Din brugermanual CANON PIXMA MP480

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual CANON PIXMA MP480 http://da.yourpdfguides.com/dref/2381066"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: digitalt kamera, eller Bluetooth enheden BU-30* (ekstraudstyr), når du udskriver direkte. Hovedkomponenter Se Udskrivning af fotos direkte fra din mobiltelefon eller dit digitalkamera. Pagina 5 van 695 pagina's Du kan også indsætte et USB flash-drev til denne port for at gemme scannede data på det. Se Lagring af scannede data. * Bluetooth enheden er ikke tilgængelig i nogle lande eller områder afhængigt af de lokale love og bestemmelser. Kontakt din lokale Canon-servicerepræsentant for yderligere oplysninger. Advarsel Tilslut ikke andet udstyr end PictBridge-kompatible enheder, ekstraudstyret Bluetoothenhed BU-30 og USB flash-drivere til maskinens direkte printerport. Dette kan forårsage ildebrand, elektrisk stød eller beskadigelse af maskinen. Forsigtig Lad være med at berøre metalkassen. (8) Udbakke Åbner automatisk, når udskrivningen eller kopieringen begynder, og udskrevne ark føres ud. (9) Forlænger til udbakke Åbn for at støtte udskrifter. Åbn den ved udskrivning eller kopiering. (10) Glasplade Ilæg en original for at kopiere eller scanne den. (11) Kortstikdæksel Åbn det for at indsætte et hukommelseskort. Se Indsætning af hukommelseskortet. Set bagfra (12) USB-port Isæt USB-kablet for at tilslutte maskinen til en computer. Forsigtig Lad være med at berøre metalkassen. Vigtigt USB-kablet må ikke tages ud eller sættes i, mens maskinen udskriver fra eller scanner originaler til computeren. Hovedkomponenter (13) Netledningsforbindelse Tilslut den medfølgende netledning. Pagina 6 van 695 pagina's Set indeni (14) Låsedæksler til blækpatroner Låser FINE blækpatronerne på plads. (15) Scanningsenhed (printerdæksel) Scanner originaler. påvirker ikke maskinens ydelse. Lad være med at berøre området (A). der tændes for strømmen, skal man kontrollere, at dokumentlåget er lukket. Vigtigt Afbrydelse af strømstikket Når du tager stikket ud efter at have slukket for strømmen, skal du altid kontrollere, at [Power] (Strøm) -indikatoren ikke er tændt. Hvis strømstikket tages ud af stikkontakten, mens [Power] (Strøm) -indikatoren stadig er tændt eller blinker, vil maskinen måske ikke kunne udskrive mere, eftersom printhovedet ikke er beskyttet. (2) Knappen [Menu] Viser skærmbilledet Topmenu (Top menu). Se Valg af menuer på topmenuskærmen. (3) (Venstre) (højre) (op) (ned)-knapper Valg af en menu eller en indstilling. (4) Knappen [OK] Afslutter dit valg af menupunkt eller indstilling. Se Valg af menuer på topmenuskærmen. Afhjælper en fejl, når udskrivning er i gang, eller genoptager maskinens normale drift efter fjernelse af papirstop. (5) Knappen [Stop] Annullerer et igangværende udskriftsjob. (6) Alarm-indikator Lyser eller blinker orange, hvis der opstår en fejl som f.eks. ikke mere papir eller blæk. (7) [Power] (Strøm)-indikator Blinker og lyser grønt, efter at printeren er tændt. Hovedkomponenter (8) Knappen [Color] (Farve) Begynder kopiering i farver eller udskrivning. Pagina 8 van 695 pagina's (9) Knappen [Black] (Sort) Begynder kopiering i sort/hvidt, osv. (10) Knappen [Back] (Tilbage) Vender tilbage til det forrige skærmbillede. Gå til toppen af siden Visning af LCD-skærmen Avanceret vejledning Indhold > Oversigt over maskinen > Visning af LCD-skærmen Pagina 9 van 695 pagina's Fejlfinding Visning af LCD-skærmen Du kan bruge maskinen til at lave kopier eller udskrive uden en computer. Skærmbilledet kopieringstilstand vises på LCD-skærmen, når maskinen er tændt. Når du indsætter et hukommelseskort i kortstikket eller tilslutter en PictBridge-kompatibel enhed som f.eks. et digitalkamera til maskinens direkte printerport, skifter LCD-skærmen automatisk til den tilsvarende tilstandsskærm, hvorved du kan begynde udskrivning med de passende funktioner. Skærmen Kopitilstand. Se Kopiering. Skærmen Korttilstand. Se Udskrivning fra et hukommelseskort. Skærmen Digitalkameratilstand. Se Udskrivning af fotos direkte fra dit digitalkamera eller din mobiltelefon. (A) Indsæt et hukommelseskort (B) Fjern hukommelseskortet (C) Tilslut den PictBridge-kompatible enhed (D) Fjern den PictBridge-kompatible enhed (der er indsat et hukommelseskort) (E) Tilslut den PictBridge-kompatible enhed (F) Fjern den PictBridge-kompatible enhed (der er ikke indsat et hukommelseskort) Bemærk Der vises en tilstandsskærm for digitalkamera, når der tilsluttes en PictBridge-kompatibel enhed såsom et digitalkamera til maskinen, selv om der allerede er indstillet et hukommelseskort. Valg af menuer på topmenuskærmen Skærmbilledet Topmenu (Top menu) vises, når der trykkes på knappen Menu. For at starte udskrivning, scanning eller vedligeholdelse af maskine osv. kan du vælge menuer på skærmen Visning af LCD-skærmen Topmenu (Top menu). Pagina 10 van 695 pagina's 1. Tryk på knappen Menu. Skærmbilledet Topmenu (Top menu) vises. 2. Brug knappen (Op) eller (Ned) for at vælge menuen, og tryk på knappen OK. Det valgte menuskærmbillede vises. Bemærk Du kan vende tilbage til det forrige skærmbillede ved at trykke på knappen [Back] (Tilbage). De følgende menuer er tilgængelige på skærmbilledet Topmenu (Top menu). Kopier (Copy): Du kan lave kopier, der automatisk forstørres eller formindskes, så de passer til den valgte papirstørrelse, eller kopiere bøger uden sorte margener rundt om billedet. Se Kopiering. Du kan gemme scannede data på computeren, eller på et hukommelseskort eller et USB flash-drev indsat i maskinen ved hjælp af kontrolpanelet. Se Scanning. Du kan udskrive fotos på et hukommelseskort i dit digitalkamera. Se Udskrivning fra et hukommelseskort. Du kan nemt udskrive fotos gemt på et hukommelseskort ved hjælp af et fotoindeksark. Se Udskrivning med fotoindeksark. Scanning (Scan): Fotoudskrift (Photo print): Fotoindeksark (Photo Index Sheet): Skabelonudskrivning (Template print): Blækniveau (Remaining ink): Vedligeholdelse (Maintenance): Enhedsindstillinger (Device settings): Du kan udskrive en skabelon som f.eks. notesbogpapir eller grafisk papir. Se Udskrivning med skabelonudskrivning. Du kan kontrollere blækniveauet. Se Udskiftning af FINE patronen. Du kan udføre vedligeholdelse af maskinen.

3 Se Når udskriften bliver bleg, eller farverne ikke gengives korrekt, eller Rensning af papirfremføringsrullen. Du kan ændre maskinindstillingerne. Se "Maskinindstillinger". Gå til toppen af siden Udskrivning fra et hukommelseskort Avanceret vejledning Indhold > Udskrivning fra et hukommelseskort Pagina 11 van 695 pagina's Fejlfinding Udskrivning fra et hukommelseskort Du kan se eksempler på fotos taget med digitalkameraet på maskinens LCDskærm, og derefter udskrive dem. Udskrivning af fotos gemt på hukommelseskortet Indstillingselementer Brug af andre funktioner Indsætning af hukommelseskortet Før indsætning af hukommelseskortet Indsætning af hukommelseskortet Fjernelse af hukommelseskortet Gå til toppen af siden Udskrivning af fotos gemt på hukommelseskortet Avanceret vejledning Indhold > Udskrivning fra et hukommelseskort > Udskrivning af fotos gemt på hukommelseskortet Pagina 12 van 695 pagina's Fejlfinding Udskrivning af fotos gemt pålitet (Print quality) Juster udskriftskvaliteten: Udskriftskvalitet (Print quality) quality) (standard). (kvalitetsprioritet), Udskriftskvalitet (Print Udskrivning af fotos gemt på hukommelseskortet (4) Med kant (Bordered), Uden kant (Borderless) Vælg udskrivning med eller uden kant: Med kant (Bordered) eller Uden kant (Borderless). Pagina 15 van 695 pagina's Bemærk Når Almindeligt papir (Plain paper) er valgt i Medietype (Media type), kan du ikke vælge Uden kant (Borderless). (5) Datoudskrivning (Date printing): Vælg, om du vil udskrive optagelsesdatoen eller ej. For et prøvebillede med brug af denne funktion, se Brug af andre funktioner. Bemærk Optagelsesdatoen udskrives i henhold til Datovisning (Date display) i Enhedsindstillinger (Device settings). (6) Photo optimizer (Photo optimizer): Optimerer et fotografis lysstyrke og tone automatisk. For et prøvebillede med brug af denne funktion, se Brug af andre funktioner. (7) Rødøjekorrektion (Red-Eye correct): Fjerner røde øjne på portrætbilleder taget med direkte blitz. (8) Ansigtsbelysning (Face brightener): Gør et mørkt ansigt på et fotografi, der er taget mod lyset, lysere. Bemærk Alle indstillinger som f.eks. sidestørrelse, medietype og udskriftskvalitet bevares, og disse indstillinger vil blive vist næste gang der vælges et foto i korttilstand, også selv om maskinen slukkes og tændes igen. Afhængigt af funktionen kan visse elementer ikke angives sammen. Brug af [Photo Index Sheet/Fotoindeksark] til udskrivning Miniaturebilleder af fotos på hukommelseskortet udskrives på A4-papir eller papir i Letter-format (dette udskrevne ark kaldes et [Photo Index Sheet/Fotoindeksark]. Du kan vælge fotos, antal kopier, sidestørrelse osv. på dette ark, og udskrive dem. Vælg Udskriv fotoindeksark (Photo Index Sheet print) i Fotoindeksark (Photo Index Sheet) på skærmbilledet Topmenu (Top menu). Yderligere oplysninger om handlingen finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Gå til toppen af siden Brug af andre funktioner Avanceret vejledning Indhold > Udskrivning fra et hukommelseskort > Brug af andre funktioner Pagina 16 van 695 pagina's Fejlfinding Brug af andre funktioner Dette afsnit viser et par af de nyttige funktioner i korttilstanden. Datoudskrivning Photo optimizer Gå til toppen af siden Indsætning af hukommelseskortet Avanceret vejledning Indhold > Udskrivning fra et hukommelseskort > Indsætning af hukommelseskortet Pagina 17 van 695 pagina's Fejlfinding Indsætning af hukommelseskortet Før indsætning af hukommelseskortet Følgende typer hukommelseskort og billeddata er kompatible med maskinen. Vigtigt Hvis du tog eller gemte fotos på en type hukommelseskort, hvor brugen ikke garanteres på dit digitale kamera, kan billeddata muligvis ikke læses på denne maskine, eller være beskadiget. Oplysninger om hukommelseskort, som dit digitale kamera garanterer brugen af, finder du i vejledningen til dit digitalkamera. Formater hukommelseskortet med et digitalt kamera, der er kompatibelt med DCF (Design rule for Camera Filure Digital memory card, SDHC memory card, minisdhc Card, minisd Card, microsd Card, microsdhc Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard (ver.4.1), MultiMediaCard Plus (ver.4.1), eller RS-MMC (ver. 4.1) : For Compact Flash (CF), Microdrive, xd-picture Card Card Type H :, xd-picture Card Type M, eller xd-picture Forsigtig En del af hukommelseskortet stikker ud af kortstikket, men det må ikke presses længere ind i stikket. Det kan beskadige maskinen eller hukommelseskortet. Sørg for, at hukommelseskortet vender rigtigt, inden det sættes i kortstikket. Hvis du presser hukommelseskortet ind i kortstikket med magt, mens det vender forkert, kan det beskadige hukommelseskortet og/eller maskinen. Vigtigt Indsæt kun ét hukommelseskort ad gangen. 4. Luk dækslet til kortstikket. Fjernelse af hukommelseskortet Vigtigt Hvis du brugte kortstikket som computerens hukommelseskortdrev, skal du foretage en "sikker fjernelse" af hukommelseskortet på computeren, inden du fysisk tager kortet ud af maskinen. - I Windows højreklikkes på ikonet for den flytbare disk, og der klikkes på Skub ud (Eject). Hvis Skub ud (Eject) ikke vises på skærmen, skal du kontrollere, at Adgang (Access)-indikatoren er tændt, og derefter fjerne hukommelseskortet. - I Macintosh skal du trække [Mount drive/indsæt drev] til papirkurven. 1. Åbn dækslet til kortstikket. Indsætning af hukommelseskortet Pagina 20 van 695 pagina's 2. Kontroller, at [Access] (Adgang)-indikatoren lyser, og tag derefter hukommelseskortet ud. Tag fat i den del af hukommelseskortet, der stikker ud, og træk lige ud for at fjerne det fra maskinen. Forsigtig Fjern ikke hukommelseskortet, mens [Access] (Adgang)-indikatoren blinker. [Access] (Adgang)-indikatoren blinker, mens maskinen læser eller skriver data fra/til hukommelseskortet. Hvis du fjerner hukommelseskortet eller slukker maskinen, mens [Access] (Adgang)-indikatoren blinker, kan dataene på hukommelseskortet blive beskadiget. 3. Luk dækslet til kortstikket. Gå til toppen af siden Kopiering Avanceret vejledning Indhold > Kopiering Pagina 21 van 695 pagina's Fejlfinding Kopiering Foruden standardkopier kan du lave kopier af originalen, der forstørres eller formindskes, så de passer til den valgte papirstørrelse, kopier uden kanter af fotos, og kopiere bøger uden sorte margener rundt om billedet.

4 Kopiering af dokumenter Indstillingselementer Brug af forskellige kopifunktioner Gå til toppen af siden Kopiering af dokumenter Avanceret vejledning Indhold > Kopiering > Kopiering af dokumenter Pagina 22 van 695 pagina's Fejlfinding Kopiering af dokumenter I dette afsnit beskrives den grundlæggende fremgangsmåde til kopiering af dokumenter. Se bemærkninger og betjeningsprocedure beskrevet på den relevante side vedrørende betjeningen. Du skal forberede: Originaler, der skal kopieres. Se Originaler, der kan ilægges. Papir til udskrivning. Se Medietyper, der kan bruges. 1. Forbered kopiering. (1) Tænd for strømmen. Kopiering af dokumenter Se Kontrolpanel. Pagina 23 van 695 pagina's (2) Læg papiret i. Se Ilægning af papir. Her lægges almindeligt papir i A4- eller Letter-format i den bageste bakke. (3) Åbn forsigtigt udbakken, og åbn derefter udbakkens forlænger. (4) Læg en original på glaspladen. Anbring originalen med den side, der skal kopieres, nedad og ud for justeringsmærket som vist nedenfor. Se Ilægning af originaler til kopiering eller scanning. 2. Start kopieringen. (1) Tryk på knappen (2) Tryk på knappen (Op) eller (Højre). (Ned) for at angive antallet af kopier. Skærmbilledet Udskriftsindstillinger vises. (3) Kontroller kopitype, forstørrelse, sidestørrelse og medietype mm., og tryk på knappen [OK]. For at ændre indstillingerne bruges knappen (Op) eller (Ned) til at vælge det element, der skal (Højre). ændres, og der trykkes på knappen (Venstre) eller Se Indstillingselementer. Bemærk For automatisk at justere en kopitæthed i henhold til originalen skal Aut. kopi-intensitet (Copy auto intensity) indstilles til Aktiver (Enable) under Enhedsindstillinger (Device settings). (4) Tryk på knappen [Color] (Farve) for farvekopiering, eller på knappen [Black] (Sort) for sort/hvid kopiering. Maskinen begynder at kopiere. Kopiering af dokumenter Fjern originalen fra glaspladen, når kopieringen er færdig. Pagina 24 van 695 pagina's Vigtigt Åbn ikke dokumentlåget, og flyt ikke den ilagte original, før kopieringen er afsluttet. Bemærk For at annullere kopiering trykkes på knappen [Stop]. Indstillingselementer (1) Kopitype (Copy type) Vælg kopitype: Kopi uden kant (Borderless copy), Slet ramme (Frame erase), osv. Se Brug af forskellige kopifunktioner. (2) Forstørrelse (Magnification) Du kan vælge Tilpas til side (Fit to page) for at lave en kopi, der automatisk forstørres eller formindskes til at passe til den valgte sidestørrelse. Se Brug af forskellige kopifunktioner. (3) Sidestørrelse (Page size) Vælg sidestørrelsen på det ilagte papir: A4, 8,5" x 11" (LTR) (8,5" x 11" (LTR), osv. (4) Medietype (Media type) Vælg det ilagte papirs medietype: Almindeligt papir (Plain paper), Blankt (Glossy), osv. (5) Udskriftskvalitet (Print quality) Juster udskriftskvaliteten i henhold til den original, der skal kopieres: Udskriftskvalitet (Print quality) (Print quality) (kvalitetsprioritet), Udskriftskvalitet (Print quality) (standard), eller Udskriftskvalitet (hastighedsprioritet). De layouts, der kan vælges, afhænger af det papir, der er valgt i Medietype (Media type). Bemærk Indstillinger som f.eks. sidestørrelse, medietype og udskriftskvalitet bevares, og disse indstillinger vil blive vist næste gang der vælges kopieringstilstand, også selv om maskinen slukkes og tændes igen. Afhængigt af funktionen kan visse elementer ikke angives sammen. Du kan angive udvidelsesgrad i Udvidelsesgrad (Extension amount) under Enhedsindstillinger (Device settings), når Kopi uden kant (Borderless copy) er valgt for kopitypen. Du kan kun indstille udskriftskvaliteten til Udskriftskvalitet (Print quality ) (hastighedsprioritet), når der er valgt almindeligt papir som medietype. (Print quality ) (hastighedsprioritet) med medietypen Hvis du vælger Udskriftskvalitet indstillet til Almindeligt papir (Plain paper), og kvaliteten ikke er så god som forventet, skal du (Print quality ) vælge Udskriftskvalitet (Print quality) (standard) eller Udskriftskvalitet (kvalitetsprioritet), og derefter prøve at kopiere igen. Når du laver sort/hvide kopier ved at trykke på knappen [Black] (Sort), skal du vælge Udskriftskvalitet (Print quality ) (kvalitetsprioritet) til udskriftskvaliteten for at gengive gråtoner (gråtonekopi). Du kan angive automatisk intensitet. Denne funktion justerer automatisk intensiteten af originalen på glaspladen. Se "Maskinindstillinger". Gå til toppen af siden Brug af forskellige kopifunktioner Avanceret vejledning Indhold > Kopiering > Brug af forskellige kopifunktioner Pagina 25 van 695 pagina's Fejlfinding Brug af forskellige kopifunktioner Du kan lave følgende kopier, hvis du angiver kopitype eller forstørrelse på indstillingsskærmen kopieringstilstand. Yderligere oplysninger finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Kopi uden kant Slet ramme Tilpas til side kopiering Gå til toppen af siden Udskrivning med skabelonudskrivning Avanceret vejledning Indhold > Udskrivning med skabelonudskrivning Pagina 26 van 695 pagina's Fejlfinding Udskrivning med skabelonudskrivning Du kan udskrive lige streger eller gitter på et papirark, og bruge det som en notesbog eller som grafisk papir. Udskrivning af et notesbogsark Udskrivning i forskellige layouts Gå til toppen af siden Udskrivning af et notesbogsark Avanceret vejledning Indhold > Udskrivning med skabelonudskrivning > Udskrivning af et notesbogsark Pagina 27 van 695 pagina's Fejlfinding Udskrivning af et notesbogsark I dette afsnit beskrives fremgangsmåden for at vælge og udskrive skabelonformularer. Du skal forberede: Papir i A4- eller Letterformat. Se Medietyper, der kan bruges. 1. Forbered til udskrivning. (1) Tænd for strømmen. Se Kontrolpanel. (2) Læg almindeligt papir i A4- eller Letter-format i den bageste bakke. Se Ilægning af papir. (3) Åbn forsigtigt udbakken, og åbn derefter udbakkens forlænger. 2. Vælg en skabelonformular. (1) Tryk på knappen [Menu]. (2) Brug knappen (Op) eller (Ned) for at vælge Skabelonudskrivning (Template print), og tryk på knappen [OK]. Skærmbilledet Vælg skabelon vises. (3) Brug knappen [OK]. (Op) eller (Ned) for at vælge en formular, og tryk på knappen Bemærk For oplysninger om forskellige skabelonformularer, se Udskrivning i forskellige layouts (Printing Udskrivning af et notesbogsark in various layout).

5 Når du trykker på knappen [Color] (Farve) eller knappen [Black] (Sort) efter at have valgt en formular, kan der kun udskrives én skabelon. Pagina 28 van 695 pagina's 3. Start udskrivningen. (1) Brug knappen udskrives. (2) Brug knappen (Op) eller (Ned) for at angive antallet af kopier, der skal (Venstre) eller (Højre) for at angive sidestørrelsen. Bemærk Du kan kun vælge A4 (A4) eller LTR (8,5" x 11") (8,5"x11" (LTR)) for sidestørrelsen. (3) Tryk på knappen [OK]. Maskinen begynder at udskrive. Bemærk Du kan også trykke på knappen [Color] (Farve) eller [Black] (Sort) for at starte udskrivningen. Udskrivning i forskellige layouts I dette afsnit beskrives de skabelonformularer du kan vælge på skærmbilledet Vælg skabelon (Select template). Linjeret papir 1 8 mm afstand Linjeret papir 2 7 mm afstand Linjeret papir 3 6 mm afstand Grafpapir 1 Grafpapir 2 Udskrivning af et notesbogsark Graf 5 mm Graf 3 mm Pagina 29 van 695 pagina's Tjekliste Nodepapir Gå til toppen af siden Scanning Avanceret vejledning Indhold > Scanning Pagina 30 van 695 pagina's Fejlfinding Scanning Du kan sende scannede data til computeren, redigere eller behandle dem med det medfølgende program, og derpå gemme dem. Du kan også gemme scannede data på et USB flash-drev eller et hukommelseskort indsat i maskinen. Lagring af scannede data Lagring af scannede data på USB flash-drevet Indsætning af USB flashdrevet Udtagning af USB flash-drevet Gå til toppen af siden Lagring af scannede data Avanceret vejledning Indhold > Scanning > Lagring af scannede data Pagina 31 van 695 pagina's Fejlfinding Lagring af scannede data Du kan gemme de scannede dokumenter eller fotos på et USB flash-drev, et hukommelseskort eller på computeren ved hjælp af maskinens kontrolpanel. Du kan også scanne originaler ved at bruge din computer. Dette afsnit beskriver proceduren for at scanne dokumenter og gemme dem på USB flash-drevet i PDFformat. Vedrørende andre handlinger, se vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Her kan du finde detaljerede fremgangsmåder til at rette scannede billeder eller udskrive dem med forskellige indstillinger. Vigtigt Det anbefales at du regelmæssigt laver en sikkerhedskopi af data på hukommelseskortet eller USB flash-drevet, og gemmer den på andre lagringsmedier i tilfælde af tab ved uheld. Bemærk venligst, at Canon ikke kan gøres ansvarlig for fejl eller tab af data af nogen som helst grund, heller ikke inden for maskinens garantiperiode. Lagring af de scannede data på USB flash-drevet 1. Forbered til scanning. (1) Tænd for strømmen. Se Kontrolpanel. (2) Indsæt et USB flash-drev i den direkte printerport. Se Indsætning af USB flash-drevet. 2. Vælg scanningsfunktionen. (1) Tryk på knappen [Menu]. (2) Brug knappen (Op) eller knappen [OK]. (Ned) for at vælge Scanning (Scan), og tryk på (3) Brug knappen (Op) eller (Ned) for at vælge Gem til USB-flash (Save to USB flash), og tryk på knappen [OK]. (4) Brug knappen [OK]. Her vælges PDF. (Op) eller (Ned) for at vælge dataformat, og tryk på knappen 3. Start scanning. Lagring af scannede data (1) Bekræft meddelelsen, og læg derefter en original på glaspladen. Se Ilægning af originaler til kopiering eller scanning. Pagina 32 van 695 pagina's Bemærk Størrelsen af den original, som kan scannes, er enten A4 eller 8,5" x 11" (LTR) afhængigt af, hvilket land eller område maskinen er købt i.. (2) Tryk på knappen [OK. Maskinen begynder at scanne. Meddelelsen "Fortsæt scanning?" vises efter at scanningen er fuldført. Følg det næste trin herunder. Vigtigt Åbn ikke dokumentlåget, og flyt ikke den ilagte original, før scanningen er afsluttet. Fjern ikke USB flash-drevet, og sluk ikke for strømmen, mens maskinen er i funktion. De scannede data gemmes i mappen "CANON_SC" på USB flash-drevet. Du kan ikke udskrive de gemte data ved hjælp af maskinens kontrolpanel. (3) Brug knappen [OK]. (Op) eller (Ned) for at vælge Afslut (End), og tryk på knappen De scannede data gemmes på USB flash-drevet i PDF-data. Fjern originalen fra glaspladen, når scanningen er færdig. Bemærk For at scanne flere sider af originaler skal du vælge Fortsæt (Continue), og trykke på knappen [OK], og derefter trykke på knappen [OK] igen efter at have lagt den næste original på glaspladen. Gentag fremgangsmåden, indtil alle originaler er scannet. Når du gemmer de scannede data i PDF-format, kan der gemmes op til 100 sider i en fil. For at fjerne USB flash-drevet efter at scanningen er fuldført, henvises til Fjernelse af USB Flash-drevet. Indsætning af USB flash-drevet Vigtigt Før indsætning af USB flash-drevet Hvis USB flash-drevet ikke kan indsættes i maskinens direkte printerport, kan du blive nødt til at benytte en forlængerledning for USB flashdrevet. Den kan købes i detailforretninger for elektronikartikler. Visse USB flash-drev kan måske ikke fungere korrekt på maskinen. Du vil måske ikke være i stand til at benytte USB flash-drev med sikkerhedsfunktion. Indsætning af USB flash-drevet Sørg for at USB flash-drevet vender rigtigt, før du indsætter det lige ind i den direkte printerport. Lagring af scannede data Pagina 33 van 695 pagina's Udtagning af USB flash-drevet 1. Sørg for, at maskinen ikke læser eller skriver data fra/til USB flash-drevet. Kontroller, om læseeller skrivehandlingen er fuldført på LCD-skærmen. Vigtigt Fjern ikke USB flash-drevet, og sluk ikke for strømmen, mens maskinen er i funktion. Bemærk Hvis du bruger USB flash-drevet med adgangsindikatoren, bør du se vejledningen, der leveres med USB flash-drevet for at kontrollere at læsning- eller skrivehandlinger er fuldført på USB flash-drevet. 2. Udtag USB flash-drevet. Tag fat i USB flash-drevet, og træk lige ud for at fjerne det fra maskinen. Gå til toppen af siden Udskrivning fra computeren Avanceret vejledning Indhold > Udskrivning fra computeren Pagina 34 van 695 pagina's Fejlfinding Udskrivning fra computeren I dette afsnit beskrives hvordan man udskriver dokumenter eller fotos med en computer. Ved hjælp af [Easy-PhotoPrint EX], som følger med maskinen, kan du nemt udskrive fotos taget med digitalkameraet.

6 Udskrivning af fotos [Easy-PhotoPrint EX] Brug af forskellige funktioner i Easy-PhotoPrint EX Udskrivning af dokumenter (Windows) Udskrivning af dokumenter (Macintosh) I Mac OS X v.10.5.x I Mac OS X v.10.4.x eller Mac OS X v Gå til toppen af siden Udskrivning af fotos [Easy-PhotoPrint EX] Avanceret vejledning Indhold > Udskrivning fra computeren > Udskrivning af fotos [Easy-PhotoPrint EX] Pagina 35 van 695 pagina's Fejlfinding Udskrivning af fotos [Easy-PhotoPrint EX] Udskriv billeddata gemt på computeren ved hjælp af [Easy-PhotoPrint EX], som følger med maskinen. I dette afsnit beskrives fremgangsmåden. Som eksempel bruges udskriftsindstillingen til udskrivning af fotos uden kant på 10x15 cm / 4" x 6" fotopapir. Yderligere oplysninger om Easy-PhotoPrint EX finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Bemærk De skærmbilleder, der bruges i dette afsnit, er til udskrivning med Windows. Handlingerne er de samme for udskrivning med Macintosh. Installer [Easy-PhotoPrint EX] fra installations-cd'en, hvis den ikke er installeret, eller er blevet afinstalleret. For at installere Easy-PhotoPrint EX vælges Easy- PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX) i Specialinstallation (Custom Install). 1. Forbered til udskrivning. (1) Kontroller, at maskinen er tændt. Se Kontrolpanel. (2) Læg papiret i. Se Ilægning af papir. Her ilægges 10x15 cm / 4" x 6" fotopapir i bageste bakke Åbn forsigtigt udbakken, og åbn derefter udbakkens forlænger. Start Easy-PhotoPrint EX, og vælg Fotoudskrift (Photo Print). (1) Start Easy-PhotoPrint EX. Udskrivning af fotos [Easy-PhotoPrint EX] Dobbeltklik på Pagina 36 van 695 pagina's [Easy-PhotoPrint EX] på skrivebordet. Klik her: Easy-PhotoPrint EX Vælg menuen Gå til (Go), Programmer (Applications), Canon Utilities (Canon Utilities), EasyPhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX), og dobbeltklik derefter på Easy-PhotoPrint EX (EasyPhotoPrint EX). Bemærk For at starte Easy-PhotoPrint EX fra Solution Menu dobbeltklikkes på (Solution Menu) på skrivebordet, og der klikkes på (Udskriv fotos eller albummer, osv. (Print photos or albums, etc.)). Se Start af Solution Menu. For at starte Easy-PhotoPrint EX fra menuen Start (Start), skal du vælge Alle programmer (All Programs), (Programmer (Programs) i Windows 2000), Canon Utilities (Canon Utilities), Easy-PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX), og derpå Easy-PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX). For at starte Easy-PhotoPrint EX fra Solution Menu klikkes på docken, og der klikkes på (Solution Menu) i (Udskriv fotos eller albummer, osv. (Print photos or albums, etc. )). Se Start af Solution Menu. (2) Klik på Fotoudskrift (Photo Print). Bemærk Du kan vælge Album (Album), Kalender (Calendar), Mærkater (Stickers) osv., foruden Fotoudskrift (Photo Print). Se Brug af forskellige funktioner i Easy-PhotoPrint EX. 4. Vælg et foto til udskrivning. (1) Vælg den mappe, som billederne er gemt i. (2) Klik på det billede, du vil udskrive. Antallet af kopier vises som "1", og det billede du valgte, vises i det markerede billedområde (A). Du kan vælge to eller flere billeder på én gang. Bemærk For at udskrive to eller flere kopier skal du klikke på (Op pilen) for at ændre antallet af kopier. For at annullere det markerede skal du klikke på det billede, der skal annulleres, i (Slet importeret billede (Delete visningsområdet for markerede billeder, og klikke på Imported Image)). Du kan også bruge (Pil ned) for at ændre antallet af kopier til nul. Du kan også rette eller forbedre det valgte billede. Se Brug af forskellige funktioner i Easy-PhotoPrint EX. (3) Klik på Vælg papir (Select Paper). Udskrivning af fotos [Easy-PhotoPrint EX] Pagina 37 van 695 pagina's 5. Vælg det ilagte papir. (1) Kontroller, at maskinens navn er valgt i Printer (Printer). (2) Vælg det ilagte papir ipapirstørrelse (Paper Size) og Medietype (Media Type). Her vælges 4" x 6" 10 x 15 cm (4"x6" 10x15cm) i Papirstørrelse (Paper Size), og den ilagte type fotopapir i Medietype (Media Type). Bemærk Hvis du vælger den forkerte medietype, vil maskinen måske ikke udskrive med den rigtige udskriftskvalitet. (3) Klik på Layout/udskriv (Layout/Print). 6. Vælg et layout, og start udskrivningen. (1) Vælg layout for fotoet. Her vælges Uden kant [fuld] (Borderless [full]). Der vises et eksempel i det valgte layout for at kontrollere det ønskede udskriftsresultat. Bemærk Du kan ændre retning på fotoet, eller beskære en del af det foto (beskæring), der skal udskrives. Yderligere oplysninger om handlingen finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. (2) Klik på Udskriv (Print). Bemærk For at annullere et igangværende udskriftsjob skal du trykke på knappen [Stop] på maskinen eller klikke på Annuller udskrivning (Cancel Printing) på printerstatusovervågningen. For at få vist printerstatusovervågningen skal du klikke på Canon XXX Printer (Canon XXX Printer) (hvor "XXX" er maskinens navn) på proceslinjen. Klik på printerikonet i docken for at få vist listen over igangværende udskriftsjob. Du kan annullere et igangværende udskriftsjob ved at vælge det ønskede job på listen Navn (Name), og klikke på Slet (Delete). Udskrivning af fotos [Easy-PhotoPrint EX] Pagina 38 van 695 pagina's Gå til toppen af siden Brug af forskellige funktioner i Easy-PhotoPrint EX Avanceret vejledning Pagina 39 van 695 pagina's Fejlfinding Indhold > Udskrivning fra computeren > Udskrivning af fotos [Easy-PhotoPrint EX] > Brug af forskellige funktioner i [Easy-PhotoPrint EX] Brug af forskellige funktioner i Easy-PhotoPrint EX Dette afsnit beskriver et par af de nyttige funktioner i [Easy-PhotoPrint EX]. Yderligere oplysninger om handlingen finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Oprettelse af dine egne udskrifter Du kan oprette et album eller en kalender med dine fotos. Album Kalender Mærkater Layoutudskrift Rettelse af billeder Du kan bruge Rødøjekorrektion (Red-Eye Correction), Ansigtsskarphed (Face Sharpener), Digital ansigtsudjævning (Digital Face Smoothing), Lysstyrke (Brightness), Kontrast (Contrast) osv. for at justere, rette eller forbedre billeder automatisk eller manuelt. Eksempel på rettefunktionen Lysstyrke Gå til toppen af siden Udskrivning af dokumenter (Windows) Avanceret vejledning Indhold > Udskrivning fra computeren > Udskrivning af dokumenter (Windows) Pagina 40 van 695 pagina's Fejlfinding Udskrivning af dokumenter (Windows) Bemærk Funktionerne kan variere afhængigt af programmet.

7 Yderligere oplysninger om funktionen finder du i vejledningen til programmet. De skærmbilleder, der bruges i dette afsnit, er til udskrivning med Windows Vista Ultimate Edition (herefter kaldet "Windows Vista"). 1. Kontroller, at maskinen er tændt. Se Kontrolpanel. 2. Ilæg papir. Se Ilægning af papir Åbn forsigtigt udbakken, og åbn derefter udbakkens forlænger. Opret (eller åben) et dokument til udskrivning ved hjælp af et passende program. Åbn dialogboksen med printeregenskaber. (1) Vælg Udskriv (Print) på menuen Fil (File), eller på kommandolinjen i dit program. Dialogboksen Udskriv (Print) vises. (2) Kontroller, at maskinens navn er valgt. Bemærk Hvis der er valgt en anden printers navn, skal du klikke og vælge din maskines navn. (3) Klik på Indstillinger (Preferences) (eller Egenskaber (Properties)). 6. Angiv de nødvendige udskriftsindstillinger. Udskrivning af dokumenter (Windows) Pagina 41 van 695 pagina's (1) Vælg det ilagte papirs medietype imedietype (Media Type). Bemærk Hvis du vælger den forkerte medietype, vil maskinen måske ikke udskrive med den rigtige udskriftskvalitet. (2) Angiv udskriftskvaliteten osv. iudskriftskvalitet (Print Quality) og Farve/intensitet (Color/Intensity) efter behov. Bemærk Yderligere oplysninger om udskriftsindstillinger finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. (3) Klik på [OK]. Bemærk Klik på fanen Sideopsætning (Page Setup) for at bekræfte sidestørrelsen. Hvis indstillingen ikke svarer til den sidestørrelse af dokumentet, som allerede er indstillet i programmet, skal du indstille sidestørrelsen igen, eller bruge Skaleret udskrivning (Scaled Printing) eller Tilpas til side (Fit-to-Page Printing). Yderligere oplysninger finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. For detaljer om printerdriverfunktioner skal du klikke på Hjælp (Help) eller Instruktioner (Instructions) for at se online-hjælpen eller vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Knappen Instruktioner (Instructions) vises på fanerne Indstillinger (Main) og Vedligeholdelse (Maintenance), hvis vejledningen på skærmen er indstillet på computeren. For at vise eksemplet og kontrollere udskriftsresultatet skal du vælge afkrydsningsfeltet Vis før udskrivning (Preview before printing) på fanen Indstillinger (Main). Nogle programmer har muligvis ikke en eksempelvisningsfunktion. 7. Start udskrivningen. Klik på Udskriv (Print) (eller OK (OK)) for at starte udskrivningen. Bemærk Meddelelsen om, hvordan du ilægger konvolutter, vises når der udskrives på dem. Denne meddelelse vises ikke næste gang, hvis du vælger afkrydsningsfeltet Vis ikke denne Udskrivning af dokumenter (Windows) meddelelse igen (Do not show this message again). For at annullere et igangværende udskriftsjob skal du trykke på knappen [Stop] på maskinen, eller klikke på Annuller udskrivning (Cancel Printing) på printerstatusovervågningen. For at få vist printerstatusovervågningen skal du klikke på Canon XXX Printer (Canon XXX Printer) (hvor "XXX" er maskinens navn) på proceslinjen. Hvis de udskrevne lige streger ikke er justeret korrekt, eller udskriftsresultaterne på anden vis er utilfredsstillende, skal du justere printhovedets position. Se Justering af printhovedet. Pagina 42 van 695 pagina's Gå til toppen af siden Udskrivning af dokumenter (Macintosh) Avanceret vejledning Indhold > Udskrivning fra computeren > Udskrivning af dokumenter (Macintosh) Pagina 43 van 695 pagina's Fejlfinding Udskrivning af dokumenter (Macintosh) Bemærk Funktionerne kan variere afhængigt af programmet. Yderligere oplysninger om funktionen finder du i vejledningen til programmet. For Mac OS X v x 1. Kontroller, at maskinen er tændt. Se Kontrolpanel. 2. Ilæg papir. Se Ilægning af papir Åbn forsigtigt udbakken, og åbn derefter udbakkens forlænger. Opret (eller åben) et dokument til udskrivning ved hjælp af et passende program. Åbn dialogboksen Udskriv (Print). Vælg Udskriv (Print) i menuen Fil (File) i dit program. Dialogboksen Udskriv (Print) vises. Bemærk Hvis dialogboksen herunder vises, skal du klikke på (Ned pil). 6. Angiv de nødvendige udskriftsindstillinger. Udskrivning af dokumenter (Macintosh) Pagina 44 van 695 pagina's (1) Kontroller, at maskinens navn er valgt i Printer (Printer). (2) Vælg det ilagte papirs størrelse i Papirstørrelse (Paper Size). (3) Vælg Kvalitet og medier (Quality & Media) i pop-up menuen. (4) Vælg det ilagte papirs medietype imedietype (Media Type). Bemærk Hvis du vælger den forkerte medietype, vil maskinen måske ikke udskrive med den rigtige udskriftskvalitet. (5) Vælg udskriftskvaliteten i Udskriftskvalitet (Print Quality). Bemærk Yderligere oplysninger om udskriftskvalitet finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Bemærk Du kan få yderligere oplysninger om funktioner i printerdriveren ved at klikke på (Spørgsmål) på skærmen Kvalitet og medier (Quality & Media), Farveindstillinger (Color Options), Udskrivning uden kant (Borderless Printing) eller Margen (Margin) for at se vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Hvis vejledningen på skærmen ikke er installeret, vises den ikke, selv om du klikker på (Spørgsmål). Der vises et eksempel til venstre for dialogboksen for at kontrollere udskriftsresultatet. Nogle programmer har muligvis ikke en eksempelvisningsfunktion. 7. Start udskrivningen. Klik på Udskriv (Print) for at starte udskrivningen. Bemærk Klik på printerikonet i docken for at få vist listen over igangværende udskriftsjob. Du kan annullere et igangværende udskriftsjob ved at vælge det ønskede job på listen Navn (Name), og klikke på Slet (Delete). Du kan midlertidigt standse et igangværende job ved at klikke på Udsæt (Hold). Du kan midlertidigt stoppe alle jobbene på listen ved at klikke på Afbryd Udskrivning af dokumenter (Macintosh) printer (Pause Printer). Hvis de udskrevne lige streger ikke er justeret korrekt, eller udskriftsresultaterne på anden vis er utilfredsstillende, skal du justere printhovedets position. Se Justering af printhovedet. Pagina 45 van 695 pagina's I Mac OS X v x eller Mac OS X v Bemærk De skærmbilleder, der bruges i dette afsnit, er til udskrivning i Mac OS X v.

8 10.4.x. 1. Kontroller, at maskinen er tændt. Se Kontrolpanel. 2. Ilæg papir. Se Ilægning af papir Åbn forsigtigt udbakken, og åbn derefter udbakkens forlænger. Opret (eller åben) et dokument til udskrivning ved hjælp af et passende program. Angiv sidestørrelsen. (1) Vælg Sideopsætning (Page Setup) på menuen Fil (File) i programmet. Dialogboksen Sideopsætning (Page Setup) vises. (2) Sørg for, at maskinens navn er valgt i Format for (Format for). (3) Vælg det ilagte papirs størrelse i Papirstørrelse (Paper Size). (4) Klik på OK (OK). 6. Angiv de nødvendige udskriftsindstillinger. (1) Vælg Udskriv (Print) i menuen Fil (File) i programmet. Dialogboksen Udskriv (Print) vises. Udskrivning af dokumenter (Macintosh) (2) Kontroller, at maskinens navn er valgt i Printer (Printer). (3) Vælg Kvalitet og medier (Quality & Media) i pop-up menuen. (4) Vælg det ilagte papirs medietype imedietype (Media Type). Bemærk Hvis du vælger den forkerte medietype, vil maskinen måske ikke udskrive med den rigtige udskriftskvalitet. Pagina 46 van 695 pagina's (5) Vælg udskriftskvaliteten i Udskriftskvalitet (Print Quality). Bemærk Yderligere oplysninger om udskriftskvalitet finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Bemærk Du kan få yderligere oplysninger om printerdriverfunktionerne ved at klikke på (Spørgsmål) på skærmen Kvalitet og medier (Quality & Media), Farveindstillinger (Color Options), Specialeffekter (Special Effects), Udskrivning uden kant (Borderless Printing), eller Margen (Margin) for at se vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Hvis vejledningen på skærmen ikke er installeret, vises den ikke, selv om du klikker på (Spørgsmål). For at vise et eksempel for at kontrollere udskriftsresultatet klikkes på Eksempel (Preview). Nogle programmer har muligvis ikke en eksempelvisningsfunktion. 7. Start udskrivningen. Klik på Udskriv (Print) for at starte udskrivningen. Bemærk Klik på printerikonet i docken for at få vist listen over igangværende udskriftsjob. Du kan annullere et igangværende udskriftsjob ved at vælge det ønskede job på listen Navn (Name), og klikke på Slet (Delete). Du kan midlertidigt standse et igangværende job ved at klikke på Udsæt (Hold). Du kan stoppe alle jobbene på listen midlertidigt ved at klikke på Stop jobs (Stop Jobs). Hvis de udskrevne lige streger ikke er justeret korrekt, eller udskriftsresultaterne på anden vis er utilfredsstillende, skal du justere printhovedets position. Se Justering af printhovedet. Gå til toppen af siden Anden brug Avanceret vejledning Indhold > Anden brug Pagina 47 van 695 pagina's Fejlfinding Anden brug Dette afsnit beskriver funktionen til udskrivning af fotos fra en PictBridge-kompatibel enhed såsom et digitalkamera tilsluttet med et USB-kabel, eller udskrivning med trådløs kommunikation fra mobiltelefoner, som er kompatible med Bluetooth kommunikation, samt den nyttige funktion til at starte de medfølgende software-programmer. Udskrivning af fotos direkte fra dit digitalkamera eller din mobiltelefon Udskrivning af fotos fra en PictBridgekompatibel enhed Udskrivning af fotos fra en trådløs kommunikationsenhed Maskinindstillinger Solution Menu og Min printer Gå til toppen af siden Udskrivning af fotos direkte fra dit digitalkamera eller din mobiltelefon Avanceret vejledning Indhold > Anden brug > Udskrivning af fotos direkte fra din mobiltelefon eller dit digitalkamera Pagina 48 van 695 pagina's Fejlfinding Udskrivning af fotos direkte fra dit digitalkamera eller din mobiltelefon Udskrivning af fotos fra en PictBridge-kompatibel enhed Ved at tilslutte en PictBridge-kompatibel enhed til maskinen med et USB-kabel anbefalet af fabrikanten af enheden kan du udskrive gemte billeder direkte. Oplysninger om, hvordan du udskriver gemte billeder ved at tilslutte til den PictBridge-kompatible enhed, finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Oplysninger om udskriftsindstillingerne af den PictBridge-kompatible enhed finder du i vejledningen leveret med enheden: Enheder, der kan tilsluttes: Enhver PictBridge-kompatibel enhed kan tilsluttes til maskinen uanset fabrikant eller model, forudsat den er kompatibel med PictBridge standarden. Bemærk PictBridge er en standard til at udskrive dine fotos direkte uden at bruge en computer ved at tilslutte en enhed såsom et digitalkamera, et digitalvideokamera, eller en mobiltelefon med kamera. (PictBridge) En enhed med dette mærke er PictBridge-kompatibel. Billeddata, der kan udskrives: Denne maskine udskriver billeder, der er taget med en DCF (Design rule for Camera File system) ver. 1.0/2.0- kompatibelt digitalkamera (Exif ver. 2.2/2. 21-kompatibel), samt PNG-filer. Bemærk Ved udskrivning fra en PictBridge-kompatibel enhed skal du angive udskriftskvaliteten på maskinens kontrolpanel. Du kan ikke indstille udskriftskvaliteten på den PictBridge-kompatible enhed. Gå til toppen af siden Udskrivning af fotos fra en trådløs kommunikationsenhed Avanceret vejledning Pagina 49 van 695 pagina's Fejlfinding Indhold > Anden brug > Udskrivning af fotos direkte fra dit digitalkamera eller din mobiltelefon > Udskrivning af fotos fra en trådløs kommunikationsenhed Udskrivning af fotos fra en trådløs kommunikationsenhed Hvis ekstraudstyret Bluetooth enhed BU-30 er tilsluttet til maskinen, kan du udskrive billeddata med trådløs kommunikation fra Bluetooth-kompatible mobiltelefoner eller computere. Yderligere oplysninger om, hvordan du udskriver via Bluetooth-kommunikation, finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Gå til toppen af siden Maskinindstillinger Avanceret vejledning Indhold > Anden brug > Maskinindstillinger Pagina 50 van 695 pagina's Fejlfinding Maskinindstillinger I dette afsnit beskrives de elementer du kan indstille eller ændre i Enhedsindstillinger (Device settings) på skærmbilledet Topmenu (Top menu). Yderligere oplysninger om indstilling eller ændring finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Aut. Kopi-intensitet (Copy auto intensity) Justerer automatisk intensiteten i henhold til originalen på glaspladen. Undgå papirafskrabning (Prevent abrasion) Brug kun denne indstilling, hvis udskriftssiden bliver udtværet. Udvidelsesgrad (Extension amount) Vælger udvidelsesgraden af billedet til kanten af papiret, når der laves kopier uden kant.

9 Indstilling for mobiltelefon (Mobile phone setting) Angiver papir, layout, osv. når du udskriver fra den trådløse kommunikationsenhed. Denne indstilling vises kun, når ekstraudstyret Bluetooth-enhed er tilsluttet til maskinen. Bluetooth-indstillinger (Bluetooth settings) Ændrer Bluetooth-indstillingerne, såsom enhedsnavnet eller adgangsnøglen. Denne indstilling vises kun, når ekstraudstyret Bluetooth-enhed er tilsluttet til maskinen. PictBridge-indstillinger (PictBridge settings) Angiver papir, layout, osv. når du udskriver fra den PictBridge-kompatible enhed. Datovisning (Date display) Vælger visningsformat for optagelsesdatoer, når du bruger datoudskrivning. Læse-/skriveattribut (Read/write attribute) Vælger hvorvidt maskinens kortslot skal bruges som computerens hukommelseskortdrev. Lydløs (Quiet mode) Aktiverer denne funktion på maskinen, hvis du ønsker at nedsætte støjen under drift, når du f.eks. udskriver om natten (ved kopiering, udskrivning fra hukommelseskortet, udskrivning fra den PictBridge-kompatible enhed eller trådløs udskrivning). Gentag tast (Key repeat) Aktiverer/deaktiverer kontinuerlig indtastning af numeriske værdier ved at trykke på, og holde nedtrykket knappen,, (Venstre) eller (Højre). Når denne indstilling er aktiveret, giver det at holde knappen nedtrykket samme resultat som at trykke én gang på den. Vælg sprog (Language selection) Ændrer sproget for LCD-meddelelser og menuer. Nulstil indstilling (Reset setting) Sætter maskinens indstillinger tilbage til standardindstillingerne, undtagen for LCD-sproget og justeringen af værdierne for printhovedpositionen. Gå til toppen af siden Solution Menu og Min printer Avanceret vejledning Indhold > Anden brug > Solution Menu og Min printer Pagina 51 van 695 pagina's Fejlfinding Solution Menu og Min printer Ved hjælp af Solution Menu eller Min printer (kun Windows) kan du nemt finde oplysninger om maskinen, eller ændre udskriftsindstillingerne bare ved at klikke på knapper på skærmen. Med Solution Menu kan du starte de programmer, der leveres med maskinen, eller vise betjeningsinstruktioner. Den giver også oplysninger om fejlfinding. Med Min printer kan du vise dialogboksen printeregenskaber for printerdriveren. Den giver også oplysninger om hvad du skal gøre, når du har problemer med betjeningen. Min printer er ikke tilgængelig i Macintosh. Start af Solution Menu Dobbeltklik på (Solution Menu) på skrivebordet. Klik her: Solution Menu Klik på (Solution Menu) i docken. * Skærmbillederne herunder er for Windows Vista. Klik på knappen for den funktion, du vil anvende. Efter start af Solution Menu klikkes på vinduesstørrelsen. (Vinduesstørrelse: lille) på titellinjen for at reducere Bemærk Installer Solution Menu fra installations-cd'en, hvis den ikke er installeret, eller er blevet afinstalleret. For at installere Solution Menu vælges Solution Menu (Solution Menu) i Specialinstallation (Custom Install). De knapper, der vises på skærmen, kan variere afhængigt af, hvilket land eller område maskinen er købt i. For at starte Solution Menu fra menuen Start (Start), skal du vælge Alle programmer (All Programs) (Programmer (Programs) i Windows 2000), Canon Utilities (Canon Utilities), Solution Menu (Solution Menu), og derpå Solution Menu (Solution Menu). For at starte Solution Menu fra menulinjen skal du vælge menuen Gå til (Go), Programmer (Applications), Canon Utilities (Canon Utilities), Solution Menu (Solution Menu), og derefter dobbeltklikke på Solution Menu (Solution Menu). Start af Min printer Solution Menu og Min printer Dobbeltklik på Pagina 52 van 695 pagina's (Min printer) på skrivebordet. Bemærk Du kan også starte Min printer fra Solution Menu. Installer Min printer fra installations-cd'en, hvis den ikke er installeret, eller er blevet afinstalleret. For at installere Min printer vælges Min printer (My Printer) i Specialinstallation (Custom Install). For at starte Min printer fra menuen Start (Start), skal du vælge Alle programmer (All Programs) (Programmer (Programs) i Windows 2000), Canon Utilities (Canon Utilities), Min printer(my Printer), og derpå Min printer (My Printer). Gå til toppen af siden Ilægning af papir / originaler Avanceret vejledning Indhold > Ilægning af papir / originaler Pagina 53 van 695 pagina's Fejlfinding Ilægning af papir / originaler Dette afsnit beskriver hvilke typer papir eller originaler du kan ilægge, hvordan du lægger papir i den bageste bakke, samt hvordan du ilægger originaler til kopiering eller scanning. Ilægning af papir Medietyper, der kan bruges Medietyper, der ikke kan bruges Ilægning af papir Ilægning af konvolutter Ilægning af originaler til kopiering eller scanning Originaler, der kan ilægges Ilægning af originaler Gå til toppen af siden Ilægning af papir Avanceret vejledning Indhold > Ilægning af papir / originaler > Ilægning af papir Pagina 54 van 695 pagina's Fejlfinding Ilægning af papir Medietyper, der kan bruges Vælg papir, der egner sig til udskrivningen, for at opnå de bedste udskriftsresultater. Canon leverer forskellige typer papir, der forhøjer fornøjelsen ved udskrivning, såsom mærkater og papir til fotos eller dokumenter. Det anbefales at bruge papir fra Canon til udskrivning af vigtige fotos. Medietyper Papir, der fås i handelen Navn på papiret. <Modelnr.> *1 Almindeligt papir (Genbrugspapir) *2 Bageste bakke Papirilægningskapacitet Ca. 100 ark Kapacitet i udbakke til papir Ca. 50 ark Indstillinger i Medietype (Media Type) Kontrolpanel Printerdriver Almindeligt papir Almindeligt papir Konvolutter *3 10 konvolutter *5 - Konvolut Papir fra Canon Navn på papiret. <Modelnr.> *1 Kapacitet Indstillinger i Medietype (Media Type) i Bageste bakke Papirilægningskapacitet udbakke Printerdriver til papir Kontrolpanel Til udskrivning af dokumenter: Ca. 80 ark [Super White Paper SW201/Superhvidt papir SW201] Ca. 50 ark Almindeligt papir Almindeligt papir Til udskrivning af fotos: [Photo Paper Pro Platinum <PT-101>/Pro Platinum fotopapir <PT-101>/] *4 [Photo Paper Pro II <PR201>/Pro II <PP-201> A4, Letter / 8,5" x 11", 5" x *5 7" / 13 x 18 cm, og 8" x 10" / 20 x 25 cm: 10 ark 10x15 cm / 4" x 6": 20 ark Pro Platinum (Pro Platinum) [Photo Paper Pro Platinum/ Pro Platinum fotopapir] Pro II [Photo Paper Pro II/Pro II fotopapir] fotopapir] *4 [Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501 >/Blankt fotopapir <GP- Glossy (Blankt) [Glossy Photo Paper/Blankt fotopapir] 501>"Hverdagsbrug">] *4 [Photo Paper Plus Glossy <GP-502>/Plus blankt fotopapir <GP-502>] *4 [Photo Paper Plus Glossy II <PP- 201>/Blankt Plus fotopapir <PP- 201>] *4 [Photo Paper Plus Semigloss <SG-201>/ Halvblankt fotopapir Plus Plus Semi- Glossy (Blankt) [Glossy Photo Paper/Blankt fotopapir] Plus Glossy II (Plus Blankt II) [Photo Paper Plus Glossy II/ Blankt Plusfotopapir II] gloss (Plus halv-blankt) [Photo Paper Plus Semigloss/Halvblankt Plusfotopapir] <SG-201>] *4 Ilægning af papir [Matte Photo Paper <MP101>/Mat fotopapir <MP101>] Pagina 55 van 695 pagina's Matte (Mat) [Matte Photo Paper/Mat fotopapir] Til udskrivning af forretningsdokumenter: [High Resolution Paper < HR-101N>/ Højopløsningspapir <HR101N>]*3 80 ark 50 ark - [High Resolution Paper/ Højopløsningspapir] Til oprettelse af dine egne udskrifter: [T-Shirt Transfers <TR1 ark 301>/Overføringspapir til t -shirt<tr-301>] *3 [Photo Stickers <PS-101>/ 1 ark Fotomærkater <PS-101> *5 - [T-Shirt Transfers/ Overføringspapir til t-shirt] [Glossy Photo Paper/Blankt fotopapir] ]*3 *1 Papir med et modelnummer er papir fra Canon.

Din brugermanual CANON PIXMA MP260 http://da.yourpdfguides.com/dref/2380973

Din brugermanual CANON PIXMA MP260 http://da.yourpdfguides.com/dref/2380973 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual CANON PIXMA IP3600 http://da.yourpdfguides.com/dref/2380516

Din brugermanual CANON PIXMA IP3600 http://da.yourpdfguides.com/dref/2380516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual CANON PIXMA MP280 http://da.yourpdfguides.com/dref/3355670

Din brugermanual CANON PIXMA MP280 http://da.yourpdfguides.com/dref/3355670 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual CANON PIXMA MG5250 http://da.yourpdfguides.com/dref/3354874

Din brugermanual CANON PIXMA MG5250 http://da.yourpdfguides.com/dref/3354874 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual CANON PIXMA MG5140 http://da.yourpdfguides.com/dref/3355593

Din brugermanual CANON PIXMA MG5140 http://da.yourpdfguides.com/dref/3355593 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Avanceret vejledning.

Avanceret vejledning. ip3600 series Vejledning på skærmen Стр. 1 из 371 стр. Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning MC-2616-V1.00 Vejledning Beskriver en oversigt over dette produkt. Avanceret vejledning.

Læs mere

Avanceret vejledning. Vejledning. Fejlfinding. Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning. Giver en oversigt over dette produkt.

Avanceret vejledning. Vejledning. Fejlfinding. Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning. Giver en oversigt over dette produkt. Canon ip4700 series Vejledning på skærmen Side 1 af 452 sider Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning MC-4060-V1.00 Vejledning Giver en oversigt over dette produkt. Avanceret vejledning

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Din brugermanual CANON PIXMA MP990

Din brugermanual CANON PIXMA MP990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Avanceret vejledning. Fejlfinding. Vejledning. Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning

Avanceret vejledning. Fejlfinding. Vejledning. Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Canon ip4800 series Vejledning på skærmen Side 1 af 479 sider Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning MC-5248-V1.00 Vejledning Giver en oversigt over dette produkt. Avanceret vejledning

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Grundlæggende betjeningsvejledning

Grundlæggende betjeningsvejledning Alt-i-et-produkt Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation, eller dele heraf, må på ingen måde og til intet formål gøres til genstand for reproduktion, lagring på et søgesystem eller overførsel hverken

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Oplysninger om copyright... 4 Vejledning til dele og betjeningspanelets funktioner Dele... 5 Betjeningspanelets

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Brug af dine printerfunktioner

Brug af dine printerfunktioner Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 MC-3544-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Hentning af den seneste printerdriver Brug af dine printerfunktioner

Læs mere

HP Photosmart Premium C309 series. Windows Hjælp

HP Photosmart Premium C309 series. Windows Hjælp HP Photosmart Premium C309 series Windows Hjælp HP Photosmart Premium C309 series Indhold 1 HP Photosmart Premium C309 series Hjælp...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning -til brug uden en computer-

Brugervejledning -til brug uden en computer- Brugervejledning -til brug uden en computer- Introduktion Vigtige sikkerhedsinstruktioner...3 Meddelelse om ophavsret...4 Vejledning til printerdele og kontrolpanelfunktioner Dele...5 Kontrolpanel...6

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing Tilføjelse af billeder i fotogalleriet Brug en af følgende metoder til at føje billeder til fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre rude i HP Photo Printing Software og det sted, hvor du kan oprette

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

HP Photosmart Premium Web C309 series. Windows Hjælp

HP Photosmart Premium Web C309 series. Windows Hjælp HP Photosmart Premium Web C309 series Windows Hjælp HP Photosmart Premium Web C309 series Indhold 1 HP Photosmart Premium Web C309 series Hjælp...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets

Læs mere

Printer Driver. I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug

Printer Driver. I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug 3-877-668-11 (1) Printer Driver Indstillingsvejledning I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager printerdriveren

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART A520 http://da.yourpdfguides.com/dref/907187

Din brugermanual HP PHOTOSMART A520 http://da.yourpdfguides.com/dref/907187 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Introduktion... 2 Dele...2 Kontrolpanel...3

Brugervejledning. Dansk. Introduktion... 2 Dele...2 Kontrolpanel...3 Brugervejledning Introduktion... 2 Dele...2 Kontrolpanel...3 Papirhåndtering... 5 Valg af papir...5 Ilægning af papir...5 Håndtering af CD/DVD... 7 Ilægning af CD/DVD...7 Udføring af CD/DVD-bakken...8

Læs mere

Brugervejledning til printeren

Brugervejledning til printeren Brugervejledning til printeren DANSK CEL-SJ4DA240 CANON INC. 2008 Det kan du bruge din SELPHY-printer til Nyd udskrivning af billeder med din SELPHY-printer. Kreativ udskrivning (s. 39) Fuldfør dine favoritbilleder

Læs mere

350 Series. Introduktion

350 Series. Introduktion 350 Series Introduktion Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. Alle

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Grundlæggende. All in One Product. Dansk

Grundlæggende. All in One Product. Dansk All in One Product Dansk Grundlæggende Sikkerhedsinstruktioner...........................3 Vigtige sikkerhedsinstruktioner........................ 3 Advarsler, forholdsregler og bemærkninger.............

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Grundlæggende betjeningsvejledning -til brug uden en computer-

Grundlæggende betjeningsvejledning -til brug uden en computer- Grundlæggende betjeningsvejledning til brug uden en computer Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Betjeningspanelets funktioner Kontrolpanel...4 Papirhåndtering Valg af papir...7 Ilægning

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610F i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

R4C621Setup Guide Rev. C A5-format 680 setup dan.fm 1/23/02 Pass 0

R4C621Setup Guide Rev. C A5-format 680 setup dan.fm 1/23/02 Pass 0 L 'DQVN MAEUL0062 . L Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftware & Reference Guide pakning med blækpatroner (indeholder både sorte og farveblækpatroner.) Hverdagsbrug Installations

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter... 1 Oplysninger om copyright... 2 Oplysninger om betjeningspanelet... 2 Guide til dele og betjeningspanelets funktioner

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO RX640 http://da.yourpdfguides.com/dref/556927

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO RX640 http://da.yourpdfguides.com/dref/556927 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning Fra installation til udskrivning til Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.1

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

THE "HOW TO PRINT" GUIDE

THE HOW TO PRINT GUIDE Indholdsfortegnelse Forord 3 Mprip Feature Guide 3 IHG_Black / Color Dublex 6 PDF: Print Indstillinger...6 Printer: Ihg_Color / Black Indstillinger...6 C-Fold Skabelon 7 Manuel: Print Indstillinger...7

Læs mere

Dele. arkføder papirholder arkføderbeskyttelse. kantstyr. dokumentdæksel. outputbakke. reflektiv dokumentmåtte. låsehåndtag til transport

Dele. arkføder papirholder arkføderbeskyttelse. kantstyr. dokumentdæksel. outputbakke. reflektiv dokumentmåtte. låsehåndtag til transport Dele kantstyr arkføder papirholder arkføderbeskyttelse dokumentdæksel outputbakke låsehåndtag til transport reflektiv dokumentmåtte dokumentplade kontrolpanel Se Kontrolpanelets funktioner på side 9. port

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Bemærkninger... 2 Introduktion... 4 Ilægning af papir... 5 Sådan får du adgang til fotos til udskrivning... 7 Sådan indsætter du et hukommelseskort... 7 Sådan

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series Januar 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4433, 4445 Model(ler): Diverse, xxx, hvor "x" er et alfanumerisk tegn Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Grafisk Tekniker Digitalprint. Print af klistermærker med skærelinjer

Grafisk Tekniker Digitalprint. Print af klistermærker med skærelinjer Grafisk Tekniker Digitalprint Print af klistermærker med skærelinjer En serie af forskellige klistermærker skal printes. Der printes flere styk af hvert klistermærke udskydningen (opsætningen) sker i printerprogrammet

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Z2300 Series Brugervejledning

Z2300 Series Brugervejledning Z2300 Series Brugervejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan finder du oplysninger om printeren...6 Installation af printeren...8 Sådan undgår du fejl under

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere 1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere Vælg et af nedenstående emner for at få svar på et spørgsmål: Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning af fotos Udskrivning af andre

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Ilægning af papir... 5 Valg af papir... 5 Ilægning af papir i EPSON STYLUS DX... 5

Ilægning af papir... 5 Valg af papir... 5 Ilægning af papir i EPSON STYLUS DX... 5 Betjeningsvejledning Introduktion... 2 EPSON STYLUS DX - Dele... 2 Kontrolpanel... 3 Ilægning af papir... 5 Valg af papir... 5 Ilægning af papir i EPSON STYLUS DX... 5 Dansk Kopiering af et foto eller

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere