Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012"

Transkript

1 Dragonen Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012

2 Indhold Godt nytår 3 Marchrute for ISAF 12 den 24. februar 4 To mindestene indviet på Viborg Kaserne 5 Personel nyt 6 UDDSTELM/1 BDE - JDR 7 Danmark under anden verdenskrig 11 Prinsens Livregiments Soldaterforening 14 Landsformandens nytårshilsen Nyt mindehjørne på paradepladsen 15 Midtvejsmødet den 30. november Nyt fra foreningerne Fødselsdagsfonden 20 Fødselsdagslisten Danske Dragonforeningers Sammenslutning 26 Meddelelser til foreningerne Nyt fra foreningerne Forside I lukket terræn - majs og mudder. Læs den spændende artikel Ruder 4 i Patrol Base Line fra ISAF 12 på Tjenestestedsblad for ansatte ved Jydske Dragonregiment Medlemsblad for Prinsens Livregiments Soldaterforening & Danske Dragonforeningers Sammenslutning Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn (layout) Udgiver Jydske Dragonregiment Garnisonsstøtteelementet Dragonkasernen 7500 Holstebro Telefon: , lokal 230 Direkte: Fax: Tryk & adressering Johansen Grafisk Oplag 2500/Fem gange årligt Produktion Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler. Stof til bladet, forslag etc. indsendes til redaktionen, der træffer beslutning om optagelse Eftertryk tilladt med kildeangivelse Adressering Adresseændringer ved de respektive soldaterforeninger

3 Regimentschefen Af oberst Lars Dencker Godt nytår Jydske Dragonregiment har i 2011 ydet en stor indsats blandt de danske enheder i Afghanistan. Det er gjort med en høj moral og professionalisme, som aftvinger den dybeste respekt. Udsendelse af enheder til de internationale operationer er vores kerneopgave og første prioritet, men opgaven kan ikke løses uden, at organisationen herhjemme støtter op omkring de operative enheder. Uden støttestrukturens professionalisme, arbejdsomhed og støtte ville enhederne ikke kunne levere de flotte resultater, vi har set i /I/JDR er klar til at sende en kampvognsdeling med ISAF 13. Det er en professionel enhed, som vi ønsker en god tur til Afghanistan. Lørdag den 14. januar 2012 var der før hjemkomst arrangement for pårørende til udsendte i ISAF 12. Gymnastiksalen var fyldt og det var atter en tilkendegivelse af den opbakning, som vores udsendte har hos de pårørende. Vi glæder os til at byde dragonerne velkommen hjem til Danmark i januar og februar måned. Den 24. februar byder vi velkommen til hele ISAF 12, som afholder deres kontingentarrangement i Holstebro. I samarbejde med Holstebro Kommune og i erkendelse af vejrets uforudsigelighed her i landet, har vi valgt at afholde arrangementet med udgangspunkt i Gråkjær Arena. Fra klokken 1230 klargøres der til march gennem byen, som vil foregå fra klokken 1315 til Forhåbentlig vil denne march gennem byen trække mange ud på gaderne for at hylde vore hjemvendte soldater. Marchen starter og slutter ved Gråkjær Arena og marchruten gennem byen fremgår af det viste kort, side 4. Efter marchen afsluttes dagen med kontingentparade i Gråkjær Arena under kommando af chefen for ISAF 12 oberst Ken Knudsen og herudover vil bl.a. Chefen for Hærens Operative Kommando og en repræsentant fra Forsvarsudvalget deltage. Paradepladsen på Dragonkasernen har fået en ansigtsløftning og der er etableret et værdigt mindeanlæg. Dette anlæg indvies den 24. februar fra klokken 0930 med en parade for alt personel ved Dragonregimentet. De pårørende til de faldne vil også blive inviteret til indvielsen. Det er et mindeanlæg, hvor vi kan ære og minde vore faldne. Etablering af KFUM soldaterrekreation blev sat i gang under en sætte spaden i jorden højtidelighed den 9. januar 2012 med deltagelse af borgmesteren i Holstebro H.C. Østerby og landsformand for KFUMs Soldatermission og sognepræst Jesper Hornstrup. Det er et projekt, der har til hensigt at give veteraner en mulighed for et opholdssted, hvor de i trygge omgivelser kan bo midlertidigt. Det er et tiltag, der er støttet af Holstebro kommune, enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og fonde. Jeg vil gerne takke for den store opbakning, der har været til dette projekt. De fire små lejligheder med fælles køkken forventes at blive klar til at modtage de første veteraner fra sommeren Fortes Fortuna Juvat 3

4 Marchrute for ISAF 12 den 24. februar Gråkjær Arena Struer Skive Viborg 4

5 To mindesten indviet på Viborg kaserne Regimentet har fået et nyt mindeanlæg. Det har betydet, at de tidligere mindesten som stod på paradepladsen, skulle opføres et nyt sted. To af dem er kommet til Viborg kaserne. Af kontaktofficer, kaptajn B.S. Villsen I et samarbejde mellem Jydske Dragonregiment, Prinsens livregiments soldaterforening og Viborg kommune er det lykkedes, at få to mindesten placeret på Viborg kaserne. Den ene af de to mindesten havde tidligere stået på Viborg kaserne, og blev således tilbageført til det sted, hvor den oprindelig var placeret. Den anden mindesten stod oprindeligt i lejren i Doboj, og kom til Danmark da missionen (SFOR) i Bosnien lukkede i Begge mindesten har også været placeret i Skive, hvor Prinsens Livregiment lå på det tidspunkt. Begge mindesten kom til Jydske Dragonregiment i 2005 i forbindelse med sammenlægningen med Prinsens Livregiment. Tidligere på måneden i år, blev de flyttet til Viborg kasernes paradeplads. Den 30. november blev de så indviet ved en ceremoni på Viborg kaserne. Det var Prinsens Livregiments Soldaterforening, med formand og pensioneret oberst Jens Christian Lund i spidsen, der stod for arrangementet. Pårørende til de afdøde soldater var også mødt op. Regimentet var repræsenteret af oberst Lars Dencker, kontaktofficer kaptajn B.S. Villsen og informationsbefalingsmand seniorsergent J. Pedersen. Efter indvielsen var der et kort traktement, og alle var enige om, at der var fundet en god placering til de to mindesten. 5

6 Udnævnt til oversergent Daniel Stæhr Pedersen og Martin Skytte Hansen er udnævnt til oversergenter den 18. november Kaptajn Laurits Emil Mikkelsen er død efter kort tids sygdom 2. januar Kaptajnen blev 86 år. Hans søn Lars-Emil Mikkelsen, tidl. SG ved 1. OPKESK/V/JDR har skrevet nedenstående sidste hilsen til sin far. Udnævnt til seniorsergent Niels Henrik Kirkegaard ved 1 KVGESK/I/JDR er udnævnt til seniorsergent den 25. november En gammel kriger har forladt os og jeg håber, han må hvile i fred. Man kan lade tårerne flyde, at han ikke er mere, eller man kan smile, fordi han har levet. Man kan lukke sine øjne og bede til, at han må komme tilbage, eller man kan åbne sine øjne og se alt det, han efterlod. Dit hjerte kan føles tomt, fordi du ikke kan se ham, eller man kan være fyldt med den kærlighed, man delte. Man kan vende ryggen til i morgen og leve af i går, eller man kan glæde sig til i morgen, takket være i går. Man kan mindes ham og kun det, at han er væk, eller man kan ære hans minde og lade det leve videre. Man kan græde og lukke sin sjæl, være tom og vende ryggen til, eller man kan gøre, hvad Mik ville ønske: Smile, åbne dine øjne, elske og fortsætte rejsen og kæmp.. Jydske Dragonregiment har igen fornøjelsen af at præsentere et lille hæfte samlet, genredigeret og udgivet af pensioneret major F.H. Pedersen. Skriftet består af ældre artikler fra panservåbnets blad Kentaur, samlet under emnet Kamptropperne (Panservåbnet og infanteriet). Hæftet kan rekvireres ved Garnisonsstøttelementet Jydske Dragonregiment og gerne via mail til 6

7 UDDSTELM/1 BDE JDR I forbindelse med sidste forsvarsforlig blev der oprettet tre UDDSTELM ét ved hvert af kamptropregimenterne: LG, GHR og JDR. UDDSTELM er direkte underlagt 1 BDE og er alle organiseret på flg. måde: Af kaptajn Kristine Baagø. Hvor finder I UDDSTELM/1 BDE - JDR? UDDSTELM/1 BDE JDR, i daglig tale ELM, har kontorer i BYG 26A (etagen lige over UMAK) og man er altid velkommen til at kigge forbi. Hvilke opgaver løser UDDSTELM? ELM opgave er at støtte hærens enheder og skoler med primær fokus rettet mod 1 BDE ENH i periode 3, idet vi her ved regimentet primært støtter de enheder der skal udsendes fra JDR - lige nu ISAF 14. Typer af opgaver som ELM løser: Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af skydeperioder og enhedsuddannelse/øvelser (GRP- UAFD niveau) FAGLÆ / INST virke SKYLE / SIKBM KOF virke (tilbagemelding på enkeltmand til og med DEL/SEK niveau). Omskoling til forsvarets KØTJ Derudover udvikler ELM også uddannelses (UDD) hjælpemidler og faciliteter ved regimentet, samt deltager i projektopgaver ved 1 BDE. Vi modtager meget gerne gode forslag til udvikling af eksisterende eller nyt UDD materiel. Lige p.t. er vi i gang med at revidere UDD mapper på UMAK Q-drev, ansøge om flere midler til indkøb af bl.a. SAAB hejs, samt vedligeholdelse af feltforhindringsbanen i Finderup. Når ELM får sin egen hjemmeside (er under udarbejdelse) vil man kunne gå ind og se hvilke projekter vi er i gang med og hvilke der er planlagt. Når enhederne har brug for støtte henvender den pågældende EC eller NK/ESK sig til LD/UDDSTELM (1BDE-G7-J01). Enheder udenfor regimentet skal henvende sig direkte til 1 BDE (G3), idet der her sker en koordineret støtte med de to andre UDDSTELM. Hvilke kompetencer kan ELM tilbyde? Det kan variere lidt hvilke kompetencer vi kan tilbyde, afhængig af hvilke kompetencer faglærerne kommer med når 7

8 Et udsnit af instruktørerne ved UDDSTELM. de starter ved ELM. Lige nu har vi bl.a. følgende kompetencer: Erfaring fra ISAF 11, både GF og DF niveau CIED instruktør GSA og tracker instruktør SIGTJ og RDO 152 instruktør Omskoling til GD, PMV G3, EAGLE 4, IKK, mineruller, ATV Nærkamp og idrætsinstruktør (fra MAR 2012) Skydelærer og nærkampskydeinstruktør Hvad laver vi ellers i ELM? For at ELM kan opretholde et højt fagligt niveau, er der fokus på personlig udvikling og vidensdeling/samarbejde i ELM. Derfor gennemfører vi vores egen BM UDD, deltager i forsvarets kurser, adventure training, infanterikonkurrencer m.m. Disse aktiviteter gennemføres primært når der ikke uddannes enheder til INTOPS ved JDR. Kunne man tænke sig på et tidspunkt at blive en del af ELM er man altid velkommen til at kigge forbi (indtil sommeren 2012 er ELM fyldt op med såvel instruktører som uddannelsesstøtteofficerer). 8

9 9

10 10

11 Danmark under anden verdenskrig Danske soldater i kamp ved Hokkerup syd for Søgaard den 9. april Med letvægtskanon affyres salve med lysspor mod de fremrykkende tyske panservogne. Tyskerne blev mødt med samme modstand i Åbenrå og Haderslev. - Hvidsten gruppen henrettes, øgede nedkastninger... Af Erik Broch Hansen. Henrettelsespladsen i Ryvangen (nu mindelund) København. Allerede fra begyndelsen af 1944 arbejdede det tyske efterretningsvæsen på afsløringen af Hvidsten gruppen, der blev arresteret den 11. marts Ved den tyske krigsret, blev alle gruppens otte medlemmer: Kroejer Marius Fiil, sønnen medhjælper Niels Fiil, svigersønnen bryggeriarbejder Peder Sørensen, mekaniker Johan Kjær Hansen, radiohandler Niels Nielsen Kjær, karetmager Søren Peter Kristensen, møller Henning Andersen og dyrlæge Albert Carlo Iversen - dømt til døden. De øvrige seks medlemmer af gruppen - deriblandt kroejerens to døtre, Kristine Sørensen (kaldet Tulle) og Gerda- fik tugthus- og fængselsstraffe. Tidligt om morgenen den 29. juni 1944, blev alle otte medlemmer af gruppen henrettet i Ryvangen i København. Under sædet på den taburet der stod i dødscellen i Vestre fængsel, havde alle skrevet deres navne... Nedkastningschefen Flemming Juncker nåede at flygte til England Ved et utroligt held, nåede Flemming Juncker at flygte til England i marts Hans praktiske erfaringer fra undergrundsarbejdet i Danmark, kom i høj grad hans arbejde i Baker Street London til gode. Det var Flemming Juncker 11

12 der udarbejdede det system, hvorefter nedkastningerne og modtagelserne foregik, og han gennemførte standardiseringen af leverancerne. Sendinger mærket "FOX" indeholdt våben og ammunition, og sendinger mærket "TIGER" indeholdt sprængstoffer. Som regel nedkastedes 12 eller 24 containers ad gangen, og hertil kom såkaldte "pakker" med specialudstyr, der kunne være af forskelligt art. Chefen for modtagelsen i Danmark Anton Toldstrup var 29 år - og blev i Special Forces i London omtalt som Nordeuropas bedste. Hans fantastiske arbejdsevne og organisationstalent havde hurtigt ført ham til tops i modstandsbevægelsen i Jylland. Ikke nok med, at han tog sig af modtagerarbejdet i de tyve jyske nedkastningsdistrikter; han var samtidig chef for region 1, og fra hans hovedkvarter dirigerede han tillige de illegale ruter mellem Jylland og Sverige. Han var velkendt overalt i Jylland igennem mange flytninger, hvor Gestapo hele tiden var i hælene på ham. Derfor var han nødsaget til altid at have pistolen liggende ved siden af sig dag og nat, samt maskinpistoler med påsat magasin indenfor rækkevidde. Hans enorme arbejdsbyrde gjorde, at han var på farten hele tiden og kørte ofte 500 km om dagen. De allierede maskiner fløj ind i et finmasket net af tyske pejlestationer, lytte- og observationsposter, hvis meldinger samledes i fem centraler i Ålborg, Århus, Kolding, Odense og København. Herfra alarmeredes antiluftskytsstillingerne og de tyske jagerfly, der hver nat stod med opvarmede motorer. De tyske natjagere betød også en fare for folkene på nedkastningspladserne. Folkestrejken i Danmark var omfattende og ses her i København, hvor der i Nørregade var opsat barrikader. Når modtagelsen af nedkastningen var veloverstået, gjaldt det om at få våbnene eller sabotagemateriellet fordelt, hvilket som regel var det største problem efterhånden som situationen i landet forværredes. Man valgte da at leje hele jernbanevogne, der normalt blev mærket maskingods, men da der også blev indskrænkninger i godstrafikken, var man nødsaget til at emballere godset i sække mærket f.eks. gødningskalk, og disse blev stablet op i begge ender af en lukket godsvogn, midterpartiet af vognen ud for dørene blev fyldt med fire - fem ton rigtig gødningskalk. Nedkastningerne blev i besættelsestidens sidste år meget kraftigt forøget. Danmark rykker nærmere kamplinien og militærstrategien Fra august 1944 til maj 1945 blev 95 % af de våben og sprængstoffer nedkastet, som Danmark modtog under besættelsen. Desuden blev betydeligt mængder bragt til landet med fiskerbåde over Nordsøen, ligesom våbenforsyningerne fra Sverige kom til at spille en væsentlig rolle. Ved oprettelse af den anden front i Europa, efter de allieredes landgang i Normandiet, rykkedes Danmark nærmere kamplinien og fik bedre muligheder for at gribe generende ind i Tysklands militære bevægelser. Dette gjaldt ikke mindst de tyske troppebevægelser fra Norge ned gennem Jylland. Med stor energi saboterede den jyske modstandsbevægelse jernbanenettet, og opnåede store resultater, der medførte betydelige forsinkelser for de tyske reserver, der skulle lukke hullerne på den vaklende tyske front. De svindende tyske ressourcer øgede også sabotagens effektivitet, da det stadig blev vanskeligere for tyskerne, at reparere de skader, der forvoldtes. To vigtige sabotage mål i krigens sidste år var benzindepoter og skibe. Langebro i København sprænges, skibe lukkes inde Modstandsbevægelsen nåede i den sidste krigsvinter sit højdepunkt. Dette gav sig tydeligt til kende i udbredelsen af illegale blade, der fra 1943 med et oplag på 2.5 mio. eksemplarer steg til 1O mio. eksemplarer året efter. Antallet af sabotager steg kraftigt. Medvirkende hertil var, at forsyningerne fra England øgedes afgørende. En af besættelsestidens store, omhyggelig planlagte og vel gennemførte sabotageaktioner, var sprængningen af Langebro i København den 27. marts Herved blev en række skibe med krigsvigtige varer bestemt for Tyskland, lukket inden i Københavns havn, hvilket kom til at betyde mangler i det tyske forsyningsnet til fronterne. 12

13 Den danske Frihedssang - de fem forbandede år l februar måned 1945 fik Knudåge Riisager opfordringen til at komponere melodien til en frihedssang, som Svend Møller Kristensen havde skrevet kort tid forinden, og det blev en sang der gik igennem det ganske land, som en regulær landeplage. Første vers - ud af tre: En Vinter lang og mørk og haard paa fem forbandede Aar har knuget Landet i sin Favn med Kulde og Sult og Savn, og der gik Slid på Skoven, Skaar på Skaar og der gik Raadenskab i svage Træer. Gaa til Modstand, Alle danske, alle Mand som en, Og gør Danmark frit. Jagerbombeflyet "Mosquito" fremstillet af De Haviland, var et af de mest kendte fly fra 2. verdenskrig og bl.a. anvendt til bombningen af Gestapo-hovedkvarterene i Århus, Odense og København. Flyet ses her på en base i England. "Mosquito" jagerbomberne fløj så lavt, ved bombningen af Gestapos hovedkvarter på Universitetet i Århus den 31. oktober 1944, at vi kunne se danskerne vinke op til os, var flyverløjtnant Peter Wykehams kommentar til angrebet. Han to adskillige billeder fra togtet, der bl.a. viser, at første fly har kastet sine bomber, hvorefter bagerste fly "letter" sin last over Gestapos hovedkvarter. Lynangrebet på Gestapos hovedkvarter i Shell-huset blev udført af Royal Airforces Mosquito jagerbombere ved et fornemt præcisionsarbejde den 21. marts 1945, hvorved ca. 100 Gestapo folk samt enkelte af tagetagens fanger blev dræbt. Ulykkeligvis for et af flyene samt fejl at nogle af de følgende, nedkastes bomber over en skole samt enkelte bolighuse, - hvorved 112 personer blev dræbt. 13

14 Landsformand Jens Christian Lund Sct. Mogens Gade 31 A, 2., 8800 Viborg Tlf mobil: Vicelandsformand Peder Korshøj Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro. Tlf mobil: Landskasserer Poul Erik Timm Århusvej 111, 8900 Randers. Tlf Landssekretær Preben I. Troelsen (MR) Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf Redaktør Preben I. Troelsen (MR), Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf Fødselsdagslistefører Poul Erik Rasmussen (MR), Rosenvang 31, 8543 Hornslet. Tlf FORENINGEN FOR ALLE, DER BRÆNDER FOR ÅNDEN VED PRINSENS LIVREGIMENT Landsformandens nytårshilsen Prinsens Livregiments Soldaterforenings ledelse ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig Jeg vil her ved årets udgang takke alle jer, der knokler for foreningen. Ingen nævnt, ingen glemt. Jeg må dog specielt rose Peder Korshøj for hans aktivitetsniveau og Erik Jensen for Mindestuerne. Jeg er imponeret over de arrangementer, der holdes i Soldaterforeningens regi. Jubilæumsstævnet er naturligvis årets højdepunkt, men også de mange lokale tiltag er positive for kammeratskabet og sammenholdet i foreningen. Jeg vil også takke chefen for Jydske Dragonregiment og hans medarbejdere for et godt samarbejde både med bladet, med fondene og ikke mindst med mindestenene, der kom hjem til kasernen i Viborg. I den forbindelse vil jeg takke de pårørende, der dukkede op. Det var en træls måde, jeg lærte jer at kende, men det var dejligt at se jer her, hvor vi igen fik lejlighed til at mindes jeres dræbte soldat. Jeg har for Soldaterforeningen sendt julehilsner til Hans Kongelige Højhed, Prinsgemalen, til oberstløjtnant Prins Joachim og til Grevinde Alexandra. Vedlagt vor hilsner var den nye CD, som Danmarks bedste orkester, Prinsens Musikkorps har indspillet lige før jul. Jeg er tilfreds med, at Prinsesse Alexandras march er på CD`en. Jeg vil opfordre alle tidligere Prinsens folk til at melde jer ind i foreningen, overtale andre til det samme og komme til aktiviteterne ikke mindst til Jubilæumsarrangementet. Vi bør holde sammen. Afslutningsvis må vi se i øjnene, at Forsvaret står for en alvorlig revurdering. Deltag i debatten, men husk, at Verdenen har ændret sig. Derfor må alt vurderes selv det, der er hjerteblod for os. Godt nytår til alle ikke mindst jer, der er udsendt til internationale opgaver. Jens Chr. Lund, Landsformand 14

15 Nyt mindehjørne på paradepladsen På Dragonkasernen i Holstebro har man opført en ny mindevæg over de faldne soldater fra regimentet, og i den anledning blev der to mindesten i overskud. Da der på disse sten er navne på faldne fra Prinsens Livregiment, har vi fra PLRS bedt om at få stenene overdraget. Dette ønske er imødekommet, og stenene er nu opsat, med Viborg Kommunes hjælp, på mindepladsen på paradepladsen. Indvielsen skete på regimentets fødselsdag den 30. november med deltagelse af repræsentantskabet for PLRS, indbudte fra Viborg kommune og familiemedlemmer til de faldne som er nævnt på stenene. Fanerne fra vores afdelinger var til stede, og dannede en smuk ramme om højtideligheden. Højtideligheden blev afsluttet i Oasen med en kop kaffe og tale af Oberst Jens Chr. Lund. Preben I. Troelsen 15

16 Midtvejsmødet den 30. november 2011 Som sædvanligt blev der afholdt midtvejsmøde den 30. november (Regimentets fødselsdag) og som i de senere år blev det afholdt i lokalerne over den gamle spisesal på Viborg kaserne. Oberst Jens Chr. Lund bød velkommen og gav en orientering om forsvarets situation lige nu. Derefter orienterede Landsnæstformand Peder Korshøj om de ting der har rørt sig siden generalforsamlingen den 10. juni. Der havde været en god tilslutning til flagdagen den 5. september. Der arbejdes på at etablere et veteranhjem i Skive, bestyrelsen er valgt og vi følger dette initiativ med interesse. Forretningsudvalget har været til møde med Dragonregimentet om bladet Dragonen. Årsagen til mødet er den at det tilskud som HOK hidtil har ydet, bortfalder med udgangen af Der er lige nu ikke taget en beslutning om hvad der skal ske fremover, men noget tyder på, at der kommer en løsning i løbet af Mere om dette i aprilnummeret. Regnskabet udviser lige nu et mindre overskud for året Jubilæumsdagen den 11. juni blev afholdt i et flot vejr, og med rekorddeltagelse til spisningen. Tak til alle for fremmødet. Under eventuelt udnævnte oberst Jens Chr. Lund Henning Christensen og Poul Erik Rasmussen fra fødselsdagsfonden til æresmedlemmer i PLRS. En fortjent udnævnelse for det store arbejde de to har ydet i mange år. Preben I. Troelsen Under eventuelt udnævnte oberst Jens Chr. Lund Henning Christensen og Poul Erik Rasmussen fra fødselsdagsfonden til æresmedlemmer. 16

17 Kasserer: Jens Erik Pedersen (MR) Krogen 4 A, Rødding, 8830 Tjele Tlf Formand: Peder Korshøj (MR) Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro Tlf mobil Nye medlemmer, indmeldt i tiden 1. november 31. december 2011 Jim Boye Højlund Jørgensen, Mimersvej 43, 8800 Viborg. Indkaldt 2. maj 1965 til SPRKKMP/PLR Orla Rune Muller, Ansgarvej 4, 7000 Fredericia. Indkaldt 1. april 1990 til STKMP/I/PLR Kim Kisbye, Aarestrupvej 124, 7470 Karup J. Indkaldt 16. maj til 2 MOTINF/JDR Rene Davidsen, Prangervej 174, 7000 Fredericia. Indkaldt januar 1996 til I/II/PLR Per Friis Mikkelsen, Chr. Wærumsgade 9, 8000 Århus C.. Mødt den 1. december 1976 ved KSGRUKMP/SLFR Leif Jakobsen, Holbergsvej 13, 8800 Viborg. Indkaldt april 1968 til SPRKKMP/PLR Jan Thorsen, Langvadhøj 15, 8800 Viborg. Indkaldt december 1985 til STKMP/DRLR Bent Pedersen, Skaglen 9, 8800 Viborg. Indkaldt november 1978 til JDR Niels Peter Vrou Nielsen, Christiansvej 15, 8800 Viborg. Mødt 1. juli 1977 ved KSGRU/SLFR I alt 9, totalt i 2011= 60 Bestyrelsens visioner for 2012 Bestyrelsen har besluttet sig for i 2012 at fastholde de samme aktiviteter som i Endvidere med medlemmernes hjælp at fortsætte hvervningen af nye medlemmer for at fastholde medlemstallet. Det er bestyrelsens intention at deltage aktivt i lokale aktiviteter og at være synlig i lokalområdet. Bowling 22 personer deltog i bowlingaften med efterfølgende spisning den 16. november. Alle havde en god aften. Bedste kvinde var Tove Poulsen og bedste mand var Denis Scharff Nielsen. Julefrokost 68 medlemmer og pårørende havde meldt sig til julefrokosten i Oasen, nu med flot udsmykkede lokaler og hyggelig atmosfære. Efter en fin frokost var der bankospil med mange fine præmier. En del af gæsterne benyttede lejligheden til at bese mindelokalerne. En god dag med rekordtilslutning i nyere tid. 17

18 Hvervekampagne Sidste år havde vi stort held med at afholde en konkurrence, hvor medlemmer, der skaffede nye medlemmer, kunne vinde tre flasker vin. 11 medlemmer skaffede 13 nye medlemmer. Vinderen offentliggøres ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har besluttet at fortsætte konkurrencen i Så skaf nye medlemmer og deltag i konkurrencen. Ordinær generalforsamling 2011 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 6. marts 2012 kl i Oasen på Viborg Kaserne. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Aflæggelse af regnskab for jubilarstævne Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer og orientering om kontingent 6. Valg a. Formand b. 2 bestyrelsesmedlemmer c. 4 medlemmer til repræsentantskabet d. 2 suppleanter til bestyrelsen e. 2 revisorer f. 2 revisorsuppleanter g. Fanebærer og hjælper 7. Eventuelt Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement. Medlemmer, der ønsker at deltage i dette, bedes tilmelde sig hos formanden, tlf.: senest den 27. februar Mød op til denne aften og gør din indflydelse gældende og tag gerne en soldaterkammerat med. Udflugt til Holstebro Vi har fra Dragonforeningen i Holstebro modtaget indbydelse til fælles arrangement med besøg i Hjemmeværnsmuseet i Holstebro torsdag den 12. april Program: 1600: Afgang i private biler. Mødested: P-pladsen ved Oasen på Viborg Kaserne 1700: Gennemgang af Hjemmeværnsmuseet 1800: Afgang til Dragonkasernen 1815: Spisning i Cafeteriet på kasernen (egen foranstaltning) 1845: Fælles samvær i messen. Herefter hjemkørsel til Viborg. Tilmelding til P. Korshøj, tlf.: senest mandag den 2. april Aktiviteter Indendørsskydning den 1. og 3. torsdag på banerne ved Kirkebækvej. Kontakt Bent Nielsen, tlf Kammeratskabsaften den 2. og 4. tirsdag kl i Paradiset på Viborg Kaserne Generalforsamling: Tirsdag den 6. marts 2012 kl i Oasen på Viborg Kaserne Maj: Udflugt. Dato og sted i næste nr. af bladet. Fugleskydning: 1. september Bowling: 14. november Julefrokost: 9. december P. Korshøj Formand: Arne Simonsen (MR) Ørnevej 59, 9230 Svenstrup Tlf Kasserer: Aakjær Skov (MR) Sæby Landevej 2, 9830 Tårs Tlf Cimbrernes og Vendelboernes Domæne 18

19 Afholdte Arrangementer Vinterskydning Skydningen startede anden onsdag i oktober, der er skydning efterfølgende anden og fjerde onsdag i vintermånederne til og med april måned, hvor vi som vanligt har afslutning med præmie uddeling. Mød talrigt op, der er pladser til alle, som har lyst til at skyde. Vi håber at flere medlemmer vil bruge dette tilbud til nogle gode aftener, sammen med gamle soldaterkammerater. Kommende arrangementer Prinsens Livregiments Soldaterforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 6. marts 2012 Kl i Marinestuen. Vester Fjordvej 79, 9000 Aalborg med samlever. Efter generalforsamlingen, arrangeres en buffet, lig sidste år, som vi syntes var en stor succes, som skal gentages. Dermed håber vi at vore medlemmer vil tage samleveren med til en hyggelig aften, damerne må så passe sig selv, medens mændene afholder generalforsamlingen, det tager normalt ca. 10 min. (Så længe kan de vel tie!) Husk så at invitere damen med. Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig, Senest onsdag d.22. februar til Mogens Pedersen tlf , mobil eller . eller Arne Simonsen tlf Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning / Formanden. 3. Aflæggelse af regnskab / Kassereren. 4. Indkomne forslag / Kontingent. 5. Valg af 3. bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Mogens Pedersen, Heintje Nielsen & Karl Erik Nørholt 6. Valg af 2. Suppleanter. På valg er: Kai Svendsen & Tage Hvid. 7. Valg af revisorer. På valg er: Albert Christensen & Bent Madsen. 8. Valg af Fanebærer. På valg er: Arne Simonsen & Heintje Nielsen. 9. Valg af 1. medlemmer til repræsentantskabet På valg er: Aakjær Skov. 10. Eventuelt. Lørdag d. 17. marts Kl afholder DsS/ Aalborg den årlige fællesskydning, i kælderen på Gl. Lindholm Skole. Der sker altid noget i PLS.- Aalborg. Mød op! Din Aktive Lokalforening. Mogens Pedersen sekretær Kasserer: Preben I. Troelsen (MR) Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning Tlf Formand: Søren Sørensen (MR) Borgergade 5 E, 7441 Bording Tlf Husk det nu! Generalforsamlingen den 13. februar 2012 kl på Beredskabskasernen, H.P. Hansensvej 104 i Herning. Programmet var i december-nummeret. Girokort til betaling af kontingentet for 2012 er udsendt fra PBS den 21. januar. Husk du skal have betalt kontingentet for 2012 for at have stemmeret på generalforsamlingen. Og så må du gerne tage din bedre halvdel med til generalforsamlingen, hun skal blot tilmeldes sammen med dig inden den 6. februar 2012 til enten Magne tlf eller Preben tlf Glemte jeg menuen? Det er en wienerschnitzel med tilbehør. 19

20 Kasserer: Asbjørn Tofthøj Olsen Kystvejen 49, 8000 Aarhus C. Tlf Formand: Jan Vinther Magnussen (MR) Drosselvej 8, 8544 Mørke Tlf mobil Den ordinære generalforsamling 2012 afholdes onsdag den 21. marts kl i marineforeningens lokale, Kovnogade 2. Det er på Århus havn og der er parkeringspladser tæt på. 1 Valg af dirigent 2 Formandens beretning 3 Regnskab 4 Indkomne forslag 5 Valg a. Kasserer på valg Asbjørn Tofthøj Olsen b. Bestyrelsesmedlemmer på valg Ove Grøn og Jens UlstedSørensen c. Bestyrelsessuppleant på valg John Larsen d. Revisorer på valg Poul Erik Adamsen og Hans Peter Krupsdahl e. Revisorsuppleant på valg John Larsen f. Fanebærer på valg Niels Durr 6 Eventuelt. Jens A. Jensen, tlf Niels E. Hvid, tlf Formand: Erik Jensen Tlf Peder Korshøj, tlf Bent Nielsen, tlf Kasserer: Henning Kristensen (MR) Toftefaldet 1, 8240 Risskov Tlf Formand: Poul Erik Timm (MR) Århusvej 111, 8900 Randers Tlf Sekretær: Poul Erik Rasmussen (MR) Rosenvang 31, 8543 Hornslet Tlf Aage Thomsen, Hjørring Kr. 100 Søren Sørensen, Herning Gert Kristensen, Hadsten Aage Simonsen, Brovst Hans Erik Møller-Nielsen, Tilst Svend Bernhard, Hemmet Mogens Friis-Hansen, Køge Bent Hausager Nielsen, Hjørring - 75 Mogens T.Pedersen, Vrå Emil D.Hansen, Ålborg Charles Jørgensen, Fredericia Johs O.Andersen,Kjellerup Ib Halkjær, Ulfborg Leif Andersen, Ålsgårde Hardy Ø.Hansen, Ejstrupholm Hans Engelbredt, Herning Per Røn, Roskilde Knud Børge Brohus, Vrå Ib L.Jensen, Bording Frank Nielsen, Horsens - 75 Karl Henning Nørgaard, Spøttrup Bent Lykkegaard, Odense N Mogens Rasmussen, Ebeltoft Ernst M.Jensen, Nordborg Bjarne Jensen, Nørresundby Niels Kristian Jørgensen, Hammel

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

KAF ønsker Godt Nytår

KAF ønsker Godt Nytår 95. ÅRGANG - 2005 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 93. RGANG - 2003 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

Det røde Betræk. fra Militærpolitiforeningen i Danmark

Det røde Betræk. fra Militærpolitiforeningen i Danmark Det røde Betræk fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk Nr. 7 Oktober-november 2006 Salg - udlejning og vurdering af erhvervsejendomme Ring for materiale og besigtigelse. Soldatersange

Læs mere

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags...

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags... FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011 I Agerbæk løber de ikke af pladsen Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5 Jeg er lidt gammeldags... 2 Løb i regn og rusk...

Læs mere

Forsvarsminister på missionsbesøg. 60 år for Jutlandia. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 14.

Forsvarsminister på missionsbesøg. 60 år for Jutlandia. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 14. 44. årgang # 08 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter 60 år for Jutlandia Side 14 Forsvarsminister på missionsbesøg Side 4-5 4-5 Mission updates Side 6-7 Kroatien Side 18-19

Læs mere

FODSLAWBLADET nr. 5 2014 Bladet på nettet

FODSLAWBLADET nr. 5 2014 Bladet på nettet FODSLAWBLADET nr. 5 2014 Bladet på nettet Hovedbestyrelsen Formand Leif Sloth Teglgade 38C 8643 Ans By Tlf. 86 65 80 80 e-mail: leifsloth1@c.dk Næstformand Inger-Marie Nielsen Kr. Poulsensvej 23 7430 Ikast

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang

JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang 5 JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang DJF Nyt Redaktionsudvalget: John Ravn (ansv.), Finn Christensen og Jørgen Skov Stof til Jernbanefritid: John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød eller DSBFIRST

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 2 2010 1 Oplev Bornholm! Oplev Bornholm Gode pensionistrabatter: 1 pensionist

Læs mere

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 3. årgang Nr. 3 juni 2008 Side 10 Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 1 Indhold 3 Leder Det er bare herrefedt at være konstabelelev... 6 8 En dag i idrættens navn 10 Billeder fra Åbent

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Nr. 2 - marts 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 2 2004: Forsidebilled:

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Maj 2013 70. årgang Nr. 4 Landsskydning 2013 Side 4-5 Find et fly Årgangsjubilæer Side 10-11 Side 6 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen

Læs mere

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Med 2CV og diarré til Mongoliet s. 2 NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG Jernviljen fra Als...4 Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 Redder danskere hjem fra ferie...12 Med

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Indhold nr. 5 Legater...2 Mindeord for Jacob Steen Olsen...3 Tur til Broholm...4 En forrygende tur til Bornholm...5 En beslagsmeds erindringer (Del 1)...7 Forsidebillede:

Læs mere