarter på Universitetet i Århus den 31. oktober 1944, at vi kunne se danskerne vinke op til os, var flyverløjtnant Peter Wykehams kommentar til angrebet. Han to adskillige billeder fra togtet, der bl.a. viser, at første fly har kastet sine bomber, hvorefter bagerste fly "letter" sin last over Gestapos hovedkvarter. Lynangrebet på Gestapos hovedkvarter i Shell-huset blev udført af Royal Airforces Mosquito jagerbombere ved et fornemt præcisionsarbejde den 21. marts 1945, hvorved ca. 100 Gestapo folk samt enkelte af tagetagens fanger blev dræbt. Ulykkeligvis for et af flyene samt fejl at nogle af de følgende, nedkastes bomber over en skole samt enkelte bolighuse, - hvorved 112 personer blev dræbt. 13

14 Landsformand Jens Christian Lund Sct. Mogens Gade 31 A, 2., 8800 Viborg Tlf mobil: Vicelandsformand Peder Korshøj Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro. Tlf mobil: Landskasserer Poul Erik Timm Århusvej 111, 8900 Randers. Tlf Landssekretær Preben I. Troelsen (MR) Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf Redaktør Preben I. Troelsen (MR), Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf Fødselsdagslistefører Poul Erik Rasmussen (MR), Rosenvang 31, 8543 Hornslet. Tlf FORENINGEN FOR ALLE, DER BRÆNDER FOR ÅNDEN VED PRINSENS LIVREGIMENT Landsformandens nytårshilsen Prinsens Livregiments Soldaterforenings ledelse ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig Jeg vil her ved årets udgang takke alle jer, der knokler for foreningen. Ingen nævnt, ingen glemt. Jeg må dog specielt rose Peder Korshøj for hans aktivitetsniveau og Erik Jensen for Mindestuerne. Jeg er imponeret over de arrangementer, der holdes i Soldaterforeningens regi. Jubilæumsstævnet er naturligvis årets højdepunkt, men også de mange lokale tiltag er positive for kammeratskabet og sammenholdet i foreningen. Jeg vil også takke chefen for Jydske Dragonregiment og hans medarbejdere for et godt samarbejde både med bladet, med fondene og ikke mindst med mindestenene, der kom hjem til kasernen i Viborg. I den forbindelse vil jeg takke de pårørende, der dukkede op. Det var en træls måde, jeg lærte jer at kende, men det var dejligt at se jer her, hvor vi igen fik lejlighed til at mindes jeres dræbte soldat. Jeg har for Soldaterforeningen sendt julehilsner til Hans Kongelige Højhed, Prinsgemalen, til oberstløjtnant Prins Joachim og til Grevinde Alexandra. Vedlagt vor hilsner var den nye CD, som Danmarks bedste orkester, Prinsens Musikkorps har indspillet lige før jul. Jeg er tilfreds med, at Prinsesse Alexandras march er på CD`en. Jeg vil opfordre alle tidligere Prinsens folk til at melde jer ind i foreningen, overtale andre til det samme og komme til aktiviteterne ikke mindst til Jubilæumsarrangementet. Vi bør holde sammen. Afslutningsvis må vi se i øjnene, at Forsvaret står for en alvorlig revurdering. Deltag i debatten, men husk, at Verdenen har ændret sig. Derfor må alt vurderes selv det, der er hjerteblod for os. Godt nytår til alle ikke mindst jer, der er udsendt til internationale opgaver. Jens Chr. Lund, Landsformand 14

15 Nyt mindehjørne på paradepladsen På Dragonkasernen i Holstebro har man opført en ny mindevæg over de faldne soldater fra regimentet, og i den anledning blev der to mindesten i overskud. Da der på disse sten er navne på faldne fra Prinsens Livregiment, har vi fra PLRS bedt om at få stenene overdraget. Dette ønske er imødekommet, og stenene er nu opsat, med Viborg Kommunes hjælp, på mindepladsen på paradepladsen. Indvielsen skete på regimentets fødselsdag den 30. november med deltagelse af repræsentantskabet for PLRS, indbudte fra Viborg kommune og familiemedlemmer til de faldne som er nævnt på stenene. Fanerne fra vores afdelinger var til stede, og dannede en smuk ramme om højtideligheden. Højtideligheden blev afsluttet i Oasen med en kop kaffe og tale af Oberst Jens Chr. Lund. Preben I. Troelsen 15

16 Midtvejsmødet den 30. november 2011 Som sædvanligt blev der afholdt midtvejsmøde den 30. november (Regimentets fødselsdag) og som i de senere år blev det afholdt i lokalerne over den gamle spisesal på Viborg kaserne. Oberst Jens Chr. Lund bød velkommen og gav en orientering om forsvarets situation lige nu. Derefter orienterede Landsnæstformand Peder Korshøj om de ting der har rørt sig siden generalforsamlingen den 10. juni. Der havde været en god tilslutning til flagdagen den 5. september. Der arbejdes på at etablere et veteranhjem i Skive, bestyrelsen er valgt og vi følger dette initiativ med interesse. Forretningsudvalget har været til møde med Dragonregimentet om bladet Dragonen. Årsagen til mødet er den at det tilskud som HOK hidtil har ydet, bortfalder med udgangen af Der er lige nu ikke taget en beslutning om hvad der skal ske fremover, men noget tyder på, at der kommer en løsning i løbet af Mere om dette i aprilnummeret. Regnskabet udviser lige nu et mindre overskud for året Jubilæumsdagen den 11. juni blev afholdt i et flot vejr, og med rekorddeltagelse til spisningen. Tak til alle for fremmødet. Under eventuelt udnævnte oberst Jens Chr. Lund Henning Christensen og Poul Erik Rasmussen fra fødselsdagsfonden til æresmedlemmer i PLRS. En fortjent udnævnelse for det store arbejde de to har ydet i mange år. Preben I. Troelsen Under eventuelt udnævnte oberst Jens Chr. Lund Henning Christensen og Poul Erik Rasmussen fra fødselsdagsfonden til æresmedlemmer. 16

17 Kasserer: Jens Erik Pedersen (MR) Krogen 4 A, Rødding, 8830 Tjele Tlf Formand: Peder Korshøj (MR) Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro Tlf mobil Nye medlemmer, indmeldt i tiden 1. november 31. december 2011 Jim Boye Højlund Jørgensen, Mimersvej 43, 8800 Viborg. Indkaldt 2. maj 1965 til SPRKKMP/PLR Orla Rune Muller, Ansgarvej 4, 7000 Fredericia. Indkaldt 1. april 1990 til STKMP/I/PLR Kim Kisbye, Aarestrupvej 124, 7470 Karup J. Indkaldt 16. maj til 2 MOTINF/JDR Rene Davidsen, Prangervej 174, 7000 Fredericia. Indkaldt januar 1996 til I/II/PLR Per Friis Mikkelsen, Chr. Wærumsgade 9, 8000 Århus C.. Mødt den 1. december 1976 ved KSGRUKMP/SLFR Leif Jakobsen, Holbergsvej 13, 8800 Viborg. Indkaldt april 1968 til SPRKKMP/PLR Jan Thorsen, Langvadhøj 15, 8800 Viborg. Indkaldt december 1985 til STKMP/DRLR Bent Pedersen, Skaglen 9, 8800 Viborg. Indkaldt november 1978 til JDR Niels Peter Vrou Nielsen, Christiansvej 15, 8800 Viborg. Mødt 1. juli 1977 ved KSGRU/SLFR I alt 9, totalt i 2011= 60 Bestyrelsens visioner for 2012 Bestyrelsen har besluttet sig for i 2012 at fastholde de samme aktiviteter som i Endvidere med medlemmernes hjælp at fortsætte hvervningen af nye medlemmer for at fastholde medlemstallet. Det er bestyrelsens intention at deltage aktivt i lokale aktiviteter og at være synlig i lokalområdet. Bowling 22 personer deltog i bowlingaften med efterfølgende spisning den 16. november. Alle havde en god aften. Bedste kvinde var Tove Poulsen og bedste mand var Denis Scharff Nielsen. Julefrokost 68 medlemmer og pårørende havde meldt sig til julefrokosten i Oasen, nu med flot udsmykkede lokaler og hyggelig atmosfære. Efter en fin frokost var der bankospil med mange fine præmier. En del af gæsterne benyttede lejligheden til at bese mindelokalerne. En god dag med rekordtilslutning i nyere tid. 17

18 Hvervekampagne Sidste år havde vi stort held med at afholde en konkurrence, hvor medlemmer, der skaffede nye medlemmer, kunne vinde tre flasker vin. 11 medlemmer skaffede 13 nye medlemmer. Vinderen offentliggøres ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har besluttet at fortsætte konkurrencen i Så skaf nye medlemmer og deltag i konkurrencen. Ordinær generalforsamling 2011 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 6. marts 2012 kl i Oasen på Viborg Kaserne. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Aflæggelse af regnskab for jubilarstævne Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer og orientering om kontingent 6. Valg a. Formand b. 2 bestyrelsesmedlemmer c. 4 medlemmer til repræsentantskabet d. 2 suppleanter til bestyrelsen e. 2 revisorer f. 2 revisorsuppleanter g. Fanebærer og hjælper 7. Eventuelt Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement. Medlemmer, der ønsker at deltage i dette, bedes tilmelde sig hos formanden, tlf.: senest den 27. februar Mød op til denne aften og gør din indflydelse gældende og tag gerne en soldaterkammerat med. Udflugt til Holstebro Vi har fra Dragonforeningen i Holstebro modtaget indbydelse til fælles arrangement med besøg i Hjemmeværnsmuseet i Holstebro torsdag den 12. april Program: 1600: Afgang i private biler. Mødested: P-pladsen ved Oasen på Viborg Kaserne 1700: Gennemgang af Hjemmeværnsmuseet 1800: Afgang til Dragonkasernen 1815: Spisning i Cafeteriet på kasernen (egen foranstaltning) 1845: Fælles samvær i messen. Herefter hjemkørsel til Viborg. Tilmelding til P. Korshøj, tlf.: senest mandag den 2. april Aktiviteter Indendørsskydning den 1. og 3. torsdag på banerne ved Kirkebækvej. Kontakt Bent Nielsen, tlf Kammeratskabsaften den 2. og 4. tirsdag kl i Paradiset på Viborg Kaserne Generalforsamling: Tirsdag den 6. marts 2012 kl i Oasen på Viborg Kaserne Maj: Udflugt. Dato og sted i næste nr. af bladet. Fugleskydning: 1. september Bowling: 14. november Julefrokost: 9. december P. Korshøj Formand: Arne Simonsen (MR) Ørnevej 59, 9230 Svenstrup Tlf Kasserer: Aakjær Skov (MR) Sæby Landevej 2, 9830 Tårs Tlf Cimbrernes og Vendelboernes Domæne 18

19 Afholdte Arrangementer Vinterskydning Skydningen startede anden onsdag i oktober, der er skydning efterfølgende anden og fjerde onsdag i vintermånederne til og med april måned, hvor vi som vanligt har afslutning med præmie uddeling. Mød talrigt op, der er pladser til alle, som har lyst til at skyde. Vi håber at flere medlemmer vil bruge dette tilbud til nogle gode aftener, sammen med gamle soldaterkammerater. Kommende arrangementer Prinsens Livregiments Soldaterforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 6. marts 2012 Kl i Marinestuen. Vester Fjordvej 79, 9000 Aalborg med samlever. Efter generalforsamlingen, arrangeres en buffet, lig sidste år, som vi syntes var en stor succes, som skal gentages. Dermed håber vi at vore medlemmer vil tage samleveren med til en hyggelig aften, damerne må så passe sig selv, medens mændene afholder generalforsamlingen, det tager normalt ca. 10 min. (Så længe kan de vel tie!) Husk så at invitere damen med. Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig, Senest onsdag d.22. februar til Mogens Pedersen tlf , mobil eller . eller Arne Simonsen tlf Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning / Formanden. 3. Aflæggelse af regnskab / Kassereren. 4. Indkomne forslag / Kontingent. 5. Valg af 3. bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Mogens Pedersen, Heintje Nielsen & Karl Erik Nørholt 6. Valg af 2. Suppleanter. På valg er: Kai Svendsen & Tage Hvid. 7. Valg af revisorer. På valg er: Albert Christensen & Bent Madsen. 8. Valg af Fanebærer. På valg er: Arne Simonsen & Heintje Nielsen. 9. Valg af 1. medlemmer til repræsentantskabet På valg er: Aakjær Skov. 10. Eventuelt. Lørdag d. 17. marts Kl afholder DsS/ Aalborg den årlige fællesskydning, i kælderen på Gl. Lindholm Skole. Der sker altid noget i PLS.- Aalborg. Mød op! Din Aktive Lokalforening. Mogens Pedersen sekretær Kasserer: Preben I. Troelsen (MR) Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning Tlf Formand: Søren Sørensen (MR) Borgergade 5 E, 7441 Bording Tlf Husk det nu! Generalforsamlingen den 13. februar 2012 kl på Beredskabskasernen, H.P. Hansensvej 104 i Herning. Programmet var i december-nummeret. Girokort til betaling af kontingentet for 2012 er udsendt fra PBS den 21. januar. Husk du skal have betalt kontingentet for 2012 for at have stemmeret på generalforsamlingen. Og så må du gerne tage din bedre halvdel med til generalforsamlingen, hun skal blot tilmeldes sammen med dig inden den 6. februar 2012 til enten Magne tlf eller Preben tlf Glemte jeg menuen? Det er en wienerschnitzel med tilbehør. 19

20 Kasserer: Asbjørn Tofthøj Olsen Kystvejen 49, 8000 Aarhus C. Tlf Formand: Jan Vinther Magnussen (MR) Drosselvej 8, 8544 Mørke Tlf mobil Den ordinære generalforsamling 2012 afholdes onsdag den 21. marts kl i marineforeningens lokale, Kovnogade 2. Det er på Århus havn og der er parkeringspladser tæt på. 1 Valg af dirigent 2 Formandens beretning 3 Regnskab 4 Indkomne forslag 5 Valg a. Kasserer på valg Asbjørn Tofthøj Olsen b. Bestyrelsesmedlemmer på valg Ove Grøn og Jens UlstedSørensen c. Bestyrelsessuppleant på valg John Larsen d. Revisorer på valg Poul Erik Adamsen og Hans Peter Krupsdahl e. Revisorsuppleant på valg John Larsen f. Fanebærer på valg Niels Durr 6 Eventuelt. Jens A. Jensen, tlf Niels E. Hvid, tlf Formand: Erik Jensen Tlf Peder Korshøj, tlf Bent Nielsen, tlf Kasserer: Henning Kristensen (MR) Toftefaldet 1, 8240 Risskov Tlf Formand: Poul Erik Timm (MR) Århusvej 111, 8900 Randers Tlf Sekretær: Poul Erik Rasmussen (MR) Rosenvang 31, 8543 Hornslet Tlf Aage Thomsen, Hjørring Kr. 100 Søren Sørensen, Herning Gert Kristensen, Hadsten Aage Simonsen, Brovst Hans Erik Møller-Nielsen, Tilst Svend Bernhard, Hemmet Mogens Friis-Hansen, Køge Bent Hausager Nielsen, Hjørring - 75 Mogens T.Pedersen, Vrå Emil D.Hansen, Ålborg Charles Jørgensen, Fredericia Johs O.Andersen,Kjellerup Ib Halkjær, Ulfborg Leif Andersen, Ålsgårde Hardy Ø.Hansen, Ejstrupholm Hans Engelbredt, Herning Per Røn, Roskilde Knud Børge Brohus, Vrå Ib L.Jensen, Bording Frank Nielsen, Horsens - 75 Karl Henning Nørgaard, Spøttrup Bent Lykkegaard, Odense N Mogens Rasmussen, Ebeltoft Ernst M.Jensen, Nordborg Bjarne Jensen, Nørresundby Niels Kristian Jørgensen, Hammel

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager,

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 Nr. 29 December 2009 Generalforsamling 13. februar 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Marstal Marineforening

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. Marts 2007 12. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. Marts 2007 12. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. Marts 2007 12. årgang Adresser: Formand Ole Pedersen Lundemosevej 4, Hinge 8620 Kjellerup op@vesla.dk Tlf. : 86 886 082/40 177 166 Næstformand & Formand for Hids

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Læs mere