Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde"

Transkript

1 Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, Funktionsniveau for bevilling af indsatsen: Hvem kan få? 1) Borgere med varigt nedsat psykisk/kognitiv funktionsevne, som ikke kan orientere sig uden for hjemmet, og som dermed ikke selvstændigt kan foretage gå- eller cykelture og ærinder, da han flere gange ikke har kunnet finde hjem. Borgere, som ikke tør forlade boligen af angst for ikke at kunne finde hjem men som kan færdes forsvarligt i trafikken og som kan give gyldigt samtykke til brug af alarm og pejlesystemer. a) Borgere i eget hjem: Bevilges jf SEL 82 af Visitator, der dokumenterer samtykke og afgørelse i journal. b) Borgere i plejebolig: Bevilges jf SEL 82 af Teamleder på plejecentret, der dokumenterer samtykke og afgørelse i journal. 2) Borgere, som har betydelig og varigt nedsat psykisk/kognitiv funktionsevne, som ikke kan orientere sig uden for hjemmet og som evt ikke er trafiksikre, - men som alligevel forlader hjemmet og er til fare for sig selv og andre. Borgere, som IKKE kan give gyldigt samtykke, men som IKKE modsætter sig brugen. a) Borgere i eget hjem: Bevilges jf SEL 82 af Visitator, der dokumenterer afgørelsen i journal. b) Borgere i plejebolig: Bevilges jf SEL 82 af Teamleder på plejecentret, der dokumenterer afgørelsen i journal. 3) Borgere i eget hjem eller i plejebolig, som har betydelig og varigt nedsat psykisk/kognitiv funktionsevne, som ikke kan orientere sig uden for hjemmet og som evt ikke er trafiksikre, men som alligevel forlader hjemmet og er til fare for sig selv og andre. Borgere, som IKKE kan give gyldigt samtykke, og som MODSÆTTER sig brugen af alarmsystemer. a) Borgere i eget hjem: Visitator/demenskonsulent søger om godkendelse til brug af magt jf SEL 125 Staben sagsbehandler denne før visitator bevilger indsats jf SEL 124. b) Borgere i plejebolig: Teamleder/demenskonsulent søger om godkendelse til brug af magt jf SEL 125 Staben sagsbehandler denne før teamleder bevilger indsats jf SEL 124 inkl dokumentation.

2 Aktiviteter Funktionsniveauer Borgere, der har behov for vedligeholdende og kompenserende indsats, som har funktionsnedsættelse indenfor følgende skraverede områder: Igen/ubetydelige begrænsninger 0 Lette begrænsninger 1 Moderate begrænsninger 2 Svære begrænsninger 3 Totale begrænsninger 4 Arbejde og uddannelse Kontakt familie og venner Interesser og hobbyer At drikke At lave mad At spise At bade At klæde sig af og på At pleje kroppen At vaske sig Toiletbesøg At gøre rent At sikre sammenhæng i hverdagens aktiviteter At vaske tøj/linned Vedligeholdelse af bolig og have Indkøb af hverdagens varer At anvende kollektive transportmidler At flytte sig At færdes i egen bolig At færdes udendørs At forebygge sygdomstab af funktionsevne Mål Indsatsområder Beskrivelse At give borgeren mulighed for igen selv af kunne færdes udenfor hjemmet og dermed fastholde en aktiv tilværelse. At borgeren kan blive i egen/egnet bolig længst muligt At borgeren føler sig tryg ved at færdes udenfor hjemmet og blive fulgt hjem, hvis han/hun ikke kan finde vej. At drage omsorg, og sikre at borgeren ikke udsættes for unødvendig risiko. 1. GPS kan bevilges til udendørsbrug og består af en brik (5,5x 4.0x 1,5 cm) eller et ur, som borger hele tiden skal have på sig. Registreres på smartphone, hvor det kan ses, hvor borger befinder sig og er velegnet til hjemmeboende borgere. Den skal lades op hver dag, da den kun kan holde strøm i 12 timer. Borgeren låner GPS, og Varde Kommune betaler abonnement. 2. Brik/chips i sko med censor i dør eller på et sted borgeren med sikkerhed passerer når han forlader boligen. Chippen må højst placeres i en afstand på 45 cm fra sensor. Benyttes til borgere der vil forlade centret, og ikke er i stand til at klare sig selv. Viser i modsætning til GPS ikke, hvor borger befinder sig. 3. Døralarm bruges, hvor der er behov for at kunne

3 guide borgeren tilbage, når han er på vej ud af døren. Bruges fortrinsvis på centre. Personalet får besked på mobil om at bruger er på vej ud af døren. Hvis døralarmen er koblet op på nødkald, betaler borgeren selv kaldene og tlf. abonnementet, såfremt borger har en telefon. Ellers opsættes en mobilboks, som Varde Kommune betaler udgiften til. 4. Trædemåtter til brug for borgere med faldtendens. Kan registrere at borgeren er stået op af seng eller stol og tilkalder personale over nødkaldeanlæg. Kan også registrere, hvis borger forlader et rum. a. Hvor borger selv har givet samtykke til eller ikke har modsat sig anvendelse af trædemåtte, må denne placeres hvor det måtte være hensigtsmæssigt. b. Hvor trædemåtte anvendes i henhold til magtanvendelsesreglerne, må denne alene placeres ved yderdør på den indvendige side af døren. 5. Rumføler velegnet som sengealarm som registrerer når borgeren er på vej ud af sengen. Benyttes hvor borgeren er urealistisk m.h.t. gangfunktion, eller hvor borgeren træder udenfor trædemåtten. Personalet får besked på mobil. Note 2,3,4,5: Bruges primært på plejecentre. Kaldet går til personalet på centret og det er en del af normeringen at agere på disse kald, hente/guide borger hjem igen og at sørge for at borger har chips på, at trædemåtten er på sin plads med videre. Note 1: Bruges både på plejecentre og i borgers fritliggende hjem. Kaldet går til den af borgeren valgte hjemmeplejeleverandør ( se nedenfor), men kan efter aftale med borger gå til pårørende. Hyppighed Vejledende tidsforbrug Borgerens mulighed for at bytte indsats Efter behov Der kan bevilges indsats K.1.5 Struktur og Sammenhæng 10 min morgen og evt aften til at sikre opladning, påtagning med videre. Går kaldet til hjemmeplejen, kører de dette besøg akut det svarer til indsats K.1.5 Struktur og Sammenhæng 10 min eller 30 min. Indsatsen kan ikke byttes

4 Krav til leverancen Der henvises til følgende supplerende materialer Responstid Frit valg: 20 min til borgere i ældreboligcentre 30 min til borgere boende i egen bolig. Kvalitetsstandard personlige opgaver. Indsatserne K.1.5 Struktur og Sammenhæng. Vejledning i Magtanvendelse Dokumentationen foregår i Avaleo samtykke, nødvendighed og bevilling dokumenteres af bevilgende instans med afsæt i nedenstående: Husk altid mindst indgribende foranstaltning for borgeren: Proportionalitetsprincippet/ Mindsteindgrebsprincippet. Proportionalitetsprincippet er et centralt forvaltningsretligt princip, som indeholder to elementer: Nødvendighed dvs indgreb overfor borgeren må ikke være mere indgribende end hvad der er nødvendigt Forholdsmæssighed dvs, at et indgreb ikke må være mere vidtgående end formålet siger I forhold til magtanvendelse betyder proportionalitetsprincippet, at magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige og stå i forhold til det der er opnået hermed. I de tilfælde, hvor det anses for absolut påkrævet at gennemføre en magtanvendelse, skal det ske så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til pågældende. Nødvendigheden skal dokumenteres, ligesom der, under henvisning til ovenstående, løbende skal følges op på den igangsatte indsats. Mindsteindgrebsprincippet angiver, at de mindst indgribende foranstaltninger, der vurderes tilstrækkelige, skal anvendes. Det skal dokumenteres, at andre muligheder for at indhente borgers samtykke og drage omsorg for borger, har været forsøgt. Opfølgning, herunder justering og revisitation Indsatser jf SEL 124: Opfølgning 3 mdr. efter bevilling.visitator/teamleder kan via smartphone der er opsat til dette tjekke om GPS har været i brug. Indsatser jf Magtanvendelsesreglerne: Løbende opfølgning. Leverandøren er forpligtet til at orientere Team Visitation

5 om væsentlige ændringer i borgerens helhedssituation, og dermed gøre opmærksom på et eventuelt behov for justering eller revisitation Udarbejdet Social og Sundhed, december 2014 Team Visitation Godkendt Udvalget for Social og Sundhed 21. april 2015 Revidering Team Visitation April 2017 Acadre dokument nr

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere