VISION INDHOLD. Se nærmere på vores hjemmeside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISION INDHOLD. Se nærmere på vores hjemmeside www.visionspartiet.dk"

Transkript

1 VISION Marts 2008 VisionsPartiet Vengevej 19, Søballe 8660 Skanderborg ISSN: Redaktør Eskild Tjalve Forsidebillede Eskild Tjalve Medlemskab: 200 kr. pr. år dog 150 kr. for studerende, pensionister samt dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Indbetales til Merkur Bank, Bankoverførsel: , Indbetalingskort: INDHOLD Side Leder 3 Landsmøde og Generalforsamling 3 NaturSundhedsDagen 6 Regionsvalg 7 Den nye muhammedkrise 8 Sensationspressen ude igen 9 Pisk eller visdom? 11 Folder vedr. NSD - midtersiderne Helheden 14 Noget for politikerne at tænke over 15 Nydanskere 15 Infrastrukturkommissionen 16 Forskere misbrugt af ministerier 18 Dumping af fødevarer 19 Tysk GMO-retssag 20 GMO springer over artsbarrieren 21 Nanoteknologi 23 Boykot pels 24 Kort nyt 26 Se nærmere på vores hjemmeside 2

2 Leder Vi er i skrivende stund midt i en tid med megen turbulens, både i samfundet og på Christiansborg: I disse dages er der mange unge, der gør oprør rundt om i landet med hærværk og ildspåsættelse, og Muhammed-tegningerne sender igen bølger hen over landet med efterfølgende heftig debat om ytringsfrihed og/eller etik og om udvisning af mennesker uden dom. Det ser ud som om demokratiet er truet af en presset Grundlov og at også 3-delingen af magten i Danmark er truet. Vi ser optrapning af voldens grovhed både grupper af unge piger, der begår vold, og voldsom indtrængen i private hjem, - og vi ser gang på gang standardreaktionen: hårdere straffe og hårdere straffe og hårdede straffe, - Lene Espsersen kan snart ikke sige andet. Og på Christiansborg er det politiske landkort i stadig ændring med forskellige politikere, der melder sig ud og ind i forskellige partier, og overenskomstforhandlingerne ligner et drama, der er under udfoldelse. Det er som om alt er i opbrud udsprunget af en større polarisering, og indenfor de forskellige områder med den ene part, der er mere og mere utilfreds. Hvorfor må man spørge? Ja spørgsmålet er netop Hvorfor? Og problemet er, at hverken politikerne eller journalisterne stiller dette spørgsmål tilstrækkelig dybt. Der er mere end nogensinde brug for VisionsPartiets måde at tænke på: Nemlig i enhver situation meget bevidst at søge de dybeste årsager, - netop ved hele tiden at spørge: Hvorfor? og ikke stoppe med det første eller det andet svar men blive ved, indtil man klart kan se baggrunden for det hele. Og svaret vil vise sig at være: Der er hele tiden grupper i samfundet, som ikke ses og ikke høres, som ikke får respekt og ikke føler de hører til. Mother Theresa har sagt: Jeg er blevet mere og mere klar over, at den værste sygdom et menneske nogensinde kan opleve er at være uønsket. - det er noget i denne retning, som de unge i Danmark reagerer på. Der er brug for at politikerne og medierne ser potentialerne og det højeste i enhver borger og ikke det laveste. Så vil det være dét, der bliver kaldt frem. Der er brug for en ny terrorlov, der hedder: - Lær dine fjender at kende - Se den dybeste årsag til hvorfor de handler som de gør, og forstå dem ud fra det - Respekter dem som mennesker, selv om du måske ikke respekterer deres handlinger - Gør hvad du kan for at blive ven med dem. Se det vil skabe fred og udvikling i vores samfund, - og i verden!!! 3

3 Landsmøde Lørdag d. 17. maj Kl Landsmødet holdes på Brenderup Højskole, der ligger på Fyn 15 km øst for Middelfart. Dagens forløb: Fra 9.45 Ankomst Velkomst, sange, meditation Formiddag NaturSundhedsDagen inspiration ud fra idéer og resultater Det spirituelle menneske i en globaliseret verden Spirituelle partier i Europa Frokost vegetarisk Eftermiddag Ørnens Øje (politisk drama) Populisme i dansk politik VisionsPartiet i de kommende år Plenum vedrørende forskellige emner GENERALFORSAMLING Afslutning Evt. aftensmad Arrangementet koster 200 kr. Bemærk: Der er mulighed for aftensmad kl , hvis du bestiller det ved tilmeldingen. Pris 50 kr. Nærmere oplysninger om programmet kan ses på hjemmesiden, når vi er tættere på landsmødet. Frokost og evt. aftensmad er vegetarisk. Tilmelding: Det vil være rigtig dejligt, hvis du har lyst til at deltage. Det plejer at være meget hyggeligt og opløftende. Det er afgørende vigtigt for os i VisionsPartiet at møde hinanden, og få inspiration og nye kontakter. TILMELDING SENEST D. 2. MAJ Du tilmelder sig ved at betale 200 kr. + evt. 50 kr. for aftensmad til Merkur Bank eller ved at sende en check til os. Husk ved tilmeldingen at skrive, om du ønsker aftensmad. Hvis du gør det, skal det betales samtidigt med tilmeldingen. Endelig tilmelding er først sket, når du har betalt! Betaling: Du kan betale til Merkur Bank: Bankoverførsel: Indbetalingskort: Husk at skrive Landsmøde på! Check kan sendes til : Else Thuesen, Porsager 75, 2620 Albertslund Har du praktiske spørgsmål, så kontakt: Tove Eriksen: eller Brenderups Højskoles adresse er: Stationsvej 54, 5464 Brenderup Vi vil virkelig bede dig om at melde dig til i rigtig god tid og betale i god tid, - af hensyn til de, der skal planlægge arrangementet! Det er vigtigt for os! 4

4 Generalforsamling Lørdag d. 17. maj Kl DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Godkendelse af regnskab 5. Fastsættelse af regnskab 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg til bestyrelse og suppleanter 8. Valg af revisor Eventuelt 9. Navn På valg Villig til genvalg Bestyrelsesmedlemmer Eskild Tjalve + + Lars Mikkelsen - Birgit Tjalve - Ingrid Kempel + + Pia Højlund + + Flemming N. - Else Thuesen - Benny Dyhr Thomsen - Suppleanter Jörg Bornhöfft + + Tove Eriksen + + Lars Hansen + + 5

5 NaturSundhedsDagen Kom til den storstilede og festlige dag! Lørdag d. 12. april Nørrebrohallen, Mimersgade 69, Kbh. N. Ved Nørrebro Station Formålet med dagen er, at vi lader os inspirere af de spændende talere (se programmet på midtersiderne) og bagefter står vi sammen om at finde frem til en række gode råd til politikere, embedsmænd og andre, som har påvirkning ind i samfundet. 8 hovedtalere, 48 arbejdsgrupper og forhåbentlig 500 deltagere! Vi sørger for en dag med spændende foredragsholdere, festlige indslag, musik og teater, workshops, boder og høj energi. Vi håber du vil deltage! Vi har endvidere meget brug for hjælpere på dagen måske noget for dig? NB: Se folderen på midtersiderne. Den er lige til at taget ud. 6

6 Hvem stiller op til regionsvalget? Lars Mikkelsen Der er valg til Regionerne i november Over 97 % af Regionernes budget går til sygdomsog sundhedsvæsenet. Da VisionsPartiet går ind for, at naturbehandlinger (af myndighederne kaldt alternativ behandling) og naturmedicin skal integreres i det offentlige sundhedssystem, så er det naturligt for partiet at få mennesker valgt ind i Regionsrådene, så vi kan arbejde for dette samarbejde. Borgerne har brug for en bedre sundhed. Ifølge en rapport fra Syddansk Universitet i sep er der 2700 aktive og organiserede naturbehandlere (NBH er) i Danmark. Det svarer til 50 pr indbyggere. Der er 65 praktiserende læger og 54 tandlæger pr Rapporten beskriver kun et mindre udsnit af den samlede verden. Langt det største antal læger er ansat på sygehusene. I alt er der ca læger på sygehusene og sygeplejersker. Der er i statistisk Årbog 1999 nævnt 4547 fysioterapeuter, 1254 jordmødre og 3921 ergoterapeuter. Der findes endnu flere autoriserede grupper under den offentlige sygesikring. Tilsvarende er også naturterapeuternes verden langt større end som nævnt i ovennævnte rapport vis af mennesker har en større eller mindre skoling indenfor området. Men det har ikke været muligt for dem at virke i det almene, da folk selv skal betale. Vi i VisionsPartiet er sikre på, at en integrering af naturbehandlinger på lige økonomiske vilkår vil kunne give danskerne et væsentlige bedre og sundere liv. Og det endda for færre udgifter. Vi foreslår, at der skal ansættes eller betales for selvstændige NBH er af det offentlige. Vi foreslår 10 pr indbyggere, altså i alt over 5.000, ikke ret mange i forhold til de mange vis af autoriserede sundhedspersoner. Når vi vælges ind i Regionsrådene, kan vi argumentere for den enkle og sunde fornuft, der er baggrunden for vores viden. De fleste almindelige mennesker og politikere har en vis åbenhed for sunde, fornuftige oplysninger. Vi tror på, at vi kan gøre en stor forskel. Til et regionsråd skal der vælges 41 politikere. 25 % af befolkningen har inden for det sidste år været hos en naturbehandler (NBH). Der er således et stort vælgerpotentiale. I Norge gik over 50 % til naturterapeuterne i I USA har 7

7 det i mange år været således, at antallet af besøg hos NBH er var langt større end antallet af lægekonsultationer. Vi ved, hvilken vej fremtiden peger på. Vi venter på, at vælgerne vil den rette fremtid. Men det kræver, at der er mennesker, der vil stille op og lade sig vælge til dette store arbejde. Ingen af de nuværende bestemmende partier har den opgave på programmet os bekendt. Derfor vores spørgende overskrift. Ifølge partiets vedtægter skal opstillede godkendes af bestyrelsen. Og der skal selvfølgelig gøres et forarbejde inden valget, så på den måde er det allerede på tide, at vi forbereder os. Mange kunne finde på at tænke, at det kan jeg da ikke finde ud af. Men hvis vi alle gør det, så sker der ingenting. Vi er alle almindelige mennesker med fejl og mangler, samtidig med at vi er helt enestående ingen er mage til mig. Måske prøve at tænke på en ny måde. Alle vokser med sin opgave, og påtager man sig at handle i den ydre verden, så bliver man støttet på bedste måde af de højere kræfter, men de højere væsener, der står bag disse kræfter, må aldrig gribe ind i vores frie vilje, men de må gerne støtte vore gode beslutninger med stor kraft. Lars Mikkelsen er VisionsPartiets koordinator vedrørende regionsvalget, og han er derfor også den man kan henvende sig til om emnet. 8 En overordnet betragtning af den nye Muhammedkrise Birgit Tjalve Det er vigtigt, som spirituelt menneske, at have en grundlæggende etik i forhold til andre mennesker. Den etik er jo, at vi behandler andre mennesker, som vi selv ønsker at blive behandlet. Det er den grundlæggende etik. En anden vigtig etik, er skelneevnen. Dvs. vedr. denne krise, må vi skelne mellem muslimer, som lever et liv i harmoni med de gode love i koranen, som godt kan forliges med de danske love om trosfrihed, og så de muslimer, som har omarbejdet koranen på dogmatisk vis og fejlagtigt udledt doktriner af koranen, som er i dyb strid med det danske samfund. Her skilles vejene jo altid. Hizb ut-tahrir er en voldelig organisation. De sidste års førerskab af Dansk Folkeparti, har i den grad blandet alt, der har noget med muslimer at gøre, sammen. De har ført for det meste en hadefuld og provokerende kampagne imod muslimerne. Når så pressen oven i købet, ved at vise tegninger, støtter dette indtryk af muslimer, vil der opstå en følelse af at blive forfulgt, latterliggjort m.m. akkurat som de sorte følte det i sin tid i USA under slaveriet. Også dette førte til både en Martin Luther King, såvel som sorte grupper af terrorister.

8 Mennesket synes ikke at lære af disse fejl. Hvorfor kan vores regering ikke vise en empati på den ene side og en styrke på den anden side. Ud af nogle breve, jeg har fået tilbage, efter at jeg har sendt det brev, jeg har vist jer (se næste artikel), kan jeg læse angsten for at stå op imod pressen, angsten for at have anderledes synspunkter, så man evt. kan miste sin taburet, eller regeringsmagten. 9 Men dette, kun at sige, som Anders Fog: Forældre og børn må tage ansvar for det de har gjort, er at lægge ansvaret fuldstændig væk fra den samfundsorden, som regeringen har været med til at indføre de senere år i forening med Dansk Folkeparti. Selvfølgelig må de, som har lavet ballade, også blive klar over deres ansvar, det er da klart, men det kan ikke stå alene. Man må selv vedkende sig en del af ansvaret, hvilket heldigvis, Villy Søvndal gjorde i debatten i TV. Her tog han dyb afstand fra Pia Kjærsgårds synspunkter, og henvendte sig udelukkende til bevægelsen Hizb ut- Tahrir. Vi må ikke blande disse ting sammen. Nazistbevægelsen i Danmark, som jo er tilladt, er at sammenligne med denne bevægelse, som vi faktisk ikke forstår er tilladt. Ikke med ét ord blev muhammedtegningerne nævnt som dråben der fik bægeret til at flyde over. Hverken af intervieweren eller politikerne. Behændigt styrer de uden om deres ansvar for den mobningsstemning, der er overfor anderledes tænkende i Danmark. Vi ved jo, rent psykologisk, at når man vedvarende sårer mennesker, vil der på et tidspunkt komme nogle kraftige tilbagemeldinger fra mennesker, specielt de unge oprørske, som lever i nuet, og som er symptomer for samfundets manglende nærvær og interesse. Interesse er = kærlighed. Heldigvis har jeg i dag læst i Århus Stiftstidende, at man vil oprette behandlingssteder i Gjellerup for traumatiserede forældre og børn. Det skulle de for længst have gjort. Det er jo de hjem, som ikke har overskud til at hjælpe deres børn, og hvor børnene p.gr.a. deres lærenemhed med sprog kan styre deres forældre i stedet. Nåda..da da, nu er sensationspressen igen ude. Birgit Tjalve Det følgende er skrevet dagen efter den nye muhammedkrise i februar. Nu viser man igen i de fleste aviser muhammedtegningerne. Der er nok smalhals med nyheder i øjeblikket, så man må hellere skubbe lidt sensation og liv i kludene. DR 1 har brug for at skabe sensation, så man viser en udsendelse, hvor en dansk journalist tager ned til de arabiske lande, for at undersøge, hvorfor det gik så galt dengang. Dernæst interviewer han den famøse tegner, som ikke fortryder noget, og

9 stolt viser sin tegning frem. I samme reportage er der en ambassadør, som han taler med, fra et af de arabiske lande, der fortæller, at vesten ingen moral har, først undertrykker de igennem århundreder araberne med deres korstoge, dernæst gør de nar af deres profet, og så er de tilmed uforskammede overfor araberne. Han mener, at vesten, heriblandt Danmark, og Danmarks tegnere, ingen moral har. At de er ligeglade med andre, og ikke skyer noget middel for at latterliggøre andre. Han siger samtidigt, at alt hvad man sender ud, får man igen, Ja, det er vi jo nogle stykker, der ved, ifølge alle åndelige, religiøse og filosofiske bøger. Er det ikke netop det, det handler om: Alt hvad vi udsender, får vi tilbage igen. Udsender vi sensation, så får vi sensationen at føle på vores egen krop. Gør vi ilde mod andre, får vi det tilbage igen, i stort og i småt. Hvornår kommer mennesket ud af barnekammeret og tager ansvar for sig selv og sine handlinger? Muhammedsagen deler Danmark, og for en stund er vi mange danskere, der har følt os flove over den manglende finfølelse, manglende takt overfor andre mennesker. Hvor meget skal andre finde sig i fra os af provokationer og krænkelser? Flyttede vi f.eks. til et fremmed land, og vi som kristne mennesker blev præsenteret for overgreb, latterliggørelse af vores lidende Kristus på 10 Korsvejen, mon ikke mange af os ville føle det anstødeligt, hvis det så oven i købet kunne ses, læses i alverdens aviser. Ville vi ikke føle os hadet og uværdigt behandlet. Føle det, som blev der sagt: Skrub så af med jer, vi kan ikke lide det I står for. Mon ikke også nogle ekstremistiske kristne, vil demonstrere måske oven i købet begå ulovligheder. Andre ville bøje hovedet og føle sig forfulgt. Vi ved jo faktisk fra historien, hvor glorværdige danskerne har behandlet andre mennesker i andre egne af verden. Har vi noget at være stolt over? Har vi overhovedet noget at være stolt over mere? Tænker du ikke over dit ansvar??? Jeg gør da, det gør man da, når man bliver voksen. Man ser da ikke bare på det og siger: Det er de andres skyld, jeg fortryder ikke noget! Et menneske som oplever at miste, et menneske, som oplever at fortryde og erkende, er en guldgrube for menneskeheden, et menneske, man kan lide og man føler sympati for. Et menneske, som bare holder på sin ret, uden hensyn til andre, går man ligegyldigt forbi, de vil ikke bevæge én til nogen form for sympati, bare ligegyldighed. Det er det, som jeg i øjeblikket føler i forhold til pressen og alle de mennesker, som overhovedet ikke kan forstå, at man aldrig kan krænke andres religion, eller krænke andre mennesker på grund af tro, køn eller

10 hudfarve, og så bare hævde, at det er de andres fejl bagefter. Sårer man andre med vilje, som mange journalister i tv, aviser og presse og nogle politikere også gør, så får det følger for én selv, for, når man peger på andre, er der altid tre fingre, der peger tilbage på én selv. En befolkning, som gentagne gange gør alt, for at provokere andre, som forsynder sig mod ædel moral, som ingen dybde kender, det kan aldrig være en befolkning, jeg kan identificere mig med. Derfor, jeg og andre, som ser disse ting, vi må være de voksne, og se på de legende sensationslystne og uansvarlige børn i tv, aviser og presse, dem som kalder sig reportere, - vi må se på dem med en besindighed og uinteresse. DE MÅ SELV VÅGNE OP BLIVE MODNE MENNESKER, SOM IKKE SØGER SENSATIONEN FOR AT UNDERBYGGE DERES UMODNE MOTIVER OG MENINGER, SOM HØRER TIL DET NIVEAU, VI ANDRE IKKE GIDER AT BESKÆFTIGE OS MED MERE. Vi prøvede, at fortælle det til disse instanser sidste gang, vi vil ikke bruge mere tid på det. De forstår intet!!! Jeg undskylder over for jer, vores landsmænd fra udlandet, undskyld til jer, som besinder jer, og bare lider under de uvidende og til tider forhærdede journalister og medløbere, som bare mener at: Vi har ret i alt, for vi lever i et demokrati, og vi har ytringsret!!! Ret til at såre alle. Mon dog!! Jeg har ikke ytringsret, jeg bliver ikke hørt, jeg prøvede sidste gang. Ytringsret er kun for de få, dem, som har magten til at tryne andre. Jeg går ikke ind for vold, men hvis mennesker ikke har ord på deres utilpashed og er af en anden kultur, burde forsigtigheden i Danmark udvikles, også udviklingen af empati mod anderledes tænkende. Vi er mange som tegner et andet Danmark, som vi håber engang træder mere frem i lyset. Med venlig hilsen Birgit Tjalve, den trætte, sørgende dansker Pisk eller visdom? Eskild Tjalve I et samfund må det ideelt set være politikernes opgave, at give rammerne for, at det enkelte menneske kan blive et helt menneske og leve i sundhed og med en god livskvalitet. Det vil de fleste mennesker kunne blive enige om, måske bortset fra de, der er magtsyge. Dette kræver et sundt samspil mellem samfundet og borgeren, og vi skal her se på forudsætningerne for at nå dertil. Når mennesket oplever sig som en del af et meningsfuldt fællesskab, så bliver det ansvarligt og socialt og 11

11 givende. Så vil det naturligt bidrage til helheden. Dette kendetegner et sundt samfund. Politikerne kan således motivere det enkelte menneske, ved at udvikle samfundet, så fællesskabet styrkes - ud fra en dyb indsigt i mennesket. Hvis politikerne baserer lovgivningen på et snævert og unuanceret menneskesyn og på grundlæggende værdinormer, som er mange imod, så er der grupper af mennesker, der ikke kan eller vil følge med statens intention. Disse mennesker falder igennem eller sætter sig imod og når politikerne så mangler forståelse for, hvorfor det sker, så har de kun primitive redskaber til at styre med, nemlig hårdhed, kontrol, tvang, pisk og straf. Et sådant samfund er usundt. Egoismen vokser mere og mere med det resultat, at fællesskabet smuldrer, og der bliver flere og flere tabere. En ganske god parallel hertil er en familie, hvor det er forældrene, der ud fra god eller dårlig menneskekundskab, skaber betingelserne for børnenes og de unges udvikling. Alle ved, at forældre, der behandler børnene og de unge ud fra respekt og kærlighed, hjælper dem langt bedre på vej, end forældre, som ikke forstår dem eller som kun tænker på sig selv. Familie med respekt og kærlighed En sådan familie er kendetegnet ved, at forældrene viser børnene og de unge interesse, nærhed, giver dem 12 varme og kærlighed, men også et konstruktivt kærligt modspil. Børnene og de unge ses som unikke og forældrene ser potentialerne i dem og hjælper med at kalde disse frem. Forældrene tror på dem og viser dem tillid. Børnene og de unge oplever sig accepterede, hvilket giver indre tryghed. Der er en visdomsfuld atmosfære i familien, der udvikler børnene og de unge til hele mennesker med engagement og ansvarlighed overfor familien, de udvikler en fundamental tro på sig selv, og de oplever livet meningsfuldt. Samfund med respekt og medmenneskelighed Som parallel til familien med respekt og kærlighed kan vi se på et samfund, der er kendetegnet ved respekt for det enkelte menneskes egenart og ved medmenneskelighed. Staten tror på menneskets evne til at klare sig og giver ansvar til den enkelte. Dog vil der altid være mennesker, der ikke kan klare sig på de normale vilkår, og disse mennesker skal have hjælp på en medmenneskelig måde. Staten giver frihed men betoner etik som en forudsætning for friheden. Borgerne udvikler sig ved at få lov til at gøre erfaringer og lære af dem og stadig være accepteret af samfundet. Borgerne oplever mening med livet. Borgerne udvikler samfundsengagement og ansvarlighed over for fællesskabet. Fællesskabet blomstrer.

12 Familie uden respekt og kærlighed Denne familie er kendetegnet ved, at børnene og de unge skal makke ret efter forældrenes normer. Du er kun god nok, hvis er forældrenes indstilling. Forældrene har en mistro til børnene og de unge, og da der ikke er gensidig tillid, må forældrene bruge hårdhed, styring, kontrol, tvang, pisk og straf. Børnene og de unge oplever en grundlæggende mangel på nærhed, varme og kærlighed. De oplever mangel på frihed. Børnene og de unge reagerer på tre forskellige måder: - Nogle lærer forældrenes sprog og kæmper for at markere sig overfor andre. - Andre gør oprør og bliver voldelige - Atter andre udvikler apati eller robotagtige væremåder Der er en totalitær atmosfære, der udvikler børnene og de unge til blokerede og belastede mennesker, der oplever utilfredshed, tomhed og ensomhed. Ikke at være accepteret er stærkt nedbrydende og helt ødelæggende for livskvaliteten. En vis andel af børnene og de unge blive tabere. Der er ikke noget fællesskab, og egoismen blomstrer. Samfund uden respekt og medmenneskelighed Det tilsvarende samfund er kendetegnet ved at borgerne skal makke ret efter statens normer, som baserer sig på et snævert menneskesyn og på grundlæggende værdinormer, som langtfra alle deler. Staten har ikke 13 tillid til, at borgerne kan være ansvarlige, og derfor anvendes hårdhed, styring, kontrol, tvang, pisk og straf. Nogle borgere de stærke som er enige i normerne - oplever frihed, mens andre i høj grad oplever overgreb og mangel på frihed. Der er mangel på nærhed, interesse og omsorg for de, der har brug for det. Borgerne reagerer på tre forskellige måder: - Borgeren tilpasser sig, for at komme til at passe ind i statens snævre menneskesyn, og kan derved komme til at udnytte systemet - Hvis ikke tilpasningen lykkes bliver nogle mennesker voldelige og gør oprør - Andre bliver apatiske og sløve og passer sig selv Ikke at blive accepteret, fordi man er uden for normen, eller ikke at kunne passe ind i statens forestillinger om det normale menneske er stærkt nedbydende og helt ødelæggende for livskvaliteten. Det skaber tabere. Fællesskabet smuldrer og egoismen blomstrer. Vores eget samfund lige nu Parallellerne mellem de to typer familier og de to typer samfund er indlysende. Samfundet med en god livskvalitet for alle skabes af politikere, som arbejder ud fra både et skarpt intellekt og fra hjertets visdom. Derimod bliver et samfund, hvor hårdhed, styring, kontrol, tvang, pisk

13 og straf udvikler sig, skabt af politikere, som kun arbejder ud fra intellektet og et materielt livssyn. Det sker sikkert ikke fordi politikerne egentlig ønsker det, men det bliver konsekvensen, når hjertets visdom ikke er med. Desværre ser vi i disse år en tydelig tendens i denne retning. Megen lovgivning handler om at stramme op, mere kontrol, mere straf, mere indskrænkning, hvis man ikke makker ret. Regeringens politikere, har spillet fallit, fordi de ikke har forståelse for menneskene. De politiske løsninger er udtænkt i hovedet - og hjertets kvaliteter har ingen betydning, fordi de ikke forstås. Regeringens politikere udviser en markant mangel på menneskekundskab! 14 Det er nødvendigt at vende processen, og arbejde for at skabe motivation ved at opbygge og udvikle fællesskabet i stedet for helt primitivt at gå den hårde vej. Derfor må der gøres ALT for at styrke fællesskabet i stedet for at nedbryde det. Kernen i dette vil være at skabe helhed og mening ved bl.a. at bygge broer over kløfterne i samfundet, ved at inddrage minoriteterne i en syntese og ved at skabe en fælles vision for fremtiden. Herved vil borgerne blive interesserede i hinanden og i samfundet, de vil få overskud, og de vil tage del i det fælles ansvar. Dette er menneskets natur, når forholdene er til det. Resultatet vil være et samfund med mening og med sammenhængskraft - et samfund med god livskvalitet for alle. Velfærdsstatens fortsatte eksistens sikres ikke ved at kæmpe for økonomi og arbejdspladser. Den sikres ved at udvikle politikerne, så intellekt og hjerte finder sammen i den helhed, vi kalder visdom. Fra Eskild Tjalves bog VisdomsSamfundet Helheden Eskild Tjalve ALT såvel ting som hændelser er dele af større helheder som igen på et andet plan er dele af endnu større helheder. ENHVER DEL er igennem helheden forbundet med de andre dele. Påvirkes delen, så påvirkes helheden og dermed også de andre dele. INGEN DEL kan forstås endsige eksistere uden helheden. Prøver man at forstå delen uden at inddrage helheden, møder man det uforståelige. Løser man problemer uden at inddrage helheden fås uforudsete konsekvenser. Kun i helheden findes fællesskabets sammenhængskraft Kun i helheden findes identiteten Kun i helheden findes meningen

14 Mennesket Intet menneske kan forstås uden at helheden inddrages: Helheden kan være det fysiske: omverdenen, samfundet, det globale samfund - og det kan være det fysiske og det ikke-fysiske, f.eks.: menneskets krop-sind-ånd. Intet samfund kan forstås uden at helheden inddrages. Kun i et samfund hvor alle ses, høres og respekteres kan den enkelte finde sin identitet og derved blive et helt menneske. Hvis man ikke kan se og forstå helheden i samfundet er der ingen fælles ansvarlighed. I et sådant samfund vil nogle have svært ved at finde deres identitet, og de vil have svært ved at indgå i et meningsfuldt samspil med samfundet. Noget for politikerne at tænke over! Lao-Tzu, Taoismens fader for omkring år siden: Hvad er en god mand? - En dårlig mands lærer. Hvad er en dårlig mand? - En god mands ansvar. Jo flere love og påbud der er, - jo mere forarmes folket. Jo skarpere folks våben, - jo mere uro i landet. Jo kløgtigere og snilde folk er, - jo mere kompliceret bliver alt. Jo flere regler og bestemmelser, - jo flere tyve og røvere. Nydanskere Eskild Tjalve Tonen overfor nydanskerne er blevet skærpet i de sidste par år. Selv om mange danskere både nye og gamle har det godt med hinanden, så er der en ubehagelig tone blandt en del af de etniske danskere, som er uholdbar i et samfund, hvor man lever side om side. Og på den anden side er der nydanskere, der ikke vil integreres. I buddhismen siges det, at uvidenhed er nøglen til al lidelse, - og det er også tilfældet her. Forestil dig en mand, der opdager, at nogle penge han har gemt, er væk. Første tanke er, at der har været en tyv. En tyv er et begreb, en tyv er fremmed og anonym. En tyv er det let at være vred på, at hade, at ønske en hård straf for. Men hvis nu manden opdager, at det er hans søn, så er situationen helt anderledes. Han kender sønnen og har følelser overfor ham. Her handler det ikke om politi og straf, men om dialog. 15

15 Forholdet er helt parallelt med nydanskerne: Ordet nydansker eller flygtning eller indvandrer er begreber, de er abstrakte, de gør menneskene anonyme i vores bevidsthed, så længe vi ikke har åbnet vores sind for menneskene bag. Etniske danskere og nydanskere, der arbejder sammen eller som bor side om side har jo ingen problemer. Det er uvidenheden, der er problemet. Nøglen er således viden om hinanden. Så vil de etniske danskere opdage at nydanskerne er mennesker med følelser, sorger og bekymringer, håb og glæde, og tanker helt ligesom alle andre, og med ressourcer, som de gerne vil bruge. Og nydanskerne vil opdage et de etniske danskere er ligesådan. Først når vi lærer hinanden at kende åbnes hjerterne, - og det er kun i hjerterne, at integrationen kan finde sted. Det er helt afgørende, at der gøres alt for, at denne åbning kan ske. Der må laves et væld af projekter og arrangementer, hvor denne udveksling af viden om hinanden kan finde sted. Det kan være alle slags kulturelle projekter, og projekter, der skaber mødesteder for begge parter. Der må ofres sendetider i TV, der må skabes kulturelle udstillinger, livekoncerter, spillefilm og dokumentarfilm fra og om forskellige lande, som nydanskerne kommer fra. Naturligvis kan det gøres spændende, - tænk bare på Troels Kløvedals rejseberetninger i TV fra forskellige lande. Der må afsættes mange offentlige midler til dette. Det er uhyre vigtigt. Der er enorme menneskelige værdier at hente, - og der er også enorme økonomiske ressourcer at hente. I 2002 lavede integrationsministeriets tænketank en beregning, der viste, at hvis integrationen ikke bliver bedre end nu, så vil det koste den danske stat 14,3 mia. kr. hvert år. Hvis der derimod blev fuld integration, så ville det betyde et økonomisk overskud på 23,4 mia. kr. om året. Forskellen er 37,7 mia. kr. Det er jo et formidabelt beløb, så der er al mulig grund til at ofre meget store ressourcer på projekter, der kan bidrage til formidling af viden om hinanden, og til, at man finder sammen og møder hinanden. Det er nødvendigt at etniske danskere åbner sig for, at de mange forskellige etniske kulturer er en berigelse af det danske samfund. Og det er nødvendigt at nydanskerne får en forståelse for det samfund de lever i og for de etniske danskere. Fra Eskild Tjalves bog VisdomsSamfundet Infrastrukturkommissionen Eskild Tjalve Regeringens Infrastrukturkommissions rapport kom i begyndelsen af januar. Den skulle danne grundlag 16

16 for bl.a. fremtidens udvikling af trafikken og dens vilkår. Dagbladet Information havde en skarp leder med titlen Skrotningsklar. Det følgende er udpluk herfra. Citat af FN s generalsekretær Ban Ki-moon: Vi er alle enige. Klimaforandringerne er reelle, og vi mennesker er hovedårsagen, Alligevel er det stadig de færreste, der til fulde forstår alvoren af denne trussel, og hvor overhængende den er. Jeg tror nu på, at vi står på randen af en katastrofe, hvis vi ikke handler. Situationen er så desperat alvorlig, at enhver forsinkelse kan skubbe os ud over The tipping point hinsides hvilket de økologiske, finansielle og menneskelige omkostninger eskalerer dramatisk. Om regeringens Infrastukturkommissions rapport, som blev afleveret d. 10/1 skriver Information, at den er ganske ude af trit med virkeligheden. Den har taget afsæt i den historiske udvikling med bilen i centrum. Siden 1980 er motorvejsnettet udvidet med 130 %, mens banenettet i praksis har stået stille. Godt 80 % af det danske person-transport foregår i dag med bil og kun 8 % med tog. Denne udvikling fremskriver Infrastrukturkommissionen med en prognose om, at biltrafikken på statsveje vil vokse med yderligere 70 % frem mod 2030, mens persontrafikken med tog kun vil øges med 5 10 %. 17 Kommissionen resonerer altså: Danskerne vil køre i bil, ergo må der skaffes mere plads til bilerne. Rapporten fra kommissionen er konciperet i et andet univers, end det FN s generalsekretær med stor uro beskriver som den reale virkelighed. Kommissionen har arbejdet i en drømmevirkelighed, hvor økonomisk vækst og dermed forbunden trafikal vækst stadig er den indiskutable, uantastelige førsteprioritet, mens klimatruslen er en af flere afledede konsekvenser, man skal tage højde for. Man er lysår fra FN-chefens afsæt. Kommissionen aftrykker frejdigt en graf, der viser, at transportsektorens CO2-udledninger i 2015 vil være vokset med over 40 % i forhold til 1988, uagtet at regeringen i sin bæredygtighedsstrategi har et pejlemærke om 25 % reduktion af sektorens udledninger i Mens Ban Ki-moon skriger på øjeblikkelig global handling, konkluderer den danske regeringsnedsatte kommission, at det i dag ikke er hensigtmæssigt at lægge sig fast på konkrete sektorspecifikke mål Min kommentar: Dette er så himmelråbende uansvarligt, at man kan blive aldeles rasende, - uden at kunne komme af med harmen. Det evindelige spørgsmål, som vi er oppe imod er:

17 Hvordan kan mennesker være så dybt slumrende? - hvorfor pokker kan de dog ikke vågne op? Hvor er den åbning, der får mennesker til at forstå? Heldigvis: Det er skønt at FN s generalsekretær er vågnet op! Til slut et citat af Palle Lauring: Trættende er de mennesker, der véd så lidt, så de ikke véd, hvor lidt de véd, og som derfor tror, at de véd noget nær det hele. Og et andet citat: Almindeligt demokrati sætter almindelige mennesker i spidsen. Det er demokrati. Men er det nok? Forskere misbrugt af ministerier Eskild Tjalve I Information kunne man d. 11. og 12. februar læse nogle forstemmende artikler om hvorledes ministerier misbruger forskningsrapporter vedrørende projekter, som de selv har bedt om at få udført. Information skriver: Det er tre kandidatstuderende fra RUC, der har undersøgt tre ministeriers måde at formidle forskning på. De gjorde de 18 ved at sende ministeriernes pressemeddelelser ud til de forskere, der havde lavet de undersøgelser, som pressemeddelelsen præsenterede. 15 ud af 40 forskere havde problemer med at genkende deres egne resultater. Det er et alarmerende resultat. Både for ministerierne, forskerne og befolkningen. Typisk forsøger ministerierne at bruge forskernes rapporter til at underbygge ministerens politik, eksempelvis ved at vinkle skarpt på en ubetydelig delkonklusion eller ved at udelade de dele af konklusionen, som ikke passer ind i ministerens interesser. Et eksempel: Arbejdsmarkedsstyrelsen bestilte en undersøgelse, hvis hovedspørgsmål var, om ledige egentlige ønsker at komme i arbejde. Et par tusinde ledige blev spurgt, og til dette spørgsmål svarede hver femte nej, - mange af disse fordi de skulle til at studere eller fordi de ønskede at gøre et aktiveringsforløb færdigt. Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse medførte følgende overskrift i medierne: 20% af de arbejdsløse gider ikke arbejde hvilket jo er en stærkt problematisk forvrængning, som er valgt for at understøtte ministerens politik på området, nemlig at presse flere i arbejde. Desuden sker der det, at ministeriet får rapporten nogle dage før offentligheden, og således kan ministeriet sende en pressemeddelelse ud, før andre har læst

18 rapporten. Det betyder at omtalen ofte kan komme på forsiden af en avis, mens et mere sandfærdigt billede efterfølgende ikke får adgang til forsiderne. Endelig er der det problem, at forskerne er afhængige af forskningsmidler fra ministerierne, som bestiller sådanne undersøgelser, og forskerne kan således ikke stå frem med en kritik, da de i så fald kan miste deres job. Dumping af varer i EU. Forebyggelses- og PatientRådet Nedenstående brev er sendt til EUkommissionen omkring nytår fra Forebyggelses- og Patientrådet Kære formand og kommissærer! Når der ses bort fra landbrugspolitiken, så synes EU at fungere ganske tilfredsstillende, hvad angår økonomien. Imidlertid dumpes der masser af varer på det europæiske marked og det især fra Kina. Forholdene, under hvilke disse varer er producerede, samt selve varernes lødighed, ugiftighed m.m. lader ofte meget tilbage at ønske. Konkurrenceforholdene burde derfor reguleres ved indførelse af helt nye tankemønstre og tiltag. Det forekommer os ikke i Forebyggelses- og Patientrådet, FPR, at være rimeligt, at varer, som er produceret fx i Kina under miljø- og energimæssigt uhumske forhold af børnearbejdere, som forhindres i at gå i skole, skal konkurrere med varer fremstillet i EU eller andre lande, hvor produktionsforholdene er moderne og forsvarlige i enhver henseende. EU burde indføre en helt ny international bæredygtighedsafgift baseret på summen af reelle produktionsomkostninger i fremstillingslandene. Afgiften kunne benævnes TEMES. TEMES betyder: Tarif for Energitiltag, Miljøtiltag, Edukationsinitiativer og Sociale forhold. Ved indførelse af en sådan bæredygtighedsafgift vil varerne komme til at indeholde en pris uden subsidier, idet det koster væsentlige summer for myndighederne senere at rette op på de nuværende forfærdelige forhold. Subsidier benævnes her den samlede værdi af alle produktionsmæssige undladelsessynder. Prisen for et bæredygtigt produktionsmiljø, nødvendig minimal skolegang, rimelige sociale forhold samt en fornuftig energianvendelse bør før eller siden nødvendigvis indkalkuleres i varepriserne på globalt plan. Holder EU TEMES-fanen højt, kan andre lande som fx USA måske blive animeret i retning af en bæredygtig, essentiel udvikling. Endvidere, hvad der er lige så vigtigt, vil hele omstillingen til en bæredygtig tankegang og udvikling forhåbentlig kunne have en positiv 19

19 afsmittende virkning på sundhedsvæsenerne. Jo før politikerne overtager styringen fra medicinalgiganterne på sundhedsområdet, des tidligere opnår verden at opleve glade, tilfredse og raske mennesker. Hvorfor er fx europæiske mænds sædkvalitet ganske elendig? Er vi måske ved at uddø grundet alle vore fejldispositioner? Lige nu forbydes næsten alt, hvad der har med naturmedicin at gøre, til ubodelig skade for folkesundheden på globalt plan på kort som på langt sigt. NATURMEDICIN HAR VÆRET ANVENDT I 1000 ER AF ÅR! Betragter vi i forbindelse med global bæredygtighed den europæiske stigende interesse for økologisk fødevareproduktion, ses det allerede at smitte voldsomt af på europæernes ønsker om på lige fod at kunne anvende livsbevarende Komplementære Alternative Behandlingsformer, KAB, frem for syntetiske bivirkningsfyldte symptombehandlinger. Indførelse af TEMES vil derfor være et vigtigt, naturligt, sideordnet skridt i retning af en ligeledes generel, bæredygtig udvikling på sundhedsområdet. Ved overgang til også at anvende Komplementær Alternativ Medicin, KAM, undgås måske oven i købet en global katastrofe grundet den voldsomt tiltagende og dræbende vira- og bakterieresistens. Voltaire: Læger øser medicin, som de ikke ved ret meget om, 20 i patienter, om hvem de ved mindre, mod sygdomme, om hvilke de intet ved. De bedste hilsener Louis Montana Forebyggelses- og Patientrådet PS! Det er vigtigt, at budskabet om indførelse af TEMES ikke misforstås, idet hensigten bestemt ikke er at stille de reelt svage udviklingslande dårligere end hidtil. Tysk GMO-retssag Lars Mikkelsen I husker måske, at en ret i Tyskland sidste forår dømte Monsantos GMOmajs MON 810 ud. Det er ikke mindst de tyske biavlere, der har været og er frontkæmpere, men dertil godt støttet af flere fx økologerne og en grøn politiker. Jeg får et tysk biavlerblad Biene Mensch Natur, der skriver herom. Sagen fortsættes i retten. Herunder har Monsanto lagt sag an mod det offentlige Bundesamt for forbrugerbeskyttelse og fødevaresikkerhed. Vores side er parat til at gå helt til Den Europæiske Domstol. Beløbsmæssigt magtes dette ikke af et par biavlere, men der samles penge ind. Der er allerede samlet euro, men de mangler

20 mere. Da de også i princippet fører sag for os, vil det vel ikke være utænkeligt, at nogle af vore foreninger og organisationer støttede økonomisk? En notar Maier modtage penge, der gerne mærkes Mais Rechthilfe (majs retshjælp). Konto Nr , BLZ Mere på Tlf Fax slutter med 99 På højt plan har Der Bundesrat på anbefaling af Agrarudvalget besluttet: at der hurtigst muligt udstedes en forordning, om hvordan biavl tilgodeses omkring GMO. Der er ingen regler nu om biavl og GMO. Der er brug for en særlig regulering. I Frankrig har præsident Sarkozy overraskende talt om et dyrkningsstop. Østrig kæmper fortsat imod MON 810 majs. Flere kommentarer fra Lars Mikkelsen: De fantastiske økologiske/biodynamiske biavlere i Tyskland kæmper en kamp mod GMO for hele EU, og dermed også for os. I Danmark er økologerne, Forbrugerrådet, Danmarks Naturfredningsforening fx helt faldet fra. De underskrev forræderisk sameksistensloven om, at GMOplanter og normale planter skal kunne gro og dyrkes tæt ved hinanden. Det går 100 % sikkert galt. (Red.: det er set mange steder allerede i verden). 21 Bier fra bare ét bistade henter majspollen fra mange kvadratkilometer. Biodynamisk Forbrugersammenslutning støtter den tyske retssag ved at være koordinator for indsamling af bidrag fra Danmark. Hvis du vil støtte, kan du sende penge mærket Retssag til foreningens konto i Merkur Bank, - hvorfra de så sendes videre til Tyskland. Se endvidere Vision nr GMO-springer over arts-barrieren Bevis for at bier dør som følge af GMO-afgrøder? - fra Sacred Medicine, 14. maj, 2007 informationliberation.com (oversat af Eskild Tjalve) En førende zoolog har fundet beviser for/tegn på (evidence), at gener, der er brugt til at modificere afgrøder, kan springe over arts-barrieren og få bakterier til at mutere, hvilket skaber frygt for, at genteknologi kan skabe alvorlige helbredsrisici. Et 4-årigt studium af prof. Hans- Hinrich Kaatz, en respekteret tysk zoolog, fandt, at de fremmede gener, der er brugt til at modificere raps (oliseed rape), er overført til bakterier, der lever i honningbiers tarme!!!

VISION September 2007

VISION September 2007 VISION September 2007 VisionsPartiet Vengevej 19, Søballe 8660 Skanderborg 86 95 08 01 info@visionspartiet.dk www.visionspartiet.dk ISSN: 1901-1598 Redaktør Eskild Tjalve Medlemskab: 200 kr. pr. år dog

Læs mere

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet præsenterer. Temahæfte om GMO. Vejen til helvede er brolagt med de bedste intentioner - Arpad Pusztai

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet præsenterer. Temahæfte om GMO. Vejen til helvede er brolagt med de bedste intentioner - Arpad Pusztai Landsorganisationen NaturSundhedsrådet præsenterer Temahæfte om GMO Vejen til helvede er brolagt med de bedste intentioner - Arpad Pusztai Forord I forbindelse med fødevareministerens intentioner om at

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 22. årgang 2007 nr. 2 NaturHelse Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 22. årgang 2007 nr. 2 www.lnsnatur.dk I dette nummer bl.a: - Generalforsamlingen i LNS - Mindeord ved Torsten Dinesen Skjernes bortgang

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation: 2Marts 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder af Jesper Gronenberg Kandidatpræsentation: Naser Khader Tema om kommunalreform Fotos fra RUKs 100års

Læs mere

Relationer. Side 6-12 TEMA

Relationer. Side 6-12 TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2013 Relationer Måske er jeg bange for at lukke et andet menneske ind, fordi jeg er mere følsom end andre. Jeg føler, jeg risikerer at brænde nallerne, hvis jeg

Læs mere

Venskaber og sociale kompetencer

Venskaber og sociale kompetencer Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk Venskaber og sociale kompetencer Januar 2010 Redaktør Tine Østergaard redaktor@skolemagasin.dk Næste udgivelse Februar 2010 4 Fra redaktøren:

Læs mere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Et landsdækkende brugerblad om psykiatri Nr. 41 Marts & April 2003 OUT sideren ser psykiatrien indefra TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Foreningen Tidsskriftet

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Interview med Stop krigen mod Libyen 09 Krigen i Libyen v. Isak Krab Koed 13 Duellen Kan liberalismen gradbøjes 18 Reportage fra Introkurset 20 Hvis jeg

Læs mere

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DEN NYE NATION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 DEN NYE NATION Af Erik Ansvang Aldrig før har menneskeheden stået over for så mange vanskeligheder. Aldrig før har den stået med så mange muligheder.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER.

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 290. 28. august, 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK Jeg er flov over at være dansker, Danmarks krystalnat, reaktionerne

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014 Bladet JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Martha Petersen, side 4 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Bevidsthedsmedicin /// 13. Behandling og konnumikationskunst /// 16. Medicinens fundamentalisme /// 18. Også i dette nummer

SAB-NYT. Leder /// 3. Bevidsthedsmedicin /// 13. Behandling og konnumikationskunst /// 16. Medicinens fundamentalisme /// 18. Også i dette nummer S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Bevidsthedsmedicin /// 13 Behandling og konnumikationskunst /// 16 Medicinens fundamentalisme

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere