I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling"

Transkript

1 I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling Lørdag den 12. maj 2007 kl Sted: ÅFS Centret, Paludan Müllersvej Århus N (www.aafs.dk) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af tre stemmetællere. 4. Formandens beretning. 5. Kasseren forelægger regnskabet til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 6. Bestyrelsen forelægger arbejdsplan og budget for det kommende år. 7. Behandling af økonomiske relationer til DKK. 8. Behandling af indkomne forslag. 9. Bekendtgørelse af valgets resultater. 10. Valg af to kritiske revisorer. 11. Eventuelt. Valg til bestyrelsen: På valg er: Michael Kristensen ønsker ikke genvalg. Anne S. Ejby - valgt Valg til regionerne: Region Sjælland Nord: Grete Toxværd - valgt Region Sjælland Vest: Bo Astrup valgt Region Sjælland Øst: Christian Rønne valgt Region Lolland/Falster: Intet valg - mangler to Region Bornholm: Intet valg mangler tre Region Jylland Syd: Lars Nyrup valgt Region Jylland Midt: Nuka K. Larsen valgt - mangler to Region Jylland Nord: Wivi Mørch valgt Region Fyn: intet valg Formandens beretning: Newfoundlandklubben I Danmark blev stiftet den 10. september 1967, her i 2007 fejrer vi således klubbens 40 års jubilæum. Bestyrelsen synes, at jubilæet skal markeres i løbet af hele året. I Newfoundland Postens decembernummer opfordrede vi medlemmerne til at komme med forslag og ideer til aktiviteter, der som udgangspunkt burde dække alle de områder, som klubben står for, nemlig udstillinger, dressur, 1

2 vandtræning og arrangementer i regionerne. Vi havde regnet med, at der kunne dannes et udvalg bestående af 4-6 medlemmer med en kontaktperson til bestyrelsen, dette udvalg kunne komme med gode ideer til at sætte præg på lidt ekstraordinære tiltag. Da der ikke er nogen, der har meldt sig, vil vi i bestyrelsen gøre, hvad vi kan, for at tilføre lidt kolorit på årets aktiviteter. Fra begyndelsen af året har vi introduceret vores jubilæumslogo som pryder effekter som krus, muleposer, T-shirts og pins. Sidstnævnte er i stedet for en pin til gold cup. Medlemstallet har ligget nogenlunde konstant i de senere år. Ved årsskiftet var der 563, nu i marts måned ligger det på knap 600. Ordningen vi har med at opdrætterne kan melde sine hvalpekøbere ind for reduceret pris fungerer stort set godt. DKK registrerede i newfoundlands, heraf var der fem importer. Det er 79 færre end året før. Dansk Hunderegister oplyser, at de har newfoundlands registreret. Hjemmesiden er det omsider lykkedes at få i tilfredsstillende funktion. Claes Mørch fik etableret en aftale med IT firmaet Ultimate Web., og han fungerer nu som effektiv webmaster. Der mangler stadig lidt justering i form af nyere billeder, men Claes sørger for den hurtige opdatering, så siden virkelig er informativ og nyttig. Bestyrelsen besluttede at gøre listen over klubbens opdrættere og avlshanlisten gratis fra årsskiftet. Det har givet mange flere tilmeldinger, så listerne nu er så fyldige, at det giver en væsentlig bedre service til dem, der har brug for disse oplysninger. Dansk Kennel Klub har fra 1. januar fået ny database. I fremtiden kan de tilbyde specialklubberne stor service blandt andet med online tilmelding til udstillinger og medlemskartotek. Det er muligt, at vi benytter os af det, da udstillingssekretærens job er omfattende. Newfoundland Posten har fået ny redaktør og nyt format, og nu kommer der fem numre om året. Tak til Camilla Gothen for et fint og engageret arbejdet. Regionerne er klubbens lokale kontakter, og de fleste steder er der løbende aktiviteter i form af gåture, ringtræning/pelspleje og foredrag. De regioner, der afholder skue, har altid god tilslutning til disse. Den 10. september holdt bestyrelsen det årlige møde med regionsrepræsentanterne. Det var hyggelige timer i solskin i naturen ved Skanderborg. Den tilbagevendende problematik er at få bedre tilslutning til aktiviteterne, men vi kan vist ikke forvente, at dette sker. Man må glad for et lille fremmøde, det bedre end ingenting. To af vores medlemmer har meldt sig som regionsrepræsentanter, en til Sjælland Øst og en til Jylland Midt. Det er dejligt I stiller op, pt er det kun Bornholm, der er uden bemanding. Dressuren i Sjælland vest er stadig aktiv med fuldt tegnede hold. Vi kunne ønske, at der var mulighed for dressur i flere dele af landet. 2

3 Som mentalbeskriver har bestyrelsen indstillet Hanne Wiingaard til uddannelse i DKK. Hanne har bestået DKK s basiskursus og adfærds-og håndteringskursus, som er kravene for at fortsætte på de tre moduler, der skal til for at blive mentalbeskriver. Vi ønsker Hanne lykke til. Vandtræningen er heldigvis stadig populær, og vandfolket sørger for fuld aktivitet. Bestyrelsen valgte at tildele Lis Døssing titlen Årets Newfie 06, idet hun med krum hals har arbejdet med at få reglerne for vandprøverne godkendt hos DKK, og det er lykkedes. Week-enden i august ved Davinde blev meget vellykket. Der var først træning og derefter prøver. Flere hunde har nu titlen af SOR (svømme-og redningshund), fem personer blev godkendt som konkurrenceledere og fire blev indstillet til videre træning. Godt gået. Udstillingerne har været jævnt fordelt både tidsmæssigt og geografisk. Vi har selv arrangeret 11. Undtagelsesvis holdt vi ikke udstilling på Bornholm, fordi DKK holdt de fire udstillinger i juli. Gold Cup lå ugen inden disse fire, så med kredsens udstilling, ville der have være otte udstillinger i juli. Med vore egne udstillinger, kredsenes og DKK s, blev der i alt 20 udstillinger i 06. Gold Cup i Nyborg var en stor succes. Vi havde glade og positive udstillere fra nær og fjern 18 forskellige nationer var repræsenteret - der var god stemning i alle dagene. Vi prøvede forsøget med at holde den ene udstilling om fredagen og den anden over to dage. Det blev dog ret stressende, så i år holder vi udstillingerne over fire dage. Det betyder ganske vist, at bestyrelsen og vores gode hjælpere er på stikkerne fra mandag til mandag. Vores anden store udstilling vinterspecialen indledte jubilæumsåret. I de to dage var der også en god stemning og den rette sportsånd, det var dejligt. Den traditionelle middag lørdag aften blev holdt på Gæstgivergården i Vejen, og alle var vist enige om, at det var vellykket. De gedigne medaljer, der denne aften uddeles til det forgangne års vindere blev første gang uddelt i 1977 i forbindelse med klubbens 10 års jubilæum. De er ret kostbare, så vi håber, at modtagerne sætter så meget pris på dem, at vi skal fortsætte denne tradition. Det er lidt beskæmmende at opleve, at en del af dem, der har vundet en medalje, ikke deltager i middagen. Naturligvis kan man være forhindret, men i de senere år er det blevet procedure, at adskillige af vinderne møder op til uddelingen uden at have deltaget i middagen. Bestyrelsen ser på en alternativ måde til uddelingen af medaljerne. En stor del af klubbens vandrepræmier, der hører til på vinterspecialen, blev ifølge statutterne uddelt til ejendom her i jubilæumsåret. Dansk Kennel Klub har startet et projekt med at uddanne såkaldte gruppedommere. De har bedt to dommere om at blive autoriseret på newfoundlands. Det er Carsten Birk, der opdrætter grand danois og Ulf Braathen, opdrætter af jack russel terriere. Vores medlem, Susanne Laursen, er under uddannelse, og Dorethe Aagaard debuterer på DKK s udstilling i Vejen. 3

4 Avlsrestriktioner HD I december 2005 forlængede DKK vores aftale om restriktionen for avl med newfoundlands til årsskiftet 07/08 under forudsætning af, at klubben i 06 indsendte statistikker, der gik fem år tilbage. Det var et meget omfattende arbejde, idet det drejede sig om Antal af kuld Antal af forskellige hanner og tæver Antal af bedsteforældre og mødre Antal individer Oversigt over graderne af HD Udenlandsk statistik (vi sendte den norske), og vi sendte resultatet af klubbens sundhedsundersøgelse. DKK havde overset, at vores avlsrestriktion var gældende til 08, så den 2. januar i år, kunne vi læse på DKK s hjemmeside, at vi sammen med andre racer havde fået skærpede regler, idet det nu kun var tilladt at anvende hunde med A, B og C status. DKK har generelt forbudt avl på hunde med status D og E. DKK har erkendt deres fejl, men pointerer, at der røntgenfotograferes alt for få hunde, til at vi kan få en realistisk statistik. DKK s repræsentantskabsmøde holdes hvert andet år i marts. Anne Ejby og undertegnede deltog. Her blev blandt andet kort orienteret om de nye betegnelser på præmiegraderne, der fra 2008 tages i brug. De nordiske lande har hidtil anvendt og 3. præmie, nu skal vi bruge F.C.I s meget god, god, mindre god og tilstrækkelig. Den endelige oversættelse er endnu ikke klar. Opdrætteruddannelsen er blevet populær, og 900 opdrættere har gennemgået kurserne. Det kniber dog med kapaciteten til at holde kurserne, der er altid fyldt op med det samme, hidtil er der afholdt fem kurser om året. Tak for hjælpen til mine bestyrelseskolleger for et vel udført arbejde. Vi har et fint samarbejde, godt kammeratskab og hyggelige og inspirerende timer, når vi mødes over opgaverne. I det forløbne år har bestyrelsen holdt seks møder. Vi kommunikerer dog næsten daglig via internettet, det er en stor hjælp og sparer meget tid. I de sidste par år har jeg med mellemrum kommenteret, at foreningsarbejde ikke er så enkelt i disse tider, hvor familier har mere end nok af aktiviteter. Det er svært at få den frivillige arbejdskraft, fordi der simpelthen ikke er tid til det. Michael Kristensen forlader bestyrelsen efter endt turnus, og vi siger ham mange tak for det arbejde, han har udført i de tre år. Der er ingen, der har ønsket at stille op til bestyrelsen, vi må se, hvordan vi fortsat kan få arbejdet med opgaverne til at hænge sammen. Tak til regionsrepræsentanterne, fordi I gør et arbejde rundt i landet, og til alle I andre frivillige, der hjælper med aktiviteterne året rundt. Birgitte Gothen, formand 4

5 Indkomne forslag Forslag til ændring af love for Newfoundlandklubben I Danmark. Nedenstående ændringsforslag til klubbens love er fremsat af bestyrelsen for Newfoundlandklubben I Danmark: 11 punkt 3: Senest 8. februar skal det afsluttede regnskab tilstilles revisorerne til kritisk revision, hvorefter det inden 8. marts tilbageleveres til bestyrelsen med revisionspåtegning. Ændringsforslag: Senest den 8. februar skal det afsluttede regnskab sendes til en ekstern revisor udpeget af bestyrelsen, til kritisk revision, hvorefter det tilbageleveres til bestyrelsen med revisionspåtegning. Motivering: Bestyrelsen ønsker at forenkle proceduren med revision således, at det kun er nødvendigt, at kassereren mødes med eller sender regnskabet til en revisor til revision. Nu er det praksis, at der skal aftales møde med to interne revisorer, kassereren og regnskabsføreren. Da det er frivillige, der forestår dette, er mødet henlagt til en week-end, og det er ofte problematisk at finde et tidspunkt inden for den begrænsede tidsfrist, som passer i fire personers dispositioner. Ændringsforslag: Generalforsamling 13 punkt 5- dagsorden stk. 10: Valg af to kritiske revisorer. Såfremt ændringsforslag til 11 punkt 3 bliver vedtaget, udgår dette punkt fra generalforsamlingens dagsorden. Nedenstående forslag er indsendt af Jan Marker: Forslag i forbindelse med General forsamling. 1. Klubben udgiver og jævnligt redigerer, en håndbog for nye hvalpekøbere. 2. Opdrættere som er godkendt af Newfoundlands klubben, tilpligtes at indmelde nye Hvalpekøbere og betale det første reducerede indmeldelses kontingent. Motivation: Det er ingen hemmelighed at det meste af klubbens virke, afspejler opdrætters og udstillingsinteresseredes interesser. Særlig tiltag og tilbud til almindelige Newf ejere, er ikke i sammen fokus grunden er formodentlig at bestyrelsens sammensætning afspejler de førstnævnte 2 gruppers interesser i foreningen. Ved at tvinge opdrætterne til at indmelde og betale (beløbet kan ikke ruinere en opdrætter ellers vil beløbet nok blive lagt oveni), sikrer vi en større medlemsskare. NU vil den iagtsomme læser naturligvis sige. Jamen så melder de sig bare ud igen, når de selv skal betale. DETTE ER POINTEN!!! I den periode der går fra indmeldelsen og til at de selv skal forny medlemskabet er det 5

6 ALENE KLUBBENS VIRKE OG TILBUD, samt MEDLEMSBLADETS tilbud og indhold, som sørger for værdien af medlemskabet og forbindelsen til medlemmet.. Vi får altså en udmærket måling af, hvor god vores medlemmer synes klubben er, hvor gode tilbud og arrangementer den kommer med og hvor godt bladet generelt er. Er det ikke godt ja så fornyer man ikke medlemskabet. Men så får ledelsen et pejlemærke at styre klubben efter. Melder mere end 40% ud første år efter indmeldelse, så bør det give dybe rynker i panden på bestyrelse. Beløbets størrelse kan ikke være årsagen i vort velfærdsamfund. Håndbogen, skal sikre at alle de positive og værdifulde erfaringer med vores dejlige hunde, bliver fældet ned, justeret, korrigeret og opdateret, så alle nye hvalpekøbere får et brugbart instrument i hånden, når noget går galt, noget ikke er til at forstå etc.etc.etc. Alle disse overvejelse vil også komme i artikelform til bladet. Blot til sidst, for at illustrere. Klubben har snart jubilæum Hvad finder man så på..gæt engang Et arrangement I FORBINDELSE MED EN UDSTILLING det kunne man ikke gætte. Hvorfor, jo fordi der er man (altså fåtallet), jo alligevel. Hvad med at lægge jeres udstillings interesser til side, og vær noget for den brede flok. Det er sikkert kun ca. 15% af alle klubbens medlemmer der er opdrættere og/eller udstillere. Altså så er klubbens virke kun rettet imod aktiviteter for et fåtal. Der er flere af alle os andre ( ikke opdrættere), ikke udstillere). Til slut, hvor ofte nævner opdrættere i forbindelse med købet at det kunne være særdeles vigtigt at gå til lydighedstræning sikkert ikke ofte, men at stille op på udstilling bliver ofte nævnt fordi det har værdi for opdrætteren. MvH Jan Marker Regionsrepræsentant Sjælland Øst, mangeårig newfejer, men ikke interesseret i udstilling. Alle medlemmer har adgang til og taleret på generalforsamlingen. Kun medlemmer, der har betalt kontingent senest 1. februar 2007 har stemmeret. Medlemskabet bliver kontrolleret ved indgangen. 6

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde den 7. marts 201009 - Langeskov, Fyn

Referat af. bestyrelsesmøde den 7. marts 201009 - Langeskov, Fyn NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde den 7. marts 201009 - Langeskov, Fyn Til stede var Fra bestyrelsen: Birthe Møller

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014 Tilstede: Amager CR, CK Kronborg, CC Hillerød, CK Fix, DBC, DMK, Greve CC, HFCK, Kalundborg CC, KCK, LFCK, Næstved BC, Politiets IF Kbh., Roskilde CR, Roskilde MTB, Slagelse CR, Sorø BC, Tissø CR, VFC,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere