ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / årg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg"

Transkript

1 ALF Medlemsblad for Aarhus Lystfiskerforening 02 / årgang

2 2 3 stk. kun 89,- 200,- A.Jensen vandtætte flue æsker Flere varianter. Frit valg. Pr. stk. 4 stk. kun 100,- Loop Incite fluesæt. Fås i kl. 5 6 og kl. 7. Leveres fuldt monteret samt i rør. Nyhed Unique kvalitets fluer frit valg kun 549,- Spar op til kun 1690,- 350,- 8 stk. kun 100,- Frit valg Shimano Exage spinnehjul Str og 4000,- Normal pris op til 899,- Pr. stk. kun 2599,- 39,- Miljø pirken og flexi pirk 200, 300 eller 400 g. Frit valg. Flere størrelser Stort udvalg af Simms produkter F.eks. Headwaters pant i mange størrelser. Køb tilbuddene online og se mange andre gode tilbud på Eller kig forbi butikken - Fredensgade 29, 8000 Aarhus C Åbningstider: Man - fre: Lørdag:

3 3 MEDLEMSSERVICE Michael Grimm, Skoleparken 147, 8330 Beder Tlf Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Formand: Thøger Jensen, Myntevej 22, 8240 Risskov, , Næstformand: Henrik Mejer, Koppelsvej 12, 8220 Brabrand, , Kasserer: Bjarne Nyborg Larsen, Lyngroden 9, 8963 Auning, , mail Medlemsservice: Michael Grimm, Skoleparken 147, 8330 Beder, , com Henning Moudt, Slotsvej 41, 8543 Hornslet, , Rade Radovic, Valdemarsgade 3, 3. sal, 8000 Århus C, , Kai Beltoft, Klokkerbakken 30, 8210 Århus V, , webmaster: Poul Mogensen, Hørmarks Allé 22, 8240 Risskov, Bestyrelsens faste udvalg (formænd): Administrationsudvalg: Thøger Jensen Fiskevandsudvalg: Henning Moudt Arrangementsudvalg: Henrik Mejer Kommunikationsudvalg: Michael Grimm Hos medlemsservice kan du få svar på spørgsmål om dit medlemskab, låne fiskekort, reservere båden i Ravn Sø, købe gæstekort og reservere hytterne Gæstekort: Skal du have en kammerat med på fisketur, kan du i begrænset omfang købe gæstedøgnkort til foreningens fiskevand. Pris: 85 kr. pr. døgn + porto, hvis du ikke henter det selv. Gæstekort til andre fiskevande: ALF har adgang til en række fiskevande ud over de fiskevand, som vi selv har lejet. Det drejer sig om: For at få adgang til disse vande skal du have et særligt kort, der kan reserveres og afhentes hos Medlemsservice. Af hensyn til øvrige medlemmer skal de straks afleveres tilbage efter endt brug. Foreningshytter: ALF råder over to fiskehytter, der egner sig til overnatning for 2 4 personer. Hytterne er udstyret med nødvendig service, gaskøkken og varme. Vand medbringes selv eller hentes hos lodsejeren. Der er ingen el. Priserne for leje er i år fastlagt til: 125 kr. pr. påbegyndt døgn, 325 kr. pr. weekend 700 kr. pr. uge Båden ved Ravn Sø: Nøglerne til båden kan lånes hos medlemsservice, der også orienterer om bådens placering ved søen. Husk, kun fiskeri fra båden. Der er ikke tilladt at gå i land. Broderede emblemer m.v. Foreningslogo i broderet stof, Med dette emblem på vesten eller jakken kan du vise dine venner, hvor du er medlem. Pris 50 kr. pr. emblem. Tilmeld dig ALF s nyhedsbrev Send en mail til så kommer du på listen

4 4 LEDER Indholdsfortegnelse LEDER Foreningsblad / Redaktørskifte / Kommunikation..4 FORENINGSNYT Generalforsamling Fiskevandene værd at vide... 6 Udvidet fiskemulighed for børn i ALF...7 Kære ALF medlem...7 Julebanko og vi hygger os...7 FISK OG FANGERE Udsætning af ørred i vandløb omkring Aarhus Bugten... 8 ØSTJYDSKE LYST- OG FRITIDSFISKER...10 Man kan kun fiske for lidt...! Sommerfiskeri i Omme å med teenage piger. 16 ARRANGEMENTER ØRNEREDEKONKURRENCEN...18 Foreningsblad / Redaktørskifte / Kommunikation Thøger Jensen DEN GAMLE REDACTEUR ER GÅET EN NY ER HELDIGVIS PÅ PLADS! Vores mangeårige redaktør af ALF Posten, Peter Weldingh, har valgt at lægge pennen på hylden efter rigtig mange års virke, 15 år blev det til Aarhus Lystfiskerforening er dig en rigtig stor tak skyldig for den flotte indsats Peter! Denne tak kan vi passende udbrede til Peters samlede mangeårige virke i foreningens ledelse kort fortalt har Peter : - været i bestyrelsen fra jan været formand i årene 2001 til været redaktør fra jan til marts 2011 Som det ses har Peter i en længere periode været både formand og redaktør og i en del af tiden ydermere stået for Medlemsservice. FORSIDEFOTO: Skjern Å ved Sdr. Felding REDAKTØR: Jens Hofman Axel Kiers Vej 40, 8270 Højbjerg tlf LAYOUT OG TRYK: Lavpris Trykkeriet ApS Axel Kiers Vej 40, Postboks 1835, 8270 Højbjerg tlf , Artikler eller indlæg i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for bestyrelsens eller redaktionsudvalgets holdning. Et foreningsblad er efter min opfattelse meget vigtigt at have for en god forening, for det er et godt medie for ledelsen til at kommunikere alskens meddelelser / opfattelser ud til medlemmerne i, ligesom disse i bladet kan give deres besyv med om forningens virke og berette om deres fiskeoplevelser, hvad enten de vil delagtiggøre andre i gode oplevelser i naturen eller med stolthed berette om fangsterne derude ved vore vande. Bladet har i de 25 år jeg har været medlem i ALF undergået betydelige forandringer. Peter har i sin embedsperiode genereret en del heraf. Efterfølgende præsenteres lidt historie om ALF-posten: - i 1986 udkom ALF-Posten årligt med 12 numre i A5 format - I 1989 dog reduceret til 9 - over årene udkom årligt 4 5 numre

5 LEDER 5 - i stk., i stk. og herefter igen 3 stk. årlige udgivelser - i 1994 fik bladet for første gang farver i starten dog kun lidt blåt på forsiden - i perioden 2001 til 2008 var bladene endog meget farverige - årene 2007 og 2008 udkom bladets i et større format - fra nr.1 i 2009 var vi igen tilbage i A5 format og bladets layout blev ændret betydeligt Ved nærmere eftertanke kan visse ting virke lidt underlige uden at redegøre nærmere herfor kan jeg da også antyde, at der i skiftende bestyrelser skam optræder livlige debatter og meget forskellige meninger om et foreningsblads virke og udgivelser. Jeg har samtlige numre fra 25 års bladudgivelser - tro mig - de rummer rigtig meget foreningshistorie, og de er gode at have ved hånden når gamle oplysninger skal findes frem! Over samme periode har bladet været trykt 4 forskellige steder: Viby Bogtrykkeri, Centraltrykkeriet i Skanderborg, Ry Bogtrykkeri og efter 2008 hos LavprisTrykkeriet i Højbjerg. Sidstnævnte oplysning fører frem til at: DEN NY REDAKTØR ER TILTRÅDT DETTE BLAD ER HANS LÆRESTYKKE idet LavprisTrykkeriets leder, Jens Hofman, har sagt ja til at overtage jobbet efter Peter Welding det er vi meget glade for. For at støtte Jens med 1. udgivelse har jeg pålagt en del personer at at bidrage med indlæg, så han i hvert fald ikke skal have problemer med manglende artikler. Jeg har gennem det seneste års tid lært Jens lidt at kende, og jeg ser frem til et godt samarbejde om bladet! Udover at være chef for trykkeriet er Jens altså også mangeårigt ALF-medlem jeg ved at han f.eks. ynder at lægge en fisketur med vennerne ned omkring Omme å. FORENINGSBLAD CONTRA HJEMMESIDE Der har gennem årene flere gange i bestyrelsen været attentatforsøg mod ALF-Posten, sådan at forstå, at et trykt og postomdelt blad efter nogens opfattelse i vore IT-tider med hjemmesider mv. sagtens vil kunne undværes. Det var og er jeg lodret uenig i og har da også i bestyrelsen nogle gange måttet stemme hælene i. Mange har i øvrigt sagt til mig, at de er glade for nu og da at kunne sidde med et trykt foreningsblad i hånden! Jeg går skam også meget ind for at A L F skal have en god hjemmeside. Vi har i de sidste par år desværre kørt noget på pumperne med den (de) gamle, men heldigvis lykkedes det for Bjarne Nyborg midlertidigt at få hjemmesiden vækket til live igen. Vi har arbejdet på at få en helt ny hjemmeside op at stå incl. nye reviderede farvekort over vore fiskevande. Der bliver som hovedregel ikke mere udsendt kortbog fra Medlemsservice de enkelte kort skal man selv udskrive via hjemmesiden. Nogle bestyrelsesmedlemmer har bidraget med kortrettelser og Poul Mogensen har ved hjælp af et særligt program optegnet de nye kort. En af vore unge medlemmer, Troels Kaa, har i nogen tid arbejdet med opbygningen af en helt ny hjemmeside, og Troels har præsenteret bestyrelsen for et oplæg til en rigtig spændende side. Hjemmesiden vil få en række fordele og være mere brugervenlig. Oprettelse forventes i august, incl. overflytning af tekster fra den gamle side. Når teksterne er rettet / ajourført forventer vi at have en rigtig god hjemmeside. Et rigtigt godt supplement til blad og hjemmeside er foreningens nyhedsbreve i form af mail-udsendelser fra Medlemsservice v. Michael Grimm. Rigtig mange er med i kæden send din mail-adresse til Michael, dvs. til: hvis du vil være med i kæden!

6 6 FORENINGSNYT Generalforsamling 2011 Thøger Jensen Der indkaldes hermed til foreningens årlige generalforsamling, torsdag den 24. november 2011 kl på Naturcenter Ny Mølle, Pandion Haleatus, Nymølleve 8, 8200 Århus N. Dagsorden i henhold til vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Budget og kontingentfastsætelse 6. Valg af bestyrelse på valg er: Henrik Mejer Henning Moudt Rade Radovic 7. Valg af suppleanter på valg er: Claus Jeppesen Poul Krogh 8. Valg af kritisk revisor på valg er: Bo Thoudal 9. Eventuelt Forslag som ønskes behandlet under punkt 4 skal være formanden i hænde senest 1. oktober. Den endelige dagsorden vil derefter være at finde på foreningens hjemmeside. FÆLLESMIDDAG Traditionen tro afholdes samme dag / sted kl den årlige hyggemiddag for alle foreningens medlemmer maden er gratis, medens øl / vand kan købes til rimelige priser. Tilmelding til Henrik Mejer pr. brev, tlf. eller mail ( se adresse m.v. på side 2 ) senest 17.nov.. POKALER Deltagelse i pokalkonkurrencen skal ske til Thøger Jensen senest 17. nov. pr. brev el. mail ( se adresser side 2 ) med oplysning om vægt, fangsttidspunkt / -sted, agn samt navne på 2 personer, som kan bekræfte fangsten. De nærmere pokalregler kan læses i ALF Posten nr. 02 / FISKEVANDENE værd at vide Thøger Jensen GUDENÅEN Vi har gennem længere tid hos Bjerringbro Lystfiskerforening søgt at opnå aftale om medfiskeret længere opstrøms end zone 6, hvor vi nu har fiskeret. Grunden hertil er, at zone 6 på det meste af strækningen er vanskelig at fiske i. Forhandlingerne er desværre kørt fast der kommer ingen ændringer i år. Dette skyldes, at nævnte forening har nogle problemer med for stort fiskepres i åen. ALF bestyrelsen vil overveje de fremtidige muligheder. OMME Å Medlemmerne i foreningen SMO (Middelfart) var ikke i øjeblikket interesseret i at lave en samfiskeaftale med ALF vedr. deres stykke opstrøms Møbjerg Bro det skyldes at vi er en meget større forening end dem (de er bange for fiskepresset). Vi er flere ALF- ere der har prøvefisket samfiske stykket ved Simmelgården opstrøms vores Ørbæk stykke. Der er dog her pr. 1. juli ingen efterretninger om hvorvidt nogen har fået fisk på tasken der. Det er et fint og let tilgængeligt stykke og fra P-pladsen tæt ved åen er der umiddelbar adgang til vores eget vand. Er du interesseret så læs om samfiskeaftalen i sidste nr. af bladet! RAVNSØ Forhandlingerne med ejeren af fiskeretten for det østlige område af søen førte ikke til noget, idet det viste sig, at der alligevel ikke var interesse for at udleje til en hel forening. SKJERN Å Kvoten for laks over 75 cm blev lukket i juni, men der er ved bladets udgivelse muligvis stadig noget tilbage af kvoten under 75 cm. Det kan du kontrollere på Skjernå Sammenslutningens hjemmmeside: Fiskeriet i Skjern å stopper helt den 15. septem-

7 for børn i ALF Henning Moudt Mange har som børn startet deres karriere som lystfisker med en fisketur sammen med en forælder, en bedstefar eller en god kammerat og dennes familie. Derfor kan senior medlemmer i ALF tage deres børn med til vores vande - helt frit og uden fiskekort - blot barnet er under 14 år. Bestyrelsen har besluttet midlertidigt at udvide denne mulighed til at gælde for alle børn under 14 år. Herved bliver det muligt at tage børnebørn eller egne børn og deres kammerater med på fisketur til et ALF vand. Eller naboen der så må købe et fiskekort til ALF, men hvor sønnen eller datteren kan komme gratis med. Eneste krav er, at ALF informeres i forvejen. Dette skal ske på mail og en udskrift SKAL medtages på fisketuren, så den kan forevises ved kontrol og foreningen senere kan vurdere om der er behov for at ordningen gøres permanent. Derfor send en mail til med oplysning om: - Eget navn - Barn/børns navn - Fiskevand og - Datoen for turen. FORENINGSNYT ber men du kan altså stadig nå at udfordre laks og havørreder der. Husk at stallingen nu overalt er totalfredet frem til 15. maj Baggrunden herfor er, at der er konstateret en udbredt tilbagegang for bestanden. Ha en god tur og knæk og bræk! Fang en havørred til halv pris Michael Grimm Nu har vi overskredet datoen 1. august og nu er der mulighed for at nye medlemmer kan få et medlemsskab af ALF til halv pris inkl. Sportsfiskeren ind ad brevsprækken. Prisen er på 447 kr. (ALF medlemskontingent = 289 kr og kontingentet til Danmarks Sportsfiskerforbund = 158 kr) Det svarer ca. 3,5 gæstekort og medlemsskabet løber indtil d. 1. marts Så har du en søn, datter, svigersøn, -datter, moster, onkel, bekendt, kollega eller andet som har forsømt at komme ud at fiske er der nu en god mulighed for at de kan besøge ALF s vande sammen med dig til reduceret pris. Lige nu begynder opgangen i Lilleåen for alvor at tage fart og de første store havørreder på mellem 6 og 9 kilo er allerede landet. Der er meldinger om store flokke af laks der står og venter ved slusen i Hvide Sande og det er stadig muligt at hjemtage laks under 75 cm. Så hvad venter du på? Interesserede potentielle medlemmer kan kontakte mig via mail med navn og adresse. Jeg vil dernæst fremsende indbetalingsinfo med henblik på betaling via netbank. JULEBANKO og vi hygger os Thøger Jensen Den 8. dec. kl på Ny Mølle ( se adr. under indkaldelse til generalforsamling ) afholder foreningen den traditionsrige julebanko, hvor der dystes bravt om 10 ænder, 10 gode flæskestege samt rækkepræmier kom og vær med! 7

8 8 FISK OG FANGERE Udsætning af ørred i vandløb omkring Aarhus Bugten Claus Jeppesen I vandløb omkring Aarhus Bugten er der i april og maj 2011 udsat stk. smolt, 500 stk. 1-års fisk og stk. yngel. Alle fiskene nedstammer fra havørreder, som er el-fisket i Giber Å. Lundby Fisk ved Nibe har strøget moderfiskene og opdrættet ynglen. Smoltene er udsat i mundigerne af Giber Å, Aarhus Å, Egå, Føllebæk, Kolå og Skellerup Å. 1-års fiskene er udsat i Egå, og ynglen er udsat i Giber Å, Lisbjerg Bæk (tilløb til Egå), Balskov Bæk, Følle Bæk og Knubbro Bæk (tilløb til Følle Bæk). Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere har stået for udsætninger omkring Aarhus, mens udsætningerne i vandløbene i den øvre del af Aarhus Bugten er udført af Kaløvig Sportsfiskerforening. Flere ALF-medlemmer har hjulpet til ved udsætningerne. Udsætningerne er delvist betalt af midler fra Fiskeplejen, der finansieres af de penge, som du betaler for dit statsfisketegn. Disse udsætninger stammer for udsætningsplaner, som DTU Aqua udarbejder på baggrund af bestandsanalyser, der gennemføres med jævne mellemrum. Sidste år blev der bl.a. lavet en bestandsanalyse i Egå, og her hjalp flere ALF-medlemmer til. Udover udsætningsplanen har der været gennemført ekstra udsætninger af smolt, hvoraf de fleste er udsat i Aarhus Å. De ekstra udsætninger har Fiskerikontrollen og DTU Aqua givet særlig tilladelse til. Man kan kun få lov til at

9 FISK OG FANGERE 9 udsætte smolt, da de vandrer i havet efter kort tid og derfor ikke belaster vandløbet. De ekstra smolt-udsætninger er betalt af Aarhus Kommune, Jysk Småbådsklub og Østjyske Lystog Fritidsfiskere. ALF er som forening medlem af Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere og dermed med til at betale for de ekstra udsætninger. På Fiskeplejens hjemmeside (http://www.fiskepleje.dk/vandloeb/udsaetning/oerred.aspx ) kan du finde de gældende udsætningsplaner. Her kan du også finde en masse andre spændende informationer og vand- og fiskepleje. Aarhus Kommune er i færd med en undersøgelser af Aarhus Å. Alle udsætninger oppe i vandløbet (yngel, ½-års fisk og 1-års fisk) er suspenderet og konverteret til smolt-udsætninger. I Aarhus Å er der udsat stk. smolt i år. På Østjyske Lyst- og Fritidsfiskeres hjemmeside (www.oelf.dk) kan du læse mere om sammenslutningens arbejde (se også artikel andet steds i dette blad).

10 10 FISK OG FANGERE ØSTJYDSKE LYST- OG FRITIDSFISKER Orla Møller Andersen I gennem en lang årrække har det været Lyngbygårds Å Sammenslutningen (LÅS) og Østjysk Ørredsammenslutning (ØØ), der har været stærkt medvirkende til at det har været muligt at få enhavørred på krogen i Aarhus bugten. LÅS stod for vandpleje og el-fiskeri og ØØ for udsætningerne. I 2009 følte LÅS og ØØ at tiden var kommet til at fusionere de to sammenslutninger, hvilket resulterede i at Østjydske Lyst- og Fritidsfiskere (ØLF) blev dannet i april Sammenslutningen er organiseret i en række selvstændige udvalg (vandpleje ferskvand, saltvandsudvalg, el-fiskeri, udsætninger, administration og økonomi og PR og kommunikation). Der er tale om en meget høj grad af selvstændighed i de enkelte udvalg. De respektive formænd regerer suverænt deres udvalg, som de bl.a. også selv organiserer. Den skarpsindige læser vil bemærke at Fritidsfisker optræder i navnet. Det gør det, fordi vi har besluttet at invitere amatør- og fritidsfiskerne med i sammenslutningen, ud fra den kendsgerning at vi har en fælles interesse i at gør Aarhus bugten til et bedre fiskevand. Det skal i den forbindelse bemærkes at fritidsfiskerne, blandt andre ting, arbejder med at sætte andre fiskearter, end lige netop havørreder, ud i bugten. så mange frivillige timer til gavn for de mange lystfiskere, der fisker i bugten. I dag bliver rognen klækket hos Lundby Fisk i Nibe, der har specialiseret sig i fiskeopdræt. I ØLF har vi et godt samarbejde med Natur og Miljø i Aarhus Kommune. Vi afholder et fast møde hvert år i første kvartal, men naturligvis også, hvis møder er påkrævet, på andre tidspunkter. Et eksempel, blandt mange, på hvad vi samarbejder med kommunen om, er vandpleje, hvor vi, og det vil i dette tilfælde sige formanden for vandplejeudvalget (Michael Grimm), afleverer emner til kommunen, hvor Michael har fundet at der var behov for forbedringer. Natur og Miljø vurderer så de enkelte projekter, og sætter evt. gang i forbedringerne, evt. i samarbejde med os. En forud sætning er naturligvis at økonomien tillader det. Mine mange års erfaringer med ALF, har vist mig at foreningen aldrig har undslået sig at deltage i relevante sammenslutningen, og dette gælder naturligvis også ØLF. Alle ALF ere kan derfor glæde sig over også at være medlem af ØLF, uden hvis virke, det vil være meget svært at fange en havørred i Aarhus bugten. Glem i øvrigt ikke, at gå ind på ØLF s hjemmeside, der har adressen: Tidligere var det i Aarhus Å og Lyngbygårds Å, der blev elfisket i, men efter etableringen af ÅrslevEngsø, blev resultaterne så dårlige, at elfiskeriet måtte rykke til Giber Å, hvor resultaterne er relativt gode. Ikke mindst var dette tilfældet sidste efterår, hvor den tilladte rognmængde kom i hus. Det har i mange år været Brabrand Lystfiskerforening, der har stået for opdrættet, og der er grund til at kippe med flaget over for de ildsjæle fra BLF, der brugt har

11 11 SPORTSMAGASIN SØNDER ALLÉ ÅRHUS C TELEFON Kinetik Waterspeed åndbare Waders inkl. Vadestøvle. Ny forbedret 2011 model!! Fluesortiment fra Unique Flies. Sætpris: 1998,- Nu kun 1399,- Nye UV farver fra Magic Minnow på lager! Klassiskeren Salty og den helt nye storfanger D360. Vandtæt æske inkl. 24 ass. Fluer. Vælg mellem kyst og P&T sortiment. Vejledende: 507,- Nu Kun 299,- Tilbud på Fenwick fluestænger, spar op til 50% Klar til efterårets havørreder? Kom ind og kig! Scierra Waistwaders Bl.a Fenwick Techna AV, Vejl. 3499,- Nu kun: 1699,- Masser af tilbud på spinnehjul, bl.a Shimano Nexave 4000RB Penn Slammer Vejl. 649,- Nu kun 399,- Vejl. 1499,- Kun 1299,- Shimano Exage Vejl. 799,- Nu kun: 549,- Normalpris: 1999,- Nu kun 1299,- 3-lags waders med vandsøjletryk på over mm! Øvrige tilbud endegrej: Masser af endegrej fra Blue fox: Ta 4 stk for 100,- 2 Stk.bombardaflåd inkl. bombastik: 39,- Altid gode blink i 20 kroners kassen! Øvrige tilbud stænger og hjul: Okuma SLV fluehjul, flere klasser fra 529,- Ron Thompson Tyran spinnestang fra 349,- (Super stærk fiber) Komplet fluesæt, flere modeller og klasser fra 599,-

12 12 for lidt...! Jens Hofman 2 BLEV TIL 6 Vi startede med 2 lystfiskere som tog på dagture til Holtum, dengang der var dejlige bækørreder der. Sidenhen er vi nu et hold på 6 personer i alderen slut 50 til start 70 erne, som har fisket sammen i 8-10 år og har stor glæde af det fællesskab, som er blevet skabt derved. 5 af dem er ALF-medlemmer + 1 på gæstekort. INTET KAN STOPPE EN FISKETUR Hvert år i slutningen af april har vi vores store fisketur, som man næsten kan få ondt i maven af, at glæde sig til. Intet, - eller næsten intet, FISK OG FANGERE kan komme i vejen for denne fisketur. Fisketuren er efterhånden blevet udvidet til en laaaang weekend, fra torsdag morgen til søndag eftermiddag og aftales altid et år i forvejen. Vi har altid skulle fange fisk til festmåltidet lørdag aften og det er også lykkedes på nær i år. De øvrige måltider + drikkevarer er uddelegeret på alle personer, som har hvert deres speciale - derom senere. VORES BASE Een af deltagerne råder over en gammel skovarbejderbolig, beliggende dybt inde i Sdr. Omme Plantage, der ikke ligger langt fra vore dejlige fiskevande ved Omme og Skjern Å. Det er vores base, hvor vi kan sove, spise og hygge os. Det er virkeligt langt, langt inde i skoven, hvor man ikke hører andet end naturlyde, ex. har jeg aldrig hørt krondyr gø, men det har jeg nu. Om morgenen hilser vi også på bukke, råer og krondyr, der er ude at esse. Vi er så langt

13 FISK OG FANGERE 13 væk fra ydre lyspåvirkning, så aftenerne er meget mørke, der midt i skoven, som om der har været mørkt i rigtig lang tid. Det er voldsomt at opleve en stjernenat, hvor man næsten føler at få stjernerne ned i hovedet. KROGENE VAR HVÆSSET OG MODHAGER KLEMT I år havde vi behørigt tjekket laksekvoter for Skjern Å på internettet samt erhvervet os ekstra lakse-kort ved sportsforretningen i Sdr. Omme. Vi havde også orienteret os om, at for et stykke af Omme Å gjaldt der samme krogregler som for Skjern Å. Alle kroge på diverse fangstredskaber var hvæsset og klemt, - vi var så klare som aldrig før. Vejret var desværre forrygende godt i ugen der efter påske, sol og varme og vandstanden var absolut faldende, ikke de bedste betingelser for ihærdige lystfiskere. TORSDAG - STALLINGER Vi startede op i Omme Å ved Møbjerg bro (fængselsstykket). Der var meget hurtigt fisk på land, så det startede forrygende, men det var stallinger og kun stallinger vi fangede og ganske få undermålere af ørreder. Vi fortsatte ihærdigt hele stykket om til fængslet, hvor det sidste sving, som vi oprindeligt havde døbt Kurt Thorsen-svinget, men nu hedder Peter Brixtofte- eller Klaus Riskær-svinget altid er god for en pæn bækker. Men nej, scenariet var det samme, stallinger og stallinger, som både er fredet og var for små. Men vi er jo optimistiske lystfiskere, og denne indledning kunne ikke lægge en dæmper på aftenens sammenkogte ret, der blev indtaget med største velbehag, selvfølgelig ledsaget af øl og vin i passende mængder, hvor dagens fiskeri blev evalueret og allehånde teorier om stallingerne blev drøftet. Aftenen sluttedes af med 2-3 timers MEIER (terningspil, for uindviede).

14 14 FISK OG FANGERE FREDAG - STALLINGER IGEN Var så dagen, hvor laksekvoten skulle opbruges og vi drog mod Skjern Å. Vi tog madpakke med, så vi kunne klare os hele dagen. Vejret var igen alt, alt for godt, men det er jo behageligt at kunne fiske i t-shirt. Vi delte os i 2 grupper, gik til hver sin side og aftalte at mødes ved bilen til middag. Jeg valgte at gå om til starten at stykket, hvor jeg engang havde et bid, som var ved at rykke stangen ud af mine hænder, for derefter at sætte sig uhjælpelig fast midt i åen uden yderligere reaktion, også efter 30 min. Sådan et bid glemmer man jo ikke lige! Men scenariet var det samme igen, stallinger, krydret med lidt skaller og aborrer. Men dejlig er Skjern Å-stykket ved Sdr. Felding, så man kunne jo nyde naturen og håbe på bedre meldinger fra den anden gruppe. Vi kastede os i græsset ved bilen og nød frokosten i det grønne med høj sol og en enkelt øl. Det andet hold kunne ikke komme med opløftende meldinger, samme resultat, dog en enkelt undermåler af en havørred. Mens vi nød vores frokost, kom der en landmandsudseende person mod os. Vi var i tvivl om det var en kontrollant fra Skjern Å sammenslutningen, så vi var allerede ved at lede efter kort m.v. Men nej, det var den lokale lodsejer, som var ude at gå en tur på sine tønder land, nu det ikke blæste. Vi sagde pænt dav, og så var der en længere pause. Har i fanget noget, kom det så endelig fra lodsejeren. Vi måtte jo beklage vores nød og fortælle om den besyndelige situation med de mange stallinger. Igen en længere pause, man rutter jo ikke med ordene herude mod vest. I skulle prøve at fiske dernede (og han pejede), der er blevet kastet store sten i åen for nogle år siden. Det var der, der blev taget en på ca. 10 kg tidligere på året. De store krabater står der bag stenene i læ for strømmen!!!!!!! Hold da op hvor vi spidsede øren, vi tilbød sågar manden en øl, som han takkede nej til. Afsted gik den flinke lodsejer, og vi andre kappedes om, at komme først hen til det udpegede sted. Der var dybt og megen strøm, så vi skulle fiske med mere synk og større spinner/blink end vanligt for at nå fiskene. En ny optimisme bankede i kroppen og vi fik også pænere bid, 3 havørreder, alle for små og igen stallinger. Vi stoppede først hen på eftermiddagen og aftalte at køre omkring Holtum, der jo er et smukt naturreservat, og måske var der kommet bækørreder igen, som i gamle dage. Men ak, det var da et sørgeligt syn, med al for megen grøde i åen og vild tæt næsten ufremkommelig sumpet natur. Og absolut ingen bid, ingen fisk, man kunne næste tro det var dødt. Så summa summarum ingen fisk til fryseren og festmåltidet lørdag aften. MANDEN UDEN FISKELYKKE Fredag aften er altid lidt speciel, det er aftenen hvor vi indtager hjemmelavet lasagne, tilberedt på stedet efter speciel opskrift. Der er rødvin i lasagnen, som smager bragende godt. Man kommer altid til at spise for meget af denne lidt fede ret, så med årene har vi fået indført tomatsalat eller grøn salat dertil. Lige lidt hjælper det, man får altid en snert halsbrand af lasagnen, eller måske den ledsagende mængde rødvin. Personen som kokkererer denne herlige ret er tidligere blevet døbt, manden uden fiskelykke, da han bestemt ikke har fanget mange fisk i sin karriere som lystfisker, dog må vi lade ham, at eet år reddede han festmåltidet ved at fange en blind fisk af pæn størrelse! Vi var overbevist om at fisken var blind, når den nu bed på hans snøre, ihvertfald måtte en anden lystfisker fortælle ham, at en fisk sprang ud af vandet med en snøre i munden, så måske skulle han hale sin snøre ind! HVOR ER MAN TÆTTEST PÅ NORDSTJERNEN? På et tidspunkt af aftenen trænger man til lidt frisk luft, til at bøvse, og forrette sin nødtørft, så vi går udenfor og kigger på stjerner, som er et overvældende syn. Man skal passe på med ikke at få nakken for langt tilbage i stjernekiggeriet, da man nemt mister balancen derved.

15 FISK OG FANGERE 15 Hvor er man mon tættest på Nordstjernen, her ved Sdr. Omme eller ved Ækvator?, er der lige pludselig en, som kaster dette intelligente spørgsmål ud i natten. Vi har diskuteret det længe og i mange år, men er stadig ikke nået til et fyldestgørende svar. LØRDAG - NU SKULLE DET VÆRE! Vi drog til Omme Å/Ørbæk ved kanalen og delte os igen og gik i hver sin retning. Nogen var endda helt omme på det nye stykke, vi har fået i år. Resultatet var desværre det samme igen, stallinger, stallinger og stallinger, nogle dog lidt større. Jeg vil anslå at flere af deltagerne har fanget stallinger over weekenden. Stor ihærdighed fra alle, men pauvert resultat. Dog trådte manden uden fiskelykke i karakter og landede en pæn bækørred i et voldsomt strømvand ved opstemningen, hvor ingen normal fisk ville bruge kræfter på at stå. Men her stod han med sin orm, trak den lidt frem og tilbage i vandet og vupti, - en pæn bækørred! Hjem og spise frokost og dulme det spage resultat med sild og snaps, og så en morfar. Om eftermiddagen var vi på stykket modsat Møbjerg bro, som har nogle fantastiske sving og høller. Her har vi tidligere landet rigtig pæne fisk. Hele stykket blev fisket igennem og vi svedte under den brændende sol. Resultatet var stadig det samme. Kun stallinger. Jeg ved godt nogen vil foreslå, at vi burde fiske tidligt og sent istedet, men det er vi blevet for magelige til. Alt i alt en aldeles pragtfuld forlænget weekend i gode venners lag. Desværre den første fisketur i en længere række uden fangst til festmåltidet, men vi giver ikke op og næste års tur er planlagt. 3-ÅRIG FREDNING AF STALLING? Efterfølgende har et af vore medlemmer reageret på meldingen fra DTU Aqua, offentliggjort på Fiskepleje.dk, omhandlende fredning af stalling for en 3-årig periode, på grund af drastisk nedgang i antallet i vestvendte vandløb og i Gudenåen. Sådan har vi slet, slet ikke opfattet de faktiske forhold med den mængde stallinger, vi kom i kontakt med, hvilket har fået DTU til at ændre planer og planlægge el-fiskeri i netop vore vande omkring Sdr. Omme. Den nye redaktør Jens Hofman PS! Tak til den gamle redaktør Peter Weldingh, som jeg har haft et godt samarbejde med i forbindelse med produktion af ALF-posten, og altid en hyggelig fiskesnak, når vi mødtes. Jeg forventer selvfølgelig stadig at få medlevende fiskerapporter med tilhørende fotos fra dig i fremtiden. Den enlige bækørred var ikke nok til hele fiskeholdet, så vi fik 2. dags lasagne (der var meget tilbage) samt hjemmelavet is!!! Jo, det er rigtigt hjemmelavet is, tilberedt på stedet. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten! Og så en 2-3 timers MEIER! SØNDAG ER MAN LIDT SLIDT Skægget er ved at være halvlangt, et brusebad ville ikke være overflødig luksus, krop og ben værker efter flere dages fiskeri i ujævnt terræn, men vi tager lige et sidste formiddagstræk i Omme Å ved Møbjerg bro, inden vi skal til at rydde op og pakke sammen.

16 16 FISK OG FANGERE Omme å med teenage piger Bjarne Larsen Efter flere års snak, var vi tre ALF ere, der syntes at en herretur med bålmad, og hygge med vores tre teenage piger måtte være en alle tiders ide. Vi mødtes ved Omme å ved Ørbæk sidst på eftermiddagen og var sikre på at der nok skulle være en regnbue til hver af børnene mindst een. Det blæste med kulingstyrke, så vores bål brændte hurtigt ned til de gløder, der var forudsætningen for en sprødstegt regnbueørred, helt friskslagtet og fyldt med timian. Det gik over al forventning med at fange fisk, men desværre hoppede de alle som én af krogen. Fædrene havde jo gjort deres arbejde, og sad nu ved bålet og drak en øl. Omme å, er en del af Skjern å systemet, og sidste efterår blev der fanget dusinvis af havørreder til strygning ved elfiskeri opstrøms ALF fiskevand. Men vi gik nu helt målrettet efter regnbueørreder, da vi havde hørt om flere gode fangster. Vi altså de gamle måtte dog hurtigt erkende at fiskeriet ikke blev for os denne aften. Det viste sig hurtigt at fædrene måtte koncentrere sig om at bistå de unge piger med at få de dyre wobblere fri fra den anden side af åen, hjælpe med at kaste, finde standpladserne for de store og ualmindeligt grove ørreder, vi havde hørt rygter om og gøre klar til aftenens højdepunkt: Bålmad. Men vi havde garderet os hjemmefra, så der kom frisk rådyrkølle, skåret ud som bøffer på grillen. Det var en gastronomisk oplevelse i skønne omgivelser, og blæsten forsvandt som et trylleslag. Alle havde en god oplevelse ved Omme å, og den har vi aftalt at gentage en anden gang, men måske ude ved Skjern å.

17 17 - mere end 30 års erfaring HOS OS FANGER MAN ALTID ET GODT TILBUD Se mere på eller kontakt os på Lavpris Trykkeriet ApS Axel Kiers Vej Højbjerg Tlf

18 18 ARRANGEMENTER ØRNEREDE- KONKURRENCEN Henrik Mejer Traditionen tro arrangerer Aarhus Lystfiskerforening søndag den 25. September Ørneredekonkurrencen på kyststrækningen mellem Blommehaven mod nord og Mariendal Strand mod syd. Det er nu 55. gang denne traditionsrige og velbesøgte konkurrence afholdes. Vi forventer at omkring 200 lystfiskere deltager på dagen, der sædvanligvis er både hyggelig og spændende. Sidste års fangster og store præmier må kunne lokke flere ALF- medlemmer til at deltage. Derfor er opfordringen kom og vær med på denne fine fiskedag, hvor der udover selve fiskeriet og konkurrencen også er mulighed for at møde gode fiskekammerater, få en kompetent fiskesnak og nyde naturen. Din deltagelse er en stor og vigtig støtte for foreningen. KONKURRENCENS START OG SLUT. Konkurrencen starter kl søndag morgen og der fiskes til kl Indvejningen af dagens fangst foregår fra kl til kl Umiddelbart herefter ca. kl foretages den store præmieoverrækkelse af foreningens formand. KONKURRENCER. Hovedkonkurrencen er størst fisk efter vægt, uanset art. Derudover vil der i lighed med tidligere år være en konkurrence for fladfisk, en for havørred og en special-konkurrence. Juniorkonkurrencen vil også i år blive højt prioriteret. Som sædvanlig er der også en særlig præmie til en kvindelig lystfisker. En nyhed sidste år var special konkurrencen med præmie for mest specielle fisk hertil hører dog ikke ørred, torsk, fladfisk, sild og ål. Dette prøves også i år. Konkurrenceledelsen har besluttet, at der ikke kan uddeles mere end 1 præmie pr. person for fangede fisk.

19 ARRANGEMENTER 19 LODTRÆKNINGER. Der trækkes lod om store præmier på deltagerkortet og om særlige præmier i hhv.junior-og kvindekonkurrencen. Der er mulighed for at købe lodder til amerikansk lotteri, hvor der er præmier i hver serie og ekstra lodtrækning om store præmier. Præmier vundet ved lodtrækning tæller ikke med i ovenfor omtalte præmiebegrænsning for fangede fisk. PRÆMIER. En meget vigtig succesfaktor for arrangementet er, at der er mange fine præmier på præmielisten. ALF har en meget stor opbakning blandt byens grejbutikker og andre erhvervsdrivende, der sponserer fine præmier og samtidig får markedsføring på plakater og i brochuren. Allerede nu er der indgået aftaler med flere sponsorer, men helt klar er præmielisten ikke. Sidste år var der trods finanskrise usædvanlig flotte og spændende præmier, og tendensen ser ud til at kunne holde også i år. Så kom og få fornyet/suppleret dit grej. Præmielisten til konkurrencen forventes at blive af ca. samme omfang som sidste år ( præmieværdi op mod kr.). Den sædvanlige konkurrencefolder med præmieliste vil være at få i grejforretningerne 2 3 uger før dagen, hvor det går løs. Præmielisten vil blive bragt på foreningens hjemmeside samt udsendt pr. mail via Medlemsservice ( hvis du endnu ikke har oplyst din mailadresse til Michael Grimm vil vi anbefale dig at gøre det snarest muligt!).

20 Århus Lystfiskerforening Thøger Jensen Myntevej Risskov Nu kan du besøge os døgnet rundt... følg med på Randersvej Trige. Tlf

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012 Jule Formanden funderer Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO. 3 / 2012 Jule Hårde tider Almindeligvis kan jeg bruge denne plads til at prale med, hvor

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J u n i 2 0 1 1 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 2 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Kalundborg Fisken September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner Formand:

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Nyhedsbrev Nr. 29. 10. årgang november 2012 Foto: Helle Christiansen Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Her i november er det 10 år siden, vi holdt den stiftende generalforsamling i vores

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen TANGO TIDENDE Nr. 4 / 2007 Nyhedsbrev fra Tangoforeningen Har du noget at berette om tango, så skriv til Tango Tidende. Det kan være en artikel, en rejsebeskrivelse, nogle betragtninger, et godt billede

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk info@bggc.dk Kontoret/Golf Manager Carina Tranum 75 11

Læs mere

Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden LOKAL NYTTEN

Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden LOKAL NYTTEN Årgang 23 - September 2014 LOKAL NYTTEN Lokalrådets Generalforsamling Romrejsen Annette s anekdoter Gudenåen Brewcamp Ha en go da Glæden ved eget hus Sogneudflugt Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Formandens beretning 2015 /// 4 Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5 Jena, tvivlen og

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub * Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 44. årgang. nr. 228. juni 2015 Side 1 af 36 Vigtige adresser m.m. Formand Thomas Kokholm Kirsebærhegnet 9 8700 Horsens thomas@herbertkokholm.dk tlf. 21 99 60

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 6, december 2012 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere