Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012"

Transkript

1 Dragonen Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012

2 Indhold Godt nytår 3 Marchrute for ISAF 12 den 24. februar 4 To mindestene indviet på Viborg Kaserne 5 Personel nyt 6 UDDSTELM/1 BDE - JDR 7 Danmark under anden verdenskrig 11 Prinsens Livregiments Soldaterforening 14 Landsformandens nytårshilsen Nyt mindehjørne på paradepladsen 15 Midtvejsmødet den 30. november Nyt fra foreningerne Fødselsdagsfonden 20 Fødselsdagslisten Danske Dragonforeningers Sammenslutning 26 Meddelelser til foreningerne Nyt fra foreningerne Forside I lukket terræn - majs og mudder. Læs den spændende artikel Ruder 4 i Patrol Base Line fra ISAF 12 på Tjenestestedsblad for ansatte ved Jydske Dragonregiment Medlemsblad for Prinsens Livregiments Soldaterforening & Danske Dragonforeningers Sammenslutning Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn (layout) Udgiver Jydske Dragonregiment Garnisonsstøtteelementet Dragonkasernen 7500 Holstebro Telefon: , lokal 230 Direkte: Fax: Tryk & adressering Johansen Grafisk Oplag 2500/Fem gange årligt Produktion Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler. Stof til bladet, forslag etc. indsendes til redaktionen, der træffer beslutning om optagelse Eftertryk tilladt med kildeangivelse Adressering Adresseændringer ved de respektive soldaterforeninger

3 Regimentschefen Af oberst Lars Dencker Godt nytår Jydske Dragonregiment har i 2011 ydet en stor indsats blandt de danske enheder i Afghanistan. Det er gjort med en høj moral og professionalisme, som aftvinger den dybeste respekt. Udsendelse af enheder til de internationale operationer er vores kerneopgave og første prioritet, men opgaven kan ikke løses uden, at organisationen herhjemme støtter op omkring de operative enheder. Uden støttestrukturens professionalisme, arbejdsomhed og støtte ville enhederne ikke kunne levere de flotte resultater, vi har set i /I/JDR er klar til at sende en kampvognsdeling med ISAF 13. Det er en professionel enhed, som vi ønsker en god tur til Afghanistan. Lørdag den 14. januar 2012 var der før hjemkomst arrangement for pårørende til udsendte i ISAF 12. Gymnastiksalen var fyldt og det var atter en tilkendegivelse af den opbakning, som vores udsendte har hos de pårørende. Vi glæder os til at byde dragonerne velkommen hjem til Danmark i januar og februar måned. Den 24. februar byder vi velkommen til hele ISAF 12, som afholder deres kontingentarrangement i Holstebro. I samarbejde med Holstebro Kommune og i erkendelse af vejrets uforudsigelighed her i landet, har vi valgt at afholde arrangementet med udgangspunkt i Gråkjær Arena. Fra klokken 1230 klargøres der til march gennem byen, som vil foregå fra klokken 1315 til Forhåbentlig vil denne march gennem byen trække mange ud på gaderne for at hylde vore hjemvendte soldater. Marchen starter og slutter ved Gråkjær Arena og marchruten gennem byen fremgår af det viste kort, side 4. Efter marchen afsluttes dagen med kontingentparade i Gråkjær Arena under kommando af chefen for ISAF 12 oberst Ken Knudsen og herudover vil bl.a. Chefen for Hærens Operative Kommando og en repræsentant fra Forsvarsudvalget deltage. Paradepladsen på Dragonkasernen har fået en ansigtsløftning og der er etableret et værdigt mindeanlæg. Dette anlæg indvies den 24. februar fra klokken 0930 med en parade for alt personel ved Dragonregimentet. De pårørende til de faldne vil også blive inviteret til indvielsen. Det er et mindeanlæg, hvor vi kan ære og minde vore faldne. Etablering af KFUM soldaterrekreation blev sat i gang under en sætte spaden i jorden højtidelighed den 9. januar 2012 med deltagelse af borgmesteren i Holstebro H.C. Østerby og landsformand for KFUMs Soldatermission og sognepræst Jesper Hornstrup. Det er et projekt, der har til hensigt at give veteraner en mulighed for et opholdssted, hvor de i trygge omgivelser kan bo midlertidigt. Det er et tiltag, der er støttet af Holstebro kommune, enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og fonde. Jeg vil gerne takke for den store opbakning, der har været til dette projekt. De fire små lejligheder med fælles køkken forventes at blive klar til at modtage de første veteraner fra sommeren Fortes Fortuna Juvat 3

4 Marchrute for ISAF 12 den 24. februar Gråkjær Arena Struer Skive Viborg 4

5 To mindesten indviet på Viborg kaserne Regimentet har fået et nyt mindeanlæg. Det har betydet, at de tidligere mindesten som stod på paradepladsen, skulle opføres et nyt sted. To af dem er kommet til Viborg kaserne. Af kontaktofficer, kaptajn B.S. Villsen I et samarbejde mellem Jydske Dragonregiment, Prinsens livregiments soldaterforening og Viborg kommune er det lykkedes, at få to mindesten placeret på Viborg kaserne. Den ene af de to mindesten havde tidligere stået på Viborg kaserne, og blev således tilbageført til det sted, hvor den oprindelig var placeret. Den anden mindesten stod oprindeligt i lejren i Doboj, og kom til Danmark da missionen (SFOR) i Bosnien lukkede i Begge mindesten har også været placeret i Skive, hvor Prinsens Livregiment lå på det tidspunkt. Begge mindesten kom til Jydske Dragonregiment i 2005 i forbindelse med sammenlægningen med Prinsens Livregiment. Tidligere på måneden i år, blev de flyttet til Viborg kasernes paradeplads. Den 30. november blev de så indviet ved en ceremoni på Viborg kaserne. Det var Prinsens Livregiments Soldaterforening, med formand og pensioneret oberst Jens Christian Lund i spidsen, der stod for arrangementet. Pårørende til de afdøde soldater var også mødt op. Regimentet var repræsenteret af oberst Lars Dencker, kontaktofficer kaptajn B.S. Villsen og informationsbefalingsmand seniorsergent J. Pedersen. Efter indvielsen var der et kort traktement, og alle var enige om, at der var fundet en god placering til de to mindesten. 5

6 Udnævnt til oversergent Daniel Stæhr Pedersen og Martin Skytte Hansen er udnævnt til oversergenter den 18. november Kaptajn Laurits Emil Mikkelsen er død efter kort tids sygdom 2. januar Kaptajnen blev 86 år. Hans søn Lars-Emil Mikkelsen, tidl. SG ved 1. OPKESK/V/JDR har skrevet nedenstående sidste hilsen til sin far. Udnævnt til seniorsergent Niels Henrik Kirkegaard ved 1 KVGESK/I/JDR er udnævnt til seniorsergent den 25. november En gammel kriger har forladt os og jeg håber, han må hvile i fred. Man kan lade tårerne flyde, at han ikke er mere, eller man kan smile, fordi han har levet. Man kan lukke sine øjne og bede til, at han må komme tilbage, eller man kan åbne sine øjne og se alt det, han efterlod. Dit hjerte kan føles tomt, fordi du ikke kan se ham, eller man kan være fyldt med den kærlighed, man delte. Man kan vende ryggen til i morgen og leve af i går, eller man kan glæde sig til i morgen, takket være i går. Man kan mindes ham og kun det, at han er væk, eller man kan ære hans minde og lade det leve videre. Man kan græde og lukke sin sjæl, være tom og vende ryggen til, eller man kan gøre, hvad Mik ville ønske: Smile, åbne dine øjne, elske og fortsætte rejsen og kæmp.. Jydske Dragonregiment har igen fornøjelsen af at præsentere et lille hæfte samlet, genredigeret og udgivet af pensioneret major F.H. Pedersen. Skriftet består af ældre artikler fra panservåbnets blad Kentaur, samlet under emnet Kamptropperne (Panservåbnet og infanteriet). Hæftet kan rekvireres ved Garnisonsstøttelementet Jydske Dragonregiment og gerne via mail til 6

7 UDDSTELM/1 BDE JDR I forbindelse med sidste forsvarsforlig blev der oprettet tre UDDSTELM ét ved hvert af kamptropregimenterne: LG, GHR og JDR. UDDSTELM er direkte underlagt 1 BDE og er alle organiseret på flg. måde: Af kaptajn Kristine Baagø. Hvor finder I UDDSTELM/1 BDE - JDR? UDDSTELM/1 BDE JDR, i daglig tale ELM, har kontorer i BYG 26A (etagen lige over UMAK) og man er altid velkommen til at kigge forbi. Hvilke opgaver løser UDDSTELM? ELM opgave er at støtte hærens enheder og skoler med primær fokus rettet mod 1 BDE ENH i periode 3, idet vi her ved regimentet primært støtter de enheder der skal udsendes fra JDR - lige nu ISAF 14. Typer af opgaver som ELM løser: Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af skydeperioder og enhedsuddannelse/øvelser (GRP- UAFD niveau) FAGLÆ / INST virke SKYLE / SIKBM KOF virke (tilbagemelding på enkeltmand til og med DEL/SEK niveau). Omskoling til forsvarets KØTJ Derudover udvikler ELM også uddannelses (UDD) hjælpemidler og faciliteter ved regimentet, samt deltager i projektopgaver ved 1 BDE. Vi modtager meget gerne gode forslag til udvikling af eksisterende eller nyt UDD materiel. Lige p.t. er vi i gang med at revidere UDD mapper på UMAK Q-drev, ansøge om flere midler til indkøb af bl.a. SAAB hejs, samt vedligeholdelse af feltforhindringsbanen i Finderup. Når ELM får sin egen hjemmeside (er under udarbejdelse) vil man kunne gå ind og se hvilke projekter vi er i gang med og hvilke der er planlagt. Når enhederne har brug for støtte henvender den pågældende EC eller NK/ESK sig til LD/UDDSTELM (1BDE-G7-J01). Enheder udenfor regimentet skal henvende sig direkte til 1 BDE (G3), idet der her sker en koordineret støtte med de to andre UDDSTELM. Hvilke kompetencer kan ELM tilbyde? Det kan variere lidt hvilke kompetencer vi kan tilbyde, afhængig af hvilke kompetencer faglærerne kommer med når 7

8 Et udsnit af instruktørerne ved UDDSTELM. de starter ved ELM. Lige nu har vi bl.a. følgende kompetencer: Erfaring fra ISAF 11, både GF og DF niveau CIED instruktør GSA og tracker instruktør SIGTJ og RDO 152 instruktør Omskoling til GD, PMV G3, EAGLE 4, IKK, mineruller, ATV Nærkamp og idrætsinstruktør (fra MAR 2012) Skydelærer og nærkampskydeinstruktør Hvad laver vi ellers i ELM? For at ELM kan opretholde et højt fagligt niveau, er der fokus på personlig udvikling og vidensdeling/samarbejde i ELM. Derfor gennemfører vi vores egen BM UDD, deltager i forsvarets kurser, adventure training, infanterikonkurrencer m.m. Disse aktiviteter gennemføres primært når der ikke uddannes enheder til INTOPS ved JDR. Kunne man tænke sig på et tidspunkt at blive en del af ELM er man altid velkommen til at kigge forbi (indtil sommeren 2012 er ELM fyldt op med såvel instruktører som uddannelsesstøtteofficerer). 8

9 9

10 10

11 Danmark under anden verdenskrig Danske soldater i kamp ved Hokkerup syd for Søgaard den 9. april Med letvægtskanon affyres salve med lysspor mod de fremrykkende tyske panservogne. Tyskerne blev mødt med samme modstand i Åbenrå og Haderslev. - Hvidsten gruppen henrettes, øgede nedkastninger... Af Erik Broch Hansen. Henrettelsespladsen i Ryvangen (nu mindelund) København. Allerede fra begyndelsen af 1944 arbejdede det tyske efterretningsvæsen på afsløringen af Hvidsten gruppen, der blev arresteret den 11. marts Ved den tyske krigsret, blev alle gruppens otte medlemmer: Kroejer Marius Fiil, sønnen medhjælper Niels Fiil, svigersønnen bryggeriarbejder Peder Sørensen, mekaniker Johan Kjær Hansen, radiohandler Niels Nielsen Kjær, karetmager Søren Peter Kristensen, møller Henning Andersen og dyrlæge Albert Carlo Iversen - dømt til døden. De øvrige seks medlemmer af gruppen - deriblandt kroejerens to døtre, Kristine Sørensen (kaldet Tulle) og Gerda- fik tugthus- og fængselsstraffe. Tidligt om morgenen den 29. juni 1944, blev alle otte medlemmer af gruppen henrettet i Ryvangen i København. Under sædet på den taburet der stod i dødscellen i Vestre fængsel, havde alle skrevet deres navne... Nedkastningschefen Flemming Juncker nåede at flygte til England Ved et utroligt held, nåede Flemming Juncker at flygte til England i marts Hans praktiske erfaringer fra undergrundsarbejdet i Danmark, kom i høj grad hans arbejde i Baker Street London til gode. Det var Flemming Juncker 11

12 der udarbejdede det system, hvorefter nedkastningerne og modtagelserne foregik, og han gennemførte standardiseringen af leverancerne. Sendinger mærket "FOX" indeholdt våben og ammunition, og sendinger mærket "TIGER" indeholdt sprængstoffer. Som regel nedkastedes 12 eller 24 containers ad gangen, og hertil kom såkaldte "pakker" med specialudstyr, der kunne være af forskelligt art. Chefen for modtagelsen i Danmark Anton Toldstrup var 29 år - og blev i Special Forces i London omtalt som Nordeuropas bedste. Hans fantastiske arbejdsevne og organisationstalent havde hurtigt ført ham til tops i modstandsbevægelsen i Jylland. Ikke nok med, at han tog sig af modtagerarbejdet i de tyve jyske nedkastningsdistrikter; han var samtidig chef for region 1, og fra hans hovedkvarter dirigerede han tillige de illegale ruter mellem Jylland og Sverige. Han var velkendt overalt i Jylland igennem mange flytninger, hvor Gestapo hele tiden var i hælene på ham. Derfor var han nødsaget til altid at have pistolen liggende ved siden af sig dag og nat, samt maskinpistoler med påsat magasin indenfor rækkevidde. Hans enorme arbejdsbyrde gjorde, at han var på farten hele tiden og kørte ofte 500 km om dagen. De allierede maskiner fløj ind i et finmasket net af tyske pejlestationer, lytte- og observationsposter, hvis meldinger samledes i fem centraler i Ålborg, Århus, Kolding, Odense og København. Herfra alarmeredes antiluftskytsstillingerne og de tyske jagerfly, der hver nat stod med opvarmede motorer. De tyske natjagere betød også en fare for folkene på nedkastningspladserne. Folkestrejken i Danmark var omfattende og ses her i København, hvor der i Nørregade var opsat barrikader. Når modtagelsen af nedkastningen var veloverstået, gjaldt det om at få våbnene eller sabotagemateriellet fordelt, hvilket som regel var det største problem efterhånden som situationen i landet forværredes. Man valgte da at leje hele jernbanevogne, der normalt blev mærket maskingods, men da der også blev indskrænkninger i godstrafikken, var man nødsaget til at emballere godset i sække mærket f.eks. gødningskalk, og disse blev stablet op i begge ender af en lukket godsvogn, midterpartiet af vognen ud for dørene blev fyldt med fire - fem ton rigtig gødningskalk. Nedkastningerne blev i besættelsestidens sidste år meget kraftigt forøget. Danmark rykker nærmere kamplinien og militærstrategien Fra august 1944 til maj 1945 blev 95 % af de våben og sprængstoffer nedkastet, som Danmark modtog under besættelsen. Desuden blev betydeligt mængder bragt til landet med fiskerbåde over Nordsøen, ligesom våbenforsyningerne fra Sverige kom til at spille en væsentlig rolle. Ved oprettelse af den anden front i Europa, efter de allieredes landgang i Normandiet, rykkedes Danmark nærmere kamplinien og fik bedre muligheder for at gribe generende ind i Tysklands militære bevægelser. Dette gjaldt ikke mindst de tyske troppebevægelser fra Norge ned gennem Jylland. Med stor energi saboterede den jyske modstandsbevægelse jernbanenettet, og opnåede store resultater, der medførte betydelige forsinkelser for de tyske reserver, der skulle lukke hullerne på den vaklende tyske front. De svindende tyske ressourcer øgede også sabotagens effektivitet, da det stadig blev vanskeligere for tyskerne, at reparere de skader, der forvoldtes. To vigtige sabotage mål i krigens sidste år var benzindepoter og skibe. Langebro i København sprænges, skibe lukkes inde Modstandsbevægelsen nåede i den sidste krigsvinter sit højdepunkt. Dette gav sig tydeligt til kende i udbredelsen af illegale blade, der fra 1943 med et oplag på 2.5 mio. eksemplarer steg til 1O mio. eksemplarer året efter. Antallet af sabotager steg kraftigt. Medvirkende hertil var, at forsyningerne fra England øgedes afgørende. En af besættelsestidens store, omhyggelig planlagte og vel gennemførte sabotageaktioner, var sprængningen af Langebro i København den 27. marts Herved blev en række skibe med krigsvigtige varer bestemt for Tyskland, lukket inden i Københavns havn, hvilket kom til at betyde mangler i det tyske forsyningsnet til fronterne. 12

13 Den danske Frihedssang - de fem forbandede år l februar måned 1945 fik Knudåge Riisager opfordringen til at komponere melodien til en frihedssang, som Svend Møller Kristensen havde skrevet kort tid forinden, og det blev en sang der gik igennem det ganske land, som en regulær landeplage. Første vers - ud af tre: En Vinter lang og mørk og haard paa fem forbandede Aar har knuget Landet i sin Favn med Kulde og Sult og Savn, og der gik Slid på Skoven, Skaar på Skaar og der gik Raadenskab i svage Træer. Gaa til Modstand, Alle danske, alle Mand som en, Og gør Danmark frit. Jagerbombeflyet "Mosquito" fremstillet af De Haviland, var et af de mest kendte fly fra 2. verdenskrig og bl.a. anvendt til bombningen af Gestapo-hovedkvarterene i Århus, Odense og København. Flyet ses her på en base i England. "Mosquito" jagerbomberne fløj så lavt, ved bombningen af Gestapos hovedkvarter på Universitetet i Århus den 31. oktober 1944, at vi kunne se danskerne vinke op til os, var flyverløjtnant Peter Wykehams kommentar til angrebet. Han to adskillige billeder fra togtet, der bl.a. viser, at første fly har kastet sine bomber, hvorefter bagerste fly "letter" sin last over Gestapos hovedkvarter. Lynangrebet på Gestapos hovedkvarter i Shell-huset blev udført af Royal Airforces Mosquito jagerbombere ved et fornemt præcisionsarbejde den 21. marts 1945, hvorved ca. 100 Gestapo folk samt enkelte af tagetagens fanger blev dræbt. Ulykkeligvis for et af flyene samt fejl at nogle af de følgende, nedkastes bomber over en skole samt enkelte bolighuse, - hvorved 112 personer blev dræbt. 13

14 Landsformand Jens Christian Lund Sct. Mogens Gade 31 A, 2., 8800 Viborg Tlf mobil: Vicelandsformand Peder Korshøj Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro. Tlf mobil: Landskasserer Poul Erik Timm Århusvej 111, 8900 Randers. Tlf Landssekretær Preben I. Troelsen (MR) Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf Redaktør Preben I. Troelsen (MR), Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf Fødselsdagslistefører Poul Erik Rasmussen (MR), Rosenvang 31, 8543 Hornslet. Tlf FORENINGEN FOR ALLE, DER BRÆNDER FOR ÅNDEN VED PRINSENS LIVREGIMENT Landsformandens nytårshilsen Prinsens Livregiments Soldaterforenings ledelse ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig Jeg vil her ved årets udgang takke alle jer, der knokler for foreningen. Ingen nævnt, ingen glemt. Jeg må dog specielt rose Peder Korshøj for hans aktivitetsniveau og Erik Jensen for Mindestuerne. Jeg er imponeret over de arrangementer, der holdes i Soldaterforeningens regi. Jubilæumsstævnet er naturligvis årets højdepunkt, men også de mange lokale tiltag er positive for kammeratskabet og sammenholdet i foreningen. Jeg vil også takke chefen for Jydske Dragonregiment og hans medarbejdere for et godt samarbejde både med bladet, med fondene og ikke mindst med mindestenene, der kom hjem til kasernen i Viborg. I den forbindelse vil jeg takke de pårørende, der dukkede op. Det var en træls måde, jeg lærte jer at kende, men det var dejligt at se jer her, hvor vi igen fik lejlighed til at mindes jeres dræbte soldat. Jeg har for Soldaterforeningen sendt julehilsner til Hans Kongelige Højhed, Prinsgemalen, til oberstløjtnant Prins Joachim og til Grevinde Alexandra. Vedlagt vor hilsner var den nye CD, som Danmarks bedste orkester, Prinsens Musikkorps har indspillet lige før jul. Jeg er tilfreds med, at Prinsesse Alexandras march er på CD`en. Jeg vil opfordre alle tidligere Prinsens folk til at melde jer ind i foreningen, overtale andre til det samme og komme til aktiviteterne ikke mindst til Jubilæumsarrangementet. Vi bør holde sammen. Afslutningsvis må vi se i øjnene, at Forsvaret står for en alvorlig revurdering. Deltag i debatten, men husk, at Verdenen har ændret sig. Derfor må alt vurderes selv det, der er hjerteblod for os. Godt nytår til alle ikke mindst jer, der er udsendt til internationale opgaver. Jens Chr. Lund, Landsformand 14

15 Nyt mindehjørne på paradepladsen På Dragonkasernen i Holstebro har man opført en ny mindevæg over de faldne soldater fra regimentet, og i den anledning blev der to mindesten i overskud. Da der på disse sten er navne på faldne fra Prinsens Livregiment, har vi fra PLRS bedt om at få stenene overdraget. Dette ønske er imødekommet, og stenene er nu opsat, med Viborg Kommunes hjælp, på mindepladsen på paradepladsen. Indvielsen skete på regimentets fødselsdag den 30. november med deltagelse af repræsentantskabet for PLRS, indbudte fra Viborg kommune og familiemedlemmer til de faldne som er nævnt på stenene. Fanerne fra vores afdelinger var til stede, og dannede en smuk ramme om højtideligheden. Højtideligheden blev afsluttet i Oasen med en kop kaffe og tale af Oberst Jens Chr. Lund. Preben I. Troelsen 15

16 Midtvejsmødet den 30. november 2011 Som sædvanligt blev der afholdt midtvejsmøde den 30. november (Regimentets fødselsdag) og som i de senere år blev det afholdt i lokalerne over den gamle spisesal på Viborg kaserne. Oberst Jens Chr. Lund bød velkommen og gav en orientering om forsvarets situation lige nu. Derefter orienterede Landsnæstformand Peder Korshøj om de ting der har rørt sig siden generalforsamlingen den 10. juni. Der havde været en god tilslutning til flagdagen den 5. september. Der arbejdes på at etablere et veteranhjem i Skive, bestyrelsen er valgt og vi følger dette initiativ med interesse. Forretningsudvalget har været til møde med Dragonregimentet om bladet Dragonen. Årsagen til mødet er den at det tilskud som HOK hidtil har ydet, bortfalder med udgangen af Der er lige nu ikke taget en beslutning om hvad der skal ske fremover, men noget tyder på, at der kommer en løsning i løbet af Mere om dette i aprilnummeret. Regnskabet udviser lige nu et mindre overskud for året Jubilæumsdagen den 11. juni blev afholdt i et flot vejr, og med rekorddeltagelse til spisningen. Tak til alle for fremmødet. Under eventuelt udnævnte oberst Jens Chr. Lund Henning Christensen og Poul Erik Rasmussen fra fødselsdagsfonden til æresmedlemmer i PLRS. En fortjent udnævnelse for det store arbejde de to har ydet i mange år. Preben I. Troelsen Under eventuelt udnævnte oberst Jens Chr. Lund Henning Christensen og Poul Erik Rasmussen fra fødselsdagsfonden til æresmedlemmer. 16

17 Kasserer: Jens Erik Pedersen (MR) Krogen 4 A, Rødding, 8830 Tjele Tlf Formand: Peder Korshøj (MR) Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro Tlf mobil Nye medlemmer, indmeldt i tiden 1. november 31. december 2011 Jim Boye Højlund Jørgensen, Mimersvej 43, 8800 Viborg. Indkaldt 2. maj 1965 til SPRKKMP/PLR Orla Rune Muller, Ansgarvej 4, 7000 Fredericia. Indkaldt 1. april 1990 til STKMP/I/PLR Kim Kisbye, Aarestrupvej 124, 7470 Karup J. Indkaldt 16. maj til 2 MOTINF/JDR Rene Davidsen, Prangervej 174, 7000 Fredericia. Indkaldt januar 1996 til I/II/PLR Per Friis Mikkelsen, Chr. Wærumsgade 9, 8000 Århus C.. Mødt den 1. december 1976 ved KSGRUKMP/SLFR Leif Jakobsen, Holbergsvej 13, 8800 Viborg. Indkaldt april 1968 til SPRKKMP/PLR Jan Thorsen, Langvadhøj 15, 8800 Viborg. Indkaldt december 1985 til STKMP/DRLR Bent Pedersen, Skaglen 9, 8800 Viborg. Indkaldt november 1978 til JDR Niels Peter Vrou Nielsen, Christiansvej 15, 8800 Viborg. Mødt 1. juli 1977 ved KSGRU/SLFR I alt 9, totalt i 2011= 60 Bestyrelsens visioner for 2012 Bestyrelsen har besluttet sig for i 2012 at fastholde de samme aktiviteter som i Endvidere med medlemmernes hjælp at fortsætte hvervningen af nye medlemmer for at fastholde medlemstallet. Det er bestyrelsens intention at deltage aktivt i lokale aktiviteter og at være synlig i lokalområdet. Bowling 22 personer deltog i bowlingaften med efterfølgende spisning den 16. november. Alle havde en god aften. Bedste kvinde var Tove Poulsen og bedste mand var Denis Scharff Nielsen. Julefrokost 68 medlemmer og pårørende havde meldt sig til julefrokosten i Oasen, nu med flot udsmykkede lokaler og hyggelig atmosfære. Efter en fin frokost var der bankospil med mange fine præmier. En del af gæsterne benyttede lejligheden til at bese mindelokalerne. En god dag med rekordtilslutning i nyere tid. 17

18 Hvervekampagne Sidste år havde vi stort held med at afholde en konkurrence, hvor medlemmer, der skaffede nye medlemmer, kunne vinde tre flasker vin. 11 medlemmer skaffede 13 nye medlemmer. Vinderen offentliggøres ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har besluttet at fortsætte konkurrencen i Så skaf nye medlemmer og deltag i konkurrencen. Ordinær generalforsamling 2011 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 6. marts 2012 kl i Oasen på Viborg Kaserne. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Aflæggelse af regnskab for jubilarstævne Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer og orientering om kontingent 6. Valg a. Formand b. 2 bestyrelsesmedlemmer c. 4 medlemmer til repræsentantskabet d. 2 suppleanter til bestyrelsen e. 2 revisorer f. 2 revisorsuppleanter g. Fanebærer og hjælper 7. Eventuelt Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement. Medlemmer, der ønsker at deltage i dette, bedes tilmelde sig hos formanden, tlf.: senest den 27. februar Mød op til denne aften og gør din indflydelse gældende og tag gerne en soldaterkammerat med. Udflugt til Holstebro Vi har fra Dragonforeningen i Holstebro modtaget indbydelse til fælles arrangement med besøg i Hjemmeværnsmuseet i Holstebro torsdag den 12. april Program: 1600: Afgang i private biler. Mødested: P-pladsen ved Oasen på Viborg Kaserne 1700: Gennemgang af Hjemmeværnsmuseet 1800: Afgang til Dragonkasernen 1815: Spisning i Cafeteriet på kasernen (egen foranstaltning) 1845: Fælles samvær i messen. Herefter hjemkørsel til Viborg. Tilmelding til P. Korshøj, tlf.: senest mandag den 2. april Aktiviteter Indendørsskydning den 1. og 3. torsdag på banerne ved Kirkebækvej. Kontakt Bent Nielsen, tlf Kammeratskabsaften den 2. og 4. tirsdag kl i Paradiset på Viborg Kaserne Generalforsamling: Tirsdag den 6. marts 2012 kl i Oasen på Viborg Kaserne Maj: Udflugt. Dato og sted i næste nr. af bladet. Fugleskydning: 1. september Bowling: 14. november Julefrokost: 9. december P. Korshøj Formand: Arne Simonsen (MR) Ørnevej 59, 9230 Svenstrup Tlf Kasserer: Aakjær Skov (MR) Sæby Landevej 2, 9830 Tårs Tlf Cimbrernes og Vendelboernes Domæne 18

19 Afholdte Arrangementer Vinterskydning Skydningen startede anden onsdag i oktober, der er skydning efterfølgende anden og fjerde onsdag i vintermånederne til og med april måned, hvor vi som vanligt har afslutning med præmie uddeling. Mød talrigt op, der er pladser til alle, som har lyst til at skyde. Vi håber at flere medlemmer vil bruge dette tilbud til nogle gode aftener, sammen med gamle soldaterkammerater. Kommende arrangementer Prinsens Livregiments Soldaterforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 6. marts 2012 Kl i Marinestuen. Vester Fjordvej 79, 9000 Aalborg med samlever. Efter generalforsamlingen, arrangeres en buffet, lig sidste år, som vi syntes var en stor succes, som skal gentages. Dermed håber vi at vore medlemmer vil tage samleveren med til en hyggelig aften, damerne må så passe sig selv, medens mændene afholder generalforsamlingen, det tager normalt ca. 10 min. (Så længe kan de vel tie!) Husk så at invitere damen med. Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig, Senest onsdag d.22. februar til Mogens Pedersen tlf , mobil eller . eller Arne Simonsen tlf Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning / Formanden. 3. Aflæggelse af regnskab / Kassereren. 4. Indkomne forslag / Kontingent. 5. Valg af 3. bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Mogens Pedersen, Heintje Nielsen & Karl Erik Nørholt 6. Valg af 2. Suppleanter. På valg er: Kai Svendsen & Tage Hvid. 7. Valg af revisorer. På valg er: Albert Christensen & Bent Madsen. 8. Valg af Fanebærer. På valg er: Arne Simonsen & Heintje Nielsen. 9. Valg af 1. medlemmer til repræsentantskabet På valg er: Aakjær Skov. 10. Eventuelt. Lørdag d. 17. marts Kl afholder DsS/ Aalborg den årlige fællesskydning, i kælderen på Gl. Lindholm Skole. Der sker altid noget i PLS.- Aalborg. Mød op! Din Aktive Lokalforening. Mogens Pedersen sekretær Kasserer: Preben I. Troelsen (MR) Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning Tlf Formand: Søren Sørensen (MR) Borgergade 5 E, 7441 Bording Tlf Husk det nu! Generalforsamlingen den 13. februar 2012 kl på Beredskabskasernen, H.P. Hansensvej 104 i Herning. Programmet var i december-nummeret. Girokort til betaling af kontingentet for 2012 er udsendt fra PBS den 21. januar. Husk du skal have betalt kontingentet for 2012 for at have stemmeret på generalforsamlingen. Og så må du gerne tage din bedre halvdel med til generalforsamlingen, hun skal blot tilmeldes sammen med dig inden den 6. februar 2012 til enten Magne tlf eller Preben tlf Glemte jeg menuen? Det er en wienerschnitzel med tilbehør. 19

20 Kasserer: Asbjørn Tofthøj Olsen Kystvejen 49, 8000 Aarhus C. Tlf Formand: Jan Vinther Magnussen (MR) Drosselvej 8, 8544 Mørke Tlf mobil Den ordinære generalforsamling 2012 afholdes onsdag den 21. marts kl i marineforeningens lokale, Kovnogade 2. Det er på Århus havn og der er parkeringspladser tæt på. 1 Valg af dirigent 2 Formandens beretning 3 Regnskab 4 Indkomne forslag 5 Valg a. Kasserer på valg Asbjørn Tofthøj Olsen b. Bestyrelsesmedlemmer på valg Ove Grøn og Jens UlstedSørensen c. Bestyrelsessuppleant på valg John Larsen d. Revisorer på valg Poul Erik Adamsen og Hans Peter Krupsdahl e. Revisorsuppleant på valg John Larsen f. Fanebærer på valg Niels Durr 6 Eventuelt. Jens A. Jensen, tlf Niels E. Hvid, tlf Formand: Erik Jensen Tlf Peder Korshøj, tlf Bent Nielsen, tlf Kasserer: Henning Kristensen (MR) Toftefaldet 1, 8240 Risskov Tlf Formand: Poul Erik Timm (MR) Århusvej 111, 8900 Randers Tlf Sekretær: Poul Erik Rasmussen (MR) Rosenvang 31, 8543 Hornslet Tlf Aage Thomsen, Hjørring Kr. 100 Søren Sørensen, Herning Gert Kristensen, Hadsten Aage Simonsen, Brovst Hans Erik Møller-Nielsen, Tilst Svend Bernhard, Hemmet Mogens Friis-Hansen, Køge Bent Hausager Nielsen, Hjørring - 75 Mogens T.Pedersen, Vrå Emil D.Hansen, Ålborg Charles Jørgensen, Fredericia Johs O.Andersen,Kjellerup Ib Halkjær, Ulfborg Leif Andersen, Ålsgårde Hardy Ø.Hansen, Ejstrupholm Hans Engelbredt, Herning Per Røn, Roskilde Knud Børge Brohus, Vrå Ib L.Jensen, Bording Frank Nielsen, Horsens - 75 Karl Henning Nørgaard, Spøttrup Bent Lykkegaard, Odense N Mogens Rasmussen, Ebeltoft Ernst M.Jensen, Nordborg Bjarne Jensen, Nørresundby Niels Kristian Jørgensen, Hammel

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

ved Generalforsamlingen, tirsdag den 3.februar 2015.

ved Generalforsamlingen, tirsdag den 3.februar 2015. LOKALFORENINGEN LIMFJORDEN Er en del af Danmarks Internationale Veteranorganisation. Alle der har været udsendt i en international fredsstøttende eller humanitær mission under FN, NATO, EU, OSCE eller

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE/UDVIDET d. 10 AUG 2015.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE/UDVIDET d. 10 AUG 2015. 13. august 2015. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE/UDVIDET d. 10 AUG 2015. 1. Generelt. Foreningen gennemførte udvidet bestyrelsesmøde onsdag d. 10. august 2015. Mødet gennemførtes i Fredskoven. Mødet startede

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk Fortegnelse over strandfogeder pr. 1. oktober 2010 Ringkøbing opdatering: også VC-info og politi.dk Strandlen Længde Navn Adresse By Tlf. Mobilnr. Udnævnelse 1 6000 alen Peder Christian Dahl Vadgårdshaven

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

RESULTATLISTE Karup 2014

RESULTATLISTE Karup 2014 RESULTATLISTE Karup 2014 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 67 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 60 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GP32, 65 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

Side 1 af 8 16:41:37 - DDS SP v.3.14.4.1 Endelig RESULTATLISTE Terrænpistol Ulfborg 2015 Terrænskydning, Pistol cal..22 - Klasse UNG 1P 93357 Michael Mose Christiansen 01-217 Thisted Pistolklub 31/14 2P

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere